12.01.2013 Views

[PDF] Het Rotterdams Startersboek - Gemeente Rotterdam

[PDF] Het Rotterdams Startersboek - Gemeente Rotterdam

[PDF] Het Rotterdams Startersboek - Gemeente Rotterdam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het Rotterdams

Startersboek

gouden tips voor ondernemers


HET EERSTE IDEE – oriëntatie


2 INHOUD

INHOUD 3

oriëntatie

ondernemingsplan

gemeente

financieel

begeleiding

algemeen

HET EERSTE IDEE

voorbereiding

EEN

CONCREET PLAN

marketing

juridisch

stimuleringsregelingen

BEDRIJFS-

VOERING

ADVIES

EN COACHING

netwerken

personeel

belangenbehartiging

regelgeving

huisvesting

mentorschap

Inleiding

Startersinitiatieven

Het eerste idee

– Oriëntatie

– Voorbereiding

– Belangenbehartiging

Index

Een concreet plan

– Ondernemingsplan

– Marketing

– Regelgeving

Gemeente

– Juridisch

– Huisvesting

– Financieel

– Stimuleringsregelingen

Bedrijfsvoering

– Algemeen

– Personeel

Advies en coaching

– Begeleiding

– Netwerken

– Mentorschap

Literatuurlijst

Colofon

4

11

11

12

20

26

37

38

42

46

54

66

72

80

88

97

98

102

111

112

124

130

136

140

142


4 INLEIDING

INLEIDING 5

Inleiding

Het Rotterdams Startersboek is de meest snelle

en effectieve manier om alle informatie te vinden

voor een goede en succesvolle start van uw

bedrijf. Al sinds de eerste uitgave in 2001 geeft

het Startersboek een zo compleet mogelijk

overzicht van startersorganisaties en -initiatieven

in Rotterdam. Handig als naslagwerk om snel

adressen, telefoonnummers, internetlinks en korte

inhoudelijke informatie per organisatie terug te

vinden.

De meeste starters leggen ongeveer dezelfde

weg af. Het Startersboek volgt deze weg.

Van het eerste idee naar een concreet plan,

waarin alle fasen van het ondernemersplan

doorlopen worden. Vervolgens komt de verdere

bedrijfsvoering aan de orde, waarna er wordt

afgesloten met adressen voor coaching en advies.

Kortom: een scala aan mogelijkheden die

een startende ondernemer kan gebruiken bij

een goede start van het eigen bedrijf.

We wensen u veel plezier met het Rotterdams

Startersboek en hopen dat het een bijdrage

kan leveren aan de succesvolle start van uw

onderneming!


Vanuit ’t niets iets maken

Rodney (35) en Clyde (35)

eigenaars Chiq le Frique, hair nails beauty

Jonker Fransstraat 120a, Rotterdam

www.chiqlefrique.nl

Met eigen mensen en handen

‘Rodney is het creatieve kapperstalent.’

‘Clyde is de zakelijke aanpakker.’ Samen hadden

we al langer het idee om onze talenten samen

te voegen in een kapperszaak. We zijn gaan

rondrijden om een locatie te zoeken. Onze

ambitie was om in het centrumgebied te zitten.

We vonden dit pand, prima geprijsd. Met eigen

mensen en handen hebben we de zaak ingericht.

Slopen, bouwen, schilderen. Helemaal in de

stijl die we samen bedacht hadden: chique en

huiselijk, modern en warm.

Slimme mix

Ook over het publiek dat we wilden bereiken

waren we het snel eens: mensen met europees


haar en mensen met black hair. Mensen die

houden van luxe en schoonheid, hip en trendy.

Dat zie je aan de inrichting en dat zie je aan

ons aanbod: hair, nails & beauty. Naar een goede

nagelspecialiste zijn we nog op zoek.

De schoonheidsspecialiste opereert zelfstandig.

Het kapperswerk is Rodneys afdeling. Samen

nemen we het personeel aan, regelen we

de publiciteit en zetten we de grote lijn uit.

Dat loopt helemaal gesmeerd.

Over vijf jaar

Over vijf jaar hebben we, naast Rodney, nog vier

topkappers aan het werk. Daar zetten we op in.

Eerlijk is eerlijk, extra goed personeel vinden,

dat is een uitdaging apart. Je wilt toch dat je

mensen creativiteit en kwaliteit combineren

met klantvriendelijkheid en inzet. Maar goed,

dat is precies wat het ondernemersschap mooi

maakt. Je bouwt iets op vanuit het niets en dat

is van joú.

Clyde

eigenaar Chiq le Frique

Het mooiste van eigen

baas zijn?

Dat je je zaak kunt laten

slagen op jóuw manier.’


Het eerste idee

HET EERSTE IDEE

Het opzetten van een eigen bedrijf begint altijd

met een eerste idee. U krijgt een briljante ingeving

of ziet een gat in de markt. In dit eerste hoofdstuk

staat een aantal organisaties vermeld die u

helpen met uw eerste ideeën en gedachten.

Algemene ‘meedenkers’ vindt u onder het kopje

‘Oriëntatie’, bij ‘Voorbereiding’ vindt u een aantal

Rotterdamse opleidingsinstituten, mocht u een

specifieke opleiding of cursus nodig hebben.

Bij ‘Belangenbehartiging’ staat een aantal

branche-organisaties op een rij, waar u onder

meer voor branche-informatie terecht kunt.

11


12 HET EERSTE IDEE – oriëntatie HET EERSTE IDEE – oriëntatie 13

Bibliotheek Rotterdam

BEzOEKADRES

Hoogstraat 110

Rotterdam

POStADRES

Postbus 22140

3003 DC Rotterdam

t 010 281 61 14

F 010 281 61 81

communicatie@bibliotheek.rotterdam.nl

www.bibliotheek.rotterdam.nl

Bibliotheek Rotterdam is, ook voor

startende ondernemers, de vindplaats voor

informatie. Hoewel de zoekmachines op

internet natuurlijk ook veel ontsluiten, biedt

de bibliotheek met persoonlijke service die

extra kwaliteit die vele klanten vragen.

Denk daarbij aan advies over de collectie

en doorverwijzing naar andere betrouwbare

informatiebronnen. Naast een

uitgebreide boekencollectie met veel

naslagwerken en vakliteratuur over de

meest uiteenlopende onderwerpen kunt u

in de 24 Rotterdamse bibliotheken

vaktijdschriften, kranten, databestanden

en internet inzien.

Bibliotheek Rotterdam,

publieksinformatie

zie gemeente pagina 54

Fenedex

zie begeleiding pagina 115

Handels- en InvesteringsCentrum

(HIC) Marokko

BEzOEKADRES

WtC, Beursplein 37

3e etage, kamer 340

Rotterdam

POStADRES

Postbus 30153

3001 DD Rotterdam

t 010 205 12 20/21

F 010 205 32 51

info@hic-marokko.nl

www.hic-marokko.nl

Het HIC streeft het verbeteren van de

mogelijkheden voor het Nederlandse

Midden en Kleinbedrijf na, die gericht zijn

op handel met en in Marokko. Voorts

beoogt de onderneming de Nederlandse

aanwezigheid in Marokko te verhogen

teneinde nauwe handelsbetrekkingen met

het land te realiseren. HIC Marokko werkt

sinds april 2004 op formele wijze samen

met het Marokko programma van Stichting

IntEnt.

Diensten van HIC Marokko:

– Informatieverschaffing

– Begeleiding

– Match Making

– Handelsmissies

Kamer van Koophandel,

Overdracht/Overname

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 450

3000 AL Rotterdam

t 010 402 77 51

F 010 414 57 54

hklein@rotterdam.kvk.nl

www.kvk.nl

Bij het kopen van een bedrijf gaat u niet

over één nacht ijs. Om u tijdens en/of na

het overdrachtsproces te helpen, biedt de

KvK gratis begeleiding. U kunt in het

begeleidingstraject op ons advies rekenen

voor al uw vragen over strategische

planning, financiën, juridische en fiscale

aangelegenheden, personeelsmanagement

en verandermanagement, marketing

en relatiemanagement. Deelnemingsvoorwaarden:

de overname moet maximaal

een jaar geleden hebben plaatsgevonden,

uw bedrijf heeft minder dan 50 werknemers

in loondienst, de overnamekandidaat

is minimaal 50% eigenaar van

het bedrijf, de begeleiding mag plaatsvinden

maximaal drie dagen in de periode

voor de overname en minimaal 7 dagen na

de overname, gedurende maximaal een

jaar na de overname, de begeleiding kent

een maximum van tien werkdagen, de

begeleiding mag alleen plaatsvinden

na opgave van zwaarwegende intentie -

ver klaring, getekende koopovereenkomst.

Kamer van Koophandel Rotterdam

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 450

3000 AL Rotterdam

t 010 402 76 10

F 010 414 57 54

info@rotterdam.kvk.nl

www.kvk.nl

U kunt bij de afdeling Voorlichting terecht

voor algemene informatie over het starten

van een eigen bedrijf, bij de afdeling

Handelsregister voor inschrijvingen. Bent u

als starter al een stap verder en wilt u uw

plannen eens doorspreken met een

deskundige, maak dan een afspraak met

één van de startersadviseurs. Een

zogeheten maatwerkgesprek kost € 30,–

en duurt ongeveer één uur. Daarnaast

bestaat de mogelijkheid gebruik te maken

van diverse spreekuren, startersavonden

en praktijkseminars waarin u over

uiteenlopende onderwerpen kunt worden

geïnformeerd.


14 HET EERSTE IDEE – oriëntatie HET EERSTE IDEE – oriëntatie 15

Kamer van Koophandel

Startersavonden

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 450

3000 AL Rotterdam

t 010 402 76 10

F 010 414 57 54

info@rotterdam.kvk.nl

www.kvk.nl/startersavond

De Kamer van Koophandel Rotterdam

organiseert regelmatig startersavonden in

de regio. tijdens deze bijeenkomsten

wordt u, in een informele sfeer, door de

Kamer van Koophandel en diverse partijen

zoals banken en accountants geïnformeerd

over relevante zaken op het gebied

van de start van uw eigen bedrijf. Denk

daarbij aan het ondernemingsplan, de

vestigingsmogelijkheden, gemeentelijke

vergunningen, rechtsvormen etc.

Octrooicentrum Nederland

BEzOEKADRES

Patentlaan 2

Rijswijk

POStADRES

Postbus 5820

2280 HV Rijswijk

t 070 398 66 99

F 070 398 66 06

info@octrooicentrum.nl

www.octrooicentrum.nl

Octrooicentrum Nederland draagt als

agentschap van het Ministerie van

Economische zaken zorg voor octrooiverlening

in Nederland. Octrooien bieden

niet alleen bescherming maar zijn ook

een bron van informatie. technische,

strategische en ook marktinformatie.

Voorkom dat je opnieuw het wiel uitvindt,

onderzoek waar je concurrent mee

bezig is of zoek licentieafnemers door

de octrooiliteratuur te raadplegen.

Naast algemene voorlichting geeft het

Octrooicentrum voorlichting op maat in

de vorm van spreekuren, presentatie en

onderzoeken.

Ondernemersbalie

Ontwikkelingsbedrijf

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1567

3000 BN Rotterdam

t 010 402 75 02

F 010 402 75 01

info@ondernemersbalie.rotterdam.nl

www.ondernemersbalie.rotterdam.nl

BEzOEK- EN POStADRES

Wevershoekstraat 380-388

3083 Cz Rotterdam

t 010 496 26 61

obr@ondernemershuiszuid.nl

www.ondernemershuiszuid.nl

De Ondernemersbalie Ontwikkelingsbedrijf

geeft starters advies en informatie over

huisvesting en ruimtelijke ordening,

vergunningen, subsidies en gemeentelijke

faciliteiten voor ondernemers in Rotterdam

en is gevestigd in de hal van de Kamer

van Koophandel aan de Blaak 40 te

Rotterdam. Ook zijn zij gevestigd in het

Ondernemershuis zuid aan de Wevershoekstraat

380-388. Openingstijden:

08.30 – 17.00 uur. U hoeft hiervoor geen

afspraak te maken.

Ondernemershuis Zuid

BEzOEK- EN POStADRES

Wevershoekstraat 380-388

3083 Cz Rotterdam

t 010 496 26 60

info@ondernemershuiszuid.nl

www.ondernemershuiszuid.nl

Het Ondernemershuis zuid is hét centrale

punt waar u als startende of gevestigde

ondernemer op Rotterdam-zuid terecht

kunt voor advies en informatie. zeventien

verschillende partijen werken nauw samen

om u te faciliteren bij het ondernemerschap.

zo kunt u bij het Ondernemershuis

zuid terecht voor het inschrijven in het

Handelsregister van de Kamer van

Koophandel, aanvragen van een

BtW-nummer, juridisch advies, vergunningen,

subsidies, bedrijfshuisvesting,

aannemen van stagiaires of personeel,

advies over financiële zaken, starten

vanuit een uitkeringssituatie, workshops,

seminars en netwerkavonden. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 8.30 tot

17.00 uur. U hoeft geen afspraak te

maken.


16 HET EERSTE IDEE – oriëntatie

Small Business Publishing B.V. –

Ondernemingsbeurs

POStADRES

Postbus 3369

2001 DJ Haarlem

t 023 553 55 20

F 023 552 55 01

info@ondernemingsbeurs.nl

www.ondernemingsbeurs.nl

U wilt uw bedrijf gaan verkopen of u bent

op zoek naar een geschikt bedrijf ter

overname? De Ondernemingsbeurs Small

Business Publishing biedt u uitkomst.

De Ondernemingsbeurs richt zich op het

samenbrengen van marktpartijen. Naast

De Ondernemingsbeurs heeft SBP B.V.

ook een site voor ondernemers in het

midden- en kleinbedrijf: www.dezaak.nl.

Rodney en Clyde

eigenaars Chiq le Frique

HET EERSTE IDEE – oriëntatie

‘Je hoeft niet altijd zelf

het wiel uit te vinden

als een ander het al

gedaan heeft. Daarna

maak je er met je eigen

inzicht iets nieuws van.’

17


Als een idee op

het eerste gezicht

niet absurd is,

dan is er geen

hoop voor.

Albert Einstein, 1879 – 1955, Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch

natuurkundige, uitvinder en toegepast wiskundige

In 1903 wisten de Amerikaanse Gebroeders Wright als eerste mensen met hun zelf gebouwde en gemotoriseerde vliegtuig, ‘the Flyer’, een gecontroleerde vlucht

te maken. Het Amerikaanse Ministerie van Oorlog was niet onmiddellijk onder de indruk. Pas in 1908 werd er een contract getekend: $ 25.000, voor de levering

van één vliegtuig.


20 HET EERSTE IDEE – voorbereiding

HET EERSTE IDEE – voorbereiding 21

Buma/Stemra

zie regelgeving pagina 46

Centrum Ondernemen

in Delfshaven (COiD)

BEzOEK- EN POStADRES

Heemraadsplein 19 A

3023 BD Rotterdam

t 010 476 22 23

F 010 476 02 32

info@coid.nl

www.coid.nl

Het COiD is hét informatie- en ontmoetingspunt

voor alle Delfshavense

ondernemers. Het is ook de plek waar

ondernemers- en ondersteunende

activiteiten georganiseerd worden.

Erasmus Universiteit Rotterdam,

startersinformatie

BEzOEKADRES

Burgemeester Oudlaan 50

E-gebouw kamer E2-40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1738

3000 DR Rotterdam

t 010 408 11 37

info@smc.eur.nl

www.eur.nl

Wilt u bij het opstarten van uw eigen

bedrijf de hulp inroepen van slimme

stagiaires, of uw kennis als (startende)

ondernemer op een bepaald terrein

bijspijkeren door het volgen van een

cursus of één van de vele academische

opleidingen aan de Erasmus Universiteit?

Lijkt het u een goed idee om gebruik te

maken van de uitstekende voorzieningen?

De Erasmus Universiteit Rotterdam is u

graag van dienst. Weten wat de Erasmus

Universiteit voor u kan betekenen?

Kijk op www.eur.nl en klik op .

Etnolife Services B.V.

BEzOEK- EN POStADRES

Kiotoweg 701

3047 BG Rotterdam

info@etnolife.nl

www.etnolife.nl

– Administratieve dienstverlening,

te weten: het verzorgen van financiële

administraties, internet-boekhouden,

het verzorgen van belastingaangiften,

het laten samenstellen van jaarrekeningen,

het geven van financieel- en

organisatorisch advies.

– Ondernemersbegeleiding; begeleiding

op financieel, marketing, juridisch en

ICt terrein.

