09.01.2013 Views

Vragenlijst voor het verslag 2011 over uw ... - Hogeschool Gent

Vragenlijst voor het verslag 2011 over uw ... - Hogeschool Gent

Vragenlijst voor het verslag 2011 over uw ... - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DEEL 3: BIJLAGEN


INHOUDSTAFEL<br />

BIJLAGE 1: ORGANISATIE 5<br />

BIJLAGE 2: ONDERWIJS 27<br />

BIJLAGE 3: ONDERZOEK 87<br />

BIJLAGE 4: PERSONEEL 111<br />

BIJLAGE 5: DIENSTVERLENING 129<br />

BIJLAGE 6: FINANCIEEL BELEID 141<br />

BIJLAGE 7: INTEGRALE KWALITEITSZORG EN PREVENTIE 151<br />

3


BIJLAGE 1: ORGANISATIE<br />

1.1 SAMENSTELLING VAN DE FACULTEITSRADEN 6<br />

1.2 SAMENSTELLING VAN DE FACULTAIRE ONDERHANDELINGSCOMITÉS 9<br />

1.3 SAMENSTELLING VAN DE STUDENTENRAAD 11<br />

1.4 SAMENSTELLING VAN HET HOGESCHOOL ONDERHANDELINGSCOMITÉ (HOC) 12<br />

1.5 LIJST VAN PROTOCOLAKKOORDEN 13<br />

1.6 SAMENSTELLING VAN HET OVERLEGCOMITÉ PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 14<br />

1.7 SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 15<br />

1.8 JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 16<br />

1.8.1 PREVENTIEVE EN ADVISERENDE FUNCTIE 16<br />

1.8.2 CURATIEVE FUNCTIE 16<br />

1.8.3 BEHEERSFUNCTIE 16<br />

1.9 BEHANDELAAR VAN EXTERNE KLACHTEN 19<br />

5


1.1 SAMENSTELLING VAN DE FACULTEITSRADEN<br />

Mens en Welzijn<br />

Voorzitter: Maurice Walgraeve<br />

Secretaris: Heidi Moels<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Willem De Keyzer<br />

Stanislas Ossieur<br />

Marie-Rose Pa<strong>uw</strong>els<br />

Carine Seynaeve<br />

Christian Van Kerckhove<br />

Patricia Vanleerberghe<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Renée Bultijnck<br />

Bram Roelant<br />

Marie Van Camfort<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Xavier De Boeck<br />

Pol Debrock<br />

Philippe Demeyer<br />

Natuur en Techniek<br />

Voorzitter: Patrick Steelandt<br />

Secretaris: Vincent De Loore<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Alexandra De Raeve<br />

Bart D’Herde<br />

Peter Gansbeke<br />

Yves Steleman<br />

Ester Struelens<br />

Dana Vanderputten<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Sam Borrey<br />

Aurélie De Rouck<br />

Steven Van Dijck<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Wouter De Maeght<br />

Patrick Vanha<strong>uw</strong>aert<br />

Kris Van Peteghem<br />

Bedrijf en Organisatie<br />

Voorzitter: Anita Bernard<br />

Secretaris: Gerrit Anno<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Els Cattoir<br />

Carine Coppens<br />

Ruth DeVreese<br />

Mieke Era<strong>uw</strong><br />

Jan Schelstraete<br />

Angeline Van Achter<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Stijn De Pestel<br />

Jonathan Stevens<br />

Charlotte Van Bellinghen<br />

6


Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Paul Robert<br />

Bart Van Coile<br />

Maarten Van Der Biest<br />

School of Arts<br />

Voorzitter: Wim De Temmerman<br />

Secretaris: Dirk De Schepper<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Jan De Pa<strong>uw</strong><br />

Geert Dhondt<br />

Lucien Posman<br />

Roger Roelens<br />

Maarten Weyler<br />

Erwin Wittevrongel<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Valerie Smet<br />

Liesbeth Vandermeeren<br />

Annelien Vermeir<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Francis Maes<br />

Claire Van Damme<br />

Sylvia Van Peteghem<br />

Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

Voorzitter: Marc Vanhaelst<br />

Secretaris: Jan Smet<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Jan Beyens<br />

Antoine De Henau<br />

Jan De Strooper<br />

Veerle Ongenae<br />

An Verberckmoes<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Roeland Creve<br />

Guillaume Joren<br />

Samuel Rieder<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Herwig Bruneel<br />

André Gabriël<br />

Joris Van Maldeghem<br />

Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen<br />

Voorzitter: Geert Haesaert<br />

Secretaris: Geert Baert<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Kris Audenaert<br />

Filip Debersaques<br />

Mia Eeckhout<br />

Dirk Fremaut<br />

Bert No<strong>uw</strong>en<br />

Anita Van Landschoot<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Xavier Ganton<br />

7


Joeri Lagrou<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Werner Linders<br />

Marc Ballekens<br />

Eric Lievens<br />

Toegepaste Taalkunde<br />

Voorzitter: Rita Godyns<br />

Secretaris: Kristof De Leemans<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Joost Buysschaert<br />

Bart Defrancq<br />

Rita Geens<br />

Lieve Macken<br />

Guy Rooryck<br />

Anne Verwaeren<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Liesbeth Hoornaert<br />

Evelien Van De Wiele<br />

Stéphanie Verhaegen<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Wim Coessens<br />

Luc Van Haute<br />

Joeri Van Liefferinge<br />

Vertegenwoordigers U<strong>Gent</strong>, faculteit Letteren & Wijsbegeerte (niet stemgerechtigd):<br />

Benjamin Biebuyck<br />

Marc Boone<br />

Freddy Mortier<br />

Dominique Willems<br />

Handelswetenschappen en Bestuurskunde<br />

Voorzitter: Frank Naert<br />

Secretaris: Damien Decorte<br />

Notulist: Edddy Storms<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Geert De Pa<strong>uw</strong> (vanaf 27 september <strong>2011</strong>)<br />

Antoine Doolaege (tot 27 september <strong>2011</strong>)<br />

Len Lemeire<br />

Nathalie Moray (tot 27 september <strong>2011</strong>)<br />

Alex Vanderstraeten<br />

Luc Van Ootegem<br />

Iris Vermeir (vanaf 27 september <strong>2011</strong>)<br />

Bram Verschuere (vanaf 27 september <strong>2011</strong>)<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Caroline Delaere (tot 27 september <strong>2011</strong>)<br />

Pauline Everaer (tot 27 september <strong>2011</strong>)<br />

Jens Lievens (vanaf 27 september <strong>2011</strong>)<br />

Dries Maes (vanaf 10 oktober <strong>2011</strong>)<br />

Pieterjan Plattee<strong>uw</strong> (vanaf 17 oktober <strong>2011</strong>)<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Stijn Goossens<br />

Jan Sap<br />

Luc Tuerlinckx<br />

8


1.2 SAMENSTELLING VAN DE FACULTAIRE ONDERHANDELINGS-<br />

COMITÉS<br />

Mens en Welzijn<br />

Maurice Walgraeve (<strong>voor</strong>zitter)<br />

Sandra Heleyn<br />

Chantal Ketelers<br />

Stanislas Ossieur<br />

Carine Seynaeve<br />

Christian Van Kerckhove<br />

Natuur en Techniek<br />

Patrick Steelandt (<strong>voor</strong>zitter)<br />

Vincent De Loore<br />

Sabine De Rocker<br />

Bart D’Herde<br />

Lucas Hannes<br />

Luc Herregods<br />

Ivo Hillewaert<br />

Ester Struelens<br />

Marijke Tembuyzer<br />

Hugo Uvin<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Patrick Vanha<strong>uw</strong>aert<br />

Bedrijf en Organisatie<br />

Anita Bernard (<strong>voor</strong>zitter)<br />

Gerrit Anno<br />

Carine Coppens<br />

Ruth DeVreese<br />

Mieke Era<strong>uw</strong><br />

Jan Schelstraete<br />

Werner Haesaerts<br />

Luc Herregodts<br />

Jean-Michel Maréchal<br />

Hugo Uvin<br />

Bie Van Vlierden<br />

School of Arts<br />

Wim De Temmerman (<strong>voor</strong>zitter)<br />

Carlos Balcaen<br />

Bart Brants<br />

Louis Demeyere<br />

Jan De Pa<strong>uw</strong><br />

Dirk De Schepper<br />

Werner Haesaerts<br />

Hugo Uvin<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Octaaf Van Geert<br />

Maarten Weyler<br />

Hilde Willaert<br />

Erwin Wittevrongel<br />

9


Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

Marc Vanhaelst (<strong>voor</strong>zitter)<br />

Ann De Bodt<br />

Antoine De Henau<br />

Louis Demeyere<br />

Marleen Denert<br />

Jan De Strooper<br />

Ilse Garez<br />

Veerle Ongenae<br />

Jan Smet<br />

Hugo Uvin<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Paul Vanderhaeghen<br />

Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen<br />

Kris Audenaert<br />

Filip Debersaques<br />

Louis Demeyer<br />

Mia Eeckhout<br />

Dirk Fremaut<br />

Lucas Hannes<br />

Peter Maene<br />

Bert No<strong>uw</strong>en<br />

Hugo Uvin<br />

Anita Van Landschoot<br />

Toegepaste Taalkunde<br />

Rita Godyns (<strong>voor</strong>zitter)<br />

Kristof De Leemans<br />

Louis Demeyere<br />

Hildegard Vermeiren<br />

Anna Vermeulen<br />

Anne Verwaeren<br />

Handelswetenschappen en Bestuurskunde<br />

Frank Naert<br />

Louis Demeyere<br />

Werner Haesaerts<br />

Len Lemeire<br />

Hugo Uvin<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Alex Vanderstraeten<br />

10


1.3 SAMENSTELLING VAN DE STUDENTENRAAD<br />

Voorzitter<br />

Yasmina Beldjoudi<br />

Mens en Welzijn<br />

Vincent Mortier<br />

Natuur en Techniek<br />

Lynn De Weirdt<br />

Bedrijf en Organisatie<br />

Koen Schurgers<br />

School of Arts<br />

Frank Merkx<br />

Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

Koen Schurgers<br />

Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen<br />

Xavier Ganton<br />

Toegepaste Taalkunde<br />

Céderik Goossens<br />

Handelswetenschappen en Bestuurskunde<br />

Dries Maes<br />

11


1.4 SAMENSTELLING VAN HET HOGESCHOOL ONDERHANDELINGS-<br />

COMITÉ (HOC)<br />

Voorzitter<br />

Frans Verheeke<br />

Secretaris<br />

Marie Claire Lips<br />

Vertegenwoordigers hogeschoolbestuur<br />

Marc Buysse (vanaf 11 oktober <strong>2011</strong>)<br />

Rudy Coddens<br />

Hyacintha De Vlieghe<br />

Robert Hoogewijs<br />

Jan Landuyt (tot 30 september <strong>2011</strong>)<br />

Patrick Pype<br />

Lieve Vanhelleputte (vanaf 18 januari <strong>2011</strong>)<br />

Afgevaardigden vakorganisaties<br />

Luc De Beul (tot 30 september <strong>2011</strong>)<br />

Nadja De Craene (van 1 oktober <strong>2011</strong>)<br />

Louis Demeyere<br />

Werner Haesaerts<br />

Luc Herregods<br />

Johan Martens<br />

Jo Poppe<br />

Hugo Uvin<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Hilde Willaert<br />

12


1.5 LIJST VAN PROTOCOLAKKOORDEN<br />

Document<br />

Vergaderdatum<br />

13<br />

Beslissingsdatum<br />

Titel<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DOW/0001 22-03-<strong>2011</strong><br />

Academische kalender<br />

22-03-<strong>2011</strong><br />

academiejaar <strong>2011</strong>-2012<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DFIN/0002 22-03-<strong>2011</strong><br />

Vergoeding<br />

22-03-<strong>2011</strong><br />

werkverkeerwoon-<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DFIN/0003 22-03-<strong>2011</strong> 22-03-<strong>2011</strong><br />

Vergoedingen <strong>voor</strong> personeel<br />

<strong>voor</strong> dienstverplaatsingen<br />

Aanwending Vormings-<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DPO/0004 24-05-<strong>2011</strong> 24-05-<strong>2011</strong> fonds <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

begrotingsjaar 2010<br />

Benoeming 1 november<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DPO/0005 07-06-<strong>2011</strong> 07-06-<strong>2011</strong><br />

<strong>2011</strong> Artikel 8 van <strong>het</strong> reglement<br />

inzake benoeming<br />

van <strong>het</strong> onderwijzend personeel<br />

van de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong><br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DPO/0007 06-07-<strong>2011</strong><br />

Overheveling van laboper-<br />

06-07-<strong>2011</strong><br />

soneel naar statutair kader<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DPO/0009 20-12-<strong>2011</strong> 20-12-<strong>2011</strong> Mobiliteitsenquête


1.6 SAMENSTELLING VAN HET OVERLEGCOMITÉ PREVENTIE EN BE-<br />

SCHERMING OP HET WERK<br />

Voorzitter<br />

Robert Hoogewijs<br />

De delegatie van <strong>het</strong> hogeschoolbestuur<br />

Hyacintha De Vlieghe, directeur Personeel en Organisatie<br />

Marie Claire Lips, secretaris <strong>voor</strong>zitter raad van bestuur<br />

Lieve Vanhelleputte, diensthoofd Personeelsadministratie<br />

De personeelsafvaardiging<br />

Luc Herregods (VSOA)<br />

Ivo Hillewaert (COC)<br />

Dominique Le Roy (ACOD)<br />

Johan Martens (COC)<br />

Monique Tiberghien (ACOD)<br />

Hugo Uvin (COC)<br />

Caroline Van de Meerssche (ACOD)<br />

Plaatsvervangers<br />

Ivo De Poortere (ACOD)<br />

Louis De Meyere (VSOA)<br />

Jo Poppe (ACOD)<br />

Hilde Willaert (ACOD)<br />

Secretaris (hoofd van de interne dienst <strong>voor</strong> preventie en bescherming op <strong>het</strong><br />

werk)<br />

Frank Claeys, diensthoofd Interne Preventie, Milieu en Welzijn<br />

Adjunct van <strong>het</strong> hoofd van de interne dienst <strong>voor</strong> preventie en bescherming op<br />

<strong>het</strong> werk<br />

Marc Pieters, preventieadviseur campus Schoonmeersen<br />

Yves Ronsse, stafmedewerker dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn<br />

Kunnen met raadgevende stem de vergaderingen bijwonen (de arbeidsgeneesheer)<br />

Mathieu Versée, externe preventiedienst ARISTA<br />

Vast deskundige<br />

Mirjam Vermeulen, stafmedewerker Steunpunt Personeelszorg<br />

Kris Willems, diensthoofd Facilitair Beheer<br />

14


1.7 SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ<br />

Stemgerechtigde leden<br />

Frans Verheeke, <strong>voor</strong>zitter van de raad van bestuur<br />

Frank Claeys, diensthoofd Interne Preventie, Milieu en Welzijn<br />

Robert Hoogewijs, algemeen directeur<br />

David Walgraeve, onder<strong>voor</strong>zitter raad van bestuur (vanaf 26 mei 2010)<br />

Waarnemende leden<br />

Bengt Verbeek, juridisch adviseur<br />

Niet-stemgerechtigde leden<br />

Bart Kimpe, diensthoofd Interne Audit<br />

15


1.8 JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN<br />

Op 21 maart <strong>2011</strong> trad de juridisch adviseur in dienst die wordt ondergebracht in <strong>het</strong><br />

bestuurssecretariaat en rechtstreeks aan de algemeen directeur rapporteert. De juridisch<br />

adviseur staat de algemeen directeur bij inzake juridische vraagstukken, vervult<br />

de adviesrol van alle organisatie-entiteiten van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> en fungeert als<br />

communicatieambtenaar.<br />

De hoofdmedewerker juridische aangelegenheden behoort eveneens tot <strong>het</strong> bestuurssecretariaat<br />

en staat in <strong>voor</strong> <strong>het</strong> beheer van de verzekeringsportefeuille van de<br />

hogeschool, de organisatie van de interne verkiezingen en de <strong>voor</strong>bereiding van de<br />

controle op de maatschappelijke dienstverlening en de relaties van de hogeschool<br />

met andere rechtspersonen.<br />

1.8.1 Preventieve en adviserende functie<br />

Onregelmatig handelen in <strong>het</strong> algemeen en gerechtelijke procedures in <strong>het</strong> bijzonder<br />

ge worden zo veel mogelijk <strong>voor</strong>komen door alle betrokkenen binnen de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> tijdig te informeren en te sensibiliseren omtrent de implementatie van bestaande<br />

en toekomstige regelgeving. Daartoe worden dagelijks <strong>het</strong> Belgisch Staatsblad en een<br />

aantal nie<strong>uw</strong>sbrieven van officiële instanties geconsulteerd en worden aangekondigde<br />

beleidswijzigingen in de verschillende rechtsdomeinen opgevolgd wanneer dit relevant<br />

is <strong>voor</strong> de werking van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>.<br />

Er wordt advies gegeven aan de bestuursorganen op alle niveaus van de hogeschool:<br />

<strong>over</strong> de toepassing van de wetgeving, <strong>over</strong> de uitwerking, aanpassing en implementatie<br />

van interne reglementen en procedures en <strong>over</strong> af te sluiten <strong>over</strong>eenkomsten of uit<br />

te voeren rechtshandelingen. In <strong>2011</strong> zijn in totaal 155 adviezen afgeleverd: 92 op<br />

vraag van de directies en diensten en 63 op vraag van de faculteiten. Het ging zowel<br />

om mondelinge als schriftelijke adviezen.<br />

1.8.2 Curatieve functie<br />

De juridisch adviseur staat in <strong>voor</strong> de verdediging van de juridische belangen van de<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> in interne beroepsprocedures van personeelsleden en studenten en<br />

bij formele klachten van derden.<br />

In geval van een gerechtelijke procedure bereidt de juridisch adviseur samen met de<br />

advocaten van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> de procedure <strong>voor</strong>, volgt ze op en handelt ze af.<br />

In geval van een administratieve beroepsprocedure zorgt de juridisch adviseur <strong>voor</strong><br />

de nodige ondersteuning bij de afhandeling van <strong>het</strong> beroep.<br />

Er is een relatief klein aantal gerechtelijke procedures hangende waarbij de Ho<strong>Gent</strong> is<br />

betrokken. Op datum van 31 december <strong>2011</strong> waren er 14 dossiers in behandeling bij<br />

de Raad van State, bij de gewone rechtbanken en/of in onderhandeling na een gerechtelijke<br />

uitspraak. De <strong>over</strong>grote meerderheid ervan (8 dossiers) zijn personeelsbetwistingen.<br />

Daarnaast zijn er nog 2 examenbetwistingen, 1 schade-eis tegen<strong>over</strong> derden<br />

en 5 beroepen tegen beslissingen tot gunning van <strong>over</strong>heidsopdrachten.<br />

1.8.3 Beheersfunctie<br />

De hoofdmedewerker juridische aangelegenheden staat in <strong>over</strong>leg met de juridisch<br />

adviseur in <strong>voor</strong> <strong>het</strong> beheer van de verzekeringsportefeuille, de organisatie van de in-<br />

16


terne verkiezingen binnen de hogeschool en de inventarisatie van de relaties van de<br />

hogeschool met andere rechtspersonen.<br />

Beheer van de verzekeringsportefeuille<br />

De hoofdmedewerker juridische aangelegenheden beheert de volledige verzekeringsportefeuille<br />

van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>, met uitzondering van de arbeidsongevallenverzekering<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> personeel die door de directie Personeel en Organisatie wordt opgevolgd<br />

ten behoeve van <strong>het</strong> departement Onderwijs van de Vlaamse Regering.<br />

Nie<strong>uw</strong>e verzekeringspolissen worden afgesloten en bestaande polissen worden aangepast<br />

of verbeterd. Verder worden de dagelijkse vragen en problemen rond de verschillende<br />

verzekeringspolissen en hun dekking beantwoord en opgelost. Daarnaast<br />

worden ook de aangiften van de schadegevallen gedaan en de afhandeling ervan<br />

door de verzekeringsmaatschappij wordt opgevolgd.<br />

In <strong>2011</strong> werden onder leiding van de directeur Financiën twee <strong>over</strong>heidsopdrachten<br />

<strong>voor</strong> verzekeringen uitgeschreven: één <strong>voor</strong> de verzekering alle bo<strong>uw</strong>plaatsrisico’s en<br />

één <strong>voor</strong> de zaakschadeverzekeringen brand en aanverwante risico’s en alle risico’s<br />

muziekinstrumenten.<br />

De hogeschool had tot dan toe nog geen verzekering alle bo<strong>uw</strong>plaatsrisico’s lopen.<br />

Deze verzekering is aangewezen en als dusdanig geadviseerd in <strong>het</strong> doorlichtingsrapport<br />

2010 opdat de hogeschool als bo<strong>uw</strong>heer kan bepalen welke dekkingen er zijn<br />

<strong>voor</strong> materiële schade en <strong>voor</strong> aansprakelijkheid tijdens de bo<strong>uw</strong>werken. In mei <strong>2011</strong><br />

werd een verzekering alle bo<strong>uw</strong>plaatsrisico’s afgesloten <strong>voor</strong> kleine verbo<strong>uw</strong>ings- en<br />

verfraaiïngswerken aan de gebo<strong>uw</strong>en van de hogeschool. Voor grote werken werd<br />

een raamcontract gegund aan drie verzekeraars die op afroep in minicompetitie zullen<br />

gesteld worden ten einde een verzekering af te sluiten <strong>voor</strong> <strong>het</strong> desbetreffende project<br />

inzake grote werken.<br />

In december <strong>2011</strong> werd een <strong>over</strong>heidsopdracht gegund <strong>voor</strong> de update van de verzekering<br />

brand en aanverwante risico’s en <strong>voor</strong> de nie<strong>uw</strong>e verzekering alle risico’s muziekinstrumenten.<br />

De brandverzekering werd gegund aan twee verzekeraars waarbij<br />

de ene 70 % van de risico’s op zich neemt en beherende maatschappij is en de andere<br />

<strong>voor</strong> 30 % van de risico’s instaat. De nie<strong>uw</strong>e verzekering alle risico’s muziekinstrumenten<br />

is afgesloten <strong>voor</strong> <strong>het</strong> volledige patrimonium aan instrumenten van <strong>het</strong> Koninklijk<br />

Conservatorium daar waar tot dan toe slechts enkele instrumenten verzekerd<br />

waren.<br />

Organisatie van de interne verkiezingen<br />

De juridisch adviseur en de hoofdmedewerker juridische aangelegenheden staan in<br />

<strong>voor</strong> de organisatie van de interne verkiezingen binnen de hogeschool. Beiden zijn lid<br />

van <strong>het</strong> kiesbureau en de hoofdmedewerker juridische aangelegenheden fungeert als<br />

secretaris. Het updaten van de kiesreglementen en <strong>het</strong> <strong>voor</strong>bereiden en ter uitvoering<br />

brengen van de verkiezingsverrichtingen behoren tot deze taken.<br />

In mei <strong>2011</strong> zijn nie<strong>uw</strong>e vertegenwoordigers van <strong>het</strong> personeel en van de studenten in<br />

de faculteitsraden verkozen <strong>voor</strong> mandaten die ingaan vanaf academiejaar <strong>2011</strong>-<br />

2012. In dezelfde periode hebben ook de verkiezingen van nie<strong>uw</strong>e vertegenwoordigers<br />

van de studenten in de raad van bestuur plaats gevonden.<br />

Ter <strong>voor</strong>bereiding van de verkiezingen van oktober <strong>2011</strong> is in september <strong>2011</strong> <strong>het</strong><br />

kiesbureau opnie<strong>uw</strong> samengesteld in functie van de reorganisatie van de departementen<br />

en zijn nie<strong>uw</strong>e kiesreglementen <strong>voor</strong> de studentenvertegenwoordiging in de<br />

studentenraad en in Sovoreg vzw opgesteld. Een belangrijke vernie<strong>uw</strong>ing in de kiesreglementen<br />

<strong>voor</strong> deze studentenvertegenwoordigers bestaat uit <strong>het</strong> invoeren van<br />

elektronische verkiezingen. De studenten kunnen <strong>voor</strong>taan via een webapplicatie van<br />

17


de hogeschool hun stem uitbrengen op de kandidaten en de stemmen worden door<br />

<strong>het</strong> systeem geteld. Een evaluatie van dit nie<strong>uw</strong>e systeem is in <strong>2011</strong> niet aan de orde<br />

omdat er <strong>voor</strong> deze verkiezingen ofwel evenveel kandidaten als mandaten zijn ofwel<br />

onvoldoende kandidaten.<br />

In oktober <strong>2011</strong> zijn bij middel van tussentijdse verkiezingen ook nog enkele openstaande<br />

mandaten ingevuld van studentenvertegenwoordigers in de faculteitsraden.<br />

Inventarisatie van de relaties van de hogeschool met andere rechtspersonen<br />

In uitvoering van <strong>het</strong> decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke<br />

en maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende<br />

de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen,<br />

en ten behoeve van de hierop uitgeoefende controle door <strong>het</strong> regeringscommissariaat,<br />

wordt jaarlijks een inventarisatiebundel <strong>over</strong> de relaties van de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> met andere rechtspersonen opgesteld door de hoofdmedewerker juridische<br />

aangelegenheden en aan <strong>het</strong> bestuurscollege ter goedkeuring <strong>voor</strong>gelegd.<br />

Binnen de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> betreft <strong>het</strong> de volgende rechtspersonen:<br />

� de spin-off en spin-offondersteunende bedrijven;<br />

� de rechtspersoon zonder winstoogmerk die <strong>het</strong> beheer of de coördinatie van sociale<br />

<strong>voor</strong>zieningen tot doel heeft;<br />

� de rechtspersonen zonder winstoogmerk met een maatschappelijk doel gericht<br />

op onderzoek, de organisatie of coördinatie van contractonderwijs, sociaalculturele<br />

dienstverlening of de organisatie van administratieve diensten of dienstverlening.<br />

Voor de controle door <strong>het</strong> regeringscommissariaat op de deelname in rechtspersonen<br />

dienen naast de spin-off en spin-offondersteunende bedrijven en de vzw <strong>voor</strong> de sociale<br />

<strong>voor</strong>zieningen, de verenigingen zonder winstoogmerk te worden opgegeven<br />

waar ofwel een vertegenwoordiging ofwel een participatie in bestaat. Vzw’s waarmee<br />

alleen een <strong>over</strong>eenkomst betreffende maatschappelijke dienstverlening werd afgesloten,<br />

dienen niet vermeld te worden.<br />

In uitvoering van art. 95 bis §4 van <strong>het</strong> decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering<br />

van <strong>het</strong> hoger onderwijs in Vlaanderen, neemt <strong>het</strong> hogeschoolbestuur<br />

jaarlijks kennis van de jaarrekeningen en de jaar<strong>verslag</strong>en van de rechtspersonen,<br />

waarin de hogeschool op grond van een formele beslissing van <strong>het</strong> instellingsbestuur<br />

deelneemt. De hoofdmedewerker juridische aangelegenheden verzamelt deze jaarrekeningen<br />

en jaar<strong>verslag</strong>en en legt ze aan <strong>het</strong> bestuurscollege ter kennisname <strong>voor</strong>.<br />

18


1.9 BEHANDELAAR VAN EXTERNE KLACHTEN<br />

<strong>Vragenlijst</strong> <strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong>verslag</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>over</strong> <strong>uw</strong> klachtenmanagement<br />

naam van <strong>uw</strong> dienst: Behandelaar van externe klachten van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

(functie uitgeoefend door <strong>het</strong> diensthoofd Interne Audit)<br />

1. Cijfergegevens<br />

Totaal aantal klachten:<br />

Aantal dagen tussen<br />

de ontvangstdatum van<br />

de klacht en de verzenddatum<br />

van <strong>uw</strong> antwoord<br />

Aantal onontvankelijke klachten:<br />

Aantal onontvankelijke<br />

klachten volgens reden<br />

van onontvankelijkheid<br />

Aantal ontvankelijke klachten:<br />

19<br />

Aantal<br />

0-45 dagen: 2<br />

meer dan 45 dagen:<br />

gemiddelde: 4<br />

Al eerder klacht ingediend:<br />

Meer dan een jaar <strong>voor</strong> indiening:<br />

Nog niet alle beroepsprocedures<br />

aangewend:<br />

Jurisdictioneel beroep aanhangig:<br />

Kennelijk ongegrond:<br />

Geen belang:<br />

Anoniem:<br />

Beleid en regelgeving:<br />

Geen Vlaamse <strong>over</strong>heid:<br />

Geen externe klacht: 1<br />

2<br />

1<br />

1


Aantal ontvankelijke<br />

klachten volgens mate van<br />

gegrondheid<br />

Aantal gegronde en deels<br />

gegronde klachten volgens<br />

mate van oplossing<br />

gegrond:<br />

deels gegrond: 1<br />

ongegrond:<br />

opgelost: 1<br />

deels opgelost:<br />

onopgelost:<br />

20


Voor de verdeling van de gegronde en deels gegronde klachten volgens de ombudsnormen, kunt u<br />

hieronder kiezen tussen een verdeling volgens de vereenvoudigde lijst van ombudsnormen of een<br />

verdeling volgens de volledige lijst van ombudsnormen (zie verder). Uiteraard hoeft u slechts één lijst<br />

in te vullen.<br />

Vereenvoudigde lijst Volledige lijst<br />

Niet-correcte beslissing:<br />

Te lange behandeltermijn:<br />

Ontoereikende informatieverstrekking:<br />

Onvoldoende bereikbaarheid:<br />

Onheuse bejegening:<br />

Andere:<br />

Aantal<br />

1<br />

21<br />

Overeenstemming met <strong>het</strong><br />

recht:<br />

Afdoende motivering:<br />

Gelijkheid en onpartijdigheid:<br />

Rechtszekerheid en gerechtvaardigd<br />

vertro<strong>uw</strong>en:<br />

Redelijkheid en evenredigheid:<br />

Correcte bejegening:<br />

Actieve dienstverlening:<br />

Deugdelijke correspondentie:<br />

Vlotte bereikbaarheid:<br />

Doeltreffende algemene informatieverstrekking:<br />

Goede uitvoeringspraktijk<br />

en administratieve na<strong>uw</strong>keurigheid:<br />

Redelijke behandeltermijn:<br />

Efficiënte coördinatie:<br />

Respect <strong>voor</strong> de persoonlijke<br />

levenssfeer:<br />

Aantal


De gegevens hieronder <strong>over</strong> de drager en <strong>het</strong> kanaal van de klachten zijn facultatief in te vullen<br />

Aantal klachten volgens de drager brief:<br />

Aantal klachten volgens <strong>het</strong> kanaal<br />

waarlangs de klacht is binnengekomen<br />

mail: 2<br />

telefoon:<br />

fax:<br />

bezoek:<br />

rechtstreeks van burger:<br />

via kabinet:<br />

via Vlaamse ombudsdienst:<br />

via georganiseerd<br />

middenveld:<br />

andere kanalen:<br />

2. Inhoud van de klachten<br />

Kunt u de klachten indelen in inhoudelijke categorieën?<br />

Geef per categorie:<br />

- <strong>het</strong> aantal gegronde/deels gegronde/ongegronde klachten;<br />

- <strong>het</strong> aantal opgeloste/deels opgeloste/onopgeloste (gegronde) klachten;<br />

- <strong>het</strong> aantal (deels) gegronde klachten per toegepaste ombudsnorm.<br />

NVT<br />

3. Klachtenbeeld <strong>2011</strong><br />

Bespreek en evalueer de klachten die u behandeld hebt in <strong>2011</strong>.<br />

De ontvankelijke klacht betrof de klacht van een moeder van een student dat ze informatie zoals studiefiches<br />

en creditbewijzen niet of niet tijdig had ontvangen en dat ze onvriendelijk was behandeld<br />

door de medewerkers van <strong>het</strong> departement.<br />

De onontvankelijke klacht betrof een vraag van een student naar deelpunten <strong>voor</strong> geclusterde opleidingsonderdelen.<br />

4. Concrete realisaties en <strong>voor</strong>stellen<br />

Wat zijn de concrete realisaties geweest in <strong>het</strong> afgelopen jaar ten gevolge van de klachtenbehandeling?<br />

Welke concrete verbeteringen zijn er gepland op basis van de behandelde klachten?<br />

In <strong>het</strong> geval van de ontvankelijke klacht werd de gevraagde informatie binnen de week opgestuurd<br />

naar de klager.<br />

In <strong>het</strong> geval van de onontvankelijke klacht werd de klager doorverwezen naar de dienst studentenadministratie<br />

van <strong>het</strong> departement.<br />

22<br />

2


5. Procedure van de klachtenbehandeling<br />

Dit vult u alleen in als u in <strong>2011</strong> wijzigingen hebt aangebracht in de procedure of als <strong>uw</strong> dienst<br />

pas in <strong>2011</strong> met klachtenbehandeling begonnen is.<br />

NVT<br />

Suggesties?<br />

Als u suggesties hebt om deze vragenlijst te verbeteren, dan kunt u die hier noteren.<br />

NVT<br />

23


Volledige lijst van de ombudsnormen van de Vlaamse Ombudsdienst<br />

1 Overeenstemming met <strong>het</strong> recht<br />

De correcte toepassing van de regelgeving in de brede betekenis van <strong>het</strong> woord is de<br />

basisnorm van de sociale rechtsstaat. Wat onwettig is, is uiteraard onbehoorlijk.<br />

2 Afdoende motivering<br />

De <strong>over</strong>heid verduidelijkt en motiveert op een afdoende manier haar beslissingen en<br />

haar optreden en vermeldt de redenen waarop ze zich baseert.<br />

3 Gelijkheid en onpartijdigheid<br />

Gelijke gevallen worden op een gelijke manier en onpartijdig behandeld. Een variant<br />

van dat principe is <strong>het</strong> niet-discriminatiebeginsel.<br />

4 Rechtszekerheid en gerechtvaardigd vertro<strong>uw</strong>en<br />

De <strong>over</strong>heid waarborgt duidelijkheid en zekerheid omtrent de geldende rechtsnormen.<br />

De burgers moeten eenduidig kunnen weten wat hun rechten en plichten zijn. De nietretroactiviteit<br />

van rechtsregels is daarbij een evidente vereiste.<br />

5 Redelijkheid en evenredigheid<br />

In de afweging van keuzemogelijkheden geeft de <strong>over</strong>heid voldoende gewicht aan de<br />

belangen van de betrokken burgers. De <strong>over</strong>heid beperkt de nadelen van een beslissing<br />

<strong>voor</strong> de burger zo veel mogelijk. Een gekozen sanctie moet in verhouding staan<br />

tot de begane misstap van de burger.<br />

6 Correcte bejegening<br />

De ambtenaar stelt zich, als vertegenwoordiger van de <strong>over</strong>heid, in zijn contacten met<br />

de burger fatsoenlijk, beleefd en hulpvaardig op.<br />

7 Actieve dienstverlening<br />

De <strong>over</strong>heid doet meer dan antwoorden op de gestelde vragen. Zij verstrekt de individuele<br />

burger ook ongevraagd de gerichte informatie en hulp die <strong>voor</strong> de betrokkene<br />

nuttig is, of verwijst daar<strong>voor</strong> zo gericht mogelijk door. De <strong>over</strong>heid houdt de burger uit<br />

eigen beweging op de hoogte van <strong>het</strong> verloop van diens dossier.<br />

8 Deugdelijke correspondentie<br />

De manier waarop een <strong>over</strong>heidsdienst omgaat met brieven, verzoeken, aanvragen<br />

van burgers, is <strong>voor</strong> die burgers belangrijk. Als zij zich tot een <strong>over</strong>heidsdienst wenden,<br />

mogen ze een ontvangstmelding verwachten wanneer hun vraag niet snel beantwoord<br />

kan worden. In brieven worden ook systematisch de naam en de contactgegevens van<br />

de behandelende ambtenaar vermeld.<br />

9 Vlotte bereikbaarheid<br />

De <strong>over</strong>heidsdiensten moeten zowel telefonisch als fysiek voldoende bereikbaar zijn.<br />

Dat betekent niet alleen een redelijke ruimtelijke nabijheid en een vlotte toegankelijkheid<br />

van de gebo<strong>uw</strong>en, maar ook ruime en publiekgerichte openingsuren.<br />

10 Doeltreffende algemene informatieverstrekking<br />

De <strong>over</strong>heidsdienst zorgt er<strong>voor</strong> dat zijn algemene dossier<strong>over</strong>stijgende informatieverstrekking<br />

begrijpelijk, juist en volledig is en dat de beoogde doelgroep ook daadwerkelijk<br />

bereikt wordt.<br />

11 Goede uitvoeringspraktijk en administratieve na<strong>uw</strong>keurigheid<br />

Een goede <strong>over</strong>heidsdienst werkt na<strong>uw</strong>keurig, reageert oplossingsgericht en herstelt<br />

fouten tijdig. De dienst is verantwoordelijk <strong>voor</strong> kwaliteitscontroles.<br />

12 Zorgvuldige interne klachtenbehandeling (niet van toepassing)<br />

24


13 Redelijke behandeltermijn<br />

De <strong>over</strong>heid moet handelen binnen de opgelegde of binnen een redelijke termijn.<br />

14 Efficiënte coördinatie<br />

De <strong>over</strong>heidsdienst zorgt <strong>voor</strong> een efficiënte samenwerking, afstemming en communicatie<br />

met andere <strong>over</strong>heidsdiensten en met privé-organisaties. Dat geldt ook <strong>voor</strong> de<br />

afzonderlijke onderdelen binnen de <strong>over</strong>heidsdiensten zelf.<br />

15 Respect <strong>voor</strong> de persoonlijke levenssfeer<br />

In hun omgang met de burger respecteren ambtenaren de privacy van de burger.<br />

25


BIJLAGE 2: ONDERWIJS<br />

2.1 AANBOD INITIELE OPLEIDINGEN, SPECIFIEKE LERARENOPLEIDINGEN, BACHELOR-NA-<br />

BACHELOROPLEIDINGEN EN MASTER-NA-MASTEROPLEIDINGEN 2009-2010 PER<br />

DEPARTEMENT, MET OPGAVE VAN VESTIGING EN STUDIEGEBIED 28<br />

2.2 AANBOD POSTGRADUATEN, MASTER NA MASTER (MANAMA’S), BACHELOR NA BACHELOR<br />

(BANABA’S), SPECIFIEKE LERARENOPLEIDINGEN (SLO’S) EN NAVORMINGEN 2009-2010 MET<br />

OPGAVE VAN INSCHRIJVINGSGELD IN EURO 33<br />

2.3 STAGE-INSTELLINGEN 2009-2010 PER DEPARTEMENT 36<br />

2.4 VERANTWOORDING VAN HET GEBRUIK VAN EEN ANDERE ONDERWIJSTAAL DAN HET<br />

NEDERLANDS 56<br />

2.5 OVERZICHT INTERNATIONALE LIDMAATSCHAPPEN 72<br />

2.6 THEMATISCHE NETWERKEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE HOGESCHOOL GENT 2010-<br />

<strong>2011</strong> 75<br />

2.7 VERDELING UITGAANDE STUDENTEN 2010-<strong>2011</strong> 76<br />

2.8 VERDELING INKOMENDE STUDENTEN 81<br />

2.9 UITGAANDE DOCENTEN HOGESCHOOL GENT IN HET KADER VAN ERASMUS-<br />

DOCENTENMOBILITEIT 84<br />

27


2.1 AANBOD INITIELE OPLEIDINGEN, SPECIFIEKE LERARENOPLEIDIN-<br />

GEN, BACHELOR-NA-BACHELOROPLEIDINGEN EN MASTER-NA-<br />

MASTEROPLEIDINGEN 2009-2010 PER DEPARTEMENT, MET OPGAVE<br />

VAN VESTIGING EN STUDIEGEBIED<br />

Departement: Bedrijfskunde Aalst (BEST) – vestiging Aalst<br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor –<br />

studiegebied handelswetenschappen en<br />

bedrijfskunde<br />

Toegepaste informatica<br />

Office management Bedrijfsvertaler-tolk<br />

Management assistant<br />

Bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit<br />

Logistiek management<br />

KMO-management<br />

Financie- en verzekeringswezen<br />

Marketing<br />

Departement: Bedrijfsinformatie (BINF) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor –<br />

studiegebied handelswetenschappen en<br />

bedrijfskunde<br />

Toegepaste informatica<br />

Office management Bedrijfsvertaler-tolk<br />

Management assistant<br />

Medical management assistant<br />

Departement: Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur (BIOT) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor –<br />

studiegebied architectuur<br />

Landschaps- en tuinarchitectuur<br />

Professioneel gerichte bachelor –<br />

studiegebied biotechniek<br />

Agro- en biotechnologie Dierenzorg<br />

Landbo<strong>uw</strong><br />

Voedingsmiddelentechnologie<br />

Groenmanagement<br />

Academisch gerichte bachelor –<br />

studiegebied biotechniek<br />

Biowetenschappen<br />

Master – studiegebied Biotechniek<br />

Biowetenschappen: land- en tuinbo<strong>uw</strong>kunde<br />

Biowetenschappen: voedingsindustrie<br />

Bachelor –na- Bacheloropleiding –<br />

studiegebied biotechniek<br />

Landschapsontwikkeling<br />

28<br />

Plantaardige en dierlijke productie<br />

Tropische plantaardige productie<br />

Tuinbo<strong>uw</strong>kunde


Departement: Bedrijfsmanagement Mercator (BMER) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor –<br />

studiegebied handelswetenschappen en<br />

bedrijfskunde<br />

Bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit<br />

Logistiek management<br />

Financie- en verzekeringswezen<br />

Marketing<br />

Rechtspraktijk<br />

Milieumanagement<br />

KMO-management<br />

Bachelor-na-bacheloropleiding –<br />

studiegebied handelswetenschappen en<br />

bedrijfskunde<br />

Internationaal bedrijfsmanagement<br />

Toegepaste fiscaliteit<br />

Departement: Conservatorium (CONS) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Academisch gerichte bachelor –<br />

studiegebied muziek en podiumkunsten<br />

Muziek Uitvoerende muziek<br />

Scheppende muziek<br />

Muziektheorie<br />

Instrumentenbo<strong>uw</strong><br />

Master –<br />

studiegebied muziek en podiumkunsten<br />

Muziek Uitvoerende muziek<br />

Scheppende muziek<br />

Muziekpedagogie<br />

Muziektheorie<br />

Instrumentenbo<strong>uw</strong><br />

Master-na-masteropleiding –<br />

studiegebied muziek en podiumkunsten<br />

Solist hedendaagse muziek<br />

Specifieke opleiding –<br />

studiegebied muziek en podiumkunsten<br />

Specifieke lerarenopleiding muziek<br />

Specifieke lerarenopleiding drama<br />

Departement: Handelswetenschappen en Bestuurskunde (HABE) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Academisch gerichte bachelor –<br />

studiegebied handelswetenschappen en<br />

bedrijfskunde<br />

Handelswetenschappen<br />

Bestuurskunde en publiek management<br />

Master – studiegebied handelswetenschappen<br />

en bedrijfskunde<br />

29


Handelswetenschappen Accountancy-fiscaliteit<br />

Finance and riskmanagement<br />

Management en informatica<br />

Marketing management<br />

Strategisch management<br />

Bestuurskunde en publiek management<br />

Specifieke opleiding –<br />

studiegebied handelswetenschappen en<br />

bedrijfskunde<br />

Specifieke lerarenopleiding handelswetenschappen<br />

Specifieke lerarenopleiding bestuurskunde<br />

Departement: Toegepaste Ingenieurswetenschappen (INWE) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Academisch gerichte bachelor –<br />

studiegebied industriële wetenschappen<br />

en technologie<br />

Industriële wetenschappen: textieltechnologie<br />

Industriële wetenschappen: chemie<br />

Industriële wetenschappen: bo<strong>uw</strong>kunde<br />

Industriële wetenschappen: informatica<br />

Industriële wetenschappen: elektromechanica<br />

Industriële wetenschappen: elektronica-ICT<br />

Master – studiegebied industriële wetenschappen<br />

en technologie<br />

Industriële wetenschappen: textieltechnologie<br />

Industriële wetenschappen: chemie<br />

Industriële wetenschappen: biochemie<br />

Industriële wetenschappen: informatica<br />

Industriële wetenschappen: bo<strong>uw</strong>kunde<br />

Industriële wetenschappen: landmeten<br />

Industriële wetenschappen: elektrotechniek Elektrotechniek<br />

Automatisering<br />

Industriële wetenschappen: elektronica-ICT Elektronica<br />

ICT<br />

Departement: Koninklijke Academie <strong>voor</strong> Schone Kunsten (KASK) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor –<br />

studiegebied architectuur<br />

Interieurvormgeving<br />

Academisch gerichte bachelor –<br />

studiegebied audiovisuele en beeldende<br />

kunsten<br />

Audiovisuele kunsten Animatiefilm<br />

Film<br />

30


Beeldende kunsten Fotografie<br />

Multimediale vormgeving<br />

Grafisch ontwerp<br />

Mode<br />

Textielontwerp<br />

Vrije kunsten<br />

Drama<br />

Master – studiegebied audiovisuele en<br />

beeldende kunsten<br />

Audiovisuele kunsten Animatiefilm<br />

Film<br />

Beeldende kunsten Fotografie<br />

Multimediale vormgeving<br />

Grafisch ontwerp<br />

Mode<br />

Textielontwerpen<br />

Vrije kunsten<br />

Drama<br />

Specifieke opleiding – studiegebied audiovisuele<br />

en beeldende kunsten<br />

Specifieke lerarenopleiding audiovisuele<br />

kunst<br />

Specifieke lerarenopleiding beeldende<br />

kunst<br />

Departement: Lerarenopleiding Ledeganck (LERA) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor –<br />

studiegebied onderwijs<br />

Onderwijs: kleuteronderwijs<br />

Onderwijs: lager onderwijs<br />

Onderwijs: secundair onderwijs<br />

Bachelor-na-bacheloropleiding –<br />

studiegebied onderwijs<br />

Buitengewoon onderwijs<br />

Departement: Sociaal-agogisch werk (SOAG) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor –<br />

studiegebied sociaal-agogisch werk<br />

Orthopedagogie<br />

Sociaal werk Maatschappelijk werk<br />

Sociaal-cultureel werk<br />

Personeelswerk<br />

Maatschappelijke advisering<br />

31


Departement: Technologie (TECH) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor –<br />

studiegebied industriële wetenschappen<br />

en technologie<br />

Vastgoed Landmeten<br />

Makelaardij<br />

Chemie Biochemie<br />

Milieuzorg<br />

Chemie<br />

Elektromechanica Elektromechanica<br />

Klimatisering<br />

Automatisering<br />

Modetechnologie<br />

Houttechnologie<br />

Textieltechnologie<br />

Departement: Gezondheidszorg Vesalius (VESA) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor –<br />

studiegebied gezondheidszorg<br />

Ergotherapie<br />

Logopedie en audiologie Logopedie<br />

Audiologie<br />

Voedings- en dieetkunde<br />

Biomedische laboratoriumtechnologie Medische laboratoriumtechnologie<br />

Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie<br />

Verpleegkunde Sociale verpleegkunde<br />

Psychiatrische verpleegkunde<br />

Geriatrische verpleegkunde<br />

Ziekenhuisverpleegkunde<br />

Kinderverpleegkunde<br />

Bachelor-na-bacheloropleiding –<br />

studiegebied gezondheidszorg<br />

Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg<br />

zorgmanagement<br />

Departement: Vertaalkunde (VETO) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Academisch gerichte bachelor –<br />

studiegebied toegepaste taalkunde<br />

Toegepaste taalkunde<br />

Master – studiegebied toegepaste taalkunde<br />

Vertalen<br />

Tolken<br />

Meertalige communicatie<br />

32


2.2 AANBOD POSTGRADUATEN, MASTER NA MASTER (MANAMA’S), BA-<br />

CHELOR NA BACHELOR (BANABA’S), SPECIFIEKE LERARENOPLEI-<br />

DINGEN (SLO’S) EN NAVORMINGEN 2009-2010 MET OPGAVE VAN IN-<br />

SCHRIJVINGSGELD IN EURO<br />

Postgraduaten Inschrijvingsgeld<br />

EURO<br />

Toegepast IT-management 650,0<br />

Computer Systems Validation 6.250,0<br />

Conferentietolken 2.113,80<br />

Dutch & translation 1.078,80<br />

Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek 1.050,0<br />

Psychoanalytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en<br />

1.000,0<br />

volwassenen<br />

Social profit en publiek management 2.915,0<br />

Training en begeleiding van dieren in de hulpverlening 1.669,70<br />

Tentoonstelling en behoud van actuele kunst 1.000,0<br />

Complementaire internationale studies 578,70<br />

Operatie-assistent en instrumentist 1.277,80<br />

Anesthesieverpleegkundige 1.277,80<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie 1.277,80<br />

