Voltooiing van de Transformatie: benamingen en tradities - Defensie

2de.artillerie.be

Voltooiing van de Transformatie: benamingen en tradities - Defensie

Nicolas Deplanque

Christian Decloedt

Omdat met de Transformatie sommige eenheden ontbonden werden of samensmolten, was het nodig om in detail de benamingen en de tradities te bekijken.

In het kader van de voltooiing van de Transformatie werd beslist om de historische namen van eenheden niet te veranderen als het niet nodig was. Door die keuze

bleven heel wat tradities behouden die verbonden zijn aan de benamingen van de eenheden.

Waar eenheden fuseerden, was een andere aanpak nodig. Als de bestaande naam niet behouden kon blijven, werd gekozen voor een benaming die de capaciteit

van de nieuwe eenheid in de verf zet. Daarnaast bleef een band met de tradities bewaard in het embleem of de marsmuziek. De nieuwe eenheden en instellingen

erven dus de tradities van eenheden waarvan de historische naam niet bewaard kon blijven.

Overal bleef er één vaandel behouden per eenheid. De nadruk ligt op de uniformiteit van de kledij voor eenheden die verscheidene capaciteiten overkoepelen of

die personeel van verschillende machten telt.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de nieuwe benamingen en tradities die eraan verbonden zijn. Ze zijn van toepassing vanaf 1 januari 2011.

Meer inlichtingen op www.mil.be/transfo.

Afkorting Benaming Embleem Mars Muts/politiemuts

ACOS Ops&Trg Stafdepartement Operaties en Training (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

DLD Defensielaboratoria 18 Gn (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Mil Comdo Prov Antw Militair Commando Provincie Antwerpen 6 Li 6 Li (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Comdt Mil Prov Brab W Militair Commando Provincie Waals-Brabant 4 Cy 4 Cy (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Comdt Mil Prov Hain Militair Commando Provincie Henegouwen 1 Ch (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Comdt Mil Prov Liège Militair Commando Provincie Luik 2CyF (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Mil Comdo Prov Limb Militair Commando Provincie Limburg 11 Li 11 Li (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Comdt Mil Prov Lux Militair Commando Provincie Luxemburg 6 ChA 6 ChA (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Comdt Mil Prov Namur Militair Commando Provincie Namen 19 Li 19 Li (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Mil Comdo Prov O-Vl Militair Commando Provincie Oost-Vlaanderen 2 Li 2 Li (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Mil Comdo Prov Vl-Brab Militair Commando Provincie Vlaams-Brabant 4G 4G (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Mil Comdo Prov W-Vl Militair Commando Provincie West-Vlaanderen 24 Li 24 Li (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Mil Comdo BHG Militair Commando Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 Gr 2 Gr (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

SportC Def Sportcentrum Defensie

Landcomponent

COMOPSLAND Commando van de Landcomponent Muts/kenteken laatste eenheid

HK Md Bde Hoofdkwartier Mediane Brigade 8/9 Li

HK Lt Bde Hoofdkwartier Lichte Brigade 4 Cdo

De eenheid heeft GEEN eigen mars maar

gebruikt in functie van de omstandigheden

de mars van het 8 Li en/of het 9 Li

Mars van de Parachutisten en

Mars van de Commando’s (alternerend)

Muts/kenteken laatste eenheid

Muts/kenteken laatste eenheid

Md Bn Bvr/5 Li Bataljon Bevrijding - 5 Linie Bvr/5 Li Mars van Bn Bvr-Bde Piron Bruine muts met kenteken Bvr/5 Li

Md Bn 1 C/1 Gr Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers 1 C/1 Gr

Mars van het Regt Carabiniers Prins

Boudewijn - Grenadiers (1 C/1 Gr)

