30.01.2013 Views

klik hier - RVVH

klik hier - RVVH

klik hier - RVVH

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inhoudsopgave

Woord van de voorzitter ........................................................................................5

Van A naar B(eter)? ................................................................................................7

Yurtcan Kayis en Giovanni Franken zijn klaar voor een nieuw seizoen ............9

Fotocollage Kampioenen en Ridderkerk Toernooi ............................................ 11

Tegenstanders RVVH Hoofdklasse B .............................................................12-15

Univé: uw zekerheid is ons doel ........................................................................ 16

Ton van Prooijen van verzorger tot teammanager 1e elftal ........................... 17

Competitieschema Hoofdklasse B .................................................................... 19

Opa gaat naar zijn kleinzoon kijken ................................................................... 21

Sponsoren ............................................................................................................. 23

Balsponsoren Heren 1 ......................................................................................... 25

Even voorstellen: A-selectie ..........................................................................26-27

Even voorstellen: Begeleiding A-selectie .......................................................... 29

Groepsfoto A-selectie .....................................................................................30-31

Even voorstellen: B-selectie ..........................................................................32-33

RVVH toonaangevend in de regio op gebied van Damesvoetbal .................. 35

Even voorstellen: Dames RVVH 1 ..................................................................36-37

Groepsfoto Dames 1 ............................................................................................ 39

Balsponsoren Dames 1 ....................................................................................... 41

Puppieskamp / WK Dorp .................................................................................... 42

Jeugdscheidsrechters: Nieuwe scheidsrechtersgeneratie bij RVVH ................ 43

Even voorstellen: de nieuwe jeugdvoorzitter ................................................... 45

Mental Coaching .................................................................................................. 47

Vrienden van RVVH seizoen 2010/2011 ........................................................... 49

“I have a dream” ................................................................................................. 51

Businessclub RVVH bezocht benefietduel ......................................................... 53

ING is sponsor van RVVH .................................................................................... 55

Interview met de 92-jarige Hercules........................................................... 56-59

Het bestuur van RVVH ......................................................................................... 61

Algemene Informatie RVVH ................................................................................ 62

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 3

Colofon

Redactie

Wessel Dekker • Theo Leenheer

Mario Papavoine • Michel Nys

Teun Rijsdijk • Henk Sterkenburg

Coördinatie

Mario Papavoine

Eindredactie

Mario Papavoine

P&R Publishing BV

Fotografie

Wessel Dekker

Michel Nys

Vormgeving

Mario Papavoine

De Bondt grafimedia communicatie bv

Omslag

Xebius Grafisch Bedrijf bv

Druk

De Bondt grafimedia communicatie bv


RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 4


Woord van de Voorzitter

verandering is vaak een noodzaak

om een doelstelling te bereiken

Nauwelijks drie seizoenen geleden gebeurde exact hetzelfde. Toen was de doelstelling om met RVVH 1

directe promotie naar de 1e klasse af te dwingen om het aansluitende seizoen het meespelen in het

linkerrijtje te realiseren. Die laatste doelstelling werd bereikt d.m.v. een 6e plaats in de eindklassering.

Echter mét de 1e periodetitel op zak werd

deze doelstelling onverwacht overruled door

een onverzettelijk gewonnen nacompetitie.

De zodoende niet minder welkome promotie

naar die o zó mooie Hoofdklasse A hebben

we inmiddels achter de rug. Dit afgelopen

seizoen luidde handhaven voor RVVH 1 als

enige pittige doelstelling. Dat hebben we

op een verdienstelijke wijze bereikt. Na

fantastische, gedenkwaardige overwinningen

op Barendrecht, Quick Boys, Rijnsburgse

Boys bestempelde de schrijvende pers

RVVH niet voor niets als REUZENDODER!

Maar ook de delingen tegen Lisse en ASWH,

tóch gevestigde grootmachten uit het

amateurvoetbal, bevestigden de huidige

status van onze hoofdmacht.

En dan nu op naar seizoen 2010/2011

met wéér een nieuwe doelstelling voor de

komende jaren. Het streven is om RVVH 1

zoveel mogelijk te laten bemannen door

talentvolle jeugdige regiospelers én in

de (nabije) toekomst uit zoveel mogelijk

(voormalige) eigen Jeugdspelers. Om déze

doelstelling te bereiken dient er wel het één

en ander op diverse fronten binnen de Jeugd

afdeling te worden veranderd. En met deze

toekomstige visie is menigeen inmiddels

betrokken en met de nodige passie aan de

slag gegaan. Deze ‘move’ zal ongetwijfeld

niet op de korte maar zeker wél op de lange

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 5

termijn haar vruchten moeten gaan afwerpen.

Ook het volgen van ex-spelers van RVVH,

welke hun talenten inmiddels bij een BVO

uitproberen om het ultieme te bereiken, is

een nieuwe, welkome ontwikkeling. RVVH

gunt uiteraard ieder (ex)-lid dat hij slaagt

bij een BVO maar mocht dit onverhoopt

niet het geval zijn dan blijft daar nog altijd

dat warme nest te Ridderkerk alwaar

men van harte welkom is, óók na een

onverhoopt niet slagen bij die BVO. Onze

eerste-elftal-speler Leon Steketee is daar

zo’n goed voorbeeld van. Maar ook het

organiseren van talentendagen zal er toe

dienen bij te dragen dat het niveau van onze

Jeugdteams in de lift komt te zitten. Dat het

dientengevolge zo is dat hierbij een gedegen

organisatie, met gediplomeerde trainers

hét noodzakelijk instrument is, spreekt voor

zich. Derhalve dienen we zo snel mogelijk

te bewerkstelligen dat RVVH 2 in de reserve

Hoofdklasse gaat spelen om zodoende die

ideale ‘’werkvloer’’ te creëren voor talentvolle

junioren om door het spelen en trainen op dit

niveau éénvoudiger en sneller de overstap

naar RVVH 1 te maken.

En hoe luidt de doelstelling dit seizoen

voor RVVH 1? Het streven voor wat betreft

Hercules1 is meedoen in het linkerrijtje van

de Hoofdklasse B waarbij het zover mogelijk

geraken in de KNVB beker de slagroom op de

taart zal zijn. Om dit alles te bereiken is ook

mede de steun van alle vrijwilligers, leden en

supporters méér dan noodzakelijk. De huidige

RVVH selectie herbergt veel jonkies. Steun

daarom ónze jongens maar ga ook ééns een

wedstrijd van de Jeugdteams bekijken!

Wellicht herkent U de talenten in de dop?

Ook het steunen van RVVH 2, Dames 1&2, zeker

bij thuiswedstrijden, is het aanbevelen waard.

Ik durf te stellen en kán U verzekeren dat RVVH

méér is dan een eerste herenteam! RVVH is een

vereniging bestaande uit jeugd- en seniorenteams,

een damesafdeling waarvan het 1e

op Hoofdklasse niveau en het 2e op 1e klasse

niveau acteert. Oók deze voetbalsters bedrijven

op een sportief zeer hoog amateurniveau hun

hobby. Laten we daar vooral met zijn allen trots

op zijn.

Veel uitdagingen liggen voor ons maar met

de positieve steun en bijdrage van een ieder

is ondergetekende er van overtuigd dat we

gezamenlijk ook dit varkentje gaan wassen.

Tot ziens in het nieuwe seizoen.

Met sportieve groeten,

Mario Papavoine


WE SWITCH YOUR ARCHIVE

INTO HIGHER GEAR

VELTHUIZEN BV

BOUTEN, MOEREN,

DRAADPRODUCTEN.

“SPECIALS” IN

ALLE MATERIALEN

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 6

De Schans 11-13

2983 GT Ridderkerk

Postbus 462 • 2980 AL Ridderkerk

Tel. 0180 - 412 835

Fax 0180 - 464 091

Conversie analoog naar digitaal

Scan / Digitaliserings diensten

Digitale archief oplossingen

Archief beheersdiensten

Data-entry / Indexeren

EDM Beheerssoftware

Vectorisatie diensten

Consultancy

Scheepmakersstraat 53

Postbus 349

3330 AH Zwijndrecht

Telefoon: (078) 629 06 29

Fax: (078) 610 52 31

www.vectoreyes.nl

ONTSPANNEN WERKEN IN

EEN SCHONE OMGEVING

SCHOONMAAKONDERHOUD

INDUSTRIËLE REINIGING

24 UUR SERVICE

SPECIALISTISCHE DIENSTEN

BEDRIJFSDIENSTEN

SERVICE ARTIKELEN

WWW.ROMARO.NL

(0180) 46 33 55

ROMARO SCHOONMAAKGROEP, SCHOONMAAK ONZE ZAAK


Van A naar B(eter)?

Vroeger was alles beter? Vroeger was op zéker alles anders! En inderdaad; daar waar het de

maatschappelijke- en sociale betrokkenheid betrof was het vroeger ook anders. Men kwam nooit tekort!

Want als je niets hebt kan je het ook niet tekort komen. Was pa weer ééns op een zaterdag blijven

hangen in de kroeg, dan was dat zo. Dan werd je de week daarop als kind naar de slager, groenteboer

etc gestuurd.

Nadat het boodschappenbriefje, wat je

moeder je had meegegeven, was afgewerkt

en alles in de tas zat moest je ten overstaan

van alle aanwezigen vragen ‘’of het

opgeschreven mocht worden’’? Schaamde

je je niks voor. Velen na jou kwamen met

hetzelfde verzoek. Bij de slager kreeg je voor

zoveel moed een plak worst mee en de

groenteboer had altijd een aparte krat staan

waar je uit mocht kiezen. Soms kwam het fruit

vanzelf naar je toegelopen. Maar je zei netjes

‘’dank U wel’’, accepteerde de gift om het

aanstonds ergens in de straat onder één van

de zeldzaam geparkeerde auto’s te gooien.

Wel opletten dat niemand het zag, hè! Want

een gegeven paard keek je niet in de mond.

Onlangs met generatiegenoten een uitvoerig

gesprek gehad over het leven, voetbal en ga

zo maar verder. Na dat gesprek ondernam

ik een wandeling over de ‘’Laan der

Herinneringen’’ en ging terug naar mijn eigen

jeugd en de sporten die ik toen bedreef. In

mijn geval, buiten Tae-Kwondo en honkbal,

was/is voetbal mijn passie en de vv LMO mijn

grote ‘’jeugdliefde’’. De kantine was als ware

je tweede huiskamer. Eén keer per jaar had je

het Sinterklaasfeest en als je mazzel had was

er ook nog een andere activiteit gedurende

dat seizoen. Sponsorkleding bestond niet en

had één van je medespelers een welgestelde

vader behoorde het tot de mogelijkheid dat

deze kon worden overgehaald om het gehele

team te verblijden met een sporttas. Naar

uitwedstrijden ging je met het openbaar

vervoer.

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 7

Soms was je uren onderweg om een wedstrijd

te gaan spelen. En dan maar hopen dat ze

‘’daar’’ wel warm water hadden. Scheelde

weer een wekelijks bezoek aan het badhuis.

Verkassen naar een andere club? Was bijkans

een misdaad! Oké, als je ouders gingen

verhuizen naar een nieuwbouwstad als

Hoogvliet dan had je geen andere keuze.

Landelijk toont de maand mei aan dat vooral

bij de voetbalsport het geschiedkundige

‘’volksverhuizen’’ ons nog immer in het bloed

zit. Of hier sprake is van een historische

aanleg waag ik te betwijfelen maar de

uitdrukking ‘’clubhoppen’’ gaat op zeker (op

termijn) als nieuw woord aan de ‘’Dikke van

Dale’’ toegevoegd worden. Bij de minste

tegenslag of een enkele slechte ervaring staat

men reeds in de rij bij het secretariaat om te

gaan bezien of het gras elders groener is. Een

ontwikkeling die de hardwerkende vrijwilliger

binnen iedere vereniging ontzettend frustreert.

Jazeker, er worden (ook bij RVVH) fouten

gemaakt. Een vereniging met om en nabij de

1000 leden managen is een ‘’hell of a job’’

en ook vrijwilligers maken fouten. Slechts

iemand die niets uitvoert is moeilijk op een

fout te betrappen. De jaarlijkse periode van de

‘’Exodus’’ is inmiddels voorbij. De balans is dit

keer in het nadeel van RVVH uitgevallen.

Ik kan slechts benadrukken dat óók vele

goede ontwikkelingen het afgelopen seizoen

hebben plaats gevonden bij RVVH die,

begrijpelijk, niet door alle leden werden

waargenomen.

Ondanks de economische recessie bleef het

aantal sponsoren stabiel en mocht RVVH zelfs

een nieuwe grote subsponsor verwelkomen,

namelijk de ING Bank. Wederom waren

er twee fantastische themafeesten

georganiseerd die zeer druk bezocht werden,

diverse goed verlopen Jeugdactiviteiten

waaronder het drukbezochte Rabobank

jeugdtoernooi voor onze F & E pupillen, het

puppieskamp welke werd opgesierd met

een prachtig WK minidorp, toename van het

aantal vrijwilligers binnen de Jeugdafdeling,

een in samenwerking met de KNVB opgezette

scheidsrechterscursus waaraan diverse

jeugdleden deelnamen en die nu iedere

zaterdag als scheidsrechter bij de jongste

jeugd hun wedstrijden fluiten.

Wederom maakt RVVH zich op voor een

nieuw seizoen waarin ook weer een

bovenmatige inspanning geleverd zal worden

door al onze vrijwilligers om alles vlekkeloos

te laten verlopen. En dat dat niet altijd

gerealiseerd zal gaan worden kan ik U reeds

nu al verklappen. Dat al die vrijwilligers op

voorhand onze dankbaarheid en respect

verdienen voor hun inzet en betrokkenheid

spreekt voor zich.

Mario Papavoine

Voorzitter


HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN

al uw financiële zorgen onder één dak

Franken en Kayis zien u graag weer

in het nieuwe voetbalseizoen aan tafel

voor een goed financieel plan!

‘t Sorgh & Huis B.V.

Rembrandtweg 257 - 2981 CZ - RIDDERKERK

www.sorgh-huis.nl - info@sorgh-huis.nl

Tel.: 0180 - 434730 - Fax: 0180 - 435321

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 8


Yurtcan Kayis en Giovanni Franken

zijn klaar voor

een nieuw seizoen

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. De Hoofdklasse B kent

een leuke, regionale indeling. Giovanni Franken en Yurtcan Kayis

hebben er dan ook al zin in. Voor Giovanni wordt dit zijn laatste

seizoen als speler, terwijl Yurtcan debuteert in zijn nieuwe rol

als assistent-trainer.

Trainerschap

“In je nadagen als voetballer ga je al een beetje

nadenken over de toekomst,” aldus Yurtcan.

“Ik wist al een tijdje dat ik betrokken wilde

blijven bij het voetbal en dan het liefst als

trainer. Daarover heb ik met RVVH gesproken

en toen is besloten dat ik als assistent de

hoofdtrainer ga bijstaan. Ik ben nog fit,

maar heb toch de knoop doorgehakt om te

stoppen.” In noodgevallen zal Yurtcan nog wel

beschikbaar blijven. “Ik ga natuurlijk aftrainen

en de assistent wordt vaak ingezet bij partijen,

dus ik kan mijn conditie in stand houden.”

Yurtcan gaat de trainerscursus TC 3 volgen.

Gezien zijn verleden als prof kon hij instromen

bij een versnelde cursus, maar vanwege de

tijd die dit kost zag hij daarvan af. Zoals hij zijn

trainersloopbaan toch al rustig wil opbouwen.

“Ik wil het vak verkennen door ervaring op te

doen als assistent, waarbij het ideaal is dat er

met Milko Pieren nog een ervaren assistenttrainer

in de staf zit. Ik wil stapje voor stapje

groeien als trainer en niet de fout maken

direct een eerste elftal te trainen.

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 9

Hoewel, als Barcelona me vraagt, zeg ik

natuurlijk geen nee!” lacht Yurtcan, die als

speler veel trainers meemaakte en daar

het nodige van oppikte. Gevraagd naar een

voorbeeld, noemt hij Willem van Hanegem.

“Hij was heel sociaal richting de spelers en

had toch veel gezag.”

Afscheid

Waar Yurtcan in principe afscheid heeft

genomen van het voetbal, gaat Giovanni nog

een jaar door. “Ik kijk erg uit naar dit seizoen.

Ik vind het leuk om nog eens langs al die

bekende velden te gaan. Wat dat betreft vind

ik het jammer dat mijn oude club DOTO is

gedegradeerd.” Na het seizoen zal Giovanni

een technische functie gaan bekleden. Welke

functie dat exact wordt, is nog niet bekend.

“Ik heb trainersambities, maar een rol in de

technische commissie zie ik ook wel zitten.

Van daaruit kan ik de club helpen met het

voortzetten van het beleid. Wat dat betreft

lopen we met RVVH nu vooruit op ons eigen

succes. Dat betekent dat we op alle fronten

een inhaalslag moeten maken en daarmee is

RVVH al goed op weg. Het lijkt me interessant

daarbij een rol te spelen.”

Hoogtepunten

Zowel Yurtcan als Giovanni heeft een rijke

loopbaan gekend. Met al hun amateurclubs

zijn ze kampioen geworden. Allebei noemen

ze echter het succes met RVVH als één van

de grootste hoogtepunten. “Dat was een

bevestiging van het beleid,” stelt Giovanni.

“Persoonlijk vond ik het ook een uniek moment

om als aanvoerder van de Nederlandse

Antillen een wedstrijd tegen Venezuela te

mogen spelen.” Yurtcan noemt de basisplaats

die Willem van Hanegem hem bij Sparta

toebedeelde een hoogtepunt, net als het

topjaar dat hij met Emmen draaide in de Eerste

divisie. Allebei hebben ze nog een mooie

herinnering aan een fantastische tegenstander,

die hen deed beseffen hoe een topvoetballer

speelt. “Ik speelde tegen Ajax met Laudrup,”

weet Yurtcan nog. “Toen had ik werkelijk geen

idee hoe ik die af moest stoppen.” Giovanni

kende een soortgelijke ervaring met de Duitser

Thomas Hässler, die hij in een Intertoto-duel met

RKC tegen 1860 München trof. “Ongelooflijk,

die man zag opties waarvan ik dacht dat ze

niet eens bestonden. Hij was nota bene aan

het afbouwen!”

Komend seizoen

Beide heren zien komend seizoen met

vertrouwen tegemoet. Yurtcan vindt dat er

een goed elftal geformeerd kan worden met

de spelers die RVVH nu heeft. Giovanni sluit

zich daarbij aan en hoopt dat er dit seizoen

meer stabiliteit zal zijn. “Als dat het geval is,

kunnen we een stap omhoog maken richting

plek vijf of zes. Dat zou acceptabel zijn in de

lijn der groei.” In elk geval is één ding zeker:

Yurtcan en Gio zijn er klaar voor!


RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 10

Ook in 2010 uw specialist

• Verwerking administratie • Loonadministratie •

• Jaarrekeningen • Belastingaangiften •

• Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies •


Fotocollage Kampioenen

Ridderkerk Toernooi - Finale dag 14 augustus 2010

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 11


Tegenstanders RVVH Hoofdklasse B

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 12

XerxesDZB Rotterdam

De nieuwe indeling heeft nogal wat verschuivingen met zich meegebracht. RVVH is ingedeeld in de

Hoofdklasse B. Deze afdeling herbergt door de versterkte promotie als gevolg van de invoering van de

Topklasse maar liefst negen(!) promovendi. Voor RVVH betekent dit ook dat er maar liefst twaalf andere

ploegen als tegenstander zullen opdraven. ASWH, GVVV en Kozakken Boys als de gelouterde ploegen en LRC

Leerdam en RVVH als de tweedejaars worden aangevuld met DTS ’35 en NSC uit Oost, Montfoort uit West

I, XerxesDZB en Zwaluwen uit West II, Heerjansdam, Kloetinge, Nieuw Lekkerland en Rijsoord uit Zuid I als

debutanten in dit met recht te noemen debutantenbal.

Voor onze regio interessant vanwege het bij

elkaar zitten van liefst vijf ploegen binnen

een straal van 10-15 kilometer. Niet in de

minste plaats ook omdat de lokale derby

tegen plaatsgenoot Rijsoord weer eens op

de planning staat. Voor het eerst sinds het

seizoen 1968/69 spelen beide ploegen

tegen elkaar in competitieverband. De

penningmeesters van al deze regioclubs

zullen triomfantelijk de handen in één

wrijven.

Onderstaand een eerste kennismaking met de

hoofdrolspelers van de Hoofdklasse B.

ASWH

Met ASWH komt RVVH de enige

ploeg tegen die ook afgelopen

seizoen deel uitmaakte van de

Hoofdklasse A. De Ambachters hoopten hierin

kansrijk te zijn voor plaatsing in de Topklasse,

echter het liep allemaal anders. Altijd Sterker

Worden Hendrik-Ido-Ambacht kon het niet

waarmaken en zal dit jaar een nieuwe poging

ondernemen. Met GVVV en Kozakken Boys

behoren ze dan wel gelijk (weer) tot de

kanshebbers. De selectie onderging de nodige

wijzigingen, wat trainer Willem Leushuis,

die aan zijn derde seizoen begint bij de

Ambachters, het vertrouwen geeft om veel

hoger te eindigen dan de achtste plaats van

afgelopen jaar.

1904

DTS ’35

De Edese ploeg was de

laatste promovendus naar de

hoofdklasse dit jaar. De ploeg

uit de oostelijke eerste klasse D eindigde

als zesde en mocht zich met VVOG en SDV

Barneveld mengen in de strijd om promotie.

Hierin slaagde men om vervolgens d’Olde

Veste ’54, Be Quick ’28 en DOVO achter

zich te laten. Na een verloren finale tegen

Excelsior M. zorgde de promotie van ARC naar

de Topklasse alsnog voor een juichstemming


ij de club die dit jaar 75 jaar bestaat. De

ploeg speelde al eerder in de hoofdklasse

(1996/97) en was in het jaar 1984/85 al

eens tegenstander van RVVH in de eerste

klasse B. Het team wordt getraind door Eric

Speelziek en vooralsnog zal men als debutant

inzetten op handhaving.

GVVV

De Gelders Veenendaalse

Voetbal Vereniging is ook een

niet geheel onbekende ploeg

voor RVVH. In de jaren tachtig speelden beide

clubs gedurende vier seizoenen al tegen

elkaar, het laatst in het seizoen 1988/89.

Daarna degradeerde RVVH en bleef GVVV op

één jaar (2004/05) na het hoogste niveau

trouw. Afgelopen seizoen eindigde men als

zesde in de Hoofdklasse B en mocht men

spelen om promotie naar de Topklasse. Eerst

Katwijk en vervolgens in de herkansing ARC

blokkeerden voor de Veenendalers de weg

omhoog. Dat neemt niet weg dat deze club

als geroutineerde Hoofdklasser één van de

titelfavorieten is komend seizoen. Met de

ervaren nieuwe trainer Erik Assink, komt van

Ter Leede, heeft men het vizier dus wederom

naar boven gericht staan.

Heerjansdam

Voor het eerst sinds jaren is

deze regiogenoot, met de langst

zittende voorzitter Janus van

Peenen, weer eens tegenstander. De ploeg

pendelt de laatste jaren wat heen en weer

tussen de eerste klasse en Hoofdklasse. Na de

degradatie in 2008/09 werd men afgelopen

seizoen na een spannende strijd met Rijsoord

en Kloetinge kampioen in de eerste klasse

C. De ploeg hoopt met de nieuwe trainer

Winand van Loon (komt van VVGZ) nu op

een langer verblijf op Hoofdklasseniveau,

want de “Heen-en-Weer” hoeft wat hen

betreft alleen over de Waal te varen waar

het gaat om het bezoeken van de vele

regioderby’s dit seizoen. Met een niet al te

drastisch gewijzigde selectie begint men dus

hoopvol aan weer een nieuw seizoen in de

Hoofdklasse.

Kloetinge

Het vertrek van de enige

Zeeuwse club in de Hoofdklasse,

Hoek, werd weer goedgemaakt

door Kloetinge. Deze club is de laatste jaren

ook al meerdere malen op en neer geweest

tussen de Hoofdklasse en de eerste klasse.

Afgelopen seizoen bereikte men na twee

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 13

seizoenen eerste klasse weer de Hoofdklasse

door als derde te eindigen in de eerste klasse

C. Nu zal het team van trainer Cees Houtepen

in eerste instantie eens willen proberen

om een stabiele hoofdklasser te worden.

Voor RVVH is Kloetinge ook niet helemaal

onbekend, want de bewoners van sportpark

Wesselopark waren in de jaren negentig al

een aantal keer tegenstander van RVVH. Het

laatst in het seizoen 1994/95.

Kozakken Boys

Met Kozakken Boys treft RVVH

een aloude bekende. Op het

hoogste amateurniveau is dit de

ploeg waar tegen het meest is uitgekomen.

Tussen 1973 en 1989 was men gedurende

tien seizoenen bij elkaar ingedeeld en

werden dus twintig wedstrijden tegen

elkaar gespeeld. Het waren vaak heroïsche

wedstrijden met verrassende scores. Na 1989

zijn we de Werkendammers een beetje uit

het oog verloren, maar dat wordt komend

seizoen dus goedgemaakt. De Kozakken

Boys hoopten afgelopen seizoen ook een

gooi te kunnen doen naar de Topkasse, maar

kwamen uiteindelijk hiervoor toch te kort

(achtste plaats). Toch is de ploeg met de

nieuwe trainer Michel Langerak, die overkomt

van LRC Leerdam, komend jaar wel degelijk

een kanshebber op een (hoofd)prijs.

LRC Leerdam

De Leerdammers beginnen

net als RVVH aan hun

tweede opeenvolgende jaar

Hoofdklasse na de promotie in 2009, nadat

men eerder al in 2007/08 ervan had mogen

proeven. Dat duurde toen één seizoen,

maar het kampioenschap in 2009 maakte

duidelijk dat de Leerdamse Racing Club

duidelijk Hoofdklasse ambities heeft. Met

soms verrassende uitslagen begon men het

seizoen om vervolgens op een elfde plek

te eindigen. Ruud Heus volgt als trainer

Michel Langerak op en met hem hoopt men

dat de al aanwezige Hoofdklasse ervaring

ze in het linkerrijtje weet te brengen. Voor

de competitie speelde RVVH in het seizoen

1993/94 al eens tegen de Leerdammers, die

toen nog (gewoon) LRC heetten.

Montfoort

Een redelijk onbeschreven blad

is deze promovendus uit de

gelijknamige plaats. Montfoort

eindigde afgelopen seizoen als derde in de

eerste klasse A. Het team van trainer Marinus

Dijkhuizen, die we nog kennen als speler van

’s-Gravenzandse SV en Excelsior, draaide een

aanvankelijk moeizaam seizoen, maar een

sterke eindsprint bracht ze alsnog in de top

van de afdeling.


RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 14


Tegenstanders RVVH

Om rechtstreeks te promoveren had men

vervolgens een mini-nacompetitie nodig met

Swift en VVZ ’49 omdat deze drie ploegen

gelijk waren geëindigd. Hierin werd de

promotie veiliggesteld. Nog nooit speelde

Montfoort op dit niveau en handhaven lijkt

dan ook het eerste waar men voor wil gaan.

Nieuw Lekkerland

Nieuw Lekkerland promoveerde

als nummer vier uit de eerste

klasse C. Daarmee kwamen de

Lekkerlanders terug op het niveau waar men

in 1987/88 voor het laatst acteerde. In 2006

was men er al eens dichtbij maar versperde

Hoek in een P/D wedstrijd de toegang tot

de Hoofdklasse. De afgelopen drie seizoenen

pakte het ieder jaar wel een periodetitel maar

kon nooit worden doorgestoten. Afgelopen

seizoen lukte het met de vertrokken trainer

Theo de Boon dus wel. Zijn opvolger, Johan

van Bijsterveld (was interim trainer bij Achilles

Veen), mag gaan proberen om van de

thuisbasis “Excelsior” een onneembare vesting

te maken. Als dat lukt dan zal handhaving

voor deze debutant wel in orde komen.

NSC

Ook de Nijkerkse Sport Club is voor

RVVH een onbekende tegenstander.

NSC promoveerde afgelopen

seizoen uit de oostelijke eerste klasse D, waar

men als vierde eindigde achter kampioen

SVZW, DETO en DVS ’33. Het jaar ervoor was

men kampioen geworden in de tweede

klasse G en daarmee werd de degradatie van

een jaar eerder weer uitgewist. NSC heeft

sportief gezien wat turbulente jaren achter

de rug. In 2005 speelde het nog in de derde

klasse om vervolgens door te stoten naar de

eerste klasse. Nu is het ineens Hoofdklasser.

De verwachtingen bij het team, dat getraind

wordt door ex-betaald voetbalspeler Jerry

Cooke (vierde seizoen), zullen in eerste

instantie ook gebaseerd zijn op genieten en

handhaven, maar stiekem ook een beetje om

uit de voetsporen te treden van grote broer

Sparta Nijkerk.

Rijsoord

Met buurman Rijsoord in dezelfde

afdeling staat eindelijk weer de

dorpsderby op de rol. De laatste

keer was in het seizoen 1968/69. Na het

wegvallen van de Hoofdklasse derby’s in

Katwijk, Spakenburg en Veenendaal de enige

nog in de zaterdaghoofdklasse. Rijsoord klopt

al jaren op de poort van de Hoofdklasse.

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 15

Als vaste topploeg van de eerste klasse

C lukte het afgelopen jaar wel om te

promoveren (als nummer twee) door in

een rechtstreeks duel VVGZ terug te wijzen.

Rijsoord hoopt het eerdere eenjarige

Hoofdklasse optreden in 2000/01 een beter

vervolg te geven en gaat samen met trainer

Arie Schep (tweede seizoen) proberen het

iedereen zo lastig mogelijk te maken. De

rivaliteit met RVVH zal daarin zeker een

rol spelen, maar wat geeft dat. De beider

penningmeesters zullen breeduit glimlachen.

RVVH

RVVH staat voor het tweede

optreden in de Hoofdklasse.

Het wordt met al die

debutanten al gezien als een gelouterde

ploeg met ervaring. Gezien de sterk

gewijzigde samenstelling ook niet helemaal

ten onrechte misschien, maar de nieuwe

trainer Theo de Boon moet er wel eerst

een eenheid van zien te maken. Als dat

lukt dan moet RVVH in staat worden geacht

om mee te spelen in het linkerrijtje en zou

een periodetitel misschien zomaar moeten

kunnen. Een nieuwe uitdaging wacht derhalve

met maar liefst twaalf andere ploegen. De

vele clubs uit de regio maken het alleen maar

aantrekkelijker voor het trouwe publiek, maar

geeft tevens een onvoorspelbaar tintje aan de

wedstrijd. Dit moet voor de selectie een extra

prikkel zijn.

XerxesDZB

Met XerxesDZB is weer een

nieuwkomer op dit niveau

genoemd. De Rotterdamse

fusieclub promoveerde toch nog vrij

XerxesDZB Rotterdam

1904

onverwacht nadat bijna een heel seizoen het

degradatiespook op de loer lag. Een sterke

eindsprint bracht ze in een beslissingsduel

met Spijkenisse, wat ze hier in Ridderkerk

overtuigend met 4-0 wonnen en de

gewenste vierde plek opleverde. Ook in

voorgaande jaren bereikte men meermaals

de nacompetitie, maar bleef succes uit. Met

de nieuwe trainer Willem den Besten is in

ieder geval Hoofdklasse ervaring in huis. Hij

komt over van het Goudse Jodan Boys. De

vaak fris voetballende Xerxanen zullen in

eerste instantie ook hopen op handhaving

maar sluiten een verblijf in het linkerrijtje ook

niet uit.

Zwaluwen

De Zwaluwen uit Vlaardingen

sluiten als negende debutant

de rij. Voor RVVH geen

onbekende. Immers in het seizoen 2007/08

verloor RVVH er tweemaal van in de tweede

klasse. En ook eerder was men in de

eerste klasse meermaals elkaars opponent.

Zwaluwen moet terug naar het seizoen

1980/81 dat men op het toenmalige hoogste

zaterdagplatform acteerde. In de toenmalige

eerste klasse A degradeerden zowel RVVH als

Zwaluwen.

Nu 30 jaar later is men opnieuw elkaars

tegenstander. Zwaluwen zal met de nieuwe

trainer Ron Timmers (komt van Nieuwerkerk

en bekend van Rijsoord) ook voor consolidatie

van deze positie willen gaan. Zwaluwen

promoveerde door een prima derde plaats in

de eerste klasse B, terwijl een seizoen eerder

(2008/09) nog het kampioenschap in de

tweede klasse D was gevierd.


Univé: uw zekerheid is ons doel

Sinds 1 januari 2008 zit Univé Ridderkerk

gevestigd in het pand van de voormalige

Hypotheekshop. Het servicekantoor in

Ridderkerk bedient de inwoners van

Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en

Alblasserdam. De vestiging in Ridderkerk

maakt onderdeel uit van Univé Alblasserwaard

en Omstreken, dat ook kantoren heeft

in Dordrecht, Sliedrecht, Gorinchem en

Werkendam. Het hoofdkantoor staat in

Sliedrecht.“Dit past bij de visie van Univé.

Univé houdt de premies laag!

Univé is een sportieve verzekeringsmaatschappij. De winst is voor u. Bovendien

verzekeren de lage premies u van een prima dekking en een perfecte service. Kom

dus snel langs op het Univé-kantoor bij u in de buurt of kijk op www.unive.nl.

Univé Alblasserwaard en Omstreken

Ridderkerk, Dordrecht, Sliedrecht, Gorinchem en Werkendam

Telefoon (0184) 658555

alblasserwaard@unive.nl

www.unive.nl/alblasserwaard

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 16

De regiokantoren zijn opgezet om dicht op de

klant te zitten. Dat is voor hen makkelijk en

vertrouwd,” zegt vestigingsmanager Ron van

Loon van Univé Ridderkerk. “We hebben twee

spreekkamers in ons kantoor, waar we rustig

met de klant in gesprek kunnen gaan. Maar ik

kom ook bij de mensen thuis.” De vestiging in

Ridderkerk wordt behalve door Ron nog bezet

door een allround baliemedewerkster en een

specifieke hypotheekadviseuse. Vanuit het

hoofdkantoor in Sliedrecht kunnen aanvullende

diensten worden geleverd. Voorts is er een

goede samenwerking met Van Vliet Makelaars.

Univé levert een totaalpakket aan diensten.

Particuliere en zakelijke klanten kunnen er

terecht voor een grote verscheidenheid aan

verzekeringen, hypotheken en pensioenen.

Zij krijgen advies op maat. Dit alles volgens

de vaste visie van Univé, dus zonder

winstoogmerk. Verzekerden bij Univé zijn, net

als bij een voetbalvereniging, leden. Univé

wil samen met hen een zo goed mogelijk

resultaat behalen. De leden zien positieve

resultaten van het bedrijf terug in bijvoorbeeld

kortingen of verbeterde diensten. De prijs /

premieverhouding is bovendien zeer scherp.

“Univé heeft het streven om met elk product

in de top drie te staan qua prijs en kwaliteit,”

weet Ron van Loon. “Daarnaast speelt het

persoonlijke aspect een rol. Wij willen er zijn

voor onze klanten. Ze weten ons inmiddels

steeds meer te vinden en stappen makkelijk

binnen.”

Univé Alblasserwaard en Omstreken

Koninginneweg 79

2982 AH Ridderkerk

T: 0180-490455


Ton van Prooijen

van verzorger tot

teammanager 1e elftal

‘Soms had ik wel eens het idee dat we de tape twee maal moesten

gebruiken’. Ton van Prooijen werd al op heel jonge leeftijd besmet

met het Hercules-virus. In het ouderlijk huis aan de Nassaustraat

te Slikkerveer was het eind jaren zeventig namelijk vrijwel

elke maandagavond bingo. Vader Siem van Prooijen hield het

ledenbestand bij en drukte bovendien het clubblad.

Moeder ordende dan mét ondersteuning van

o.a. Jeanne Slingerland en Frieda de Korte zo’n

700 clubbladen welke door de bezorgers in van

die mooie tasjes werden opgehaald om bij de

clubleden gepost te worden. Voor zoonlief Ton

werd het blauwwit van RVVH zodoende met

de bekende paplepel ingegoten. “Mijn veel te

vroeg overleden ome Cor, die diverse functies

binnen RVVH bekleedde, meldde mij al heel

vroeg als lid aan. Ik heb zodoende de gehele

jeugd bij de club doorlopen”, steekt Ton van

wal. De inmiddels 48-jarige Van Prooijen hoeft

derhalve niet al te diep in het verleden te

duiken om enkele mooie RVVH-herinneringen

op te duiken: “Als 12-jarige maakte ik met m’n

vader de memorabele trip per supportersbus

richting Arnemuiden. Het eerste werd dáár

kampioen. ’s Avonds een onvergetelijk feest

bij Piet Heyman. Dat was destijds dé RVVHkroeg

van Ridderkerk. Ook onvergetelijk een

thuiswedstrijd tegen grootmacht Spakenburg

voor 2500 toeschouwers. Na afloop was er

nog een opstootje waar ikzélf bij betrokken

was. ’s Avonds incasseerde ik via de telefoon

een officiële reprimande, ja, ja! Nee, zélf

was ik geen supervoetballer; eerder een

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 17

solide rechtsback. Eenmaal in de senioren

kon ik het voetballen op zaterdag niet meer

met m’n werk combineren. Mijn vriend én

latere zwager Ger Bos (nú teammanager 2e

elftal; red.) strikte mij voor een functie in het

jeugdbestuur”.