– Consultancy

Hogeschool INHolland Rotterdam

BEzOEKADRES

Postumalaan 90

Rotterdam

POStADRES

Postbus 23145

3001 KC Rotterdam

t 010 439 93 99

F 010 439 93 88

info@INHolland.nl

www.INHolland.nl/Rotterdam

Hogeschool INHolland Rotterdam heeft

een groot opleidingenaanbod, zowel

bachelor, masters als post-opleidingen.

INHolland wil een intermediair zijn tussen

hoger onderwijs en het bedrijfsleven

in de regio. ze geven vorm aan dat

inter mediairschap door diverse initiatieven

te ontplooien:

– Stages en afstudeeropdrachten

Het MKB Loket

– Dag van de Bedrijvigheid

– Lectoraten

Studie advies Centrum: 010 439 20 02


22 HET EERSTE IDEE – voorbereiding

HET EERSTE IDEE – voorbereiding 23

Hogeschool Rotterdam

BEzOEKADRES

Museumpark 40

Rotterdam

POStADRES

Postbank 25035

3001 HA Rotterdam

t 010 241 44 00

F 010 241 42 11

studievoorlichting@hro.nl

www.hogeschoolrotterdam.nl

Je kunt bij de Hogeschool Rotterdam

kiezen uit een gevarieerd en groot aantal

opleidingen met verschillende afstudeervarianten.

Er zijn verschillende opleidingen

mogelijk bij de volgende sectoren:

Art Media & Design, Gedrag en Maatschappij,

Onderwijs, Economie Gezondheidszorg

en techniek. Een compleet

overzicht van alle opleidingen vind je in

de opleidingenwijzer van de Hogeschool

Rotterdam. Je kunt een exemplaar

aanvragen bij studievoorlichting of op

de site.

Hogeschool Rotterdam

(Economische Opleidingen)

BEzOEKADRES

Kralingse zoom 91

Rotterdam

POStADRES

Postbus 25035

3001 HA Rotterdam

t 010 241 41 41

F 010 452 70 51

studievoorlichting@hro.nl

www.hogeschool-rotterdam.nl

Hogeschool Rotterdam locatie Kralingse

zoom verzorgt een groot aantal economische

opleidingen.

IMK

zie begeleiding pagina 116

Kamer van Koophandel

afdeling Handelsregister

zie regelgeving pagina 47

Kamer van Koophandel Seminars

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 450

3000 AL Rotterdam

t 010 402 78 45

F 010 414 57 54

seminars@rotterdam.kvk.nl

www.rotterdam.kvk.nl/seminarsrotterdam

De Kamer van Koophandel organiseert

seminars voor starters en recent gestarte

ondernemers. Binnen de aandachtspunten

Wet & Regelgeving, Import & Export

en Overdracht & Overname vallen

onderwerpen als: de Start, het Ondernemingsplan,

Marketing, Administratie,

Personeel, Freelancing, Belastingen en

Financiën. Kijk voor de programmering

en inhoudelijke informatie op www.kvk.nl/

seminarsrotterdam.

Kamer van Koophandel

Startersavonden

zie oriëntatie pagina 14

Octrooicentrum Nederland

zie oriëntatie pagina 14

Re-integratietraject –

Voorbereidingsperiode

BEzOEKADRES

Boompjes 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1024

3000 BA Rotterdam

t 010 498 47 77

F 010 498 53 59

rbz@sozawe.rotterdam.nl

www.rbz.rotterdam.nl

Een WWB-gerechtigde (ontvanger

bijstandsuitkering) kan zich gedurende

maximaal een jaar voorbereiden op het

starten van een eigen bedrijf of beroep.

In deze periode kunt u opleidingen volgen,

marktonderzoek doen en een ondernemingsplan

ontwikkelen. De arbeidsverplichtingen

gelden dan niet. Ook

nuggers (niet uitkeringsgerechtigden)

kunnen de voorbereidingsperiode

aanvragen.

Het traject geldt niet voor WW, WAO/WIA.

Hiervoor kent het UWV Werkbedrijf eigen

regelingen.

Stichting Seon

zie begeleiding pagina 119

Vergunningen-servicepunt

gemeente Rotterdam

zie regelgeving pagina 49

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

zie regelgeving pagina 50


Een talent raakt een

doel dat niemand

anders kan raken;

een geniaal iemand

raakt een doel

dat niemand anders

kan zien.

Arthur Schopenhauer, 1788 – 1860, Duits filosoof


26 HET EERSTE IDEE – belangenhartiging

HET EERSTE IDEE – belangenhartiging 27

Bedrijfschap Horeca en Catering

BEzOEKADRES

Baron de Coubertinlaan 6

zoetermeer

POStADRES

Postbus 121

2700 AC zoetermeer

t 079 368 07 07

F 079 361 73 12

info@kenniscentrumhoreca.nl

www.kenniscentrumhoreca.nl

Het Bedrijfschap is een digitaal kenniscentrum:

www.kenniscentrumhoreca.nl. Hart

van het kenniscentrum is de kennisbank

met feiten en cijfers over de horeca.

Die gegevens lopen uiteen van cijfers

over arbeid en rendement tot informatie

over aanbod en consument. Met deze

kennis kunnen ondernemers hun

bedrijfsvoering verbeteren. Andersom

heeft het kennis centrum ondernemers

nodig om de kennisbank te vullen.

Samen zorgen wij voor een gezonde

bedrijfstak, want uw succes is ook

ons succes!

Fenedex

zie begeleiding pagina 115

Hoofdbedrijfschap Ambachten

(HBA)

BEzOEKADRES

Ierlandlaan 21

zoetermeer

POStADRES

Postbus 895

2700 AW zoetermeer

t 079 316 11 11

F 079 352 09 29

hba@hba.nl

www.hba.nl

HBA wil de positie van de aangesloten

branches versterken en de werkgelegenheid

in die branches bevorderen. Er is

informatie beschikbaar over bedrijfsvoering

in het ambacht. Verplichte

registratie van ondernemingen op het

gebied van het ambacht.

Hoofdbedrijfschap Detailhandel

(HBD)

BEzOEKADRES

Nieuwe Parklaan 72-74

Den Haag

POStADRES

Postbus 90703

2509 LS Den Haag

t 070 338 56 00

F 070 338 57 11

info@hbd.nl

www.hbd.nl

Als sectorinstituut ondersteunt het

Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) de

gehele detailhandel. Het HBD vervult een

functie als kenniscentrum: maakt

maatschappelijke ontwikkelingen en

overheidsbeleid helder en hanteerbaar en

stimuleert de professionaliteit in de sector.

Alle ondernemingen in de detailhandel zijn

verplicht aangesloten bij het HBD.

Koninklijke Horeca Nederland

BEzOEKADRES

Pelmolenlaan 10

Woerden

POStADRES

Postbus 566

3440 AN Woerden

t 0348 48 94 11

F 0348 48 94 00

info@horeca.org

www.horeca.org

Ondernemersorganisatie voor de

horecabranche. Informatie en advies voor

alle (startende) ondernemers in de horeca.

tevens juridisch advies, horeca startersdagen,

marketing en gratis helpdesk

voor leden.


28 HET EERSTE IDEE – belangenhartiging

HET EERSTE IDEE – belangenhartiging 29

Koninklijk Nederlands Instituut van

Register Accountants

BEzOEKADRES

Antonio Vivaldistraat 2-8

Amsterdam

POStADRES

Postbus 7984

1008 AD Amsterdam

t 020 301 03 01

F 020 302 03 02

nivra@nivra.nl

www.nivra.nl

Bij het Koninklijk NIVRA zijn circa

14.000 registeraccountants aangesloten.

zij zijn werkzaam in functies waarin de

kwaliteit van informatie en informatieverzorging

centraal staat. Het NIVRA

bevordert de kwaliteit van beroepsuitoefening

door registeraccountants

ten dienste van het algemeen belang en

behartigt hun gemeenschappelijk belang.

Meer informatie www.nivra.nl en

www.accountant.nl.

Nederlandse Franchise Vereniging

BEzOEK- EN POStADRES

Boomberglaan 12

1217 RR Hilversum

t 035 624 23 00

F 035 624 91 94

franchise@nfv.nl

www.nfv.nl

Belangenvereniging van franchisegevers.

Doelstellingen: bevorderen van een

gezonde en evenwichtige ontwikkeling

van franchising, adviseren van leden op

algemeen juridisch en commercieel

terrein, voorlichting en dienstverlening aan

leden, bundelen van kennis en bevorderen

van kennisoverdracht.

Nederlandse Orde van Administratie-

en Belastingdeskundigen

BEzOEKADRES

Rompertdreef 7

’s-Hertogenbosch

POStADRES

Postbus 2478

5202 CL ’s-Hertogenbosch

t 073 614 14 19

F 073 614 01 89

noab@noab.nl

www.noab.nl

Branchevereniging voor de administratieve-

en fiscale dienstverlening.

NOvAA

(Nederlandse Orde van Accountants-

Administratieconsulenten)

BEzOEKADRES

Koninginnegracht 5

Den Haag

POStADRES

Postbus 84291

2508 AG Den Haag

t 070 338 36 00

F 070 351 28 36

novaa@novaa.nl

www.novaa.nl

De AA-accountant is een breed

geschoolde financieel adviseur, die u

ondersteuning kan bieden op diverse

terreinen van uw bedrijfsvoering.

Bijvoorbeeld het beoordelen van uw

ondernemersplan of hulp bij een

kredietaanvraag richting de bank.

U kunt een AA-accountant bij u in de

buurt vinden met de AA-zoeker op de

website www.novaa.nl

Ondernemersvereniging ROGIAD

BEzOEKADRES

Marconiplein 16-17

Rotterdam

POStADRES

Postbus 19188

3001 BD Rotterdam

t 010 280 06 16

F 010 240 05 88

info@rogiad.nl

www.rogiad.nl

Het doel van de vereniging ROGIAD

is om de kwaliteit van het ondernemerschap

structureel te verbeteren. Dit tracht

de vereniging te doen door o.a. als

schakel te opereren tussen ondernemers

en verschillende lokale overheden en

haar instanties. Daarnaast organiseert

ROGIAD thema-avonden, seminars,

workshops, voorlichtingsbijeenkomsten

en handelsmissies om haar doelstellingen

te kunnen bereiken. zie voor meer info

www.rogiad.nl.


30 HET EERSTE IDEE – belangenhartiging

HET EERSTE IDEE – belangenhartiging 31

Rotterdamse Ondernemers

Organisatie (ROO)

BEzOEKADRES

WtC Beursplein 37, kamer 609

Rotterdam

POStADRES

Postbus 30016

3001 DA Rotterdam

t 010 270 92 24

F 010 270 94 79

info@roohn.nl

www.roohn.nl

Het ROO behartigt de belangen

van ondernemers in het Midden- en

Kleinbedrijf in de regio Rotterdam.

Stichting Belangen Organisatie

Zelfstandige Zonder Personeel

BEzOEK- EN POStADRES

Michelangelostraat 14

3066 NM Rotterdam

t 010 251 98 28

F 010 251 99 73

info@sbozzp.nl

www.sbozzp.nl

Leden krijgen gratis juridische bijstand,

gratis incassodienst en korting op

autobrandstof. zelfstandigen zonder

Personeel kunnen voor € 850,– hun

administratie laten doen inclusief het

opmaken van de jaarstukken. tevens

informatie over onder meer collectieve

verzekeringen en werkbemiddeling.

Stichting Bodemcentrum

BEzOEKADRES

Loodsboot 12

Houten

POStADRES

Postbus 554

3990 GJ Houten

t 030 256 73 70

F 030 256 73 89

info@bodemcentrum.nl

www.bodemcentrum.nl

Bodemcentrum biedt bedrijven een

totaaloplossing als zij te maken hebben

met bodemverontreiniging van hun

bedrijfsterrein en over willen gaan tot

bodemsanering. Bodemcentrum is

opgericht door MKB-Nederland,

VNO-NCW, BOVAG, Netex, Koninklijke

Metaalunie en FME-CWM.

Transport en Logistiek Nederland

BEzOEKADRES

Boris Pasternaklaan 22

zoetermeer

POStADRES

Postbus 3008

2700 KS zoetermeer

t 079 363 61 11

F 079 363 62 00

info@tln.nl

www.tln.nl

transport en Logistiek Nederland is

de ondernemersorganisatie voor het

beroepsgoederenvervoer.

VNO-NCW West

BEzOEKADRES

Bezuidenhoutseweg 12

Den Haag

POStADRES

Postbus 93073

2509 AB Den Haag

t 070 349 08 10

F 070 349 08 08

info@vno-ncwwest.nl

www.vno-ncwwest.nl

VNO-NCW West is de regio-organisatie

van de grootste belangenorganisatie van

werkgevers in Nederland. De vereniging

behartigt zowel op nationaal als op

internationaal niveau de gemeenschappelijke

belangen van het Nederlandse

bedrijfsleven.


Professioneel en onbevangen

Rianne Willemsen (23) en Kim van ’t Sant (25)

oprichters Crealistic PR & Communicatie

Maashaven Zuidzijde 2, Rotterdam

www.crealistic-online.nl

Eigen weg banen

Onze opleiding? Vrijetijdsmanagement. Een

logische stap om dan een PR & Communicatie–

bureau te starten? Nee, maar wel leuk! Al tijdens

onze opleiding waren we nieuwsgierig naar de

aspecten van het ondernemerschap. Bij wijze

van opdracht zetten we ons eigen bedrijf op.

Dat smaakte goed! We baanden ons eigen pad.

Het jaar erna studeerden we af met ons business

plan en financieel jaarverslag als eindproducten.

Onze tip voor wie wil starten is kort en krachtig:

niet wachten maar dóen!

Match!

We werken graag en hard, en dat gaat als een

speer als de klik met de klant goed is. Daar


investeren we in, het menselijke contact. En even

belangrijk: we leven ons in de doelgroep van

de klant in. Andere specialiteiten? We hebben

erg goed in de gaten wat er gebeurt in de stad.

Daarnaast hebben we een prachtig breed,

gevarieerd netwerk van vormgevers, fotografen

en andere creatieve professionals. Onze kracht?

Met een frisse blik de vraag benaderen en de

verschillende ingrediënten combineren tot de

perfecte match.

Delen en groeien

Het is heerlijk om met blaren op je voeten terug

te kijken op een geslaagd project of evenement.

Het mooiste dat je kunt horen is dat het de

verwachtingen van de klant heeft overtroffen.

Dat bereik je niet alleen, maar met elkaar. En

door flexibel te zijn, want je weet nooit met

zekerheid vooraf hoe een project zal verlopen.

We starten daarom met een plan, natuurlijk, en

we gaan daarmee om als een groeimodel.

Kim en Rianne

oprichters Crealistic PR & Communicatie

‘Je klant is

belangrijker dan

je eigen ego.’


Een concreet plan

EEN CONCREET PLAN

In de oriënterende fase ontwikkelt uw idee zich

tot een concreter plan. Om het plan te kunnen

toetsen op haalbaarheid is het raadzaam een

ondernemingsplan op te stellen. Daarin zet u

uw plannen nauwgezet uiteen. Met uw definitieve

ondernemingsplan kunt u bij een bank een

financiering aanvragen.

Naast uw eigen ondernemerskwaliteiten komt

een groot aantal andere zaken om de hoek kijken

bij het opstellen van een ondernemingsplan.

Marketing, regelgeving, (deel)gemeente, juridische

zaken, huisvesting, financiële zaken en stimu leringsregelingen

horen er ook allemaal bij. In dit

hoofdstuk vindt u organisaties die zich met deze

onderwerpen bezighouden, per categorie

gerangschikt.

37


38 EEN CONCREET PLAN – ondernemingsplan

EEN CONCREET PLAN – ondernemingsplan 39

CCS-Cross Cultural Solutions

zie begeleiding pagina 113

Deloitte MKB Accountancy & Advies

zie financieel pagina 81

Erasmus Universiteit Rotterdam,

startersinformatie

zie voorbereiding pagina 20

Etnolife Services B.V.

zie voorbereiding pagina 21

Kamer van Koophandel –

ondernemingsplan

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 450

3000 AL Rotterdam

t 010 402 76 10

F 010 414 57 54

info@rotterdam.kvk.nl

www.kvk.nl

Uitgave van de Kamer van Koophandel.

Het Standaard ondernemingsplan is gratis

te downloaden op www.kvk.nl.

