Catalogus 2011/2012

alga.nl

Catalogus 2011/2012

AAluminium

Zeeland B.V.

Catalogus

2011-2012

Dé professionals voor bouw en industrie


Catalogus 2011-2012 Algemene informatie

Aluminium Zeeland B.V.

Cruijckelcreke 37

Industrieterrein Cruijckelcreke

4491 PS Wissenkerke (Noord-Beveland)

Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.45 uur.

Voor een routebeschrijving zie onze website www.aluminiumzeeland.nl.

Telefoonnummer : 0113 37 64 44

Faxnummer : 0842 25 19 25 (faxmail)

E-mail : info@aluminiumzeeland.nl

Internet : www.aluminiumzeeland.nl

www.algaproducts.com

Bij de samenstelling van deze productcatalogus is de grootst mogelijke nauwkeurigheid in acht

genomen voor een juiste vermelding van artikelnummers, specifi caties en omschrijvingen.

Mochten er desondanks toch nog onjuiste vermeldingen voorkomen, dan kunnen hieraan geen

rechten worden ontleend. Aluminium Zeeland B.V. behoudt zich het recht voor om modelspecifi

caties en prijzen zonder vooraankondiging te wijzigen.

Leveringen

Af magazijn, orders vanaf € 450,00 netto franco huis geleverd. Vervoer gaat standaard met eigen

vervoer. Externe- en koerierskosten worden extra doorberekend. Het exacte levertijdstip bij deze

zendingen kan niet worden gegarandeerd.

Bestellingen

Bestellingen dienen bij voorkeur schriftelijk besteld/bevestigd te worden met het ordernummer

c.q. projectnummer als referentie.

Retourzendingen

Retourgoederen dienen vooraf aangemeld te worden aan onze afdeling verkoop. U ontvangt binnen

72 uur een retourorder per fax/mail met vermelding wat er kan worden geretourneerd. Toestemming

voor retournering is nog geen toezegging voor creditering. Creditering wordt bepaald

na inspectie bij ontvangst van de goederen bij de fabriek en niet door de transporteur.

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing.

© januari 2011, Aluminium Zeeland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in

een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Aluminium Zeeland B.V.

Realisatie: HJ Media Groep BV, www.hjmediagroep.nl


Inhoudsopgave Catalogus 2011-2012 1

Hoofdstuk Type Pagina

Aluminium ladder 6-53

Reformladder 2 delig met stabiliteitsbalk RL2 6

Reformladder 3 delig met stabiliteitsbalk RL3 8

Reformladder 2 delig met uitgebogen voet RLU2 10

Reformladder 3 delig met uitgebogen voet RLU3 12

Opsteekladder 2 delig met rechte voet OL2 14

Opsteekladder 3 delig met rechte voet OL3 16

Opsteekladder 2 delig met uitgebogen voet OLU2 18

Opsteekladder 3 delig met uitgebogen voet OLU3 20

Opsteekladder 2 delig met stabiliteitsbalk OLS2 22

Opsteekladder 3 delig met stabiliteitsbalk OLS3 24

Opsteekladder 2 delig met ladderhaken Ø 40 mm. OLH2 26

Opsteekladder 3 delig met ladderhaken Ø 40 mm. OLH3 28

Enkele ladder met rechte voet EL 30

Enkele ladder met uitgebogen voet ELU 32

Enkele ladder met stabiliteitsbalk ELS 34

Enkele ladder met ladderhaken Ø 40 mm. ELH 36

Schuifl adder 2 delig SL2 38

Schuifl adder 2 delig met stabiliteitsbalk SLS2 40

Schuifl adder 3 delig (alleen t.b.v. export) SL3 42

Vouwladder 4 delig VL 44

Telescoopladder 4 delig TSL 46

Telescoopladder enkel TSLE 48

Dubbele reformladder 4 delig RLD4 50

Dubbele ladder 2 delig DL 52

Luikladder 54-77

Luikladder 1 delig met muurstang LM1 54

Luikladder 1 delig met muurstang en ladderboomverlenger LMBV1 56

Luikladder 1 delig met Arbotrede LA1 58

Luikladder 1 delig met Arbotrede en ladderboomverlenger LABV1 60

Luikladder 2 delig met muurstang LM2 62

Luikladder 2 delig met muurstang en ladderboomverlenger LMBV2 64

Luikladder 2 delig met Arbotrede LA2 66

Luikladder 2 delig met Arbotrede en ladderboomverlenger LABV2 68

Luikladder 3 delig met muurstang LM3 70

Luikladder 3 delig met muurstang en ladderboomverlenger LMBV3 72

Luikladder 3 delig met Arbotrede LA3 74

Luikladder 3 delig met Arbotrede en ladderboomverlenger LABV3 76

Bouwladder 78-85

Bouwladder 1 delig met rechte voet BL1 78

Bouwladder 1 delig met stabiliteitsbalk BLS1 80

Bouwladder 2 delig met rechte voet BL2 82

Bouwladder 2 delig met stabiliteitsbalk BLS2 84

Plukladder 86-87

Plukladder met 1 punt PL11 86

Plukladder met 3 punten PL13 87


2 Catalogus 2011-2012 Inhoudsopgave

Hoofdstuk Type Pagina

Glazenwassersladder 88-91

Glazenwassersladder 2 delig GP 88

Glazenwassersladder 3 delig GP 90

Brandweerladder 92-102

Enkele ladder met rechte voet BEL 92

Enkele ladder met uitgebogen voet BELU 93

Opsteekladder 2 delig met rechte voet BOL2 94

Opsteekladder 3 delig met rechte voet BOL3 95

Opsteekladder 2 delig met uitgebogen voet BOLU2 96

Opsteekladder 3 delig met uitgebogen voet BOLU3 97

Reformladder 2 delig met stabiliteitsbalk BRL2 98

Reformladder 3 delig met stabiliteitsbalk BRL3 99

Reformladder 2 delig met uitgebogen voet BRLU2 100

Reformladder 3 delig met uitgebogen voet BRLU3 101

Schuifl adder 2 delig met touwmechanisme BSL2 102

Acessoires aluminium ladder 104-117

Aluminium trap 118-133

Bordestrap BT 118

Enkel oploopbare trap EOT 120

Dubbele trap DT 122

Dubbele trap met vaste steunbeugel DTVS 124

Dubbele trap met inklapbare steunbeugel DTIS 126

Dubbel oploopbare trap DOT 128

Dubbel oploopbare trap met vaste steunbeugel DOTVS 130

Dubbel oploopbare trap met inklapbare steunbeugel DOTIS 132

Magazijntrap 134-139

Magazijntrap met haken MT 134

Magazijntrap met één zijde leuning niet doorlopend MTL 136

Magazijntrap met één zijde leuning doorlopend MTLD 138

Montagetrap 140-145

Montagetrap met poten MONTP 140

Montagetrap met montagelipjes MONTL 142

Montagetrap met montagestrippen MONTS 144

Werktrap 146-149

Werktrap vast WT 146

Werktrap inklapbaar IWT 148

Comforttrap 150-153

Comforttrap zonder leuning CFT 150

Comforttrap met leuning CFTL 152

Accessoires aluminium trap 154-163

Aluminium vouwsteiger 164-165

Vouwsteiger (0,74 x 2 meter) VS 164


Inhoudsopgave Catalogus 2011-2012 3

Hoofdstuk Type Pagina

Accessoires aluminium vouwsteiger 166-168

Aluminium rolsteiger 170-181

Rolsteiger (1,35 x 2 meter) RDA2000 170

Rolsteiger (1,35 x 2,5 meter) RDA2500 172

Rolsteiger (1,35 x 3 meter) RDA3000 174

Rolsteiger (0,74 x 2 meter) RSA2000 176

Rolsteiger (0,74 x 2,5 meter) RSA2500 178

Rolsteiger (0,74 x 3 meter) RSA3000 180

Accessoires aluminium rolsteiger 182-189

Aluminium gevelridder 190-195

Gevelridder © 190

Gevelridder © met giek 192

Gevelridder © resteel 194

Aluminium gevelpainter 196-197

Gevelpainter 196

Aluminium gangway 198-199

Gangway 198

Aluminium railingtrap 200

Aluminium hangbak 201

Aluminium gevelladder 202-207

Gevelladder (zonder uitstaptrede) Model GLA 202

Gevelladder (met uitstaptrede) Model GLB 203

Gevelladder (met uitstapbordes) Model GLC 204

Gevelladder - accessoires 207

Aluminium kooiladder 208-219

Kooiladder algemeen 208

Kooiladder (met uitstaptrede) Model KLB 210

Kooiladder (met uitstapbordes) Model KLC 211

Kooiladder - accessoires 213

Hekwerk 214

Tegelframe 215

Diverse uitvoeringen 216

Aluminium kantelladder 220

Aluminium vaste trap 221-224

Diverse uitvoeringen 221

Module trap 224

Aluminium tankladder 225


4 Catalogus 2011-2012 Inhoudsopgave

Hoofdstuk Type Pagina

Aluminium verrolbare trap 226-227

Diverse uitvoeringen 226

Aluminium constructies 228-230

Diverse uitvoeringen 228

Volledig kunststof trap 232-234

Bordestrap KBT 232

Dubbele trap KDT 233

Dubbele trap met vaste steunbeugel KDTVS 234

Volledig kunststof ladder 235-240

Enkele ladder KEL 235

Opsteekladder 2 delig KOL2 236

Opsteekladder 3 delig KOL3 237

Reformladder 2 delig KRL2 238

Reformladder 3 delig KRL3 239

Schuifl adder 2 delig KSL2 240

Houten trap 242-245

Schilderstrap HST 242

Plateautrap HPT 243

Dubbele trap HDT 244

Zoldertrap HZT 245

Houten ladder 246-253

Opsteekladder 2 delig met uitgebogen voet HOLU2 246

Opsteekladder 3 delig met uitgebogen voet HOLU3 247

Enkele ladder met rechte voet HEL 248

Schuifl adder 2-delig met touwmechanisme HSL2 249

Glazenwassersladder 2 delig HG 250

Glazenwassersladder 3 delig HG 251

Glazenwassersladder - accessoires 252

Externe keuringsinstantie

Externe keuringsinstantie

Draagbaar klimmaterieel moet voldoen aan

de Warenwet (minimale eis).

EN131-2:

2009

Eisen en normen zoals vastgelegd in de

NEN-norm 2484

Eisen en normen zoals vastgelegd in de

EN-norm 131-2:2009

Maximale testbelasting 350 kg.


Inhoudsopgave Catalogus 2011-2012 5

Legenda

Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op een

onstabiel stavlak zoals tafels, kratten, kisten,

enz.

Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar

klimmaterieel wat vaker.

Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk

vrij van natte verf,modder, sneeuw, olie en

andere ongerechtigheden.

Stap niet vanaf de zijkant van klimmaterieel

op iets anders.

Niet-vrijstaand draagbaar klimmaterieel mag

ten hoogste door 1 persoon worden beklommen;

beklimbare delen van vrijstaand draagbaar

klimmaterieel mogen elk ten hoogste

door 1 persoon tegelijk worden beklommen.

Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend

voor het doel waarvoor het is vervaardigd.

Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar

klimmaterieel.

Beklim draagbaar klimmaterieel zonder platform

nooit hoger dan de vierde standplaats

van bovenaf. Driedelige reformladders nooit

boven het scharnierpunt.

Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op.

Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar

klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren

of tegen ronde of smalle zuilen e.d.

Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel mag

niet binnen een afstand van 2,5 meter van,

niet-geïsoleerde, onder spanning staande

elektrische delen van laagspanningsinstallaties

en -netten worden opgesteld. Voor werkzaamheden

nabij delen van hoogspanningsinstallaties

gelden andere afstanden.

Max. 150 kg.

Beklim draagbaar klimmaterieel altijd met het

gezicht ernaartoe.

Raadpleeg ook de bijgevoegde handleiding.

Deze zorgvuldig in acht nemen!

Controleer draagbaar klimmaterieel na

ontvangst en voor ieder gebruik en controleer

vóór ieder gebruik alle onderdelen van

draagbaar klimmaterieel op hun toestand en

werking.

Maximale belasting 150 kg.

Gebruik draagbaar klimmaterieel van de

goede lengte. Het draagbaar klimmaterieel

moet ten minste 1 meter uitsteken boven de

gewenste sta- of overstaphoogte.

Zorg dat draagbaar klimmaterieel altijd volledig

wordt uitgeklapt voordat het materieel

wordt gebruikt.

Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat

de afstand van de voet van het draagbaar

klimmaterieel tot de muur ongeveer gelijk is

aan een kwart van de lengte van het draagbaar

klimmaterieel. Het draagbaar klimmaterieel

behoort in deze stand onder een hoek van 75°

ten opzichte van het horizontale vlak te staan.


6 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Reformladder 2 delig

met stabiliteitsbalk

Type RL2

Professionele 2 delige reformladder

met stabiliteitsbalk. De ladder kan

zowel als vrijstaande/reform

(A-stand) ladder, als 2 delige

opsteekladder worden gebruikt.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 7

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

RL206 11011 2 6 1,75 2,50 10 25 cm. per stuk 200,00

RL208 11012 2 8 2,25 3,50 13 25 cm. per stuk 234,00

RL210 11013 2 10 2,75 4,50 16 25 cm. per stuk 275,00

RL212 11014 2 12 3,25 5,50 18 25 cm. per stuk 310,00

RL214 11015 2 14 3,75 6,50 21 25 cm. • per stuk 360,00

RL216 11016 2 16 4,25 7,50 26 25 cm. • per stuk 420,00

RL218 11017 2 18 4,75 8,50 32 25 cm. • per stuk 550,00

RL220 11018 2 20 5,25 9,50 37 25 cm. • per stuk 620,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


8 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Reformladder 3 delig

met stabiliteitsbalk

Type RL3

Professionele 3 delige reformladder

met stabiliteitsbalk. De ladder kan

zowel als vrijstaande/reform

(A-stand) ladder, als 3 delige

opsteekladder worden gebruikt.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 9

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

RL306 11019 3 6 1,75 3,25 15 25 cm. per stuk 300,00

RL308 11020 3 8 2,25 4,75 19 25 cm. per stuk 364,00

RL310 11021 3 10 2,75 6,25 24 25 cm. per stuk 430,00

RL312 11022 3 12 3,25 7,75 28 25 cm. • per stuk 495,00

RL314 11023 3 14 3,75 9,25 37 25 cm. • per stuk 674,00

RL316 11024 3 16 4,25 10,75 41 25 cm. • per stuk 781,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO3

Artikelnr. 17009

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA3

Artikelnr. 17012

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


10 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Reformladder 2 delig

met uitgebogen voet

Type RLU2

Professionele 2 delige reformladder

met uitgebogen voet. De

ladder kan zowel als vrijstaande/

reform (A-stand) ladder, als 2 delige

opsteekladder worden gebruikt.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 11

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

RLU208 11025 2 8 2,15 3,40 12 25 cm. per stuk 234,00

RLU210 11026 2 10 2,65 4,40 15 25 cm. per stuk 275,00

RLU212 11027 2 12 3,15 5,40 17 25 cm. per stuk 310,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


12 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Reformladder 3 delig

met uitgebogen voet

Type RLU3

Professionele 3 delige reformladder

met uitgebogen voet. De

ladder kan zowel als vrijstaande/

reform (A-stand) ladder, als 3 delige

opsteekladder worden gebruikt.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 13

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

RLU308 11028 3 8 2,15 4,65 18 25 cm. per stuk 364,00

RLU310 11029 3 10 2,65 6,15 23 25 cm. per stuk 430,00

RLU312 11030 3 12 3,15 7,65 27 25 cm. • per stuk 495,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO3

Artikelnr. 17009

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA3

Artikelnr. 17012

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


14 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Opsteekladder 2 delig

met rechte voet

Type OL2

Professionele 2 delige opsteekladder

met rechte voet. De ladderdelen

kunnen ook als 2 losse ladders

worden gebruikt. De ladderstijlen

bestaan uit een aluminium kokerprofi

el met afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 15

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

OL206 11041 2 6 1,65 2,40 9 25 cm. per stuk 130,00

OL208 11042 2 8 2,15 3,40 11 25 cm. per stuk 164,00

OL210 11043 2 10 2,65 4,40 14 25 cm. per stuk 200,00

OL212 11044 2 12 3,15 5,40 16 25 cm. per stuk 238,00

OL214 11045 2 14 3,65 6,40 19 25 cm. • per stuk 280,00

OL216 11046 2 16 4,15 7,40 24 25 cm. • per stuk 340,00

OL218 11047 2 18 4,65 8,40 30 25 cm. • per stuk 468,00

OL220 11048 2 20 5,15 9,40 35 25 cm. • per stuk 500,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


16 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Opsteekladder 3 delig

met rechte voet

Type OL3

Professionele 3 delige opsteekladder

met rechte voet. De ladder kan ook

als 2 delige opsteekladder met een

losse ladder worden gebruikt.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 17

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

OL306 11049 3 6 1,65 3,15 14 25 cm. per stuk 230,00

OL308 11050 3 8 2,15 4,65 18 25 cm. per stuk 289,00

OL310 11051 3 10 2,65 6,15 23 25 cm. per stuk 352,00

OL312 11052 3 12 3,15 7,65 27 25 cm. • per stuk 420,00

OL314 11053 3 14 3,65 9,15 36 25 cm. • per stuk 590,00

OL316 11054 3 16 4,15 10,65 40 25 cm. • per stuk 698,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO3

Artikelnr. 17009

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA3

Artikelnr. 17012

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


18 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Opsteekladder 2 delig

met uitgebogen voet

Type OLU2

Professionele 2 delige opsteekladder

met uitgebogen voet. De ladderdelen

kunnen ook als 2 losse ladders

worden gebruikt. De ladderstijlen

bestaan uit een aluminium kokerprofi

el met afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 19

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

OLU208 11055 2 8 2,15 3,40 11 25 cm. per stuk 190,00

OLU210 11056 2 10 2,65 4,40 14 25 cm. per stuk 230,00

OLU212 11057 2 12 3,15 5,40 16 25 cm. per stuk 274,00

OLU214 11058 2 14 3,65 6,40 19 25 cm. • per stuk 322,00

OLU216 11059 2 16 4,15 7,40 24 25 cm. • per stuk 391,00

OLU218 11060 2 18 4,65 8,40 30 25 cm. • per stuk 537,00

OLU220 11061 2 20 5,15 9,40 35 25 cm. • per stuk 575,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


20 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Opsteekladder 3 delig

met uitgebogen voet

Type OLU3

Professionele 3 delige opsteekladder

met uitgebogen voet. De ladder kan

ook als 2 delige opsteekladder met

een losse ladder worden gebruikt.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 21

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

OLU308 11062 3 8 2,15 4,65 18 25 cm. per stuk 333,00

OLU310 11063 3 10 2,65 6,15 23 25 cm. per stuk 405,00

OLU312 11064 3 12 3,15 7,65 27 25 cm. • per stuk 483,00

OLU314 11065 3 14 3,65 9,15 36 25 cm. • per stuk 678,00

OLU316 11066 3 16 4,15 10,65 40 25 cm. • per stuk 803,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO3

Artikelnr. 17009

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA3

Artikelnr. 17012

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


22 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Opsteekladder 2 delig

met stabiliteitsbalk

Type OLS2

Professionele 2 delige opsteekladder

met stabiliteitsbalk. De ladderdelen

kunnen ook als 2 losse ladders

worden gebruikt. De ladderstijlen

bestaan uit een aluminium kokerprofi

el met afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 23

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

OLS206 11067 2 6 1,75 2,50 10 25 cm. per stuk 190,00

OLS208 11068 2 8 2,25 3,50 12 25 cm. per stuk 224,00

OLS210 11069 2 10 2,75 4,50 15 25 cm. per stuk 260,00

OLS212 11070 2 12 3,25 5,50 17 25 cm. per stuk 298,00

OLS214 11071 2 14 3,75 6,50 20 25 cm. • per stuk 340,00

OLS216 11072 2 16 4,25 7,50 25 25 cm. • per stuk 400,00

OLS218 11073 2 18 4,75 8,50 31 25 cm. • per stuk 527,00

OLS220 11074 2 20 5,25 9,50 36 25 cm. • per stuk 560,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


24 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Opsteekladder 3 delig

met stabiliteitsbalk

Type OLS3

Professionele 3 delige opsteekladder

met stabiliteitsbalk. De ladder kan

ook als 2 delige opsteekladder met

een losse ladder worden gebruikt.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 25

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

OLS306 11075 3 6 1,75 3,25 15 25 cm. per stuk 289,00

OLS308 11076 3 8 2,25 4,75 19 25 cm. per stuk 349,00

OLS310 11077 3 10 2,75 6,25 24 25 cm. per stuk 412,00

OLS312 11078 3 12 3,25 7,75 28 25 cm. • per stuk 480,00

OLS314 11079 3 14 3,75 9,25 37 25 cm. • per stuk 650,00

OLS316 11080 3 16 4,25 10,75 41 25 cm. • per stuk 758,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO3

Artikelnr. 17009

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA3

Artikelnr. 17012

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


26 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Opsteekladder 2 delig

met ladderhaken

Ø 40 mm.

Type OLH2

Professionele 2 delige opsteekladder

met rechte voet voorzien van ladderhaken

t.b.v. een buis ø 40 mm.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 27

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

OLH208 11081 2 8 2,15 3,40 11 25 cm. per stuk 209,00

OLH210 11082 2 10 2,65 4,40 14 25 cm. per stuk 245,00

OLH212 11083 2 12 3,15 5,40 16 25 cm. per stuk 283,00

OLH214 11084 2 14 3,65 6,40 19 25 cm. per stuk 325,00

OLH216 11085 2 16 4,15 7,40 24 25 cm. per stuk 385,00

Accessoires

Muurstang

Artikelnr. 17024

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Inklapbare schrikleuning

Artikelnr. 17077

Abus hangslot

Artikelnr. 17013


28 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Opsteekladder 3 delig

met ladderhaken

Ø 40 mm.

Type OLH3

Professionele 3 delige opsteekladder

met rechte voet voorzien van ladderhaken

t.b.v. een buis ø 40 mm.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 29

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

OLH306 11086 3 6 1,65 3,15 14 25 cm. per stuk 275,00

OLH308 11087 3 8 2,15 4,65 18 25 cm. per stuk 334,00

OLH310 11088 3 10 2,65 6,15 23 25 cm. per stuk 397,00

Accessoires

Muurstang

Artikelnr. 17024

Ophangbeugel open type OBO3

Artikelnr. 17009

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA3

Artikelnr. 17012

Inklapbare schrikleuning

Artikelnr. 17077

Abus hangslot

Artikelnr. 17013


30 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Enkele ladder

met rechte voet

Type EL

Enkele ladder met rechte voet

voorzien van antislip ladderdoppen.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 31

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Totale

lengte (m)

Ladderbreedte

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

EL106 11091 1 6 1,65 35 cm. 4 25 cm. per stuk 70,00

EL108 11092 1 8 2,15 35 cm. 5 25 cm. per stuk 84,00

EL110 11093 1 10 2,65 35 cm. 6 25 cm. per stuk 98,00

EL112 11094 1 12 3,15 35 cm. 8 25 cm. per stuk 117,00

EL114 11095 1 14 3,65 40 cm. 9 25 cm. per stuk 136,00

EL116 11096 1 16 4,15 40 cm. 11 25 cm. per stuk 168,00

EL118 11097 1 18 4,65 40 cm. 13 25 cm. per stuk 208,00

EL120 11098 1 20 5,15 40 cm. 14 25 cm. per stuk 229,00

EL122 11099 1 22 5,65 40 cm. 15 25 cm. per stuk 265,00

EL124 11100 1 24 6,15 40 cm. 18 25 cm. per stuk 287,00

EL126 11101 1 26 6,65 40 cm. 21 25 cm. per stuk 352,00

EL128 11102 1 28 7,15 40 cm. 23 25 cm. per stuk 390,00

EL130 11103 1 30 7,65 40 cm. 25 25 cm. per stuk 430,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO1

Artikelnr. 17007

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA1

Artikelnr. 17010

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Ladderstopper

Artikelnr. 17076


32 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Enkele ladder

met uitgebogen voet

Type ELU

Enkele ladder met uitgebogen voet

voorzien van antislip ladderdoppen.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 33

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Totale

lengte (m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Ladderbreedte

(boven)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

ELU108 11104 1 8 2,15 35 cm. 5 25 cm. per stuk 97,00

ELU110 11105 1 10 2,65 35 cm. 6 25 cm. per stuk 113,00

ELU112 11106 1 12 3,15 35 cm. 8 25 cm. per stuk 135,00

ELU114 11107 1 14 3,65 40 cm. 9 25 cm. per stuk 157,00

ELU116 11108 1 16 4,15 40 cm. 11 25 cm. per stuk 194,00

ELU118 11109 1 18 4,65 40 cm. 13 25 cm. per stuk 240,00

ELU120 11110 1 20 5,15 40 cm. 14 25 cm. per stuk 264,00

ELU122 11111 1 22 5,65 40 cm. 15 25 cm. per stuk 305,00

ELU124 11112 1 24 6,15 40 cm. 18 25 cm. per stuk 330,00

ELU126 11113 1 26 6,65 40 cm. 21 25 cm. per stuk 405,00

ELU128 11114 1 28 7,15 40 cm. 23 25 cm. per stuk 449,00

ELU130 11115 1 30 7,65 40 cm. 25 25 cm. per stuk 495,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO1

Artikelnr. 17007

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA1

Artikelnr. 17010

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Ladderstopper

Artikelnr. 17076


34 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Enkele ladder

met stabiliteitsbalk

Type ELS

Enkele ladder met stabiliteitsbalk

voorzien van antislip ladderdoppen.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 35

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Totale

lengte (m)

Ladderbreedte

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

ELS106 11116 1 6 1,75 35 cm. 5 25 cm. per stuk 126,00

ELS108 11117 1 8 2,25 35 cm. 6 25 cm. per stuk 144,00

ELS110 11118 1 10 2,75 35 cm. 7 25 cm. per stuk 158,00

ELS112 11119 1 12 3,25 35 cm. 9 25 cm. per stuk 177,00

ELS114 11120 1 14 3,75 40 cm. 10 25 cm. per stuk 196,00

ELS116 11121 1 16 4,25 40 cm. 12 25 cm. per stuk 228,00

ELS118 11122 1 18 4,75 40 cm. 14 25 cm. per stuk 268,00

ELS120 11123 1 20 5,25 40 cm. 15 25 cm. per stuk 289,00

ELS122 11124 1 22 5,75 40 cm. 16 25 cm. per stuk 325,00

ELS124 11125 1 24 6,25 40 cm. 19 25 cm. per stuk 347,00

ELS126 11126 1 26 6,75 40 cm. 22 25 cm. per stuk 412,00

ELS128 11127 1 28 7,25 40 cm. 24 25 cm. per stuk 450,00

ELS130 11128 1 30 7,75 40 cm. 26 25 cm. per stuk 490,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO1

Artikelnr. 17007

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA1

Artikelnr. 17010

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


36 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Enkele ladder met

ladderhaken Ø 40 mm.

