debatverslag - RRKC

rrkc.nl

debatverslag - RRKC

Volgens Brouwers is de bewustwording van de massa de crux. ‘Gore’s documentaire leidde tot een

gevoel van urgentie bij het gewone volk. Vervolgens moesten politici wel volgen en met

maatregelen komen. Zonder die druk doen politici niets, bang als ze zijn om impopulaire

maatregelen te nemen en niet te worden herkozen.’ Dat gevoel van urgentie is aan het wegebben,

erkent ook Groen. Hij heeft echter goed nieuws. ‘In december 2008 heb ik Gore opgezocht in de

Verenigde Staten. Hij vertelde me dat hij werkt aan een opvolgfilm van The inconvenient truth.’

George Brouwer is wat cynischer. ‘Een rigoureuze gedragsverandering zal er pas komen na een grote

klimaatramp. Het debat in de VS kantelde ook pas na de overstroming van New Orleans. Een nieuwe

ramp zou dan ook een zegen zijn.’

Een medewerker van een lokale milieugroepering beschuldigt George Brouwer ervan ‘slap te

ouwehoeren’, terwijl hij concreet niets doet aan klimaatverandering in Rotterdam. Brouwer noemt

de aantijging ‘onzin’. ‘Nergens ter wereld worden zoveel projecten op het gebied van

klimaatverandering bedacht en uitgevoerd, zo is onlangs gebleken uit een inventarisatie onder ruim

veertig wereldsteden’, aldus Brouwer. Hij somt de ‘successen’ op die hij met het Rotterdam

Climate Initiative heeft geboekt. ‘Met het stadsbestuur hebben we afgesproken de CO2-uitstoot in

2025 met de helft terug te brengen in vergelijking met 1990, tegen 30 procent in de rest van

Nederland. Ook wordt Rotterdam klimaatbestendig gemaakt. Daarvoor heeft het college in

december 30 miljoen euro voor uitgetrokken. De economie wordt verduurzaamd. Zo gaan we

ondergrondse waterbergingen en waterpleinen aanleggen. In de havengebieden komen drijvende

kantoren, woonwijken en parken, vangen bedrijven hun CO2-uitstoot af en slaan het ondergronds op

en verrijzen er nieuwe biobrandstoffencentrales. We hebben niet eens ingewikkelde technieken

nodig om snel resultaat te boeken. Rotterdam Botlek kan nu al 50 procent besparen op

energieverbruik, wat een besparing van 1 miljard euro oplevert. Laaghangend fruit dat we nu al

kunnen plukken.’

Terug naar de bewoners van Shismaref. Hoe ziet hun toekomst eruit? Bas Vroege: ‘De bevolking wil

graag herplaatst worden op Tin Creek. Tin Creek ligt weliswaar op het vaste land van Alaska maar

ligt net zo afgelegen van de bewoonde wereld als het eiland. Op die manier denken ze hun

traditionele leefwijze in stand te kunnen hebben. Of de verhuizing daadwerkelijk gaat plaatsvinden,

is nog alleszins de vraag. De regering-Bush weigerde de verhuizing die naar schatting 100 miljoen

dollar kost te financieren.’

Volgens Brouwer dragen ‘wij’ ook verantwoordelijkheid voor hun lot. ‘De westerse wereld heeft de

afgelopen honderd jaar enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen de lucht in gejaagd. We hebben

krachten ontketend die tot de ondergang van Shismaref leiden, dus zijn ook wij verantwoordelijk.

Er zou daarom een fonds moeten komen dat hun verhuizing financiert. Bovendien: de bewoners van

Shismaref, dat zijn wij.’

Over het broeikaseffect en enkele wetenschappelijke feiten:

Dat een teveel aan broeikasgassen als kooldioxide (CO2) en methaan het klimaat uit balans brengt

en gevaarlijk opwarmt, is een wetenschappelijk feit onder 99 procent van de academici. De

afgelopen honderd jaar is de temperatuur op aarde met 0,80 graden gestegen. Vanwege de

thermische traagheid van de aarde en het feit dat CO2 zo’n honderd jaar in de lucht blijft hangen,

is een stijging van nog eens 1,5 tot 2 graden onafwendbaar. Volgens wetenschappelijke

berekeningen is het een haalbare maar wel zeer lastige klus om de opwarming daartoe beperkt te

houden. Momenteel bevat de lucht 387 ppm (parts per million) CO2, ofwel op elke miljoen liter

lucht is er 387 liter CO2. Per jaar stijgt de hoeveelheid kooldioxide met 2 ppm, een vier keer

snellere stijging dan tien jaar geleden. In 2015 bereikt de concentratie CO2 in de atmosfeer dus de

400 ppm. Op basis van kennis uit vroegere klimaatperioden weten klimatologen dat deze

hoeveelheid gelijk staat aan een stijging van 2 graden. Om de temperatuur niet verder te laten

stijgen, moet de CO2-uitstoot in 2015 pieken en daarna dalen met 60 procent in 2030 en 85 procent

in 2050. Dat blijkt uit het vierde rapport van het IPPC (International Panel on Climate Change) dat

in 2007 uitkwam en ook uit berekeningen van de gerenommeerde Britse wetenschapsjournalist Mark

More magazines by this user
Similar magazines