College van burgemeester en schepenen Notulen - Stad Sint-Niklaas

sint.niklaas.be

College van burgemeester en schepenen Notulen - Stad Sint-Niklaas

18. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale informaticadienst: telefonie:

aanvaarden kandidaturen: vaststelling

Artikel 1

Het college neemt kennis van het proces-verbaal van opening van 28 april 2011 voor de kandidaatstelling

bij de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor het vernieuwen van de telefooncentrales en

telefoontoestellen van het stadsbestuur en het OCMW van Sint-Niklaas, waarbij volgende firma’s zich

kandidaat hebben gesteld:

- Ferranti Computer Systems nv, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen;

- RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen;

- Siemens Enterprise Communications nv, Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen;

- BKM Hasselt nv, Herkenrodesingel 37, 3500 Hasselt;

- Nextira One nv, Excelsiorlaan 71-73, 1930 Zaventem.

Artikel 2

Het college beslist op basis van de analyse van de ingediende kandidaatstellingen alle 5 de kandidaten te

weerhouden.

Artikel 3

Het college beslist de 5 weerhouden inschrijvers een bestek toe te sturen.

19. Overige algemene en ondersteunende diensten: verzorgen autocarvervoer diverse

uitstappen toerisme en buurtwerking: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten moet autocarvervoer worden vastgelegd

voor diverse uitstappen georganiseerd door de dienst toerisme.

Artikel 2

Het college beslist, gelet op de ingediende offertes, het verzorgen van autocarvervoer voor diverse

daguitstappen toe te wijzen aan de firma Reizen ’t Soete Waeslant, Botermelkstraat 2, 9100 Sint-Niklaas,

als volgt:

- perceel 1: Trip Toegankelijk Toerisme op zaterdag 21 mei 2011 naar Wachtebeke: 2 autocars van

50 personen en 1 liftbus voor een totaal bedrag van 1.035 EUR + 62,10 EUR (6 % btw) =

1.097,10 EUR;

- perceel 2: stadsuitwisseling op zaterdag 17 september 2011 naar Tongeren: minimum 4 autocars van

50 personen met de mogelijkheid tot meer autocars op basis van de inschrijvingen voor een geraamd

bedrag van 1.840 EUR + 110,40 EUR (6 % btw) = 1.950,40 EUR (= 460 EUR per autocar exclusief

btw);

- perceel 3: Reinaert pelgrimstocht op zondag 16 oktober 2011 van Waasmunster naar Sint-Niklaas:

1 autocar van 50 personen voor een totaal bedrag van 120 EUR + 7,20 EUR (6 % btw) = 127,20 EUR;

- perceel 4: personeelsreizen op 9 en 16 september 2011 naar Leuven voor telkens 120 à 140 personen,

waarbij 1 liftbus moet worden voorzien, tegen volgende prijzen per autocar:

- autocar 50 personen: 435 EUR + 26,10 EUR (6 % btw) = 461,10 EUR;

- autocar 80 personen: 595 EUR + 35,70 EUR (6 % btw) = 630,70 EUR;

- liftbus: 485 EUR + 29,10 EUR (6 % btw) = 514,10 EUR.

(afhankelijk van de inschrijvingen zal worden bepaald welke autocars nodig zijn).

Hiervoor wordt een bestelbon opgemaakt voor een geraamd bedrag van 3.700 EUR (inclusief btw).

Artikel 3

De toewijzing van perceel 5: autocarvervoer voor de personeelsreizen van het OCMW gebeurt via het

OCMW.

CBS 16 mei 2011 6

More magazines by this user
Similar magazines