Veenderijen

Loosdrecht in de Bataafs-Franse tijd
Memorie van bezwaren van de veenlieden van Loosdrecht, 1851