College van burgemeester en schepenen Notulen - Stad Sint-Niklaas

sint.niklaas.be

College van burgemeester en schepenen Notulen - Stad Sint-Niklaas

33. Openbaar vervoer: overgangsmaatregelen voor onderhoud straatmeubilair in

afwachting van nieuwe beslissing

Artikel 1

Het college neemt kennis van het voorstel van de overgangsmaatregel van JC Decaux Belgium nv voor het

onderhouden en herstellen van het straatmeubilair in afwachting van een nieuwe beslissing (lopende

procedure: algemene offerteaanvraag op Europees niveau).

Artikel 2

Het college beslist een onderhoudscontract af te sluiten voor de 4 openbare toiletten tegen een totaal

bedrag van 3.156 EUR + 662,76 EUR (21 % btw) = 3.818,76 EUR per maand bij JC Decaux Belgium nv,

Groendreef 50, 1000 Brussel.

Artikel 3

Het onderhoudscontract omvat reiniging, anti-graffiti, alle technische herstellingen (echter met

uitzondering van vandalisme en vervanging van het toilet door ongeval of calamiteit).

Artikel 4

Dit onderhoudscontract gaat onmiddellijk in en eindigt automatisch bij de betekening van de nieuwe

beslissing.

Artikel 5

Voor het eventueel herstellen van ander straatmeubilair wordt volgende werkwijze toegepast:

- er worden digitale foto’s genomen van de nodige herstellingen;

- op basis van de foto’s wordt telkens prijs gevraagd aan JC Decaux Belgium nv en andere firma’s;

- de firma geeft prijs voor de herstelling;

- de offerte wordt aan het college voorgelegd;

- na goedkeuring door het college kan de herstelling gebeuren.

34. Watervoorziening: overkoppelen en vervangen loden aansluitingen: betaalbaarstelling

facturen

Enig artikel

Het college beslist de factuur nr. 5800109341 voor een bedrag van 42.282,20 EUR (btw verlegde heffing)

betaalbaar te stellen aan de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening, Stropkaai 14, 9000

Gent, voor het overkoppelen en vervangen van de loden aansluitingen.

35. Watervoorziening: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel

minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Wim Van Damme

Enig artikel

Het college stemt in met het voorstel van meester Wim Van Damme voor een minnelijke aanzuiveringsregeling

inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gehecht aan de

notulen van deze zitting.

Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en

dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd.

CBS 16 mei 2011 12

More magazines by this user
Similar magazines