december 2003 - LCKV Jeugdvakanties

lckv.nl

december 2003 - LCKV Jeugdvakanties

Nieuws van de afdelingen

D e e l n e m e r s

Kampseizoen statistieken

• 1632: totaal aantal plaatsen

• 15: aantal open plaatsen

• 1617: aantal deelnemers

• 99,08%: bezettingsgraad

• 1022: oudkampers

• 595: nieuwkampers

• 815: jongens

• 802: meisjes

• 960: deelnemers binnenlandse kampen

• 20: deelnemers gehandicapten kamp

• 637: deelnemers buitenlandse kampen

• 523: deelnemers uit Leiden

• 207: deelnemers uit Leiderdorp

• 7: deelnemers uit Valkenburg (Nieuw!)

• 7: deelnemers uit Vlaardingen (Nieuw!)

• 5: deelnemers uit Nieuwveen (Nieuw!)

Goed beslagen ten ijs

Ieder hoofdleiderskoppel krijgt vlak voor

het kampseizoen de zogenoemde

Informatiemap; een map met handige

informatie over het kampterrein. Het

kampseizoen laat nog even op zich wachten maar

toch heeft de afdeling Terreinen vast een aantal

adressen en een routebeschrijving op papier gezet,

nuttig om te gebruiken bij het samenstellen van het

kampprogramma. Uit voorgaande jaren is namelijk

gebleken, dat het erg handig is met deze wetenswaardigheden

in de voorbereiding al rekening te

kunnen houden. Daarnaast is een aantal stafweekendlocaties

op een rij gezet.

Door: Floris Eijckenschild

LLL eee iii ddd iii nnn ggg

De afdeling Leiding zoekt jonge en

dynamische medewerkers die het

team op maandagavond komen versterken.

De afdeling Leiding regelt

alles met betrekking tot de inschrijving

van de stafleden.

Meer informatie? Loop eens langs

op maandagavond of bel

met Diony Breedveld.

Te r r e i n e n

Bestuursplannen

“Ik wil in 2004…”

Eerste voorzitter Esther Mieremet

… natuurlijk wederom een goed seizoen neerzetten

… relatie met nieuwe wethouder opzetten

… zorgen dat bestuur nog beter op elkaar ingespeeld raakt

… communicatie verzorgen omtrent opzetten beleidsplan

… presentatie ouderavond vernieuwen

….communicatie met commissies verbeteren

Tweede voorzitter Patrick Kraan

… starten met het opzetten van het beleidsplan 2005-2009

… een grote enquête houden onder deelnemers, ouders en stafleden

over de beleving van de LCKV

… het verder uitwerken van het nieuwe administratiesysteem

Secretaris Koen v.d. Poel

… de LCKV-site een nieuwe impuls geven met meer info voor de

staf en een forum

… het postbudget omlaag krijgen

Penningmeester Frido Heuer

… een KC-training opzetten

… zorgen dat alle leden betalen!

… natuurlijk een topseizoen neerzetten

Bestuurslid Communicatie Sacha Schouten

… twee nieuwe ansichtkaarten uitgeven

… de diaserie aanpassen met foto’s van de oudere deelnemersgroep

… nieuwe merchandise-artikelen in de verkoop

Bestuurslid Terreinen Floris Eijkenschild

… alternatief buitenlandsterrein voor La Roche vinden

… de mogelijkheden om bij het pand te vertrekken

inventariseren

Bestuurslid Materiaal Koos Jansen

… 14 nieuwe trekkerstenten aanschaffen

… de grote keet in Emst drastisch aanpakken

… een parkeerplaats aanleggen op het terrein

Diever

Bestuurslid Deelnemers Marcellina Breedveld

… inschrijving van deelnemers via internet voorbereiden

… meer aandacht voor het Kortingsfonds krijgen

… een record aantal deelnemers

Bestuurslid Leiding Diony

Breedveld

… meer medewerkers op de afdeling

… streven naar 40 unieke Hoofdleiderskoppels

Door: Esther Sibbel

6