09.01.2013 Views

Wensink Aangenaam - Zakelijk Arnhem

Wensink Aangenaam - Zakelijk Arnhem

Wensink Aangenaam - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

februari/maart 2012 | jaargang 6 | nummer 1<br />

Van Elderen<br />

gaat net even verder<br />

<strong>Wensink</strong> <strong>Aangenaam</strong><br />

09 13 19<br />

Een groen<br />

Thema: maatschappelijk<br />

cadeau voor Elst<br />

verantwoord ondernemen


U wilt toch ook niet te veel<br />

belasting betalen?<br />

Wij kennen de dilemma’s van een ondernemer en hebben daarom recent<br />

(als SRA kantoor) een convenant met de belastingdienst afgesloten. Hierdoor<br />

onderscheiden wij ons van de meeste accoun tantskantoren. Onze afspraak<br />

met de fi scus is gebaseerd op vertrouwen, begrip en transparantie.<br />

Door dit convenant worden uw fi scale aangi� en direct afgehandeld en<br />

weet u als ondernemer eerder waar u aan toe bent. De kans op controles<br />

en vragenbrieven door de belastingdienst neemt af. In bijzondere gevallen<br />

voeren wij vooraf overleg met de belastinginspecteur. Dit voorkomt gedoe<br />

achteraf met de fi scus zodat u als ondernemer rustig kunt slapen.<br />

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.<br />

Accountants Adviseurs Jongejan B.V.<br />

Bothaplein 1<br />

6814 AJ <strong>Arnhem</strong><br />

026 44 33 745<br />

∞<br />

info@decijfersvoorbij.nl<br />

www.decijfersvoorbij.nl


inhoud<br />

colofon<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

Postbus 4012, 6803 EA <strong>Arnhem</strong><br />

T 026 744 00 26<br />

F 026 744 00 27<br />

info@zakelijk-arnhem.nl<br />

www.zakelijk-arnhem.nl<br />

UITGEVER<br />

Patrick Aarnoudse<br />

BLADMANAGEMENT<br />

Petra Bakker<br />

REDACTIE<br />

Susan Swaters<br />

FOTOGRAFIE<br />

Jaro van Meerten en Walter Sietinga<br />

Coverfoto’s: Jaro van Meerten<br />

VORMGEVING<br />

Patrick Koeman<br />

DRUK<br />

Adfomedia, Duiven<br />

ADVERTENTIES<br />

T 026 744 0026<br />

Petra Bakker 06 22 45 22 35<br />

Patrick Aarnoudse 06 10 10 87 22<br />

advertenties@zakelijk-arnhem.nl<br />

REDACTIE & TIPS<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

07<br />

09<br />

10<br />

16<br />

23<br />

28<br />

Inhoudsopgave<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

3 ZA Inhoudsopgave<br />

4 ZA Column Ronald Frommé<br />

Ontslag met respect<br />

5 ZA Voorwoord<br />

<strong>Aangenaam</strong> en verantwoord<br />

7 ZA KvK<br />

8 ZA Events<br />

Ondernemers van het jaar 2011<br />

9 ZA Profiel<br />

Van Elderen gaat net even verder<br />

10 ZA Events<br />

Yogacentrum opent in <strong>Arnhem</strong><br />

11 ZA Vastgoed<br />

12 ZA Kort Nieuws<br />

13 ZA Profiel<br />

Intratuin Elst<br />

14 ZA Gemeente Nieuws<br />

15 ZA Tips<br />

16 ZA Coverstory<br />

<strong>Wensink</strong> <strong>Aangenaam</strong><br />

19 ZA Thema: MVO<br />

antonio shining places<br />

H. Kroon Aannemersbedrijf<br />

ANAC<br />

23 ZA Kort Nieuws<br />

24 ZA Financiën<br />

Jongejan: de cijfers voorbij<br />

25 ZA Events<br />

Creatiefste ondernemer MKB Zevenaar<br />

26 ZA MKB<br />

27 ZA Kort Nieuws<br />

28 ZA Automotive<br />

30 ZA Business partners<br />

31 ZA Gemeente Nieuws<br />

pagina 3<br />

feb/mrt<br />

2012


column<br />

Ronald Frommé<br />

Laatst belde de eigenaar van een bouwonderneming.<br />

Hij zat met de handen in het haar: zijn<br />

secretaresse functioneerde niet goed en het liefst<br />

wilde hij afscheid van haar nemen. Daar had hij<br />

geld voor over, maar hij was ook bang voor een<br />

kostbare rechtszaak. Het was een klein bedrijf,<br />

zonder P&O-afdeling, dus deze ondernemer<br />

moest het zelf oplossen. Omdat hij de kennis van<br />

wat mag en kan miste, durfde hij het onderwerp<br />

‘ontslag’ niet op tafel te leggen.<br />

Samen sparren<br />

Samen keken we naar de mogelijke oplossingen en<br />

formuleerden we het doel: afscheid nemen van de<br />

secretaresse met respect voor ieders belang. In een<br />

gesprek legden we dat neer. De secretaresse schrok<br />

eerst, maar zag daarna de optie van ontslag wel<br />

Ontslag met respect<br />

voor ieders belang<br />

zitten. Ze waardeerde de aandacht voor haar belang.<br />

Het ontslagvoorstel mocht ze – op kosten van<br />

haar werkgever – voorleggen aan een juridisch<br />

adviseur. Binnen twee weken was de zaak rond. De<br />

ondernemer was opgelucht en weer enthousiast<br />

bezig om zijn onderneming uit te bouwen. Zowel de<br />

ondernemer als de secretaresse hadden vooraf niet<br />

gedacht dat je ook samen kunt concluderen dat de<br />

rek er uit is, en samen de arbeidsrelatie soepel en<br />

snel kunt beëindigen.<br />

mr. Ronald Frommé<br />

hetArbeidsrechtkantoor<br />

Meander 251<br />

6825 MC ARNHEM<br />

T 026 – 376 45 77<br />

hetarbeidsrechtkantoor.nl<br />

Pieter Calandweg 28 | <strong>Arnhem</strong> | T 026 3617074


voorwoord<br />

<strong>Aangenaam</strong> en verantwoord<br />

Voor u ligt de eerste uitgave van <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

in 2012. Het is de start van alweer onze zesde<br />

jaargang. De tijd vliegt, verhalen gaan en<br />

verhalen komen. De inhoud van elke editie valt<br />

of staat natuurlijk met de actualiteit, trends en<br />

sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen.<br />

Opvallend is dat over dat laatste steeds meer wordt<br />

geschreven en onder de aandacht komt. In combinatie<br />

met het bedrijfsleven, dat is van wezenlijk belang<br />

om te vermelden. We hebben het over MVO,<br />

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij<br />

maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een<br />

bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van<br />

de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf<br />

maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken<br />

tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs<br />

nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe<br />

marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens,<br />

maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Met nu<br />

doelen wij op deze uitgave waarin enkele bedrijven zich<br />

nader verklaren over MVO en hun participatie daarin. Ook<br />

de recente en uiterst interessante ontwikkelingen voor de<br />

stad <strong>Arnhem</strong> worden belicht.<br />

De stap van verantwoord naar duurzaam is in deze<br />

snel gemaakt. Sinds oktober 2011 voeren alle <strong>Wensink</strong><br />

vestigingen namelijk het certificaat Erkend Duurzaam<br />

Autobedrijf. Dit is het duurzaamheidskeurmerk van de<br />

autobranche. De coverstory komt ditmaal vanuit de<br />

chique showroom van de Mercedes Benz-dealer. Sales<br />

manager Coen van Beek praat u uitgebreid bij over de<br />

mobiliteit, functionaliteit en dus ook duurzaamheid van<br />

dit nog steeds prachtige automerk. Wist u trouwens dat<br />

<strong>Wensink</strong> vanwege het 25-jarig bestaan zeer scherpe<br />

leasetarieven aanbiedt voor haar C-klasse modellen?<br />

In de huidige tijd waarin besparingen en het verstandig<br />

omgaan met bedrijfsinvesteringen centraal staan, willen<br />

wij u dit niet aan uw aandacht laten ontsnappen.<br />

In dit voorwoord wordt duidelijk dat de artikelen in<br />

deze uitgave u iets willen meegeven. U moet natuurlijk<br />

niets, maar u kunt nog veel meer. Bedrijven hebben nu<br />

eenmaal een maatschappelijke verantwoordelijkheid.<br />

Overheden zorgen steeds vaker voor specifieke<br />

gedragsregels waar bedrijven zich aan moeten houden.<br />

Zoals elke huisje zijn normen en waarden heeft, geldt<br />

dit ook voor een bedrijf en haar personeel. U kunt<br />

daadwerkelijk, op een door uzelf gekozen manier, iets<br />

terugdoen voor de samenleving. In dit magazine leest u<br />

er alles over.<br />

Houdt u zich al langere tijd bezig met MVO, maar brengt<br />

u daar weinig over naar buiten? Informeer uw klanten of<br />

partners over uw deelname aan deze toekomstgerichte<br />

vorm van ondernemen. ‘Spread the word’, zoals de<br />

Engelsen het zo mooi verwoorden.<br />

Veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

pagina 5<br />

feb/mrt<br />

2012


kort nieuws<br />

Een eerlijk advies of overzicht nodig?<br />

Wij reiken u graag de helpende hand.<br />

Alle medewerkers van het kantoor Berkhout & van Rijn Accountants en<br />

Belastingadviseurs B.V. streven dagelijks naar een hoge kwaliteit en klanttevredenheid<br />

in hun dienstverlening. Voor ons houdt kwaliteit twee dingen in: Het maximale uit je<br />

eigen capaciteiten halen maar ook eerlijk aangeven wat een ander beter kan.<br />

U kunt bij ons terecht voor:<br />

- (Loon)administraties;<br />

- jaarrekeningen (eenmanszaken / vennootschappen / stichtingen etc.);<br />

- accountantsverklaringen;<br />

- alle fiscale aangiften (inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting / omzetbelasting etc.);<br />

- fiscale advisering (bedrijfsovernames / herstructureringen / inkomensplanning etc.).<br />

