juli 2005 - LCKV Jeugdvakanties

lckv.nl

juli 2005 - LCKV Jeugdvakanties

OOOuuudddeeerrraaavvvooonnnddd

pppaaaggg 888

ledenblad LCKV Jeugdvakanties

jaargang 33 • nr. 4 • juli 2005

verschijnt 5 maal per jaar

LLLCCCKKKVVV gggeeennneeerrraaatttiiieeesss

pppaaaggg 333

LLLCCCKKKVVV wwweeebbbsssiiittteeesss

pppaaaggg 111111

Infoavonden: pag. 4 • LCKV (ers) in de media: pag. 5 • Reacties hoofdleiders: pag. 9


Wat gaat de tijd toch snel... over een

paar dagen vertrekken de opzetkampen

alweer en dan gaat het weer beginnen!!

Zelf stond ik een paar weken geleden

nog midden in het bos op een plek

waarvan ik dacht “’t is hier fantástisch,

maar waar gaan ze in hemelsnaam die

tenten neerzetten?”. Ik was, samen met

de knotsen, op ontdekkingstocht in

Bladel. De omgeving is geweldig, het

terrein is prachtig, maar wel anders dan

anders. Dus opzetploeg: veel succes!

Terwijl we daar door de bossen struinden,

het - euhm...gezellige en sfeervolle -

centrum van Bladel bezochten en een

kijkje namen bij het zwembad, babbelden

we heel wat af over het programma.

Elk jaar vind ik het weer een feest om

alle plannen voor zo’n kampweek zelf te

maken of te horen. Het is toch bijzonder

dat er jaar na jaar voor elk kamp weer

een paar bijzondere, nieuwe, creatieve

Hoofdredactie

Marita Smit

Redactie

Nils Bierman

Arjan van Duivenboden

Aafke Plug

Freelancers

Marleen karstens

Sanderijn Schuur

Jan van Zwieten

Tekeningen/layout

Nils Bierman

Foto’s

Edward Niewold

Fabian de Graaf

Druk

Drukkerij Graficon, Leiderdorp

Correspondentie-adres

LCKV Jeugdvakanties

Voorschoterweg 8e

2324 NE Leiden

(071) 572 22 55

www.lckv.nl

opzet@lckv.nl

c o l o f o n

Geboren

Amy, dochter van

Michael Zoet en

Esther Oortwijn

Justin, zoon van Arjen en Elly

Kooy - van Vulpen

Getrouwd

Patrick Kraan en

Sanne de Vries

dingen worden bedacht?! Natuurlijk

willen we daar na het kampseizoen in de

DeelnemersOpzet uitgebreid met jullie

op terugblikken. Dus ga eerst lekker

genieten van je kampweek of kampweken

en stuur daarna alle leuke dingen

over jouw kamp van deelnemers of staf-

2

Belangrijke data

25 juni

Vertrek opzetkampen

leden (liedjes, foto’s, hartenkreten, verhalen,

etc.) naar de redactie!

Door: Marita Smit

2 juli

Start kampseizoen

13 augustus

Afbraak

26 november

DJWGG Avond

Vertrek- en

aankomsttijden

Misschien ben je je brief kwijt en weet je niet meer precies hoe laat de bus naar jouw

kampterrein vertrekt. Of je wilt iemand uitzwaaien die in week 3 naar Heerde vertrekt,

maar hoe laat? Het kan ook dat je het super vindt om erbij te zijn als kampen

weer terugkomen. En misschien doe je er helemaal niks mee. Maar we geven je toch

nog even het overzicht van de vertrek- en aankomsttijden op het 5 meiplein.

Kampterrein Vertrektijd uit Leiden Aankomsttijd Leiden

Wiltz 07.30 uur 18.45 uur

La Roche (week 1-3) 08.15 uur 18.00 uur

Diever 09.00 uur 15.45 uur

Heerde 9.45 uur 14.15 uur

Emst (week 1-5) 10.30 uur 15.00 uur

Terschelling 11.15 uur 17.00 uur

Bladel 10.00 uur (week 5 & 6) 15.15 uur (week 5)

15.00 uur (week 6)

En verder...

Kamp 38 naar Italië vertrekt op vrijdagavond 1 juli om 20.00 uur.

De aankomsttijd is op zaterdag 9 juli om 11.30 uur bij het LCKV-pand.

