Bedrift & pensjon - Storebrand

storebrand.no

Bedrift & pensjon - Storebrand

4

TeMA: PenSjonSReFoRMen

Vil kombinere arbeid

og pensjon

i januar 2011 innføres pensjonsreformen, og de som er født mellom 1944 og 1949 kan velge å ta ut

pensjon etter nye regler. Storebrand har spurt yrkesaktive i disse årskullene om hvordan de vil bruke de nye

mulighetene i pensjonssystemet. Selv om det blir mulig å ta ut pensjon fra 62 år, vil mange jobbe lenger.

nesten halvparten vil kombinere arbeid og pensjon.

TeKST: Jan otto Risebrobakken

det nye pensjonssystemet har blitt

utredet siden 2001. nå nærmer tidspunktet

for gjennomføring seg. Et av

myndighetenes hovedmål med reformen

er at flere skal stå lenger i arbeid.

det er viktig for å sikre en bedre balanse

mellom yrkesaktive og pensjonister, når

antall eldre i befolkningen kommer til å

vokse sterkt de kommende årene.

Foto: Steinar Buholm

Snart pensjonist: Sigmund Hatling (61) nærmer seg pensjonsalder og kunne tenke seg å trappe

ned tidlig – hvis han får råd til det.

DeT SKAL LøNNe Seg å ARBeiDe

I det nye pensjonssystemet vil all

arbeidsinntekt opp til 7,1 G (tilsvarer

ca kr 517 000) gi pensjonsopptjening,

fra 13 til 75 år. du kan selv velge pensjons-

alder fra 62 år, men årlig pensjon blir

høyere jo lenger du venter med å ta den ut.

du kan fritt kombinere arbeid og pensjon,

uten avkorting. dette gir en helt

annen fleksibilitet enn dagens folke-

trygd, hvor fast pensjonsalder er 67 år.

Seks årskull, de som i dag er mellom 60

og 65 år, kan ta ut pensjon etter nye

regler i 2011. Synovate har på oppdrag

fra Storebrand gjennomført en omfattende

spørreundersøkelse, hvor vi har spurt

yrkesaktive i disse årskullene om hva de

vet om de nye reglene og hvordan de vil

bruke de nye mulighetene.

Kunnskapen om det nye pensjonssystemet

er fortsatt lav. Bare 1 av 6 føler seg

godt informert, mens hele 1 av 2 føler

seg dårlig informert. det er urovekkende

siden disse i løpet av det neste året må

ta stilling til de nye reglene. den gode

nyheten er at informasjon om pensjonsreformen

er lett tilgjengelig.

ViL VeNTe TiL 67 åR

Av de som blir 62 år i 2011, vil bare 20

prosent ta ut pensjon da. 25 prosent vil

vente til de fyller 65 år, og 30 prosent

vil vente helt til 67 år eller lenger. Av

de som blir 65 år i 2011, vil hele 72

prosent jobbe til de er 67 år eller lenger.

7 prosent vil jobbe til de er 70 år. Men

ingen av de spurte sier de vil jobbe

lenger enn 70 år. det er en viss

forskjell mellom kjønnene: Menn vil

gjennomgående jobbe noe lenger enn

kvinner.

ATTRAKTiVT å KoMBiNeRe ARBeiD

og PeNSjoN

noe av det som har blitt mest kritisert

i dagens pensjonssystem, er de strenge

reglene for å kombinere arbeid og pensjon.

Fra 2011 blir det fritt frem. da

kan du ta ut pensjon, og tjene så mye

More magazines by this user
Similar magazines