Wilt u weten hoe wij u de helpende hand kunnen bieden?<br />

Wij maken graag tijd vrij voor een persoonlijke kennismaking.<br />

Winkelgebied Steenstraat e.o.<br />

krijgt eerste ster voor veiligheid.<br />

Op dinsdag 24 januari ontvingen<br />

de ondernemers van<br />

winkelgebied Steenstraat en<br />

omgeving in <strong>Arnhem</strong> de 1e<br />

KVO-ster in het kader van het<br />

Keurmerk Veilig Ondernemen.<br />

De ster werd door het Hoofdbedrijfschap<br />

Detailhandel<br />

uitgereikt aan burgemeester<br />

Pauline Krikke.<br />

Ondernemers, gemeente, politie en brandweer<br />

hebben aangetoond structureel samen te werken aan<br />

een schoon, heel en veilig winkelgebied. In januari<br />

2011 is gestart met het KVO en gekeken welke<br />

aandachtspunten er zijn binnen het winkelgebied.<br />

Onderzoek van het HBD onder de winkeliers heeft<br />

uitgewezen dat de Steenstraat weliswaar een veilig<br />

winkelgebied is, maar dat er op enkele punten nog<br />

verbeteringen te realiseren zijn.<br />

Plan van aanpak<br />

De komende twee jaar zal er een aantal maatregelen<br />

genomen worden om die verbeteringen te realiseren.<br />

Er worden trainingen georganiseerd voor ondernemers<br />

over het voorkomen van winkeldiefstal en het omgaan<br />

met agressie en geweld.<br />

Verder zal er vanuit de politie beter worden<br />

teruggekoppeld na aangiftes en gerichter worden<br />

gesurveilleerd. Ook zal samen met het HBD een<br />

collectief winkelverbod worden geïntroduceerd dat<br />

ondernemers in staat stelt veelplegers te weren.<br />

Samen met de gemeente blijft er extra aandacht<br />

voor het ge-upgrade winkelgebied, zoals kapot<br />

straatmeubilair, gebruik van de openbare ruimte,<br />

zwerfvuil en verlichting.<br />

T (026) 7410 710 | F (026) 7410 711 | info@bvradvies.nl | www.bvradvies.nl


kvk<br />

Voorzitter KvK: Gelderland kan ondanks crisis<br />

toekomst met vertrouwen tegemoet zien<br />

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van<br />

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland<br />

gaf de voorzitter Gert-Jan Oplaat aan dat<br />

Gelderland, ondanks de economische crisis,<br />

de toekomst met vertrouwen tegemoet kan<br />

zien. “Met food, health, transport en logistiek,<br />

energie en milieu, semiconductors, mode en<br />

vormgeving beschikken we precies over die<br />

bedrijvenclusters die samen met de brede<br />

economie en de maakindustrie de economie<br />

van de toekomst gaan vormen. Dankzij<br />

samenwerking en sterkere dwarsverbanden<br />

tussen sectoren en branches kunnen we<br />

beter inspelen op de vergrijzing, veranderend<br />

consumentengedrag en groeiende behoefte<br />

aan duurzaamheid. Maar dat vraagt wel om<br />

een omslag in denken en in aanpak en om een<br />

ondernemende provincie en gemeenten.”<br />

Omslag in denken en in aanpak<br />

Zo vroeg hij ook vastgoedbedrijven en<br />

gemeentebestuurders om een omslag in denken<br />

zodat leegstaande panden makkelijker ingezet kunnen<br />

worden als betaalbare bedrijfsruimtes voor zzp’ers. Hij<br />

riep ondernemers op simpele en doeltreffende ideeën<br />

te melden om criminaliteit in de detailhandel aan te<br />

pakken. En hij wees Ondernemend Gelderland op het<br />

verfrissende en ambitieuze initiatief Hope XXL waar<br />

een aantal jongeren de vraag stellen wat we kunnen<br />

doen om de wereld duurzaam, veiliger en vrijer te<br />

maken. Daarnaast stelt de KvK een WOZ-meldpunt in<br />

waar ondernemers het gegoochel van gemeenten met<br />

de onroerende zaakbelasting kunnen melden.<br />

Kleine, compacte en comfortabele<br />

winkelkernen<br />

Gert-Jan Oplaat riep verder lokale en regionale<br />

bestuurders van Gelderland op om hun rol ten<br />

aanzien van het detailhandelsbeleid veel steviger en<br />

in samenhang neer te zetten. De veranderende markt,<br />

veranderingen in consumentengedrag, toename<br />

internetverkopen en branchevervaging vragen om<br />

afstemming en regie op detailhandelsontwikkeling.<br />

Niet alleen om te komen tot een gezonde regionale<br />

winkelstructuur, maar ook om ondernemers in de<br />

detailhandel te ondersteunen bij de ontwikkeling naar<br />

het nieuwe winkelen. “Er zijn vergaande maatregelen<br />

nodig in zowel de kleine kernen als de steden; klein,<br />

compact en comfortabel zijn de sleutelwoorden en<br />

hiervoor is een stevige herstructurering nodig”, aldus<br />

Gert-Jan Oplaat.<br />

‘Centraal Gelderland heeft alles in huis voor de economie van de toekomst’<br />

Grootse opkomst<br />

De belangstelling voor het grootste netwerkevent<br />

in de regio was ook dit jaar weer groot. Zo´n 900<br />

ondernemers en politiek bestuurlijke relaties waren<br />

naar Papendal gekomen voor de nieuwjaarsrede van<br />

de voorzitter en om gezamenlijk het nieuwe jaar in te<br />

luiden.<br />

pagina 7<br />

feb/mrt<br />

2012


pagina 8<br />

feb/mrt<br />

2012<br />

events<br />

Guido Pleiter (l) en Ton van Erp (r)<br />

Guido Pleiter en Ton van<br />

Erp zijn de grote winnaars<br />

geworden van de<br />

ondernemersverkiezingen<br />

van MKB Duiven. Pleiter<br />

werd met zijn succesvolle<br />

internetbedrijf Haarshop.nl<br />

door burgemeester Henk<br />

Zomerdijk uitgeroepen tot<br />

Rabobank De Liemers Duivense<br />

ondernemer van het<br />

jaar. Ton van Erp, die twee<br />

jaar geleden opleidingsbedrijf Kleurrijk Talent<br />

begon, mag zich de beste Spiegel & Reflex Duivense<br />

startende ondernemer van 2011 noemen.<br />

De uitreikingen van de ondernemersprijzen waren<br />

donderdagavond 5 januari de hoogtepunten<br />

De broers Paul en Constantijn Jacobs<br />

van GABA Makelaardij & Verzekeringen<br />

zijn Ondernemer van het<br />

Jaar geworden. Dit gebeurde op de<br />

nieuwjaarsparty van Ondernemend<br />

Westervoort, 12 januari in Zalencentrum<br />

Wieleman te Westervoort.<br />

Astrid van Diek van Mondhygiënistepraktijk<br />

Westervoort won de<br />

aanmoedigingsprijs voor startende<br />

ondernemers.<br />

Na bedrijfsbezoeken bij de vijf<br />

genomineerde bedrijven koos de jury<br />

uiteindelijk voor de broers van GABA.<br />

De jury sprak haar waardering uit voor<br />

de groei van het bedrijf, de goede<br />

werksfeer en de grote bijdrage aan de<br />

Westervoortse gemeenschap. “Een aanwinst voor<br />

Westervoort”, sprak juryvoorzitter Jan Terberg.<br />

Guido Pleiter Duivense<br />

ondernemer van het jaar<br />

van de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van<br />

ondernemersvereniging MKB Duiven. Pleiter startte<br />

vier jaar geleden met zijn internetbedrijf. Uit het<br />

niets is Haarshop.nl in Nederland marktleider op het<br />

gebied van haarverzorgingartikelen geworden. De<br />

jury is vooral onder de indruk van de wijze waarop<br />

Pleiter dagelijks actief is om die positie te handhaven.<br />

Haarshop.nl heeft 55.000 actieve klanten in West-<br />

Europa. De laureaat heeft ook een gouden tip voor<br />

collega-ondernemers. “Je moet durven én doen als je<br />

goede ideeën hebt.”<br />

De beste starter Ton van Erp is pas twee jaar actief als<br />

ondernemer met zijn in Groessen gevestigde bedrijf.<br />

Kleurrijk Talent is een organisatie die zich richt op<br />

het technisch en vakgericht opleiden en trainen van<br />

mensen.<br />

GABA Ondernemer van het jaar 2011<br />

De winnaars benadrukten dat de winst voor het hele<br />

team is: “We hebben dit met zijn allen gedaan”.<br />

De broers wonnen de trofee die hiervoor speciaal<br />

gemaakt werd door kunstenaar Albert Sanders.<br />

De nieuwe aanmoedigingsprijs voor startende<br />

ondernemers is gewonnen door Astrid van Diek van<br />

Mondhygiënistepraktijk Westervoort. Ze heeft een<br />

glazen trofee gewonnen, gemaakt door Eddy Visser<br />

van Vissers Spiegel en Glas.


profiel<br />

Van Elderen accountantsbelastingadviseurs<br />

gaan net even verder!<br />

Iedere accountant kan een jaarrekening<br />

verzorgen, maar waar het onderscheid in zit, is<br />

net dat stapje extra. Deze filosofie is onderdeel<br />

van onze mentaliteit en kantoorstrategie.<br />

Voorbeelden hiervan zijn het constant<br />

meedenken met de ondernemer, bruggen leggen<br />

van heden naar toekomst, het koppelen van<br />

de juiste medewerker aan iedere individuele<br />

cliënt en het optimaal toepassen van moderne<br />

ontwikkelingen binnen onze vakgebieden.<br />

Dat uit zich bijvoorbeeld ook in de individuele<br />

en gezamenlijke prestaties en inzet van onze<br />

medewerkers, want iedereen heeft zijn of haar<br />

specifieke inbreng binnen Van Elderen en krijgt daar<br />

ook alle ruimte voor. Er is daardoor sprake van een<br />

enthousiast en gemotiveerd team met een grote liefde<br />

voor het vak, wat zich ook dagelijks in het werk voor<br />

onze relaties vertaalt.<br />

De opdrachtgevers van ons kantoor, dat dit jaar<br />

haar 20-jarig jubileum viert, zijn zeer gevarieerd.<br />

Van middelgrote en grote MKB-bedrijven tot<br />

ZZP’ers tot verenigingen en stichtingen. Er zijn<br />

specifieke producten en oplossingen voorhanden<br />

voor alle branches, entiteiten en iedere omvang<br />

van de onderneming. Voor kleinere bedrijven<br />

bijvoorbeeld hanteert Van Elderen de zogenaamde<br />

‘Winstaangifte plus-opdracht’, waarbij méér voor<br />

minder kan worden geleverd. Wél de expertise van<br />

een SRA-accountantskantoor, maar dan verpakt in<br />

een beknopte jas die voldoet. Enkel dié informatie<br />

aanleveren en samen bespreken waar de<br />

kleinere ondernemer behoefte aan heeft<br />

en op kan sturen.<br />

Ook wil het kantoor zich niet vergelijken met andere<br />

kantoren. Er wordt uitgegaan van eigen sterke<br />

punten zoals het persoonlijke contact met de cliënt.<br />

Mede hiervoor heeft Van Elderen een optimale<br />

kantooromvang per vestiging bepaald waarbij er een<br />

uitstekende dienstverlening kan plaatsvinden met<br />

alle specialismen onder één dak, maar waar tevens<br />

niet de persoon achter de relatie uit het oog wordt<br />

verloren.<br />

Van Elderen heeft voor de vestiging <strong>Arnhem</strong> voor<br />

de komende jaren een beheersbare groeiambitie<br />

geformuleerd, waarin de recente samengang met<br />

het bekende <strong>Arnhem</strong>se NOAB-administratiekantoor<br />

iuvare goed past. Nu kan het complete proces worden<br />

aangeboden. Van het verwerken van de boekhouding,<br />

het opmaken van de jaarrekening tot het indienen<br />

van de belastingaangiften en niet in de minste plaats<br />

het begeleiden van de ondernemer door middel van<br />

kundig advies, in alle levensfasen van zijn of haar<br />

onderneming. Ook de personeelsadministratie kan<br />

volledig worden overgenomen, en het samen en ‘online’<br />

verwerken van boekhoudingen behoort tevens<br />

tot de mogelijkheden. Inmiddels werken er zo’n 60<br />

medewerkers bij Van Elderen, verdeeld over vier<br />

Nederlandse (<strong>Arnhem</strong>, Apeldoorn, Ommen en Zwolle)<br />

en één Arubaanse vestiging.<br />

Toe aan een frisse en kundige kijk op uw<br />

onderneming, en of toe aan een beter persoonlijk<br />

contact met uw accountant en belastingadviseur?<br />

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en<br />

kosteloos adviesgesprek. www.vanelderen.nl<br />

Marco Nagtegaal / Ludger Bockting<br />

vestigingsmanagers<br />

Tel: 026-3547884 / 026-3510155<br />

m.nagtegaal@vanelderen.nl<br />

l.bockting@vanelderen.nl<br />

Een groot gedeelte van het enthousiaste Van Elderen<br />

team met daar tussen Ludger Bockting (2e van links)<br />

en Marco Nagtegaal (5e van links)<br />

pagina 9<br />

feb/mrt<br />

2012


pagina 10<br />

feb/mrt<br />

2012<br />

events<br />

Uniek en veelzijdig<br />

Yogacentrum opent in <strong>Arnhem</strong><br />

Op 14 januari 2012 opende Yogahouse haar<br />

deuren in het Modekwartier van <strong>Arnhem</strong>.<br />

Het unieke aan het centrum is, dat er niet één,<br />

maar vele varianten van yoga kunnen worden<br />

beoefend; diverse yogadocenten onderwijzen er<br />

elk hun eigen vorm van yoga.<br />

Aan de Putstraat 11 te <strong>Arnhem</strong> - bij de Sonsbeeksingel,<br />

achter restaurant Goed.Proeven - is de afgelopen<br />

maanden een bijzonder yogacentrum gerealiseerd.<br />

Het concept van Yogahouse is anders dan de<br />

meeste traditionele yoga centra. De achterliggende<br />

gedachte is om yoga zo laagdrempelig mogelijk te<br />

houden. Yogahouse is een ontmoetingsplek voor yoga<br />

beoefenaars van allerlei stromingen. Maar ook voor<br />

mensen die nog op zoek zijn naar een yogastijl die bij<br />

hun past. Zij hebben hier keuze uit vele verschillende<br />

vormen.<br />

Niet per definitie moeilijke houdingen<br />

Er zijn nog steeds veel mensen die yoga een beetje<br />

zweverig vinden, maar juist in deze drukke tijden is<br />

yoga een moment dat geheel voor jezelf is en je weer<br />

in balans brengt. En daarbij hoef je jezelf echt niet<br />

altijd in allerlei moeilijke houdingen te plooien.<br />

Lidmaatschap of abonnement niet nodig<br />

In Yogahouse kun je altijd zo binnenlopen om een les<br />

te volgen; een lidmaatschap of abonnement is niet<br />

nodig. Docenten huren op verschillende tijdstippen<br />

de yogazaal; het schema is te vinden op de website<br />

(www.yogahouse.nl) en op deze manier kunnen<br />

de verschillende vormen dus gemakkelijk worden<br />

uitgeprobeerd.<br />

Tevens worden er in<br />

Yogahouse verschillende<br />

soorten massages<br />

en behandelingen<br />

aangeboden: een andere<br />

manier om weer in<br />

balans te komen.<br />

Zaal met warme<br />

uitstraling<br />

Wanneer je door de<br />

antieke Indiase toegangspoort de yogazaal binnen<br />

gaat, kom je in een mooie lichte zaal van 75<br />

m2, die is voorzien van vloerverwarming. Mooie<br />

wanddecoraties zorgen voor een warme uitstraling. Er<br />

is ook nog een prachtige loungeruimte, waar men kan<br />

napraten over de gegeven lessen.<br />

Waarom het Modekwartier?<br />

Specifiek is voor deze bruisende locatie gekozen,<br />

omdat Yogahouse juist een wisselwerking wil laten<br />

plaatsvinden met andere ondernemingen in de naaste<br />

omgeving. Wanneer straks ook Yoga workshops<br />

worden aangeboden, kunnen de deelnemers<br />

bijvoorbeeld overnachten in het nieuw te openen<br />

Fashion & Design Hotel of een lekkere lunch<br />

gebruiken bij restarant Goed.Proeven.<br />

Op termijn wil Yogahouse tevens een yogakledinglijn<br />

opzetten en waar kun je dit beter opstarten dan in het<br />

hart van het Modekwartier.<br />

Wie heeft Yogahouse bedacht?<br />

Initiatiefneemster van Yogahouse is Nienke<br />

Nooitgedagt. Vier jaar geleden verbleef ze met haar<br />

partner een tijd in Costa Rica. In de regio Guanacaste<br />

bleken vele yogacentra te zijn neergestreken die<br />

daar allerlei retreats en opleidingen verzorgen. Zo<br />

kwam Nienke, die over de hele wereld (Thailand,<br />

Bali, Frankrijk, Costa Rica en de Verenigde Staten) al<br />

yogalessen en opleidingen had gevolgd in contact met<br />

Yin Yoga en ontstond het idee van Yogahouse <strong>Arnhem</strong>.<br />

Aansluitend volgde zij in juli 2011 een Yin Yoga<br />

Teacher Training bij de grondlegger (Paul Grilley) in<br />

Amerika. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ze<br />

zelf de yinyoga lessen in Yogahouse verzorgt.


kort nieuws<br />

NVM Business:<br />

Herstel kantorenmarkt blijft uit<br />

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011<br />

opnieuw geconfronteerd met een aantal<br />

negatieve ontwikkelingen waardoor de eerder<br />

uitgesproken verwachting dat de markt zou<br />

gaan herstellen, niet is uitgekomen. In feite<br />

werd de neergaande trend van 2010 voortgezet.<br />

Het resultaat was dat het aanbod van kantoren<br />

vorig jaar verder toenam, terwijl de vraag naar<br />

kantoren voor de vijfde keer op rij omlaag<br />

ging. Een en ander blijkt uit cijfers van NVM<br />

Business op basis van door haar geregistreerde<br />

gegevens over de Nederlandse kantorenmarkt.<br />

Volgens de NVM werd het afgelopen jaar op<br />

de vrije markt 1,07 miljoen m 2 kantoorruimte<br />

opgenomen, ofwel 10% minder dan in 2010. Het<br />

direct beschikbare aanbod van nog te verhuren<br />

kantoren steeg met 6% naar 7,14 miljoen m 2 .<br />

Door de verruiming van het aanbod stond ultimo<br />

2011 circa 14,5% van de kantorenvoorraad in<br />

ons land te huur of te koop.<br />

Dreigend tekort aan nieuwbouw<br />

Nagenoeg alle regio’s in ons land zagen het afgelopen<br />

jaar de leegstand in de kantorensector verder<br />

oplopen. De grootste toename deed zich voor in<br />

het midden en het zuidwesten van het land. In het<br />

zuidwesten was het vooral de stad Rotterdam waar<br />

het aanbod fors omhoog ging. In het oosten bleef het<br />

aanbod van kantoren nagenoeg onveranderd. Een<br />

positieve uitzondering vormde de gang van zaken in<br />

het noordwesten. Hier gaf het aanbod namelijk een<br />

kleine daling te zien, wat grotendeels kon worden<br />

toegeschreven aan een lichte verbetering van de<br />

marktsituatie in Amsterdam en de Haarlemmermeer<br />

(Hoofddorp/Schiphol). In het algemeen vonden<br />

de grootste stijgingen van het aanbod plaats in<br />

woongebieden en kantorenwijken. Op bedrijfsterreinen<br />

daarentegen was slechts van een geringe toename<br />

sprake.<br />

Verder was het opvallend dat het aandeel van<br />

structureel leegstaande kantoren vorig jaar nauwelijks<br />

een stijging of daling liet zien en vrijwel onveranderd<br />

op 36% lag.<br />

Een probleem dat de markt het afgelopen jaar<br />

nogal zorgen baarde, was het teruglopend aandeel<br />

nieuwbouw in het totale aanbod. Van de beschikbare<br />

vierkante meters kantoorruimte had nog geen<br />

5% betrekking op nieuwe kantoren. Volgens NVM<br />

Business blijft het evenwel noodzakelijk om ook<br />

in de toekomst tegemoet te kunnen komen aan<br />

de veranderende vraag naar huisvesting. Daarbij<br />

is volgens haar nieuwbouw vrijwel onvermijdelijk,<br />

zeker ook in het kader van de verduurzaming van<br />

het kantorenbestand. Overigens zal men er niet aan<br />

ontkomen kantoren die langdurig leegstaan, te slopen<br />

of een andere bestemming te geven.<br />

Vraag kantoorgebruikers valt verder terug<br />

De vraag van bedrijven en instellingen naar<br />

kantoorruimte is vorig jaar, tegen de verwachting<br />

in, op een lager niveau uitgekomen dan in 2010.<br />

Op de vrije markt - eigenbouw niet meegerekend<br />

- werd ongeveer 1,07 miljoen m2 kantoorruimte<br />

afgezet, waarmee de neergaande trend die in 2007<br />

is ingezet, werd gecontinueerd. Hoewel veel regio’s<br />

in ons land genoegen moesten nemen met een lager<br />

transactievolume, wisten de kantorenmarkten in het<br />

oosten en het zuiden van het land goed stand te<br />

houden.<br />

Beleggers zeer terughoudend<br />

Niet alleen de gebruikersmarkt had in 2011 de<br />

wind tegen, ook de beleggingsmarkt moest een<br />

stevige veer laten. Kennelijk moesten beleggers<br />

niet veel van de kantorensector weten want zij<br />

investeerden in totaal slechts 945 miljoen euro in<br />

kantoorgebouwen. Ter vergelijking: in 2010 bedroeg<br />

het investeringsvolume nog zo’n 1,65 miljard euro.<br />

Voor zover beleggers vorig jaar actief waren op<br />

de kantorenmarkt, betrof het in hoofdzaak Duitse<br />

vastgoedfondsen. Van de Nederlandse beleggers<br />

lieten alleen enkele (grote) particulieren van zich<br />

spreken. De institutionele beleggers in Nederland<br />

(pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en<br />

vastgoedfondsen) toonden echter nauwelijks enige<br />

belangstelling voor de kantorensector en hielden hun<br />

geld vast.<br />

pagina 11<br />

feb/mrt<br />

2012


pagina 12<br />

feb/mrt<br />

2012<br />

kort nieuws<br />

“Parkeerplaatsen Schoon heel gewoon!”<br />

Schoonmaakactie langs de A2<br />

Op één op de tien<br />

parkeerplaatsen is<br />

het volgens onderzoekers<br />

een bende.<br />

De ANWB en de<br />

stichting Nederland<br />

Schoon noemen het<br />

opvallend dat het<br />

op parkeerplaatsen<br />

met een tankstation<br />

of restaurant vuiler<br />

is dan op parkeerplaatsen<br />

zonder<br />

die voorzieningen. 18 schoonmaakmedewerkers<br />

en 18 directeuren van SchoonGroep Nederland<br />

deden op zaterdag 10 maart 2012 mee met de<br />

landelijke schoonmaakdag van de stichting Nederland<br />

Schoon.<br />

Iedereen die te maken heeft met transport en<br />

logistiek in het Rivierengebied kan vanaf heden<br />

terecht op www.logistiekrivierenland.nl. De website<br />

geeft inzicht in opleidingen en beroepen in de<br />

logistieke sector en is vraagbaak voor alle zaken<br />

en activiteiten die gelieerd zijn aan de regionale<br />

transport- en logistieke sector. De site is een gezamenlijke<br />

initiatief van het bedrijfsleven en het<br />

onderwijs.<br />

Het onderwijs en bedrijfsleven werken samen in het<br />

Platform Logistiek Rivierenland. Werkgeversorganisatie<br />

VNO-NCW Rivierenland heeft namens dit platform<br />

bij het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland<br />

een financiële bijdrage aangevraagd en toegekend<br />

gekregen om het dreigend tekort aan goed opgeleide<br />

logistieke medewerkers in Rivierenland te voorkomen.<br />

Het geld wordt ingezet om het imago van de logistieke<br />

sector te verbeteren en het werken in de sector te<br />

promoten. De website is een van de instrumenten<br />

om de doelen te bereiken. De subsidie wordt verder<br />

Zo ook antonio shining places zet zich hiervoor in als<br />

initiatiefnemer en participant met als doel een actieve<br />

bijdrage te leveren aan deze actiedag en op een ludieke<br />

wijze het belang van een schone omgeving te<br />

onderstrepen. Ook willen ze laten zien dat het vak van<br />

schoonmaker bij een middelgroot regionaal bedrijf<br />

respect krijgt. (Als correctie op het beeld dat rond de<br />

CAO stakingen op grote projecten is ontstaan).Tijdens<br />

de actiedag werd langs rijksweg A2 het zwerfafval van<br />

alle parkeer- en verzorgingsplaatsen op het traject<br />

Breukelen - Den Bosch vice versa verwijderd.<br />

Veel schoonmakers hebben iets met voetbal. Een van<br />

de leden participeert in de Oranje dubbeldekker supporters<br />

bus. Dit is de opvallende bus die altijd mee op<br />

reis gaat waar Oranje zich begeeft. Van Zwitserland<br />

tot Zuid Afrika en deze zomer in Oekraïne. Deze bus<br />

ging nu mee om de catering onderweg te verzorgen.<br />

www.schoongroep.nl<br />

Eigen website voor logistiek Rivierenland<br />

gebruikt voor de organisatie van promotiedagen (30<br />

en 31 maart 2012) om scholieren, werkzoekenden en<br />

overige belangstellenden te laten kennismaken met<br />

de sector.<br />

De sector transport en logistiek is in het Rivierengebied<br />

de belangrijkste economische sector. Door de<br />

verwachte groei in deze sector en door de sterke vergrijzing<br />

en het krimpende aanbod van goed geschoold<br />

logistiek personeel worden in de komende jaren grote<br />

problemen in de personeelsvoorziening verwacht.


profiel<br />

Een groen cadeau voor Elst<br />

Iedere Elstenaar kent hem wel: die oude vervallen<br />

witte boerderij waar je bijna tegenaan rijdt als je<br />

van de A325 richting Elst gaat. Met het verstrijken<br />

van de jaren werd het gebouw havelozer en van<br />

de rieten kap was bijna niets meer over. Dieren,<br />

bomen en ander groen hadden er vrij spel. Totdat<br />

ondernemer Joep Ebben groen licht kreeg voor<br />

zijn plannen met dit monumentale pand.<br />

Joep Ebben is een telg uit een Cuijkse familie<br />

boomkwekers met groen in de genen. Altijd op zoek naar<br />

nieuwe projecten en mogelijkheden. En die zag hij in<br />

de monumentale boerderij waarvan de vroegste delen<br />

stammen uit 1850. Hij wilde het pand graag integreren in<br />

een tuincentrum. En zo werd het idee voor Intratuin Elst<br />

geboren; de derde vestiging die de familie Ebben runt.<br />

Pand met een ziel<br />

Eerst werd alles wat kapot was weggehaald,<br />

zoals bijvoorbeeld de rieten kap.<br />

Wat overbleef is goed geconserveerd en<br />

daar kwam een kas overheen. Joep Ebben:<br />

“Niet alleen uit respect voor wat er was,<br />

maar een boerderij en een tuincentrum<br />

passen heel goed bij elkaar door hun<br />

gedeelde groene afkomst. Beiden<br />

zijn authentiek, duurzaam en eerlijk.<br />

Dat past helemaal bij ons, dat is<br />

waar we vandaan komen en dat<br />

willen we niet verloochenen. We<br />

zijn modern, maar staan toch<br />

met beide benen geworteld in<br />

de Elster grond.<br />

Het bijzondere in Elst is dat we hier een pand hebben<br />

waar een ziel in zit. Samen met onze kennis van groen,<br />

hopen we dat we bezoekers kunnen helpen en dat ze<br />

zich welkom voelen. Want dat is waar het uiteindelijk<br />

allemaal om draait.”<br />

Uitpakken<br />

Woensdag 14 maart gaat deze bijzondere vestiging<br />

open voor publiek. Wat het precies geworden is, daarop<br />

moeten de Elstenaren nog even wachten. Tot de opening<br />

is de gevel mooi ingepakt. “Veel mensen willen graag<br />

komen kijken, maar we willen het pand en de inrichting<br />

echt als verrassing tot het laatste moment bewaren”,<br />

legt Joep Ebben uit. “Bezoekers kunnen op 14 maart<br />

meehelpen uitpakken. Vanaf 9.30 uur is iedereen<br />

welkom. Eén ding kan ik alvast wel verklappen: het<br />

wordt prachtig, een nieuwe poort naar Elst, een groen<br />

cadeau.” Het groene warenhuis Intratuin Elst beslaat<br />

11.500 meter, voor 25.000 verschillende tuinartikelen,<br />

van bloemen en planten tot gereedschap. Naast het<br />

tuincentrum biedt het pand onderdak aan de Boerderij,<br />

een horecagelegenheid waar bezoekers terecht kunnen<br />

voor een goed kop koffie met appeltaart of een (h)eerlijke<br />

maaltijd. En er is een landwinkel die verse groente<br />

en fruit uit het seizoen en uit de streek verkoopt.<br />

Intratuin Elst<br />

Aamsestraat 25,<br />

6662 NK Elst<br />

Telefoon: 026-3840570<br />

pagina 13<br />

feb/mrt<br />

2012


pagina 14<br />

feb/mrt<br />

2012<br />

gemeente<br />

Westervoort pakt dienstverlening<br />

dichtbij bedrijven doelgericht aan<br />

Maandag 6 februari 2012 heeft wethouder Arthur<br />

Boone uit handen van MKB-Nederland voorzitter<br />

Hans Biesheuvel het ‘Bewijs van Goede Dienst’<br />

ontvangen. De gemeente Westervoort heeft dit<br />

bewijs verkregen omdat zij haar dienstverlening<br />

aan bedrijven doelgericht wil aanpakken en verbeteren.<br />

“Niet alleen worden ondernemers beter<br />

en sneller geholpen in de gemeenten die deelnemen<br />

aan dit project, de ervaring leert dat er vooral<br />

een cultuuromslag plaatsvindt bij betrokken<br />

ambtenaren. Goede dienstverlening aan bedrijven<br />

wordt de norm”, aldus Hans Biesheuvel.<br />

In Westervoort is de motivatie om mee te doen aan<br />

dit project ontstaan uit de gedachte van deregulering,<br />

minder regels en meer service voor de ondernemers.<br />

“We wilden wel eens weten hoe wij het nu doen en<br />

wat er valt te verbeteren”, zegt Boone.<br />

Diana van Kesteren, voorzitter Ondernemend Westervoort<br />

reageert hierop: “Wij vinden het een goede zaak<br />

dat de gemeente de ondernemers nog beter wil gaan<br />

bedienen.”<br />

“De ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en<br />

VNO-NCW hebben de tien belangrijkste landelijke<br />

ondernemerswensen op het gebied van gemeentelijke<br />

dienstverlening in kaart gebracht. Die zijn omgezet<br />

in tien normen over onder meer klantvriendelijkheid,<br />

de snelheid van vergunningverlening, actuele digitale<br />

informatie en het goed en tijdig beantwoorden van<br />

vragen van ondernemers. Samen met de lokale ondernemers<br />

is dit vervolgens in Westervoort onafhankelijk<br />

in beeld gebracht.”<br />

Door middel van een meting toetsen gemeenten in<br />

welke mate hun dienstverlening voldoet aan deze normen<br />

en waar verbeteringen nodig zijn. De resultaten<br />

van de meting en de verbeteracties zijn vervolgens<br />

zichtbaar gemaakt in het certificaat ‘Bewijs van Goede<br />

Dienst’.<br />

Door Westervoort wordt hoog gescoord op de norm<br />

voor het veelvuldig contact met de ondernemer tijdens<br />

het aanvraagproces. Door dit contact wordt termijnoverschrijding<br />

voorkomen. Ook op de norm klanttevredenheid<br />

scoort Westervoort goed. De vriendelijke<br />

ontvangst en het rechtstreekse persoonlijke contact<br />

leiden tot deze goede score. Enkele verbeteracties<br />

zijn het verder terugdringen van de administratieve<br />

lastendruk en het vergroten van de digitale aanvraagmogelijkheden.<br />

Boone: “Met het verkrijgen van het certificaat is er<br />

een goed overzicht geschetst van de huidige stand<br />

van zaken maar hier stopt het natuurlijk niet! Sterker<br />

nog: hier begint het pas! De verbeteracties uit het<br />

‘Bewijs Van Goede Dienst’ worden een-op-een geïntegreerd<br />

in het nieuwe dienstverleningsconcept. Dit<br />

dienstverleningsconcept wordt op dit moment door de<br />

gemeente Westervoort ontwikkeld. Uiteindelijk moet<br />

het concept leidden tot een betere service en een<br />

betere dienstverlening aan alle burgers en bedrijven in<br />

Westervoort.”<br />

Voor het college van de gemeente Westervoort betekent<br />

het concreet dat er een belofte uit het coalitieakkoord<br />

wordt nagekomen en neemt de gemeente<br />

Westervoort een stap op weg naar een nog betere<br />

organisatie.<br />

V.l.n.r. Bert Jansen (Ondernemend Westervoort), wethouder Arthur Boone,<br />

Diana van Kesteren (Ondernemend Westervoort)


tips<br />

ABN AMRO, ING en<br />

Rabobank introduceren<br />

FiNBOX, de financiële inbox<br />

ABN AMRO, ING en Rabobank introduceren gezamenlijk de<br />

FiNBOX. Dit is een ‘digitale brievenbus’ binnen de internetbankieromgeving.<br />

In de FiNBOX kan financiële post binnenkomen,<br />

zoals rekeningen en acceptgiro’s, maar ook salarisstroken, pensioenoverzichten<br />

en polisbladen. Naast het ontvangen van financiële<br />

post heeft FiNBOX een bewaar- en een betaalfunctie. Voor de<br />

klant, maar ook voor de organisatie die de post digitaal verstuurd,<br />

moet dit grote meerwaarde bieden.<br />

Enorm potentieel aan<br />

-alleeneters- voor de horeca<br />

73% zegt (vaker) alleen uit eten te gaan als<br />

horeca rekening houdt met hun wensen<br />

Nederland telt ruim 2,4 miljoen alleenstaanden. Een aanzienlijk<br />

deel daarvan bestaat uit welgestelde ouderen en pensioengenieters.<br />

Mensen met tijd, geld en behoefte aan sociaal contact. Uit<br />

onderzoek blijkt dat de Nederlandse horeca vooral is ingesteld op<br />

diners vanaf twee personen en nauwelijks inspeelt op de groeiende<br />

groep alleeneters. Alleen uit eten gaan wordt door de meeste<br />

mensen onaantrekkelijk gevonden. Men voelt zich ongemakkelijk<br />

en bekeken. Dat gevoel van ongemak kan de horeca relatief eenvoudig<br />

wegnemen door zich te verdiepen in de wensen en gevoeligheden<br />

van alleeneters.<br />

Benzineprijs boven 1,80 euro:<br />

Twee maanden extra korting bij Tango<br />

Prijsvechter Tango geeft in maart en april iedere donderdag extra<br />

korting op benzine en diesel. Tijdens de ‘Dwaze Donderdag’<br />

loopt de korting op tot 15 cent per liter. Tango rekent op veel<br />

belangstelling. De kortingsactie van 11 februari jl. zorgde voor<br />

de drukste zaterdag bij Tango ooit.<br />

Wie iedere donderdag in maart en<br />

april zijn tank volgooit bij Tango<br />

bespaart tot 67,50 euro. Een flinke<br />

besparing waarbij de klant dezelfde<br />

kwaliteit brandstof krijgt als bij de<br />

dure bemande tankstations. Onze<br />

brandstof komt namelijk uit dezelfde<br />

brandstofdepots.<br />

Ondernemers betalen tien<br />

procent teveel erfbelasting<br />

Veel ondernemers hebben hun zaken op het gebied van testament<br />

en erfbelasting niet goed voor elkaar. 20% van de ondernemers<br />

heeft zelfs helemaal geen testament. Op het moment<br />

van overlijden betekent dit niet zelden dat een ondernemer bij<br />

de bedrijfsoverdracht een behoorlijk deel van het opgebouwde<br />

vermogen verschuldigd is aan de fiscus. Gemiddeld kunnen<br />

ondernemers 10% van hun vermogen besparen, landelijk gaat<br />

het om miljoenen euro’s per jaar.<br />

De laatste jaren is er veel<br />

veranderd op het gebied van<br />

schenk- en erfbelasting. Testamenten<br />

die langer dan twee<br />

jaar geleden zijn opgesteld<br />

zijn nu al weer verouderd. Ook<br />

kunnen bepaalde tussentijdse<br />

veranderingen in de persoonlijke<br />

of zakelijke situatie effect hebben<br />

op het testament, dan wel<br />

de huwelijkse voorwaarden. Allemaal redenen om niet af te wachten,<br />

maar actie te ondernemen voordat het te laat is.<br />

pagina 15<br />

feb/mrt<br />

2012


pagina 16<br />

feb/mrt<br />

2012<br />

coverstory<br />

Mercedes Benz-dealer en<br />

servicepunt <strong>Wensink</strong> <strong>Arnhem</strong>:<br />

dé partner in business


coverstory<br />

Links: Roy Beekman<br />

Midden: Coen van Beek<br />

Op de trap: Fons Evers<br />

Met 33 vestigingen en 820 medewerkers is<br />

<strong>Wensink</strong> een grote speler op de zakelijke en<br />

particuliere automotive markt. In vijftien van<br />

deze vestigingen worden Mercedes Benz<br />

personenwagens verkocht en onderhouden,<br />

waaronder <strong>Arnhem</strong> als regiodealer. Ondanks die<br />

grootschaligheid staat de Mercedes-Benz dealer<br />

dichtbij de klant. Het 25-jarige bedrijf maakt de<br />

slogan ‘<strong>Wensink</strong> <strong>Aangenaam</strong>’ dagelijks waar.<br />

Wie kiest voor <strong>Wensink</strong>, kiest voor zorgeloos rijden,<br />

altijd dichtbij. Verkoop van nieuwe en gebruikte<br />

Mercedessen, leasen, onderhoud, reparatie,<br />

financiering, schadeherstel, trailerservice, verzekeren<br />

en het verzorgen van een tijdelijke mobiliteitsbehoefte.<br />

<strong>Wensink</strong> heeft alles in huis voor een passend en<br />

efficiënt antwoord op elk mobiliteitsvraagstuk.<br />

Mercedes Benz-dealer en servicepunt <strong>Wensink</strong> wint<br />

daarom steeds meer zakelijk en particulier terrein.<br />

<strong>Wensink</strong> <strong>Aangenaam</strong><br />

Total Mobility<br />

Met name de zakelijke rijders weten de laatste jaren<br />

de weg naar de Mercedes-dealer in de <strong>Arnhem</strong>se<br />

vestiging aan de Ringoven te vinden. Volgens<br />

salesmanager Coen van Beek is dat geen wonder.<br />

,,Ons Total Mobility concept spreekt bedrijven en<br />

medewerkers aan. Ze hebben nergens geen omkijken<br />

naar, dat doen wij voor ze. Ze hoeven bij wijze van<br />

spreken alleen nog maar het gaspedaal in te drukken.<br />

Bovendien past de uitstraling van Mercedes bij de<br />

zakelijke markt en hebben we een breed aanbod van<br />

modellen.” Zeker met de nieuwe B-klasse en de MLklasse<br />

erbij timmert <strong>Wensink</strong> aan de weg. Populair<br />

onder de zakelijke rijders zijn ook de modellen in<br />

de C-klasse, die <strong>Wensink</strong> tegen zeer competitieve<br />

voorwaarden aanbiedt.<br />

In de periode van 1 maart tot 30 april staat bij<br />

<strong>Wensink</strong> <strong>Arnhem</strong> alles in het teken van de C-klasse<br />

‘Premium Edition’. Niet alleen staan in deze periode<br />

messcherpe leasetarieven centraal, iedereen die<br />

een C-klasse Limousine, Estate of Coupe aanschaft,<br />

ontvangt onder het mom van ‘De C-klasse Suits You’<br />

een maatkostuum naar wens. Naast deze specifieke<br />

actie profiteren klanten het hele jaar door van een<br />

maandelijks wisselende actie vanwege het 25-jarig<br />

bestaan.<br />

pagina 17<br />

feb/mrt<br />

2012


coverstory<br />

pagina 18<br />

feb/mrt<br />

2012<br />

Personeel<br />

Auto’s en in het bijzonder de Mercedes-Benz. Als<br />

echte liefhebbers kunnen Coen van Beek en zijn<br />

<strong>Arnhem</strong>se salescollega’s Fons Evers (nieuwe auto’s)<br />

en Roy Beekman (gebruikte Mercedessen) er uren<br />

over praten. Maar dat het niet alleen om het product<br />

zelf gaat beseffen ze als geen ander. ,,Zonder<br />

gedreven en gepassioneerd personeel red je het<br />

niet.” Daarom omarmen ze de medewerkers binnen<br />

het bedrijf. Coen van Beek: ,,Mercedes staat voor<br />

betrouwbaarheid, comfort, kwaliteit en veiligheid.<br />

We hebben een breed productaanbod voor alle<br />

doelgroepen, maar je mensen moeten wél dat<br />

aangename gevoel van <strong>Wensink</strong> delen met de<br />

buitenwereld en alles op alles zetten voor een<br />

sterke band met de klanten. Vanaf het moment<br />

dat bezoekers over de drempel stappen tot en met<br />

de after sales. Dat gebeurt. Wij nemen alle tijd<br />

voor klanten, ze kunnen alle gewenste modellen<br />

testen. Onze medewerkers zijn trots op hun werk en<br />

Mercedes-Benz en dragen dat ook uit. <strong>Zakelijk</strong>heid<br />

vertaalt zich bij ons in een aangenaam gevoel.”<br />

Dat dit geen loze woorden zijn, bewijst de<br />

zaterdagmorgen. ,,Iedere klant die bij ons een auto<br />

heeft gekocht kan de wagen op zaterdagmorgen hier<br />

gratis laten wassen. Dat is echt een sociaal gebeuren.<br />

Er ontstaan zelfs vriendschappen.”<br />

Duurzaam<br />

Sinds oktober 2011 voeren alle <strong>Wensink</strong> vestigingen<br />

het certificaat Erkend Duurzaam Autobedrijf, hét<br />

duurzaamheidskeurmerk van de autobranche.<br />

Een bewijs dat bij <strong>Wensink</strong> niet de waan van de dag<br />

regeert, maar dat duurzaamheid volop is geïntegreerd<br />

in de dagelijkse bedrijfsvoering. ,,Dat vind je niet<br />

alleen terug in zaken die met het milieu hebben te<br />

maken zoals onze afvalstroom, ons energieverbruik,<br />

de materialen die we gebruiken, ons brede aanbod<br />

van milieuvriendelijke en zuinige auto’s en de manier<br />

waarop we met brandstoffen omgaan,” vertelt<br />

Coen van Beek. ,,Het certificaat is een teken van<br />

een gedegen lange termijn visie op het gebied van<br />

bedrijfsvoering, communicatie, financiën, inkoop,<br />

verkoop en personeel. Daarom hebben wij alle<br />

vertrouwen in de toekomst.”<br />

<strong>Wensink</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

Ringoven 9<br />

6826 TP <strong>Arnhem</strong><br />

tel. (026) 3636365


thema<br />

Maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen<br />

Maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen (mvo), duurzaam<br />

ondernemen of maatschappelijk<br />

ondernemen is een vorm<br />

van ondernemen gericht op<br />

economische prestaties (profit),<br />

met respect voor de sociale kant<br />

(people), binnen de ecologische<br />

randvoorwaarden (planet): de<br />

triple-P-benadering.<br />

De Organisatie voor Economische Samenwerking<br />

en Ontwikkeling heeft aanbevelingen voor<br />

maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld,<br />

de zogenaamde OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen<br />

maken duidelijk wat overheden van het gedrag van<br />

bedrijven verwachten. Het Nederlandse Nationaal<br />

Contact Punt (NCP) ondersteunt bedrijven om de<br />

OESO-richtlijnen, waarvan de naleving vrijwillig is, in<br />

praktijk te brengen.<br />

Drie MVO-dimensies<br />

• De normen en waarden waar een bedrijf voor staat.<br />

• De maatschappelijke verantwoordelijkheid van<br />

een bedrijf: de manier waarop een bedrijf zijn<br />

kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid<br />

neemt ten aanzien van het milieu en de sociale<br />

context.<br />

• De maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf:<br />

de manier waarop het bedrijf iets terug geeft aan de<br />

samenleving bijvoorbeeld door, op vrijwillige<br />

basis, een bijdrage te leveren aan een goed doel of<br />

sponsoring.<br />

Waar grote multinationals over MVO spreken, gebruikt<br />

het MKB meestal de term Duurzaam Ondernemen.<br />

De theoretische achtergronden zijn dezelfde, maar de<br />

praktische vertaling in het bedrijf is anders. Het gaat<br />

in ieder geval om activiteiten die een stap verder gaan<br />

dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke<br />

betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.<br />

Vervolgens kunt u nu lezen en hieruit eventueel uw<br />

inspiratie opdoen over hoe de provincie Gelderland<br />

en een aantal bedrijven maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen in de dagelijkse praktijk brengen.<br />

Bouw nieuw waterstoftankstation in<br />

<strong>Arnhem</strong> van start<br />

Eind januari heeft wethouder Michiel van Wessem<br />

de eerste paal geslagen voor een nieuw tankstation<br />

op bedrijventerrein de Kleefse Waard in <strong>Arnhem</strong>. Het<br />

nieuwe, futuristisch ogende tankstation met de naam<br />

H2 Wave krijgt als eerste openbaar tankstation in<br />

ons land een tankzuil voor het tanken van waterstof.<br />

De tankzuil staat nu nog bij het Avia tankstation aan<br />

de Van Oldenbarneveldtstraat, waar hij in december<br />

2010 officieel in gebruik genomen werd als onderdeel<br />

van het HyMove-project. HyMove is een initiatief dat<br />

bedoeld is om ervaring op te doen met het gebruik<br />

van waterstof in voertuigen zoals bussen en auto’s.<br />

Naar verwachting is de bouw van het tankstation,<br />

dat naast de tankzuil voorzien is van drie à vier<br />

pompeilanden, een autowasinstallatie en enkele doehet-zelf<br />

wasboxen, in juni van dit jaar afgerond.<br />

Het waterstoftankstation vormt een belangrijk<br />

onderdeel van het HyMove-project, een initiatief van<br />

de stichting Waterstof Onderneming Gelderland. Deze<br />

nieuwbouw is van groot belang voor het HyMoveproject,<br />

omdat ze het aantal bussen en auto’s dat op<br />

waterstof rijdt willen uitbreiden. De plek op de Kleefse<br />

Waard is hiervoor uitermate geschikt omdat een<br />

zogenaamd EMT label (Energie Milieu Technologie)<br />

op het terrein van toepassing is. “De start van de<br />

bouw vormt een belangrijke mijlpaal voor de stad, het<br />

waterstoftankstation laat zien dat <strong>Arnhem</strong> een echte<br />

energiestad is”, vertelt wethouder Van Wessem.<br />

pagina 19<br />

feb/mrt<br />

2012


thema<br />

pagina 20<br />

feb/mrt<br />

2012<br />

De schoonmaker met voldoende<br />

tijd maakt het verschil!<br />

Personeel; het kapitaal van de onderneming. De<br />

steeds krapper wordende arbeidsmarkt maakt<br />

personeelsbeleid tot het belangrijkste speerpunt<br />

binnen onze organisatie. Maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen gaat verder dan goede<br />

arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden<br />

en een veilige werkomgeving. De actualiteiten<br />

rondom stakende schoonmakers geeft aan dat er<br />

voor vele organisaties nog veel te verbeteren is.<br />

Spelen, leren, werken, verzorgen; de schoonmaker maakt<br />

het mogelijk. In iedere fase van ons leven komen we in<br />

aanraking met de werkzaamheden van de schoonmaker.<br />

Het leven begint in een schoon (zieken)huis. Gedurende<br />

een opgeruimde peuter-, kleuter- en basisschoolperiode<br />

bezoeken we met dagelijks schoongemaakte bussen<br />

en treinen, diverse goed gereinigde pretparken,<br />

speelplaatsen en sportverenigingen. Na een periode van<br />

verdere verdieping in nette schoolgebouwen, maken we<br />

ons debuut op de arbeidsmarkt waar de schone bureaus<br />

ons al van afstand door het kristalhelder gewassen<br />

glas tegemoet stralen. We eten maaltijden die in ultiem<br />

schone industriële productielijnen gemaakt zijn en laten<br />

ons vliegen in schone vliegtuigen naar tot in de perfectie<br />

schoongemaakte hotels. Zelden staan we stil bij het feit<br />

dat de schoonmaker ons, in al deze aspecten van ons<br />

leven, voor is geweest. Dankzij de schoonmaker kunnen<br />

we spelen, leren, werken, en – als het tijd wordt om<br />

het wat rustiger aan te doen – ons laten verzorgen. De<br />

schoonmaker maakt het mogelijk. Iedere dag weer!<br />

Ondanks het feit dat iedereen een schone (werk)<br />

omgeving waardeert heeft onze branche helaas<br />

een niet al te best imago. De branchegemiddeldes<br />

over personeelsverloop en ziekteverzuim liegen er<br />

niet om en bijna elke nieuwe relatie van antonio is<br />

wantrouwend over de te leveren kwaliteit. Eerst zien<br />

dan geloven. Wat is hiervan de oorzaak? Het antwoord<br />

is simpel; de prijs en hiermee de arbeidstijd. De<br />

praktijk leert dat de prijs veelal het belangrijkste is<br />

en er vele schoonmaakbedrijven zijn die enkel voor<br />

de opdracht gaan en dus gouden bergen beloven in<br />

plaats van uit te leggen dat de prijs de productienorm<br />

maakt en dus direct bepaalt of je het werk kwalitatief<br />

goed kan uitvoeren.<br />

De verantwoordelijkheid om de opdrachtgever te<br />

overtuigen dat het uiteindelijk om de in te zetten<br />

uren gaat die maken dat het werk goed kan worden<br />

uitgevoerd is onze uitdaging. Scherpe prijzen<br />

en hiermee krappe arbeidstijden (één van de<br />

stakingsredenen) maken dat bij (her)aanbestedingen<br />

in ruim 90% van de gevallen de zittende partij het<br />

werk terecht verliest. Bewuster inkopen levert minder<br />

verloop en lager ziekteverzuim op en zorgt simpelweg<br />

voor een hogere kwaliteit van het werk. Het bespaart<br />

ook nog eens tijd en geld voor alle partijen als je het<br />

wel goed regelt waardoor je voor langere tijd een<br />

partnership aangaat. Het is echt niet moeilijk om<br />

de juiste productietijd met een verantwoord tarief<br />

te berekenen, wel de verkoop hiervan omdat de<br />

schoonmaak vaak een sluitpost op de begroting is en<br />

tegelijkertijd wel erg hoog staat als het gaat om de<br />

beleving rondom je werkplek.<br />

De schoonmaker met voldoende tijd voor het werk<br />

zorgt voor een lager verloop, minder verzuim en dus<br />

een prettige schone werkomgeving (shining places).<br />

Vanuit deze situatie investeren wij verder in goede<br />

arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden en<br />

een veilige werkomgeving omdat dit dan pas zinvol<br />

en interessant is. Vanuit dit bewustzijn functioneert<br />

antonio al 35 jaar met vele langdurige en goede<br />

relaties met medewerkers en opdrachtgevers.<br />

Ons managementteam met een gemiddeld<br />

dienstverband van 15 jaar, waarbij op een enkeling na<br />

iedereen als schoonmaker is gestart, maakt mij een<br />

trotse werkgever.<br />

Toni Iñiguez Najdanovski toni@antonio.nl<br />

directeur-eigenaar www.antonio.nl


thema<br />

Bent u ook geïnteresseerd, om<br />

met uw bedrijf, een interessante<br />

invulling te geven aan dit<br />

terugkerende item in <strong>Zakelijk</strong><br />

<strong>Arnhem</strong>? Voor reservering van<br />

deze ruimte, neem vrijblijvend<br />

contact op met ons via onze<br />

website of stuur een mailtje naar:<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

Maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen<br />

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, dit is<br />

een kreet die vaak wordt gebruikt. Maar wat is<br />

nu maatschappelijk verantwoord ondernemen?<br />

Het is een mix van ondernemen gericht op<br />

economische prestaties met respect voor de sociale<br />

kant en binnen de ecologische randvoorwaarden.<br />

Ondernemen lijkt me altijd gericht op economische<br />

prestaties anders houdt het bestaansrecht van<br />

een onderneming erg snel op. De ecologische<br />

randvoorwaarden hebben alles te maken met de<br />

planeet aarde en natuurlijk moeten we met z’n allen<br />

denken aan het milieu. Dit kan zijn afval scheiden,<br />

bouwmaterialen gebruiken die duurzaam zijn of<br />

minder belastend voor het milieu en dus onze planeet.<br />

Daarnaast is er als ondernemer ook nog een sociale<br />

kant. Deze begint uiteraard bij het eigen personeel.<br />

Als er een werkomgeving is waarin medewerkers zich<br />

prettig voelen dan is dit uiteraard ook zichtbaar in de<br />

werkzaamheden die verricht worden, waaronder de<br />

kwaliteit en het werkplezier.<br />

De ecologische randvoorwaarden zijn binnen de<br />

bouwbranche breed te trekken. Wij dienen duurzame<br />

materialen te gebruiken, speciaal hout met een FSC<br />

keurmerk. Maar begin bij de basis.<br />

Bij elk bouwwerk groot of klein is er sprake van afval.<br />

Binnen onze organisatie hebben wij de afvalstroom<br />

danig weten te beperken. Dit doen we door middel<br />

van het scheiden van papier/karton, metalen,<br />

steenachtig afval, plastic, b-hout en schoon te<br />

verbranden hout en houtkrullen.<br />

Waarom te verbranden hout? Wij maken in onze<br />

eigen werkplaats kozijnen, ramen en deuren,<br />

interieuronderdelen en nog veel meer items. Tijdens<br />

dit proces ontstaat er afval, brandbaar afval.<br />

Enkele jaren geleden waren wij op een bouwbeurs<br />

waar de nadruk lag op het beperken van afvalstromen<br />

binnen de bouwbranche. Als voorbeeld werd hier<br />

een houtgestookte kachel gepresenteerd. Na ons<br />

goed te hebben laten informeren over de voordelen<br />

hiervan besloten wij om de gasgestookte heathers<br />

in onze werkplaats te laten vervangen door deze<br />

houtgestookte kachels. We bereiken hiermee twee<br />

doelen: we beperken onze afvalstroom en hebben het<br />

nog warm ook.<br />

Eigenlijk is elke organisatie op zichzelf al bezig met<br />

maatschappelijk verantwoord ondernemen, alleen<br />

dienen werkgever en werknemer zich er van bewust<br />

te zijn.<br />

Dus een beter milieu creëren we zelf als ondernemer<br />

en werkgever door hierin een duidelijk statement<br />

te maken en in de juiste omgeving maken je<br />

werknemers er een sport van om hun steentje bij te<br />

dragen.<br />

H. Kroon Aannemersbedrijf B.V.<br />

Johannes Huddeweg 5, 6827 CA <strong>Arnhem</strong><br />

Telefoon: 026-4438526<br />

www.kroonaannemersbedrijf / www.neijenhuisbv.nl<br />

pagina 21<br />

feb/mrt<br />

2012


thema<br />

pagina 22<br />

feb/mrt<br />

2012<br />

ANAC, met zorg voor het milieu...<br />

Milieu is erg belangrijk voor ons. Voor<br />

onze dertien wasstraten, onze selfstorage,<br />

tankstations en onze kartbaan.<br />

ANAC heeft voor elke bedrijfstak veel<br />

met milieu te maken. En de eisen worden<br />

elk jaar scherper. Logisch, want we<br />

werken met zeep, vuil, oliën en vetten<br />

in de wasstraten, benzines en gassen<br />

in de tankstations en ook de kartbaan<br />

brengt allerlei milieu-eisen met zich<br />

mee. Hoe gaan we daar eigenlijk mee<br />

om?<br />

Het antwoord op die vraag is simpel:<br />

zeer verantwoord. Dat vinden we onze<br />

taak, maar de overheid ziet daar ook op<br />

toe. We hebben vloeistofdichte vloeren<br />

onder de wasstraten en het tankstation.<br />

Water, chemicaliën, vuil en olie worden er<br />

gescheiden en indien mogelijk hergebruikt.<br />

Het principe is eenvoudig. Vuil zinkt naar<br />

de bodem in een watertank, olie drijft<br />

omhoog en er blijft schoon water over,<br />

ontdaan van alle olie en slib.<br />

Na een filter is het water schoon genoeg om<br />

opnieuw te gebruiken. Op deze manier wordt<br />

maar liefst 80% van het gebruikte water in<br />

eigen beheer gerecycled. We gebruiken per<br />

auto maar een minimale hoeveelheid vers water.<br />

Het slib dat in de waterbakken overblijft wordt<br />

door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en<br />

verder verwerkt.<br />

Voor het tankstation geldt in principe hetzelfde.<br />

We hebben vloeistofdichte vloeren, waardoor<br />

het vervuilde water en gemorste benzine en<br />

diesel naar speciale opvangbakken wordt<br />

geleid. Ook daar mag geen enkele vervuiling<br />

optreden. Dat wordt regelmatig door de<br />

overheid gecontroleerd. We zijn zelfs zo ver dat<br />

we de restwarmte van de stofzuigermotoren<br />

gebruiken in de drooginstallatie aan het einde<br />

van de wasstraat.<br />

In de kartbaan worden de afgewerkte olieën ook<br />

door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en<br />

verantwoord verwerkt. En verder hebben we wat<br />

ontvetters in huis en ook die worden regelmatig<br />

omgewisseld. Bij de milieu-eisen in een bedrijf<br />

hoort een administratie, waarin je moet kunnen<br />

aantonen hoe je met je vervuilende stoffen<br />

omgaat. En de controleurs komen geregeld<br />

op bezoek, gewoon om te zien of we de zaken<br />

goed geregeld hebben. Dat vinden we bij ANAC<br />

een goede zaak!<br />

Dit alles heeft in 2011 in Nijmegen geleid tot<br />

de onderscheiding ‘Ondernemer van het jaar<br />

2011’.<br />

www.ANACselfstorage.nl<br />

www.ANACcarwash.com<br />

Overmaat 1, 6831 AE <strong>Arnhem</strong>


kort nieuws<br />

A12 Waterberg – Velperbroek:<br />

wegverbreding anderhalf jaar eerder klaar; in 2012<br />

De wegverbreding A12<br />

Waterberg - Velperbroek<br />

verloopt zodanig dat de<br />

weggebruiker medio 2012<br />

al gebruik kan maken van<br />

2x3 rijstroken in beide<br />

richtingen. Dat maakten<br />

Rijkswaterstaat en aannemer<br />

Heijmans bekend.<br />

Dit is circa anderhalf jaar<br />

sneller dan voorzien. Aansluitend<br />

volgen nog afrondende werkzaamheden<br />

zoals onder meer het aanbrengen van beplanting.<br />

De grootschalige bouwwerkzaamheden voor de wegverbreding<br />

A12 Waterberg-Velperbroek zijn eind augustus<br />

2011 gestart. Gelet op de vooruitgang geboekt<br />

in de afgelopen vier maanden en het vasthouden van<br />

de werkwijze voor de vervolgactiviteiten in 2012, is<br />

het mogelijk de werkzaamheden uiterlijk 2012 gereed<br />

te hebben.<br />

Veel inzet<br />

Sinds eind augustus 2011 wordt er buiten gewerkt<br />

aan de wegverbreding A12 Waterberg-Velperbroek.<br />

Bij de start hiervan werd ervan uitgegaan dat de<br />

werkzaamheden zo snel mogelijk maar uiterlijk 2013<br />

gereed zouden zijn. De versnelling van ruim één<br />

jaar kwam voort uit het feit dat de voorbereidende<br />

werkzaamheden voorspoedig verliepen en aannemer<br />

Heijmans koos voor een andere werkwijze. Naast de<br />

bouwfasering met slechts twee hoofdfasen is sprake<br />

van het inzetten van relatief veel menskracht voor de<br />

diverse werkzaamheden én het tegelijkertijd werken<br />

aan de verschillende delen van het traject.<br />

Hinder komende maanden<br />

Op dit moment zijn de twee rijstroken op de A12<br />

in beide richtingen verschoven naar de binnenzijde<br />

van de snelweg. In het voorjaar van 2012 start de<br />

volgende bouwfase waarbij het verkeer naar de<br />

buitenzijden wordt geleid. Daarna begint het werk<br />

aan de binnenzijde van de weg. Ook dan zal een<br />

maximumsnelheid gelden van 90 km/uur. Verkeer<br />

wordt geadviseerd rekening te houden met hinder.<br />

Deze hinder is vergelijkbaar met de hinder van de<br />

afgelopen vier maanden.<br />

Sinds medio november wordt de weg aan de<br />

buitenzijde verbreed. Daartoe wordt het asfalt van de<br />

oude vluchtstrook weggefreesd, een nieuwe fundering<br />

gemaakt en nieuw asfalt aangebracht. Bij de diverse<br />

nachtelijke werkzaamheden wordt regelmatig de<br />

rechterrijstrook van de A12 in beide richtingen<br />

afgesloten. Direct omwonenden kunnen geluids- en<br />

trillingsoverlast ervaren van deze werkzaamheden.<br />

Nieuwe geluidsschermen<br />

Sinds begin oktober 2011 wordt aan beide zijden<br />

van de A12 gewerkt aan de sloop en bouw van<br />

circa 5 kilometer geluidsschermen. De verwachting<br />

is dat deze werkzaamheden medio februari 2012<br />

gereed zijn. In het tweede kwartaal van 2012 wordt<br />

gestart met de bouw van de nieuwe schermen op de<br />

viaducten.<br />

Viaducten en tunnels<br />

De viaducten in dit traject van de A12 worden<br />

uiteraard aangepast aan de wegverbreding. Op de<br />

plaats waar de Schelmseweg de A12 kruist, is het<br />

oude viaduct gedurende circa 5 maanden volledig<br />

vervangen door een nieuw exemplaar dat eind<br />

januari in gebruik is genomen. Daarnaast zijn de<br />

afgelopen periode de viaducten Rozendaalseweg,<br />

Velperweg, Spoorviaduct en IJssellaan aan de<br />

buitenzijde uitgebreid. Hiertoe zijn extra kolommen<br />

geplaatst en liggers gelegd. Met het afronden van<br />

deze werkzaamheden zal de hinder voor het lokale<br />

verkeer tot het voorjaar 2012 minder zijn. Ook zijn aan<br />

beide zijden van de weg de fiets- en voetpaden weer<br />

beschikbaar.<br />

De Luinhorsttunnel is verlengd en weer opengesteld<br />

voor verkeer. De werkzaamheden voor de nieuwe<br />

fiets-/voetgangerstunnel, die een verbindingschakel<br />

vormt tussen de Loevesteinlaan in <strong>Arnhem</strong> en de<br />

Straatweiden in Velp, zijn gestart. De dassentunnel<br />

tussen knooppunt Waterberg en de kruising met de<br />

Schelmseweg is nagenoeg gereed. Bij de uiteindelijke<br />

afronding krijgt de weg in de middenberm verlichting.<br />

pagina 23<br />

feb/mrt<br />

2012


Jongejan tekent voor horizontaal toezicht<br />

Met een ferme streek zette Frank Jongejan op 22 december zijn handtekening onder het convenant dat hij<br />

met de Belastingdienst hee� gesloten. Tony Cohlst, plaatsvervangend regiodirecteur van de Belastingdienst,<br />

zette daarna ook zijn handtekening, waarna de taart – met speciaal eetbare blauwe belastingdienstopdruk<br />