Sportmassage

Bijna drie jaar vervulde Ton de functie als

wedstrijdsecretaris van de D-pupillen. In die

lichting haalden o.a. Harry Nugteren, Joost

Huijsdens en Peter Stassen het eerste elftal.

Een avondstudie noopte hem om een jaar

barwerkzaamheden te verrichten waarna hij

in 1995 besloot een studie sportmassage

te volgen. Het resultaat loog er niet om.

De Ridderkerker zette zich voor maar liefst

15 jaar als verzorger bij de club in. “Het

begon bij het 2e waar Rob van Luik trainer

was. We speelden in de Hoofdklasse tegen

gerenommeerde bollenclubs als Quick Boys,

Noordwijk en Katwijk. De uitwedstrijden

bezochten we altijd met een busje inclusief 2

verse broodjes en een pakje melk”.

Van gerespecteerde verzorgers uit het

amateurvoetbal leerde Ton vervolgens letterlijk

en figuurlijk de kneepjes van het vak kennen.”

Met Menno de Groot en onze huidige

fysiotherapeut-verzorger Ben Pot werkte ik het

langst samen. Vroeger was een verzorger lang

niet zo belangrijk als nu, joh. Dat kwam mede

vanwege het beoogde budget. Soms kreeg

ik wel eens het idee dat we de tape twee

keer moesten gebruiken. Mede door de komst

van onze huidige hoofdsponsor is dat enorm

verbeterd en kan er dus veel professioneler

worden gewerkt. Gelukkig heb ik dat nog van

nabij mogen meemaken. Naar de spelers toe

werkt dat namelijk een stuk rustiger”.

Teammanager

De in het dagelijks leven als chef van de

verkeerspolitie Rotterdam-Rijnmond werkende

Van Prooijen vond het verzorgingsvak na 15

jaren welletjes en kwam met het bestuur

overeen om een functie als teammanager

1e elftal te aanvaarden. “Samen met Han

van Loon en Arie Vlasblom regelen we zo’n

beetje álle randverschijnselen van RVVHéén.

Van juiste kleding, eten, drinken tot

de noodzakelijke in te vullen formulieren.

Daarnaast vormen we korte lijnen tussen

spelers/trainers en bestuur/t.c. Het is een

hartstikke leuke job die best nóg een niet

te onderschatten tijd vergt. Met ons drieën

vormen we een leuk team” Ton stopte als

verzorger op z’n hoogtepunt. Ná de promotie

van RVVH naar de Hoofdklasse (“met een

historische zege op Quick Boys; we zijn zélfs

bóven deze grootmacht geëindigd, man!”)

kijkt hij reikhalzend uit naar een nieuw seizoen

in de Hoofdklasse. “Heel veel regioclubs én

de derby tegen Rijsoord in ere hersteld, wat

willen we nog meer? Veel publiek, wedstrijden

op het scherpst van de snede en een blijde

penningmeester. Ik denk dat we een prima

selectie hebben om in het linkerrijtje te

eindigen met wie weet een periodetitel.”

Thomas

Vanwege zijn taak als teammanager kan vader

Ton van Prooijen nú ook wat meer tijd vrij

maken om zijn 10-jarige zoon Thomas wat

meer ‘live’ bewonderen. Niet zonder enige

trots: “Hij is al twee keer kampioen geworden

met F1 en E3. Als vader hoop je toch stiekem

dat hij als-ie groot is z’n kunsten op het

hoofdveld kan laten zien. Misschien heeft hij

wél de genen van mijn opa Huig van der Waal

die al op z’n 16e in het eerste speelde.

Ik ken hém als voetballer alleen van op de

foto maar uit betrouwbare familiebronnen heb

ik vernomen dat hij óók zo’n dekselse kleine,

snelle, spits moet zijn geweest.”


RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 18


Competitieschema hoofdklasse B

4 september (1)

ASWH - Heerjansdam

GVVV - Montfoort

Kloetinge - Nieuw Lekkerland

Kozakken Boys - XerxesDZB

NSC - Rijsoord

RVVH - DTS Ede

Zwaluwen - LRC Leerdam

11 september (2)

DTS Ede - Kozakken Boys

Heerjansdam - Kloetinge

LRC Leerdam - NSC

Montfoort - RVVH

Nieuw Lekkerland - Zwaluwen

Rijsoord - GVVV

XerxesDZB - ASWH

18 september (3)

ASWH - DTS Ede

GVVV - LRC Leerdam

Kloetinge - XerxesDZB

Kozakken Boys - RVVH

NSC - Nieuw Lekkerland

Rijsoord - Montfoort

Zwaluwen - Heerjansdam

25 september (4)

DTS Ede - Kloetinge

Heerjansdam - NSC

LRC Leerdam - Rijsoord

Montfoort - Kozakken Boys

Nieuw Lekkerland - GVVV

RVVH - ASWH

XerxesDZB - Zwaluwen

2 oktober (5)

ASWH - Kozakken Boys

GVVV - Heerjansdam

Kloetinge - RVVH

LRC Leerdam - Montfoort

NSC - XerxesDZB

Rijsoord - Nieuw Lekkerland

Zwaluwen - DTS Ede

9 oktober (6)

DTS Ede - NSC

Heerjansdam - Rijsoord

Kozakken Boys - Kloetinge

Montfoort - ASWH

Nieuw Lekkerland - LRC Leerdam

RVVH - Zwaluwen

XerxesDZB - GVVV

16 oktober (7)

GVVV - DTS Ede

Kloetinge - ASWH

LRC Leerdam - Heerjansdam

Nieuw Lekkerland - Montfoort

NSC - RVVH

Rijsoord - XerxesDZB

Zwaluwen - Kozakken Boys

30 oktober (8)

ASWH - Zwaluwen

DTS Ede - Rijsoord

Heerjansdam - Nieuw Lekkerland

Kozakken Boys - NSC

Montfoort - Kloetinge

RVVH - GVVV

XerxesDZB - LRC Leerdam

6 november (9)

GVVV - Kozakken Boys

Heerjansdam - Montfoort

LRC Leerdam - DTS Ede

Nieuw Lekkerland - XerxesDZB

NSC - ASWH

Rijsoord - RVVH

Zwaluwen - Kloetinge

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 19

13 november (10)

ASWH - GVVV

DTS Ede - Nieuw Lekkerland

Kloetinge - NSC

Kozakken Boys - Rijsoord

Montfoort - Zwaluwen

RVVH - LRC Leerdam

XerxesDZB - Heerjansdam

20 november (11)

GVVV - Kloetinge

Heerjansdam - DTS Ede

LRC Leerdam - Kozakken Boys

Nieuw Lekkerland - RVVH

NSC - Zwaluwen

Rijsoord - ASWH

XerxesDZB - Montfoort

4 december (12)

ASWH - LRC Leerdam

DTS Ede - XerxesDZB

Kloetinge - Rijsoord

Kozakken Boys - Nieuw Lekkerland

NSC - Montfoort

RVVH - Heerjansdam

Zwaluwen - GVVV

11 december (13)

GVVV - NSC

Heerjansdam - Kozakken Boys

LRC Leerdam - Kloetinge

Montfoort - DTS Ede

Nieuw Lekkerland - ASWH

Rijsoord - Zwaluwen

XerxesDZB - RVVH

22 januari (14)

DTS Ede - RVVH

Heerjansdam - ASWH

LRC Leerdam - Zwaluwen

Montfoort - GVVV

Nieuw Lekkerland - Kloetinge

Rijsoord - NSC

XerxesDZB - Kozakken Boys

29 januari (15)

ASWH - XerxesDZB

GVVV - Rijsoord

Kloetinge - Heerjansdam

Kozakken Boys - DTS Ede

NSC - LRC Leerdam

RVVH - Montfoort

Zwaluwen - Nieuw Lekkerland

5 februari (16)

DTS Ede - ASWH

Heerjansdam - Zwaluwen

LRC Leerdam - GVVV

Montfoort - Rijsoord

Nieuw Lekkerland - NSC

RVVH - Kozakken Boys

XerxesDZB - Kloetinge

12 februari (17)

ASWH - RVVH

GVVV - Nieuw Lekkerland

Kloetinge - DTS Ede

Kozakken Boys - Montfoort

NSC - Heerjansdam

Rijsoord - LRC Leerdam

Zwaluwen - XerxesDZB

19 februari (18)

DTS Ede - Zwaluwen

Heerjansdam - GVVV

Kozakken Boys - ASWH

Montfoort - LRC Leerdam

Nieuw Lekkerland - Rijsoord

RVVH - Kloetinge

XerxesDZB - NSC

12 maart (19)

ASWH - Montfoort

GVVV - XerxesDZB

Kloetinge - Kozakken Boys

LRC Leerdam - Nieuw Lekkerland

NSC - DTS Ede

Rijsoord - Heerjansdam

Zwaluwen - RVVH

19 maart (20)

ASWH - Kloetinge

DTS Ede - GVVV

Heerjansdam - LRC Leerdam

Kozakken Boys - Zwaluwen

Montfoort - Nieuw Lekkerland

RVVH - NSC

XerxesDZB - Rijsoord

26 maart (21)

GVVV - RVVH

Kloetinge - Montfoort

LRC Leerdam - XerxesDZB

Nieuw Lekkerland - Heerjansdam

NSC - Kozakken Boys

Rijsoord - DTS Ede

Zwaluwen - ASWH

9 april (22)

ASWH - NSC

DTS Ede - LRC Leerdam

Kloetinge - Zwaluwen

Kozakken Boys - GVVV

Montfoort - Heerjansdam

RVVH - Rijsoord

XerxesDZB - Nieuw Lekkerland

16 april (23)

GVVV - ASWH

Heerjansdam - XerxesDZB

LRC Leerdam - RVVH

Nieuw Lekkerland - DTS Ede

NSC - Kloetinge

Rijsoord - Kozakken Boys

Zwaluwen - Montfoort

23 april (24)

ASWH - Rijsoord

DTS Ede - Heerjansdam

Kloetinge - GVVV

Kozakken Boys - LRC Leerdam

Montfoort - XerxesDZB

RVVH - Nieuw Lekkerland

Zwaluwen - NSC

7 mei (25)

GVVV - Zwaluwen

Heerjansdam - RVVH

LRC Leerdam - ASWH

Montfoort - NSC

Nieuw Lekkerland - Kozakken Boys

Rijsoord - Kloetinge

XerxesDZB - DTS Ede

14 mei (26)

ASWH - Nieuw Lekkerland

DTS Ede - Montfoort

Kloetinge - LRC Leerdam

Kozakken Boys - Heerjansdam

NSC - GVVV

RVVH - XerxesDZB

Zwaluwen - Rijsoord


RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 20


Opa gaat naar zijn kleinzoon kijken

‘Dat is mijn kleinzoon, die kleine daar’, wees de man naast me met

iets van trots, ‘hij kan leuk voetballen dus lijkt hij helemaal niet op

mij.’ Ik stond naast een man van ongeveer mijn leeftijd naar een

wedstrijd van een pupillenelftal te kijken. ‘Hij kwam afgelopen week

naar me toe en zei; “Opa, kom je zaterdag kijken? We spelen een

belangrijke wedstrijd tegen de koploper.” Ik zeg: ‘Natuurlijk kom ik.

Wat speel je?’’ ‘‘Mid mid, opa.’’ ‘‘Mid mid?’’,

zeg ik, ‘‘wat is dat nou weer? Weet je zeker dat

je op voetballen zit? Ik heb nog nooit van mid

mid gehoord. Wij hadden vroeger verdedigers,

middenvelders en aanvallers. En ook nog een

keeper, en daar deden we het mee.’’ Ik zag hoe

enthousiast ze met z’n twintigen soms in veel

te grote broeken achter de bal aan draafden.

Op een paaltje vlak naast hem stond een leeg

colablikje, een klein eindje verder hing een

reclamebord waar iemand een gat in getrapt

had. Hij keek naar het blikje, pakte het op en

gooide het twee meter verder in een kliko. ‘Je

vraagt je wel eens af waar het fout gegaan is

met de maatschappij waarin wij leven’, zei hij

mistroostig. ‘Iedereen doet waar ‘ie zelf zin in

heeft, rotzooi wordt niet opgeruimd en als je er

iets van zegt kun je nog een grote bek krijgen

ook. En dan heb je nog geluk.’ Ik zweeg, ja,

wat moest ik daar nou op zeggen? ‘Neem nou

zo’n blikje. Kleine moeite om dat in die kliko te

doen, maar het gebeurt meestal niet. Ik heb

mijn kinderen altijd geleerd om hun troep op

te ruimen.’ Verder langs de lijn schreeuwde

een vader gehuld in het veel te kleine shirt

van een voormalige topclub uit de eredivisie

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 21

een scheldwoord dat in geen enkel fatsoenlijk

woordenboek voorkomt naar de scheidsrechter

en stak zijn middelvinger op. ‘Kijk, dat is de

vader van een van die voetballertjes. Vind je

het dan gek dat die kinderen denken dat zoiets

normaal is?’ Ik kon het alleen maar met hem

eens zijn. ‘Toen mijn zoon hier voetbalde stond

ik ook elke zaterdag langs de lijn of reed ik het

elftalletje naar een uitwedstrijd toe. Heerlijk

als je die knulletjes achter je hoorde keten

en zenuwachtig praten over de wedstrijd. In

de rust een beetje opscheppen in de kantine

tegen de andere vaders omdat sommigen toch

denken de tweede Cruijff of Ban Basten in huis

te hebben. En als er een van die gassies een

overtreding beging riep je dat hij dat niet moest

doen. Na afloop gaf je de scheidsrechter een

hand en de jongens zeiden eerbiedig ‘mijnheer’

tegen hem. Tegenwoordig roepen ze bij het

minste of geringste ‘scheids’ of nog veel erger.

Ik kan me nog herinneren dat de legendarische

trainer Rinus Michels hier op het sportpark

geweest is toen Cees Steketee, inderdaad; de

vader van Leon, zijn 250ste wedstrijd speelde.

Rinus was de man van de uitspraak ’voetbal is

oorlog.’

Dat had hij beter niet kunnen zeggen, dat

bracht sommige mensen toch op een niet

zo fijn idee.’ Ik bromde instemmend, ook ik

had eens twee voetballende zonen. Weet u

nog hoe honend iedereen moest lachen toen

Balkenende met zijn ‘normen en waarden’

kwam? Stel je voor, normen en waarden;

spruitjeslucht, poldermentaliteit, Nederland

op zijn smalst, bemoei je met je eigen zaken,

terug naar de jaren dertig, riep iedereen. Nou,

we zien waar het op uitgelopen is. Regels,

mijnheer, daar hebben wij behoefte aan zodat

iedereen weet wat hij of zij wel of niet kan

doen, want dat weten veel mensen kennelijk

niet meer. Stel je voor, voetballen zonder

spelregels, nou, dat zou een mooi zootje

worden. Ik denk dat geen enkele wedstrijd

de negentigste minuut zou halen. Eén van

de manieren om discipline aan te leren is in

een teamsport zoals voetballen.’ ‘Ik hoorde

net dat ze hier bij RVVH’, en hij knikte met

zijn hoofd richting kantine, ‘dat ze bij deze

vereniging een normen en waarden statuut,

een soort Tien Geboden voor de leden, ouders

en toeschouwers hebben opgesteld. Het zijn

het er alleen meer dan tien omdat in de Tien

Geboden onder andere niet staat dat je je

kleedkamer niet moet vernielen of dat je met

je voetbalschoenen aan de kantine niet in mag.

Het is jammer dat het nodig is maar wel een

goed initiatief. Dan weet iedereen waar hij of zij

zich aan te houden heeft want kennelijk komt

zoiets niet bij iedereen over.’ Ik knikte dat ik

hem begreep. De scheidsrechter floot voor het

einde van de wedstrijd, de spelertjes gaven

elkaar een hand en liepen vrolijk kletsend van

het veld af. ‘Zo kan het dus ook’ mompelde hij

en hij slofte weg.

Teun Rijsdijk


MEER SFEER IN UW INTERIEUR?

DAN IS SOPHIE’S CHOICE OOK UW KEUS

Sophie’s Choice HOME DECORATION is dé zaak van Ridderkerk als het om het

verfraaien van uw woning gaat. U vindt er in een huiselijke omgeving sfeervolle

arti kelen en steeds wisselende accessoires. Sophie speelt in op de verschillende

seizoenen en heeft arti kelen en leuke cadeaus in alle prijsklassen! Klein

meubelen, spiegels, lampen, kaarsen, glaswerk, servies, kussens, zelf gemaakte

en dus unieke decorati es en (kunst) bloemstukjes, het is allemaal te vinden

bij Sophie’s Choice. Dus wilt u ook meer sfeer in uw interieur, kom dan gezellig

woonideeën opdoen bij Sophie’s Choice. De koffi e staat klaar!

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 22

BETAALBARE

KUNST

Ramen, deuren, schuifpuien,

kozijnen, vouwwanden, balkonbeglazing,

dakkapellen, hout, hardglazen deuren en

serres. In kunststof en aluminium, keuze uit vele

kleuren, altijd op maat vervaardigd.

En door vaklieden geplaatst.

Kortom:

een verstandige investering

in uw huis!

Sint Jorisplein 51

2981 GC Ridderkerk

T: 0180 465000

M: 06 12922578

E: sophieversloot@gmail.com

Openingsti jden:

Woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur.

Bezoek onze showroom

(na telefonische afspraak).

Openingstijden showroom:

maandag t/m vrijdag

van 13.00 tot 17.00 uur.

zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.

Voorzand 36, 2984 BH Ridderkerk

T: 0180 434055, of 0180 432385

E: info@vmr-geveltechniek.nl

I: www.vmr-geveltechniek.nl

VMR_RVVH_Halve.indd 1 28-8-09 12:15


Sponsoren

AA-LI Entertainment

ABN Amro Bank N.V.

Akomar Shipping B.V.

Alpomat B.V.

Alstom Transport B.V.

ArcelorMittal Staalhandel B.V.

ATK Grootkeukentechnieken B.V.

Atrium Makelaardij o.g

Ballast Nedam

B & F Reclamedruk B.V.

Bijdorp Notariskantoor

BIS Industrial Services

De Bondt Grafimedia Communicatie B.V.