LIFT OFF Starterbegeleiding

zie begeleiding pagina 117

Stichting IntEnt

zie begeleiding pagina 118

Visionplanner-starter

BEzOEKADRES

Kamer van Koophandel

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 450

3000 AL Rotterdam

t 010 402 76 10

F 010 414 57 54

info@profinance.nu

www.easystart.nl

Uitgebreid ondernemingsplan op cd-rom

met toelichting op de verschillende

onderdelen van het plan. O.a. verkrijgbaar

via de Kamer van Koophandel à € 29,–.

Daarnaast is er een gratis Visionplannerpréstart

versie.

Zaken Expert BV

zie begeleiding pagina 122


Het is best

leuk om het

onmogelijke

te doen.

Walter Elias Disney, 1901 – 1966,

Amerikaans producent, ontwerper,

schrijver, regisseur en zakenman


42 EEN CONCREET PLAN – marketing

EEN CONCREET PLAN – marketing 43

B&R Adviesgroep

zie begeleiding pagina 112

Bibliotheek Rotterdam

zie oriëntatie pagina 12

Centraal Bureau voor de Statistiek

BEzOEKADRES

Henri Faasdreef 312

Den Haag

POStADRES

Postbus 24500

2490 HA Den Haag

t 088 570 70 70

F 070 387 74 29

infoservice@cbs.nl

www.cbs.nl

Verstrekken van diverse statistische

gegevens en verrichten van onderzoek

naar verschillende onderwerpen en

ontwikkelingen in branches.

COS, Centrum voor Onderzoek

en Statistiek

BEzOEKADRES

Goudsesingel 78

Rotterdam

POStADRES

Postbus 21323

3001 AH Rotterdam

t 010 267 15 00

F 010 267 15 01

infocos@rotterdam.nl

www.cos.rotterdam.nl

Het COS is een onderzoeks- en

advies bureau, dat statistische informatie

verzamelt en onderzoek doet naar

ontwikkelingen in Rotterdam, bijvoorbeeld

op het gebied van demografie, economie

en werkgelegenheid.

De OndernemersWerkplaats

zie begeleiding pagina 114

EVD

zie stimuleringsregelingen pagina 88


Voor de persoon

die niet weet

waar hij heen wil

bestaat er geen

gunstige wind.

Lucius Annaeus Seneca, Romeins tragedicus, filosoof en raadgever aan Nero


46 EEN CONCREET PLAN – regelgeving

EEN CONCREET PLAN – regelgeving 47

Arbeidsinspectie kantoor Rotterdam

BEzOEKADRES

Stadionweg 43 C

Rotterdam

POStADRES

Postbus 9580

3007 AN Rotterdam

t 010 479 83 00

F 010 479 84 12

www.arbeidsinspectie.nl

De arbeidsinspectie bevordert door middel

van handhaving de naleving van de

wetgeving op het gebied van de veiligheid

en gezondheid op het werk en bestrijdt

illegale tewerkstelling. Daarbij wordt

prioriteit gegeven aan de aanpak van

misstanden. De Arbeidsinspectie levert

relevante informatie over de naleving

op deze terreinen en draagt bij aan het

inzicht in de werking en vergroting van

de effectiviteit van het overheidsbeleid.

Er wordt actief samengewerkt in de keten

van beleidsbepaling, preventie, toezicht,

opsporing en handhaving.

Belastingdienst, Rijnmond

BEzOEK- EN POStADRES

Laan op zuid 45

3072 DB Rotterdam

t 0800 05 43

www.belastingdienst.nl

De Belastingdienst Rijnmond geeft

informatie over de belastingen voor

ondernemers en faciliteiten voor startende

ondernemers. Bovenstaand adres is van

het hoofdkantoor van de belastingdienst

in Rotterdam.

Belastingtelefoon

t 0800 05 43

Informatienummer voor vragen over

belastingen.

Buma/Stemra

BEzOEKADRES

Siriusdreef 22-28

Hoofddorp

POStADRES

Postbus 3080

2130 KB Hoofddorp

t 023 799 79 99

F 023 799 77 77

info@bumastemra.nl

www.bumastemra.nl

Voor bemiddeling inzake muziekauteursrecht

en de exploitatie en handhaving van

de toevertrouwde muziekauteursrechten.

DCMR Milieudienst Rijnmond

BEzOEKADRES

´s-Gravelandseweg 565

Schiedam

POStADRES

Postbus 843

3100 AV Schiedam

t 010 246 80 00

F 010 246 82 83

info@dcmr.nl

www.dcmr.nl

De DCMR adviseert over de milieuregelgeving

in de regio Rotterdam en

geeft o.a. namens de gemeente Rotterdam

milieuvergunningen af en controleert

bedrijven op de naleving daarvan.

dS+V, Gemeente Rotterdam, afdeling

Vergunningen, team Horeca &

Evenementen

zie gemeente pagina 59

Kamer van Koophandel

afdeling Handelsregister

BEzOEKADRES

Blaak 40 en

Ondernemershuis zuid, Wevershoekstraat

380-388

Rotterdam

POStADRES

Postbus 450

3000 AL Rotterdam

t 010 402 74 26

F 010 402 74 75

post@rotterdam.kvk.nl

www.kvk.nl

Bijna iedere onderneming staat

in geschreven in het Handelsregister

van de Kamer van Koophandel. Iedere

ingeschrevene betaalt een jaarlijkse

bijdrage. De hoogte van deze bijdrage

is afhankelijk van de rechtsvorm van

de organisatie. Na registratie zijn de

gegevens openbaar en o.a. via internet

op te vragen. Binnen een week dienen

mutaties te worden doorgegeven. Alle

wijzigingen moeten met een KvK-formulier

worden opgegeven. Voor alle wijzigingen

heeft de KvK aparte formulieren. Op de

formulieren vindt u alle informatie over

eventueel benodigde papieren, wie de

opgave mag doen en of u de formulieren

op de post mag doen of persoonlijk moet

afgeven bij uw Kamer van Koophandel.

Let op: bij formulieren die opgestuurd

kunnen worden moet altijd een kopie

van een geldig legitimatiebewijs worden

meegestuurd van de persoon die het

formulier heeft ondertekend.


48 EEN CONCREET PLAN – regelgeving

EEN CONCREET PLAN – regelgeving 49

Ministerie van Economische Zaken

BEzOEKADRES

Bezuidenhoutseweg 30

Den Haag

POStADRES

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

t 0800 646 39 51

ezinfo@postbus51.nl

www.ez.nl

In een open wereldeconomie werkt

het ministerie van Economische zaken

(Ez) aan een welvarend, duurzaam en

ondernemend Nederland. Ez zorgt er

ondermeer voor dat bedrijven meer

ruimte krijgen om te ondernemen en

te vernieuwen. Ez bestaat uit een

kern departement en twaalf diensten.

Het kerndepartement ontwikkelt beleid

over onderwerpen als innovatie en

ondernemerschap. De diensten

SenterNovem, EVD en Octrooicentrum

Nederland voeren het beleid op dit

terrein uit. zie ook: www.senternovem.nl,

www.evd.nl, www.bedrijvenloket.nl,

www.technopartner.nl en

www.octrooicentrum.nl

Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid

zie personeel pagina 102

Regionaal Bureau Zelfstandigen

zie financieel pagina 83

Stadstoezicht, afdeling Straaten

Rivierhandel

zie gemeente pagina 63

Stadstoezicht Balie Markten

zie gemeente pagina 63

Stadswinkel Centrum

zie gemeente pagina 63

Uitvoeringsinstituut

Werknemersverzekeringen (UWV)

zie personeel pagina 102

Vergunningen-servicepunt

gemeente Rotterdam

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1567

3000 BN Rotterdam

t 010 402 75 02

F 010 402 75 01

info@ondernemersbalie.rotterdam.nl

www.ondernemersbalie.rotterdam.nl

BEzOEK- EN POStADRES

Wevershoekstraat 380-388

3083 Cz Rotterdam

t 010 496 26 61

info@ondernemershuiszuid.nl

www.ondernemershuiszuid.nl

De ondernemersbalies zijn gespecialiseerd

in wet- en regelgeving en vergunningen

voor ondernemers. zo kunt u zich vooraf

oriënteren en ontstaat er een goed beeld

van welke vergunningen specifiek op uw

situatie van toepassing zijn. Dat scheelt

u een hoop werk, tijd en geld en voorkomt

nare verassingen. U kunt zelf vervolgens

op www.rotterdam.nl uw vergunningen

digitaal aanvragen en de status controleren.

Maar u kunt natuurlijk ook gewoon

uw aanvraag bij de ondernemersbalie

indienen. Dit geldt voor de volgende

vergunningen: bouwvergunningen,

reclamevergunning, in- en uitritvergunning,

kapvergunningen, sloopvergunning.

U ontvangt een ontvangstbewijs en zij

doen een volledigheidstoets op uw

aanvraag. Voor vastgelopen zaken die u

veel administratieve lasten opleveren,

hebben ze de rol van oliespuitfunctionaris

bij de ondernemersbalies. Vraag ernaar,

wanneer u vastgelopen bent in het

gemeentelijke ambtenarenapparaat bij een

vergunningaanvraag. tevens is er voor de

speciale doelgroepen creatief, medisch en

zorg, haven en industriecomplex en

ondernemers op zuid een speciale

casemanager. De ondernemersbalies

nemen u als ondernemer serieus!


50 EEN CONCREET PLAN – regelgeving

EEN CONCREET PLAN – regelgeving

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

BEzOEKADRES

Prinses Beatrixlaan 2

Den Haag

POStADRES

Postbus 19506

2500 CM Den Haag

t 070 448 48 48

F 070 448 47 47

info@vwa.nl

www.vwa.nl

Voor klachten, twijfels of vragen over

voedsel, hygiëne, roken in openbare

ruimtes of de betrouwbaarheid van

gebruiksartikelen kunt u gratis, 24 uur per

dag, de Warenklachtenlijn van de Voedsel

en Waren Autoriteit (VWA) bellen. De VWA

behoort tot het Ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit. De VWA werkt

aan veilig en gezond voedsel, veilige

producten en gezonde dieren. Daartoe

brengt de VWA risico’s in beeld,

beoordeelt deze, communiceert erover en

maakt ze beheersbaar in de samenleving.

Kim en Rianne

oprichters Crealistic PR & Communicatie

‘Je moet durven

delen om te

kunnen groeien.

Heel natuurlijk

eigenlijk.’

51


De beste manier

om de toekomst

te voorspellen is

hem te creëren.

Peter F. Drucker, Amerikaans management goeroe

Een traditionele Nederlandse windmolen draait linksom, bezien met de wind in de rug. Een moderne windturbine draait echter meestal rechtsom. De exacte reden

hiervoor is niet bekend. Duurzame energie droeg in 2004 voor 1,8% bij aan de totale energievoorziening in Nederland. De doelstelling van de overheid is dat 10%

van alle verbruikte elektriciteit in Nederland in het jaar 2020 duurzaam opgewekt moet zijn.


54 EEN CONCREET PLAN – gemeente

EEN CONCREET PLAN – gemeente 55

Bibliotheek Rotterdam,

publieksinformatie

BEzOEK- EN POStADRES

Hoogstraat 110

3011 PV Rotterdam

t 010 281 61 31

communicatie@bibliotheek.rotterdam.nl

www.bibliotheek.rotterdam.nl

Bibliotheek Rotterdam heeft een

publieksinformatiefunctie in de Centrale

Bibliotheek bij de informatiebalie op de 3e

etage. Alle openbare bestuurlijke stukken

van de gemeente Rotterdam zijn daar

te vinden, evenals actueel voorlichtingsmateriaal.

Ook voor vragen over de

eerstvolgende raads- of commissievergaderingen

of het gemeentebeleid

t.a.v. veiligheid of een exemplaar van het

collegeprogramma kunt u daar terecht.

In sommige gevallen wordt de klant

doorverwezen naar de juiste instantie.

Advies over regels en procedures

van gemeentelijke diensten kan niet

worden verstrekt.

Openingstijden: ma 13.00 – 20.00 uur,

di. t/m vr. 10.00 – 20.00 uur,

za. 10.00 – 17.00 uur, 13.00 – 17.00 uur

(eind september tot eind mei).

Brandweer Rotterdam-Rijnmond

BEzOEKADRES

World Port Center

Wilhelminakade 947

Rotterdam

POStADRES

Postbus 9154

3007 AD Rotterdam

t 010 446 89 00

F 010 446 89 99

info@veiligheidsregio-rr.nl

www.veiligheidsregio-rr.nl

De brandweer adviseert bedrijven over

brandpreventiemogelijkheden, inspecteert

panden op brandveiligheid, verleent

vergunningen en bestrijdt brand.

Centrumraad

BEzOEKADRES

Minervahuis I

Meent 106

Rotterdam

POStADRES

Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

t 010 417 28 70

centrumraad@bsd.rotterdam.nl

www.centrumraad.rotterdam.nl

Centrumraad is verantwoordelijk

voor de deelgemeentelijke taken in

het Rotterdamse centrumgebied.

City Informatiecentrum,

startersinformatie

BEzOEK- EN POStADRES

Coolsingel 197

3012 AG Rotterdam

t 0800 15 45

F 010 489 53 38

cic@dsv.rotterdam.nl

www.cic.rotterdam.nl

Bij het City Informatie Centrum (CIC) kunt

u informatie krijgen over architectuur,

nieuwbouwplannen en stedebouwkundige

ontwikkelingen van de stad. Centraal in

het City Informatiecentrum Rotterdam

staat de maquette van de binnenstad met

alle nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Naast de hierboven vermelde website kunt

u ook kijken op www.wonen.rotterdam.nl.

Openingstijden op werkdagen:

9.00 – 17.30 uur. Maandag van

13.00 – 17.30 uur en zaterdag

van 11.00 – 17.00 uur.

Deelgemeente Charlois

BEzOEKADRES

Boerhaavestraat 11

Rotterdam

POStADRES

Postbus 5410

3008 AK Rotterdam

t 010 410 74 10

F 010 481 01 76

info@charlois.rotterdam.nl

www.charlois.rotterdam.nl

Voor algemene informatie aan en

begeleiding van zowel startende als

bestaande ondernemers. tevens

informatiepunt inzake vergunningen

en vestigingsbeleid.

Deelgemeente Delfshaven

BEzOEKADRES

Looiershof 1

Rotterdam

POStADRES

Postbus 63006

3002 JA Rotterdam

t 010 425 04 25 / 476 22 23

F 010 425 88 78

info@delfshaven.rotterdam.nl

www.delfshaven.rotterdam.nl

Algemene informatie en advies

aan ondernemers en verschillende

ver gunningen voor ondernemers.

Horecacoördinator.


56 EEN CONCREET PLAN – gemeente

EEN CONCREET PLAN – gemeente 57

Deelgemeente Feijenoord –

Stadswinkel Feijenoord

BEzOEKADRES

Maashaven O.z. 230

Rotterdam

POStADRES

Postbus 9555

3007 AN Rotterdam

t 010 291 60 00

F 010 291 60 99

info@feijenoord.rotterdam.nl

www.feijenoord.rotterdam.nl

Voor algemene informatie aan ondernemers

en het verlenen van diverse

vergunningen. Voor alle algemene

vragen m.b.t. ondernemerschap kunt u

contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris

dhr. A. Gündogdu en voor

vergunningen met mw. Covic.

Deelgemeente

Hillegersberg-Schiebroek

BEzOEKADRES

Melanchtonweg 100

Rotterdam

POStADRES

Postbus 34020

3005 GA Rotterdam

t 010 461 55 61

F 010 418 53 12

info@his.rotterdam.nl

www.his.rotterdam.nl

De beleidsmedewerkers economie van de

Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

geven algemene informatie aan ondernemers.

Deelgemeente Hoek van Holland –

Stadswinkel Hoek van Holland

BEzOEKADRES

Prins Hendrikstraat 161

Hoek van Holland

POStADRES

Postbus 10

3150 AA Hoek van Holland

t 0174 31 51 51

F 0174 31 51 01

dghvh@hoekvanholland.rotterdam.nl

www.hoekvanholland.rotterdam.nl

Bij de stadswinkel is informatie over

ondernemen te vinden. tevens mogelijkheid

tot aanvraag diverse vergunningen.

Deelgemeente Hoogvliet –

Stadswinkel Hoogvliet

BEzOEKADRES

Middenbaan-Noord 47

Hoogvliet

POStADRES

Postbus 600

3190 AN Hoogvliet

t 010 472 66 66

F 010 416 53 22

info@hoogvliet.rotterdam.nl

www.hoogvliet.rotterdam.nl

Voor algemene informatie aan

ondernemers.

