'Helder en scherp': journalist Mark Grammens - VVVG.be

vvvg.be

'Helder en scherp': journalist Mark Grammens - VVVG.be

Vl@s

Tijdschrift voor Vlaamse actieve senioren

Driemaandelijks tijdschrift | 45ste jaargang | nummer 26

Freddy

Teuninck

Mark

Grammens

Etienne

Keymolen

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

België-Belgique

P.B.

P.P.

8/3181

Afgiftekantoor Gent X

Erkenningsnummer: P508862

Verantwoordelijke uitgever:

Roger Van Ranst,

Carnotstraat 47, bus 1,

2060 Antwerpen.

april - mei - juni 2012


COLOFON

VL@S

Het driemaandelijks tijdschrift van de

Vlaamse actieve senioren

Redactieraad

Etienne Keymolen, Hugo Rau, Johan

Velghe, Joris Willaert, Louis Swinnen.

Roger De Ridder, Stefaan Vlamijnck

Eindredactie

Stefaan Vlamijnck

Joris Willaert

Coördinatie

Stefaan Vlamijnck

Lay-outconcept

Joris Willaert

Opmaak, druk en afwerking

Offsetdrukkerij De Sonville, Lovendegem

Verzending

All Mail Services, Evergem

Verantwoordelijke uitgever

Roger De Ridder

Algemeen secretariaat

Lange Winkelhaakstraat 38,

2060 Antwerpen (vanaf 1 april 2012)

Tel. 03-233 50 72 – fax 03-234 22 11

e-post: info@vlaamseactievesenioren.be

www.vlaamseactievesenioren.be

rekeningnummer BE94 4099 5130 5114

Danny Simons, coördinator

e-post: danny@vlaamseactievesenioren.be

Tamara Reyniers, administratief

verantwoordelijke

e-post: tamara@vlaamseactievesenioren.be

Educatieve medewerkers

Ingrid Scherrens

Hogestraat 36, 8840 Staden

Tel. en fax 051-20 23 86

e-post: ingrid@vlaamseactievesenioren.be

Danaë Verstraeten

Seppe Vanhex

Carnotstraat 47/1, 2060 Antwerpen

Tel. 03-233 50 72 – fax 03-234 22 11

e-post: danae@vlaamseactievesenioren.be

e-post: seppe@vlaamseactievesenioren.be

VL@S INHOUD

Goe bezig 1

Verhuur, verhuizen, huren 3

Even uit kijken naar onze herkomst (1) 4

Oud? Actief! Lezersbrief 6

Boekbespreking / Blinde kopieën 8

Provincie West-Vlaanderen 9

Provincie Oost-Vlaanderen 10

Provincie Antwerpen 11

Provincie Vlaams Brabant / Limburg 12

Grenzenloos Vlaming zijn 13

In Paradisum 14

Freddy Teuninck / ALS ? 16

Kennismaken met 18

Gezond de dag beginnen (1) 19

Wedstrijd 20

Beste lezeres en lezer,

Nieuwjaar is reeds een tijdje voorbij.

Onze wensen over en weer zijn zachtjes gaan liggen.

Het nieuw dagelijks bestuur staat klaar om er tegenaan te gaan.

Maar je kent het spreekwoord: nieuwe borstels vegen goed.

Laten we ons niet focussen op wat er misloopt rondom ons.

Dat zou ons goed humeur kunnen aantasten.

Hierbij denk ik niet aan de verschuiving van het economisch centrum naar

Azië, ook niet aan de 542 dagen onderhandelen om een regering te vormen,

zelfs niet aan de fi nanciële problemen waar sommige Europese landen mee

geconfronteerd worden.

Laten we positief blijven en onze aandacht richten op onze vereniging.

Het bestuur van de Vlaamse actieve senioren heeft veel aandacht voor de

toekomst.

Hierbij enkele verzuchtingen:

- onze Vlaamse identiteit benadrukken;

- hoe kunnen we in een sfeer van vertrouwen en samenwerking onze

vereniging tot ontplooiing brengen?

- hoe treden we naar buiten?

- hoe kunnen we het thema van 2012-2013.

‘Actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties’

met inzet van al onze leden waarmaken?

Graag wil ik met jullie schouder aan schouder vechten om van de Vlaamse

actieve senioren een vereniging met pit te maken. n

Toto en Ketje

Da‛s toch erg dat de

gepensioneerden zouden

moeten betalen voor hun

abonnement op De Lijn

Moar allee kadee,

vuer een poar

euro keunde toch

aa schoene nie

verslijte !

Vl@s

Roger de Ridder,

Algemeen voorzitter

© JOLIN


EDITORIAAL

‘Goe bezig?’

Is de derde wereldoorlog begonnen? Niet zoals de twee vorige

met wapens, kogels, kanonnen, … maar met centen. De

gepensioneerden en hun (klein)kinderen zullen het voelen, als wij

sommige geloofspredikers mogen geloven. Tijd dus om eens kritisch te

filosoferen over recente gebeurtenissen.

Kindergeld

Een ex-politica met een mooie

zangstem heeft een gedeeltelijke

oplossing voor de crisis. In een

interview tijdens een populair

ochtendprogramma op radio 2 Oost-

Vlaanderen eind vorig jaar vroeg men

haar wat ze het eerst zou doen als ze

opnieuw in de politiek zou stappen.

‘Ik zou het kindergeld afschaffen en

dat geld aan de armen geven’.

Wat nobel. Als autochtone vader van

een gezin met zes kinderen hoor ik

dat graag. Zonder dat kindergeld

– jarenlang een derde van mijn

inkomen – zouden mijn kinderen

niet op schoolreis kunnen gegaan

hebben, geen lid van een sportclub

geweest zijn, vakantie nemen zouden

we niet gekund hebben, boeken,

tijdschriften en kranten zouden zij

niet gelezen hebben, enz. Kortom, we

zouden de statistieken van de arme

mensen hebben aangevuld. Met jouw

denkpiste zijn we niet ‘goe bezig’. Dat

kan toch niet jouw bedoeling? Zing

liever verder mooie liedjes die de

mensen gelukkig maken.

Index

Er wordt nogal wat gespeculeerd over

de indexsprong. Hier zijn we wel ‘goe

bezig’. Facturen voor energie, water,

verzekeringen, rijtaksen, kadastrale

inkomensbelasting, enz. worden

in 2012 niet geïndexeerd. Dat zou

toch fantastisch zijn! Maar dat kan

natuurlijk niet. Dus denken ‘ze’ er

aan om de indexaanpassing van ons

pensioen(tje) een keer over te slaan.

Dus toch niet ‘goe bezig’. Aan die

indexaanpassing zou er wel kunnen

worden gesleuteld, door bijvoorbeeld

aan iedereen, ongeacht het inkomen,

een netto indexaanpassing te geven

gelijk aan 10 broden of 15 liter melk

(of 10 pintjes!). Dat zou voor de staat

en de bedrijven een stuk zuiniger zijn

en voor iedereen rechtvaardig.

���

Wie een bank berooft,

vliegt in de gevangenis,

Wanneer banken mensen

beroven, krijgen ze een

bonus.

(Ingestuurd)

���

Sluitende begrotingen

In vorige regeringen werden naar

hartenlust staatseigendommen

verkocht aan buitenlanders. Hierdoor

konden die regeringen jaarlijks een

min of meer sluitende begroting

indienen. Een voorbeeld: het grote

gebouw van het Ministerie van

Financiën in Mons (Bergen in het

Nederlands) werd verkocht voor

9 miljoen euro aan een firma met

domicilie in een belastingparadijs.

België betaalt nu hiervoor jaarlijks 1

miljoen euro huurgeld. Dus na negen

jaar heeft de koper zijn investering

al terugverdiend. Niet ‘goe bezig’

zeker? Iemand die een huis bouwt en

het verhuurt, moet normaal twintig à

dertig jaar verhuren om de bouwprijs

terug te verdienen. Dat het Ministerie

van Financiën, die de fiscale fraude

1

moet bestrijden, een firma in een

belastingparadijs nog rijker maakt,

maakt ons ongerust. Reynders of

iemand voordien, ‘goe bezig’ geweest?

Ratingbureau

Geen enkele gewone mens kende tot

voor kort het woord ratingbureau. Dat

zijn die gasten die met de regelmaat

van een klok een land ‘doorlichten

en dat land dan slechte punten geven.

Dat land moet dan een hogere intrest

betalen voor het geleende geld en

geraakt zo in de verdoemenis. Die

hogere intresten zijn leuk voor de

banken en hun aandeelhouders. Als

dat land dan diep genoeg gezakt is,

zoeken ze wel een ander land en

opnieuw is de financiële wereld in

de wolken. Die geviseerde landen

zoeken dan de gemakkelijkste

oplossing door de laagste lonen en

de pensioentjes te verlagen. Straks

komen er nog derdewereldlanden bij!

In een panoramauitzending half

februari leerden we een en ander over

die firma’s waarvoor zelfs presidenten

hun slaap laten, o.m. Sarkozy. Wij

wisten niet wie die mensen zijn, door

wie ze worden betaald, welke sociale

achtergrond ze hebben, wat hun

bedoelingen zijn?

De ingewikkelde materie in die

uitzending heeft veel mensen niet

wijzer gemaakt. Eén ding is ons

echter wel bijgebleven: een ouddirecteur

van Moody vertelde in de

reportage dat ze destijds een te hoge

rating gegeven hebben aan een paar

Zuid-Europese landen om ze tot de

eurozone toe te laten en dat ze bij


2

sommige landen te rating te laag

hebben ingeschat. Maar die zitten nu

wel met de gebakken peren.

Gesubsidieerde aankoop

Een voetbalploeg ergens in België

kon een reservekeeper gebruiken.

De Wijzen kwamen uit het Oosten

en daar werd dus een keeper gezocht

en gevonden. Die was 900.000 euro

waard en dat was ‘in de sacoche’. Dat

bedrag is het equivalent van 60 à 80

pensioenen op jaarbasis. Als die ploeg

gesponsord wordt door een bank en

die bank krijgt dan bij gelegenheid

staatssteun, dan weten wij waarom er

een indexsprong nodig is.

De zwarten

Tijdens de jaarlijkse

nieuwjaarsbijeenkomst van de

afdeling Gentbrugge-Ledeberg

���

Open eerst je geest,

dan je hart,

dan je mond.

(Peruviaans gezegde)

���

(Gent), waarvoor de inrichters een

pluim verdienen, kregen we van

een paar tafelgenoten een straf

verhaal te slikken. In een dorp in

het Meetjesland stond tot voor kort

de parochiezaal niet open voor

de ‘zwarten’ van VL@S, dixit de

(vroegere) ‘parochieherder’. Nochtans

is die pastoor ‘goe bezig’, want

hij gaat iedere avond zijn voeten

warmen bij zijn vriendin, een vrome

diepchristelijke vrouw. Toen een

parochiaan overleed die zowel bij

OKRA als bij VL@S lid was, mocht

EDITORIAAL

de vlag van die ‘zwarten’ niet in de

kerk. Daar is nu een nieuwe pastoor

en die is lid geworden van Vl@s.

Nooit opgeven

De Amerikaan James Henry was

analfabeet en verzweeg dit tot

hij op zijn 96ste in een rusthuis

terechtkwam. Daar leerde hij op

aanraden van een neefje lezen

en schrijven. Hij nam nooit nog

de telefoon op, want te druk met

leren. Na twee jaar schreef hij ‘In

a Fisherman’s Language’, een boek

dat werd uitgegeven en succes

kende. Het verhaal stond in de

Metro, de treinkrant. Dit positief

verhaal kan ons doen nadenken over

de onbekende mogelijkheden die

ouderen nog in potentie hebben. Dan

zijn wij ‘goe bezig’. n

Joris Willaert

De Kinkhoorn

Zeedijk 330

8400 Oostende

In vakantiecentrum De Kinkhoorn kun je terecht op één van de 82 comfortabele

appartementen. De maaltijden worden aan tafel bediend in het restaurant op het

gelijkvloers en in de wintertuin met zeezicht kun je terecht voor een hapje en een

drankje. Het animatieteam biedt een uitgebreide waaier van ontspanning aan.

Andere faciliteiten zijn het zwembad met sauna en de fitnesszaal.

Groepsmaaltijden zonder logement zijn ook mogelijk!

Verdere info bij: De Kinkhoorn, Zeedijk 330 8400 Oostende

Tel . 059/70 16 97 - Fax 059/80 90 88

receptie@dekinkhoorn.be

www.dekinkhoorn.be


WONEN 3

Verhuizen, verhuren, huren?

In Vlaanderen wonen ongeveer 1,3 miljoen 65+ers. 95% daarvan

woont zelfstandig thuis. 81% is eigenaar van de woning. Huren doet

9% op de privémarkt en 5% van een huisvestingsmaatschappij voor

sociale woningen. De overige 5% woont in bij de kinderen of geniet

van vruchtgebruik of maakt gebruik van een collectieve woning.

Dat lijkt voor de 65+ers in

Vlaanderen niet slecht. Laat ons

hopen dat dit voor de komende

generaties ook mogelijk blijft!

Maar uit onderzoek blijkt dat

ongeveer 40% van deze woningen

onaangepast zijn voor deze mensen.

In 17% van deze gevallen is de

reden van deze onaangepastheid

dat de woning veel te groot is.

Daarom willen veel ouderen

verhuizen naar een aangepaste

woning, een serviceflat, een woning

voor bejaarden, een rust- en

verzorgingstehuis. Hier stelt zich de

vraag: ‘Wat doe ik met mijn huidige

woning: verkopen of verhuren?’.

Verkopen?

Bij verkoop kan je de opbrengst

bewaren op een spaarboekje voor de

nog oudere dag of verdelen onder de

kinderen en/of de kleinkinderen.

Verhuren?

Bij verhuren wil je wel de nodige

garanties dat het huis goed zal

onderhouden worden door de

huurder en … dat de huurder

kan (blijven) betalen! Hier

steekt een spook zijn kop op:

discriminatie. Want je mag geen

mensen verschillend behandelen,

geen mensen discrimineren

op basis van leeftijd, sexuele

geaardheid, handicap, geloof of

levensbeschouwing, burgerlijke

staat, geboorte, vermogen,

politieke of syndicale overtuiging,

taal, huidige of toekomstige

gezondheidstoestand, fysieke of

genetische eigenschap, sociale

afkomst.

Als je dit toch overweegt, richt je

dan tot AES (algemeen eigenaars-

en mede-eigenaarsyndicaat: 02/512

62 87 www.snp- aes.be) of VOB

(Vlaams overleg bewonersbelangen)

of de sociale dienst (afdeling wonen)

in je gemeente of je notaris of het

meldpunt discriminatie. Je kan

ook één van volgende brochures

raadplegen: ‘Discriminatie

op de huisvestingsmarkt: hoe

kan je het vermijden?’

www. diversiteit.be 02/212.30.00

epost@cntr.be of ‘Discriminatie op

de huisvestigingsmarkt: hoe kan

je reageren?’ www.diversiteit.be

0800/12 800 epost@cntr.be.

Je kan ook verhuren aan

het O.C.M.W., het sociaal

verhuurkantoor of de

huisvestingsmaatschappij van

je gemeente. Je laat hen dan toe

te onderverhuren en stelt hen

verantwoordelijk voor het opvolgen

en melden van goed gebruik van je

woning.

Je bent kandidaat-huurder

Als je zonder problemen de huur

kan betalen, ga dan toch na of

de woning geschikt is voor jouw

toekomst (toegankelijkheid,

minimum comfort, isolatie en

verluchting, …).

Als je behoort tot de 25% Vlaamse

ouderen die een maandelijks

inkomen hebben dat onder

de armoedegrens ligt (ongeveer

€ 900/maand) ga dan langs bij het

O.C.M.W., het sociaal

verhuurkantoor, de sociale

huisvestingsmaatschappij van je

gemeente of regio.

Van het O.C.M.W. kan je allicht een

huurtoelage krijgen. Het sociaal

verhuurkantoor beschikt misschien

over een betaalbare gepaste woning.

De huisvestingsmaatschappij heeft

normaal ouderenwoningen ter

beschikking. Schrijf echter tijdig in

als kandidaat huurder!

���

Vraag aan het O.C.M.W.

een huurtoelage aan

���

Mogelijke opdracht

voor onze leden van de SAR

In dit jaar van de

gemeenteraadsverkiezingen worden

veel plannen gemaakt én beloften

gedaan…

Vraag via de afgevaardigde bij de

plaatselijke Seniorenadviesraad een

overzicht van de woonsituatie in je

gemeente.

Dring aan tot druk op de sociale

huisvestingsmaatschappij om

voldoende ouderenwoningen te

bouwen. Stel een samenwerking

voor van gemeentebestuur,

eigenaars- en huurdersverenigingen

om discriminatie te voorkomen.

Er bestaan voorbeelden die

ondersteund worden door de

provinciale overheid. Laat

onderzoeken of een sociaal

verhuurkantoor kan worden gestart

of efficiënter kan werken voor arme

ouderen in je gemeente of regio.

Vlaamse actieve senioren, laat

u nù horen! Straks moeten we

gemeentelijk én provinciaal kiezen

Nù het woonprobleem niet uit het

oog verliezen! n

Roger Van Ranst

Geraadpleegde bronnen:

Vlaams ouderenbeleidsplan,

Ouderenbehoeftenonderzoek door prof.

Verté, Centrum voor gelijke kansen, AES,

VOB.


4

Even uitkijken naar

onze herkomst (1)

In onze gemeente is het niet zo moeilijk om de heer Van Mechelen of

mevrouw Van Brussel te ontmoeten. Zelfs de heer Van Iseghem woont

er naast mevrouw Van Gheluwe. Ooit had ik een jonge Van Peteghem

in de klas.

Zelfs Karel Van Wijnendale deed

je blozen toen hij naast mevrouw

Van Tieghem woonde. Van Outryve

of Van Werveke, Van Heule of

Van Zonhoven: vele plaatsnamen

verraden de herkomst van een

verre voorouder. Zelfs de familie

Van Oostende trok nu naar het

binnenland terwijl ze wellicht

nauwelijks duizend jaar geleden

praktisch op een eiland voor

onze waterzieke gronden leefde.

Van Meenen woont nu bij Van

Becelaere…

Schrijfwijzen

Deze familienamen werden op alle

mogelijke wijzen geschreven. Soms

werden ze in een Latijnse context

weergegeven in doopregisters en

andere kerkelijke documenten.

Na de Franse revolutie werd alles

door Franse ambtenaren genoteerd.

Door de bevoegde schrijvelaars

werd er dan vaak op het gehoor

iets neergepend dat vereeuwigd

werd, alhoewel een volgende

gemeentebediende dan weer zijn

duit in het zakje kon doen en een

lichte wijziging aanbracht. Waar

men in 1281 nog vond Gerardus

dictus (gezegd) Dievel, Wotinus

filius Symonis dicti Dyaboli, moet

er na 1800 iets radicaal wijzigen.

Het werd Gerardus Dendievel.

Een verre herinnering aan iemand

die wellicht de duivelsrol in een

volkstoneel speelde of er toch maar

als een kleine duivel uitzag.

Streekgebonden

Het spreekt vanzelf dat sommige

namen honkvaster zijn. De heren

Vanlommel zijn duidelijker aanwezig

in Limburg. Van Bilzen loochent zijn

herkomst niet, alhoewel mevrouw

Decourtray duidelijk op verplaatsing

speelt. We vonden haar in het zuiden

van Frankrijk.

���

Jaren van bezetting

lieten sporen

van soldaten,

kinderen,

en families achter

���

Beroepenwereld

Een tweede tak die duidelijk te

onderscheiden is, gaat over de

beroepenwereld. De leidekker,

dakmaker, rietdekker kwamen

aan hun trekken. We schrijven

1245. Elders vinden we Franskin

Couvreur de plonc, Timmerman,

Demeulemeester, Desmedt, Smits,

Smeets, De Vleeschouwere,

Demeulenaere, Detemmerman,

Detavernier. Zij hebben voorwaar

hun naam niet gestolen. Declercq

en Desmet zijn uiteraard topnamen,

op alle mogelijke wijzen geschreven

en gehoord, geïnterpreteerd en

vastgelegd voor het nageslacht. De

klerk was uiteraard een clericus, een

schrijver. Hij was een uitzondering in

die wereld van ongeletterde mensen.

Je hoeft niet verwonderd te zijn dat

GENEALOGIE

de Faber (de maker) – denk aan de

fabriek – vermeld werd als Le Faber,

de Faber, dictus (gezegd) ‘Desmet’.

Wat schrijven die geletterde (?),

soms Frans geletterde heren vaak

op? Lefebvre, Lefebure, Defevere.

Het wijst er trouwens op dat de

smid in het actieve ijzertijdperk (de

middeleeuwen en volgende eeuwen)

een man en een naam van formaat

was. De Franse Charpentier werd een

Picardische Carpentier.

Flora

De wereld van beken en bossen

leverde ons tal van namen.

Vandenbossche was duidelijk

familie van Bosmans, Beekman

was collegavan Vanderbeken.

De West-Vlamingen verkozen

Vandenbussche zoals ze ook

spreken van De Wulf en De Vulder.

Busschaert was dus verre familie

van de Brabander Bosschaert. Het

voldersberoep in de middeleeuwse

stad gaf ook weer de familie een

naam: Devoldere, Devulder. Bij onze

voorouders lag een ander woord op

de lippen: mevrouw Van Houtte. Een

eikenbos noemden zij eekhout, een

lindenbos lindhout, een beukenbos

beukhout of boekhout. De families

Vandeneeckhoute, Eeckhout, Van

Linthout, Van Boekhout zaaiden

zich over Vlaanderen uit. Alle

mogelijke varianten werden geboren

op de schrijftafel van die unieke man

die kon schrijven. De heer Dubois

woonde net aan de Franse kant. Was

het een bosje, dan sprak men over

die man Dubocage. Het Picardisch

had het dan weer over Dubus,

Dubos of Delbos. De Bosschere en

De Busschere zijn ons weer niet

onbekend, zij zijn verre familie van

de Italiaanse kleine Boschetto of de

grote Don Bosco.


GENEALOGIE 5

De heer Van Loo kan natuurlijk

uit Lo komen. Je hoeft de bekende

familie aldaar niet meer te vrezen,

want zij zijn bekend voor hun

natuurboterwafels en hun Parijse

wafels. Je zit opgezadeld met je

familie Destrooper, maar het is

een erenaam. Een gewoon loo

kon ook bos betekenen. Niet ver

van Oostakker lag het bos van

Christus en het Loo Christi was

geboren.

