Midt i blinken - Musikkvarehuset.no

musikkvarehuset.no

Midt i blinken - Musikkvarehuset.no

Noter og sangbøker!

meedd

nyyhheetteerr

2007


2

Tenn lys!

173 sanger til advent og jul

173 sanger til advent og jul i denne illustrerte praktboka.

Alle er med besifret melodistemme og sangtekst.

Sangene er gjengitt både på nynorsk

og bokmål, der hvor begge målfører

finnes. Inneholder bl.a. Sancta Lucia •

Tenn lys! • Nå tenner vi det første lys

• Ventevise • Julebakevise • Deilig er

den himmel blå/Fager er den himmel

blå • Det hev ei rose sprunge • Det

lyser i stille grender • Det kimer nå til

julefest/No kimar det til julefest • Fra

jord og fjære • Glade jul/Glade

jol/Stille natt, hellige natt • Høyr kor

englar syng frå sky • I denne glade

juletid • Jeg synger julekvad/Eg synger

jolekvad • Jordens folk, bryt ut i sang •

Joleklokker over jorda • Kim, alle klokker

• Kling no, klokka! • No koma

Guds englar • Mitt hjerte alltid vanker • Nå tennes tusen julelys • O, du

herlige/Å du heilage • Vi ser deg, Herre Jesus • Bjelleklang • Den store

stjerna • Den hellige stad • Det er jul • En stjerne klar • En stjerne

skinner i natt • Fred på jord • Jeg så mamma kysse nissen • Julekort •

Julekveld i skogen • Julekveldsvise • Julenatt • Juleregle • Julenissen kommer

i kveld • Musevisa • Romjulsdrøm • Snømannen Kalle • Vi tenner

våre lykter • mange juleleker • The Christmas Song • Do they know it’s

Christmas • Feliz Navidad • Happy X-mas (War is over) • Joy to the

world • The little drummer boy • O, helga natt (Julsång) • Long december

night • Mary’s Boy Chile • Sleigh Ride • Winter Wonderland… og

mange, mange flere –

190 sider. Innbundet med stivbind. Glanset.

(N.M.O. 11600) Kr. 275,00 (x)

De mest kjente finnes både i bokmål

og nynorsk utgave. Samlet og redigert

av Lisbet Frøystadvåg.

30 sangtekster, bl.a.: Delig er den himmel

blå/Fager er den himmel blå • Delig er jorden/

Fager er jordi • Det kimer nå til julefest/No

kimar det til julefest • En stjerne skinner i natt •

Et barn er født i Betlehem /Eit barn er født i

Betlehem • Glade jul/Glade jol • Jeg synger julekvad/Eg

synger julekvad • Julekveldsvise • Jeg er

så glad hver julekveld/Eg er so glad kvar jolekveld

• Kling no, klokka • På låven sitter nissen •

Musevisa • Vi tenner våre lykter m. fl.

(N.M.O. 11876)

Kr. 29,00 (x)

«Kling, no klokka»

Sanger til advent og jul

Tilrettelagt av Per Selberg

En fantastisk julebok for piano

med besifring og sangtekster.

Sanger på nynorsk, bokmål og

andre språk! Ca. 90 sanger inndelt

i kapitler: Våre tradisjonsrike

julesalmer, Nyere julesanger,

Juleleker, Julesanger fra

andre land

Her finnes med bl. a.:Adeste Fidelis •

Deilig er den himmel blå • Deilig er jorden

• Det hev ei rose sprunge • Det

kimer nå til julefest • Det lyser i stille

grender • Du grønne, glitrende tre goddag

• En krybbe var vuggen • Et barn er

født i Betlehem • Fra fjord og fjære •

Glade jul, hellige jul • Her kommer, Jesus, dine små • Jeg er så glad hver julekveld

• Jeg synger julekvad • Joleklokker over jorda • Kim, alle klokker • Kling

no, klokka • Mitt hjerte alltid vanker • No koma Guds englar • Nå tennes

tusen julelys • Santa Lucia • Å du heilage • Barn Jesus i en krybbe lå • Høyr kor

englar syng frå sky • Joy to the world • O helga natt • The Holy City •

Bjelleklang • En stjerne skinner i natt • Julekort • Julekveldsvise • Julenatt •

Musevisa • Julepresangen • Romjulsdrøm • Rudolf er rød på nesen • Vi tenner

våre lykter • På låven sitter nissen • Å, jul med din glede • Så går vi rundt om

en enebærbusk • All through the night • Alle Jahre wieder • Away in a manger •

Deck the halls • Ding Dong, merrilly on high • Ihr Kinderlein, kommet •

Jeanette, Isabella • Joseph, lieber Joseph mein • I saw three ships • O little town

of Betlehem g mange, mange flere.

160 sider. Innbundet med stivbind. Illustrert.

