Kopi af Annual2005.indd - Lauritz.com

lauritz

Kopi af Annual2005.indd - Lauritz.com

LYS

I EN MØRK TID

40 kunstværker sætter fokus på

menneskerettighederne

Jeanette Hiiri . Allan Scharff . Anne Mette Hjortshøj . Bjørn Agertved . Dorris Bloom . Flemming Knudsen

Hanne Bertelsen . Jacob Wagner . Jon Stahn . Jo Dam Kærgaard . Kit Kjærbye Ljungar & Sødring

Trine Bach . Peter Hesk Møller . David Moodie . Birte Troest Ditte Fischer . Ann-Charlotte Ohlsson

Geert Dae Funder . Anne-Mette Buus . Ole Holm . Christina Geisler . Anita Jørgensen . Carsten Jensen

Boris Berlin . Flemming Busk & Stephan Hertzog . Claus Bjerring Helle Bovbjerg . Alexandra Mai Møller

Jens Galschiøt . Karin Kaster . Kim Buck . Steffen Lüttge . Per Andresen . Pia Rakel Sverrisdottir . Viera Collaro

Finn Reinbothe . Bjørn Nørgaard . Halskov og Dalsgaard

Udstilling og auktion

Kig ind d. 18. nov.- 9. dec. 2004

i Bredgade 10, Kbh K

Klik ind på www.lauritz.com

����������������

���������

������������

WHO.indd 4 17-03-2005 14:47:57

plakatGP.indd 1 01-07-2005 14:26:21


RESULTATOPGØRELSE (DKK 1.000)

(udvalgte tal)

Omsætning på sitet

Bruttofortjeneste

Personaleomkostninger

Afskrivninger

Resultat primær drift

Internationale datterselskaber

Finansielle poster

2005 2004

483.309

26.372

-17.482

-2.389

6.501

-5.308

191

374.768

21.126

-14.112

-1.245

5.769

-2.942

82

Resultat før ekstraordinære poster og skat

1.384 2.909

Årets resultat 721 1.954

BALANCE AKTIVER (DKK 1.000)

(udvalgte tal)

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver i alt

Materielle anlægsaktiver i alt

Finansielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

2005 2004

1.458

4.025

1.448

6.931

31

6.768

7.024

13.823

1.812

4.279

1.058

7.149

98

7.857

1.590

9.545

Aktiver i alt 20.754 16.694

BALANCE PASSIVER (DKK 1.000)

(udvalgte tal)

Egenkapital

Udskudt skat

2005 2004

8.992

1.564

8.025

Kortfristet gæld

10.198 8.669

Passiver i alt 20.754 16.694

0

More magazines by this user
Similar magazines