Kamp 39 naar Cléron vertrekt op donderdag 7 juli om 20.00 uur.

De aankomsttijd is op zaterdag 16 juli om 11.30 uur bij het LCKV-pand.

Kamp 40 naar Cléron vertrekt op donderdag 14 juli om 20.00 uur.

De aankomsttijd is op zaterdag 23 juli om 11.30 uur bij het LCKV-pand.


Al generaties lang LCKV

Oud & nieuw

Er zijn van die echte LCKV-families: opa ging al mee in de beginjaren,

dochterlief ging jarenlang op kamp en haar kinderen rennen ook ieder

jaar door de bossen. Omdat LCKV Jeugdvakanties dit jaar 85 jaar bestaat

willen we eens wat generaties laten zien. Arjan van Duivenboden vroeg

een paar LCKV-ers om er wat oude familiealbums op na te slaan en de

Opzetredactie leuke plaatjes aan te leveren. Kijk maar mee!

Ruud Breedveld

(uiterst links) en

Diony Breedveld.

O& N

Boudewijn van Meeteren (rechtsonder)

en dochter Femke (vierde van links).

Deli Karstens en dochter Marleen.

3

O& N

O& N

O& N

Uitden doosch

ouden

Hilde Vis en zoon Jeroen (rechts).


Goede opkomst & leerzame workshops

Geslaagde infoavonden

Sinds enige jaren organiseert

LCKV Jeugdvakanties infomiddagen

met workshops voor de verschillende

functies, aangevuld

met ‘gewoon leuke’ workshops

als EHBO, grimeren of gitaarspelen.

Er werd een hoop tijd gestoken

in de organisatie, maar de

opkomst liet de laatste twee jaar

nogal te wensen over. Dus moest

iets anders worden bedacht.

Voor sport-en-spellers werd al eerder dit

jaar een sport-en-spelweekend georganiseerd.

Voor de andere functies waren er

dit jaar infoavonden. En met succes! Op

17 mei waren de koks en adjudanten

aan de beurt, 24 mei de hoofdleiding en

de tentchefs en de week daarna afsluitend

een avondje EHBO’en.

Koks en adjudanten

Deze infoavond was voorbereid door de

familie Heuer. Met in de hoofdrollen

Joris voor de koksinfo en Frido voor de

adjudanteninfo. Met een grote opkomst

vond hun verhaal gretig gehoor. De koks

leerden onder andere hoe je een koksprogramma

maakt, hoe je bestellijsten

maakt, hoe je het eten warm houdt en

hoe je goed met de adjudanten communiceert.

Verder werd uitgelegd hoe het

koksboekje werkt, hoe je rekening kunt

houden met vegetariërs en er werd een

doorsneedag voor koks op kamp

beschreven. De adjudanten hebben

onder andere een uitgebreid rekenschema

besproken, waarmee je kunt bijhouden

wat je per dag uitgeeft, zodat je op

het eind van het kamp niet ineens een

paar honderd euro tekort komt. Verder

gaf Frido nog allemaal handige tips

waar je als adjudant allemaal op kunt

letten.

Hoofdleiding & tentchefs

De hoofdleiders kregen een avondje

kadertraining, gepresenteerd door Jan

4

van Zwieten en Robert Strijk. Helaas is

kadertraining nog steeds niet verplicht.

Ik was heel blij met dit ‘voorproefje’,

aangezien ik dit jaar graag mee wilde,

maar de training werd afgeblazen vanwege

te weinig aanmeldingen. Er werden

onder andere slecht nieuwsgesprekken

geoefend en er werd gediscussieerd

over intimiteit. Bijzonder leerzaam voor

elke hoofdleider. Jammer dat er maar zo

weinig aanwezig waren!

De tentchefs werden verdeeld in twee

groepen: kampen voor oudere en jongere

leeftijden. Er werd gepraat over dingen

als: hoe ga je om met intimiteit, wat

doe je met buitenbeetjes, hoe verdeel je

energie. Nuttige informatie voor ervaren

én onervaren tentchefs!

