13.01.2013 Views

gJ4nO

gJ4nO

gJ4nO

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

negende jaargang » december 2012 » #4

de Fanny’s 2012


inhoudsopgave

2 Topsport Amsterdam Magazine

Pagina 4 - 5

Feestelijke afsluiting weer groot succes

Bewondering en verbazing

bij sportgala Amsterdam

Pagina 8 - 9

Wim van Beusekom

Topsport stimuleert

breedtesport

Pagina 21

Internationale Rugby Federatie

Amsterdam trotse gastheer van

World Series Rugby Sevens

Pagina 26

Nick Driebergen

Pagina 23

Marcel Hesseling

Voeding als onderdeel van

het totale topsportplaatje

99% is in de topsport

niet genoeg

Pagina 28

Marc Veldkamp

Groot squashfeest in

Frans Otten Stadion

Pagina 30

Tessel van Dongen

Mijn mentaliteit heeft

ervoor gezorgd dat ik nog

steeds topsport bedrijf

COLOFON

Topsport Amsterdam Magazine is een uitgave van de

Stichting Topsport Amsterdam. Het magazine verschijnt vier

maal per jaar. Het magazine wordt verzonden naar het bij de

topsport betrokken bedrijfsleven, topsporters, verenigingen,

sportbonden, overheid, promotionele instellingen en pers.

Voorts wordt het magazine verspreid bij Amsterdamse

topsportevenementen.

Redactie: Robbert van Eijden, Kirsten van der Kolk,

Merijn Soeters en Metten de Vries

Hoofdredactie: Yuri van Eijden

Grafische verzorging: Carann.nu Communicatie

Redactie-adres

Topsport Amsterdam

Olympisch Stadion 14

1076 DE Amsterdam

telefoon 020 4 708 708

fax 020 671 34 39

e-mail magazine@topsportamsterdam.nl

twitter @topsportadam

www.topsportamsterdam.nl

Druk

MullerVisual Amsterdam

Jaargang 9 | Nummer 4

December 2012

Omslagfoto’s: Soenar Chamid

BRILJANTSPONSORS

TOPSPORT AMSTERDAM

c o m m u n i c a t i o n

VOLG ONS OP:

www.topsportamsterdam.nl

Ook in Amsterdam vonden dit jaar sportieve

hoogtepunten plaats. Wij kijken met veel voldoening

terug op de twee Davis Cup rondes in onze stad,

waarbij met name het optreden van Federer in het

Westerpark ons nog lang zal bijblijven. Daarnaast

vonden hier dit jaar de EK Handboog, de EK Lacrosse

en het WK Basketbal voor meisjes onder 17 jaar

plaats.

Er waren in 2012 ook teleurstellingen. In het

regeerakkoord werd een streep gezet door de Olympische

Ambitie 2028. Persoonlijk vind ik dit onbegrijpelijk,

omdat hier geen geld mee wordt gewonnen om het

begrotingstekort te dichten. In deze tijden van crisis zijn

ambities nodig, door een streep door deze ambitie te

zetten zullen vele initiatieven verschrompelen. Daar is

de sport niet mee geholpen. In Amsterdam blijven we

desondanks inzetten op breedtesport, talentontwikkeling

en evenementen. Door top- en breedtesport met

elkaar te verbinden hopen we een boost te geven aan

de sportparticipatie, met alle positieve gevolgen voor

obesitas, self esteem en sociale cohesie.

Met veel plezier kijken we vooruit naar 2013, waarin

wederom een aantal mooie evenementen op de

kalender staan. Voorbeelden zijn de World Series Rugby

Sevens en Ladies Open Golf. Ook deze evenementen

willen wij gebruiken om sport te promoten en mensen

te enthousiasmeren om te bewegen. Daarnaast hopen

we natuurlijk Ajax terug te zien in de finale van de UEFA

Europa League in Amsterdam.

Tot slot wil ik u namens alle medewerkers van Topsport

Amsterdam een gezond en sportief 2013 wensen met

veel sportieve hoogtepunten. •

Kornelis Dijkman,

Directeur

voorwoord

2012 een mooi

olympisch jaar

Topsport Amsterdam Magazine

3


Feestelijke afsluiting Amsterdams sportjaar weer groot succes

Voor de derde keer op rij was het Transformatorhuis op het terrein van

de Westergasfabriek het decor voor de verkiezing voor de Amsterdamse

sporters van het jaar. Toch slaagde de organisatie erin om er wederom

iets bijzonders van te maken. De reacties op de dinershow waren

dan ook over het algemeen zeer lovend. De spectaculaire optredens

afgewisseld met lekkere hapjes vielen duidelijk in de smaak.

Grote voorbeelden

Toch was iedereen zich ervan bewust dat het daar niet om draaide deze

avond. De sporters stonden natuurlijk centraal en toen alle Amsterdamse

kampioenen de zaal in kwamen klonk er een daverend applaus. Terecht,

want naast Nederlandse, Europese en wereldkampioenen verschenen er

dit jaar ook Olympische kampioenen op het podium. Sportwethouder

Eric van der Burg kwam dan ook superlatieven tekort en sprak van grote

voorbeelden. “Niet eens zo zeer vanwege hun prachtige, sportieve

prestaties, maar omdat zij doelen stellen, daar vol voor gaan en ze

vervolgens ook halen.”

Chantysha Netteb

Na de wijze woorden van de wethouder kondigde Tom Egbers het

hoogtepunt van de avond; de uitreiking van de Fanny’s. De awards

werden dit jaar uitgereikt door voormalige winaars en iconen uit de

4 Topsport Amsterdam Magazine

Bewondering en verbazing

bij sportgala Amsterdam

Chantysha Netteb, Frank de Boer, de Amsterdamse hockeymannen,

Marlou van Rhijn, Floris Evers, Tom Egbers, een sfeervol aangekleed

Transformatorhuis en alle kampioenen van Amsterdam. Dat waren

de belangrijkste ingrediënten voor het Sportgala van Amsterdam, dat

17 december werd gehouden. Tijdens een spetterende dinershow

stond eigenlijk maar één vraag centraal: Wie krijgen dit jaar de

felbegeerde Fanny’s uitgereikt?

tekst ROBBERT VAN EIJDEN Foto SOENAR CHAMID

Amsterdamse sportwereld. De eerste die daarom op het

podium werd geroepen was voormalig zwemmer Nick

Driebergen om de Fanny uit te reiken aan het talent

van het jaar. De strijd was spannend, maar uiteindelijk

was de keuze gevallen op turnster Chantysha Netteb. Zij

werd in 2012 Europees kampioen bij de junioren op het

onderdeel sprong.