– feestelijk kon worden aangesneden.<br />

Door: Frank � oo� Fotografi e: Jacques Kok<br />

Horizontaal toezicht is een nieuwe manier van werken<br />

van de Belastingdienst, waarbij de ondernemer direct<br />

duidelijkheid krijgt over zijn aangi� e. “Dat kan doordat<br />

de adviseur belangrijke fi scale kwesties direct bespreekt<br />

met de Belastingdienst”, verklaart Cohlst. “We gaan er<br />

van uit dat de accountant of fi scaal adviseur van de ondernemer<br />

volgens vooraf overeengekomen kwaliteitsnormen<br />

werkt, waardoor de aangi� e in principe goed<br />

genoeg is. We vertrouwen op het werk van de adviseur<br />

en als er al bijzondere zaken spelen dan treden we met<br />

elkaar in vooroverleg. Voorheen moesten we na het<br />

indienen van de aangi� e veel meer zaken controleren,<br />

wat voor alle partijen erg veel tijd kostte en de ondernemer<br />

lang in onzekerheid hield. Nu verwerken we de<br />

aangi� e direct, en komen daar in principe niet meer op<br />

terug. Dat gee� zekerheid voor de ondernemer.”<br />

Jongejan is het twaalfde kantoor in deze regio dat een<br />

convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst<br />

tekent. Landelijk hebben 140 accountantskantoren een<br />

dergelijk convenant getekend sinds de Belastingdienst<br />

twee jaar geleden met deze werkwijze is begonnen, vertelt<br />

Cohlst. “Jongejan is één van de eerste kantoren die<br />

zijn cliënten actief betrok bij de voorlichting die de Belastingdienst<br />

overal in den lande houdt”, licht Jacqueline<br />

Hermeling toe. “En de reacties die zijn cliënten gaven<br />

op de werking van het horizontaal toezicht, waren zeker<br />

positief.”<br />

De regeldruk verlagen Samen met haar collega Bert<br />

Snoek hee� zij nu al diverse voorlichtingspresentaties<br />

in deze regio gehouden bij accountantskantoren. De<br />

verwachting is dat er snel meer kantoren tot een convenant<br />

zullen komen. De Belastingdienst hecht zeer<br />

aan deze nieuwe werkwijze waarbij de samenwerking<br />

met de adviseurs centraal staat. Daarnaast hee� men<br />

te maken met een zeer sterke groei van het aantal kleine<br />

zelfstandigen, met name zzp’ers. Alleen al in deze regio<br />

is dat dit jaar zo’n 4000, rekent Cohlst voor.<br />

Maar horizontaal toezicht betekent meer. “Het sluit<br />

ook aan bij het voornemen van het kabinet om de regeldruk<br />

voor ondernemers te verlagen.”<br />

Vertrouwen Horizontaal toezicht is ook in overeenstemming<br />

met de tijdsgeest. Vertrouwen, begrip en<br />

transparantie worden meer en meer als basis voor een<br />

integere samenwerking gezien. Cohlst: “De accountantskantoren<br />

waar wij een convenant mee tekenen, zijn bijvoorbeeld<br />

lid van de overkoepelende SRA, die voor onze<br />

Dienst kwaliteitsborging garandeert.” De accountant op<br />

zijn beurt stelt ook kwaliteitseisen aan zijn klanten. Dat<br />

begint al met de aanname van nieuwe klanten. “Vertrouwen<br />

is ook hier een sleutelwoord”, stelt Jongejan.<br />

Essentieel Hij begon zijn kantoor Accountants Adviseurs<br />

Jongejan deze zomer, nadat hij zo’n zeven jaar met<br />

een compagnon een kantoor had geleid. Daarvoor werkte<br />

Jongejan bij de big-4, zoals de grootste accountantskantoren<br />

van Nederland genoemd worden. “Het directe<br />

contact met de klant dat ik nu heb is voor mij essentieel<br />

om op vertrouwensbasis e� ectief te kunnen samenwerken.<br />

Op deze manier, en helemaal met toepassing van<br />

het horizontale toezicht, kan ik dat prima.”<br />

Meer informatie:<br />

http://www.belastingdienst.nl/variabel/toezicht/<br />

Accountants Adviseurs Jongejan B.V.<br />

Bothaplein 1<br />

6814 AJ <strong>Arnhem</strong><br />

026 44 33 745<br />

∞<br />

info@decijfersvoorbij.nl<br />

www.decijfersvoorbij.nl


events<br />

Tekst: Mars Teunissen van NITB<br />

Foto’s: Luc Hendriks van Image and More<br />

Creatiefste ondernemers komen<br />

in een warm zingend nest<br />

In een bijna vol Musiater werden woensdagavond<br />

15 februari onder luid tromgeroffel de winnaars<br />

bekendgemaakt: Jan en Jet Pijnappel van<br />

Grutterij Molen de Hoop uit Oud Zevenaar mogen<br />

zich dit jaar de creatiefste ondernemer van<br />

Zevenaar 2012 noemen.<br />

De jury prees met name de kwaliteiten die te maken<br />

hadden met vernieuwing, klantvriendelijkheid, omgang<br />

met personeel, persoonlijk betrokkenheid bij de<br />

mensen van de Wieken, maar ook innovatieve product<br />

ontwikkeling, neus voor de markt en succesvol<br />

ondernemerschap in een oud familiebedrijf. Jan en<br />

Jet waren wel wat beduusd onder zoveel lovende<br />

woorden.<br />

Na de hartverwarmende woorden van burgemeester<br />

Jan de Ruiter kon voor hen de avond niet meer<br />

stuk en verdween de nuchterheid in een uitbundig<br />

feestgevoel. Uit de zaal klonk: retteketet voor Jan en<br />

Jet. Trots namen zij als winnaars de door Rabobank<br />

de Liemers aangeboden prijs van 1000 euro in<br />

ontvangst. Maar ook de andere drie genomineerden,<br />

Jazo, Skantrae en de Minnerij werden terecht voor<br />

hun creativiteit geëerd. De burgemeester prees<br />

zich gelukkig met zoveel ondernemend talent in zijn<br />

Gemeente. Hij prees ook MKB Zevenaar, die hij uitriep<br />

tot de creatiefste MKB van Nederland.<br />

Al deze gulle woorden tekenden de sfeer van de<br />

avond. Na opkomst van WhatEver Happens was het<br />

ijs al snel gebroken, ze kregen de lekker gevulde zaal<br />

in een mum van tijd aan het staand meezingen en<br />

wuiven: Let the Sunshine in.<br />

Via een live video verbinding zagen we intussen de<br />

genomineerden buiten uit de witte limousine stappen.<br />

Onder begeleiding van de dames van WhatEver<br />

Happens werden ze bij binnenkomst door de luid<br />

zingende zaal als zonnestraaltjes warm onthaald.<br />

Presentator Chiel ter Heerdt kwam in het smaakvolle<br />

decor na een wat aarzelende start goed op dreef<br />

en de avond verliep onder zijn leiding lekker vlot en<br />

ongedwongen.<br />

De juryleden gaven aan dat het moeilijk was geweest<br />

om zulke verschillende bedrijven met elkaar te moeten<br />

vergelijken. De fraaie films maakten dit ook nog eens<br />

duidelijk. Eigenlijk was ieder genomineerd bedrijf in<br />

zijn tak natuurlijk al de creatiefste geworden. Toch wist<br />

de jury unaniem één winnaar te kiezen<br />

Ook blij met de aandacht waren The Good Car<br />

Company en atelier Kevin van den Bergh, zij waren<br />

genomineerd voor de aanmoedigingsprijs.<br />

Na de lovende woorden voor hen, ging uiteindelijk<br />

Kevin van den Bergh van Atelier Kevin van den Bergh<br />

met de 500 Rabobank De Liemers aanmoedigings<br />

euro’s naar huis.<br />

WhatEever Happens sloot de avond sfeervol af<br />

en in de drukke foyer bleef het, met de gelukkige<br />

genomineerden, winnaars en de hapjes en drankjes,<br />

nog lang gezellig. Zo als dat kan gaan in een warm<br />

nest. www.mkbzevenaar.nl<br />

pagina 25<br />

feb/mrt<br />

2012


mkb<br />

gecertificeerd<br />

ISO 9001 : 2008<br />

MKB-Nederland wil dat het kabinet maatregelen<br />

neemt tegen de stijgende lokale lastendruk.<br />

Met onder meer een forse verhoging van de<br />

onroerende zaakbelasting gaan gemeenten<br />

lijnrecht in tegen eerdere afspraken om de lokale<br />

lasten voor bedrijven in de hand te houden.<br />

Hoewel gemeenten eerder beloofden om de<br />

opbrengsten van de OZB in 2012 niet te verhogen,<br />

blijkt uit cijfers van het CBS dat ze dit jaar bijna 6<br />

procent meer willen binnenhalen dan in 2011.<br />

En de OZB is niet de enige manier waarop gemeenten<br />

de lasten voor burgers en bedrijven verzwaren, zo<br />

blijkt uit het CBS-overzicht. Ook willen ze 8 procent<br />

meer aan toeristenbelasting innen en 10 procent<br />

meer aan precariobelasting (voor het gebruik van de<br />

openbare ruimte).<br />

schoonmaakbedrijf<br />

drost en zonen bv<br />

dé schoonmakers uit <strong>Arnhem</strong><br />

gecertificeerd<br />

ISO 14001 : 2004<br />

uw partner voor:<br />

schoonmaakonderhoud: kantoorgebouwen<br />

schoolgebouwen<br />

sportcentra<br />

appartementencomplexen<br />

culturele centra<br />

specialistische diensten: tapijtreiniging<br />

graffitiverwijdering<br />

glasbewassing<br />

Delta 50 6825 MS <strong>Arnhem</strong> telefoon: 026-3513675<br />

Stijging lokale lastendruk<br />

vraagt om actie kabinet<br />

Deze lastenstijging komt op een moment dat burgers<br />

en bedrijven het door de crisis toch al moeilijk hebben.<br />

Gemeenten lijken hun eigen financiële problemen voor<br />

een fors deel op hen af te wentelen. Daarmee gaan<br />

ze lijnrecht in tegen premier Rutte, die eind 2010 op<br />

het jaarcongres van MKB-Nederland aankondigde dat<br />

gemeenten de bezuinigingen, die ze van het kabinet<br />

opgelegd krijgen, niet mogen terughalen ‘over de rug<br />

van ondernemers’.<br />

De stijgingen zijn ook strijdig met de bestuursafspraken<br />

van de gemeenten en de rijksoverheid<br />

om de opbrengst van de OZB op hetzelfde niveau te<br />

houden.<br />

������������������<br />

Van Elderen gaat<br />

nét even verder!<br />

Zijpendaalseweg 41 & 47 | 6814 CC <strong>Arnhem</strong><br />

T 026 – 354 78 84 & 026 – 351 01 55<br />

m.nagtegaal@vanelderen.nl | www.vanelderen.nl


kort nieuws<br />

Foto: Ingrid van Berkel<br />

Groot succes voor<br />

Landgoed Avegoor en Kinderij<br />

Op zondag 26 februari organiseerde<br />

Landgoed Avegoor in samenwerking met<br />

Kinderopvangorganisatie Kinderij, van 14.00 tot<br />

17.00 uur, een open dag op het landgoed.<br />

Dit is een daverend succes geworden. Beide<br />

organisaties kijken met een trots en goed gevoel terug<br />

op deze middag, waar zij 500 volwassenen en 250<br />

kinderen konden verwelkomen. Zowel volwassenen<br />

als kinderen waren zeer enthousiast op de omgeving,<br />

de rondleidingen en de workshops die gratis werden<br />

aangeboden. Hoogtepunt van de middag was de<br />

opening van de kunstkamer “Sweet Dreams” door<br />

de 90-jarige vaste gast van het hotel, de heer Kaijzer<br />

(zie bijgaande foto). Deze kamer werd met vooral<br />

snoep en chocolade ingericht door kinderen van de<br />

buitenschoolse opvang “de Schatkist” uit Velp.<br />

Landgoed Avegoor telt nu bijna 31 kunstkamers,<br />

37 design kamers en 5 suites. Het concept hotel<br />

of modern art, dat Avegoor voert, inspireert zowel<br />

kunstenaars als gasten waarin creativiteit de<br />

boventoon voert in een zeer gastvrije omgeving.<br />

Kinderij is een professionele regionale organisatie<br />

met ruimt 15 jaar ervaring op het gebied van<br />

kinderopvang, bestaande uit, kinderdagopvang,<br />

buitenschoolse opvang en gastouderopvang.<br />

Daarnaast bieden zij onder de naam Carion<br />

peuterspeelwerk aan. Kinderij is onderdeel van Carion,<br />

een welzijnsorganisatie die veelzijdige diensten op het<br />

gebied van samenleving levert.<br />

Landgoed Avegoor - Hotel of Modern Art<br />

Zutphensestraatweg 2<br />

6955 AG Ellecom<br />