N.M.O. 11753 Kr. 275,00 (x)

LEKKER LITEN BOK MED JULESANGTEKSTER!

ULENS MELODIBOK

Julens sanghefte For sang, blokkfløyte, piano/keyboard og andre instrumenter.

TROMPET / TRUMPET

HENNING SOMMERRO: JULVERSET

HENNING SOMMERRO

Julverset

Christmas Carol

Frå/From Stangvik/Aasgard (in Norway)

Arrangert for trompet (Bb/C) og orgel (piano) /

Arranged for Trumpet (Bb/C) and Organ (Piano)

FIOLIN / VIOLIN

HENNING SOMMERRO

Julverset

Christmas Carol

Frå/From Stangvik/Aasgard (in Norway)

Arrangert for fiolin og orgel (piano) /

Arranged for Violin and Organ (Piano)

HENNING SOMMERRO

Julverset

Christmas Carol

Frå/From Stangvik/Aasgard (in Norway)

Arrangert for fløyte og orgel (piano) /

Arranged for Flute and Organ (Piano)

Arrangert for fiolin og orgel/piano (NMO 12338) Kr. 90,00

Arrangert for fløyte og orgel/piano (NMO 12339) Kr. 90,00

Arrangert for trompet og orgel/piano (NMO 12340) Kr. 90,00

FLØYTE / FLUTE

J ULENS

Her er over 100 sider med aktuelle julesanger på norsk og

utenlandsk språk. Kjente sanger både på nynorsk og bokmål.

Samlet og redigert av Lisbet Frøystadvåg.

Innbundet med stivbind

Her finnes bl.a. All through

the night • Deilig er den

himmel blå/Fager er den

himmel blå • Deilig er jorden/Fager

er jordi • Det

hev ei rose sprunge • Det

er jul • Det lyser i stille

grender • Det kimer nå til

julefest/No kimar det til

julefest • Fra fjord og fjære

• Glade jul/Glade jol •

Høyr kor englar syng frå

sky • O Tannenbaum •

Sancta Lucia • Sangen til

julestjernen • Tenn lys • I

en natt • Jeg synger julekvad/Eg

synger julekvad •

Mary’s Boy Chile… og

mange, mange flere.

Lyche nr. 1126

kr. 175,00 (x)


Salve Kallevig

En stjerne

skinner…

En ny attraktiv samling

julesanger lett arrangert

for piano m/besifring og

sangtekster.Vanskelighetsgrad

som «Nå er det jul

igjen!»

I denne finnes med:

Angels we have heard on high •

Blue Christmas • Carol of the

Bells • The Marvellous Toy • Ding

Dong! Merrily on high • En stjerne

skinner i natt • Det barn som

fødtes denne dag • Go tell it on

the mountain • Hej tomtegubbar

• Høyr kor englar syng frå sky •

Jeg så mamma kysse nissen • Joy to the world • Julenissen kommer i kveld

• Julvals • Kling no klokka • Mitt hjerte alltid vanker • O little town of

Betlehem • Sjømannsjul på Hawaii • Tenk om julanissen hadde dårlig råd

og dårlig tid • The Little Drummer Boy • Vårres jul • When a child is born

• White Christmas.

Ca 50 sider.

(N.M.O. 11751)

Kr. 95,00(x)

NICOLAE BOGDAN:

O, Jul med din fele

Inneholder 70 julemelodier

arrangert for fiolin. De fleste

sangene er arrangert som

duetter, men kan også spilles

av en fiolin alene. Stykkene

varierer i vanskelighetsgrad

slik at elever på forskjellig

nivå kan ha glede av heftet.

Alle stykkene er besifret.

Adeste Fideles • Away In A Manger • Bella

Notte • Bjelleklang • Blue Christmas • Deck

The Halls • Deilig er den himmel blå • Deilig

er jorden • Det hev ei rose sprunge • Det

kimer nå til julefest • Det lyser i stille grender

• Ding Dong! Merrily On High • En stjerne skinner i natt • Et barn er født i

Betlehem • Gammel Maria-vise • Glade jul • Go,Tell It On The Mountain • God

Rest You Merry Gentlemen • Happy Xmas (War is over) • Hark! The Herald

Angels Sing • Hei hå, nå er det jul igjen! • Hej, tomtegubbar • Her kommer dine

arme små • I denne søte juletid • I en natt • Jeg er så glad hver julekveld • Jeg gikk

meg over sjø og land • Jeg synger julekvad • Jeg så mamma kysse nissen • Joy To

The World • Jul, jul, strålande jul • Julekveld i skogen • Julekveldsvise • Julenissen

kommer i kveld • Kimer i klokker • Mary’s Boy Child • Mitt hjerte alltid vanker •

Musevisa • När det lider mot jul • När juldagsmorgon glimmar • Nå er det jul

igjen! • Nå tennes tusen julelys • Nå vandrer fra hver en verdens krok • O, du herlige

(O Sanctissima) • O, helga natt • O, jul med din glede • O, Little Town Of

Bethlehem • Og reven rasker over isen • På låven sitter nissen • Ritsj, Ratsj •

Romjulsdrøm • Rudolf er rød på nesen • Sancta Lucia • Silver Bells • Sleigh Ride •

Snømannen Kalle • Sonjas sang til julestjernen • Så går vi rundt om en enerbærbusk

• Tenn lys • The Christmas Song • The First Nowell • Vi tenner våre lykter •

We Wish You A Merry Christmas • When You Wish Upon A Star • White

Christmas • Winter Wonderland m.fl.

