december 2003 - LCKV Jeugdvakanties

lckv.nl

december 2003 - LCKV Jeugdvakanties

EEEExxxxttttrrrraaaa ggggeeeelllldddd

tttteeeennnntttteeeennnnffffoooonnnnddddssss

ppppaaaagggg.... 7777

ledenblad LCKV Jeugdvakanties

jaargang 32 • nr. 1 • december 2003

verschijnt 5 maal per jaar

DDDDJJJJWWWWGGGGGGGG---aaaavvvvoooonnnndddd

ppppaaaagggg.... 11110000

Plannen bestuur 2004: pag. 6 • De bar onder de loep: pag. 7 • Inschrijving via internet: pag. 9


Abonnement op de Opzet

Regelmatig krijgen wij de vraag of het

mogelijk is om een abonnement te

nemen op de Opzet. Tot voor kort was

dit niet mogelijk. Als staflid ontvang je

vijf maal per jaar de Opzet, een daarvan

is de DeelnemersOpzet. Deze wordt speciaal

na afloop van het kampseizoen

gemaakt voor deelnemers, om nog even

Hoofdredactie

Esther Sibbel

Redactie

Nils Bierman

Arjan van Duivenboden

Aafke Plug

Freelancer

Michel Hurkens

Sanderijn Schuur

Sytse Verstraten

Fotografen

Arjan van Duivenboden

Fabian de Graaf

Sander Brugman

Raymond Hennik

Edward Niewold

Aafke Plug

Sanderijn Schuur

Tekeningen/layout

Nils Bierman

Druk

Drukkerij Graficon, Leiderdorp

Correspondentie-adres

LCKV Jeugdvakanties

Voorschoterweg 8e

2324 NE Leiden

(071) 572 22 55

www.lckv.nl

opzet@hotmail.com

c o l o f o n

na te kunnen genieten van het kampseizoen,

en voor ouders, om te bevestigen

dat het een goede keus was hun

kind(eren) mee te laten gaan met de

LCKV.

Donateurs en adverteerders ontvangen

alleen de DeelnemersOpzet.

Verschillende donateurs geven echter

aan méér informatie over de LCKV te

willen dan een aantal leuke foto’s en

wat grappige uitspraken uit het kampseizoen.

Daarom is het vanaf nu mogelijk

om een abonnement te nemen en zo

ook de andere Opzetten te ontvangen.

Een heel jaar lang de Opzet,

voor € 5,- per jaar!

Interesse? Bel op maandagavond

(071) 572 22 55.

Door: Esther Sibbel

Ledenvergadering

Maandag 8 december 2003

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: LCKV-pand

Voorschoterweg 8e

Belangrijke agendapunten:

• herverkiezing bestuurslid Materiaal

• verkiezing kascontrolecommissie

• tentenfonds

• deelnemersinschrijving via internet

• kampprogramma

• begroting

Nieuwjaarsborrel

Zaterdag 3 januari 2004

Aanvang: 16.00 uur

Locatie: LCKV-pand

Voorschoterweg 8e

Groenenavond

Maandag 5 januari 2004

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: LCKV-pand

Voorschoterweg 8e

2

Getrouwd

Esther Mieremet en

Jan-Willem Swen

Geboren

Guus & Sophie, zoon en

dochter van Peter en

Susanne van der Meer

van der Laan

Belangrijke data

8 december

Ledenvergadering

Rond kerst

Ligt de nieuwe folder weer bij

iedereen op de mat!

3 januari

Nieuwjaarsborrel

5 januari

Groenenavond

10 januari

Inschrijving deelnemers

Inschrijving deelnemers

Zaterdag 10 januari 2003

Deze dag is het eerste moment dat

deelnemers zich kunnen opgeven voor

het kampseizoen 2004.

Tijdens deze middag wordt kort teruggeblikt

op het oud e seizoen en vooruitgekeken

naar het nieuwe seizoen.

Uiteraard (what’s in the name) wordt

een toost op het nieuwe seizoen uitgebracht.

De groenenavond is bedoeld voor alle

aankomende stafleden. Op deze avond

krijgen zij informatie over de vereniging

en over de verschillende functies.

Daarna kunnen zij zich inschrijven

voor kampseizoen 2004.


Uitden doosch

ouden

Taptoe

Op de vooravond van de herdenking

van Leidens Ontzet was het weer zover:

presentatie van de Leidse verenigingen

aan de burgerij. Tijdens die ene avond

in het jaar dat de ene helft van de

Leidse bevolking kijkt naar de ander

helft, heeft de LCKV zich vanaf 1974

niet onbetuigd gelaten door zich regelmatig

met een flinke groep te presenteren.