Brinkman, Drukkerij BV

Broekmans Installatiebedrijf BV

Café “van Ouds” Havenzicht

Care Schadeservice Ridderkerk

Carisma Car Center

Auto Carma B.V.

Cindro Decontaminatiemiddelen

Coenen B.V.

Conmeij B.V.

Constant B.V. Uitzendbureau

Controco Expeditie-controlebedrijf B.V.

Coopra Buis B.V.

Dolfijn Reisbureau

Adviesburo Docter B.V.

Driel Accountants, van

Hout- en bouwprod. Van Drimmelen

Dugong Holding B.V.

Elektro ’84 B.V.

Fabory Centre Ridderkerk

Flynth Adviseurs en Accountants B.V.

Autobedr. Jer. De Fonkert BV

Fraanje Woningen B.V.

Frenoflex B.V.

Assurantiekantoor C.M. Gaal

Gäde B.V.

L. van Gelder Groente & Fruit

GMB-Lbs Infra B.V.

Van de Graaf & Meeusen watertransport B.V.

C. Groenenboom B.V.

Vishandel van de Groep B.V.

De Groot Installatiegroep B.V.

Haitsma Geschenkenhuis

Hartman Schilderbedrijf B.V.

Hartman Uitzendbureau B.V.

HDO Dakbedekkingen B.V.

Heineken Brouwerijen Zuid-Holland

Heras Ridderkerk

Holland Ridderkerk

J. van Huizen groenvoorzieningen B.V.

Indoor Paintball Rotterdam

ING

Intermarc International Marketing of Chemicals

Mr. Th. A.M. Jansen

Netwerk Notarissen

Electrotechnisch Installatieburo de Jong

JV Reklame B.V.

JW Bemiddeling

Kieboom Dakbedekking

Boekbinderij H. Kok B.V.

De Koning Advocaten

De Koning Repro B.V.

Kreko Dordrecht

Het juweliershuis Krul

Automobielbedrijf van Kwawegen B.V.

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 23

Lagestee Metselwerken B.V.

Foodshop Life-Line

Maison Blanche

Mannessen Service Centre

Havenservice v/d Meer B.V.

D.W.H. Neijenesch B.V.

Nima Installatietechniek B.V.

De Noorde Interieur & Projekt

Nooteboom Autolease en Verhuur

Van Noppen Chocolade atelier

Ten oever en stierman

Garagebedrijf van Oorschot

OPDR Netherlands Agencies

Ortgiess Group B.V.

Den Otter Kantoorpartners

Den Otter Verhuizingen

Pakor Bouwspec.

Bouwchemie B.V.

E. Papavoine Beheer B.V.

PB Travel B.V.

B.V. v/h van Pelt & Schreijer

Petroval Bunker International

Podiamed Vakgroothandel

Rabobank Midden IJsselmonde

Renes B.V.

Reyerbos Sport Center

Ringelberg Busverhuur

Rijnmond Business

Rokla Trading B.V.

Romaro Schoonmaak-bedrijven B.V.

Rotterdam Short Sea Terminals B.V.

Roxy’s Hair en Body Care

Sani Dump

Scheffer Drukkerij B.V.

Seaside Promotion Gifts

Sierat Administratiekantoor

Slagerij Gelderblom-Vlietplein

’t Sorgh en Huis B.V.

Sport 2000

van Splunder aannemings-maatschappij B.V.

van Splunder Autobedrijf B.V.

Wijnhandel-Slijterij Cor & Ina v.d. Staaij

Tamoil Nederland B.V.

Ten Oever & Stierman

Trelleborg Bakker B.V.

Twin Sign

Velthuizen Schroevenfabriek

Gebr. Vermeer Sloopwerken

Vriesveem Wibaco B.V.

VMR Ridderkerk B.V.

Van Vugt Dakbedekkingsbedrijf B.V.

Bloemisterij J. v.d. Waal & Zn

Waterstad Logistic Services

Wilbert Trading B.V.

Van Wingerden Keukens

Van Wingerden Administratiekantoor

Woonvisie Ridderkerk

Gebr. v.d. Wulp B.V

Van Wijnen West B.V.

A. van Wijnen Zeevishandel

Xebius Grafisch Bedrijf

Your Test Professionals

Yu Fong Chinees Restaurant

Z-press Sport & Media

Zon & Beautycenter Ridderkerk

Vrienden van RVVH

ZO Media & Communicatie


FCL FCL Marine Marine Agencies Agencies

afl evering Volvo’s

Op donderdag 1 april werden door Mobility Centre Volvo liefst 16 wagens geleverd aan het Ridderkerkse bedrijf

FCL Marine Agencies. FCL is gespecialiseerd in het vervoer van containers op schepen naar en van de Verenigde

Staten van Amerika.

Omdat Omdat er er nu nu bij bij het het zakelijk zakelijk verkeer verkeer gebruik gebruik werd werd gemaakt gemaakt van van

verschillende verschillende merken, merken, wilde wilde FCL FCL graag graag naar naar één één merk. merk. Daarbij Daarbij sprak sprak

Volvo Volvo milieutechnisch milieutechnisch en en qua qua veiligheid veiligheid zeer zeer aan, aan, net net als als het het model model

C30, C30, waarvan waarvan er er negen negen werden werden afgenomen. afgenomen. De De andere andere benodigde benodigde

types, types, de de V50, V50, de de C70 C70 en en de de XC60, XC60, waren waren ook ook aanwezig. aanwezig. Omdat Omdat FCL FCL Marine Marine Agencies Agencies BV BV

het het totaalplan totaalplan klopte, klopte, dus dus ook ook op op het het gebied gebied van van inruil, inruil, service service en en Keurmeesterstraat 26

onderhoud, onderhoud, was was de de keuze keuze voor voor Mobility Mobility Centre Centre Volvo Volvo dus dus een een 2984 BA Ridderkerk

logische. logische. Met Met taart taart en en champagne champagne werd werd er er geproost geproost op op een een mooie mooie

toekomst toekomst en en samenwerking. samenwerking. De De medewerkers medewerkers van van FCL FCL hebben hebben T: 0180-440055

I: www.fclmarine.nl

gekozen kozen voor voor een een rustige rustige uitstraling, uitstraling, met met uitzondering uitzondering van van één één wagen. wagen.

Verwen eens

iemand met

een kadobon

voor een

schoonheidsbehandeling

s c h o o n h e i d s s a l o n

Deze Deze rijdt rijdt voor voor Fitsz Fitsz meer meer automatisering automatisering BV BV en en moet moet bewust bewust opvallen opvallen

Dit Dit model model is is daarom daarom ruim ruim bestickerd. bestickerd. Benieuwd Benieuwd wat wat FCL FCL Marine Marine

Agencies Agencies voor voor uw uw bedrijf bedrijf kan kan betekenen? betekenen? Bezoek Bezoek dan dan eens eens de de website. website.

Zevende Netwerkavond Ridderkerk

Fitsz meer automatisering BV

Keurmeesterstraat 26

2984 BA Ridderkerk

T: 0180-440066

I: www.fi tsz.nl

sfeervol en geslaagd

Een torenhoge bouwkraan met enorme Nederlandse vlag, een heuse rode loper, persoonlijk

ontvangst, bruisende champagne, smakelijke hapjes, een catwalk met schitterende, trendy, mode-

De zevende netwerkavond in Ridderkerk is dan ook opnieuw een groot succes geweest. Bijgaand een

sfeervolle impressie.

presentaties, livemuziek, bedrijven die zich op bijzondere wijze presenteerden en …. heel veel bezoekers.

De netwerkavond is op dinsdag 30 maart jl. gehouden bij

locatie ‘Het Plein’ in Ridderkerk. Van heinde en verre was deze al te

herkennen door een ludieke actie van organisator van het eerste

uur en inspirator Boro Brandl. Hij had er namelijk voor gezorgd dat

er een enorme, hoge bouwkraan, met Nederlandse vlag, bij ‘Het

Plein’ geplaatst was. De vlag waaide trots, op vele meters hoogte,

boven ‘Het Plein’. In heel Ridderkerk was het deze avond te zien:

‘This is the place to be’.

Burgemeester

Een zichtbaar, gastvrij ontvangst voor de vele gasten. De rode loper

was uitgerold en schitterende modellen van Volvo waren buiten

opgesteld. Bij binnenkomst kregen de gasten een glaasje bruisende

editie 06 | juli 2010 � 45

NNRR NR N

bubbels aangeboden. De avond is geopend door onder meer de

burgemeester van Ridderkerk en ook Boro Brandl en Paul Tilleman

van ABN AMRO hebben de gasten welkom geheten. De gehele

avond is aan elkaar gepraat door publieksentertainer Sander Janson.

Modefl itsen op de catwalk, zijn afgewisseld met livemuziek en

andere activiteiten. Maar: er is bovenal enorm veel genetwerkt.

Business-to-business

Boro: “Het draait erom dat ondernemers succesvol zaken met

elkaar doen. Het is belangrijk om naar bedrijven om ons heen te

kijken, weten waar ze zich mee bezig houden en of ze met elkaar

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 24

zaken zaken doen, doen, of of elkaar elkaar de de handel handel gunnen. gunnen. Oftewel Oftewel business-tobusiness-to-

Inmiddels Inmiddels is is dit dit event event uitgegroeid uitgegroeid tot tot een een jaarlijks jaarlijks terugkerende

terugkerende

businessbusiness denken.” denken.” Vanuit Vanuit deze deze gedachte gedachte is Boro Boro Brandl, Brandl, zeven zeven jaar jaar traditie. traditie. Boro: Boro: “De “De groei groei zit nog nog steeds steeds in het het feit feit dat dat nieuwe nieuwe partijen partijen

geleden, geleden, de de netwerkavond netwerkavond gestart. gestart. Het Het doel: doel: ABN ABN AMRO AMRO relaties relaties zich zich op op eigen eigen initiatief initiatief aanmelden.” aanmelden.” Dat Dat is ook ook niet niet verwonderlijk

verwonderlijk

bij elkaar elkaar brengen, brengen, wederzijds wederzijds introduceren introduceren met met het het idee idee dat dat men men te noemen. noemen. Want: Want: vanaf vanaf het het begin begin tot tot het het eind eind is de de netwerkavond

netwerkavond

zaken zaken met met elkaar elkaar gaat gaat doen. doen. ABN ABN AMRO AMRO is niet niet voor voor niets niets een een bank bank perfect perfect georganiseerd.

georganiseerd.

die die méér méér wil wil betekenen betekenen voor voor haar haar klanten. klanten.

Gadgets Gadgets

Traditie

Boro Boro Brandl Brandl organiseert organiseert de avond avond in samenwerking samenwerking met met relaties relaties hebben hebben zichtbaar zichtbaar genoten genoten en er is volop volop genetwerkt. genetwerkt. En: En: daar daar gaat gaat

zoals zoals onder onder meer meer Jeffrey Jeffrey Stubbs Stubbs van van Jewel Jewel Trend Trend en Willem Willem Smit Smit het het om. om. Na Na afl oop oop heeft heeft iedereen iedereen nog nog een een mooie mooie goodiebag, goodiebag, gevuld gevuld

van van Smit Smit Mode. Mode. De De eerste eerste netwerkavond netwerkavond in 2003 2003 werd werd destijds destijds

bezocht bezocht door door 21 relaties. relaties. Inmiddels Inmiddels zijn zijn dit er ruim ruim vierhonderd.

vierhonderd. De De organisatie organisatie kan kan met met trots trots terugkijken terugkijken op op een een geslaagd geslaagd event! event!

De De netwerkavond netwerkavond is mede mede mogelijk mogelijk gemaakt gemaakt door: door:

editie 06 | juli 2010

Jewel Trend

Burgemeester Hulman

liep stage bij Jewel Trend

in dit nummer:

TYPE 2 SOLUTIONS Verhuist uw data met zorg

RUNGIS Horecagroothandel met passie voor groente en fruit

TRANSPORT ARIE KREUK Landelijke erkenning

RKB Een bijzonder bedrijf in Ridderkerk

OPMEER ISOLATIE Is al jaren een begrip

De De avond avond is is dan dan ook ook opnieuw opnieuw een een groot groot succes succes geweest. geweest. De De gasten gasten

met met leuke leuke en en bijzondere bijzondere gadgets, gadgets, in in ontvangst ontvangst mogen mogen nemen. nemen. Kortom: Kortom:

MOBILITY CENTRE VOLVO

P&R Publishing bv

Het Het magazine magazine voor voor ondernemers ondernemers in in Ridderkerk Ridderkerk

8� editie 06 | juli 2010

editie 06 | juli 2010 � 9

Judith van Koeveringe

Steur 90 2986 SK Ridderkerk

T 06 133 219 99 www.sensesbeauty.nl

Het magazine voor ondernemers in Ridderkerk

Het magazine voor ondernemers in Ridderkerk

Interesse in een gratis

Bedrijfsreportage?

Neem contact op met

P&R Publishing:

T: 0180-610 914

E: r.debondt@de-bondt.nl


Balsponsoren Heren 1

XerxesDZB Rotterdam

1904

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 25

4 september 2010: RVVH – DTS ‘35

Balsponsoren:

B &F Reklamedruk B.V., Benjamin Martha, Theo de Boon, Germain Akkermans en Restaurant Sint Joris

25 september 2010: RVVH – ASWH

Balsponsoren:

ING Bank, voorjehuis.nl, Van Noppen Chocolade Atelier, Xebius Grafisch Bedrijf en Frenoflex B.V.

9 oktober 2010: RVVH – Zwaluwen

Balsponsoren:

Ton van Mastrigt, Robert Kooiman, AA-Li Entertainment, DON Binderij B.V. en Assurantiekantoor C.M.Gaal

30 oktober 2010: RVVH – GVVV

Balsponsoren:

Podiamed Vakgroothandel B.V., Leon Steketee, Van Noppen Chocolade Atelier, A.C. Huizer Dakbedekking en Sport 2000

13 november 2010: RVVH – LRC Leerdam

Balsponsoren:

Adviesburo H. Dokter, Constant Uitzendburo B.V., www.progesfotografie.nl, UNIT 45 en Roteb Reinigingsdiensten

4 december 2010: RVVH – Heerjansdam

Balsponsoren:

Wibaco Vriesveem B.V., Ridderkerks zonweringsbedrijf, Fraanje Woningen B.V., Ohio Music B.V. en ’t Sorgh & Huis B.V.

29 januari 2011: RVVH – Montfoort

Balsponsoren:

Podiamed Vakgroothandel B.V., Van Kooten Schilders, Installatie- en Klusbedrijf Rody, Care Schade Service

en AA-Li Schoonmaak

5 februari 2011: RVVH – Kozakken Boys

Balsponsoren:

ING Bank, Intermarc B.V., 2Connect B.V., ’t Sorgh en Huis B.V., Novitrans Bevrachting

19 februari 2011: RVVH – Kloetinge

Balsponsoren:

ABN Amro Bank, Akomar Shipping B.V., H. Kok Binderij B.V., Superspazz Booking Agency en Holland Ridderkerk

19 maart 2011: RVVH – NSC

Balsponsoren:

Podiamed Vakgroothandel B.V., Wim Kooiman, Frank Karreman, Nima Installatietechniek B.V. en Velthuizen Schroevenfabriek

9 april 2011: RVVH – Rijsoord

Balsponsoren:

Twinsign Reklamedruk, Comdaq Agricommodities B.V., Van Noppen Chocolade Atelier, Leen Blom (De Spil)

en De Schouw Schoonmaakbedrijf

23 april 2011: RVVH – Nieuw-Lekkerland

Balsponsoren:

R. de Bondt Holding B.V., Brian Pinas, Etienne Shew-Atjon, Neijenesch Gereedschappen en Van Kooten Schilders

14 mei 2011: RVVH – Xerxes DZB

Balsponsoren:

Arie Damsma, Dave de Vos, Teamleiders RVVH 1, ‘t Sorgh en Huis B.V. en L. van Gelder B.V.


Even voorstellen: A-selectie

Jacco de Ligt

Lucien Seymor

Romario Kortzorg

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 26

Jeroen Kloosterman

Jordy van Dam

Micha Moerenhout

Danny Spelde

Dino Rodriguez de Pina

Leon Steketee

Mounir El Ouazizi

Germaine Akkermans

Dave de Vos


Ruben Barends Frank Karreman

Frank Stienstra

Roy Weber Benjamin Martha

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 27

Etienne Shew-Atjon

Brian Pinas Wessel de Jager

Giovanni Franken

Ruperto Dorothea

Robert Kooiman Wilco Oudenaerden


Het idee is dat

dromen een kans

krijgen.

Rabobank is de bank van de Nederlandse sport.

We brengen sporters en supporters bij elkaar.

En we helpen talent graag om te scoren en

om hun dromen te verwezenlijken.

Want succes begint bij de start. Dat is het idee.

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

www.rabobank.nl/rmij

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 28

De Rabobank sponsort Ridderkerkse

voetbalvereniging Hercules.

Rabobank. Een bank met ideeën.


Even voorstellen: Begeleiding A-Selectie

John Bos

Keeperstrainer

Theo de Boon

Trainer

Ton van Prooijen

Teammanager

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 29

Ben Pot

Fysiotherapeut / Verzorger

Milko Pieren

Assistent trainer

Arie Vlasblom

Teamleider

Arie v.d. Steen

Verzorger

Yurtcan Kayis

Assistent trainer

Han van Loon

Teamleider

Jeroen Achterberg

Assistent scheidsrechter


Groepsfoto A-selectie 2010-2011 Thuis tenue


Groepsfoto A-selectie 2010-2011 Uit tenue


Even voorstellen: B-selectie

Jeroen Kloosterman

Mark Kerkhoven

Niels Cremer

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 32

Brandon Konneman

Ruchenne Franca

Robin de Koning

Paul vd Kooij

Angelo Semil

Azief Jahangir

Glenn Godvliet

Kevin Berk

Wesley Sturrus


Giovanni Kalpoe

Henk van der Ent

Trainer

Technische commissie

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 33

Alex Rekondie Ali Mobayen

Arthur Kerkhoven

Assistent Trainer

John Achterberg

Assistent Scheidsrechter

Van links naar rechts: Arie Damsma (Hoofd Technische Commissie), Henk Sterkenburg (Analist + Scouting),

Erik van der Sluis (Analist + Scouting), Ton van Mastrigt (Teamleider Heren 3 + Scouting)

Ger Bos

Teammanager


op diverse fotoproducten

24 UURS

VERZENDING!

of afhalen in H.I.Ambacht

Fabory Meer zekerheid, is uw betrouwbare gemak en specialist. winst,

dankzij FABORY Ridderkerk!