M-H 3112 kr. 198,00

Nå er det jul igjen!

Arrangert for piano og keyboard

Det mest populære notealbumet

med 42 av de

mest kjente og kjære

julesangene lett arrangert

for piano og keyboard.

Arrangert av Salve

Kallevik.Alle melodiene

er besifret og tekst følger

med. Illustrert.

Innhold: Adeste fidelis (Å,

kom nå med lovsang) • Away in

a manger • Bjelleklang • Deilig

er den himmel blå • Deilig er

jorden • Det hev ei rose

sprunge • Det kimer nå til

julefest • Det lyser i stille grender

• Du grønne, glitrende tre, goddag • Et barn er født i Betlehem • Fra

England • Glade jul • Hei hå, nå er det jul igjen • Her kommer dine arme små

• Jeg er så glad hver julekveld • Julekveld i skogen • Julekveldsvise •

Julepresangen • Kimer, I klokker • Mary’s Boy Child • Musevisa • Nå er det

jul igjen • Nå tennes tusen julelys • Og reven rasker over isen • O, helga natt

(Julsång) • O, jul med din glede • O Sanctissima (O, du herlige) • På låven sitter

nissen • Romjulsdrøm • Rudolf er rød på nesen • Sancta Lucia • Sleigh

Ride • Snømannen Kalle • Sonjas sang til Julestjernen • Så går vi rundt om en

enebærbusk • The first Nowell • We wish you a merry Christmas • When

you wish upon a star • Winter Wonderland

(N.M.O. 10589) kr. 95,00 (x)

JUL I SKOMAKERGATA

Tekst og melodi:

Bjørn Rønningen/

Arr. av Freddy Hoel Nilsen.

Her er alle de populære

sangene fra TV-serien, i et

enkelt og velklingende

arrangement, med besifring

og sangtekster.

Syng og spill og nyt årets

juleserie!

(NMO 11900)

kr. 120,00 (x)

Rainer Irslinger:

ADVENT OG JUL

I NORGE OG EUROPA

25 kjente og ukjente julesanger

fra mangle land i lett bearbeidelse

for piano.

(M-H 3075) kr. 85,00

3


4

DUSINET FULLT MED JULEBØKER FOR BLÅSERE!

Kornett/trompet Bb

Nyhhet

Midt Midt ii i blinken blinken

Midt i blinken

Juleboka

Althorn Eb

Midt i blinken

Juleboka

Innhold: Sancta Lucia • Deck the Hall • Deilig er jorden • Det hev ei rose sprunge • Ding dong, merrily on high • En stjerne skinner i natt •

Glade jul • Go, tell it on the mountain • Julekveldsvise • Mary's boy child • Musevisa • O, jul med din glede • På låven sitter nissen • Så går vi rundt

om en enerbærbusk • Vi tenner våre lykter • We wish you a merry Christmas. I alt 44 sider!

Pris pr. bok m/CD kr. 198,00

JULEBOKA

Bjørn Schandys gitarskoler – fra nybegynnerskolen til den noe

mer avanserte – har blitt en suksess. Suksessforfatteren har

laget Juleboka, både for gitar og piano/keyboard. I alt 18 kjente

julesanger har fått plass og alle er spilt inn på CDen som

følger med bøkene. 40 sider, besifret, fargeillustrasjoner.

Innhold: Bjelleklang • Deilig er den himmel blå • Deilig er jorden • Det lyser

i stille grender • En stjerne skinner i natt • Et barn er født i Betlehem • Glade

jul • I en natt • Jeg er så glad hver julekveld • Julekveldsvise • Mary’s boy child

• Musevisa • Nå tennes tusen julelys • O come all ye faithful (Adeste Fideles)

• Romjulsdrøm • Rudolf er rød på nesen • Tenn lys • Winter Wonderland

Piano/keyboard (NMO 12137)/(Gitar NMO 12138)

pr. bok inkl. CD kr. 198,00 (x)

Valthorn

Midt Midt ii i blinken blinken

Midt i blinken

Juleboka

Klarinett Bb

Midt ii blinken

Midt i i blinken

Juleboka

Utkommer nå i 12 forskjellige bøker alle med CD for følgende instrumenter:

N.M.O. 12460 Trompet / kornett Bb

N.M.O. 12461 Klarinett Bb

N.M.O. 12462 Barytone / Tenorhorn Bb

N.M.O. 12463 Trombone Bb

N.M.O. 12464 Altsaxofon Ess

N.M.O. 12465 Fløyte C

N.M.O. 12466 Trombone C

N.M.O. 12467 Baryton C

Anne-Berit Halvorsen

Julelys/Julestjerner

Solo, duetter og trior for fiolin m/CD-komp.

JULELYS Inneholder bl.a.: Bjelleklang – Deilig er jorden – Det hev

ei rose sprunge – En stjerne skinner i natt – Glade jul – Julekveldsvise –

Julenatt – Jeg gikk meg over sjø og land – Nå tennes tusen julelys – Kling

no, klokka – Nå er det jul igjen – Å, kom nå med lovsang .

Melodiutgave (solo) er besifret og med sangtekster.

(NMO 12184) Bok m/CD kr. 198,00 (x)

JULESTJERNER Inneholder bl.a.: Angels we have heard on high –

Deck the Hall – Deilig er den himmel blå – Det lyser i stille grender –

Gammel Mariavise – Her kommer, jesus, dine små – Jeg er så glad hver

julekveld – På låven sitter nissen – Romjulsdrøm.

Melodiutgave (solo) er besifret og med sangtekster.

(NMO 12358) Bok m/CD kr. 198,00 (x)

Trombone C

Midt i blinken

Juleboka

Juleboka

N.M.O. 12468 Althorn Ess

N.M.O. 12469 Valthorn / Horn i F

N.M.O. 12470 Tuba Ess

N.M.O. 12471 Tuba C


Desember-sanger

24 sanger fra barne-TV, film og teater

Arrangert for piano med tekst og besifring av

Åse Söderqvist-Spering

Desember-sanger

24 sanger fra barne-tv,

film og teater

Reisen til julestjernen

Amalies jul

Nøtteknekkersuiten

Jul i Blåfjell

Jul på

Månetoppen

Lady og Landstrykeren

Jul i Skomakergata

Jakten på den gamle julesangen

– OSLO –

Putti plutti pott

Tre nøtter til Askepott

Strømpestrikke strofe • Nissedans • Vi må finne skjegget.

Innholder sanger fra «Jul

i Blåfjell», Jul på Månetoppen»,

Lady og Landstrykeren»,

«Putti Plutti

Pott», «Julemorgen»,

«Askepott» og «Reisen

til julestjernen»: Da er

det jul igjen • Vi reser

rundt • Julemorgen •

Tenn lys • Hei hå, nå er

det jul igjen • Vi tenner

våre lykter • Hvis du og

jeg blir venner • Bella

Notte • Blålokk •

Desembersang • Godnattsang

for nisseunger

• Mary’s Boy Child • En

blånissekveld • Sonjas

sang til julestjernen •

Det er nisser • Redd

mamma • Gladtrall for

nisser som går hit og dit

• Tre nøtter • Kanefart •

Rørfløytens dans •

Boka er illustrert med strektegninger for at du selv kan

fargelegge tegningene og sette ditt eget særpreg på boka.

Gråtass

Julemorgen

Jul i Portveien

60 sider (M-H- 3229) kr. 175,00 (x)

Gitarboka

Denne boka er for deg som liker å synge

og som har lyst til å spille selv.

Sammen med tilhørende CD med

eksempler og tips, gir boka en topp

moderne innføring i gitarspill på en gøyal

måte. De første sangene er gode, gamle

travere. Deretter følger viser og poplåter

som mange ønsker å spille selv.

132 sider. Innbundet med glansdekk.

Bok m/CD

(NMO 11136) kr. 300,00 (x)

Gitarboka Del 2

Denne boka er en fortsettelse av

«Gitarboka Del 1». Det er en fordel at

man kan innholdet fra den, eller lignende

før man tar fatt på del 2.

Også denne del 2 er rikholdig og

grundig i sin oppbygging.Til de som går

rett inn i del to er noe av det grunnleggende

med, som spillestilling, venstre

og høyre hånd, strengenavn, plekter, notesystem

og noter m.m.

Fra og med bokas del 2, følger videre

preogresjon med mange flotte superlåter

og sanger

Bok med CD

(NMO 11709) kr. 350,00 (x)

Elgitarboka

Denne boka er beregnet for el.gitarspill.

Etter suksessen med «Gitarboka», tar

Bjørn kontroll over el.gitaren med denne

NNyhheett

toppboka.Alle låtene er spilt inn på CD, slik

at du kan øve med ditt eget band!

Hva sier du til å spille: Wonderful

Tonight (Eric Clapton) • Hey Joe (Jimi

Hendrix) • Smoke on the water (Deep

Purple) • Still got the blues (Gary Moore) •

Sweet Home Alabama (Lynyrd Skynyrd) •

Walk of Life (Dire Straits) med flere.