Bruine muts met kenteken 1 C/1 Gr

Md Bn 1/3 L 1/3 Bataljon Lansiers 1 L Mars 1 L Zwarte muts met kenteken 1 L

Md Bn ChA Bataljon Ardense Jagers Regt ChA Mars ChA Groene muts met kenteken Ardense Jagers

Lt Bn 12/13 Li Bataljon 12 Linie Prins Leopold - 13 Linie 12 Li Mars 12 Li Bruine muts met kenteken 12 L

2 Cdo 2 Bataljon Commando’s Regt Cdo Mars van de Commando’s Groene muts met kenteken 2 Cdo

3 Para 3 Bataljon Parachutisten Koreavrijwilligers Mars van de Parachutisten Wijnrode muts met kenteken 3 Para

TrgC Cdo Trainingscentrum voor Commando’s

TrgC Para Trainingscentrum voor Parachutisten

Vaandel nog voor te

stellen

Vaandel nog voor te

stellen

Mars van de Commando’s Muts van laatste eenheid met kenteken wing ParaCdo

Mars van de Parachutisten Muts van laatste eenheid met kenteken wing ParaCdo

SF Gp Special Forces Group Regt Para Mars van de Parachutisten Wijnrode muts met kenteken 1 Para

Bn ISTAR Bataljon Jagers te Paard 1 JP Mars 1 JP

Bn Aie Bataljon Artillerie 2A Mars van het 2 Regt VA

Info Ops Gp Information Operations Group 3 ChCh Mars van het 3 ChCh

11 Bn Gn 11 Bataljon Genie 11 Gn Mars van de Genie

4 Bn Gn 4 Bataljon Genie 4 Gn Mars van 4 Genie

Nicolas Deplanque

Voltooiing van de Transformatie: benamingen en tradities

ACOS O&T

Nicolas Deplanque

Pers niet-ParaCdo: zwarte muts

Pers ParaCdo: wijnrode/groene muts

Kenteken 2/4 ChCh voor AL het Pers

Pers niet-ParaCdo: blauwe muts

Pers ParaCdo: wijnrode/groene muts

Kenteken VA voor AL het Pers

Pers niet-ParaCdo: zwarte muts

Pers ParaCdo: wijnrode/groene muts

Kenteken 3 ChCh voor AL het Pers

Pers niet-ParaCdo: zwarte muts

Pers ParaCdo: wijnrode/groene muts

Kenteken Gn voor AL het Pers

Pers niet-ParaCdo: zwarte muts

Pers ParaCdo: wijnrode/groene muts

Kenteken Gn voor AL het Pers


COMOPSAIR Commando van de Luchtcomponent Mars van de Luchtmacht

10 W Tac 10 Tactische Wing 10 Wing J B Bij ons in KeeBee

2 W Tac 2 Tactische Wing

1 W 1 Wing

2 Luchtvaart

Regt

1 Luchtvaart

Regt

Mars 2 Wing

Mars van de Wing Heli

15 W LuTpt 15 Wing Luchttransport 15 VVb Wing Tenacity

80 UAV Sqn 80 Unmanned Aerial Vehicle Squadron 80 A

CC Air Competentiecentrum Luchtcomponent Gpg Lt Avn Mars 1 Wing

ATCC Air Traffic Control Center

3 Luchtvaart

Regt

CRC Control and Reporting Center 13 Wing J B Mars van het CRC

Meteo W Meteorologische Wing Mars van de Meteo W

ASD Aviation Safety Directorate

COMOPSNAV Commando van de Marinecomponent

Luchtcomponent

EEN politiemuts en kenteken ifv VP of NVP. De zwarte muts zal nog enkel mogen gedragen

worden door gebrevetteerd Pers AirCdo dat een post AirCdo bezet

EEN politiemuts en kenteken ifv VP of NVP. De zwarte muts zal nog enkel mogen gedragen

worden door gebrevetteerd Pers AirCdo dat een post AirCdo bezet

EEN politiemuts en kenteken ifv VP of NVP. De zwarte muts zal nog enkel mogen gedragen