Onze

Wat te

grondige

doen als

marktkennis

u snel een bepaald

en ons

vermogen boutje of moertje om in te nodig spelen heeft op om de

dynamiek uw klus te in klaren? de markt maken ons tot

Of uw gereedschap functioneert

onbetwiste

niet optimaal

professionals

meer, maar

in

u

kwaliteit

moet

en aan service. de slag? We FABORY stellen alles helpt in het u snel werk

om weer ú aan zo succesvol het werk mogelij en voorkomt k te laten

vertraging bij uw projecten en


werkzaamheden.

n. Daarom delen

Een

we graag

bezoek

proactief

aan

onze de FABORY kennis shop en ervaring. is altijd Dat de moeite maakt

ons waard.

echte Masters in Fasteners!

Fabory Ridderkerk Ridderkerk

Wolweverstraat 35 35

2984 CE CE Ridderkerk

Tel: 078-652 0181 - 46 61 33 50 70

Fax: 078-652 0181 - 46 61 34 50 79

Mail: ridderkerk@fabory.com

www.fabory.com

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 34

Maak eenvoudig je eigen fotoboek.

Download snel de Gratis sowtware op

www.printmijnfotos.nl

RVVH AKTIE

GRATIS Pocket fotoboek

bij uw bestelling

actiecode:

RVVH2010


RVVH toonaangevend

in de regio op gebied

van Damesvoetbal

Een nieuw seizoen en alweer een nieuw begin! Het seizoen 2009-

2010 werd afgesloten met op prestatief gebied voldoende resultaten,

hoewel dames 1 vooraf hoger ingeschat werd dan een 7e plaats in

de landelijke Hoofdklasse. Het kampioenschap van dames 2 in de 2e

klasse was daarentegen boven verwachting en dat betekent dat RVVH

voor het eerst in haar bestaan met 2 damesteams op het hoogste

niveau kan acteren in het seizoen 2010-2011; zowel de landelijke

Hoofdklasse als 1e klasse. Slechts 8 verenigingen in Nederland

kunnen dat zeggen. Tel daarbij op dat het 3e dameselftal zich heeft

weten te handhaven in de 3e klasse, en het is helder dat RVVH

toonaangevend is in de regio Rijnmond als het gaat om het prestatief

damesvoetbal.

We kunnen en willen niet verbloemen dat in

communicatief opzicht niet alles goed gegaan

is het afgelopen seizoen, wat tot gevolg heeft

gehad dat een deel van de eerste selectie de

keuze heeft gemaakt elders te gaan voetballen.

Een aderlating, maar gelukkig zijn we in staat

gebleken 3 dameselftallen te behouden. Het

heeft wel tot gevolg dat de doelstellingen voor

het nieuwe seizoen helder zijn; behoud van het

huidige niveau van de 3 teams.Organisatorisch

is er goed nieuws te melden omdat de

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 35

damescommissie fors is uitgebreid. Met name

de vertegenwoordiging vanuit de damesteams

in de personen van Annelies Kampstra, Malu

Verhagen en Andrea Rodriguez moet er voor

zorgen dat communicatie van en naar de teams

optimaal is. We zijn er dan ook van overtuigd

dat de terugval in ledenaantal een tijdelijke is.

Roderik van Zevenbergen (37, Hellevoetsluis) is

de nieuwe hoofdtrainer van de damesafdeling

en hij zal samen met Frans Coehoorn en

Annelies Kampstra verantwoordelijk zijn voor

het reilen en zeilen van het vlaggenschip van

de damesafdeling. Als voormalig speler van

Rozenburg en Nieuwenhoorn 1, trainer van

Nieuwenhoorn 2, assistent bij Nieuwenhoorn

1 en Hoofd Jeugdopleidingen bij WFB heeft

hij voldoende achtergrond. Roderik is erg

enthousiast en heeft veel zin in zijn eerste klus

als hoofdtrainer dames op hoog niveau. De

trainersstaf is overigens op behoorlijk niveau

gekomen, inmiddels zijn er 5 gediplomeerde

trainers bij de 3 dameselftallen. Ook het

aankomend seizoen is De Bondt grafimedia de

hoofdsponsor van de damesafdeling. Voor deze

steun danken wij De Bondt, zonder sponsoring

is damesvoetbal op het hoogste niveau niet

mogelijk!

Op deze plaats mag niet onvermeld blijven dat

we afscheid hebben genomen van Kees Gaal

als lid van de damescommissie. Na 27 jaar

investeren in de afdeling heeft Kees besloten

afstand te nemen en plaats te maken voor

andere mensen en inzichten. Zonder Kees was

de damesafdeling nooit gekomen waar het

nu staat, waarvoor zeer veel dank! Wij zijn blij

dat Kees Gaal zowel als supporter als sponsor

(Gaal Assurantiën) aan RVVH verbonden blijft.

Voor wat betreft het afgelopen seizoen had

de damescommissie zich ten doel gesteld

om de dames/meisjes afdeling meer in

de vereniging te integreren. Dit was mede

ingegeven door het feit dat meisjes die nieuw

als pupil binnenkomen bij jongens van dezelfde

leeftijd worden ingedeeld. Voor het nieuwe

seizoen wordt de meisjesafdeling, MB1 en

MB2, opgenomen binnen de jeugdafdeling van

RVVH. Dit heeft als voordeel dat de trainers en

begeleiders van deze teams gebruik kunnen

maken van de faciliteiten en infrastructuur

binnen de jeugdafdeling van RVVH. Ten

tweede kan hopelijk beter gecommuniceerd

worden met en over de meiden die in de

jongenselftallen spelen, om te zien wat voor

hun persoonlijke ontwikkeling beter is. Tot

slot; het komende seizoen willen we starten

met de introductie van een speelsters opvolg

systeem (het SoS). Het doel daarvan is het in

beeld brengen van het speelsters potentieel

en, op termijn, aan de hand daarvan trainingen

aanbieden om de mogelijkheden van

individuele speelsters gedurende het seizoen te

verbeteren. Verder zal bekeken worden of de

mogelijkheden tot een voetbalschool specifiek

voor meisjes een realistische optie is bij RVVH.

Wij wensen iedereen veel voetbalplezier in het

seizoen 2010-2011.

De damescommissie


Even voorstellen dames RVVH 1

Marieke de Groot

Lisa Slob

Jiona van de Werp

Chamba Rimon Esther de Bruijn

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 36

Lindsay Blomaard

Kirsten van den Berg

Nancy Loth

Daphne Verwater

Melissa van den Berg

Veronique Versaevel

Malu Verhagen

Manuela Grootenboer Priscilla de Bil

Linda Los Rochella Becker


Kimberley Riedijk

Kirsten Ong

Frans Coehoorn

Assistent/Keeperstrainer

Jean-Pierre Mortier

Verzorger

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 37

Carlinn de Bruijne

Kees Stentler

Assistent Scheidsrechter

Annelies Kampstra

Teammanager

Cindy Smith

Roderik van Zevenbergen

Hoofdtrainer

Annemiek Stentler

Speaker

Denise Coehoorn

Willem Grootenboer

Hersteltrainer

Hans Schelvis

Trainer Dames 2 / Coördinator


Hoofdsponsor RVVH Dames 1

De Bondt grafimedia communicatie bv | Arnhemseweg 2-6, Postbus 2006 - 2990 DA Barendrecht

Telefoon: 0180 641380 | Fax: 0180 611734 | E-mail: info@de-bondt.nl | Website: www.de-bondt.nl

marketingcommunicatie | concept en vormgeving

grafische dienstverlening | voorraadbeheer | mailingen

“Elke dinsdag

koopavond”

Daar teken je voor.

Iedere dinsdag (op afspraak)

open van 19.00 - 21.00 uur.

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht T (0180) 556 735

F (0180) 556 298 | info@notbar.nl | www.notbar.nl

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 38

najaarsactie nu tot

25% KOrtinG

op alle huismerk raamdecoratie

en buitenzonwering

Oberonweg 262 | Spijkenisse | T 0181 63 33 33

Vlietplein 239 | Ridderkerk | T 0180 49 73 56

info@fegalux.nl | www.fegalux.nl


Groepsfoto Dames 1 2010-2011


RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 40

VERZEKERINGEN

Zalm 17, 2986 PC Ridderkerk • Telefoon 0180 - 426 497

Wij wensen

een sportief en

succesvol seizoen toe!

Mobiel: 06-22394712 Email: gaalassurantie@hetnet.nl

VERZEKERINGEN

Zalm 17, 2986 PC Ridderkerk • Telefoon 0180 - 426 497


Balsponsoren Dames 1

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 41

4 september 2010: RVVH - Ste.Do.Co da 1

Balsponsoren:

Dhr. M. Papavoine, Dhr. H. Schouwenburg / Dhr. D. de Ruiter, Dhr. K. van der Plaat

18 september 2010: RVVH - Reiger Boys da 1

Balsponsoren:

Vrienden van RVVH, Cockies Haarsjoppie - Ridderkerk, Rabobank

2 oktober 2010: RVVH - Ter Leede da 1

Balsponsoren:

Akomar Shipping - Ridderkerk, Anaco&Greeve International BV - Poeldijk, Fam. W. Grootenboer

16 oktober 2010: RVVH - Be Quick ‘28 da 1

Balsponsoren:

Garage De Brug - Rotterdam, Dhr. K. van der Plaat, Sierat Administratiekantoor - Ridderkerk

6 november 2010: RVVH - Oranje Nassau da 1

Balsponsoren:

TopMovers Verhuizingen - Spijkenisse, Slagerij De Scharrelspecialist - H.I. Ambacht, Vrienden van RVVH

20 november 2010: RVVH - ‘t Zand da 1

Balsponsoren:

Synarchis Adviesgroep - Hardinxveld Giessendam, ‘t Sorgh en Huis - Ridderkerk, Dhr. M. Papavoine

11 december 2010: RVVH - ATC ‘65 da1

Balsponsoren:

Vrienden van RVVH, Sierat Administratiekantoor - Ridderkerk, Constant Uitzendbureau

26 februari 2010: RVVH - RKTSV da 1

Balsponsoren:

Dhr. K. van der Plaat, Fam. C.J. Stentler - Rotterdam, Autoschade Alderliesten - Ridderkerk

19 maart 2010: RVVH - Saestum da 1

Balsponsoren:

Unitrade Holland BV - Poeldijk, SaniDump Rotterdam / Dhr.M. Papavoine, Los Honda Autobedrijf - Ridderkerk

9 april 2010: RVVH - Fortuna Wormerveer da 1

Balsponsoren:

Anaco & Greeve International - Poeldijk, Dhr. K. van der Plaat, Schouwenburg Optiek - Rotterdam Beverwaard

23 april 2010: RVVH - RCL da 1

Balsponsoren:

HasTa Training en Advies - Zuidland, Assurantiekantoor C.M.Gaal - Ridderkerk, Dhr. M.Papavoine / Vrienden van RVVH


Puppieskamp / WK Dorp

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 42


Jeugdscheidsrechters

Nieuwe scheidsrechters

generatie bij RVVH

Scheidsrechters zijn op zaterdag meestal schaars en zo ook bij RVVH. Daarom heeft de jeugdcommissie,

met als initiator Wessel Dekker, in samenwerking met de KNVB een pupillenscheidsrechter cursus

georganiseerd. Afgelopen winter was het zover en kon met 20 deelnemers om 09.00 “afgetrapt” worden.

Het ochtendgedeelte bestond uit theorie van

het 7 tegen 7 spel van E- en F-voetballertjes.

De deelnemers kregen van de KNVB allemaal

een mooie cursusmap, fluitje, notitieboekje

en pen. De groep was zeer leergierig en er

werd goed opgelet en slimme vragen gesteld.

Omstreeks 12 uur was het tijd voor een lange

break en lunch. Voor de deelnemers werd

heerlijke, verse patat gebakken in de kantine.

Na de lunch begon het praktijkgedeelte. Een

witte kerst was de afgelopen 25 jaar niet meer

voorgekomen, maar de laatste dagen waren

toch de speelvelden bedekt met een dikke laag

sneeuw en dus onbespeelbaar. Gelukkig konden

we na overleg met SRS uitwijken naar sporthal

de Fakkel.

Extra hulptroepen werden ingevlogen, spelers

van D2 en D3, die samen met de deelnemers

een lekkere partij gingen voetballen. In het

veld 7 tegen 7 en daarnaast op de bank 6

aspirant scheidsrechters die steeds per toerbeurt

van 10 minuten de wedstrijd moest leiden.

Tijdens dit optreden werden ze beoordeeld

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 43

door de KNVB-docent. Om 16.15 uur was het

praktijkprogramma door alle 20 deelnemers

afgewerkt en na snel omkleden, vertrokken we

weer met z’n allen naar de hoofdbestuurskamer.

De KNVB-docent had goed nieuws en iedereen

was geslaagd voor deze cursus. Ze kregen

van de KNVB een certificaat en een echte

scheidsrechtersbadge. Van RVVH kreeg iedere

deelnemer een keycord met daarop zijn / haar

eigen naam en logo RVVH gedrukt en een

scheidsrechtersfluit. Na afloop nog snel een

groepsfoto maken en daarna vermoeid maar

voldaan naar huis.

RVVH is weer 20 jongens/meiden rijker met

een pupillenscheidsrechter certificaat. We hopen

dat zij een voorbeeld zijn voor anderen, zodat

die ook enthousiast worden om te gaan fluiten

en de cursus willen gaan doen! De planning

is om deze cursus opnieuw te houden in de

herfstvakantie 2010. Tevens wordt bekeken

of een juniorenscheidsrechter cursus (leiden

van C- en D-wedstrijden) mogelijk is voor

geïnteresseerde juniorenspelers.

Heb je interesse?

Mail dan naar: jeugd@rvvh.nl.

In de afgelopen maanden is het u ongetwijfeld

opgevallen dat de gekwalificeerde

pupillenscheidsrechters er duidelijk herkenbaar

bij lopen op het sportpark van RVVH. We krijgen

regelmatig complimenten van bezoekende

verenigingen voor dit initiatief. Hoofdsponsor

Van Pelt en Schreijer heeft het mogelijk

gemaakt dat voor de jeugdscheidsrechters

mooie tenues in een felle kleur geel zijn

aangeschaft. Zij zijn zo goed herkenbaar op

de velden van RVVH en dat allemaal onder

de bezielende leiding van Adrie Plaisier,

scheidsrechter coördinator.

De jeugdcommissie wil Van Pelt en Schreijer

dan ook hartelijk bedanken voor deze geste.

Hopelijk zullen alle (nieuwe) scheidsrechters

met veel plezier hun wedstrijden fluiten en

rekenen wij op de enthousiaste medewerking

van de langs-de-lijn toeschouwers.


RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 44


Even voorstellen: de nieuwe jeugdvoorzitter

Voor de meeste leden toch wel een bekend gezicht denk ik. Voor de

overigen zal ik mij met alle plezier even voorstellen. Mijn naam is

Edwin Slingerland, een geboren en getogen Ridderkerker. Sinds 1977

onafgebroken lid ( lange tijd actief als spelend lid , de laatste jaren

passief als rustend lid ) van Hercules.

In den beginne

Een aantal onder U zullen het ongetwijfeld

nog weten; je wilde graag voetballen en op

school hoorde je veel over R.V.V.H. Dus na het

behalen van mijn zwemdiploma ( was een

absolute voorwaarde voor meneer Anemaat )

mocht je aan de Van Ostadestraat op zaterdag

voor het eerst meetrainen in de zaal. Toen

uiteindelijk mijn zwemdiploma een feit was

kon ik echt gaan voetballen. Nou, dat was

geweldig! Gelukkig hele enthousiaste ouders

die er altijd bij waren welke uiteindelijk andere

vrijwillige taken op zich namen binnen Hercules.

Hierna gingen we op het veld spelen. Zeker

de uitwedstrijden, waar op weg naar toe we

nog met zijn allen achterin een busje mochten

zitten, waren geweldig.

Ik weet nog dat we samen met Slikkerveer

een kantine deelden op het huidige complex.

Uiteindelijk begreep ik pas later wat meer van

deze gezonde rivaliteit. We hadden een elftal

met een aantal jongens welke ik nog regelmatig

op zaterdag mag begroeten op de club. Enkele

namen: Rienie van de Weele, Arie en Bas

Heiden, Remco van Loon en ga zo maar door.

Na verloop van tijd

In de jeugd een prima tijd gehad met als

leiders en trainers o.a. Lam Mak, Joop Nijland.

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 45

Ook Adrie Plaisier, die nog steeds deel

uitmaakt van het Jeugdbestuur, was destijds al

actief. Lam Mak en Joop Nijland zijn leden die

ik ook nog regelmatig op de club tegenkom.

Beiden hebben mij de afgelopen maanden al

regelmatig van advies voorzien wat ik zeer ter

harte heb genomen.

Na een poosje in de senioren gespeeld te

hebben met een geweldig vriendenelftal ben

ik gestopt als actief lid. In dit vriendenelftal

speelden veel jongens waar ik in de jeugd al

kennis mee had gemaakt. Het leuke hiervan

is dat o.a. Jan Markestijn en John van Vugt nu

ook deel uitmaken van de Jeugdcommissie.

Hierna ben ik verder gaan bouwen aan mijn

maatschappelijke carrière. Inmiddels werk ik

al ruim 8 jaar bij ons familiebedrijf de Verkerk

groep uit Zwijndrecht. Hier vervul ik inmiddels

de functie van after sales adviseur. Dit

betekent dat ik zorg draag voor ons huidige

klantenbestand wat zich in heel Nederland

bevindt.

De uitdaging

Zoals inmiddels al eens beschreven is ben

ik benaderd door een geweldige man,

welke binnen R.V.V.H de laatste jaren aan

het bouwen is geweest aan een prima

organisatie, onze huidige voorzitter, Mario

Papavoine. Na een aantal goede gesprekken

op basis van een prima verstandhouding

heb ik “ja“ gezegd tegen de functie van

Jeugdvoorzitter. Inmiddels zijn we al een

aantal maanden bezig met het verder

structureren van deze organisatie. Als ik

constateer wat de mensen binnen de jeugd

de afgelopen jaren al hebben gedaan, en we

met hetzelfde enthousiasme hier verder op

gaan voortborduren staat R.V.V.H een mooie

toekomst te wachten. Doelstellingen hebben

we zeker, daar hebben we u al meerdere

malen via onze site over geïnformeerd.

Ik zal de komende periode mijn uiterste best

doen om verder te bouwen aan een nog

steeds groeiende jeugdafdeling. Indien u ons,

het jeugdbestuur, van opbouwende kritiek kan

voorzien staan we hier altijd voor open.

Rest mij u het volgende

mee te geven:

Vrijwilliger zijn.........