Begynnerbok for deg som skal lære å

spille el.gitar. Mye av stoffet er like godt

egnet på akkustisk gitar. 160 sider.

Innbundet bok m/glansdekk.

(NMO11502)

Bok med CD kr. 375,00 (x)

Første gitarbok

med CD-komp

Ei lærebok med 24 enkle melodier for

nybegynnere. Enkle og komplette akkorder

– Noter og tablatur – CD–komp.

Spill med ditt eget orkester!

Denne boka er laget for at du raskt

kan komme i gang og spille enkle melodier

på gitaren din. Kjente og kjære barnesanger

med sangtekster. 40 sider.

(NMO 11460)

Bok med CD kr. 198,00 (x)

Andre gitarbok

med CD-komp

Ei lærebok med 25 enkle låter for nybegynnere.

En fortsettelse av bok 1.

(NMO 11919)

Bok med CD kr. 248,00 (x)

Roy Henning Snyen

Gitarspill

«Gitarspill» lærer deg de

grunnleggende akkordene

og rytmene du trenger for

å spille sanger. Sangutvalget

er kjente og populære

sanger hentet fra sangboken

«Verden i sang». Boken

legger stor vekt på at det

man lærer også har overføringsverdi

til andre sanger.

Her får du råd og tips

om praktiske opplysninger

som hvordan man skifter

strenger, stemming av gitaren,

håndstillinger osv., til

spørsmål om musikalske utfordringer som f.eks. hvordan

du bør øve for å få smidige overganger mellom akkordene,

hvilken rytme du kan spille sangen med og hvordan du skal

øve på denne. Du lærer hva du skal se etter for selv å

kunne bestemme hvordan sangen skal spilles.

Alle sangene i boken er spilt inn på vedlagte CD som

følger tipsene og rådene som står i boken.

180 sider, farger, stivbind.

(NMO 12360) Bok m/CD kr. 398,00 (x)

5


6

Verden i sang

Samlet og redigert av Thor Bjørn Neby og Per

Arne Olsen, begge pedagoger ved Høgskolen i

Oslo. Ei kjempebok på 736 sider.

TEMATISK INNDELT:

Utdrag fra populærmusikkens

historie (fra folkelig «populærmusikk»

på 1900–tallet til MTV

generasjonen på1990–tallet) Her

finnes foruten “røttene” også jazz,

evergreens, blues, country, norske

vise klassikere m.m. • Pop på 1990tallet

til år 2000. • Musikk fra

TV/film/musikaler. • Sanger fra en

såret jord • Norske sanger. •

Sanger fra andre land og kulturer. •

Livssynsanger. • Julens sanger og

salmer. • Kanons/ Quodlibet. • Klassisk. Sanger i gitarvennlige,

sangbare tonearter med enkel – praktisk besifring.

Innholder bl.a. Annie Laurie, Annie’s song, Anthem («Chess»), Before you

accuse me, Bendik og Årolilja, Black magic woman, Born in the U.S.A.,

California dreamin‘, Candle in the wind, Carolina Moon, Cotton Fields,

Dains me dæ, Det hainnle om å leve, Du ska itte trø i graset, Eg ser, En natt

forbi, Engler i sneen, Finne mæ sjæl, Fryd, Gabriels oboe, Har en drøm,

Heart of gold, Hjertemedisin, Hon är så söt, Honninghumla, Høvlerivisa,

Imagine, Isn‘t she lovely, Julekveldsvise, Kalinka, Kom sommarvijnn, Like a

virgin, Lillebror Per, Luka, Makin‘ whoopee!, Manda’ morra blues,

Nordaførr vårvise, Om kvelden, Red roses for a blue lady, Rumba med

Gunn, Slipsteinsvæilsen, Sommerfugl i vinterland, Sommernatt ved fjorden,

SOS, Summer in the city, Summertime, Sunny afternoon, Sweet home

Alabama,The Rose og mange mange fler.

(NMO 11494) Innbundet. Kr. 398,00 (x)

«Det er så vemodig mange viser...»

129 viser av Alf Prøysen.

Noe av innholdet: Blåbærturen •

Bolla Pinnsvin • Den første løvetann

• Du og jeg og dompapen •

Du ska få en dag i mårå • Helene

Harefrøken • I bakvendtland •

Kveldsang for Laffen • Lille måltrost

• Marte og Baldrian •

Musevisa • Nøtteliten. Illustrert

av Egil Torin Næsheim.

280 sider. Innbundet

(NMO 11123) kr. 313,00 (x)

«Øst for sol og vest

for måne...»

171 viser av Vidar Sandbeck

Hvorav flere ikke utgitt før.