De Boer volgt Urbanus op

Vervolgens was het de beurt aan Charles Urbanus

om bekend te maken wie de coach van het jaar was

geworden. Hiermee wees hij zijn eigen opvolger aan,

want in 2011 was de voormalig honkbalcoach zelf de

beste van Amsterdam. Hij versloeg destijds ondermeer

Frank de Boer, maar dit jaar was het wel raak voor de

Ajax-trainer. “Vooral omdat hij zich een moeilijke tijd zo

knap staande heeft gehouden met zijn team”, verklaarde

Urbanus. “Met het kampioenschap tot gevolg.”

Hockeyers verslaan Ajax

Bij de ploeg van het jaar, bekend gemaakt door

oud-roeister Kirsten van der Kolk, waren de rollen

omgedraaid. Waar Ajax vorig jaar nog de glorieuze

winnaar was, ging deze prijs nu aan de neus van de

voetballers voorbij. De jury koos namelijk voor de

hockeymannen van Amsterdam. “Een enorme eer”, sprak

aanvoerder Taeke Taekema. “Ik kan bijna niet geloven

dat we Ajax hebben verslagen. Vergeleken met voetbal is

hockey maar een kleine sport.”

Blade Babe en Evers

Tot slot kwamen achtereenvolgens de sportvrouw en

de sportman aan bod, uitgereikt door respectievelijk

oud-hockeyster Carole Thate en oud-tafeltennisser

Trinko Keen. Thate had de eer om de Fanny te

overhandigen aan Paralympisch atlete Marlou van Rhijn,

ook wel bekend als de ‘Blade Babe’. Zij pakte tijdens

haar atletiekdebuut op de Spelen in Londen goud en zilver en verbaasde

daarmee de hele wereld. Van Rhijn was trots op haar uitverkiezing: “Fijn

om eens tot sportvrouw verkozen te worden in plaats van gehandicapte

sporter.”Verbazing was er ook bij het hilarische filmpje van sportman van

het jaar Floris Evers. De aanvoerder van het Nederlands hockeyteam dat

in London zilver pakte, zit momenteel in India en kon daarom niet tijdens

het sportgala aanwezig zijn. In een filmpje bedankte hij iedereen voor het

stemmen, maar de rest van de boodschap kwam vermoedelijk niet helemaal

over in de zaal. Op de muur achter hem prijkte namelijk een enorme rode

penis als ‘symbool van geluk’ en dat zorgde voor nogal wat consternatie.

Dat was een mooi einde van het officiële gedeelte en zorgde ervoor dat de

stemming er op de afterparty goed in zat. Na afloop ging iedereen tevreden,

maar ook nieuwsgierig naar huis. Wat brengt het komende sportjaar? En hoe

ziet het volgende sportgala eruit? Wordt in 2013 vervolgd. •

Topsport Amsterdam Magazine

5


De onmisbare schakel

op weg naar goud.

Topsport Amsterdam dankt alle sponsoren die de Finale van de Topsport in

Amsterdam 2012 mede mogelijk hebben gemaakt. Dankzij deze bedrijven

is het een fantastische avond geworden!

www.topsportamsterdam.nl

FOTO’S SOENAR CHAMID

De Finale 2012 in beeld

Topsport Amsterdam Magazine

7


Topsport stimuleert breedtesport

8 Topsport Amsterdam Magazine

De Olympische ambitie was een aanleiding voor Amsterdam een trackrecord

aan topsportevenementen op te bouwen. De ambitie blijft bestaan, al

valt het olympisch perspectief weg.Amsterdam laat zien dat ze in staat is

grote evenementen te organiseren. Wim van Beusekom houdt zich, via

sportservice Amsterdam, vanaf het begin bezig met de side-events van deze

topevenementen.

tekst KIRSTEN VAN DER KOLK Foto MERIJN SOETERS

Wim van Beusekom is een man met een missie. En

met een passie. Ooit begon hij aan het CIOS om

voetbaltrainer en turnleraar te worden. Hij zag al

snel dat daar geen droog brood in te verdienen

was en dus richtte van Beusekom zich op het vak

bewegingsrecreatie. Sinds hij in 1981 bij de gemeente

Amsterdam kwam werken, heeft hij zich bezig gehouden

met sportstimulering.

“Mijn passie is altijd geweest hoe ik Amsterdammers

kennis kan laten maken met een bepaalde sport en

tegelijkertijd ook voorwaarden kan creëren hen te

laten doorstromen naar een vereniging. Ik ben

begonnen als sportbuurtwerker in de Pijp. Daar moest

ik voor diverse doelgroepen sport promoten in de wijk.

Dat was erg leuk. We waren een aanvulling op

de georganiseerde sport.”

Side-events

“Toen Amsterdam ervoor koos om zich ook

op de topsportevenementen te richten,

heb ik mij meteen afgevraagd hoe we

die zouden kunnen gebruiken om ook de

breedtesport te stimuleren. Dat is op zich

niets nieuws. Dat gebeurde in de jaren ’70

al. Ik heb er alleen voor gezorgd dat er

een model is gecreëerd om het evenement

samen met bonden, stadsdelen,

scholen, sportverenigingen, collega’s

van sportstimulering Primair Onderwijs,

Topscore (VO) en aangepast sporten in

de markt te kunnen zetten. Je kunt geen

topsportevenement meer organiseren

zonder side-events. Onder side-events

versta ik alle aanvullende sportactiviteiten

die aangeboden worden voorafgaand

en tijdens het wedstrijdprogramma. Mijn

motto is: ‘Top- en breedtesport meer met

elkaar verweven, waardoor het sporten en

bewegen in Amsterdam meer gaat leven.’