EHBO

Als laatste de avond over EHBO. Een

heuse dokter gaf informatie over huistuin-en-keuken

EHBO, zoals wespensteken,

teken en allergische reacties. Ook

de serieuzere zaken als hyperventilatie,

flauwvallen en botbreuken kwamen aan

bod. Over het algemeen geldt dat in

geval van het laatste je toch beter naar

een ziekenhuis kan rijden. Zelf klussen

werd niet aangeraden. Leuke wetenswaardigheden

die voor volgend jaar

misschien nog beter afgestemd kunnen

worden op een LCKV- kamp. Maar al

met al toch leerzaam!

Kortom, we kunnen spreken van geslaagde

infoavonden. De opkomst was redelijk

tot goed en de workshops waren

stuk voor stuk leerzaam en informatief.

Eigenlijk onmisbaar voor elk staflid!

Door: Marleen Karstens


5

LCKV (ers)

in de media

De afgelopen weken was de LCKV

uitgebreid in het nieuws met de

modeshow tijdens de ouderavond.

Bijvoorbeeld in het Leids Nieuwsblad

(linksonder) en het Leidsch Dagblad

(onder). Verder een interview met Jan

van Zwieten uit het Leidsch Dagblad

en een foto van Marleen Karstens en

Sanderijn Schuur bij de voorronde van

het Leids Festival van het Levenslied.


Nieuws van de afdelingen

Input voor de

DeelnemersOpzet!!

Natuurlijk wordt er na het kampseizoen

weer een DeelnemersOpzet in elkaar

gedraaid vol liedjes, foto’s, verhalen, kreten

en gedichten. Stuur daarom alle leuke

info over jouw kamp naar de redactie.

Dat kan per mail via opzet@lckv.nl of met

de post; LCKV Jeugdvakanties, t.a.v.

redactie Opzet, Voorschoterweg 8e,

2324 NE Leiden.

Inleveren op maandagavond

kan natuurlijk ook.

D e e l n e m e r s

De laatste open plekken!

Er zijn in enkele kampen nog open plekken

voor deelnemers. Dus weet jij nog een broertje,

zusje, familie, buurtkinderen of klasgenoten,

spoor ze dan aan om te kijken op www.lckv.nl.

Voor docenten hebben we ook speciale ‘informatiepakketten’

om te verspreiden op scholen.

Als je hier interesse in hebt, bel dan op maandagavond

naar de afdeling Deelnemers.

In de volgende kampen zijn nog open

plekken:

Kamp 3, 4, 10, 16, 39

In deze kampen zijn nog

open plekken voor zowel

jongens als meisjes.

Kijk voor de meest actuele

stand op onze site:

ww.lckv.nl

Enthousiaste medewerkers gevraagd

Je gaat al een tijdje mee als deelnemer en/of als staf. Je hebt

tijd over op de maandagavond. Je wilt werken in een gezellige,

ongedwongen sfeer en je wilt je steentje bijdragen. Misschien

loop je al een tijd met het idee in je hoofd iets meer te doen bij

LCKV Jeugdvakanties. Denk bijvoorbeeld aan opzet- en

afbraakkamp (dit vindt plaats vlak voor de kampweken beginnen

en vlak erna), werken bij het secretariaat, achter de bar of

materiaalonderhoud. Informeer eens naar de mogelijkheden

bij een bestuurslid of op het secretariaat.

Ben jij creatief & enthousiast?

Vijf keer per jaar valt de Opzet bij jou in de brievenbus. Lijkt het je ook leuk als

daar een keer een stukje instaat dat je zelf hebt geschreven? Of een foto die je zelf

hebt gemaakt? De redactie is op zoek naar nieuw, enthousiast schrijftalent en creatieve

geesten die mee willen denken over de invulling van ons verenigingsblad. Je kunt

als freelancer af en toe een tekst aanleveren of als redactielid bij elke editie van de

Opzet betrokken zijn, ’t is maar net wat je wilt. Lijkt het je wat?

Stuur dan een mailtje naar opzet@lckv.nl

Abonnement op de Opzet

Donateurs van de LCKV ontvangen één maal per jaar de

Opzet. Regelmatig krijgen wij de vraag of het mogelijk is om

als donateur een abonnement te nemen en zo ook de andere

Opzetten te ontvangen. Dat kan vanaf nu!

Voor € 5 per jaar ontvang je een heel jaar lang de Opzet.

Interesse? Bel op maandagavond (071) 572 22 55.

C o m m u n i c a t i e

Speciale

aanbieding!

