Comfort & bescherming voor elke taak - Ansell Healthcare Europe

anselleurope

Comfort & bescherming voor elke taak - Ansell Healthcare Europe

De juiste handschoen voor elke taak

Toepassingen

Hotels, restaurants, cafés, instellingen

Bereiding, verpakking, levering, reiniging, onderhoud

Voor handbescherming in dienstverlenende bedrijven

van de foodservicemarkt komen steeds dezelfde vereisten

terug: comfort, bescherming en beweeglijkheid. Maar door

de zeer grote diversiteit aan taken is er geen universele

handbeschermingsoplossing.

Daarom is het aanbod van Ansell, dat vele jaren ervaring

heeft met handschoenen voor de foodservicemarkt, zo

uitgebreid. Elke handschoen is specifiek afgestemd op

de vereisten van de markt en de toepassingscategorie. En

elke handschoen biedt maximale veiligheid en is optimaal

draagbaar en geschikt voor de taak.

In dit overzicht vindt u de meest geschikte Ansellhandschoen

voor elke toepassingscategorie. Neem voor

meer informatie contact op met uw distributeur of ga naar

www.ansell.eu/food

Uw vaste leverancier:

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J

Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01

Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu E-mail info@ansell.eu

Comfort &

bescherming

voor elke taak

Handschoenenselectie

voor de foodservicemarkt


Handschoenenselectie voor de foodservicemarkt

Comfort & bescherming

voor elke taak

Snijbescherming (gebruik

van messen)

Koude-isolatie

Herbruikbare beschermende handschoenen

Beschermende handschoenen

voor eenmalig

gebruik

Algemene

toepassingen

Hitte

Vantage ® proFood ® 70-866

proFood ® Safe-Knit ® 72-285

proFood ® Insulated ® 78-110

FiberTuf ® 76-502

PowerFlex ® T° Hi Viz Yellow

80-400

AlphaTec 58-530

& 58-535

proFood ®

re-usable nitrile 39-360

Sol-Vex ® 37-665

& 37-185

proFood ®

re-usable nitrile 37-355

Virtex 79-700

Touch N Tuff ®

92-500, 92-600 & 92-605

TNT ® Blue 92-670

& 92-665

HyFlex ® 11-920

Snijweerstandsniveau 5 - Uitstekende isolatie

tegen koude - Gemiddelde beweeglijkheid

Snijweerstandsniveau 4 - Hoge beweeglijkheid

voor optimale productiviteit

Onderhandschoen - Hoge beweeglijkheid

Elastisch - Bescherming tegen koude of hitte

Onderhandschoen - Hoge beweeglijkheid

Isolatie tegen koude

Snijweerstandsniveau 2 - Hoog comfort en

veel grip - Uitstekende isolatie tegen koude

Ansell Grip Technology - Gemiddelde

beweeglijkheid - Isolatie tegen koude

Gemiddelde beweeglijkheid - Isolatie tegen

koude - Chemische weerstand

Gemiddelde beweeglijkheid - Lengte tot 45 cm

Chemische weerstand

Goede beweeglijkheid

Chemische weerstand

Hoge beweeglijkheid - Hoge weerstand tegen

dierlijke vetten

Hoge beweeglijkheid - Hoge weerstand tegen

dierlijke vetten - Groen

Hoge beweeglijkheid - Hoge weerstand tegen

dierlijke vetten - Blauw

Ansell Grip Technology

Goede beweeglijkheid

HyFlex ® 11-800, 11-801 Uitstekende beweeglijkheid en ventilatie

Crusader Flex ® & Neox ®

42-445, 42-474 & 09-022

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell worden gedaan, mogen worden

beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell

aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor

een specifieke toepassing.

Hoge isolatie tegen hitte - Crusader Flex ® voor

droge toepassingen en Neox ® voor natte of

vette producten

Manipuleren

Algemene

Versnijden

van verpakte

Manipuleren Manipuleren

goederenbe-

van vlees,

diepgevroren

van voe- van warme

handeling en

vis, groenvoedingswadingswaren

gerechten

-ontvangst

ten en fruit

ren

OK Aanbevolen Optimaal

Vaat- en

keukenreiniging

Gebouwenonderhoud

en

vloerreiniging

Onderhoud

van snijgereedschap

Onderhoudswerkzaamheden

binnen

Onderhoudswerkzaamheden

buiten en in

groenzones

© 2008 Ansell Healthcare Europe

ZFOODSERVICESNL / FOOD SERVICES LEAFLET NL / 1000 / 1208 / SSBC

More magazines by this user
Similar magazines