Komend jaar komen er weer heel wat

sportieve topevenementen aan waarvoor

we side-events gaan organiseren, zoals het

EK Squash, de Worldseries Rugby Sevens,

EK Streetdance, de Europa League Finale

Voetbal en de aanloop naar het WK Roeien

in 2014.”

Giro

“Tijdens de Giro d’italia in 2010 zijn we

serieus met side-events begonnen. Het

was een groot succes. Ons doel was om

de Amsterdammers te informeren en te

betrekken. Per evenement bepalen we de

doelgroepen en het programma.

In samenwerking met de KNWU en de wielervereniging Amsterdam hadden

we een programma ontwikkeld waarin we kinderen op de basisschool

kennis hebben laten maken met fietsen. De docentenscholing speelde

hier een belangrijke rol in. Kinderen bereik je immers via de docenten. Die

kregen een clinic en een reader. In de reader werden linken gelegd met

topografie, geschiedenis, techniek en nog veel meer. Ze konden mtb-en op

het schoolplein en we hadden een quiz samengesteld. De scholen uit het

voortgezet onderwijs hebben we uitgenodigd in het Velodrome kennis te

maken met de wielersport. Het enige dat we toen nog niet goed hebben

gedaan, was de ‘follow-up’. Daar hebben we van geleerd.”

Follow-up

“Afgelopen jaar was de Davis Cup één van de evenementen waarbij we in

samenwerking met de KNLTB side-events organiseerden door middel van een

serie gratis streettennis activiteiten op diverse pleinen van Amsterdam. Met

een pakket van tennisattributen hebben tennisleraren van de KNLTB, samen

met SportService Amsterdam en medewerkers van diverse stadsdelen, de

kinderen met leuke oefeningen en wedstrijdvormen de basis van het tennis

bijgebracht. Dit jaar gaan we daar samen met de KNLTB en de stadsdelen

een vervolg aan geven. De doelstellingen zijn hetzelfde, alleen de kapstok is

anders. We willen juist die follow-up. Dus niet alleen side-events vooraf en

tijdens het sportevenement, maar ook achteraf.”

WK Beachvolleybal

“Waar ik ook trots op ben, is dat we juist door middel van een side-event

een topevenement hebben weten binnen te halen. Afgelopen jaren hebben

we het beachvolleybal op de Dam georganiseerd. De Dam wordt bijna twee

weken lang omgetoverd tot een beachsportparadijs. Zowel beachvolleybal

als beachsoccer werden gedemonstreerd en ook hier kwamen top- en

breedtesport samen. Naast de eredivisiespelers hebben onder andere

ook scholieren en ambtenaren met de sporten kunnen kennismaken. Dit

evenement heeft zeker meegeholpen het WK Beachvolleybal in 2015 binnen

te halen. •

Topsport Amsterdam Magazine

9


voelen

proeven

wil je ook puur beleven?

ruiken beleven

Wij feliciteren de

sporTmAn

van het jaar 2012

met zijn award!

info@puurprodukties.nl | www.puurprodukties.nl

De rode draad door ons hele

assortiment is de prachtige

grachtengordel van Amsterdam

Blue Boat Company is een Amsterdamse Rondvaartrederij

gelegen tegenover het Max Euweplein. Onze rederij

vaart met acht luxe en moderne schepen. Twee worden

aangedreven door elektromotoren op groene stroom en

zes hiervan zijn rolstoel toegankelijk. Van april tot en met

oktober kunt u ook een privé rondvaart maken op onze

open sloep (Blue Sky Boat).

Blue Boat Company bedient naast de binnen-en

buitenlandse toeristen ook het MKB en corporate

Q Plastics B.V. levert hoogwaardig granulaat (kunststof

korrels), direct uit voorraad. Ook verwerken we uitval en

restmaterialen tot regranulaat, zodat deze materialen weer

opnieuw inzetbaar zijn. Onze klanten zijn werkzaam in de

spuitgiet- en kunststofverwerkende industrie in Nederland,

België en Duitsland.

Dankzij ons uitgebreide netwerk en onze jarenlange ervaring

weten we ook de logistiek goed in te richten. Op die manier

bedrijfsleven middels bedrijfs- en/

of familie-uitjes zoals lunch-, borrelen

dinerrondvaarttochten op een

privéboot. De rode draad door ons

hele assortiment is de prachtige

grachtengordel van Amsterdam, die de

hoofdrol speelt in al onze producten.

Onze boten varen het hele jaar en zijn

uitermate geschikt voor groepen van

max.80 personen per boot.

Wij hopen u aan boord van onze

schepen welkom te mogen heten om

ook u op onze unieke manier kennis te

laten maken met prachtig Amsterdam.

Info:www.blueboat.nl •

Q Plastics levert

hoogwaardig granulaat

helpen we ondernemingen om het gebruik

van kunststoffen in het productieproces te

optimaliseren. En daarmee grondstoffen

en kosten te besparen. Want onze klanten

staan voor de uitdaging om zo duurzaam en

economisch mogelijk te produceren.

Ondernemen vereist, net zoals topsport,

focus en doorzettingsvermogen. Vandaar

onze keuze om business partner van Topsport

Amsterdam te worden. We leveren graag een

bijdrage aan het optimaliseren van de sport in

onze hoofdstad.

Meer informatie over Q Plastics? Bezoek dan

www.q-plastics.com of bel met 020 888 4253.

Uw contactpersoon is Catelijne Schoots. •

nieuwe leden

Topsport Amsterdam Magazine

11


Indrukwekkend!

Als drukker weten wij wat het is om een punt te drukken. Amsterdam

Hockey heeft afgelopen jaar op indrukwekkende wijze bewezen hier ook

zeer goed in te zijn. Namens het gehele MullerVisual Communications

team van harte gefeliciteerd!

Wij feliciteren de

sporTploeg

van het jaar 2012

met hun award!

MullerVisual

Keurenplein 4, 1069 CD Amsterdam

Tel. 020 410 61 61, Fax 020 410 61 60

www.mullervisual.com

MullerVisual

Keienbergweg 109, 1101 GG Amsterdam Zuidoost

Tel. 020 342 54 25, Fax 020 342 54 35

www.mullervisual.com

c o m m u n i c a t i o n

Wij feliciteren de

sporTvrouW

van het jaar 2012

met haar award!