Tijdens de taptoe werden uiteraard

kampattributen meegedragen zoals olielampen,

pollepels, gamellen en zelfs een

kleine tent. Om stafleden en deelnemers

mee te krijgen in de optocht trok de

LCKV de vergelijking met de

Spanjaarden, die ongeveer vierhonderd

jaar geleden ook hun tenten opsloegen

op de Veluwe. Na afloop kregen de

lopers soep aangeboden of werd zelfs

een feestavond georganiseerd. In ieder

geval werden verwoede pogingen

Land: Zuid-Afrika

Periode: begin september

Duur: 3 weken

Tijdens het inpakken is het eigenlijk al

aanwezig, het LCKVirus. Denkend aan

wat we mee hebben genomen naar Wiltz

pakken we onze rugzakken in voor

Zuid-Afrika. Slaapzak, toilettas,

zaklamp, wandelschoenen… Eigenlijk

pakken we onze complete kampoutfit in

uitgezonderd onze verkleedspullen. Dit

wordt snel opgelost en aan het begin

van de vakantie koopt een van ons een

cowboyhoed. “Ook leuk voor op

kamp!”.

Wat allereerst opvalt in Zuid-Afrika zijn

de plaatsnamen. Na het passeren van

Ermelo, Amersfoort, Delft en

Amsterdam hopen we stiekum op een

bord met Heerde of Emst. Helaas, geen

geluk. Noordwijk is de plaats die het

gedaan om te tonen, dat de LCKV één

van de grootste verenigingen van

Leiden is. Eén van de laatste keren dat

de LCKV aan de taptoe deelnam, in

1979, werden de regels in de ogen van

de Drie October Vereniging overtreden.

De toen deelnemende LCKV-ers vroegen

toeschouwers mee te lopen, waar-

LCKV-ers op vakantie

Dat we niet alleen met de LCKV op vakantie gaan zal niet echt een

verrassing zijn. Frapant is wel dat er tijdens deze vakanties veel over

de LCKV wordt gesproken. LCKV’ers op vakantie: hoe ervaren ze het

en waar denken ze dan aan?

dichts bij de LCKV in de buurt komt.

“Opletten of we een bus van Brouwers

zien!”

De plaats Oudtshoorn staat bekend om

zijn ‘voëlstruisboerderijen’. Ook hier

slaat het LCKVirus toe. Na boodschappen

te hebben gedaan duiken we snel de

3

door de LCKV als groep niet meer herkenbaar

was binnen de optocht. In

1988 heeft LCKV nog één keer aan het

evenement deelgenomen. Vraag blijft

wanneer de LCKV weer terugkeert in

dit Leidse spektakel.

Door: Arjan van Duivenboden

keuken in om een struisvogelei te bakken.

Direct is onze blik op het gasfornuis

gericht. “Hee, net zo’n brander als in

de keukentent!”

De drie dagen Krugerpark zijn een

onvergetelijke ervaring: een heus dierengeluidenspel

met echte leeuwen, olifanten

en ‘kameelperden’ (oftewel giraffen).

De vogel met de naam ‘Hoephoep’ laat

zich niet zien. “Die moeten we onthouden

voor het dierengeluidenspel!

In het park gaan we gewapend met een

patatje en een cola light aan een picknicktafel

zitten. “Dit zijn handige bankjes

voor de LCKV!”. Langzaam dwaalt

ons blik van de patat naar de lamp

boven ons. “Een olielamp!” roepen we

verrast uit. Na uitvoerige studie zien we

echter een peertje zitten en daarbij bijbehorende

electriciteitsdraadje die van de

lamp het plafond in lopen. Snel worden

er foto’s gemaakt. “Dit moet de Zolder

zien...”

Door: Arjan van Duivenboden, Joost Rotteveel

en Esther Sibbel


Medewerkerfeest 10 oktober

Ben je net opgedroogd van drie oktober, word je al

weer uitgenodigd voor een feestje!

Een feestje van medewerkers

voor medewerkers. Best een ruim

begrip trouwens, want wanneer

ben je nou medewerker?

Kijk naar mijzelf, ooit als zeventien jarig

krullenbolletje (echt waar) begonnen op

de zolder aan de Kagerstraat. Wat later

gepromoveerd naar de Infocommissie

om uiteindelijk cum laude in de redactie

van de Opzet te belanden. Dan komt er

toch zo’n moment dat je het wel gezien

hebt. Je kent het wel, je wordt wat

ouder, wordt bijkant verpletterd door

jonge honden die energie te over hebben

en voor je het weet gaat iedereen meneer

tegen je zeggen. Tja, dan rest er niets

anders dan zo af en toe nog freelance je

mening uiten. Als dan ook nog bij binnenkomst

aan je mederkersschap getwijfeld

wordt en dat je daadwerkelijk moet

gaan uitleggen dat je toch nog ‘iets’ doet

binnen de vereniging…

Maar goed, ik mocht toch het feestgedruis

in. Mijn hoofd draaide gelijk drie

keer rond van genot. Eén keer vanwege

de prijzen van de drankjes (zo spotgoedkoop

heb ik het nog nooit meegemaakt!)

en twee keer vanwege de aankleding. De

hele zolder bleek omgetoverd tot een

Hawaï-eiland. Zo ontwaarde ik onder

andere een grote vijver met daarom heen

een aangelegd strand, vreemde zandkasteeltjes,

uiteraard veel feestelijk uitgedoste

medewerkers waaronder een

bestuurslid die languit relaxend voor een

mini tentje naar de muziek lag te luisteren.

Hoogtepunten

De hit van huisband Flöt ‘Oh wat is het

hier gezellig’ omschreef precies de sfeer

van die avond en bij het zelf geschreven

nummer over Henk Binnendijk werd het

iedereen weer duidelijk waarom die ‘C’

ook al weer in onze naam zit.

Een bestuurslid dat zich constant

afvroeg of iedereen wel ‘het LCKVgevoel’

had. Pas toen de LCKV-klassieker

‘Waarom zitten we hier’ door de

speakers knalden, ging de menigte pas

echt op los (hoe bedoel je: LCKVgevoel!)

En verder nog: touwtrekwedstrijdjes,

drankje hier, polonaise door het zwembad,

drankje daar, uit je bol met een

strandbal.

Beetje jammer van de lage

opkomst. Van de honderdtwintig

genodigden

kwam de helaas de helft

maar opdagen. Voor diegene

die zich afvraagt:

waarom ben ik niet uitgenodigd?

Ik ga toch ook al

jaren mee? Tja, je hebt

medewerkers en medewerkers.

4

P.S: mocht u bovenstaand verslag saai

vinden leest u het dan nog eens hardop,

deze keer in uw beste Gert-Jan Dröge

imitatie…

Door: Sytse Verstraten


Telexberichten kampenverdeelmiddag

en hoofdleidersevaluatie

Kampenverdeelmiddag

• De hoofdleiders vonden de sfeer uitstekend!

• “Erg opvallend dat de twee voorzitters

en een aantal bestuursleden bij de eerste

trekkingen uit de hoed kwamen…,”

aldus een aantal hoofdleiders.

• Kamp 37 Lieler was het populairste

kamp. Uiteindelijk waren Pieter

Versnel en Monique Maat de gelukkigen.

Aan hun uitgelaten reactie was

hun grote blijdschap te merken.

• Kamp 10 op Emst werd als laatste

gekozen. De Emst-kampen waren dit

jaar sowieso niet erg populair. Waar

zou dat aan liggen?

• De door enkele behulpzame LCKV’ers

bereidde maaltijd was bijzonder goed!

Hoofdleidersevaluatie

• De Heer R. Vink van Brouwers Tours

vertelde over de aangescherpte veiligheidsregels

van het touringcarbedrijf.

• Er mogen geen grote tassen meer

boven in de bus, of op de achterbank.

Ook mogen er geen slaapzakken meer

onder de stoelen geschoven worden.

Per persoon mag er maximaal 20 kg

bagage mee.

• Om ons aan deze regels te kunnen

houden, zijn bus-inpak-workshops op

de infodag een must!

• Er kwamen veel reacties uit de zaal,

waaronder het voorstel om harmonicabussen

in te zetten, of aanhangers

aan de bussen te koppelen.

• Floris Eijckenschild verzocht ons de

hand in eigen boezem te steken en bij

het inpakken te bedenken dat wat je

mee wilt nemen wel in de bus moet

passen.

• Op Heerde is het niet meer toegestaan

om HUDO’s te graven. Er komen chemische

toiletten te staan.

Ook moet het komend

jaar op dit terrein al om

22.30 uur stil zijn.

Jammer dat deze veranderingen

pas ná de verdeling

van de kampen

bekend werden gemaakt.

• Er is op La Roche veel

overlast door nabijgelegen

scoutingkampen.

Afdeling Terreinen zoekt

uit wie deze verenigingen

zijn.

5

• Er is toch weer op tenten geschreven!!

• De ouders die meegewerkt hebben aan

de ouderenquête, zijn erg tevreden

over de LCKV.

• Alle DS’en van afgelopen kampseizoen

bleken ervaren genoeg om komend seizoen

zelf hoofdleiding te zijn.

Hoofdleidersdiscussie

• In drie groepen is gediscussieerd over:

Hoe kunnen we zorgen dat er meer

hoofdleiders naar de infodag komen,

DS-coaching en –procedures, en het

vaststellen en naleven van regels op

kamp.

• Misschien komen er meer hoofdleiders

(en andere stafleden) naar de infodag

als er voor kinderopvang gezorgd

wordt?

• Het blijkt moeilijk te zijn om op kamp

regels op te stellen m.b.t drank, roken

en seks. Met name voor de kampen

met leeftijd 14-15 jaar.

• Een LCKV-kamp is als een rugbywedstrijd.

Als de scheidsrechter de regels

niet weet, loopt alles in de soep en

hebben de spelers er geen zin meer in.

Met andere woorden: kinderen verwachten

dat er regels zijn op kamp en

dat de staf daarin één lijn trekt.

• In alle groepen werd er vruchtbaar

gediscussieerd en de gemaakte opmerkingen

worden meegenomen naar de

bestuursvergadering.

We kunnen terugkijken op een zeer

geslaagde dag!

Door: Sanderijn Schuur


Nieuws van de afdelingen

D e e l n e m e r s

Kampseizoen statistieken

• 1632: totaal aantal plaatsen

• 15: aantal open plaatsen

• 1617: aantal deelnemers

• 99,08%: bezettingsgraad

• 1022: oudkampers

• 595: nieuwkampers

• 815: jongens

• 802: meisjes

• 960: deelnemers binnenlandse kampen

• 20: deelnemers gehandicapten kamp

• 637: deelnemers buitenlandse kampen

• 523: deelnemers uit Leiden

• 207: deelnemers uit Leiderdorp

• 7: deelnemers uit Valkenburg (Nieuw!)

• 7: deelnemers uit Vlaardingen (Nieuw!)

• 5: deelnemers uit Nieuwveen (Nieuw!)

Goed beslagen ten ijs

Ieder hoofdleiderskoppel krijgt vlak voor

het kampseizoen de zogenoemde

Informatiemap; een map met handige

informatie over het kampterrein. Het

kampseizoen laat nog even op zich wachten maar

toch heeft de afdeling Terreinen vast een aantal

adressen en een routebeschrijving op papier gezet,

nuttig om te gebruiken bij het samenstellen van het

kampprogramma. Uit voorgaande jaren is namelijk

gebleken, dat het erg handig is met deze wetenswaardigheden

in de voorbereiding al rekening te

kunnen houden. Daarnaast is een aantal stafweekendlocaties

op een rij gezet.

Door: Floris Eijckenschild

LLL eee iii ddd iii nnn ggg

De afdeling Leiding zoekt jonge en

dynamische medewerkers die het

team op maandagavond komen versterken.

De afdeling Leiding regelt

alles met betrekking tot de inschrijving

van de stafleden.

Meer informatie? Loop eens langs

op maandagavond of bel

met Diony Breedveld.

Te r r e i n e n

Bestuursplannen

“Ik wil in 2004…”

Eerste voorzitter Esther Mieremet

… natuurlijk wederom een goed seizoen neerzetten

… relatie met nieuwe wethouder opzetten

… zorgen dat bestuur nog beter op elkaar ingespeeld raakt

… communicatie verzorgen omtrent opzetten beleidsplan

… presentatie ouderavond vernieuwen

….communicatie met commissies verbeteren

Tweede voorzitter Patrick Kraan

… starten met het opzetten van het beleidsplan 2005-2009

… een grote enquête houden onder deelnemers, ouders en stafleden

over de beleving van de LCKV

… het verder uitwerken van het nieuwe administratiesysteem

Secretaris Koen v.d. Poel

… de LCKV-site een nieuwe impuls geven met meer info voor de

staf en een forum

… het postbudget omlaag krijgen

Penningmeester Frido Heuer

… een KC-training opzetten

… zorgen dat alle leden betalen!

… natuurlijk een topseizoen neerzetten

Bestuurslid Communicatie Sacha Schouten

… twee nieuwe ansichtkaarten uitgeven

… de diaserie aanpassen met foto’s van de oudere deelnemersgroep

… nieuwe merchandise-artikelen in de verkoop

Bestuurslid Terreinen Floris Eijkenschild

… alternatief buitenlandsterrein voor La Roche vinden

… de mogelijkheden om bij het pand te vertrekken

inventariseren

Bestuurslid Materiaal Koos Jansen

… 14 nieuwe trekkerstenten aanschaffen

… de grote keet in Emst drastisch aanpakken

… een parkeerplaats aanleggen op het terrein

Diever

Bestuurslid Deelnemers Marcellina Breedveld

… inschrijving van deelnemers via internet voorbereiden

… meer aandacht voor het Kortingsfonds krijgen

… een record aantal deelnemers

Bestuurslid Leiding Diony

Breedveld

… meer medewerkers op de afdeling

… streven naar 40 unieke Hoofdleiderskoppels

Door: Esther Sibbel

6


D e B a r

De barcommissie bestaat uit drie personen.