worden door gebrevetteerd Pers AirCdo dat een post AirCdo bezet

EEN politiemuts en kenteken ifv VP of NVP. De zwarte muts zal nog enkel mogen gedragen

worden door gebrevetteerd Pers AirCdo dat een post AirCdo bezet

EEN politiemuts en kenteken ifv VP of NVP. De zwarte muts zal nog enkel mogen gedragen

worden door gebrevetteerd Pers AirCdo dat een post AirCdo bezet

EEN politiemuts en kenteken ifv VP of NVP. De zwarte muts zal nog enkel mogen gedragen

worden door gebrevetteerd Pers AirCdo dat een post AirCdo bezet

EEN politiemuts en kenteken ifv VP of NVP. De zwarte muts zal nog enkel mogen gedragen

worden door gebrevetteerd Pers AirCdo dat een post AirCdo bezet

Voor de ondereenheid IKE geldt:

Pers van origine Landmacht: muts laatste eenheid; origine Luchtmacht: politiemuts; origine

Zeemacht: muts van de Zeemacht

Kenteken NVP voor AL het Pers

EEN politiemuts en kenteken ifv VP of NVP. De zwarte muts zal nog enkel mogen gedragen

worden door gebrevetteerd Pers AirCdo dat een post AirCdo bezet

EEN politiemuts en kenteken ifv VP of NVP. De zwarte muts zal nog enkel mogen gedragen

worden door gebrevetteerd Pers AirCdo dat een post AirCdo bezet

EEN politiemuts en kenteken ifv VP of NVP. De zwarte muts zal nog enkel mogen gedragen

worden door gebrevetteerd Pers AirCdo dat een post AirCdo bezet

EEN politiemuts en kenteken ifv VP of NVP. De zwarte muts zal nog enkel mogen gedragen

worden door gebrevetteerd Pers AirCdo dat een post AirCdo bezet

Afd Ops ZEEBRUGGE Het vaandel van de marine Muts/kenteken van de Zeemacht

F930 - LEOPOLD I bevindt zich in St.-Kruis (Brugge).

F931 - LOUISE MARIE

Landcomponent

Afkorting Benaming Embleem Mars Muts/politiemuts

DOVO

Dienst voor Opruiming en

Vernietiging van Ontploffingstuigen

23 Li Mars van de Ontmijners

FAU Field Accomodation Unit Gn Cy / 6 Gn Mars van de 22 Log Wing

29 Bn Log 29 Logistiek Bataljon 29 Bn Ord Mars van de logistiek

18 Log Bn 18 Logistiek Bataljon

4 Bn Log 4 Bataillon Logistique

3 Corps de Tpt/

70 TpT

4 Corps de Tpt/

4 Tpt

Marinecomponent

Pers niet-ParaCdo van origine Landmacht: zwarte muts ;

origine Luchtmacht: politiemuts ;

origine Zeemacht: muts van de Zeemacht

Kenteken Gn voor AL het Pers

Pers van origine Landmacht: zwarte muts;

origine Luchtmacht: politiemuts;

origine Zeemacht: muts van de Zeemacht

Kenteken Gn voor AL het Pers

Pers niet-ParaCdo: blauwe muts

Pers ParaCdo: wijnrode/groene muts

Kenteken Logistiek voor AL het Pers

Mars 18 Bn Logistiek Blauwe muts met kenteken Logistiek

Mars 4 Bn Logistiek Blauwe muts met kenteken Logistiek

Mov Ctl Gp Movement Control Group Bn (CF) / 27 Gn Mars van het ‘MCG Inter’ Blauwe muts met kenteken Logistiek

MP Gp Military Police Group 21 Li Mars Militaire Politie Rode muts met kenteken van de Militaire Politie