14 Topsport Amsterdam Magazine

B USINESSC LUB

Zwembad • Horeca • Evenementen

Sloterparkbad

c o m m u n i c a t i o n

Topsport Amsterdam Magazine

15


16 Topsport Amsterdam Magazine

Zesdaagse van

Amsterdam

De Zesdaagse van

Amsterdam is dit jaar

gewonnen door Michael

Mørkøv en Pim Ligthart.

Het Deens-Nederlandse

duo bleef op de laatste dag

de concurrentie nipt voor.

FOTO ZESDAAGSE VAN AMSTERDAM

FOTO SOENAR CHAMID

tCs Amsterdam Marathon

Tijdens de 37e editie van de TCS

Amsterdam Marathon sneuvelden

twee parcoursrecords. Bij de heren

verbeterde Wilson Chebet het

oude record met drie seconden en

won in een tijd van 2.05.41. Bij de

dames scherpte Meseret Hailu het

record aan met bijna een minuut

en won in een tijd van 2.21.09.

FOTO MERIJN SOETERS

Ben Bril Memorial

In een bomvol Carré was ook dit jaar weer De Ben Bril Memorial.

Dit boksgala staat ieder jaar garant voor enorm boksspektakel.

Invacare Doubles Masters

De Amsterdamse rolstoeltennisster Jiske Griffioen heeft samen

met haar dubbelpartner Aniek van Koot de Invacare Doubles

Masters op haar naam geschreven.

terugblik

Topsport Amsterdam Magazine

17


Huldiging van Amsterdamse

olympiërs en paralympiërs

met koninklijk tintje

Een bijzonder moment op twintig november tijdens de Zesdaagse van Amsterdam.

Ruim veertig Amsterdamse sporters en coaches werden door sportwethouder Eric

van der Burg gehuldigd voor hun deelname aan de Olympische en Paralympische

Spelen. De Wethouder van Sport mocht bovendien namens Hare Majesteit

de Koningin een koninklijk lintje uitreiken aan de acht Amsterdamse hockeysters

die goud wonnen in Londen.

tekst MERIJN SOETERS Foto MERIJN SOETERS

De bijeenkomst in het Velodrome

was opgezet om de Amsterdamse

olympiërs en paralympiërs te

bedanken voor de onvergetelijke

sportieve hoogtepunten die zij het

Nederlandse volk hebben gebracht

tijdens de Olympische Spelen. Van

der Burg benadrukte in zijn speech

de belangrijke rol die hij voor de

Amsterdamse topsporters ziet. De

wethouder sprak over de inspirerende

en verbindende functie van sport

en over de kracht van de boodschap

die de sporters uitbrengen met hun

prestaties.

Acht van de aanwezige sporters,

de Amsterdamse hockeysters die

in Londen de gouden medaille

veroverden, ontvingen op het podium een extra

onderscheiding. Naomi van As, Merel de Blaey, Eva

de Goede, Ellen Hoog, Kim Lammers, Kitty van Male,

Sophie Polkamp en Joyce Sombroek werden namens

Hare Majesteit de Koningin geridderd in de Orde Oranje-

Nassau voor hun uitzonderlijke sportieve prestatie. De

meesten van hen hadden vier jaar eerder in Beijing ook

al goud gewonnen. De niet-Amsterdamse hockeysters

werden eerder al in hun eigen gemeentes geridderd.

Via het sociale medium Twitter lieten de dames

meermaals weten trots en vereerd te zijn om geridderd

te worden. Naomi van As had er al even op moeten wachten: “Onderweg

naar het Velodrome....eindelijk worden we RIDDER!!!” Later op de avond

tweette ze: ”RIDDER!!! Deze krijgt een mooi plekje!!!!”.

Ook Ellen Hoog had wat geduld moeten opbrengen na de Olympische

Spelen: “Yeeaah eindelijk een ridder! Best wel een beetje trots :)”. Eva

de Goede, op haar 23e al goed voor twee olympische medailles, liet ook

weten trots te zijn op haar tweede goud: “IK BEN EEN RIDDER!!! #trots

#cool”. Wethouder Van der Burg noemde de Amsterdamse sporters

een inspiratie voor de jeugd: “Zien sporten doet sporten. Olympisch

zien sporten doet sporten én dromen. Dromen van misschien wel een

olympische medaille...” •

Topsport Amsterdam Magazine

19


SPORT & STRATEGIE BERICHT OVER TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE

SPORT EN VOORZIET IN DE GROTE BEHOEFTE AAN ACTUELE, JOURNALISTIEKE

EN SPORTSPECIFIEKE INFORMATIE DIE LEEFT ONDER DE LEZERS.

Maar liefst 2.500 beleidsmakers, bestuurders

en managers in de sportwereld en de daarmee

verbonden omgeving (bedrijfsleven, media,

onderwijs en overheden) zijn lid geworden

van het platform Sport & Strategie.

GRATIS PROEFNUMMER

Met plezier bieden we u de mogelijkheid om kennis

te te maken met Sport Sport & Strategie. U kunt een gratis

proefnummer aanvragen met het hoofdartikel

hoofdartikel

“Als één stad sportstad is, is, dan Amsterdam”, waarin

wethouder Sport Sport Carolien Gehrels haar visie geeft

op Amsterdam en de olympische kandidatuur.

U kunt het proefnummer aanvragen op

sport@arko.nl o.v.v. Sport & Strategie 201002*.

*zolang de voorraad strekt

PROFITEER VAN 50%

INTRODUCTIEKORTING

EN EEN GRATIS EXEMPLAAR

VAN VANUIT HET NIETS

Kent u Sport & Strategie al, maar bent u

nog geen lid lid geworden van van het platform?

Dan kunt u u nu nu een introductieabonnement

nemen. U ontvangt dan 10 edities van

Sport & Strategie en betaalt slechts

€ 95,- voor het eerste jaar. Daarbij

krijgt u het boek Vanuit het Niets.