Is vrijwillig

Maar niet vrijblijvend

Is verbonden

Maar niet gebonden

Is onbetaalbaar

Maar niet te koop

Is positief denken, Is positief doen

Met enig doel

Voor jezelf en de ander

Een goed R.V.V.H gevoel

Met sportieve groet,

Edwin Slingerland

Jeugd Voorzitter R.V.V.H.


Sportkleding

Werkkleding

Vrijetijdskleding

Banners

Webdesign

Raambelettering Vlaggen

Relatiegeschenken

Reclameborden

Zadelmakerstraat 49 - 2984CC Ridderkerk - Tel. 0180 - 43.31.50

www.reclamedruk.nl

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 46

Autobelettering

Stickers

Graveerwerk

Naambordjes

Lichtreclame

Raamfolie Full-color prints

Sportprijzen

Met eigen ontwerpstudio


Mental Coaching

Voetbal is meer dan techniek en tactiek. Die opvatting wordt door

steeds meer mensen gedeeld. Het mentale aspect is ook van groot

belang. Bij RVVH buigt Julian Groenendijk zich hierover. Hij legt dit

graag uit.

Wat is mental coaching?

Mental coaching is in feite niets anders

dan het verminderen of wegnemen van

belemmeringen die het spelplezier c.q. het

optimaal presteren van de speler in de weg

staan. Tijdens dit proces leer je een speler

bewust omgaan met wat er voor, tijdens en

na de wedstrijd allemaal gebeurt in de grote

controlekamer en hoe hij/zij hier zelf invloed

op uit kan oefenen.

Bijvoorbeeld: Sommige spelers zijn tijdens de

training veel beter dan tijdens een wedstrijd.

Wat ligt hier aan ten grondslag? Is er te

weinig zelfvertrouwen? Is de speler bang om

fouten te maken? Leggen de ouders te veel

druk op de wedstrijdprestaties van hun kind?

Allemaal onderliggende oorzaken die direct of

indirect de prestaties en het belangrijkste, het

spelplezier in de weg kunnen staan.

Hoe moet je het zien binnen de

vereniging?

Naast technische / tactische en fysieke

training is er nu ook aandacht voor mentale

fitheid ! Wat is een teamsport? Hoe steun je

elkaar tijdens een wedstrijd? Hoe ga je om

met verbaal uitdagende tegenstanders?

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 47

Wat is sportief gedrag? Dat zijn een aantal

thema-trainingen die in te passen zijn

in de normale trainingen. Maar er is nú

ook aandacht voor de persoon indien dit

noodzakelijk is. Het uiteindelijke doel hiervan

is het overwinnen van persoonlijke (mentale)

hindernissen waardoor spelers beter in hun

vel zitten en daarmee beter functioneren

binnen het team om zo weer de teamspirit

naar een hoger plan te werken. Op dit gebied

zijn grote resultaten te behalen t.o.v. andere

verenigingen.

Hoe pas je het toe?

Iedere trainer / coach / ouder of verzorger

heeft van nature al mental coaching in

zijn pakket zitten. De vraag is hoe ga je er

verstandig mee om en wanneer pas je het

bewust toe?

Taken mental coach binnen RVVH

De hoofdtaak is één op één coaching van

spelers met als doel het wegnemen van

hindernissen die het spelplezier c.q. optimaal

presteren in de weg staan (op het niveau

van de speler) in samenspraak met ouders/

verzorgers en de trainer- en/of coach.

Maar er zijn ook overige taken, zoals het

vervullen van de adviserende rol naar de

coach en / of trainers en ouders / verzorgers

bij bijvoorbeeld het overbrengen van een

bepaalde boodschap, teambuilding en

mentale aspecten. Evengoed kan de mental

coach de speler bijstaan bij het herstel na

een blessure. Door contacten te onderhouden

met andere verenigingen en gesprekken te

voeren met succesvolle spelers / teams /

trainers / coaches om bepaalde aspecten

/ trainingsmethoden over te brengen naar

de rest van de vereniging, kan er informatie

verzameld en overgebracht worden ter

bevordering van de prestaties van de gehele

jeugdafdeling.

Onderwerpen die behoren tot het

werkgebied van een mental coach:

• Comfort zone

• Concurrentievermogen

• Mentale voorbereiding op de wedstrijd

• Concentratie

• Consistentie

• Omgaan met fouten

• Presteren op het juiste moment

• Verwachting en druk

• Faalangst

• Doelstellingen bepalen

• Stop intimidatie

• Jaloezie binnen het team

• Het motiveren van kinderen

• Perfectionisme

• Efficiëntie

• Voorbereiding voor een schot

• Zelfvertrouwen

• Zelfrespect

• Instorten

• Sociale aspecten

• Stress en nervositeit

• Teamwork en communicatie

• Overige onderwerpen

Wat ik voor jullie kan betekenen....

Samen met de trainers / coaches zal ik RVVH

zoveel mogelijk proberen bij te staan op

het gebied van mental coaching. Schroom

dan ook niet om mijn hulp in te roepen

(vertrouwelijk) want daar ben ik voor en het

gaat uiteindelijk om het algemeen belang en

in het bijzonder om het spelplezier van onze

jeugd !

Met sportieve groet,

Julian Groenendijk

T: 0629-254888

E: julian@rvvh.nl


Het touringcarbedrijf

voor groepsvervoer,

schoolreisjes, sightseeing trips,

Tel. 010 - 5018777

groepsdagtochten en

Leerlooierstaat 44 • Hoogvliet-R.dam

zakenvervoer!

Nu ook individuele dagtochten! ringelberg.nl • info@ringelberg.nl

Den Otter

Archiefopslag

• Geen beslag op uw dure kantoorruimte

• Zeer kosteneffi ciënt

• Opslag in speciale archiefdozen

in rolcontainers

• 100% veilig in afsluitbare archiefcontainers

• Volledig toegankelijk

• Ook archiefvernietiging

(inter)nationale verhuizingen verhuizingen ● transporten en inboedelopslag

● opslag ● archiefbeheer

Fennaweg 26 // 2991 ZA Barendrecht // (0180) 61 29 00 // www.den-otter.nl

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 48

Fiscaal

&

Juridisch Maatwerk

Voor als het er

(later) op aan komt!

Tup Jansen, notaris

P&R

Hier had uw advertentie

kunnen staan.

Publishing bv


Vrienden van RVVH

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 49

Vrienden van RVVH

seizoen 2010 - 2011

1 M. van Aalst 42 Café “van Ouds” Havenzicht 83 J. van Loon 124 H. Schouwenburg

2 E. Achterberg 43 Mevr. A. Heijboer - Louter 84 R. van Luik 125 J. Segaar

3 Mevr. A. Achterberg - Hennekam 44 B. Heijboer 85 L. Mak 126 E. Shkuri

4 C.J.M. Achterberg 45 P.C. van Helden 86 J.G. v.d. Male 127 Idit Shkuri

5 G.J. Achterberg 46 Yvonne Hennep 87 J. Markesteyn 128 W.P. Sierat

6 J.M. Achterberg 47 Jeffrey Hennep 88 M. van Mastrigt 129 E. Slingerland

7 J. Alderliesten 48 Wesley Hennep 89 T. van Mastrigt 130 M. Slingerland

8 Autorijschool Arie Barendrecht 49 P. v.d. Herik 90 H.J. Melis 131 W. Slingerland

9 T. Ayaz ( RZW ) 50 A.C. v.d. Hoek 91 H. Mulder 132 E. v.d. Sluis

10 W. Bakker 51 Mevr. T. Huizer 92 P.C. Nieuwstraten 133 H. v.d. Sluis

11 H.van Beek 52 B. Huizer 93 J. Nijland 134 G. Sparreboom

12 J. Blaak 53 Th. Huizer 94 R. Nijland 135 “De Spil” ( L. Blom )

13 Mevr. G. Blaak 54 P.J. v.d. Jagt 95 L. van Noort 136 C. v.d. Spoel

14 M. Blaak 55 C. L. Kalishoek 96 A. Nugteren 137 J. v.d. Spoel

15 H. Bont 56 A. Kalkman 97 G.D. Nugteren 138 v.d. Spoel dakbedekking

16 M. Bont 57 Y. Kayis 98 P. Nugteren 139 C.H. Steketee

17 R. Bont 58 T.J. Keikes 99 J.J.C. Nuis 140 K. Stentler

18 T. de Boon 59 E.T. van Kessel 100 Oossanen Cleaning 141 W. de Sterke

19 G. Bos 60 R. Klapwijk 101 R. Ottevanger 142 D.P. Sterkenburg

20 J. Braakman 61 Mevr. I. Klip 102 M.H. Papavoine 143 H. Sterkenburg

21 C.G. Bremer 62 Mevr. C.M. Komduur 103 Valeria Papavoine 144 B. Tieleman

22 W. de Bruijn 63 J.H. Komduur 104 P.I. van Pelt 145 S. Tieleman

23 H. Camfferman 64 Kelvin Komduur 105 J. Piket 146 M.L. Velthuizen

24 A. Damsma 65 R. Komduur 106 C. v.d. Plaat 147 P. Versloot

25 B. den Dikken 66 Sem Komduur 107 H.F. Pol 148 A.M. Verveer

26 H.M. Driesens 67 K. de Koning 108 R.E. Pol 149 B. Verveer

27 L. Elkhuizen 68 Mevr. I. Kooiman 109 E. Pol 150 H.H. Vink

28 Jeff Fraanje 69 R. Kooiman 110 B. Pot 151 A. Vlasblom

29 G.F.Z. Franken 70 W. Kooiman 111 T.H. van Prooijen 152 G.E. van Vliet

30 A. Fransen 71 T. Kooyman 112 F. van Rees 153 J. van Vugt

31 C.M. Gaal 72 M. Knikkenberg 113 H. van Rees 154 A. de Waard

32 W. van Gelder 73 G. Kreukniet 114 F. Resoort 155 R. Warnas

33 A. van Gelderen 74 B. Krouwel 115 Roca Adm. & Detachering 156 R. v.d. Werff

34 C. van `t Geloof 75 A.H. Kruis 116 M.J. Roeland 157 M. Wessel

35 H. Gőbel 76 A. Kruithof 117 A. Ruinard 158 Wibaco-Vriesveem B.V.

36 P. Gorseman 77 A. Kruithof Jr. 118 A. de Ruiter 159 C. van `t Zelfde

37 P. v.d. Graaff 78 T. Kruithof 119 D. de Ruiter 160 C. Zoutewelle

38 Gebr. Groenendijk 79 J. Lagendijk 120 H. de Ruiter 161 Kantine Personeel

39 J.L. Hartman 80 Mevr. B. v.d. Linden 121 P. Salacroup 162 Supporters Vereniging

40 R. Hagoort 81 H.P.van Loenen 122 H. Schelvis

41 C.B. den Hartog 82 C.P. van Loon 123 J.H.A. v.d. Schoot


Davicto tee boys

van 19 95 VOOR

14 95

SR van 24 95 VOOR

18 95

Stadio Mondiale jr

van 39 95 VOOR

24 95

SR van 49 95 VOOR

29 95

Davicto jr

van 49 95 VOOR

29 95

SR van 59 95 VOOR

39 95

Met 3.000 winkels ingekocht

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 50

your professional sportshop

NU SCOREN!

NIEUWE = GRATIS + GRATIS

VOETBALSCHOENEN

OF 2 ARTIKELEN

NAAR KEUZE *

Davicto short boys

van 22 95 VOOR

16 95

SR van 24 95 VOOR

18 95

CTR360 Libretto FG jr

van 49 95 VOOR

34 95

SR van 59 95 VOOR

49 95

van 119 95 VOOR

89 95

2 MAANDEN

EREDIVISIE

LIVE KIJKEN

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Mercurial Miracle FG sr

DVD

HOOGTEPUNTEN

‘09/’10

SPORT 2000

SPORT 2000

Barendrecht Spijkenisse

Middeldijkerplein 97/99 Uitstraat 4

Barendrecht

Spijkenisse

0180-558877

0181-623743

WWW.SPORT2000BaRendRechT.nL

WWW.SPORT2000SPijkeniSSe.nL


”I have a dream”

Voor de jongeren onder ons; deze wereldberoemde zin werd ooit uitgesproken door Martin Luther King,

en wel op 28 augustus 1963 tijdens een toespraak in Washington. Ach ja; dromen!? Doen we allemaal.

Soms terwijl we slapen maar de meesten onder ons dromen in het algemeen in een verticale houding én

met hun ogen wijd open.

Die laatste pose geldt namelijk ook voor

mij. Ook ik droom meestal terwijl ik wakker

ben. Ik laat dan de impulsen van een niet te

controleren gedachten-tsunami over mij heen

razen terwijl visioenen, van hoe het allemaal

zou kunnen zijn, de overhand nemen, mijn

bewustzijn benevelen waardoor mijn brein

zich als een zwalkende “Jan Boezeroen” tracht

te onttrekken aan iedere vorm van realiteit.

Tijdens dit soort momenten voel ik me

zielsgelukkig. Alles, maar dan ook álles,

gaat zoals ik het graag zou zien gebeuren.

Zo ook als ik over voetbal “droom”. Dan

zie ik een wedstrijd met wonderschone

momenten, geen gemene overtredingen,

geen wangedrag van toeschouwers, een

scheidsrechter die niet alleen gelijk heeft

maar het ook nog krijgt, een verzorger

die aan de reservebank vastgekleefd lijkt,

een trainer die al coachend door zijn GSM

zijn vrouw tracht uit te leggen wat wel

of niet hinderlijk buitenspel is, spelers die

al glimlachend gewisseld worden en als

huldebetoon hun “moonwalk” aan een volle

tribune showen. En dan is het dagdromen

abrupt voorbij en denk ik aan een wedstrijd

van afgelopen zaterdag in het (betaalde)

voetbal. Twee rode en vier gele kaarten, een

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 51

enkelbreuk door een doodschop, spelers die

gewisseld worden en de meest vreemde

gebaren maken en direct de kleedkamer

opzoeken, toeschouwers die de tegenstander

alsmede de scheidsrechter minimaal voor

rotte vis uitmaken, een trainer die al vloekend

en tierend de vierde man bestormt.

Dan realiseer ik mij terdege hoe leuk over het

algemeen ons amateurvoetbal toch kan zijn

als een ieder daar een juiste inspanning voor

pleegt. Vele sceptici menen echter dat de

ingezette teloorgang niet te stoppen valt.

Zo niet ik, en velen met mij; wij hebben

namelijk nog die mooie droom.

Dus ik zeg: “Yes we can!”

Mario Papavoine


72

80-81

79

83

78

84

92

90-91

77

86

76

89

74

27

93

75

87

J5 t/m 15-17

J19-20

95

66/68/70

28

18-19

96

64-65

20-21

40

97

62-63

40A 41

39

61

98

59-60

100

101-102

103

58

22 20 19 16-18 15 12-14 11 10A 9

57

25

8 51

55-56

53 54

1

27A

25A

29A 30 33 34 35 36 37 38

BEZOEKERS

BEZOEKERS

BEZOEKERS

BEZOEKERS

BEZOEKERS

BEZOEKERS

BEZOEKERS

BEZOEKERS

BEZOEKERS

BEZOEKERS

BEZOEKERS

De Ridderhof is een populair winkelcentrum in de regio. Voor deze editie

vroegen wij enkele bezoekers naar hun bevindingen. Wat vinden ze leuk en

goed? Missen ze nog bepaalde winkels?. Misschien wilt u zelf wel graag iets

vertellen over het winkelcentrum. Dan kunt u ons altijd mailen.

wel eens iets voor mijn kleinkinderen. Ik verras

daar loop je graag even binnen

50-52

VAN VAN DE DE RIDDERHOF

RIDDERHOF

AAN HET WOORD

“Leuk om rond te snuffelen.”

Mevrouw van Rooijen uit Ridderkerk is een

tevreden bezoekster van de Ridderhof. “Ik

doe er de dagelijkse boodschappen,” zegt

ze. “Ik kom altijd met de fiets. Nou, die kan ik

hier prima kwijt.” Als we haar spreken heeft

ze net de daad bij het woord gevoegd, want

ze had haar fiets net gestald. “Ik ga straks

eerst naar de versmarkt en als ik dan mijn

lijstje heb afgewerkt, snuffel ik meestal altijd

nog even rond. Dat is altijd leuk. Een winkel

waar ik graag kom is La Girafe, daar koop ik

ze ze graag graag met met een een cadeautje cadeautje en en dan dan kom kom je je

als als oma oma natuurlijk natuurlijk ook ook al al snel snel bij bij Intertoys Intertoys

uit,” zegt ze lachend.

“Je “Je hebt hebt hier hier zoveel zoveel keuze.” keuze.”

Miranda Miranda uit uit Rijsoord Rijsoord bezoekt bezoekt de de Ridderhof Ridderhof

vanwege vanwege de de ruime ruime keus, keus, legt legt ze ze uit. uit. “Je “Je hebt hebt

hier hier zoveel zoveel keuze! keuze! Ik Ik vind vind dit dit een een heerlijk heerlijk

alternatief alternatief voor voor bijvoorbeeld bijvoorbeeld Rotterdam. Rotterdam.

Het Het is is dichterbij, dichterbij, ik ik voel voel me me hier hier veel veel veiliger veiliger

en en ik ik slaag slaag eigenlijk eigenlijk altijd. altijd. Er Er zijn zijn leuke leuke

kledingwinkels, kledingwinkels, waar waar ik ik graag graag rond rond mag mag

kijken. kijken. Ik Ik vind vind het het leuk leuk dat dat Brandstore Brandstore terug terug

is. is. Natuurlijk Natuurlijk zijn zijn nog nog veel veel meer meer leuke leuke zaken zaken

voor voor vrouwen. vrouwen. Zo Zo kom kom ik ik graag graag in in Jewel Jewel regelmatig even stoppen om uit te rusten. “Dat is dan toch Gall & Gall. Ik ben gek op

Trend, Trend, Ici Ici Paris Paris en en Jamin. Jamin. Schoenenzaken

Schoenenzaken Dat vind ik helemaal niet erg, want het is een goed glas wijn en dus haal ik daar om

horen horen ook ook bij bij mijn mijn favorieten. favorieten. En En ik ik stop stop leuk om al die mensen te zien. Ik wandel de zoveel tijd een fles. Ik vind dit winkel-

graag graag voor voor een een kopje kopje koffie koffie met met een een vlaai vlaai bij bij dagelijks een stukje en dan ga ik als het kan centrum erg toegankelijk voor ouderen. Dat

Multivlaai. Multivlaai. Of Of ik ik neem neem er er een een lekker lekker broodje broodje altijd door de Ridderhof.” Tijdens ons moeten ze zo houden!”

bij van Délifrance!”

gesprek groet meneer Wolff veel mensen.