Naast het verzorgen van de bezetting van

barmedewerkers, zijn we ook betrokken bij

een groot aantal activiteiten buiten de

maandagen om. Te denken valt aan de

nieuwjaarsreceptie, de groenenavond, de

ouderavonden, de kampverdeelmiddag, de

grote schoonmaak (2x per jaar), de infodag(en),

preünies en reünies, het medewerkersfeest,

het vertrekpunt en overige LCKVactiviteiten

waarbij assistentie nodig is. Al

deze activiteiten vallen stuk voor stuk

onder de verantwoordelijkheid van een

bepaalde afdeling. In samenspraak met die

afdelingen wordt dan afgesproken wie wat

wanneer doet. Uiteraard vergt de ene activiteit

meer organisatie dan de andere.

Wie doet wat?

Onderling is het zo geregeld dat Ronald de

Haas de voorraad in de gaten houdt en de

juiste bestellingen doet bij onze hofleverancier

Boonekamp. Mirjam de Graaf zorgt

voor de personele planning bij alle activiteiten.

Vooral zijn dit de ‘vaste’ medewerkers

die ook op de maandagavonden ingepland

worden, maar uiteraard wordt, vooral in

het zomerseizoen, een beroep gedaan op

Tijdens de ledenvergadering in het voorjaar

is de leden het probleem van de tenten

voorgeleid. Het Tentenfonds, de

spaarpot waarmee de tenten worden gefinancierd,

bleek niet toereikend.

Het probleem is op twee manieren aangepakt.

1 Verbetering kwaliteit tenten

Door het bestuurslid Materiaal is een

oplossing gezocht voor de sterk verminderde

kwaliteit van de tenten. Dit jaar is voor

het eerst een tent geplaatst met nieuw

materiaal. Deze tent heeft op Terschelling

gestaan. De tent is als zeer prettig ervaren

door de gebruikers. In het tentdoek is geen

‘weer’ geslopen. Het materiaal is lichter en

lijkt duurzamer. Dit biedt perspectieven

voor de toekomst. Nadeel: de kleur van de

tent is niet LCKV-wit maar beige.

2 Fondsen aanschrijven

Er was geld nodig om het structurele

(financiële) probleem te verhelpen.

iedereen die graag zijn steentje bijdraagt.

Margreet Stromph zorgt voor de financiële

afwikkelingen en voor de ‘losse’ zaken die

nog geregeld moeten worden.

Ons streven is om eens in de maand bij

elkaar te komen om lopende zaken door te

spreken en ons alweer voor te bereiden op

de komende maanden. Tevens hebben we

eens in de maand overleg met het bestuur

waarin we kort evalueren hoe een afgelopen

activiteit gegaan is. Daarnaast bespreken

we hoe we iets willen gaan aanpakken

in de toekomst, of het bestuur zich daar

ook in kan vinden of nog suggesties heeft.

Nieuwe plannen

Momenteel zijn we druk in de weer om een

aantal dingen uit te werken voor het nieuwe

jaar. We hebben plannen om de bar en

misschien het terras een ander uiterlijk te

geven. Zo willen we in de barruimte graag

mooie foto’s ophangen i.p.v. de landkaarten

en de oude kampattributen die inmiddels al

jaar en dag aan de muren hangen.

Omzetgegevens

Als laatste willen we jullie een kijkje achter

de schermen geven v.w.b. omzetgegevens,

Concreet gezien houdt dit in het benaderen

van fondsen, stichtingen en andere

instanties of personen om financiële middelen

te verkrijgen.

Een drietal personen heeft het plan van

aanpak uitgewerkt: Hans Smit, Frido

Heuer en Patrick Kraan. In het begin is

een aantal fondsen geselecteerd. De doelstelling

van het betreffende fonds moest

goed aansluiten met de doelstelling van

LCKV Jeugdvakanties. Daarnaast is ook

door de betreffende stichting een aantal

criteria gesteld aan het project. Na toetsing

wordt de subsidie verstrekt en moet

er verantwoording worden afgelegd hoe

het verstrekte geld is uitgegeven.

Er zijn in totaal acht fondsen benaderd.