Cultuur- en Kunstmanagement 1.965,0<br />

Niet-confessionele zedenleer 229,50<br />

Nascholingen Inschrijvingsgeld<br />

EURO<br />

GIS I 155,0<br />

GIS II 95,0<br />

Proefdierkunde 110,0<br />

Personeel en organisatie 540,0<br />

Financieel management 540,0<br />

Organisatie en werkprocessen 350,0<br />

Kwaliteitsmanagement 445,0<br />

Informatie- en intern communicatiemanagement 350,0<br />

Projectmanagement 350,0<br />

Marketing en externe communicatie 445,0<br />

Facilitair management 350,0<br />

Sociale vaardigheden en besluitvorming 445,0<br />

Leidinggeven en teammanagement 540,0<br />

Begeleiden van veranderingsprocessen 350,0<br />

Een kijk op de culturele organisatie 350,0<br />

Cultuurbeleid 445,0<br />

Marketing en communicatie 445,0<br />

Project 350,0<br />

33


Nascholingen Inschrijvingsgeld<br />

EURO<br />

VB.NET opleiding AutoCAD 300,0<br />

2D opleiding AutoCAD2010 300,0<br />

3D opleiding AutoCAD2010 300,0<br />

Lacaniaanse concepten: basiscursus en werkcollege 270,0<br />

Lacaniaanse concepten: lezingen en intervisie 270,0<br />

ICT@healthcare 150,0<br />

Coachend leidinggeven 325,0<br />

Referentieverpleegkundige diabetologie 300,0<br />

Visie en hulpverlener 240,0<br />

Hulpvraag en hulpverlener 310,0<br />

Management in de Social Profit & publieke sector 445,0<br />

Performantiemanagement 350,0<br />

Strategisch management 540,0<br />

Postacademische opleiding vastgoedrecht <strong>voor</strong> de vastgoedpraktijk 1.975,0<br />

1.650,0 <strong>voor</strong> bepaalde<br />

groepen<br />

Postacademische opleiding financieel recht 2.700,0<br />

2.150,0 <strong>voor</strong> bepaalde<br />

groepen<br />

Referentieverpleegkundige continentie 700,0<br />

Lean in de gezondheids- en welzijnsector 100,0<br />

Zorgtrajectbegeleider diabeteseducator (partim 1) 400,0<br />

Zorgtrajectbegeleider diabeteseducator (partim 2) 325,0<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie 60 stp 1.277,80<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie <strong>over</strong>gangsmaatregel 580,0<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd in de anesthesie 60 stp 1.277,80<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd in de anesthesie verkort programma<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd als operatie-assistent en als instru-<br />

580,0<br />

mentist 60 stp<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd als operatie-assistent en als instru-<br />

1.277,80<br />

mentist verkort programma<br />

34<br />

580,0<br />

Referentieverpleegkundige <strong>voor</strong> geriatrische zorg 300,0<br />

Evidence based management 350,0<br />

Radioprotectie 325,0<br />

Inspirerend leidinggeven 325,0<br />

Begeleide praktijk intervisie 450,0<br />

Onderwijskunde <strong>voor</strong> lesgevers hoger onderwijs 45,0 per module


MANAMA’S, BANABA’S en SLO’S Inschrijvingsgeld<br />

EURO<br />

Master na Master Solist: hedendaagse muziek 2.000,0<br />

Bachelor na Bachelor in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 578,70<br />

Bachelor na Bachelor in <strong>het</strong> zorgmanagement 578,70<br />

Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling 750,0<br />

Bachelor na Bachelor in de toegepaste fiscaliteit 1.100,0<br />

Bachelor na Bachelor internationaal bedrijfsmanagement 1.100,0<br />

Bachelor na Bachelor in <strong>het</strong> buitengewoon onderwijs 321,0<br />

Specifieke lerarenopleiding handelswetenschappen 578,70<br />

Specifieke lerarenopleiding bestuurskunde 578,70<br />

Specifieke lerarenopleiding audiovisuele kunsten 578,70<br />

Specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten 578,70<br />

Specifieke lerarenopleiding drama 578,70<br />

Specifieke lerarenopleiding muziek 578,70<br />

35


2.3 STAGE-INSTELLINGEN 2009-2010 PER DEPARTEMENT<br />

Bedrijfskunde Aalst<br />

3S<br />

A 3 group<br />

A b consult<br />

A en b partners<br />

A en b partners<br />

Accofiska<br />

Accountancy westelinck bvba<br />

Acos berk<br />

Adfinas bvba<br />

Adries<br />

Ahlers belgium<br />

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis<br />

Alpha marketing<br />

Alpha marketing<br />

Alpha marketing<br />

Alpha marketing<br />

Arc<strong>het</strong>ype Consulting<br />

Argenta ninove<br />

Autobedrijf caudron<br />

B D<br />

B en a advies<br />

Baker Tilly France<br />

Barry Callebaut<br />

Baxter R&D<br />

Becton dickinson<br />

Bekaert<br />

Ben lanckman<br />

Bfo family office<br />

Bmw romein<br />

Bnp paribas<br />

Branson<br />

Brantano<br />

Brava<br />

Brenso NV<br />

Business Architects International<br />

BVBA ComproSoft<br />

Bvba niky<br />

Bvba scheerlinck<br />

Bvba vypco consult<br />

C en c cooremanen cie<br />

Caractere nv<br />

Caterpillar Logistic Services<br />

Certipost NV<br />

Claes verzekeringen<br />

Coca cola<br />

Coca Cola Belgium<br />

Cofiac<br />

Cvba dexia dilbeek<br />

Cvba dexia regio aalst<br />

Datalogic<br />

De Clercq Solutions<br />

De Persgroep<br />

De Persgroep Publishing<br />

De steene molen<br />

Delta Services Troch B.V.B.A.<br />

Dierenkliniek de morette<br />

Ducaju printing<br />

Duvall guillaume<br />

E F Education<br />

e-COMPASS bvba<br />

Eeman bvba<br />

Eight Mouths<br />

Electrabel<br />

Ergolife<br />

Ernst & Young<br />

Fiscaal consult<br />

Fiskodata<br />

Flightcare belgium nv<br />

Franke<br />

Garage valckenier<br />

Gemeente herzele<br />

Globis NV<br />

GMBA Baker Tilly<br />

Goethe Institut<br />

Hamburg mannheimer<br />

Herrebosch en co bvba<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> gent dep best<br />

Hypocal pharma<br />

I T Solutions<br />

I-Force<br />

i-Force<br />

Ing aalst nie<strong>uw</strong>straat<br />

Jademo<br />

Jan De Nul<br />

Jan de nul<br />

Jan De Nul Dredging N.V.<br />

Kamer van koophandel<br />

Karin beekman boekhoudkantoor<br />

KBC<br />

Kbc brakel<br />

Kbc denderwindeke<br />

Kbc erembodegem<br />

Kbc erpe mere<br />

KBC Global Services NV<br />

Kbc leopoldlaan<br />

Kristien de beule<br />

La lorraine<br />

Langbeenvanhoesen<br />

Le cobourg<br />

Lilliputiens<br />

MAN Truck & Bus<br />

Manpower<br />

Manpower nv<br />

Martens de kegel<br />

Mercedes benz<br />

Mmb<br />

Move<br />

Mvp<br />

Mvp accountants<br />

My-websitebuilder.com BVBA<br />

Nationale Bank van België<br />

Naturzentrum Ternell<br />

NMBS Holding ICTRA<br />

Novartis pharma<br />

NV Agentschap Guenter<br />

NV Ets PASQUASY<br />

Ocmw herzele<br />

Ocmw ninove<br />

Oostenrijkse dienst <strong>voor</strong> tourisme<br />

36<br />

Optima Financial Planners<br />

Plastal<br />

Playlane<br />

Politiezone <strong>Gent</strong><br />

Proassur<br />

Qualifinance<br />

R 2 projects<br />

R 2project<br />

Randstad ninove<br />

RealDolmen<br />

Reizen Muylaert<br />

Rendac nv<br />

Robert half<br />

S three<br />

Sandton Hotel Leopold<br />

Sbb accountants<br />

Securex<br />

Sem on business<br />

SITA Remediation NV<br />

Smals<br />

Somati NV<br />

Stad Aalst<br />

Stylelabs<br />

Tech Data<br />

Tech data<br />

Tech data<br />

Tech data<br />

Tech data<br />

Tech data<br />

Technisch Instituut Sint-Maarten<br />

the AIM<br />

Thomas Cook Belgium<br />

Tmab<br />

Tmd diependaele<br />

Tommy hilfiger<br />

Top 25 vzw<br />

Toy toy toy<br />

Toy toy toy<br />

Tradelio<br />

Tupperware<br />

Universall express<br />

Universall express<br />

Universidad de Valencia<br />

Userfull NV<br />

UZ Brussel<br />

Van de velde nv<br />

Van den neste<br />

Vias dfk<br />

Vierendeels accountancy<br />

Vlaamse Overheid Financiën &<br />

Begroting<br />

Vleeswaren ste rita<br />

Volvo Cars <strong>Gent</strong><br />

Vortalities<br />

Vservice<br />

Willems en geerts bvba<br />

X moreen<br />

Xando<br />

Zakenkantoor roelandt


Bedrijfsinformatie<br />

ACLVB <strong>Gent</strong><br />

2Mpact nv<br />

ADMB<br />

ADMB<br />

Afga HealthCare NV <strong>Gent</strong><br />

AG Insurance<br />

Agfa-Gevaert S.A. Frankrijk<br />

Algist Bruggeman nv <strong>Gent</strong><br />

Alsico Ronse<br />

Anaf Products nv Oeselgem<br />

ArcelorMittal Belgium N.V., vestiging<br />

ArcelorMittal <strong>Gent</strong><br />

Arcelormittal <strong>Gent</strong> IT<br />

ASIST bvba<br />

ASSA Abloy Nv Nie<strong>uw</strong>poort<br />

Augias Consulting bvba<br />

Bebotax Gavere<br />

Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen<br />

Oudenaarde<br />

BMFS Brussel<br />

BNP Paribas Fortis<br />

BNP Paribas Fortis Brussel<br />

C&C, Computers and Communications<br />

nv<br />

Cámara Oficial de Comercio de<br />

España en Bélgica y Luxemburgo<br />

Brussel<br />

Centric Belgium nv<br />

Centrum Ronde van Vlaanderen<br />

Oudenaarde<br />

Cevi nv<br />

CM Christelijke Mutualiteiten<br />

cretel Eeklo<br />

d'arta Ardooie<br />

Delaware Consulting<br />

Digipolis<br />

DMS Software Solutions<br />

DOCBYTE<br />

Durabrik Bo<strong>uw</strong>bedrijven nv Drongen/<strong>Gent</strong><br />

EFFAT Brussel<br />

Enfinity Belgium Waregem<br />

Enter vzw Hasselt<br />

ETF Brussel<br />

Euroclear sa<br />

European Festivals Association<br />

Sint-Denijs-Westrem/<strong>Gent</strong><br />

European House for Culture<br />

Brussel<br />

Euroports Road Transport Belgium<br />

NV <strong>Gent</strong><br />

EVINA Copywriting Aalter<br />

Fashion Industry nv<br />

Drongen/<strong>Gent</strong><br />

Federale Overheidsdienst Financiën<br />

- Stafdienst Logistiek - Generieke<br />

Diensten – Vertaaldienst<br />

Brussel<br />

Frans Documentatiecentrum <strong>voor</strong><br />

Vlaanderen <strong>Gent</strong><br />

FreinetSchool - Het Reuzenhuis -<br />

De Koorddanser<br />

GE Energy Sources - Industrial<br />

Solutions<br />

Gemeente Nazareth<br />

Genencor int Brugge<br />

GP Allied Emea nv Merelbeke<br />

Groep Schaubroeck<br />

HDP – Arista Drongen/<strong>Gent</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> - Dienst Internationalisering<br />

<strong>Gent</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Bedrijfsinformatie<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Digitaal Leren<br />

Hotel de Flandre <strong>Gent</strong><br />

Hudson Belgium NV (2x) <strong>Gent</strong><br />

Infoco nv<br />

Intercambio de Comunidades<br />

(USA)<br />

Internationaal Festival van<br />

Vlaanderen <strong>Gent</strong><br />

International Prevention Research<br />

Institute (Frankrijk)<br />

Inverto nv<br />

Isabel nv Brussel<br />

Itineris<br />

Jazz en Muziek vzw <strong>Gent</strong><br />

K & S Group Brussel<br />

Labo Farmaceutische Biotechnologie<br />

Faculteit Farma<br />

Liga <strong>voor</strong> Mensenrechten vzw<br />

<strong>Gent</strong><br />

Lin.k nv<br />

Meerschaege gebr. BVBA<br />

Meucci Solutions nv <strong>Gent</strong><br />

Mexx NV Antwerpen<br />

Möbius Business Redesign<br />

Neoditel bvba<br />

Netlog<br />

NMBS-Holding Brussel<br />

NT<strong>Gent</strong> <strong>Gent</strong><br />

Pedagogisch Centrum Wagenschot<br />

vzw<br />

Provinciebestuur Oost-<br />

Vlaanderen<br />

Provinciebestuur Oost-<br />

Vlaanderen, Departement Personeel,<br />

dienst Werving & Loopbaan<br />

<strong>Gent</strong><br />

Renolit Belgium nv Oudenaarde<br />

Rijksdienst <strong>voor</strong> Sociale Zekerheid<br />

Brussel<br />

Rogiers-Vanpoucke NV Waregem<br />

Samsonite Europe (2x) Oudenaarde<br />

37<br />

Santander Consumer Finance<br />

Benelux B.V. Merelbeke<br />

Saudi Arabian Airlines Zaventem<br />

Scholengemeenschap Katholiek<br />

Secundair Onderwijs D<br />

Secretary Plus Lille / Frankrijk<br />

Secretary Plus Parijs / Frankrijk<br />

Securex Rekencentrum<br />

Semico nv <strong>Gent</strong><br />

Sinpro<br />

Spaanse Dienst <strong>voor</strong> Toerisme<br />

Brussel<br />

Spiromatic NV (2 x) Deinze<br />

Squatra <strong>Gent</strong><br />

Stad Brugge - Dienst Pers en<br />

Publicaties Brugge<br />

Stadsbestuur <strong>Gent</strong> Dienst Toerisme<br />

(3x) <strong>Gent</strong><br />

Televic NV<br />

The Aim<br />

Thomas Cook Belgium<br />

Thomas Cook Belgium (4x)<br />

<strong>Gent</strong>/Zwijnaarde<br />

Threon nv<br />

TimeTronics<br />

Toerisme Oostende<br />

Tolk- en Vertaalservice <strong>Gent</strong> vzw<br />

Torex Retail NV (2x) Nazareth<br />

Tupperware Belgium NV Aalst<br />

TVH Group Thermote & Vanhalst<br />

Waregem<br />

TVH Services<br />

UGENT, FAC. ECO & Business<br />

Uitgeverij Lannoo NV (2xc) Tielt<br />

Université de Poitiers (Frankrijk)<br />

Universiteit <strong>Gent</strong> (2 x) <strong>Gent</strong><br />

University Högskolan Halmstad<br />

University of Barcelona<br />

UNIVERZITA TECHN. VSB OS-<br />

TRAVA<br />

UZ <strong>Gent</strong><br />

Van Hoecke Automation<br />

Vanbreda International Antwerpen<br />

Vlerick Alumni <strong>Gent</strong><br />

Vlerick Leuven <strong>Gent</strong> Management<br />

School (2x) <strong>Gent</strong><br />

Vlerick Leuven-<strong>Gent</strong> Management<br />

School<br />

Voka - Kamer van Koophandel<br />

Oost-Vlaanderen<br />

Volvo Cars <strong>Gent</strong><br />

vzw S.M.A.K. <strong>Gent</strong><br />

X-L-ENT nv Roeselare


Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur<br />

2 lazy 7 ranch<br />

Aalsterse Boomverzorging<br />

AG Nobel Arabians<br />

Agentschap <strong>voor</strong> Natuur en Bos<br />

Agentschap Wegen en Verkeerafd<br />

Planning en Coördinatie<br />

Akuut<br />

Alain Dor Tuincreaties<br />

Alba Tree Care<br />

Albers- Dochy<br />

Allgro NV<br />

Andy Malengier BVBA<br />

Animal Care of España / SHIN<br />

Animal Trust vzw<br />

Animalis<br />

Ann Boone<br />

Antea Group<br />

Arboretum Kalmthout vzw<br />

ARBOWAR nv.<br />

Archi-Verde<br />

Atelier Villes et Paysages<br />

Atlantic Whale Foundation<br />

Australian Wildlife Hospital<br />

Australian Wildlife Hospital 'Wildlife<br />

Warriors'<br />

Baanpraktijk - KI Centrum De<br />

Morette<br />

Barczuk Jürgen<br />

Barry Callebaut Belgium<br />

Barry Callebaut Belgium NV<br />

Belgomilk<br />

BGSV bureau <strong>voor</strong> stedebo<strong>uw</strong><br />

Bie Van Wiele<br />

Boelens Kurt<br />

Bogaert<br />

Boudewijn Sea park<br />

BRAVA Kampenhout<br />

BRAVA Zellik<br />

Breemeersch<br />

BRO<br />

Broadmeadows<br />

Brubekken Gardsmeieri<br />

Buggenhout Dany<br />

Bureau Groen bvba<br />

Buro Landschapsplanning, stedenbo<strong>uw</strong><br />

en techniek NV<br />

Buro <strong>voor</strong> Buitenruimten<br />

Buro <strong>voor</strong> Vrije Ruimte<br />

Buydens LV<br />

BVBA Greenplanning<br />

BVBA TUINEN VANDER MAE-<br />

LEN GERRY<br />

BVBA Vets & Pets<br />

Caemaert Kobe africhtingsstal<br />

BVBA<br />

Campus Schoonmeersen<br />

Capsugel<br />

Cavalier<br />

CFI productions Nv<br />

Chocolaterie Guylian NV/SA Belgium<br />

Chris Blandford Associates<br />

Clovis Matton<br />

Clovis Matton NV<br />

Coca-Cola Enterprises<br />

Coca-cola Enterprises <strong>Gent</strong><br />

Colson - Bogaerts<br />

Cornette Luc<br />

CRV<br />

Cuvelier Stephan<br />

DAC Malpertuus<br />

Dap Animali<br />

DAP Bart Pieters<br />

DAP De Hoeve<br />

DAP De Mey BVBA<br />

DAP Doornbeek BVBA<br />

DAP Geeroms<br />

DAP Ryhove<br />

DAP 't Nest<br />

De Bock BVBA - Boomkwekerij<br />

De Cuyper L - Gunst T<br />

De Groote Brigitte<br />

De Kalmoes vzw<br />

De Kollebloem vof<br />

De Martelaer Ilse en Koen<br />

De Molenhoek<br />

De Potaerdehoeve<br />

De Saedeleer - Nijverman<br />

De Trog<br />

De volle maan<br />

De Zonnekouter<br />

Departement BIOT, hogent<br />

Destrooper Stephan - Patissier<br />

DGZ-Vlaanderen<br />

Dierenarts De Cubber<br />

dierenarts everaert<br />

Dierenarts Ingrid Christiaens<br />

(gezelschapsdieren)<br />

Dierenarts Saskia Garré<br />

Dierenarts Steven Verberckmoes<br />

dierenarts Véronique Rousseau<br />

Dierenartsencentrum De Meren<br />

Dierenartsenpraktijk Boskema<br />

Dierenartsenpraktijk Boskèma<br />

Dierenartsenpraktijk De Lovaart<br />

Dierenartsenpraktijk Hilde Van<br />

Steen<br />

Dierenartsenpraktijk Ter Dreve<br />

Dierenartsenpraktijk ter duinen<br />

Dierenartsenpraktijk Vetuatuca<br />

dierenartspraktijk<br />

Dierenartspraktijk Frits Huylebroek<br />

Bv Bvba<br />

Dierenbescherming Meetjesland<br />

Dierenkliniek De Bosdreef<br />

Dierenkliniek De Morette<br />

Dierenkliniek De Vliet bvba<br />

Dona's Dog Studio<br />

Dossche Mills and Bakery<br />

Dossche Mills NV<br />

Dr. Dany Vos<br />

Dr. Landuyt José<br />

Dr. Schoofs- Dr Putcuyps<br />

EARL Delefortrie<br />

Eifel Gold Ranch Baeck<br />

Elke Cloots<br />

Elmo<br />

Equine Dental Care<br />

equivets<br />

Erik Dhont BVBA<br />

38<br />

Evaluatie van maïsrassen <strong>voor</strong> de<br />

praktijk en nie<strong>uw</strong>e tendensen in<br />

de rassenbeoordeling<br />

Evenepoel Sven<br />

Facultaire Dierenkliniek Merelbeke<br />

Faculteit dierengeneeskunde<br />

Faculteit Diergeneeskunde:<br />

Pluimvee, Bijzondere gezelschapsdieren<br />

en Proefdieren<br />

Familiepark Harry Malter<br />

FAVV<br />

FAVV - Labo Melle<br />

FAVV Labo <strong>Gent</strong>brugge<br />

Federaal agentschap veiligheid<br />

voedselketen<br />

Federaal agentschap <strong>voor</strong> de<br />

veiligheid van de voedselketen<br />

Ferme Dôrlou<br />

Four Seasons<br />

Frederiek Snaet<br />

Frenz international<br />

Friesland Campina<br />

Gemeente wetteren<br />

gezelschapsdierenpraktijk<br />

Glenda Elliot<br />

Glenda Elliot's Kangaloola Wildlife<br />

Shelter<br />

Goedegebuure tuin-en landschapsarchitecten<br />

Green Canopy Design<br />

Greenpoint Veterinary Hospital<br />

Groendienst Stad Brugge<br />

Grontmij nv<br />

Hachiko vzw<br />

Haras de Bouquetot<br />

HDR garden<br />

Henk Ally<br />

Henskens tuinplanning<br />

Herbots Patrick<br />

Herman D'Ha<strong>uw</strong>e<br />

Het andere reizen/Fundacion<br />

Yanapuma<br />

<strong>het</strong> bla<strong>uw</strong>e kruis van de kust vzw<br />

Hof Ten Henne<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> - Zuivellabo<br />

Hondenbriade Politie Brussel<br />

ILVO<br />

ILVO - Eenheid plant<br />

ILVO Dier<br />

ILVO EENHEID DIER 68<br />

ILVO Melle<br />

ILVO, instituut <strong>voor</strong> landbo<strong>uw</strong> en<br />

visserijonderzoek<br />

Imperial Meat Products<br />

INBO<br />

INEX<br />

Informatiecentrum <strong>voor</strong> bijenteelt<br />

Inspectiedienst Dierenwelzijn en<br />

Cites fgov<br />

Instituut <strong>voor</strong> natuur- en bosonderzoek<br />

Isabelle De Cock<br />

Jozef de Clercq


Justine Meulemans<br />

K.M.D.A (Planckendael)<br />

K.M.D.A (Zoo Antwerpen)<br />

K.M.D.B. Veeweyde vzw<br />

KILLEMOES Jean-Paul<br />

Kinderboerderij Keymeulen<br />

KMDA vzw ( Zoo Antwerpen)<br />

KMDA vzw (Planckendael)<br />

Kragten<br />

La concorde NV<br />

labo graantechnologie - <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong><br />

Labo <strong>voor</strong> Bosbo<strong>uw</strong><br />

Laboratorium Zee<strong>uw</strong>s Vlaanderen<br />

Landschap- en tuinarchitectuur<br />

Maenhout Jan<br />

Landuyt José<br />

Lantmännen<br />

Le Domaine du Béteille<br />

Leebeekhoeve<br />

Leon and Amy Lenssen<br />

Les Plaisirs du jardin<br />

Lieve Dosogne<br />

Lilongwe Society for the Protection<br />

and Care of Animals<br />

Lilongwe Wildlife Center<br />

Lilongwe Wildlife Centre<br />

Limbe Wildlife Centre<br />

Lisabeth J NV<br />

Llyda Stables<br />

LMB Buysse<br />

Lory Park<br />

Lotus Bakeries NV<br />

LUTINCO NV - DE GENTSE<br />

TINKERHOEVE<br />

Manege De Vagevuurhoeve<br />

Manege Dennenhof<br />

Marine Harvest Pieters<br />

Medusa<br />

Meert Lode<br />

Melkveebedrijf De Wilde<br />

Melkveebedrijf, fokkerij<br />

Mik<br />

Milieudienst Erpe-Mere<br />

Molens Dedobbeleer NV<br />

n.v. Confiserie VAN DAMME<br />

National Sea Life Marine Park<br />

Blankenber<br />

Nationale plantentuin Meise<br />

natuurhulpcentrum opglabbeek<br />

Natuurhulpcentrum Opglabeek<br />

Natuurhulpcentrum VZW<br />

Natuurpunt Limburg<br />

Naulaerts Paul<br />

Nie<strong>uw</strong>land Advies<br />

NV ARKOVA<br />

NV Voeders Depre<br />

Nv. Olympia<br />

Olivier Piens BVBA<br />

Olmense Zoo<br />

Olympia nv<br />

Openbaar Domein Stad Oostende<br />

Oudtshoorn Veterinary Clinic<br />

Paardenmelkerij van 't Groeske<br />

PAHOSHI , Horse Therapy<br />

Palm breweries<br />

Patrick Morel<br />

Paul Callebaut<br />

PCE FAVV<br />

Planckendael<br />

Planckendeal<br />

Plantenkwekerij Bvba Sparhoeve<br />

POVLT: Provinciaal Onderzoeks<br />

en Voorlichtingscentrum <strong>voor</strong><br />

Land - en Tuinbo<strong>uw</strong><br />

POVLT-Beitem<br />

Provinciaal domein De Averegten<br />

Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum<br />

<strong>voor</strong> Land-en<br />

Tuinbo<strong>uw</strong><br />

Provinciedomein Huizingen<br />

R & L Force BVBA<br />

rainsong wildlife sanctuary<br />

Rattlerow Seghers NV<br />

RC De Barrage<br />

Regionaal Landschap Meetjesland<br />

vzw<br />

Rejo specerijen NV<br />

Royal Botanic Gardens of Kew<br />

Rudisa<br />

S.R.P.A. Veeweyde K.M.D.B.<br />

SAND CARD<br />

Sealife Marine Park<br />

Sea-Life Marine Park<br />

Sea-Life Marine Park Blankenberge<br />

Sportstal Vanderhasselt<br />

Stad Aalst Groendienst<br />

Stadsbestuur Dendermonde-<br />

Dienst Groen en Natuur<br />

Stadsbestuur Oostende / Directie<br />

Openbaar Domein<br />

Steven Verberckmoes<br />

Stoeterij Breemeersen<br />

stoeterij groenestein<br />

Studiebureau BVP<br />

Sylva-Van Hulle<br />

syral<br />

39<br />

Tenuta Montiani<br />

The Old Horses Lodge<br />

Tuinaanleg Florida<br />

Tuinen Janssens<br />

Two Lazy Seven Ranch<br />

UBC Botanical Garden & Centre<br />

for Plant Research<br />

Vaes - Boomverzorging<br />

VAN DE HEFFINCK<br />

Van der Biest Julien<br />

Van Hees Tuin- en landschapsarchitectuur<br />

Van Hyfte LV<br />

Van Ransbeeck Paul en Nadine<br />

Vandehoek-<br />

Coenegracht&Kromwijk<br />

Vandemoortele<br />

Vandenborre Mieke<br />

Vander Beken Kurt<br />

Vercaempst Liselore<br />

Vereniging <strong>voor</strong> bos in vlaanderen<br />

Vereniging <strong>voor</strong> Bos in Vlaanderen<br />

vzw<br />

Verschelde Kristof & Angelique<br />

Versele-Lage NV<br />

VETAS<br />

Villa Gineta<br />

VOC Merelbeke<br />

VOC Oostende<br />

Vogt Landschaftsarchitekten<br />

Vrienden der Blinden<br />

Vrienden der blinden vzw<br />

VRV<br />

vvd dierenkliniek<br />

VZW Durme<br />

vzw Kon. Maatschappij <strong>voor</strong> Dierenbescherming<br />

VZW Natuurpunt <strong>Gent</strong><br />

Vzw Opvangcentrum <strong>voor</strong> vogels<br />

en wilde dieren Merelbeke<br />

Walk With Lions, Lion Breeding<br />

Project<br />

Wasai<br />

Wasai Tambopata Research<br />

Center<br />

Wase Dierenbescherming vzw<br />

Welda<br />

Wildlife Warriors Hospital<br />

Willy Reynders Tuinarchitectuur<br />

NV<br />

Wirtz tuinarchitectuur NV<br />

Zeehondencrèche Lenie 't hart<br />

Zoo van Antwerpen


Bedrijfsmanagement Mercator<br />

10 x 10.be<br />

151 Ventures<br />

3M<br />

À propos studio NY<br />

A&B Partners Oudenaarde<br />

AB Creations<br />

ACA PHARMA<br />

Accountancy Service<br />

Accountants & belastingconsulenten<br />

Leys Rudi<br />

Accountantskantoor Bekaert<br />

Accountantskantoor De Baets<br />

Accountantskantoor R. Van den<br />

Abeele<br />

Accountantskantoor Van Hoecke<br />

Accountantskantoor Van Petegem<br />

Rudy<br />

Acerta Sociaal secretariaat <strong>Gent</strong><br />

ACT<br />

advieskantoor Raf Meeussen<br />

Advocatenkantoor De Canck<br />

Advocatenkantoor Goessens<br />

Advocatenkantoor Jan Van Der<br />

Straeten<br />

Advocatenkantoor Marnix Moerman<br />

Advocatenkantoor Stibbe<br />

Advocatenkantoor Van Overberghe<br />

Advocatenkantoor Vandaele<br />

ADW<br />

AG Insurance<br />

Agence Rosseel<br />

Agentschap <strong>voor</strong> natuur en Bos<br />

West-Vlaanderen<br />

Agerti nv<br />

Agora Marketing<br />

Ahlers Belgium NV<br />

AIDA Link<br />

Akanta & partners<br />

Alaska Brugge - Adfiscon<br />

Algemene Electriciteitsonderneming<br />

Roelkens<br />

Algist Bruggeman NV<br />

Allia Insurance Brokers<br />

Allianz Belgium<br />

Alpheios Belgium<br />

Amarant<br />

AMAZING X-PERIENCE<br />

Ampe & Boedt<br />

APM Terminals Zeebrugge NV<br />

ARAG<br />

Arcadis Belgium<br />

Artex<br />

Ateljee<br />

Attentia<br />

AVS/ORR<br />

AXA Belgium<br />

Backaert Luc<br />

Bake It<br />

Barbier & Gryspeert<br />

Battery Supplies<br />

Baxter Distribution Center Europe<br />

S.A.<br />

Baxter Distribution Centre Europe<br />

BDMA<br />

Bekaert Building Company<br />

Belgacom<br />

Belgische ambassade<br />

Belgische Marmer & graniet<br />

bedrijven nv<br />

Belgomilk<br />

Benoot Marc Accountant<br />

Biscuiterie Jules Destrooper<br />

Blanchisserie Dumoulin<br />

Blommaert & Co Bedrijfsrevisor<br />

Blue Fountain Inc.<br />

BNP Paribas Fortis<br />

Bockaert & Thienpont<br />

Boekhoudbureau ROVEL<br />

Boekhoudkantoor De Bie & Anthonissen<br />

Bo<strong>uw</strong>unie Oost-Vlaanderen<br />

BPOST<br />

Brainspot<br />

Brantano<br />

Bright Light PR<br />

Broos Trading<br />

Brugge Retail<br />

Bruneel Products<br />

Brussels-Capital Region in Great<br />

Britain<br />

bvba & Friends<br />

BVBA Aquasell<br />

BVBA Beeusaert-Braet<br />

bvba De Lannoy<br />

BVBA La Nuit<br />

C.B.B., regio Veurne<br />

C2 The Communication Square<br />

Callaert Verzekeringsmakelaars<br />

Camfisc<br />

Cargill NV<br />

Carnivale Group<br />

Cayman<br />

CIB Vlaanderen vzw (Confederatie<br />

<strong>voor</strong> Immobiliënberoepen van<br />

België<br />

CIBE BVBA<br />

City One<br />

CMA CGM<br />

Cobofisk<br />

Cobofisk bvba<br />

Coma<br />

Comma Merkenmarketeers<br />

Compo Benelux<br />

Congress Valley/ICC GENT<br />

Cormafisk<br />

Cras N.V.<br />

Create Multimedia Services<br />

Culturama Media<br />

D. & M. Melis<br />

Daeninck nv<br />

Daikin Europe nv- DENV BXL<br />

Office<br />

Danone Waters<br />

Darwin BBDO<br />

Dasty Italia<br />

DB-accountancy<br />

De Beleyr & Moeraert<br />

De Decker & Co<br />

40<br />

De Facto Image Building<br />

De Federale Verzekeringen -<br />

<strong>Gent</strong><br />

De Maesschalck h.<br />

De Muynck & Partners<br />

De Neef en partners<br />

De Post<br />

De Punt<br />

De Souter Consulting<br />

De Vos Verwarmingssystemen<br />

De Vrije Pers<br />

De Witte<br />

Debomat nv<br />

Delhaize NV<br />

Deloitte belastingconsulenten<br />

Delta Engineering<br />

DEMONSTRATE<br />

Denis Van Ha<strong>uw</strong>ermeiren<br />

Departement LNE Afdeling milieuvergunningen<br />

buitendienst<br />

West-Vlaaanderen<br />

Deutsche Bank<br />

Devonport House<br />

Dexia Oostende Oostkust<br />

Dexia Scheldeland<br />

DHL Global Forwarding (Belgium)<br />

nv<br />

Dienst Economie Stad <strong>Gent</strong><br />

Dienst Mobiliteit Stad <strong>Gent</strong><br />

Diesel Ltd.<br />

Digital Performance GmbH<br />

DLV Belgium CVBA<br />

D'M&S<br />

Doggybites BVBA<br />

Dokters van de wereld<br />

DPO-Accountancy Noord<br />

DSV ROAD<br />

Duotecno<br />

Durable Belgium<br />

Durabrik Bo<strong>uw</strong>bedrijven<br />

Duval Guillaume<br />

Duval Guillaume Antwerp<br />

DVN<br />

DVV Meetjesland<br />

Eandis cvba<br />

Easynet Belgium<br />

Ee<strong>uw</strong>enaert BVBA<br />

Engage BBDO<br />

ERA@t home<br />

Ernst & Young Fiduciaire<br />

Esselte Business<br />

Eunomia (Onafhankelijk ondernemingsloket)<br />

Eurasca<br />

Euro RSCG Brussels NV<br />

Europort Road Transport<br />

Fairs Consult<br />

Familiehulp<br />

Fast Forward Events<br />

Fenestra<br />

Ferrofisk<br />

Festival van Vlaanderen<br />

Fidesa bvba<br />

Fiduciaire AccFisc-Consult<br />

Fiduciaire J.D. BV-CVBA


Fiduciaire Tedege<br />

Fiduciaire VDH<br />

Financial Architects<br />

Fintro kantoor Lardenoit<br />

Fiskaal Kantoor Van Hootegem<br />

FIT Kopenhagen<br />

Flanders Investment & Trade -<br />

Atlanta<br />

Flanders Investment & Trade -<br />

Berlijn<br />

Flanders Investment & Trade -<br />

Lyon<br />

Flanders Investment & Trade<br />

Chicago<br />

Flanders Investment & Trade<br />

Madrid<br />

Floreac<br />

Focus Finance<br />

G. Snel<br />

Gelezen & Goedgekeurd GCV<br />

General Electric Industrial Belgium<br />

Gerechtsdeurwaarder Timmermans<br />

Gerechtsdeurwaarder Matthys<br />

Gerechtsdeurwaarderkantoor<br />

VADETRO<br />

Gerechtsdeurwaarderskantoor<br />

Bart verschelden<br />

Gerechtsdeurwaarderskantoor<br />

Chenaeu-Beckers-Van Vlckenborgh<br />

Gerechtsdeurwaarderskantoor<br />

Vandermarliere<br />

Giorgi Armani Retail Belgian<br />

Branch<br />

Grafisch Buro Geert Lefevre<br />

Groep ACG/Bellevue<br />

Grondwerken De Mol<br />

Haentjens F.<br />

Hamann International Logistics<br />

NV<br />

Hamburg Mannheimer consulting<br />

NV<br />

HANALEI<br />

Havas Media<br />

HDP Artista<br />

Hevadex<br />

Hof van Beroep <strong>Gent</strong><br />

Hôtel MARRIOTT Brussels<br />

Huize Tordale<br />

Indinox nv<br />

ING België<br />

ING Belgium<br />

ING Groep NV<br />

Invenso<br />

Iprus LLC<br />

ITP Agency BVBA<br />

Jet Import<br />

Kaasimport Jan Dupont<br />

Kantoor Laureys<br />

Kantoor Vercruysse<br />

Katoennatie Tank Operations NV<br />

KBC<br />

KBC Global Services<br />

KBC Bank<br />

KBC Bank - Heusden<br />

KBC Bank & Verzekering<br />

KBC Bank en Verzekeringen<br />

KBC Verzekeringen<br />

Kelem-Verplancke<br />

KLIEK CREATIE<br />

Kortrijk XPO/adviesbureau<br />

Lalemant Antwerpen<br />

LBI Belgium<br />

LDV United<br />

Le Rycke -Vandamme<br />

Leading lodges of Africa<br />

Libeco. Lagae<br />

Libeco-Lagae Inc.<br />

Limited Edition bvba<br />

Linfisc<br />

Listenup<br />

Living Stone Dialoog V.Z.W. -<br />

Chili<br />

Living Stone Dialoog V.Z.W. -<br />

Indonesië<br />

Living Stone Dialoog V.Z.W. -<br />

Mali<br />

Locordia<br />

Luc Berlamont ZKT<br />

Madou Vandromme Accountancy<br />

bvba<br />

Maertens Management & Co<br />

Makro<br />

Markee<br />

Mazars Accountants<br />

Mazars Tax Consultants<br />

Mercator Verzekeringen<br />

Mercedes-Benz <strong>Gent</strong><br />

Meubelen DEBA<br />

Meubelgalerijen Gaverzicht<br />

Michiels&Michiels<br />

Mifsud Brothers Ltd.<br />

Milieudienst Stad <strong>Gent</strong><br />

Mise en place<br />

Molcon Interwheels nv<br />

Mondi Poperinge<br />

Moore Stephens Verschelden<br />

MOSOLF-Benelux<br />

Motocity<br />

MP Accountants & Belastingconsulenten<br />

Mubiquo Apps<br />

MVP Accountants &<br />

Belastingconsulenten<br />

Nagel Belgium<br />

Nearly New Trucks and Trailers<br />

bvba<br />

Nelen & Delbeke<br />

Nie<strong>uw</strong>e Automobielmaatschappij<br />

Niko<br />

NMBS (Anderlecht)<br />

Nortraffic NV - Northfreeze<br />

Notariskantoor Annick en Luc<br />

Dehaene<br />

Notariskantoor Hugo Tack &<br />

Catherine DE Moor Geassocieerde<br />

notarissen<br />

Novotel <strong>Gent</strong> Centrum<br />

NV Fraber<br />

Nv Igepa<br />

O'5 accountancy<br />

OCMW BRUGGE<br />

41<br />

OCMW <strong>Gent</strong><br />

OCMW Roeselare<br />

OMD<br />

O'Neill Belgium<br />

Oona<br />

OOO Bekaert Lipetsk<br />

Panalpina World Transport nv<br />

PANAMA<br />

Parket procureur des Konings<br />

PepsiCo Intl.<br />

Perfect Plus Events<br />

PGB-Europe<br />

Pidy<br />

Plopsaland<br />

Politie Recherche Kortrijk<br />

Politierechtbank Oudenaarde<br />

Politiezone Arro Ieper<br />

Politiezone <strong>Gent</strong> Recherchedienst<br />

Politiezone Het Houtsche<br />

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren<br />

Pride NV<br />

Provincie West-Vlaanderen:<br />

Bezoekerscentrum<br />

Proximity BBDO<br />

Raad van State<br />

rechtbank eerste aanleg jeugdrechtbank<br />

rechtbank eerste aanleg Antwerpen<br />

Rechtbank van eerste aanleg<br />

Kortrijk<br />

Rechtbank van eerste aanleg<br />

<strong>Gent</strong><br />

Rechtbank van eerste aanleg<br />

Oudenaarde<br />

rechtbank van eerste aanleg<br />

Veurne<br />

Recticel<br />

Redroot BVBA<br />

Refibo<br />

R<strong>uw</strong>elka verzekeringen bvba<br />

Saatchi & Saatchi Advertising<br />

Sadel<br />

SBB Accountants & adviseurs<br />

SBB bedrijfsdiensten<br />

SCA Packaging Belgium<br />

Scale<br />

Sea-Invest<br />

Securex<br />

Securex Integrity<br />

Senaat<br />

Skylink Handling Services<br />

Sociaal secretariaat SECUREX<br />

Somnis Bedding<br />

SOVOREG<br />

SPRL<br />

Stad <strong>Gent</strong> - Sportdienst<br />

Stad Poperinge<br />

Stadsbro<strong>uw</strong>erij Gruut<br />

Stephan Martens<br />

Stichting Ecosystem 2000<br />

Strabag Belgium<br />

Stragier Philiep<br />

Stremersch Accountancy GCV<br />

Stukwerkers Havenbedrijf NV


Suite Life<br />

SV Zulte Waregem<br />

Swinggroup BVBA<br />

Symo NV<br />

Talking Heads<br />

Tech Data<br />

Ter Beke-Pluma NV<br />

Ter Polder NV<br />

The Belgium-Luxembourg<br />

Chamber of Commerce<br />

The European Van Company<br />

Théo Machtelynck & Fils NV<br />

Thermo Fisher Scientific<br />

Thomas Cook Belgium<br />

Tibi<br />

Titeca Accountancy<br />

Titeca H. Accountancy<br />

Toerisme Vlaanderen<br />

TomTom International B.V.<br />

Total Belgium<br />

TradeTracker Belgium<br />

TransWest<br />

Trendwolves NV<br />

Uitbureau <strong>Gent</strong><br />

Umicore<br />

UNIT 7<br />

Unitron<br />

Universitair Ziekenhuis <strong>Gent</strong><br />

Universiteit <strong>Gent</strong> - Tech Transfer<br />

UNIZO - Centrum <strong>voor</strong> Zelfstandige<br />

Ondernemers<br />

Unizo Meetjesland<br />

Unizo Noord West Vlaanderen<br />

UZ - Universitair Ziekenhuis <strong>Gent</strong><br />

Van Coile & Partners<br />

Van Hulle Bo<strong>uw</strong>service<br />

Van Piperzeel<br />

Vandelanotte<br />

Vandelanotte Accountancy<br />

Vandemoortele Bakery<br />

Vanden broele grafische groep<br />

Vannuchi Events<br />

VDP Industries<br />

Vent-Axia by Ventilair<br />

Verba<strong>uw</strong>hede<br />

Vercruysse & partners<br />

Verriest - Célérier & Partners<br />

Verzekeringen Hoornaert<br />

Vlaamse Vervoermaatschappij<br />

"De Lijn"<br />

VLAM<br />

Vleeswaren Antonio (Breydel)<br />

42<br />

VOKA<br />

Voka - Kamer van Koophandel<br />

Oost-Vlaanderen.<br />

Volvo Group Belgium - Volvo<br />

Logistics Corporation<br />

Volvo Parts, Logistics <strong>Gent</strong><br />

Vredegerecht <strong>Gent</strong> 4de kanton<br />

Vredegerecht kanton Deinze<br />

Vredegerecht Lokeren<br />

Vredegerecht van <strong>het</strong> 2e kanton<br />

te <strong>Gent</strong><br />

Vulkoprin<br />

VVL/BBDO<br />

VZW Securex Integrity (Vrij Sociaal<br />

Verzekeringsfonds)<br />

WDV accountantskantoor<br />

Wouters Tanktransport<br />

X-stra<br />

Yapado<br />

Yara Industrial<br />

Zakenkantoor Bernard De Clercq<br />

Zakenkantoor Huysman<br />

Zalando GmbH<br />

Zetes Industries<br />

Ziegler<br />

Conservatorium, Koninklijke Academie <strong>voor</strong> Schone Kunsten en de opleidingen<br />

