Helsemagasinet VOF - Scientific Medical Systems Scandinavia

sms.scandinavia.se

Helsemagasinet VOF - Scientific Medical Systems Scandinavia

MEDISIN OG FYSIOLOGI

Jordkontakt

– en manglende

faktor i helselikningen

Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like

viktig for helsa som lys og riktig ernæring.

tekst iver MySTerud Foto ShuTTerSTock

Mennesket har i fortiden hatt direkte kontakt

med underlaget eller brukt sko av materialer

som leder godt, som skinn. Skinn er en god

halvleder, og materialet leder enda bedre hvis

det impregneres med salter og svette. Først

på 1900-tallet begynte man å isolere føttene

med mer solide sko av dårligere, eller ikke

ledende, materialer. Da fjernet man seg fra

den energien jorda tilførte våre forgjengere

siden tidenes morgen. I dag vandrer de fleste

rundt på syntetiske gummisåler som isolerer

oss fra jordenergien. Dette forverres ved at vi

store deler av tida oppholder oss i bygninger

som er langt fra jordoverflaten. Ytterpunktene

i jordkontakt vil være en person som går

barbeint i skogen versus en person som har på

sko med gummisåler og jobber høyt oppe i en

skyskraper. I fortidsmiljøet sov man på eller

i nær tilknytning til bakken, mens man i dag

sover i senger inne i bygninger, senger som er

isolert fra jorda. 1

Inflammasjon

Den manglende jordkontakten ser ut til å kunne

påvirke oss negativt på en rekke måter. La oss

som eksempel ta inflammasjon eller betennelsesreaksjoner

uten mikroorganismer (virus,

bakterier). Inflammasjon ser ut til å være forbundet

med de fleste kroniske lidelsene i vår tid.

Blant mer enn 80 sykdommer som diskuteres

i faglitteraturen, finnes alt fra hjerte- og karsykdom,

diabetes, kreft og leddgikt til astma,

multippel sklerose, Alzheimers sykdom, osteoporose

og psoriasis.

Inflammasjon kan oppfattes som en energetisk

ubalanse. For å bli kvitt inflammasjon må

elektroner tilføres de problematiske områdene.

Antioksidanter i maten og kosttilskudd som

vitamin C, en elektrodonor, bidrar til dette.

Enkel fysikk tilsier at man oppnår noe av det

samme når man går barbeint utendørs. Da er

man tilknyttet jord (derav navnet jording), og

kroppen får tilført elektroner som nøytraliserer

frie radikaler i kroppen. Denne påstanden er

2, s. 10-11

Jording ser ut til å ha følgende positive virkninger ved å

- redusere årsaken til inflammasjon og

forbedre eller eliminere symptomene

på mange inflammatoriske sykdommer

- redusere eller eliminere kronisk

smerte

- bedre regenereringsprosessene som

pågår mens man sover

- bedre søvnkvaliteten, i de fleste tilfeller

merkbart

- øke overskuddet ved at kroppens

energireserver belastes mindre

- senke stressnivået og fremme ro og

underbygd av omfattende erfaringer og en del

forskning, som vi skal komme tilbake til. 1

Et nytt vitamin

De fleste kjenner til vitaminer, hvordan

kroppen får dem tilført og deres funksjon.

For eksempel stimulerer sollyset dannelsen

av vitamin D i kroppen, og dette vitaminet

(hormonet) er viktig for en rekke kroppsfunksjoner.

Eksponering for jord kan oppfattes

som et elektrisk ”næringsstoff” i form av elektroner.

Disse elektronene kan på engelsk oppfattes

som vitamin G – G for ”ground” (jord).

På norsk kan vi eventuelt kalle det vitamin J.

Akkurat som vi trenger vitamin D, trenger vi

2, s. 9

også vitamin J for å ha god helse.

Hva er jording?

Jording vil si å koble seg til jordas evige overflateenergier.

Det betyr å gå barføtt ute og å sitte,

arbeide eller sove inne i hus mens man er koblet

til en leder som tilfører kroppen jordas naturlige

helbredende energier (elektroner).

På jordoverflaten er det et overskudd av

elektroner, og ved jordkontakt strømmer de

inn i kroppen. Samtidig får kroppen samme

energinivå eller elektriske potensial som jorda.

Dette kan enkelt måles ved et voltmeter, noe

som ble brukt i flere av studiene som omtales i

det etterfølgende. Når måleravlesningene viste

tilnærmet samme potensial som jorda (altså 0

V), visste man at alt utstyret var korrekt koblet

eller fungerte riktig.

Denne bruken av begrepet jording er litt

annerledes enn den vi er vant til, nemlig når

man forbinder en kilde inne i et hus med bakken

utenfor. Dermed går overskuddselektrisitet eller

spenning fra huset og ned i jorda. Et eksempel på

bruk er en lynavleder. Dette fenomenet heter på

engelsk ”grounding” (ground = jorda, bakken).

Noe annet er å ta opp elektroner fra jorda, og for

å unngå å blande det sammen med ”grounding”,

brukes i faglitteraturen ofte begrepet ”earthing”

(earth = jorda, jordoverflaten, jordkloden). 1

balanse i kroppen ved å roe ned

nervesystemet og redusere nivået av

stresshormoner i blodet

- normalisere kroppens biologiske

rytmer (biorytmer)

- fortynne blodet og bedre blodtrykk

og sirkulasjon

- lette muskelspenninger og hodepine

- bedre hormonelle plager og menstruasjonssymptomer

- øke helbredelsesreaksjoner dramatisk

og hjelpe til å forebygge liggesår

- redusere eller eliminere tidsforskyv-

ninger (jetlag)

- beskytte kroppen mot elektromagnetiske

felter som potensielt kan

påvirke helsa negativt

- øke restitusjonen etter intens fysisk

anstrengelse

- løse alle helseplager forårsaket av

mangel på kontakt med jorda

- fremme homeostasen (balansen

i kroppen) på en naturlig og god

måte.

26 l Helsemagasinet VOF l JaN. 2011 www.vof.no l 27

More magazines by this user
Similar magazines