We hebben hierop vier toezeggingen ontvangen:

Fonds 1818 € 22.000,-

Stichting Boschuysen € 3.000,-

Business Club Leiden € 2.500,-

KPMG € 1.400,-

7

puur om te laten zien wat een bar zoal doet

in het kampseizoen; bedenk daarbij dat een

frisje € 0,45 kost en een biertje € 0,80!! Ter

vergelijking zie je twee andere, willekeurige,

maanden van het jaar.

2003 Maandag Donderdag Vertrekpunt

Juli € 1.155 € 680 € 1.231

Augustus € 1.753 € 55 € 732

€ 2.908 € 735 € 1.963

Maart € 480

April € 280

€ 760

Tot ziens in de bar !

P.S. We zijn op zoek naar mooie, scherpe

foto’s van kampterreinen of een karakteristieke

foto van de omgeving van een kampterrein.

Deze foto’s willen we uitvergroten

en in de bar ophangen. Denk je een dergelijke

foto te hebben, schiet dan één van de

commissieleden aan!

Door: Margreet Stromph

afdeling uitgelicht

Stand van zaken rondom het Tentenfonds

Van Alecto hebben we een gift ontvangen

van € 250,-.

Wij vinden dat dit een fantastisch resultaat

is. Binnen het bestuur is besloten de

tenten van één kampterrein geheel te vervangen.

Daarnaast wordt een aantal trekkerstenten

vervangen. Deze uitgave leidt

niet direct tot een juiste stand van de het

Tentenfonds. We hoeven na aanschaf echter

op korte termijn geen tenten meer te

vervangen, en dus minder snel het

Tentenfonds (het spaarpotje) aan te spreken.

Hierdoor wordt een inhaalslag

gemaakt.

Tevens is hierdoor de liquiditeitspositie

verbeterd hetgeen de continuïteit waarborgt.

Een positief geluid dus.

Tot slot willen we melden dat we een

start hebben gemaakt met het vormen van

een werkgroep die zich gaat bezig houden

met het beleidsplan 2005-2009 Hierop

komen we in de volgende Opzet terug.

Door: Patrick Kraan


Wat u en ons opviel in de media

Advertenties

Persberichten, jaarverslagen,

folders, brochures, advertenties,

personeelsbladen, mailings,

huisstijlen, communicatie-advies,

grafische vormgeving, drukwerkbegeleiding…

De kapperszaak van...

Een terugblik op kamp door een glossy LCKV’er in de Special Beautiful You

J.A. de Gravenlaan 36, 2381 TC Zoeterwoude.

Tel.: 071-580 48 16, Fax: 071-580 48 17, E-mail: prmhmos@planet.nl

Marjolein

Hogewoerd 35

Leiden

tel. 071 5142791

Tijdig ingrijpen voorkomt problemen. Een goede

accountant controleert de hartslag van de onderneming.

Hij is voor iedereen toegankelijk en spreekt de taal van

elke ‘kleine’ of ‘grote’ ondernemer.

De Ruijterstraat 2, Rijnsburg. Tel.: 071 - 402 16 21, e-mail: algemeen@driebergendriebergen.nl

OVERGAAUW

Thuis in Beeld en Geluid

Breestraat 146-148

2311 CX Leiden

071 5126862

Op vertoon van deze Opzet 10% korting

(behalve op aanbiedingen en plasma’s)


Inschrijven via internet

Naar aanleiding van de ieder jaar terugkerende klachten over de

inschrijfdagen voor deelnemers is er na de laatste ledenvergadering

een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft als taak

de inschrijfprocedure zodanig te wijzigen dat het aantal klachten in de

toekomst wordt verminderd. Inmiddels is er een document geschreven

waarin de inschrijving via internet als oplossing wordt aangedragen.

Even terug: de statistieken met betrekking

tot ‘ons’ internet beginnen op 28

oktober 2002. In haar korte driejarig

bestaan heeft de site al 55.000 bezoekers

gehad, die samen bijna 330.000

pagina’s hebben bekeken. Deelnemers en

ouders laten zich er informeren over

LCKV Jeugdvakanties als zijnde een

online folder. En na de kampen gebruiken

deelnemers de site om hun reacties

en belevenissen te ventileren. Vanaf volgend

jaar komen daar nog meerdere

opties bij als onze internetsite een aantal

vernieuwingen ondergaat. Wat tot op

heden niet mogelijk was via de LCKVsite,

namelijk je als deelnemer inschrijven

voor een kamp, wordt in de nabije

toekomst ook mogelijk als het aan de

eerder genoemde werkgroep Verbetering

Inschrijving LCKV Jeugdvakanties ligt.