landschaps- en tuinarchitectuur en landschapsontwikkeling<br />

5 minuten museum<br />

A154 bvba<br />

Aanloophuis Poco Loco’<br />

Abattoir Fermé vzw<br />

Academie Podiumkunsten<br />

Adam Broomberg & Oliver Chanarin<br />

Agentschap Wegen en Verkeerafd<br />

Planning en Coördinatie<br />

Alain Dor Tuincreaties<br />

Alex Callier<br />

All Interiors Projects<br />

AMWD<br />

Andy Malengier BVBA<br />

Antea Group<br />

Arch-ID bvba architecten<br />

Architect Bill Cosman<br />

Architectenbureau Divaa<br />

Architectenburo De Winne Gerd<br />

Architectenburo Mabesoone I<br />

Archi-Verde<br />

Art Activity<br />

Artalliance vzw<br />

Artenova Construct bvba<br />

Astra.lovesliving<br />

Atelier Villes et Paysages<br />

Atheneum Diksmuide<br />

B&W - Company<br />

Bart Jaques<br />

Beast animation<br />

Bebamboo bvb<br />

BGSV bureau <strong>voor</strong> stedebo<strong>uw</strong><br />

Boeckx Architecture & engineering<br />

Boerenbond<br />

Bo<strong>uw</strong>onderneming Ooms nv<br />

BRO<br />

Bureau Groen bvba<br />

Bureau <strong>voor</strong> Architectuur<br />

Buro II & Archi +I<br />

Buro Landschapsplanning, stedenbo<strong>uw</strong><br />

en techniek NV<br />

Buro <strong>voor</strong> Buitenruimten<br />

Buro <strong>voor</strong> Vrije Ruimte<br />

BVBA Greenplanning<br />

C. necon<br />

Casa Vecchia Interiors<br />

CATAPA<br />

CC <strong>het</strong> Gasthuis<br />

Chielens Interior<br />

Chris Blandford Associates<br />

Clean-Press<br />

Cnockaert Architecture<br />

Comm'sa<br />

Conservatorium aan Zee<br />

Crayon bvba<br />

Cultuurcentrum K-H vzw<br />

Cultuurdienst Izegem<br />

De Bla<strong>uw</strong>e Peer NV<br />

De Invasie vzw<br />

Debarre Duplantiers Associes<br />

Deknudt Mirrors<br />

Dethon Groen<br />

D'Hooghe-Spruytte<br />

Dhr. Theo Baart, fotograaf<br />

DN Urbland bv<br />

Don Bosco College Zwijnaarde<br />

Doorzon<br />

Edugo<br />

Edugo campus De Toren<br />

Emmanuel Fraeye nv<br />

Erik Dhont BVBA<br />

Erwin Libbrecht - Alea Studio<br />

Fabiaan Van Severen<br />

Filip Glorieux<br />

Fisheye bvba<br />

Galeri Christian Nagel<br />

Galerie Annie <strong>Gent</strong>ils<br />

GAMWD<br />

Gaverzicht nv<br />

Gazet van Antwerpen<br />

Gemeentelijke academie Waasmunster<br />

Goedegebuure tuin-en landschapsarchitecten<br />

Green Canopy Design<br />

Groendienst Stad Brugge<br />

Grontmij nv<br />

GWM architecten bvba<br />

Het Perspectief<br />

Het Vlaams fonds <strong>voor</strong> de Letteren<br />

HISK<br />

Hoet Bekaert Gallery<br />

Home Thaleia vzw’<br />

HuBrussel<br />

ID Creation NV<br />

Instituut Berkenboom Humaniora<br />

Instituut Heilige Familie<br />

Instituut Mater Amabilis<br />

Interscène<br />

Isabelle Onraet Interieurarchitect<br />

Jade bvba<br />

Jef Pierco<br />

Jürgen Pleyer - instrumentenbo<strong>uw</strong>er<br />

contrabassen Nederland<br />

Karakters<br />

Kati Heck BVBA<br />

KC De Werf<br />

Keukencentrum Ampi bvba


Kilströms Klafvessinmakeri Andreas<br />

& Ann-Christin Kilström<br />

KIOSK -kunstensite vzw<br />

Koper Gietery vzw<br />

Kragten<br />

KSV Cerde Brugge vzw<br />

Kultuz interieurarchitecten<br />

Kumu Art Museum<br />

Kunst & Zwalm, vzw Boem<br />

Kunstensite vzw<br />

L1 interieurarchitectuur<br />

La Fortuna studio<br />

Ladda vzw<br />

Land9 bvba<br />

Landschap- en tuinarchitectuur<br />

Maenhout Jan<br />

Lineos Ontwerpbureau<br />

Liv In - Fort Lapin Interiors<br />

Lyceum O.L.V. Ter Nie<strong>uw</strong>e Plant<br />

M2M Interieur Design<br />

Maarten Dekoninck Archtitect<br />

MAGO<br />

Max & Lola bvba<br />

Michel Desvigne Paysagiste<br />

Middenschool Keerbergen<br />

Middenschool Sint-Angela<br />

MIM: Muziekinstrumentenmuseum<br />

Brussel<br />

Monty vzw Kunstencentrum<br />

Mortier Renovatie bvba<br />

Mozaiek, centrum <strong>voor</strong> personen<br />

met beperking<br />

Mr. Ed<br />

MUDA<br />

Museum dhondt-Dhaenens<br />

Museum dr. Guislain<br />

Netwerk Aalst<br />

Nie<strong>uw</strong>land Advies<br />

NT <strong>Gent</strong><br />

Nucleo vzw<br />

NV Ambriorix<br />

nv Corelio Publishing<br />

Oliver Roels<br />

Omgeving cvba<br />

Ontwerpbureau Pa<strong>uw</strong>els NV<br />

Openbaar Domein Stad Oostende<br />

Outlandish<br />

Parca bvba<br />

Patrick Hamilton - Globe Recording<br />

Studio's<br />

PDK.Creations bvba<br />

Pelckmans & Watrin Ontwerpbureau<br />

Philippe Tonnard<br />

Planburo Infra Groen bv<br />

Plancompagnons<br />

Quatre Mains bvba<br />

Que Mas bvba<br />

Quinn Jacobson<br />

Randall Casaer & Co<br />

Reclame en communicatiebureau<br />

Markee<br />

Regionaal Landschap Meetjesland<br />

vzw<br />

Reynaertcollege<br />

Robbrecht en Daem Architecten<br />

Roularta media group - Knack<br />

Salut les Artistes<br />

SAMWD<br />

Sardonis vzw<br />

SARL Atelier Paysages G. Barsacq<br />

Schamper<br />

SCSMedia BVBA<br />

Secundair Kunstinstituut <strong>Gent</strong><br />

Sheci.be<br />

Sint Aloyisius College<br />

Sint-Andreasinstituut<br />

Sint-Janscollege<br />

Sint-Laurens Instituut<br />

SKaGeN vzw<br />

SMAK<br />

Sofie Muller<br />

SOM architecten bvba<br />

Spin vzw<br />

Stad Dendermonde-Dienst Groen<br />

en Natuur<br />

Stad <strong>Gent</strong><br />

Stad Kortrijk<br />

Stedelijk Conservatorium<br />

Steen Jan<br />

Stichting Lezen<br />

Stichting Mw Jules Dhondt-<br />

Dhaenens<br />

Stijlgroep<br />

Stijn Kolacny<br />

Strootman Landschapsarchitecten<br />

bv<br />

43<br />

Studiebureau BVP<br />

Studio Andersom/Simple<br />

Studio Anna Maria Cornelia<br />

Studio Linja<br />

Studio Luc Derycke & Co<br />

Studio Noise Gate<br />

Studio Walking the Dog<br />

Sumo Coders BVBA<br />

SUMproject<br />

Susanne Kriemann<br />

Taken bv<br />

Tangerijn vzw<br />

Textile - Labtextilmuseum<br />

Theater Monty<br />

Thermote Interior<br />

Thomas Nachtergaele interieur<br />

Tijdsbeeld & Pièce Montée<br />

Timelab vzw<br />

Tom Breyne bvba<br />

Tom Van Puyvelde<br />

Tomas Vandecasteele Photography<br />

trom<br />

Tuin- en landschapsarchitectuur<br />

Erik De Waele<br />

Tuin- en landschapsarchitectuur<br />

Geert Bossaert<br />

Uigeverij Averbode<br />

Van Hees Tuin- en landschapsarchitectuur<br />

Van Holder Interieurinrichting<br />

Vandehoek-<br />

Coenegracht&Kromwijk<br />

VHP/Royal Haskoning<br />

Vision & Factory<br />

VLM Herentals<br />

VLM Oost-Vlaanderen<br />

VMS Roeselare<br />

Vogt Landschaftsarchitekten<br />

Vossaert Keukens Interieur nv<br />

VTI<br />

vzw A<br />

vzw Cirq<br />

Warp vzw<br />

We Make Grafics<br />

Willy Reynders Tuinarchitectuur<br />

NV<br />

ZB²/AR.T bvba<br />

zZmogh vzw


Handelswetenschappen en Bestuurskunde<br />

A.j. veurink bvba<br />

Accountantkantoor gerrit lambert<br />

Accountantskantoor bekaert bvba<br />

Acos berk accountants &<br />

belastingconsulenten<br />

Across health<br />

Across technology<br />

Agyss bvba<br />

Aida link<br />

Alaska gent<br />

Algist bruggeman nv<br />

Amon consultants bvba<br />

Amrop belux<br />

Arcelormittal belgium nv<br />

Arc<strong>het</strong>ype consulting<br />

Argenta spaarbank<br />

Astena<br />

Attentia<br />

Baker tilly jwb bedrijfsrevisoren<br />

Balta industries nv<br />

Barco nv<br />

Barry callebaut belgium nv<br />

Bd biosciences<br />

Bdo<br />

Be.fiscaliteit-de buyst bvba<br />

Belgian advertising (b.ad)<br />

Belgomilk cv<br />

Bemofi bvba<br />

Bestuurszaken - corve<br />

Bfi<br />

Bnp paribas fortis<br />

Bofidi revac bvba<br />

Bosman consults nv<br />

Boss paints<br />

Bostoen<br />

Brysse- deraedt nv<br />

Bseen<br />

Building energy nv<br />

Business & society belgium<br />

Bvba bedrijfsrevisorenkantoor<br />

dujardin<br />

Bvba franck van parys<br />

Bvba kantoor dubois geert<br />

C&j crédit services<br />

Callant verzekeringskantoor bvba<br />

Cargill chocolate belgium<br />

Cenafisk bvba<br />

Central plaza<br />

Centrum <strong>voor</strong> ondernemen<br />

Citibank belgium nv<br />

Clicktouch n.v.<br />

Cnh financial services<br />

Colruyt group<br />

Coprogram<br />

Corneille & c° bvba<br />

Cpm<br />

Credit du nord<br />

Culinor nv<br />

Daikin europe nv<br />

De boer waterproofing solutions<br />

nv<br />

De leenheer & co<br />

Delloite fiduciaire<br />

Deloitte bedrijfsrevisoren cvba<br />

Delta lloyd bank<br />

Delta loyd life<br />

Denk!<br />

Departement ewi<br />

Departement mobiliteit en openbare<br />

werken<br />

Departement welzijn, volksgezondheid<br />

en gezin<br />

Deweer, vandeginste en leroy<br />

Dexia bank belgium<br />

Dexia regionale zetel gent<br />

Dghr – hrp/pers<br />

Dielman bvba<br />

D'm&s nv<br />

Doe <strong>het</strong> zelf de waele - zwembadstore<br />

Dooms vander eecken accountancy<br />

nv<br />

Dupont<br />

Duval guillaume<br />

Dvv partners bvba<br />

Eandis cvba<br />

Easy payment<br />

Electrabel nv<br />

Enfinity nv<br />

Ernst & young fiduciaire<br />

Ethicom bvba<br />

Fiat services belgium<br />

Fiducial accountancy nv<br />

Fiduro bvba<br />

Fimico bvba - vandelanotte<br />

Fintro<br />

Fit los angeles<br />

Fit montreal<br />

Fit new york<br />

Flamée & partners cvba<br />

Flanders fashion institute<br />

Fod financiën<br />

Fortis bank nv<br />

G&p quality management bvba<br />

Ge lighting<br />

Gemeentelijk havenbedrijf antwerpen<br />

Generali<br />

Germaine nv<br />

Gi.dee pers & communicatie<br />

Gj & partners bvba<br />

Grandeco wallfashion group –<br />

belgium nv<br />

Grant thornton accountancy bvba<br />

Grant thornton tax consultants<br />

bvba<br />

Groep anthonissen<br />

Group van damme<br />

Heymans & vanhove<br />

Hoganas<br />

Hogent - dep. Habe<br />

Hudson belgium nv<br />

Icorda<br />

Ikea service office<br />

Impakt nv<br />

Ing belgië n.v.<br />

Intrion<br />

I-propeller innovation & action lab<br />

Jan yperman ziekenhuis vzw<br />

Japan tobacco international (jti)<br />

44<br />

Jetair nv<br />

Kabinet van de minister-president<br />

Kantoor desiere j & n bvba<br />

Kbc bank nv<br />

Kbc global services<br />

Kbc verzekeringen<br />

Locus vzw<br />

Lynx bv<br />

Manpower belgium<br />

Marsh<br />

Matteus nv<br />

Mazars tax consultants<br />

Mazda motor logistics europe<br />

Merit capital nv<br />

Mistral home nv<br />

Möbius business redesign nv<br />

Moore stephens verschelden<br />

Nationaal partijbureau cd&v<br />

New shoes today bv<br />

Nicca bvba<br />

Njammie<br />

Nv bekaert sa<br />

Ode vlaanderen<br />

Omega pharma n.v.<br />

Onderwijsinspectie vlaanderen<br />

O'neill belgium<br />

Optima financial planners nv<br />

Orpsy bvba<br />

Packo agri nv<br />

Petercam s.a.<br />

Philips nv<br />

Provincie west-vlaanderen<br />

Raes, coene & fidev<br />

Randstad belgium<br />

Randstad professionals nv<br />

Responsible young drivers<br />

Samsonite europe nv<br />

San martino bvba<br />

Sanoma magazines belgium bv<br />

Sanorice belgium nv<br />

Sap belgium<br />

Sbb accountants & adviseurs<br />

Sioen industries nv<br />

Société générale<br />

Sportizon nv<br />

Stad kortrijk<br />

Standaard boekhandel nv<br />

Stremersch accountancy & management<br />

support<br />

Synovate nv<br />

Tech data bvba<br />

The aim<br />

Theatre moderne<br />

Thomas cook<br />

Tp3 pty ltd<br />

Trade tracker belgium bvba<br />

Transics international nv<br />

Trevi nv<br />

Tri finance belgium nv<br />

Triodos bank nv<br />

Tvh group thermote & vanhalst<br />

Unilever benelux - brussels<br />

Unilin industries bvba<br />

Unique<br />

Universitair ziekenhuis gent


Unizo vzw<br />

Usg financial forces<br />

Value square n.v.<br />

Vamix nv<br />

Van coile & partners cvba<br />

Van hee & partners bvba<br />

Van impe, mertens & associates<br />

Van lancker - van bavegem bvba<br />

Van lanschot bankiers<br />

Vandelanotte accountancy bvba<br />

Vanden heede & co bvba kmo<br />

fiscaliteit<br />

Vanhalst trading bvba<br />

Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

A + I BVBA<br />

Abicon Nv<br />

Aclagro<br />

ADMB Information Services<br />

AIBG-STUDIEBUREAU<br />

Alcatel-Lucent<br />

Algemene Bo<strong>uw</strong> Maes nv<br />

Algemene bo<strong>uw</strong>onderneming<br />

Elbo<br />

Alheembo<strong>uw</strong> Nv<br />

Arcelor Mittal <strong>Gent</strong><br />

Arch & Teco Engineering<br />

Architect Koen De Groote<br />

Architect Luc Vandewynckel<br />

Architectenbureau Merckaert<br />

Architectenbureau sXL.be bvba<br />

ASCO Industries N.V.<br />

Asset Nv<br />

Audoofin Bvba<br />

AZ Sint-Lucas<br />

AZ-Brugge<br />

Barco N.V.<br />

BASF Antwerpen N.V.<br />

Bee<strong>uw</strong>saert Construct Bvba<br />

Betonac Nv<br />

Betoncentrale Van Den Braembussche<br />

Nv<br />

Bo<strong>uw</strong>onderneming Christiaens<br />

Bo<strong>uw</strong>wereken Monsecour Bvba<br />

Bo<strong>uw</strong>werken R.Notte & Zonen<br />

Braet Nv<br />

Bro<strong>uw</strong>erij Huyghe<br />

Buro Eyckmans<br />

Bvba De Meyer Behaegel Architecten<br />

Bvba Gerdy Pa<strong>uw</strong>els<br />

Bvba Studiebureau Vanghel<strong>uw</strong>e<br />

CALLEWAERT-CREUPELANT<br />

Bvba<br />

CNH Belgium NV<br />

Colas Belgium Nv<br />

Cordeel Nv<br />

C-Power Nv<br />

CropDesign N.V.<br />

D&M premium sound solutions<br />

Daeninck - Audenaert<br />

Damman Bo<strong>uw</strong>onderneming<br />

De Mandel Cvba<br />

De oorgroep<br />

De Pecker <strong>Gent</strong> NV<br />

DEC-NV-Dredging<br />

Verbofisc bvba<br />

Vereenooghe & pa<strong>uw</strong>els<br />

Vereniging van de verenigde<br />

naties<br />

Vereniging van vlaamse steden<br />

en gemeenten<br />

Vertila<br />

Vgd accountants & belastingsconsulenten<br />

Vias dfk<br />

Victaulic international ldc vbr<br />

Vi-host.net (develop-it)<br />

Vivium verzekeringen<br />

Dedeyne Construct<br />

Denys NV<br />

Depret Nv<br />

Devagro Nv<br />

Dewulf N.V.<br />

Dienst Ruimtelijke Ordening Oostrozebeke<br />

Dillen Bvba<br />

Docbyte<br />

DSV Solutions (Automotive) nv<br />

Durabrik Bo<strong>uw</strong>bedrijven Nv<br />

E. Dillen Nv<br />

Electrabel centrale Rodenhuize<br />

Esselte NV<br />

Evert De Rammelaere<br />

EyeDPro Ltd<br />

faculteit Wetenschappen<br />

faculteit Bioingenieurswetenschappen<br />

faculteit Bioingenieurswetenschappen<br />

Federale Overheidsdienst Mobiliteit<br />

en Vervoer<br />

Fonteyn & C° Bvba<br />

Frans Verhelst<br />

Gemeente Heusden-Zolder<br />

Gemeentebestuur Oosterzele<br />

Gia Systems<br />

Goudezeune Industriebo<strong>uw</strong><br />

Hevi<br />

Hota<br />

Howest<br />

Hugelier Henri Bvba<br />

IBBT / Universiteit <strong>Gent</strong> – INTEC<br />

IBBT / Universiteit <strong>Gent</strong> – INTEC<br />

- IBCN<br />

IBBT / Universiteit <strong>Gent</strong> – INTEC -<br />

WiCa<br />

IDC-MATCO Metalgroup<br />

IG Wattee<strong>uw</strong> International N.V.<br />

ILVO<br />

In4Matic NV<br />

Infrabel<br />

Infrabel(Directie Infrastructuur;<br />

Zone Noordwest(<strong>Gent</strong>))<br />

Ingenieursbureau Norbert Provoost<br />

Bvba<br />

Intec, Ugent<br />

Intec,NETLOG<br />

Invent Design<br />

Io-Architects<br />

45<br />

Vlerick leuven gent management<br />

school<br />

Voka oost vlaanderen<br />

Volvo group belgium<br />

Vovlo cars nv<br />

Westlandia vzw<br />

Westvlees nv<br />

Wf & co bedrijfsrevisoren bvba<br />

Wivo vzw brugge, schakel tussen<br />

mens en bestuur<br />

Yprado nv<br />

Zakenkantoor de blieck<br />

Jan De Nul N.V.<br />

Kruisbeton De Slo<strong>over</strong>e Nv<br />

LMS International<br />

Lrd Landmeting Bvba<br />

M² (Vierkante Meter)<br />

MAC Allaeys Bvba<br />

Mathieu-Metaalbo<strong>uw</strong><br />

Mol CY NV<br />

Morti Nv<br />

Mt Projects Bvba<br />

Nv Beckaert Sa<br />

Nv R. Van Maercke<br />

Nv Strabag Belguim Sa<br />

Nv Tybo<br />

Nv VAN ROEY Sa<br />

Nv Willy Naessens Industriebo<strong>uw</strong><br />

Omniconstruct Bvba<br />

Ondernemingen Lievens Bvba<br />

OnixSystem<br />

Organic Waste Systems<br />

Outerthought bvba<br />

P&G Eurocor<br />

Picanol Group<br />

Pipesurvey International (NL)<br />

Provincie West-Vlaanderen<br />

Dienst Waterlopen District Zuid<br />

Proviron<br />

Romel Bo<strong>uw</strong>bedrijf Nv<br />

Saint Gobin Performance Plastics<br />

Sbe Nv<br />

SIBBEX Bvba<br />

Snoeck En Partners<br />

Solva<br />

Solvay-Solvin NV<br />

Spiessens N.V.<br />

Stad Oudenaarde<br />

Stadsbader Flamand Nv<br />

Stageco Belgium Nv<br />

Strego Ingenieursbureau<br />

Structo Nv<br />

Studiebureau Ir. Jonckheere Bvba<br />

STUDIEBUREAU Snoeck en<br />

Partners<br />

Superhuis Bvba<br />

Taminco<br />

Technum<br />

Technum-Tractebel Engineering<br />

Topco<br />

TOPCO Bvovv Bvba<br />

Total<br />

Tupperware


Ugent<br />

Ugent Biochemie en Microbiologie<br />

U<strong>Gent</strong> Aquatische Ecologie,<br />

Ugent LabMET<br />

Ugent, faculteit Geneeskunde en<br />

Gezondheidswetenschappen,<br />

dienst Pathologische Anatomie<br />

U<strong>Gent</strong>-VIB<br />

Union N.V.<br />

Valcke NV<br />

Van de Velde nv<br />

Lerarenopleiding Ledeganck<br />

Academie <strong>voor</strong> podiumkunsten<br />

Academie en Vaktekenschool<br />

Academie <strong>voor</strong> Beeldende Kunst<br />

Academie <strong>voor</strong> Podiumkunsten<br />

Atheneum Campus Groendreef<br />

Atheneum Herzele<br />

Atheneum Klein-Brabant<br />

Atheneum Merelbeke<br />

Atheneum Wispelberg<br />

BS Abraham Hans<br />

BS Ath. Aalst<br />

BS Ath. Dendermonde<br />

BS Bassevelde<br />

BS Bevegem<br />

BS Bloemenhof<br />

BS Bollekenskindertuin<br />

BS Bollekensschool<br />

BS Centrum Geraardsbergen<br />

BS D. Van Monkhoven<br />

BS De Beuk<br />

BS De Bijenkorf<br />

BS De Blije school De Pinte<br />

BS De Bosrank<br />

BS De Brug<br />

BS De Buurt<br />

BS De Droomballon<br />

BS De Fenniks<br />

BS De Groene Vijver<br />

BS De Harp<br />

BS De Klaver<br />

BS De Kleine Icarus<br />

BS De Kleurdoos<br />

BS DE Kleurenplaneet<br />

BS DE Krekel/De Grasspriet<br />

BS De Kleine Prins<br />

BS De Letterdoos<br />

BS De Molenberg<br />

BS De Mandala<br />

BS De Muze<br />

BS De Notelaar<br />

BS De Oogappel<br />

BS De Panda<br />

BS De Piramide<br />

BS De Regenboog<br />

BS De Regenboog<br />

BS De Reigers<br />

BS De Rijdtmeersen<br />

BS De School van Morgen<br />

BS De Speurneus<br />

BS De Spiegel<br />

BS De Sportschool<br />

BS De Springplank<br />

Van Den Broeck Emiel<br />

Van Severen Nv<br />

VAN TORNHAUT Bvba<br />

Vanhaerents Nv<br />

Vanhulle NV<br />

Vepabo Bvba<br />

VIB<br />

VIB – DMBR<br />

Vlaamse Overheid<br />

Vlaamse Overheid - Agentschap<br />

Wegen en Verkeer West-<br />

Vlaanderen<br />

BS De Start<br />

BS De Startbaan<br />

BS De Tandem<br />

BS De Toekomst<br />

BS De T<strong>over</strong>berg<br />

BS De T<strong>over</strong>staf<br />

BS De T<strong>over</strong>tuin<br />

BS De Trampoline<br />

BS De Triangel<br />

BS De Veerman<br />

BS DE Vier Tuinen<br />

BS De Vlieger<br />

BS De Vogelzang<br />

BS De Watertoren<br />

BS De Wijze Boom<br />

BS De Wijze Eik<br />

BS De Zandloper<br />

BS De Zonnewijzer<br />

BS Drie Hofsteden<br />

BS Dender<br />

BS Denderlee<strong>uw</strong><br />

BS D. Decroly<br />

BS Drie Hofsteden<br />

BS Erasmus<br />

BS Faluintjes<br />

BS Francois Laurentinst.<br />

BS Gaverbeek<br />

BS <strong>Gent</strong>brugge<br />

BS Hamme<br />

BS Henri D'Haese<br />

BS Het Molenschip<br />

BS Het Open Groene<br />

BS Het Trappenhuis<br />

BS Instituut van <strong>Gent</strong><br />

BS KA Denderlee<strong>uw</strong><br />

BS KA Zottegem<br />

BS Klavertje 4<br />

BS KlimOp<br />

BS Kompas<br />

BS La<strong>uw</strong>e<br />

BS Lochristi<br />

BS Melle<br />

BS Merelbeke De Linde<br />

BS Merelbeke Flora<br />

BS Mijlpaal<br />

BS Molenveld<br />

BS MW Courtmans<br />

BS Oef. Wispelberg<br />

BS Ovide Decroly<br />

BS Park<br />

BS School van Morgen<br />

BS ’t Groen Drieske<br />

46<br />

Volvo Cars <strong>Gent</strong><br />

V-Software<br />

VUB<br />

Wegebo<br />

Westconstruct NV<br />

Wyckaert Bo<strong>uw</strong>onderneming<br />

Wyckaert NV<br />

YBH Design Build Team<br />

Young Budget Homes<br />

BS ‘t Kraaienest<br />

BS ’t Vlasbloempje<br />

BS ‘t Zwal<strong>uw</strong>nest<br />

BS Ter Leie<br />

BS Van Monckhovenstraat 34<br />

BS Victor Carpentier<br />

BS Vogelzang<br />

BS Voskenslaan<br />

BS Westerhem<br />

BSKA<br />

BuO Bert Carlier<br />

BuO De Zonnepoort<br />

BuO Ten Dries<br />

Campus Kompas Middenschool<br />

Da Vinci Atheneum<br />

Freinet Atheneum De Wingerd<br />

Gemeentelijke Academie Beeldende<br />

Kunst<br />

Gemeentelijke Academie <strong>voor</strong><br />

Beeldende Kunst<br />

Gemeentelijke Academie <strong>voor</strong><br />

Beeldende Kunsten<br />

Gemeentelijke Academie <strong>voor</strong><br />

Muziek en Woord<br />

Gemeentelijke Kunstacademie<br />

Hotel- & Bakkerijschool <strong>Gent</strong><br />

Instituut van <strong>Gent</strong><br />

Jenaplanschool De Feniks<br />

Jenaplanschool De Kleurdoos<br />

KA - IPB Ronse<br />

KA Maerlant Blankenberge<br />

KA Ninove<br />

KA Oudenaarde<br />

KA Asse<br />

KA Beveren-Waas<br />

KA Deinze<br />

KA Denderlee<strong>uw</strong><br />

KA Dendermonde<br />

KA Eeklo<br />

KA Erasmus De Pinte<br />

KA Geraardsbergen<br />

KA Halle<br />

KA I Aalst<br />

KA I <strong>Gent</strong>brugge<br />

KA II Brugge<br />

KA II <strong>Gent</strong><br />

KA III Assebroek<br />

KA Knokke-Heist<br />

KA Kortrijk<br />

KA Maldegem<br />

KA Mariakerke<br />

KA Oudenaarde


KA Sint-Niklaas<br />

KA Temse<br />

KA Tielt<br />

KA Waregem<br />

KA Wetteren<br />

KA Zelzate<br />

KA Zottegem<br />

Koninklijk Lyceum Aalst<br />

Koninklijke Academie <strong>voor</strong> Schone<br />

Kunsten<br />

Koninklijke Academie <strong>voor</strong> Beeldende<br />

Kunst<br />

Koninklijke Academie <strong>voor</strong> Schone<br />

Kunsten<br />

KTA Brugge<br />

KTA Brakel<br />

KTA De Panne<br />

KTA Dendermonde<br />

KTA Halle Pro Technica<br />

KTA HS Aalst<br />

KTA I Kortrijk<br />

KTA II Aalst<br />

KTA II Ensorinstituut<br />

KTA Liedekerke<br />

KTA MoBi <strong>Gent</strong><br />

KTA Torhout<br />

KTA Tuinbo<strong>uw</strong>school Melle<br />

KTA Vesaliusinstituut Oostende<br />

KTA-GITO Groenkouter<br />

Kunstacademie Geraardsbergen<br />

Middenschool Campus Tant<br />

Middenschool en KA "Grensland"<br />

Middenschool Ledebaan Welvaart<br />

Middenschool Liedekerke<br />

Middenschool Zwijveke Dendermonde<br />

MPI Blijdorp<br />

MPI De Horizon<br />

Sociaal-Agogisch Werk<br />

Aanloophuis Poco Loco<br />

ABVV - Metaal - <strong>Gent</strong> -<br />

ACERTA <strong>Gent</strong> - Sociaal Secretariaat<br />

- Sociaal Secretariaat<br />

ACLCB - Bijblijfwerking<br />

activiteitencentrum De Bolster<br />

vzw<br />

ADMB Sociaal Bureau<br />

afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie<br />

UZ Leuven<br />

Ago interim<br />

Ago Interim Bedienden - <strong>Gent</strong><br />

Al Paso<br />

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius<br />

- personeelsdienst<br />

Arbeidszorgcentrum<br />

Arkgemeenschap Moerkerke<br />

Asco<br />

Ateljee vzw<br />

Avalon vzw<br />

Ave Regina<br />

az alma<br />

AZ Brussel - Dageenheid pediatrie<br />

- Afdeling oncologie<br />

AZ Maria Middelares - Personeelsdienst<br />

MPI De Kindervriend<br />

MPI De Oase<br />

MPI De Wikke Maaseik<br />

MPI 't Craenevelt<br />

MPI 't Vurstjen<br />

MSGO Aalter<br />

MSGO Asse<br />

MSGO Avelgem<br />

MSGO Brugge Centrum<br />

MSGO Denderlee<strong>uw</strong><br />

MSGO Diksmuide<br />

MSGO Erasmus<br />

MSGO Evergem<br />

MSGO Geraardsbergen<br />

MSGO Halle<br />

MSGO Hamme<br />

MSGO I Aalst<br />

MSGO I Dendermonde<br />

MSGO I Kortrijk<br />

MSGO I Oostende<br />

MSGO II <strong>Gent</strong><br />

MSGO II Kortrijk<br />

MSGO Knokke-Heist<br />

MSGO Maldegem<br />

MSGO Menen<br />

MSGO Moerbeke<br />

MSGO Nie<strong>uw</strong>poort<br />

MSGO Ninove<br />

MSGO V Assebroek<br />

MSGO Veurne<br />

MSGO Waregem<br />

MSGO Zelzate<br />

Muziekacademie van <strong>het</strong> Gemeenschapsonderwijs<br />

Oefenschool Wispelberg<br />

Pegasus-KA Campus Stene<br />

PHTI <strong>Gent</strong><br />

PIHS <strong>Gent</strong><br />

AZ Oudenaarde - Sociale dienst<br />

AZ Sint Blasius personeelsdienst<br />

AZ Sint_jan AV Brugge<br />

AZ Sint-Lucas Dienst Pediatrie<br />

AZ St Lucas - Campus Volkskliniek<br />

- Geriatrie<br />

Barco nv<br />

BC Capelderij<br />

Begeleid Wonen TWEB<br />

Begeleidingscentrum <strong>voor</strong> personen<br />

met autisme - Huis 3<br />

Begeleidingstehuis Cruushove<br />

Begeleidingstehuis Groot Hertsberge<br />

Leefgroep<br />

Begeleidingstehuis Liaan - Eke<br />

Nazareth<br />

Begeleidingstehuis Martens-<br />

Sotteau<br />

Begeleidingstehuis Sint-Jan Baptist<br />

Begeleidingstehuis Ter Muren<br />

Begeleidingstehuis Ti-Ki<br />

Begeleidingstehuis Weid' en Wilgen<br />

(Arcade vzw)<br />

Begeleidingstehuis Zonnewende<br />

Beroepenhuis vzw<br />

47<br />

PIVA Oudenaarde<br />

PM <strong>Gent</strong><br />

PTI Eeklo<br />

PTI Hamme<br />

PTI Kortrijk (Campus KDG)<br />

PTI Ninove<br />

PTI Zottegem<br />

Secundair Kunstinstituut<br />

Stedelijke Ac. Muziek-Woord-<br />

Dans E. Hullebroeck<br />

Stedelijke Academie <strong>voor</strong> Schone<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie <strong>voor</strong> Beeldende<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie <strong>voor</strong> Schone<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie <strong>voor</strong> Beeldende<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie <strong>voor</strong> Muziek<br />

& Woord<br />

Stedelijke Academie <strong>voor</strong> Muziek<br />

en Woord<br />

Stedelijke Academie <strong>voor</strong> Muziek,<br />

Woord & Dans<br />

Stedelijke Academie <strong>voor</strong> Schone<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie <strong>voor</strong> Schone<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie <strong>voor</strong> Schone<br />

Kunsten DKO<br />

Stedelijke Kunstacademie<br />

Techn. Atheneum Campus Bro<strong>uw</strong>erijstraat<br />

Steinerschool<br />

UZ-school<br />

VIP - school<br />

Wijkschool 'Keur'<br />

Beschermde Werkplaats Zottegem<br />

- Personeelsdienst<br />

Beschut wonen PRO MENTE vzw<br />

-<br />

Beschutte Werkplaats - OptimaT<br />

Binnenstad vzw - Afdeling dagcentrum<br />

De Belsepit<br />

Binnenstad vzw - Afdeling Ter<br />

reie<br />

Binnenstad vzw, Begeleidingscentrum<br />

Maria Goretti<br />

Bizon vzw<br />

Blij Leven<br />

Blijdorp Sint-Rochus<br />

Blijdorp Vrij ges. school <strong>voor</strong><br />

BKLO<br />

Blijdorp vzw - Baleunis<br />

Bond Moyson Oost-Vlaanderen<br />

CAW<br />

Bond Moyson Oost-Vlaanderen<br />

CAW - Regio Aalst - Oudenaarde<br />

Bond Moyson West-Vlaanderen -<br />

CAW<br />

Buitengewoon Basis Onderwijs<br />

Sassepoort<br />

BuSO Sint-Gregorius


BuSO Sint-Jozef Time-out project<br />

Campina Aalter<br />

CAW Artevelde - Bijstandsteam -<br />

Kortdurende ambulante en mobiele<br />

hulp<br />

CAW Artevelde - Crisisopvangcentrum<br />

De Schelp<br />

CAW Artevelde - Klemenswerk -<br />

Mannenopvang -<br />

CAW Artevelde - Klemenswerk -<br />

Vro<strong>uw</strong>en en gezinnen<br />

CAW De Viersprong - Crisisopvang<br />

-<br />

CAW Piramide - Oikonde - Residentiële<br />

opvang mannen<br />

CAW Visserij - Afdeling Eeklo -<br />

CAW Visserij - Emmaüs <strong>Gent</strong><br />

CAW Waasland - Doorgangshuis<br />

- Residentiële opvang van mannen<br />

en vro<strong>uw</strong>en<br />

CAW Zuid-Oost Vlaanderen -<br />

Huis 13<br />

Centrum Integrale begeleiding<br />

Centrum leren en werken <strong>Gent</strong><br />

Centrum OBRA - Dagcentrum<br />

Evergem<br />

Centrum ter preventie van zelfdoding-<br />

Brussel<br />

Centrum <strong>voor</strong> Ambulante Begeleiding<br />

Centrum <strong>voor</strong> Illegalen in Brugge<br />

(CIB)<br />

Centrum <strong>voor</strong> Integrale Begeleiding<br />

(CIB) - Afdeling 't Klinket<br />

Centrum <strong>voor</strong> Morele Dienstverlening<br />

- Brugge<br />

cgg noord-west-vlaanderen<br />

Christelijke Mutualiteit Waas en<br />

Dender CAW<br />

Christelijke Mutualiteit Waas en<br />

Dender CAW - Dienst Maatschappelijk<br />

werk<br />

Christoforusgemeenschap vzw<br />

CKG De kleine parachute<br />

CKG Den Boomgaard - Afdeling<br />

Het Boompje<br />

CKG Kapoentje vzw<br />

CKG Kinderkasteeltje (hoofdzetel<br />

Nazareth)<br />

CKG Kinderland<br />

CKG Koningin Fabiola (Werken<br />

Glorieux)<br />

CKG Sint-Clara<br />

CKG Sloeberhof<br />

CKG 't Kinderkasteeltje (hoofdzetel<br />

Nazareth)<br />

CKG Zon en hei<br />

CKG Zonneheuvel<br />

CM Midden-Vlaanderen<br />

Cobelguard security<br />

Comac<br />

Comité Bijzondere Jeugdzorg -<br />

Mechelen<br />

Comité <strong>voor</strong> Bijzondere Jeugdzorg<br />

Brugge<br />

Compagnie De Sporen<br />

Curacao<br />

CV Health<br />

Dagcentrum BJB Epsilon<br />

Dagcentrum De Hoop vzw<br />

Dagcentrum De Teerling<br />

Dagcentrum De Twijg<br />

Dagcentrum Den Akker<br />

Dagcentrum Jan Rap<br />

Dagcentrum met Bezigheidshome<br />

Wondelgem (Stad <strong>Gent</strong>)<br />

Dagcentrum Omega<br />

Dagcentrum Sint-Niklaas VZW<br />

De Aanzet<br />

De Berkjes<br />

De Branding'<br />

De Cocon<br />

De cocon vzw<br />

De heide vzw<br />

De Hoop vzw<br />

De Kantel vzw<br />

De Karrekol<br />

De Katrol<br />

De kiem<br />

De Loods SWP vzw - Sociale<br />

Werkplaats en Arbeidszorg<br />

De Lovie vzw<br />

de Meander PCCaritas<br />

De Oever vzw - Leefgroep 'De<br />

So<strong>uw</strong>'<br />

De Pedaal<br />

De Sleutel - Crisisinterventiecentrum<br />

De Sleutel - Sociale werkplaats<br />

De Sperwer vzw, deelwerking<br />

Dagcentrum<br />

De Steiger vzw<br />

De Totem vzw<br />

De valier vzw<br />

De vierklaver - Adegem<br />

De Waaiburg - Afd. Dagcentrum<br />

Kameleon<br />

De waaiburg - De Lee<strong>uw</strong>erik<br />

Deltawonen beschut wonen<br />

Den Dries vzw<br />

Dienst Jeugd - Gemeente Merelbeke<br />

Dienst preventie - Straathoekwerk<br />

- Stad Aalst<br />

Dienstencentrum Mozaïek<br />

Dienstenthuis<br />

Djapo - mondiale vorming<br />

Dominiek Savio Instituut vzw<br />

Domo<br />

Domo Oudenaarde nv - Human<br />

Resources<br />

DSV Solutions nv<br />

Duinhelm - Bezigheidstehuis<br />

DVC De Triangel<br />

DVC Heilig Hart<br />

DVC Heuvelheem vzw<br />

Easypay Group - sociaal bureau<br />

Handel en Ambacht<br />

Ecologisch centrum en Schoolhoeve<br />

De Campagne<br />

Elegast - Jacob Jordaens<br />

EMILIANI vzw<br />

Emiliani vzw<br />

Engelbewaarder vzw<br />

48<br />

EskoArtwork NV<br />

Fedasil - Opvangcentrum <strong>voor</strong><br />

asielzoekers Arendonk<br />

Fenniks – Satelliet Boerderij<br />

Fenniks – Satelliet De Zandberg<br />

FOD Sociale Zekerheid - Sociale<br />

Inspectie - Regio Oost-<br />

Vlaanderen<br />

Gandae vzw - Beschutte werkplaats<br />

- sociaal beleid<br />

GBJ - afdeling meisjes<br />

GBJ De Zande - Afdeling Jongens<br />

Geestelijke Gezondheidszorg<br />

Waas en Dender - Dendermonde<br />

(OASE)<br />

Gemeenschapsinstelling De<br />

Kempen, gesloten campus "De<br />

Hutten".<br />

Gemeenschapsinstelling 'De<br />

Markt'<br />

Gemeentebestuur Wetteren -<br />

personeel en organisatie<br />

Gevangenis <strong>Gent</strong><br />

Gezondheidszorg H. Familie VZW<br />

Globe Aroma<br />

GRAFFITI JEUGDDIENST vzw -<br />

<strong>Gent</strong> -<br />

Grafitti vzw - <strong>Gent</strong> -<br />

Groep Intro vzw project I-POT<br />

Guatemala<br />

GVT Gandae vzw<br />

Hakatoo<br />

Hand in Hand - Beschut wonen<br />

Hand in Hand - De Moester<br />

Hand in Hand - De wipplank<br />

Het Anker MPI, doelgroep kinderen<br />

met autisme<br />

Het Anker vzw<br />

Het Anker vzw, doelgroep kinderen<br />

met gedrags- en emotionele<br />

problemen<br />

Het Veer - Therapeutisch Kinderdagverblijf<br />

Het Vlot<br />

Home De Kever - Begeleid- en<br />

opvanglogement aan (ex-<br />

)psychiatrische patiënten<br />

HOME DE KEVER - Begeleid- en<br />

opvanglogement aan (ex-<br />

)psychiatrische patiënten (bewoners)<br />

Home Emmaüs vzw<br />

Home magnolia<br />

Home St. Elisabeth<br />

Homes Frieda Hussein van Zonnehoeve<br />

HR dienstengroep HDP-AristA<br />

Hudson Belgium NV<br />

Huis van <strong>het</strong> Kind, Kleintjesoord<br />

Huis van <strong>het</strong> Kind, Steenakker<br />

Huisvestingsmaatschappij Scheldevallei<br />

Huize Godtschalck VZW - Begeleidingstehuis<br />

BJB<br />

Huize kattebeek<br />

Huize Rozenwingerd vzw<br />

Huize Ten Berg


HUJO vzw<br />

Humival<br />

Huurdersbond West-Vlaanderen<br />

India Bangalore<br />

India Kerala Sisp<br />

India Weeshuis Vayanakan<br />

Indigo<br />

Inloopteam De Viertorre vzw<br />

Integratiedienst stad <strong>Gent</strong> - Team<br />

Vorming<br />

Intergemeentelijke Drugpreventiedienst<br />

Evergem-Lochristi-<br />

Zelzate<br />

Intergemeentelijke Drugpreventiedienst<br />

Evergem-Lochristi-<br />

Zelzate-Assenede -<br />

InterWest beschutte werkplaats<br />

vzw - Sociale dienst<br />

Ithaka vzw<br />

Itelco Belgium - <strong>Gent</strong> -<br />

JAC - CAW Middenkust - Jongeren<br />

Advies Centrum -<br />

jeugddienst Bornem - Jeugddienst<br />

Jeugddienst De Panne -<br />

Jeugddienst Evergem<br />

Jeugddienst Oudenaarde<br />

Jeugddorp 'De passant'<br />

Jeugdhuis De Takel<br />

Jeugdtheaterhuis Larf!<br />

Jeugdzorg De Brug - Huize Ten<br />

Berg<br />

Jeugdzorg De Brug VZW - Home<br />

Maria Goretti<br />

Jeugdzorg Sint-Vincentius<br />

Juna vzw<br />

Justitiehuis - Kortrijk<br />

Justitiehuis <strong>Gent</strong> - Bemiddeling in<br />

Strafzaken<br />

Kinderrechtswinkel <strong>Gent</strong> -<br />

Kindertehuis Dageraad<br />

Kindervreugd vzw<br />

KJW 't Leebeekje -<br />

Kliniek Sint Jozef - Afd. jeugdkliniek<br />

kmpi spermalie<br />

Koepel van Ouderverenigingen<br />

van <strong>het</strong> Officieel Gesubsidieerd<br />

Onderwijs<br />

Komimo vzw<br />

Kompas vzw - afd. Tehuis kortverblijf<br />

Deinze<br />

KOPA Scheldeland -<br />

KSJ - KSA - VKSJ Oost-<br />

Vlaanderen<br />

Kwasa kwasa<br />

Leefschool De oogappel, Project<br />

leerzorg<br />

Lejo - afd. Centrum Persoonlijke<br />

OntwikkelingsTrajecten<br />

LEJO vzw - vrijetijdswerking<br />

Levedale - Tehuis werkenden<br />

Levensvreugde<br />

Liga <strong>voor</strong> mensenrechten -<br />

Loca Labora<br />

Lokaal Werkgelegenheidsbureau<br />

- Stad <strong>Gent</strong><br />

Lokaal Werkgelegenheidsbureau<br />

- Stad <strong>Gent</strong> - Opleidingscentrum<br />

Lokale Politie Ninove - Dienst<br />

Jeugd en Gezin<br />

Makro nv - Personeelsdienst<br />

Matthijs vzw<br />

Meetjeslandse Leerwerkbedrijven<br />

MEETJESLANDSE LEERWERK-<br />

BEDRIJVEN -<br />

Meetjeslandse Leerwerkenbedrijven<br />

Meetjeslanse Leerwerkenbedrijven<br />

Minor-Ndako - afdeling Benjamin<br />

Mivalti<br />

Mo'trace<br />

MPC Sint Franciscus<br />

MPC Ter Bank<br />

MPI Bemok<br />

MPI De Bevertjes<br />

Mpi De Vloedlijn<br />

MPI Sint-Gregorius (KOC Sint<br />

Gregorius )<br />

MPI Sint-Lievenspoort<br />

MPI Sint-Lodewijk<br />

MPI Sint-Vincentius<br />

MPI 't Craeneveld<br />

MPI Ten Dries<br />

MPI Westhoek<br />

MPI Zonneken<br />

Mumbay<br />

Nederland<br />

NT<strong>Gent</strong> - Dienst Publiekswerking<br />

O.C. Broeder Ebergiste<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Borgwal<br />

O.C. Broeder Ebergiste - De Rank<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Het<br />

Veer<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Huize<br />

Vander Schueren<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Sint<br />

Juliaan<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Ter<br />

Linde<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Zevenhuizen<br />

1 en 2<br />

O.C. De Beweging<br />

O.C. Sint-Idesbald<br />

O.C. Sint-Jozef<br />

O.C. Sint-Jozef, campus De Deynestraat<br />

O.C. Sint-Jozef, campus stropkaai<br />

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis<br />

Waregem<br />

OBC De Waai<br />

OBC Espero - Leefgroep lagere<br />

school<br />

OCMW - Aalter - Sociale dienst<br />

OCMW - Blankenberge - Bejaardenzorg<br />

OCMW - <strong>Gent</strong> - Campus Zonnebloem<br />

- Woon- en zorgcentrum<br />

OCMW - <strong>Gent</strong> - Dienst Thuislozen<br />

OCMW - <strong>Gent</strong> - Wijkbureau St.<br />

Amandsberg<br />

OCMW - Knokke-Heist<br />

OCMW - Maldegem<br />

49<br />

OCMW - Menen Dienst Rechtshulp<br />

OCMW - Sint-Niklaas -<br />

OCMW - Wetteren - dienst woonbegeleiding<br />

OCMW Aalst - Thuiszorg<br />

OCMW Beernem<br />

OCMW <strong>Gent</strong> - Opleidings- en<br />

tewerkstellingscentrum (OTC)<br />

OCMW Oudenaarde - WLZ De<br />

Meerspoort<br />

OCMW Stekene - personeelsdienst<br />

OCMW Zottegem - personeelsdienst<br />

ODICE vzw -<br />

Ombudsdienst Stad <strong>Gent</strong><br />

Ons Huis Sint Anna Bezigheidstehuis<br />

Ons Tehuis<br />

Onze Lieve Vro<strong>uw</strong> Ziekenhuis<br />

Aalst - ombudsdienst<br />

OOBC 'Nie<strong>uw</strong>e Vaart'<br />

OOOC De Morgenster<br />

OOOC De Waai<br />

OOOC Luein<br />

OOOC Zonnelied<br />

Oranje vzw - afd. DC Het Bilkske<br />

Oranje vzw - afd. DC Sijsele<br />

Oranje vzw - afd. Wonen Binnenstad<br />

PAika UZ Brussel<br />

Palm Breweries NV<br />

Panalpina<br />

Paraguay<br />

Partena Dienst <strong>voor</strong> Gezinszorg<br />

vzw<br />

Partena kinderopvang<br />

PC Caritas - Afd. De Meander<br />

PC Dr Guislain - afdeling Fioretti<br />

PC dr Guislain campus St-Alfons<br />

(De Steiger)<br />

PC Sint Jan Baptist, afd. De Vlier<br />

PC Sint Jan Baptist, afd. PVT<br />

Krekelmuyter<br />

PC Sint-Amandus<br />

PC Sint-Amedeus<br />

PC Sint-Jan de Deo, De Steiger<br />

PC Sint-Jan-Baptist - afd. PVT<br />

Krekelmuyter<br />

PC Wagenschot<br />

Pccaritas/ De wadi<br />

Peru<br />

Plastal nv - personeelsdienst<br />

Politiezone <strong>Gent</strong> - Maatschappelijke<br />

cel - Slachtofferbejegening -<br />

Jeugd<br />

Politiezone Kruibeke - Temse -<br />

Politiezone Rhode-Schelde -<br />

Sociaal Team en Algemene Preventie<br />

Politiezone Sint-Niklaas - Maatschappelijke<br />

Cel Politie<br />

Politiezone Spoorkin - Dienst<br />

Slachtofferbejegening<br />

Politizone Berlaar-Nijlen<br />

Poppunt vzw - Poppunt vzw


Portugal<br />

Pro mente - Beschut Wonen in de<br />

Geestelijke Gezondheidszorg<br />

Protos vzw<br />

PROTOS vzw -<br />

Provinciaal Instituut Heynsdaele -<br />

Tehuis<br />

Provinciaal Zorgcentrum Lemberge<br />

PSS Belgium nv D&M Premium<br />

Sound Solutions - HRM-afdeling<br />

Psychiatrisch centrum Dr.Guislain<br />

- Campus Sint-Alfons<br />

Psychiatrisch Centrum Sleidinge<br />

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige<br />

Familie - De Korbeel<br />

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze<br />

Lieve Vro<strong>uw</strong> - afd. PVT Sint-<br />

Augustinus<br />

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan<br />

Psychiatrische Centra Sleidinge<br />

PVT Casa Neri<br />

PVT Hortus Sint Jan De Deo<br />

Randstad - Lokeren -<br />

Randstad Sint-Niklaas<br />

Raveling<br />

Rf-Technologies - HR<br />

Rode Kruis Vlaanderen - Opvangcentrum<br />

<strong>voor</strong> Asielzoekers<br />

Rode Kruis-Vlaanderen Opvangcentrum<br />

Eeklo<br />

rozengaard<br />

RVA<br />

RVT Scheldevelde<br />

Samsonite Europe nv - Personeelsdienst<br />

Schoonderhage<br />

Securex - HR<br />

Securex personeelsdienst<br />

Senegal Yoff<br />

SOC De Hagewinde<br />

Sociaal Economische Raad van<br />

de Regio <strong>Gent</strong><br />

Sociaal Economische Raad van<br />

de Regio <strong>Gent</strong> - <strong>Gent</strong> en Rondom<br />

<strong>Gent</strong><br />

Sociaal Huis Oostende - Buurtwerk<br />

Oud Hospitaal<br />

Sociaal Huis Oostende - De Brem<br />

Sociale Dienst <strong>voor</strong> Gerechtelijke<br />

Jeugdbijstand - Oudenaarde<br />

Sociale Huisvestingsmaatschappij<br />

‘De Volkshaard’<br />

Sociale Werkplaats De Sleutel -<br />

Module arbeidszorg<br />

Stad <strong>Gent</strong> - Integratiedienst<br />

Stad <strong>Gent</strong> - PWA - coördinatie<br />

Stad <strong>Gent</strong> - Sociale <strong>voor</strong>zieningen<br />

en gehandicapten - Cel gehandicaptenbeleid<br />

Stad <strong>Gent</strong> Sodiganda VZW<br />

Stad Oudenaarde Sociale Dienst<br />

Start People <strong>Gent</strong><br />

Stedelijk onderwijs <strong>Gent</strong> - Cedo -<br />

Centrum <strong>voor</strong> leren en werken<br />

Steevliet vzw<br />

Synergie Interim - Deinze -<br />

t Kruispunt<br />

t Roborstje - Kind- en Gezinsgerichte<br />

Begeleiding<br />

Tech Data - Aalst -<br />

Tehuis Sint Carolus vzw, afdeling<br />

De Populier<br />

Tehuis Sint Carolus, adolescentenwerking<br />

Tempo Team Brugge<br />

Tempo Team <strong>Gent</strong><br />

Tempo Team Office Antwerpen<br />

Ten Anker<br />

Ter Muiden<br />

Therapeutisch Dagcentrum Eindelijk<br />

Thomas Cook Belgium<br />

Thuisbegeleiding Meetjesland<br />

T-Interim - Oost-Vlaanderen<br />

Toezicht Sociale Wetten<br />

Tordale vzw, deelwerking Dagbestedingscentrum<br />

Tordale vzw, deelwerking 'Wonen'<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