De familie Vanloo, Van Loo kon

dus dicht bij de familie Vanden

Heuvel wonen. Vanden Heuvel was

terug te vinden bij de familie van

Hulle, Van Hille. Niet ver van

Ieper vind je het Engelse Hill 60

en Hill 62.

Een lo ten hulle is dus wel

gemakkelijk te verklaren. Daar

woonden zeker families als

Vandenbussche of Busschaert,

net binnen Oost-Vlaanderen met

wellicht West-Vlaamse roots.

Fauna

De dierenwereld lag dicht bij onze

voorouders. De huisdieren leefden

letterlijk binnen het huis, met een

goed afgescheiden deel dat heel

gemakkelijk bereikbaar was, zeg

maar naar Bokrijkse toestanden. Tal

van namen vonden hun oorsprong

in de sluwheid, de scherpzinnigheid,

de trouw, de angst, de verbetenheid,

de moed, de wreedheid van een

dier. De valk kon je niet wegdenken,

de wolf was een bekende klant in

onze wouden, de hond kon je nooit

uit de hoeve, uit de kleine woning

wegduwen. Het ging nog niet om

die vele mooie exemplaren. En

moeten er nog katten zijn? Het werd

allemaal nogal vlug vereenzelvigd

met de karaktertrekken van een

persoon, van een familie.

In een tijd dat men soms geen echte

vaste naam kende, maar gewoon

een lange reeks aanhalingen die

vaak teruggingen naar een verre

voorouder, moest er uiteindelijk

toch enige vastheid komen met een

kortere naam.

Zo schreef de nietsvermoedende

ambtenaar wat hij hoorde. Dit

kon bijvoorbeeld Van In zijn. Er

waren geen huisnummers en men

kende wel benamingen voor het

huis. Jan van in De Roze, Jef van

in De Valke kreeg dus al of niet

zijn goedbedoelde naam. Men kent

dit nu nog wel wanneer men niet

precies de familienaam citeert. Piet

van ‘de moteur’, Maria van ’den

bascuul’.

Sommigen kregen een heel

onprettige, soms kiese naam en zij

moesten hemel en aarde bewegen

om daar mettertijd vanaf te raken.

Gebouwen

Allerlei domeinen, heerlijkheden,

grote boerderijen bevatten

toponiemen die makkelijk

herkenbaar zijn. Ter Triest was een

leengoed in Rekkem en Wielsbeke.

Vandertriest en later Vertriest waren

ook elders verspreid. Van Steenbeke

en Van Steenbrugge waren

verspreide plaatsnamen. Van waar jij

precies komt, is dan nog een ander

verhaal. Van Steenhuse kan je ook

in diezelfde streek van Waregem-

Avelgem op het spoor komen.

Elders zijn die zeker ook met een

licht andere schrijfwijze genoteerd,

vastgelegd en gekleefd op de een

of andere dorpsbewoner. 1207:

Johannes de Steenbeka. 1245:

Willelmo de Stienbrugge. In de hele

streek van Zuidwest-Vlaanderen

zijn die her en der verspreid als

plaatsnaam.

Wanneer je dan nog een bijzondere

eigenschap had, een bijzonder

karakter bij je voorouders, ja,

dan kon je bij de buren wellicht

de geschiedenis ingaan als Marc

Dedapper, als Jefke Decoene, als

Dewijze, als Lesage.

Allochtonen

Wij kenden inderdaad toen reeds

inwijkelingen. Jaren van bezetting

lieten sporen van soldaten, van

kinderen, van families achter.

Wij grijpen niet terug naar Robrecht

van Bethune die in de Ieperse

kathedraal begraven ligt en nooit op

de Guldensporenslag aanwezig was.

Hij zat in Franse gevangenschap bij

zijn vader Gwijde, maar hij kreeg

toch een heldenrol toebedeeld in ‘De

Leeuw van Vlaanderen’. Hij sprak

Frans, kwam van de Dampierres.

Het waren Franse prinsen, vazallen

van een steeds sterkere Franse

koning, die hun onafhankelijkheid

wilden waarborgen.

Chabert is bijvoorbeeld een telg van

de Franse revolutie, een Desmadryl

is van Spaanse afkomst. Het zijn

namen die niet worden aangetroffen

in oude stadsrekeningen, oorkonden

van een stedelijk hospitaal, van een

kapittel, van poorterslijsten.

De mobiliteit zorgde voor een

grotere verspreiding en toch zijn

de namen Van Velthoven, Sweron,

Diepvens, Schops, Pinckers, Vreven

en vele andere niet zo’n gemeengoed

bij de West-Vlaamse familie

Dewulf of Busschaert. Tal van

overzeese namen met Afrikaanse

of Aziatische roots laten die wereld

opengaan.

(Wordt vervolgd). n

Paul Leman


6 OUD? ACTIEF!

‘Helder en scherp’:

journalist Mark Grammens

Volgend jaar hoopt de Vlaamse journalist Mark Grammens, zoon

van Flor Grammens, tachtig jaar te worden.

Tachtig jaar ! De vele lezers die

zijn veertiendaagse nieuwsbrief

‘Journaal’ in de brievenbus krijgen,

zullen wel eventjes verbaasd hebben

opgekeken toen ze op de laatste

bladzijde van nr. 619 (12 januari

2012) een sober kaderstukje lazen

dat begint met de woorden

‘Dag, beste lezer.

Ik moet u iets vertellen: ‘Eind april

2013 stop ik met JOURNAAL.

Ik hoop dan tachtig te worden

en dat lijkt mij voor iemand die

nooit met pensioen ging een mooi

moment om af te ronden. Ik ben

beroepsjournalist en uitgever sinds

1956’.

Waarom publiceerde Grammens

deze mededeling? Hij laat zijn

lezers weten dat hij wil verhinderen

dat er schulden uitstaan na eind

april volgend jaar en zijn publiek

zich bedrogen zou voelen als zij

na die datum geen exemplaren

meer zouden ontvangen waarvoor

zij toch betaald zouden hebben.

Het abonnement zou volgens zijn

plan automatisch uitdoven. Deze

praktische oplossing siert de

journalist Mark Grammens, maar

het geeft zijn lezers wel een ietwat

meewarig gevoel: wat jammer,

‘Journaal’ houdt op te verschijnen

vanaf april 2013.

Wie Grammens met zijn blad

regelmatig volgt, is verwonderd

over het levendige vakmanschap,

de eruditie en de methodiek van

deze trefzekere analyticus van de

Vlaamse Beweging. Een journalist

met een stijl die in geen enkel

opzicht als oubollig of ouderwets

kan worden gekwalificeerd.

Zoon van Flor Grammens

komt uit een Vlaams-nationaal

nest. Als zoon van de bekende

promotor van de taalgrensactie

Flor Grammens* was hij op het

einde van de Tweede Wereldoorlog

als elfjarig knaapje getuige van

de wegvoering van zijn vader en

de plundering van zijn ouderlijke

woning. Zijn vader, die slechts de

toepassing van de taalwetten had

willen bevorderen, werd veroordeeld

tot zes jaar opsluiting waarvan

Verlof aan de Moezel

hij er vier in de gevangenis moest

doorbrengen. Deze gebeurtenissen

hebben de jonge Mark blijvend

getekend. Het werden de drijfveer,

de voedingsbodem en de stimulans

van zijn overtuiging.

Het beeld van zijn vader blijft

bepalend in zijn geschriften. Zo

vertelt hij in zijn meesterlijke

zoektocht naar oorzaken en

oplossingen van onze problemen

in zijn boek Gedaan met Geven en

Toegeven, over het bezoek dat zijn

vader bracht in 1939 aan de Kamer,

waar hij toen als onafhankelijke

volksvertegenwoordiger voor

Antwerpen was gekozen.

Toen hij, zoals dat gebruikelijk is,

kort voor de opening van de nieuwe

Weingut – Pension – Brunnenhof

Familie Reiner u. Ellen Lenz, Brunnenstraße 32, D-56814 Bruttig-Fankel/Mosel

Tel. 0049-2671.7713 (vanuit België), Fax 0049-2671.5445

www.brunnenhof-bruttig-fankel.de - mail@brunnenhof-bruttig-fankel.de

Gezellig pension voor jong en oud. Rustig gelegen aan de wijngaarden. Moderne kamers met douche/WC + TV,

ontbijtzaal, zonneterras en ruime parking. Wijnen uit eigen kelders. Men spreekt er Nederlands.

Wij zijn open van Pasen t/m 1 november.

Overnachting met ontbijt vanaf € 25,00 – Half Pension + € 14,00 (deze prijzen gelden vanaf 4 overnachtingen)

Verlofspecial: 10% korting vanaf 5 overnachtingen in april/mei/juni (vanaf 1 oktober voor de prijzen met ontbijt)

Wandelen in het Brunnenhof: Verblijf inclusief ontbijt: van 1 tot 6 november. Elke dag wandelen met Reiner of

Ellen vanaf 11u. in Bruttig-Fankel.


OUD? ACTIEF! / LEzERsbRIEvEN

zittijd naar de Kamer kwam om

daar een aantal formaliteiten te

vervullen, sprak hij, naar het schijnt,

zonder stemverheffing maar rustig

een feit vaststellend dat hem zeer

scheen te verwonderen: ‘Ik zie hier

alles in het Frans’. Hij zei dat aan

ieder die het horen wilde, en velen

hadden het gehoord. Toen hij enkele

dagen later terugkeerde in het Paleis

der Natie om de openingszitting

bij te wonen en de eed af te leggen,

waren steenkappers aan het werk

om de eentalige Franse opschriften

uit het parlementsgebouw te

verwijderen en er tweetalige voor in

de plaats aan te brengen.

Journalist van/voor Vlaanderen

Jean-Pierre Rondas, die in 2009

voor het radioprogramma van Klara

‘Rondas’ een meer dan verdiende

hulde bracht aan de ‘Journalist van

Vlaanderen’ die Mark Grammens

is, herinnerde aan het feit dat zijn

Lezersbrieven/reacties

Geachte redactie,

In het jubileumnummer VL@S nr. 25

las ik het artikel ‘Omtrent vlaggen

van Raoul Servais uit Middelkerke.

Het Vlaams Legioen en het Waals

Legioen zijn er niet zomaar

gekomen. De voorgeschiedenis

leert ons wat er de oorzaak van

was. Achteraf is terecht gebleken

dat dit verkeerde opties waren als

onderdeel van de collaboratie.

Ik begrijp dat hij aanstoot nam

aan het (mis)gebruiken van ons

Leeuwensymbool in de rangen van

het Vlaams Legioen. Persoonlijk

vind ik ook dat men dit beter niet

had gedaan.

Maar wanneer hij stelt dat de

Belgische tricolore verboden was,

dan heb ik daar mijn bedenkingen

bij. Het is blijkbaar weinigen bekend

gast ook de stichter is van het

enige tijdschrift voor buitenlandse

politiek dat Vlaanderen ooit bezat,

het fameuze ‘Tijdschrift voor

Diplomatie’, dat een vergelijking

mag doorstaan met het Franse

‘Le Monde Diplomatique’ en

onderstreepte dat Grammens zijn

standpunten weet te onderbouwen

‘met een karrenvracht lectuur,

voornamelijk van andere kranten

en nieuwsbronnenen dat hij een

‘haarscherp geheugen heeft voor

uitspraken van politici. En politici

worden niet graag herinnerd aan de

uitspraken van de vorige dag’.