Type ELH

Enkele ladder met rechte voet

voorzien van ladderhaken t.b.v. een

buis ø 40 mm. De ladderstijlen

bestaan uit een aluminium kokerprofi

el met afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 37

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Totale

lengte (m)

Ladderbreedte

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

ELH108 11129 1 8 2,15 35 cm. 5 25 cm. per stuk 129,00

ELH110 11130 1 10 2,65 35 cm. 6 25 cm. per stuk 143,00

ELH112 11131 1 12 3,15 35 cm. 8 25 cm. per stuk 162,00

ELH114 11132 1 14 3,65 40 cm. 9 25 cm. per stuk 181,00

ELH116 11133 1 16 4,15 40 cm. 11 25 cm. per stuk 213,00

Accessoires

Muurstang

Artikelnr. 17024

Ophangbeugel open type OBO1

Artikelnr. 17007

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA1

Artikelnr. 17010

Inklapbare schrikleuning

Artikelnr. 17077

Abus hangslot

Artikelnr. 17013


38 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Schuifl adder 2 delig

met touwmechanisme

Type SL2

Deze 2 delige schuifl adder is

voorzien van een optrekinrichting

(touw) met uitschuifbegrenzing en

gevelrollen. De ladderstijlen bestaan

uit een aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 39

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

SL212 11141 2 12 3,15 5,40 18 25 cm. • per stuk 359,00

SL214 11142 2 14 3,65 6,40 21 25 cm. • per stuk 397,00

SL216 11143 2 16 4,15 7,40 26 25 cm. • per stuk 446,00

SL218 11144 2 18 4,65 8,40 32 25 cm. • per stuk 583,00

SL220 11145 2 20 5,15 9,40 37 25 cm. • per stuk 628,00

SL222 11146 2 22 5,65 10,40 41 25 cm. • per stuk 679,00

SL224 11147 2 24 6,15 11,40 44 25 cm. • per stuk 857,00

SL226 11148 2 26 6,65 12,40 47 25 cm. • per stuk 912,00

SL228 11149 2 28 7,15 13,40 51 25 cm. • per stuk 959,00

SL230 11150 2 30 7,65 14,40 54 25 cm. • per stuk 1003,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


40 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Schuifl adder 2 delig

met stabiliteitsbalk

Type SLS2

Deze 2 delige schuifl adder met

stabiliteitsbalk is voorzien van

een optrekinrichting (touw) met

uitschuifbegrenzing, stabiliteitsbalk

en gevelrollen. De ladderstijlen

bestaan uit een aluminium kokerprofi

el met afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 41

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

SLS212 11151 2 12 3,25 5,50 19 25 cm. • per stuk 419,00

SLS214 11152 2 14 3,75 6,50 22 25 cm. • per stuk 457,00

SLS216 11153 2 16 4,25 7,50 27 25 cm. • per stuk 506,00

SLS218 11154 2 18 4,75 8,50 33 25 cm. • per stuk 643,00

SLS220 11155 2 20 5,25 9,50 38 25 cm. • per stuk 688,00

SLS222 11156 2 22 5,75 10,50 42 25 cm. • per stuk 739,00

SLS224 11157 2 24 6,25 11,50 45 25 cm. • per stuk 917,00

SLS226 11158 2 26 6,75 12,50 48 25 cm. • per stuk 972,00

SLS228 11159 2 28 7,25 13,50 52 25 cm. • per stuk 1019,00

SLS230 11160 2 30 7,75 14,50 55 25 cm. • per stuk 1063,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Voorzetbankje

Artikelnr. 17073


42 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Schuifl adder 3 delig

(alleen t.b.v. export)

Type SL3

Deze 3 delige schuifl adder is

voorzien van een optrekinrichting

(touw) met uitschuifbegrenzing

(Engelse valhaak) en gevelrollen.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

Uitsluitend geschikt voor de

export.


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 43

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

SL312 11161 3 12 3,65 7,90 27 25 cm. • per stuk op aanvraag

SL314 11162 3 14 4,15 9,40 42 25 cm. • per stuk op aanvraag

SL316 11163 3 16 4,65 10,90 46 25 cm. • per stuk op aanvraag

SL318 11164 3 18 5,15 12,40 49 25 cm. • per stuk op aanvraag

SL321 11165 3 21 5,90 14,65 65 25 cm. • per stuk op aanvraag

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO3

Artikelnr. 17009

Stabiliteitsbalk SB1035

Artikelnr. 17015

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA3

Artikelnr. 17012

Muurafhouder

Artikelnr. 17067

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Ladderstopper

Artikelnr. 17076


44 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Vouwladder 4 delig

Type VL

Deze veelzijdige vouwladder is

GEANODISEERD en voorzien van 2

stuks stabiliteitsbalken voor optimale

stabiliteit en heeft weinig opberg- en

transportruimte nodig.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 45

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

VL403 11170 4 3 1,00 3,65 12 29 cm. per stuk 180,00

VL404 11171 4 4 1,30 4,75 14 29 cm. per stuk 200,00

Accessoires

Metalen platform t.b.v. type VL403

Artikelnr. 17074


46 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Telescoopladder

4 delig

Type TSL

Deze veelzijdige ladder heeft weinig

opberg- en transportruimte nodig.

De ladder kan op ongelijke niveaus

worden geplaatst. Het voordeel van

de telescoopladders in vergelijking

met de vouwladders is dat deze niet

altijd op hun maximale stand hoeven

te staan. Is de werkruimte beperkt,

dan kan men deze ladder ook

ingeschoven kleiner houden.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 47

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

TSL404 11172 4 4 1,31 4,20 13 28 cm. per stuk 250,00

TSL405 11173 4 5 1,58 5,30 16 28 cm. per stuk 300,00

Details

Als reform (A-stand), instelbaar Als enkele ladder, instelbaar


48 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Telescoopladder

enkel

Type TSLE

Deze robuuste enkele Telescoopladder

enkel heeft weinig opberg- en

transportruimte nodig. De ladder

kan worden uitgeschoven naar de

gewenste hoogte.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 49

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Ladderbreedte

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

TSLE111 11174 1 11 0,77 3,20 52 cm. 9 30 cm. per stuk 260,00

TSLE113 11175 1 13 0,82 3,80 52 cm. 11 30 cm. per stuk 300,00

Details


50 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Dubbele reformladder

4 delig

Type RLD4

Deze dubbele reformladder bestaat

uit 4 delen, die als vrijstaande ladder

kan worden uitgeschoven. Deze

ladder is geschikt voor werkzaamheden

in de vrije ruimte zoals

sportzalen. Voorzien van 2 stuks

stabiliteitsbalken voor optimale

stabiliteit. De ladderstijlen bestaan

uit een aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 51

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

RLD406 11181 4 6 1,75 2,50 21 25 cm. per stuk 590,00

RLD408 11182 4 8 2,25 3,50 27 25 cm. per stuk 668,00

RLD410 11183 4 10 2,75 4,50 33 25 cm. per stuk 747,00

RLD412 11184 4 12 3,25 5,50 37 25 cm. per stuk 823,00

RLD414 11185 4 14 3,75 6,50 43 25 cm. per stuk 901,00

RLD416 11186 4 16 4,25 7,50 53 25 cm. per stuk 1014,00


52 Catalogus 2011-2012 Aluminium ladder

Dubbele ladder

2 delig

Type DL

Deze dubbele ladder kan worden

uitgeklapt en is geschikt voor snelle

werkzaamheden in een vrije ruimte.

Voorzien van 2 stuks stabiliteitsbalken

voor optimale stabiliteit. De

ladder kan niet worden uitgeschoven.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium ladder Catalogus 2011-2012 53

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Totale lengte

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

DL206 11191 2 6 1,75 11 25 cm. per stuk 287,00

DL208 11192 2 8 2,25 14 25 cm. per stuk 327,00

DL210 11193 2 10 2,75 17 25 cm. per stuk 367,00

DL212 11194 2 12 3,25 19 25 cm. per stuk 408,00

DL214 11195 2 14 3,75 22 25 cm. per stuk 450,00

DL216 11196 2 16 4,25 27 25 cm. per stuk 505,00

Accessoires

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Abus hangslot

Artikelnr. 17013


54 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

70°

70º

luik

loodrechte hoogte

loodrechte hoogte

muurstang

Luikladder 1 delig

met muurstang

Type LM1

Deze enkele ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm.

• contrahaak (boven)

• muurstang

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 55

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Totale

lengte (m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LM108 12011 1 8 2,15 2,00 6,0 25 cm. per stuk 261,00

LM109 12012 1 9 2,40 2,25 6,5 25 cm. per stuk 275,00

LM110 12013 1 10 2,65 2,50 7,0 25 cm. per stuk 275,00

LM111 12014 1 11 2,90 2,75 8,0 25 cm. per stuk 294,00

LM112 12015 1 12 3,15 2,95 9,0 25 cm. per stuk 294,00

LM113 12016 1 13 3,40 3,20 9,5 25 cm. per stuk 313,00

LM114 12017 1 14 3,65 3,45 10,0 25 cm. per stuk 313,00

LM115 12018 1 15 3,90 3,65 11,0 25 cm. per stuk 345,00

LM116 12019 1 16 4,15 3,90 12,0 25 cm. per stuk 345,00

Details

Muurstang

Artikelnr. 17024

Ophangbeugel open type OBO1

Artikelnr. 17007

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA1

Artikelnr. 17010

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022


56 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

70°

70º

luik

loodrechte hoogte

loodrechte hoogte

muurstang

Luikladder 1 delig

met muurstang en

ladderboomverlenger

Type LMBV1

Deze enkele ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm.

• contrahaak (boven)

• muurstang

• ladderboomverlenger (rechts)

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 57

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Totale

lengte (m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LMBV108 12020 1 8 2,15 2,00 7,0 25 cm. per stuk 421,00

LMBV109 12021 1 9 2,40 2,25 7,5 25 cm. per stuk 435,00

LMBV110 12022 1 10 2,65 2,50 8,0 25 cm. per stuk 435,00

LMBV111 12023 1 11 2,90 2,75 9,0 25 cm. per stuk 454,00

LMBV112 12024 1 12 3,15 2,95 10,0 25 cm. per stuk 454,00

LMBV113 12025 1 13 3,40 3,20 10,5 25 cm. per stuk 473,00

LMBV114 12026 1 14 3,65 3,45 11,0 25 cm. per stuk 473,00

LMBV115 12027 1 15 3,90 3,65 12,0 25 cm. per stuk 505,00

LMBV116 12028 1 16 4,15 3,90 13,0 25 cm. per stuk 505,00

Details

Ladderboomverlenger

Artikelnr. 17028

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022

Muurstang

Artikelnr. 17024

Ophangbeugel open type OBO1

Artikelnr. 17007

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA1

Artikelnr. 17010


58 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

luik

70°

70º

loodrechte hoogte

arbotrede

Luikladder 1 delig

met Arbotrede

Type LA1

Deze enkele ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm.

• contrahaak (boven)

• Arbotrede

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 59

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Totale

lengte (m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LA108 12029 1 8 2,15 2,00 7,0 25 cm. per stuk 315,00

LA109 12030 1 9 2,40 2,25 7,5 25 cm. per stuk 329,00

LA110 12031 1 10 2,65 2,50 8,0 25 cm. per stuk 329,00

LA111 12032 1 11 2,90 2,75 9,0 25 cm. per stuk 348,00

LA112 12033 1 12 3,15 2,95 10,0 25 cm. per stuk 348,00

LA113 12034 1 13 3,40 3,20 10,5 25 cm. per stuk 367,00

LA114 12035 1 14 3,65 3,45 11,0 25 cm. per stuk 367,00

LA115 12036 1 15 3,90 3,65 12,0 25 cm. per stuk 399,00

LA116 12037 1 16 4,15 3,90 13,0 25 cm. per stuk 399,00

Details

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Ophangbeugel open type OBO1

Artikelnr. 17007

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA1

Artikelnr. 17010

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022


60 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

luik

70°

70º

loodrechte hoogte

arbotrede

Luikladder 1 delig

met Arbotrede en

ladderboomverlenger

Type LABV1

Deze enkele ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm.

• contrahaak (boven)

• Arbotrede

• ladderboomverlenger (rechts)

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 61

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Totale

lengte (m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LABV108 12038 1 8 2,15 2,00 8,0 25 cm. per stuk 475,00

LABV109 12039 1 9 2,40 2,25 8,5 25 cm. per stuk 489,00

LABV110 12040 1 10 2,65 2,50 9,0 25 cm. per stuk 489,00

LABV111 12041 1 11 2,90 2,75 10,0 25 cm. per stuk 508,00

LABV112 12042 1 12 3,15 2,95 11,0 25 cm. per stuk 508,00

LABV113 12043 1 13 3,40 3,20 11,5 25 cm. per stuk 527,00

LABV114 12044 1 14 3,65 3,45 12,0 25 cm. per stuk 527,00

LABV115 12045 1 15 3,90 3,65 13,0 25 cm. per stuk 559,00

LABV116 12046 1 16 4,15 3,90 14,0 25 cm. per stuk 559,00

Details

Ladderboomverlenger

Artikelnr. 17028

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Ophangbeugel open type OBO1

Artikelnr. 17007

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA1

Artikelnr. 17010


62 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

70°

70º

luik

loodrechte hoogte

loodrechte hoogte

muurstang

Luikladder 2 delig

met muurstang

Type LM2

Deze 2 delige ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm.

• 2 stuks contrahaken

(1 x boven en 1 x onder)

• muurstang

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 63

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LM206 12047 2 6 1,65 2,40 2,25 10,0 25 cm. per stuk 325,00

LM207 12048 2 7 1,90 2,90 2,75 11,0 25 cm. per stuk 359,00

LM208 12049 2 8 2,15 3,40 3,20 12,0 25 cm. per stuk 359,00

LM209 12050 2 9 2,40 3,90 3,65 13,5 25 cm. per stuk 395,00

LM210 12051 2 10 2,65 4,40 4,15 15,0 25 cm. per stuk 395,00

LM211 12052 2 11 2,90 4,90 4,60 16,0 25 cm. per stuk 433,00

LM212 12053 2 12 3,15 5,40 5,10 17,0 25 cm. per stuk 433,00

LM213 12054 2 13 3,40 5,90 5,55 18,5 25 cm. per stuk 475,00

LM214 12055 2 14 3,65 6,40 6,00 20,0 25 cm. per stuk 475,00

Details

Muurstang

Artikelnr. 17024

Contrahaak onder

Artikelnr. 17022

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011


64 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

70°

70º

luik

loodrechte hoogte

loodrechte hoogte

muurstang

Luikladder 2 delig

met muurstang en

ladderboomverlenger

Type LMBV2

Deze 2 delige ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm.

• 2 stuks contrahaken

(1 x boven en 1 x onder)

• muurstang

• ladderboomverlenger (rechts)

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 65

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LMBV206 12056 2 6 1,65 2,40 2,25 11,0 25 cm. per stuk 485,00

LMBV207 12057 2 7 1,90 2,90 2,75 12,0 25 cm. per stuk 519,00

LMBV208 12058 2 8 2,15 3,40 3,20 13,0 25 cm. per stuk 519,00

LMBV209 12059 2 9 2,40 3,90 3,65 14,5 25 cm. per stuk 555,00

LMBV210 12060 2 10 2,65 4,40 4,15 16,0 25 cm. per stuk 555,00

LMBV211 12061 2 11 2,90 4,90 4,60 17,0 25 cm. per stuk 593,00

LMBV212 12062 2 12 3,15 5,40 5,10 18,0 25 cm. per stuk 593,00

LMBV213 12063 2 13 3,40 5,90 5,55 19,5 25 cm. per stuk 635,00

LMBV214 12064 2 14 3,65 6,40 6,00 21,0 25 cm. per stuk 635,00

Details

Ladderboomverlenger

Artikelnr. 17028

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022

Muurstang

Artikelnr. 17024

Contrahaak onder

Artikelnr. 17022

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Set Ophangbeugels type OBO2/OBA2

Artikelnr. 17008/17011


66 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

luik

70°

70º

loodrechte hoogte

arbotrede

Luikladder 2 delig

met Arbotrede

Type LA2

Deze 2 delige ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm

• 2 stuks contrahaken

(1 x boven en 1 x onder)

• Arbotrede

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 67

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LA206 12065 2 6 1,65 2,40 2,25 11,0 25 cm. per stuk 379,00

LA207 12066 2 7 1,90 2,90 2,75 12,0 25 cm. per stuk 413,00

LA208 12067 2 8 2,15 3,40 3,20 13,0 25 cm. per stuk 413,00

LA209 12068 2 9 2,40 3,90 3,65 14,5 25 cm. per stuk 449,00

LA210 12069 2 10 2,65 4,40 4,15 16,0 25 cm. per stuk 449,00

LA211 12070 2 11 2,90 4,90 4,60 17,0 25 cm. per stuk 487,00

LA212 12071 2 12 3,15 5,40 5,10 18,0 25 cm. per stuk 487,00

LA213 12072 2 13 3,40 5,90 5,55 19,5 25 cm. per stuk 529,00

LA214 12073 2 14 3,65 6,40 6,00 21,0 25 cm. per stuk 529,00

Details

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Contrahaak onder

Artikelnr. 17022

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011


68 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

luik

70°

70º

loodrechte hoogte

arbotrede

Luikladder 2 delig

met Arbotrede en

ladderboomverlenger

Type LABV2

Deze 2 delige ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm

• 2 stuks contrahaken

(1 x boven en 1 x onder)

• Arbotrede

• ladderboomverlenger (rechts)

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 69

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LABV206 12074 2 6 1,65 2,40 2,25 12,0 25 cm. per stuk 539,00

LABV207 12075 2 7 1,90 2,90 2,75 13,0 25 cm. per stuk 573,00

LABV208 12076 2 8 2,15 3,40 3,20 14,0 25 cm. per stuk 573,00

LABV209 12077 2 9 2,40 3,90 3,65 15,5 25 cm. per stuk 609,00

LABV210 12078 2 10 2,65 4,40 4,15 17,0 25 cm. per stuk 609,00

LABV211 12079 2 11 2,90 4,90 4,60 18,0 25 cm. per stuk 647,00

LABV212 12080 2 12 3,15 5,40 5,10 19,0 25 cm. per stuk 647,00

LABV213 12081 2 13 3,40 5,90 5,55 20,5 25 cm. per stuk 689,00

LABV214 12082 2 14 3,65 6,40 6,00 22,0 25 cm. per stuk 689,00

Details

Ladderboomverlenger

Artikelnr. 17028

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Contrahaak onder

Artikelnr. 17022

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Set Ophangbeugels type OBO2/OBA2

Artikelnr. 17008/17011


70 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

70°

70º

luik

loodrechte hoogte

loodrechte hoogte

muurstang

Luikladder 3 delig

met muurstang

Type LM3

Deze 3 delige ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm

• 3 stuks contrahaken

(1 x boven en 2 x onder)

• muurstang

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 71

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LM306 12083 3 6 1,65 3,15 3,00 15,0 25 cm. per stuk 443,00

LM307 12084 3 7 1,90 3,90 3,65 17,0 25 cm. per stuk 502,00

LM308 12085 3 8 2,15 4,65 4,40 19,0 25 cm. per stuk 502,00

LM309 12086 3 9 2,40 5,40 5,10 21,5 25 cm. per stuk 565,00

LM310 12087 3 10 2,65 6,15 5,80 24,0 25 cm. per stuk 565,00

LM311 12088 3 11 2,90 6,90 6,50 26,0 25 cm. per stuk 633,00

LM312 12089 3 12 3,15 7,65 7,20 28,0 25 cm. per stuk 633,00

Details

Muurstang

Artikelnr. 17024

Contrahaak onder

Artikelnr. 17022

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Ophangbeugel open type OBO3

Artikelnr. 17009

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA3

Artikelnr. 17012


72 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

70°

70º

luik

loodrechte hoogte

loodrechte hoogte

muurstang

Luikladder 3 delig

met muurstang en

ladderboomverlenger

Type LMBV3

Deze 3 delige ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm

• 3 stuks contrahaken

(1 x boven en 2 x onder)

• muurstang

• ladderboomverlenger (rechts)

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 73

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LMBV306 12090 3 6 1,65 3,15 3,00 16,0 25 cm. per stuk 603,00

LMBV307 12091 3 7 1,90 3,90 3,65 18,0 25 cm. per stuk 662,00

LMBV308 12092 3 8 2,15 4,65 4,40 20,0 25 cm. per stuk 662,00

LMBV309 12093 3 9 2,40 5,40 5,10 22,5 25 cm. per stuk 725,00

LMBV310 12094 3 10 2,65 6,15 5,80 25,0 25 cm. per stuk 725,00

LMBV311 12095 3 11 2,90 6,90 6,50 27,0 25 cm. per stuk 793,00

LMBV312 12096 3 12 3,15 7,65 7,20 29,0 25 cm. per stuk 793,00

Details

Ladderboomverlenger

Artikelnr. 17028

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022

Muurstang

Artikelnr. 17024

Contrahaak onder

Artikelnr. 17022

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Set Ophangbeugels type OBO3/OBA3

Artikelnr. 17009/17012


74 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

luik

70°

70º

loodrechte hoogte

arbotrede

Luikladder 3 delig

met Arbotrede

Type LA3

Deze 3 delige ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm

• 3 stuks contrahaken

(1 x boven en 2 x onder)

• Arbotrede

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 75

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LA306 12097 3 6 1,65 3,15 3,00 16,0 25 cm. per stuk 497,00

LA307 12098 3 7 1,90 3,90 3,65 18,0 25 cm. per stuk 556,00

LA308 12099 3 8 2,15 4,65 4,40 20,0 25 cm. per stuk 556,00

LA309 12100 3 9 2,40 5,40 5,10 22,5 25 cm. per stuk 619,00

LA310 12101 3 10 2,65 6,15 5,80 25,0 25 cm. per stuk 619,00

LA311 12102 3 11 2,90 6,90 6,50 27,0 25 cm. per stuk 687,00

LA312 12103 3 12 3,15 7,65 7,20 29,0 25 cm. per stuk 687,00

Details

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Contrahaak onder

Artikelnr. 17022

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Ophangbeugel open type OBO3

Artikelnr. 17009

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA3

Artikelnr. 17012


76 Catalogus 2011-2012 Aluminium luikladder

ladderlengte

totale lengte

luik

70°

70º

loodrechte hoogte

arbotrede

Luikladder 3 delig

met Arbotrede en

ladderboomverlenger

type LABV3

Deze 3 delige ladder is voorzien van:

• ladderhaken Ø 40 mm

• 3 stuks contrahaken

(1 x boven en 2 x onder)

• Arbotrede

• ladderboomverlenger (rechts)

• set ophangbeugels (open/dicht).

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium luikladder Catalogus 2011-2012 77

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

LABV306 12104 3 6 1,65 3,15 3,00 17,0 25 cm. per stuk 657,00

LABV307 12105 3 7 1,90 3,90 3,65 19,0 25 cm. per stuk 716,00

LABV308 12106 3 8 2,15 4,65 4,40 21,0 25 cm. per stuk 716,00

LABV309 12107 3 9 2,40 5,40 5,10 23,5 25 cm. per stuk 779,00

LABV310 12108 3 10 2,65 6,15 5,80 26,0 25 cm. per stuk 779,00

LABV311 12109 3 11 2,90 6,90 6,50 28,0 25 cm. per stuk 847,00

LABV312 12110 3 12 3,15 7,65 7,20 30,0 25 cm. per stuk 847,00

Details

Ladderboomverlenger

Artikelnr. 17028

Contrahaak boven

Artikelnr. 17022

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Contrahaak onder

Artikelnr. 17022

Ladderhaken Ø 40 mm.

Artikelnr. 17019

Set Ophangbeugels type OBO3/OBA3

Artikelnr. 17009/17012


78 Catalogus 2011-2012 Aluminium bouwladder

50 cm.

totale lengte

totale lengte

70º

loodrechte hoogte 1 meter

1 meter

loodrechte hoogte

Bouwladder 1 delig

met rechte voet

Type BL1

Enkele ladder met rechte voet

voorzien van doorlopende stijlen van

1,1 meter.

Breedte tussen de stijlen 50 cm.

Breedte over de stijlen 55 cm.

Deze ladder is speciaal ontwikkeld

voor dak- en verdiepingstoetredingen,

eventueel in combinatie met de

ladderborgingspunt, en voor stalen

steigers. De ladderstijlen bestaan

uit een aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium bouwladder Catalogus 2011-2012 79

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Totale

lengte (m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Ladderbreedte

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BL110 13011 1 10 3,50 55 cm. 2,25 7,5 25 cm. per stuk 245,00

BL112 13012 1 12 4,00 55 cm. 2,75 9,5 25 cm. per stuk 280,00

BL114 13013 1 14 4,50 55 cm. 3,20 10,5 25 cm. per stuk 315,00

BL116 13014 1 16 5,00 55 cm. 3,65 12,5 25 cm. per stuk 350,00

Accessoires

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Ophangbeugel open type OBO1

Artikelnr. 17007

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA1

Artikelnr. 17010


80 Catalogus 2011-2012 Aluminium bouwladder

50 cm.

totale lengte

totale lengte

70º

loodrechte hoogte

1 1 meter

Bouwladder 1 delig

met stabiliteitsbalk

Type BLS1

Enkele ladder met stabiliteitsbalk en

voorzien van doorlopende stijlen van

1,1 meter.

Breedte tussen de stijlen 50 cm.

Breedte over de stijlen 55 cm.

Deze ladder is speciaal ontwikkeld

voor dak- en verdiepingstoetredingen,

eventueel in combinatie met de

ladderborgingspunt, en voor stalen

steigers. De ladderstijlen bestaan

uit een aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

EN131-2:

2009


Aluminium bouwladder Catalogus 2011-2012 81

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Totale

lengte (m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Ladderbreedte

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BLS110 13015 1 10 3,60 55 cm. 2,35 8,5 25 cm. per stuk 305,00

BLS112 13016 1 12 4,10 55 cm. 2,85 10,5 25 cm. per stuk 340,00

BLS114 13017 1 14 4,60 55 cm. 3,30 11,5 25 cm. per stuk 375,00

BLS116 13018 1 16 5,10 55 cm. 3,75 13,5 25 cm. per stuk 410,00

Accessoires

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Ophangbeugel open type OBO1

Artikelnr. 17007

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA1

Artikelnr. 17010


82 Catalogus 2011-2012 Aluminium bouwladder

50 cm.

overlapping

overlapping

sporten

totale lengte

totale lengte

70º

1 1 meter

loodrechte hoogte

Bouwladder 2 delig

met rechte voet

Type BL2

Deze 2 delige opsteekladder met

rechte voet is voorzien van 1,1 meter

doorlopende stijlen.

Breedte tussen de stijlen 50 cm.

(doorloop). Deze ladder is speciaal

ontwikkeld voor dak- en verdiepingstoetredingen,

eventueel in combinatie

met de ladderborgingspunt, en voor

stalen steigers. Standaard is de

ladder voorzien van een contrahaak,

zodat de ladder in uitgeschoven

stand vergrendeld kan worden.

EN131-2:

2009


Aluminium bouwladder Catalogus 2011-2012 83

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BL210/06 13019 2 10-06 2,55 4,30 2,95 13,0 25 cm. per stuk 539,00

BL212/08 13020 2 12-08 3,05 5,30 3,90 15,0 25 cm. per stuk 609,00

BL214/10 13021 2 14-10 3,55 6,30 4,85 18,0 25 cm. per stuk 679,00

BL216/12 13022 2 16-12 4,05 7,30 5,80 23,0 25 cm. per stuk 749,00

Accessoires

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011


84 Catalogus 2011-2012 Aluminium bouwladder

50 cm.

overlapping

sporten

overlapping

sporten

totale lengte

totale lengte

70º

1 meter

loodrechte hoogte

loodrechte hoogte

Bouwladder 2 delig

met stabiliteitsbalk

Type BLS2

Deze 2 delige opsteekladder met

stabiliteitsbalk is voorzien van 1,1

meter doorlopende stijlen.

Breedte tussen de stijlen 50 cm.

(doorloop). Deze ladder is speciaal

ontwikkeld voor dak- en verdiepingstoetredingen,

eventueel in combinatie

met de ladderborgingspunt, en voor

stalen steigers. Standaard is de

ladder voorzien van een contrahaak,

zodat de ladder in uitgeschoven

stand vergrendeld kan worden.

EN131-2:

2009


Aluminium bouwladder Catalogus 2011-2012 85

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Loodrechte

hoogte (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BLS210/06 13023 2 10-06 2,65 4,40 3,05 14,0 25 cm. per stuk 599,00

BLS212/08 13024 2 12-08 3,15 5,40 4,00 16,0 25 cm. per stuk 669,00

BLS214/10 13025 2 14-10 3,65 6,40 4,95 19,0 25 cm. per stuk 739,00

BLS216/12 13026 2 16-12 4,15 7,40 5,90 24,0 25 cm. per stuk 809,00

Accessoires

Ladderborgingspunt

Artikelnr. 17026

Abus hangslot

Artikelnr. 17013

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011


86 Catalogus 2011-2012 Aluminium plukladder

Technische gegevens

Plukladder met rubber doppen

en 1 punt (achtersteun)

Type PL11

Speciaal ontworpen ladder voor de fruittelers(pluk) en

hoveniers (snoeiwerkzaamheden). De plukladder is

voorzien van 2 rubber doppen en 1 plukladderpunt.

Ladderdeel staat op de straat en achterrek met punt in

de grond.

Type Artikelnr. Aantal delen Aantal sporten Totale lengte (m) Optrede Besteleenheid Bruto prijs (€)

PL1107 14011 1 7 1,90 25 cm. per stuk 224,00

PL1108 14012 1 8 2,15 25 cm. per stuk 231,00

PL1109 14013 1 9 2,40 25 cm. per stuk 239,00

PL1110 14014 1 10 2,65 25 cm. per stuk 247,00

PL1111 14015 1 11 2,90 25 cm. per stuk 258,00

PL1112 14016 1 12 3,15 25 cm. per stuk 269,00

PL1113 14017 1 13 3,40 25 cm. per stuk 280,00

PL1114 14018 1 14 3,65 25 cm. per stuk 291,00


Aluminium plukladder Catalogus 2011-2012 87

Technische gegevens

Plukladder met 3 punten

Type PL13

Speciaal ontworpen ladder voor de fruittelers(pluk) en

hoveniers (snoeiwerkzaamheden). De plukladder is

voorzien van 3 plukladderpunten. Alle delen staan in de

grond.

Type Artikelnr. Aantal delen Aantal sporten Totale lengte (m) Optrede Besteleenheid Bruto prijs (€)

PL1307 14019 1 7 1,90 25 cm. per stuk 224,00

PL1308 14020 1 8 2,15 25 cm. per stuk 231,00

PL1309 14021 1 9 2,40 25 cm. per stuk 239,00

PL1310 14022 1 10 2,65 25 cm. per stuk 247,00

PL1311 14023 1 11 2,90 25 cm. per stuk 258,00

PL1312 14024 1 12 3,15 25 cm. per stuk 269,00

PL1313 14025 1 13 3,40 25 cm. per stuk 280,00

PL1314 14026 1 14 3,65 25 cm. per stuk 291,00


88 Catalogus 2011-2012 Aluminium glazenwassersladder

Glazenwassersladder

2 delig GECOAT

• Optrede 30 cm.

• Optrede 35 cm.

Type GP

Deze aluminium glazenwassersladder

is standaard voorzien van:

• een coating

• gevelrollen

• stokogen.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.


Aluminium glazenwassersladder Catalogus 2011-2012 89

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

GP30206 15011 2 6 2,10 3,00 12 30 cm. • per stuk 465,00

GP30207 15012 2 7 2,40 3,60 14 30 cm. • per stuk 525,00

GP30208 15013 2 8 2,70 4,20 15 30 cm. • per stuk 585,00

GP30209 15014 2 9 3,00 4,80 17 30 cm. • per stuk 645,00

GP30210 15015 2 10 3,30 5,40 19 30 cm. • per stuk 705,00

GP30211 15016 2 11 3,60 6,00 20 30 cm. • per stuk 765,00

GP30212 15017 2 12 3,90 6,60 22 30 cm. • per stuk 825,00

GP30213 15018 2 13 4,20 7,20 24 30 cm. • per stuk 885,00

GP30214 15019 2 14 4,50 7,80 30 30 cm. • per stuk 945,00

GP35206 15020 2 6 2,45 3,50 13 35 cm. • per stuk 465,00

GP35207 15021 2 7 2,80 4,20 15 35 cm. • per stuk 525,00

GP35208 15022 2 8 3,15 4,90 17 35 cm. • per stuk 585,00

GP35209 15023 2 9 3,50 5,60 19 35 cm. • per stuk 645,00

GP35210 15024 2 10 3,85 6,30 21 35 cm. • per stuk 705,00

GP35211 15025 2 11 4,20 7,00 23 35 cm. • per stuk 765,00

GP35212 15026 2 12 4,55 7,70 29 35 cm. • per stuk 825,00

GP35213 15027 2 13 4,90 8,40 31 35 cm. • per stuk 885,00

GP35214 15028 2 14 5,25 9,10 34 35 cm. • per stuk 945,00

Accessoires

Afhouder blank aluminium

Artikelnr. 15050

Afhouder gecoat aluminium

Artikelnr. 15051

Ladderstopper

Artikelnr. 17076


90 Catalogus 2011-2012 Aluminium glazenwassersladder

Glazenwassersladder

3 delig GECOAT

• Optrede 30 cm.

• Optrede 35 cm.

Type GP

Deze aluminium glazenwassersladder

is standaard voorzien van:

• een coating

• gevelrollen

• stokogen.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.


Aluminium glazenwassersladder Catalogus 2011-2012 91

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 104-117

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

GP30306 15029 3 6 2,10 3,90 17 30 cm. • per stuk 669,00

GP30307 15030 3 7 2,40 4,80 19 30 cm. • per stuk 759,00

GP30308 15031 3 8 2,70 5,70 21 30 cm. • per stuk 849,00

GP30309 15032 3 9 3,00 6,60 24 30 cm. • per stuk 939,00

GP30310 15033 3 10 3,30 7,50 31 30 cm. • per stuk 1029,00

GP30311 15034 3 11 3,60 8,40 33 30 cm. • per stuk 1119,00

GP30312 15035 3 12 3,90 9,30 36 30 cm. • per stuk 1209,00

GP35306 15036 3 6 2,45 4,55 19 35 cm. • per stuk 669,00

GP35307 15037 3 7 2,80 5,60 21 35 cm. • per stuk 759,00

GP35308 15038 3 8 3,15 6,65 24 35 cm. • per stuk 849,00

GP35309 15039 3 9 3,50 7,70 32 35 cm. • per stuk 939,00

GP35310 15040 3 10 3,85 8,75 35 35 cm. • per stuk 1029,00

GP35311 15041 3 11 4,20 9,80 38 35 cm. • per stuk 1119,00

GP35312 15042 3 12 4,55 10,85 41 35 cm. • per stuk 1209,00

Accessoires

Afhouder blank aluminium

Artikelnr. 15050

15050

Afhouder gecoat aluminium

Artikelnr. 15051

15051

Ladderstopper

Artikelnr. 17076

17076


92 Catalogus 2011-2012 Aluminium brandweerladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal delen Aantal sporten Totale lengte

(m)

Enkele ladder

met rechte voet

Type BEL

Deze enkele ladder met rechte voet,

voorzien van antislip ladderdoppen is

speciaal voor de brandweer i.v.m. de

daarvoor geldende brandweernorm.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs (€)

BEL108 16011 1 8 2,15 25 cm. per stuk 150,00

BEL109 16012 1 9 2,40 25 cm. per stuk 165,00

BEL110 16013 1 10 2,65 25 cm. per stuk 170,00

BEL112 16014 1 12 3,15 25 cm. per stuk 195,00

BEL114 16015 1 14 3,65 25 cm. per stuk 220,00

EN131-2:

2009

NEN-EN

1147


Aluminium brandweerladder Catalogus 2011-2012 93

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal delen Aantal sporten Totale lengte

(m)

Enkele ladder

met uitgebogen voet

Type BELU

Deze enkele ladder met uitgebogen

voet, voorzien van antislip ladderdoppen

is speciaal voor de brandweer

i.v.m. de daarvoor geldende

brandweernorm. De ladderstijlen

bestaan uit een aluminium kokerprofi

el met afgeronde hoeken.

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs (€)

BELU108 16016 1 8 2,15 25 cm. per stuk 165,00

BELU109 16017 1 9 2,40 25 cm. per stuk 185,00

BELU110 16018 1 10 2,65 25 cm. per stuk 190,00

BELU112 16019 1 12 3,15 25 cm. per stuk 215,00

BELU114 16020 1 14 3,65 25 cm. per stuk 245,00

EN131-2:

2009

NEN-EN

1147


94 Catalogus 2011-2012 Aluminium brandweerladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Opsteekladder 2 delig

met rechte voet

Type BOL2

Professionele 2 delige opsteekladder

met rechte voet is speciaal voor de

brandweer i.v.m. de daarvoor geldende

brandweernorm. De ladderdelen

kunnen ook als 2 losse ladders

worden gebruikt. De ladderstijlen

bestaan uit een aluminium kokerprofi

el met afgeronde hoeken.

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BOL208 16021 2 8 2,15 3,40 25 cm. • per stuk 255,00

BOL209 16022 2 9 2,40 3,90 25 cm. • per stuk 300,00

BOL210 16023 2 10 2,65 4,40 25 cm. • per stuk 305,00

BOL212 16024 2 12 3,15 5,40 25 cm. • per stuk 355,00

BOL214 16025 2 14 3,65 6,40 25 cm. • per stuk 415,00

BOL216 16026 2 16 4,15 7,40 25 cm. • per stuk 494,00

EN131-2:

2009

NEN-EN

1147


Aluminium brandweerladder Catalogus 2011-2012 95

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Opsteekladder 3 delig

met rechte voet

Type BOL3

Professionele 3 delige opsteekladder

met rechte voet is speciaal voor de

brandweer i.v.m. de daarvoor geldende

brandweernorm. De ladder kan

als 3 delige opsteekladder worden

gebruikt en als 2 delige opsteekladder

met een losse ladder.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BOL306 16027 3 6 1,65 3,15 25 cm. • per stuk 345,00

BOL308 16028 3 8 2,15 4,65 25 cm. • per stuk 425,00

BOL309 16029 3 9 2,40 5,40 25 cm. • per stuk 505,00

BOL310 16030 3 10 2,65 6,15 25 cm. • per stuk 510,00

BOL312 16031 3 12 3,15 7,65 25 cm. • per stuk 600,00

BOL314 16032 3 14 3,65 9,15 25 cm. • per stuk 830,00

EN131-2:

2009

NEN-EN

1147


96 Catalogus 2011-2012 Aluminium brandweerladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Opsteekladder 2 delig

met uitgebogen voet

Type BOLU2

Professionele 2 delige opsteekladder

met uitgebogen voet is speciaal voor

de brandweer i.v.m. de daarvoor

geldende brandweernorm.

De ladderdelen kunnen ook als

2 losse ladders worden gebruikt.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BOLU208 16033 2 8 2,15 3,40 25 cm. • per stuk 290,00

BOLU209 16034 2 9 2,40 3,90 25 cm. • per stuk 340,00

BOLU210 16035 2 10 2,65 4,40 25 cm. • per stuk 345,00

BOLU212 16036 2 12 3,15 5,40 25 cm. • per stuk 405,00

BOLU214 16037 2 14 3,65 6,40 25 cm. • per stuk 470,00

BOLU216 16038 2 16 4,15 7,40 25 cm. • per stuk 563,00

EN131-2:

2009

NEN-EN

1147


Aluminium brandweerladder Catalogus 2011-2012 97

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Opsteekladder 3 delig

met uitgebogen voet

Type BOLU3

Professionele 3 delige opsteekladder

met uitgebogen voet is speciaal voor

de brandweer i.v.m. de daarvoor

geldende brandweernorm. De ladder

kan als 3 delige opsteekladder

worden gebruikt en als 2 delige opsteekladder

met een losse ladder.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BOLU308 16039 3 8 2,15 4,65 25 cm. • per stuk 484,00

BOLU309 16040 3 9 2,40 5,40 25 cm. • per stuk 575,00

BOLU310 16041 3 10 2,65 6,15 25 cm. • per stuk 580,00

BOLU312 16042 3 12 3,15 7,65 25 cm. • per stuk 687,00

BOLU314 16043 3 14 3,65 9,15 25 cm. • per stuk 950,00

EN131-2:

2009

NEN-EN

1147


98 Catalogus 2011-2012 Aluminium brandweerladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Reformladder 2 delig

met stabiliteitsbalk

Type BRL2

Professionele 2 delige reformladder

met stabiliteitsbalk is speciaal voor

de brandweer i.v.m. de daarvoor

geldende brandweernorm. De ladder

kan zowel als 2 delige opsteekladder,

vrijstaande (A-stand) ladder en als

2 enkele ladders worden gebruikt.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BRL208 16044 2 8 2,25 3,50 25 cm. • per stuk 350,00

BRL209 16045 2 9 2,50 4,00 25 cm. • per stuk 400,00

BRL210 16046 2 10 2,75 4,50 25 cm. • per stuk 405,00

BRL212 16047 2 12 3,25 5,50 25 cm. • per stuk 454,00

BRL214 16048 2 14 3,75 6,50 25 cm. • per stuk 520,00

EN131-2:

2009

NEN-EN

1147


Aluminium brandweerladder Catalogus 2011-2012 99

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Reformladder 3 delig

met stabiliteitsbalk

Type BRL3

Professionele 3 delige reformladder

met stabiliteitsbalk is speciaal voor

de brandweer i.v.m. de daarvoor

geldende brandweernorm. De ladder

kan zowel als vrijstaande/reform

(A-stand) ladder en als 3 delige

opsteekladder worden gebruikt.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BRL306 16049 3 6 1,75 3,25 25 cm. • per stuk 440,00

BRL308 16050 3 8 2,25 4,75 25 cm. • per stuk 526,00

BRL309 16051 3 9 2,50 5,50 25 cm. • per stuk 610,00

BRL310 16052 3 10 2,75 6,25 25 cm. • per stuk 615,00

BRL312 16053 3 12 3,25 7,75 25 cm. • per stuk 703,00

BRL314 16054 3 14 3,75 9,25 25 cm. • per stuk 945,00

EN131-2:

2009

NEN-EN

1147


100 Catalogus 2011-2012 Aluminium brandweerladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Reformladder 2 delig

met uitgebogen voet

Type BRLU2

Professionele 2 delige reformladder

met uitgebogen voet is speciaal voor

de brandweer i.v.m. de daarvoor

geldende brandweernorm. De ladder

kan zowel als vrijstaande/reform

(A-stand) ladder en als 2 enkele

ladders worden gebruikt. De

ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BRLU208 16055 2 8 2,25 3,50 25 cm. • per stuk 350,00

BRLU209 16056 2 9 2,50 4,50 25 cm. • per stuk 400,00

BRLU210 16057 2 10 2,75 5,50 25 cm. • per stuk 405,00

BRLU212 16058 2 12 3,25 6,50 25 cm. • per stuk 454,00

EN131-2:

2009

NEN-EN

1147


Aluminium brandweerladder Catalogus 2011-2012 101

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Reformladder 3 delig

met uitgebogen voet

Type BRLU3

Professionele 3 delige reformladder

met uitgebogen voet is speciaal voor

de brandweer i.v.m. de daarvoor

geldende brandweernorm. De ladder

kan zowel als vrijstaande/reform

(A-stand) ladder en als 3 delige

opsteekladder worden gebruikt.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BRLU308 16059 3 8 2,25 4,75 25 cm. • per stuk 526,00

BRLU309 16060 3 9 2,50 5,50 25 cm. • per stuk 610,00

BRLU310 16061 3 10 2,75 6,25 25 cm. • per stuk 615,00

BRLU312 16062 3 12 3,25 7,75 25 cm. • per stuk 703,00

EN131-2:

2009

NEN-EN

1147


102 Catalogus 2011-2012 Aluminium brandweerladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Schuifl adder 2 delig

met touwmechanisme

Type BSL2

Deze 2 delige schuifl adder is

speciaal voor de brandweer i.v.m. de

daarvoor geldende brandweernorm.

De ladder is voorzien van een

optrekinrichting (touw) met

uitschuifbegrenzing en gevelrollen.

De ladderstijlen bestaan uit een

aluminium kokerprofi el met

afgeronde hoeken.

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BSL212 16063 2 12 3,15 5,40 25 cm. • per stuk 520,00

BSL214 16064 2 14 3,65 6,40 25 cm. • per stuk 570,00

BSL216 16065 2 16 4,15 7,40 25 cm. • per stuk 637,00

BSL218 16066 2 18 4,65 8,40 25 cm. • per stuk 820,00

BSL220 16067 2 20 5,15 9,40 25 cm. • per stuk 880,00

BSL222 16068 2 22 5,65 10,40 25 cm. • per stuk 950,00

BSL224 16069 2 24 6,15 11,40 25 cm. • per stuk 1190,00

EN131-2:

2009

NEN-EN

1147


Notes Catalogus 2011-2012 103


104 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium ladder

Ladderdop 60

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DOP60 17001 per stuk 6,00

Anti slip rubberdop voor ladderprofi el 60

(afmeting profi el buitenwerks 60x24 mm.).

Ladderdop 70

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DOP70 17002 per stuk 6,00

Anti slip rubberdop voor ladderprofi el 70

(afmeting profi el buitenwerks 70x24 mm.).

Ladderdop 68

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DOP68 17003 per stuk 6,00

Anti slip rubberdop voor ladderprofi el 68

(afmeting profi el buitenwerks 68x28 mm.).

Indop 60

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

INDOP60 17004 per stuk 0,80

Plastic indop voor ladderprofi el 60

(afmeting profi el buitenwerks 60x24 mm.).

Laddersokken t.b.v. houten enkele ladder

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PSH 17005 per paar 40,00

Anti slip rubberdoppen voor over de ladderbomen van houten enkele

ladders.

Ladderdoppen t.b.v. houten ladders

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

LDH 17006 per paar 20,00

Anti slip rubberdoppen (2,5 x 7,5 cm.) met metalen bevestigingsstrippen

voor de houten ladderbomen.


Accessoires aluminium ladder Catalogus 2011-2012 105

Ophangbeugel open (1 delige ladder)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

OBO1 17007 per stuk 20,00

Voor 1 delige ladder opening 8,5 cm.

Ophangbeugel open (2 delige ladder)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

OBO2 17008 per stuk 20,00

Voor 2 delige ladder opening 13 cm.

Ophangbeugel open (3 delige ladder)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

OBO3 17009 per stuk 20,00

Voor 3 delige ladder opening 18 cm.

Ophangbeugel afsluitbaar (1 delige ladder)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

OBA1 17010 per stuk 32,00

Voor 1 delige ladder opening 8,5 cm.

Ophangbeugel afsluitbaar (2 delige ladder)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

OBA2 17011 per stuk 32,00

Voor 2 delige ladder opening 13 cm.

Ophangbeugel afsluitbaar (3 delige ladder)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

OBA3 17012 per stuk 32,00

Voor 3 delige ladder opening 18 cm.


106 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium ladder

Abus hangslot

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SLOT 17013 per stuk 15,00

ABUS cilinder hangslot (4x6,5 cm.).

Stabiliteitsbalk l=85,5 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SB0855 17014 per stuk 56,00

Stabiliteitsbalk voor (1-2-3-delige) ladder t/m 10 sporten

(lengte 85,5 cm.) incl. hoekjes en bevestigingsmiddelen.

Stabiliteitsbalk l=103,5 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SB1035 17015 per stuk 56,00

Stabiliteitsbalk voor (1-2-3-delige) ladder t/m 14 sporten

(lengte 103,5 cm.) incl. hoekjes en bevestigingsmiddelen.

Stabiliteitsbalk l=118,5 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SB1185 17016 per stuk 56,00

Stabiliteitsbalk voor (1-2-3-delige) ladder t/m 18 sporten

(lengte 118,5 cm.) incl. hoekjes en bevestigingsmiddelen.

Stabiliteitsbalk l=127,5 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SB1275 17017 per stuk 56,00

Stabiliteitsbalk voor (1-2-3-delige) ladder t/m 20 sporten

(lengte 127,5 cm.) incl. hoekjes en bevestigingsmiddelen.

Hoekjes t.b.v. stabiliteitsbalk

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SBH 17018 per set 6,00

Bevestigingshoekjes t.b.v. stabiliteitsbalk per set

(incl. bouten en moeren).


Accessoires aluminium ladder Catalogus 2011-2012 107

Ladderhaken 40 mm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

LH40 17019 per paar 30,00

Ladderhaken voor buis Ø 40 mm.

Andere maten op aanvraag.

Ladderhaken 40 mm. compleet set

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

LH40COM 17020 per paar 44,00

Ladderhaken voor buis Ø 40 mm. compleet met rubber doppen en

bevestigingsmiddelen.

Ladderhaken gelast op hoeklijn

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

LHG 17021 per paar 70,00

Ladderhaken voor buis Ø 40 mm gelast op hoeklijn.

Andere maten op aanvraag.