Teleurgestelde deelnemers

Uit de reacties van ouders en deelnemers

blijkt dat het behoorlijk lastig is om tijdens

de inschrijfavonden telefonisch

contact te krijgen. En als dit eenmaal

Hits per maand LCKV Website

gelukt is blijken de kampen van keuze

vaak vol te zitten. “Iedereen kent de verhalen

van oudkampers die na een aantal

jaren meegegaan te zijn teleurgesteld

moeten afhaken,” vertelt een lid van de

werkgroep. Vast staat in ieder geval dat

er in zowel 2002 als in 2003 nog een

aantal plaatsen beschikbaar was. De

telefonische bereikbaarheid bezorgt de

afdeling Deelnemers én LCKV

Jeugdvakanties veel druk en zelfs een

negatieve naam. De oplossing lijkt eenvoudig:

inschrijving via internet. Op

deze manier wordt het probleem van de

telefonische bereikbaarheid omzeild. En

dit zorgt op haar beurt weer voor een

behoorlijk verlichting voor de afdeling

Deelnemers.

Bijkomende problemen

Toch geeft het inschrijven via internet in

eerste instantie ook weer de nodige problemen.

Wat als een deelnemer bijvoorbeeld

geen beschikking heeft tot een

computer met internet? En wat als een

oudkamper alsnog tegen een vol kamp

9

van keuze aan loopt? Met al dit soort

vragen heeft de werkgroep de afgelopen

periode geworsteld. Zo is er gekeken of

oudkampers zich als eerst kunnen

inschrijven via internet, en daarna

nieuwkomers. Deelnemers zonder internetbeschikking

kunnen zich straks nog

steeds telefonisch aanmelden. En ook

voor de handtekening die nodig is van

de ouders is een oplossing gevonden.

Operationeel in 2005

Werkgroeplid Jan van Zwieten: “We

hebben onlangs een kant en klaar plan

aan het bestuur geleverd waarin tot in

detail wordt voorgesteld hoe de inschrijving

per internet kan verlopen. Binnen

drie dagen na goedkeuring kan deze

nieuwe mogelijkheid online zijn.” Het

bestuur vindt het een goed plan, maar

zegt het pas volgend jaar te willen gaan

uitvoeren. De reden hiervoor is dat zij

goed beslagen ten ijs wil komen. “Wij

hebben voor 2005 gekozen omdat wij

vinden dat we ruim tijd moeten nemen

om mensen te informeren over deze

nieuwe inschrijfprocedure,” aldus

bestuurssecretaris Koen van der Poel.

“Ook willen we nog verder onderzoeken

hoeveel mensen er geen gebruik kunnen

maken van de nieuwe inschrijfprocedure

omdat ze geen internet hebben.” Op het

inschrijfformulier van komend jaar

wordt dan ook uitgelegd wat volgend

jaar gaat veranderen aan de procedure.

Daarnaast kunnen deelnemers en hun

ouders op het inschrijfformulier aangeven

of zij de mogelijkheid hebben

gebruik te maken van het internet.

Overigens zal het inschrijvingsgedeelte

op een aparte server plaatsvinden met

een directe koppeling naar administratieve

gegevens van de LCKV. Dit deel is

alleen toegankelijk tijdens de inschrijvingsweken

en heeft in principe niets

met de huidige LCKV-site van doen. Al

met al is LCKV Jeugdvakanties dus hard

bezig om de inschrijfprocedure voor te

bereiden op de toekomst, en de klachten

daaromtrent sterk te verminderen.

Door: Michel Hurkens.

Met speciale dank aan Edward Niewold.


DJWGG Avond

10


Warm de winter door?

Koop een LCKV-fleecetrui of –jas

Ook zijn er nog t-shirts, caps en rugzakken!

Alle artikelen zijn te koop op maandagavond bij de infobalie.

Redactieleden gezocht

Ben je nieuwsgierig? Kun je leuk stukjes schrijven en hou je

van mensen interviewen? Wil je graag het naadje van de

kous weten? Heb jij ideeën over de inhoud van Opzet?

Dan kunnen wij jouw bijdrage goed gebruiken. De redactie

van de Opzet bestaat op dit moment uit een vier redacteuren

en zeven freelancers.

Interesse? Bel Esther: 06 24 99 41 43

Vervolg: Heerde gaat verdwijnen

De LCKV mag blijven op Heerde, maar de regels zijn aangescherpt.

Zo worden de twee nachtspelen beperkt tot één

en moet deze verplicht op woensdagavond gehouden worden.

Wel moet dit van te voren telefonisch worden aangevraagd.

Ook verdwijnen de HUDO’s, zij worden deze vervangen

door chemische toiletten. Tevens wordt de nachtrust

een half uur vervroegd van 23.00 uur naar 22.30 uur.