6

Fleece truien en -jassen nu

voor maar

€ 22,50

Witte T-Shirts met

(klein) LCKV-logo

voor € 4,-

Ideaal voor je staf en/of

deelnemers om de achterzijde

te bedrukken.

Speciale prijs bij afname

voor de hele staf of kamp:

€ 3,- per stuk.

Bestellen?

Bel maandagavond

tussen 20.00 en

22.00 naar de afdeling

Communicatie,

071-5722255


B a r c o m m i s s i e

Iedereen die regelmatig het LCKV-pand

bezoekt, kent ze: de leden van de barcommissie

en hun medewerkers. Of je

nou op maandag lekker een drankje

komt drinken, deelneemt aan de infodag,

een klaverjasavond bijwoont of een

belangrijke voetbalwedstrijd kijkt op

groot scherm, door hen word je van versnaperingen

voorzien.

Wie zitten er nu eigenlijk in die commissie?

Ik sprak met Mirjam de Graaf.

Behalve zijzelf bestaat de commissie uit

Margreet Stromph, Ronald de Haas en

negen barmedewerkers.

Naast het bemannen van de bar, houden

de commissieleden zich ook met andere

dingen bezig. Zo verzorgen zij in samenwerking

met de afdeling communicatie

7

tijdens het kampseizoen de

kraampjes op het vertrekpunt.

Daar kunnen de deelnemers en

hun ouders terecht voor limonade,

koffie, thee, frisdrank en

iets lekkers. Gedurende het

kampseizoen gebeurt er nog

meer: van 30 juni tot en met 4

augustus is de LCKV-bar niet

alleen op maandag, maar ook

op donderdag open. Een leuke

gelegenheid om met de staf

nog even bij elkaar te komen

voor het vertrek!

Zelf is Mirjam jaren geleden,

toen we ons pand nog hadden

op de Vestestraat, begonnen als

barmedewerker. Sinds vier jaar

is ze lid van de commissie.

Mirjam: ¨Als barmedewerker

leer je veel nieuwe mensen kennen.

De werkzaamheden zijn

niet moeilijk en op maandagavond

is het altijd supergezellig!¨ Er worden

weer nieuwe barmedewerkers gezocht.

Lijkt het jou wel wat om ongeveer eens in

de zes weken mee te helpen achter de bar?

Neem dan contact op met de barcommissie.

De voorkeur gaat uit naar mensen van

18 jaar of ouder.

Door: Sanderijn Schuur

commissie uitgelicht


Film en modeshow op de

ouderavond

De ouderavond was dit jaar leuker dan ooit tevoren! Natuurlijk kreeg

je als hoofdleider informatie van ouders over allergietjes, medicijngebruik,

heimwee en meer van dat soort dingen: nuttige informatie voor

straks op kamp. Maar deze avond was vooral ook de moeite waard

door de film en de modeshow.

Vorig jaar is een filmploeg op een aantal

kampterreinen een kijkje gaan nemen.

En dat leverde superleuke plaatjes op.

Beelden van dansende en zingende deelnemers,

deelnemers op survival, deelnemers

die vertellen hoe het er op een

kamp aan toegaat, deelnemers die door

de bossen rennen en nog veel meer leuke

dingen doen. Een grote pluim voor het

hele productieteam van die film, want

het geeft de ouders een mooi beeld van

een weekje LCKV. Enne, ’t is niet alleen

een leuke kennismaking met de vereniging.

Ook voor doorgewinterde stafleden

is het hartstikke leuk om deze film

te zien.

En dan was er ook nog een modeshow.

En wat voor één! Friso Doeven en Bob

Zwijsen hebben van afgeschreven tenten

en wat oude vlaggen allerlei kledingstukken

gemaakt, die door LCKV-

8

modellen op de catwalk werden getoond.

Van een coole hiphop-outfit tot

een galajurk en van een cowboypak tot

een stoere lange jas. Het waren wel

afgeschreven tenten hè, dus geen extra

programma-onderdeel inlassen op je

kamp...

Door: Marita Smit


Hoofdleider, een (te) zware taak?

Reacties

In de vorige Opzet schreef Arjan van Duivenboden dat de afdeling

Leiding steeds meer moeite krijgt met het vinden van hoofdleiders,

mede omdat dit seizoen een aantal hoofdleiders heeft afgezegd.

Daarom vroeg Arjan zich af of hoofdleiding wellicht een (te) zware

functie is. Zelf vindt hij dit wel meevallen, maar hij wilde graag horen

hoe anderen hierover denken.