Inneholder bl.a.: Bildilla • Dakota-

Kalle • Drømmen hennes Gunhild

• E vise i det blå • Et bittelite

miniskjørt • Godnattvise • Gråpus

• Gull og grønne skoger • Hanna

Hakkihæl • Jens Vankelmodig •

Menuett i mai • På folkemunne.

Illustrert av Egil Torin Næsheim.

272 sider. Innbundet

(NMO 11153) kr. 313,00 (x)

Rytmisk «Real Book» m/CD

Samlet og redigert av Thor

Bjørn Neby og

Per Arne Olsen. Et supplement

til Verden i sang

med groovy/rytmiske låter i

mange genre!

Syng og spill rytmisk musikk

STINN LEFSE

Denne boka er en samling sanger

og låter som primært er hentet fra

den folkelige populærmusikken og

jazzen, og skrevet i forlengelsen av

sangboka «Verden i sang». Sangene

har alle en sterk rytmisk forankring,

og et av siktemålene med

boka er å presentere melodier som egner seg

til å utforske ulike rytmiske «groover».Vi har derfor valgt å presentere låtene

– der det er naturlig – med et forslag til basslinjer og trommer/ perkusjon.Vi

har også forsøkt å ivareta helheten i presentasjonen av sangene med forspill og

forslag til hvordan f.eks. piano og gitarakkompagnement kan utføres.

Her følger noen av de i alt 128 melodiene: Papa’s Got A Brand

New Bag • Son Of A Preacher Man • We Will Rock You • You Can Leave Your

Hat On • Beautiful • Get It On • Lust Like Heaven • Route 66 • The Weight.

• God Only Knows • Oh, Pretty Woman • Desperado • Folsom Prison

Blues • Be-Bop-A-Lula • Summertime Blues • Desafinado • Guantanamera •

La Bamba • Livin’ La Vida Loca • Honnghumla • Innerst i sjelen • Mysteriet

deg • Det vackraste jag vet • Himlen runt hörnet • Mitt hjärtets fågel • Som

en duva • Vem vet • Bluesette • Satin Doll • Take Five • Waltz For Debby •

New York, New York • Smile • Star Wars • Bourée av Bach • Visa från

Utanmyra • Wade In The Water.

296 sider A4. Spiralinnbundet med overslagsperm.

(NMO 12139) Bok m/CD kr. 450,00 (x)

D I D O R I D E S E

Di Dori dese er ei sanglekbok

som primært

inneholder sangleker og

bevegelsesleker.

I begynnelsen av boka

har vi valgt å ta med

sanger med utgangspunkt

i tall, bokstaver,

holdninger, glede, velkomst

og avskjed.

Inneholder nærmere 200 sanger.

Stivinnbundet • 220 sider.

(NMO 11798) kr. 275,00 (x)

P I A N OF O E S T

Pianoperler for enhver

smak: klassisk, evergreens,

pop, folkeviser

m.m.

Inneholderbl.a.Amazing grace • Beutiful

dreamer • Blusette • Bolla Pinnsvin •

Den bakvendte visa • Fagre Stryn •

Gabriel’s Oboe • Gartnerløkka •

Heksedans • Høstvise • Kvelden lister

seg på tå • La vie rose • Over the rainbow

• Sommernatt ved fjorden.

(NMO 11831) kr. 295,00 (x)


Allsang til fest og hygge

Sang- og akkordbok til alle anledninger

Allsang

til fest og hygge

Pop, rock, viser

Sangbok

og ballader samlet og redigert av Knut Clausen

Allsangbok med gitarakkorder

Knut Clausen har laget en litt annerledes

sangbok. Den tar for seg både pop, rock,

viser og ballader og kan like gjerne brukes

av nybegynnere som de mer erfarne. Boka

er spesiell på mange måter. For det første

er formatet 10,5 x 29,7cm, d.v.s. lang og

smal. Men når du blar i boka, ligger den

som A4-fomat i oppslag. Det betyr at hver

eneste sang starter på en venstreside og

avsluttes på en høyreside. Du trenger

med andre ord ikke å bla i boka før du

begynner på en ny sang. For det andre er

boka besifret fra første til siste vers.

Inneholder bl.a.: Bad moon rising • California blue • Cheerio • Cotton

fields • Da doo ron ron • E6 • Ferry ‘cross the mercey • From me to you

• Gud, hvor du er deilig • Hey Jude • I• It’s now or never • Jenter • Jørgen

Hattemaker • Kjærlighetsvisa • Kristina från Vilhelmina • Let me stay with

you • Looking out my back door • Lost in the tango • Lys og varme •

Manda’ morra blues • Mysteriet deg • Neste sommer • Rumba me Gunn •

Se alltid lyst på livet • Sealed with a kiss • She belongs to the rain • Sing •

Sommaren är kort • Sommerfuggel i vinterland • Sunny afternoon • Så seile

vi på Mjøsa • The last thing on my mind • Ti tusen tommeltotta • Tusen bitar

• Vandringsvise • Wind og change • Öppna landskap. I alt 105 sanger!