UZ <strong>Gent</strong> - Algemene pediatrie<br />

UZ <strong>Gent</strong> - Kinderoncologie<br />

UZ GENT-Centrum <strong>voor</strong> evaluatie<br />

en revalidatie van hartlijders -<br />

UZ Leuven - Afdeling kinder- en<br />

jeugdpsychiatrie<br />

V.Z.W. Gehandikaptenzorg Maria<br />

Ter Engelen<br />

VDAB Aalst - Trajectbegeleiding -<br />

VDAB <strong>Gent</strong> - Jobclub<br />

VDAB Jobclub - coördinatie<br />

VDAB Oudenaarde - Jobclub<br />

Vedior Interim<br />

Vereniging Ons Tehuis <strong>voor</strong> Zuid-<br />

West-Vlaanderen<br />

Vertro<strong>uw</strong>enscentrum Kindermishandeling<br />

- Brussel -<br />

Vesta<br />

VF Europe BVBA - Fountain Business<br />

Park<br />

VFG-Jong<br />

Visserstehuis De Bolle vzw<br />

VL.O.S.vzw , Vluchtelingen Ondersteuning<br />

Sint-Niklaas<br />

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk<br />

VDS vzw<br />

Volvo Cars <strong>Gent</strong> - Ontwikkeling<br />

Menselijk Potentieel<br />

Volvo Parts <strong>Gent</strong><br />

Vooruit Kunstencentrum - Personeelszorg<br />

VPK Packaging Group<br />

Vrij CLB Tielt<br />

Vrij CLB Waas en Dender - vestiging<br />

Dendermonde<br />

50<br />

Vrij Orthopedagogisch Centrum<br />

De Rozenkrans<br />

VZW De Ark te Laken<br />

VZW De Heide<br />

vzw De Okkernoot<br />

vzw De Totem<br />

VZW den Achtkanter<br />

vzw <strong>Gent</strong>, stad in werking: Jobkanaal/jobcoaching<br />

Vzw Habbekrats (<strong>Gent</strong>, Wetteren,<br />

Hamme)<br />

VZW Habbekrats Antwerpen<br />

Vzw Habbekrats, Kortrijk<br />

vzw Jeugdzorg Dagcentrum De<br />

Vlier<br />

Vzw Jong - Brugse Poort - Kinderwerking<br />

( Kinderplaneet)<br />

Vzw Jong - El Paso / Dracuna<br />

Vzw Jong - JOC<br />

Vzw Jong - Muide/Dampoort -<br />

Kinderwerking & Tienerwerking<br />

Vzw Jong - Rabot/Bloemekeswijk<br />

- Kinder- & tienerwerking (El Paso<br />

& Dracuna)<br />

VZW Jongerenhuis<br />

VZW Nie<strong>uw</strong>land Afdeling TCK<br />

VZW Pit-Stop Opvang en begeleiding<br />

volwassenen<br />

VZW Samenwerkingsverband<br />

GGZ 'De Vlaamse Ardennen' -<br />

Beschut wonen<br />

vzw Volwassenenwerking-<br />

Lokeren<br />

vzw Willekom<br />

Wel Jong Niet Hetero vzw<br />

Werkwinkel Kortrijk<br />

West - Vlaamse Jeugdzorg vzw<br />

Begeleidingstehuis<br />

West - Vlaamse Jeugdzorg vzw<br />

Begeleidingstehuis "Stella Maris"<br />

Willemsfonds vzw<br />

Wisper -<br />

Woon- en Zorgcentrum H. Hart<br />

vzw<br />

WZC De Boarebreker<br />

WZC De Vijvers<br />

WZC Sint-Elisabeth<br />

WZC Sint-Elisabeth - Afd. De<br />

Branding<br />

Zeepreventorium vzw<br />

ZNA - Universitaire Kinder- en<br />

jeugdpsychiatrie Middelheim<br />

Zonnebloem vzw<br />

Zonnehart, Vrije Basisschool <strong>voor</strong><br />

Buitengewoon Onderwijs<br />

Zonnehoeve I Living+ -<br />

Afd.Wonen in Zonnestraat 13<br />

(Z13)<br />

Zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke<br />

- Sociale dienst<br />

Zuid-Afrika Craddock<br />

Zuid-afrika Craddock Adult<br />

Zzmogh


Technologie<br />

Adhesia vzw<br />

AG Stadsontwikkelingsbedrijf<br />

Aktimmo BVBA<br />

Alcon Couvreur<br />

ALTACHEM NV<br />

Aluglas nv ( Houben)<br />

Andres N.V.<br />

Anton de Kom Universiteit van<br />

Suriname (AdeKUS)<br />

APEX bvba<br />

Arcadimo NV<br />

Arcelor Mittal <strong>Gent</strong><br />

ARDIS ES nv<br />

Asset inginieursbureau<br />

Associated Landsurveyors Oost<br />

Aurora projects<br />

Autruche<br />

AVERCON BVBA<br />

Axel Lenaerts Vastgoedmakelaars<br />

Balta Rugs<br />

BASF Antwerpen N.V.<br />

Bekaert aalter<br />

Bekaert Building Company nv<br />

Belgosuc<br />

Belsack nv<br />

Beveka productions nv<br />

Biancato Business Center<br />

Black Balloon<br />

BLESS, EINE GMBH<br />

Bonar Technical Fabrics<br />

Brantano NV<br />

BRAVO-TECH<br />

Bricx vastgoed<br />

Bro<strong>uw</strong>erij Alken - Maes<br />

Bro<strong>uw</strong>erij bios - van steenberge<br />

Broux Houtconstructies bvba<br />

Brummo nv<br />

BVBA Arpenta<br />

bvba Immo Vander Cruyssen<br />

bvba POPELIER<br />

C&A<br />

C&A Buying<br />

Cadcamatic<br />

Capsugel<br />

Carodel n.v.<br />

Celcio bvba<br />

Celesta<br />

Century 21<br />

CENTURY 21 Kleysinvest<br />

Christophe Coppens<br />

Climatronix<br />

Climaworld BVBA<br />

CNH belgium NV<br />

Concordia Textiles N.V.<br />

Confiserie Van Damme NV<br />

Cornelis & Partners bvba<br />

CRETEL NV<br />

Crown Bedding<br />

Daeninck-Audenaert<br />

Dcase BVBA<br />

D-Dutch - Holland office<br />

DE COENE PRODUCTS nv<br />

DE COEYER GEBRS N.V.<br />

De Fooz<br />

De Noordboom cvba<br />

De Syndic CVBA<br />

Decospan<br />

Decotex<br />

Degramec<br />

DEME NV<br />

Demonie Hout nv<br />

Depoorter Immobiliën bvba<br />

DesleeClama<br />

Detremmerie<br />

Dewaele | Vastgoed & Advies<br />

Dewaele Vastgoed <strong>Gent</strong><br />

Dewaele vastgoed Oostende<br />

D'HONDT nv<br />

Dillen Bo<strong>uw</strong>team NV<br />

Disismi BV<br />

DLV Belgium<br />

Durabrik<br />

DUROCUB keuken bvba<br />

DW IMMO<br />

Eandis<br />

Eigen Dôme Brugge<br />

Emulco Laboratories<br />

Engel & volkers<br />

Entrakt Vacant Propert Solutions<br />

bvba<br />

ERA DUMON (Dumon-Kerkhove<br />

BVBA)<br />

ERA Ryckaert<br />

ERA Vastgoed Vandenbussche<br />

Era Voltimmo<br />

Esher BVBA<br />

Essentiel<br />

EUROPLAY nv<br />

F.D.W. HOUTBOUW<br />

FrieslandCampina Belgium NV<br />

Gaudi Vastgoedkantoor<br />

GE Industrial Belgium bvba<br />

GEA process engineering<br />

GENT - MANGAUNG LOCAL<br />

MUNICIPALITY - Office of Youth<br />

Development<br />

Geoscoop BVBA<br />

GEOXYZ bvba<br />

Goen studiebureau BVBA<br />

Groep Deketelaere<br />

Groep Hesters<br />

Grontmij Industry<br />

Group De Keyzer<br />

Gryson Immobilière<br />

HG - Laboratorium <strong>voor</strong> plantenbiotechnologie<br />

Hoebeek nv<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> - dept. BIOT<br />

Home Estate<br />

Houtbuigerij G. Desmet<br />

Howest (<strong>Hogeschool</strong> West-<br />

Vlaanderen)<br />

ILVO-DIRECTIE<br />

Imfiro<br />

Immo Cova<br />

Immo Cubes<br />

Immo De Winne<br />

Immo Eecke n.v.<br />

Immo Isera<br />

51<br />

Immo Sema Knokke<br />

Immo Van De Woestijne<br />

IMMO Van Mol<br />

immoboss<br />

IMMOBOSS Ronse<br />

IMMOGANDA NV<br />

Industrimmo<br />

Infrabel<br />

Interdepartementaal Centrum<br />

<strong>voor</strong> Technisch Onderzoek en<br />

dienstverlening<br />

Invas bvba<br />

IVA BVBA<br />

J. Krijnen BVBA<br />

Jan De Nul NV<br />

JANSEN FINISHINGS<br />

Jos Heylen NV<br />

Kantoor Palfliet<br />

Kantoor Tijl Jansegers bvba<br />

Kempa<br />

Kerncentrale Doel<br />

Kevin De Baere<br />

Komingsoen bvba Zerotonine<br />

Lamarche Land Surveyors Ltd.<br />

Landmeterskantoor Sabbe & C°<br />

nv<br />

L'apogée immobilier uzes<br />

L-DOOR DDS bvba<br />

Lo- immo BVBA<br />

Lofting group<br />

Lysair<br />

Maenhout bvba<br />

MAES-JONKER nv<br />

Manguang Local Municapality<br />

Martens bvba<br />

Matton Pieter Orthopedie BVBA<br />

Mc Three Carpets NV<br />

Mensor bvba<br />

MENUISERIE DAVID<br />

METAE bvba<br />

MEUBAR N.V.<br />

MEUBELFABRIEKEN KAREL<br />

MINTJENS nv<br />

MIC industries<br />

Midel Design nv<br />

Morliterm bvba<br />

Motogroup<br />

CdF nv<br />

Nebeco Landmeters-Experts<br />

Neerpelts Makelaarskantoor<br />

Newtec alvey<br />

NV Alsico<br />

NV Bekaert SA<br />

NV De Mulder Construct<br />

NV DUROR/ Two Faces<br />

NV Immo Belgium<br />

Nv Immo Francis De Meester<br />

NV IMMO-CONSULT<br />

NV Labonorm<br />

nv Van Heurck<br />

nv Vervaet & Verbraecken<br />

Nv. LA RAMEN LANSSENS<br />

Obumex NV<br />

OCAS N.V.<br />

O'Neill Europe


Oni Onik<br />

Ontex<br />

Optimmo<br />

Organic Waste Systems nv<br />

P&G Eurocor<br />

Perstorp Oxo Belgium<br />

PHIBO INDUSTRIES BVBA<br />

PLANOFURN nv<br />

Polo Garments Tunesia (PGT)<br />

Pro Rent Syndic<br />

PROCTER & GAMBLE<br />

Pro-Estate<br />

Promad NV<br />

Provinciaal Centrum <strong>voor</strong> Milieuonderzoek<br />

(PCM)<br />

RaamSELECT nv<br />

Restyling buro bvba<br />

Rf-Technologies<br />

ROBA NV<br />

RoomeR bvba<br />

Rousselot nv.<br />

Samsonite Europe NV<br />

Santens NV<br />

Savills Belux Group N.V.<br />

SAX<br />

Schotte schrijnwerkerij<br />

Schrijnwerkerij gebroeders Vangrieken<br />

nv<br />

Seed Conservation Department,<br />

Royal Botanic Gardens, Kew,<br />

Wakehurst Place<br />

SEWA FURNITURE<br />

Gezondheidszorg Vesalius<br />

AC De Passant - Oostende<br />

Activiteitencentrum Compagnie<br />

De Sporen - <strong>Gent</strong><br />

Activiteitencentrum De Keiberg -<br />

Merelbeke<br />

Activiteitencentrum De Witte Hoeve<br />

Sint-Niklaas<br />

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis<br />

Campus Aalst<br />

Algemeen Ziekenhuis St.- Elisabeth<br />

APZ St. Hiëronymus – Centrum<br />

<strong>voor</strong> Ouderenpsychiatrie (CVO) –<br />

Sint-Niklaas<br />

APZ St. Hiëronymus – Sint-<br />

Niklaas<br />

AlPZ Sint-Lucia Sint-Niklaas<br />

ASZ Aalst<br />

AudioNova Hoorcentrum Kortrijk<br />

AudioNova Hoorcentrum Oostende<br />

Avalon – De Pinte<br />

Ave Regina – Bierbeek-Lovenjoel<br />

AZ Alma – REVA - Sijsele<br />

AZ Alma – RUG - Sijsele<br />

AZ Alma, campus Eeklo & Campus<br />

Sijsele<br />

AZ Damiaan – Campus H. Hart -<br />

Oostende<br />

AZ Damiaan – Campus St. Jozef -<br />

Oostende<br />

AZ Damiaan – PAAZ - Oostende<br />

Smets Houtbedrijf nv<br />

Solutia <strong>Gent</strong><br />

Spiessens nv<br />

Stanislas Cock<br />

STENAMO bvba<br />

StoraEnso<br />

Stubbe Benoo Vastgoed BVBA<br />

Studiebureau LOBELLE<br />

Studiegroep IRTAS<br />

Studio Jux<br />

SUMA LUMBER COMPANY NV<br />

Syral Belguim NV<br />

TECCON bvba<br />

Thysosud<br />

TREVI nv<br />

Twin properties<br />

Ugent<br />

UGENT<br />

U<strong>Gent</strong><br />

U<strong>Gent</strong> - Fac. Diergeneeskunde<br />

Ugent, Fac. Wetenschappen,<br />

Vakgroep Biologie<br />

U<strong>Gent</strong>, Industriële Biotechnologie<br />

en Biokatalyse<br />

Umicore Specialty Materials<br />

Brugge<br />

Unilin bvba<br />

United Fashion<br />

Universitair Ziekenhuis <strong>Gent</strong><br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Universiteit <strong>Gent</strong> Departement<br />

Moleculaire biotechnologie<br />

AZ Damiaan – Psychogeriatrie -<br />

Oostende<br />

AZ Damiaan Oostende VZW<br />

AZ ST. DIMPHNA - Geel<br />

AZ Gezondheidszorg Oostkust –<br />

geriatrie - Campus AZ Koningin<br />

Fabiola - Blankenberge<br />

AZ Gezondheidszorg Oostkust –<br />

geriatrie - Campus AZ OLV Ter<br />

Linden - Knokke<br />

AZ Gezondheidszorg Oostkust –<br />

PAAZ - Campus OLV Ter Linden -<br />

Knokke<br />

AZ Gezondheidszorg Oostkust –<br />

Revalidatie - Campus AZ OLV Ter<br />

Linden - Knokke<br />

AZ Gezondheidszorg Oostkust –<br />

SP-dienst - Campus AZ Koningin<br />

Fabiola - Blankenberge<br />

AZ Groeninge Campus Reepkaai<br />

AZ Groeninge campus St-Niklaas,<br />

dieetafdeling<br />

AZ Groeninge Campus Vercruysselaan<br />

AZ Jan Palfijn – PAAZ - <strong>Gent</strong><br />

AZ Jan Palfijn Site 1 – <strong>Gent</strong><br />

AZ Jan Palfijn Site 2 - <strong>Gent</strong><br />

AZ Klina<br />

AZ Lokeren<br />

AZ Maria Middelares<br />

AZ Maria Middelares Campus<br />

Sint-Jozef<br />

52<br />

Universiteit <strong>Gent</strong> faculteit dierengeneeskunde<br />

University College Ghent<br />

Upgrade Service<br />

Van de Keere Projects<br />

Van De Velde<br />

Van den Bossche nv<br />

Van Hoecke Automation nv<br />

Vansteelandt BVBA<br />

Vastgoedadvies De Rick Bvba<br />

VC WOOD BRUSSELS<br />

Verhasselt Invest BVBA<br />

Verhelst aannemingen nv<br />

Verniers NV<br />

VIB<br />

Vlaamse Maatschappij <strong>voor</strong> water<strong>voor</strong>ziening<br />

Vlaemynck Vastgoedmanagement<br />

BVBA<br />

VM Vastgoedbeheer<br />

VMT CENTURY 21<br />

Volvo Cars <strong>Gent</strong><br />

Volvo ECG<br />

VZW De Welvaartkapoen : VK*ateliers<br />

Waasse schrijnwerken<br />

Werkhuizen Landuyt (Robland)<br />

WIDDA Berlin<br />

Winline<br />

WoonProject bvba<br />

AZ Nikolaas – Campus Moerland<br />

AZ Nikolaas– Campus Beveren-<br />

Waas<br />

AZ Nikolaas-Grootkeuken (TTSindustriezone)<br />

AZ Sint Jan – Brugge Oostende<br />

av – Dagkliniek psychiatrie<br />

AZ Sint-Lucas Brugge<br />

AZ St.- Elisabeth Zottegem<br />

AZ St. Elisabeth – acute geriatrie<br />

(2E) - Zottegem<br />

AZ St. Elisabeth – PAAZ - Zottegem<br />

AZ St. Elisabeth – Revalidatie<br />

(3F) - Zottegem<br />

AZ St. Jan Brugge-Oostende –<br />

Revalidatiecentrum – Oostende<br />

AZ St. Lucas – PAAZ - <strong>Gent</strong><br />

AZ St. Lucas –Locomotoriek –<br />

<strong>Gent</strong><br />

AZ St.-Blasius Campus Dendermonde<br />

AZ St.-Lucas campus St.-Lucas<br />

AZ St.-Lucas campus Volkskliniek<br />

AZ St-Jan AV<br />

AZ St-Jan AV<br />

AZ Zusters van Barmhartigheid<br />

Ronse<br />

BBOGO " De Horizon" - Aalst<br />

Belgisch Zeeinstituut <strong>voor</strong> Orthopedie<br />

- Oostende<br />

BLO " De Brug" Erpe


BLO " De Brug" Mere<br />

Bioshop Mordan Oostende<br />

B.O. Den Anker - Mechelen<br />

Bodystyling Deinze<br />

BSBOGO Heideland – Heusden-<br />

Zolder<br />

BSGO De Watertoren – Sint-<br />

Niklaas<br />

BUBAO De Mozaiek - Geraadsbergen<br />

BUBAO "De Veerboot" – Deinze<br />

BUBAO "De zonnewijzer" - Zele<br />

BUBAO "Het Laar” - Dendermonde<br />

BUBAO "Kasterlinden" - Brussel<br />

Bubao Levensblij - Oudenaarde<br />

Bubao Windekind - Lokeren<br />

Buitengewoon Basisonderwijs St.<br />

Jan Berchmans - Puurs<br />

Centrum Obra – Afdeling dagcentrum<br />

- Evergem<br />

Centrum v. Locomotorische &<br />

Neurologische Revalidatie - <strong>Gent</strong><br />

Centrum <strong>voor</strong> gehoor-en spraakrevalidatie<br />

- <strong>Gent</strong><br />

Centrum <strong>voor</strong> Spraak- en taalpathologie<br />

- Hasselt<br />

Centrum <strong>voor</strong> zorg en reactivering<br />

logopedie – Terneuzen NL<br />

Centrum <strong>voor</strong> Metabole Ziekten<br />

Leuven UZ Gasthuisberg – Dienst<br />

Pediatrie<br />

Christelijke Mutualiteit Hersteloord<br />

Ter Duinen<br />

Consultaties zelfstandige praktijk<br />

Cooreman –Grembergen<br />

Consultaties zelfstandige praktijk<br />

De Bisschop - Denderlee<strong>uw</strong><br />

Consultaties zelfstandige praktijk<br />

De Vooght – Sint-Niklaas<br />

DC Ter Kouter - Deinze<br />

DC Ter Kouter – NOACH - Deinze<br />

De Oesterbank- Oostende<br />

De Oorgroep Deurne<br />

De Zeeparel - Middelkerke<br />

Dienst Neurologische Revalidatie<br />

Brugmann Ziekenhuis – Brussel<br />

Dienst <strong>voor</strong> Logopedie – Lokeren<br />

Dienst <strong>voor</strong> Logopedie – St-<br />

Amandsberg<br />

Diet Centers Group - <strong>Gent</strong><br />

Diet Centers Group "Double You<br />

Center"<br />

Domein Castelmolen – Rusthuis<br />

OLV met de Rozen - Meerbeke<br />

Dr. Leperque <strong>Gent</strong><br />

DVC H. Hart - Deinze<br />

DVC Heilig Hart<br />

FAVV Oost-Vlaanderen<br />

FAVV Vlaams-Brabant<br />

FAVV West-Vlaanderen<br />

HARMONIA - <strong>Gent</strong>brugge<br />

Het Logopedie Huis - Gavere<br />

Home Sint-Petrus - Kruishoutem<br />

Home St. Franciscus – Kluisbergen<br />

Hoorcentrum Dialogue Kortrijk<br />

Hoorcentrum Lapperre<br />

Hoorcentrum Spermalie<br />

Huize Eyckerheyde – Bornem-<br />

Wintam<br />

ILVO Oost-Vlaanderen, afdeling<br />

Technologie en Voeding<br />

InfraLigne, Fit en Gezondheidscentrum<br />

Studio Zottegem<br />

InfraLigne, Fit en<br />

Gezondheidscentrum Studio<br />

Kuurne<br />

InfraLigne, Fit en Gezondheidscentrum<br />

Studio Sint-Niklaas<br />

Instituut Mevr. Govaerts – Heistop-den-Berg<br />

K.I.D.S Hasselt<br />

Kinder en jeugdpsychiatrisch<br />

centrum Fioretti – Campus De<br />

Deyne - <strong>Gent</strong><br />

Kinderrevalidatiecentrum - <strong>Gent</strong><br />

Kliniek <strong>voor</strong> est<strong>het</strong>ische chirugie<br />

<strong>Gent</strong><br />

KOC Sint-Gregorius <strong>Gent</strong>brugge<br />

Koningin Elisabeth Instituut (KEI)<br />

- Oostduinkerke<br />

Landsbond van Liberale Mutualiteiten<br />

Leerpunt - VZW - Centrum <strong>voor</strong><br />

basiseducatie – <strong>Gent</strong><br />

Logopedisch atelier – Mechelen<br />

Logopedisch kabinet - Zottegem<br />

Logopedische Praktijk – Zingem<br />

Logopedische Praktijk Grimbergen<br />

Logopedische Praktijk Melle<br />

Logopedische Praktijk <strong>Gent</strong>brugge<br />

Logopedische Praktijk St-Truiden<br />

Logopedische Praktijk Hasselt<br />

Logopedische Praktijk Nie<strong>uw</strong>poort<br />

Logopedische Praktijk Aalst<br />

Logopedische Praktijk Erondegem<br />

Logopedische Praktijk Lede<br />

Logopedische Praktijk Hechtel<br />

Logopedische Praktijk Dikkevenne<br />

Logopedische Praktijk Lochristi<br />

Logopedische Praktijk Kruishoutem<br />

Logopedische Praktijk Wielsbeke<br />

Logopedische Praktijk Waregem<br />

Logo Gezond + Lokaal Gezondheids<strong>over</strong>leg<br />

<strong>Gent</strong><br />

Lokaal Dienstencentrum De Muide<br />

– OCMW <strong>Gent</strong><br />

Maria Middelares – PAAZ - <strong>Gent</strong><br />

Mariaheem - Zwalm<br />

MPI Sint-Gregorius Koninklijk<br />

Orthopedagogisch Centrum<br />

MPI De Vloedlijn Oostende<br />

MPI St. Lodewijk - Wetteren<br />

MPI Ten Dries – Landegem-<br />

Nevele<br />

MPI ’t Vurstjen Evergem<br />

MPIG Pottelberg - Kortrijk<br />

MPI GO De Oase <strong>Gent</strong><br />

53<br />

MPIGO ’t Craeneveld – Oudenaarde<br />

Eine<br />

MPIGO ’t Zonneken – Sint-<br />

Niklaas<br />

MPI-GO "De Kaproenen" GON<br />

team Brugge<br />

MPIGO De Bevertjes - Oedelem<br />

Nestlé Belgilux<br />

O. L. Vro<strong>uw</strong> Ziekenhuis Aalst<br />

OC Br. Ebergiste – Centrum <strong>voor</strong><br />

dagbesteding - Vurste<br />

OC Broeder Ebergiste – ’t Veer -<br />

<strong>Gent</strong><br />

OC Clara Fey – Brecht – Sint-<br />

Lenaerts<br />

OCMW <strong>Gent</strong> Lokaal Dienstencentrum<br />

De Regenboog<br />

OCMW <strong>Gent</strong> Lokaal dienstencentrum<br />

Wibier<br />

OCMW <strong>Gent</strong> Woon- en Zorgcentrum<br />

Campus Het Heiveld<br />

OCMW Waregem WZC De Meers<br />

OCMW Zottegem Woon- en<br />

Zorgcentrum Ter Deinsbeke<br />

Orthopedagogisch Centrum St.<br />

Jozef – Campus “stropkaai”- <strong>Gent</strong><br />

OOBC De Nie<strong>uw</strong>e Vaart <strong>Gent</strong><br />

PC Caritas - Melle<br />

PC Dr. Guislain – De Kedron –<br />

Campus Guislain - <strong>Gent</strong><br />

PC Dr. Guislain – De Saron -<br />

<strong>Gent</strong><br />

PC Dr. Guislain – Opname 2 -<br />

<strong>Gent</strong><br />

PC Dr. Guislain – PVT - <strong>Gent</strong><br />

PC OLV van Vrede - Menen<br />

PC St. Amandus - Beernem<br />

PC St. Lucia – Sint-Niklaas<br />

Provinciale dienstverleningscentra<br />

vzw Centrum De Waaiberg<br />

Provinciaal Zorgcentrum Lemberge<br />

– SP dienst - Merelbeke<br />

Psychiatrisch centrum Caritas<br />

Melle<br />

Psychiatrisch centrum dr. Guislain<br />

Broeders van Liefde<br />

PSBLO Meetjesland Zelzate<br />

PZ Zoete nood Gods - Lede<br />

RC Ter Eecken - Oudenaarde<br />

RC Zottegem ‘wegwijs’- Zottegem<br />

Regenboog vzw Dienstencentrum<br />

<strong>voor</strong> personen met een beperking<br />

Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria<br />

Revalidatiecentrum Buggenhout<br />

Revalidatiecentrum "De Poolster"<br />

Brussel<br />

Revalidatiecentrum Kapelhof Zele<br />

Revalidatiecentrum Noord Jette<br />

Revalidatiecentrum Overleie Kortrijk<br />

Revalidatiecentrum Spermalie<br />

Brugge<br />

Revalidatiecentrum Vijfhoek Mechelen<br />

Revalidatiecentrum "Wegwijs"<br />

Zottegem


Revalidatiecentrum Zuiderkempen<br />

Veerle-Laakdal<br />

Revalidatiecentrum V.Z.W. -<br />

Baarle<br />

Revogan nv<br />

Rusthuis De Linde - Ronse<br />

Rusthuis OLV Ter Rozen - Aalst<br />

Rustoord Immaculata<br />

RVT De Samaritaan - Maarkedal<br />

RVT Home ’t Hoge - Kortrijk<br />

RVT Lichtendal - Kortrijk<br />

RVT Ons Zomerheem - Zomergem<br />

RVT St. Jozef - Hamme<br />

Sint-Andriesziekenhuis<br />

Sint-Jozef vzw, Rustoord en RVT<br />

Sint-Jozefkliniek Campus Bornem<br />

S.B.S.O. ’t Vurstjen Evergem<br />

S.I.B.L.O. 7 "de Leydraad" Antwerpen<br />

SSBOGO Egmont en Hoorn Gavere<br />

SALTO Brugge<br />

Spraak- & Gehoorscentrum NOK<br />

HORIZON Geraardsbergen<br />

Spraak- & Gehoorscentrum NOK<br />

HORIZON Geraardsbergen<br />

Stedelijk BLO "Drie fonteinen"<br />

Vil<strong>voor</strong>de<br />

Stedelijk instituut “Bert Carlier”.<br />

<strong>Gent</strong><br />

Stedelijk Onderwijs "De Octopus"<br />

<strong>Gent</strong><br />

Stedelijk Onderwijs "De Octopus"<br />

<strong>Gent</strong><br />

Stedelijk Onderwijs "De Vlieger"<br />

<strong>Gent</strong><br />

’t Oorhuis Lokeren<br />

Universitair Revalidatiecentrum<br />

<strong>voor</strong> Communicatie Edegem<br />

VDAB <strong>Gent</strong><br />

VIP-school Toren van Babel <strong>Gent</strong><br />

VIP-school Toren van Babel <strong>Gent</strong><br />

Vrije basisschool <strong>voor</strong> buitengewoon<br />

Onderwijs <strong>Gent</strong>brugge<br />

VZW ELORA Nie<strong>uw</strong>poort<br />

VZW Matthijs Ieper<br />

VZW Werken Glorieux, revalidatiecentrum<br />

Ronse<br />

WZC Sint-Jozef VZW <strong>Gent</strong><br />

Ziekenhuis Inkendaal Vlezenbeek<br />

Sociaal Huis Oostende<br />

Sociale werkplaats De Sleutel -<br />

<strong>Gent</strong><br />

Sodexho<br />

Solidariteit <strong>voor</strong> <strong>het</strong> gezin vzw<br />

Sol Zorghotel<br />

Dienst warme maaltijden<br />

St. Franciscus Ziekenhuis - Zottegem<br />

St. Franciscustehuis - Brakel<br />

St. Jozefskliniek – Ontwenningskliniek<br />

- Pittem<br />

St. Jozefskliniek – REVA - Pittem<br />

St. Vincentiusziekenhuis - Gdienst<br />

- Deinze<br />

Stedelijk Ziekenhuis Roeselare<br />

St-Vincentiusziekenhuis vzw<br />

ThembaCare<br />

U<strong>Gent</strong> Fac. BioingenieurswetenschappenVakgroep<br />

Voedselveiligheid en voedselkwaliteit<br />

U<strong>Gent</strong> Fac. BioingenieurswetenschappenVakgroep<br />

Landbo<strong>uw</strong>economie<br />

U<strong>Gent</strong> Fac. Geneeskunde en<br />

Gezondheidswetenschappen<br />

Vakgroep MGK UZ Blok A, 2<br />

U<strong>Gent</strong> Studenten<strong>voor</strong>zieningen<br />

maaltijden, restaurants<br />

Universitair Ziekenhuis – CLNR –<br />

<strong>Gent</strong><br />

Universitair Ziekenhuis – <strong>Gent</strong><br />

Klinisch ondersteunende diensten<br />

-Radiologie - MBV<br />

Universitair Ziekenhuis – <strong>Gent</strong><br />

Sector HOHA Zen<strong>uw</strong>stelsel<br />

Universitair Ziekenhuis – <strong>Gent</strong><br />

Sector Metab & cardio aandoeningen<br />

Universitair Ziekenhuis – <strong>Gent</strong><br />

Sector Bloed/AH en spijsvertering<br />

Universitair Ziekenhuis – <strong>Gent</strong><br />

Sector Man/vro<strong>uw</strong>/kind<br />

Universitair Ziekenhuis – <strong>Gent</strong><br />

Sector bewegingsstelsel<br />

Universitair Ziekenhuis – <strong>Gent</strong><br />

Sector kritische diensten<br />

Universiteit G Universitair Ziekenhuis<br />

– <strong>Gent</strong><br />

ent, Studenten<strong>voor</strong>zieningen,<br />

afdeling maaltijd<strong>voor</strong>zieningen<br />

UZ Brussel Dienst pediatrie -<br />

Centrum <strong>voor</strong> Metabole Ziekten<br />

UZ Centrum <strong>voor</strong> voedings- en<br />

dieetadvies<br />

UZ <strong>Gent</strong> K6 kinderkliniek<br />

Vesta VZW - Belsele<br />

Viblo Leieland - Deinze<br />

Vincenthof Oostakker<br />

VZW psychiatrische centra sleidinge<br />

– centrum <strong>voor</strong> psychotherapie<br />

- Sleidinge<br />

VZW Vincenthof<br />

VZW Werken Glorieux – G-dienst<br />

- Ronse<br />

VZW Werken Glorieux – N.O.K.centrum<br />

- Ronse<br />

VZW Werken Glorieux – PAAZ -<br />

Ronse<br />

VZW Werken Glorieux - Revalidatiecentrum<br />

Wit-Gele Kruis van Oost-<br />

Vlaanderen Afdeling <strong>Gent</strong><br />

Wit-Gele Kruis van West-<br />

Vlaanderen Afdeling Brugge<br />

Woon- en zorgcentrum Avondrust<br />

- Varsenare<br />

Woon- en Zorgcentrum Campus<br />

Het Heiveld OCMW <strong>Gent</strong><br />

Woon- en zorgcentrum De Kroon<br />

OCMW Sint-Gillis-Waas<br />

54<br />

Woon- en Zorgcentrum Domino –<br />

ROB/RVT Tempelhof - <strong>Gent</strong><br />

Woon- en Zorgcentrum Domino –<br />

RVT E. Anseele - <strong>Gent</strong><br />

Woon- en zorgcentrum H. Hart -<br />

Oudenaarde<br />

Woon- en Zorgcentrum Herdershove<br />

– Dagverzorgingscentrum -<br />

Brugge<br />

Woon en Zorgcentrum Herdershove<br />

– RVT - Brugge<br />

Woon- en zorgcentrum Leiehome<br />

- Drongen<br />

Woon- en Zorgcentrum O. L.<br />

Vro<strong>uw</strong> RVT vzw<br />

Woon- en Zorgcentrum Sint Antonius<br />

Woon- en Zorgcentrum Sint Elisabeth<br />

- Eeeklo<br />

Woon- en Zorgcentrum St. Jozef -<br />

Oostkamp<br />

Woon- en Zorgcentrum St.-Rafaël<br />

Woon- en zorgcentrum Ter Hovingen<br />

Vzw<br />

Woon- en Zorgcentrum VZW<br />

Vincenthof<br />

"Woonzorgcentrum Herfstvreugde<br />

OCMW Londerzeel"<br />

Woonzorgcentrum Veilige have<br />

vzw<br />

WZC Wieltjesgracht - Ieper<br />

WZC ’t Pandje - Izegem<br />

WZC De Meander - Zele<br />

WZC De Plataan en DVC De<br />

Sprankel – Sint-Niklaas<br />

WZC Deken Daras - Tielt<br />

WZC Herfstvreugde - Berlare<br />

WZC Het Lindeken - Merelbeke<br />

WZC Moervaartheem – VZW<br />

Zorgsaam Zusters Kindsheid Jesu<br />

- Wachtebeke<br />

WZC Molenheide - Schilde<br />

WZC St. Anna - Veurne<br />

WZC St. Bernardus – De Panne<br />

WZC Ter Deinsbeke - Zottegem<br />

WZC Ter Moere – Moerbeke-<br />

Waas<br />

WZC Veilige Have vzw – SP<br />

dienst - Aalter<br />

Zeecentrum De Branding - Hersteloord<br />

- Wenduine<br />

Zeecentrum De Branding -<br />

ROB/RVT - Wenduine<br />

Zeepreventorium De Haan<br />

Zelfstandige praktijk Joossens<br />

Assebroek<br />

Ziekenhuis Oost Limburg<br />

ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis<br />

ZNA Middelheim Centrum <strong>voor</strong><br />

Erfelijke Metabole Aandoeningen<br />

Koningin Paola Kinderziekenhuis<br />

Zonnehoeve Living + - Tehuis<br />

<strong>voor</strong> niet werkenden - Eke<br />

Zonnehoeve Living + - Tehuis<br />

<strong>voor</strong> werkenden - Nazareth<br />

Zorggroep H Hart Kortrijk


Zorghotel Solidariteit <strong>voor</strong> <strong>het</strong> gezin - <strong>Gent</strong> Zorgresidentie O. L. Vr. Ter Rive<br />

Vertaalkunde<br />

Argos vzw, Brussel<br />

Attentia Zwijnaarde<br />

CATAPA, <strong>Gent</strong> (2)<br />

Cayman bvba, Brugge<br />

Expocom BVBA/Omicron NV –<br />

Beernem<br />

Extra Consult bvba - Marc<br />

Van de Verre - Erembodegem<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> –<br />

Departement Vertaalkunde,<br />

Dienst<br />

Internationalisering<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Dienst<br />

Internationalisering<br />

Internationaal Filmfestival <strong>Gent</strong><br />

(5)<br />

Jetair N.V. Oostende<br />

Jules Clarysse Pittem<br />

Roularta Media Group –<br />

Guido Coolman - Roeselare<br />

Scriptie vzw - Zellik<br />

Stad Brugge - Greet Verleye<br />

Stad <strong>Gent</strong> - Dienst Interne<br />

Communicatie -Gisèle Rogiest<br />

Stad Oudenaarde - Dienst Toerisme<br />

Stampmedia - Antwerpen<br />

The Planner - <strong>Gent</strong><br />

Thomas Cook Zwijnaarde<br />

Knokke Heist - Toeristische<br />

dienst<br />

Uitgeverij Lannoo NV - TIELT<br />

Uitgeverij P - Leuven<br />

Uitgeverij Witsand - Antwerpen<br />

Vlaanderen Vakantieland VRT -<br />

Brussel<br />

Volksbund Deutsche Kriegs-<br />

gräberfürsorge eV –<br />

Kassel, Duitsland<br />

Volvo Europa Trucks<br />

communicatieafdeling - <strong>Gent</strong><br />

Vzw Esmeraldas - 9000 <strong>Gent</strong><br />

WTV Focus - Liesbet Tytgat –<br />

Roeselare (2)<br />

Belgisch Instituut <strong>voor</strong> postdiensten<br />

en telecommunicatie -<br />

Brussel<br />

Blesi bvba - <strong>Gent</strong><br />

Broadcast Tekst Internationaal –<br />

Erembodegem<br />

Brussel onthaal vzw - Brussel<br />

Sociaal Vertaalbureau<br />

BTC Oostende<br />

Data Translations - Zaventem<br />

Dexia Insurance Belgium –<br />

Agentschap DVV Prtners -<br />

Brussel<br />

Federale politie -DSED - Brussel<br />

FOD Financiën - Logistiek –<br />

Generieke Diensten - Brussel<br />

vertaaldienst<br />

FOD Justitie - vertaaldienst -<br />

Brussel<br />

Ghent International Film Festival<br />

Kabinet Minister Jean-Luc Vanraes<br />

–<br />

Financiën, Begroting en Externe<br />

Betrekkingen - Brussel<br />

King Darling Communications –<br />

Geraardsbergen<br />

LS Translations - Sint-Niklaas<br />

NMBS Holding vertaaldienst –<br />

Brussel<br />

No Problem - Deinze<br />

Stad <strong>Gent</strong> - Pedagogische<br />

Begeleidingsdienst - project<br />

thuistaal<br />

Rijksdienst <strong>voor</strong> Kinderbijslag<br />

<strong>voor</strong><br />

Werknemers - Brussel<br />

Uitgeverij Cascade nv - Antwerpen<br />

vzw Roeland - <strong>Gent</strong><br />

55<br />

X-L-Ent nv - Roeselare<br />

Belgische Botschaft Berlin/Ambassade<br />

van <strong>het</strong><br />

Koninkrijk België Berlijn - Duitsland<br />

Aston University, School of<br />

Languages and Social<br />

Sciences - Verenigd Koninkrijk<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Internationalisering<br />

Roeland, <strong>Gent</strong><br />

Outside Travel<br />

Clipvakanties<br />

Catapa, <strong>Gent</strong><br />

Zuiddag, Brussel<br />

Oxfam Solidariteit, Brussel<br />

VVSG, Brussel<br />

FOS, Brussel<br />

VOKA, <strong>Gent</strong><br />

VRT, Brussel<br />

Woestijnvis, Vil<strong>voor</strong>de<br />

NTG <strong>Gent</strong> (audiodescriptie)<br />

Wijs, Sint-niklaas<br />

Stichting Auschwitz<br />

Belgische voetbalbond<br />

Office de Tourisme Villers sur<br />

Mer<br />

Ofice de tourisme Etretat<br />

Brussel Onthaal<br />

De Som<br />

Tolk- en vertaalservice <strong>Gent</strong><br />

* opgelet: tolk- en vertaalstages<br />

worden in de meeste<br />

gevallen gecoördineerd door de<br />

hogeschool,<br />

vb. Zuiddag, Catapa, FOS,<br />

VOKA, NTG.<br />

Deze persoonlijk aanschrijven is<br />

niet erg nuttig.