Contrahaken per set

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

CH 17022 per set 36,00

Contrahaken incl. bevestigingsmiddelen. Contrahaak (onder) voor

borging van de ladderdelen. Contrahaak (boven) voor borging in

opstelplaats.

Gesloten haken

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

GH 17023 per paar op aanvraag

Gesloten haken voor permanente opstelling ladder

(opgeborgen- en in gebruiksstand).

Muurstang

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

MS 17024 per stuk 62,00

Breedte 41,5 cm. tussen de hoeklijnen.

Muurafstand 7,5 cm.


108 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium ladder

Arbotrede

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ARBOTREDE 17025 per stuk 116,00

Anti slip trede (AT175) totale breedte 50 cm.

Aanhaakbreedte 42,5 cm.

Ladderborgingspunt

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

LBP 17026 per stuk 110,00

Aluminium ladderborgingspunt: extra stevige hoekconstructie en lichtgewicht

voor bevestiging aan de gevel.

Aanhaakbeugel

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AHB 17027 per stuk 80,00

Aanhaakbeugel t.b.v. sportophanging.

De sport komt in het U-profi el.

Ladderboomverlenger

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

BV 17028 per stuk 160,00

Uitschuifbare ladderboomverlenger (standaard rechts).

Leuningverlenger

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

LV 17029 per stuk 160,00

Uitschuifbare leuningverlenger op muurplaat.

Ladderpootverlenger

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PV 17030 per stuk 190,00

Ladderpootverlenger (onder) t.b.v. Algaproducts-ladders.


Accessoires aluminium ladder Catalogus 2011-2012 109

Vulhout 60

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VUL60 17031 per stuk 2,50

Vulhout voor ladderprofi el 60

(afmeting profi el buitenwerks 60x24 mm.).

Vulhout 70

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VUL70 17032 per stuk 2,50

Vulhout voor ladderprofi el 70

(afmeting profi el buitenwerks 70x24 mm.).

Vulhout 68

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VUL68 17033 per stuk 2,50

Vulhout voor ladderprofi el 68

(afmeting profi el buitenwerks 68x28 mm.).

Gevelrol

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

GROL 17034 per stuk 6,00

Anti slip toprol (excl. bevestigingsmateriaal).

Anti slip tape

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ASTAPE 17035 per rol 20,00

Tape breedte 5 cm. lengte 5 meter.

Nylontouw

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

TW10 17036 per meter 1,20

Nylontouw 10 mm. t.b.v. schuifl adder. Minimale afname 10 meter.


110 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium ladder

Patentketting

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PKT30 17037 per rol 112,00

Patentketting vernikkeld 19x6 mm. per rol van 25 meter.

Ketting l=81 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VCK206-208 17038 per set 32,00

Set kettingen t.b.v. reformladder 206 t/m 208

(incl. blindklinknagels).

Ketting l=114 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VCK210-212 17039 per set 32,00

Set kettingen t.b.v. reformladder 210 t/m 212

(incl. blindklinknagels).

Ketting l=146 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VCK214 17040 per set 32,00

Set kettingen t.b.v. reformladder 214

(incl. blindklinknagels).

Ketting l=180 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VCK216 17041 per set 32,00

Set kettingen t.b.v. reformladder 216

(incl. blindklinknagels).

Ketting l=197 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VCK218 17042 per set 32,00

Set kettingen t.b.v. reformladder 218

(incl. blindklinknagels).


Accessoires aluminium ladder Catalogus 2011-2012 111

Ketting l=224 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VCK220 17043 per set 32,00

Set kettingen t.b.v. reformladder 220

(incl. blindklinknagels).

Victorketting

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VCK30 17044 per bos 34,00

Victorketting ijzer galvanisch verzinkt 2,2 mm. dik, 31 mm. inwendige

lengte, 10 mm. uitwendige breedte, per bos van 30 meter.

Spreidstandbeveiliging type 1

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SSB1 17045 per set 60,00

Starre verbinding/spreidstand voor Reformladder 206 t/m 212 en

Reformladder 306 t/m 312 (per set) incl. bevestigingsmaterialen.

Spreidstandbeveiliging type 2

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SSB2 17046 per set 60,00

Starre verbinding/spreidstand voor Reformladder 214 t/m 216 en

Reformladder 314 t/m 316 (per set) incl. bevestiginsmaterialen.

Spreidstandbeveiliging type 3

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SSB3 17047 per set 60,00

Starre verbinding/spreidstand voor Reformladder 218 t/m 220

(per set) incl. bevestigingsmaterialen.

RS pen

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

RSPEN 17048 per stuk 1,60

Borgingspen voor reformladder en te gebruiken voor uitschuifbegrenzing.


112 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium ladder

Perspendop

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PPD 17049 per stuk 0,80

Perspendop t.b.v. RS-pen (beveiligingspen) en spreidstandbeveiliging.

Reformstandbeugel 60

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

RFD60 17050 per set 10,00

Reformstandbeugel t.b.v. profi el 60

(afmeting profi el buitenwerks 60x24 mm.).

Reformstandbeugel 70

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

RFD70 17051 per set 10,00

Reformstandbeugel t.b.v. profi el 70

(afmeting profi el buitenwerks 70x24 mm.).

Beugel met enkele katrol

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

BKE 17052 per stuk 30,00

Beugel met enkele katrol.

Beugel met dubbele katrol

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

BKD 17053 per stuk 40,00

Beugel met dubbele katrol voor 3 delige schuifl adder t.b.v. middendeel

(boven).

Vlinderoog

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VO 17054 per stuk 1,20

Geleidebeugel voor touw t.b.v. de schuifl adder.


Accessoires aluminium ladder Catalogus 2011-2012 113

Hollandse Valhaak

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

HVH 17055 per stuk 70,00

Valhaak t.b.v. 2 delige schuifl adder.

Engelse Valhaak

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

EVH 17056 per paar 60,00

Valhaak t.b.v. 3 delige schuifl adder.

Opzethaak breed

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

OHB 17057 per stuk 5,00

Breed model voor 2 delige ladders en 3 delige ladders (middendeel).

Opzethaak smal

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

OHS 17058 per stuk 5,00

Smal model voor 3 delige ladders (topdeel).

Kopplaat 60

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KP60 17059 per stuk 7,00

Kopplaat t.b.v. ladderprofi el 60 geschikt voor: SL212 t/m 216, SL312,

OL206 t/m 216, OL306 t/m312, RL206 t/m 216 en RL306 t/m 312.

Kopplaat 70

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KP70 17060 per stuk 7,00

Kopplaat t.b.v. ladderprofi el 70 geschikt voor: SL218 t/m 222, SL314

t/m 318, OL218 t/m 220, OL314 t/m 316, RL218 t/m 220 en RL314 t/m

316.


114 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium ladder

Kopplaat 68

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KP68 17061 per stuk 7,00

Kopplaat t.b.v. ladderprofi el 68 geschikt voor: SL224 t/m 230 en SL321.

Afdekhoes kopplaat type 1

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ADH1 17062 per stuk 4,00

Afdekhoes voor kopplaat 2 delige ladders en 3 delige ladders

t.b.v. middendeel.

Afdekhoes kopplaat type 2

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ADH2 17063 per stuk 4,00

Afdekhoes voor kopplaat 3 delige ladders t.b.v. buitendeel.

Geleidebeugel 60

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

GBSL60 17064 per stuk 10,00

Geleidebeugel 60 is geschikt voor ladderprofi el 60x24 mm.

t.b.v. serie SL.

Geleidebeugel 70

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

GBSL70 17065 per stuk 10,00

Geleidebeugel 70 is geschikt voor ladderprofi el 70x24 mm.

t.b.v serie SL.

Geleidebeugel 68

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

GBSL68 17066 per stuk 10,00

Geleidebeugel 68 is geschikt voor ladderprofi el 68x28 mm.

t.b.v. serie SL.


Accessoires aluminium ladder Catalogus 2011-2012 115

Muurafhouder

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

MAFH 17067 per stuk 116,00

Afhouder met gevel-/toprollen t.b.v. Algaproducts-ladders.

Nokbeugel

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

NOKB 17068 per stuk 300,00

Deze beugel rolt men inclusief de ladder (type EL) over de nok heen,

van daaruit kantelt men de ladder waardoor de nokbeugel zich borgt

over de nok heen.

Afhouders t.b.v. nokbeugel

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AFHNOKB 17069 per set 68,00

Afhouders t.b.v. ladder bij gebruik van nokbeugel.

Ladderbankje Aluminium

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ALB 17070 per stuk 120,00

Stevige aluminium constructie voorzien van traanplaat.

Ladderbankje Hout

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SLB 17071 per stuk 85,00

Stalen constructie voorzien van hout.

Voetensteun

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AVS 17072 per stuk 44,00

Stevige aluminium constructie voorzien van traanplaat.


116 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium ladder

Voorzetbankje

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SVB 17073 per stuk 120,00

Stalen constructie voorzien van hout en metalen gereedschapsbak.

Platform t.b.v. type VL403

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VLP03 17074 per stuk 40,00

Metalen platform 2 delig t.b.v. vouwladder 4x3 sport type VL403.

Paalbeugel

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PB 17075 per stuk 70,00

Deze beugel gemonteerd aan de ladder is uitermate geschikt voor

werkzaamheden aan lantaarnpalen.

Ladderstopper

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

LS 17076 per stuk 175,00

Professionele anti slip rubbermat met een lengte van 102 cm.

Schrikleuning inklapbaar

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ISL 17077 per stuk 500,00

Inklapbare gecoate schrikleuning lengte ca. 2 meter, om met een veilig

gevoel naar boven en/of beneden te klimmen. Deze is makkelijk te

vervoeren en op te bergen (standaard links).

Reilat 100 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

REILAT100 17078 per stuk 36,00

Aluminium koker met indop.


Accessoires aluminium ladder Catalogus 2011-2012 117

Reilat 150 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

REILAT150 17079 per stuk 42,00

Aluminium koker met indop.

Reilat 200 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

REILAT200 17080 per stuk 46,00

Aluminium koker met indop.

Reilat 250 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

REILAT250 17081 per stuk 54,00

Aluminium koker met indop.

Reilat 300 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

REILAT300 17082 per stuk 61,00

Aluminium koker met indop.


118 Catalogus 2011-2012 Aluminium trap

Bordestrap

Type BT

Professionele bordestrap voor

bouw en industrie. Voorzien van een

aluminium bordes en antislip treden

van gesloten koker profi el. Boven

voorzien van een gereedschapsbakje.

Het bordes telt mee als trede.

EN131-2:

2009


Aluminium trap Catalogus 2011-2012 119

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal treden

incl. bordes

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht (kg) Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

BT103 18011 1 3 0,68 1,41 5,9 per stuk 206,00

BT104 18012 1 4 0,90 1,65 7,2 per stuk 221,00

BT105 18013 1 5 1,12 1,89 8,5 per stuk 234,00

BT106 18014 1 6 1,34 2,13 10,4 per stuk 255,00

BT107 18015 1 7 1,56 2,37 11,3 per stuk 276,00

BT108 18016 1 8 1,78 2,61 13,2 per stuk 301,00

BT109 18017 1 9 2,00 2,85 14,7 per stuk 318,00

BT110 18018 1 10 2,22 3,09 17,5 per stuk 371,00

BT112 18019 1 12 2,66 3,57 21,2 per stuk 416,00

BT114 18020 1 14 3,10 4,05 27,5 per stuk 510,00

Accessoires

Handgreep

Artikelnr. 23026

Verende wielen

Artikelnr. 23025


120 Catalogus 2011-2012 Aluminium trap

Enkel oploopbare trap

Type EOT

Eénzijdig oploopbare trap voor

bouw en industrie. Voorzien van een

ijzersterk glasvezel polyamide bordes

en trapband. De Trapstijlen zijn

GEANODISEERD. Boven voorzien

van een gereedschapsbakje. Het

bordes telt mee als trede.

EN131-2:

2009


Aluminium trap Catalogus 2011-2012 121

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal treden

incl. bordes

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht (kg) Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

EOT103 18021 1 3 0,68 1,41 5,0 per stuk 168,00

EOT104 18022 1 4 0,90 1,65 6,2 per stuk 180,00

EOT105 18023 1 5 1,12 1,89 7,2 per stuk 200,00

EOT106 18024 1 6 1,34 2,13 8,9 per stuk 235,00

EOT107 18025 1 7 1,56 2,37 9,5 per stuk 264,00

EOT108 18026 1 8 1,78 2,61 11,0 per stuk 296,00

EOT109 18027 1 9 2,00 2,85 12,1 per stuk 318,00

EOT110 18028 1 10 2,22 3,09 14,5 per stuk 350,00

Accessoires

Handgreep

Artikelnr. 23026

Verende wielen

Artikelnr. 23025


122 Catalogus 2011-2012 Aluminium trap

Dubbele trap

Type DT

Professionele dubbele trap voor

bouw en industrie. Voorzien van

antislip treden van gesloten koker

profi el. Bovenste treden fungeren als

dubbele gereedschapsbakjes.

EN131-2:

2009


Aluminium trap Catalogus 2011-2012 123

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht (kg) Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

DT203 18029 2 3 0,68 0,76 6,3 per stuk 179,00

DT204 18030 2 4 0,90 1,00 7,4 per stuk 223,00

DT205 18031 2 5 1,12 1,24 9,2 per stuk 255,00

DT206 18032 2 6 1,34 1,48 11,0 per stuk 291,00

DT207 18033 2 7 1,56 1,72 13,0 per stuk 325,00

DT208 18034 2 8 1,78 1,96 15,2 per stuk 365,00

DT209 18035 2 9 2,00 2,20 17,0 per stuk 403,00

DT210 18036 2 10 2,23 2,44 19,1 per stuk 435,00

DT212 18037 2 12 2,66 2,92 22,2 per stuk 550,00

DT214 18038 2 14 3,10 3,40 25,3 per stuk 664,00

Accessoires

Verende wielen

Artikelnr. 23025


124 Catalogus 2011-2012 Aluminium trap

Dubbele trap

met vaste steunbeugel

Type DTVS

Professionele dubbele trap met vaste

steunbeugel voor bouw en industrie.

Voorzien van antislip treden van

gesloten koker profi el. Bovenste

treden fungeren als een stabordes

van dichte treden.

EN131-2:

2009


Aluminium trap Catalogus 2011-2012 125

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht (kg) Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

DTVS203 18039 2 3 0,68 1,39 7,3 per stuk 224,00

DTVS204 18040 2 4 0,90 1,63 8,4 per stuk 268,00

DTVS205 18041 2 5 1,12 1,87 10,2 per stuk 300,00

DTVS206 18042 2 6 1,34 2,11 12,0 per stuk 336,00

DTVS207 18043 2 7 1,56 2,35 14,0 per stuk 370,00

DTVS208 18044 2 8 1,78 2,59 16,2 per stuk 410,00

DTVS209 18045 2 9 2,00 2,83 18,0 per stuk 448,00

DTVS210 18046 2 10 2,23 3,07 20,1 per stuk 480,00

DTVS212 18047 2 12 2,66 3,55 23,3 per stuk 595,00

DTVS214 18048 2 14 3,10 4,03 26,3 per stuk 709,00

Accessoires

Verende wielen

Artikelnr. 23025


126 Catalogus 2011-2012 Aluminium trap

Dubbele trap

met inklapbare

steunbeugel

Type DTIS

Professionele dubbele trap met

inklapbare steunbeugel voor bouw

en industrie. Voorzien van antislip

treden van gesloten koker profi el.

Bovenste treden fungeren als een

stabordes van dichte treden.

EN131-2:

2009


Aluminium trap Catalogus 2011-2012 127

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Bordeshoogte

uitgeklapt(m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht (kg) Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

DTIS204 18049 2 4 0,90 1,00 8,4 per stuk 305,00

DTIS205 18050 2 5 1,12 1,24 10,2 per stuk 337,00

DTIS206 18051 2 6 1,34 1,48 12,0 per stuk 373,00

DTIS207 18052 2 7 1,56 1,72 14,0 per stuk 407,00

DTIS208 18053 2 8 1,78 1,96 16,2 per stuk 447,00

DTIS209 18054 2 9 2,00 2,20 18,0 per stuk 485,00

DTIS210 18055 2 10 2,23 2,44 20,1 per stuk 517,00

DTIS212 18056 2 12 2,66 2,92 23,3 per stuk 632,00

DTIS214 18057 2 14 3,10 3,40 26,3 per stuk 746,00

Accessoires

Verende wielen

Artikelnr. 23025


128 Catalogus 2011-2012 Aluminium trap

Dubbel oploopbare trap

Type DOT

Tweezijdig oploopbare trap voor de

bouw en industrie. De trapstijlen

zijn GEANODISEERD. Deze trap is

voorzien van trapband, waardoor de

trap gemakkelijk kan worden uit- en

ingeklapt. Bovenste treden fungeren

als dubbele gereedschapsbakjes.

EN131-2:

2009


Aluminium trap Catalogus 2011-2012 129

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht (kg) Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

DOT202 18058 2 2 0,46 0,52 4,5 per stuk 152,00

DOT203 18059 2 3 0,68 0,76 4,8 per stuk 175,00

DOT204 18060 2 4 0,90 1,00 5,5 per stuk 205,00

DOT205 18061 2 5 1,12 1,24 6,8 per stuk 232,00

DOT206 18062 2 6 1,34 1,48 8,0 per stuk 273,00

DOT207 18063 2 7 1,56 1,72 9,4 per stuk 300,00

DOT208 18064 2 8 1,78 1,96 11,0 per stuk 343,00

DOT209 18065 2 9 2,00 2,20 12,0 per stuk 376,00

DOT210 18066 2 10 2,23 2,44 13,5 per stuk 412,00

Accessoires

Verende wielen

Artikelnr. 23025


130 Catalogus 2011-2012 Aluminium trap

Dubbel oploopbare trap

met vaste steunbeugel

Type DOTVS

Tweezijdig oploopbare trap met

vaste steunbeugel voor de bouw

en industrie. De trapstijlen zijn

GEANODISEERD. Deze trap is

voorzien van trapband, waardoor de

trap gemakkelijk kan worden uit- en

ingeklapt. Bovenste treden fungeren

als een stabordes van dichte treden.

EN131-2:

2009


Aluminium trap Catalogus 2011-2012 131

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht (kg) Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

DOTVS203 18067 2 3 0,68 1,39 5,8 per stuk 220,00

DOTVS204 18068 2 4 0,90 1,63 6,5 per stuk 250,00

DOTVS205 18069 2 5 1,12 1,87 7,8 per stuk 277,00

DOTVS206 18070 2 6 1,34 2,11 9,0 per stuk 318,00

DOTVS207 18071 2 7 1,56 2,35 10,4 per stuk 345,00

DOTVS208 18072 2 8 1,78 2,59 12,0 per stuk 388,00

DOTVS209 18073 2 9 2,00 2,83 13,0 per stuk 421,00

DOTVS210 18074 2 10 2,23 3,07 14,5 per stuk 457,00

Accessoires

Verende wielen

Artikelnr. 23025


132 Catalogus 2011-2012 Aluminium trap

Dubbel oploopbare trap

met inklapbare

steunbeugel

Type DOTIS

Tweezijdig oploopbare trap met

inklapbare steunbeugel voor de

bouw en industrie. De trapstijlen

zijn GEANODISEERD. Deze trap is

voorzien van trapband, waardoor de

trap gemakkelijk kan worden uit- en

ingeklapt. Bovenste treden fungeren

als een stabordes van dichte treden.

EN131-2:

2009


Aluminium trap Catalogus 2011-2012 133

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht (kg) Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

DOTIS204 18075 2 4 0,90 1,00 6,5 per stuk 287,00

DOTIS205 18076 2 5 1,12 1,24 7,8 per stuk 314,00

DOTIS206 18077 2 6 1,34 1,48 9,0 per stuk 355,00

DOTIS207 18078 2 7 1,56 1,72 10,4 per stuk 382,00

DOTIS208 18079 2 8 1,78 1,96 12,0 per stuk 425,00

DOTIS209 18080 2 9 2,00 2,20 13,0 per stuk 458,00

DOTIS210 18081 2 10 2,23 2,44 14,5 per stuk 494,00

Accessoires

Verende wielen

Artikelnr. 23025


134 Catalogus 2011-2012 Aluminium magazijntrap

Magazijntrap

met haken

Type MT

Magazijntrap voorzien van antisliptreden

en standaard uitgevoerd met

MT-haken.

Trapbreedte over de stijlen 39,5 cm.

EN131-2:

2009


Aluminium magazijntrap Catalogus 2011-2012 135

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Bordeshoogte

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Traplengte

(m)

Trapbreedte Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

MT105 19011 1 5 1,18 1,29 39,5 cm. 3,5 per stuk 90,00

MT106 19012 1 6 1,41 1,54 39,5 cm. 4,2 per stuk 106,00

MT107 19013 1 7 1,65 1,79 39,5 cm. 4,9 per stuk 121,00

MT108 19014 1 8 1,88 2,04 39,5 cm. 5,5 per stuk 140,00

MT109 19015 1 9 2,12 2,29 39,5 cm. 6,1 per stuk 149,00

MT110 19016 1 10 2,35 2,54 39,5 cm. 6,8 per stuk 172,00

MT111 19017 1 11 2,59 2,79 39,5 cm. 7,5 per stuk 191,00

MT112 19018 1 12 2,82 3,04 39,5 cm. 8,2 per stuk 217,00

MT113 19019 1 13 3,05 3,29 39,5 cm. 9,3 per stuk 242,00

MT114 19020 1 14 3,29 3,54 39,5 cm. 10,4 per stuk 265,00

Accessoires

Muurstang

Artikelnr. 17024

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Gesloten haken

Artikelnr. 17023

Abus hangslot

Artikelnr. 17013


136 Catalogus 2011-2012 Aluminium magazijntrap

Magazijntrap

met één zijde leuning

niet doorlopend

Type MTL

Magazijntrap met één zijde leuning

niet doorlopend. Leuning wordt

standaard rechts uitgevoerd en

voorzien van antisliptreden en

MT-haken.

Trapbreedte over de stijlen 39,5 cm.

EN131-2:

2009


Aluminium magazijntrap Catalogus 2011-2012 137

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Bordeshoogte

(m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Traplengte

(m)

Trapbreedte Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

MTL105 19021 1 5 1,18 1,29 39,5 cm. 4,0 per stuk 198,00

MTL106 19022 1 6 1,41 1,54 39,5 cm. 4,7 per stuk 218,00

MTL107 19023 1 7 1,65 1,79 39,5 cm. 5,5 per stuk 237,00

MTL108 19024 1 8 1,88 2,04 39,5 cm. 6,2 per stuk 260,00

MTL109 19025 1 9 2,12 2,29 39,5 cm. 7,0 per stuk 273,00

MTL110 19026 1 10 2,35 2,54 39,5 cm. 8,0 per stuk 300,00

MTL111 19027 1 11 2,59 2,79 39,5 cm. 8,8 per stuk 323,00

MTL112 19028 1 12 2,82 3,04 39,5 cm. 9,5 per stuk 369,00

MTL113 19029 1 13 3,05 3,29 39,5 cm. 10,7 per stuk 398,00

MTL114 19030 1 14 3,29 3,54 39,5 cm. 12,0 per stuk 425,00

Accessoires

Muurstang

Artikelnr. 17024

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Gesloten haken

Artikelnr. 17023

Abus hangslot

Artikelnr. 17013


138 Catalogus 2011-2012 Aluminium magazijntrap

Magazijntrap met

één zijde leuning

doorlopend

Type MTLD

Magazijntrap met één zijde leuning

doorlopend. Leuning wordt standaard

rechts uitgevoerd en voorzien van

antisliptreden en MT-haken.

Trapbreedte over de stijlen 39,5 cm.

EN131-2:

2009


Aluminium magazijntrap Catalogus 2011-2012 139

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Bordeshoogte

(m)

Traplengte

(m)

Trapbreedte Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

MTLD105 19031 1 5 1,18 2,29 39,5 cm. 4,5 per stuk 218,00

MTLD106 19032 1 6 1,41 2,54 39,5 cm. 5,2 per stuk 238,00

MTLD107 19033 1 7 1,65 2,79 39,5 cm. 6,0 per stuk 257,00

MTLD108 19034 1 8 1,88 3,04 39,5 cm. 6,7 per stuk 280,00

MTLD109 19035 1 9 2,12 3,29 39,5 cm. 7,5 per stuk 293,00

MTLD110 19036 1 10 2,35 3,54 39,5 cm. 8,5 per stuk 320,00

MTLD111 19037 1 11 2,59 3,79 39,5 cm. 9,3 per stuk 343,00

MTDL112 19038 1 12 2,82 4,04 39,5 cm. 10,0 per stuk 389,00

MTDL113 19039 1 13 3,05 4,29 39,5 cm. 11,2 per stuk 418,00

MTDL114 19040 1 14 3,29 4,54 39,5 cm. 12,5 per stuk 445,00

Accessoires

Muurstang

Artikelnr. 17024

Ophangbeugel open type OBO2

Artikelnr. 17008

Arbotrede

Artikelnr. 17025

Ophangbeugel afsluitbaar type OBA2

Artikelnr. 17011

Gesloten haken

Artikelnr. 17023

Abus hangslot

Artikelnr. 17013


140 Catalogus 2011-2012 Aluminium montagetrap

Montagetrap

met poten

Type MONTP

Stevige trap met poten

voorzien van indop.

Breedte over de stijlen 68 cm.

Treden van anti slip (AT225).

Diepte van de treden 22,5 cm.

Deze trap wordt op maat gemaakt

i.v.m. de hoogte, met een maximale

hoogte (zie tabel).