Hoe Nike de hardloopwereld

veroverde gratis.

U kunt het introductieabonnement

aanvragen aanvragen op www.sportenstrategie.nl

www.sportenstrategie.nl

50% 50%

introductiekorting

introductiekorting

en een GRATIS GRATIS

exemplaar exemplaar van van

Vanuit Vanuit het het Niets Niets

Amsterdam trotse gastheer van

World series

rugby sevens

tekst METTEN DE VRIES Foto IRB

De Internationale Rugby Federatie (IRB) heeft bekend

gemaakt dat Amsterdam één van de vier speelsteden

is voor de IRB Women’s Sevens World Series. De

World Series, die voor de heren al langer bestond,

wordt dit seizoen voor het eerst ook voor dames

georganiseerd. De vierde en laatste ronde zal op 17 en

18 mei plaatsvinden in Amsterdam, gelijktijdig met het

Amsterdam Sevens toernooi.

De laatste jaren had Amsterdam met het Amsterdam Sevens

toernooi al een sterk bezet toernooi in handen. De afgelopen

edities reisde de wereldtop af naar Sportpark de Eendracht

om deel te nemen aan het Sevens toernooi op het Nationaal

Rugby Centrum. Voor komend jaar is de keuze gemaakt om de

World Series stop te organiseren tijdens hetzelfde weekend

als de Amsterdam Sevens. De World Series zal de Amsterdam

Sevens niet vervangen, maar ernaast georganiseerd worden.

De keuze van de IRB voor Amsterdam als één van de vier

speelsteden van de World Series past volledig bij de ambities

van de Nederlandse Rugby Bond (NRB). In 2016 zal rugby haar

rentree maken op de Olympische Spelen. De NRB heeft de

ambitie uitgesproken om bij de dames mee te draaien in

de wereldtop. Dit resulteerde in de opzet van een fulltime

trainingsprogramma, wat inmiddels twee jaar draaiende

is. Nederland heeft in twee jaar laten zien mee te kunnen

draaien in de wereldtop.

De IRB waardeert de grote inspanningen van de NRB en

beloont de bond daarom met één van de vier stops van de

Sevens World Series. De World Series dient een mondiaal

podium te gaan vormen om meer aandacht te krijgen voor

het rugby Sevens. Met het jaar 2016 in het vooruitzicht,

wanneer rugby zal terugkeren als Olympische sport, wil

de IRB de sport naar een hoger platform tillen. Nederland

wordt daarin gezien als één van de voorbeeldlanden.

De eerste ronde van de Sevens World Series heeft

inmiddels plaatsgevonden. In Dubai wist Nederland beslag

te leggen op de achtste plaats. Na Houston (februari) en

Guangzhou (maart) zal het internationale rugby op 17 en

18 mei Amsterdam aandoen. Voor eigen publiek zullen

de Nederlandse Sevens dames dan op jacht gaan naar

wellicht hun eerste World Series titel! •

Topsport Amsterdam Magazine

21


mansveld expotech

uw partner in licht, beeld, geluid,

tijdelijke energievoorziening en rigging

Mansveld Expotech laat uw klanten technologie

ervaren zoals ze dat nog nooit ervaren hebben. Wij

adviseren, ontwerpen en verhuren alle technische

voorzieningen voor de live communicatie branche;

beurzen, tentoonstellingen, congressen en in- en

outdoor evenementen. Maar ook voor vergaderingen

en belangrijke presentaties kunt u met onze hulp uw

klanten net dat beetje extra bieden. Of het nu gaat om

het ontwerpen en uitvoeren van totaalconcepten of om

het huren van een enkel item. Mansveld Expotech vindt

voor u en uw klanten een oplossing op maat.

Bedenkt u eens wat de juiste afstemming van licht,

beeld, geluid, tijdelijke energievoorziening, rigging én

ict aan synergie voor uw organisatie en uw klanten kan

betekenen. Mansveld Expotech haalt door een juiste

combinatie van techniek het maximale uit uw product/

dienst- of bedrijfspresentatie. We creëren een omgeving

waarmee u uw boodschap helder en duidelijk kunt

overbrengen aan uw klanten, waarmee u zich kunt

onderscheiden van de concurrent en waarmee u uw klant

kunt overtuigen.


Stand van Carglass tijdens de

AutoRAI 2011 waar Mansveld

Expotech verantwoordelijk was voor

de complete technische realisatie

van het licht, beeld en geluid.

Om u en uw klanten het optimale en het nieuwste van het nieuwste

te kunnen bieden, wordt ons aanbod continu aangevuld met de

meest innovatieve producten en de meest nieuwe, unieke en originele

technologische ontwikkelingen.

Met meer dan honderd betrouwbare, flexibele professionals, opererend

vanuit vier locaties, twee locaties in Amsterdam (hoofdkantoor en

Amsterdam RAI), één locatie in Eindhoven en één locatie in Maastricht (MECC

Maastricht), bieden wij uitgebreide kennis, kwaliteit en creativiteit en werken

wij dicht bij de klant.

Voor een compleet overzicht van onze producten verwijzen wij u graag

naar onze webshop op www.mansveldexpotech.nl/webshop waar u een

vrijblijvende offerteaanvraag kunt doen. Of download op deze site de gratis

app van de webshop voor iPhone en Android.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten en zien wat we precies voor u

kunnen betekenen, dan kunt u contact met ons opnemen, of een bezoek

brengen aan onze website www.mansveldexpotech.nl.

Mansveld Expotech Amsterdam (hoofdkantoor)

Kollenbergweg 56, 1101 AR Amsterdam, Postbus 12530, 1100 AM Amsterdam

T +31(0)20 312 80 80, F +31(0)20 312 80 90, E info@mansveldexpotech.nl •

marcel Hesseling:

voeding als onderdeel van

het totale topsportplaatje

Daar waar in de topsport elk detail het verschil kan betekenen tussen winst en verlies, wordt

in groeiende mate aandacht besteed aan de invloed die voeding op dit proces kan hebben.