Koos Jansen: ‘Hart hebben voor

de vereniging!’

Hoofdleider Koos Jansen wil graag reageren

op het stuk van Arjan. Aafke Plug

zette zijn reactie op papier:

Het probleem van het vinden van voldoende

hoofdleidercombinaties is volgens

Koos niet nieuw. Hij werd in 1973

als bestuurslid verplicht om als hoofdleider

mee te gaan, omdat er een tekort

aan hoofdleiders was. Koos maakt zich

echter wel zorgen over het gemak waarmee

sommige hoofdleiders, en ook andere

stafleden, tegenwoordig afzeggen

voor een kamp. Dit verklaart hij door

een tekort aan ‘LCKV-gevoel’ onder

sommige hoofdleiders. Vroeger ging je

eerst een aantal jaren als deelnemer mee.

Dan werd je op je zeventiende tentchef

en vervulde je in de jaren daarna nog

een aantal andere functies op kamp.

Uiteindelijk werd je dan hoofdleiding en

dit bleef je dan vaak ook een jaar of

tien. Volgens Koos ligt bij deze mensen

hun hart echt bij de LCKV.

Tegenwoordig komen veel mensen op

latere leeftijd via een collega of een

vriend de vereniging in en worden dan

meteen hoofdleider. Sommigen van hen

blijven dit slechts twee jaar doen en

worden vervolgens kok of joker. Deze

mensen vinden de LCKV wel leuk, maar

hebben hun hart er niet liggen. Koos wil

wel benadrukken dat dit niet geldt voor

àlle stafleden die pas op latere leeftijd

bij de vereniging komen, er zitten ook

hele goede en gemotiveerde stafleden

tussen!

Een oplossing voor het probleem met de

hoofdleiders heeft Koos niet zo snel. Wel

denkt hij dat het goed is als de vereniging

van 40 naar 36 kampen per jaar

gaat. Op deze manier kan het tekort aan

hoofdleidercombinaties worden opgelost.

Koos ziet wel in dat dit slechts

symptoombestrijding is en dat er iets

moet veranderen aan de mentaliteit

onder sommige hoofdleiders. Zo zouden

alle hoofdleiders bij de ledenvergaderingen

aanwezig moeten zijn. Hier worden

ten slotte zaken besproken en beslist die

voor hen van groot belang zijn. Volgens

Koos is hoofdleiding niet een té zware

functie, maar het brengt wel een aantal

verplichtingen met zich mee. Stafleden

die hoofdleider willen worden, moeten

zich hier van tevoren bewust van zijn.

Hoofdleiders, en ook andere stafleden,

moeten zich vooral bewust zijn van het

grote probleem waar ze de vereniging

mee opzadelen als ze afzeggen voor hun

kamp. Als je één keertje ergens niet bij

aanwezig kan zijn is dat natuurlijk geen

ramp. Maar als je het vaak laat afweten

op verplichte momenten, leef je niet met

de vereniging mee. En dat is waar het

volgens Koos om draait: hart hebben

voor de vereniging!

9

Trea Streefland: ‘Nee, niet te

zwaar. Het is een leuke job!’

Hoofdleider Trea Streefland reageerde

per mail op de vragen van Arjan.

Nee, hoofdleider zijn is niet te zwaar,

het is een leuke job. Het is erg leuk om

je creativiteit door te kunnen geven aan

enthousiaste stafleden. Het is leuk om

de planning van koks, adjudanten en

sportknotsen op elkaar af te stemmen.

Het is leuk om met kinderen om te

gaan; met ze te kletsen en te zorgen dat

ze zich thuis voelen op een kamp. Het is

leuk om op kamp dingen te doen die de

kids thuis nooit zullen doen/mogen en

die je zelf thuis ook niet doet. En natuurlijk

is het heerlijk om boven op de tafels

te staan; water te gooien; vals te spelen

bij levend stratego; enz. enz.

Ik vind dat de LCKV niet teveel vraagt.

De LCKV zijn wij met z’n allen. Het

bestuur van de LCKV vraagt wel dingen

van de hoofdleiders en viceversa, maar

zolang eenieder zich aan gemaakte

beloftes en afspraken houdt, is het niet

te veel.

Ook vind ik de tijdsdruk niet te groot.