6 Gp CIS 6 Groep Communicatie- en Informatiesystemen 6 TTr Mars van 6 TTr

10 Gp CIS

10 Groep Communicatie- en

Informatiesystemend’Information

Pers niet-ParaCdo: grijze muts

Pers ParaCdo: wijnrode/groene muts

Kenteken Transmissie voor AL het Pers

14 TTr Mars van de Transmissietroepen Grijze muts met kenteken Transmissie

4 Gp CIS 4 Groep Communicatie- en Informatiesystemen 4 TTr Mars van 4 TTr Grijze muts met kenteken Transmissie

Kamp BEVERLO Kamp Beverlo 1 Cy Mars van 1 Cy Zwarte muts met kenteken van de Cyclisten

Camp LAGLAND Kamp Lagland 2 Cy Mars van 2 Cy Zwarte muts met kenteken van de Cyclisten

Camp ELSEN-

BORN

Kamp Elsenborn 20 A Mars van Kamp ‘Hand in Hand’ Donkerblauwe muts met kenteken VA

Camp MARCHE Kamp Marche 3 Ch Mars 3 Ch Bruine muts met kenteken 3 Ch

CC Land Competentiecentrum Landcomponent 22 A Muts/kenteken laatste eenheid

CC Land - Dept

Man

CC Land - Dept Gn

Competentiecentrum Landcomponent -

Departement Maneuver

Competentiecentrum Landcomponent -

Departement Genie

Regt Gidsen Mars van de Gidsen Muts/kenteken laatste eenheid

3 Gn (Politie)muts/kenteken laatste eenheid


Afkorting Benaming Embleem Mars Muts/politiemuts

A960 - GODETIA

M915 - ASTER

M916 - BELLIS

M917 - CROCUS

M921 - LOBELIA

M923 - NARCIS

M924 - PRIMULA

A962 - BELGICA

A958 - ZENOBE GRAMME

A950 - OLT VALCKE Het vaandel van de marine Muts/kenteken van de Zeemacht

A963 - STERN bevindt zich in St.-Kruis (Brugge).

A996 - ALBATROS

A952 - WESP

A954 - ZEEMEEUW

A955 - MIER

P902 - LIBERATION

NAVLOG Naval Logistics and Maintenance

NAVSUPPORT Naval Base Support

CC COMOPSNAV Competentiecentrum Marinecomponent

ComC Communicatiecentrum

COMOPSMED Commando Medische Component

Vlag

van de

Medische

Dienst

Medische component

Mars van de Medische Dienst ‘Omnia omnibus’ Muts/kenteken Medische Dienst

1 EMI 1 Element voor Medische Interventie Muts/kenteken Medische Dienst

2 EMI 2 Element voor Medische Interventie

Pers niet-ParaCdo: muts/kenteken Medische Dienst

Pers ParaCdo: muts wijnrood/groen met kenteken Medische Dienst

3 EMI 3 Element voor Medische Interventie Muts/kenteken Medische Dienst

4 EMI 4 Element voor Medische Interventie

5 EMI 5 Element voor Medische Interventie

Pers niet-ParaCdo: muts/kenteken Medische Dienst

Pers ParaCdo: muts wijnrood/groen met kenteken Medische Dienst

Pers niet-ParaCdo: muts/kenteken Medische Dienst

Pers ParaCdo: muts wijnrood/groen met kenteken Medische Dienst

MHKA Militair Hospitaal Koningin Astrid Muts/kenteken Medische Dienst

CC Med Competentiecentrum Medische Component Mars van de School van de Gezondheidsdienst Muts/kenteken Medische Dienst

ACOS IS

ACOS IS Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

MOD

MOD Ministerie van Landsverdediging (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

AIG Def Algemene Inspectie Defensie (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

MRA Koninklijk Legermuseum (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

CHOD

CHOD Chef Defensie (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

IAD Internal Audit Defense (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

ACOS Strat

ACOS Strat Stafdepartement Strategie (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

BEVA Belgian Verification Agency (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