Deelgemeente IJsselmonde

BEzOEKADRES

Stadionweg 41 C

Rotterdam

POStADRES

Postbus 9044

3007 AA Rotterdam

t 010 479 82 00

F 010 483 15 52

deelgemeente@ijsselmonde.rotterdam.nl

www.ijsselmonde.rotterdam.nl

De bedrijfscontactfunctionaris geeft

algemene informatie aan ondernemers.

Op de website www.bedrijvig-ijsselmonde.

nl staat belangrijke informatie over

ruimtelijk-economische projecten.

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk –

Stadswinkel Kralingen-Crooswijk

BEzOEKADRES

Oostzeedijk 276

Rotterdam

POStADRES

Postbus 22350

3003 DJ Rotterdam

t 010 206 08 08

F 010 206 09 99

deelgemeente@kc.rotterdam.nl

www.kc.rotterdam.nl

Alle bedrijfscontacten, startersinfo,

werkbezoeken, economisch beleid,

communicatie.

Deelgemeente Noord –

Servicebalie- Stadswinkel Noord

BEzOEKADRES

Eudokiaplein 35

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1655

3000 BR Rotterdam

t 010 443 99 99

F 010 443 99 90

deelgemeente@noord.rotterdam.nl

www.noord.rotterdam.nl

Informatie over economisch beleid,

plannen en faciliteiten voor (startende)

ondernemers in de deelgemeente Noord.


58 EEN CONCREET PLAN – gemeente

EEN CONCREET PLAN – gemeente 59

Deelgemeente Overschie

BEzOEKADRES

Burgemeester Baumannlaan 178

Rotterdam

POStADRES

Postbus 10233

3004 AE Rotterdam

t 0800 15 45

F 010 437 43 07

deelgem@overschie.rotterdam.nl

www.overschie.nl

Voor algemene informatie aan ondernemers

en uitgifte van diverse vergunningen.

Deelgemeente Prins Alexander –

Stadswinkel Prins Alexander

BEzOEKADRES

Prins Alexanderplein 25

Rotterdam

POStADRES

Postbus 84205

3009 CE Rotterdam

t 010 286 82 97

F 010 286 82 50

info@prinsalexander.rotterdam.nl

www.prinsalexander.rotterdam.nl

De deelgemeente Alexander stelt het

actieplan wijkeconomie op en organiseert

regulier overleg met bedrijvenverenigingen

en winkeliersverenigingen. Informatie

over vestigingsklimaat of ondernemersvragen

bij de bedrijfscontactfunctionaris

mw. W. Dahoe.

Dienst Gemeentewerken

BEzOEKADRES

Galvanistraat 15

Rotterdam

POStADRES

Postbus 6633

3002 AP Rotterdam

t 010 489 43 32

F 010 489 60 60

info@gw.rotterdam.nl

www.gw.rotterdam.nl

Infrastructuur, buitenruimte en milieu zijn

de terreinen waarop Gemeentewerken

Rotterdam haar bijdrage levert aan de

stad en de haven Rotterdam. Ruim 2300

medewerkers van Gemeentewerken

maken zich samen sterk voor een goed

woon-, werk- en leefklimaat in Rotterdam.

Als ondernemer kunt u onder andere met

vragen over de bodemgesteldheid en

werkzaamheden aan de infrastructuur

bij Gemeentewerken terecht.

dS+V, Gemeente Rotterdam,

afdeling Vergunningen

BEzOEKADRES

Galvanistraat 15

Rotterdam

POStADRES

Postbus 6699

3002 AR Rotterdam

t 010 489 49 66

F 010 489 53 41

vergunningen@dsv.rotterdam.nl

www.rotterdam.nl

Afdeling Vergunningen van de dS+V

vormt vakinhoudelijk de spil in het

vergunningenproces. De afdeling

behandelt vergunningaanvragen op

het gebied van het bouwen en het

gebruiken van gebouwen. Daarnaast

behandelt de afdeling Vergunningen

ook de aanvragen op het gebied van

o.a Horeca en Evenementen en levert

daarnaast vastgoed- en geo-informatie

aan medewerkers van het concern

Rotterdam en zakelijke klanten van

de gemeente Rotterdam.

dS+V, Gemeente Rotterdam, afdeling

Vergunningen, team Horeca &

Evenementen

BEzOEK- EN POStADRES

Stadhuisplein 30, 1e etage

Stadhuisplein 66

3012 AS Rotterdam

t 010 224 47 50

F 010 224 47 60

horeca-en-evenementen@dsv.rotterdam.nl

www.rotterdam.nl

Afdeling vergunningen behandelt

aanvragen voor een exploitatievergunning

(Algemeen Plaatselijke Verordening

Rotterdam), een Drank- en Horecawetvergunning

(Drank- en Horecawetgeving)

of een Aanwezigheidsvergunning voor

het hebben van een speelautomaat

(Wet op de Kansspelen).


60 EEN CONCREET PLAN – gemeente

EEN CONCREET PLAN – gemeente 61

Gemeentebelastingen Rotterdam

BEzOEKADRES

Blaak 34

Rotterdam

POStADRES

Postbus 924

3000 AX Rotterdam

t 0800 15 45

F 010 267 73 81

info@gbr.rotterdam.nl

www.gemeentebelastingen.rotterdam.nl

Om de voorzieningen en diensten te

kunnen bieden waar de inwoners en

bedrijven in Rotterdam behoefte aan

hebben is veel geld nodig. Daarom worden

er Gemeentebelastingen geheven, zoals

de precario-, reclame- of onroerende

zaakbelasting en de rioolheffing.

Gemeentebelastingen Rotterdam

Reclame/Precario

BEzOEKADRES

Blaak 34

Rotterdam

POStADRES

Postbus 924

3000 AX Rotterdam

t 0800 15 45

F 010 267 73 72

www.gemeentebelastingen.rotterdam.nl

Reclame is elke aankondiging of

boodschap die vanaf de openbare weg

zichtbaar is. Degene die het meeste profijt

hiervan heeft dient belasting af te dragen.

Daarnaast moet voor alle voorwerpen die

geplaatst zijn op, boven of onder openbare

gemeentegrond precariobelasting worden

betaald. Het gaat hier bijv. om containers,

bouwmaterialen, terrassen, enz.

Spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 – 16.30 uur.

GGD Rotterdam-Rijnmond

BEzOEKADRES

Schiedamsedijk 95

Rotterdam

POStADRES

Postbus 70032

3000 LP Rotterdam

t 010 433 99 66

F 010 433 92 66

info@ggd.rotterdam.nl

www.ggd.rotterdam.nl

De GGD Rotterdam-Rijnmond bewaakt

en bevordert de gezondheid van

de bewoners van het werkgebied. Als

openbare gezondheidsdienst hebben zij

een scherp oog voor wat de samenleving

van hen vraagt. ze grijpen actief in om de

gezondheid van mensen te beschermen.

Ombudsman Rotterdam

BEzOEK- EN POStADRES

Hofplein 33

3011 AJ Rotterdam

t 010 411 16 00

F 010 411 81 81

info@ombudsman.rotterdam.nl

www.ombudsman.rotterdam.nl

De onafhankelijke Ombudsman van de

gemeente Rotterdam onderzoekt klachten

over de gemeente. Hij onderzoekt en

beoordeelt of gemeentelijke instanties,

ambtenaren en/of bestuurders zich

behoorlijk hebben gedragen en geeft de

gemeente (dwingend) aan hoe verder te

handelen, zowel naar u als uw organisatie.

De hulp van de ombudsman is gratis.

Klachten dient u eerst voor te leggen

aan dat onderdeel van de gemeente

waarover u klaagt. U kunt hiervoor de

klachten- en suggestiekaart van de

gemeente gebruiken. De gemeentelijke

ombudsman kan geen klachten over politie

of over consumentenzaken (aankopen,

verzekeringen e.d.) in behandeling nemen.

Hij houdt spreekuur iedere dinsdag van

9.00 tot 12.00 uur.

Ondernemersbalie

Ontwikkelingsbedrijf

zie oriëntatie pagina 15


62 EEN CONCREET PLAN – gemeente

EEN CONCREET PLAN – gemeente 63

Sport en Recreatie

BEzOEKADRES

Vasteland 80

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1240

3000 BE Rotterdam

t 0800 15 45

F 010 417 20 07

info@senr.rotterdam.nl

www.rotterdam.nl

Sport en Recreatie is de gemeentelijke

organisatie voor sport, vrije tijd, natuur-

en milieueducatie, voorzieningen en

evenementen van de gemeente

Rotterdam.

Stadstoezicht

BEzOEKADRES

Jufferhof 5

Rotterdam

POStADRES

Postbus 750

3011 RE Rotterdam

t 0800 15 45

F 010 890 22 96

info@stz.rotterdam.nl

www.stadstoezicht.rotterdam.nl

Stadstoezicht is medeverantwoordelijk

voor toezicht en handhaving in de

openbare buitenruimte en draagt zorg

voor de uitvoering van het gemeentelijk

parkeerbeleid. Voor algemene vragen

over parkeren in Rotterdam en voor

de toezending van formulieren voor

de aanvraag van vergunningen,

abonnementen en dergelijke, kunt u

terecht bij Publiekszaken Rotterdam,

de Stads winkels of via de website

www.rotterdam.nl. Onder ´over Stadstoezicht´

kunt u doorklikken naar

´parkeren´. Hier kunt u aanvraagformulieren

downloaden en bij de

Stadswinkels indienen.

Stadstoezicht,

afdeling Straat- en Rivierhandel

BEzOEKADRES

Jufferhof 5

Rotterdam

POStADRES

Postbus 750

3000 At Rotterdam

t 010 892 25 34

F 010 890 22 97

info@stz.rotterdam.nl

www.stadstoezicht.rotterdam.nl

Stadstoezicht, afdeling Straat- en

Rivierhandel geeft informatie over vent-

en standplaatsvergunningen en behandelt

de vergunningaanvragen.

Stadstoezicht Balie Markten

BEzOEKADRES

Jufferhof 5

Rotterdam

POStADRES

Postbus 750

3000 At Rotterdam

t 010 892 25 34

marktenenstraathandel@stz.rotterdam.nl

www.stadstoezicht.rotterdam.nl

Stadstoezicht Balie Markten geeft

informatie over markt- en standwerkersvergunningen,

behandelt vergunningaanvragen

en verzorgt inschrijving op

wachtlijsten.

Stadswinkel Centrum

BEzOEKADRES

Stadhuis

Ingang Doelwaterzijde 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 70013

3000 KR Rotterdam

t 0800 15 45

F 010 417 25 62

info@pzr.rotterdam.nl

www.rotterdam.nl

In de Stadswinkel Centrum kunt u terecht

voor informatie over alle producten en

diensten van de gemeente. Een

Stadswinkel werkt op basis van een

alles-in-één-winkel. Groot voordeel is dat

u voortaan verschillende zaken in één

bezoek kunt afhandelen.


De kleefstof uit de plakrand van de Post-it’s is uitgevonden door Spence Silver. Het bestaat uit kleine kleverige bolletjes. De bedoeling was een supersterke

kleefstof te maken. Maar doordat slechts een klein oppervlak van deze bolletjes contact maakt met een vlakke ondergrond geeft dit een laag die goed plakt en toch

makkelijk weer los te trekken is. Het praktische gebruik van deze vinding was niet direct duidelijk, maar is nu niet meer weg te denken uit onze werkomgeving.

We zijn allemaal

mislukkelingen,

althans,

de beste onder

ons zijn dat.

J.M. Berrie, Engels dichter


66 EEN CONCREET PLAN – juridisch

EEN CONCREET PLAN – juridisch 67

Benelux-Bureau voor de

Intellectuele Eigendom

BEzOEKADRES

Bordewijklaan 15

Den Haag

POStADRES

Postbus 90404

2509 LK Den Haag

t 070 349 11 11

F 070 347 57 08

info@boip.int

www.boip.int

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele

Eigendom (BBIE) is de officiële instantie

voor de registratie van merken en

modellen in de Benelux. Daarnaast biedt

het BBIE de mogelijkheden het ontstaan

van ideeën, concepten, prototypen enz.

vast te leggen. Hun missie is ervoor te

zorgen dat alle merken en modellen in de

Benelux geregistreerd worden en dat de

burger weet waar, waarom en hoe hij zijn

intellectueel eigenkom kan beschermen.

De Notaristelefoon

t 0900 346 93 93

www.notaris.nl

Informatienummer voor algemene vragen

over notariële zaken.

Kamer van Koophandel

Advocatenspreekuur

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 450

3000 AL Rotterdam

t 010 402 76 10

F 010 414 57 54

info@rotterdam.kvk.nl

www.kvk.nl

Iedere maandagmiddag is er een gratis

advocatenspreekuur bij de Kamer van

Koophandel in samenwerking met

bekende advocatenkantoren in de regio

Rotterdam. Alleen op afspraak, via de

juristen van de Kamer van Koophandel.

Kamer van Koophandel

Juridisch maatwerkgesprek

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 450

3000 AL Rotterdam

t 010 402 76 10

F 010 414 57 54

info@rotterdam.kvk.nl

www.kvk.nl

U kunt een afspraak maken met een jurist

voor een maatwerkgesprek. De kosten

hiervoor bedragen € 30,–. Onderwerpen:

productaansprakelijkheid, merkenrecht,

auteursrecht, check diverse contracten,

algemene voorwaarden, e.d.

Koninklijke Notariële

Beroepsorganisatie

BEzOEKADRES

Spui 184

Den Haag

POStADRES

Postbus 16020

2500 BA Den Haag

t 070 330 71 11

F 070 360 28 61

communicatie@knb.nl

www.notaris.nl

De KNB is de beroepsorganisatie voor

(kandidaat-)notarissen. Op de website

www.notaris.nl vindt u de gegevens van

alle notariskantoren in Nederland. Als

startende ondernemer maakt u onder meer

een keuze voor een bepaalde rechtsvorm.

Of en in welke mate u aansprakelijk wordt

met uw privé-vermogen, hangt voor een

groot deel af van de rechtsvorm van uw

onderneming. Wat de (kandidaat-)notaris

voor u kan betekenen, leest u in de

brochure ‘Ondernemingsrecht’.

Ombudsman Rotterdam

zie gemeente pagina 61


68 EEN CONCREET PLAN – juridisch

EEN EEN CONCREET PLAN PLAN – regelgeving

– juridisch

Orde van Advocaten in het

arrondissement Rotterdam

BEzOEKADRES

Weena 750

Rotterdam

POStADRES

Postbus 516

3000 AM Rotterdam

t 010 224 07 09

F 010 414 96 43

www.advocatenorde-rotterdam.nl

De Orde van Advocaten houdt toezicht op

advocaten. Spreekuur iedere maandagmiddag

om 14:00 in het gerechtsgebouw,

Wilhelmina-plein 100-125, Rotterdam

Kim en Rianne

oprichters Crealistic PR & Communicatie

‘Junior of senior,

daar draait het niet

om. Onbevangen

kunnen luisteren en

professioneel vertalen.

Dát is de kunst.’

69


In Rotterdam zijn twee wereldrecords gelopen. Het parcoursrecord staat sinds 2009 met 2:04.27 op naam van Duncan Kibet. Ook een goed getrainde atleet kan

slechts enkele malen per jaar een hele wedstrijd marathon op snelheid uitlopen, omdat het lichaam tijd nodig heeft om te herstellen.

De enige plaats

waar succes

voor werk

komt, is het

woordenboek.

Vidal Sassoon, Engelse kapper

en zakenman


72 EEN CONCREET PLAN – huisvesting

EEN CONCREET PLAN – huisvesting 73

Bedrijfsruimtebank

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1567

3000 BN Rotterdam

t 010 402 75 02

F 010 402 75 01

info@ondernemersbalie.rotterdam.nl

www.ondernemersbalie.rotterdam.nl

BEzOEKADRES

Wevershoekstraat 380-388

3083 Cz Rotterdam

t 010 496 26 61

info@ondernemershuiszuid.nl

www.ondernemershuiszuid.nl

De Bedrijfsruimtebank van het Ontwikkelingsbedrijf

Rotterdam registreert in

samenwerking met meer dan 70

makelaars en woningbouwcorporaties in

de regio vraag en aanbod op het gebied

van bedrijfsruimte, kantoren en winkels in

de regio Rotterdam. De Bedrijfsruimtebank

is kosteloos te raadplegen bij de

Ondernemersbalie van het Ontwikkelingsbedrijf

Rotterdam. zie ook de website.