2.4 VERANTWOORDING VAN HET GEBRUIK VAN EEN ANDERE ONDER-<br />

WIJSTAAL DAN HET NEDERLANDS<br />

1 Doelstellingen en resultaten<br />

Tot op heden biedt de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> in diverse studiegebieden een ruim aanbod<br />

aan van anderstalige opleidingsonderdelen die een andere taal tot onderwerp hebben<br />

en tevens een beperkter aanbod van internationale programma’s en anderstalige opleidingsonderdelen<br />

en keuzeopleidingsonderdelen. Het gebruik van een andere taal<br />

dan <strong>het</strong> Nederlands is heden zeer beperkt in de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>. Zoals gesteld in artikel<br />

91 §1 van <strong>het</strong> Structuurdecreet van 4 april 2003, <strong>over</strong>schrijdt geen enkele bacheloropleiding<br />

de beperking van <strong>het</strong> gebruik van een andere taal dan <strong>het</strong> Nederlands<br />

(vastgelegd op maximaal 10% van de omvang van <strong>het</strong> opleidingsprogramma).<br />

De <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> wenst in de toekomst haar anderstalig opleidingsaanbod uit te<br />

breiden. Tegen <strong>het</strong> academiejaar 2012-2013 wil de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> een internationale<br />

component in de opleiding van elke student aan te bieden. Tevens wil ze een internationaal<br />

aanbod in elke opleiding <strong>voor</strong> inkomende studenten organiseren om de Europese<br />

en internationale profilering van de instelling te versterken.<br />

De <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> wenst een “Internationalisation@Home” visie en aanbod uit te<br />

bo<strong>uw</strong>en via <strong>het</strong> aanbieden van internationaliseringservaringen <strong>voor</strong> studenten en personeel<br />

waaraan geen internationaal mobiliteitsaspect verbonden is en via de ontwikkeling<br />

van de internationaliseringsdimensie in de opleidingen. Volgende activiteiten kunnen<br />

tot deze beide componenten leiden: internationale modules, opleidingsonderdelen<br />

en (vervolg)opleidingen, virtuele mobiliteit en e-learning, buitenlandse lesgevers en de<br />

integratie van buitenlandse studenten met eigen studenten.<br />

Men zal internationale modules, opleidingsonderdelen en (vervolg)opleidingen uitbo<strong>uw</strong>en<br />

door Engelstalige cursussen aan te bieden als vast onderdeel in elke opleiding,<br />

door een internationaal uitwisselingsprogramma van minimum 30 ECTS aan te bieden<br />

in elk studiegebied of door een projectmatig internationaal aanbod uit te werken in de<br />

vorm van seminaries, workshops, internationale weken en intensieve programma’s.<br />

Men zal pogen om actief buitenlandse lesgevers aan te trekken.<br />

2 Anderstalige opleidingsonderdelen – INITIELE OPLEIDINGEN<br />

2.1 Opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot onderwerp hebben en die in die<br />

taal worden gedoceerd<br />

De rapportering van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> betreffende de verantwoording van <strong>het</strong> gebruik<br />

van een andere onderwijstaal dan <strong>het</strong> Nederlands zoals de <strong>voor</strong>bije jaren werd<br />

<strong>voor</strong>gelegd aan de Vlaamse regering en <strong>het</strong> Vlaamse parlement, omvat reeds een duidelijk<br />

<strong>over</strong>zicht van de hier gevraagde gegevens. Er werden geen essentiële wijzigingen<br />

doorgevoerd ten opzichte van vorig academiejaar.<br />

Een samenvattend <strong>over</strong>zicht per studiegebied:<br />

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

In de curricula van volgende opleidingen zijn (keuze)opleidingsonderdelen opgenomen<br />

die een vreemde taal tot onderwerp hebben:<br />

� bachelor in <strong>het</strong> office management, afstudeerrichtingen management assistant,<br />

bedrijfsvertaler-tolk en medical management assistant<br />

� bachelor in de toegepaste informatica<br />

� bachelor in <strong>het</strong> bedrijfsmanagement, afstudeerrichtingen, accountancy-fiscaliteit,<br />

financie- en verzekeringswezen, KMO-management, logistiek management, marketing,<br />

milieumanagement, rechtspraktijk<br />

� bachelor in de bestuurskunde en <strong>het</strong> publiek management<br />

56


� bachelor in de handelswetenschappen<br />

Het betreft opleidingsonderdelen die volgende talen tot onderwerp hebben: Frans, Engels,<br />

Spaans, Duits, Turks, Italiaans.<br />

Het aantal studiepunten varieert tussen 3 en 8 per opleidingsonderdeel.<br />

Studiegebied toegepaste taalkunde<br />

In de curricula van volgende opleidingen zijn opleidingsonderdelen opgenomen die een<br />

vreemde taal tot onderwerp hebben:<br />

� bachelor in de toegepaste taalkunde<br />

� master in <strong>het</strong> vertalen<br />

� master in <strong>het</strong> tolken<br />

� master in de meertalige communicatie<br />

Het betreft opleidingsonderdelen die volgende vreemde talen tot onderwerp hebben:<br />

Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks. Het aantal studiepunten<br />

varieert tussen 3 en 6 per opleidingsonderdeel.<br />

Studiegebied Onderwijs<br />

In de curricula van de bachelor in <strong>het</strong> onderwijs, lager onderwijs en van de bachelor in<br />

<strong>het</strong> onderwijs, secundair onderwijs zijn opleidingsonderdelen “taal” opgenomen. De<br />

onderwijstaal van deze opleidingsonderdelen is <strong>het</strong> Frans of <strong>het</strong> Engels. Het aantal<br />

studiepunten van deze opleidingsonderdelen varieert tussen 4 en 10 per opleidingsonderdeel.<br />

Studiegebied muziek en dramatische kunst<br />

In de keuzelijst van de bachelor in de muziek, afstudeerrichtingen instrumentenbo<strong>uw</strong>,<br />

scheppende muziek, muziektheorie en uitvoerende muziek zijn de opleidingsonderdelen<br />

‘Duits <strong>voor</strong> zangers’ en ‘Italiaans <strong>voor</strong> zangers’ opgenomen. De studieomvang van<br />

beide opleidingsonderdelen bedraagt 3 studiepunten.<br />

Studiegebied industriële wetenschappen en technologie<br />

In de curricula van volgende opleidingen zijn (keuze)opleidingsonderdelen opgenomen<br />

die een vreemde taal tot onderwerp hebben:<br />

� bachelor in de chemie<br />

� bachelor in de elektromechanica<br />

� bachelor in <strong>het</strong> vastgoed<br />

� bachelor in de houttechnologie<br />

� bachelor in de modetechnologie<br />

� bachelor in de textieltechnologie<br />

Het betreft opleidingsonderdelen die <strong>het</strong> Frans, Engels, Duits of Spaans tot onderwerp<br />

hebben. De studieomvang van deze opleidingsonderdelen bedraagt 3 studiepunten.<br />

2.2 Anderstalige opleidingsonderdelen in Nederlandstalige opleidingen die gedoceerd<br />

worden door anderstalige gasthoogleraren of gastprofessoren<br />

Studiegebied muziek en dramatische kunst<br />

In <strong>het</strong> studiegebied van de muziek en dramatische kunst zijn er 2 anderstalige gastdocenten<br />

die een opleidingsonderdeel in een andere taal doceren. Het gaat steeds om<br />

opleidingsonderdelen uit de Engelstalige master die ook een keuzeoptie zijn <strong>voor</strong> de<br />

studenten in de Nederlandstalige master.<br />

57


Studiegebied beeldende en audiovisuele kunsten<br />

In <strong>het</strong> studiegebied van de beeldende en audiovisuele kunsten zijn er 2 anderstalige<br />

gastdocenten die een opleidingsonderdeel in een andere taal doceren. Het gaat<br />

steeds om opleidingsonderdelen uit de Engelstalige master die ook een keuzeoptie zijn<br />

<strong>voor</strong> de studenten in de Nederlandstalige master.<br />

2.3 Aantal anderstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen of delen van opleidingsonderdelen<br />

in een andere taal doceren<br />

In <strong>het</strong> studiegebied van de toegepaste taalkunde zijn er 17 anderstalige (gast)docenten<br />

die opleidingsonderdelen of delen van opleidingsonderdelen in een andere taal doceren.<br />

Het gaat steeds om opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot onderwerp<br />

hebben.<br />

In <strong>het</strong> studiegebied muziek en dramatische kunst en meer bepaald in de bachelor- en<br />

masteropleiding muziek (Ned. & Eng.) zijn er 12 anderstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen<br />

of delen van opleidingsonderdelen in een andere taal doceren.<br />

In <strong>het</strong> studiegebied beeldende- en audiovisuele kunsten zijn er in de bachelor- en<br />

masteropleidingen (Ned. & Eng.) 2 anderstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen<br />

of delen van opleidingsonderdelen in een andere taal doceren.<br />

2.4 Aantal Nederlandstalige (gast)docenten die opleidingonderdelen of delen van<br />

opleidingsonderdelen in een andere taal doceren<br />

In volgende studiegebieden doceren Nederlandstalige (gast)docenten opleidingsonderdelen<br />

of delen van opleidingsonderdelen, die al dan niet een vreemde taal tot onderwerp<br />

hebben, in een andere taal.<br />

In <strong>het</strong> studiegebied muziek en dramatische kunst<br />

� in de bachelor in de muziek: 2 (gast)docenten<br />

� in de master audiovisuele en beeldende kunst: 3 (gast)docenten<br />

In <strong>het</strong> studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde, meer bepaald in de bachelor<br />

in <strong>het</strong> office management, bachelor in de toegepaste informatica en de bachelor<br />

in <strong>het</strong> bedrijfsmanagement, bachelor en master in de handelswetenschappen, bachelor<br />

en master in de bestuurskunde en in <strong>het</strong> publiek management : 91 (gast)docenten. In<br />

dit totaal: 23 (gast)docenten in rekening nemen <strong>voor</strong> <strong>het</strong> departement Handelswetenschappen<br />

en Bestuurskunde.<br />

In <strong>het</strong> studiegebied van de beeldende en audiovisuele kunsten, hoofdzakelijk in de Engelstalige<br />

master beeldende kunsten en in de Engelstalige master audiovisuele kunsten<br />

zijn er 43 Nederlandstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen of delen van<br />

opleidingsonderdelen in een andere taal doceren.<br />

In <strong>het</strong> studiegebied toegepaste taalkunde, meer bepaald in de bachelor in de toegepaste<br />

taalkunde, master in <strong>het</strong> vertalen, master in <strong>het</strong> tolken en master in de meertalige<br />

communicatie: 53 (gast)docenten.<br />

58


2.5 Anderstalige opleidingsonderdelen waar<strong>voor</strong> de instelling kan aantonen dat de<br />

andere taal een meerwaarde <strong>voor</strong> de student en de functionaliteit van de opleiding<br />

meebrengt<br />

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

Alle opleidingsonderdelen in de bachelors- en masteropleiding in de handelswetenschappen<br />

en in de bachelors- en masteropleiding in de bestuurskunde en <strong>het</strong> publiek<br />

management hebben als onderwijstaal <strong>het</strong> Nederlands, met uitzondering van onderstaande<br />

Engelstalige deelopleidingsonderdelen.<br />

� Enterprise Resource Planning (3 studiepunten)<br />

� European Enterprise Policy (3 studiepunten)<br />

� Introduction to Human Resource Management (3 studiepunten)<br />

� Erasmus Intensive Programme (6 studiepunten)<br />

� Social Philosophy (3 studiepunten)<br />

� G<strong>over</strong>nance of Security(6 studiepunten)<br />

� International Economics(3 studiepunten)<br />

� Study Visits(3 studiepunten)<br />

Motivering van de meerwaarde <strong>voor</strong> de student en van de functionaliteit <strong>voor</strong> de opleiding:<br />

De Engelstalige opleidingsonderdelen worden ingericht in <strong>het</strong> kader van internationale<br />

studentenmobiliteit. Ze worden aangeboden in <strong>het</strong> kader van een International<br />

Course Programma dat toegankelijk is <strong>voor</strong> inkomende internationale uitwisselingsstudenten.<br />

Door Engelstalige opleidingsonderdelen aan te bieden kunnen we meer<br />

inkomende uitwisselingsstudenten aantrekken en op die manier meer bilaterale contracten<br />

behouden die ons toelaten uitgaande uitwisselingsstudenten uit te sturen.<br />

Erasmus Intensive Programme wordt georganiseerd in <strong>het</strong> kader van internationale<br />

programma’s die door de Europese Commissie in <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> LLP/ERASMUSprogramma<br />

worden gefinancierd. Studenten verblijven daar<strong>voor</strong> gedurende korte tijd<br />

in <strong>het</strong> buitenland om in samenwerking met studenten uit partnerinstellingen een project<br />

uit te werken.<br />

Het Engels is een belangrijke taal in de internationale bedrijfskundige en bestuurskundige<br />

wetenschappelijke en professionele velden.<br />

Het gebruik van <strong>het</strong> Engels in deze anderstalige opleidingsonderdelen verdiept en<br />

geeft een praktische toepassing aan de kennis van de Engelse taal die de studenten<br />

reeds verworven hebben binnen hun bacheloropleiding in de bestuurskunde en in de<br />

handelswetenschappen.<br />

De studenten die deze Engelstalige opleidingsonderdelen opnemen, volgen deze lessen<br />

samen met de buitenlandse studenten. Dit geeft de studenten die niet deelnemen<br />

aan internationale studentenmobiliteit toch de mogelijkheid van de internationale studiesfeer<br />

te proeven (“internationalisation at home”).<br />

Volgende organisatorische aspecten faciliteren <strong>voor</strong> de studenten <strong>het</strong> volgen van anderstalige<br />

opleidingsonderdelen:<br />

� Het Engels maakt deel uit van <strong>het</strong> curriculum van de bacheloropleidingen in de<br />

bestuurskunde en in de handelswetenschappen.<br />

� Bij de Engelstalige opleidingsonderdelen kunnen de studenten bij de titularis beroep<br />

doen op bijkomende toelichtingen in <strong>het</strong> Nederlands.<br />

� Bij de Engelstalige opleidingsonderdelen hebben de studenten <strong>het</strong> recht examen<br />

in <strong>het</strong> Nederlands af te leggen.<br />

59


Studiegebied beeldende en audiovisuele kunsten en muziek en podiumkunsten.<br />

De masteropleidingen in de Beeldende en Audiovisuele Kunsten hebben zowel een<br />

Nederlandstalige als een Engelstalige versie. Elke student dient daarbij in <strong>het</strong> masterprogramma<br />

3 theoretische seminaries te kiezen uit een aanbod van een 35-tal seminaries.<br />

De seminaries van de Engelstalige master worden ook aangeboden in de<br />

Nederlandstalige versie van de master. Studenten kunnen in de Nederlandstalige<br />

master dus opteren <strong>voor</strong> Engelstalige opleidingsonderdelen.<br />

Argumentatie:<br />

De studenten worden geënthousiasmeerd om binnen <strong>het</strong> seminarie te werken en te<br />

reflecteren in een duidelijk internationaal gerichte context. Daarbij is Engels ook vaak<br />

de voertaal in <strong>het</strong> werkveld en worden studenten geïnitieerd in de Engelstalige vakterminologie.<br />

Door studenten van de Nederlandstalige master de mogelijkheid te geven seminaries<br />

te kiezen uit de Engelstalige master verbreedt <strong>het</strong> inhoudelijk aanbod <strong>voor</strong> studenten.<br />

Studenten kunnen op deze wijze nog meer een programma op maat samenstellen<br />

dat aansluit bij hun noden en behoeftes.<br />

De studenten die deze Engelstalige keuzevakken opnemen, volgen deze opleidingsonderdelen<br />

samen met de buitenlandse studenten. Dit geeft de studenten die niet<br />

deelnemen aan internationale studentenmobiliteit toch de mogelijkheid van de internationale<br />

studiesfeer te proeven (“internationalisation at home”).<br />

Uitswisselingsstudenten kunnen in hun learning agreement, na <strong>over</strong>leg, ook opteren<br />

<strong>voor</strong> één of meerdere Engelstalige seminaries. Dit geeft uitwisselingsstudenten niet<br />

alleen de kans om ook theoretische opleidingsonderdelen te volgen in <strong>het</strong> kader van<br />

hun uitwisseling, <strong>het</strong> creëert binnen de seminaries ook een rijke diversiteit van studenten:<br />

reguliere Nederlandstalige studenten, reguliere Engelstalige studenten alsook<br />

uitwisselingsstudenten en dit vanuit diverse afstudeerrichtingen en specialisaties binnen<br />

de beeldende en audiovisuele kunsten.<br />

Volgende organisatorische aspecten faciliteren <strong>voor</strong> de studenten <strong>het</strong> volgen van anderstalige<br />

opleidingsonderdelen:<br />

� Het volgen van anderstalige opleidingsonderdelen wordt de studenten niet opgedrongen.<br />

Het zijn keuzevakken. De studenten die geen anderstalige opleidingsonderdelen<br />

wensen, kunnen Nederlandstalige keuzevakken kiezen. De studenten<br />

die Engelstalige opleidingsonderdelen volgen, doen dit als gevolg van een<br />

wel<strong>over</strong>wogen keuze.<br />

� Bij de Engelstalige opleidingsonderdelen kunnen de studenten bij de titularis beroep<br />

doen op bijkomende toelichtingen in <strong>het</strong> Nederlands.<br />

� Bij de Engelstalige opleidingsonderdelen hebben de studenten <strong>het</strong> recht examen<br />

in <strong>het</strong> Nederlands af te leggen.<br />

Aanbod 2010-<strong>2011</strong>, 8 Engelstalige seminaries van elk 4 studiepunten.<br />

� Being Placeless<br />

� World art: discussions in the anthropology of art<br />

� Ganda-<strong>Gent</strong>-Ghent. Art and history from the Middle Ages to the present day<br />

� Art & the Page. An Analysis<br />

� A Prior Magazine.<br />

� Madness and contemporary culture<br />

� Video Art: Review, Preview and Extensions<br />

� Expanded documentary<br />

60


2.6 De instellingen geven aan hoe zij aan de beperkingen opgenomen in artikel 91<br />

§1 tegemoetkomen<br />

In artikel 91§1 van <strong>het</strong> Structuurdecreet van 4 april 2003 wordt gesteld dat <strong>voor</strong> bacheloropleidingen<br />

<strong>het</strong> gebruik van een andere onderwijstaal dan <strong>het</strong> Nederlands<br />

wordt beperkt tot 10% van de omvang van <strong>het</strong> opleidingsprogramma. Voor <strong>het</strong> bepalen<br />

van die grens worden opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot <strong>voor</strong>werp<br />

hebben, niet meegenomen evenmin de anderstalige opleidingsonderdelen die studenten<br />

aan een andere instelling van hoger onderwijs volgen.<br />

Gezien heden <strong>het</strong> aantal anderstalige opleidingsonderdelen die geen vreemde taal tot<br />

<strong>voor</strong>werp hebben zeer beperkt in aantal zijn (cf. supra 2.5), heeft de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> geen maatregelen moeten treffen om de beperking van anderstalige opleidingsonderdelen<br />

tot maximum 10 % van <strong>het</strong> opleidingsprogramma te respecteren. De anderstalige<br />

opleidingsonderdelen, zoals weergegeven in 2.5, zijn bovendien keuzeopleidingsonderdelen.<br />

Verhouding anderstalige opleidingsonderdelen tot <strong>het</strong> gehele opleidingsprogramma<br />

van de bachelor:<br />

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

bachelor in <strong>het</strong> bedrijfsmanagement<br />

Vanaf <strong>het</strong> academiejaar 2010-<strong>2011</strong> bood <strong>het</strong> departement Bedrijfsmanagement Mercator<br />

<strong>voor</strong> de studenten van de eigen initiële opleidingen een aantal anderstalige<br />

keuze-opleidingsonderdelen aan die niet de studie van een taal tot <strong>voor</strong>werp hebben.<br />

Voor alle verplichte opleidingsonderdelen heeft de student steeds de vrije keuze om<br />

<strong>het</strong> opleidingsonderdelen in <strong>het</strong> Nederlands of in <strong>het</strong> Engels te volgen.<br />

� ICT I (English taught)<br />

� Partim Word and PowerPoint<br />

� Partim Spreadsheet applications<br />

� Financial Statements Analyses<br />

� ICT II (English taught)<br />

� European Insurance<br />

� Sustainable Development<br />

� HRM (English taught)<br />

� Webdesign (English taught)<br />

� Supply chin management and ERP<br />

� Partim Supply chanin management (English taught)<br />

� Partim ERP (English taught)<br />

� Cross Cultural Communication<br />

Een aantal andere opleidingsonderdelen werden in <strong>het</strong> Nederlands gedoceerd,<br />

maar bevatten wel een vak<strong>over</strong>schrijdende opdracht tussen een “beroepsgericht” opleidingsonderdeel<br />

en een vreemde taal (<strong>over</strong>zicht zie hieronder).<br />

Vak<strong>over</strong>schrijdende opdrachten (van beroepsgerichte opleidingsonderdelen samen<br />

met taalvakken) betekenen <strong>voor</strong> de studenten een meerwaarde in hun opleiding. Zij<br />

zijn er immers op gericht bij de studenten de communicatieve en interpersoonlijke<br />

competenties aan te kweken die in een meertalige bedrijfsomgeving en in een internationale<br />

context verlangd worden van de professionele bachelor.<br />

In <strong>het</strong> kader van deze vak<strong>over</strong>schrijdende opdrachten worden de onderwijstaal en <strong>het</strong><br />

studiemateriaal van de betrokken opleidingsonderdelen gecombineerd gebruikt. Er<br />

wordt op deze manier <strong>over</strong> gewaakt dat er geen anderstalige onderwijsmaterialen<br />

gebruikt worden tenzij ze eveneens kaderen in <strong>het</strong> opleidingsonderdeel vreemde taal.<br />

61


Vak<strong>over</strong>schrijdende opdrachten zijn noodzakelijk omdat de afgestudeerden in de opleiding<br />

Bedrijfsmanagement terechtkomen in een beroepveld dat meer en meer de<br />

invloed ondergaat van de internationalisering. Deze opdrachten worden steeds beoordeeld<br />

door een taallector en een beroepsgerichte vaklector. De beoordeling van<br />

<strong>het</strong> opleidingsonderdeel dat geen taalvak is, gebeurt steeds in <strong>het</strong> Nederlands.<br />

Voor buitenlandse stages en de eventueel daarmee verbonden bachelorproef wordt<br />

de te gebruiken taal contractueel afgesproken tussen de 3 partijen (de student, de<br />

stagementor van <strong>het</strong> stagebedrijf en stagebegeleider van de hogeschool). In dit geval<br />

is de stagebegeleider steeds in staat de nodige begeleiding te bieden.<br />

Het gecombineerd taalgebruik “Nederlands / Vreemde taal” is <strong>voor</strong> alle opleidingsonderdelen<br />

opgenomen op de studiefiches bij de rubriek “Doceertaal”.<br />

bachelor in de bestuurskunde en <strong>het</strong> publiek management<br />

In de bacheloropleiding in de bestuurskunde en <strong>het</strong> publiek management nemen de<br />

studenten 15 studiepunten keuzevakken op die ze kiezen uit een lijst met Nederlandstalige<br />

en Engelstalige opleidingsonderdelen. Naast de keuzelijst kunnen de studenten<br />

ook opleidingsonderdelen uit andere opleidingen aan de Associatie Universiteit<br />

<strong>Gent</strong> als keuzevak opnemen.<br />

De Engelstalige opleidingsonderdelen in de keuzelijst zijn de volgende:<br />

� Enterprise Resource Planning (3 studiepunten)<br />

� European Enterprise Policy (3 studiepunten)<br />

� Introduction to Human Resource Management (3 studiepunten)<br />

� Erasmus Intensive Programme (6 studiepunten)<br />

� Social Philosophy (3 studiepunten)<br />

� G<strong>over</strong>nance of Security(6 studiepunten)<br />

� International Economics(3 studiepunten)<br />

� Study Visits(3 studiepunten)<br />

In de bacheloropleiding in de bestuurskunde en <strong>het</strong> publiek management kunnen de<br />

studenten dus zelf bepalen of ze anderstalige opleidingsonderdelen opnemen, en dit<br />

met een maximum van 15 studiepunten.<br />

In de bacheloropleiding in de bestuurskunde en <strong>het</strong> publiek management kunnen de<br />

studenten zelf bepalen of ze anderstalige opleidingsonderdelen opnemen, met een<br />

percentage anderstalige opleidingsonderdelen ten aanzien van de omvang van <strong>het</strong><br />

volledige opleidingsprogramma van de opleiding variërend van 0 % (0 studiepunten<br />

van 180) tot 8.33 % (15 studiepunten van 180).<br />

master in de bestuurskunde en <strong>het</strong> publiek management<br />

In de masteropleiding in de bestuurskunde en <strong>het</strong> publiek management nemen de<br />

studenten 12 studiepunten seminaries managementdiscipline op die ze kiezen uit een<br />

lijst met Nederlandstalige en Engelstalige opleidingsonderdelen.<br />

De Engelstalige opleidingsonderdelen in de lijst met seminaries managementdiscipline<br />

zijn de volgende:<br />

� Personnel Management (6 studiepunten)<br />

� Change Management(6 studiepunten)<br />

In de masteropleiding in de bestuurskunde en <strong>het</strong> publiek management nemen de<br />

studenten 6 studiepunten keuzevakken op die ze kiezen uit een lijst (keuzelijst 2) met<br />

Nederlandstalige en Engelstalige opleidingsonderdelen. Naast de keuzelijst kunnen<br />

62


de studenten ook opleidingsonderdelen uit andere opleidingen aan de Associatie<br />

Universiteit <strong>Gent</strong> als keuzevak opnemen.<br />

De Engelstalige opleidingsonderdelen in de keuzelijst zijn de volgende:<br />

� Personnel Management (6 studiepunten)<br />

� Change Management (6 studiepunten)<br />

� G<strong>over</strong>nance of Security (6 studiepunten)<br />

In de masteropleiding in de bestuurskunde en <strong>het</strong> publiek management kunnen de<br />

studenten dus zelf bepalen hoeveel anderstalige opleidingsonderdelen ze opnemen,<br />

en dit met een minimum van 6 studiepunten en een maximum van 18 studiepunten.<br />

In de masteropleiding in de bestuurskunde en <strong>het</strong> publiek management kunnen de<br />

studenten zelf bepalen hoeveel anderstalige opleidingsonderdelen ze opnemen, met<br />

een percentage anderstalige opleidingsonderdelen ten aanzien van de omvang van<br />

<strong>het</strong> volledige opleidingsprogramma van de opleiding variërend van 10 % (6 studiepunten<br />

van 60) tot 30 % (18 studiepunten van 60).<br />

bachelor in de handelswetenschappen<br />

In de bacheloropleiding in de handelswetenschappen nemen de studenten 12 studiepunten<br />

keuzevakken op die ze kiezen uit een lijst met Nederlandstalige en Engelstalige<br />

opleidingsonderdelen. Naast de keuzelijst kunnen de studenten ook opleidingsonderdelen<br />

uit andere opleidingen aan de Associatie Universiteit <strong>Gent</strong> als keuzevak opnemen.<br />

De Engelstalige opleidingsonderdelen in de keuzelijst zijn de volgende:<br />

� Erasmus Intensive Programme (6 studiepunten)<br />

In de bacheloropleiding in de handelswetenschappen kunnen de studenten dus zelf<br />

bepalen of ze anderstalige opleidingsonderdelen opnemen, en dit met een maximum<br />

van 6 studiepunten.<br />

In de bacheloropleiding in de handelswetenschappen kunnen de studenten zelf bepalen<br />

of ze anderstalige opleidingsonderdelen opnemen, met een percentage anderstalige<br />

opleidingsonderdelen ten aanzien van de omvang van <strong>het</strong> volledige opleidingsprogramma<br />

van de opleiding variërend van 0 % (0 studiepunten van 180) tot 3.33 %<br />

(6 studiepunten van 180).<br />

master in de handelswetenschappen<br />

In de masteropleiding in de handelswetenschappen volgen de studenten volgende<br />

Engelstalige opleidingsonderdelen:<br />

afstudeerrichting accountancy en fiscaliteit<br />

� IAS/IFRS (6 studiepunten)<br />

afstudeerrichting finance and risk management<br />

verplichte vakken:<br />

� Advanced Corporate Finance (6 studiepunten)<br />

� Investment Analysis and Portfolio Management(6 studiepunten)<br />

6 studiepunten keuzevakken te kiezen uit een lijst met Nederlandstalige en Engelstalige<br />

opleidingsonderdelen, waarvan de Engelstalige zijn:<br />

� Topics in International Finance (3 studiepunten)<br />

� Financial Aspects of International Trade (3 studiepunten)<br />

63


afstudeerrichting management en informatica<br />

� IT Law(3 studiepunten)<br />

� Business Cases in Information and Knowledge Management(3 studiepunten)<br />

afstudeerrichting marketing management<br />

� Marketing Communication and Media(6 studiepunten)<br />

� Consumer Behavior and Society(6 studiepunten)<br />

afstudeerrichting strategisch management<br />

� Strategic Business Game(4 studiepunten)<br />

� Strategic Human Resource Management(6 studiepunten)<br />

In de masteropleiding in de handelswetenschappen kunnen de studenten dus zelf<br />

bepalen hoeveel anderstalige opleidingsonderdelen ze opnemen, en dit met een minimum<br />

van 6 studiepunten en een maximum van 12 studiepunten.<br />

In de masteropleiding in de handelswetenschappen kunnen de studenten zelf bepalen<br />

hoeveel anderstalige opleidingsonderdelen ze opnemen, met een percentage anderstalige<br />

opleidingsonderdelen ten aanzien van de omvang van <strong>het</strong> volledige opleidingsprogramma<br />

van de opleiding variërend van 10 % (6 studiepunten van 60) tot 20<br />

% (12 studiepunten van 60).<br />

2.7 Voor bachelor- en masteropleidingen: studenten hebben <strong>het</strong> recht om een<br />

examen in <strong>het</strong> Nederlands af te leggen (uitgezonderd art. 91§1-1° en 3°)<br />

Vermits <strong>het</strong> om anderstalige keuzeopleidingsonderdelen in Nederlandstalige opleidingen<br />

gaat (cf. 2.5 en 2.6 supra), hebben studenten de individuele keuze om de<br />

examens in <strong>het</strong> Nederlands af te leggen.<br />

2.8 Informatie <strong>over</strong> de toetsing van de adequate taalbeheersing door de Nederlandstalige<br />

docenten van de andere taal van hun vakgebied.<br />

Bij docenten die opleidingsonderdelen doceren die een vreemde taal tot onderwerp<br />

hebben, liggen de diplomavereisten vast bij aanwerving. Ze worden bij hun aanstelling<br />

of aanwerving uitvoerig gescreend op hun mondelinge en schriftelijke taalbeheersing<br />

in <strong>het</strong> Nederlands en de betrokken vreemde taal. Bij anderstalige opleidingsonderdelen<br />

zoals opgenomen in punt 2.5, handelt <strong>het</strong> <strong>over</strong> opleidingsonderdelen uit de<br />

academische bachelors en masters. Omdat <strong>het</strong> Engels de gangbare taal is in de betreffende<br />

onderzoekswereld gaat men er van uit dat docenten deze taal ook courant<br />

gebruiken en ten gronde beheersen waardoor de adequate taalbeheersing van de<br />

docenten aanwijsbaar is. In dit geval is <strong>het</strong> Engels bovendien onontbeerlijk in de<br />

meertalige bedrijfsomgeving en internationale context. Men gaat er van uit dat docenten<br />

hierdoor <strong>over</strong> een voldoende kennis en beheersing van <strong>het</strong> Engels beschikken.<br />

3 Anderstalige opleidingsonderdelen – VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN<br />

De rapportering van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> betreffende de verantwoording van <strong>het</strong> gebruik<br />

van een andere onderwijstaal dan <strong>het</strong> Nederlands zoals de <strong>voor</strong>bije jaren werd<br />

<strong>voor</strong>gelegd aan de Vlaamse regering en <strong>het</strong> Vlaamse parlement, omvat reeds een duidelijk<br />

<strong>over</strong>zicht van de hier gevraagde gegevens. Er werden geen essentiële wijzigingen<br />

doorgevoerd ten opzichte van vorig academiejaar.<br />

In de volgende <strong>voor</strong>tgezette opleidingen worden opleidingsonderdelen aangeboden in<br />

een andere taal dan <strong>het</strong> Nederlands:<br />

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

� Bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement<br />

64


� Bachelor na bachelor Toegepaste fiscaliteit<br />

Het betreffen opleidingsonderdelen die al dan niet een vreemde taal tot onderwerp<br />

hebben: communicatiestrategieën, Business Spaans, Business Frans (niveau 1 en 2),<br />

Business Engels, business Duits, stage, Strategy and Entrepeneurship en scriptie. De<br />

studieomvang van deze opleidingsonderdelen bedraagt 3 tot 15 studiepunten.<br />

� Communicatieve vaardigheden (IB)<br />

� Partim Cross Cultural Communication (IB)<br />

� Le français des affaires (Niveau intermédiaire – B2)<br />

� Le français des affaires (Niveau avancé – C1)<br />

� Business English (Intermediate – B2)<br />

� Business English (Advanced – C1)<br />

� Wirtschaftsdeutsch (Mittelstufe – B2)<br />

� Español de negocios (Intermedio – B2)<br />

� E-Marketing<br />

� European Studies and European Law<br />

� Strategy and entrepreneurship<br />

� International marketing<br />

� Stage<br />

� Bachelorproef<br />

Studiegebied toegepaste taalkunde<br />

� Postgraduaat conferentietolken<br />

Het betreffen opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot onderwerp hebben:<br />

� consecutief tolken Duits/Engels/Frans/Russisch/Spaans/Tsjechisch – Nederlands;<br />

� consecutief tolken Nederlands – Duits / Engels / Frans / Russisch / Spaans /<br />

Tsjechisch;<br />

� simultaan tolken Duits / Engels / Frans / Russisch / Spaans / Tsjechisch – Nederlands;<br />

� simultaan tolken Nederlands– Duits/Engels/Frans/Russisch/Spaans/Tsjechisch.<br />

De studieomvang van deze opleidingsonderdelen bedraagt 4 tot 8 studiepunten.<br />

4 Anderstalige opleidingen<br />

4.1 Overzicht van de anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van de<br />

initiële opleidingen:<br />

(uitgezonderd ICP-opleidingen en masters Erasmus Mundus – cfr. punt 5)<br />

De rapportering van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> betreffende de verantwoording van <strong>het</strong> gebruik<br />

van een andere onderwijstaal dan <strong>het</strong> Nederlands zoals de <strong>voor</strong>bije jaren werd<br />

<strong>voor</strong>gelegd aan de Vlaamse regering en <strong>het</strong> Vlaamse parlement, omvat reeds een duidelijk<br />

<strong>over</strong>zicht van de hier gevraagde gegevens. Er werden geen essentiële wijzigingen<br />

doorgevoerd ten opzichte van vorig academiejaar.<br />

Studiegebied muziek en dramatische kunst<br />

1. Master of Music<br />

Onderwijstaal: Engels<br />

Aantal anderstalige studenten: 15 (i.e. 100% anderstalige studenten)<br />

Land van herkomst van de anderstalige studenten: Colombia, Duitsland, Italië,<br />

Oekraïne, Rusland, Portugal, Turkije, Verenigde staten van Amerika, Zuid-Afrika.<br />

65


Naam van de equivalente Nederlandstalige opleiding en afstudeerrichtingen: master<br />

in de muziek (171 studenten).<br />

2. Master of visual arts<br />

Onderwijstaal: Engels<br />

Anderstalige studenten: 9 (i.e. 100% anderstalige studenten)<br />

Land van herkomst van de anderstalige studenten: Estland, Georgië, Italië, Japan,<br />

Finland, Taiwan, China, Zuid-Afrika.<br />

Equivalente Nederlandstalige opleiding: master in de beeldende kunsten (170 studenten)<br />

3. Master of audiovisual arts<br />

Onderwijstaal: Engels<br />

Anderstalige studenten: 1 (i.e. 100% anderstalige studenten)<br />

Land van herkomst van de anderstalige studenten: Frankrijk.<br />

Equivalente Nederlandstalige opleiding: master in de audiovisuele kunsten<br />

(30 studenten).<br />

4.2 Overzicht van de anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van<br />

de <strong>voor</strong>tgezette opleidingen:<br />

Er worden geen anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van de<br />

<strong>voor</strong>tgezette opleiding.<br />

5. Opleidingen met internationaal karakter<br />

Overzicht van de International Course Programme-opleidingen en de masteropleidingen<br />

Erasmus Mundus<br />

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

� Business Languages and IT Services<br />

Tijdens <strong>het</strong> academiejaar 2009-2010 waren 120 Nederlandstalige studenten en 42<br />

anderstalige studenten ingeschreven in de opleiding Business Languages and IT<br />

Services. 35 % van de studenten in deze opleiding waren dus anderstalig. De 20<br />

docenten zijn allen Nederlandstalig.<br />

� International Management Programme<br />

Het International Management Programme is een gestructureerd aanbod van Engelstalige<br />

opleidingsonderdelen, enkel toegankelijk <strong>voor</strong> inkomende uitwisselingsstudenten,<br />

niet <strong>voor</strong> de eigen studenten. Tijdens <strong>het</strong> academiejaar 2010-<strong>2011</strong> waren<br />

3 Nederlandstalige studenten en 101 anderstalige studenten ingeschreven in<br />

de opleiding International Management Programme. 97 % van de studenten in deze<br />

opleiding waren dus anderstalig. De 28 docenten zijn allen Nederlandstalig.<br />

� International Programme for Business Studies<br />

Tijdens <strong>het</strong> academiejaar 2009-2010 bood de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> de buitenlandse<br />

uitwisselingsstudenten een aantal opleidingsonderdelen aan in <strong>het</strong> Engels. Dit internationaal<br />

curriculum is een troef om te kunnen deelnemen aan internationale<br />

uitwisselingsprojecten. Het programma is een gestructureerd aanbod van Engelstalige<br />

opleidingsonderdelen, maar is geen anderstalige opleiding en werd niet<br />

aangeboden aan de eigen studenten.<br />

66


Tijdens <strong>het</strong> academiejaar 2009-2010 volgden 104 buitenlandse studenten één of<br />

meerdere opleidingsonderdelen van dit internationaal curriculum. De 14 docenten<br />

zijn allen Nederlandstalig.<br />

Studiegebied sociaal-agogisch werk<br />

� English programme Social work<br />

Tijdens <strong>het</strong> academiejaar 2010-<strong>2011</strong> bood de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> de buitenlandse<br />

uitwisselingsstudenten een aantal opleidingsonderdelen met betrekking tot sociaalagogisch<br />

werk aan in <strong>het</strong> Engels. Dit internationaal curriculum is een troef om te<br />

kunnen deelnemen aan internationale uitwisselingsprojecten. Het programma is<br />

een aanbod van Engelstalige opleidingsonderdelen, maar is geen anderstalige opleiding<br />

en werd niet aangeboden aan de eigen studenten. Tijdens <strong>het</strong> academiejaar<br />

2010-<strong>2011</strong> volgden 15 buitenlandse studenten één of meerdere opleidingsonderdelen<br />

van dit internationaal curriculum.<br />

Studiegebied Toegepaste Taalkunde<br />

� Dutch & Translation (60 studiepunten)<br />

Alle studenten (10) zijn anderstaligen. De opleiding beoogt een stevige basis kennis<br />

van <strong>het</strong> Nederlands bij te brengen (niveau B2 van <strong>het</strong> Europees Referentiekader).<br />

De opleiding is opgebo<strong>uw</strong>d uit:<br />

� opleidingsonderdelen Nederlands (27 stpt, in <strong>het</strong> Nederlands)<br />

� opleidingsonderdelen toegepaste taalkunde (18 stpt, in <strong>het</strong> Engels)<br />

� keuzevakken (15 stpt, Engels of, <strong>voor</strong> opleidingsonderdelen die de taal tot <strong>voor</strong>werp<br />

hebben, de betrokken taal)<br />

13 Nederlandstalige en 6 anderstalige docenten<br />

6. Andere onderdelen van <strong>het</strong> <strong>verslag</strong><br />

6.1. Informatie <strong>over</strong> de communicatie<br />

De communicatie met de studenten in <strong>het</strong> kader van de anderstalige opleidingsonderdelen<br />

in alle diverse studiegebieden gebeurt via de algemene website van de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> en haar departementen, via de studiegids en via brochures.<br />

6.2. Overzicht van de kennistoetsen<br />

In artikel 22 van de onderwijs- en examenregeling van <strong>het</strong> academiejaar 2010-<strong>2011</strong><br />

van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> staat:<br />

“ §2. Taal<strong>voor</strong>waarden<br />

1° Bij de inschrijving <strong>voor</strong> een Nederlandstalige opleiding dient de kandidaat-student<br />

te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal:<br />

- of door <strong>het</strong> afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid<br />

leerjaar in <strong>het</strong> Nederlandstalig secundair onderwijs;<br />

- of door <strong>het</strong> afleveren van een bewijs van slagen <strong>voor</strong> een opleiding of één of<br />

meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60<br />

67


studiepunten in <strong>het</strong> Nederlandstalig hoger onderwijs;<br />

- of door <strong>het</strong> afleveren van taalattest.<br />

Het taalattest moet <strong>het</strong> bewijs leveren dat de student een niveau B2 (‘Vantage’ in<br />

<strong>het</strong> Europees Referentiekader) bezit.<br />

B2 komt <strong>over</strong>een met:<br />

� een attest van slagen in niveau 5 aan <strong>het</strong> Universitair Centrum <strong>voor</strong><br />

Talenonderwijs <strong>Gent</strong>; of<br />

� een attest van slagen in richtgraad 3 niveau 7 aan <strong>het</strong> Instituut <strong>voor</strong><br />

Volwassenenonderwijs; of<br />

� een certificaat ‘Nederlands als vreemde taal’, profiel van ‘professionele<br />

taalvaardigheid’ van de Nederlandse Taalunie.<br />

In uitzondering met <strong>het</strong> bovenvermelde geldt <strong>het</strong> volgende:<br />

- <strong>voor</strong> een inschrijving in de Bachelor in de toegepaste taalkunde, de Master in<br />

<strong>het</strong> vertalen, de Master in <strong>het</strong> tolken en de Master in de meertalige communicatie<br />

is een taalattest van niveau C1 (‘Effectiveness’ in <strong>het</strong> Europees Referentiekader)<br />

vereist.<br />

C1 komt <strong>over</strong>een met:<br />

� een attest van slagen in niveau 6 aan <strong>het</strong> Universitair Centrum <strong>voor</strong><br />

Talenonderwijs <strong>Gent</strong>; of<br />

� een attest van slagen in richtgraad 4 niveau 8 aan <strong>het</strong> Instituut <strong>voor</strong><br />

Volwassenenonderwijs; of<br />

� een certificaat ‘Nederlands als vreemde taal’, profiel ‘academische<br />

taalvaardigheid’ van de Nederlandse Taalunie.<br />

Opleidingen waar<strong>voor</strong> een artistieke toelatingsproef georganiseerd wordt, kunnen<br />

<strong>het</strong> taalniveau van de kandidaat-student beoordelen als onderdeel van de toelatingsproef.<br />

Een eventuele specifieke regeling kan uitgewerkt worden in de departementale<br />

aanvullingen.<br />

Studenten die bij hun dossier <strong>voor</strong> toelating van inschrijving of bij de toelatingsproef<br />

niet kunnen bewijzen de Nederlandse taal voldoende te beheersen, worden<br />

niet toegelaten.<br />

2° Het hogeschoolbestuur kan de toelating tot de eerste inschrijving <strong>voor</strong> een in een<br />

andere taal dan <strong>het</strong> Nederlands aangeboden opleiding afhankelijk stellen van<br />

een toets <strong>over</strong> de voldoende kennis van de gebruikte onderwijstaal.<br />

Voor de inschrijving van reguliere buitenlandse studenten in Engelstalige opleidingen<br />

dienen de kandidaat-studenten een van de volgende bewijsstukken <strong>voor</strong><br />

te leggen:<br />

� Een attest dat de student al één jaar met een voltijds studieprogramma<br />

van een Engelstalige opleiding met succes gevolgd heeft; <strong>het</strong>zij aan<br />

een andere instelling <strong>voor</strong> hoger onderwijs, <strong>het</strong>zij aan een secundaire<br />

school;<br />

� Een TOEFL Certificaat, niet ouder dan twee jaar, met een minimum<br />

score 550 punten (papier), 213 punten (computer) of 79 (internet). De<br />

68


deelnemers aan de test vermelden daarbij “institution code 4370”, zodat<br />

de resultaten rechtstreeks bij de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> zouden worden<br />

meegedeeld;<br />

� Een originele ‘test report form’ (TRF) van IELTS, niet ouder dan twee<br />

jaar, met een minimum score 5.5;<br />

� Een certificaat van de “Test Engels” afgeleverd door <strong>het</strong> Universitair<br />

Centrum <strong>voor</strong> Talenonderwijs van de Universiteit <strong>Gent</strong>.<br />

3° Voor postgraduaatopleidingen en bij- en nascholingen kunnen in de departementale<br />

aanvullingen afwijkende taalvereisten opgenomen worden.”<br />

6.3 Gedragscode<br />

De gedragscode met betrekking tot een onderwijstaal anders dan <strong>het</strong> Nederlands, is<br />

opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>:<br />

Artikel 8. Bestuurstaal en onderwijstaal<br />

De onderwijstaal in de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> is <strong>het</strong> Nederlands met uitzondering van <strong>het</strong><br />

bepaalde in artikel 9.<br />

Artikel 9. Gedragscode onderwijstaal anders dan <strong>het</strong> Nederlands<br />

§1. Anderstalige opleidingen<br />

Een opleiding kan in een andere taal dan <strong>het</strong> Nederlands worden gegeven in<br />

de volgende gevallen:<br />

1. indien <strong>het</strong> een bachelor-na-bachelor of een master-na-master betreft;<br />

2. indien <strong>het</strong> een postgraduaat betreft;<br />

3. indien <strong>het</strong> permanente vorming/bij- en nascholing betreft;<br />

4. indien <strong>het</strong> een master betreft in <strong>het</strong> kader van een International Course<br />

Programme (ICP) of in <strong>het</strong> kader van Erasmus Mundus;<br />

5. inddien <strong>het</strong> een bachelor of een master betreft die specifiek ten behoeve<br />

van buitenlandse studenten is ontworpen op <strong>voor</strong>waarde dat er in dezelfde<br />

instelling een equivalente opleiding in <strong>het</strong> Nederlands wordt aangeboden.<br />

Desgevallend kan <strong>het</strong> aanbod van een anderstalige opleiding en van de<br />

equivalente opleiding in <strong>het</strong> Nederlands worden verwezenlijkt door samenwerking<br />

en taakverdeling tussen de <strong>voor</strong> de betrokken opleiding bevoegde<br />

instellingen binnen dezelfde provincie.<br />

De onderwijstaal van een opleiding wordt vermeld in de opleidingsfiche in de studiegids.<br />

De onderwijstaal van de opleiding wordt samen met <strong>het</strong> opleidingsprogramma <strong>voor</strong>gesteld<br />

door de departementsraad en beslist door <strong>het</strong> bestuurscollege.<br />

Examens in anderstalige opleidingen, zoals hierboven beschreven, worden afgelegd<br />

in de onderwijstaal van de opleiding. Examens <strong>over</strong> opleidingsonderdelen die een<br />

taal tot <strong>voor</strong>werp hebben binnen een anderstalige opleiding, worden afgelegd in de<br />

onderwijstaal van <strong>het</strong> opleidingsonderdeel.<br />

§2. Anderstalige opleidingsonderdelen in bachelor- en masteropleidingen<br />

Een opleidingsonderdeel kan in een andere taal dan <strong>het</strong> Nederlands worden<br />

aangeboden in de bachelor, de master, de bachelor-na-bachelor en de master-na-master,<br />

indien:<br />

69


1. <strong>het</strong> die taal tot <strong>voor</strong>werp heeft;<br />

2. <strong>het</strong>, met goedkeuring van de departementsraad, wordt gevolgd aan een andere<br />

instelling <strong>voor</strong> hoger onderwijs;<br />

3. <strong>het</strong> wordt gedoceerd door een anderstalige gastprofessor;<br />

4. <strong>het</strong> gebruik van de andere taal een meerwaarde <strong>voor</strong> de student betekent en<br />

functioneel is <strong>voor</strong> de opleiding.<br />

Gevallen 1 en 2 zijn toegelaten zonder restricties.<br />

Gevallen 3 en 4 mogen samen niet meer dan 10% (18 studiepunten) van de betrokken<br />

opleiding uitmaken indien <strong>het</strong> om een bacheloropleiding (180 studiepunten) gaat.<br />

In geval 4 mag <strong>het</strong> opleidingsonderdeel niet volledig in de andere taal worden gegeven.<br />

Dit betekent dat, met <strong>het</strong> oog op <strong>het</strong> vermijden van een zwaardere studielast, er<br />

moet worden <strong>voor</strong>zien in bij<strong>voor</strong>beeld nadere toelichtingen in <strong>het</strong> Nederlands, woordenlijsten<br />

met termen uit <strong>het</strong> anderstalig vakjargon, gebruik van vertaalwoordenboek<br />

op <strong>het</strong> examen …<br />

Het opleidingsonderdeel kan slechts in de andere taal worden gegeven indien <strong>het</strong> betrokken<br />

onderwijzend personeelslid de andere taal op adequate wijze beheerst. De<br />

onderwijstaal van <strong>het</strong> opleidingsonderdeel wordt op <strong>voor</strong>stel van de opleidingscommissie,<br />

mits expliciete en omstandige motivering, vastgelegd door de departementsraad.<br />

Met inachtneming van <strong>het</strong> <strong>voor</strong>gaande gelden volgende regels in verband met examens<br />

<strong>over</strong> anderstalige opleidingsonderdelen:<br />

- in de gevallen 1 en 2: de examens worden afgelegd in de onderwijstaal van <strong>het</strong><br />

opleidingsonderdeel;<br />

- in de gevallen 3 en 4: de student heeft steeds <strong>het</strong> recht om zijn examen in <strong>het</strong><br />

Nederlands af te leggen. De betrokken student deelt dit schriftelijk mee aan <strong>het</strong><br />

departementshoofd:<br />

� vóór de eerste evaluatie en ten laatste vóór 1 december <strong>voor</strong> examens<br />

van de eerste examenperiode van de eerste examenzittijd;<br />

� vóór de eerste evaluatie en ten laatste vóór 1 mei <strong>voor</strong> examens van<br />

de tweede examenperiode van de eerste examenzittijd en <strong>voor</strong> examens<br />

van de tweede zittijd.<br />

In een professioneel gerichte bacheloropleiding geldt bovendien de beperking dat<br />

<strong>over</strong> de leerstof die in een andere taal aangeboden wordt, nooit een examen kan<br />

worden afgenomen, tenzij dezelfde leerstof ook in <strong>het</strong> Nederlands werd aangebracht<br />

of gedoceerd.<br />

De onderwijstaal wordt vermeld in de studiefiche van <strong>het</strong> betrokken opleidingsonderdeel.<br />

§3. Faciliteiten <strong>voor</strong> studenten<br />

Voor anderstalige opleidingsonderdelen, zoals beschreven in §2 geval 3 en 4<br />

moeten de studenten de mogelijkheid krijgen om taallessen te volgen in en<br />

<strong>over</strong> de taal waarin de betrokken opleidingsonderdelen worden gegeven, tenzij<br />

de betreffende taal in <strong>het</strong> curriculum van de opleiding zelf of in <strong>het</strong> curriculum<br />

van de <strong>voor</strong>opleiding opgenomen is.<br />

§4. Toezicht <strong>over</strong> de taalbeheersing van gastprofessoren en onderwijzende personeelsleden<br />

in geval van een anderstalige opleiding (§1) of een anderstalig<br />

opleidingsonderdeel (§2, gevallen 3 en 4)<br />

70


Het onderwijzend personeelslid of de gastprofessor dient te slagen <strong>voor</strong> een<br />

speciaal daartoe ontworpen taaltest tenzij de taalbeheersing kan bewezen<br />

worden door andere middelen te beoordelen door <strong>het</strong> departement.<br />

§5. Studentenmobiliteit<br />

De departementsraad kan jaarlijks beslissen om in <strong>het</strong> kader van internationale<br />

studentenmobiliteit afzonderlijke opleidingsonderdelen in een andere taal te<br />

doceren en te examineren.<br />

§6. Rapportering<br />

De departementsraad rapporteert jaarlijks in de maand oktober die volgt op<br />

<strong>het</strong> afsluiten van <strong>het</strong> betrokken academiejaar <strong>over</strong> de toepassing van onderhavige<br />

gedragscode aan <strong>het</strong> bestuurscollege.”<br />

De studentenraad brengt advies uit betreffende de onderwijs- en examenregeling<br />

waarin deze artikels zijn opgenomen, <strong>voor</strong> deze ter beslissing wordt <strong>voor</strong>gelegd<br />

aan de raad van bestuur. Tevens zetelen studenten in de raad van bestuur<br />

die de onderwijs- en examenregeling goedkeurt. In de departementsraad<br />

waarin <strong>het</strong> <strong>voor</strong>stel van de departementale aanvullingen bij de onderwijs- en<br />

examenregeling wordt uitgewerkt, zetelen eveneens studenten.<br />

71


2.5 OVERZICHT INTERNATIONALE LIDMAATSCHAPPEN<br />

Algemeen & Centrale Administratie<br />

� ACA: Academic Cooperation Association<br />

� ACUA: Association of College & University Auditors<br />

� ALF: Anna Lindh Foundation<br />

� ASTP: Association of European Science & Technology Transfer Professionals<br />

� CDIO: Conceive - Design - Implement - Operate<br />

� EAIE: European Association of International Educators<br />

� EAIR: The European Higher Education Society<br />

� EFQM: European Foundation for Quality Management<br />

� ETS: Educational Testing Service<br />

� EURASHE: European Association of Institutions in Higher Education<br />

� IADAT: International Association for the Development of Advances in Technology<br />

� IAU: International Association of Universities<br />

� ICED: International Consortium for Educational Development<br />

� IIA: The Institute of Internal Auditors<br />

� IMHE: Programme on Institutional Management in Higher Education<br />

� ISACA<br />

� Leo-Net: Leveraging Education into Organisations<br />

� NAFSA: Association of International Educators<br />

� VLEVA: Vlaams-Europees verbindingsagentschap<br />

� SPACE: European Network for Business and Language Studies<br />

Departement Bedrijfskunde Aalst<br />

� SPACE: European Network for Business and Language Studies<br />

Departement Bedrijfsinformatie<br />

� GSE: Guide Share Europe<br />

� IFIP: International Federation for Information Processing<br />

� OBUG: Oracle Benelux User Group<br />

� SPACE: European Network for Business and Language Studies<br />

Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur<br />

� AACC: American Association of cereal Chemists<br />

� CELA: The Council of Educators in Landscape Architecture<br />

� ECLAS: European Council of Landscape Architecture Schools<br />

� EFLA: European Foundation for Landscape Architecture<br />

� EUFETEC: European Feed Technology Center<br />

� EUROPEA: Association of Agricultural Education in Europe<br />

� EUROPEL: European Alliance of Dairy Teachers<br />

� ICA: Association for European Life Science Universities<br />

� ISHS: International Society for Horticultural Science<br />

� IFLA: International Federation of Landscape Architects<br />

� ITA: International Triticale Association<br />

72


Departement Bedrijfsmanagement Mercator<br />

� BIVEC-GIBET: Benelux Interuniversitaire Groepering van Vervoerseconomen<br />

� EAA: European Accounting Association<br />

� EFLE: European Forum Of Logistics Education<br />

� NECTAR: Network on European Communications and Transport Activities Research<br />