Niet alleen de voedingsstoffen die een topsporter binnenkrijgt, maar ook het moment

waarop deze worden opgenomen, zijn van invloed op herstel, opbouw van spiermassa en

sportieve prestaties. Vanaf het seizoen 2012/2013 worden de sporters van CTO Amsterdam

op dit gebied begeleid door Marcel Hesseling. De voedingsspecialist hoopt de topsporters

meer bewust te maken van de positieve invloed die voeding kan hebben op hun prestaties.

tekst METTEN DE VRIES Foto MERIJN SOETERS

Het eerste wat Hesseling schetst is de grote diversiteit

tussen de sporters en hun kennis over voeding. “De ene

sporter is vaak met voeding bezig en komt bij mij met

vragen over welke soorten eiwitten hij het beste kan

gebruiken en op welk moment van de dag hij die moet

binnenkrijgen. Een andere sporter weet überhaupt

niet waarom hij eiwitten zou moeten binnenkrijgen!”

Niet alleen de kennis bij de sporters verschilt, maar ook

hun behoeftes. Een voedingspatroon dat goed uitpakt

voor een duursporter is voor de meeste teamsporters

ongeschikt. Zelfs tussen sporters uit dezelfde tak van

sport kunnen de verschillen groot zijn.

Elke sporter is uniek, ook op het gebied

van hun voedingsbehoeftes.

De voedingsspecialist is dan ook geen

voorstander van kant en klare schema’s.

“Je leeft dan volgens het schema en niet

omdat je snapt waarom je bepaalde

voedingskeuzes maakt. Ik wil dat sporters

zelf bewust worden wat zij nodig hebben.

Zij moeten uiteindelijk de goede keuzes

maken als zij in de winkel staan.” Als

alternatief probeert Hesseling aan de

hand van workshops de sporters te

interesseren in voeding. In kleine groepen

wordt theorie over voeding gekoppeld

aan de praktijk, door samen met de sporters te bespreken welke producten

ze moeten gebruiken en waarom.

Inmiddels merkt Hesseling dat de sporters zich meer bewust worden van wat

voeding voor ze kan betekenen. “Sporters zien sportvoeding vaak als iets

negatiefs, als een verbod op wat ze allemaal niet mogen eten.

Ik probeer ze juist de positieve kant te laten zien, wat je allemaal uit voeding

kunt halen om betere resultaten te halen als sporter.” Zowel de sporters als

de begeleiding eromheen beseffen dat de sportdiëtist iets toe kan voegen

aan het behalen van hun doelen. Voeding is een onderdeel van het totale

topsportplaatje geworden. •

22 Topsport Amsterdam Magazine 23

Topsport Amsterdam Magazine


Ontmoetingsplaats voor vernieuwende gedachten

De Westergasfabriek, stoere industriële locaties. Verweerde muren, hoge plafonds, monumentale

dakconstructies. Met smaak gerenoveerd en voorzien van alle gemakken en voorzieningen van

deze tijd. Geschikt voor de meest uiteenlopende evenementen: beurzen, congressen, workshops,

diners, festivals en modeshows. Gespecialiseerde partners, full service begeleiding.

Bent u op zoek naar een inspirerende locatie? Dan is de Westergasfabriek

iets voor u. +31(0)20 586 07 10 events@westergasfabriek.nl www.westergasfabriek.nl

GETAPT IN 175 LANDEN

MAAR WIJ WAREN EERST


26 Topsport Amsterdam Magazine

99% is in de top sport niet genoeg

olympisch zwemmer nick Driebergen kiest voor beëindiging van carrière

Ook dit jaar is een groot sporttalent verkozen tot Amsterdamse sporttalent

van het jaar. Daar waar dit talent een succesvolle carrière in het vooruitschiet

ligt, sloot een voormalig Amsterdams talent van het jaar eind november zijn

carrière af. Nick Driebergen, in 2007 winnaar van de Fanny voor sporttalent, is

topsporter af. De tweevoudig olympisch zwemmer vindt het een goed moment.

“Je moet alleen doorgaan als je er 100% achter staat. 99% is niet genoeg.”

tekst METTEN DE VRIES Foto MERIJN SOETERS

De keuze van Nick Driebergen, pas 25 jaar oud, lijkt voor

velen geen logische keuze. Na de Olympische Spelen, waar

hij individueel tot twee top-tien plaatsen reikte en met

de Nederlandse wisselslagestafette in de finale uitkwam,

laste de topzwemmer een pauze in om zijn toekomst

te overdenken. Toevallig genoeg had hij dezelfde

vakantiebestemming als Jacco Verhaeren, de olympische

zwemcoach die net als Driebergen twijfelde over zijn

toekomst. Verhaeren twijfelde en koos om te stoppen als

coach. Een keuze die Driebergen begrijpt: “Jacco had het

gevoel dat hij zich niet weer vier jaar voor de volle 100%

kon geven voor zijn zwemmers. Dan moet je het niet

doen, 99% is in de topsport simpelweg niet genoeg.”

“Ik ben er van overtuigd

dat ik mijn tijden de

komende vier jaar had

kunnen verbeteren.”

Nadat Driebergen in 2008 zijn olympische debuut had

gemaakt, was zijn doel voor 2012 een heldere: uitkomen in

een olympische finale. Hij slaagde daarin en had wat hem

betreft nog maar één doel waar hij naar toe zou willen

werken: een medaille op een WK of bij de Olympische

Spelen. Een doel waarvan hij niet wist of hij dit voor

elkaar kon krijgen. “Ik ben er van overtuigd dat ik mijn

tijden de komende vier jaar had kunnen verbeteren.

De concurrentie staat echter ook niet stil. Ik twijfelde

of ik genoeg progressie had kunnen boeken om een

medaille te winnen.”

Tegelijkertijd was dit het enige doel waarvoor

Driebergen nog eens vier jaar alles zou willen opgeven.

Zonder helder doel niet zwemmen, aldus Driebergen.

Dit begon al op zijn 10e met het willen halen van

NJK-limieten en bleef tot in 2012 zijn drijfveer. Voor

2013 stelt hij nieuwe doelen op een heel ander vlak.