Bedrijfsverzamelgebouwen

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1567

3000 BN Rotterdam

t 010 402 75 02

F 010 402 75 01

info@ondernemersbalie.rotterdam.nl

www.ondernemersbalie.rotterdam.nl

BEzOEKADRES

Wevershoekstraat 380-388

3083 Cz Rotterdam

t 010 496 26 61

info@ondernemershuiszuid.nl

www.ondernemershuiszuid.nl

De brochure Bedrijfsverzamelgebouwen

van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

geeft een overzicht van de verschillende

soorten bedrijfsverzamelgebouwen in

Rotterdam, waaronder starterspanden.

De brochure is verkrijgbaar bij de

Ondernemersbalie van het Ontwikkelingsbedrijf

Rotterdam in de Ondernemerswinkel

en het Ondernemershuis zuid.

Bedrijven Info Rotterdam

BEzOEKADRES

Minervahuis I

Rotterdam

Meent 106

Rotterdam

POStADRES

Postbus 21051

3001 AB Rotterdam

t 010 417 28 00

F 010 433 30 00

info@bedrijveninforotterdam.nl

www.bedrijveninforotterdam.nl

Samenwerking van zestien gemeenten in

de regio Rotterdam om ondernemers te

informeren over de mogelijkheden voor

nieuwbouw op bedrijventerreinen in de

regio Rotterdam.

Havenbedrijf Rotterdam NV,

startersinformatie

BEzOEKADRES

World Port Center

Wilhelminakade 909 (havennummer 1247)

Rotterdam

POStADRES

Postbus 6622

3002 AP Rotterdam

t 010 252 10 10

F 010 252 10 20

info@portofrotterdam.com

www.portofrotterdam.com

Ontwikkeling, beheer en exploitatie

van het haven- en industriegebied.

Voor informatie over huisvesting in

het havengebied.


74 EEN CONCREET PLAN – huisvesting

EEN CONCREET PLAN – huisvesting 75

Kadaster directie Zuidwest

BEzOEKADRES

Kantorencomplex De Lotus

George Hintzenweg 77

Apeldoorn

POStADRES

Postbus 9046

7300 GH Apeldoorn

t 088 183 22 00

F 088 183 20 50

klantenservicerotterdam@kadaster.nl

www.kadaster.nl

Het Kadaster verzamelt gegevens over

registergoederen in Nederland en stelt

deze gegevens, tegen een vergoeding,

beschikbaar aan belanghebbenden in

de samenleving. tot registergoederen

behoren, huizen, appartementen,

schepen en luchtvaartuigen.

Nederlandse Vereniging

van Makelaars o.g. en

Vastgoeddeskundigen (NVM)

BEzOEKADRES

Fakkelstede 1

Nieuwegein

POStADRES

Postbus 2222

3430 DC Nieuwegein

t 030 608 51 85

F 030 603 40 03

info@nvm.nl

www.nvm.nl

De NVM is de grootste Nederlandse

vereniging voor makelaars en andere

vastgoeddeskundigen. Inmiddels telt

de NVM circa 4000 leden, bestaat al

meer dan 110 jaar en is actief in alle

segmenten van de onroerend goedmarkt.

Als vereniging helpen we onze leden om

hun kennis en kwaliteit van de dienstverlening

continu te verbeteren. Wanneer

u zaken doet met een NVM-lid beschikt

u dus altijd over de meest actuele kennis,

gekoppeld aan jarenlange ervaring.

Nieuwe bedrijfsterreinen

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1567

3000 BN Rotterdam

t 010 402 75 02

F 010 402 75 01

info@ondernemersbalie.rotterdam.nl

www.ondernemersbalie.rotterdam.nl

Met de ontwikkeling en uitgifte van

bedrijfsterreinen werkt het Ontwikkelingsbedrijf

aan een gezond vestigingsklimaat

voor bedrijven in de regio Rotterdam.

zie onze website voor verdere informatie.

Voor terreinen in het havengebied,

zie www.portofrotterdam.com.

Nieuwe kantoorlocaties

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1567

3000 BN Rotterdam

t 010 402 75 02

F 010 402 75 01

info@ondernemersbalie.rotterdam.nl

www.ondernemersbalie.rotterdam.nl

Het Ontwikkelingsbedrijf ontwikkelt nieuwe

kantoorlocaties in Rotterdam, teneinde de

economische vernieuwing van Rotterdam

en de regio te stimuleren. Voor verdere

informatie zie onze website.

Ondernemersbalie

Ontwikkelingsbedrijf

zie oriëntatie pagina 15

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam,

Subsidie verbetering winkels en

bedrijfsruimten

zie stimuleringsregelingen pagina 89


76 EEN CONCREET PLAN – huisvesting

EEN CONCREET PLAN – huisvesting 77

SKAR (Stichting KunstAccommodatie

Rotterdam)

BEzOEKADRES

Groothandelsgebouw, kantoor C7.076

Stationsplein 45

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1995

3000 Bz Rotterdam

t 010 412 78 28

F 010 414 15 11

info@skar-ateliers.nl

www.skar-ateliers.nl

SKAR (Stichting KunstAccommodatie

Rotterdam) beheert betaalbare passende

werkruimte voor professionele kunstenaars

in Rotterdam uit alle disciplines. Autonome

kunstenaars, maar ook kleine culturele

organisaties die zich richten op de

productie van kunst kunnen zich bij SKAR

melden voor een werkplek.

Stadstoezicht

zie gemeente pagina 62

Vastgoed Ontwikkelingsbedrijf

Rotterdam

BEzOEKADRES

Galvanistraat 15

Rotterdam

POStADRES

Postbus 6575

3002 AN Rotterdam

t 010 489 59 55

F 010 489 71 22

r.gangadin@obr.rotterdam.nl

www.obr.rotterdam.nl

Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam bouwt,

verbouwt en beheert ook zelf gebouwen

in de regio Rotterdam. Een deel daarvan

wordt verhuurd aan bedrijven en

instellingen.


Hij die

overvoorzichtig

is zal weinig

bereiken.

Johann Friedrich von Schiller,

1759 – 1805, Duitse dramatist en dichter


80 EEN CONCREET PLAN – financieel

EEN CONCREET PLAN – financieel 81

ABN AMRO Bank

BEzOEKADRES

Coolsingel 119

Rotterdam

POStADRES

Postbus 949

3000 DD Rotterdam (GF0250)

t 0900 00 24

F 010 402 59 42

www.abnamro.nl/starters

Persoonlijk en deskundig advies in iedere

fase bij de start van een onderneming.

De klant bepaalt zelf welk bedieningskanaal

ingeschakeld wordt:

– zelf rechtstreeks afhandelen via

www.abnamro.nl/selfservice en via

internetbankieren.

– telefonisch via YourBusiness Contact

0900 00 24

– Op afspraak aan tafel met een lokale

Specialist YourBuniness Banking

– Bankkantoor voor algemene info

en transactie en oriëntatie

B&R Adviesgroep

zie begeleiding pagina 112

Belastingtelefoon

zie regelgeving pagina 46

Borgstellingsregeling/

Microfinanciering

BEzOEKADRES

Boompjes 40

Rotterdam

POStADRES

BEzOEKADRES

Postbus 1024

3000 BA Rotterdam

t 010 498 47 77

F 010 498 53 59

rbz@sozawe.rotterdam.nl

www.rbz.rotterdam.nl

Voor ondernemers is het vaak lastig om

een lening te krijgen bij een bank.

De overheid wil daar iets aan doen met

de Borgstellingsregeling/Microfinanciering.

Omdat de overheid garant staat, kan de

bank het krediet makkelijker verstrekken.

Er moet wel een goed ondernemingsplan/

plan van aanpak zijn. Via de borgstellingsregeling

kan maximaal € 35.000,– krediet

aangevraagd worden bij Regionaal Bureau

Zelfstandigen, het Microfinancieringspunt

van Rotterdam. De regeling geldt voorlopig

tot 1 januari 2011. Meer informatie vindt u

ook op www.eigenbaas.nl.

Borgstellingsregeling voor het

Midden- en Kleinbedrijf (BBMKB)

BEzOEKADRES

Uw plaatselijke bank

t 0800 646 39 51

ezinfo@postbus51.nl

www.minez.nl

Doel van de Borgstellingsregeling voor

het midden- en kleinbedrijf (BBMKB) is

een betere toegang tot de kapitaalmarkt

voor het gehele MKB: het Ministerie van

Economische zaken stelt zich daarbij

borg voor een deel van het door de bank

te verlenen krediet. Voor banken zijn

zekerheden belangrijk bij kredietverlening.

Een borgstelling van Ez kan een eventueel

tekort aan zekerheden compenseren,

waardoor het gewenste bankkrediet

toch kan worden verstrekt. De regeling

wordt voor het grootste deel door de

banken uitgevoerd. Voor informatie kunt

u ook bellen naar SenterNovem,

tel. 070 373 50 00.

Deloitte MKB Accountancy & Advies

BEzOEKADRES

Admiraliteitskade 50

Rotterdam

POStADRES

Postbus 4433

3006 AK Rotterdam

t 010 272 52 68

F 010 272 16 40

rham@deloitte.n

www.deloitte.nl

Begeleiding bij het opstellen van een

ondernemingsplan, het beoordelen van

een ondernemingsplan, financieringsaanvragen

en het opzetten van de

administratie. Opstellen van jaarrekeningen,

aangifte inkomstenbelasting,

aangifte vennootschapsbelasting

en fiscale- en juridische advisering.

Begeleiding bij strategiebepaling en

opvolgings- en overnametrajecten.

Gemeentebelastingen Rotterdam

Reclame/Precario

zie gemeente pagina 60


82 EEN CONCREET PLAN – financieel

EEN CONCREET PLAN – financieel 83

ING-Bank

BEzOEKADRES

Hoofdweg 178

Rotterdam

POStADRES

Postbus 84232

3009 CE Rotterdam

t 010 286 12 08

F 010 286 12 78

ondernemersteam.rotterdam@mail.ing.nl

www.ingbank.nl

Het ondernemersteam van de ING-Bank

richt zich op veel belovende starters met

een goed doortimmerd ondernemingsplan.

Onze adviseurs staan voor u klaar!

Kamer van Koophandel

Accountantsspreekuur

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 450

3000 AL Rotterdam

t 010 402 76 10

F 010 414 57 54

info@rotterdam.kvk.nl

www.kvk.nl

Iedere woensdagmiddag is er bij de

Kamer van Koophandel een gratis

accountantspreekuur in samenwerking

met een aantal accountantskantoren in

de regio Rotterdam. Afspraak maken

kan via de afdeling voorlichting van de

Kamer van Koophandel.

Rabobank Rotterdam, startersdesk

BEzOEKADRES

Blaak 333

Rotterdam

POStADRES

Postbus 10017

3004 AA Rotterdam

t 010 400 36 66

F 010 400 34 32

bedrijvenadvies@rotterdam.rabobank.nl

www.rabobank.nl

Advies en financiering voor startende

ondernemers

Regionaal Bureau Zelfstandigen

BEzOEKADRES

Boompjes 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1024

3000 BA Rotterdam

t 010 498 47 77

F 010 498 53 59

rbz@sozawe.rotterdam.nl

www.rbz.rotterdam.nl

Regionaal Bureau zelfstandigen (RBz) is

een gespecialiseerde afdeling van Sociale

zaken en Werkgelegenheid (SozaWe)

van de gemeente Rotterdam en voert

diverse regelingen uit voor zelfstandigen

met financiële problemen, zoals het Besluit

bijstandverlening zelfstandigen 2004

(Bbz 2004) en de Ioaz. Er zijn wettelijke

regelingen voor de volgende doelgroepen:

beginnende zelfstandigen, gevestigde

zelfstandigen, oudere zelfstandigen,

zelfstandigen die moeten stoppen en

zelfstandigen met gezondheidsklachten.

Ook kan een uitkeringsgerechtigde een

beroep doen op de voorbereidingsperiode.

Stichting Seon

zie begeleiding pagina 119


84 EEN CONCREET PLAN – financieel

EEN EEN CONCREET CONCREET PLAN PLAN – – regelgeving

– financieel juridisch

TvdMast

BEzOEK- EN POStADRES

Malvastraat 10 C

3051 NJ Rotterdam

info@tvdmast.nl

www.tvdmast.nl

Ontwikkeling van administratieve software

op maat, alsmede advies op administratief

vlak. Startende ondernemers kunnen

het eerste jaar gratis gebruik maken van

de software.

Kim en Rianne

oprichters Crealistic PR & Communicatie

‘Heb vertrouwen,

maar pas op

voor mooie ogen.

Zet afspraken

op papier.’

85


De superieure

man maakt zich

ongerust over

zijn gebrek aan

kundigheid.

Confucius, 551 v.Chr. – 479, Chinees filosoof

tegenwoordig gaat men ervan uit dat de bouw van een piramide grotendeels het werk van professionele bouwlieden was. Enige jaren geleden zijn de resten van

een complete stad voor de bouwlieden gevonden. Uit resten van de keukens bleek dat de werkers niets te kort kwamen en een voedzaam dieet genoten, wat ook

wel nodig was voor het zware sjouwwerk met de steenblokken.


88 EEN CONCREET PLAN – stimuleringsregelingen

EEN CONCREET PLAN – stimuleringsregelingen 89

Borgstellingsregeling/

Microfinanciering

zie financieel pagina 80

EVD

BEzOEKADRES

Juliana van Stolberglaan 148

Den Haag

POStADRES

Postbus 20105

2500 EC Den Haag

t 070 778 88 88

F 070 778 88 89

evd@info.evd.nl

www.evd.nl

De EVD is het agentschap voor internationaal

ondernemen van het ministerie

van Economische zaken. De EVD

ondersteunt het Nederlandse bedrijfsleven

met informatie over buitenlandse markten

en het leggen van contacten met

buitenlandse handelspartners.

Bijvoorbeeld door het verstrekken van

regio-informatie en informatie over

buitenlandse wet- en regelgeving door

het organiseren van voorlichtingsdagen,

seminars en handelsmissies en het

verstrekken van subsidies.

Kamer van Koophandel, Programma

Starters Buitenlandse Markten

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 450

3000 AL Rotterdam

t 010 402 78 23

F 010 414 57 54

internationaal@rotterdam.kvk.nl

www.kvk.nl

De Prepare2start-regeling heeft tot doel

MKB-bedrijven die over geen of weinig

exportervaring beschikken, te ondersteunen

bij het betreden van een nieuwe

of praktisch nieuwe buitenlandse markt.

U krijgt gratis advies bij het opstellen en

uitvoeren van een zogenoemd internationaliseringsplan.

Bovendien ontvangt u een

bijdrage in de kosten voor het realiseren

van een aantal hieruit voortvloeiende

activiteiten. De Prepare2start-regeling

is van toepassing op alle landen in de

wereld. De Kamer van Koophandel is

de belangrijkste uitvoerder van deze

EVD-regeling.

LiveWIRE

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 2220

3000 CE Rotterdam

t 088 444 04 44

F 088 444 03 97

info@syntens.nl

www.syntens.nl

LiveWIRE biedt technisch innovatieve

ondernemers voorlichting, advies en

persoonlijke begeleiding aan. Gedurende

een jaar krijg je een persoonlijk advies

van Syntens. Deelnemers van 18 tot en

met 35 jaar kunnen aan het einde van

het traject meedoen met de LiveWIRE

Business Award, een wedstrijd waarbij je

€ 10.000,– kunt winnen en kans maakt

op veel gratis publiciteit.

Ministerie van Economische Zaken

zie regelgeving pagina 48

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam,

Subsidie verbetering winkels en

bedrijfsruimten

BEzOEKADRES

Beursplein 37

Rotterdam

POStADRES

Postbus 6575

3002 AN Rotterdam

t 010 205 28 53

F 010 205 28 70

y.giessen@obr.rotterdam.nl

www.obr.rotterdam.nl

De subsidieregeling Stimulering

Herstructurering Detailhandel(SHD)

is een subsidieregeling voor gevestigde

ondernemers die willen gaan verbouwen

en gevestigd zijn in bepaalde winkel -

straten in de deelgemeenten Charlois,

Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek,

Hoogvliet, Kralingen-Crooswijk, Noord

en IJsselmonde. De subsidie voor

verbouwing, herinrichting en verplaatsing

bedraagt 30% van de kosten met een

maximum van € 25.000,– per bedrijfsruimte.

Bij uitzondering geldt de regeling

ook voor startende ondernemers.

Voor informatie over de verdere

voorwaarden kunt u contact opnemen met

mevr. van der Giessen van het Ontwikkelingsbedrijf

Rotterdam of raadpleegt

u www.obr.rotterdam.nl.

U kunt nog subsidie aanvragen tot

1 oktober 2009.