� NIBS: Network of International Business Schools<br />

� SPACE: European Network for Business and Language Studies<br />

Departement Conservatorium<br />

� AEC: European Association of Conservatories<br />

� AMS: American Musicological Society<br />

� BFE: British Forum for Ethnomusicology<br />

� CAGEWEB: Catalogus van <strong>Gent</strong>se Wetenschappelijke Bibliotheken<br />

� Fondazione Accademia di Musica Italiana per Organo Pistoia<br />

� The Galpin Society<br />

� IAML: International Association of Music Libraries<br />

� IFLA: International Federation of Library Associations<br />

� ISCM-Vlaanderen: International Society for Contemporary Music Flemish Section<br />

� ISME: International Society for Music Education<br />

� IMS: International Musicological Society<br />

� JEN: Jazz Education Network<br />

� KVNM: Koninklijke Vereniging <strong>voor</strong> Nederlandse Muziekgeschiedenis<br />

� MLA: Music Library Association<br />

� Muziekraad Vlaanderen<br />

� NFG: Nederlands Fluit Genootschap<br />

� SAR: Society for Artistic Research<br />

� VVM: Vereniging <strong>voor</strong> Muziektheorie<br />

Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde<br />

� ACR: Association for Consumer Research<br />

� ALA: American Marketing Association<br />

� AOM: Academy of Management<br />

� ASC: American Society of Criminology<br />

� ECPR: European Consortium for Political Research<br />

� EIASM: European Institute for Advanced Studies in Management<br />

� ERGOMAS: European Research Group on Military and Society<br />

� EMA: European Marketing Academy<br />

� ESC: European Society of Criminology<br />

� EURAM: European Academy of Management<br />

� HDCA: Human Development and Capability Association<br />

� IASIA: International Association of Schools and Institutes of Administration<br />

� IIPF: International Institute of Public Finance<br />

� SAP-IN: Strategy as Practice International network<br />

� SCP: Society for Consumer Psychology<br />

� SUERF : Société universitaire européenne de recherche financière<br />

73


� TIY: European Research Network on Transitions in Youth<br />

Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

� CDIO: Conceive - Design - Implement - Operate<br />

� SPE: Society of Plastics Engineers<br />

Departement KASK<br />

� ELIA: European League of Institutes of the Arts<br />

� Flanders’ DRIVE<br />

Departement Sociaal-Agogisch Werk<br />

� AAIDD: American Association on intellectual and development disabilities<br />

� ENSACT: European network for social action<br />

� ESREA: European society for research on education of adults<br />

� EUSPR: European Society for Prevention Research<br />

� FESET : Formation d'Educateurs Sociaux Européens / European Social Educator<br />

Training<br />

� IASSID: International Association for the scientific study of intellectual dissabilities<br />

� ICAA: International council for alcohol and addiction<br />

Departement Technologie<br />

� CDIO: Conceive - Design - Implement - Operate<br />

� CEPI: European Council of Real Estate Professions<br />

� EUROPEA: Association of Agricultural Education in Europe<br />

� EURATEX: European Apparel and Textile Confederation<br />

� FIABCI: The International Real Estate Federation<br />

Departement Gezondheidszorg Vesalius<br />

� AHSA: American Speech-Language-Hearing Association<br />

� DIETS: Erasmus Thematic Network: Dietitians Improving the Education and<br />

Training Standards<br />

� ENOTHE: European network of occupational therapy<br />

� FINE: European federation of nurse educators<br />

Departement Vertaalkunde<br />

� CIUTI: Conférence Internationale permanent d'Instituts Universitaires de Traducteurs<br />

et Interprètes<br />

� DEAN: Deans and European Academics Network<br />

� ELC: European Language Council<br />

� EMT: European Master's Translation Network<br />

� EST: European Society for Translation Studies<br />

� FIT: Fédération Internationale des Traducteurs<br />

� ITI: Institute of Translation and Interpretation<br />

74


2.6 THEMATISCHE NETWERKEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE HO-<br />

GESCHOOL GENT 2010-<strong>2011</strong><br />

Departement Thematisch Netwerk Coördinator<br />

Conservatorium<br />

Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur<br />

Polifonia<br />

Landscape Education:<br />

New Opportunities for<br />

Teaching and Research<br />

in Europe III<br />

Gezondheidszorg Vesalius DIETS: Dietitians improving<br />

training standards in<br />

higher education<br />

Gezondheidszorg Vesalius<br />

NetQuEST: Network<br />

Tuning Standards &<br />

Quality of educational<br />

programs of speechlanguage<br />

therapy in Europe<br />

Vertaalkunde OPTIMALE: Optimising<br />

Professional Translator<br />

Training in a Multilingual<br />

Europe<br />

75<br />

Kungliga Musikhögskolan<br />

(Zweden)<br />

Technische Universität<br />

Wien (Oostenrijk)<br />

University of Plymouth<br />

(United Kingdom)<br />

Comité Permanent de<br />

Liaison des Orthophonistes-logopèdes<br />

de l’union européenne<br />

(CPLOL)<br />

Université de Rennes<br />

2 (Frankrijk)


76<br />

2.7 VERDELING UITGAANDE STUDENTEN 2010-<strong>2011</strong><br />

264 studenten<br />

240 studenten<br />

48%<br />

53% stage<br />

156 studenen<br />

31%<br />

348 studenten<br />

69%<br />

n=504<br />

studie<br />

binnen Europa<br />

Buiten Europa<br />

1. Aantal uitgaande studenten,<br />

onderverdeeld in stage<br />

en studie<br />

2. Aantal uitgaande studenten<br />

(stage en studie) binnen en<br />

buiten Europa


77<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

n = 504<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

n=504<br />

50<br />

0<br />

11 20<br />

BEST<br />

BINF<br />

3<br />

74 70<br />

BIOT<br />

57<br />

6<br />

BMER<br />

CONS<br />

237<br />

39<br />

11<br />

HABE<br />

INWE<br />

1<br />

18 19<br />

KASK<br />

LERA<br />

171<br />

SOAG<br />

TECH<br />

35<br />

39 41 30<br />

126<br />

VESA<br />

VETO<br />

3. Aantal uitgaande studenten per financieringsprogramma<br />

4. Aantal uitgaande studenten per departement<br />

(studie en stage)


78<br />

5. Aantal uitgaande studenten per land in <strong>het</strong> kader van studie<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

2<br />

16<br />

25<br />

1<br />

5<br />

3<br />

49<br />

3 3 3<br />

19<br />

1 1<br />

n=264<br />

9<br />

4 4 3<br />

6<br />

16<br />

71<br />

3<br />

6<br />

1<br />

3<br />

6<br />

1


79<br />

6. Aantal uitgaande stagestudenten per land binnen Europa<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

1<br />

9<br />

2<br />

26<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

n=107<br />

29<br />

1 1<br />

2<br />

1<br />

11<br />

3<br />

1<br />

10<br />

2


80<br />

7. Aantal uitgaande stagestudenten per land buiten Europa<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

8<br />

Australia<br />

Bolivia<br />

2 2<br />

1<br />

Cambodia<br />

Cameroon<br />

5<br />

1<br />

Canada<br />

Chile<br />

6<br />

China<br />

0<br />

Congo<br />

4<br />

Costa Rica<br />

1<br />

2<br />

Cote d'Ivoire<br />

Ecuador<br />

1<br />

6<br />

Ethiopia<br />

Gambia<br />

5<br />

India<br />

1<br />

2<br />

Indonesia<br />

Israel<br />

3<br />

Kenya<br />

4<br />

Malawi<br />

n=133<br />

1 1<br />

Malaysia<br />

Mali<br />

2<br />

Mauritius<br />

Morocco<br />

1 1<br />

Namibia<br />

Nepal<br />

2 2<br />

4<br />

New Zealand<br />

Nicaragua<br />

1<br />

3<br />

Panama<br />

Peru<br />

2<br />

4 4<br />

Russian Federation<br />

Rwanda<br />

Senegal<br />

16<br />

11<br />

3<br />

South Africa<br />

Suriname<br />

Togo<br />

Tunisia<br />

1 1 1<br />

Uganda<br />

15<br />

3<br />

United Arab Emirates<br />

United States<br />

Zimbabwe


81<br />

2.8 VERDELING INKOMENDE STUDENTEN<br />

n = 282<br />

277<br />

studenten<br />

98%<br />

n = 282<br />

5 studenten<br />

2%<br />

stage<br />

studie<br />

35 studenten<br />

binnen Europa<br />

Buiten Europa<br />

248 studenten<br />

1. Aantal inkomende studenten, onderverdeeld<br />

in stage en studie<br />

2. Aantal inkomende studenten,<br />

(stage en studie) binnen en buiten<br />

Europa


82<br />

3. Aantal inkomende studenten volgens financieringsprogramma<br />

n = 282<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

34<br />

Bilateraal<br />

18<br />

Erasmus Belgica<br />

225<br />

Erasmus Studie<br />

5<br />

Stage


83<br />

4. Aantal inkomende studenten per departement<br />

n = 282<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

26<br />

BINF<br />

2<br />

BIOT<br />

62<br />

BMER<br />

9<br />

CONS<br />

39<br />

HABE<br />

12<br />

INWE<br />

16<br />

KASK<br />

20<br />

LERA<br />

15<br />

SOAG<br />

7<br />

TECH<br />

12<br />

VESA<br />

62<br />

VETO


2.9 UITGAANDE DOCENTEN HOGESCHOOL GENT IN HET KADER VAN<br />

ERASMUS-DOCENTENMOBILITEIT<br />

Naam Nationaliteit Departement Gastinstelling<br />

Baekelandt Geert BE BINF E BARCELO03<br />

Baekelandt Geert BE BINF P PORTO05<br />

Baekelandt Geert BE BINF SF JOENSUU09<br />

Balcaen Marie-Astrid BE BMER NL ENSCHED03<br />

Bueken Wim BE BMER LV RIGA13<br />

Cardon Ludwig BE INWE P BRAGA01<br />

Cardon Ludwig BE INWE D AALEN01<br />

De Clercq Jean-Jacques BE BINF P PORTO05<br />

De Geeter Anne BE BMER DK ALBORG09<br />

De Groote Bertel BE HABE D FRANKFU04<br />

De Keyzer Willem BE VESA SF MIKKELI06<br />

De Nil Goedele BE SOAG NL AMSTERD05<br />

De Smet Marc BE BINF P PORTO05<br />

De Smet Stefaan BE VESA SF MIKKELI06<br />

De Smet Marc BE BINF TR IZMIR01<br />

Defrancq Bart BE VETO I BOLOGNA01<br />

Degryse Luc BE KASK HU BUDAPES27<br />

D'Haveloose Johan BE BMER F MARSEIL02<br />

D'Haveloose Johan BE BMER SF HELSINK40<br />

Engelen Anne-Mie BE VESA S JONKOPI01<br />

Engelen Anne-Mie BE VESA E MURCIA05<br />

Ermert Judith BE CONS PL WROCLAW06<br />

Graulus Myriam BE CONS E CORDOBA04<br />

Konink Wim NL CONS NL EINDHOV03<br />

Konink Wim NL CONS NL ENSCHED04<br />

Labeau Sonia BE VESA SF MIKKELI06<br />

Lescur Alain BE SOAG SF VANTAA06<br />

Lhoest Leon BE CONS I PESARO01<br />

Mayer-Falk Isola BE VETO E GRANADA01<br />

Moerman Marcel BE INWE D AALEN01<br />

Pa<strong>uw</strong>els Christina BE SOAG HU BUDAPES01<br />

Permentier Veerle BE LERA N ROMMETV01<br />

Pieper Irma NL VETO CZ BRNO05<br />

Schelstraete Jan BE BMER SF HELSINK40<br />

Speleers Lise BE LERA N ROMMETV01<br />

Speleers Lise BE LERA N BERGEN05<br />

Speleers Lise BE LERA E MADRID05<br />

Van Ha<strong>uw</strong>ermeiren Rita BE LERA E MADRID05<br />

Van Kerckhove Christian BE SOAG DK VEJLE06<br />

Van Mossevelde Lut BE BMER NL ENSCHED03<br />

Van Ryssen Stefaan BE BMER NL ENSCHED03<br />

84


Naam Nationaliteit Departement Gastinstelling<br />

Van Ryssen Stefaan BE BMER NL ENSCHED03<br />

Van Wassenhove Tom BE BMER NL ENSCHED03<br />

Vandewalle Daan BE CONS I SALERNO02<br />

Vanhoucke Nicole BE SOAG DK RISSKOV06<br />

Vens Eva BE SOAG SF VANTAA06<br />

Vermeiren Hildegard BE VETO TR ISTANBU01<br />

Vermeulen Anna BE VETO E MADRID02<br />

Vermeulen Steven BE BMER P PORTO05<br />

85


BIJLAGE 3: ONDERZOEK<br />

3.1 SAMENSTELLING ONDERZOEKSRAAD HOGESCHOOL GENT OP 31.12.11 88<br />

3.2 OVERZICHT FINANCIERINGSPROGRAMMA’S ONDERZOEKSPROJECTEN IN <strong>2011</strong> 89<br />

3.3 OVERZICHT VAN DE LOPENDE DOCTORAATSPROJECTEN IN <strong>2011</strong> 91<br />

3.4 OVERZICHT VAN DE AFGERONDE DOCTORAATSPROJECTEN IN <strong>2011</strong> 108<br />

87


3.1 SAMENSTELLING ONDERZOEKSRAAD HOGESCHOOL GENT OP<br />

31.12.11<br />

Groep 1 (Vertegenwoordiging van de centrale diensten):<br />

Bert Hoogewijs - algemeen directeur<br />

Kathleen Poma - directeur Onderwijs<br />

Els Stuyven - directeur Onderzoek<br />

Secretaris (zonder stemrecht): Els Palmans – stafmedewerker directie Onderzoek<br />

Groep 2 (Vertegenwoordiging van de faculteiten):<br />

Faculteit Vertegenwoordiger<br />

Mens en Welzijn Esther Bloch<br />

Greet De Bra<strong>uw</strong>ere<br />

Els Van Mechelen<br />

Natuur en Techniek* Alexandra De Raeve<br />

Joos Latré<br />

Bedrijf en Organisatie Carine Coppens<br />

Ruth DeVreese<br />

Bert Van Vreckem<br />

KASK - Koninklijk Conservatorium Wim De Temmerman<br />

Geert Dhondt<br />

Katrien Vuylsteke Vanfleteren<br />

Toegepaste Ingenieurswetenschappen Peter Veelaert<br />

Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen Anita Van Landschoot<br />

Toegepaste Taalkunde Bart Defrancq<br />

Handelswetenschappen en Bestuurskunde Carine Smolders<br />

* Begin 2012 werd nog een derde vertegenwoordiger <strong>voor</strong> de faculteit Natuur en Techniek aangeduid<br />

Groep 3 (Vertegenwoordiging van de Universiteit <strong>Gent</strong>):<br />

α-vertegenwoordiger: Martin Valcke, vakgroep Onderwijskunde (Faculteit Psychologische<br />

en Pedagogische Wetenschappen)<br />

β-vertegenwoordiger: Ignace Lemahieu, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen<br />

(Faculteit Ingenieurswetenschappen)<br />

γ-vertegenwoordiger: Luc Leybaert, vakgroep Medische Basiswetenschappen (Faculteit<br />

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)<br />

88


3.2 OVERZICHT FINANCIERINGSPROGRAMMA’S ONDERZOEKSPRO-<br />

JECTEN IN <strong>2011</strong><br />

Export uit <strong>het</strong> onderzoeksinformatiesysteem van een <strong>over</strong>zicht van<br />

financieringsprogramma’s van onderzoeksprojecten (inclusief contractonderzoek) in<br />

uitvoering aan de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> in <strong>2011</strong>.<br />

Soort van<br />

financieringsprogramma Financieringsprogramma Totaal<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Ho<strong>Gent</strong>- PWO 28<br />

Ho<strong>Gent</strong>- Departementale-onderzoeksmiddelen 11<br />

Ho<strong>Gent</strong>-Formatie- PostDoctoraatsproject 12<br />

Ho<strong>Gent</strong>-OZFonds- 2-tot 4-jaren Onderzoeksproject 42<br />

Ho<strong>Gent</strong>-OZFonds- PostDoctoraatsproject 24<br />

Associatie Universiteit <strong>Gent</strong> AU<strong>Gent</strong>- IOFonds 1<br />

U<strong>Gent</strong>- BOF-AssociatieOnderzoeksprojecten 9<br />

U<strong>Gent</strong>- BOF-project 1<br />

AU<strong>Gent</strong>- Expertisenetwerk Lerarenopleiding 6<br />

Vlaamse Gemeenschap Hercules-fonds <strong>voor</strong> infrastructuur 1<br />

IWT 2<br />

IWT- KMO-innovatiestudies 15<br />

IWT- Landbo<strong>uw</strong>onderzoek 3<br />

IWT- SBO 5<br />

IWT- TETRA 13<br />

IWT- TBM 1<br />

IWT- VIS-TIS 3<br />

IWT- VIS-TD 6<br />

Vlaamse Overheid 24<br />

Vlaamse Overheid- FWO 2<br />

Vlaamse Overheid- Onderwijs en vorming 1<br />

VLIR-UOS 5<br />

Flanders' Food 2<br />

Federale Gemeenschap Federale Overheid 2<br />

Federale Overheid- Federale Politie 1<br />

Federaal Wetenschapsbeleid - BELSPO 1<br />

Koning Boudwijnstichting 1<br />

Europees EU 2<br />

EU- COST 1<br />

EU- ESF 1<br />

EU- STEVIN programma 1<br />

EU- INTERREG programma 3<br />

89


Soort van<br />

financieringsprogramma Financieringsprogramma Totaal<br />

EU- ERA-SME programma 2<br />

EU- ERANET 3<br />

EU- EFRO 2<br />

EU- EUREKA 1<br />

EU- 7KP 3<br />

Nederlandse Politieacademie- Politie en Wetenschap 1<br />

Privé Privé 19<br />

Totaal n/a 261<br />

90


91<br />

3.3 OVERZICHT VAN DE LOPENDE DOCTORAATSPROJECTEN IN <strong>2011</strong><br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Kinderrechteneducatie als sociaalpedagogische<br />

praktijk<br />

EVIDENCE: Optimalisatie van de kennis<br />

van intensievezorgenverpleegkundigen<br />

omtrent evidence-based infectiepreventie<br />

Inclusieve inbedding van vraaggestuurde<br />

ondersteuning; een onderzoek naar kritische<br />

succesfactoren<br />

European standardisation of dietary assessment<br />

methods for a public health purpose<br />

De impact van structureringsmiddelen op<br />

kennisconstructie binnen een CSCLomgeving<br />

bij leerkrachten secundair onderwijs<br />

Promotie van handhygiëne in Vlaamse<br />

Woon- en Zorgcentra. Onderzoek naar de<br />

invloed van handhygiëne op de infectieuze<br />

morbiditeit binnen rust- en verzorgingstehuizen:<br />

een interventiestu-die gericht op<br />

rusthuispersoneel en -bewoners<br />

Determinanten van zorgtekorten bij zelfstandig<br />

thuiswonende ouderen<br />

FMW Sociaal werk S270pedagogiek-endidaktiek<br />

FMW Nursing B590-intensievezorgen<br />

FMW Orthopedagogiek S286orthopedagogiek<br />

FMW Voeding en Diëtetiek <br />

B680volksgezondheid<br />

FMW ICT - Educatie S270pedagogiek-endidaktiek<br />

FMW Nursing B680volksgezondheid<br />

FMW Nursing B670gerontologie<br />

Financiële<br />

code<br />

1/09/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

B510-infecties 1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

15/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

B420-voeding 1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

T120computertechnologie<br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

B510-infecties 1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

S215-socialeproblemen-enwelzijn<br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Didier Reynaert Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Sonia Labeau Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Claudia Claes Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Willem De Keyzer Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Cindy De Smet Universiteit <strong>Gent</strong><br />

David De Wandel Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Nico De Witte Vrije Universiteit<br />

Brussel


92<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Een quasi-experimenteel onderzoek naar<br />

de invloed van zorgtrajecten op de kwaliteit<br />

van leven van oudere geïnterneerden<br />

Burgerschap in de immigratiesamenleving.<br />

Een wijsgerige analyse van inburgeringspraktijken.<br />

Prevalentie en preventie van middelengebruik<br />

in <strong>het</strong> uitgangsleven<br />

Assessment and treatment perspectives on<br />

offenders with disabilities<br />

Motivatie <strong>voor</strong> LO in <strong>het</strong> beroepsonderwijs:<br />

de leerkracht als motiverende coach!<br />

Motivatie <strong>voor</strong> LO in <strong>het</strong> beroepsonderwijs:<br />

de leerkracht als motiverende coach!<br />

Onderzoek naar <strong>het</strong> effect van de Parent<br />

Focused Approach op de communicatieve<br />

ontwikkeling van kinderen met schisis<br />

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting<br />

in Europa. Effect van een gemeenschappelijke<br />

geconsolideerde heffingsgrondslag<br />

(CCCTB) op de financiële rapportering<br />

en belastingdruk in België<br />

FMW Nursing B670gerontologie<br />

FMW Sociale wetenschappen<br />

FMW Orthopedagogiek S286orthopedagogiek<br />

FMW Orthopedagogiek S286orthopedagogiek<br />

FMW Educatie S270-pedagogiek<br />

en didactiek<br />

FMW Educatie S270-pedagogiek<br />

en didactiek<br />

FMW S216gehandicaptenzorg<br />

FBO/GHB Accountancy en<br />

Fiscaliteit<br />

S144handelsrecht<br />

S273-lichamelijk<br />

opvoeding<br />

S273-lichamelijk<br />

opvoeding<br />

Financiële<br />

code<br />

1/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/11/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

19/11/2009 Privé Tina Van Havere<br />

21/09/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds en<br />

PWO<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Stefaan De Smet Vrije Universiteit<br />

Brussel<br />

Dieter Gryp Universiteit<br />

Antwerpen<br />

Wing Ting To Universiteit <strong>Gent</strong><br />

3/10/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> - PWO Lise Speleers Universiteit <strong>Gent</strong><br />

3/10/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> - PWO Jotie De Meyer Universiteit <strong>Gent</strong><br />

10/10/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> - PWO Mie Cocquyt Vrije Universiteit<br />

Brussel<br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Annelies Roggeman Universiteit <strong>Gent</strong>


93<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting<br />

in Europa. Effect van een gemeenschappelijke<br />

geconsolideerde heffingsgrondslag<br />

(CCCTB) op de financiële rapportering<br />

en belastingdruk in België<br />

Film als audiovisuele compositie? School of<br />

Arts<br />

Spymovie. Een onderzoek binnen <strong>het</strong> audiovisuele<br />

veld naar <strong>het</strong> ‘verborgen’ potentieel<br />

van nie<strong>uw</strong>e media en animatie in zowel<br />

narratieve als non-narratieve structuren<br />

Intonatie van pijporgels met behulp van<br />

fysische modellering.<br />

Poëtische machine. Een onderzoek in <strong>het</strong><br />

poëtiseren van elektronica.<br />

Onderzoek naar de één-op-éénrelatie in <strong>het</strong><br />

instrumentaal onderricht in <strong>het</strong> hoger muziekonderwijs<br />

Sounding sound art. Onderzoek naar bestaande<br />

en nie<strong>uw</strong>e uitdrukkingsvormen in<br />

de geluidsinstallatiekunst en de toepasbaarheid<br />

ervan<br />

Als ik geen rood meer heb: een poëticaonderzoek<br />

naar de poëzie en de beeldende<br />

kunst van Paul Snoek (1933-1981).<br />

FBO/GHB Accountancy en<br />

Fiscaliteit<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

Audiovisuele kunsten<br />

Audiovisuele<br />

kunsten<br />

S144handelsrecht <br />

H700audiovisuelekunst-film <br />

H701audiovisuelekunst-animatie<br />

Instrumentenbo<strong>uw</strong> H845-muziekinstrumentenbo<strong>uw</strong><br />

Autonome kunsten H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia<br />

Muziekagogiek H840-muziektheorie<br />

Scheppende<br />

Muziek<br />

Theoretische omkadering<br />

van de<br />

kunstpraktijk<br />

H840-muziektheorie <br />

H390-algemeneen-vergelijkendeliteratuurstudie<br />

Financiële<br />

code<br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

5/11/2003 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

19/11/2003 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

P200-akoestiek 16/08/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

H820-muziekinstrument <br />

H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia<br />

1/06/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Isabelle Verleyen Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Martine Huvenne Universiteit<br />

Amsterdam/<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Silvia Defrance Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Dirk Steenbrugge Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Jerry Galle Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Ruth Rondas Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Laura Maes Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Paul Demets Universiteit <strong>Gent</strong>


94<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Presentatie en conservatie van kunstwerken<br />

met organische componenten. Een<br />

onderzoek gestuurd door kunsttheoretische,<br />

praktische en deontologische vraagstellingen<br />

m.b.t. conservatie van bederfelijke<br />

materialen.<br />

School of<br />

Arts<br />

Het ‘neopittoreske’ landschapsbeeld. School of<br />

Arts<br />

Het kritische gewicht van de psychoanalyse.<br />

Een balans van een halve ee<strong>uw</strong> psychoanalytisch<br />

geïnspireerde kritiek op de<br />

burgerlijke cultuur.<br />

Piëta. Naar een fenomenologie van <strong>het</strong><br />

creatieproces<br />

Een onderzoek naar de integratie van<br />

landschap in ruimtelijk ontwerp in Vlaanderen<br />

Het concipiëren en realiseren van een<br />

‘organo di legno’<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

Ironie en Ruimte School of<br />

Arts<br />

Wat is de kritische waarde van stereotypen<br />

als theatertekens?<br />

School of<br />

Arts<br />

Theoretische<br />

omkadering van de<br />

kunstpraktijk<br />

Fotografie H720-beeldendekunst-2Dfotografie<br />

Theoretische<br />

omkadering van de<br />

kunstpraktijk<br />

H313-kunstkritiek H314conservatie-enrestauratie-vankunstwerken <br />

H120-wijsgerigeest<strong>het</strong>ica<br />

Autonome kunsten H711-beeldendekunst-3Dbeeldho<strong>uw</strong>kunst<br />

Ontwerpen en<br />

landschapsplanning<br />

S240-ruimtelijkeordening<br />

Instrumentenbo<strong>uw</strong> T110instrumentatie<br />

Autonome kunsten H711-beeldendekunst-3Dbeeldho<strong>uw</strong>kunst<br />

Drama H855-toneelregie <br />

T250landschapsarchitectuur<br />

Financiële<br />

code<br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/02/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

16/04/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

15/09/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Julie Gilman Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Jan Kempenaers Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Frank Vande Veire Nijmegen<br />

Universiteit<br />

Ludwig Vandevelde Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Sylvie Van Damme Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Jan Boon Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Kristof Van Gestel Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Chokri Ben Chikha Universiteit <strong>Gent</strong>


95<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

De muziek van Christoph Graupner: ontsluiting<br />

en verspreiding<br />

School of<br />

Arts<br />

Klank – Kleur – (… in stilte) School of<br />

Arts<br />

Theoretisch en artistiek onderzoek naar de<br />

symbiose van Westerse en niet-Westerse<br />

muzikale idiomen<br />

De levende lijn - Animatie, beeldende kunst<br />

en performativiteit, een mediaarcheologisch<br />

onderzoek<br />

A la recherche du moment. Framing the<br />

moment.<br />

Stopping the Show. Fotografische aspecten<br />

van stille slapstick comedy<br />

Turkse volksmuziek in <strong>Gent</strong>: muziektheoretisch,<br />

-sociologisch en artistiek onderzoek<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

L’être et le jouant. Het zijn in <strong>het</strong> spelen School of<br />

Arts<br />

Instrument H841-muziekanalyse<br />

Scheppende<br />

Muziek<br />

Scheppende<br />

Muziek<br />

Audiovisuele kunsten<br />

Audiovisuele kunsten<br />

Theoretische<br />

omkadering van de<br />

kunstpraktijk<br />

Scheppende<br />

Muziek<br />

H800-muziekcompositie <br />

H841-muziekanalyse <br />

H701audiovisuelekunst-animatie <br />

H710-beeldendekunst-2Dschilderkunst <br />

H720-beeldendekunst-2Dfotografie <br />

H800-muziekcompositie<br />

Drama H850-toneelacteren <br />

H700audiovisuelekunst-film <br />

H805-muziekimprovisatie<br />

Financiële<br />

code<br />

1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/02/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

15/02/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Florian Heyerick Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Daan Janssens Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Olmo Cornelis Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Edwin Carels Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Johan Opstaele Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Hilde D'Haeyere Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Liselotte Sels Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Jan Steen Universiteit <strong>Gent</strong>


96<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Het ontwikkelen van hyperpolyfone muziek School of<br />

Arts<br />

Villanadine: een artistiek onderzoek naar<br />

een beeldende transpositie van stilte en<br />

herhaling<br />

School of<br />

Arts<br />

De ee<strong>uw</strong>ige wederkeer van de revenant School of<br />

Arts<br />

Future Footwear School of<br />

Arts<br />

Documentaire tijd als bespookte tijd en de<br />

wezenlijke rol van de klankband bij <strong>het</strong><br />

<strong>over</strong>brengen van deze tijdservaring<br />

The International Institute for the Conservation,<br />

Archiving & Distribution of Other People's<br />

memories<br />

School of<br />

Arts<br />

School of<br />

Arts<br />

Tekst versus tekening in de literaire roman School of<br />

Arts<br />

Episode II School of<br />

Arts<br />

Scheppende<br />

Muziek<br />

H800-muziekcompositie<br />

Autonome kunsten H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia<br />

Fotografie H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia<br />

Vormgeving H745-beeldendekunst-3Dmodeontwerp<br />

Audiovisuele kunsten <br />

H700audiovisuelekunst-film<br />

Autonome kunsten H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia<br />

Vormgeving H714-beeldendekunst-2d-tekenen<br />

Autonome kunsten H700audiovisuelekunst-film <br />

H125-wijsgerigeantropologie <br />

H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia <br />

H700audiovisuelekunst-film<br />

Financiële<br />

code<br />

1/11/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/01/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/12/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

18/01/2010 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Hans Roels Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Philip Huyghe Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Mekhitar Garabedian Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Catherine Willems Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Elias Grootaers Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Jasper Rigole Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Joris Vermassen Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Renzo Martens Universiteit <strong>Gent</strong>


97<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Naar een vlot toepasbare methode <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

vinden van multiphonics en alternatieve<br />

vingerzettingen op de fluit<br />

Kritische tentoonstellingsanalyse: een<br />

onderzoek naar <strong>het</strong> gebruik van retorische<br />

middelen bij tentoonstellingsmodellen ontwikkeld<br />

na 1945<br />

Traffic calming. Analyse van veiligheidsverhogende<br />

<strong>voor</strong>zieningen m.b.t. snelheid op<br />

de secundaire wegen en de omgeving<br />

Onderzoek naar stromingspatronen in een<br />

embryonaal hart en hun invloed op de<br />

cardiale<br />

Ontwikkeling van een cardiovasculaire<br />

simulator <strong>voor</strong> de begroting van lekkende<br />

hartkleppen met driedimensioneel ultrageluid.<br />

Process optimization for 3D plotting of<br />

scaffolds for vascular tissue engineering<br />

Ontwerp van prioriteitsprotocollen en QoS<br />

in de ZigBee standaard<br />

Generic models for adaptive robust feature<br />

extraction in video<br />

School of<br />

Arts<br />

Financiële<br />

code<br />

Instrument 1/03/2010 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

KASK Theoretische<br />

omkadering van de<br />

kunstpraktijk<br />

H313-kunstkritiek H310kunstgeschiedenis<br />

GTI Bo<strong>uw</strong>kunde P516-topografie T280technologie-van<strong>het</strong>-wegvervoer<br />

GTI Mechanica B115biomechanica<br />

GTI Mechanica B115biomechanica<br />

GTI Mechanica B115biomechanica<br />

GTI Elektronica T180telecommunicatie<br />

GTI Elektronica T111beeldverwerking <br />

B530cardiovasculairsysteem <br />

T390biopolymeren<br />

1/11/2003 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2004 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/02/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/06/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2006 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

1/10/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/02/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Michael Schmid Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Guy Bovyn Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Petra De Feyter Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Frédéric Maes Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Benjamin Van Der<br />

Smissen<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Kim Ragaert Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Frank Vanheel Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Dimitri Van<br />

Ca<strong>uw</strong>elaert<br />

Universiteit <strong>Gent</strong>


98<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Computationele intelligentie <strong>voor</strong> informatieontsluiting<br />

in current research information<br />

systems<br />

Deklagen van hogetemperatuursupergeleiders<br />

via economisch<br />

verantwoorde en duurzame chemie en<br />

technologie<br />

Verbeterde virtuele private ad-hoc netwerken<br />

Een fundamentele aanpak <strong>voor</strong> de modellering<br />

van de (trans)esterificatie in de productie<br />

van biodiesel<br />

GTI<br />

Financiële<br />

code<br />

Informatica P175-informatica 13/02/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

GTI Chemie T150materiaaltechnologie <br />

P360anorganischechemie<br />

1/09/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

GTI Informatica P175-informatica 15/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

GTI Chemie P390-organischechemie<br />

Multi-camera video analysis GTI Elektronica T111beeldverwerking<br />

Hardware acceleratie van beeldverwerkingsalgoritmen<br />

op field programmable gate<br />

arrays (FPGA's)<br />

Realisatie van een realtime adaptief MIMO<br />

antennesysteem<br />

Dynamische optimalisatie van componentontplooiing<br />

<strong>voor</strong> autonome gedistribueerde<br />

systemen<br />

GTI Elektronica T111beeldverwerking<br />

GTI Elektronica T180telecommunicatie<br />

1/11/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

German Hurtado<br />

Martin<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Pieter Vermeir Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Peter Dedecker Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Evelien Van de<br />

Steene<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/01/2008 U<strong>Gent</strong>- BOF Francis Deboeverie Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2008 FWO Jonas Coppens Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

GTI Informatica P175-informatica 1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Patrick Van Torre Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Tim De Pa<strong>uw</strong> Universiteit <strong>Gent</strong>


99<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Optimalisatie van de lokale verstijving van<br />

cilinderschalen op discrete steunpunten<br />

Bepaling van de relatie tussen geplande en<br />

werkelijke geometrie bij grote staalstructuren<br />

door opmeting met laserscanning en<br />

de invloed van deze relatie op mogelijke<br />

instabiliteit<br />

Studie van een isotroop lichtgewicht staalbeton<br />

brugdekconcept geschikt <strong>voor</strong> nie<strong>uw</strong>e<br />

bruggen en renovatie van bruggen<br />

Videogebaseerde trajectreconstructie met<br />

planaire features<br />

Platform for advanced 3D-stacked image<br />

sensors<br />

Interacties tussen functionele componenten<br />

tijdens de processing van bakkerijproducten<br />

Moleculaire benadering van schottolerantie<br />

in triticale<br />

Invloedsfactoren op de oxidatieve status bij<br />

rundvee<br />

GTI Bo<strong>uw</strong>kunde T220-burgerlijkebo<strong>uw</strong>kunde<br />

GTI Bo<strong>uw</strong>kunde T220-burgerlijkebo<strong>uw</strong>kunde<br />

GTI Bo<strong>uw</strong>kunde T220-burgerlijkebo<strong>uw</strong>kunde<br />

Financiële<br />

code<br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

15/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

GTI Elektronica T170-elektronica 1/01/2010 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

GTI Elektronica T111beeldverwerking<br />

GTB Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

GTB Plantaardige<br />

Productie<br />

B420-voeding T430levensmiddelentechnologie <br />

P320nucleïnezuren <br />

T490biotechnologie<br />

GTB Dierlijke Productie B420-voeding B400zoötechniek<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Arne Jansseune Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Lieve Spincemaille Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Peter Helincks Universiteit <strong>Gent</strong><br />

David Van Hamme Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/<strong>2011</strong> IWT-SBO Maarten Slembrouck Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2004 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2006 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Filip Van Bockstaele Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Sarah De<br />

Laetha<strong>uw</strong>er<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Nicolas Wullepit Universiteit <strong>Gent</strong>


100<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Alternatieve technieken ter preventie van<br />

bederf van industriële bakwaren door<br />

schimmels op basis van predictieve mycologie<br />

Ontwikkeling en studie van op gemerkte<br />

stamcellen gebaseerde modelsystemen<br />

<strong>voor</strong> de inductie van scheutmeristemen<br />

Ontwikkelen van een snelle kwantificeringsmethode<br />

<strong>voor</strong> schadelijke sporenvormers<br />

in melk.<br />

Ontwikkeling van functionele gefermenteerde<br />

zuivelproducten verrijkt met sfingolipiden<br />

Systeembiologische benadering van de<br />

hydrolyse van de plantencelwand door <strong>het</strong><br />

enzymsysteem van Trichoderma reesei<br />

Implementatie van bioaugmentatie <strong>voor</strong> de<br />

behandeling van pesticide-afvalstromen.<br />

Monitoring en karakterisering van Pleiochaeta<br />

setosa met <strong>het</strong> oog op een duurzame<br />

beheersing<br />

Predictie van DON-concentraties en Fusarium<br />

spp. in graan met regressie-gebaseerde<br />

leeralgoritmen<br />

GTB Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

GTB Plantaardige<br />

Productie<br />

GTB Chemie B230microbiologie<br />

GTB Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

B420-voeding T430levensmiddelentechnologie<br />

Financiële<br />

code<br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

B390-plantenteelt 1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

T430levensmiddelentechnologie<br />

GTB Chemie P310enzymologie<br />

GTB Chemie T360biochemisc<strong>het</strong>echnologie<br />

GTB Plantaardige<br />

Productie<br />

GTB Plantaardige<br />

Productie<br />

B390gewasbescherming<br />

1/12/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

B420-voeding 24/09/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

B390-plantenteelt 1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

B390-plantenteelt 1/10/2008 IWT- Landbo<strong>uw</strong>onderzoek<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Nick Deschuyffeleer Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Hans Motte Universiteit <strong>Gent</strong><br />

An Coorevits Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Natacha Thienpont Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Nathalie Bouly Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Pieter Verhagen Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Kevin Dewitte Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Sofie Landschoot Universiteit <strong>Gent</strong>


101<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Proces- en kwaliteitsbeheersing van gefermenteerde<br />

zuivelproducten via toepassing<br />

van flowcytometri en de DGGE techniek<br />

Ontwikkeling en toepassing van MALDI-<br />

TOF massaspectrometrie <strong>voor</strong> snelle identificatie<br />

van bierbedervers en bro<strong>uw</strong>erijcontaminanten<br />

Penicillium roqueforti s.l. in kuilvoeders -<br />

karakterisering en onderzoek naar schimmelgroei<br />

en mycotoxinenproductie beïnvloedende<br />

factoren<br />

Studie van pathotype- en formae specialis<br />

diversiteit in Blumeria graminis: aanzet tot<br />

een duurzame resistentie veredeling in<br />

triticale<br />

Studie van de fenologie en de koudeadaptatie<br />

bij kiwibes (Actinidia arguta<br />

Planch.) ter ondersteuning van cultivarselectie<br />

<strong>voor</strong> Vlaanderen<br />

Nitraataccumulerende bacteriën <strong>voor</strong> de<br />

recuperatie van stikstof in huishoudelijk<br />

afvalwater<br />

The Use of the progressive in Dutch learner<br />

English<br />

Professional socialization of conference<br />

interpreters - an ethnographic case study<br />

GTB Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

T430levensmiddelentechnologie<br />

GTB Biochemie P390-organischechemie<br />

GTB Plantaardige<br />

Productie<br />

GTB Plantaardige<br />

Productie<br />

GTB Plantaardige<br />

Productie<br />

B390fytopathologie<br />

GTB Biochemie T490biotechnologie<br />

Financiële<br />

code<br />

B420-voeding 1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

B390-plantenteelt 1/11/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

B390-plantenteelt 16/11/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

B230microbiologie<br />

GTT Engels H352-grammatica H360-vreemdetalenonderwijs<br />

GTT Russisch-<br />

Tsjechisch<br />

H365vertaalwetenschappen<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Tony Ruyssen Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Anneleen Wieme Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Eva Wambacq Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Veronique Troch Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Elly Vaes Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/01/<strong>2011</strong> U<strong>Gent</strong> - FWO Joeri Coppens Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/01/1996 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

2/02/2004 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Paul Robberecht Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Veerle Duflou KULeuven


102<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Impact of computer-based feedback on<br />

ESL-learning<br />

La traducción de la ironía en un corpus<br />

literario. Análisis basado en fragmentos de<br />

novelas hispano-americanas (siglo XX) y<br />

sus traducciones al francés, inglés y neerlandés.<br />

Het belang van de vertaling en de vertaler<br />

bij de Vlaamse en Nederlandse receptie<br />

van <strong>het</strong> werk van de Oostenrijkse auteur<br />

Joseph Roth (1894-1939)<br />

Onderzoek naar de performantie van een<br />

Nederlandstalig zoeksysteem dat gebruik<br />

maakt van de vertaalde MeSH-termen<br />

De weergave in <strong>het</strong> Turks en Oezbeeks van<br />

de semantiek van Russische werkwoorden<br />

met prefixen.<br />

Corpusonderzoek naar de vertaling van<br />

contingente connectoren (Frans-<br />

Nederlands, Nederlands-Frans) en vergelijking<br />

van connectoren in origineel Frans en<br />

vertaald Frans<br />

Parallel corpora for Dutch word sense<br />

disambiguation - Het gebruik van parallelle<br />

corpora <strong>voor</strong> automatische desambiguering<br />

van woordbetekenissen in <strong>het</strong> Nederlands<br />

Taalbijstand in 3 <strong>Gent</strong>se ziekenhuizen:<br />

Percepties van de rollen door gebruikers en<br />

verleners van taalbijstand.<br />

Gender, culturele identeit en globalisatie:<br />

<strong>het</strong> discours van Vlaamse en Tsjechische<br />

vro<strong>uw</strong>enbladen in dynamisch perspectief<br />

Violence de masse et fiction littéraire:<br />

transposer et traduire<br />

GTT Engels H360-vreemdetalenonderwijs<br />

GTT Spaans H490-spaansetaal-enletterkunde<br />

GTT Duits H365vertaalwetenschappen<br />

GTT Taaltechnologie B110-medischeinformatica<br />

GTT Turks H365vertaalwetenschappen<br />

Financiële<br />

code<br />

15/11/2004 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/01/2005 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

1/01/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

H105-bibliografie 1/01/2006 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

H350-linguïstiek 1/06/2006 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

GTT Taaltechnologie H350-linguïstiek 1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

GTT Taaltechnologie H350-linguïstiek 1/01/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

GTT Engels H365vertaalwetenschappen<br />

GTT Russisch-<br />

Tsjechisch<br />

GTT Frans H365vertaalwetenschappen<br />

17/09/2007 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

H350-linguïstiek 1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

11/02/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Mieke Rosselle KULeuven<br />

July De Wilde Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Els Snick Universiteit<br />

Utrecht<br />

Klaar Vanopstal Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Johan Vandewalle Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Kathelijne Denturck Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Els Lefever Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Dimitra Krystallidou Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Stepánka Kotrla Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Anneleen Spiessens Universiteit <strong>Gent</strong>


103<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Ondertiteling van Italiaanse film in <strong>het</strong><br />

Nederlands van 2000-2006<br />

Nie<strong>uw</strong>e Spaanse conquistadores? Persberichten<br />

en <strong>verslag</strong>geving <strong>over</strong> de expansie<br />

van Spaanse bedrijven in Latijns-Amerika<br />

Aleksandr Galic: biografisch-thematisch<br />

onderzoek<br />

Hendi, een automatische helderheidstool<br />

<strong>voor</strong> Engels en Nederlands discours in<br />

parallelle en vergelijkbare teksten<br />

Autonomie en retentie in de computergesteunde<br />

vreemdetaalverwerving: De impact<br />

van <strong>het</strong> onderliggende pedagogische principe<br />

(cognitief-constructivistisch vs. sociaalconstructivistisch)<br />

van een onlineleermodule<br />

op <strong>het</strong> verwerven van schrijfstrategieën<br />

en cohesiemiddelen.<br />

L'Etranger van Albert Camus: culturele<br />

transfers en descriptief-interpretatieve<br />

analyse van de vertalingen in <strong>het</strong> Engels,<br />

Nederlands, Portugees en Spaans<br />

Binnen of buiten de tang? Een corpusgebaseerd<br />

onderzoek naar de positie van <strong>voor</strong>zetselconstituenten<br />

in vertaald en nietvertaald<br />

Nederlands<br />

Corpusgebaseerd, multivariaat onderzoek<br />

naar registerverschillen tussen vertaald en<br />

niet-vertaald Belgisch Nederlands<br />

Een contrastieve (ver)taalstudie van <strong>het</strong><br />

niet-prototypische agens in subjectpositie<br />

Performance measurement in universities<br />

and colleges<br />

GTT Italiaans H365vertaalwetenschappen<br />

GTT Spaans H365vertaalwetenschappen<br />

GTT Russisch-<br />

Tsjechisch<br />

H365vertaalwetenschappen<br />

GTT Taaltechnologie H365vertaalwetenschappen<br />

GTT Duits H360-vreemdetalenonderwijs<br />

GTT Frans H365vertaalwetenschappen<br />

GTT Nederlands H365vertaalwetenschappen<br />

GTT Nederlands H365vertaalwetenschappen<br />

GTT Engels H365vertaalwetenschappen<br />

GHB Management en<br />

Organisatie<br />

S189organisatiewe-<br />

S281computergesteund-onderwijs<br />

Financiële<br />

code<br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/01/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

14/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/11/2009 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

1/03/2010 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2010 AU<strong>Gent</strong>- AOGprojecten<br />

9/02/2004 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Manuela Caniato Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Jasper<br />

Vandenberghe<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Lidia Rura Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Philip Van Oosten Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Carola Strobl Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Roosje Dejonghe Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Annelore Willems Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Isabelle Delaere Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Steven Doms Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Adelien Decramer Universiteit <strong>Gent</strong>


104<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Policy evaluation in a non-welfarist framework<br />

GHB Algemene<br />

Economie<br />

Social entrepreneurship GHB Management en<br />

Organisatie<br />

De <strong>over</strong>gang van familiale ondernemingen<br />

(rechtsvergelijkend)<br />

GHB Fiscaliteit en<br />

Accountancy<br />

Europees concurrentiebeleid GHB Algemene<br />

Economie<br />

Een longitudinale multilevelstudie van<br />

politieke elites, Case: Belgisch-Limburg<br />

1946-1976<br />

Succesvolle implementatie van eg<strong>over</strong>nment.<br />

De afstemming tussen organisatie<br />

en informatie<strong>voor</strong>ziening bij Vlaamse<br />

gemeenten <strong>voor</strong> de ontwikkeling van eg<strong>over</strong>nment<br />

Relationship Between Bank Risk and capitalization<br />

in Turkey<br />

Lokaal burgerschap binnen <strong>het</strong> Steunpunt<br />

Bestuurlijke Organisatie<br />

GHB Algemene<br />

Economie<br />

tenschappen<br />

Financiële<br />

code<br />

S180-economie 1/01/2005 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <br />

S196-socialeeconomie <br />

S114rechtsvergelijking <br />

S141-fiscaalrecht<br />

1/10/2005 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

4/09/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

S180-economie 15/02/2006 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

S170-politieke en<br />

administratieve<br />

wetenschappen<br />

GHB Bestuur en Beleid S189organisatiewetenschappen<br />

GHB Financiën S181-financiëlewetenschappen<br />

GHB Bestuur en Beleid S170-politieke en<br />

administratieve<br />

wetenschappen<br />

1/10/2006 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

15/01/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

1/03/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Complexiteit van reclameboodschappen GHB Marketing S191-marktstudie 15/06/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Bart Defloor Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Robin Stevens Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Katrien Van Boxstael Universiteit <strong>Gent</strong><br />

An-Sofie Cottyn Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Daniël Coninckx Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Sabine Rotthier Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Mustafa Disli Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Karolien Dezeure Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Neal Van Loock Universiteit <strong>Gent</strong>


105<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

ERP as a service, acceptance, effectiveness<br />

and satisfaction<br />

The impact of process rec<strong>over</strong>y on consumer<br />

behavior<br />

Onderzoek in <strong>het</strong> domein van personeels-<br />

en organisatiemanagement meer bepaald<br />

individueel en organisationeel performancemanagement<br />

GHB Fiscaliteit en<br />

Accountancy<br />

S189organisatiewetenschappen<br />

Financiële<br />

code<br />

1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

GHB Marketing S191-marktstudie 1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

GHB Management en<br />

Organisatie<br />

Accounting and taxation GHB Fiscaliteit en<br />

Accountancy<br />

Swarm intelligence for data mining: algorithm<br />

development and applications in credit<br />

scoring<br />

Monetary and financial integration in Central<br />

and Eastern European Countries<br />

Wanneer beïnvloeden attitudes gedrag?<br />

studies <strong>over</strong> de relatie tussen attitudes en<br />

gedrag<br />

S189organisatiewetenschappen <br />

S181-financiëlewetenschappen<br />

GHB Beleidsinformatie T120computertechnologie<br />

GHB Financiën S181-financiëlewetenschappen<br />

GHB Marketing S263-socialepsychologie<br />

Purchasing social responsibility GHB Fiscaliteit en<br />

Accountancy<br />

The relationship between materialism,<br />

creativity, well-being and consumer behaviour<br />

Ondernemers met een sociaalmaatschappelijk<br />

doel als duidelijke achterliggende<br />

bestaanreden <strong>voor</strong> hun organisatie<br />

S141-fiscaalrecht<br />

GHB Marketing S266bedrijfspsychologie<br />

GHB Management en<br />

Organisatie<br />

S196-socialeeconomie<br />

12/11/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

3/12/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

22/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

15/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

15/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

16/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Kevin Mc Hale Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Yves Van<br />

Vaerenbergh<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Mieke Audenaert Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Stefanie Longueville Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Gert Loterman Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Garo Garabedian Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Nico Heuvinck Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Deborah Branswijck Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Dieneke Van de<br />

Sompel<br />

Anneleen Van<br />

Boxstael<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Universiteit <strong>Gent</strong>


106<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Corruptie bij lokale Vlaamse besturen in<br />

kaart gebracht. Een onderzoek naar corruptie<br />

bij lokale politiediensten en gemeentelijke<br />

administraties<br />

Social profit organisaties in Vlaanderen :<br />

inschakeling in <strong>het</strong> publieke domein, aansturing<br />

door de <strong>over</strong>heid, en gevolgen <strong>voor</strong><br />

<strong>het</strong> intern beheer<br />

Analysis of mutual fund behaviour based on<br />

transaction data<br />

Firm-specific determinants of credit spreads<br />

and credit default swap spreads<br />

Dominante organisatiedoelstellingen en<br />

institutionele factoren als determinanten<br />

<strong>voor</strong> de juridische vorm van sociale ondernemingen<br />

in Vlaanderen.<br />

Business process maturity in multi-level<br />

g<strong>over</strong>nance<br />

Nie<strong>uw</strong>e regressietechnieken op basis van<br />

zwerm intelligentie<br />

GHB Bestuur en Beleid S160criminologie<br />

GHB Bestuur en Beleid S196-socialeeconomie<br />

GHB Financiën S181-financiëlewetenschappen<br />

GHB Financiën S181-financiëlewetenschappen<br />

GHB Management en<br />

Organisatie<br />

S189organisatiewetenschappen<br />

Financiële<br />

code<br />

1/11/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

30/11/2008 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/03/2009 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

GHB Beleidsinformatie 1/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

GHB Beleidsinformatie P175-informatica 1/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Netwerkmodellen <strong>voor</strong> krediet risico analyse GHB Beleidsinformatie S181-financiëlewetenschappen<br />

De effectiviteit van de handhavingspiramide<br />

bij milieuinbreuken: toetsing van een g<strong>over</strong>nancevisie<br />

op handhaving van de milieunormering<br />

Maatstaven en determinanten van <strong>het</strong><br />

objectief belastingvermogen<br />

Helping employees understand the organization:<br />

the integrative function and effectiveness<br />

of employee strategic awareness.<br />

31/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

GHB Bestuur en Beleid S120-milieurecht 2/11/2009 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

GHB Bestuur en Beleid S181-financiëlewetenschappen<br />

GHB Management en<br />

Organisatie<br />

S189organisatiewetenschappen<br />

1/01/2010 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

1/02/2010 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Arne Dormaels Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Joris De Corte Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Stefaan Pa<strong>uw</strong>els Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Steven Baeyens Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Saskia Crucke Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Amy Van Looy Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Bart Minnaert Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Gavin Wims<br />

Lieselot Bisschop Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Junior Burssens Vrije Universiteit<br />

Brussel<br />

Annelies De Vuyst


107<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

De discretionaire ruimte bij uitvoerende<br />

politieambtenaren. Gevalstudie van <strong>het</strong><br />

beslissingsproces <strong>over</strong> vrijheidsberoving<br />

Van één naar meervoudige ongelijkheden<br />

en intersectionaliteit: een onderzoek naar<br />

recente evoluties in gelijkekansenbeleid in<br />

de EU<br />

GHB Bestuur en Beleid S215-socialeproblemen-enwelzijn<br />

Financiële<br />

code<br />

30/04/2010 Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Fien Gilleir Universiteit <strong>Gent</strong><br />

GHB Beleidsinformatie S210-sociologie 1/10/2010 FWO Eveline Cortier Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Cursief: doctorandi die in de loop van <strong>2011</strong> hun doctoraat behaalden of die <strong>voor</strong>tijdig de doctorale onderzoekswerkzaamheden beëindigden<br />

Toelichting bij de financiële codes<br />

AU<strong>Gent</strong>- AOG-projecten Associatieonderzoeksprojecten Associatie Universiteit <strong>Gent</strong><br />

FWO Fonds <strong>voor</strong> Wetenschappelijk Onderzoek<br />

Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> - Formatie - Doctoraatsproject<br />

Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Onderzoeksfonds <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> - Doctoraatsproject<br />

IWT- SBO IWT - Strategisch Basisonderzoek<br />

IWT- TBM IWT- Toegepast Biomedisch Onderzoek<br />

U<strong>Gent</strong>- BOF Universiteit <strong>Gent</strong>- Bijzonder Onderzoeksfonds


108<br />

3.4 OVERZICHT VAN DE AFGERONDE DOCTORAATSPROJECTEN IN <strong>2011</strong><br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code Datum<br />

verdediging<br />

Inclusieve inbedding van vraaggestuurde<br />

ondersteuning; een onderzoek<br />

naar kritische succesfactoren<br />

Kritische tentoonstellingsanalyse:<br />

een onderzoek naar <strong>het</strong> gebruik<br />

van retorische middelen bij tentoonstellingsmodellen<br />

ontwikkeld<br />

na 1945<br />

Process optimization for 3D plotting<br />

of scaffolds for vascular tissue<br />

engineering<br />

Interacties tussen functionele<br />

componenten tijdens de processing<br />

van bakkerijproducten<br />

Ontwikkelen van een snelle kwantificeringsmethode<br />

<strong>voor</strong> schadelijke<br />

sporenvormers in melk.<br />

Impact of computer-based feedback<br />

on ESL-learning<br />

La traducción de la ironía en un<br />

corpus literario. Análisis basado en<br />

fragmentos de novelas hispanoamericanas<br />

(siglo XX) y sus traducciones<br />

al francés, inglés y<br />

neerlandés.<br />

Het belang van de vertaling en de<br />

vertaler bij de Vlaamse en Nederlandse<br />

receptie van <strong>het</strong> werk van<br />

de Oostenrijkse auteur Joseph<br />

Roth (1894-1939)<br />

Performance measurement in<br />

universities and colleges<br />

FMW Orthopedagogiek S286-orthopedagogiek 20/06/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

KASK Theoretische<br />

omkadering van de kunstpraktijk<br />

H313-kunstkritiek 15/09/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Financiële code Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Claudia Claes Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Guy Bovyn* Universiteit <strong>Gent</strong><br />

GTI Mechanica B115-biomechanica 9/11/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Kim Ragaert Universiteit <strong>Gent</strong><br />

GTB Levensmiddelenwetenschappen<br />

en Technologie<br />

B420-voeding 1/04/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

GTB Chemie B230-microbiologie 15/09/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

GTT Engels H360-vreemdetalenonderwijs<br />

GTT Spaans H490-spaanse-taal-enletterkunde<br />

GTT Duits H365vertaalwetenschappen<br />

GHB Management en Organisatie S189organisatiewetenschappen<br />

4/07/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Filip Van Bockstaele Universiteit <strong>Gent</strong><br />

An Coorevits Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Mieke Rosselle KULeuven<br />

12/10/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> - Formatie July De Wilde Universiteit <strong>Gent</strong><br />

9/12/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

25/05/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Els Snick Universiteit Utrecht<br />

Adelien Decramer Universiteit <strong>Gent</strong>


109<br />

Titel Faculteit Studiegebied IWETO-code Datum<br />

verdediging<br />

Succesvolle implementatie van eg<strong>over</strong>nment.<br />

De afstemming tussen<br />

organisatie en informatie<strong>voor</strong>ziening<br />

bij Vlaamse gemeenten<br />

<strong>voor</strong> de ontwikkeling van eg<strong>over</strong>nment<br />

GHB Bestuur en Beleid S189organisatiewetenschappen<br />

Cursief: doctorandus ten laste van de academiseringsmiddelen tussen 1/11/2003 en 31/10/2010<br />

6/12/<strong>2011</strong> Ho<strong>Gent</strong> -<br />

OZFonds<br />

Financiële code Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Sabine Rotthier Universiteit <strong>Gent</strong>


110


BIJLAGE 4: PERSONEEL<br />

4.1 HOC-PROTOCOLLEN 112<br />

4.2 OPDRACHTEN DEPARTEMENTAAL ONDERWIJZEND PERSONEEL OPGESPLITST NAAR<br />

DEPARTEMENT EN STUDIEGEBIED (INCLUSIEF GASTPROFESSOREN) 113<br />

4.3 FINANCIERINGSBRON 114<br />

4.4 VOLTIJDSE EQUIVALENTEN TITULARIS BINNEN EN BUITEN DE FORMATIE 115<br />

4.5 AANTAL PERSONEELSLEDEN DAT IN <strong>2011</strong> VERBONDEN WAS AAN DE HOGESCHOOL GENT<br />

OPGESPLITST NAAR CATEGORIE EN GESLACHT 116<br />

4.5B OPSPLITSING ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR AMBT EN GESLACHT 117<br />

4.6 VOLTIJDSE EQUIVALENTEN TITULARIS BINNEN DE FORMATIE 118<br />

4.7 ONDERWIJZEND PERSONEEL OPGESPLITST PER AMBT EN NAAR BENOEMD, IMMUUN<br />

TIJDELIJK EN TIJDELIJK 119<br />

4.8 ONDERWIJZEND PERSONEEL OPGESPLITST PER DEPARTEMENT EN NAAR BENOEMD,<br />

IMMUUN TIJDELIJK EN TIJDELIJK 120<br />

4.10 GEMIDDELD AANTAL PERSONEELSLEDEN VERBONDEN AAN DE HOGESCHOOL GENT 122<br />

4.11 LEEFTIJDSSTRUCTUUR VAN HET PERSONEEL VERBONDEN AAN DE HOGESCHOOL 123<br />

4.12 RATIO'S MET BETREKKING TOT DE PERSONEELSFORMATIE 124<br />

4.13 PERSONEELSFORMATIE EX POST ONDERWIJZEND PERSONEEL 125<br />

4.14 PERSONEELSFORMATIE EX POST ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL 126<br />

4.15 PERSONEELSFORMATIE EX POST, PERSONEEL BUITEN FORMATIE 127<br />

4.16 EVOLUTIE CIJFERS OP GELIJKE BEREKENINGSBASIS 128<br />

111


112<br />

4.1 HOC-PROTOCOLLEN<br />

Document Beslissingsdatum Titel<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DOW/0001 22/03/<strong>2011</strong> Academische kalender academiejaar <strong>2011</strong>-2012<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DFIN/0002 22/03/<strong>2011</strong> Vergoeding woon-werkverkeer<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DFIN/0003 22/03/<strong>2011</strong> Vergoedingen <strong>voor</strong> personeel <strong>voor</strong> dienstverplaatsingen<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DPO/0004 24/05/<strong>2011</strong> Aanwending Vormingsfonds <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> begrotingsjaar 2010<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DPO/0005 7/06/<strong>2011</strong> Benoeming 1 november <strong>2011</strong><br />

Artikel 8 van <strong>het</strong> reglement inzake benoeming van<strong>het</strong> onderwijzend personeel van de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong><br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DPO/0007 6/07/<strong>2011</strong> Overheveling van labpersoneel naar statutair kader<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DPO/0008 10/10/<strong>2011</strong> Personeelsformatie <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> kalenderjaar 2012<br />

P/HOC/<strong>2011</strong>/DPO/0009 20/12/<strong>2011</strong> Mobiliteitsenquête


4.2 OPDRACHTEN DEPARTEMENTAAL ONDERWIJZEND PERSONEEL<br />

OPGESPLITST NAAR DEPARTEMENT EN STUDIEGEBIED (INCLUSIEF<br />

GASTPROFESSOREN)<br />

(berekend op basis van voltijdse equivalenten opdracht)<br />

Totaal<br />

Architectuur<br />

Audiovisuele<br />

en beeldende<br />

kunst<br />

Biotechniek<br />

Gezondheidszorg<br />

113<br />

Handelswetenschappen<br />

en bedrijfskunde<br />

Industriële<br />

wetenschappen<br />

en technologie<br />

Muziek en<br />

dramatische<br />

kunst<br />

Onderwijs<br />

Sociaalagogisch<br />

werk<br />

Departement 992,43 66,02 101,26 42,96 75,59 242,98 155,59 77,74 76,08 86,52 67,69<br />

BEST 40,01 38,81 1,20<br />

BINF 47,94 47,94<br />

BIOT 65,59 22,63 42,96<br />

BMER 85,26 85,26<br />

CONS 77,74 77,74<br />

HABE 70,97 70,97<br />

INWE 84,95 84,95<br />

KASK 144,65 43,40 101,26<br />

LERA 74,88 74,88<br />

SOAG 86,52 86,52<br />

TECH 70,64 70,64<br />

VESA 75,59 75,59<br />

VETO 67,69 67,69<br />

Opsplitsing per departement<br />

4,0% 4,8%<br />

8,6% 8,6%<br />

7,8%<br />

6,6%<br />

7,2%<br />

14,6%<br />

7,5% 8,7%<br />

7,1% 7,6% 6,8%<br />

BEST BINF BIOT BMERCONSHABE INWE KASK LERASOAGTECH VESA VETO<br />

Opsplitsing per studiegebied<br />

Architectuur<br />

6,7%<br />

10,2%<br />

Audiovisuele en beeldende<br />

kunst<br />

4,3%<br />

Biotechniek<br />

7,6%<br />

Gezondheidszorg<br />

Handelsweten- schappen en<br />

bedrijfskunde<br />

24,5%<br />

15,7%<br />

Industriële wetenschappen en<br />

technologie<br />

7,8% 7,7%<br />

Muziek en dramatische kunst<br />

Onderwijs<br />

Sociaal-agogisch werk<br />

8,7%<br />

Toegepaste taalkunde<br />

6,8%<br />

Toegepaste<br />

taalkunde


4.3 FINANCIERINGSBRON<br />

(voltijdse equivalenten betaling)<br />

Totaal<br />

Departement<br />

onderwijs<br />

114<br />

Centraal betaalde<br />

personeelsleden<br />

Totaal 1.692,53 1.291,75 2,58 393,21 4,99<br />

OP (incl. gastprofessoren) 1.017,31 993,87 1,56 21,43 0,45<br />

ATP 297,99 294,25 3,74<br />

CBED 371,78 371,78<br />

MVD 0,02 0,02<br />

OHP 5,43 3,63 1,00 0,80<br />

60,1%<br />

Werkingsmiddelen<br />

OP ATP CBED MVD OHP<br />

Totaal<br />

17,6%<br />

76,3%<br />

Departement<br />

Onderwijs<br />

Financieringsbron per categorie<br />

22,0%<br />

Categorie per financieringsbron<br />

0,2%<br />

Centraal betaalde<br />

personeelsleden<br />

Stad <strong>Gent</strong><br />

0,0% 0,3%<br />

23,2%<br />

0,3%<br />

Werkingsmiddelen Stad <strong>Gent</strong><br />

OHP<br />

MVD<br />

CBED<br />

ATP<br />

OP


4.4 VOLTIJDSE EQUIVALENTEN TITULARIS BINNEN EN BUITEN DE FOR-<br />

MATIE<br />

OP<br />

59,7%<br />

Binnen de formatie<br />

OP<br />

75%<br />

Binnen de formatie<br />

115<br />

Buiten de formatie<br />

Totaal<br />

Totaal 1.263,29 481,78 1.745,07<br />

ATP 311,41 311,41<br />

CBED 378,06 378,06<br />

MVD 7,75 7,75<br />

OHP 6,63 6,63<br />

OP 951,88 89,34 1.041,22<br />

ATP<br />

25%<br />

Totaal<br />

OP<br />

18,5%<br />

OHP<br />

1,4%<br />

MVD<br />

1,6%<br />

ATP<br />

17,8%<br />

OHP<br />

0,4%<br />

MVD<br />

0,4%<br />

CBED<br />

21,7%<br />

Buiten de formatie<br />

CBED<br />

78,5%


4.5 AANTAL PERSONEELSLEDEN DAT IN <strong>2011</strong> VERBONDEN WAS AAN DE<br />

HOGESCHOOL GENT OPGESPLITST NAAR CATEGORIE EN GE-<br />

SLACHT<br />

54%<br />

46%<br />

Mannen<br />

116<br />

Vro<strong>uw</strong>en<br />

Totaal<br />

Totaal 1215 1434 2649<br />

ATP 121 261 382<br />

CBED 196 350 546<br />

MVD 0 1 1<br />

OHP 2 8 10<br />

OP 896 814 1710<br />

68%<br />

32%<br />

64%<br />

36%<br />

100%<br />

Totaal ATP CBED MVD OHP OP<br />

0%<br />

80% 48%<br />

20%<br />

52%<br />

Vro<strong>uw</strong>en<br />

Mannen


4.5B OPSPLITSING ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR AMBT EN GE-<br />

SLACHT<br />

(sommige personeelsleden hebben meer dan één ambt waardoor <strong>het</strong> algemeen totaal<br />

hoger is dan <strong>het</strong> totaal in bijlage 4.5)<br />

Ambt Mannen Vro<strong>uw</strong>en Totaal<br />

Groep 1 = 312 37,7% 515 62,3% 827<br />

Groep 2 = 167 55,1% 136 44,9% 303<br />

Groep 3 = 167 73,9% 59 26,1% 226<br />

Groep 4 = 2 100,0% 2<br />

Gastprofessoren = 294 61,8% 182 38,2% 476<br />

Algemeen totaal = 942 51,4% 892 48,6% 1834<br />

62,3%<br />

37,7%<br />

44,9%<br />

55,1%<br />

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Gastprofessoren Totaal<br />

117<br />

26,1%<br />

73,9%<br />

100,0%<br />

38,2%<br />

61,8%<br />

48,6%<br />

Vro<strong>uw</strong>en<br />

Mannen<br />

51,4%


4.6 VOLTIJDSE EQUIVALENTEN TITULARIS BINNEN DE FORMATIE<br />

Ambten OP 951,88<br />

praktijklector 123,47<br />

hoofdpraktijklector 355,36<br />

lector 9,74<br />

hoofdlector 63,78<br />

assistent 101,79<br />

doctor-assistent 35,36<br />

art.assistent 20,99<br />

praktijkassistent 25,96<br />

art.praktijkassistent 19,63<br />

werkleider 14,86<br />

docent 68,77<br />

werkleider<br />

(<strong>over</strong>gangsstelsel) 8,91<br />

art.docent 62,19<br />

hoofddocent 10,98<br />

art.hoofddocent 6,90<br />

hoogleraar 22,54<br />

lesgever 0,65<br />

Niveau en<br />

graad ATP 311,41<br />

A41 9,25<br />

A34 2,00<br />

A33 1,00<br />

A32 9,50<br />

A31 13,14<br />

A22 22,13<br />

A21 33,21<br />

A12 4,97<br />

A11 27,54<br />

B32 0,00<br />

B31 0,00<br />

B22 15,18<br />

B21 17,89<br />

B12 44,20<br />

B11 25,36<br />

C22 14,57<br />

C21 9,50<br />

C12 40,53<br />

C11 8,70<br />

D22 0,00<br />

D21 3,68<br />

D12 7,02<br />

D11 2,04<br />

13,0%<br />

praktijklector<br />

37,3%<br />

hoofdpraktijklector<br />

1,0%<br />

lector<br />

118<br />

6,7%<br />

hoofdlector<br />

assistent<br />

39,4%<br />

Ambten onderwijzend personeel<br />

10,7%<br />

3,7%<br />

2,2%<br />

2,7%<br />

2,1% 1,6%<br />

doctor-assistent<br />

art.assistent<br />

praktijkassistent<br />

art.praktijkassistent<br />

werkleider<br />

33,0%<br />

docent<br />

7,2%<br />

werkleider…<br />

0,9%<br />

art.docent<br />

6,5%<br />

1,2% 0,7%<br />

hoofddocent<br />

art.hoofddocent<br />

23,5%<br />

A B C D<br />

hoogleraar<br />

2,4%<br />

lesgever<br />

0,1%<br />

Niveau en graad administratief en technisch personeel<br />

4,1%


4.7 ONDERWIJZEND PERSONEEL OPGESPLITST PER AMBT EN NAAR<br />

BENOEMD, IMMUUN TIJDELIJK EN TIJDELIJK<br />

(voltijdse equivalenten titularis binnen formatie)<br />

% Vast-<br />

Tijdelijk<br />

Tijdelijk<br />

niet<br />

Ambten Totaal benoemd Vast immuun immuun<br />

Totaal 951,88 60% 574,47 2,65 374,76<br />

praktijklector 123,47 58% 71,82 51,65<br />

lector 355,36 63% 222,86 132,50<br />

hoofdpraktijklector 9,74 100% 9,74<br />

hoofdlector 63,78 100% 63,5000 0,28<br />

assistent 101,79 16% 16,55 85,24<br />

doctor-assistent 35,36 35,36<br />

art.assistent 20,99 100% 20,99<br />

praktijkassistent 25,96 26% 6,75 19,21<br />

art.praktijkassistent 19,63 10% 2,00 17,63<br />

werkleider 14,86 100% 14,86<br />

docent 68,77 75% 51,74 2,35 14,68<br />

werkleider (<strong>over</strong>gangsstelsel) 8,91 100% 8,91<br />

art.docent 62,19 72% 44,83 0,30 17,06<br />

hoofddocent 10,98 100% 10,98<br />

art.hoofddocent 6,90 100% 6,90<br />

hoogleraar 22,54 98% 22,04 0,50<br />

lesgever 0,65 0,65<br />

39,4%<br />

0,3%<br />

60,4%<br />

Opgesplitst per ambt<br />

Totaal<br />

praktijklector<br />

hoofdpraktijkl…<br />

lector<br />

hoofdlector<br />

assistent<br />

doctor-assistent<br />

art.assistent<br />

praktijkassistent<br />

art.praktijkas…<br />

werkleider<br />

docent<br />

werkleider…<br />

art.docent<br />

hoofddocent<br />

art.hoofddocent<br />

hoogleraar<br />

lesgever<br />

119<br />

Tijdelijk niet immuun<br />

Tijdelijk immuun<br />

Vast


4.8 ONDERWIJZEND PERSONEEL OPGESPLITST PER DEPARTEMENT EN<br />

NAAR BENOEMD, IMMUUN TIJDELIJK EN TIJDELIJK<br />

(voltijdse equivalenten titularis binnen formatie)<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Totaal percentagevastbenoemd<br />

Totaal<br />

departementen Vast<br />

120<br />

Tijdelijk<br />

immuunn<br />

Tijdelijk<br />

niet<br />

immuun<br />

60% Totaal 574,47 2,65 374,76 951,88<br />

78% BEST 31,15 8,60 39,75<br />

87% BINF 44,85 6,77 51,62<br />

46% BIOT 31,74 36,90 68,64<br />

77% BMER 72,83 21,96 94,79<br />

50% CONS 32,84 0,65 31,65 65,14<br />

43% HABE 27,83 36,69 64,52<br />

59% INWE 46,51 32,14 78,65<br />

60% KASK 61,89 41,23 103,12<br />

59% LERA 45,07 31,33 76,40<br />

57% SOAG 49,87 37,48 87,35<br />

68% TECH 53,12 24,96 78,08<br />

61% VESA 44,30 28,23 72,53<br />

44% VETO 29,97 2,00 36,82 68,79<br />

Niet-departementaal onderwijzend personeel<br />

100% BIBLIO 2,50 2,50<br />

78%<br />

87%<br />

46%<br />

Percentage vastbenoemd per departement<br />

77%<br />

50%<br />

43%<br />

59% 60% 59% 57%<br />

68%<br />

61%<br />

BEST BINF BIOT BMERCONSHABE INWE KASK LERA SOAGTECH VESA VETO<br />

44%


4.9 AANTAL PERSONEELSLEDEN IN VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE OP-<br />

DRACHT 1<br />

2%<br />

57%<br />

Totaal Voltijds 2 Deeltijds 3 Geen 4<br />

HG 2649 1522 1074 53<br />

ATP 382 269 100 13<br />

CBED 546 386 148 12<br />

MVD 1 1 0 0<br />

OHP 10 4 5 1<br />

OP 1710 862 821 27<br />

3%<br />

41% 26% 27%<br />

70% 71%<br />

HG ATP CBED MVD OHP OP<br />

1: Alle personeelsleden die in <strong>2011</strong> <strong>voor</strong> een volledig of een gedeelte van een jaar titularis waren binnen of buiten<br />

de formatie of in een niet-vacante betrekking<br />

2: Aantal personeelsleden met een voltijdse opdracht<br />

3: Aantal personeelsleden met een deeltijdse opdracht<br />

Opgesplitst per categorie<br />

2% 10%<br />

4: Aantal personeelsleden verbonden aan de hogeschool in <strong>2011</strong>, maar die geen opdracht uitoefenden<br />

121<br />

100%<br />

50%<br />

40%<br />

2%<br />

48%<br />

50%<br />

Geen<br />

Deeltijds<br />

Voltijds


4.10 GEMIDDELD AANTAL PERSONEELSLEDEN VERBONDEN AAN DE HO-<br />

GESCHOOL GENT<br />

(TBS 55+ en TBS75 niet inbegrepen)<br />

2350<br />

2300<br />

2250<br />

2200<br />

2150<br />

2100<br />

2340 2332<br />

Gemiddelde op jaarbasis = 2265<br />

Minimum = 2118 = op 13/08/<strong>2011</strong><br />

Maximum = 2360 = op 22/03/<strong>2011</strong><br />

2346<br />

Gemiddelden per maand<br />

januari 2340 31<br />

februari 2332 28<br />

maart 2346 31<br />

april 2299 30<br />

mei 2295 31<br />

juni 2271 30<br />

juli 2143 31<br />

augustus 2122 31<br />

september 2193 30<br />

oktober 2286 31<br />

november 2302 30<br />

december 2256 31<br />

2299 2295<br />

Gemiddelden per maand<br />

122<br />

2271<br />

2143<br />

2122<br />

2193<br />

2286<br />

2302<br />

2256


4.11 LEEFTIJDSSTRUCTUUR VAN HET PERSONEEL VERBONDEN AAN DE<br />

HOGESCHOOL<br />

OP<br />

-20<br />

-20<br />

OP ATP OHP MVD CBED Totaal<br />

60+ 24 4 60+ 28 1%<br />

56-60 124 12 2 13 56-60 151 6%<br />

51-55 226 39 4 1 39 51-55 309 12%<br />

46-50 249 36 4 55 46-50 344 13%<br />

41-45 233 68 60 41-45 361 14%<br />

36-40 231 63 69 36-40 363 14%<br />

31-35 226 59 53 31-35 338 13%<br />

26-30 259 60 70 26-30 389 15%<br />

20-25 133 41 149 20-25 323 12%<br />

-20 5 4 34 -20 43 2%<br />

2649 1710 382 10 1 546 2649<br />

8%<br />

15%<br />

14%<br />

13%<br />

14%<br />

15%<br />

13%<br />

20-2526-30<br />

31-35 36-4041-45<br />

46-5051-55<br />

56-60<br />

OHP<br />

20-25 26-3031-35<br />

36-40 41-4546-50<br />

51-55 56-60<br />

CBED<br />

-20<br />

6%<br />

27%<br />

13%<br />

10%<br />

13%<br />

40%<br />

11%<br />

10%<br />

7%<br />

40%<br />

20%<br />

20-25 26-3031-35<br />

36-40 41-45 46-50 51-5556-60<br />

7%<br />

1%<br />

60+<br />

60+<br />

2%<br />

1%<br />

60+<br />

123<br />

-20<br />

ATP<br />

11%<br />

16% 15% 16%<br />

18%<br />

9%<br />

10%<br />

4%<br />

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60<br />

MVD<br />

100%<br />

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60<br />

60+<br />

60+


124<br />

4.12 RATIO'S MET BETREKKING TOT DE PERSONEELSFORMATIE<br />

(voltijdse equivalenten titularis)<br />

(incl. personeelsleden buiten formatie)<br />

1.746,52 A = totaal personeelsbestand<br />

54,50% = B/A 951,88 B = totaal OP-bestand (excl. centraal betaalde OP'ers, excl. Gastprofs)<br />

54,59% = C/A 953,44 C = totaal OP-bestand (incl. centraal betaalde OP'ers, excl. Gastprofs)<br />

59,71% = D/A 1.042,78 D = totaal OP-bestand (incl. centraal betaalde OP'ers, incl. Gastprofs)<br />

17,83% = E/A 311,41 E = totaal ATP-bestand (excl. centraal betaalde ATP-, OHP- en MVDP'ers, excl. contractuelen)<br />

40,30% = F/A 703,85 F = totaal ATP-bestand (incl. centraal betaalde ATP-, OHP- en MVDP'ers, incl. contractuelen)<br />

21,65% = G/A 378,06 G = contractuele personeelsleden (excl.gastprofs)


125<br />

4.13 PERSONEELSFORMATIE EX POST ONDERWIJZEND PERSONEEL<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Kalenderjaar <strong>2011</strong><br />

Personeelsformatie ex post<br />

Personeel op werkingsuitkeringen in VTE<br />

ONDERWIJZEND PERSONEEL<br />

GROEP 1<br />

AMBT<br />

EFFECTIEVE BEZETTING<br />

(VTE Titularis binnen de formatie) TOTALEN TITULARIS CONTROLE OPMERKINGEN<br />

vast tijd. art. 318 tijdelijk<br />

1. praktijklector 71,82 51,65 123,47<br />

2. lector 222,86 132,50 355,36<br />

3. hoofdpraktijklector 9,74 9,74 3 + 4 =<br />

4. hoofdlector 63,50 0,28 63,78 73,52 13% max 20% groep 1<br />

Totaal 367,92 184,43 Groep 1 = 552,35<br />

GROEP 2<br />

5. assistent 37,54 85,24 122,78 31% max. 25% benoemden<br />

6. praktijkassistent 8,75 36,84 45,59 19%<br />

7. doctor-assistent 35,36 35,36<br />

8. werkleider 23,77 23,77<br />

Totaal 70,06 157,44 Groep 2 = 227,50 57% min. 36% groep 2 + 3<br />

GROEP 3<br />

9. docent 96,57 2,65 31,74 130,96<br />

10. hoofddocent 17,88 17,88 9 + 10 =<br />

11. hoogleraar 22,04 0,50 22,54 40,42 10% max. 25% groep 2 + 3<br />

12. gewoon hoogleraar<br />

Totaal 136,49 2,65 32,24 Groep 3 = 171,38<br />

GROEP 4<br />

Groep 2+3 = 398,88<br />

13. lesgevers (art. 326bis) 0,65 Groep 4 = 0,65<br />

TOTALEN 574,47 3,30 374,11<br />

Totaal OP<br />

=<br />

951,88 60% max. 72% benoemden<br />

TEWERKSTELLING<br />

(VTE betaling)<br />

124,83<br />

347,18<br />

9,74<br />

62,19<br />

543,94<br />

116,49<br />

48,15<br />

34,81<br />

21,63<br />

221,08<br />

120,80<br />

17,22<br />

21,67<br />

159,69<br />

0,65<br />

925,36


126<br />

4.14 PERSONEELSFORMATIE EX POST ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Kalenderjaar <strong>2011</strong><br />

Personeelsformatie ex post<br />

Personeel op werkingsuitkeringen in VTE<br />

ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL<br />

NIVEAU A<br />

AMBT EFFECTIEVE BEZETTING (VTE Titularis) TOTALEN<br />

vast tijdelijk effectieve bezetting<br />

1. GRAAD A4 7,33 1,92 9,25<br />

2. GRAAD A3 22,67 2,97 25,64<br />

3. GRAAD A2 43,74 11,60 55,34<br />

4. GRAAD A1 14,13 18,38 32,51<br />

Totaal 87,87 34,87 122,74<br />

NIVEAU B<br />

5. GRAAD B3<br />

6. GRAAD B2 24,48 8,59 33,07<br />

7. GRAAD B1 55,32 14,24 69,56<br />

Totaal 79,80 22,83 102,63<br />

NIVEAU C<br />

7. GRAAD C2 23,75 0,32 24,07<br />

8. GRAAD C1 41,34 7,89 49,23<br />

Totaal 65,09 8,21 73,30<br />

NIVEAU D<br />

9. GRAAD D2 3,68 3,68<br />

10. GRAAD D1 6,52 2,54 9,06<br />

Totaal 10,20 2,54 12,74<br />

TOTAAL 242,96 68,45 311,41<br />

Effectieve<br />

tewerkstelling (VTE Betaling)<br />

Niveau A<br />

Niveau B<br />

Niveau C<br />

Niveau D<br />

7,82<br />

23,97<br />

44,93<br />

35,95<br />

112,67<br />

29,91<br />

62,86<br />

92,77<br />

21,06<br />

49,15<br />

70,21<br />

3,68<br />

8,78<br />

12,46<br />

288,11


127<br />

4.15 PERSONEELSFORMATIE EX POST, PERSONEEL BUITEN FORMATIE<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Kalenderjaar <strong>2011</strong><br />

Personeelsformatie ex post<br />

PERSONEELSLEDEN BUITEN FORMATIE 483,34 = Totaal<br />

GASTPROFESSOREN<br />

AMBT<br />

EFFECTIEVE BEZETTING<br />

(VTE Titularis)<br />

a) studiegebieden muziek en dramatische kunst, audiovisuele en beeldende<br />

kunst 63,83<br />

b) andere studiegebieden 25,51<br />

PERSONEELSLEDEN OP PERSOONLIJKE TITEL<br />

a) administratief personeel<br />

b) opvoedend hulppersoneel 4,63<br />

CENTRAAL BETAALDE PERSONEELSLEDEN<br />

a) onderwijzend personeel 1,56<br />

b) administratief personeel<br />

c) opvoedend hulppersoneel 2,00<br />

d) MVD-personeel 7,75<br />

CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN<br />

(andere dan gastprofessoren) 378,06<br />

CONTROLE OPMERKINGEN


128<br />

4.16 EVOLUTIE CIJFERS OP GELIJKE BEREKENINGSBASIS<br />

Opdrachten onderwijzend personeel (inclusief gastprofessoren<br />

- berekend op basis van voltijdse equivalenten opdracht<br />

- bijl. 4.2)<br />

<strong>2011</strong><br />

verschil<br />

tussen <strong>2011</strong><br />

en 2010 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004<br />

992,43 -58,62 1.051,05 1.031,02 989,72 926,51 938,49 941,23 905,43<br />

Financieringsbron (voltijdse equivalenten betaling - bijl. 4.3) 1.692,53 -44,11 1.736,64 1.667,02 1.559,97 1.458,92 1.486,82 1.455,81 1.390,20<br />

Voltijdse equivalenten titularis binnen formatie OP en ATP<br />

(bijl. 4.4) 1.263,29 6,12 1.257,17 1.228,42 1.176,18 1.145,27 1.115,77 1.136,44 1.110,70<br />

Voltijdse equivalenten titularis buiten formatie OP, CARB,<br />

CBED, MVD en OHP (bijl. 4.4 en 4.15) 481,78 -2,56 484,34 453,48 410,11 401,41 390,15 353,59 327,28<br />

Voltijdse equivalenten titularis binnen de formatie - OP (bijl.<br />

4.6, 4.7, 4.8 en 4.13) 951,88 -9,90 961,78 950,18 937,79 925,82 920,22 941,42 915,92<br />

Voltijdse equivalenten titularis binnen de formatie - ATP<br />

(bijl. 4.6 en 4.14) 311,41 16,84 294,57 278,24 237,55 219,45 195,55 195,02 194,78<br />

Aantal personeelsleden dat in <strong>2011</strong> verbonden waren aan<br />

de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> (bijl. 4.5, 4.9 en 4.11) 2.649 89,00 2.560 2.506 2.353 2.257 2.167 2.090 2.004<br />

Gemiddeld aantal personeelsleden die in <strong>2011</strong> verbonden<br />

aan de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> (bijl. 4.10) 2.265 82,75 2.182 2.092 1.997 1.943 1.929 1.849 1.821<br />

Ratio's met betrekking tot de personeelsformatie (voltijdse<br />

equivalenten titularis -<br />

incl. personeelsleden buiten formatie - bijl. 4.12)<br />

1.746,52 5,01 1.741,51 1.681,90 1.586,29 1.546,68 1.505,92 1.490,03 1.437,98


BIJLAGE 5: DIENSTVERLENING<br />

5.1 SAMENVATTING VAN DE TARIEVENLIJSTEN VOOR GETARIFEERDE DIENSTVERLENING IN <strong>2011</strong><br />

PER FACULTEIT 130<br />

5.2 DEELNAME IN VZW’S, INTERNATIONALE VERENIGINGEN MET WETENSCHAPPELIJK DOEL OF<br />

INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT 134<br />

129


5.1 SAMENVATTING VAN DE TARIEVENLIJSTEN VOOR GETARIFEERDE<br />

DIENSTVERLENING IN <strong>2011</strong> PER FACULTEIT<br />

5.1.1 Faculteit Mens en Welzijn<br />

� Consultancy<br />

� Rapportering<br />

� Coaching<br />

� Juridische dienstverlening<br />

� Teamgerichte dienstverlening<br />

� Communicatieve dienstverlening<br />

� Thematische en methodische dienstverlening<br />

� Wetenschappelijke dienstverlening<br />

� Dienstverlening in <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> project ‘Hoe gelijk is <strong>het</strong> andere’<br />

� Laboratoriumgebonden dienstverlening en workshops<br />

� Dienstverlening en workshops in didactische keuken<br />

� Laboratoriumproeven<br />

� Ondersteuning van de zorgcoördinator op de werkplek<br />

� Implementatie van <strong>het</strong> GOL(L)D-concept: Het Gericht Ondersteunen van Leraren<br />

in <strong>het</strong> Leren omgaan met Diversiteit<br />

� Kennismaking met GOL(L)D-concept: Het Gericht Ondersteunen van Leraren in<br />

<strong>het</strong> Leren omgaan met Diversiteit<br />

� Voortgezette supervisie: Opleiding Zorgcoördinatie<br />

5.1.2 Faculteit Natuur en Techniek<br />

� Pedagogische opdrachten aansluitend bij de opleiding bachelor in de agro- en<br />

biotechnologie (Project type I, II en III)<br />

� Opdrachten in <strong>het</strong> kader van raadgevingen en lesopdrachten aan bedrijven, industrie<br />

en organisaties enz.<br />

� Elektromechanica<br />

� Opleiding ‘Basiselektriciteit’<br />

� Opleiding ‘Loopkranen’<br />

� Opleiding ‘Ba5’<br />

� Opleiding ‘Energieverdeling’<br />

� Opleiding ‘Promotietesten’<br />

� Houttechnologie (verouderingstest, brandproef – sigarettentest, impactresistentie<br />

– valproef, abrasiebestendigheid – zandvaltest)<br />

� Modetechnologie<br />

� Patroonstudie<br />

� Ontwerpopdracht<br />

� Bodyscanner<br />

� Textiel & Kunststoffen<br />

� Textielfabricage, semi-industriële proeven: spinnen, weven, breien en<br />

vlechten<br />

� Textielveredeling, proeven op laboschaal en semi-industriële proeven:<br />

<strong>voor</strong>behandeling, wasproeven & reduct. nareinigingen, nabehandeling;<br />

vervingen; drukproeven, appretproeven, coatingproeven, plasmabehandelingen,<br />

laserproeven, waterzuivering, diversen<br />

130


5.1.3 Faculteit Bedrijf en Organisatie<br />

� (PC-)opleidingen en -trainingen al dan niet gebruik makend van de accommodatie<br />

van <strong>het</strong> departement<br />

� Ter beschikking stellen van apparatuur en accommodatie <strong>voor</strong> opleidingen en<br />

trainingen van bedrijven, diensten en verenigingen die zelf <strong>voor</strong> lesgevers zorgen<br />

� Consultancy aan bedrijven en organisaties, al dan niet in <strong>het</strong> kader van projectstages<br />

of andere projecten met studenten; al dan niet met field research<br />

� Oriënterende onderzoeken, <strong>voor</strong>onderzoeken en ondersteuning bij implementatie<br />

van de resultaten van onderzoeken<br />

5.1.4 School of arts KASK – Koninklijk Conservatorium<br />

� Opname<br />

� Opmaak programmaboekje <strong>voor</strong> concert of <strong>voor</strong>stelling<br />

� Orkest <strong>voor</strong> een concert<br />

� Dirigent <strong>voor</strong> een concert<br />

� Inleiding/lezing/nabespreking<br />

� Workshop/masterclass<br />

� Coaching<br />

� Jury<br />

� Publiekswerking (atelierbezoek, rondleiding)<br />

� Preproductie film: scenario, découpage, reparage<br />

� Opname op pellicule, video-opname<br />

� Digitale montage off-line en on-line<br />

� Sonorisatie en klankmixage<br />

� Kort gebruik van montage en sonorisatie studio<br />

� Gebruik filmstudio<br />

� Animatiefilm: leader, tv-spot, reclamespot, specials <strong>voor</strong> tv en culturele<br />

doeleinden<br />

� Sonorisatie en geluidsstudio<br />

� Gebruik fotostudio<br />

� Fotoreportage<br />

� Foto prints<br />

� Ontwerp van een affiche, een logo, een uitnodiging, een advertentie, een wens-<br />

of nie<strong>uw</strong>jaarskaart<br />

� Kleden bij modeshow<br />

� Ontwerpen kledingstuk, schoen of accessoire<br />

� Ontwerpen outfit<br />

� Textielontwerp<br />

� Digitale prints<br />

� Design research lab<br />

� Multimediale vormgeving<br />

� Interieurvormgeving<br />

� Ontwerpen en landschapsplanning<br />

� Grafisch advies, (elektronisch) publicaties: boek, print, web, cd en dvd ontwerp<br />

� Uitvoering publicaties: (elektronisch) boek, print, web, cd en dvd<br />

� Opname klank<br />

� Ontwerp en uitvoering van interactieve installatie<br />

� Castingadvies<br />

� Studiowerk<br />

� Medewerking externe dramaprojecten<br />

5.1.5 Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

131


� Laboratorium Industriële chemie<br />

� Watergehalte via coulometrische Karl-Fischer titratie<br />

� Vlampunt<br />

� Viscositeit van Newtoniaanse vloeistroffen<br />

� Viscositeitsgedrag van vloeistoffen<br />

� Laboratorium Fysische en Mechanische analyse van Textiel en Kunststoffen(chemie)<br />

� Asgehalte<br />

� Barstweerstand van folie<br />

� Brandproeven<br />

� Buigproeven<br />

� Compressieproeven<br />

� Dichtheidsbepaling<br />

� Diktemetingen<br />

� Elasticiteitsmodulus<br />

� Faling dart op foliën<br />

� Glansmeting<br />

� Identificatie van een kunststof<br />

� Hardheidsproeven<br />

� Impactproeven<br />

� Indrukproeven met vlakke stempel op kunststofvloerbedekking<br />

� Kleurmeting<br />

� Lichtechtheid<br />

� Literatuurstudie<br />

� Melt flow index<br />

� Reologische vloeicurve van kunststoffen<br />

� Scheurproeven op trekbank<br />

� Schuimen<br />

� Slagproeven<br />

� Spanningscorrosieproef<br />

� Studies<br />

� Thermische analyse<br />

� Thermische veroudering<br />

� Transmissiemeting<br />

� Trekproeven<br />

� Vicat verwerkingstemperatuur HDT<br />

� Vloeisimulatie<br />

� Voorbereiding <strong>voor</strong> kwaliteitsonderzoek van kunststoffen<br />

� Vormbestendigheid in de warmte<br />

� Waterabsorptie<br />

� Waterdampdoorlaatbaarheid<br />

� Xenotest<br />

� IR-spectrum<br />

� UV-spectrum<br />

� Extractie / Monster<strong>voor</strong>bereiding<br />

� Abrasieweerstand<br />

� Absorptievermogen<br />

� Afmetingen kledingstuk<br />

� Alkalioplosbaarheid<br />

� Beschadiging van wol<br />

� Binding<br />

� Droogkuisen<br />

� Rapid Prototyping Technics<br />

132


5.1.6 Faculteit Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen<br />

� Opdrachten in <strong>het</strong> kader van raadgevingen en lesopdrachten aan bedrijven, industrie,<br />

organisaties, enz.<br />

� Opdrachten in <strong>het</strong> kader van bedrijfsbegeleiding van kiwibestelers<br />

� Laboratorium Chemische analysen<br />

� Bodemanalyse<br />

� Compostanalyse<br />

� Messtoffenanalyse<br />

� Plantenanalyse<br />

� Substraatanalyse<br />

� Veevoederanalyse<br />

� Wateranalyse<br />

� arbeidshygiëne<br />

� Laboratorium Biochemische analysen<br />

� Fytopathologie<br />

� Fytotechnie<br />

� Graan- en diervoedertechnologie<br />

� Zuiveltechnologie & microbiologie<br />

5.1.7 Faculteit Toegepaste Taalkunde<br />

� Tolken<br />

� Vertalen<br />

� Ondertitelen<br />

� Terminologie<br />

� Onderwijs/lesopdrachten, m.i.v. navorming<br />

� Consultancy<br />

� Coördinatieopdrachten<br />

5.1.8 Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde<br />

� I-scan<br />

5.1.9 Centrum <strong>voor</strong> Ondernemen<br />

� Studentenopdrachten in <strong>het</strong> kader van bachelor- of masteropleidingen (studie<br />

van economische vraagstukken)<br />

� Consultancy en professionele dienstverleningen aan particulieren, bedrijven, organisaties,<br />

enz.<br />

133


5.2 DEELNAME IN VZW’S, INTERNATIONALE VERENIGINGEN MET WE-<br />

TENSCHAPPELIJK DOEL OF INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT<br />

* deelname als instelling<br />

Zie <strong>voor</strong> verdere toelichting ‘Juridische Aangelegenheden’ in deze bijlagen.<br />

5.2.1 Deelname in rechtspersonen: spin-off bedrijven (1) art.9 en art.10)<br />

a) Benaming<br />

b) Aard rechtspersoon<br />

c) Maatschappelijke zetel<br />

a) Geoinvent<br />

b) Naamloze vennootschap<br />

c) Rue Léon Morel 1, 5032 Les Isnes<br />

(Gembloux)<br />

a) Reskin Medical<br />

b) Naamloze vennootschap<br />

c) Industrieterrein Ravenshout 5 bus<br />

2.50, 3980 Tessenderlo<br />

134<br />

Activiteiten<br />

Ontwikkelen en commercialiseren van producten<br />

en diensten <strong>voor</strong> de mobile mapping<br />

markt (Faillissement op 24 juni <strong>2011</strong>)<br />

Commercialisering van producten en ontwikkeling<br />

van nie<strong>uw</strong>e technologieën in <strong>het</strong> segment<br />

van de pleistermarkt op basis van een<br />

nie<strong>uw</strong>e coatingtechniek.<br />

5.2.2. Deelname in rechtspersonen: spin-off ondersteunende bedrijven<br />

5.2.2.1 Vennootschappen met als maatschappelijk doel de uitbo<strong>uw</strong>, de uitbating en <strong>het</strong> beheer<br />

van incubatie- en innovatiecentra of van researchparken [(1)art. 20 §1 en §2]<br />

a) Benaming<br />

b) Aard rechtspersoon<br />

c) Maatschappelijke zetel<br />

a) Incubatie- en Innovatiecentrum Universiteit<br />

<strong>Gent</strong>, afgekort ‘IIC U<strong>Gent</strong>’<br />

b) naamloze vennootschap<br />

c) Technologiepark-Zwijnaarde 3, 9052 <strong>Gent</strong><br />

Activiteiten<br />

- Oprichting en exploitatie van een innovatiecentrum;<br />

- Incubatorfunctie <strong>voor</strong> spin-off bedrijven van<br />

wetenschappelijk onderzoek<br />

5.2.2.2 Vennootschappen met als maatschappelijk doel kapitaal, financiële know-how of<br />

management know-how ter beschikking te stellen van spin-off bedrijven [(1) art. 20 §1<br />

en §3]<br />

a) Benaming<br />

b) Aard rechtspersoon<br />

c) Maatschappelijke zetel<br />

a) Baekeland Fonds II<br />

b) naamloze vennootschap<br />

c) Sint-Pietersnie<strong>uw</strong>straat 25, 9000 <strong>Gent</strong><br />

Activiteiten<br />

Ter beschikking stellen van financiële middelen,<br />

knowhow en/of management, knowhow<br />

van ondernemingen met als activiteiten onderzoek<br />

en ontwikkeling (O&O) en de commercialisering<br />

van de resultaten daarvan, op<br />

basis van O&O resultaten van Vlaamse kenniscentra,<br />

<strong>voor</strong> z<strong>over</strong> de betrokken sector<br />

qua onderzoeksexpertise aanwezig is aan<br />

de Universiteit <strong>Gent</strong>, <strong>Hogeschool</strong> West-<br />

Vlaanderen, Arteveldehogeschool, <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> of hun rechtsopvolgers.