Aluminium montagetrap Catalogus 2011-2012 141

Technische gegevens

Type Artikelnummer Aantal

delen

Aantal

treden

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Trapbreedte Stavlak/trede Hoogte

maximaal

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

MONTP101 20011 1 1 68 cm. 22,5 cm 25 cm. per stuk 180,00

MONTP102 20012 1 2 68 cm. 22,5 cm 50 cm. per stuk 440,00

MONTP103 20013 1 3 68 cm. 22,5 cm 75 cm. per stuk 550,00

LEUNING01 20021 100,00

LEUNING02 20022 110,00

LEUNING03 20023 120,00

Details

MONTP1 MONTP2

A

Situatie 1

Situatie 2

A

A

MONTP3

Situatie 1

Situatie 2

A

A


142 Catalogus 2011-2012 Aluminium montagetrap

Montagetrap

met montagelipjes

Type MONTL

Stevige trap met montagelipjes

(naar de buitenzijde).

Breedte over de stijlen 68 cm.

Treden van anti slip (AT225).

Diepte van de treden 22,5 cm.

Deze trap wordt op maat gemaakt

i.v.m. de hoogte, met een maximale

hoogte (zie tabel).


Aluminium montagetrap Catalogus 2011-2012 143

Technische gegevens

Type Artikelnummer Aantal

delen

Aantal

treden

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Trapbreedte Stavlak/trede Hoogte

maximaal

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

MONTL101 20014 1 1 68 cm. 22,5 cm 25 cm. per stuk 200,00

MONTL102 20015 1 2 68 cm. 22,5 cm 50 cm. per stuk 460,00

MONTL103 20016 1 3 68 cm. 22,5 cm 75 cm. per stuk 570,00

LEUNING01 20021 100,00

LEUNING02 20022 110,00

LEUNING03 20023 120,00

Details

MONTL1 MONTL2

A

Situatie 1

Situatie 2

A

A

MONTL3

Situatie 1

Situatie 2

A

A


144 Catalogus 2011-2012 Aluminium montagetrap

Montagetrap

met montagestrippen

Type MONTS

Stevige trap met montagestrippen.

Breedte over de stijlen 68 cm.

Treden van anti slip (AT225).

Diepte van de treden 22,5 cm.

Deze trap wordt op maat gemaakt

i.v.m. de hoogte, met een maximale

hoogte (zie tabel).


Aluminium montagetrap Catalogus 2011-2012 145

Technische gegevens

Type Artikelnummer Aantal

delen

Aantal

treden

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Trapbreedte Stavlak/trede Hoogte

maximaal

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

MONTS101 20017 1 1 68 cm. 22,5 cm 25 cm. per stuk 200,00

MONTS102 20018 1 2 68 cm. 22,5 cm 50 cm. per stuk 460,00

MONTS103 20019 1 3 68 cm. 22,5 cm 75 cm. per stuk 570,00

LEUNING01 20021 per stuk 100,00

LEUNING02 20022 per stuk 110,00

LEUNING03 20023 per stuk 120,00

Details

MONTS1 MONTS2

A

Situatie 1

Situatie 2

A

A

MONTS3

Situatie 1

Situatie 2

A

A


146 Catalogus 2011-2012 Aluminium werktrap

Werktrap vast

Type WT

Werktrap enkel oploopbaar met

vaste spreidstand d.m.v. koker

30x20 mm. Onderzijde voorzien

van anti slip rubber pootsokken

EN131-2:

2009


Aluminium werktrap Catalogus 2011-2012 147

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal delen Aantal treden Bordeshoogte (m) Gewicht (kg) Besteleenheid Bruto prijs (€)

WT102 21011 1 2 0,46 4,8 per stuk 132,00

WT103 21012 1 3 0,68 6,3 per stuk 155,00

WT104 21013 1 4 0,90 7,4 per stuk 185,00

Accessoires

Vaste steunbeugel

Artikelnr. 23007

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163


148 Catalogus 2011-2012 Aluminium werktrap

Werktrap inklapbaar

Type IWT

Inklapbare werktrap enkel oploopbaar

met inklapbare schanieren.

Vergroot bovenbordes van anti slip

traanplaat (afmeting bordes 32 cm

x 65 cm). Makkelijk mee te nemen.

Bordes telt mee als trede.

EN131-2:

2009


Aluminium werktrap Catalogus 2011-2012 149

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Breedte

onderzijde (m)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

IWT103 21014 1 3 0,65 0,96 0,81 per stuk 450,00

IWT104 21015 1 4 0,86 1,18 0,84 per stuk 510,00

IWT105 21016 1 5 1,08 1,39 0,87 per stuk 580,00

Details

Inklapbare scharnieren Totaal ingeklapt


150 Catalogus 2011-2012 Aluminium comforttrap

Comforttrap

zonder leuning

Type CFT

Deze inklapbare Comforttrap is

makkelijk oploopbaar door de

47° stand. De treden hebben een

rubber inleg.

Breedte van de treden 36 cm.

Diepte van de treden 23 cm.


Aluminium comforttrap Catalogus 2011-2012 151

Technische gegevens

Type Artikelnummer

Aantal

delen

Aantal

treden

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Traplengte

ingeklapt (m)

Trapbreedte

(m)

Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

CFT102 22010 1 2 0,45 0,55 0,48 3,9 per stuk 306,00

CFT103 22011 1 3 0,70 0,90 0,56 6,6 per stuk 446,00

Detail

Anti slip trede


152 Catalogus 2011-2012 Aluminium comforttrap

Comforttrap

met leuning

Type CFTL

Deze inklapbare Comforttrap met

inklapbare leuning is makkelijk

oploopbaar door de 47° stand.

De treden hebben een rubber inleg.

Breedte van de treden 36 cm.

Diepte van de treden 23 cm.


Aluminium comforttrap Catalogus 2011-2012 153

Technische gegevens

Type Artikelnummer

Aantal

delen

Aantal

treden

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Voor overige accessoires zie de pagina’s 154-163

Traplengte

ingeklapt (m)

Trapbreedte

(m)

Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

CFTIS103 22012 1 3 0,70 0,90 0,56 8,4 per stuk 564,00

CFTIS104 22013 1 4 0,90 1,15 0,58 10,6 per stuk 692,00

CFTIS105 22014 1 5 1,15 1,50 0,60 12,8 per stuk 870,00

Details

Gereedschapbakje Anti slip trede Ingeklapt


154 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium trap

Pootsok

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

POOTSOK 23001 per stuk 8,00

Anti slip rubber sok voor de trapstijlen.

Trapslof

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

TRAPSLOF 23002 per stuk 6,40

Anti slip rubber slof voor de trapstijlen.

Trapdop t.b.v. kokerprofi el 3x2 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

TRAPDOP 23003 per stuk 0,76

Plastic omdop t.b.v. achterrek, type BT en EOT.

Indop t.b.v. kokerprofi el 3x2 cm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

IND30/20 23004 per stuk 0,80

Plastic indop t.b.v. profi el buitenwerks 3x2 cm.

Indop 60

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

INDOP60 17004 per stuk 0,60

Plastic indop t.b.v. profi el buitenwerks 6x2,4 cm.

Omdop voor buis Ø 30 mm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

OMD30 23006 per stuk 0,80

Plastic omdop voor buis Ø 3 cm. t.b.v. steunbeugel.


Accessoires aluminium trap Catalogus 2011-2012 155

Steunbeugel vast (niet gemonteerd)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VSB 23007 per stuk 45,00

Vaste steunbeugel incl. bouten en moeren.

Steunbeugel inklapbaar (niet gemonteerd)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ISB 23008 per stuk 82,00

Inklapbare steunbeugel met trek- oogbout, zadel en incl. bouten en

moeren.

Zadel

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ZA 23009 per stuk 0,80

Zadel t.b.v. steunbeugel.

Trek oogbout

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

RB 23010 per stuk 10,00

Oog- ringbout met veer, RS-pen en incl bouten en moeren t.b.v. inklapbare

steunbeugel.

Scharnier polyamide

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

POLYS 23011 per stuk 6,00

Polyamide scharnier t.b.v. serie DOT en DT.

Scharnier aluminium

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ALUDS 23012 per stuk 4,25

Aluminium scharnier t.b.v. serie DT

(oude modellen).


156 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium trap

Scharnier aluminium

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ALUBS 23013 per stuk 8,75

Aluminium scharnier t.b.v. serie BT en EOT.

Afdekkappen polyamide

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

POLYAK 23014 per set 6,00

Afdekkappen t.b.v. BT beugel.

Trapscharen type schaar1

Type Artikelnummer Gewicht (kg) Besteleenheid Bruto prijs (€)

SCHAAR1 23015 0,21 per set 33,00

Trapscharen type schaar1

t.b.v. type DT(VS/IS) 203 t/m 205.

Trapscharen type schaar2

Type Artikelnummer Gewicht (kg) Besteleenheid Bruto prijs (€)

SCHAAR2 23016 0,28 per set 34,00

Trapscharen type schaar2

t.b.v. type DT(VS/IS) 206 t/m 209, type BT103 t/m 107.

Trapscharen type schaar3

Type Artikelnummer Gewicht (kg) Besteleenheid Bruto prijs (€)

SCHAAR3 23017 0,42 per set 35,00

Trapscharen type schaar3

t.b.v. type DT(VS/IS) 210 t/m 212, type BT108 t/m 110.

Trapscharen type schaar4

Type Artikelnummer Gewicht (kg) Besteleenheid Bruto prijs (€)

SCHAAR4 23018 0,6 per set 36,00

Trapscharen type schaar4

t.b.v. type DT(VS/IS) 214 en type BT112 t/m BT114.


Accessoires aluminium trap Catalogus 2011-2012 157

Trapbanden type band1

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

BAND1 23019 per set 5,00

Trapbanden type band1 (420 mm.)

t.b.v. type DOT(VS/IS) 202 t/m 205.

Trapbanden type band2

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

BAND2 23020 per set 5,50

Trapbanden type band2 (580 mm.)

t.b.v. type DOT(VS/IS) 206 t/m 209.

Trapbanden type band3

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

BAND3 23021 per set 7,00

Trapbanden type band3 (950 mm.)

t.b.v. type DOT(VS/IS) 210

Bordes polyamide t.b.v. EOT

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

POLYB 23022 per stuk 35,00

Polyamide bordes compleet (excl. U-profi ef achterrek)

incl. bevestigingsmaterialen.

Bordes aluminium t.b.v. BT

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ALUB 23023 per stuk 40,00

Aluminium bordes compleet (excl. U-profi el achterrek)

incl. bevestigingsmaterialen.

Verend rubberwiel

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VWlos 23024 per stuk 24,00

VWmon 23025 per stuk 40,00

Verend rubberwiel 50x18 mm., bevestigingsplaat 59.5x48 mm.


158 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium trap

Handgreep

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

HGR 23026 per stuk 60,00

Handgreep t.b.v. trap.

Haken

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PH 23027 per paar 30,00

Platte haken voor buis Ø 40 mm.

Rubberen strip per meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

RSM 23028 per meter op aanvraag

Deze rubberen strip heeft in het midden een gleuf voor bevestiging

aan de constructie. Voor aluminium kan dit met blindklinknagels en

voor hout met schroeven.

Schetsplaat

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SP 23029 per set 4,00

Deze wordt als versteviging tussen de traptreden en trapstijl gezet.

Steker

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

STK 23030 per set 4,00

Deze wordt als versteviging (onder) tussen de traptreden en trapstijl/

poot gezet.

Geleideplaat

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

GELPL 23031 per set 4,00

Deze wordt als geleiding bevestigd op de trapstijlen zodat de trap altijd

goed ingeklapt is en zich zo niet kan ontzetten.


Accessoires aluminium trap Catalogus 2011-2012 159

Achterrek03

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AREK03 23032 per stuk op aanvraag

Voor type BT103/EOT103.

Achterrek04

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AREK04 23033 per stuk op aanvraag

Voor type BT104/EOT104.

Achterrek05

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AREK05 23034 per stuk op aanvraag

Voor type BT105/EOT105.

Achterrek06

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AREK06 23035 per stuk op aanvraag

Voor type BT106/EOT106.

Achterrek07

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AREK07 23036 per stuk op aanvraag

Voor type BT107/EOT107.

Achterrek08

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AREK08 23037 per stuk op aanvraag

Voor type BT108/EOT108.


160 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium trap

Achterrek09

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AREK09 23038 per stuk op aanvraag

Voor type BT109/EOT109.

Achterrek10

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AREK10 23039 per stuk op aanvraag

Voor type BT110/EOT110.

Achterrek12

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AREK12 23040 per stuk op aanvraag

Voor type BT12.

Achterrek14

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AREK14 23041 per stuk op aanvraag

Voor type BT14.

U-profi el t.b.v. achterrek UP385

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

UP385 23042 per stuk 14,00

Lengte 38,5 cm.

U-profi el t.b.v. achterrek UP440

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

UP440 23043 per stuk 14,00

Lengte 44 cm.


Accessoires aluminium trap Catalogus 2011-2012 161

U-profi el t.b.v. achterrek UP470

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

UP470 23044 per stuk 14,00

Lengte 47 cm.

U-profi el t.b.v. achterrek UP500

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

UP500 23045 per stuk 14,00

Lengte 50 cm.

U-profi el t.b.v. achterrek UP530

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

UP530 23046 per stuk 14,00

Lengte 53 cm.

U-profi el t.b.v. achterrek UP560

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

UP560 23047 per stuk 14,00

Lengte 56 cm.

U-profi el t.b.v. achterrek UP590

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

UP590 23048 per stuk 14,00

Lengte 59 cm.

U-profi el t.b.v. achterrek UP620

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

UP620 23049 per stuk 14,00

Lengte 62 cm.


162 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium trap

U-profi el t.b.v. achterrek UP650

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

UP650 23050 per stuk 14,00

Lengte 65 cm.

U-profi el t.b.v. achterrek UP680

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

UP680 23051 per stuk 14,00

Lengte 68 cm.

U-profi el t.b.v. achterrek UP710

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

UP710 23052 per stuk 14,00

Lengte 71 cm.

Diagonaal t.b.v. achterrek DS0550

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DS0550 23053 per stuk 14,00

Lengte 55 cm. gaten h.o.h.

Diagonaal t.b.v. achterrek DS0750

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DS0750 23054 per stuk 14,00

Lengte 75 cm. gaten h.o.h.

Diagonaal t.b.v. achterrek DS0800

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DS0800 23055 per stuk 14,00

Lengte 80 cm. gaten h.o.h.


Accessoires aluminium trap Catalogus 2011-2012 163

Diagonaal t.b.v. achterrek DS0840

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DS0840 23056 per stuk 14,00

Lengte 84 cm. gaten h.o.h.

Diagonaal t.b.v. achterrek DS0900

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DS0900 23057 per stuk 14,00

Lengte 90 cm. gaten h.o.h.

Diagonaal t.b.v. achterrek DS0950

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DS0950 23058 per stuk 14,00

Lengte 95 cm. gaten h.o.h.

Diagonaal t.b.v. achterrek DS1040

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DS1040 23059 per stuk 14,00

Lengte 104 cm. gaten h.o.h.

Diagonaal t.b.v. achterrek DS1060

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DS1060 23060 per stuk 14,00

Lengte 106 cm. gaten h.o.h.


164 Catalogus 2011-2012 Aluminium vouwsteiger

Vouwsteiger Type VS (0,74 x 2 meter)

Deze compacte vouwsteiger is handig en compact

om te vervoeren en heel snel opgebouwd. De sporten

zijn voorzien van anti slip profi el. Deze vouwsteigers

zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en kunnen

zelfs uitgeklapt makkelijk door een deur. De basis

afmeting is 0,74 x 2,00 m.


Aluminium vouwsteiger Catalogus 2011-2012 165

Technische gegevens

Type Artikelnummer Platformhoogte (m) Steigerhoogte (m) Werkhoogte (m)

(maximaal)

Besteleenheid Bruto prijs (€)

VS100 30010 1,95 2,00 3,95 per stuk 450,00

VS110 30011 1,95 2,10 3,95 per stuk 485,00

VS115 30012 1,95 2,95 3,95 per stuk 820,00

VS120 30013 2,85 3,85 4,85 per stuk 1270,00

VS125 30014 3,75 4,75 5,75 per stuk 1505,00

VS130 30015 4,65 5,65 6,65 per stuk 1840,00

wiel nylon met

Type Wielstaander

VS100 4 1 1

VS110 4 1 1

VS115 4 1 2 1 5

VS120 4 1 1 1 4 1 1 2

VS125 4 2 2 1 6 1 1 2

VS130 4 1 2 2 6 2 1 2

Voor accessoires zie de pagina’s 166-168

Ø 125 mm. (CTR125)

Vouwelement 6 sport zonder

neusstuk (VE6)

Vouwelement 6 sport met

neusstuk (VEN6)

Leuningframe, smal (LFS)

Platform met luik (TP2000)

Platform zonder luik (PP2000)

Horizontale schoor (HB2000)

Diagonale schoor (DB2000)

Kantplank set (KPS2000)

Driehoekstabilisator,

telescopisch (ST1)


166 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium vouwsteiger

Vouwelement 6 sporten, zonder neusstuk

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VE6 30990 per stuk 275,00

Vouwelement met 6 stuks anti slip sporten, afm. 0,74 x 1,86 m.

Dit element is zonder neusstuk.

Vouwelement 6 sporten, met neusstuk

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

VEN6 30991 per stuk 310,00

Vouwelement met 6 stuks anti slip sporten, afm. 0,74 x 1,96 m.

Dit element is met neusstuk (kunnen elementen opgezet worden).

Leuningframe smal

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

LFS 33005 per stuk 80,00

Breedte 0,74 meter.

Platform zonder luik 2 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PP2000 33007 per stuk 130,00

Platform met luik 2 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

TP2000 33010 per stuk 170,00

Steigerbumper (set)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SBUMPER 33031 per set 102,00

Set bestaande uit 4 stuks.


Accessoires aluminium vouwsteiger Catalogus 2011-2012 167

Horizontale schoor 2 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

HB2000 33013 per stuk 38,00

Diagonale schoor 2 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DB2000 33016 per stuk 40,00

Wiel nylon Ø 125 mm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

CTR125 30992 per stuk 11,00

Wielstaander met nylon wiel Ø 125 mm.

Wiel nylon Ø 200 mm. met spindel

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

CTR+ALS 33019 per stuk 120,00

Dubbel geremd nylon wiel Ø 200 mm. met wielstaander en verstelbare

draadspindel.

Wiel rubber Ø 100 mm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

CTR100 30993 per stuk 27,00

Wielstaander met rubber wiel Ø 100 mm.

Wiel rubber Ø 160 mm.

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

CTR160 30994 per stuk 54,00

Wielstaander met rubber wiel Ø 160 mm.


168 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium vouwsteiger

Aanhaakbeugel

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

AHBVS 30995 per paar 30,00

Aanhaakbeugel om het platform aan het vouwelement te haken.

Kantplankklem

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KPK 33024 per stuk 7,00

Kantplanken (set) t.b.v. 0,74 x 2,00 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KPS2000 33025 per stuk 138,00

Aluminium set compleet met kantplankklemmen.

Driehoekstabilisator telescopisch

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ST1 33022 per stuk 135,00

Telescopisch van 2,65 meter naar 3,56 meter.


Notes Catalogus 2011-2012 169


170 Catalogus 2011-2012 Aluminium rolsteiger

RDA2000 (1,35 x 2 meter)

Aluminium professionele rolsteiger met:

• vloerlengte: 2,00 meter

• breedte: 1,35 meter

De opbouwframes zijn voorzien van anti slip sporten.

De standaard stabilisatoren zijn telescopisch.

De wielen zijn dubbel geremd.

De kantplanken zijn van aluminium kokerprofi elen.


Aluminium rolsteiger Catalogus 2011-2012 171

Technische gegevens

Type Artikelnummer Platformhoogte

(m)

Steigerhoogte

(m)

Werkhoogte (m)

(maximaal)

Besteleenheid Bruto prijs (€)

RDA2002 31001 2,20 3,20 4,20 per stuk 1793,00

RDA2003 31002 3,00 4,00 5,00 per stuk 2063,00

RDA2004 31003 4,00 5,00 6,00 per stuk 2593,00

RDA2005 31004 5,00 6,00 7,00 per stuk 3315,00

RDA2006 31005 6,00 7,00 8,00 per stuk 3575,00

RDA2007 31006 7,00 8,00 9,00 per stuk 3845,00

RDA2008 31007 8,00 9,00 10,00 per stuk 4105,00

RDA2009 31008 9,00 10,00 11,00 per stuk 4827,00

RDA2010 31009 10,50 11,50 12,50 per stuk 5447,00

RDA2012 31010 12,40 13,40 14,40 per stuk 5977,00

Details

Ø 200 wiel nylon geremd

Type Dubbel

RDA2002 4 4 2 2 1 1 6 2 1

RDA2003 4 4 4 1 1 6 4 1

RDA2004 4 4 4 2 1 1 6 6 1 2

RDA2005 4 4 6 2 2 10 8 1 2

RDA2006 4 4 6 2 2 2 10 10 1 2

RDA2007 4 4 8 2 2 10 12 1 2

RDA2008 4 4 8 2 2 2 10 14 1 2

RDA2009 4 4 10 3 3 14 16 1 2

RDA2010 4 4 12 3 3 14 20 1 2

RDA2012 4 4 14 3 3 14 24 1 2

mm. met wielstaander (CTR)

Verstelbare draadspindel (ALS)

Voor accessoires zie de pagina’s 182-189

Leuningframe, breed (LFD)

Opbouwframe anti slip 6 sport

(RDA6)

Platform zonder luik (PP2000)

Platform met luik (TP2000)

Horizontale schoor (HB2000)

Diagonale schoor (DB2000)

Indien de steiger in deze confi guratie wordt gebruikt als vrijstaande steiger,

dienen er rondom 4 stuks stabilisatoren toegepast te worden.

NEN-EN

1298

200

kg/m 2

Klasse

3

Kantplanken set (KPD2000)

Driehoekstabilisator

telescopisch (ST1)

Driehoekstabilisator

Jumbo (ST2)


172 Catalogus 2011-2012 Aluminium rolsteiger

RDA2500 (1,35 x 2,5 meter)

Aluminium opbouwsteiger met:

• vloerlengte: 2,50 meter

• breedte: 1,35 meter

De opbouwframes zijn voorzien van anti slip sporten.

De standaard stabilisatoren zijn telescopisch.

De wielen zijn dubbel geremd.

De kantplanken zijn van aluminium kokerprofi elen.


Aluminium rolsteiger Catalogus 2011-2012 173

Technische gegevens

Type Artikelnummer Platformhoogte

(m)

Steigerhoogte

(m)

Werkhoogte (m)

(maximaal)

Besteleenheid Bruto prijs (€)

RDA2502 31011 2,20 3,20 4,20 per stuk 1904,00

RDA2503 31012 3,00 4,00 5,00 per stuk 2178,00

RDA2504 31013 4,00 5,00 6,00 per stuk 2712,00

RDA2505 31014 5,00 6,00 7,00 per stuk 3526,00

RDA2506 31015 6,00 7,00 8,00 per stuk 3790,00

RDA2507 31016 7,00 8,00 9,00 per stuk 4064,00

RDA2508 31017 8,00 9,00 10,00 per stuk 4328,00

RDA2509 31018 9,00 10,00 11,00 per stuk 5142,00

RDA2510 31019 10,50 11,50 12,50 per stuk 5770,00

RDA2512 31020 12,40 13,40 14,40 per stuk 6308,00

Details

Ø 200 wiel nylon geremd

Type Dubbel

RDA2502 4 4 2 2 1 1 6 2 1

RDA2503 4 4 4 1 1 6 4 1

RDA2504 4 4 4 2 1 1 6 6 1 2

RDA2505 4 4 6 2 2 10 8 1 2

RDA2506 4 4 6 2 2 2 10 10 1 2

RDA2507 4 4 8 2 2 10 12 1 2

RDA2508 4 4 8 2 2 2 10 14 1 2

RDA2509 4 4 10 3 3 14 16 1 2

RDA2510 4 4 12 3 3 14 20 1 2

RDA2512 4 4 14 3 3 14 24 1 2

mm. met wielstaander (CTR)

Verstelbare draadspindel (ALS)

Voor accessoires zie de pagina’s 182-189

Leuningframe, breed (LFD)

Opbouwframe anti slip 6 sport

(RDA6)

Platform zonder luik (PP2500)

Platform met luik (TP2500)

Horizontale schoor (HB2500)

Diagonale schoor (DB2500)

Indien de steiger in deze confi guratie wordt gebruikt als vrijstaande steiger,

dienen er rondom 4 stuks stabilisatoren toegepast te worden.

NEN-EN

1298

200

kg/m 2

Klasse

3

Kantplanken set (KPD2500)

Driehoekstabilisator

telescopisch (ST1)

Driehoekstabilisator

Jumbo (ST2)


174 Catalogus 2011-2012 Aluminium rolsteiger

RDA3000 (1,35 x 3 meter)

Aluminium opbouwsteiger met:

• vloerlengte: 3,00 meter

• breedte: 1,35 meter

De opbouwframes zijn voorzien van anti slip sporten.

De standaard stabilisatoren zijn telescopisch.

De wielen zijn dubbel geremd.

De kantplanken zijn van aluminium kokerprofi elen.