90 EEN CONCREET PLAN – stimuleringsregelingen

EEN CONCREET PLAN – stimuleringsregelingen 91

Regionaal Bureau Zelfstandigen

zie financieel pagina 83

Rotterdam Media Fonds

BEzOEK- POStADRES

Lloydstraat 9 F

3024 EA Rotterdam

t 010 436 07 47

F 010 436 05 53

info@rff.rotterdam.nl

www.rff.rotterdam.nl

Het fonds stimuleert door middel van

achtergestelde leningen de film, TV, IT, AV

en digitale media in de Rotterdamse regio.

SenterNovem

BEzOEKADRES

Juliana van Stolberglaan 3

Den Haag

POStADRES

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

t 070 373 50 00

F 070 373 51 00

info@senternovem.nl

www.senternovem.nl

SenterNovem is op 1 mei 2004 ontstaan

uit de fusie tussen Senter en Novem,

twee agentschappen van het Ministerie

van Economische zaken. Deze nieuwe

organisatie bundelt kennis van innovatie,

energie, klimaat, milieu en leefomgeving.

SenterNovem draagt hiermee bij aan

een sterkere positie van het bedrijfsleven

in ons land en aan een duurzamere

samen leving, met zorg voor mens

en milieu.

Stichting Stimular

zie bedrijfsvoering pagina 99

Syntens, innovatienetwerk voor

ondernemers

zie begeleiding pagina 120


Ondernemen is een sport

Bayram Köse (34)

eigenaar Keuken Express

Beijerlandselaan 3-5, Rotterdam

www.keukenexpress.com

Het schuim van de handel ...

‘... is meer waard dan het goud van de arbeid.’

De woorden van mijn eerste werkgever. Hij liet

mij alle inkoop doen en zei ‘blijf niet je leven

lang in loondienst werken, jij hebt talent!’ Acht

á negen jaar heb ik nog voor grote merken in

de keukenbranche gewerkt. Toen mijn laatste

contract niet verlengd werd, ben ik voor mezelf

begonnen. Ik had gezien hoe grote zaken werken

en ik vond, nee, ik wíst dat ik ’t beter kon. Twee

broers deden mee. En in de toekomst is ook voor

mijn andere broers en zus werk in deze zaak.

Toplocatie en naamsbekendheid

De keuze voor ons pand is een gouden greep.

De Beijerlandselaan is een toplocatie, een goed


ezochte winkelstraat. Onze nieuwe buurman,

de Mediamarkt, zorgt voor extra aanloop. We

werken hard aan onze naamsbekendheid: flyeren

op festivals en beurzen en adverteren in lokale

krantjes met hoge oplages. Laatst hebben we

als hoofdsponsor van een festival een keuken

verloot. De media-aandacht krijg je dan cadeau.

Bijzondere verkoop

Eén van de eerste klanten woonde in Amsterdam

Hij was – is – nooit in de winkel geweest. Hij

belde gewoon op en nodigde me bij hem thuis

uit. Ik luisterde, stelde vragen en keek. Daarna

kwam ik terug met een schets, een voorstel.

‘Doen we’, was zijn antwoord, ‘in één keer goed!’

In vol vertrouwen kocht hij een keuken van

36.000 euro. Nee, dat gebeurt niet dagelijks, maar

het bevestigt onze aanpak: met persoonlijke

aandacht oplossingen bieden.

Bayram Köse

eigenaar Keuken Express

‘De klant heeft

altijd gelijk.’


Bedrijfsvoering

BEDRIJSVOERING

Voordat u van start gaat moet u een aantal zaken

op het gebied van bedrijfsvoering op orde hebben.

U heeft een boekhouder nodig of een accountant,

een jurist wellicht, een verzekeraar en misschien

nog een adviseur voor een specifiek onderwerp.

Daarnaast neemt u misschien ook personeel aan.

Over deze onderwerpen vindt u in dit hoofdstuk

meer informatie.

97


98 BEDRIJFSVOERING – algemeen

BEDRIJFSVOERING – algemeen 99

Arbeidsinspectie kantoor Rotterdam

zie regelgeving pagina 46

CCS-Cross Cultural Solutions

zie begeleiding pagina 113

Crossnotions Multicultureel

Adviesbureau

zie begeleiding pagina 114

Droomzaken BV

BEzOEK- EN POStADRES

Gildstraat 91 A

3572 EL Utrecht

t 030 276 71 17

info@droomzaken.nl

www.droomzaken.nl

Droomzaken onderneemt samen met

starters om dromen om te zetten in

rendabele zaken. We helpen met het

ondernemersplan, het netwerk en de

financiering. In ruil voor onze diensten

vragen we een percentage aandelen

of winst.

Hoofdbedrijfschap

Detailhandel HBD

zie belangenbehartiging pagina 27

Kamer van Koophandel

Accountantsspreekuur

zie financieel pagina 82

Kamer van Koophandel

Advocatenspreekuur

zie juridisch pagina 66

Kamer van Koophandel

Juridisch maatwerkgesprek

zie juridisch pagina 67

Kamer van Koophandel Rotterdam

zie oriëntatie pagina 13

Koninklijk Nederlands Instituut

van Register Accountants

zie belangenbehartiging pagina 28

Nederlandse Orde

van Administratie- en

Belastingdeskundigen

zie belangenbehartiging pagina 28

NOvAA (Nederlandse Orde

van Accountants-

Administratieconsulenten)

zie belangenbehartiging pagina 29

Orde van Advocaten in het

arrondissement Rotterdam

zie juridisch pagina 68

SenterNovem

zie stimuleringsregelingen pagina 90

Stichting Stimular

BEzOEK- EN POStADRES

Scheepmakershaven 27 C

3011 VA Rotterdam

t 010 238 28 28

F 010 437 93 03

mail@stimular.nl

www.stimular.nl

Stichting Stimular is de werkplaats voor

Duurzaam Ondernemen in het midden-

en kleinbedrijf (MKB) en vergelijkbare

organisaties. Stimular geeft advies over

afvalpreventie, energiebesparing en

werken aan duurzaamheid. Product

voorbeelden:

– De Milieubarometer maakt de

milieukosten en de milieuprestatie van

uw bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar

en geeft tips

– Een beknopt duurzaamheidsverslag laat

uw opdrachtgevers zien waar uw bedrijf

staat.

– Verkrijgbaar voor starters bij de

Ondernemerswinkel: de publicatie

‘Kansen bij Verkassen’ met tips om

duurzaam en efficiënt te werken.

Syntens, innovatienetwerk

voor ondernemers

zie begeleiding pagina 120

UWV WERKbedrijf (voorheen CWI)

zie personeel pagina 104

Verbond van Verzekeraars

BEzOEKADRES

Bordewijklaan 2

Den Haag

POStADRES

Postbus 93450

2509 AL Den Haag

t 070 333 85 00

www.verzekeraars.nl

Het Verbond van Verzekeraars is een

belangenvereniging van in Nederland

werkzame verzekeraars.


Iedereen

kan het roer

vasthouden

als de zee

kalm is.

Publilius Syrus, Latijnse schrijver


102 BEDRIJFSVOERING – personeel

Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid

BEzOEKADRES

Anna van Hannoverstraat 4

Den Haag

POStADRES

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

t 0800 90 51

info@minszw.nl

www.szw.nl

Het ministerie van SzW geeft algemene

informatie over het voorgenomen beleid

en bestaande wet- en regelgeving. Het

informatienummer 0800 90 51 is gratis.

Geopend op werkdagen tussen 10.00

en 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur.

Uitvoeringsinstituut

Werknemersverzekeringen (UWV)

POStADRES

Postbus 213

3000 AE Rotterdam

t 0900 92 94

F 020 687 91 11

www.uwv.nl

De missie van UWV is: ‘Wij stimuleren

werken. Als werken onmogelijk is,

zorgen wij snel voor tijdelijk inkomen.’

Dit vloeit voort uit de wet SUWI (Structuur

Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen).

UWV heeft daarbij ook een handhavingstaak:

misbruik voorkomen en

bevorderen dat de regels nageleefd

worden. UWV ondersteunt zijn klanten

bij reïntegratie: terugkeer naar het

arbeidsproces. Hiertoe koopt UWV

reïntegratiediensten in bij commerciële

bedrijven. Bezoek in Rotterdam is alleen

mogelijk na het maken van een afspraak.

Bayram Köse

eigenaar Keuken Express

Het geheim van de

smid? Geduld, geduld.

Luisteren en vragen

stellen. Jezelf of je

product niet opdringen.’


104 BEDRIJFSVOERING – personeel

BEDRIJFSVOERING – personeel

UWV WERKbedrijf (voorheen CWI)

BEzOEKADRES

Heiman Dullaertplein 3

Rotterdam

POStADRES

Postbus 201

3000 AE Rotterdam

t 010 850 21 00

F 010 850 21 01

www.werk.nl

UWV WERKbedrijf (voorheen CWI) zorgt

ervoor dat vraag en aanbod op de

arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten.

Dit doen zij door advies te geven bij het

vinden van werkzoekenden, werving en

voorselectie van geschikte kandidaten,

informatie te geven over personeelsbeleid

en arbeidsrechtelijke zaken, bekendmaking

van vacatures via verschillende

kanalen, uitvoering van enkele wettelijke

regelingen en informatie verstrekking over

de (regionale) arbeidsmarkt. Kijk voor de

overige vier vestigingen van UWV

WERKbedrijf in Rotterdam op www.werk.nl

Werkgeversservicepunt DAAD

BEzOEKADRES

teilingerstraat 176

Rotterdam

POStADRES

Postbus 20

3000 AA Rotterdam

t 010 850 97 77

F 010 850 97 78

info@daadwerkt.nl

www.daadwerkt.nl

DAAD is uw gesprekspartner bij directe

personeelsvragen, maar ook als het gaat

om uw toekomstige personeelsbehoefte.

Denk hierbij aan het selecteren en

begeleiden van kandidaten voor een

bedrijfsopleidingentraject of coaching van

toekomstige medewerkers in het bedrijf.

Bayram Köse

eigenaar Keuken Express

‘Deskundigheid,

een reële prijs

en persoonlijk

contact. Daar win

je klanten mee.’

105


Briljant idee op het juiste moment

Jamila Johri (37)

eigenaresse van Dunya Hammam

Zaagmolendrift 39e, Rotterdam-Noord

www.dunyahammam.nl

Hart en ziel

Ik ben geboren in Marokko en kwam naar

Nederland toen ik zes of zeven jaar was. Dertig

jaar woonde ik in Delfshaven, mijn thuis. Ik

groeide op, haalde mijn kappersdiploma, ging

later werken in de thuiszorg, trouwde en kreeg

kinderen. Vakanties vierden we in Marokko.

Elke keer als ik terug kwam, miste ik vooral de

hammam. Op een dag wist ik het. Ik begon er

zelf één, de enige hammam in Rotterdam. Ik

nam ontslag en stortte me met hart en ziel op

een eigen zaak. Het was het juiste moment!

Aandacht en zakeninstinct

De eerste vijf jaar zijn nu voorbij. De zaak

loopt als een trein. Mijn geheim? Aandacht,


gastvrijheid, hard werken en veel publiciteit.

Voor het laatste hoefde ik nauwelijks iets te

doen. Iedereen kwam naar me toe. Televisie,

luxe landelijke magazines, Rotterdamse

bladen, kranten. Mijn zakeninstinct werkt

dan natuurlijk op volle toeren. Elk artikel

heeft direct effect: mensen uit het hele land

komen naar de Zaagmolendrift. We maken

lange dagen, maar hebben enorm veel plezier

met elkaar. De volgende dag staan we weer

gewoon fris en monter klaar: de masseuse,

de schoonheidsspecialiste en ik. Gastvrijheid

bieden zit ons in het bloed.

Tot in de puntjes

Toen ik wilde startten, gaf iemand me het

telefoonnummer van een goede adviseur. Ik

kwam terecht bij Farid Darkaoui van bureau

Zaken Expert. Het was een gouden tip. Hij

heeft me zakelijk uitstekend geholpen: met

het bedrijfs- en ondernemingsplan, de bank,

papieren regelen... alles tot in de puntjes.

Jamila Johri

eigenaresse van Dunya Hammam

‘Een eigen zaak kost

tijd, heel veel tijd.

Geeft niks. Stap over

alle drempels heen,

gééf jezelf en anderen

de tijd en aandacht

die ervoor nodig is om

jouw droomidee waar

te maken.’


Advies en coaching

ADVIES EN COACHING 111

Dat bij het opzetten van een eigen bedrijf heel

wat komt kijken, dat is duidelijk. Gelukkig staat

u er niet alleen voor: diverse organisaties kunnen

u helpen met advies en coaching. U kunt

begeleiding en advies krijgen van een

bedrijfsadviseur, er zijn netwerken voor startende

ondernemers en er kan een mentor gezocht

worden, een collega met meer ervaring in uw

branche. In dit hoofdstuk vindt u organisaties die

op dit terrein actief zijn.


112 ADVIES EN COACHING – begeleiding

ADVIES EN COACHING – begeleiding 113

Assabouh Consulting

BEzOEKADRES

Weena 290

Rotterdam

POStADRES

Postbus 819

3000 AV Rotterdam

t 010 282 16 89

F 010 282 12 22

info@assabouh.com

www.assabouh.com

Assabouh Consulting is het adviesbureau

voor de ondernemer. Wij geven advies,

training en begeleiding aan ondernemers

die succesvol een bedrijf willen starten en/

of verdere groei willen realiseren. tevens

houdt onze organisatie zich bezig met het

ontwikkelen en aanpassen van bedrijfs- en

marketingstrategieën.

B&R Adviesgroep

BEzOEK- EN POStADRES

Mathenesserlaan 179

3014 HA Rotterdam

t 010 436 50 88

F 010 436 80 86

info@benradviesgroep.nl

www.benradviesgroep.nl

B&R adviesgroep adviseert en begeleidt

startende en gevestigde ondernemers.

De begeleiding en advisering heeft

betrekking op o.a. de volgende aspecten:

– opstellen ondernemingsplan

– uitwerken bedrijfsconcept

– markt- en locatieonderzoek

– opstellen financieel plan

– financiering

– ondernemerscursussen en workshops

– begeleiding bij subsidie-aanvraag

Bloesem! feel good communicatie,

trainingen en beleving

BEzOEKADRES

Beursplein 37

Rotterdam

POStADRES

Postbus 30086

3001 DB Rotterdam

t 06 42 49 99 86

info@bloesem.biz

www.bloesem.biz

Een website, maar wat zet ik er op?

Bloesem! helpt je om een duidelijk en

onderscheidend bedrijfsprofiel op te

stellen.

– Een website en dan? Bloesem! coacht

je bij het neerzetten van een sprankelend

elevator pitch.

– Een pitch, maar waar? Bloesem! coacht

je bij het opbouwen van een netwerk.

– Een klant en dan? Bloesem! adviseert

je bij het uitzetten van de meest

kansrijke PR-strategie om continu

nieuwe klanten te werven.

Bloesem! combineert strategisch

communicatieadvies met coaching op

ondernemerschap. Wij volgen daarbij de

ontwikkelingsgerichte benadering van

Rudy Vandamme, die zich het beste laat

kenmerken als mensgericht en uitermate

praktisch.

CCS-Cross Cultural Solutions

BEzOEK- EN POStADRES

Stationssingel 75 A

3033 HE Rotterdam

t 010 265 36 21

F 010 466 40 78

info@crossculturalsolutions.eu

www.crossculturalsolutions.eu

CCS-Cross Cultural Solutions is een

adviesbureau voor ondernemen en werk.

CCS matcht de kernkwaliteiten van de

ondernemer met de eisen die aan

het ondernemerschap worden gesteld,

specifiek voor de gewenste branche.

Hiermee kunnen zij ervoor zorgen dat

de ondernemers hun zwakke kanten

inzien en in kaart brengen. Daarna

overtuigen zij hen, door het geven van

advies en begeleiding die zwakke kanten

te compenseren en optimaal aan te

sluiten op hun sterktes. Activiteiten voor

startende ondernemers zijn: sterktezwakteanalyses,

advies en coaching,

empowerment, marketing en marktonderzoek,

communicatie en het opstellen van

ondernemingsplannen met een goede

financiële onderbouwing. Ook geeft CCS

advies en begeleiding aan ondernemers

die gebruik willen maken van stimuleringsregelingen

zoals Economische Kansenzones.

Voorts begeleidt CCS ondernemers

die internationaal zaken willen doen.

CCS heeft gespecialiseerde kennis van

allochtone doelgroepen en diversiteitvraagstukken.


