download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

vliz.be

download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

2

Colofon

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Wetstraat 34-36

1040 Brussel

Tel.: 02/20.90.1 1 1

Fax: 02/21.77.008

E-mail: serv@serv.be

http://www.serv.be

Redactie

Jean-Pierre Merckx, Dirk Neyts

Opmaak

Drukkerij Poot N.V.

Foto’s

AG Haven Oostende

Fluxys, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Havenbedrijf Gent GAB

Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen MBZ

VHC - Dirk Neyts

Drukkerij

Drukkerij Poot N.V.

Verantwoordelijke uitgever

Pieter Kerremans

Wetstraat 34-36

1040 Brussel

WD/2005/4665/13

Inhoudstafel

1. Voorwoord 4

2. De functies en kenmerken van de Vlaamse zeehavens 5

2.1. Feiten en ontwikkelingen in de

Vlaamse havens in 2004 5

2.2. Overheidsinvesteringen in de

Vlaamse havens 5

2.3. Havenarbeid in de Vlaamse havens 5

2.4. Sociaal-economisch belang van de

Vlaamse havens 5

2.5. Het maritiem verkeer van en naar

de Vlaamse havens 6

2.6. De Belgische Spoorwegen 6

2.7. Europese haven- en vervoerdossiers 6

3. Feiten en ontwikkelingen in de Vlaamse havens

in 2004 11

3.1. De haven van Antwerpen 11

3.2. De haven van Gent 24

3.3. De haven van Zeebrugge 29

3.4. De haven van Oostende 40

4. Overheidsinvesteringen in de Vlaamse havens 44

4.1. Inleiding 44

4.2. De vier Vlaamse havens samen 44

4.3. De haven van Antwerpen 46

4.4. De haven van Gent 48

4.5. De haven van Zeebrugge 48

4.6. De haven van Oostende 50

5. Havenarbeid in de Vlaamse havens 52

5.1. Inleiding 52

5.2. Achtergronden en specifieke situaties 52

5.3. De haven van Antwerpen 54

5.4. De haven van Gent 58

5.5. De haven van Zeebrugge 61

5.6. De haven van Oostende 63

6. Het sociaal-economisch belang van

de Vlaamse havens 65

6.1. Inleiding 65

6.2. Definities 65

6.3. Toegevoegde waarde 68

6.4. Werkgelegenheid 73

6.5. Investeringen 78

7. Het maritiem verkeer van en naar

de Vlaamse havens 83

7.1. Inleiding 83

7.2. Algemeen overzicht 83

7.3. Statistische gegevens 89

8. De Belgische spoorwegen 119

More magazines by this user
Similar magazines