Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN)
frugicom