Het is wel zo dat steeds meer mensen

het steeds drukker krijgen omdat ze heel

veel dingen willen doen, dan kan het

zijn dat de tijdsdruk voor een hoofdleider

te groot wordt. De oplossing hiervoor:

prioriteiten stellen.

Vervolg pagina 10


Vervolg van pagina 9

Misschien is het handig om een bestand

bij te houden met potentiële hoofdleiders;

als een hoofdleider een jaar niet

mee gaat als hoofdleiding, kan hij/zij

aangeven of je hem/haar in de toekomst

kan bellen als er hoofdleiders te kort

zijn. Ik vind het wel een uitdaging voor

de hoofdleider die al vijftien jaar niet

meer is mee geweest met de LCKV om

weer een kampie te gaan draaien, want

in die tijd is er toch veel veranderd.

Misschien hebben we teveel kampen,

misschien is 37 wel genoeg (in de jaren

'90 hebben we jarenlang op 37 kampen

gezeten). Ook denk ik dat als je in 2004

als hoofdleider een brief krijgt, dat bij

teveel koppels de hoofdleiders die twee

kampen doen en de hoofdleiders die

ouder zijn dan 45 jaar afvallen, dit de

suggestie wekt dat er meer dan genoeg

Advertenties

Persberichten, jaarverslagen,

folders, brochures, advertenties,

personeelsbladen, mailings,

huisstijlen, communicatie-advies,

grafische vormgeving, drukwerkbegeleiding…

De kapperszaak van...

hoofdleiding is. En daardoor haken

sommige hoofdleiders makkelijker af.

Verder denk ik dat wanneer mensen

twee kampen doen en als je nog steeds

mee gaat met de LCKV als je boven de

45 jaar oud bent, dit juist de meest

betrokken personen van de LCKV zijn,

welke je dus benadeelt. De regel die

eigenlijk voor de continuïteit van de

LCKV moet zorgen kan dan wel eens

averechts gaan werken.

Het aantal verplichte nummers voor

hoofdleiding is al jaren gelijk. Misschien

zijn er alleen meer hoofdleiders gekomen

die elders ook al veel verplichtingen

hebben en hierdoor keuzes moeten

maken. Het helpt zeker als je de data

wat langer van tevoren weet. Een jaaroverzicht

met belangrijke data kan helpen.

Hoofdleiders hebben dan de LCKV

avonden eerder in hun agenda staan,

J.A. de Gravenlaan 36, 2381 TC Zoeterwoude.

Tel.: 071-580 48 16, Fax: 071-580 48 17, E-mail: prmhmos@planet.nl

Marjolein

Hogewoerd 35

Leiden

tel. 071 5142791

zodat zij op die avonden geen andere

afspraken maken.

Zelf ben ik al zestien jaar hoofdleiding.

Ik vind de binnenlandse kinderkampen

het leukste. Natuurlijk is het erg jammer

dat we worden weggepest in Heerde en

Emst. Hopelijk bevalt Bladel goed en

kunnen we nog een alternatief kampterrein

vinden, dan kunnen Heerde en

Emst in het archief verdwijnen.

23.00 uur is niet te vroeg om stil te zijn,

maar 22.00 uur wel!! De regel in

Heerde is aangescherpt naar 22.00 uur;

er mag maar één nachtspel plaatsvinden

en wel op woensdag; er mogen geen

HUDO's meer gegraven mogen worden

en daarom hebben we daar chemo's; het

grootste deel van het bos is niet meer

toegankelijk voor bosspelen. Om deze

redenen wordt het hoog tijd om daar, na

53 jaar weg te gaan, hoe mooi de omgeving

ook is.

Tijdig ingrijpen voorkomt problemen. Een goede accoun-

tant controleert de hartslag van de onderneming. Hij is

voor iedereen toegankelijk en spreekt de taal van elke

‘kleine’ of ‘grote’ ondernemer.

De Ruijterstraat 2, Rijnsburg. Tel.: 071 - 402 16 21, e-mail: algemeen@driebergendriebergen.nl

OVERGAAUW

Thuis in Beeld en Geluid

Breestraat 146-148

2311 CX Leiden

071 5126862

Op vertoon van deze Opzet 10% korting

(behalve op aanbiedingen en plasma’s)


Kampseizoen 2004:

wat LCKV is online hot?