Mark Grammens heeft gedurende

56 jaar een indrukwekkende

journalistieke loopbaan opgebouwd

vanaf zijn werk voor The

(Manchester) Guardian in Groot-

Brittannië, De Linie, De Nieuwe

Linie, Pallieterke, Ons Erfdeel en

vooral sedert 1983 als uitgever

dat in het Waals Legioen bij de

legionairs de Belgische driekleur op

hun uniform prijkte, evenals op hun

propaganda ‘Ansichtkarten’! Is men

dat toevallig vergeten? Waarom is

die driekleur dan niet om dezelfde

reden verguisd geworden? Deze vlag

werd toch ook slaafs gebruikt voor

de meest verfoeilijke en criminele

ideologie van het nazisme? Heeft men

er ooit aan gedacht om de Belgische

driekleur te verbannen? Jammer …

Als bewijs van wat ik schrijf vind

je in bijlage een foto voor alle

duidelijkheid.

Vandaag zijn er nog steeds pogingen

om de Vlaamse Leeuw via allerlei

initiatieven, zoals het recente

symposium in De Schelp (Vlaams

Parlement) rond ‘De waarde van

symbolen’ te vervangen door

een belachelijk maar ‘aaibaar’

en politiek commentator van het

eenmanstijdschrift ‘Journaal’.

Terecht noemde Uitgeverij

Davidsfonds op de achterflap

van ‘Gedaan met Geven en

Toegeven’ hem een ‘heldere en

scherpe journalist’, die op bijna

tachtigjarige leeftijd beschikt over

een onvoorstelbare werkkracht bij

het formuleren van ‘ophefmakende

stellingen die nog lang het politiek

en intellectueel debat zullen

beheersen’. n

7

Hugo Rau

* Flor Grammens ligt begraven op

het kerkhof van Bellem (Aalter).

Jaren geleden werd daar het

Museum van de Vlaamse Strijd

gebouwd. Het museum is na

enkele jaren opgedoekt. Nochtans

ligt Aalter in Vlaanderen! (Nota

van de redactie).

Vlaams(?) symbooltje. (Reclameman

Jan Callebaut gebruikte al

zo’n leeuwtje voor zijn lokale

voetbalploeg Leeuwkes Teralfene).

Voor mij is de Vlaamse Leeuw

het symbool van onze Vlaamse

Gemeenschap, onze verbondenheid

en samenhorigheid. Dat moet zo

blijven, daar is toch niets verkeerd

mee? n

Henri Otte, Overijse


8

Vier jaar verlangen

naar vrede en familiegeluk

De honderdjarige herdenking van het begin van De Groote Oorlog

komt naderbij en dat merk je aan de steeds veelvuldiger publicaties

over de verschrikkingen van 1914-1918.

In die veelheid valt evenwel niet te

missen: Dokter Lievens, dagboek

van een arts in de loopgraven tijdens

WO I. Deze uitgave van Lannoo

werd zeer toepasselijk voorgesteld

in Vlaanderens grootste pacifistisch

monument, de IJzertoren.

Gasaanvallen, bommen in de

loopgraven, gesneuvelden, zwaar

gewonden… niets wordt onvermeld

gelaten door de Ninoofse arts, maar

evenzeer brengt hij verslag uit over

het leven achter de frontlijn, zoals

over de aalmoezenier die de alcohol

opdronk die als ontsmettingsmiddel

moest dienen, als over zijn verlangen

naar zijn vrouw en kinderen en naar

de vrede die maar niet komt. Zijn

dochter Elza Lievens, vandaag 96

jaar oud, zag hij voor het eerst toen

ze vier was.

Het was kleinzoon Everard

Slaghmuylder (van de Ninoofse

brouwerij) die het initiatief nam

voor de publicatie van deze unieke

kijk op het grote drama. André

Gysel ver- en hertaalde het dagboek

in een hedendaags Nederlands.

Vele sepiakleurige foto’s door dr.

Lievens genomen, illustreren het

boek. Een aanrader. 160 pagina’s,

19,50 euro, ISBN978 90 209 39361.

Eén minpuntje: de toelichtingen

zijn afgedrukt in een (te) klein

lettertype.

Mailen met blinde kopieën

bOEkbEsPREkING

Wellicht leven in de families van

Vl@s-leden verhalen over groot- of

overgrootvader aan het IJzerfront

of over de ellende in de bezette

steden en gemeenten tijdens WO I.

Contacteer jouw Vl@s-redacteur

hierover: johan.velghe@skynet.be,

of 056-25 71 82. n

Vaak krijgen we mails aan met een resem open en bloot weergegeven mailadressen.

Een bron van ergernis wanneer daar je eigen adres tussen prijkt. Je eigenste

@-adres wordt hiermee te grabbel gegooid voor ondermeer spamverspreiders.

Nochtans zijn er regels voor.

In het ‘Aan:-veld’ van een e-mail zet je de directe

geadresseerden: één of meer mensen die iets met het

bericht moeten doen. Belangrijk is wel dat ze elkaar

kennen, zodat de mailadressen niet bij onbekenden

terechtkomen.

Het ‘Cc:-veld’ of kopieveld is bedoeld voor adressen van

mensen die op de hoogte moeten zijn van wat er gemaild wordt,

maar die er niet per se zelf iets mee hoeven te doen; het bericht is ter

informatie. Ook hier geldt: zet er geen mailadressen in die de andere ontvangers niet hoeven te weten.

De belangrijkste functie van het ‘Bcc weergeven-veld’ is om mensen een ‘blinde kopie’ te bezorgen: hun naam en

e-adres is voor anderen niet te zien. Dit veld wordt vooral voor mails aan grotere groepen mensen gebruikt die

elkaar niet allemaal kennen; in het aan-veld staat dan niets, of een (algemeen) mailadres van de afzender zelf. n

(www.onzetaal.nl)


PROvINCIAAL NIEUWs WEsT-vLAANDEREN 9

kortrijks vl@s-koor

zingt evergreens

Fietsvierdaagse

naar en in

zeeuwsvlaanderen

Fietsclub Vlaamse Actieve

Senioren Izegem organiseert van

dinsdag 22 tot en met vrijdag

25 mei een vierdaagse naar en

in Zeeuws-Vlaanderen, het deel

beneden de Westerschelde van de

Nederlandse provincie Zeeland.

De eerste dag worden de 80 à 85

km tussen Izegem en Nieuwvliet-

Bad afgelegd. Woensdag en

donderdag staan dagtrippen van

zowat 70 km gepland. Wanneer

de drie overnachtingen in het

Best-Western-hotel er op zitten,

vangt op vrijdag de fi etsende

terugkeer aan. Nieuwvliet-

Bad, een buurtschap van

hoofdgemeente Sluis, biedt heel

wat fi etsgenoegens langs en door

de Verdronken Zwarte Polder,

een schorren- en slikkengebied,

en verder de Baanst-, ’s Graven-

en Proostpolder.

U trapt graag mee? Jef Deprez,

tel. 051-30 62 83 geeft u alle

inlichtingen. n

Ick jeune my, het koor van de

Kortrijkse Vlaamse actieve

senioren-afdeling, brengt

samen met acht andere koren

uit de regio het zangspektakel

Favoriete Evergreens. Ruim 200

vocalisten, de dertigkoppige Tieltse

stadsharmonie De Goede Vrienden

en de solozangers Ronny Deprez en

Mieke zingen en spelen nostalgische

evergreens en veel Nederlandstalige

schlagers. De vele extra repetities

zijn zowaar een krachttoer voor

ons Vl@s-koor. Deze eenmalige

voorstelling vangt om 17 uur aan

in de Kortrijkse Stadsschouwburg

op zondag 22 april. Tickets kosten

15,00 of 12,00 euro. Info en

kaartenverkoop: 056-23 98 55 of

www.cupidomusic.be n


10

Een uitstap

als (g)een ander:

de jaarlijkse uitstap

Het is normaal dat we hierover iets schrijven. Ieder jaar, want de

thuisblijvers – om een of andere reden – moeten toch weten dat ze

beter waren meegegaan. Dus, die uitstap.

En we hebben gestapt. In een mum

van tijd waren we in Tongeren waar

we, zoals voorzien, opgewacht

werden door een offi ciële gids die

het onoffi cieel voor Sneyssens

wilde doen. De man zit in zoveel

verenigingen en comités – te lang

om op te sommen – maar zit al

2000 jaar in het Comité voor

Feestelijkheden in Tongeren. Wacht

eens… hij zit in het comité die de

feestelijkheden ter gelegenheid van

2000 jaar Tongeren inricht. Dat is

beter gezegd.

Die man heeft ons de Pliniusbron

getoond waar er water moest

uitkomen, zoals bij alle bronnen

trouwens. Aan die bron heeft

Julius Caesar nog zijn voeten

gewassen en daarna heelder teugen

gedronken om meer ijzer in zijn

lichaam te krijgen. Maar was hij op

6 september bij ons geweest, had

hij met stinkende voeten blijven

rondlopen, want de bron was er niet.

’t Is te zeggen, ze was er wel maar

er kwam geen water uit (is dat dan

wel een bron?). Naar het schijnt doet

ze dat dikwijls. Iemand meende te

moeten opmerken dat ze nooit werkt

op 6 september.

Dus dan maar koffi e gedronken en

de stadswallen bezocht. A propos,

koffi e gedronken… Je kon daar ook

nog boterhammen bestellen met

kaas* en hesp, enz. En daar onze

vriendenkring uit mensen van alle

slag en soorten bestaat, zijn er ook

West-Vlamingen bij. Volgelingen

PROvINCIAAL NIEUWs OOsT-vLAANDEREN

zijnde van hun grote voorman

Willem Vermandere die mordicus

beweert dat het West-Vlaams een

wereldtaal is, denken de discipelen

dat iedereen hun taal verstaat, of toch

tenminste hetgeen wat ze zeggen.

Zodoende ging er een dame uit de

West-Vlaamse kontreien naar de toog

en bestelde twee stuuten. En dat in

Limburg! Ieder van ons – wij zijn

sinds enkele jaren echte globetrotters

geworden – weet wat stuuten zijn.

Maar in Limburg? De dame achter de

toog gaf geen krimp en haar ervaring

tijdens de vele IJzerbedevaarten

indachtig toverde zij twee grote

mooie glazen gevuld tot boven,

gedecoreerd met juist afgemeten

schuimrand twee STOUT’s. Ze

hebben het allemaal overleefd.

Na de rondrit langs de stadswallen

en de nieuwe – laat ons zeggen

een paar jaar minder oude – werd

dankzij de deskundige uitleg van

onze gids de kerk bekeken langs

buiten maar jammer genoeg niet

langs binnen. Een begrafenis!

Na een hartelijk afscheid van onze

gids reden we richting Aken. De

reisleider had ons reeds attent

gemaakt op de verschillende

merkwaardigheden die daar te zien

zijn. Hij wist ook te vertellen dat,

van op de welbepaalde plaats op

de trappen binnen in het stadhuis,

de Dom door de vensters een enig

mooi zicht biedt. Daarvoor moet

je natuurlijk binnen geraken. Op

de zaterdagen van 10 tot 13 uur.

Dus… Iemand ging het nog eens

goed bekijken en kwam met de

teleurstellende mededeling dat de

tijd reeds was verstreken. Het was al

13.30 uur. En die iemand kan zeer

goed Duits lezen, hij is zelfs jaren

lid geweest van een jeugdgroep of

zoiets. Niemand twijfelde dus aan

zijn uitspraak. Uren nadien, bij het

naar huis rijden, wist iedereen te

vertellen dat het stadhuis wél open

was. Op de lange Samstagen… je

weet wel. Die knaap is voor ons als

gids of tolk totaal afgeschreven.