De student sportmarketing aan de JCU hoopt zo snel

mogelijk zijn studie af te ronden en aan het werk te

kunnen in de sport. Een nieuwe omgeving, waarin

hij niet 25 uur per week zal zwemmen, maar waarin

hij verwacht zijn ervaring als wedstrijdzwemmer te

kunnen toepassen. “Ik weet zeker dat een werkgever

de waarde herkent van mijn ervaring als topsporter.

Discipline, samen doelen stellen en daar naar toe

werken.. dat zijn eigenschappen waar je ook in het

werkveld iets aan hebt.”

“Ik weet zeker dat

een werkgever de

waarde herkent

van mijn ervaring

als topsporter.”

Daar waar Driebergen zijn carrière afsluit, staan in het

zwemmen en andere sporten Nederlandse talenten

te trappelen om de nieuwe Nederlandse olympische

helden te worden. Driebergen, zelf in 2007 winnaar

van een Fanny, heeft wel wat tips klaar voor de

genomineerden van dit jaar: “Het klinkt ontzettend

cliché, maar als er één ding is dat ik geleerd heb, is

dat je plezier moet hebben in je sport. Topsport moet

je niet doen omdat je talent hebt, maar omdat je het

leuk vindt om te doen.” Daarnaast blijft Driebergen

hameren op het stellen van doelen. “Stel voor elk

seizoen realistische doelen op met je coach en werk

daar naar toe. Ook als het even tegenzit.”

“na jaren fulltime

op topsport gericht

te zijn, is dit een

geheel nieuwe

uitdaging.”

Voor Driebergen zelf liggen deze doelen de komende

jaren dus niet meer in het zwembad. De oud-zwemmer

- hij moet er zelf nog erg aan wennen om zichzelf zo

te noemen - ziet echter nieuwe doelen in het ‘normale

leven’. “Na jaren fulltime op topsport gericht te zijn,

is dit een geheel nieuwe uitdaging. Ook dat kan leuk

zijn!” Zijn topsportcarrière eindigt, maar Driebergen

heeft nieuwe doelen gevonden om zich 100% voor in

te zetten. •

Topsport Amsterdam Magazine

27


groot squashfeest in Frans otten stadion

28 Topsport Amsterdam Magazine

europees Kampioenschap

met meer teams dan ooit

Het Europees Kampioenschap squash voor landenteams komt in mei

volgend jaar naar Nederland. Waar anders kan zo’n groot squashevenement

worden gehouden dan in het Frans Otten Stadion in Amsterdam.

Marc Veldkamp, technisch directeur van de Nederlandse squashbond,

blikt alvast vooruit. Hoe staat het met de organisatie, wat verwacht hij van

het toernooi en hoe gaan de Nederlanders het doen?

tekst ROBBERT VAN EIJDEN Foto MERIJN SOETERS

Wie in Nederland denkt aan squash, komt eigenlijk

automatisch uit bij het Frans Otten Standion in

Amsterdam. Het grootste squashcentrum van Europa

is dan ook de ideale locatie voor het naderende EK

squash. “In verband met het 75-jarig jubileum van de

Nederlandse squashbond en het veertigjarig bestaan

van de Europese squash federatie wordt het evenement

groter dan ooit”, vertelt Marc Veldkamp. “Voor het eerst

wordt in alle divisies op hetzelfde tijdstip en dezelfde

locatie gespeeld. Dit betekent dat er liefst veertig landen

deelnemen aan het EK in Nederland.”

Een hele operatie voor de organisatie, weet ook

Veldkamp: “We zijn druk bezig met vervoer en

hotels voor de teams, maar natuurlijk ook de

subsidieaanvragen. Gelukkig ligt er van de Europese

squash federatie een draaiboek klaar voor dit soort

evenementen. Bovendien hebben wij als Nederlandse

bond ook al de nodige ervaring op dit gebied. Er zijn hier

namelijk al diverse EK’s en WK’s gehouden.”

Opdracht is winnen

Voor de Nederlandse teams staat er in mei heel wat op het

spel, zeker voor de mannen. Die zijn vorig jaar gedegradeerd

naar de B-groep en het is de bedoeling dat zij tijdens het

komende EK weer promoveren naar de hoogste divisie.

“Bij de mannen ligt het, op de toplanden Engeland en

Frankrijk na, redelijk dicht bij elkaar, dus degraderen kan

een keer gebeuren. Maar de mannen moeten nu wel weer

promoveren”, vertelt Veldkamp. “En dat moet ook kunnen.

Er zijn één of twee concurrenten, maar de opdracht is simpel:

winnen.”

Voor de dames, die wel op het hoogste niveau zullen

acteren, is winnen geen reëel doel. Hoewel ze in 2008

nog de Europese titel wisten te pakken, is Engeland zoals

altijd torenhoog favoriet. “Maar een plek bij de eerste

drie behoort wel tot de mogelijkheden”, vult de technisch

directeur aan, die zowel bij de mannen als de vrouwen ook

andere winstmogelijkheden ziet. “Ik hoop dat we een aantal

van onze jonge talenten aan het werk kunnen zien.”

Jeugd heeft de toekomst

De squashbond heeft ruim twee jaar geleden bewust

gekozen voor een nieuw jeugdbeleid. Het doel is om

zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren voor deze

sport, om vervolgens de grootste talenten door te laten

stromen naar de Europese top.

Langzaam begint dit zijn vruchten af te werpen, want

jonge squashers als Rick Penders, Mark ter Sluis, Ilona

Lagerweij en Tessa ter Sluis kloppen nadrukkelijk op

de deur. “Om dit proces te bespoedigen, organiseren

wij in samenwerking met Topsport Amsterdam een

aantal schoolactiviteiten rondom het evenement.

Ook kunnen de jeugdige toeschouwers zelf aan de slag

tijdens het EK.”

Al met al belooft het in het Frans Otten weer een groot

squashfeest te worden. Het Europees Kampioenschap

voor landenteams wordt gehouden van 1 tot en met

4 mei. •

advertentie

manuele therapie en (sport)fysiotherapie


mijn mentaliteit

heeft ervoor gezorgd dat ik

nog steeds topsport bedrijf.

tekst KIRSTEN VAN DER KOLK Foto MERIJN SOETERS

“Dat is misschien wel wat voor mij, dacht ik meteen toen ik anderhalf jaar geleden

een artikel las dat Rugby Sevens een olympische sport werd en dat ze zij-instromers

zochten.” Toch duurde het nog een jaar voordat voormalig CTO-basketbalster

Tessel van Dongen actie ondernam.