Aluminium rolsteiger Catalogus 2011-2012 175

Technische gegevens

Type Artikelnummer Platformhoogte

(m)

Steigerhoogte

(m)

Werkhoogte (m)

(maximaal)

Besteleenheid Bruto prijs (€)

RDA3002 31021 2,20 3,20 4,20 per stuk 2030,00

RDA3003 31022 3,00 4,00 5,00 per stuk 2308,00

RDA3004 31023 4,00 5,00 6,00 per stuk 2846,00

RDA3005 31024 5,00 6,00 7,00 per stuk 3762,00

RDA3006 31025 6,00 7,00 8,00 per stuk 4030,00

RDA3007 31026 7,00 8,00 9,00 per stuk 4308,00

RDA3008 31027 8,00 9,00 10,00 per stuk 4576,00

RDA3009 31028 9,00 10,00 11,00 per stuk 5492,00

RDA3010 31029 10,50 11,50 12,50 per stuk 6128,00

RDA3012 31030 12,40 13,40 14,40 per stuk 6674,00

Details

Ø 200 wiel nylon geremd

Type Dubbel

RDA3002 4 4 2 2 1 1 6 2 1

RDA3003 4 4 4 1 1 6 4 1

RDA3004 4 4 4 2 1 1 6 6 1 2

RDA3005 4 4 6 2 2 10 8 1 2

RDA3006 4 4 6 2 2 2 10 10 1 2

RDA3007 4 4 8 2 2 10 12 1 2

RDA3008 4 4 8 2 2 2 10 14 1 2

RDA3009 4 4 10 3 3 14 16 1 2

RDA3010 4 4 12 3 3 14 20 1 2

RDA3012 4 4 14 3 3 14 24 1 2

mm. met wielstaander (CTR)

Verstelbare draadspindel (ALS)

Voor accessoires zie de pagina’s 182-189

Leuningframe, breed (LFD)

Opbouwframe anti slip 6 sport

(RDA6)

Platform zonder luik (PP3000)

Platform met luik (TP3000)

Horizontale schoor (HB3000)

Diagonale schoor (DB3000)

Indien de steiger in deze confi guratie wordt gebruikt als vrijstaande steiger,

dienen er rondom 4 stuks stabilisatoren toegepast te worden.

NEN-EN

1298

200

kg/m 2

Klasse

3

Kantplanken set (KPD3000)

Driehoekstabilisator

telescopisch (ST1)

Driehoekstabilisator

Jumbo (ST2)


176 Catalogus 2011-2012 Aluminium rolsteiger

RSA2000 (0,74 x 2 meter)

Aluminium opbouwsteiger met:

• vloerlengte: 2,00 meter

• breedte: 0,74 meter

De opbouwframes zijn voorzien van anti slip sporten.

De standaard stabilisatoren zijn telescopisch.

De wielen zijn dubbel geremd.

De kantplanken zijn van aluminium kokerprofi elen.


Aluminium rolsteiger Catalogus 2011-2012 177

Technische gegevens

Type Artikelnummer Platformhoogte

(m)

Steigerhoogte

(m)

Werkhoogte (m)

(maximaal)

Besteleenheid Bruto prijs (€)

RSA2002 32001 2,20 3,20 4,20 per stuk 1576,00

RSA2003 32002 3,00 4,00 5,00 per stuk 1736,00

RSA2004 32003 4,00 5,00 6,00 per stuk 2206,00

RSA2005 32004 5,00 6,00 7,00 per stuk 2728,00

RSA2006 32005 6,00 7,00 8,00 per stuk 2928,00

RSA2007 32006 7,00 8,00 9,00 per stuk 3128,00

RSA2008 32007 8,00 9,00 10,00 per stuk 3328,00

RSA2009 32008 9,00 10,00 11,00 per stuk 3850,00

RSA2010 32009 10,50 11,50 12,50 per stuk 4340,00

RSA2012 32010 12,40 13,40 14,40 per stuk 4740,00

Details

Ø 200 wiel nylon geremd

Type Dubbel

RSA2002 4 4 2 2 1 6 2 1

RSA2003 4 4 4 1 6 2 1

RSA2004 4 4 4 2 1 6 3 1 2

RSA2005 4 4 6 2 10 4 1 2

RSA2006 4 4 6 2 2 10 5 1 2

RSA2007 4 4 8 2 10 6 1 2

RSA2008 4 4 8 2 2 10 7 1 2

RSA2009 4 4 10 3 14 8 1 2

RSA2010 4 4 12 3 14 10 1 2

RSA2012 4 4 14 3 14 12 1 2

NEN-EN

1298

200

kg/m 2

mm. met wielstaander (CTR)

Verstelbare draadspindel (ALS)

Klasse

3

Voor accessoires zie de pagina’s 182-189

Leuningframe, smal (LFS)

Opbouwframe anti slip 6 sport

(RSA6)

Platform met luik (TP2000)

Horizontale schoor (HB2000)

Diagonale schoor (DB2000)

Kantplanken set (KPS2000)

Indien de steiger in deze confi guratie wordt gebruikt als vrijstaande steiger,

dienen er rondom 4 stuks stabilisatoren toegepast te worden.

Driehoekstabilisator,

telescopisch (ST1)

Driehoekstabilisator,

Jumbo (ST2)


178 Catalogus 2011-2012 Aluminium rolsteiger

RSA2500 (0,74 x 2,5 meter)

Aluminium opbouwsteiger met:

• vloerlengte: 2,50 meter

• breedte: 0,74 meter

De opbouwframes zijn voorzien van anti slip sporten.

De standaard stabilisatoren zijn telescopisch.

De wielen zijn dubbel geremd.

De kantplanken zijn van aluminium kokerprofi elen.


Aluminium rolsteiger Catalogus 2011-2012 179

Technische gegevens

Type Artikelnummer Platformhoogte

(m)

Steigerhoogte

(m)

Werkhoogte (m)

(maximaal)

Besteleenheid Bruto prijs (€)

RSA2502 32011 2,20 3,20 4,20 per stuk 1648,00

RSA2503 32012 3,00 4,00 5,00 per stuk 1808,00

RSA2504 32013 4,00 5,00 6,00 per stuk 2280,00

RSA2505 32014 5,00 6,00 7,00 per stuk 2852,00

RSA2506 32015 6,00 7,00 8,00 per stuk 3054,00

RSA2507 32016 7,00 8,00 9,00 per stuk 3256,00

RSA2508 32017 8,00 9,00 10,00 per stuk 3458,00

RSA2509 32018 9,00 10,00 11,00 per stuk 4030,00

RSA2510 32019 10,50 11,50 12,50 per stuk 4524,00

RSA2512 32020 12,40 13,40 14,40 per stuk 4928,00

Details

Ø 200 wiel nylon geremd

Type Dubbel

RSA2502 4 4 2 2 1 6 2 1

RSA2503 4 4 4 1 6 2 1

RSA2504 4 4 4 2 1 6 3 1 2

RSA2505 4 4 6 2 10 4 1 2

RSA2506 4 4 6 2 2 10 5 1 2

RSA2507 4 4 8 2 10 6 1 2

RSA2508 4 4 8 2 2 10 7 1 2

RSA2509 4 4 10 3 14 8 1 2

RSA2510 4 4 12 3 14 10 1 2

RSA2512 4 4 14 3 14 12 1 2

mm. met wielstaander (CTR)

Verstelbare draadspindel (ALS)

Voor accessoires zie de pagina’s 182-189

Leuningframe, smal (LFS)

Opbouwframe anti slip 6 sport

(RSA6)

Platform met luik (TP2500)

Horizontale schoor (HB2500)

Diagonale schoor (DB2500)

Kantplanken set (KPS2500)

Indien de steiger in deze confi guratie wordt gebruikt als vrijstaande steiger,

dienen er rondom 4 stuks stabilisatoren toegepast te worden.

Driehoekstabilisator,

telescopisch (ST1)

Driehoekstabilisator,

Jumbo (ST2)


180 Catalogus 2011-2012 Aluminium rolsteiger

RSA3000 (0,74 x 3 meter)

Aluminium opbouwsteiger met:

• vloerlengte: 3,00 meter

• breedte: 0,74 meter

De opbouwframes zijn voorzien van anti slip sporten.

De standaard stabilisatoren zijn telescopisch.

De wielen zijn dubbel geremd.

De kantplanken zijn van aluminium kokerprofi elen.


Aluminium rolsteiger Catalogus 2011-2012 181

Technische gegevens

Type Artikelnummer Platformhoogte

(m)

Steigerhoogte

(m)

Werkhoogte (m)

(maximaal)

Besteleenheid Bruto prijs (€)

RSA3002 32021 2,20 3,20 4,20 per stuk 1725,00

RSA3003 32022 3,00 4,00 5,00 per stuk 1885,00

RSA3004 32023 4,00 5,00 6,00 per stuk 2359,00

RSA3005 32024 5,00 6,00 7,00 per stuk 2986,00

RSA3006 32025 6,00 7,00 8,00 per stuk 3190,00

RSA3007 32026 7,00 8,00 9,00 per stuk 3394,00

RSA3008 32027 8,00 9,00 10,00 per stuk 3598,00

RSA3009 32028 9,00 10,00 11,00 per stuk 4225,00

RSA3010 32029 10,50 11,50 12,50 per stuk 4723,00

RSA3012 32030 12,40 13,40 14,40 per stuk 5131,00

Details

Ø 200 wiel nylon geremd

Type Dubbel

RSA3002 4 4 2 2 1 6 2 1

RSA3003 4 4 4 1 6 2 1

RSA3004 4 4 4 2 1 6 3 1 2

RSA3005 4 4 6 2 10 4 1 2

RSA3006 4 4 6 2 2 10 5 1 2

RSA3007 4 4 8 2 10 6 1 2

RSA3008 4 4 8 2 2 10 7 1 2

RSA3009 4 4 10 3 14 8 1 2

RSA3010 4 4 12 3 14 10 1 2

RSA3012 4 4 14 3 14 12 1 2

NEN-EN

1298

200

kg/m 2

mm. met wielstaander (CTR)

Verstelbare draadspindel (ALS)

Klasse

3

Voor accessoires zie de pagina’s 182-189

Leuningframe, smal (LFS)

Opbouwframe anti slip 6 sport

(RSA6)

Platform met luik (TP3000)

Horizontale schoor (HB3000)

Diagonale schoor (DB3000)

Kantplanken set (KPS3000)

Indien de steiger in deze confi guratie wordt gebruikt als vrijstaande steiger,

dienen er rondom 4 stuks stabilisatoren toegepast te worden.

Driehoekstabilisator,

telescopisch (ST1)

Driehoekstabilisator,

Jumbo (ST2)


182 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium rolsteiger

Opbouwframe 6 sporten smal

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

RSA6 33001 per stuk 160,00

Opbouwframe met 6 stuks anti slip sporten, afm. 0,74 x 1,86 m.

(geschikt voor rolsteiger type RSA).

Opbouwframe 6 sporten breed

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

RDA6 33002 per stuk 185,00

Opbouwframe met 6 stuks anti slip sporten, afm. 1,35 x 1,86 m.

(geschikt voor rolsteiger type RDA).

Opbouwframe 3 sporten smal

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

RSA3 33003 per stuk 130,00

Opbouwframe met 3 stuks anti slip sporten, afm. 0,74 x 0,93 m.

(geschikt voor rolsteiger type RSA).

Opbouwframe 3 sporten breed

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

RDA3 33004 per stuk 155,00

Opbouwframe met 3 stuks anti slip sporten, afm. 1,35 x 0,93 m.

(geschikt voor rolsteiger type RDA).

Leuningframe smal

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

LFS 33005 per stuk 80,00

Breedte 0,74 meter (geschikt voor rolsteiger type RSA).

Leuningframe breed

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

LFD 33006 per stuk 90,00

Breedte 1,35 (geschikt voor rolsteiger type RDA).


Accessoires aluminium rolsteiger Catalogus 2011-2012 183

Platform zonder luik 2 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PP2000 33007 per stuk 130,00

Geschikt voor rolsteiger type 2000.

Platform zonder luik 2,5 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PP2500 33008 per stuk 170,00

Geschikt voor rolsteiger type 2500.

Platform zonder luik 3 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PP3000 33009 per stuk 215,00

Geschikt voor rolsteiger type 3000.

Platform met luik 2 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

TP2000 33010 per stuk 170,00

Geschikt voor rolsteiger type 2000.

Platform met luik 2,5 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

TP2500 33011 per stuk 210,00

Geschikt voor rolsteiger type 2500.

Platform met luik 3 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

TP3000 33012 per stuk 255,00

Geschikt voor rolsteiger type 3000.


184 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium rolsteiger

Horizontale schoor 2 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

HB2000 33013 per stuk 38,00

Geschikt voor rolsteiger type 2000.

Horizontale schoor 2,5 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

HB2500 33014 per stuk 40,00

Geschikt voor rolsteiger type 2500.

Horizontale schoor 3 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

HB3000 33015 per stuk 42,00

Geschikt voor rolsteiger type 3000.

Diagonale schoor 2 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DB2000 33016 per stuk 40,00

Geschikt voor rolsteiger type 2000.

Diagonale schoor 2,5 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DB2500 33017 per stuk 42,00

Geschikt voor rolsteiger type 2500.

Diagonale schoor 3 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

DB3000 33018 per stuk 44,00

Geschikt voor rolsteiger type 3000.


Accessoires aluminium rolsteiger Catalogus 2011-2012 185

Wiel met spindel

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

CTR+ALS 33019 per stuk 120,00

Dubbel geremd nylon wiel Ø 200 mm. met wielstaander en verstelbare

draadspindel.

Wiel

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

CTR 33020 per stuk 70,00

Dubbel geremd nylon wiel Ø 200 mm. met wielstaander (plaat en pen).

Spindel

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ALS 33021 per stuk 50,00

Verstelbare draadspindel.

Driehoekstabilisator telescopisch

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ST1 33022 per stuk 135,00

Driehoekstabilisator telescopisch van 2,65 meter naar 3,56 meter.

Driehoekstabilisator jumbo

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

ST2 33023 per stuk 180,00

Driehoekstabilisator jumbo totale lengte 5 meter.

Kantplankklem

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KPK 33024 per stuk 7,00


186 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium rolsteiger

Kantplanken (set) t.b.v. 0,74 x 2,00 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KPS2000 33025 per stuk 138,00

Aluminium set compleet met kantplankklemmen.

Geschikt voor rolsteiger type RSA2000.

Kantplanken (set) t.b.v. 0,74 x 2,50 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KPS2500 33026 per stuk 154,00

Aluminium set compleet met kantplankklemmen.

Geschikt voor rolsteiger type RSA2500.

Kantplanken (set) t.b.v. 0,74 x 3,00 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KPS3000 33027 per stuk 170,00

Aluminium set compleet met kantplankklemmen.

Geschikt voor rolsteiger type RSA3000.

Kantplanken (set) t.b.v. 1,35 x 2,00 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KPD2000 33028 per stuk 155,00

Aluminium set compleet met kantplankklemmen.

Geschikt voor rolsteiger type RDA2000.

Kantplanken (set) t.b.v. 1,35 x 2,50 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KPD2500 33029 per stuk 170,00

Aluminium set compleet met kantplankklemmen.

Geschikt voor rolsteiger type RDA2500.

Kantplanken (set) t.b.v. 1,35 x 3,00 meter

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

KPD3000 33030 per stuk 190,00

Aluminium set compleet met kantplankklemmen.

Geschikt voor rolsteiger type RDA3000.


Accessoires aluminium rolsteiger Catalogus 2011-2012 187

Steigerbumper (set)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SBUMPER 33031 per set 102,00

Set bestaande uit 4 stuks.

Stabilisator dop

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

STDOP 33032 per stuk 12,00

Stabilisator dop.

Borgclip CL1

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

CL1 33033 per stuk 6,00

Borgclip voor steigers type VS, RSA, RDA.

Borgclip CL2

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

CL2 33034 per stuk 7,70

Borgclip speciaal

Stalen kruiskoppeling (swivel)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SWS 33035 per stuk 19,00

Schoorklauw

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

SKLAUW 33036 per stuk 18,00


188 Catalogus 2011-2012 Accessoires aluminium rolsteiger

Platformhaak zonder windhaak

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PH 33037 per stuk 16,00

Platformhaak met windhaak

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

PHW 33038 per stuk 18,00

Neusstuk

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

NS 33039 per stuk 16,00

Hout t.b.v. platform type PP2000

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

FBAPP20 33040 per stuk 60,00

Interdeck combi Fins berken 1 zijde antislip. (9 mm. 61x179 cm.)

t.b.v. PP2000.

Hout t.b.v. platform type PP2500

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

FBAPP25 33041 per stuk 75,00

Interdeck combi Fins berken 1 zijde antislip. (9 mm. 61x229 cm.)

t.b.v. PP2500.

Hout t.b.v. platform type PP3000

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

FBAPP30 33042 per stuk 90,00

Interdeck combi Fins berken 1 zijde antislip. (9 mm. 61x279 cm.)

t.b.v. PP3000.


Accessoires aluminium rolsteiger Catalogus 2011-2012 189

Hout t.b.v. platform type TP2000

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

FBATP20 33043 per stuk 45,00

Interdeck combi Fins berken 1 zijde antislip. (9 mm. 61x107 cm.)

t.b.v. TP2000 zonder luikdeel.

Hout t.b.v. platform type TP2500

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

FBATP25 33044 per stuk 65,00

Interdeck combi Fins berken 1 zijde antislip. (9 mm. 61x157 cm.)

t.b.v. TP2500 zonder luikdeel.

Hout t.b.v. platform type TP3000

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

FBATP30 33045 per stuk 85,00

Interdeck combi Fins berken 1 zijde antislip. (9 mm. 61x207 cm.)

t.b.v. TP3000 zonder luikdeel.

Hout t.b.v. platform type TP (luikdeel)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

FBATL 33046 per stuk 30,00

Interdeck combi Fins berken 1 zijde antislip. (9 mm. 59,5x71,5 cm.)

t.b.v. TP luikdeel.

Raamknip

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

RK 33047 per stuk 3,00

Raamknip met hoeklijn t.b.v. luikdeel.

Backfl ap (set)

Type Artikelnummer Besteleenheid Bruto prijs (€)

BFS 33048 per set 3,00

Backfl ap scharnieren t.b.v. luikdeel.


190 Catalogus 2011-2012 Aluminium gevelridder

Gevelridder ©

Veilig en snel naar boven brengen van kozijnen, dubbel glas,

zonweringen, rolluiken of dakgoten doet u met de Gevelridder © .

U bevestigt het te verplaatsten object aan het takelmechanisme en

door dit in beweging te brengen (en een weinig ‘bij te sturen’) brengt

u kozijn, zonwering of dubbel glas probleemloos naar de werkplek.

Met nog geen 4.50 mtr. in ingeschoven toestand is de Gevelridder ©

makkelijk mee te nemen. Op het werk verandert hij in een oogwenk

tot een lengte van maar liefst 8 / 9.5 mtr. (zie type), waardoor in praktisch

alle laagbouwsituaties deze vinding optimaal kan functioneren.


Aluminium gevelridder Catalogus 2011-2012 191

Technische gegevens

Type Artikelnr. Omschrijving Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

GRGH080 40010 Gevelridder 8 meter met optrek en grote

haak

4,50 8,00 per stuk 1315,00

GRKH080 40011 Gevelridder 8 meter met optrek en kleine

haak met gewicht

4,50 8,00 per stuk 1315,00

GRGH095 40012 Gevelridder 9,5 meter met optrek en grote

haak

5,50 9,50 per stuk 1646,00

GRKH095 40013 Gevelridder 9,5 meter met optrek en kleine

haak met gewicht

5,50 9,50 per stuk 1646,00

GRA100 40014 Afhouder 1 meter per set 64,00

GRA200 40015 Afhouder 2 meter per set 81,00

KAGH16 40016 Kabel (16 meter) met grote haak t.b.v.

GRGH080

per stuk 143,00

KAKH16 40017 Kabel (16 meter) met kleine haak en gewicht

t.b.v. GRKH080

per stuk 119,00

KAZH16 40018 Kabel (16 meter) zonder haak t.b.v.

GRGH080 en GRKH080

per stuk 81,00

KAGH20 40019 Kabel (20 meter) met grote haak t.b.v.

GRGH095

per stuk 143,00

KAKH20 40020 Kabel (20 meter) met kleine haak en gewicht

t.b.v. GRKH095

per stuk 119,00

KAZH20 40021 Kabel (20 meter) zonder haak t.b.v.

GRGH095 en GRKH095

per stuk 81,00

GRB13 40022 Gevelridder band (13 meter) per stuk 39,00

GRK 40023 Katrol met as t.b.v. gevelridder per stuk 31,00

GRL 40024 Handlier t.b.v. gevelridder (exclusief kabel) per stuk 164,00

Details

Handlier t.b.v. gevelridder

Artikelnr. 40024

Kop t.b.v. gevelridder Stabiliteitsbalk t.b.v. gevelridder


192 Catalogus 2011-2012 Aluminium gevelridder

Gevelridder © met giek

Veilig en snel naar boven brengen van kozijnen, dubbel glas, zonweringen,

rolluiken of dakgoten doet u met de Gevelridder © . U bevestigt

het te verplaatsten object aan het takelmechanisme en door dit in

beweging te brengen (en een weinig ‘bij te sturen’) brengt u kozijn,

zonwering of dubbel glas probleemloos naar de werkplek.

Met nog geen 6 mtr. in ingeschoven toestand is de Gevelridder ©

makkelijk mee te nemen. Op het werk verandert hij in een oogwenk

tot een lengte van maar liefst 10 mtr., waardoor in praktisch alle

laagbouwsituaties deze vinding optimaal kan functioneren.


Aluminium gevelridder Catalogus 2011-2012 193

Technische gegevens

Type Artikelnr. Omschrijving Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

GRGH100 40025 Gevelridder 10 meter met giek en grote

haak

6,00 10,00 per stuk 2873,00

GRAG100 40026 Afhouder 1 meter per set 64,00

GRAG200 40027 Afhouder 2 meter per set 81,00

KAGH21 40028 Kabel (21 meter) met grote haak per stuk 143,00

KAZH21 40029 Kabel (21 meter) zonder haak per stuk 81,00

GRB13 40022 Gevelridder band (13 meter) per stuk 39,00

GRK 40023 Katrol met as t.b.v. gevelridder per stuk 31,00

GRL 40024 Handlier t.b.v. gevelridder (exclusief kabel) per stuk 164,00

Details

Handlier t.b.v. gevelridder

Artikelnr. 40024

Giek t.b.v. gevelridder Stabiliteitsbalk t.b.v. gevelridder


194 Catalogus 2011-2012 Aluminium gevelridder

Gevelridder © resteel

Veilig en snel naar boven brengen van kozijnen, dubbel glas, zonweringen,

rolluiken of dakgoten doet u met de Gevelridder © . U bevestigt

het te verplaatsten object aan het takelmechanisme en door dit in

beweging te brengen (en een weinig ‘bij te sturen’) brengt u kozijn,

zonwering of dubbel glas probleemloos naar de werkplek.

Met 2,50 mtr. in ingeschoven toestand is de Gevelridder © makkelijk

mee te nemen. Op het werk verandert hij in een oogwenk tot een

lengte van 4,50 mtr. (2 delig) of 6,00 mtr. (3 delig). Standaard wordt

de resteel voorzien van gevelkop met rollen en afhouder.


Aluminium gevelridder Catalogus 2011-2012 195

Technische gegevens

Type Artikelnr. Omschrijving Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

GRR201 40030 Gevelridder resteel 2 delig met optrek en

kleine haak met gewicht

2,50 4,50 per stuk 1190,00

GRR301 40031 Gevelridder resteel 3 delig met optrek en

kleine haak met gewicht

2,50 6,00 per stuk 1381,00

KAKH09 40032 Kabel (9 meter) met kleine haak en

gewicht t.b.v. GRR201

per stuk 119,00

KAKH13 40033 Kabel (13 meter) met kleine haak en

gewicht t.b.v. GRR301

per stuk 119,00

KAZH09 40034 Kabel (9 meter) zonder haak t.b.v.

GRR201

per stuk 81,00

KAZH13 40035 Kabel (13 meter) zonder haak t.b.v.

GRR301

per stuk 81,00

GRB13 40022 Gevelridder band (13 meter) per stuk 39,00

GRK 40023 Katrol met as t.b.v. gevelridder per stuk 31,00

GRL 40024 Handlier t.b.v. gevelridder (exclusief kabel) per stuk 164,00

Details

Handlier t.b.v. gevelridder

Artikelnr. 40024

Kop t.b.v. gevelridder

Afhouder


196 Catalogus 2011-2012 Aluminium gevelpainter

Gevelpainter

Op plaatsen waar het niet mogelijk is om een opbouwsteiger te

plaatsen is de gevelpainter een uitstekend alternatief. De gevelpainter

bestaat uit twee robuuste telescopische gevelstaanders met stabilisatoren,

kop en werkvloer met leuningen. Verder is de gevelpainter een

ideale vervanger voor de verboden ladderbankjes.

De werkvloer is te leveren van 3 tot 6 meter. Tevens is de gevelpainter

(met dubbele kop) door te koppelen zodat u meerdere vloeren kunt

doorleggen. De vloerhoogte is verstelbaar tussen 3,3 en 4,3 meter. De

vloerbreedte is 61 cm.


