Amsterdamse markten - Theo Bakker's Domein

theobakker.net

Amsterdamse markten - Theo Bakker's Domein

Amsterdamse markten

Vismarkten

De vismarkt is mogelijk het oudste markttype van Amsterdam,

al genoemd in de 14e eeuw. Het Sint Pietersgilde der

visverkopers en -verkoopsters was één der oudste gilden. De

grote vismarkt op de Damsluis hield daar vijf eeuwen stand.

Het is de eerste markt waar de stedelijke overheid streng toezicht

op hield. De van de visafslag ingekochte vis mocht alleen

vanaf de (gehuurde) ‘visbanken’ op de vismarkt verkocht worden.

Zo was die hele handel gecentraliseerd en kon de overheid

de accijnzen eenvoudig innen.

Boven: De grote zee- en riviervismarkt, gebouwd boven de Damsluizen.

Rechts: Comptoir van het Sint Pietersgilde op de grote vismarkt in 1769

‘De vismarkt behoorde tot de drukste en rumoerigste van de stad. De

visvrouwen, bekend om hun luidruchtigheid, huurden de visbanken. Elke

week schoven zij een bank op, zodat ieder op haar beurt een keer de

voordeligste standplaats bezette. Tussen het gewoel van kopers en verkopers

bewogen zich gekortwiekte ooievaars, die als schoonmaakdienst

fungeerden door de visafval te verorberen. De burgers, die niet voor de

aankoop, maar wel voor het vervoer van een maaltje vis de neus optrokken,

konden een der officiële visdragers charteren. Door deze functionarissen,

kenbaar aan een koperen visje op hun wambuis, werd de al of niet

schoongemaakte vis dan thuisbezorgd.’

Een uitzondering vormde de riviervismarkt, die eerst op steigers

boven het Damrak was uitgebouwd, maar een dependance

kreeg naast het ontruimde Sint Pietersgasthuis. Dat kon omdat

deze vis geen zout water – zoals het Damrak – nodig had,

maar genoegen nam met zoet water als in de burgwallen. Op

10

More magazines by this user
Similar magazines