“Ik ken veel mensen hier in de buurt, dus

“Leuk “Leuk om om al al die die mensen mensen te te zien.” zien.” dat maakt het extra gezellig. Sommigen

Meneer Meneer Wolff Wolff rust rust lekker lekker uit uit op op een een bankje bankje stoppen dan even voor een praatje.” Een

in in het het winkelcentrum. winkelcentrum. “Ik “Ik zit zit hier hier vaak vaak even. even. favoriete winkel heeft meneer Wolff ook, al

Omdat Omdat ik ik al al wat wat ouder ouder ben, ben, moet moet ik ik moest hij even nadenken.

AAN TAFEL MET...

SALVADOR POZO EN PETER VERSNEL

“IEDERE “IEDERE FOTO FOTO IS ALS ALS EEN EEN SCHILDERIJ”

SCHILDERIJ”

| apr 2010 20

Aan tafel met… een rubriek waarin de redactie een gesprek heeft met bijzondere talenten en

jun 2010 | 15

persoonlijkheden. Deze keer staan Salvador Pozo en Peter Versnel in the spotlights. Beiden vormen

een gerenommeerd top team op het gebied van internationale fashion fotografie. Op een koude

winterdag worden wij gastvrij ontvangen in de fotostudio, gevestigd aan de Ringdijk 256 in

Ridderkerk. Een impressie van een bijzonder warm en kleurrijk gesprek. Omlijst door, hoe kan het

ook anders, prachtige en sfeervolle foto’s. Immers: één beeld, zegt meer dan honderd woorden…

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 52

Salvador Pozo

Peter Versnel

Wie is Salvador Pozo?

Internationaal

Sinds 1995 is hij in ons land werkzaam en

vanaf 1999 vormt hij het topteam samen met

Peter Versnel. Tot het werk van Salvador Pozo

behoren prachtige foto’s welke in vele internationale

bladen zijn gepubliceerd. “Eigenlijk

heb ik Ridderkerk wereldwijd op de kaart gezet”,

grapt hij. Ook de cover van deze uitgave

is door hem gefotografeerd bij het alom

bekende Huys ten Donck. Het gaat om de

voorjaar/zomer collectie van het fashionlabel

Van Avendonck.

Wie is Peter Versnel?

“Alles wat er buiten het fotograferen om

moet gebeuren, neem ik voor mijn rekening,”

aldus Peter Versnel. “Eigenlijk ben ik de personal

assistent op het gebied van fotografie en

dat is veel omvattend. Denk bijvoorbeeld aan

contacten met klanten, het regelen van locaties,

afspraken, enzovoorts tot en met de

beeldbewerking van de foto’s en het compleet

aanleveren van DTP-bestanden voor reclamebureaus

en drukkers.”

Gouden team

De 43-jarige Peter is in Ridderkerk geboren. In

de loop der jaren heeft hij onder meer gewerkt

en gewoond in Rotterdam, Den Haag

en Amsterdam. Inmiddels is hij weer terug bij

zijn ‘roots’. De fotostudio is namelijk gevestigd

in het voormalige kantoor van zijn ouders. Het

is ons duidelijk: Salvador Pozo en Peter Versnel

zijn een gouden duo. Ze hebben elkaar ‘gevonden’

en vullen elkaar perfect aan. Belangrijk

voordeel is dat zij, door de sterke combinatie,

de opdrachtgever een totaalpakket aanbieden.

Wat is de stijl van fotografie?

Kim Feenstra

Peter: “Wij richten ons met name op mode

gerelateerde foto’s.

gemaakt. “Iedereen weet ons wel te vinden”,

zeggen ze lachend. “Volgende week komt Kim

Feenstra, bekend van Holland’s Next Topmodel,

weer hier naartoe voor een shoot.

Ook Ymre Stiekma, het gezicht van Prada,

Aantrekkelijk

Interesse in een gratis

Bedrijfsreportage?

“We “We willen willen graag graag blijven blijven groeien. groeien. Onze Onze klanten klanten

heeft bij ons één van haar eerste shoots gehad. zijn zijn ook ook bedrijven bedrijven die die zich zich blijven blijven ontwikkelen ontwikkelen

Evenals vele andere modellen. Sommige zijn en wij helpen helpen hen hen hier hier graag graag mee mee door door onszelf onszelf

nog onbekend als ze hier komen, maar groeien te blijven blijven overtreffen,” overtreffen,” aldus aldus Peter. Peter. Uiteindelijk Uiteindelijk

later uit tot bekende en professionele model- wil het het tweetal tweetal zich zich in de loop loop der der jaren jaren mogemogelen.” Maar het team is ook veel op reis en belijk in het het buitenland buitenland gaan gaan vestigen. vestigen. Peter Peter zegt zegt

zoekt locaties over de hele wereld. Met name lachend: lachend: “Ja: “Ja: we we zijn zijn dan dan niet niet meer meer afhankelijk afhankelijk

aan de laatste trip naar Mexico bezitten de van van het het klimaat. klimaat. Nu Nu moeten moeten we we bijvoorbeeld,

bijvoorbeeld,

beide heren veel mooie herinneringen. in deze deze winterse winterse koude, koude, een een productie productie gaan gaan

maken maken voor voor een een zomercollectie. zomercollectie. GefotoGefotografeerdgrafeerd in een een landelijke landelijke omgeving. omgeving. Dat Dat is in

Salvador vult nog aan: “Vanzelfsprekend houd ons ons land land lastig lastig plannen plannen en te regelen. regelen. Het Het lukt lukt

ik altijd rekening met de wensen van de klant. natuurlijk natuurlijk altijd altijd wel. wel. Want: Want: we we zijn zijn heel heel creatief creatief

Maar mijn foto’s vertellen altijd een verhaal. in onze onze oplossingen.”

oplossingen.”

Verder moeten de beelden scherp en aantrekkelijk

zijn. Wanneer iemand bijvoorbeeld

door een magazine bladert, moet men stop- Salvador: Salvador: “Het “Het licht licht om om te te fotograferen fotograferen is is

pen om naar de foto te kijken en zich af te prachtig prachtig in landen landen als Italië, Italië, Portugal Portugal en Spanje. Spanje.

vragen: Wat is het verhaal achter dit plaatje?” Het Het klimaat klimaat is natuurlijk natuurlijk aantrekkelijk. aantrekkelijk. BovenBovendiendien is er een een hele hele andere andere cultuur cultuur op modemodegebied.gebied. Hier Hier wil men men bijvoorbeeld bijvoorbeeld strakke strakke en

stilistische stilistische foto’s. foto’s. In het het buitenland buitenland is men men veel veel

meer meer gecharmeerd gecharmeerd van van mijn mijn stijl stijl van van fotofotografie.grafie. Meer Meer romantisch, romantisch, Victoriaans Victoriaans en sfeersfeervol.vol. ” We We besluiten besluiten dit plezierige plezierige gesprek gesprek met met

zijn zijn mooie mooie woorden: woorden: “Ik probeer probeer van van iedere iedere

foto foto een een schilderij schilderij te maken. maken. Ik schilder schilder met met

het het licht licht en probeer probeer een een mooie mooie balans balans in de

compositie compositie te vinden.” vinden.” Voor Voor meer meer informatie: informatie:

Wat voor eigenschappen moet je

bezitten?

Peter: “Als fotograaf moet je wel overwicht

hebben bij een productie. Je draagt

toch je eigen sfeer en beeld uit en dat

moet niet helemaal ten koste gaan van de

wensen van een klant.” Hij gaat verder: “Je

moet ook heel veel geduld hebben. Er

moet een balans en vertrouwen zijn tussen

het model en de fotograaf. Als deze

relatie perfect goed is, ontstaan de beste

foto’s.” Dat wordt door Salvador beaamd:

“Ja, een model moet een karakter laten

zien op de foto. Ze moet dit uitstralen

zodat het te zien is op de prent. Een model

geeft mij als het ware de foto. Ik leg alleen

het moment vast.”

Wat Wat is is er er zo zo bijzonder bijzonder aan aan dit dit vak? vak?

Glamour, sfeer, emotie en uitstraling staan

Oorspronkelijk komt deze 41-jarige top foto- hierbij centraal. Salvador: “Ik maak voor- Peter: Peter: “Iedere “Iedere opdracht opdracht is is weer weer een een avontuur avontuur

graaf uit Spanje. Hij is geboren en getogen in namelijk foto’s met echte modellen die de te en totaal totaal anders. anders. Het Het blijft blijft altijd altijd spannend spannend en

Madrid. Fotografie is zijn passie, zijn lust en zijn fotograferen producten showen. Dat kan kle- het het uiteindelijke uiteindelijke resultaat resultaat is een een echte echte kick. kick.

leven. Dat weet hij al van jongs af aan. “Van ding zijn, maar ook schoenen of accessoires. Dat Dat is ook ook onze onze drijfveer. drijfveer. Salvador Salvador vult vult aan: aan:

iedere foto probeer ik een schilderij te maken. Indien de klant dit wenst, verzorgen we ook “Telkens “Telkens weer weer hebben hebben we we bij het het zien zien van van de

Met mijn foto’s wil ik emoties uitstralen. de product- of sfeerfotografie”

foto’s foto’s een een ‘wauw ‘wauw effect’. effect’. Dan Dan denken denken we we weer: weer:

Men moet er door worden geraakt’,” aldus

deze deze foto foto is nog nog beter beter dan dan de vorige vorige keer. keer. De De

Salvador Pozo.

laatste laatste foto foto is bij wijze wijze van van spreken spreken telkens telkens de

Er worden vele reportages in zijn studio mooiste. mooiste. Maar Maar dan dan hebben hebben we we weer weer een een shoot shoot

en denken denken we we bij het het zien zien van van het het resultaat resultaat

weer: weer: wauw. wauw. Dat Dat moeten moeten kijkers kijkers ook ook hebben.” hebben.”

Hoe Hoe zien zien jullie jullie de de toekomst? toekomst?

Schilderen Schilderen met met licht licht

Salvador Salvador Pozo Pozo & & Peter Peter Versnel Versnel

Ringdijk Ringdijk 256 256

2983 2983 GP GP Ridderkerk Ridderkerk

T: 0180 – 410 585

E: info@salvadorpozo.com

I: www.salvadorpozo.com

0180 – 410 585

info@salvadorpozo.com

www.salvadorpozo.com

ditie ditie 22

apr 2010 | 21

Model: Rosita @ Max models • Hair & make up: Ian Miller • Shoot for: Eve-ning, Belgie (avondjurken) apr 2010 | 21

RIDDER agazine

aa pp rr ii l l 22 00 11 00

AAN TAFEL MET ...

Salvador Pozo

Peter Versnel

Nu met 10 pagina's

Ridderhof!

Pico's Hairstudio

Man of Style

Jeffrey Stubbs

Upstairs Healthclub

Kerkweg 219b te Ridderkerk | 0180-424268

Neem contact op met:

P&R Publishing

T: 0180-610 914

E: a.vandommelen@penrpublishing.nl

Beleef dat sporten

naast inspannend ook

heel leuk kan zijn.

Zo kun je bij

Upstairs werken aan je

lichaam en conditie.

Zumba

Bokatae

Street-dance

Spinning

Pilates

Club Power

Body Vive

Steps

Body Shake

Je zult ervaren dat Upstairs een gezellige club is waar bewegen heel belangrijk is maar waar gezelligheid voorop staat!

Dus kom naar Upstairs Healthclub en laat je verrassen. www.upstairshealthclub.nl


Businessclub RVVH

bezocht benefietduel tussen

FC Dordrecht en Dutch Caribbean Stars

Op woensdagavond 19 mei bezochten de leden van de businessclub van RVVH het benefietduel tussen

FC Dordrecht en de Dutch Caribbean Stars. In het stadion aan de Krommedijk in Dordrecht genoten de

genodigden eerst van een diner, namen deel aan een veiling ten bate van de Bicentini Foundation en

bekeken de wedstrijd. Deze eindigde in een overwinning voor de Dutch Caribbean Stars, waarin een

hoofdrol was weggelegd voor de na rust ingevallen RVVH-topscorer Benjamin Martha.

Nieuw leven

“Dit was het eerste tripje dat we met

sponsors maakten,” blikt Simone Nugteren

terug. De Ridderkerkse is in het dagelijks

leven werkzaam bij ING en gaat komend

seizoen de businessclub van RVVH nieuw

leven inblazen. “Het moest vooral een

informele avond worden. Dat is gelukt, de

sfeer was zeer goed. Sowieso is het goed

dat sponsors elkaar op zo’n manier kunnen

leren kennen. We zagen dat er dan ook volop

genetwerkt werd en dat is prima. De reacties

waren zeer positief. Dat Benjamin Martha dan

ook nog zo goed speelde, maakte het voor

ons als RVVH’ers extra leuk. We hopen dit

soort avonden vaker te kunnen organiseren.”

Simone heeft met recht een RVVH-hart. “Mijn

vader was grensrechter in het betaald voetbal

en liet zich verzorgen door de masseur van

RVVH. Als klein meisje ging ik toen altijd met

hem mee en toen er op mijn twaalfde werd

gestart met damesvoetbal, heb ik me daar

direct voor aangemeld. RVVH speelt vanaf dat

moment een grote rol in mijn leven.

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 53

Ik heb er mijn man ontmoet, die nog in het

eerste elftal heeft gespeeld, en onze dochter

voetbalt er nu ook.”

Stapsgewijs

Toen Simone een artikel van haar werkgever

ING las, waarin werd gesteld dat de

bank zich zowel landelijk als locaal met

voetbalsponsoring bezig wilde houden,

bracht haar dat op een idee. Ze schreef een

businesscase, waarin ze de voordelen voor

zowel ING als haar club RVVH op een rijtje

zette. “Toen ING vervolgens ging sponsoren,

wilde ik eigenlijk weten wat er mee zou

gebeuren. Daarover heb ik met Mario

Papavoine gesproken en zo ontstond het

idee om de businessclub nieuw leven in te

blazen.”

Omdat een olifant volgens Simone altijd in

stukjes wordt opgegeten, is ze stapsgewijs

begonnen. Inmiddels is een commissie

ontstaan met daarin de relatiemanagers

business banking en MKB van ING, Hans van

de Graaf en Sandra Tieleman.

Het eerste doel is een entourage creëren,

waarin de mensen graag naar de

sponsorruimte komen. Door middel van

sponsorpakketten op maat kan ingespeeld

worden op de wensen van de sponsors. Zo

hoopt Simone de businessclub te laten groeien.

Ook een bedrijventoernooi of avonden zoals in

Dordrecht moeten hieraan bijdragen.

“Maar we hopen vooral dat de mensen zien

dat RVVH een gezellige vereniging is,” zegt

Simone. Vol enthousiasme gaat ze het nieuwe

seizoen in. “We gaan er samen met de

sponsors een fantastisch jaar van maken!”


ING is sponsor van RVVH

Ik ook! En ik ook!

ING is per mei 2010 sponsor van voetbalvereniging RVVH en heeft zich voor twee jaar aan de club

verbonden. De ING gaat de club uit Ridderkerk ondersteunen om zich verder te ontwikkelen en beter

te worden, zowel op financieel als sportief vlak. De ambitie van de ING is om samen met RVVH te

RVVH is supporter van Oranje

investeren in een succesvolle toekomst van de club.

ING investeert in duurzame relatie

met voetbalclub

“We investeren doelgericht in de relatie

met RVVH, waarbij de ING profiteert van

het bereik en de uitstraling van de club en

RVVH op haar beurt profiteert van de kennis

en deskundigheid van de ING. We bekijken

continu hoe we samen waarde kunnen

toevoegen aan de gezamenlijke activiteiten

binnen de club,” aldus Simone Nugteren,

hypotheekadviseur van de ING.

ING1529_RVVH_Supporter_A4.indd 1 8-7-10 16:54

Mario Papavoine, voorzitter van RVVH, is

enthousiast over ING als sponsor. “Onze club

heeft met de ING een sponsor toegevoegd

aan de selectie van sponsors, die op

verschillende plaatsen voor langere tijd

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 55

inzetbaar is. Een echte meerwaarde voor de

club zowel op zakelijk als sportief vlak.”

Oranje

ING is geen onbekende in het voetbal. Sinds

1996 is de bank als sponsor verbonden aan

de KNVB en per 1 januari 2010 is de ING

de nieuwe hoofdsponsor van Oranje. Na de

jaarwisseling zal de ING ook haar plannen

en de invulling van de sponsorstrategie

presenteren voor de langere termijn.


Interview met de 92-jarige Hercules

Omdat het een goede gewoonte is bij een verjaardag van een oud

iemand op visite te gaan en het feestvarken enige krasse uitspraken

te ontlokken over heden, verleden en toekomst, ging ik op 10

augustus j.l. naar de woning van Hercules die zijn 92ste verjaardag

vierde. Bij het huis van de oude baas aangekomen vielen de in

frisse blauwwitte kleuren geschilderde kozijnen op met boven de

deur het opschrift. “Hercuhome”. In de hoek van de tuin wapperde

vrolijk een blauwwitte cornervlag en bij de buren zaten op het dak

een paar kraaien belangstellend toe te kijken naar de te volgen

taktiek.

Ik drukte op de noppen van een naast de

deur geschroefde voetbalschoen en hoorde

binnen een scheidsrechtersfluitje. De deur

werd opengedaan door een, zo te zien,

C-junior die, terwijl hij een bal hoog hield,

hardop telde “320, 321, 322,…” Iets zei

me dat ik aan het goede adres was. Hij

wilde wat tegen mij zeggen maar met een

schijnbeweging die nog niets aan effectiviteit

ingeboet had zette ik hem op het verkeerde

been en flitste met een Martha-achtige

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 56

versnelling naar binnen. Alles voetbal wat

de klok sloeg die ook rond was en een

wijzerplaat had van 45 minuten. Gras op

de grond, trainingspakken aan de kapstok,

een scorebord met reclame op het toilet,

reserveballen in de paraplubak en ga zo

maar door. Ik dribbelde de gang door en

ging, via een één-tweetje met de deurpost,

de kamer in. Ook daar voetbal, voetbal en

nog eens voetbal. Boven de deur een bordje

met de tekst; “Voetballers doen het met

elkaar”. Foto’s van vroegere spelers hingen

als jachttrofeeën aan de muur, stoere mannen

met strijdlust in de ogen in dat mooie blauw

wit. Piet Heyman, de oprichter met Henk

Joosse, eigenaar van de sigarenwinkel op de

Ringdijk waar je vroeger op zaterdag kon zien

of het voetballen doorging. Henk in ’t Veld,

de legendarische stopperspil met zijn zoon

George, topscorer tijdens het kampioenschap

van Nederland. Bas Verveer, de sjouwer

op het middenveld en Jan van der Linden,

bijgenaamd “de tovenaar” die soms in zijn

eigen schijnbewegingen trapte. Han van Loon

met die fantastische wreeftrap uit stand,

Arnold Monster, door de lucht niet te passeren

en Cees en Eric den Hartog, de gebroeders

zijnet. Arie Heiden, bijgenaamd Oossiebol

met zijn twee zoons Bas en Arie. Jo Valster

de sjokker en doelman Arie Rijsdijk die de

ballen het liefst met één hand ving. Arie van

der Staay wiens keeperscarrière afgebroken

werd door een kat die dacht dat hij wel door

de spaken van Aries rijdende fiets door kon.