Aluminium gevelpainter Catalogus 2011-2012 197

Technische gegevens

Type Artikelnr. Omschrijving Besteleenheid Bruto prijs (€)

GPSE 41010 Gevelpainter staander met enkele kop per stuk 679,00

GPSD 41011 Gevelpainter staander met dubbele kop per stuk 912,00

GPIE 41012 Gevelpainter staander instelbaar met enkele kop per stuk 757,00

GPID 41013 Gevelpainter staander instelbaar met dubbele kop per stuk 1082,00

GPV300 41014 Werkvloer 3 meter per stuk 490,00

GPV400 41015 Werkvloer 4 meter per stuk 658,00

GPV500 41016 Werkvloer 5 meter per stuk 827,00

GPV502 41017 Werkvloer 5 meter (2 delig) per stuk 1145,00

GPV600 41018 Werkvloer 6 meter per stuk 967,00

GPV602 41019 Werkvloer 6 meter (2 delig) per stuk 1315,00

GPL300 41020 Leuning 3 meter per stuk 244,00

GPL400 41021 Leuning 4 meter per stuk 302,00

GPL500 41022 Leuning 5 meter per stuk 424,00

GPL600 41023 Leuning 6 meter per stuk 477,00

GPK 41024 Leuning kopeind (klaphek) per set 130,00

GPKP300 41025 Aluminium kantplank 15 cm. hoog, lengte van 3 meter met

set kantplankklemmen.

per stuk 49,00

GPKP400 41026 Aluminium kantplank 15 cm. hoog, lengte van 4 meter met

set kantplankklemmen.

per stuk 56,00

GPKP500 41027 Aluminium kantplank 15 cm. hoog, lengte van 5 meter met

set kantplankklemmen.

per stuk 79,00

GPKP600 41028 Aluminium kantplank 15 cm. hoog, lengte van 6 meter met

set kantplankklemmen.

per stuk 87,00


198 Catalogus 2011-2012 Aluminium gangway

Gangway

Aluminium gangway’s kunnen geleverd worden op standaard

lengtes van 3 t/m 12 meter.

Deze solide constructie is uitgevoerd met een stevige

anti slipvloer van traanplaat (5 traans-gebeitst).

Compleet met haken, kadewielen, potten en scepters.


Aluminium gangway Catalogus 2011-2012 199

Technische gegevens

Type Artikelnr. Omschrijving Besteleenheid Bruto prijs (€)

GW03 42010 Aluminium gangway 3 meter per stuk 1870,00

GW04 42011 Aluminium gangway 4 meter per stuk 2080,00

GW05 42012 Aluminium gangway 5 meter per stuk 2330,00

GW06 42013 Aluminium gangway 6 meter per stuk 2610,00

GW07 42014 Aluminium gangway 7 meter per stuk 3120,00

GW08 42015 Aluminium gangway 8 meter per stuk 3740,00

GW10 42016 Aluminium gangway 10 meter per stuk 6110,00

GW12 42017 Aluminium gangway 12 meter (2 delig) per stuk 9458,00

GWW 42018 Wiel Ø 25 cm. buitenwerks. Loopvlak 5 cm. Het wiel heeft een

asgat van 2,5 cm. (exclusief as)

per stuk 60,00

GWS 42019 Scepter per stuk 60,00

GWP 42020 Pot per stuk 40,00

Type Lengte

GW03 3 1 45 70 78 89.5 2 4 450 kg. 225 kg.

GW04 4 1 62 70 78 89.5 3 6 450 kg. 225 kg.

GW05 5 1 76 70 78 89.5 3 6 450 kg. 225 kg.

GW06 6 1 88 70 78 89.5 4 8 450 kg. 225 kg.

GW07 7 1 101 70 78 89.5 4 8 450 kg. 225 kg.

GW08 8 1 151 70 78 89.5 5 10 450 kg. 225 kg.

GW10 10 1 212 79 87 98.5 7 14 450 kg. 225 kg.

GW12 12 2 311 79 87 98.5 8 16 450 kg. 225 kg.

Accessoires

Gangway wiel, ø 25 cm.

Artikelnr. 42018

Aantal delen

Gewicht

Scepter

Artikelnr. 42019

Breedte over de stijlen

Breedte over de scepters

Breedte over de wielen

Aantal scepters per zijde

Pot

Artikelnr. 42020

Aantal scepters totaal

Maximale belasting

per gangway

Belasting

per m 2


200 Catalogus 2011-2012 Aluminium railingtrap

Standaard is deze railingtrap t.b.v een railinghoogte van 1,2 mtr. De trap wordt standaard

geleverd met één leuning die zowel links als rechts geplaatst kan worden.

Technische gegevens

Type Artikelnr. Omschrijving Aantal leuningen

(uitwisselbaar per zijde)

Loodrechte

hoogte (m)

Breedte

trap (m)

Opening

haken

Diepte

treden

Gradenstand

Brutoprijs

(€)

RT120 43010 Railingtrap 1 1,20 0,84 21 cm. 17,5 cm. 60º 750,00

RTL 43011 Leuning (extra) 120,00


Aluminium hangbak Catalogus 2011-2012 201

Aluminium hangbakken worden op maat gemaakt. Zie hieronder voor enkele voorbeelden.


202 Catalogus 2011-2012 Aluminium gevelladder

Gevelladder Model GLA (zonder uitstaptrede)

Model MODEL A-1GLA-1 Model MODEL A-2GLA-2 Model MODEL A-3GLA-3

206

A 1100

206

Instelbare

instelbare

voetplaten

1100

A

C

Geklemde muurbeugel

GEKLEMDE MUURBEUGEL

met MET bevestigingsstrip

BEVESTIGINGSSTRIP

B

206

Instelbare instelbare

voetplaten

De aluminium gevelladder is toegestaan tot 3 meter klim-/dakhoogte.

Model GLA voldoet niet aan de norm NEN-EN-ISO 14122-4 (dit in verband met de afstand

tussen de uitstap van de bovenste sport naar de dakrand, dit moet minimaal 75 mm. zijn).

Specifi catie:

- breedte tussen de stijlen 50 cm.

- breedte over de stijlen 55 cm.

- doorloop van de stijlen 110 cm. (uitstap)

- sportafstand/optrede tussen de 22,5 en 30 cm.

Model GLA-1: voorzien van twee geklemde muurbeugels

Model GLA-2: voorzien van één geklemde muurbeugel en één paar instelbare voetplaten

Model GLA-3: voorzien van één geklemde muurbeugel voor over de dakrand en

één paar instelbare voetplaten

1100

A


Aluminium gevelladder Catalogus 2011-2012 203

Gevelladder Model GLB (met uitstaptrede)

Model GLB-1 Model GLB-2 Model GLB-3

A 1100

Instelbare

instelbare

voetplaten

A 1100

C

Geklemde

GEKLEMDE MUURBEUGEL

muurbeugel

met MET bevestigingsstrip

BEVESTIGINGSSTRIP

52 52 52

206 206 206

De aluminium gevelladder is toegestaan tot 3 meter klim-/dakhoogte.

Model GLB voldoet wel aan de norm NEN-EN-ISO 14122-4.

Specifi catie:

- breedte tussen de stijlen 50 cm.

- breedte over de stijlen 55 cm.

- doorloop van de stijlen 110 cm. (uitstap)

- sportafstand/optrede tussen de 22,5 en 30 cm.

B

Instelbare instelbare

voetplaten

Model GLB-1: voorzien van twee geklemde muurbeugels

Model GLB-2: voorzien van één geklemde muurbeugel en één paar instelbare voetplaten

Model GLB-3: voorzien van één geklemde muurbeugel voor over de dakrand en

één paar instelbare voetplaten

A 1100


204 Catalogus 2011-2012 Aluminium gevelladder

Gevelladder Model GLC (met uitstapbordes)

1100

C

Model GLC-1 Model GLC-2

Instelbare

instelbare

voetplaten

B

A

1100

C

Instelbare

instelbare

voetplaten

206 206

De aluminium gevelladder is toegestaan tot 3 meter klim-/dakhoogte.

Model GLC voldoet wel aan de norm NEN-EN-ISO 14122-4.

Specifi catie:

- breedte tussen de stijlen 50 cm.

- breedte over de stijlen 55 cm.

- doorloop van de stijlen 110 cm. (uitstap)

- sportafstand/optrede tussen de 22,5 en 30 cm.

B

A

Instelbare

instelbare

voetplaten

Model GLC-1: voorzien van twee geklemde muurbeugels

Model GLC-2: voorzien van één geklemde muurbeugel en één paar instelbare voetplaten

Model GLC-3: voorzien van twee paar instelbare voetplaten (los geballast)

Model GLC-4: voorzien van twee paar instelbare voetplaten (los geballast)


Aluminium gevelladder Catalogus 2011-2012 205

Gevelladder Model GLC (met uitstapbordes)

1100

C

Model GLC-3

Instelbare

instelbare

voetplaten

B

206

A

Instelbare

instelbare

voetplaten

Gevelladder Model GLC-3 heeft voldoende contragewicht nodig en, indien mogelijk, een

geklemde muurbeugel. Optioneel zijn, voor het contragewicht, tegelframes (exclusief tegels)

leverbaar (zie pagina 215).


206 Catalogus 2011-2012 Aluminium gevelladder

Gevelladder Model GLC (overstapbordes van gevelladders)

C

1100

Instelbare

instelbare

voetplaten

Model GLC-4

B

Instelbare

instelbare

voetplaten

A

Gevelladder Model GLC-4 heeft voldoende contragewicht nodig en, indien mogelijk, een

geklemde muurbeugel. Optioneel zijn, voor het contragewicht, tegelframes (exclusief tegels)

leverbaar (zie pagina 215).


Aluminium gevelladder Catalogus 2011-2012 207

Gevelladder - accessoires

Instelbare voetplaten (per paar)

Artikelnr. 44011

Geklemde muurbeugel 60

Artikelnr. 44012

Contraplaten (per paar)

Artikelnr. 44013


208 Catalogus 2011-2012 Aluminium kooiladder

Kooiladder algemeen

1100 mm.

vertrekplaats

vertrekplaats

aankomstplaats

aankomstpla

klimhoogte

2200 2500-3000 - 3000 mm.

h = hoogte

zijwaartse instap

4/5 3/5 kooiconstructie

Hmax = 10 = 10 meter Hmax = 6 meter

min. 1730 1680 mm.

vertrekplaats

vertrekplaats

1100 mm.

2200 2500-3000 - 3000 mm.

aankomstplaats

aankomstplaats

klimhoogte

tussenbordes

h1 h2


Aluminium kooiladder Catalogus 2011-2012 209

Aluminium kooiladder met veiligheidskooi

(NEN-EN-ISO 14122-4)

• Vanaf 3 meter klimhoogte is een veiligheidskooi verplicht.

• Maximale klimhoogte zonder bordes is 10 meter

• Boven 10 meter klimhoogte met tussenbordessen Hmax. 6 meter

• Kooiconstructie is voorzien van 5 stuks kokerstrippen.

• De kooi begint op 2,2 – 3 meter vanaf de vertrekplaats (onder)

• Kooiring afstand max. 1,5 meter

• Afstand van muur naar sport moet 20 cm. zijn = vrije voetruimte

• De kooiladder is samengesteld met roestvrijstalen bevestigingsmiddelen

• De wet schrijft voor een gelijkmatige optrede, dit wordt door ons als enige in Nederland

geleverd. Wij produceren elke ladder naar uw maatvoering, zodat u een gelijkmatige eerste

opstap krijgt. Dus een passend product!

• Kooiladder kan worden uitgevoerd volgens uw specifi eke wensen

Specifi catie:

Ladderbreedte tussen de stijlen (binnenwerks) 50 cm.

Ladderbreedte over de stijlen (buitenwerks) 55 cm.

Kooidiameter (binnenwerks) 70 cm.

Vrije voetruimte (afstand naar gevel) 20 cm.

Optrede afhankelijk van de klimhoogte tussen de 22,5-30 cm.

Uitstaptrede anti slip AT175 17,5 cm.

De kooiladder kan worden uitgevoerd volgens uw specifi eke wensen:

• Verlengde of kortere muurbeugels (zie pagina 213)

• Geen doorloop i.v.m. luik, maar een uitschuifbare ladderboomverlenger (zie pagina 107)

• Eerste deel geen ladderdeel maar een mogelijkheid voor een aanhaakladder (zie pagina 218)

• Uitstaphekwerk (zie hekwerk) (zie pagina 214)

• Deur met klep (zie pagina 216, 217 en 218)

• Tegelframes (zie pagina 215)

• Uitstaporen (gelast) (zie pagina 219)

• Uitschuifdeel (onderdeel)

• Zijwaartse uitstap (zie pagina 218)

• Met bordessen etc. (zie pagina 218)

• Gekoppeld aan een daktrap (zie pagina 219)

• Gekoppeld aan een bordes (zie pagina 219)


210 Catalogus 2011-2012 Aluminium kooiladder

Kooiladder Model KLB (met uitstaptrede)

1100 mm.

Model KLB-1 Model KLB-2

De aluminium kooiladder is vanaf 3 meter klim-/dakhoogte (= maat A) verplicht met

kooiconstructie. Model KLB voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 14122-4.

Specifi catie:

- breedte tussen de stijlen 50 cm.

- breedte over de stijlen 55 cm.

- doorloop van de stijlen 110 cm. (uitstap)

- sportafstand/optrede tussen de 22,5 en 30 cm.

- kooiconstructie met 5 stuks kokerstrippen

2200 - 3000 mm.

instelbare

voetplaten

Model KLB-1: voorzien van geklemde muurbeugels (aantal afhankelijk van de hoogte)

Model KLB-2: voorzien van geklemde muurbeugels (aantal afhankelijk van de hoogte)

en één paar instelbare voetplaten

1100 mm.

2200 - 3000 mm.


Aluminium kooiladder Catalogus 2011-2012 211

Kooiladder Model KLC (met uitstapbordes)

1100 mm.

instelbare

voetplaten

Model KLC-1 Model KLC-2

De aluminium kooiladder is vanaf 3 meter klim-/dakhoogte (= maat A) verplicht met

kooiconstructie. Model KLC voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 14122-4.

Specifi catie:

- breedte tussen de stijlen 50 cm.

- breedte over de stijlen 55 cm.

- doorloop van de stijlen 110 cm. (uitstap)

- sportafstand/optrede tussen de 22,5 en 30 cm.

- kooiconstructie met 5 stuks kokerstrippen

2200 - 3000 mm.

instelbare

voetplaten

instelbare

voetplaten

Model KLC-1: voorzien van geklemde muurbeugels (aantal afhankelijk van de hoogte)

en één paar instelbare voetplaten

Model KLC-2: voorzien van geklemde muurbeugels (aantal afhankelijk van de hoogte)

en twee paar instelbare voetplaten

1100 mm.

2200 - 3000 mm.


212 Catalogus 2011-2012 Aluminium kooiladder

Kooiladder Model KLC

1100 mm.

instelbare

voetplaten

Model KLC-3

instelbare

voetplaten

De aluminium kooiladder is vanaf 3 meter klim-/dakhoogte (= maat A) verplicht met

kooiconstructie. Model KLC voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 14122-4.

Specifi catie:

- breedte tussen de stijlen 50 cm.

- breedte over de stijlen 55 cm.

- doorloop van de stijlen 110 cm. (uitstap)

- sportafstand/optrede tussen de 22,5 en 30 cm.

- kooiconstructie met 5 stuks kokerstrippen

2200 - 3000 mm.

Model KLC-3: voorzien van twee paar instelbare voetplaten (los geballast).

Model KLC-3 heeft voldoende contragewicht nodig. Optioneel zijn voor het

contragewicht tegelframes (exclusief tegels) leverbaar (zie pagina 215).


Aluminium kooiladder Catalogus 2011-2012 213

Kooiladder - accessoires

Instelbare voetplaten (per paar)

Artikelnr. 44011

Geklemde muurbeugel 120

Artikelnr. 44014

Contraplaten (per paar)

Artikelnr. 44013


214 Catalogus 2011-2012 Aluminium kooiladder

Hekwerk

X X

Dak DAK

recht vo

recht vooruitlopend

Technische gegevens

Blank aluminium

Coaten optioneel

nd

dakrand meelopend

dakrand meelopend

Dak DAK

X X X X

DAKRAND

DAKRAND

Dakrand Dakrand

X

Dak DAK

X

X

trechtervorm

Dakrand

DAKRAND

Type Artikelnr. Omschrijving Lengte (m) Brutoprijs (€)

Staanders met pot

LWR210 60700 Leuningwerk recht vooruitlopend 2,10 2 4 4 4 505,00

LWR310 60701 Leuningwerk recht vooruitlopend 3,10 4 4 4 8 760,00

LWT210 60702 Leuningwerk trechtervorm 2,10 2 4 4 4 540,00

LWT310 60703 Leuningwerk trechtervorm 3,10 4 4 4 8 780,00

LWD210 60704 Leuningwerk dakrand meelopend 2,10 4 4 4 8 860,00

LWD310 60705 Leuningwerk dakrand meelopend 3,10 6 4 4 12 910,00

Liggers

Koppelstukken van liggers

naar kooiladder

Omega beugels incl. tussenstrips


Aluminium kooiladder Catalogus 2011-2012 215

Aluminium tegelframe

Tegelframe voor een juiste ballast

van gevelladders, kooiladders of

speciale trappen (exclusief tegels)

Technische gegevens

Type Artikelnr. Omschrijving Bruto prijs

(€)

TF02 60710 tegelframe 50x100 cm. geschikt voor tegels afmeting 50x50 cm. (excl. tegels) op aanvraag

TF04 60711 tegelframe 100x100 cm. geschikt voor tegels afmeting 50x50 cm. (excl. tegels) op aanvraag

TF06 60712 tegelframe 100x150 cm. geschikt voor tegels afmeting 50x50 cm. (excl. tegels) op aanvraag


216 Catalogus 2011-2012 Aluminium kooiladder

Deur kooiladder met panieksluiting

Knop van bovenaf te bedienen

Deur in gesloten toestand

Ontgrendeling deur vanaf knop bovenzijde kooiladder

Deur in open toestand


Aluminium kooiladder Catalogus 2011-2012 217

Diverse uitvoeringen

Kooiladder gecoat

Bovenaanzicht van deur met klep

Kooiladder met deur en bak i.v.m. vrijstaan van de

kooiladder


218 Catalogus 2011-2012 Aluminium kooiladder

Diverse uitvoeringen

Standaard deur met klep. Deze is van onderaf te

openen d.m.v. een slot.

Inklim-beveiliging d.m.v. gezet traanplaat

Kooiladder met tussenbordessen Kooiladder voor aanhaakladder


Aluminium kooiladder Catalogus 2011-2012 219

Diverse uitvoeringen

Kooiladder gekoppeld aan daktrap

Kooiladder gemonteerd aan bordes Uitstaporen


220 Catalogus 2011-2012 Aluminium kantelladder

Deze kantelladder wordt vanaf het dak naar beneden gekanteld via zijn kantelmechanisme, zodat er

een veilige situatie ontstaat vanaf het dak naar een beneden dak/verdieping. Deze ladder wordt op

maat gemaakt.

Kantelladder in gebruikstand

Kantelladder op dak beveiligd met slot

Kantelmechanisme

Geleiderollen t.b.v. kantelmechanisme


Aluminium vaste trap Catalogus 2011-2012 221

Aluminium vaste trappen worden op maat gemaakt. Zie hier enkele voorbeelden.

Vaste trap met spijlen, uitstapbordes en anti slip

roostertreden


222 Catalogus 2011-2012 Aluminium vaste trap

Vaste trap met één zijde leuning voorzien van hand-

en knieregel

Vaste trap met bordes gecoat

Vaste trap met twee zijden leuning voorzien van hand-

en knieregel volgens norm NEN-EN-ISO 14122-3


Aluminium vaste trap Catalogus 2011-2012 223

Vaste trap met twee zijden leuning met uitstapbordes

Daktrap met uitstapleuningen Daktrap met kooiladder


224 Catalogus 2011-2012 Aluminium vaste trap

Module trap


Aluminium tankladder Catalogus 09.01 225

Tankladder

Zijaanzicht verrolbare tankladder

Uitschuifmechanisme d.m.v. lier

Tankladder steunend op tank (verplicht)

Opstapbordes met ballast


226 Catalogus 2011-2012 Aluminium verrolbare trap

Aluminium verrolbare trappen worden op maat gemaakt. Zie hier enkele voorbeelden.


Aluminium verrolbare trap Catalogus 2011-2012 227


228 Catalogus 2011-2012 Aluminium constructies

Aluminium constructies worden op maat gemaakt. Zie hier enkele voorbeelden.


Aluminium constructies Catalogus 2011-2012 229


230 Catalogus 2011-2012 Aluminium constructies


Notes Catalogus 2011-2012 231


232 Catalogus 2011-2012 Volledig kunststof trap

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal treden

incl. bordes

Bordestrap

Type KBT

Volledig kunststof industrietrap voorzien van antislip

treden. Het bordes telt als trede. De trap is versterkt met

glasvezel en heeft een isolerende eigenschap (zowel

thermisch als elektrisch). Deze trappen zijn speciaal

ontworpen voor de elektrische, chemische en voedingsnijverheid.

Een groot gedeelte van de vezels bestaat uit

continue lange bundels, die volgens de lengterichting

van de trapstijlen zijn aangebracht. Hiermee wordt een

uitstekende stijfheid en sterkte bereikt bij een gering

gewicht. De vlakke treden bieden een groot gebruikscomfort.

Ze zijn mechanisch bevestigd aan de trapstijlen

en geborgd met blindklinknagels, zodat deze trappen

een ongeëvenaarde stabiliteit hebben. Getest voor een

gebruik bij 30.000 Volt.

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

KBT103 80001 1 3 0,75 1,55 6,6 per stuk 500,00

KBT104 80002 1 4 1,00 1,80 7,6 per stuk 600,00

KBT105 80003 1 5 1,25 2,05 8,4 per stuk 700,00

KBT106 80004 1 6 1,50 2,35 9,6 per stuk 800,00

KBT107 80005 1 7 1,75 2,55 10,8 per stuk 900,00

KBT108 80006 1 8 2,00 2,85 12,0 per stuk 1000,00

KBT110 80007 1 10 2,50 3,40 14,5 per stuk 1200,00

KBT112 80008 1 12 3,00 3,95 17,0 per stuk 1400,00

EN131-2:

2009


Volledig kunststof trap Catalogus 2011-2012 233

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Dubbele trap

Type KDT

Volledig kunststof dubbel oploopbare industrietrap

voorzien van antisliptreden. De trap is versterkt met

glasvezel en heeft een isolerende eigenschap (zowel

thermisch als elektrisch). Deze trappen zijn speciaal

ontworpen voor de elektrische, chemische en voedingsnijverheid.

Een groot gedeelte van de vezels bestaat uit

continue lange bundels, die volgens de lengterichting

van de trapstijlen zijn aangebracht. Hiermee wordt een

uitstekende stijfheid en sterkte bereikt bij een gering

gewicht. De vlakke treden bieden een groot

gebruikscomfort. Ze zijn mechanisch bevestigd aan de

trapstijlen en geborgd met blindklinknagels, zodat deze

trappen een ongeëvenaarde stabiliteit hebben. Getest

voor een gebruik bij 30.000 Volt.

Treehoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

KDT202 80009 2 2 0,50 0,64 4,5 per stuk 330,00

KDT203 80010 2 3 0,75 0,91 6,0 per stuk 430,00

KDT204 80011 2 4 1,00 1,18 7,5 per stuk 530,00

KDT205 80012 2 5 1,25 1,40 9,2 per stuk 630,00

KDT206 80013 2 6 1,50 1,72 11,0 per stuk 730,00

KDT208 80014 2 8 2,00 2,26 15,0 per stuk 930,00

KDT210 80015 2 10 2,50 2,80 18,7 per stuk 1130,00

KDT212 80016 2 12 3,00 3,34 22,7 per stuk 1330,00

EN131-2:

2009


234 Catalogus 2011-2012 Volledig kunststof trap

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Dubbele trap

met vaste steunbeugel

Type KDTVS

Volledig kunststof dubbel oploopbare industrietrap met

vaste steunbeugel. De trap is versterkt met glasvezel en

heeft een isolerende eigenschap (zowel thermisch als

elektrisch). Deze trappen zijn speciaal ontworpen voor

de elektrische, chemische en voedingsnijverheid.

Een groot gedeelte van de vezels bestaat uit continue

lange bundels, die volgens de lengterichting van de

trapstijlen zijn aangebracht. Hiermee wordt een

uitstekende stijfheid en sterkte bereikt bij een gering

gewicht. De vlakke treden bieden een groot gebruikscomfort.

Ze zijn mechanisch bevestigd aan de trapstijlen

en geborgd met blindklinknagels, zodat deze trappen

een ongeëvenaarde stabiliteit hebben. Getest voor een

gebruik bij 30.000 Volt.

Bordeshoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

KDTVS202 80017 2 2 0,50 1,74 5,5 per stuk 395,00

KDTVS203 80018 2 3 0,75 2,01 7,0 per stuk 495,00

KDTVS204 80019 2 4 1,00 2,28 8,5 per stuk 595,00

KDTVS205 80020 2 5 1,25 2,50 10,2 per stuk 695,00

KDTVS206 80021 2 6 1,50 2,82 12,0 per stuk 795,00

KDTVS208 80022 2 8 2,00 3,36 16,0 per stuk 995,00

KDTVS210 80023 2 10 2,50 3,90 19,7 per stuk 1195,00

KDTVS212 80024 2 12 3,00 4,44 23,7 per stuk 1395,00

EN131-2:

2009


Volledig kunststof ladder Catalogus 2011-2012 235

Technische gegevens

Enkele ladder

met rechte voet

Type KEL

Type Artikelnr. Aantal delen Aantal sporten Totale lengte

(m)

Deze kunststof enkele ladder met rechte voet is versterkt

met glasvezel en heeft een isolerende eigenschap

(zowel thermisch als elektrisch). Deze ladders zijn

speciaal ontworpen voor de elektrische en de chemische

nijverheid. De profi elen bestaan voor meer dan 60% uit

een hoogwaardige glasvezel. De buiten- en de binnenwand

hebben versterkingen in alle richtingen en zijn

afgewerkt met een oppervlaktevlies. Binnenin de wand

liggen vezels in continue lange bundels, die volgens de

lengterichting van de ladderstijl zijn aangebracht.