pagina 27<br />

feb/mrt<br />

2012


automotive<br />

pagina 28<br />

feb/mrt<br />

2012<br />

VDC, TopSportLease, Van Hunnik Autogroep<br />

en Broekhuis omarmen elkaar<br />

Vier gerenommeerde regionale spelers in de<br />

autobranche hebben elkaar gevonden. Het<br />

Voertuig Documentatie Centrum (VDC) koos voor<br />

het leasen van haar bedrijfswagens bewust<br />

voor leasemaatschappij TopSportLease, die op<br />

zijn beurt wagens van Van Hunnik Autogroep en<br />

Broekhuis <strong>Arnhem</strong> in zijn ‘stal’ heeft. Vanaf nu<br />

rijden de werknemers van VDC in een Citroën C1,<br />

Opel Astra of Opel Corsa.<br />

,,Ja, de keuze voor TopSportlease is een hele<br />

bewuste”, bevestigt Remco Westerbroek, Algemeen<br />

Manager van het VDC. ,,De leaseprijzen zijn zeer<br />

aantrekkelijk en de looptijden van de contracten zijn<br />

kort.” Het VDC is gevestigd aan de Overmaat 42 in<br />

<strong>Arnhem</strong> en is een erkende provider van de Rijks<br />

Dienst voor het Wegverkeer (RDW). VDC richt zich<br />

op het verstrekken van im- en exportdiensten en<br />

voertuigdocumentatie.<br />

Daarnaast kunnen automobilisten voor alle<br />

wijzigingen in de voertuiggegevens van hun auto<br />

in het kentekenregister terecht bij het bedrijf.<br />

Dat TopSportLease samenwerkt met Opel-dealer<br />

Broekhuis en Citroën-dealer Van Hunnik heeft VDC<br />

naast de aantrekkelijke voorwaarden en prijscondities<br />

over de streep getrokken. Westerbroek: ,,Opel en<br />

Citroën beschikken over voordelige instapmodellen<br />

met een uitgebreide standaarduitrusting. De Opel<br />

met de Corsa en de Citroën met de C1. We hebben<br />

met TopSportLease een leasecontract afgesloten voor<br />

twaalf auto’s: zes Citroëns C1, vijf Opel Corsa’s en één<br />

Opel Astra.<br />

Bredere markt<br />

De Oosterbeekse leasemaatschappij is blij met VDC.<br />

,,Wij zijn zoals de naam het al zegt direct verbonden<br />

met de Nederlandse topsport”, legt commercieel<br />

directeur Patrick van Beek uit. ,,Iedereen die in de<br />

Nederlandse topsport werkt kan gebruik maken<br />

van ons unieke TopSportLease-concept. Maar onze<br />

markt is breder geworden. Sinds 2010 richten wij<br />

ons ook op de zakelijke markt: collectieve zakelijke<br />

leasecontracten en individuele oplossingen. Het<br />

personal leasecontract is ideaal voor ondernemingen<br />

die geen collectieve lease-overeenkomst willen<br />

aangaan of voor werknemers die contractueel geen<br />

recht hebben op een lease-auto, maar wel goedkoop<br />

willen rijden.” Ook voor mensen die groter willen rijden<br />

beschikt TopSportLease dankzij de samenwerking met<br />

Citroën-dealer Van Hunnik en Opel-dealer Broekhuis<br />

over een breed gamma aan lease-mogelijkheden.<br />

Bekendheid<br />

Simko Crum, vestigingsdirecteur van Broekhuis: ,,Het<br />

is nu al weer bijna drie jaar geleden dat we Opeldealer<br />

Van Zijll hebben overgenomen. Voor ons is<br />

het een uitdaging om in <strong>Arnhem</strong> meer bekendheid<br />

te krijgen als officiële dealer van Opel en Chevrolet.<br />

Deze samenwerking met TopSportLease draagt


hier aan bij.” Broekhuis is<br />

een echt familiebedrijf dat<br />

al bijna tachtig jaar actief is<br />

in de automobielbranche.<br />

De Broekhuis Groep<br />

vertegenwoordigt meerdere<br />

merken. Naast Opel en<br />

Chevrolet ook Peugeot, Volvo,<br />

Ford, Hyundai, Skoda en Seat.<br />

Particuliere en zakelijke klanten hebben bij Broekhuis<br />

een ruime keuze aan nieuwe en gebruikte auto’s.<br />

Ook online. Op Broekhuisdirect.nl staan ruim<br />

twaalfhonderd gebruikte en zevenhonderd nieuwe<br />

auto’s die direct uit voorraad leverbaar zijn.<br />

Voertuig Documentatie Centrum<br />

vlnr: Simko Crum, Remco Westerbroek, Patrick van Beek en Twan Lemmers foto: Heijn Arns<br />

Topmerken<br />

Collega Van Hunnik Autogroep is dealer van<br />

Peugeot en Citroën in <strong>Arnhem</strong>, Dodewaard, Ede,<br />

Oss, Tiel, Veenendaal en Wamel. Twee topmerken,<br />

het beste uit twee werelden, waarbij de klant op<br />

één staat. Met Peugeot biedt Van Hunnik een<br />

sportief programma en Citroën staat bekend om<br />

z’n klassieke comfort, wat ook veel zakelijke rijders<br />

enorm aanspreekt. Met name de Citroën C1, C3en<br />

de DS3 zijn populair onder leaserijders. ,,De Citroën<br />

C1 is een absolute prijsknaller bij ons”, weet Patrick<br />

van Beek. TopSportLease biedt de wagen met een<br />

cataloguswaarde van ruim achtduizend euro al aan<br />

voor een leasetarief vanaf slechts tweehonderd euro<br />

exclusief BTW. Maar ook de Opel Corsa is scherp<br />

geprijsd bij de leasemaatschappij. Het VDC vaart er<br />

wel bij.<br />

www.topsportlease.nl<br />

www.broekhuisgroep.nl<br />

www.vanhunnikautogroep.nl<br />

www.vdcnederland.nl<br />

pagina 29<br />

feb/mrt<br />

2012


pagina 30<br />

feb/mrt<br />

2012<br />

Business partners<br />

Bedrijf Plaats Contactpersoon Internet<br />

Pay for Work Renkum Rob Marks payforwork.nl<br />

Erren Protectie <strong>Arnhem</strong> Hans Erren erren.nl<br />

Gelre Sign <strong>Arnhem</strong> Pascal Defesche gelresign.nl<br />

Heylo <strong>Arnhem</strong> Hans Heywegen administratiekantoorheylo.nl<br />

Gelderse Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout geldersevlaggenhandel.nl<br />

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers grandcaferutgers.nl<br />

H. Kroon Aannemersbedrijf <strong>Arnhem</strong> Angelique v. Wissen kroonaannemersbedrijf.nl<br />

Accountants Adviseurs Jongejan <strong>Arnhem</strong> Frank Jongejan decijfersvoorbij.nl<br />

AdfoMedia Duiven Marc Eusman adfomedia.nl<br />

DigiConcept Nijmegen Brendy Bosveld digiconcept.nl<br />

Jagyba Sport & Health Velp Lex Hendriks jagyba.nl<br />

Service Techniek Velp Velp Werner Christiaanse servicetechniekvelp.nl<br />

Gami Telecom <strong>Arnhem</strong> Patricia Grotenbreg gamitele.com<br />

VDC <strong>Arnhem</strong> Remco Westerbroek vdcnederland.nl<br />

Cevesin Dieren Roland van Essen cevesin.nl<br />

Access Computre Centre B.V. Duiven Wilco Ubing access4it.nl<br />

Antonio shining places <strong>Arnhem</strong> Toni Iñiguez antonio.nl<br />

Kook&Barbecue Business Velp Bastiaan Schlosser kookenbarbecue.nl<br />

Ryokan de Bronsbergen Zutphen Tina Visch ryokan.nl<br />

Anac Selfstorage <strong>Arnhem</strong> Hanneke Teekens anacselfstorage.nl<br />

Vannaam reclamebureau <strong>Arnhem</strong> Marc Smiers vannaam.nl<br />

BusinessClub Velperbroeck Velp Barbara Schlosser bcvnetwerk.nl<br />

ABCO Beveiliging Duiven Robert Jansen abcobeveiliging.nl<br />

SWS teksten Babberich Susan Swaters swsteksten.nl<br />

hetArbeidsrechtkantoor <strong>Arnhem</strong> Ronald Frommé hetarbeidsrechtkantoor.nl<br />

Golfbaan Welderen Elst Kim Arns golfenopeenlandgoed.nl<br />

Euroselectief Uitzendorganisatie Westervoort Harry Belder Euroselectief.nl<br />

Tekstbureau Pieter Ploeg Doorwerth Pieter Ploeg pieterploeg.nl


gemeente<br />

Wethouder Van Wessem<br />

presenteert ‘1100 banenplan’<br />

Eén van de doelstellingen van het huidige college<br />

van burgemeester en wethouders is zoveel mogelijk<br />

mensen aan betaald werk te helpen. Wethouder<br />

Michiel van Wessem heeft een plan gelanceerd<br />

om het aantal mensen dat afhankelijk is van een<br />

uitkering de komende jaren terug te dringen met<br />

1100 personen. Via een werkgeversoffensief wil de<br />

wethouder samen met het bedrijfsleven afspraken<br />

maken om mensen die nu<br />

moeten rondkomen van een<br />

bijstandsuitkering aan het<br />

werk te krijgen. Het 1100<br />

banenplan is onderdeel van<br />

het meerjarenbeleidsplan<br />

Werken naar Vermogen<br />

waarin de gemeente <strong>Arnhem</strong><br />

zich voorbereidt op de grote<br />

wijzigingen die op stapel staan<br />

op het gebied van de sociale<br />

zekerheid.<br />

Wethouder Michiel van Wessem:<br />

“De inzet van dit college is<br />

en blijft om zoveel mogelijk<br />

mensen aan betaald werk te<br />

helpen. Daarvoor wil ik concrete afspraken gaan maken<br />

met het bedrijfsleven. Daarbij zetten we vooral in op<br />

nieuwe banen en leerwerkplekken in sectoren als zorg en<br />

welzijn, bouw en techniek, energie en milieutechnologie,<br />

facilitaire dienstverlening en transport en logistiek. Juist<br />

omdat in die sectoren relatief veel werkgelegenheid is<br />

voor lager geschoolde mensen. Uiteindelijk is het doel<br />

dat alle partijen profiteren van dit initiatief: werkgevers<br />

die vakkrachten nodig hebben, de gemeente die geschikt<br />

personeel kan leveren en uitkeringsgerechtigden die weer<br />

aan de bak komen. Een win-win-win situatie dus.”<br />

Drie sporen<br />

Naast het werkgeversoffensief zet de gemeente in op<br />

nog twee sporen om mensen aan het werk te krijgen.<br />

Zo wordt de zelfredzaamheid van mensen gestimuleerd<br />

waarbij de uitkering een laatste vangnet is. Daarbij wordt<br />

ook gekeken of het instrument loonwaarde beter kan<br />

worden benut. Bij dit instrument krijgen mensen door<br />

een werkgever betaald op basis van<br />

hun productiviteit en wordt het overige<br />

deel aangevuld door de gemeente<br />

via de uitkering. Het andere spoor is<br />

het aanscherpen van de handhaving.<br />

Misbruik of fraude van uitkeringen<br />

moet zoveel mogelijk worden<br />

voorkomen.<br />

Sociale zekerheid<br />

Met de komst van de nieuwe Wet<br />

Werken naar Vermogen die per<br />

1 januari 2013 wordt ingevoerd<br />

verandert er het nodige op het<br />

gebied van de sociale zekerheid. Het<br />

budget dat een gemeente krijgt om<br />

mensen aan het werk te krijgen, het<br />

zogenoemde participatiebudget, wordt<br />

aanzienlijk gekort. Voor <strong>Arnhem</strong> wordt het beschikbare<br />

geld de komende jaren met tweederde gekort. Van 30<br />

naar 10 miljoen euro. Ook de budgetten voor de sociale<br />

werkvoorziening worden drastisch ingekort.<br />

Gesprek met de stad<br />

Om al deze veranderingen het hoofd te bieden heeft de<br />

gemeente <strong>Arnhem</strong> eind vorig jaar een concept versie<br />

van het plan gepresenteerd. Daarop konden inwoners,<br />

ondernemers en de belangrijkste lokale adviesorganen<br />

reageren en hun eigen ideeën indienen. De reacties op<br />

het plan waren overwegend positief en hebben niet of<br />

nauwelijks tot grote wijzigingen geleid. Het plan wordt<br />

nu samen met het 1100 banenplan aangeboden aan de<br />

gemeenteraad van <strong>Arnhem</strong>.<br />

pagina 31<br />

feb/mrt<br />

2012


Waarom duur uit-eten als u alles thuis kunt laten bezorgen?<br />

Regionale gerechten, streekproducten en kennis van de locale keuken, dat zijn<br />

de chefkoks van Adfomedia in Duiven. Doordat wij alles onder één dak produceren<br />

zijn we in staat u een gerecht van grote klasse voor te schotelen.<br />

Adfomedia...een restaurant?<br />

Nee, een ‘haute cuisine’ reclamebureau!<br />

Marketing 16, 6921 RE Duiven | Postbus 156, 6930 AD Westervoort | www.adfomedia.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!