Leen Burggraaf, een groot talent maar helaas

geveld door TBC. Arie Dekker met zijn 15 jaar

de jongste speler ooit in het eerste elftal.Ton

van der Padt, de sierlijke verdediger en Bas

Put die op iedere terugspeelbal liep, wat veel

doelpunten opgeleverd heeft. De gebroeders

Leen, Rinus en Henk Dekker, een meter voor

de doellijn en toch nog hoog over.


De tweeling Peter en Andre Nugteren, links,

links en nog eens links. Bas en Theo Huizer,

wij zijn altijd goed geweest in gebroeders.

Peter Stassen uit het op één na beste

A1-elftal aller tijden (in het beste speelde

ondergetekende, maar wel als minste van

de elf). Henk van der Ent, John Fraanje en

Daniel Wijk, “der weisse Bomber” en vele

andere talentvolle spelers waarvan de acties

mij nog op het netvlies gegrift staan en die

de kleuren van RVVH gedurende die 92 jaren

hoog gehouden hebben. Voelt u zich vooral

niet tekort gedaan als uw naam hier niet

genoemd is, ongetwijfeld hing er ook van u

een foto. Het behang bestond uit een grote

elftalfoto van de zaterdagkampioen van 1967.

Barkrukken als stoelen en voor de visite een

zittribune terwijl de reclameborden langs

de wanden de kamer een feestelijk aanzien

gaven. ‘Welkom, jongeman.’ Ik schrok op uit

mijn overpeinzing. Het was lang geleden dat

iemand ‘jongeman’ tegen me gezegd had

maar ja, als je 92 ben is in jouw ogen bijna

iedereen nog jong. De stem kwam van een

vitaal uitziende heer die op een blauwwitte

barkruk zat, een meubelstuk dat bij sommige

leden van onze club zeer geliefd is. De man

zag er nog goed uit voor zijn leeftijd. Een

hoog voorhoofd, geschapen om te koppen,

ogen die elke kans zien en een neus voor

doelpunten.

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 57

Een mond om op te peppen en tanden om in

de tegenstander te zetten. Een wilskrachtige

kin en oren die gewend zijn aan het gejuich

van de duizenden. Daar zat Hercules, mijn

held!!! Door zijn toedoen heb ik in mijn leven

zaterdagmiddagen gekend van opperste

verrukking maar ook van intens verdriet. Zou

ik het wagen hem een high five te geven

of zou hij niet meer zover van de grond

kunnen komen? ‘Ga zitten’, zei hij en ik wierp

mij aan zijn voeten die er sterk uitzagen en

ook roken. ‘Wat wil je weten?’, vervolgde

hij terwijl hij met een subtiel hakje de

kopjesgevende kat twee meter achter zich

in de prullenbak mikte. Een echte driepunter

maar dan wel in een andere sport. ‘Hoe is

het zo gekomen?’, vroeg ik bedeesd, tenslotte

zat hier voor mij een ex-amateurkampioen

van Nederland en dan is enige schroom

wel op zijn plaats. ‘Nou, kijk’, zei hij, zijn

scheenbeschermers rechttrekkend, ‘ik ben

geboren op 10 augustus 1918 en dus ben

ik vandaag 92 geworden.’ Een blauwwit

geverfde kanarie in een net floot het clublied;

“Zie ze het veld betreden…..” wie kent het

nog. Eigenlijk zou niemand lid mogen worden

voor hij of zij het clublied uit het hoofd kent.

‘Ach’, sprak hij weemoedig, ‘ik heb het

allemaal meegemaakt, kampioenschappen en

degradaties, noem het maar op ’

Hij zweeg en ik zei ook niets. In stilte bloeide

er iets moois tussen ons op. ‘1967’, zei ik,

de serene rust verbrekend. ‘1967’, zei hij,

‘landskampioen met zes punten voorsprong,

wat een prestatie’. Er kwam iemand met

een ketel thee binnen, ik begreep dat het

rust was en ik ontspande me. Door het

raam keek ik de achtertuin in, een blauwe

regen met daaronder witte margrieten.

Een gladgeschoren gazon met kaarsrechte

kalklijnen waarlangs een tuinman zich

warmliep. Een eindje verder schoot weer

een andere tuinman een bal tussen twee

zonnebloemen door, in de rust kunnen ze dat

allemaal. ‘Zullen we even de tactiek voor de

tweede helft doornemen?‘, het klonk meer

als een bevel dan als een verzoek. ‘Heden

en toekomst’, zei ik gehoorzaam. ‘Over het

heden kunnen we kort zijn, dat zien we elke

zaterdag. De toekomst blijft verborgen, zelfs

voor mij, al zou het mij niet verbazen als

ik als 92-jarige op ons sportpark nog eens

overreden zou worden door een sneltram.

‘De hoogte- en dieptepunten’ zei hij, ‘we

hebben het er al even over gehad. Prachtige

spelers hebben we gezien; Henk in ’t Veld

en later zijn zoon George. En nog later

Wout Lems met die strakke wreeftrap, de

al eerder gememoreerde gebroeders Den

Hartog, Ton van der Padt en Henk van der Ent

die het allebei tot prof ‘geschopt’ hebben.


tentenbouw - podiumbouw - ict medewerkers - loodgieters - steigerbouw - elektromonteurs - heftruckchaufeurs

tentenbouw - podiumbouw - ict medewerkers - loodgieters - steigerbouw - elektromonteurs - heftruckchaufeurs

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 58


Hercules 92 jaar

Daniel Wijk, met 27 doelpunten in een

seizoen topscorer van de regio, die tegen

DSVP met een broodje kaas in de hand het

vijfde doelpunt scoorde. Stijlvolle keepers

als de van Slikkerveer overgekomen Cees

van Vliet en ‘onze’ John Fraanje. Zonen van

vroegere coryfeeën als keeper Paul de Baat

en tegenwoordig Leon Steketee en Robert

Kooiman. Duizend leden in 1978, wat een

tijd! Natuurlijk vergeet ik nu nog namen

die ik eigenlijk wel zou moeten noemen,

maar het geheugen is ook niet meer wat

het geweest is. En ook de invoering van het

damesvoetbal waar we nog steeds behoorlijk

succesvol in zijn. Toen, in 2007, kwam er

een ommekeer. Een grote sponsor kwam

de vereniging in en spelers waarvan we tot

dan toe alleen maar hadden durven dromen

werden aangetrokken. Het werd weer een

feest om langs de lijn te staan; ballen werden

door ‘Raffi’ Andrade over veertig meter ‘op de

stropdas’ gelegd, ragfijne combinaties werden

aangegaan en het regende doelpunten.

‘We waren in het seizoen 2006/2007

gedegradeerd naar de tweede klasse maar

het volgende jaar promoveerden we naar de

eerste klasse. Na een periodetitel speelden

we daarin vervolgens in 2009 nacompetitie

en mijn oude hart gaat nog in de turbo als ik

aan de beslissingswedstrijd tegen Rijnvogels,

op het sportpark van Capelle, denk. In de

aller, aller, allerlaatste minuut, de bloemen en

de champagne voor de tegenstander stonden

al in een hoek van het veld klaar, schoof die

dekselse Akkermans de bal onder de vallende

keeper door waardoor het gelijk werd.

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 59

Dolle vreugde vooral toen in de verlenging

Franken het karwei koel afmaakte. Dat was

gaaf, man.’ ‘Ja’, zei ik, ‘cool’, omdat ik niet

achter wou blijven bij een oude man van

92 jaar, ‘en vet’. Het kwam wat onwennig

mijn strot uit maar dat woord hoorde ik

mijn kleinzoon soms zeggen. ‘Hoofdklasser’,

ging hij onverstoord verder, ‘wie had dat

ooit kunnen denken, nu gingen we met de

grote jongens mee doen!! Maar voorzichtig

aan, handhaven was het devies. Maar we

deden meer; we versloegen het verder

ongeslagen gebleven Barendrecht, de latere

kampioen, op eigen terrein, en ook Quick

Boys, Rijnsburgse Boys en nog een paar

andere ploegen moesten er aan geloven. We

werden in de kranten zelfs ‘reuzendoders’

genoemd en dat streelt het blauw-witte

hart. En wie weet wat het volgende seizoen

ons gaat brengen. Ik weet zeker dat we

weer goed mee gaan doen.’Hij zweeg, we

lieten de woorden even bezinken. ‘O ja, ik

heb nog een kadootje voor u meegebracht’,

zei ik, en gaf hem een envelop die hij

openmaakte. ‘Een KNVB spitsenbon?’, zei

hij, ‘ik wil niet ondankbaar overkomen hoor,

maar wat moet ik met nóg een spits? We

hebben het volgende seizoen in elke linie

kanjers lopen, dat lijkt me wel genoeg. Heb

je het bonnetje nog? Dan ruil ik hem in

voor een elftalleider voor een juniorenelftal

of een andere vrijwilliger. Daar hebben we

meer behoefte aan.’ Ik knikte en haalde het

bonnetje uit mijn zak. Stom, stom, stom,

dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken.

‘Hier, neem een bitterbal uit de kantine’, zei

hij om me te motiveren en wierp me, keurig

vanuit de nek met beide voeten op de grond,

er een toe. Ik ving hem op met de borst en

volleyde hem haarscherp over de tafel richting

kat die hem vol op de kop nam. De vetvlek

op mijn shirt is er nooit meer uitgegaan.

‘Hmm’, constateerde hij, ‘de techniek is er

nog steeds.’ ‘Ja’, zei ik, ‘de geest is nog wel

gewillig maar het vlees wordt de laatste tijd

wat zwak.’ ‘Zwak?’riep hij uit, ‘zwak? Hoe oud

ben jij eigenlijk helemaal? Kijk eens naar mij,

92 jaar en nog steeds springlevend en vol

plannen voor de toekomst.’ ‘De toekomst’,

zei ik gevat, ‘wat staat ons nog te wachten?’

‘De term amateurvoetbal heeft zijn tijd gehad.

Met een beetje geluk spelen we over tien jaar

tegen Feyenoord.’ ‘Denkt u dat die zover zullen

afzakken?’, vroeg ik bedremmeld.

Waarschijnlijk zei ik iets verkeerds, misschien

had hij naast een blauw wit ook nog een rood

wit hart, want hij schudde zijn hoofd en zei;

‘zullen we het hier maar bij laten? Over acht

jaar praten we wel verder want één ding is

zeker; Rozen verwelken, Schepen vergaan.

Maar RVVH blijft altijd bestaan.’ Omdat ik

het niet kon uitstaan dat ik zelf niet zoiets

bedacht had ging ik weg. Bij de voordeur

stond nog steeds die C-junior de bal hoog te

houden. Hij telde hardop; ‘994, 995, 996…’

Intussen deed hij de deur voor me open.

‘Genoeg’, zei ik, maakte me breed, gaf hem

een correcte schouderduw en knalde de bal

met mijn chocoladebeen de gang in waar

hij het glas van een ingelijste kampioensfoto

verbrijzelde. ‘He, wat jammer nou, net de

duizend niet gehaald‘, zei ik vals en liep naar

buiten. Karaktervorming, je kunt er niet vroeg

genoeg mee beginnen. Op het trottoir liep

iemand heen en weer met een oranje hesje

met op zijn rug het woord ‘steward’. ‘Geen

bier buiten het hek’, zei hij streng. ‘Man, ze

schenken hier helemaal niks. Die ouwe geeft

weinig weg hoor, hij is vast een verdediger

geweest’, zei ik chagrijnig en liep door. Achter

het raam stond de oude heer Hercules driftig

met een gele kaart te zwaaien. Ik negeerde

hem, het was tenslotte pas mijn eerste.

Bovendien droeg ik geen rugnummer. Over

acht jaar hoopte ik hem als 100-jarige weer

te spreken. Misschien had hij dan wel het

predicaat ‘Koninklijk’ gekregen uit handen

van koning Willem Alexander. Ik keek even

omhoog, de kraaien op het dak van de

buurman waren weg, waarschijnlijk naar een

uitwedstrijd tegen Zwaluwen of zo. Toch had

ik er weer zin in gekregen. Nog even door die

taaie vakantieperiode heenbijten. Of het nooit

4 september wordt!!

Teun Rijsdijk


Broekman Group

Global reach with a personal touch

SHIPPING

AUTOMOTIVE

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 60

Shipping

Logistics

Automotive

Special Products

LOGISTICS

SPECIAL PRODUCTS

Providing full support, for vessel and cargo

Your reliable partner for “one-stop-shopping”

More than distribution only

Your ideal partner for special logistics

www.broekman-group.com


Het bestuur van RVVH

Edwin Slingerland

Jeugdvoorzitter

Wil Sierat

Penningmeester

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 61

Mario Papavoine

Voorzitter

Commerciële Zaken en Selectiezaken

Hennie van der Sluis

Secretaris en Algemene Zaken

Theo Huizer

Notulist


Algemene Informatie RVVH

Algemeen

RVVH : Ridderkerkse Voetbal Vereniging Hercules

Adres : Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk

Postadres : Postbus 4219, 2980 GE Ridderkerk

Telefoon : 0180-428 141

E-mail : info@rvvh.nl

Internet : www.rvvh.nl

Opgericht : 10 augustus 1918

Clubkleding : Shirt - blauw-wit verticaal gestreept

Broek - blauw

Kousen - blauw

Accommodatie : 5 velden, waarvan 3 met verlichting, zijnde

het hoofdveld, kunstgrasveld en het Wetra

trainingsveld annex KNVB speelveld (veld 2)

+ overdekte zittribune en open staantribune

langs hoofdveld

Thuiswedstrijden

1e elftal aanvang : 14.30 uur

Hoofdsponsor Heren : Van Pelt & Schreijer

Subsponsors : Fraanje Woningen, Assurantiekantoor CM Gaal

Gäde Logistiek Rotterdam, ING Bank,

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

Hoofdsponsor Dames : De Bondt grafimedia communicatie bv

Hoofdsponsor Jeugd : Sport 2000

Subsponsor Jeugd : van de Graaf & Meeusen

Ballensponsor Jeugd : de Vrienden van RVVH

Aantal Leden : 928

Aantal teams : - Senioren 9 teams

- A junioren 2 teams

- B junioren 3 teams

- C junioren 4 teams

- D aspiranten 5 teams

- E pupillen 8 teams

- F pupillen 8 teams

- Voetbalschool 6 teams

- Dames 3 teams

- Meisjes junioren 2 teams

Bestuur RVVH

Mario Papavoine : Voorzitter

Commerciële zaken en Selectiezaken

T: 06-53 65 80 43

E: m.papavoine@upcmail.nl

Hennie van der Sluis : Secretaris en Algemene Zaken

T: 0180-431 530

T: 0646618661

E: info@rvvh.nl

Wil Sierat : Penningmeester

E: wil@sierat.nl

Edwin Slingerland Jeugd Voorzitter

T: 0610886154

E: acp.slingerland@verkerk.com

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 62

Jeugd

Joop Lagendijk Algeheel Technisch Jeugd Coördinator

E: joop.lagendijk@hotmail.com

Mariska Blaak Wedstrijd Secretaris

E: MariskaRVVH@hotmail.com

Wessel Dekker Secretaris algemeen

E: jeugd@rvvh.nl

Arie Deelen E: arie.deelen@hetnet.nl

Adrie Plaisier Coördinator Scheidsrechters

T: 0180-424 711

Gert-Jan Achterberg Algemene Zaken

E: gert-janachterberg@hetnet.nl

V a c a n t Toernooi Coördinator

Jeugd (informatie) T: 0180-430 505

(tijdens trainingen en wedstrijddagen)

Dames Commissie

Voorzitter : Bram Riedijk

Secretaris : Kees Stentler

Technische Zaken : Hans Schelvis

Supportersvereniging

Penningmeester : G. Kreukniet

T: 0180-415 336

Aanspreekpunt : A. van den Hoek

T: 0180-424 760

Algemeen

Sponsorcommissie : L. van Noort (secretaris)

T: 0180-422 112

Ledenadministratie : E: ledenadministratie@rvvh.nl

Kantinecoördinator : H. Schouwenberg

T: 06-48 21 25 11

Kantinecoördinator : D. de Ruiter

T: 06-51 49 15 57

Businessclubcommissie Simone Nugteren

T: 06-30 53 56 45

Sandra Tieleman

E: btieleman@kpnplanet.nl

Veiligheidscoördinator Gerard Beckers

E: veiligheidscoordinator@rvvh.nl

Communicatie

Website : W. Dekker

E: webmaster@rvvh.nl

Persberichten : Th. Leenheer

E: media@rvvh.nl

Handige telefoonnummers en informatie over RVVH

Kantine : T: 0180-428 141

Internet : www.rvvh.nl

E-mail : info@rvvh.nl

TV : TV Rijnmond teletekst pagina 553

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers van RVVH vanwege hun inzet

voor de vereniging. Tevens bedankt het bestuur alle sponsors en

overige begunstigers die, middels hun financiële ondersteuning,

RVVH helpen bij het creëren van de mogelijkheden om de jeugd van

Ridderkerk en omgeving van hun geliefde sport te laten genieten. Tot

slot wenst het bestuur alle voetballers en voetbalsters van RVVH een

sportief en succesvol seizoen. En de supporters heel veel kijkplezier!


VVL-2 Voetbal pres gids.qxp:VV 15-08-2008 14:04 Pagina 1

Wie verdedigt uw vastgoed?

Voor de verdediging van uw vastgoed heeft u het liefst

een sterk team om u heen. Een equipe die de markt

aanvallend benadert en als een muur om uw

belangen heen gaat staan.

Maak dan eens kennis met de specialisten van Van

Vliet Bedrijfsmakelaars. Stuk voor stuk ervaren spelers,

RVVH | PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 63

die als team geen kans onbenut laten om voor u te

scoren. Snel en tegen gunstige tarieven. Als NVM-lid

bieden we hoge kwaliteit en gedegen marktkennis.

Dus, als u op zoek bent naar een club die uw zaken

optimaal verdedigt, dan bent u bij Van Vliet

Bedrijfsmakelaars bij het juiste team.

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Sliedrecht 0184 - 42 42 42 • Dordrecht 078 - 62 000 62

www.vanvliet.net

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!