Na alles bekeken en gekocht te

hebben, trokken we verder naar de

‘Voer’. Daar genoten we van een

mooie wandeling in gezelschap

van een lieve gids. Enkelen

waren achtergebleven en lieten

zich verwennen door pinten en

dergelijke. Ze hadden ongelijk!

Op de terugweg heerste een

gemoedelijke stemming daar

iedereen nog kon nagenieten van

de koopjes, de Käsetorte en, zoals

gebruikelijk, was de Sterke Man

van Gent ook weer van de partij. Hij

wist ons weer te vertellen wanneer

zijn bloed kookte en wanneer hij er

met zijn kop tegenaan ging.

Een dreunende Vlaamse Leeuw

besloot deze mooie dag. n

René Bogaert,

erevoorzitter Reinaert, Gent

* Mop van de redactie

Een man zit in een restaurant en

vraagt een boterham zonder kaas.

De ober gaat naar de keuken en

komt terug: ‘Mijnheer, het spijt

ons, maar wij hebben alleen nog

boterhammen zonder hesp’.


PROvINCIAAL NIEUWs ANTWERPEN 11

Winter- en

hulpsprokkels

Heb je al eens koude voeten gehad? Zeer zeker. In een verdiende slaap

geraken met koude voeten lukt mij niet. Ik heb daar wel een middeltje

voor gevonden: kousen aanhouden.

In mijn jeugdjaren en ongetwijfeld

herkennen jullie dat wel, naar bed

gaan met een verwarmde baksteen

ingepakt in krantenpapier of een

strijkijzer, verwarmd op de kachel.

Hebben we een beetje te koud dan

pakken we een extra dekentje erbij.

Dit ritueel herhaalde zich iedere

winter, voorspelbaar. Wij zijn bij de

gelukkige bij zo’n extreme koude

buitentemperaturen.

Radio en tv berichten ons over

mensen die buiten leven; buiten

slapen, geen dak boven hun hoofd!

De voorzieningen om die mensen

op te vangen lijkt wel of die wordt

opgestart als die extreme koude over

Vlaanderen giert!

Dan word ik cynisch: de winter

komt niet onverwachts!

Regeren is vooruitzien!

Vooruitkijken kunnen onze

bestuurders toch; of niet?

Het organiseren van feestelijk

vuurwerk in de grote steden

tot eigen eer en glorie van de

plaatselijke ‘potentaten’, de oh’s en

ah’s klonk hun als engelenzang in

de oren.

Soberheid zou niet misstaan!

Je kan een heleboel doen met het

geld van dat vuurwerk, dat in enkele

seconden opgebrand is.

Geloof mij vrij, dat is één

voorbeeldje !

Mijn vader, hoogbejaard 96 jaar,

woont nog alleen, krijgt vier keer

per week een hulp over de vloer

voor alles en nog wat. Hij is er

zich van bewust dat hij nog in een

luxesituatie vertoeft. Toch is hij

bezorgd over het lot van anderen,

zijn medemens in de koudere

buitenwereld!

Met zijn normaal pensioeninkomen

steunt hij op regelmatige tijdstippen

mantelzorgorganisaties.

Vader kan bogen op rijke

ervaringen, bewuste Vlaming en dat

was in de geschiedenis van België

een apart hoofdstuk; toch blijft zijn

solidariteit groot!

Maar hij kan ook boos worden;

hij protesteert dan een beetje

luidruchtiger dan normaal

(zijn hoorapparaat zal daar wel

iets mee te maken hebben) en

dan begint hij te foeteren over

de nationale stakingen, een

speeltje van de vakbonden: ‘Ze

zaten mee aan tafel tijdens de

regeringsonderhandelingen; de

vakbonden barsten van het geld

en toch roepen ze mensen op om

stakingsacties te voeren en anderen

mensen den duivel aan te doen’.

Neemt een slok van zijnen Duvel.

‘Het is een schande, het zijn weer de

Walen die de hoofdtoon voeren. De

Vlaamse vakbonden, de angsthazen,

die doen maar mee!’.

Hij kan het weten, 96 jaar ervaring!

‘Die staking kost handenvol geld,

daar kunnen ze iets anders mee

doen; solidariteit met de koudere

mensen’.

Hij bedoelt de mensen die nu buiten

leven, slapen in een kartonnen doos.

Het verhaal gaat verder.

Iedereen kan warmte geven in deze

koude.

Het gaat niet alleen over fi nancies of

complexe handelingen. Eenvoudig

een huisbezoekje bij een bejaarde in

de buurt, iemand moeilijk te been.

Dat geeft warmte!

Ik ga het omdraaien: ben jezelf

moeilijk te been of durf je niet op

straat, laat dat aan een plaatselijk

bestuurslid weten.

Vlaamse actieve senioren bieden

graag hulp! n

Erik Jacobs

Provinciale voorzitter Antwerpen

In Leuven is een kerkjurist

die achter ieder netje vist

maar eerder vroeg dan laat

vervliegt zijn dwaas gepraat

zoals hij zijn er al veel gekist

Louis Swinnen


12

Infodag vl@s vlaams-brabant

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant nodigt alle Vlaamse actieve

senioren uit Vlaams-Brabant en hun sympathisanten uit om deel

te nemen aan de jaarlijkse infodag op dinsdag 27 maart 2012,

die dit jaar doorgaat in de sporthal van Boortmeerbeek

(adres: sporthal Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek).

Boortmeerbeek is een

gemeente gelegen in de

landstreek Dijleland en in

de Brabantse Kempen. Het

beschikt over een prachtige

natuur en een uitgebreid

historisch erfgoed. In de

Tweede Wereldoorlog werd

het op de kaart gezet door

enkele jonge verzetsstrijders die op

de spoorlijn een jodentransport (het

20-ste Konvooi) tegenhielden en

zo enkele Joden van de gaskamers

in Auschwitz wisten te redden.

De gemeente Boortmeer-beek liet

hiervoor in 1993 een gedenkteken

oprichten nabij het treinstation.

PROGRAMMA:

Het actieve gedeelte:

u hebt keuze tussen

9.30 u. - 10.30 u.:

Demonstratie onderhoudsgym met

mogelijkheid tot deelname

10.00 u. - 11.30 u.:

Natuurwandeling (6 km)

11.00 u. - 11.30 u.:

Gezondheidswandeling (2 km)

Een hapje & sapje…

11.30 u.: Aperitief aangeboden door

het provinciaal bestuur

12.00 u. - 13.00 u.: Broodjesmaaltijd

(op voorhand in te schrijven!)

Animatie voorzien door

‘De Accordeonvrienden’.

PROvINCIAAL NIEUWs LImbURG

Het informatieve gedeelte

13.30 u. - 17.00 u.: Verwelkoming

door Hilde Tas (Provinciaal

voorzitster)

Voorstelling provinciale reis

Infomarkt met ondermeer:

Werking Vl@s Vlaams-Brabant &

Boortmeerbeek

Ecowerf (afvalpreventie) met gids

15.30 u.: De accordonvrienden

17.00 u.: Afsluiting

Wij hopen u allen van harte te

mogen verwelkomen!

Het provinciaal bestuur

Inschrijving broodjesmaaltijd:

Prijs: € 5 / persoon (inbegrepen:

soep + 2 broodjes)

Naam en aantal personen

vermelden.

Te versturen naar Bieststraat 264,

3191 Hever of een seintje per mail:

jan.deleebeeck@telenet.be n

seniorenacademie Pieter bruegel sint-Truiden

Op vrijdag 3 februari hielden de Vlaamse actieve

senioren een zeer geslaagde lezing over ‘Pieter Bruegel’

in Dilbeek.

Ondanks de voorspellingen van het slechte weer daagden

een grote groep geïnteresseerden uit de ruime omgeving

van Dilbeek en ver daarbuiten op voor deze unieke

voordracht. Onder begeleiding van de enthousiaste liefhebber en kenner

Albrecht de Schrijver werd het werk van Breugel, zijn oeuvre en zijn tijd,

in woord en beeld op een heel persoonlijk en eigentijdse manier aan het

publiek voorgesteld. Tijdens en na de voordracht was er voldoende tijd om

vragen te stellen.

In de pauze werden de deelnemers traditiegetrouw getrakteerd op een

drankje door het provinciaal bestuur.

Wil je ook zo’n voorstelling meemaken? Dat Kan!

De Vlaamse actieve senioren Vlaams-Brabant organiseert i.s.m. de afdeling

Dilbeek volgende twee lezingen:

• Vrijdag 13 april: ‘Ik, Louis Paul Boon’ door Herman Bogaert

• Vrijdag 1 juni: ‘Het kind in de kunst’ door Machteld de Schrijver

Plaats: Savio-centrum, Stationsstr. 275, 1700 Dilbeek (telkens vanaf 14 u.) n

Op 17 januari hielden de Vlaamse

actieve senioren uit Sint-Truiden het

jaarlijkse “ledenfeest” in het restaurant

’t fi jn genoegen in Sint-Truiden. Dit jaar

staat in het teken van de 25ste

verjaardag van de afdeling en dat

mochten de deelnemers geweten hebben!

Speciaal ter gelegenheid van dit jubileum

werd Miel Cools uitgenodigd voor een

klein, maar intiem gastoptreden. Naast

deze bekende Vlaamse zanger, gitarist

en kleinkunstenaar kregen we ook

het aangename gezelschap van Louis

Verbeek. Deze moppentapper werkte

vele jaren als programmamaker voor

Radio 2 en kon ook nu het publiek als

geen ander aan het lachen brengen. Op

14 maart volgde de offi ciële plechtigheid

in de Gemeente. Aan de afdeling Sint-

Truiden: een hele dikke profi ciat! n


ONzE TAAL 13

Grenzenloos Vlaming zijn

Neckerman, Thomas Cook, Pegase… je nam al de brochures door. Je

googlede naar huisjes aan zee of in de bergen? Je hebt het begrepen, de

vakantiekriebels nemen toe naarmate de dagen lengen.

Je transformeert als vakantieganger

in een nog aangenamer en prettiger

mens – dat hopen we voor jou –

dan je al voorheen was. We laten

alle gejaagdheid achter ons, maar

niet onze identiteit, ons Vlaams

bewustzijn. We laten ons niet in de

gemakzuchtige val trappen om ons

in het buitenlands vakantieverblijf

als ‘Belg’ te laten aanspreken, laat

staan voor te doen. Even erg is in

het buitenland geen oog te hebben

voor wat daar aan natievorming

bezig is.

We zaniken dat op buitenlandse

televisiezenders en jammer genoeg

ook op de VRT-zenders het altijd

over België gaat, daar waar het

eigenlijk Vlaanderen betreft.

Complexloos Vlaming zijn eindigt

niet aan de E17 bij Rekkem. Het

is niet omdat jouw buitenlandse

gesprekspartners het over ‘les

Belges’ of ‘the Belgians’ hebben,

dat je met de Belgische platitudes

meewauwelen moet. Je geeft jouw

occasionele gesprekspartners een

stevige voorzet door te stellen

dat je uit Vlaanderen komt en

Nederlandssprekend bent. In reactie

hierop ontspint zich vaak, zeg maar

bijna altijd, een leuk gesprek met

belangstellende vragen over wat er

gaande is in het land van Albert en

Paola.