Hiermee wordt een hoge stijfheid en sterkte bereikt

bij een gering gewicht. De sporten zijn eveneens in

vezelversterkte kunststof. De verbinding berust op

verlijming en mechanische borging. Getest voor een

gebruik bij 30.000 Volt.

Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

KEL106 80026 1 6 1,75 4,8 per stuk 248,00

KEL107 80027 1 7 2,00 5,6 per stuk 284,00

KEL108 80028 1 8 2,25 6,4 per stuk 320,00

KEL109 80029 1 9 2,50 7,2 per stuk 355,00

KEL110 80030 1 10 2,75 8,1 per stuk 390,00

KEL112 80031 1 12 3,25 9,7 per stuk 463,00

KEL114 80032 1 14 3,75 11,3 per stuk 532,00

KEL116 80033 1 16 4,25 12,9 per stuk 604,00

KEL118 80034 1 18 4,75 14,5 per stuk 675,00

KEL120 80035 1 20 5,25 16,2 per stuk 745,00

KEL124 80036 1 24 6,25 19,4 per stuk 885,00

KEL128 80037 1 28 7,25 22,6 per stuk 1028,00

EN131-2:

2009


236 Catalogus 2011-2012 Volledig kunststof ladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Opsteekladder 2 delig

met rechte voet

Type KOL2

Deze 2 delige kunststof opsteekladder met rechte voet

is versterkt met glasvezel en heeft een isolerende eigenschap

(zowel thermisch als elektrisch). Deze ladders zijn

speciaal ontworpen voor de elektrische en de chemische

nijverheid. De profi elen bestaan voor meer dan 60% uit

een hoogwaardige glasvezel. De buiten- en de binnenwand

hebben versterkingen in alle richtingen en zijn

afgewerkt met een oppervlaktevlies. Binnenin de wand

liggen vezels in continue lange bundels, die volgens de

lengterichting van de ladderstijl zijn aangebracht.

Hiermee wordt een hoge stijfheid en sterkte bereikt

bij een gering gewicht. De sporten zijn eveneens in

vezelversterkte kunststof. De verbinding berust op

verlijming en mechanische borging. Getest voor een

gebruik bij 30.000 Volt.

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht (kg) Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

KOL206 80038 2 6 1,75 2,75 9,6 per stuk 460,00

KOL207 80039 2 7 2,00 3,25 10,9 per stuk 550,00

KOL208 80040 2 8 2,25 3,50 12,2 per stuk 640,00

KOL209 80041 2 9 2,50 4,00 13,5 per stuk 720,00

KOL210 80042 2 10 2,75 4,50 14,8 per stuk 805,00

KOL212 80043 2 12 3,25 5,25 17,2 per stuk 970,00

KOL214 80044 2 14 3,75 6,25 19,7 per stuk 1140,00

EN131-2:

2009


Volledig kunststof ladder Catalogus 2011-2012 237

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Opsteekladder 3 delig

met rechte voet

Type KOL3

Deze 3 delige kunststof opsteekladder met rechte voet

is versterkt met glasvezel en heeft een isolerende eigenschap

(zowel thermisch als elektrisch). Deze ladder kan

als 3 delige opsteekladder worden gebruikt of als

2 delige opsteekladder met een losse ladder. Deze

ladders zijn speciaal ontworpen voor de elektrische en

de chemische nijverheid. De profi elen bestaan voor meer

dan 60% uit een hoogwaardige glasvezel. De buiten- en

de binnenwand hebben versterkingen in alle richtingen

en zijn afgewerkt met een oppervlaktevlies. Binnenin de

wand liggen vezels in continue lange bundels, die volgens

de lengterichting van de ladderstijl zijn aangebracht. De

sporten zijn eveneens in vezelversterkte kunststof. De

verbinding berust op verlijming en mechanische borging.

Getest voor een gebruik bij 30.000 Volt.

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

KOL308 80045 3 8 2,25 4,75 17,5 per stuk 930,00

KOL309 80046 3 9 2,50 5,50 19,5 per stuk 1044,00

KOL310 80047 3 10 2,75 6,25 21,2 per stuk 1160,00

KOL312 80048 3 12 3,25 7,25 24,5 per stuk 1395,00

EN131-2:

2009


238 Catalogus 2011-2012 Volledig kunststof ladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Reformladder 2 delig

met stabiliteitsbalk

Type KRL2

Deze 2 delige kunststof reformladder met stabiliteitsbalk

is versterkt met glasvezel en heeft een isolerende eigenschap

(zowel thermisch als elektrisch). Deze ladder kan

zowel als 2 delige opsteekladder en als vrijstaande

(A-stand) ladder worden gebruikt. Deze ladders zijn

speciaal ontworpen voor de elektrische en de chemische

nijverheid. De profi elen bestaan voor meer dan 60% uit

een hoogwaardige glasvezel. De buiten- en de binnenwand

hebben versterkingen in alle richtingen en zijn

afgewerkt met een oppervlaktevlies. Binnenin de wand

liggen vezels in continue lange bundels, die volgens de

lengterichting van de ladderstijl zijn aangebracht.

De sporten zijn eveneens in vezelversterkte kunststof.

De verbinding berust op verlijming en mechanische

borging. Getest voor een gebruik bij 30.000 Volt.

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

KRL206 80049 2 6 1,75 2,75 10,6 per stuk 546,00

KRL207 80050 2 7 2,00 3,25 11,9 per stuk 637,00

KRL208 80051 2 8 2,25 3,50 13,2 per stuk 727,00

KRL209 80052 2 9 2,50 4,00 14,5 per stuk 810,00

KRL210 80053 2 10 2,75 4,50 15,8 per stuk 890,00

KRL212 80054 2 12 3,25 5,50 18,2 per stuk 1060,00

KRL214 80055 2 14 3,75 6,50 20,7 per stuk 1225,00

EN131-2:

2009


Volledig kunststof ladder Catalogus 2011-2012 239

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Reformladder 3 delig

met stabiliteitsbalk

Type KRL3

Deze 3 delige kunststof reformladder met stabiliteitbalk is

versterkt met glasvezel en heeft een isolerende eigenschap

(zowel thermisch als elektrisch). Deze ladder kan zowel als

3 delige opsteekladder en als vrijstaande (A-stand) ladder

worden gebruikt. Deze ladders zijn speciaal ontworpen voor

de elektrische en de chemische nijverheid. De profi elen

bestaan voor meer dan 60% uit een hoogwaardige glasvezel.

De buiten- en de binnenwand hebben versterkingen in alle

richtingen en zijn afgewerkt met een oppervlaktevlies.

Binnenin de wand liggen vezels in continue lange bundels,

die volgens de lengterichting van de ladderstijl zijn

aangebracht. De sporten zijn eveneens in vezelversterkte

kunststof. De verbinding berust op verlijming en mechanische

borging. Getest voor een gebruik bij 30.000 Volt.

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

KRL308 80056 3 8 2,25 4,75 18,5 per stuk 1020,00

KRL309 80057 3 9 2,50 5,50 20,5 per stuk 1135,00

KRL310 80058 3 10 2,75 6,25 22,2 per stuk 1248,00

KRL312 80059 3 12 3,25 7,25 25,5 per stuk 1482,00

EN131-2:

2009


240 Catalogus 2011-2012 Volledig kunststof ladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Schuifl adder 2 delig

met touwmechanisme

Type KSL2

Deze 2 delige kunststof schuifl adder is voorzien van

een optrekinrichting (touw) met uitschuifbegrenzing en

gevelrollen. Deze ladders zijn speciaal ontworpen voor

de elektrische en de chemische nijverheid. De profi elen

bestaan voor meer dan 60% uit een hoogwaardige

glasvezel. De buiten- en de binnenwand hebben

versterkingen in alle richtingen en zijn afgewerkt met

een oppervlaktevlies. Binnenin de wand liggen vezels in

continue lange bundels, die volgens de lengterichting

van de ladderstijl zijn aangebracht. De sporten zijn

eveneens in vezelversterkte kunststof. De verbinding

berust op verlijming en mechanische borging. De

verbinding berust op verlijming en mechanische borging.

Getest voor een gebruik bij 30.000 Volt.

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

KSL215 80060 2 15 4,00 7,00 27,5 per stuk 1660,00

KSL216 80061 2 16 4,25 7,50 28,5 per stuk 1766,00

KSL217 80062 2 17 4,50 8,00 30,2 per stuk 1875,00

KSL218 80063 2 18 4,75 8,50 32,0 per stuk 1984,00

KSL219 80064 2 19 5,00 9,00 33,5 per stuk 2094,00

KSL220 80065 2 20 5,25 9,25 35,0 per stuk 2205,00

EN131-2:

2009


Notes Catalogus 2011-2012 241


242 Catalogus 2011-2012 Houten trap

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Schilderstrap

Type HST

Houten schilderstrap, enkel oploopbaar.

Trapstijlen en treden van grenen

Treehoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

HST104 90001 1 4 0,80 0,97 6 20 cm. per stuk 138,00

HST105 90002 1 5 1,00 1,17 7 20 cm. per stuk 155,00

HST106 90003 1 6 1,20 1,37 8 20 cm. per stuk 172,00

HST108 90004 1 8 1,60 1,77 12 20 cm. per stuk 208,00

HST110 90005 1 10 2,00 2,17 14 20 cm. per stuk 242,00

HST112 90006 1 12 2,40 2,57 18 20 cm. per stuk 280,00


Houten trap Catalogus 2011-2012 243

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Plateautrap

Type HPT

Houten trap voorzien van houten plateau.

Het plateau telt als trede.

Trapstijlen en treden van grenen.

Bordeshoogte

(m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

HPT104 90007 1 4 0,80 1,45 10 20 cm. per stuk 228,00

HPT105 90008 1 5 1,00 1,65 11 20 cm. per stuk 245,00

HPT106 90009 1 6 1,20 1,85 13 20 cm. per stuk 264,00

HPT108 90010 1 8 1,60 2,25 16 20 cm. per stuk 298,00

HPT110 90011 1 10 2,00 2,65 20 20 cm. per stuk 334,00

HPT112 90012 1 12 2,40 3,05 23 20 cm. per stuk 370,00


244 Catalogus 2011-2012 Houten trap

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Dubbele trap

Type HDT

Houten dubbele trap, dubbel oploopbaar.

Trapstijlen en treden van grenen.

Treehoogte

uitgeklapt (m)

Traplengte

ingeklapt (m)

Gewicht

(kg)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

HDT204 90013 2 4 0,80 0,97 10 20 cm. per stuk 238,00

HDT205 90014 2 5 1,00 1,17 12 20 cm. per stuk 256,00

HDT206 90015 2 6 1,20 1,37 14 20 cm. per stuk 272,00

HDT208 90016 2 8 1,60 1,77 20 20 cm. per stuk 306,00

HDT210 90017 2 10 2,00 2,17 24 20 cm. per stuk 342,00

HDT212 90018 2 12 2,40 2,57 30 20 cm. per stuk 378,00


Houten trap Catalogus 2011-2012 245

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

treden

Zoldertrap

Type HZT

Houten zoldertrap met een standaard breedte

van 40 cm. over de stijlen.

Trapstijlen en treden van grenen.

Trapbreedte Bordeshoogte

(m)

Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

HZT106 90019 1 6 40 cm. 1,14 20 cm. per stuk 168,00

HZT107 90020 1 7 40 cm. 1,33 20 cm. per stuk 184,00

HZT108 90021 1 8 40 cm. 1,52 20 cm. per stuk 202,00

HZT109 90022 1 9 40 cm. 1,71 20 cm. per stuk 220,00

HZT110 90023 1 10 40 cm. 1,90 20 cm. per stuk 238,00

HZT111 90024 1 11 40 cm. 2,09 20 cm. per stuk 256,00

HZT112 90025 1 12 40 cm. 2,28 20 cm. per stuk 272,00

HZT113 90026 1 13 40 cm. 2,47 20 cm. per stuk 308,00

HZT114 90027 1 14 40 cm. 2,66 20 cm. per stuk 342,00

HZT115 90028 1 15 40 cm. 2,85 20 cm. per stuk 378,00

HZT116 90029 1 16 40 cm. 3,04 20 cm. per stuk 412,00

HZT117 90030 1 17 40 cm. 3,23 20 cm. per stuk 448,00

HZT118 90031 1 18 40 cm. 3,42 20 cm. per stuk 482,00

breedte 450 mm. 90032 Meerprijs 80,00

breedte 500 mm. 90033 Meerprijs 100,00


246 Catalogus 2011-2012 Houten ladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Opsteekladder 2 delig

met uitgebogen voet

Type HOLU2

Deze houten 2 delige opsteekladder met uitgebogen

voet, daarvan kunnen de ladderdelen ook als 2 losse

ladders worden gebruikt. De ladderbomen zijn van

Oregon Pine en de sporten van essenhout.

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

HOLU208 90034 2 8 2,25 3,75 13 25 cm. per stuk 405,00

HOLU210 90035 2 10 2,75 4,75 16 25 cm. per stuk 485,00

HOLU212 90036 2 12 3,25 5,75 20 25 cm. per stuk 585,00

HOLU214 90037 2 14 3,75 6,50 25 25 cm. per stuk 665,00

HOLU216 90038 2 16 4,25 7,50 31 25 cm. • per stuk 755,00


Houten ladder Catalogus 2011-2012 247

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Opsteekladder 3 delig

met uitgebogen voet

Type HOLU3

Deze houten opsteekladder met uitgebogen voet, kan als

3 delige opsteekladder worden gebruikt of als 2 delige

opsteekladder met een losse ladder. De ladderbomen

zijn van Oregon Pine en de sporten van essenhout.

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

HOLU308 90039 3 8 2,25 5,25 20 25 cm. • per stuk 605,00

HOLU310 90040 3 10 2,75 6,75 24 25 cm. • per stuk 750,00

HOLU312 90041 3 12 3,25 7,75 30 25 cm. • per stuk 860,00

HOLU314 90042 3 14 3,75 9,25 36 25 cm. • per stuk 1040,00


248 Catalogus 2011-2012 Houten ladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal delen Aantal

sporten

Enkele ladder met rechte voet

Type HEL

Houten enkele ladder met rechte voet. De ladderbomen

zijn van Oregon Pine en de sporten van essenhout.

Totale

lengte (m)

Gewicht (kg) Optrede Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

HEL108 90043 1 8 2,25 9 25 cm. per stuk 196,00

HEL109 90044 1 9 2,50 10 25 cm. per stuk 218,00

HEL110 90045 1 10 2,75 11 25 cm. per stuk 239,00

HEL111 90046 1 11 3,00 12 25 cm. per stuk 248,00

HEL112 90047 1 12 3,25 13 25 cm. per stuk 266,00

HEL113 90048 1 13 3,50 14 25 cm. per stuk 282,00

HEL114 90049 1 14 3,75 15 25 cm. per stuk 304,00

HEL115 90050 1 15 4,00 17 25 cm. per stuk 330,00

HEL116 90051 1 16 4,25 19 25 cm. per stuk 350,00

HEL117 90052 1 17 4,50 20 25 cm. per stuk 370,00

HEL118 90053 1 18 4,75 21 25 cm. per stuk 395,00

HEL119 90054 1 19 5,00 23 25 cm. per stuk 414,00

HEL120 90055 1 20 5,25 25 25 cm. per stuk 444,00

HEL121 90056 1 21 5,50 27 25 cm. per stuk 458,00

HEL122 90057 1 22 5,75 29 25 cm. per stuk 504,00

HEL123 90058 1 23 6,00 31 25 cm. per stuk 520,00

HEL124 90059 1 24 6,25 33 25 cm. per stuk 535,00


Houten ladder Catalogus 2011-2012 249

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Ingeschoven

(m)

Schuifl adder 2-delig

met touwmechanisme

Type HSL2

Deze 2 delige houten schuifl adder is voorzien van

een optrekinrichting (touw) met uitschuifbegrenzing

en gevelrollen. De ladderbomen zijn van Oregon Pine

en de sporten van essenhout.

Uitgeschoven

(m)

Gewicht

(kg)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

HSL216 90060 2 16 4,25 7,50 31 25 cm. • per stuk 778,00

HSL218 90061 2 18 4,75 8,25 35 25 cm. • per stuk 842,00

HSL220 90062 2 20 5,25 9,25 39 25 cm. • per stuk 924,00

HSL222 90063 2 22 5,75 10,20 43 25 cm. • per stuk 1038,00

HSL224 90064 2 24 6,25 11,25 47 25 cm. • per stuk 1170,00


250 Catalogus 2011-2012 Houten ladder

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Glazenwassersladder 2 delig

• optrede 30 cm.

• optrede 35 cm.

Type HG

Houten glazenwassersladder 2 delig met rechte voet,

voorzien van stokogen en antislip voeten op alle delen.

De ladderbomen zijn van Oregon Pine en de sporten

van essenhout.

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

HG30206 90065 2 6 2,10 3,30 30 cm. • per stuk 512,00

HG30207 90066 2 7 2,40 3,90 30 cm. • per stuk 576,00

HG30208 90067 2 8 2,70 4,20 30 cm. • per stuk 665,00

HG30209 90068 2 9 3,00 4,80 30 cm. • per stuk 698,00

HG30210 90069 2 10 3,30 5,40 30 cm. • per stuk 765,00

HG30211 90070 2 11 3,60 6,00 30 cm. • per stuk 830,00

HG30212 90071 2 12 3,90 6,60 30 cm. • per stuk 935,00

HG30213 90072 2 13 4,20 7,20 30 cm. • per stuk 1004,00

HG30214 90073 2 14 4,50 7,80 30 cm. • per stuk 1070,00

HG35206 90074 2 6 2,45 3,86 35 cm. • per stuk 512,00

HG35207 90075 2 7 2,80 4,55 35 cm. • per stuk 576,00

HG35208 90076 2 8 3,15 5,25 35 cm. • per stuk 665,00

HG35209 90077 2 9 3,50 5,95 35 cm. • per stuk 698,00

HG35210 90078 2 10 3,85 6,30 35 cm. • per stuk 765,00

HG35211 90079 2 11 4,20 7,00 35 cm. • per stuk 830,00

HG35212 90080 2 12 4,55 7,70 35 cm. • per stuk 935,00

HG35213 90081 2 13 4,90 8,40 35 cm. • per stuk 1004,00

HG35214 90082 2 14 5,25 9,10 35 cm. • per stuk 1070,00


Houten ladder Catalogus 2011-2012 251

Technische gegevens

Type Artikelnr. Aantal

delen

Aantal

sporten

Glazenwassersladder 3 delig

• optrede 30 cm.

• optrede 35 cm.

Type HG

Houten glazenwassersladder 3 delig met rechte voet,

voorzien van stokogen en antislip voeten op alle delen.

De ladderbomen zijn van Oregon Pine en de sporten

van essenhout.

Ingeschoven

(m)

Uitgeschoven

(m)

Optrede Gevelrollen

Besteleenheid

Bruto prijs

(€)

HG30306 90083 3 6 2,10 4,50 30 cm. • per stuk 840,00

HG30307 90084 3 7 2,40 5,40 30 cm. • per stuk 946,00

HG30308 90085 3 8 2,70 5,70 30 cm. • per stuk 1046,00

HG30309 90086 3 9 3,00 6,60 30 cm. • per stuk 1155,00

HG30310 90087 3 10 3,30 7,50 30 cm. • per stuk 1250,00

HG30311 90088 3 11 3,60 8,40 30 cm. • per stuk 1355,00

HG30312 90089 3 12 3,90 9,30 30 cm. • per stuk 1495,00

HG30313 90090 3 13 4,20 10,20 30 cm. • per stuk 1602,00

HG30314 90091 3 14 4,50 11,10 30 cm. • per stuk 1710,00

HG35306 90092 3 6 2,45 5,25 35 cm. • per stuk 840,00

HG35307 90093 3 7 2,80 6,40 35 cm. • per stuk 946,00

HG35308 90094 3 8 3,15 6,65 35 cm. • per stuk 1046,00

HG35309 90095 3 9 3,50 7,70 35 cm. • per stuk 1155,00

HG35310 90096 3 10 3,85 8,75 35 cm. • per stuk 1250,00

HG35311 90097 3 11 4,20 9,80 35 cm. • per stuk 1355,00

HG35312 90098 3 12 4,55 10,85 35 cm. • per stuk 1495,00

HG35313 90099 3 13 4,90 11,90 35 cm. • per stuk 1602,00

HG35314 90100 3 14 5,25 12,40 35 cm. • per stuk 1710,00


252 Catalogus 2011-2012 Houten ladder

Technische gegevens

Houten glazenwassersafhouder

Type HGLAFH

Houten glazenwassersafhouder met gevelrollen t.b.v.

houten glazenwassersladder 2 en 3 delig.

Type Artikelnr. Besteleenheid Bruto prijs (€)

HGLAFH 90101 per stuk 150,00


Houten ladder Catalogus 2011-2012 253

Technische gegevens

Set rubberen strips voor topdeel

Type RSM

Set rubberen strips (2 x 50 cm.) gemonteerd op

het topdeel t.b.v. bescherming van kozijnen en

gevelbeplating.

Type Artikelnr. Omschrijving Besteleenheid Bruto prijs (€)

RSM 90102 Set rubberen strips voor topdeel per set 80,00


254 Catalogus 2011-2012 Notes


Notes Catalogus 2011-2012 255


256 Catalogus 2011-2012 Notes


Leveringsvoorwaarden Catalogus 2011-2012

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie

(Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)

aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAAR-

DEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008. Uitgave

van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke

Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten

die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze

wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten

overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke

Metaalunie

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag

opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop

baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, ‘ex

works’, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten

die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening

te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten

en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,

verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur

enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer

ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn

gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden

getoond.

Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete

verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van

de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste

verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding

van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd

van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet

worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van

opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen,

berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of

namens hem voorgeschreven materialen

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking

tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen,

berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke

4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze

worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor

schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering

vastgesteld

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er

van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat

moment bekend zijn

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële

en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,

defi nitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de

overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden

voor de uitvoering van de opdracht is voldaan

5.4.

a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend

waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer

de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht

onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning

van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd

zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd

met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om

het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer

kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning

dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden

de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als

voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan

worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning

dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode

verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in

geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, ‘ex works’, conform Incoterms 2000; het risico van

de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan

opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer

overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag,

laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.

Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van afl evering van de nieuwe

zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij

opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst

mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als

de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk

met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid

is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de

aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten,

als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te

verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn

verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die

buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid

dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen

aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van

gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades,

stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid

tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na

afl oop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat

nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht

op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere

beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,

schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;

b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele

voorzieningen;

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige

zaken;

d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifi caties of het bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren

die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren

die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer

bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in

rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van

een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en

op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn

werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

– gas, water en elektriciteit;

– verwarming;

– afsluitbare droge opslagruimte;

– op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van

verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van

opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde

materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht

of op een andere overeengekomen plaats.

11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet

nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,

zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al

zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever

is aansprakelijkvoor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende

schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel

van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid

en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar

heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende

onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en

die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van

redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid

stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop

opnieuw van toepassing.

12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade

aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds

opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die op-drachtgever lijdt en die het

rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen

tekortkoming.

Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer

verzekerd is, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet

of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af

te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van

de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige

overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever

dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door

of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt

gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt

gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet

leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever

aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren,

met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens

productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever

aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer

geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie

14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de

goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer

voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde

constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan.

Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk

zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer

hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer

worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de

eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever

aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde

periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking

Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de

keuze maken of hij:

– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening

nieuw materiaal aanleveren;

– het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan

opdrachtnemer terugzenden;

– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdracht-

nemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de

geleverde zaak.

Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer

worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken

of hij:

– de zaak herstelt;

– de zaak vervangt;

– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van

een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in

voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.

Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer

dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor

rekening van opdrachtgever.

14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid

heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze

in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een

eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen

ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

14.9.

a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

– normale slijtage;

– onoordeelkundig gebruik;

– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment

van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door

of namens hem zijn aangeleverd;

c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen

veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken

schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking

staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico

van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid

van artikel 6:90 BW

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door

opdrachtnemer aangewezen rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;

b. bij termijnbetaling:

– 40% van de totale prijs bij opdracht;

– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal

niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;

– 10% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek

van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling

te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,

raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst

te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen

is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke

schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de

gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn,

is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente

bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de

renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn

is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten

verschuldigd met een minimum van € 75,=.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste € 3.000,= 15%

over het meerdere tot € 6.000,= 10%

over het meerdere tot € 15.000,= 8%

over het meerdere tot € 60.000,= 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande

berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8. ls opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen

alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van

opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze

overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten

niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten,

zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever

deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de

geleverde zaken terug halen Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te

betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat

de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht

de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming

van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met

wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding

van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere

internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van

opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend

recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke

bevoegdheidsregels hanteren.

20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld

arbitrage of mediation overeenkomen.


Uw vakdealer:

Dé professionals voor bouw en industrie

Similar magazines