114 ADVIES EN COACHING – begeleiding

ADVIES EN COACHING – begeleiding 115

Centrum Ondernemen

in Delfshaven (COiD)

zie voorbereiding pagina 20

Crossnotions Multicultureel

Adviesbureau

BEzOEK- EN POStADRES

Lyonstraat 41

3047 AJ Rotterdam

t 010 442 75 89

info@crossnotions.nl

www.crossnotions.nl

Crossnotions is als organisatie- en

adviesbureau gespecialiseerd in het

ontwikkelen en aanpassen van bedrijfsconcepten

en marketing- en communicatiestrategieën

voor nationale en

internationale markten. tot het dienstenpakket

van Crossnotions behoren: advies,

coaching, trainingen, cursussen en

projectontwikkeling ter bevordering van

internationale en interculturele competenties

en marktkansen.

Deloitte MKB Accountancy & Advies

zie financieel pagina 81

De OndernemersWerkplaats

BEzOEK- EN POStADRES

Puntegaalstraat 77

3024 EB Rotterdam

t 010 466 58 59

info@ondernemerswerkplaats.nl

www.ondernemerswerkplaats.nl

Inspiratie en ontwikkeling van succesvol

ondernemerschap door middel van

ondernemerscoaching en workshops,

specifiek gericht op de creatieve sector.

Passie voor je vak, jezelf profileren en

werken aan persoonlijk ondernemerschap

staan daarin centraal.

Digiwerk.nl

BEzOEKADRES

Katendrechtse Lagendijk 487

Rotterdam

POStADRES

Postbus 24399

3007 DJ Rotterdam

t 010 484 69 83

info@digiwerk.nl

www.digiwerk.nl

Adviesbureau voor de (startende)

onderneming: opstellen ondernemingsplan,

begeleiding subsidieaanvraag.

Digitale dienstverlening: huisstijlontwikkeling,

ontwerp, lokalisatie, website en

hosting, belettering, t-shirts, spandoeken.

Etnolife Services B.V.

zie voorbereiding pagina 21

F_fect

BEzOEK- EN POStADRES

Lichtenauerlaan 102-120

3062 EM Rotterdam

t 010 204 59 45

F 010 204 55 55

info@f-fect.nl

www.f-fect.nl

Ondersteuning en begeleiding van

(startende) ondernemers (verenigingen)

bij de start, het plan en de uitvoering

d.m.v. individuele advisering, cursussen

en workshops.

Fenedex

BEzOEKADRES

Raamweg 14

Den Haag

POStADRES

Postbus 90409

2509 LK Den Haag

t 070 330 56 00

F 070 330 56 56

info@fenedex.nl

www.fenedex.nl

De Federatie voor de Nederlandse Export

is gespecialiseerd in exportbevordering,

-begeleiding, -advisering en -opleidingen.

zie ook www.export.nl en

www.export trainingen.nl.

Goede Zaken

BEzOEK- EN POStADRES

Laan op zuid 296

3071 AA Rotterdam

t 010 413 69 52

F 010 413 70 49

info@goede-zaken.com

www.goede-zaken.com

Goede zaken is een commerciële en

praktisch ingestelde adviesorganisatie

voor startende en bestaande ondernemers.

Door middel van een uitgekiend

en in de praktijk beproefd coachingspakket,

eventueel aan te vullen met

korte maatwerktrainingen, ontvangt de

ondernemer begeleiding op maat. Hierbij

sturen wij zeer resultaatgericht op het

starten, dan wel winstgevend maken

van de nieuwe onderneming.

Handels- en InvesteringsCentrum

(HIC) Marokko

zie oriëntatie pagina 12


116 ADVIES EN COACHING – begeleiding

ADVIES EN COACHING – begeleiding 117

Huibers en van Eersel

BEzOEKADRES

Eendrachtsweg 68 B

Rotterdam

POStADRES

Postbus 19239

3001 BE Rotterdam

t 010 243 96 57

F 010 243 96 34

office@huibersenvaneersel.nl

www.huibersenvaneersel.nl

Ondersteuning bij vraagstukken van

strategie, businessplan, financiering,

ondernemersontwikkeling, fusies en

overnames, kennistransfer en innovatie.

IMK

BEzOEKADRES

WtC Beursplein 37

Kamer 410

Rotterdam

POStADRES

Huizermaatweg 610

1276 LN Huizen

t 035 750 79 00

F 035 750 79 01

huizen@imk.nl

www.imk.nl

Adviseren van ondernemers op

breed terrein, zoals vestigingsplaats-,

financiering- en haalbaarheidsonderzoeken.

tevens begeleiding bij

het schrijven van een ondernemersplan.

KplusV organisatieadvies

BEzOEKADRES

Area 010

Beursplein 37

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1220

3000 BE Rotterdam

t 010 413 21 77

meiberg@kplusv.nl

www.kplusv.nl

Ondersteuning bij vraagstukken van

strategie, businessplan, financiering,

ondernemersontwikkeling, fusies en

overnames, kennistransfers en innovatie.

LIFT OFF Starterbegeleiding

BEzOEK- EN POStADRES

Slinge 600

Achterbos 45

3645 CA Vinkenveen

t 0297 26 67 85

F 0345 63 21 72

info@starterbegeleiding.nl

www.starterbegeleiding.nl

Gespecialiseerd bureau voor microkrediet

en coaching van zelfstandig ondernemerschap

(freelancers, zzP’ers, etc.).

Individuele trajecten, logisch stappenplan.

Inspirerende coaches en methode

van aanpak. Hoog slagingspercentage.

Begeleiding na de start. Coaches zijn

ervaren ondernemers. Snelle instroom.

Elke week gratis spreekuur. Betaling

kan uit reïntegratiebudgetten van UWV

of CWI maar ook op particuliere basis

en bij outplacement. Ook bezoekadres

op Schiekade 830 (CWI) te Rotterdam,

alleen op afspraak.

LiveWIRE

zie stimuleringsregelingen pagina 89

Ondernemershuis Zuid

zie oriëntatie pagina 15


118 ADVIES EN COACHING – begeleiding

ADVIES EN COACHING – begeleiding 119

Scholingswinkel Albeda College

BEzOEK- EN POStADRES

Groene Hilledijk 228

3074 AC Rotterdam

t 010 291 98 22

De Scholingswinkel van het Albeda

College is er op gericht de startende

en doorstartende multiculturele ondernemers

ondersteuning te bieden.

De vragen en behoeften van de ondernemer

staan hierin centraal en krijgen

concreet vorm in een aanpak met

activiteiten. De Scholingswinkel biedt

begeleiding en ondersteuning bij de

werkzaamheden. Er worden studenten

van diverse opleidingen ingezet om

activiteiten te organiseren en gerichte

opdrachten te doen binnen het winkelgebied.

Stichting IntEnt

BEzOEK- EN POStADRES

Javastraat 58

2585 BG Den Haag

t 070 305 18 20

F 070 305 18 29

info@ondernemenoverdegrens.nl

www.ondernemenoverdegrens.nl

Advies, training, informatie en begeleiding

voor (allochtone) Nederlanders die een

bedrijf willen starten in hun land van

herkomst. In overleg met de ondernemer

wordt bepaald welke diensten relevant

zijn. Meldt u aan voor een gratis

intakegesprek en ervaar zelf hoe IntEnt

u kan helpen bij de succesvolle start

van uw onderneming. IntEnt is actief in

Suriname, Ghana, Marokko, turkije,

Afghanistan, Ethiopië en Curaçao.

Stichting Nieuwe Bedrijvigheid

BEzOEKADRES

Area 010

Beursplein 37

Rotterdam

POStADRES

Postbus 1220

3000 BE Rotterdam

t 010 413 21 77

rotterdam@nieuwe-bedrijvigheid.nl

www.nieuwe-bedrijvigheid.nl

Ondersteuning bij vraagstukken van

strategie, verfijning businessplan,

financiering, ondernemersontwikkeling,

productbescherming en innovatie.

Stichting Ondernemersklankbord

zie mentorschap pagina 130

Stichting Seon

BEzOEKADRES

Regulierenring 12a

Bunnik

POStADRES

Postbus 55

3700 AB zeist

t 030 697 42 32

F 030 697 42 34

info@seon.nl

www.seon.nl

SEON stimuleert micro ondernemerschap

en begeleidt ondernemers bij het opzetten

van bedrijven. SEON beschikt over

een nationaal én internationaal netwerk

van experts en adviseurs en initieert

innovatieve projecten voor een optimale

begeleiding van ondernemers.

De ondernemer staat centraal in de

dienstverlening. SEON voert een

telecoaching project uit voor het Ministerie

van SZW en een microfinancieringsproject

voor de Fortis bank.


120 ADVIES EN COACHING – begeleiding

ADVIES EN COACHING – begeleiding 121

Stichting Zelfstandigwerken

BEzOEKADRES

Breitnerstraat 92-94

Rotterdam

POStADRES

Postbus 21328

3001 AH Rotterdam

t 010 409 05 37

info@stichting-zelfstandigwerken.nl

www.stichting-zelfstandigwerken.nl

Stichting zelfstandigwerken helpt

startende ondernemers de stap te zetten

naar het ondernemerschap. Vervolgens

worden deze startende ondernemers

gekoppeld aan een bestaand bedrijf en

ondersteund in het overnemen van dit

bedrijf. Stichting zelfstandigwerken helpt

gevestigde ondernemers bij de overname

van hun bedrijf, gaat op zoek naar een

geschikte startende ondernemer en

bemiddeld in de overname.

Syntens, innovatienetwerk

voor ondernemers

BEzOEKADRES

Blaak 40

Rotterdam

POStADRES

Postbus 2220

3000 CE Rotterdam

t 088 444 04 44

F 088 444 03 97

info@syntens.nl

www.syntens.nl

Syntens zet ondernemers aan tot

succesvol innoveren, waarbij het gaat

om vernieuwing van product, dienst,

proces of organisatie. Dat gebeurt

op basis van adviezen, voorlichtingsbijeenkomsten

en doorverwijzing naar

een netwerk van experts en kennisinstellingen.

De veelal kosteloze

activiteiten worden mogelijk gemaakt

door het Ministerie van Economische

zaken.

Trade & Investment Center (TIC)

Turkey

BEzOEKADRES

WtC Beursplein 37

3e etage, kamer 339

Rotterdam

POStADRES

Postbus 30153

3001 DD Rotterdam

t 010 205 32 50

F 010 205 32 51

info@ticturkey.com

www.ticturkey.com

Stichting tIC turkey is uw eerste partner

op de turkse markt en heeft een

adviserende en initiërende rol. Met

een klein team en een groot (turks)

netwerk organiseren ze sectorgerichte

bijeenkomsten, handelsmissies en

seminars. Daarnaast begeleidt tIC turkey

ondernemers bij hun eerste stappen op

de turkse markt. tIC turkey ziet zichzelf

als intermediair die geen onderscheid

maakt tussen eenmanszaken, multinationals

of overheden. ze zijn er voor

iedereen die op een professionele manier

wil zakendoen in of met turkije.

USG Restart

BEzOEK- EN POStADRES

Olympiaweg 12 B

3077 AL Rotterdam

t 010 497 33 50

F 010 497 33 60

rotterdam@usgrestart.nl

www.usgrestart.nl

USG Restart begeleidt starters van

loondienst naar zelfstandig ondernemerschap.

Hierbij zijn in ieder geval vier

aspecten heel belangrijk: bedrijfsidee,

enthousiasme en motivatie, de durf snel

te willen starten en een heldere blik op

de markt voor het product of de dienst.

USG Restart werkt met op maat gesneden

trajecten.

Van Vuuren Advies

BEzOEK- EN POStADRES

Waterwerk 71

3063 HB Rotterdam

t 06 29 50 17 70

F 010 450 17 35

j.vanveen14@chello.nl

Begeleiden van allochtone ondernemers

op het gebied van Retail en Horeca,

alsmede het aanbieden van een

franchiseconcept voor supermarkten.


122 ADVIES EN COACHING – begeleiding

ADVIES EN COACHING – begeleiding

Zaken Expert BV

BEzOEK- EN POStADRES

Laan op zuid 296

3071 AA Rotterdam

t 010 413 65 26

F 010 413 70 49

info@zakenexpert.nl

www.zakenexpert.nl

Coaching van ondernemers:

coaching en advisering op het gebied

van ondernemers ontwikkeling, strategie,

financiering, marktonderzoek en het

maken van een ondernemingsplan.

Haalbaarheidsonderzoek om te beoordelen

of een bedrijf of businessconcept

levensvatbaar is. zaken Expert voert

tevens projecten uit op het gebied van

wijkeconomie.

Zuid West 4, advies in organiseren

BEzOEK- EN POStADRES

Larikslaan 212

3053 LH Rotterdam

t 06 28 25 01 17

info@zuidwest4.nl

www.zuidwest4.nl

Ondersteuning van kleine ondernemers

en zelfstandigen door middel van:

– het structureren van de werkomgeving

(administratie, archief, projecten)

– advies met betrekking tot klantgericht

werken en communiceren

– advies over profileren en uitstraling

bedrijf naar klanten toe (huisstijl/

communicatiedragers)

ZZP-OKÉ

zie netwerken pagina 126

Jamila Johri

eigenaresse van Dunya Hammam

‘Concurrentie is gezond.

Ik zit erop te wachten.

Dan weet je of je het

goed doet. Ik ga zeker

nog twintig jaar door.’

123


124 ADVIES EN COACHING – netwerken

ADVIES EN COACHING – netwerken 125

Centrum Ondernemen in

Delfshaven (COiD)

zie voorbereiding pagina 20

Contact Jonge Bedrijven

POStADRES

Postbus 24091

3007 DB Rotterdam

info@cjbrotterdam.nl

www.cjbrotterdam.nl

Contact Jonge Bedrijven is een vereniging

voor en door ondernemers met een bedrijf

jonger dan vijf jaar, actief vanuit de regio

Rotterdam. CJB Rotterdam staat voor

informele contacten en netwerken, het

delen van ervaringen en het uitwisselen

van ideeën. Klankborden, samenwerken,

meedenken, meepraten en meedoen.

Deelnemen aan bijeenkomsten,

bedrijfsbezoeken, borrels. Geïnformeerd

blijven over ontwikkelingen rondom het

ondernemersschap. Participerende

bedrijven zijn: ABN-AMRO, Kamer van

Koophandel Rotterdam, Ontwikkelingsbedrijf

Rotterdam.

Jong MKB Rotterdam

BEzOEK- EN POStADRES

Lichtenauerlaan 102-120

3062 ME Rotterdam

t 010 798 24 68

F 010 202 63 64

info@jongmkbrotterdam.nl

www.jongmkbrotterdam.nl

Jong MKB Rotterdam is een vereniging

voor ondernemers met jonge ondernemingen

(1 tot 7 jaar) in de regio

Rotterdam. Onze belangrijkste doel -

stelling is om een klankbord te zijn voor

onder nemers in de start- en groeifase.

Kijk op www.jongmkbrotterdam.nl en

meld je aan voor het eerstvolgende event

(iedere 3e dinsdag van de maand).

Ondernemersvereniging ROGIAD

zie belangenbehartiging pagina 29

Rotterdamse Ondernemers

Organisatie (ROO)

zie belangenbehartiging pagina 30

Stichting Entre Jeunes

BEzOEK- EN POStADRES

Polakhof 16

5237 CR ‘s-Hertogenbosch

t 073 613 25 11

info@entrejeunes.nl

www.entrejeunes.nl

Entre Jeunes is een netwerk van startende

vrouwelijke ondernemers. Jaarlijks worden

door de netwerkers van Entre Jeunes

diverse praktijkgerichte bijeenkomsten

georganiseerd over allerlei onderwerpen.

Na de bijeenkomst is er gelegenheid om

verder te praten en tips en adviezen te

geven over het ondernemerschap.

Stichting I-Portal

POStADRES

Postbus 305

3000 AH Rotterdam

info@i-portal.nl

www.i-portal.nl

De Stichting i-portal heeft als doel een

reëel en virtueel netwerk te zijn van en

voor ICt-ondernemers in de regio

Rotterdam-Delft. Het netwerk brengt

ICt-ondernemers bij elkaar en zorgt

voor voorlichting over onderwerpen die

hen bezighouden.

Stichting Vrouwennetwerk

Rotterdam (SVR)

BEzOEK- EN POStADRES

Erasmussingel 185

3045 PH Rotterdam

t 010 422 12 85

secretaris@svnrotterdam.nl

www.svnrotterdam.nl

Stichting Vrouwennetwerk Rotterdam

(SVR) is een organisatie voor hoogopgeleide,

ondernemende vrouwelijke

professionals. Onze leden werken in

leidinggevende of staffuncties in het

bedrijfsleven en bij de overheid, als

zelfstandig ondernemer of als vrijeberoepsbeoefenaar.