Waarom de uitbater niet eens

feliciteren wanneer zijn winkel

of restaurantje een naam in de

streektaal draagt? Zelf stap

ik in zuiderse Franse oorden

liever binnen in een eethuisje

met de Occitaanse naamgeving

‘Lou Fassum’ (gevulde kool,

een Provençaalse specialiteit in

de Alpes-Maritimes) dan een

etablissement met de Franse naam

‘Au chou farci’. Restaurant ‘Lou

Pignatoun’ (In het stoofpotje)

bekoort me meer dan ‘Restaurant

Gourmande’.

Vakantie is culturen ontdekken,

couleur locale opsnuiven,

ontdekken, praten, luisteren en

leren. Simpelweg stellen dat je

Vlaming bent, wanneer ze je als

‘Belge’ aanwijzen, is een bijzonder

doeltreffende invalshoek om

moeiteloos in gesprek te geraken én

vele dooddoeners te pareren die in

heel wat buitenlandse media over

België circuleren.

Leer een paar woorden (goede

morgen, enz…) Catalaans

vooraleer je naar Barcelona trekt.

‘Catalunya is not Spain’, houden

de naar autonomie strevende

Catalanen voor. Weet dat de

Vlaamse natievorming allerminst

een geïsoleerd gebeuren is. Vraag

het maar aan Schotten, Basken,

Bretoenen, Welshmen, Galiciërs…

Ga je naar Mexico, tik op Google

eens ‘Zapatisten’ in en je verneemt

heel veel over de naar autonomie

strevende Indiaanse bevolking. Gaat

de tocht minder ver, naar Friesland

bijvoorbeeld, surf dan eens naar

www.fnp.nl.

Belgicisten stigmatiseren

Vlaamsgezinden als enggeestig

en navelstaarders. Tijdens onze

komende vakantie(s) halen we

hun (valse) argumenten helemaal

onderuit door én onszelf te

zijn (Nous venons de Flandre;

we are from Flanders…) én

interesse te betonen voor de

emancipatiebewegingen in de regio

waar je vertoeft. Op veel hulp van

de lokale toeristische diensten

hoef je hiervoor niet te rekenen. Je

maakt best uw internethuiswerk op

voorhand. n

Johan Velghe


14

In Paradisum

Vroeger moest men hier hard bellen en geduldig wachten tot er reactie

kwam. Toen hij aan de hemelpoort kwam, was hij erg verwonderd dat

deze openstond.

Nu was blijkbaar iedereen welkom,

ondanks de ‘kerkelijke crisisjaren

daar beneden.

Verblind door al die pracht en

praal en nog onwennig, trad hij het

Paradijs binnen.

Hij dacht daar zo vlug mogelijk

Petrus te vinden.

Maar een blonde ascetische

jongeling, in wit gewaad en met

een klein zilveren kroontje op z’n

hoofd, begeleidde hem naar een

kamertje. De reflexkamer genoemd.

Waar iedere nieuwkomer tot rust

kon komen. En best een klein

gewetensonderzoek kon doen.

Alvorens de confrontatie met de

Heilige Portier te ondergaan.

Dat kamertje was maar een sober

gedoe. Er hing een prent aan de

muur, met de overbekende tekst:

God ziet mij, hier vloekt men niet.

Het meubilair bestond uit een stoel

en een tafel. Hierop stond een

karaf water en een glas. Ondanks

zijn hevige dorst, door die lange

reis naar hier, durfde hij niet te

drinken. Die karaf was zeker gevuld

met wijwater. In zijn ‘ape-jaren

had hij ooit aan de doopvont in

de parochiekerk zijn dorst gelest.

Hij was er drie dagen van ziek

geweest…

Uiteindelijk werd hij bij Petrus

voorgeleid. Deze zetelde in een

feestelijk hemels gewaad op een

kleine zilveren troon. En ook Hij

droeg een zilveren kroon. De heilige

Man gaf hem de indruk een strenge

rechtvaardige, maar toch ook joviale

rondborstige wijze figuur te zijn.

Zeker iemand waarmee te praten

viel. Maar Sinte Pieter had een lijvig

boek ter beschikking…

Als ‘voorgeleide’ dacht hij dadelijk

aan dat fameuze wetboek uit

1945: Betreffende de Dienst voor

Wederopvoeding, Reclassering en

Voogdij.

Maar dat wettelijk gedoe was ‘toen

voor ‘inciviekenbedoeld. Hij

meende zich te herinneren dat zijn

vader tot die ‘soort’ had behoord.

Met zo’n ketterse vader als de zijne,

had dat zeker gekund.

Dat dikke boek van Pieter was een

uitgebreide verzameling van minof-meer

‘zondige mispeuteringen

door Belgen gerealiseerd. Het viel

dadelijk op dat het rode ‘francofoon’

getinte deel van dit boek aanzienlijk

dikker was, dan het gele Vlaamse

deel. Eens te meer was deze

vaststelling de zoveelste getuigenis

van de vaderlandse janboel. Petrus,

net als zijn Grote Baas, leek wel

een berg van barmartigheid te zijn

en was erg mild in de beoordeling

van eventuele ‘mispeuteringskens’

van de nieuwe ‘hemelkandidaat’. Zo

CURsIEFJE

werd het niet bezwarend gevonden,

dat stiekem proeven van de miswijn.

Petrus wist goed genoeg dat dit

gebezigd vocht niet te drinken was.

Het was hier algemeen geweten dat

pastoors nogal krenterig waren wat

deze drank betrof. En het was ook

bekend dat de meeste geestelijke

herders een goed gevulde en

gerenommeerde ‘keldervoorraad’

bezaten. Een zondige contradictie

waarvoor ze vroeg of laat zeker op

’t matje zouden worden geroepen.

Het ‘laven’ van dorstigen aan een

doopvont, was voor Petrus een daad

van heiligschennis.

Gebrek aan ontzag en eerbied

voor de H. Sacramenten, was

volgens Hem niet te dulden. En die

‘euveldaad’ verdiende zeker een

zwaardere straf dan alleen maar drie

dagen ziekte. Minstens het dubbele

van deze penitentie zou beter zijn

geweest. Die stellingname van de

Toegangbehoeder, werd de ‘pasgearriveerde’

duidelijk gemaakt.

Een boodschap, die hij deemoedig

en berouwvol aanvaarde.

Dat de hier ‘voorgeleide’ vroegrijp

werd beschreven in het Belgenboek,

vond Petrus – ja en neen – normaal.

Immers de Heer in Zijn Schepping

had niet geaarzeld ook vrouwelijke

wezens te creëren.

Een specimen voorzien van de

nodige ‘aantrekkelijkheden’.

Waaraan geen man kon weerstaan.

De erg-vroege belangstelling van

de man hier voor Hem, gepaard

met zijn poging om ‘meer’ te weten

te komen over de andere sexe, was

voor Petrus een reden om toch even

de wenkbrauwen te fronsen.


CURsIEFJE 15

Alhoewel menselijke en aardse

reacties over dit delicate onderwerp

hierboven gekend waren, was geen

reden om voor de zoveelste maal

een veroordeling uit te spreken.

Anders zou dit Paradijs maar dun

bevolkt zijn, dacht Petrus.

In het lijvige Belgenboek was

een ganse bladzijde gevuld met

ketters, barbaars gevloek door

de nieuwkomer. Dagenlang had

hij ooit getempeest en woedend

onheilspellend allerlei ‘gotvers’

gelanceerd. Als een bende briesende

demonen was hij tekeergegaan.

De reden hiertoe was weer een

‘vaderlandslievende’ verordening.

Tijdens zijn legerdienst werd hij

geweigerd voor een opleiding

tot officier. Om de eenvoudige

reden dat hij de zoon was van een

Oostfrontstrijder….

Petrus begreep de frustratie en de

woede van de ‘aspirant-officier’.

Hij had nog meer dergelijke

gevallen van het ‘kolonialisme van

hoera-patriotten’ gekend. Vroeg

of laat hoopte Hij die ‘tricolore

slippendragers’ hierboven te

Je kan bij ons terecht voor een kleine snack, maar ook voor een

uitgebreid etentje. Onze kok zorgt wekelijks voor verrassende

suggesties. Onze crypte vormt het ideale kader voor allerlei

activiteiten. Informeer vrijblijvend.

Maandag: 11u30 tot 18u00

Dinsdag: gesloten

Woensdag en donderdag: 11u30 tot 19u00

Vrijdag, zaterdag en zondag: 11u30 tot 21u30

Lokaal van het IJzerbedevaartcomité, het verbond VOS

en de seniorenacademie van het VVVG.

Eetcafé Uilenspiegel

Korte Kruisstraat 3 - 9000 Gent

Tel. 09-233 89 09 - Fax 09-233 69 91

eetcafe.uilenspiegel@skynet.be

www.eetcafe-uilenspiegel.be

ontmoeten en duchtig de levieten

te lezen. Slagen en verwondingen

sierden ook het repertorium van

Sinte Pieter. Verdachte was weer de

kandidaat voor intrede.

Deze had ooit in de Voerstreek

een ’Vlaams’ robbertje gevochten.

Van deze escapade was door de

rijkswacht zelfs een PV opgesteld.

Alleen maar omdat opgehitste

RAL-strijders huilden en kermden

als vermoord. De ‘beklaagde’ had

het namelijk gewaagd om met een

Leeuwenvlag Waalse keikoppen

eventjes te ‘strelen’. Geweld was

volgens Petrus best te vermijden. Hij

sprak van ondervinding, want ook

Hij had ooit het zwaard gehanteerd

en dat was Hem niet in dank

afgenomen.

Uit het toegevoegde PV bleek

de Leeuwenvlag geen sporen

van geweld te vertonen. Een

aanvaardbare reden om die

‘opgeschroefde vijandelijkheden’ te

seponeren, dixit Petrus.

Op het einde van de zitting was

de Hemelbewaarder een tijdje

stil. Hij overliep zijn genoteerde

bevindingen en sprak tot zijn nog

stillere hemel-intrede kandidaat: ‘Je

bent maar een alledaagse nietige

aardse worm. Van het genre duizend

in één dozijn. Veel heb je niet

mispeuterd. Misschien

wel genoeg voor een jaartje

vagevuur. Maar dit laatste hebben

we allang afgeschaft. Er was nog

weinig belangstelling voor. Je hebt

de laatste proeven goed doorstaan.

We verwelkomen je als deelgenoot

aan Ons Hemelrijk. Heb je

misschien nog een wens?’.

Verrast en bedremmeld, maar

zwevend van geluk, vroeg de nieuwe

‘hemelaar’ zachtjes aan Petrus:

‘Sinte Pieter, mag ik aub naar de

Zevende Hemel?’. Weer werd het

rond de zilveren troon even stil.

Na een poosje sprak Petrus breed

glimlachend: ‘Zeker man, je mag

naar de Zevende Hemel. Want daar

wacht je vrouwtje. Je zal haar zeker

al vele jaren gemist hebben…’. n

In vakantiecentrum De Kinkhoorn kun je terecht op één van de 82 comfortabele

appartementen. De maaltijden worden aan tafel bediend in het restaurant op het

gelijkvloers en in de wintertuin met zeezicht kun je terecht voor een hapje en een

drankje. Het animatieteam biedt een uitgebreide waaier van ontspanning aan.

Andere faciliteiten zijn het zwembad met sauna en de fitnesszaal.