30 Topsport Amsterdam Magazine

“Toen ik het artikel las, had ik net het EK onder 20 met basketbal voor

de boeg. Ik heb het toen gelaten voor wat het was. Toch hield ik het

rugbyverhaal in mijn achterhoofd. De Olympische Spelen zijn zoiets

groots en vets, dat zou ik met basketbal nooit halen. Via via hoorde ik

dat er dit jaar weer een talentendag was. Toen heb ik besloten te gaan.

Ik wist niet of het iets zou worden, maar ik wilde weten of het iets voor

mij was. Het moest uit mijn hoofd.”

Na de talentendag speelde Tessel drie rugbytoernooien in Nederland

met de geselecteerde meiden. In die periode maakte ze haar

definitieve beslissing: “Opeens besefte ik dat ik niet meer twijfelde.

Het was meer dat ik de basketbalwereld niet durfde te vertellen dat

ik ging stoppen. Dat was tot dan mijn sociale leven. Maar ik wist ook

dat ik geen basketbaltopper zou worden. Mijn kracht lag niet op

technisch gebied, ik ben een goede teamspeler en een doorzetter. Mijn

mentaliteit heeft ervoor gezorgd dat ik nog steeds topsport bedrijf. Ik

kwam altijd via de reservebank de Nederlandse selectie binnen. Van

coaches kreeg ik mijn tekortkomingen te horen, maar daar schrik ik

niet zo snel van. Ik laat ze graag zien wat ik kan. Tijdens de toernooien

stond ik altijd in de basis. Bij de senioren schatte ik mijn kansen echter

lager in; misschien een plek in de selectie, maar dan waarschijnlijk nooit

in de basis. Dat motiveerde mij niet om hard te blijven trainen.”

Haar angst om het te vertellen was ongegrond: “Iedereen reageerde

positief. Al hadden enkelen vast nog wel hun vraagtekens. Zelf was

ik ook bang dat ik spijt zou krijgen, ruim tien jaar was basketbal mijn

leven. Maar ik ben verliefd geworden op Rugby Sevens. Alles zit erin:

snelheid, kracht, explosiviteit, inzicht en buiten spelen. Al moet ik

er nog wel aan wennen als het regent.” Ondanks dat Tessel pas een

half jaar geleden tot de rugbywereld toetrad, werd ze in september

al geselecteerd voor een toernooi in Frankrijk. Dat kwam behoorlijk

onverwachts. “Het was een kans en die heb ik gepakt. Vlak voor de

rugby world series in Dubai hoorde ik dat ik ook daarvoor geselecteerd

was. Ik zit er nog niet echt bij, maar wil heel graag aanhaken. Nog

nooit heb ik zoveel vertrouwen gehad in een sportcarrière, al moet je

natuurlijk altijd een slag om de arm houden. Ik geniet nu in ieder geval

van elke stap die ik zet.” •

FOTO SOENAR CHAMID

evenementenkalender

Januari

5 - 6 NK Shorttrack, Shorttrack

Jaap Eden IJsbanen • www.knsb.nl

17 - 20 Jumping Amsterdam, Hippische sport

Amsterdam RAI • www.jumpingamsterdam.nl

26 - 27 Dutch Open Synchroonzwemmen, Synchroonzwemmen

Sloterparkbad • www.knzb.nl

26 - 27 NK Handboog, Handboogsport

Sportcentrum Ookmeer • www.handboogsport.nl

26 - 27 Sista Cup, Schermen

USC Science Park • www.knas.nl

Februari

6 Nederland - Italie, Voetbal

Amsterdam ArenA • www.knvb.nl

7 - 10 NK Squash, Squash

Frans Otten Stadion • www.squash.nl

28 feb.-10 mrt. Batavia Amsterdam Schaaktoernooi, Schaken

Batavia 1920 • www.schaakbond.nl

Maart

9 - 10 Heineken Roeivierkamp, Roeien

Amstel • www.knrb.nl

17 Head of the Riverh, Roeien

Amstel • www.knrb.nl

22 Nederland - Estland, Voetbal

Amsterdam ArenA • www.knvb.nl

26 Nederland - Roemenie, Voetbal

Amsterdam ArenA • www.knvb.nl

Topsport Amsterdam

De onmisbare schakel

op weg naar goud

Topsport Amsterdam is als dynamische

sportorganisatie de onmisbare schakel

in het professionaliseren van de

topsport in Amsterdam.

Samen met partners als de gemeente

Amsterdam, onderwijsinstellingen,

sportorganisaties en bedrijfsleven

worden de optimale randvoorwaarden

gecreëerd voor de sportieve ambitie

van talenten, topsporters en

topverenigingen. Tevens wordt

proactief de regie gevoerd op

het werven en organiseren van

internationale topsportevenementen.

Dit alles geeft een positieve

impuls aan het sportieve imago

van Amsterdam.

Briljantsponsors van

Topsport Amsterdam:

Happy Company

Heineken

Mansveld Expotech

MullerVisual

Sponsors/Suppliers van

Topsport Amsterdam:

Foot Connection

Groenhof Optiek

Topsport Amsterdam

is onderdeel van

Een volle agenda is lastig bijhouden.

Daarom doet Flogs dit voor je. Met

Flogs.com ben je altijd up-to-date.

Met één druk op de knop zet je

alle sportwedstrijden/evenementen in je digitale

agenda. Wijzigingen worden voor je bijgehouden

en doorgevoerd, zodat jouw agenda altijd en overal

up-to-date is.


Wat als je ‘t nu niet goed ziet...?

Groenhof Optiek is de Sport en Zien Supplier van

Topsport Amsterdam en is ‘oogbegeleider’ van Ajax.

Waar - denkt u - zouden uw ogen in goede handen zijn?

Groenhof 155

1186 EZ Amstelveen

tel: 020 - 641 39 19

info@groenhofoptiek.nl

www.groenhofoptiek.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!