Spiralinnbundet 224 sider (NMO 12005) kr. 139,00 (x)

Lettheftet utgave (NMO 12004) kr. 95,00 (x)

Av glede lager vi musikk

Sang og rytmikk for barnehage og småskole

Denne boka henter mye av sitt stoff

fra den rytmiske musikkpedagogikken

og er tuftet på at for å møte

hele barnets msuikalske uttrykk,

må vi ta utgangspunkt i leken.

Musikk, lek og bevegelse er for

barn tett bundet sammen.

Inneholder bl.a. følgende sanger:

Ballongsangen • Det rumler i

min mage • Byttelek • Dans

rundt ringen • Ensom vind •

Gjettesang • Her er godt å

være • Humba hum hum •

Jungelsangen • Kom og lek

med meg • Malela •

Musikksang • Skal vi ikke

være venner • Så svever vi • Tøysesang.

88 sider • innbundet

Bok m/CD (N.M.O. 12407) kr. 295,00 (x)

Kirsti Ese

Avv gledee lagerr vii musikk

Sang og rytmikk for barnehage og småskole

NNyyhheet

Den første sang

Den første sang

– bok (NMO 10684)

kr. 189,00 (x)

Den første sang

– CD (NMO 10685)

kr. 180,00

Barnesanger, julesanger, tradisjonelle

folketoner, sanger og viser samlet og redigert av Knut Clausen

Allsang for barn

Sang- og akkordbok for foreldre,

besteforeldre, barnehageansatte

og skolebarn i alle aldre

Allsang

for barn

Allsangbok med gitarakkorder

Barnesanger, julesanger, tradisjonelle folketoner,

sanger og viser fra «Mikkel Rev» til

«Sloop John B.»

For nybegynnere, de litt øvede og de

erfarne.

Sangene er forenklet slik at de fleste sangene

ikke har vanskelige soloer eller vanskelige

overganger.

Vi har forenklet slik at det skal være lett å

ta frem gitaren å spille.Alt du trener er en

gitar, en capo og denne boka.

Inneholder bl.a.Alle fugler • Alle hjerter banker • Basarvisa • Bestemor skogmus

visa • Bjelleklang • Der bor en baker • Du käre lille snickerbo’ • Du ska få

en dag i mårå • Dyrene i Afrika • Eventyrvisa • Fløy en liten blåfugl •

Grønnsakspisersang • Gøy på lanne’ • Haba, haba, haba • Hompetitten • Hvis

dine ører henger ned • Jo mere vi er sammen • Julekveldsvise • Kaptein Sorte

Bill • Kjerringa med staven • Klatremus voggevise • Lille kattepus • Lillebrors

vise •Musevisa • Napoleon med sin hær • Noen barn er brune • Ole Brum •

Per spelmann • Pippi långstrømp • På låven sitter nissen • Se min kjole • Små

froskene • Soltrall • So ro lillemann • Teddybjørnen Fredriksson • Tommelfinger,

hvor er du? • Trollmors vuggevise • Under den hvite bro.

Spiralinnbundet 224 sider (NMO 12334) kr. 139,00 (x)

Trøtte troll

Av Gunhild Anna Barsleth

Et spennende musikkeventyr

til glede for

små og kanskje også

for store!

«Trøtte troll» tar deg

med på vandring

gjennom den levende

trollskogen, helt inn i

berget det blå, hvor

trollene bor. Men det

er ikke bare troll i

trollskogen. Du får

møte Rimtusser og

Tussemørkesvermere,

Huldra, levende trær og trollungen Lille Pastill som bare er

god og snill.

Boka er flott illustrert av Hedvig Lien

72 sider/stivbind bok m/CD (NMO12063 A)

kr. 295,00 (x)

Til boka finnes i tillegg:

Inspirasjonshefte til dramatisering av musikkspillet

Hefte m/CD-playback

(NMO 12063B)kr. 275,00 (x)

7


NNyhheett

Korsang for alle

Liker du å synge, og har

vurdert å begynne i kor? Eller

kanskje du synger i kor, og

opplever at du gjerne skulle

ha kunnet litt mer om sangteknikk

og musikkteori?

I Jarle Flemvågs

«Korsang for alle» får

du en enkel innføring i

grunnleggende sangteknikk

og musikkteori. Boken har

også en stor ordliste med

sentrale musikkuttrykk

som alle korsangere vil ha nytte av å

kunne. I tillegg står det oppført aktuelle nettadresser, litt

om hvilke kor om finnes m.m.

Med boken følger det to cd´er med oppvarmingsøvelser,

kanoner, unisone og flerstemte sanger. Sangene er innspilt

med solister, kor og musikere, og vil gi deg en mulighet til å

trene på sangteknikk samt å synge sammen med andre.