Uilenspiegel

EETCafE

De Kinkhoorn

Zeedijk 330

8400 Oostende

Groepsmaaltijden zonder logement zijn ook mogelijk!

Verdere info bij: De Kinkhoorn, Zeedijk 330 8400 Oostende

Tel . 059/70 16 97 - Fax 059/80 90 88

receptie@dekinkhoorn.be

www.dekinkhoorn.be

Eetcafé: (o.) Café waar ook maaltijden worden

geserveerd. (uit Van Dale)

Louis Swinnen

Eetcafé: (o.) Café waar ook maaltijden worden geserveerd.

(uit Van Dale)

Uilenspiegel: Is een nar en een potsenmaker, die niets of niemand

vreest en iedereen al lachend een spiegel voorhoudt.

Uilenspiegel betekent: ‘ik ben uw spiegel’.

(uit ‘Tijl Uilenspiegel’ Henri Van Daele)

Uilenspiegel: Is een nar en een potsenmaker,

die niets of niemand vreest en iedereen al lachend

een spiegel voorhoudt.

Uilenspiegel betekent: 'ik ben uw spiegel'.

(uit 'Tijl Uilenspiegel' Henri Van Daele)


16

Freddy Teuninck wil tot zijn

tachtigste naar Lourdes fietsen

‘Ik zou mijn leven meteen willen herdoen. Ik heb hard gewerkt, maar

ik zou het niet anders willen. ’t Is alleen dat het vandaag niet meer

hetzelfde is als het ooit was’.

Dit gespreksfragment kruiste ik

dubbel aan tijdens het interview. Een

fragment dat Freddy Teuninck (74)

ten volle typeert: de West-Vlaamse

doorzetter met commerciële feeling,

maar tevens de gevoelsmens die

het verlies van zijn vrouw Rita,

eind januari 2011, als een rugzak

vol tegenstrijdige emoties draagt.

Vol weemoed omwille van de

vijftig jaar gevuld met te koesteren

herinneringen. In die rugzak steken

ook de nooit te beantwoorden

vragen over waarom die vreselijke

ALS-ziekte genadeloos toesloeg.

De goede verstandhouding met

zijn kinderen, zijn inzet in het

verenigingsleven – hij is bestuurslid

van Vl@s-Torhout – en zijn passie

voor de fiets ten spijt, maakt het

grote verlies hem eenzaam. Hij, de

man van de vlotte babbel, beseft ten

volle zijn geamputeerde geluk.

Maar een Theuninck plooit niet

snel als telg van een geslacht

waarvan stamboomonderzoek al tot

1550 leidt. De rugzak vol emoties,

herinneringen, weemoed, pijn en

verdriet verhindert niet dat de fiets

soelaas biedt in de lange weg van

het rouwproces. Twaalfhonderd

kilometer ver naar Lourdes fietsen

heelt en zalft de geslagen wonden.

Met de paplepel

Freddy werd in Kortrijk geboren en

diende als leerling aan het Sint-

Amandscollege bij sirenegeloei

te schuilen voor een zoveelste

bommenregen op de stad. Later

OUD? ACTIEF!

ging het naar Werken. Van het

stadsleven naar de boerenbuiten.

Omgeven door fietsen waagde hij

zijn kans bij de onderbeginnelingen,

de nieuwelingen, de liefhebbers…

Het was hem ingegeven met de

spreekwoordelijke paplepel. ‘In 1958

hield ik het koersen voor bekeken.

Zo talentrijk was ik niet. Maar het

bracht me wel discipline bij’.

���

’Het leven is mooi

als je hoofd

leeg is’

���

Eerst samenwerkend met zijn

vader, later in zijn eigen zaak die

uitgroeide tot een fietsengroothandel

die gereputeerde merken

vertegenwoordigde. En daar

hoorden de fietsen en bromfietsen

van Flandria natuurlijk bij. Die

samenwerking leidde overigens tot

een blijvende en stevige vriendschap

met de vorig jaar overleden Pol

Claeys. Een eeuwige nostalgie naar

die gloriejaren van het Zedelgemse

bedrijf, met een fraaie collectie

Flandria-fietsen en -bromfietsen

bovenop, werd er eveneens aan

overgehouden. De groothandel

liep uitstekend. Rita werd de

administratieve toeverlaat.

Een glas wijn

‘In 1978 werd met een groepje voor

het eerst naar Lourdes gefietst.

Altijd hebben we het gehouden

op fietsen, niet koersen. Vorig

voorjaar 2011 ging het voor de

twaalfde keer naar het zuiden.

Een professor, een notaris, een

hotelier, de burgemeester…, ooit

eens twee dames, namen/nemen


OUD? ACTIEF!

er aan deel. Eén constante: ik ben

altijd de oudste van het gezelschap.

Waarom doe ik dat? Omdat ik zo

m’n hoofd leegmaak en rondom mij

zoveel moois zie: de natuur, een

feestend dorp, joviale mensen, het

deugddoende gevoel van ’s avonds

een glas wijn in goed gezelschap

te drinken. Zo’n tocht maakt me

gelukkig. Niet alleen de tocht, ook

het uitkijken ernaar. Dit voorjaar

gaat het andermaal naar Lourdes

en zo het kan, wil ik het tot m’n

tachtigste doen.’

Met zoveel woorden zegt Freddy

Teuninck het niet, maar het

is duidelijk dat zijn Lourdesfietstochten

veel meer betekenen

dan wat conditiegegoochel. Dit is

zijn persoonlijk heelmiddel voor zijn

grote verdriet.

‘Het begon met rugpijn. Een

operatie remedieerde niet.

Dan het moeizaam stappen en

stemvervorming. Van de zetel

ging het in de rolstoel. Van het ene

Wat is ALS?

ALS is een afkorting en staat

voor Amyotrofe Laterale

Sclerose. De spieren krijgen geen

impulsen meer en de motorische

zenuwcellen verharden. ALS is

onomkeerbaar, niet besmettelijk,

maar wel een dodelijke ziekte

die de motorische zenuwcellen

en zenuwbanen in de hersenstam

en in het ruggenmerg doet

degenereren. De verlamming

breidt zich steeds verder uit: de

ziekenhuis naar het andere, tot begin

november 2010 thuisverzorging

niet langer kon. Dan volgde de

palliatieve afdeling Het Anker

van het H. Hart Roeselare. Het

onvermijdelijke voltrok zich. Dit zijn

harde noten om kraken wanneer je

vijftig jaar samen bent. Er blijven

zoveel vragen onbeantwoord over

die vreselijke ziekte. De oorzaak is

niet opgespoord, adequate medicatie

is er niet. In vergelijking met aids-

of kankeronderzoek, staat men

nergens. En ja, ik steek het niet weg,

aan ons gelovig-zijn hebben we ons

opgetrokken. Het kan niet dat het

zomaar gedaan is. Er is nog iets.’

Dat ’iets’ is aanwijsbaar. Het is zijn

geloof in gelukkige momenten die

familie en vrienden elkaar geven.

Het is zijn geloof en hoop in de

toekomst en de wetenschap die er

ooit zullen toe leiden ALS af te

weren of minstens onder controle

te houden. Freddy Theuninck en

zijn fietsende vrienden activeren dit

ledematen, spraak, eetfuncties,

slikken en finaal het ademen.

De ALS-patiënt sterft de

verstikkingsdood en is zich daarvan

bewust, daar meestal verstand en

zintuigen intact blijven.

Bij een beperkt aantal patiënten

gaat het om een erfelijke variant.

De jongste tien jaar overleden in

ons land zowat 2000 personen

aan deze ongeneeslijke ziekte.

De levensvoorutizichten van

ALS-patiënten is beperkt: twee à

17

geloof en deze hoop door met het

letterwoord ALS op de fietstruitjes

informatie te verspreiden en fondsen

in te zamelen voor de vzw ALS

Liga. n

Johan Velghe

maximum vijf jaar. ALS kan op

elke leeftijd voorkomen, maar

niet bij kinderen. Wel eerder

bij mannen (60 procent) dan bij

vrouwen.

Mao Tse Tung, acteur David

Niven, componist Dimitri

Shostakovich… stierven aan deze

ziekte. (jv)

Meer info: www.ALSLIGA.be

of ALS Liga, Kapucijnenvoer 33

B/1, 3000 Leuven. n


18

Etienne Keymolen

gepokt en gemazeld in de

Vlaamse Beweging

Met Assenaar Etienne Keymolen

(65) heeft uw Vl@s-tijdschrift

er een redacteur bij, één van zijn

vele vrijwilliger-engagementen.

Samen met zijn vrouw Rita Malfroy

ondersteunde hij in mei 2010 de

oprichting van een VVVG-afdeling

in Asse, vandaag een snel groeiende

Vl@s-afdeling. Beschikken over

een eigen zaaltje, ’t Smiske, werkt

dit in de hand, temeer daar op deze

locatie wekelijks café Combinne

gehouden wordt, het oefenen

van het Nederlands met en voor

anderstaligen.

‘De Vlaamse Actieve Senioren zijn

in Halle-Vilvoorde veel te weinig

gekend. We proberen er iets aan

te doen’, houdt Etienne Keymolen

voor. Met deze belofte maakt hij

het zichzelf niet gemakkelijk.

Maar aan de zijkant gaan staan,

deed hij nooit eerder. Opgegroeid

in een Vlaams-nationaal denkend

gezin, was hij al in de jaren zestig

actief in de Blauwvoetvendels.

���

‘Koningen

en vorstendommen

zijn folklore’

���

Het jeugdbewegingsengagement

deinde uit in een voorzitterschap

van de jeugdraad, in het organiseren

van deelname aan optochten,

dansfeesten, milieubeweging

(vandaag bestuurslid van

Natuurpunt), en partijpolitiek. En

er was ook nog het gezinsleven.

Hij huwde met Magda Heylens

(overleden in 2000) en zij kregen

drie kinderen. En vergeten we niet

een veelvragend beroepsleven:

eerst opsteller bij de Controle

van de Belastingen, later

gemeentesecretaris van Mollem,

bestuurschef in Asse en vanaf

1982 gewestelijk ontvanger in de

gemeenten Herne en Pepingen

en de OCMW’s van Linkebeek,

Ternat, Affligem, Meise en

Wemmel. In 1989 werd hij

gemeenteraadslid in Asse, in

2007 schepen van Financiën,

Leefmilieu, Integratie, Senioren en

Ontwikkelingssamenwerking. Sinds

januari 2012 opnieuw raadslid.

België is failliet

Zijn ervaringen leerden hem

niet warm te lopen voor België.

‘Eigenlijk is België failliet.

Opeenvolgende regeringen verkopen

het patrimonium, maar het belet niet

dat de schuldenberg groeit. Meer

nog, over praktisch alle federaal

gebleven materies, zoals justitie,

kENNIsmAkEN mET …

financiën, landsverdediging…

lopen de meningen sterk

uiteen. De gezondheidszorg en

het vreemdelingenstemrecht

demonsteren dat ten volle.

Veel tijd gaat verloren aan

bevoegdheidsconflicten. Autonome

regio’s vormen een betere garantie

voor efficiëntie en goed bestuur.

De regio’s, de volkeren, vormen

de Europese toekomst. Geef toe,

koningen en vorstendommen zijn

folklore. België hoeft in zijn huidige

vorm niet blijven te bestaan’.

Etienne Keymolen heeft de

gave zich te blijven ergeren

en zich niet neer te leggen bij

onrechtvaardigheden: het nog

altijd ontbrekend respect voor

het Nederlands en onze Vlaamse

cultuur, het uitblijven van

verontschuldigingen voor een

gerichte anti-Vlaamse repressie, het

niet honoreren van afspraken inzake

taalhomogeniteit, de tweetaligheid

in de Brusselse gemeentebesturen,

de miljardenoverheveling naar

Wallonië en Brussel. n

Johan Velghe

Een oud-judocoach uit Oostende

denkt zichzelf al een legende

maar als rare libertijn

moest hij veel slimmer zijn

want aan alles komt eenende’

Louis Swinnen


GEzONDHEID 19

Gezond de dag beginnen (1)

Wie een huisdier heeft, moet dat beest eens bekijken direct na

het ontwaken: dat doet rekoefeningen, hij of zij weet dat zoiets

noodzakelijk is. Dat beest behoort immers tot het dierenrijk en

wij maar tot het mensdom! Dat mensdom kan natuurlijk ook de

manieren van het dierenrijk aanleren! Daarom geven wij jullie de

kans om door enkele gerichte eenvoudige ochtendoefeningen de dag

optimaal te starten.

In totaal duren onderstaande

oefeningen 10 minuten van de 1440

minuten in een etmaal. We blijven

in bed, maar je moet er wel alleen

liggen! De matras mag niet te zacht

zijn, het hoofdkussen niet te dik en

ook niet te zacht. We hebben eerst het

raam geopend om frisse lucht binnen

te laten. In de winter kan dat wat

frisjes aanvoelen, maar na een paar

minuten zal je het wel warm krijgen.

1. Frisse lucht inademen is een

logisch begin. We leggen een hand

op de borst en een op de buik en

ademen langs de neus langzaam

diep in, eerst een 5-tal keren de

borstkasademhaling en nadien

5 keren de buikademhaling. We

houden die situatie enkele tellen

aan en ademen langzaam uit.

Daarna doen we de borstkas- en

de buikademhaling samen en bij

het uitademen duwen we de lenden

diep in de matras, waardoor we de

ideale bekkenkanteling maken.

2. Nekproblemen worden er niet

door opgelost, maar de nekspieren

worden er wel soepeler door.

Beweeg het hoofd een 10-tal keren

langzaam naar links en terug naar

het midden, daarna naar rechts

en terug, tenslotte van links naar

rechts en terug, telkens een 10-tal

keren. Als dat een beetje kraakt,

niet aantrekken!

3. Nadat we dekens of dekbed

verwijderd hebben, gaan we een

beetje rekken. We liggen volledig

gestrekt met beide armen langs

het lichaam. Breng een knie zo

dicht mogelijk naar de buik, neem

in de knieholte dat been vast en

strek dat been zo hoog mogelijk

waarbij de tenen naar beneden

worden gekruld. Hou dit 15 tellen

vol. Leg dan rustig dat been terug

gestrekt en doe hetzelfde met het

andere been.

4. Trek beide knieën op met beide

voeten plat naast elkaar en zo dicht

mogelijk tegen het bekken. Laat

beide knieën naar buiten vallen,

met de voeten tegen elkaar. Leg

de rechterhand op de rechterknie

en de linkerhand op de linkerknie.

Adem diep in en duw tijdens het

uitademen met beide handen de

knieën een paar mm verder uiteen.

Mag een 10-tal keren.

5. Zelfde vertreksituatie zoals

bij vorige oefening, maar

leg de armen 90° gestrekt

(kruishouding). Beweeg nu

langzaam beide knieën samen

eerst 5 keer naar rechts en daarna

5 keren naar links. De voeten

blijven samen.

6. Trek beide knieën op. Voeten

blijven plat. Plaats de rechtervoet

op de linkerknie. Leg de handen

in de nek. Duw de linkerelleboog

samen met de linkerschouder

omhoog richting rechterknie. Doe

dit een 5-tal keren. Plaats daarna

de linkervoet op de rechterknie

en duw nu de rechterkant richting

linkerknie, ook een 5-tal keren.

7. We gaan nu onze nek- en

rugspieren gezamenlijk volledig

rekken. Hiervoor maken we een

‘bolletje’. Breng beide knieën

samen zo dicht mogelijk bij de

borstkas en buig het hoofd naar

voor. Neem met beide handen,

met de vingers in elkaar, de

knieën vast en trek deze zo dicht

mogelijk tegen de borstkas. Hou

dit een 10-tal tellen aan. Telkens

bij het uitademen trek je knieën

en hoofd een paar mm dichter. Dit

is een fantastische oefening, maar

niet forceren!

8. Om te eindigen gaan we fietsen.

Beweeg nu langzaam beide benen

en voeten alsof je normaal fietst.

Doe dat een 30-tal keren. Daarna

fiets je in omgekeerde richting,

alsof je achteruit zou fietsen, ook

een 30-tal keren.

Bij weinig tijd of goesting, doe dan

tenminste oefening 1, 2, 7 en 8.

Let goed op de ademhaling. Een

probaat middel hiervoor is luidop

tellen tijdens de oefeningen. Je kan

sommige oefeningen in frequentie

verlagen of verhogen, maar overdrijf

niet. Te weinig beurten zal weinig

of geen effect hebben, teveel zal te

belastend zijn. Tijdens de oefeningen

mag je normaal geen pijn voelen,

maar in het begin kan je mag wel

voelen dat je (nog) leeft! Bij de

volgende aflevering gaan we nog een

stapje verder. n

(Met dank aan Cecile,

kinesitherapeute nek- en rugkliniek

aan het AZ Alma te Eeklo.)

Joris Willaert


20 vL@s WEDsTRIJD

Prijsvraag nr. 25

Prijsvraag nr. 24 was blijkbaar te gemakkelijk of zijn de senioren van

VL@S allemaal bollebozen? Er kwam geen enkele foutieve inzending

aan, uitgezonderd bij de schiftingsvraag waarbij het antwoord

‘b. tijdens de autorit naar de materniteit’ was.

Oplossing prijsvraag 24

A7 Mozart, 1756 / B4 Julius Cesar,

57 v.C. / C9 Shakespeare, to be or

not… / D5 Familiale, franchise / E10

1ste verjaardag in Kortrijk, 1303 /

F3 Gecontesteerde loonsverhoging,

indexaanpassing / G2 Dure elektriciteit,

België / H8 Bijna failliet, Griekenland

/ I6 Dappere moeders, Afrika / J1

Ernest Claes, 1885. Gilberta Seys

uit Assebroek-Brugge werd uitgeloot

en mag zich aan een kleine attentie

verwachten. Proficiat! Dat er opnieuw

een West-Vlaming met de prijs gaat

lopen, is niet zomaar toeval. Het gros

van de inzendingen komt uit West-

Vlaanderen. Aan leden uit de andere

provincies om zich te weren. Dit

kan een onderdeel vormen van jullie

maandelijkse samenkomsten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nieuwe opgave

Dankzij Louis Swinnen uit Mol mogen

wij onze hersenen pijnigen met het

invullen van een kruiswoordraadsel, met

soms eigenzinnige invallen.

HORIZONTAAL 1. Onze

praatbarakkers zijn er veel te goed

van voorzien – Reepje gesuikerde

sinaasappelschil (dialect). 2. Dat Engels

biertje – Dit kraaien onze francofone

broeders en zusters reeds ettelijke

jaren. 3. De Vlaamse oud-strijders –

Slede – Muzieknoot. 4. Evangelische

Omroep – Verwacht men steeds van een

Vlaming – Eminentie. 5. Scheldwoord

voor een hond – Initialen van een Frans

acteur – Frans lidwoord – Secundair

onderwijs. 6. Spil – Tegenwoordige

tijd – Stopplaats. 7. Hoopt te winnen in

de arena. 8. Nederlands Radio Omroep

– Chromosomenbestanddeel dat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

zorgt voor de overdracht van erfelijke

eigenschappen – Niet kunnende spreken.

9. Onregelmatigheden op de huid –

Informatietechnologie – Een klein

woordje met grote gevolgen. 10. Of iets

dergelijks – Ieder.

11. Er zijn burgemeesters die er kunnen

naar fluiten – Schijnt dat we er van

afstammen. 12. Gif. 13. Tantalium –

Was in oppervlakte ooit de grootste

Belgische gemeente, met veel wit zand

en een SCK – Bewoner van een iglo.

14. Internationale Arbeidsorganisatie

– Hevig bloeien. 15. Franse eindelijk –

Onbekende – In het jaar, maar met een

letter minder – Onzes inziens.

VERTICAAL 1.Bewijs van degenerende

steriliteit en zelfbevredigende francofone

woordexplosie. 2. Oosterlengte –

Baltische persoon – Aan iets . 3. Meer

dan één neef – hevig – dan wel. 4. Van

het Oosten – Uitroep. 5. Rijkstechnische

school – Demonische wezens uit Noorse

mythologie – Bekende Noor. 6. Engelse

hemel – Troetelnaam voor een juf. 7. Ook

niet – Op hout geschilderde religieuze

voorstelling. 8. Zo zien sommigen de

rokjes graag – Van de – Franse men

Leerlingen. 9. De rampzalige. 10. Vorm

van staven – Cum annexis – Die ons

geluk groter maakt en onze zorgen deelt,

met een letter minder. 11. Meisjesnaam

– Heiligen – Meerdere gesneden

stieren. 12. Ingenieur – Niet de eerste –

Kandidaat reserve-officier. 13. Weer die

22/7 – Nogmaals een Baltische persoon

– Met toevoeging van apekool, is dit een

uitspraak van Jozef Luns. 14. Politieke en

economische verandering door Gorbatjov

– Middelbaar Normaalonderwijs. 15.

Drietenige struisvogel – Moeder – Het

volk van Yasser.

Schiftingsvraag

Op welke weekdag werd de tekst van

deze pagina ingetikt en was dat ’s

voormiddags, ‘s namiddags, ’s avonds?

Antwoorden voor 30 april 2012 aan

VLAS-Wedstrijd, p.a. Joris Willaert,

Vijverstraat 12, 9881 Bellem (Aalter).

Je mag ook mailen naar joris.willaert@

telenet.be. Naam, adres en lidnummer

niet vergeten. n

(Joris)


AUTOMATISCH SCHAKELEN, ALTIJD

DE JUISTE VERSNELLING.

Met de Oxford elektrische fietsen had U reeds onder alle omstandigheden de wind in de rug

en ging trappen veel lichter. De Oxford AGT maakt nu zelf(s) schakelen overbodig!

Automatisch schakelen verhoogt merkelijk uw rijcomfort en optimaliseert het batterijverbruik.

Bovendien is deze fiets bijna onderhoudsvrij dankzij de Shimano Nexus 7 naafversnelling en gesloten kettingkast.

U zal het zeker merken, voortaan fiets u niet alleen vaker maar ook veel verder.

Meer info bij uw Oxford dealer of op www.oxfordbikes.be


Zondag 2 september

Vl@s

‘VLAAMSE ACTIEVE SENIOREN’

MOGEN

WORDEN GEZIEN

Wij nemen met zijn allen deel aan de Gordel

Meer inlichtingen binnenkort bij uw afdelingsbestuur

en in het volgende ledenblad

Vl@s

Vl@s

Vl@s

Vl@s

Vl@s

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams Brabant + Hoofdstedelijk Gewest

West-Vlaanderen

More magazines by this user
Similar magazines