Ook dit jaar staan hebben diverse kampen weer

een eigen website. Kijk www.lckv.nl voor meer.

kamp5.lckv.nl

kamp18.lckv.nl

kamp29.lckv.nl

kamp37.lckv.nl

11

UIT DEN OUDEN DOOSCH

Misschien misten jullie hem al, maar hier is 'ie dan. Een echte

aflevering van 'Uit den ouden doosch', alleen dan vanuit ons

bekeken. Weer een echte Jetsers & BB-jubileumaflevering. We

vullen het alleen niet helemaal serieus in. Sterker nog: wij

hadden altijd een heel ander idee bij het begrip 'oude doos'

dan waar het tot nu toe over ging.

Terug naar ons eerste kamp. Twee schattige meisjes, want dat

waren we, samen met vijf anderen in een tent. Ons cheffie

heette Karien en in onze ogen was ze vreselijk oud. Iedereen

boven de 20 deelden wij in bij de categorie bejaard. Karien

was volgens ons een belangrijk staflid omdat ze iedere avond

zo laat terug kwam in de tent. Soms was het al licht. Als we

haar er naar vroegen zei ze dat de vergadering ietsiepietsie

was uitgelopen en dat ze met z'n allen ook nog even gezellig

iets hadden zitten drinken. Echte vergadertijgers, dachten wij,

maar naarmate de week vorderde begrepen we dat het 'iets

drinken' 's avonds in feite de core business was van de staf. En

Karien lustte er wel pap van. Meestal hoorden we haar al

vanaf de keukentent aankomen. Ze had een olielamp bij zich

en daar zwaaide ze mee in de rondte alsof het een handtas

was. Zo nu en dan raakte ze een boom. Wij deden net alsof

we sliepen. Door de spleetjes van onze ogen zagen we haar

met een ferme beweging de flap van de tent openrukken om

tegelijkertijd met een klap tegen de stroplank aan te lopen

en voorover te vallen. Op hetzelfde moment kom je net een

handje te kort om je vast te grijpen. Als je al wat langer meegaat

ken je dat. Karien had er gelukkig ervaring mee en kon

in en soort reflex toch nog net razendsnel met haar andere

hand de tentpaal vastpakken. Zo hangend zette ze vervolgens

de olielamp tussen de koffers en trok zich overeind.

Nu nog in de slaapzak zien te komen. Van de jongens wisten

we dat hun chefs zomaar met hun kleren aan de slaapzak

inschoven, maar zo was Karien niet. Die ging zich helemaal

omkleden. Niet zo erg, als ze dat tenminste niet staande ging

doen op het luchtbed dat ze vanwege haar hooikoorts op het

stro had gelegd. Nou worden die dingen niet voor niets bij

spooktochten in de route ingegraven als extra atractie. Je

staat niet echt lekker safe op zo'n ding. Karien in haar toestand

zeker niet. En toen werd het spannend. Een soort slapstick,

afgewisseld met zeer angstige momenten. Redt ze het

of dondert ze om; de ene keer met de broek op de enkels, de

andere keer met een trui over haar hoofd, dan weer zwaaiend

op één been. Omdat wij direct naast het luchtbed lagen,

konden we het tafereel van onderaf beschouwen; móesten

we het tafereel wel van onderaf beschouwen, want niet kijken

was geen optie. Ieder moment kon ze vallen en daar wilden

we op voorbereid zijn. We gaan verder niet op de details

in, maar je begrijpt dat op zulke ogenblikken niets voor onze

nieuwsgierige blikken verborgen bleef, of we het nou leuk

vonden of niet. Dus als het over een ouwe doos gaat, hebben

wij iets anders voor ogen...


Pieter Versnel en Marcel Janssen

Timmer- en Onderhoudsbedrijf

Van der Waalstraat 7, 2313 VB Leiden

Telefoon 071 514 30 55 Fax 071 514 20 46 / 0172 515 742

E-mail versnel@wanadoo.nl

LABRUYERE FINANCIËLE DIENSTEN

Ton van der Heijde Debussystraat 41

Postbus 1375

2302 BJ Leiden

telefoon 071 5 289 219

fax 071 5 289 491

mobiel 06 54 374 314

e-mail info@labruyere.nu

- Hypotheken

- Financiëringen

- Alle verzekeringen

- Pensioen voorzieningen

More magazines by this user
Similar magazines