Sangene i boka: Imagine • Den fyrste song • Tir n’a noir

• Tanta til Beate • Fader Jakob • Sommer kommer • Dona

nobis pacem • Shalala • Morning has broken • When the

saints go marchin’ in • Nocturne • Fager kveldsol smiler •

Å synge i kor.

96 sider, spiralisert, fargetrykk

(NMO 12449) Innbundet. Kr. 349,00 (x)

Alf Prøysens viser

Den store pianoboka

Alf Prøysen preget etterkrigstida med sine visetekster og fortellinger

for både små og store i en allsidig og omfattende produksjon.

Per Selberg har redigert Alf Prøysens viser for piano

med besifring og tekst.

Innholder bl.a. Basarvisa •

Blåbærturen • Bolla Pinnsvin •

Bustebartepinn • Bånsull • Den

første løvetann • Du og jeg og

dompappen • Du ska få en dag

i mårå • Godsangen til blakken

• Helene Harefrøken •

Hilma og Roger • Hompetitten

• Husmannspolka •

Hæin Lars æ på Hamar • I

Bakvendtland • Julekveldsvise

• Julepresangen • Kringlevrider

Bollesen • Lille måltrost

• Lillebrors vise •

Mari, du bedåre! • Marte og

Baldrian • Musevisa •

Nøtteliten • Pinnsvinskinnet

• Romjulsdrøm •

Skreddervise • Soltrall •

Spelldåsen • Steinrøysa

neri bakken • Sønnavindvalsen

• Sårbeintvæilsen

• Tango for to • Teddybjørnens vise •

Tordivelen og Flua • Vedsagervise • Vet du hva du kommer til å få? •Visa hennes

Hilma • Vise for gærne jinter • Æille har et syskenbån på Gjøvik • Å huttetuttetei

• Å, den som hadde seg ei lita jinte • Å, den som var en løvetann

(NMO 10642) Stivinnbundet • 146 sider kr. 252,00 (x)

Bjørn Eidsvåg

100 sanger

Bjørn Eidsvåg har en unik posisjon i norsk

musikkliv, – en særs folkekjær artist.

100 sanger er en komplett samling av hans produksjon opp til

1996. Boka er utgitt med besifret melodistemme og sangtekster.

Utgavene er tatt ned rett fra

Eidsvågs plater, slik at utgavene er så

autentiske som mulig.

Av innholdet kan vi nevne: Eleina • Alt du vil ha

• Dansere i natten • Du og jeg • Eg ser • En dag

• Fabel • Forbuden frukt • Fri • Gammal drøm

• Håp • I grenseland • Ikkje gå • Kyrie • Landet

lenger bak • På flukt • Shalala • Skuta er lekk •

Som et barn • Tatt av vinden • Tilgi meg • To små

planeter • Vertigo.

(NMO 10960) Spiralisert kr. 262,00 (x)

Hittil og littil

kr. 139,00 (x)

Nåde kr. 129,00 (x)

Vi minner også om:

Tålt

kr. 129,00 (x)

ALT EG SÅ

Sigvart Dagsland komplett 1984–1999

79 sanger. Besifret melodistemmer

og sangtekster.

Postboks 1499 Vika • 0116 Oslo • Tlf: 23 00 20 10 • Fax: 23 00 20 11 • epost: order@musikforlaget.no

En vakker dag

kr. 129,00 (x)

Inneh. bl.a. følgende:

Abrahams barn • Alle gode

ting e tre • Alt eg såg • Alt

for ingenting • At eg torde

• Barn av Gud • Bedre enn

stillhet • Blomster me aldri

såg • Bygg ein bro • De

umulige • Den 4. verden •

Den farligste friheten • Den

vakre byen • Det går ein

bro • Djupe spor • Du rør

meg • Då barmå forsvant •

Dåp • Eg kan’kje dansa • Ein

by, ein båt, ein fest • Elsker

du meg • énnå ein sang •

Fast som fjell • Festung

Europa • Folket som danser

• Fri • Goe gli • Gylne land

• Gå mot havet • Hendt i

dag • Himmel • Historiens

engel • Høgt heng de •

Høyere • Ikkje snakk med

fremmede • Ild og vann • Ingen vei e så bra • Jungel • Kameleonen • Kem e

så denne mannen • Kjærlighet • Kom hit • Livshjulet • Låst inne i meg sjøl

• Naken hud • Når eg blir aleina • Ord for ord • Pop • På kanten • Sangen

om gleden • Se så lykkelig • Seculum seculi • Skikkelege mann • Sprukne

speil • Stemme for de stemmeløse • Stupe • Svik • Så lenge eg har deg •

Tegn • Tin opp • Tre blant tusen • Tyver i natten • Vindene dreier m.fl.

(N.M.O. 11332) Innbundet kr. 310,00 (x)

More magazines by this user
Similar magazines