Onder deze voorwaarden is LCKV Jeugdvakanties nog

jaren welkom in de gemeente Heerde.

Door: Floris Eijckenschild

Overige berichten

11

LATE NIGHT RADIO

Het is al over twaalven. Dwars over elkaar heen liggen

de deelnemers door de tent verspreid. Er liggen een

paar jongens tussen, het mag nog. De olielamp verspreidt

gezellig licht. De blikken zijn gericht op een

klein luidsprekertje dat aan de paal bungelt. Er wordt

wat gegiecheld. Dan… luid en duidelijk, onze tune,

onze eigen kampradio. De stem van de knots staat op

zwoel; iedereen begint hard ssst te roepen want van

onder een slaapzak klinkt nog geluid. De uitzending van

deze nacht is begonnen en meteen al leest de knots een

liefdesgedicht voor waar de spetters van af vliegen.

Ophitsende kreten klinken overal, als aanmoediging,

alsof er zo nog meer smeuïge poëzie aan het luidsprekertje

kan worden ontlokt. Al snel horen we buiten

heen en weer rennen, het zijn jongens die nog snel een

gedicht in elkaar flansen en naar de keukentent brengen.

Daar gaat de uitzending life de lucht in. Achter een

wirwar van snoeren, stapels cd'tjes en apparatuur zit de

knots. Hij leest gedichten voor van smoezelige briefjes

en kan al snel de toevoer bijna niet meer aan. Er zijn

nog een paar opnames op cassette. Die zijn in ieder

geval voor vanavond. Er moet ook nog muziek tussendoor.

Al gauw is er een opwindend kwartier voorbij en

we weten weer 'wie op wie' is. In niet mis te verstane

bewoording worden liefdes verklaard en verlangens

geopenbaard tussen stellen waarvan we het bestaan

nooit hadden vermoed. Dit is radio zoals het ooit was

bedoeld. De sfeer is fantastisch, zo gaat het elke avond.

Alleen dit keer net ietsje anders, maar dat weet de

knots nog niet. Ons bandje bewaard hij tot het laatst.

Eerst nog de kamphit, en dan kondigt hij met extra lage

stem ons werkje aan. In een tent verderop wordt

geschreeuwd, we hebben fans. Jets knijpt in mijn arm en

dan horen we mijn stem: Jacques, dit is voor jou. Dan

klinkt op de achtergrond een ranzig nummer van de één

of andere foute artiest. Daaroverheen een kirrende

Jetsers, afgewisseld met zacht geluid van over elkaar

schuivend stof, een zacht plofje, een diepe zucht en met

een hese stem ohh… ahh…, bijna onhoorbaar, maar het

is duidelijk: dit is een striptease!! Jetsers kleedt zich uit

voor de radio!! Je ziet het voor je!! Uit tent vijf klinkt

geloei, de tent van Jacques en dit slaat daar in als een

bom. Bij de rest van het kamp trouwens ook. Terwijl volgens

ons het leukste nog moet komen gaat de stekker

er uit. De stem van de knots klinkt ineens op andere

toon: helaas, het is alweer tijd. Nog één verzoeknummer

en dan gaan we uit de lucht. Bedankt voor jullie bijdrage,

welterusten, slaap lekker, maar, natuurlijk allemaal

in je eigen tent!

Ja dah...hag, voor ons is dit het sein om alvast naar tent

vijf te sluipen, en onderweg, terwijl de laatste muziek

nog over het terrein gaat zien we vanuit de verte de

hoofdleiding met de knots praten. We menen onze

namen te horen. Lullig hoor, in plaats dat ze nou blij zijn.

Op naar tent vijf. Daar weten ze echt talent tenminste

te waarderen.

Jet

sers Beem

sterboer

&

sterboer


Pieter Versnel en Marcel Janssen

Timmer- en Onderhoudsbedrijf

Van der Waalstraat 7, 2313 VB Leiden

Telefoon 071 514 30 55 Fax 071 514 20 46 / 0172 515 742

E-mail versnel@wanadoo.nl

LABRUYERE FINANCIËLE DIENSTEN

ontwerp

dtp

drukkerij

binderij

voorraadbeheer

webdesign

Ton van der Heijde Debussystraat 41

Postbus 1375

2302 BJ Leiden

telefoon 071 5 289 219

fax 071 5 289 491

mobiel 06 54 374 314

e-mail info@labruyere.nu

- Hypotheken

- Financiëringen

- Alle verzekeringen

- Pensioen voorzieningen

Hoofdstraat 168 - 172

2351 AR Leiderdorp

T (071) 541 58 03

F (071) 541 64 75

E-mail info@graficon.nl

More magazines by this user
Similar magazines