a) Flanders Drive<br />

b) Cvba met sociaal oogmerk<br />

c) August Reyerslaan 80, 1030 Brussel<br />

135<br />

Een innovatieplatform zijn <strong>voor</strong> de Vlaamse<br />

voertuigindustrie zowel in Vlaamse als in<br />

internationale context en diensten op <strong>het</strong><br />

vlak van innovatieactiviteiten verlenen met<br />

betrekking tot producten en processen<br />

5.2.3 Deelname in rechtspersonen: vzw's ([(3) art. 95 bis §1, 4° ]) en ([(3) art. 95<br />

bis §1, 5° ])<br />

a) Benaming<br />

b) Aard rechtspersoon<br />

c) Maatschappelijke zetel<br />

a) Sociale Voorzieningen Regio <strong>Gent</strong><br />

(SOVOREG)<br />

b) vzw<br />

c) Nonnemeersstraat 19, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Benaming<br />

b) Aard rechtspersoon<br />

c) Maatschappelijke zetel<br />

a) <strong>Gent</strong> BC – Big in creativity (<strong>Gent</strong> BC)<br />

b) vzw<br />

c) Sint-Pietersnie<strong>uw</strong>straat 25, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Hoger Instituut <strong>voor</strong> Schone Kunsten<br />

Vlaanderen (HISK)<br />

b) vzw<br />

c) Charles de Kerchovelaan 187a, 9000<br />

<strong>Gent</strong><br />

a) Orpheus Instituut<br />

b) vzw<br />

c) Korte Meer 12, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Vlaamse Studenten Sportfederatie<br />

(VSSF)<br />

b) vzw<br />

c) Minderbroederstraat 12, 3000 Leuven<br />

a) Kom-Pas<br />

b) vzw<br />

c) Kongostraat 42, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Vlaams Interuniversitair Instituut <strong>voor</strong><br />

Biotechnologie (VIB)<br />

b) vzw<br />

c) Rijvisschestraat 120, 9052 Zwijnaarde<br />

a) International Club of Flanders<br />

b) vzw<br />

c) Sint-Pietersplein 11, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Sportadviesraad <strong>Gent</strong><br />

b) vzw<br />

c) Zuiderlaan 13, 9000 <strong>Gent</strong><br />

Activiteiten<br />

Organisatie en beheer van de sociale <strong>voor</strong>zieningen<br />

van de studenten van de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong><br />

Activiteiten<br />

Netwerk dat technologisch ondernemerschap<br />

en technologische innovatie in de<br />

<strong>Gent</strong>se kennisregio wil stimuleren<br />

Organiseren van laureaatsopleiding Beeldende<br />

Kunst<br />

Organiseren van onderwijs en vorming op<br />

posthogeschoolniveau <strong>voor</strong> afgestudeerden<br />

uit de muzieksector en verrichten van onder-<br />

zoek<br />

Sportontmoetingen <strong>voor</strong> studenten in <strong>het</strong><br />

hoger onderwijs promoten, coördineren en<br />

organiseren in <strong>het</strong> Nederlands taalgebied en<br />

<strong>het</strong> tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad<br />

Onthaal (anderstalige) nie<strong>uw</strong>komers in <strong>Gent</strong><br />

Vernie<strong>uw</strong>ende basiskennis verwerven <strong>over</strong><br />

processen in organismen van mens, plant en<br />

micro-organismen<br />

Samenbrengen van leidinggevenden van<br />

internationaal gerichte bedrijven in Vlaande-<br />

ren en Zee<strong>uw</strong>s-Vlaanderen<br />

Geven van onafhankelijk advies aan de Stad<br />

<strong>Gent</strong> inzake sportactiviteiten en -beleid in de<br />

stad


a) Begeleiding Studenten met een Handicap<br />

b) vzw<br />

c) Stalhof 6, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Vlaamse Competentiepool <strong>voor</strong> Productontwikkeling<br />

en Industrieel Design<br />

(Flanders in Shape)<br />

b) vzw<br />

c) Etienne Sabbelaan 51, 8500 Kortrijk<br />

a) Voka – Kamer van Koophandel Oost-<br />

Vlaanderen<br />

b) vzw<br />

c) Martelaarslaan 49, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Catalogus <strong>Gent</strong>se Wetenschappelijke<br />

Bibliotheken (Cageweb)<br />

b) vzw<br />

c) Biezekapelstraat 2, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Regionaal Centrum Oost-Vlaanderen<br />

(R.T.C. Oost-Vlaanderen)<br />

b) vzw<br />

c) PAC Het Zuid, lok. 324, Woodrow Wilson-<br />

plein 2, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Student Kick-off (SKO)<br />

b) vzw<br />

c) Hoveniersberg 24, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Bachelor.be<br />

b) vzw<br />

c) Tramstraat 61, 9052 <strong>Gent</strong>-Zwijnaarde<br />

a) Mark (A Prior Magazine) vzw<br />

b) vzw<br />

c) Van Laetestraat 1 A, 9820 Merelbeke<br />

a) Vlaamse Universiteiten en Hogescholen<br />

Raad (VLUHR)<br />

b) vzw<br />

c) Ravensteingalerij 27, 100 Brussel<br />

136<br />

Aanbieden van diverse mogelijkheden aan<br />

studenten met een functiebeperking<br />

Binnen <strong>het</strong> domein van productontwikkeling<br />

en industrieel design bestaande competenties<br />

bundelen en versterken en nie<strong>uw</strong>e competenties<br />

uitbo<strong>uw</strong>en<br />

Opbo<strong>uw</strong>en van een professioneel netwerk<br />

van ondernemingen in Oost-Vlaanderen<br />

Tot stand brengen van centrale catalogus<br />

van boeken e.d. die in <strong>het</strong> bezit zijn van in<br />

Oost-Vlaanderen gelegen bibliotheken, ar-<br />

chieven en musea<br />

Opbo<strong>uw</strong>en van een samenwerking tussen<br />

onderwijsinstellingen, de bedrijfswereld en<br />

organisaties met socio-economische of educatief<br />

oogmerk<br />

Het verenigen van studenten verbonden aan<br />

de <strong>Gent</strong>se instellingen van hoger onderwijs<br />

Het behartigen van de belangen van de bacheloropleidingen<br />

Gezamenlijk uitgeven van een magazine<br />

Bevorderen samenwerking tussen Vlaamse<br />

instellingen <strong>voor</strong> hoger onderwijs en associaties<br />

5.2.4 Opgave van alle feitelijke verenigingen of rechtspersonen waaraan de hogeschool<br />

een lidmaatschapsbijdrage > 250 EUR betaalt<br />

a) Benaming<br />

b) Aard rechtspersoon<br />

c) Maatschappelijke zetel<br />

a) Academic Cooperation Association<br />

(ACA)<br />

b) vzw<br />

c) Egmontstraat 15, 100 Brussel<br />

a) Amelior (CKZ)<br />

b) vzw<br />

c) Doorniksesteenweg 224, 8500 Kortrijk<br />

Activiteiten<br />

Internationalisering hoger onderwijs<br />

Centrum <strong>voor</strong> kwaliteitszorg, opleidingen<br />

inzake kwaliteitsbewaking


a) Benaming<br />

b) Aard rechtspersoon<br />

c) Maatschappelijke zetel<br />

a) Association Européenne des Conservatoires<br />

(AEC)<br />

b) internationale vereniging<br />

c) AEC, p.o. Box 805, NL – 3500 AV Utrecht,<br />

Nederland<br />

a) Association of College and University<br />

Auditors (ACUA)<br />

b) non profit membership organization, incorporated<br />

c) PO Box 14306, Lenexa, KS 66285-4306,<br />

USA<br />

a) Association Francophone de Comptabilité<br />

(AFC)<br />

b) international vereniging<br />

c) 40 rue des Jeûneurs, 75002, Paris,<br />

France<br />

a) Association of European Life Science<br />

Universities<br />

b) internationale vereniging<br />

c) c/o College Office, College of Life Sciences,<br />

University College Dublin, Belfield<br />

Dublin 4, Ierland<br />

a) Association of International Educators<br />

(NAFSA)<br />

b) non-profit associatie<br />

c) 1307 New York Avenue, NW 8ste verdi-<br />

eping, Washington DC, USA<br />

a) Bachelor.be<br />

b) vzw<br />

c) Archipel Business Center, Tramstraat 91,<br />

9052 <strong>Gent</strong> (Zwijnaarde)<br />

a) Belgisch Direct Marketing Verbond<br />

(BDMV)<br />

b) vzw<br />

c) Heizel Esplanade 46, 1000 Brussel<br />

a) Deans and European Academics Network<br />

(DEAN)<br />

b) vzw<br />

c) Dean Secretariat, c/o ESMU vzw,<br />

Montoyerstraat 31, 1000 Brussel<br />

a) EACA<br />

b) vzw<br />

c) Brand Whtlocklaan 152, 1200 Sint-<br />

Lambrechts Wol<strong>uw</strong>e<br />

a) European Association for International<br />

Education (EAIE)<br />

b) vzw<br />

c) p.o. Box 11189, Amsterdam 1001 GD,<br />

Nederland<br />

a) European League of Institutes of the<br />

Arts (ELIA)<br />

Activiteiten<br />

Vereniging Europese conservatoria<br />

Internationale beroepsvereniging van interne<br />

auditoren in hogescholen en universiteiten<br />

Ontwikkeling en verspreiding van kennis op<br />

<strong>het</strong> vlak van boekhouden<br />

Consortium <strong>voor</strong> landbo<strong>uw</strong>wetenschappen<br />

Vereniging ter bevordering van de internationalisering<br />

in <strong>het</strong> hoger onderwijs in de VS<br />

en wereldwijd<br />

Nationale belangenverdediging van de bachelors<br />

(vroeger gegradueerden, toen NUG<br />

genaamd)<br />

Vereniging <strong>voor</strong> marketeerders<br />

Contacten en bijscholingen door studiedagen,<br />

congressen en workshops tussen beleidsmakers<br />

in universiteiten<br />

Opbo<strong>uw</strong>en van een professioneel netwerk<br />

van ondernemingen in Oost-Vlaanderen<br />

Vereniging ter bevordering van de internationalisering<br />

in <strong>het</strong> hoger onderwijs in Europa<br />

en wereldwijd<br />

Contacten tussen de Europese opleidingen<br />

<strong>voor</strong> beeldende en visuele kunsten, interna-<br />

137


a) Benaming<br />

b) Aard rechtspersoon<br />

c) Maatschappelijke zetel<br />

b) internationale vereniging<br />

c) Waterlooplein 219, Amsterdam 1011 PG,<br />

Nederland<br />

a) European Council of Landscape Architecture<br />

Schools (ECLAS)<br />

b) internationale vereniging<br />

c) Ro<strong>uw</strong>enhofstraat 9, 6701 BA Wagenin-<br />

gen, Nederland<br />

a) European Network of Occupational<br />

Therapy (ENOTHE)<br />

b) Europese vereniging<br />

c) p.o. Box 2557, 1000 CN Amsterdam, Ne-<br />

derland<br />

a) European Society for Biomaterials<br />

(ESB)<br />

b) Europese vereniging<br />

c) Via Nicola Martelli 3, 00197 Roma, Italia<br />

a) International Federation of Translaters<br />

b) internationale vereniging<br />

c) Aeschenvorstadt 71, CH 4051 Basel,<br />

Switzerland<br />

a) Flanders' Drive<br />

b) vzw<br />

c) Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030<br />

Brussel<br />

a) Flanders Image<br />

b) vzw<br />

c) Handelskaai 18 B2, 1000 Brussel<br />

a) Food2know<br />

b) interfaculteit centrum Universiteit <strong>Gent</strong><br />

c) Coupure Links 653, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Flanders InShape<br />

b) vzw<br />

c) Etien Sabbelaan 51, 8500 Kortrijk<br />

a) <strong>Gent</strong> BC<br />

b) vzw<br />

c) Sint Pietersnie<strong>uw</strong>straat 25, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Guberna - Instituut <strong>voor</strong> Bestuurders<br />

b) vzw<br />

c) Reep 1, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) HR@Work<br />

b) cvba<br />

c) Zwal<strong>uw</strong>straat 6, 9940 Ertvelde<br />

a) Institutes for Translation and Interpreting<br />

(ITI)<br />

b) feitelijke vereniging<br />

c) Fortuna House, South Fifth Street, Milton<br />

Keynes, MK9 2A, Verenigd Koninkrijk<br />

Activiteiten<br />

tionale symposia<br />

Bevorderen van onderzoek en financiering<br />

landschapsarchitectuur<br />

Europese vereniging scholen ergotherapie<br />

Bevorderen van onderzoek betreffende biomateriaal<br />

Internationale belangenvereniging vertalers<br />

en tolken<br />

Stimuleren innovatie in de Vlaamse voertuigindustrie<br />

Promotie van Vlaamse audiovisuele producties<br />

in <strong>het</strong> buitenland en representatie op<br />

internationale filmmarkten en televisiebeur-<br />

zen<br />

Ter beschikkingstelling van topexpertise en –<br />

apparatuur inzake voedselgezondheid<br />

Competentiepool <strong>voor</strong> productontwikkeling<br />

en industrieel design<br />

Technologische ondernemerschap en technologische<br />

innovatie om <strong>Gent</strong>se kennisregio<br />

te stimuleren<br />

Netwerk <strong>voor</strong> bestuurders<br />

Platform <strong>voor</strong> HR-Professionals<br />

Instituut <strong>voor</strong> vertalers en tolken<br />

138


a) Benaming<br />

b) Aard rechtspersoon<br />

c) Maatschappelijke zetel<br />

a) Institutional Management in Higher<br />

Education (IMHE)<br />

b) internationale openbare vereniging<br />

c) OECD, rue André Pascal 2, F-75775 Pa-<br />

ris Cedex 16, Frankrijk<br />

a) International Association of Schools<br />

and Institutes of Administration (IASIA)<br />

b) feitelijke vereniging<br />

c) rue Defacqz 1B11, 1000 Brussel<br />

a) International Association of Universities<br />

(IAU)<br />

b) internationale openbare vereniging<br />

c) Unesco House, rue Miollis 1F, 75732 Pa-<br />

ris Cedex 15, Frankrijk<br />

a) International Club of Flanders<br />

b) vzw<br />

c) Sint-Pietersplein 11, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Kamer van Koophandel Oost-<br />

Vlaanderen (VOKA)<br />

b) vzw<br />

c) Building Lieven Ba<strong>uw</strong>ens, Martelaarslaan,<br />

49, 9000 <strong>Gent</strong>/ Square J. Geerinckx 2,<br />

9300 Aalst<br />

a) Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging<br />

(KVIV)<br />

b) vzw<br />

c) Ingenieurshuis, Desguinlei 214, 2018<br />

Antwerpen<br />

a) Kortom<br />

b) vzw<br />

c) Postbus 136, 8000 Brussel<br />

a) Music 4 Music<br />

b) stichting<br />

c) Kiefteweg 4, 7121 LX Aalten, Nederland<br />

a) Orde van Architecten<br />

b) beroepsorde<br />

c) Livornostraat 160, 1000 Brussel<br />

a) Organisatie van Traffic Managers<br />

(OTM)<br />

b) vzw<br />

c) Martelaarslaan 49, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Profibus<br />

b) vzw<br />

c) A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel<br />

a) SPACE<br />

b) internationale vereniging onder Belgisch<br />

recht<br />

c) Abdisstraat 1, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Stichting Marketing<br />

b) vzw<br />

c) Z.1. Researchpark 120, 1731 Zellik<br />

Activiteiten<br />

Programma binnen de OESO ter ondersteuning<br />

van beleidsmaker, hoger onderwijsmanagers<br />

en onderzoekers op <strong>het</strong> vlak van<br />

hogeronderwijsmanagement en – beleid<br />

Internationale vereniging van hogeronderwijsinstellingen<br />

UNESCO-instituut dat wereldwijd hogeronderwijsinstellingen<br />

verenigt met een forum<br />

<strong>voor</strong> reflectie en activiteiten in verband met<br />

gemeenschappelijke onderwijsnoden stimuleert<br />

Zakennetwerk<br />

Netwerk van knowhow en relaties<br />

Beroepsvereniging burgerlijke ingenieurs<br />

Vereniging <strong>voor</strong> <strong>over</strong>heidscommunicatie<br />

Promotie eigentijdse muziek<br />

Beroepsvereniging architecten<br />

Verdediging van de beroepsbelangen van de<br />

traffic managers<br />

Kennis- en ervarings<strong>over</strong>dracht rondom<br />

technologie en praktijk Profibus<br />

Inrichten van examens <strong>voor</strong> uitreiken Europees<br />

diploma<br />

Beroepsvereniging marketeers<br />

139


a) Benaming<br />

b) Aard rechtspersoon<br />

c) Maatschappelijke zetel<br />

a) Studiecentrum <strong>voor</strong> Automatische Informatieverwerking<br />

(SAI)<br />

b) vzw<br />

c) Bosstraat 41, 9830 Sint-Martens-Latem<br />

a) Texstream.be<br />

b) feitelijke vereniging<br />

c) Hof-ter-Vleestdreef 5/1, 1070 Brussel<br />

a) TRIS<br />

b) feitelijke vereniging<br />

c) KH Kempen, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel<br />

a) Unizo<br />

b) vzw<br />

c) Spastraat 8, 1000 Brussel<br />

a) VCK Connect<br />

b) Belangenvereniging<br />

c) Keizerstraat 20-22, 2000 Antwerpen<br />

a) Vereniging Vlaamse Sociale Hogescholen<br />

(VVSH & IASSW)<br />

b) feitelijke vereniging<br />

c) Waubrechts 24, 8520 Kuurne<br />

a) Vlaamse Ingenieurskamer (VIK)<br />

b) vzw<br />

c) Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem<br />

a) Vlaamse Milieucoördinatoren (VMC)<br />

b) vzw<br />

c) Kortrijksesteenweg 1007, 9000 <strong>Gent</strong><br />

a) Vlaamse Vereniging <strong>voor</strong> Bestuur en<br />

Beleid<br />

b) vzw<br />

c) Parkstraat 45 Bus 3609, 3000 Leuven<br />

a) Vlaamse Vereniging <strong>voor</strong> Bibliotheek-,<br />

archief- en documentatiewezen<br />

(VVBAD)<br />

b) vzw<br />

c) Statiestraat 179, 2600 Berchem<br />

a) Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA)<br />

b) instelling van openbaar nut<br />

c) Ravensteingalerij 27 bus 3, 1000 Brussel<br />

Activiteiten<br />

Informatie <strong>over</strong> de automatische informatieverstrekking<br />

Vereniging van de textielindustrie, haar toeleveranciers<br />

en <strong>het</strong> textielonderwijs ter pro-<br />

motie van de textielsector<br />

Europees platform <strong>voor</strong> onderwijskwaliteit:<br />

institutionele samenwerking van de Vlaamse<br />

hogescholen met de Nederlandse Fontysho-<br />

gescholen<br />

Opbo<strong>uw</strong>en van een professioneel netwerk<br />

van ondernemingen in Oost-Vlaanderen<br />

Vlaams Centrum Kwaliteitszorg<br />

Overleg opleidingen maatschappelijk assistent<br />

Bewaken van graad en diploma, stimuleren<br />

van jongeren tot <strong>het</strong> volgen van de opleiding<br />

Beroepsvereniging Vlaamse milieucoördinatoren<br />

De promotie van de bestuurswetenschappen<br />

en bestuurskunde in België<br />

Beroepsvereniging van bibliothecarissen,<br />

archivarissen en documentalisten<br />

Overleg- en adviesorgaan van de hogescholen<br />

140


BIJLAGE 6: FINANCIEEL BELEID<br />

7.1A RESULTATENREKENING – VARIANTIEANALYSE T.O.V. DE BEGROTING 142<br />

7.1B RESULTATENREKENING – VARIANTIEANALYSE T.O.V. HET VORIG BOEKJAAR 143<br />

7.2A BALANS OP 31.12.<strong>2011</strong> – VARIANTIEANALYSE T.O.V. DE BEGROTING 144<br />

7.2B BALANS OP 31.12.<strong>2011</strong> – VARIANTIEANALYSE T.O.V. HET VORIG BOEKJAAR 145<br />

7.3 VERSLAG VAN DE REVISOR 148<br />

141


7.1A RESULTATENREKENING – VARIANTIEANALYSE T.O.V. DE BEGROTING<br />

142<br />

codes JR - Boekjaar BG - Boekjaar Absolute Relatieve<br />

<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> afwijking afwijking<br />

I. Bedrijfsopbrengsten 70/74 114.026.320 111.426.563 + 2.599.756 + 2,33 %<br />

A. Omzet 70 100.183.273 98.667.585 + 1.515.688 + 1,54 %<br />

B.<br />

71 0 0 + 0<br />

C. Geproduceerde vaste activa 72 0 0 + 0<br />

D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73 9.516.237 8.819.858 + 696.379 + 7,90 %<br />

E. Andere bedrijfsopbrengsten 74 4.326.810 3.939.120 + 387.690 + 9,84 %<br />

II. Bedrijfskosten (-) 60/64 (120.859.176) (122.595.335) + 1.736.159 + 1,42 %<br />

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 1.596.709 1.414.925 + 181.784 + 12,85 %<br />

1. Inkopen 600/8 1.588.077 1.414.925 + 173.152 + 12,24 %<br />

2. Wijzigingen in de <strong>voor</strong>raad (toename -, afname +) 609 8.631 0 + 8.631 BG = 0<br />

B. Diensten en diverse goederen 61 17.417.239 19.193.643 - 1.776.404 - 9,26 %<br />

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 93.360.880 91.886.583 + 1.474.297 + 1,60 %<br />

D.<br />

E.<br />

F.<br />

630 8.552.992 10.647.976 - 2.094.985 - 19,67 %<br />

631/4 97.863 0 + 97.863 BG = 0<br />

635/8 (193.801) (589.893) + 396.092 + 67,15 %<br />

G. Andere bedrijfskosten 640/8 27.295 42.100 - 14.805 - 35,17 %<br />

H.<br />

(-) 649 0 0 + 0<br />

III. Bedrijfswinst (+) 70/64 0 0<br />

Bedrijfsverlies (-) 64/70 (6.832.857) (11.168.772)<br />

IV. Financiële opbrengsten 75 109.150 267.800 - 158.650 - 59,24 %<br />

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0 0 + 0<br />

B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 104.718 267.800 - 163.082 - 60,90 %<br />

C. Andere financiële opbrengsten 752/9 4.432 0 + 4.432 BG = 0<br />

V. Financiële kosten (-) 65 (7.087) (556.721) + 549.634 + 98,73 %<br />

A. Kosten van schulden 650 0 551.721 - 551.721 - 100,00 %<br />

B.<br />

651 0 0 + 0<br />

C. Andere financiële kosten 652/9 7.087 5.000 + 2.087 + 41,73 %<br />

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+) 70/65 0 0<br />

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (-) 65/70 (6.730.793) (11.457.692)<br />

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 502.978 1.955.000 - 1.452.022 - 74,27 %<br />

A.<br />

B.<br />

C.<br />

760 0 0 + 0<br />

761 0 0 + 0<br />

762 383.850 0 + 383.850 BG = 0<br />

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 71.150 1.955.000 - 1.883.850 - 96,36 %<br />

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 47.978 0 + 47.978 BG = 0<br />

VIII. Uitzonderlijke kosten (-) 66 (17.173) 0 - 17.173 BG = 0<br />

A.<br />

660 0 0 + 0<br />

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0 0 + 0<br />

C.<br />

662 0 0 + 0<br />

D. Minderwaarden bj de realisatie van vaste activa 663 4.564 0 + 4.564 BG = 0<br />

E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 12.609 0 + 12.609 BG = 0<br />

F.<br />

Wijziging in de <strong>voor</strong>raad goederen in bewerking en<br />

gereed product en in de bestellingen in uitvoering<br />

(toename +, afname -)<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen op<br />

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste<br />

activa<br />

Waardeverminderingen op <strong>voor</strong>raden, bestellingen in<br />

uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +,<br />

terugnemingen -)<br />

Voorzieningen <strong>voor</strong> risico's en kosten (toevoegingen +,<br />

bestedingen en terugnemingen -)<br />

Als herstructureringskosten geactiveerde<br />

bedrijfskosten<br />

Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan<br />

bedoeld onder II. E (toevoegingen +, terugnemingen -)<br />

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen<br />

op immateriële en materiële vaste activa<br />

Terugneming van waardeverminderingen op financiële<br />

vaste activa<br />

Terugneming van <strong>voor</strong>zieningen <strong>voor</strong> uitzonderlijke<br />

risico's en kosten<br />

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeververminderingen<br />

op oprichtingskosten, op immateriële en<br />

materiële vaste activa<br />

Voorzieningen <strong>voor</strong> uitzonderlijke risico's en kosten<br />

(toevoegingen +, bestedingen -)<br />

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke<br />

kosten<br />

669 0 0 + 0<br />

IX Winst van <strong>het</strong> boekjaar (+) 70/66 0 0<br />

Verlies van <strong>het</strong> boekjaar (-) 66/70 (6.244.989) (9.502.692)<br />

+ 4.335.915<br />

+ 38,82 %<br />

+ 4.726.899 + 41,26 %<br />

+ 3.257.703<br />

+ 34,28 %


7.1B RESULTATENREKENING – VARIANTIEANALYSE T.O.V. HET VORIG<br />

BOEKJAAR<br />

143<br />

codes JR - Boekjaar JR - Boekjaar Absolute Relatieve<br />

<strong>2011</strong> 2010 wijziging wijziging<br />

I. Bedrijfsopbrengsten 70/74 114.026.320 109.865.857 + 4.160.463 + 3,79 %<br />

A. Omzet 70 100.183.273 97.408.125 + 2.775.148 + 2,85 %<br />

B.<br />

71 0 0 + 0<br />

C. Geproduceerde vaste activa 72 0 0 + 0<br />

D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73 9.516.237 8.454.626 + 1.061.611 + 12,56 %<br />

E. Andere bedrijfsopbrengsten 74 4.326.810 4.003.105 + 323.704 + 8,09 %<br />

II. Bedrijfskosten (-) 60/64 (120.859.176) (119.022.928) - 1.836.249 - 1,54 %<br />

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 1.596.709 1.580.672 + 16.036 + 1,01 %<br />

1. Inkopen 600/8 1.588.077 1.588.114 - 37 - 0,00 %<br />

2. Wijzigingen in de <strong>voor</strong>raad (toename -, afname +) 609 8.631 (7.442) + 16.073 + 215,99 %<br />

B. Diensten en diverse goederen 61 17.417.239 17.958.358 - 541.119 - 3,01 %<br />

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 93.360.880 91.307.277 + 2.053.603 + 2,25 %<br />

D.<br />

E.<br />

F.<br />

630 8.552.992 7.954.549 + 598.443 + 7,52 %<br />

631/4 97.863 78.980 + 18.883 + 23,91 %<br />

635/8 (193.801) 50.905 - 244.706 - 480,71 %<br />

G. Andere bedrijfskosten 640/8 27.295 92.186 - 64.891 - 70,39 %<br />

H.<br />

(-) 649 0 0 + 0<br />

III. Bedrijfswinst (+) 70/64 0 0<br />

Bedrijfsverlies (-) 64/70 (6.832.857) (9.157.071)<br />

IV. Financiële opbrengsten 75 109.150 548.883 - 439.733 - 80,11 %<br />

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0 0 + 0<br />

B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 104.718 540.410 - 435.692 - 80,62 %<br />

C. Andere financiële opbrengsten 752/9 4.432 8.474 - 4.041 - 47,69 %<br />

V. Financiële kosten (-) 65 (7.087) (10.870) + 3.784 + 34,81 %<br />

A. Kosten van schulden 650 0 149 - 149 - 100,00 %<br />

B.<br />

651 0 0 + 0<br />

C. Andere financiële kosten 652/9 7.087 10.721 - 3.634 - 33,90 %<br />

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+) 70/65 0 0<br />

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (-) 65/70 (6.730.793) (8.619.058)<br />

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 502.978 5.844.217 - 5.341.239 - 91,39 %<br />

A.<br />

B.<br />

C.<br />

760 0 4.423.712 - 4.423.712 - 100,00 %<br />

761 0 0 + 0<br />

762 383.850 1.400.000 - 1.016.150 - 72,58 %<br />

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 71.150 0 + 71.150 VB = 0<br />

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 47.978 20.504 + 27.473 + 133,99 %<br />

VIII. Uitzonderlijke kosten (-) 66 (17.173) (2.014.113) + 1.996.939 + 99,15 %<br />

A.<br />

660 0 2.011.723 - 2.011.723 - 100,00 %<br />

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0 0 + 0<br />

C.<br />

662 0 0 + 0<br />

D. Minderwaarden bj de realisatie van vaste activa 663 4.564 1.066 + 3.497 + 327,96 %<br />

E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 12.609 1.323 + 11.286 + 852,88 %<br />

F.<br />

Wijziging in de <strong>voor</strong>raad goederen in bewerking en<br />

gereed product en in de bestellingen in uitvoering<br />

(toename +, afname -)<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen op<br />

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste<br />

activa<br />

Waardeverminderingen op <strong>voor</strong>raden, bestellingen in<br />

uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +,<br />

terugnemingen -)<br />

Voorzieningen <strong>voor</strong> risico's en kosten (toevoegingen +,<br />

bestedingen en terugnemingen -)<br />

Als herstructureringskosten geactiveerde<br />

bedrijfskosten<br />

Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan<br />

bedoeld onder II. E (toevoegingen +, terugnemingen -)<br />

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen<br />

op immateriële en materiële vaste activa<br />

Terugneming van waardeverminderingen op financiële<br />

vaste activa<br />

Terugneming van <strong>voor</strong>zieningen <strong>voor</strong> uitzonderlijke<br />

risico's en kosten<br />

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeververminderingen<br />

op oprichtingskosten, op immateriële en<br />

materiële vaste activa<br />

Voorzieningen <strong>voor</strong> uitzonderlijke risico's en kosten<br />

(toevoegingen +, bestedingen -)<br />

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke<br />

kosten<br />

669 0 0 + 0<br />

IX Winst van <strong>het</strong> boekjaar (+) 70/66 0 0<br />

Verlies van <strong>het</strong> boekjaar (-) 66/70 (6.244.989) (4.788.954)<br />

+ 2.324.214<br />

+ 25,38 %<br />

+ 1.888.265 + 21,91 %<br />

- 1.456.035<br />

- 30,40 %


7.2A BALANS OP 31.12.<strong>2011</strong> – VARIANTIEANALYSE T.O.V. DE BEGROTING<br />

ACTIVA codes JR - Boekjaar BG - Boekjaar Absolute Relatieve<br />

<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> afwijking afwijking<br />

VASTE ACTIVA 20/28 177.116.381 111.297.465 + 65.818.916 + 59,14 %<br />

I. Oprichtingskosten 20 0 0 + 0<br />

II. Immateriële vaste activa 21 192.698 656.170 - 463.472 - 70,63 %<br />

III. Materiële vaste activa 22/27 176.817.485 110.555.734 + 66.261.751 + 59,94 %<br />

A. Terreinen en gebo<strong>uw</strong>en 22 152.510.959 88.130.826 + 64.380.133 + 73,05 %<br />

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/91 152.510.959 88.130.826 + 64.380.133 + 73,05 %<br />

2. Overige 22/92 0 0 + 0<br />

B. Installaties, machines en uitrusting 23 11.415.858 13.318.580 - 1.902.723 - 14,29 %<br />

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 231 11.415.858 13.318.580 - 1.902.723 - 14,29 %<br />

2. Overige 232 0 0 + 0<br />

C. Meubilair en rollend materieel 24 3.736.819 4.501.974 - 765.155 - 17,00 %<br />

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 241 3.736.819 4.501.974 - 765.155 - 17,00 %<br />

2. Overige 242 0 0 + 0<br />

D. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 + 0<br />

E. Overige matriële vaste activa 26 6.187.862 163.174 + 6.024.688 + 3692,18 %<br />

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 261 6.187.862 163.174 + 6.024.688 + 3692,18 %<br />

2. Overige 262 0 0 + 0<br />

F. Activa in aanbo<strong>uw</strong> en <strong>voor</strong>tuitbetalingen 27 2.965.987 4.441.179 - 1.475.192 - 33,22 %<br />

IV. Financiële vaste activa 28 106.198 85.561 + 20.637 + 24,12 %<br />

A. Verbonden entiteiten 280/1 0 0 + 0<br />

1. Deelnemingen in verbonden vennootschappen 280 0 0 + 0<br />

2. Vorderingen 281 0 0 + 0<br />

B. Andere vennootschappen waarmee een<br />

deelnemingsverhouding bestaat<br />

282/3 106.198 85.561 + 20.637 + 24,12 %<br />

1. Deelnemingen 282 106.198 85.561 + 20.637 + 24,12 %<br />

2. Vorderingen 283 0 0 + 0<br />

C. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 + 0<br />

1. Aandelen 284 0 0 + 0<br />

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 0 0 + 0<br />

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 26.194.548 23.823.355 + 2.371.194 + 9,95 %<br />

V. Vorderingen op meer dan één jaar 29 293.121 0 + 293.121 BG = 0<br />

A. Handelsvorderingen 290 0 0 + 0<br />

B. Overige vorderingen 291 293.121 0 + 293.121 BG = 0<br />

waarvan niet-rentedragende vorderingen of<br />

gekoppeld aan een abnormaal lage rente<br />

144<br />

2915 293.121 0 + 293.121 BG = 0<br />

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 3.278 4.469 - 1.191 - 26,65 %<br />

A. Voorraden 30/36 3.278 4.469 - 1.191 - 26,65 %<br />

1. Grond- en hulpstoffen 30/31 0 0 + 0<br />

2. Goederen in bewerking 32 0 0 + 0<br />

3. Gereed product 33 0 0 + 0<br />

4. Handelsgoederen 34 3.278 4.469 - 1.191 - 26,65 %<br />

5. Onroerende goederen bestemd <strong>voor</strong> verkoop 35 0 0 + 0<br />

6. Vooruitbetalingen 36 0 0 + 0<br />

B. Bestellingen in uitvoering 37 0 0 + 0<br />

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 6.820.191 4.500.000 + 2.320.191 + 51,56 %<br />

A. Handelsvorderingen 40 4.412.188 3.500.000 + 912.188 + 26,06 %<br />

B. Overige vorderingen 41 2.408.003 1.000.000 + 1.408.003 + 140,80 %<br />

waarvan niet-rentedragende vorderingen of<br />

gekoppeld aan een abnormaal lage rente<br />

415 2.408.003 0 + 2.408.003 BG = 0<br />

VIII. Geldbeleggingen 50/53 5.320.812 7.951.587 - 2.630.775 - 33,08 %<br />

IX. Liquide middelen 54/58 2.484.019 500.000 + 1.984.019 + 396,80 %<br />

X. Overlopende rekeningen 490/1 11.273.128 10.867.299 + 405.829 + 3,73 %<br />

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 203.310.929 135.120.820 + 68.190.109 + 50,47 %


PASSIVA codes JR - Boekjaar BG - Boekjaar Absolute Relatieve<br />

<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> afwijking afwijking<br />

EIGEN VERMOGEN 10/15 176.246.440 91.311.767 + 84.934.673 + 93,02 %<br />

I. Fondsen van de vereniging 10 10.421.882 10.421.882 + 0 + 0,00 %<br />

A. Beginvermogen 100 10.421.882 10.421.882 + 0 + 0,00 %<br />

B. Permanente financiering 101 0 0 + 0<br />

III. Herwaarderingsmeerwaarden 12 72.175.300 0 + 72.175.300 BG = 0<br />

IV. Bestemde fondsen 13 11.422.989 4.046.833 + 7.376.156 + 182,27 %<br />

V. Overgedragen winst 140 39.351.463 38.787.437 + 564.027 + 1,45 %<br />

Overgedragen verlies (-) 141 0 0 + 0<br />

VI. Kapitaalsubsidies 15 42.874.806 38.055.615 + 4.819.191 + 12,66 %<br />

VOORZIENINGEN 16 2.014.681 2.885.207 - 870.526 - 30,17 %<br />

VII. A. Voorzieningen <strong>voor</strong> risico's en kosten 160/5 2.014.681 2.885.207 - 870.526 - 30,17 %<br />

B.<br />

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 0 0 + 0<br />

2. Belastingen 161 0 0 + 0<br />

3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 1.820.785 2.610.910 - 790.125 - 30,26 %<br />

4. Overige risico's en kosten 163/5 193.896 274.297 - 80.401 - 29,31 %<br />

Voorzieningen <strong>voor</strong> schenkingen en legaten met<br />

terugnemingsrecht<br />

168 0 0 + 0<br />

SCHULDEN 17/49 25.049.808 40.923.846 - 15.874.037 - 38,79 %<br />

VIII. Schulden op meer dan één jaar 17 700.000 15.997.411 - 15.297.411 - 95,62 %<br />

A. Financiële schulden 170/4 0 14.361.411 - 14.361.411 - 100,00 %<br />

1. Achtergestelde leningen 170 0 0 + 0<br />

2. Niet-achtergestelde obligatieleningen 171 0 0 + 0<br />

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 0 0 + 0<br />

4. Kredietinstellingen 173 0 14.361.411 - 14.361.411 - 100,00 %<br />

5. Overige leningen 174 0 0 + 0<br />

B. Handelsschulden 175 700.000 700.000 + 0 + 0,00 %<br />

1. Leveranciers 1750 700.000 700.000 + 0 + 0,00 %<br />

2. Te betalen wissels 1751 0 0 + 0<br />

C. Ontvangen <strong>voor</strong>uitbetalingen op bestellingen 176 0 936.000 - 936.000 - 100,00 %<br />

D. Andere schulden 179 0 0 + 0<br />

1. Rentedragend 1790 0 0 + 0<br />

2. Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1791 0 0 + 0<br />

3. Borgtochten ontvangen in contanten 1792 0 0 + 0<br />

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 16.561.266 19.444.998 - 2.883.732 - 14,83 %<br />

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen <strong>het</strong> jaar vervallen 42 350.000 734.810 - 384.810 - 52,37 %<br />

B. Financiële schulden 43 0 0 + 0<br />

1. Kredietinstellingen 430/8 0 0 + 0<br />

2. Overige leningen 439 0 0 + 0<br />

C. Handelsschulden 44 3.942.600 6.000.000 - 2.057.400 - 34,29 %<br />

1. Leveranciers 440/4 3.942.600 6.000.000 - 2.057.400 - 34,29 %<br />

2. Te betalen wissels 441 0 0 + 0<br />

D. Ontvangen <strong>voor</strong>uitbetalingen op bestellingen 46 39.816 117.000 - 77.184 - 65,97 %<br />

E.<br />

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen<br />

en sociale lasten<br />

45 12.085.746 12.343.188 - 257.442 - 2,09 %<br />

1. Belastingen 450/3 1.906.797 2.136.705 - 229.909 - 10,76 %<br />

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 10.178.950 10.206.483 - 27.533 - 0,27 %<br />

F. Andere schulden 48 143.104 250.000 - 106.896 - 42,76 %<br />

1. Vervallen obligaties, coupons en borgtochten<br />

onttvangen in contanten<br />

480/8 31.130 0 + 31.130 BG = 0<br />

2. Rentedragend 4890 0 0 + 0<br />

3. Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 4891 111.974 250.000 - 138.026 - 55,21 %<br />

X. Overlopende rekeningen 492/3 7.788.542 5.481.437 + 2.307.106 + 42,09 %<br />

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 203.310.929 135.120.820 + 68.190.109 + 50,47 %<br />

145<br />

0


7.2B BALANS OP 31.12.<strong>2011</strong> – VARIANTIEANALYSE T.O.V. HET VORIG<br />

BOEKJAAR<br />

ACTIVA codes JR - Boekjaar JR - Boekjaar Absolute Relatieve<br />

<strong>2011</strong> 2010 wijziging wijziging<br />

VASTE ACTIVA 20/28 177.116.381 177.819.184 - 702.802 - 0,40 %<br />

I. Oprichtingskosten 20 0 0 + 0<br />

II. Immateriële vaste activa 21 192.698 350.071 - 157.373 - 44,95 %<br />

III. Materiële vaste activa 22/27 176.817.485 177.368.566 - 551.081 - 0,31 %<br />

A. Terreinen en gebo<strong>uw</strong>en 22 152.510.959 150.324.477 + 2.186.483 + 1,45 %<br />

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/91 152.510.959 150.324.477 + 2.186.483 + 1,45 %<br />

2. Overige 22/92 0 0 + 0<br />

B. Installaties, machines en uitrusting 23 11.415.858 12.262.124 - 846.266 - 6,90 %<br />

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 231 11.415.858 12.262.124 - 846.266 - 6,90 %<br />

2. Overige 232 0 0 + 0<br />

C. Meubilair en rollend materieel 24 3.736.819 4.040.213 - 303.394 - 7,51 %<br />

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 241 3.736.819 4.040.213 - 303.394 - 7,51 %<br />

2. Overige 242 0 0 + 0<br />

D. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 + 0<br />

E. Overige matriële vaste activa 26 6.187.862 359.449 + 5.828.413 + 1621,49 %<br />

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 261 6.187.862 359.449 + 5.828.413 + 1621,49 %<br />

2. Overige 262 0 0 + 0<br />

F. Activa in aanbo<strong>uw</strong> en <strong>voor</strong>tuitbetalingen 27 2.965.987 10.382.304 - 7.416.317 - 71,43 %<br />

IV. Financiële vaste activa 28 106.198 100.547 + 5.651 + 5,62 %<br />

A. Verbonden entiteiten 280/1 0 0 + 0<br />

1. Deelnemingen in verbonden vennootschappen 280 0 0 + 0<br />

2. Vorderingen 281 0 0 + 0<br />

B. Andere vennootschappen waarmee een<br />

deelnemingsverhouding bestaat<br />

282/3 106.198 100.547 + 5.651 + 5,62 %<br />

1. Deelnemingen 282 106.198 100.547 + 5.651 + 5,62 %<br />

2. Vorderingen 283 0 0 + 0<br />

C. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 + 0<br />

1. Aandelen 284 0 0 + 0<br />

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 0 0 + 0<br />

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 26.194.548 34.798.917 - 8.604.368 - 24,73 %<br />

V. Vorderingen op meer dan één jaar 29 293.121 0 + 293.121 VB = 0<br />

A. Handelsvorderingen 290 0 0 + 0<br />

B. Overige vorderingen 291 293.121 0 + 293.121 VB = 0<br />

waarvan niet-rentedragende vorderingen of<br />

gekoppeld aan een abnormaal lage rente<br />

146<br />

2915 293.121 0 + 293.121 VB = 0<br />

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 3.278 11.909 - 8.631 - 72,48 %<br />

A. Voorraden 30/36 3.278 11.909 - 8.631 - 72,48 %<br />

1. Grond- en hulpstoffen 30/31 0 0 + 0<br />

2. Goederen in bewerking 32 0 0 + 0<br />

3. Gereed product 33 0 0 + 0<br />

4. Handelsgoederen 34 3.278 11.909 - 8.631 - 72,48 %<br />

5. Onroerende goederen bestemd <strong>voor</strong> verkoop 35 0 0 + 0<br />

6. Vooruitbetalingen 36 0 0 + 0<br />

B. Bestellingen in uitvoering 37 0 0 + 0<br />

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 6.820.191 7.912.060 - 1.091.869 - 13,80 %<br />

A. Handelsvorderingen 40 4.412.188 4.176.759 + 235.429 + 5,64 %<br />

B. Overige vorderingen 41 2.408.003 3.735.300 - 1.327.298 - 35,53 %<br />

waarvan niet-rentedragende vorderingen of<br />

gekoppeld aan een abnormaal lage rente<br />

415 2.408.003 3.735.300 - 1.327.298 - 35,53 %<br />

VIII. Geldbeleggingen 50/53 5.320.812 8.854.358 - 3.533.547 - 39,91 %<br />

IX. Liquide middelen 54/58 2.484.019 6.633.585 - 4.149.565 - 62,55 %<br />

X. Overlopende rekeningen 490/1 11.273.128 11.387.005 - 113.877 - 1,00 %<br />

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 203.310.929 212.618.100 - 9.307.171 - 4,38 %


PASSIVA codes JR - Boekjaar JR - Boekjaar Absolute Relatieve<br />

<strong>2011</strong> 2010 wijziging wijziging<br />

EIGEN VERMOGEN 10/15 176.246.440 180.957.806 - 4.711.366 - 2,60 %<br />

I. Fondsen van de vereniging 10 10.421.882 10.421.882 + 0 + 0,00 %<br />

A. Beginvermogen 100 10.421.882 10.421.882 + 0 + 0,00 %<br />

B. Permanente financiering 101 0 0 + 0<br />

III. Herwaarderingsmeerwaarden 12 72.175.300 72.559.150 - 383.850 - 0,53 %<br />

IV. Bestemde fondsen 13 11.422.989 11.745.266 - 322.278 - 2,74 %<br />

V. Overgedragen winst 140 39.351.463 45.274.175 - 5.922.712 - 13,08 %<br />

Overgedragen verlies (-) 141 0 0 + 0<br />

VI. Kapitaalsubsidies 15 42.874.806 40.957.333 + 1.917.473 + 4,68 %<br />

VOORZIENINGEN 16 2.014.681 2.208.482 - 193.801 - 8,78 %<br />

VII. A. Voorzieningen <strong>voor</strong> risico's en kosten 160/5 2.014.681 2.208.482 - 193.801 - 8,78 %<br />

B.<br />

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 0 0 + 0<br />

2. Belastingen 161 0 0 + 0<br />

3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 1.820.785 1.944.304 - 123.519 - 6,35 %<br />

4. Overige risico's en kosten 163/5 193.896 264.178 - 70.282 - 26,60 %<br />

Voorzieningen <strong>voor</strong> schenkingen en legaten met<br />

terugnemingsrecht<br />

168 0 0 + 0<br />

SCHULDEN 17/49 25.049.808 29.451.812 - 4.402.004 - 14,95 %<br />

VIII. Schulden op meer dan één jaar 17 700.000 1.635.000 - 935.000 - 57,19 %<br />

A. Financiële schulden 170/4 0 0 + 0<br />

1. Achtergestelde leningen 170 0 0 + 0<br />

2. Niet-achtergestelde obligatieleningen 171 0 0 + 0<br />

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 0 0 + 0<br />

4. Kredietinstellingen 173 0 0 + 0<br />

5. Overige leningen 174 0 0 + 0<br />

B. Handelsschulden 175 700.000 1.050.000 - 350.000 - 33,33 %<br />

1. Leveranciers 1750 700.000 1.050.000 - 350.000 - 33,33 %<br />

2. Te betalen wissels 1751 0 0 + 0<br />

C. Ontvangen <strong>voor</strong>uitbetalingen op bestellingen 176 0 0 + 0<br />

D. Andere schulden 179 0 585.000 - 585.000 - 100,00 %<br />

1. Rentedragend 1790 0 0 + 0<br />

2. Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1791 0 585.000 - 585.000 - 100,00 %<br />

3. Borgtochten ontvangen in contanten 1792 0 0 + 0<br />

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 16.561.266 21.434.089 - 4.872.823 - 22,73 %<br />

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen <strong>het</strong> jaar vervallen 42 350.000 700.000 - 350.000 - 50,00 %<br />

B. Financiële schulden 43 0 0 + 0<br />

1. Kredietinstellingen 430/8 0 0 + 0<br />

2. Overige leningen 439 0 0 + 0<br />

C. Handelsschulden 44 3.942.600 8.329.409 - 4.386.810 - 52,67 %<br />

1. Leveranciers 440/4 3.942.600 8.329.409 - 4.386.810 - 52,67 %<br />

2. Te betalen wissels 441 0 0 + 0<br />

D. Ontvangen <strong>voor</strong>uitbetalingen op bestellingen 46 39.816 154.745 - 114.929 - 74,27 %<br />

E.<br />

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen<br />

en sociale lasten<br />