Doelstellingen van

SVR zijn het steunen en stimuleren van

vrouwen in verantwoordelijke posities

en het bevorderen van de doorstroming

omhoog. De maandelijkse netwerkavonden

zijn een bron van inspiratie.


126 ADVIES EN COACHING – netwerken

ADVIES EN COACHING – – begeleiding

netwerken 127

ZZP-OKÉ

BEzOEKADRES

WtC Beursplein 37

Rotterdam

POStADRES

Postbus 30176

3001 DD Rotterdam

t 010 205 69 69

F 010 205 69 60

service@zzp-oke.nl

www.zzp-oke.nl

zzP-OKÉ zorgt ervoor dat opdrachtgevers

en freelancers/zzP’ers eenvoudig met

elkaar samenwerken op een wijze waarbij

beiden zich lekker voelen. zonder dat er

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van de

Belastingdienst nodig is, zonder

omslachtige procedure die beperkingen

oplegt, zonder administratieve rompslomp

maar met maximale vrijheid en flexibiliteit

waarbij zowel opdrachtgever als zzP’er

tijd en geld besparen.

Jamila Johri

eigenaresse van Dunya Hammam

‘Ik kom vaak laat thuis.

Een au pair zorgt goed

voor mijn kinderen.

’s Ochtends en op

zondag heb ik alle tijd

voor ze. Ja, als je wilt

lukt alles, of je nou geen

kinderen hebt of tien.’


Als wij willen

dat de dingen

blijven zoals ze

zijn, dan zullen

de dingen moeten

veranderen.

Giuseppe di Lampedusa, 1896 – 1957, Italiaans schrijver


130

ADVIES EN COACHING – mentorschap

Stichting Ondernemersklankbord

BEzOEKADRES

Bezuidenhoutseweg 12

Den Haag

POStADRES

Postbus 93002

2509 AA Den Haag

t 0900 663 37 63

F 070 349 06 75

info@ondernemersklankbord.nl

www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord biedt, kosteloos

voor donateurs, onafhankelijk advies en

begeleiding voor ondernemers in het MKB.

Ondernemers die vragen hebben over

de gang van zaken in hun bedrijf, een

klankbord zoeken of andere vragen

hebben over de bedrijfsvoering kunnen

er gebruik van maken. Het Ondernemersklankbord

werkt met meer dan 260

ervaren consulenten, oud-ondernemers

en managers, die belangeloos hun kennis

en ervaring inzetten. Het donateurschap

bedraagt minimaal € 75,– voor een half

jaar begeleiding.

Your Navigator

BEzOEK- EN POStADRES

Corkstraat 46

3047 AC Rotterdam

t 010 462 14 97

F 010 462 46 82

info@yournavigator.nl

www.yournavigator.nl

Het project brengt (door)startende

ondernemers uit Rotterdam in contact

met ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld

oud-ondernemers of managers. De

mentor kan de (door)startende ondernemer

advies geven, ondersteunen en

introduceren in netwerken. Kosten voor

de startende ondernemer: € 50,–.

Jamila Johri

eigenaresse van Dunya Hammam

‘... en neem een

goede adviseur in

de hand!’

ADVIES EN COACHING – – begeleiding

netwerken


Opereren in een monopoliemarkt

Karel Poiesz (59)

eigenaar Rotterdam Rail Feeding

Europaweg 855, Rotterdam

winnaar Rotterdamse Ondernemersprijs 2007

Rekenen en ogen open

Ik ben opgegroeid in de fruithandel. Mijn vader

zei altijd: ‘Karel, elf dubbeltjes zijn meer waard

dan vier kwartjes.’ En verder zei hij: ‘hou je ogen

open, dan zie je waar de kansen liggen’. Later

ben ik machinist geworden, ik genoot van de

vrijheid die je dan hebt. Plotseling, in 1998, zag

ik een gouden kans. De Nederlandse en Europese

regelgeving veranderden. Ik combineerde de

mogelijkheden en richtte samen met mijn

vrouw, zoon en een vriend een bureau op voor

machinist-flexwerkers, Spoorflex.

Machinisten en goederen

Spoorflex sloeg goed aan. In korte tijd schreven

200 machinisten zich in. We konden de machi-


nisten afwisselend voor personenvervoer en

goederenvervoer inzetten. Mijn zoon is nu

directeur van de zaak. Enkele jaren terug heb

ik Rotterdam Rail Feeding (RFF) opgericht, dat

bemande rangeer- en treinlocomotieven aanbiedt.

Twaalf in totaal, inclusief een milieuvriendelijke

hybride loc. Een gewaagde stap in een monopoliemarkt,

maar opnieuw een schot in de roos.

Om ook klanten over de grens van dienst te

kunnen zijn, zijn we vorig jaar samengegaan

met het Amerikaanse Genesee & Wyoming Inc.

Service verlenen

RFF regelt rangeerwerk, transport per spoor,

plus het lossen en laden van goederen. Toen we

startten, was er eigenlijk geen vraag naar onze

service. Inmiddels zien steeds meer bedrijven dat

onze dienst hen véél tijd en kosten bespaart. Ja,

we hebben beslist een risico genomen, met een

forse investering in duurzaam materieel. Maar ons

concept bewijst zichzelf, omdat we niet alleen ónze

winstkansen zien maar ook die voor anderen.

Karel Poiesz

eigenaar Rotterdam Rail Feeding

‘Weet wat jouw bedrijf,

jouw product uniek

maakt. Dan sta je sterk.’


136 INDEx

INDEx 137

ABN AMRO Bank

Arbeidsinspectie kantoor Rotterdam

Assabouh Consulting

B&R Adviesgroep

Bedrijfschap Horeca en Catering

Bedrijfsruimtebank OBR

Bedrijfsverzamelgebouwen

Bedrijven Info Rotterdam

Belastingdienst, Rijnmond

Belastingtelefoon

Benelux-Bureau voor de

Intellectuele Eigendom

Bibliotheek Rotterdam

Bibliotheek Rotterdam,

publieksinformatie

Bloesem! feel goed communicatie,

trainingen en beleving

Borgstellingsregeling/

Microfinanciering

Borgstellingsregeling voor het

Midden- en Kleinbedrijf (BBMKB)

Brandweer Rotterdam-Rijnmond

Buma/Stemra

CCS-Cross Cultural Solutions

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centrum Ondernemen in

Delfshaven (COiD)

Centrumraad

City Informatiecentrum,

startersinformatie

Contact Jonge Bedrijven

COS, Centrum voor Onderzoek

en Statistiek

Crossnotions Multicultureel

Adviesbureau

DCMR Milieudienst Rijnmond

Deelgemeente Charlois

Deelgemeente Delfshaven

Deelgemeente Feijenoord –

Stadswinkel Feijenoord

80

46

112

112

26

72

72

73

46

46

66

12

54

113

80

81

54

46

113

42

20

54

55

124

42

114

47

55

55

56

Deelgemeente Hillegersberg –

Schiebroek

Deelgemeente Hoek van Holland –

Stadswinkel Hoek van Holland

Deelgemeente Hoogvliet –

Stadswinkel Hoogvliet

Deelgemeente IJsselmonde

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

– Stadswinkel Kralingen-Crooswijk

Deelgemeente Noord –

Servicebalie- Stadswinkel Noord

Deelgemeente Overschie

Deelgemeente Prins Alexander –

Stadswinkel Prins Alexander

Deloitte MKB Accountancy &

Advies

Dienst Gemeentewerken

Digiwerk.nl

Droomzaken BV

dS+V, Gemeente Rotterdam,

afdeling Vergunningen

dS+V, Gemeente Rotterdam,

afdeling Vergunningen, team

Horeca & Evenementen

Erasmus Universiteit Rotterdam,

startersinformatie

Etnolife Services B.V.

EVD

F_fect

Fenedex

Gemeentebelastingen Rotterdam

Gemeentebelastingen Rotterdam

Reclame/Precario

GGD Rotterdam-Rijnmond

Goede zaken

Handels- en InvesteringsCentrum

(HIC) Marokko

Havenbedrijf Rotterdam NV,

startersinformatie

Hogeschool INHolland Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

56

56

57

57

57

57

58

58

81

58

114

98

59

59

20

21

88

115

115

60

60

61

115

12

73

21

22

Hogeschool Rotterdam

(Economische Opleidingen)

Hoofdbedrijfschap

Ambachten (HBA)

Hoofdbedrijfschap

Detailhandel HBD

Huibers en van Eersel

IMK

ING-Bank

Jong MKB Rotterdam

Kadaster directie zuidwest

Kamer van Koophandel

Accountantsspreekuur

Kamer van Koophandel

Advocatenspreekuur

Kamer van Koophandel afdeling

Handelsregister

Kamer van Koophandel Juridisch

maatwerkgesprek

Kamer van Koophandel

ondernemingsplan

Kamer van Koophandel,

Overdracht/Overname

Kamer van Koophandel Rotterdam

Kamer van Koophandel Seminars

Kamer van Koophandel

Startersavonden

Kamer van Koophandel,

Programma Starters Buitenlandse

Markten

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijk Nederlands Instituut

van Register Accountants

Koninklijke Notariële

Beroepsorganisatie

KplusV organisatieadvies

LIFt OFF Starterbegeleiding

LiveWIRE

Ministerie van Economische zaken

Ministerie van Sociale zaken en

Werkgelegenheid

22

26

27

116

116

82

124

74

82

66

47

67

38

13

13

23

14

88

27

28

67

117

117

89

48

102

Nederlandse Franchise Vereniging

Nederlandse Orde

van Administratie- en

Belastingdeskundigen

Nederlandse Vereniging van

Makelaars o.g. en

Vastgoeddeskundigen (NVM)

Nieuwe bedrijfsterreinen

Nieuwe kantoorlocaties

Notaristelefoon, De

NOvAA (Nederlandse

Orde van Accountants-

Administratieconsulenten)

OBR, Subsidie verbetering

winkels en bedrijfsruimten

Octrooicentrum Nederland

Ombudsman Rotterdam

Ondernemersbalie OBR

Ondernemershuis zuid

Ondernemersvereniging ROGIAD

OndernemersWerkplaats, De

Orde van Advocaten in het

arrondissement Rotterdam

Rabobank Rotterdam, startersdesk

Regionaal Bureau zelfstandigen

Re-integratietraject/

Voorbereidingsperiode

Rotterdam Media Fonds

Rotterdamse Ondernemers

Organisatie (ROO)

Scholingswinkel Albeda College

SenterNovem

SKAR (Stichting

KunstAccommodatie Rotterdam)

Small Business Publishing B.V. –

Ondernemingsbeurs

Sport en Recreatie, Gemeente

Rotterdam

Stadstoezicht

Stadstoezicht Balie Markten

28

28

74

75

75

66

29

89

14

61

15

15

29

114

68

83

83

23

90

30

118

90

76

16

62

62

63


138 INDEx COLOFON INDEx

Stadstoezicht, afdeling Straat-

en Rivierhandel

Stadswinkel Centrum

Stichting Belangen Organisatie

zelfstandige zonder Personeel

Stichting Bodemcentrum

Stichting Entre Jeunes

Stichting I-Portal

Stichting IntEnt

Stichting Nieuwe Bedrijvigheid

Stichting Ondernemersklankbord

Stichting Seon

Stichting Stimular

Stichting Vrouwennetwerk

Rotterdam (SVR)

Stichting zelfstandigwerken

Syntens, innovatienetwerk voor

ondernemers

trade & Investment Center (tIC)

turkey

transport en Logistiek Nederland

tvdMast

Uitvoeringsinstituut

Werknemersverzekeringen (UWV)

USG Restart

UWV WERKbedrijf (voorheen CWI)

Van Vuuren Advies

Vastgoed OBR

Verbond van Verzekeraars

Vergunningen-servicepunt

gemeente Rotterdam

Visionplanner-starter

VNO-NCW West

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

Werkgeversservicepunt Daad

Your Navigator

zaken Expert BV

zuid West 4, advies in organiseren

zzP-OKÉ

63

63

30

30

125

125

118

119

130

119

99

125

120

120

121

31

84

102

121

104

121

76

99

49

38

31

50

104

130

122

122

126

Karel Poiesz

eigenaar Rotterdam Rail Feeding

‘Elf dubbeltjes

leveren meer op

dan vier kwartjes.’

139


140 LITERATUURLIJST

LITERATUURLIJST 141

Wanneer u zich wilt inlezen in het

starten van een eigen bedrijf, is er een

grote hoeveelheid literatuur beschikbaar.

Hier volgt een willekeurige greep uit

het aanbod.

Diverse informatiebrochures voor starters,

waaronder het Starterspakket en het

Ondernemingsplan.

Uitgaven van de Kamer van Koophandel.

Blaak 40 en Wevershoekstraat 380-388,

Rotterdam.

Handboek ondernemen

Gids voor de startende en kleine

ondernemer over belastingen en

werknemersverzekeringen.

Uitgave van de Belastingdienst.

Verkrijgbaar bij Kamer van Koophandel.

Blaak 40 en Wevershoekstraat 380-388,

Rotterdam.

Belastingkrant voor startende

ondernemers

Uitgave van de Belastingdienst.

Verkrijgbaar bij Kamer van Koophandel.

Blaak 40 en Wevershoekstraat 380-388,

Rotterdam.

20 meest gestelde vragen aan de AA als

Accountant-adviseur voor het MKB

Uitgave van de NovAA,

Nieuwe Parklaan 25, Den Haag.

t 070 338 28 36

R.J. Blom, Leidraad startende ondernemer

Het starten van een bedrijf in de praktijk,

informatie, tips en de succeskansen.

ISBN 9075348312.

Verkrijgbaar in de boekhandel

R.J. Blom,

Startend ondernemerschap in de praktijk

ISBN 9075348401. Verkrijgbaar in de

boekhandel

Academic Service, Het Ondernemingsplan

Van idee tot succesvolle onderneming.

ISBN 9052611416.

Verkrijgbaar in de boekhandel

De Eigen Zaak Arnhem,

Doe het zelf Ondernemingsplan

Stap voor stap handleiding.

ISBN 908070301x.

Verkrijgbaar in de boekhandel

Martin van Huystee & T. Jurgens,

Een vliegende start als ondernemer

De snelst groeiende franchiseformules van

Nederland.

ISBN 9055941859.

Verkrijgbaar in de boekhandel

E. Hamann en G. Hamann,

Je eigen bedrijf

Veertien startende ondernemers vertellen

hun verhaal.

ISBN 9058310035.

Verkrijgbaar in de boekhandel

E. Tyson en J. Schell,

Het Midden- en Kleinbedrijf voor dummies

Pearson Education Uitgeverij, 2000.

ISBN 9043000205.

Verkrijgbaar in de boekhandel

Wolters-Noordhoff B.V.,

Grondslagen van de marketing, werkboek

ISBN 9020732986.

Verkrijgbaar in de boekhandel

M. Borgers en R. Woelinga,

Succesvolle e-mail marketing

ISBN 9076051208.

Verkrijgbaar in de boekhandel

Lichte Lommert, alles over verkopen

ISBN 9032509942.

Verkrijgbaar in de boekhandel


142 COLOFON

COLOFON

Het Rotterdams Startersboek is een uitgave

van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.

De redactie heeft deze uitgave met zorg

samengesteld. toch kan er per ongeluk

een verkeerde vermelding in staan.

Voor eventuele foutieve vermeldingen

of ontbrekende gegevens is de redactie

niet aansprakelijk.

RESEARCH

Carrol Keizerweerd

SAMENStELLING EN REDACtIE

Jacqueline Paul en Frans Petersen

EINDREDACtIE

Jacqueline Paul

CONCEPt EN ONtWERP

studio Lonne Wennekendonk

FOtOGRAFIE PORtREttEN

Carel van Hees

INtERVIEWS

Birgit Bekker

DRUKWERK

Veenman Drukkers

OPLAGE

8000

Meer informatie over het Rotterdams

Startersboek kunt u krijgen bij het

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam,

vakgroep Economie.

POStADRES

Postbus 6575

3002 AN Rotterdam

t 010 205 28 85

F 010 205 28 70

Karel Poiesz

eigenaar Rotterdam Rail Feeding

‘Bewaak je

onafhankelijkheid.

Haal niet onnodig

geld uit je zaak.’

143


144


144

www.ondernemersbalie.rotterdam.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!