consensus diagnostiek en behandeling van het acute enkelletsel

cebp.nl

consensus diagnostiek en behandeling van het acute enkelletsel

enkelband: het ligamentum fibulotalare anterius. Bij een meervoudige bandruptuur zijn 2 of 3

(= alle) laterale enkelbanden gescheurd: naast het ligamentum fibulotalare anterius betreft dit

het ligamentum fibulocalcaneare en het ligamentum fibulotalare posterius.

Iedere enkelbandruptuur 'geneest'. De vraag is echter of:

1. een behandeling de genezing versnelt ten opzichte van 'afwachten'?

2. een behandeling het aantal restklachten verkleint?

In het kader van de hier gepresenteerde richtlijn werd een meta-analyse verricht van alle

'randomized clinical trials' (RCT's) met vormen van behandeling van aangetoonde laterale

enkelbandrupturen. RCT's naar het natuurlijk beloop van de laterale enkelbandrupturen

werden niet gevonden. Wel zijn er drie RCT's die een groep met minimale behandeling (2

weken elastische zwachtel of elastische sok) vergeleken met een adequate behandeling. Een

samenvattende schatting van deze drie RCT's met behulp van het 'random effect'-model geeft

een statistisch significant hoger percentage pijnklachten en klachten van 'giving way' in de

minimale behandelingsgroep. 1-3 Ook levert een minimale behandeling een langer arbeidsverzuim

op. 3

Restklachten na een enkelbandruptuur komen voor bij 30% tot 40% van de patiënten. 4 Recent

onderzoek liet na 5 jaar de volgende getallen zien: pijn 31%, 'giving way' 44%, daadwerkelijk

zwikken 40%, stoppen met sport als gevolg van de enkelklachten 11% en zo nu en dan nog

mank lopen als gevolg van de enkel 21%. 3

Literatuur

1. Dettori LTCJR, Basmania MAJCJ, Pearson BD, Lednar WM. Early ankle mobilization,

Part I: The immediate effect on acute lateral ankle sprains. Military Med 1994; 159: 15-

24.

2. Korkala O, Rusanen M, Jokipii P, Kytömaa J, Avikainen V. A prospective study of the

treatment of severe tears of the lateral ligament of the ankle. Int Orthop 1987; 11 (1):

13-7.

3. Zeegers AVCM. Het supinatieletsel van de enkel. Proefschrift Utrecht, 1995.

4. Dijk CN van. On diagnostic strategies in patients with severe ankle sprain. Proefschrift

Amsterdam, 1994.

1.1. ONDERSCHEID TUSSEN ENKEL- EN MEERVOUDIGE BANDRUPTUUR

3. Aangezien de behandeling van enkel- en meervoudige enkelbandrupturen hetzelfde is,

hoeft er tussen beide geen onderscheid te worden gemaakt. Het acute enkelletsel kan

daarmee worden onderverdeeld in distorsies, geruptureerde laterale enkelbanden en -

fracturen. Avulsiefractuurtjes zijn alleen van belang uit het oogpunt van forensische

geneeskunde. Ze worden behandeld als een geruptureerde laterale enkelband.

2

More magazines by this user
Similar magazines