DG BudFin

DG BudFin Algemene Directie Budget en Financiën (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

NKD Nationale Kring Defensie (Politie)muts/kenteken laatste eenheid


DG Fmn Algemene Directie Vorming (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

KMS Koninklijke Militaire School Vaandel KMS Mars van de KMS Muts/kenteken KMS

KHID Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

KSOO Koninklijke School voor Onderofficieren

DG MR

DG MR Algemene Directie Material Resources (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

MRSys Divisie Systems (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

MRMP Divisie Aankopen (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

MRC&I Division Communication and Information Systems and Infrastructure (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

CC V&C Competentiecentrum Vliegend Materieel en Communicatie- en Informatiesystemen 21 Bn TTr Lean on the Ground (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

CC R&A Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening R Fort Luik (21 A) Up to quality (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

CC MP Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten 20 Ord (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

DisC WS Distributiecentrum Wisselstukken 1 Aie Hy (71 A) (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

TEB Transporteenheid Brussel 72 Tpt (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

CID Mat Centrum voor Identificatie en Documentatie van het Materieel 9 Wing J B (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

1 RCI Regionaal Centrum voor Infrastructuur 1 15 Gn Muts/kenteken Gn

3 CRI Regionaal Centrum voor Infrastructuur 3 16 Gn Muts/kenteken Gn

4 RCI Regionaal Centrum voor Infrastructuur 4 13 Gn Muts/kenteken Gn

5 RCI Regionaal Centrum voor Infrastructuur 5 17 Gn Muts/kenteken Gn

8 CRI Regionaal Centrum voor Infrastructuur 8 10 Gn Muts/kenteken Gn

B BASTOGNE Basis Bastenaken 1 A Mars 1 A (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Bn HK DefSt - KKE Bataljon Hoofdkwartier Defensiestaf - Kwartier Koningin Elisabeth 8 L (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

DG HR

DG HR Algemene Directie Human Resources (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

DOO Dienst Onthaal en Oriëntatie (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

Bn HK DefSt - KKA Bataljon Hoofdkwartier Defensiestaf - Kwartier Koningin Astrid 8 A (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

DG Com

DG Com Algemene Directie Communicatie (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

KMuzDef Koninklijke Muziekkapellen van Defensie

ACOS WB

(Politie)muts/kenteken van de muziekkapel

(Gidsen/Marine/Luchtmacht)

ACOS WB Stafdepartement Well Being (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

DRMB Dienst Religieuze en Morele Bijstand (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

DG JM

DG JM Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

MKH

Pupillenschool

Saffraanberg

Mars van de KSOO Muts/kenteken KSOO

CC Sp Competentiecentrum voor de vorming steun (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

CC Sp Adm - CIS

Competentiecentrum voor de vorming steun Departement Administratie en Communicatie-

en Informatiesystemen

22 Li Regt (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

CC Sp Dept Log Competentiecentrum voor de vorming steun Departement Logistiek 2 Vervoerkorps Mars v/d Logistieke School v/h materieel (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

CC Sp Dept Catering

BENL

Competentiecentrum voor de vorming steun Belgisch-Nederlands Departement Catering (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

CC Sp Dept Tech Air Competentiecentrum voor de vorming steun Departement Techniek Air

DG Vorming

Standaard van de

Luchtwaakdienst

(Politie)muts/kenteken laatste eenheid

KMILO Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding 1 Regt Cy Frontières Mars 1 Bn Tk Hy (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

IVS Inlichtingen- en Veiligheidschool 18 Li Regt Mars 18 Li Regt (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

CBOS Noord Centrum voor Basisopleiding en Scholing Noord 2/4 L Mars 2 L (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

CIBE Sud Centrum voor Basisopleiding en Scholing Zuid 14 Li Regt Mars 14 Li Regt (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

MKH Militair Huis van de Koning (Politie)muts/kenteken laatste eenheid

More magazines by this user
Similar magazines