Views
5 years ago

Nederlandse balladen uit verschillende eeuwen

Nederlandse balladen uit verschillende eeuwen

Digitized by the

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Ottawa http://www.archive.org/details/nederlandseballa01zijd

• i^oiito, On^' x0

 • Page 5 and 6: EDERLANDSE BALLADEN UIT VERSCHILLEN
 • Page 7: VOORREDE. Toen de uitgever van het
 • Page 10 and 11: VI ze dan. Halewijn is een gestalte
 • Page 12 and 13: vni verbieden om wereldse dansen en
 • Page 14 and 15: l C n\ afk ren an de f / 7 ? ve^esc
 • Page 16 and 17: XII liederen om de onstichtelike te
 • Page 18 and 19: XIV werden;'' zo spreekt hij op voo
 • Page 20 and 21: XVI : gevoelvolle huilerige breedsp
 • Page 22 and 23: xvin 't Is dit soort romancen — w
 • Page 24 and 25: XX Zo beschouwden veel dichters de
 • Page 26 and 27: XXII En uw halmen golven siatig als
 • Page 28 and 29: XXIV zezittedroomeni.p.v.hetmaal te
 • Page 30 and 31: XXVI : De Hollandse Heregonde is we
 • Page 32 and 33: XXVIII dat hij, die toevallig op zo
 • Page 34 and 35: XXX voor Hofdijk ; die heeft in zij
 • Page 36 and 37: I. LIED VAN HEER HALEWIJN. 1. Heer
 • Page 38 and 39: 34 : ! ; II. DE JONGHE COENRAET. 1.
 • Page 40 and 41: 36 22. Het was die jonghe Coenraet,
 • Page 42 and 43: 38 9. Ja vrouken vanden schilde, da
 • Page 44 and 45: 40 Verdrijft u dan Oraengien, Verja
 • Page 46 and 47: 42 Mijnheer van Arenborch v/el gên
 • Page 48 and 49: % 44 D' hoeren en hebben daer geen
 • Page 50 and 51: 48 Godt wil Nassauwe genade verleen
 • Page 52 and 53:

  48 Albartus was daer self in noot,

 • Page 54 and 55:

  50 So deed hy oock in Bomlerweert,

 • Page 56 and 57:

  52 „'k En slape, noch 'k en wake

 • Page 58 and 59:

  54 Dan zocht ze bij een heldre beek

 • Page 60 and 61:

  56 „o Zoete, lieve aspasia! „Gi

 • Page 62 and 63:

  58 Holoogig en spraakloos, Met been

 • Page 64 and 65:

  60 Balladen van Staring. XI. LENORA

 • Page 66 and 67:

  62 Geen nood! Laat vrij oneedle tog

 • Page 68 and 69:

  64 't Viel alles ! Diebald stort he

 • Page 70 and 71:

  66 vest; 'k Vraag het gastregt in d

 • Page 72 and 73:

  1787. 1791. 68 't Gras, dat, op len

 • Page 74 and 75:

  70 Zoo dreunt de rampmaar hem in de

 • Page 76 and 77:

  72 En t Maal, den woesten hoop bere

 • Page 78 and 79:

  74 „Ik ben 't !" — Moorddadig k

 • Page 80 and 81:

  76 Bevend hoort zy deze woorden, Di

 • Page 82 and 83:

  78 Op 't onverwacht gezicht verbaas

 • Page 84 and 85:

  80 'Een onzer viel zijn woên ten r

 • Page 86 and 87:

  82 Maar kunstgeleerde dapperheid Be

 • Page 88 and 89:

  84 Een Ridder, door den wijn verhit

 • Page 90 and 91:

  86 Hy bloedt nogthands, aanschouwt

 • Page 92 and 93:

  88 Haar houding, vol van Majesteit,

 • Page 94 and 95:

  90 "De booswicht fluistert mijn Gem

 • Page 96 and 97:

  92 "Zoo zijt gy de eedle Belizant',

 • Page 98 and 99:

  94 Gezwind vergaart hy d' eêlsten

 • Page 100 and 101:

  96 Vergeefsch de burchtwalpoort bel

 • Page 102 and 103:

  Verdrukking had zy ondergaan, Heur

 • Page 104 and 105:

  100 "Beschouw mijn hut en lamm'renk

 • Page 106 and 107:

  102 "Neen 'k schetse u, noch heur'

 • Page 108 and 109:

  104 Daar lag zy in het venster, Beh

 • Page 110 and 111:

  106 De schoone wijkt van 't venster

 • Page 112 and 113:

  108 XIX. ARNOLD BEILAERT. x ) "Neen

 • Page 114 and 115:

  110 De Lelie bloeit zoo statig niet

 • Page 116 and 117:

  112 "Gy, Herman ! 'k vraag mijn woo

 • Page 118 and 119:

  114 "Hy loont eens Vaders deugd in

 • Page 120 and 121:

  116 "6 Christen (dus sprak zy) gy d

 • Page 122 and 123:

  118 Men hort met de lansen verwoed

 • Page 124 and 125:

  120 En drukt een lieven Zoon aan 't

 • Page 126 and 127:

  122 Daadlijk worden zy in ketens do

 • Page 128 and 129:

  124 "Uitgebleekt zijn deze lokken e

 • Page 130 and 131:

  126 Alle vreugde was verdwenen, en

 • Page 132 and 133:

  128 De held was dood ; zij waren 't

 • Page 134 and 135:

  130 n. De Heirbó had zijn wreede l

 • Page 136 and 137:

  132 „Die Ella.... Maar het gruwza

 • Page 138 and 139:

  134 Nu zoekt ze in t stille ledikan

 • Page 140 and 141:

  136 Ja 't scheen byna, of de oude k

 • Page 142 and 143:

  138 Zy hoort, verdubbelt haast en s

 • Page 144 and 145:

  140 "Dan my en mijn lot te vervloek

 • Page 146 and 147:

  142 Op 't geen aan dien Minnaar geb

 • Page 148 and 149:

  144 "Mijn borst gloeit, Eginald, wa

 • Page 150 and 151:

  146 Zoo wacht de tortelduif de koms

 • Page 152 and 153:

  148 Zy spreekt. Haar boezem stikt :

 • Page 154 and 155:

  150 Nog eens op 't knaapjen neergeb

 • Page 156 and 157:

  152 Hoe zou een vader haar vergeten

 • Page 158 and 159:

  154 Of waant hem slechts te zien en

 • Page 160 and 161:

  156 Die 't wichtjen zich erbarmt. D

 • Page 162 and 163:

  I UITGAVEN VAN W. J. THIEME & Cie T

 • Page 164:

  851154 UITGAVEN VAN W. J. THIEME &

Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse ...
Liefde in de 17e eeuw - Bulkboek
hoe beschaafd nederland in de twintigste eeuw ... - Acehbooks.org
Bekijk het PDF bestand. - digitale bibliotheek voor de Nederlandse ...
Nederland in de 19e eeuw - Baarda
Wielenga, F., Nederland in de twintigste eeuw
19e eeuwse kazernebouw in Nederland - Je oude kazerne nu
'Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw' - digitale ...
Een eeuw zuivelfabrieken in foto's (1) - Zuivelhistorie Nederland
Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland 1880–1919
Nederland in de negentiende eeuw. - NEHA
PDF (Populaire muziek in achttiende-eeuws Nederland (Inleiding))
België in de 19de eeuw
Eten door de eeuwen - digitale bibliotheek voor de Nederlandse ...
Koffie in Nederland. Vier eeuwen cultuurgeschiedenis
Een halve eeuw computers in Nederland - Freudenthal Instituut
Temperatuur en windrichting in Nederland in de 20e eeuw - Nvbm
'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw' - digitale ...
Een eeuw Tafelronde in Nederland! - Theosofische Vereniging in ...
Communiegebruiken in de eeuw der Reformatie - Nederlandse Kerk ...
Rena Fuks-Mansfeld, e.a., Joden in Nederland in de twintigste eeuw ...
Tot raadsheer benoemd. Anderhalve eeuw benoemingen in de ...
Nederlandse cartografie in de 16e en 17e eeuw ... - VGN
Regionale verschillen in extreme neerslag - Leven met Water ...
bekijk - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Deventer - Alle Vestingsteden van Nederland
Register - Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands ...