28.02.2013 Views

Hvide Sande Indledninge.VP - lokaltelefonbog.dk

Hvide Sande Indledninge.VP - lokaltelefonbog.dk

Hvide Sande Indledninge.VP - lokaltelefonbog.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

97 31 15 00<br />

Informations- og telefonbog<br />

2012-13<br />

for <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong>/Holmsland<br />

97 31 14 00 40 15 79 00<br />

HVIDE SANDE EL-INSTALLATION<br />

v/ aut. el-installatør Flemming Kirkeby - Nørregade 24 - www.hvs-el.<strong>dk</strong><br />

JP-sound<br />

Søndergade 1<br />

VVS installationer<br />

samt alt i reparationer<br />

v/ Allan Fjord Olesen<br />

Aut. Gas- og Vandmester<br />

97 31 20 91<br />

Parallelvej 324 - Tlf.97311314-Fax<br />

97 31 16 17<br />

VARME VENTILATION SANITET<br />

97 31 30 66<br />

E-mail: jp.sound@a2a.<strong>dk</strong> - www.jpsound.<strong>dk</strong><br />

E-mail: info@klittens-tomrer.<strong>dk</strong> Nybygning & Tilbygning<br />

www.klittens-tomrer.<strong>dk</strong> Reparation & Glasarbejde<br />

Køkken, Bad & Trægulve<br />

Forhandler af<br />

Bil 20 44 20 91<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Blikkenslagerforretning<br />

Aut. VVS-installatør Kenneth Lauridsen - Ternevej 2<br />

TELEFON 97 31 10 92<br />

BILTELEFON 20 86 29 87<br />

VVS<br />

Garanti<br />

Solarmatic<br />

solcelleanlæg<br />

Danmarks bedste solcelleanlæg<br />

Tømrer - Bygningssne<strong>dk</strong>er - Solcelleanlæg<br />

kmtømrer.<strong>dk</strong> - kmsolceller.<strong>dk</strong><br />

Sedad Hanić -auto6960@live.<strong>dk</strong><br />

Nørregade 16 - 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

www.auto-vaerkstedet.<strong>dk</strong><br />

Radio - TV - Video<br />

Antenne- & Parabolanlæg<br />

Lys- & Lydudstyr<br />

9731 2020<br />

9731 2142<br />

Isolering<br />

Afrensning<br />

dansk byggeri<br />

tagmalerforening<br />

Mobil 4029 4456<br />

www.hvidesande-tagrens.<strong>dk</strong><br />

Isolering af lofter og hulmurer<br />

med papiruld og stenuldprodukter<br />

og maling af tag<br />

samt algebehandling


HURTIGT PÅKRÆVEDE<br />

NUMRE<br />

Alarm-Ulykke-Brand-Drukning 112<br />

Falcks Redningskorps A/S<br />

V. Strandsbjerg 25, Ringkøbing 7010 2030<br />

Midt- og Vestjyllands Politi 114<br />

Lokalstationen i Ringkøbing<br />

Kongevejen 16, Ringkøbing 9614 1448<br />

Apoteksudsalg, Parallelvej 60 9731 3222<br />

Apoteket, Torvegade 5, Rkb 9732 0511<br />

Læger: <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Lægevagten 7011 3131<br />

Lægerne <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1023<br />

Toldbodgade 2<br />

Samtale med lægen 8-9<br />

Tidsbestilling 9-11<br />

Konsultation efter aftale<br />

Læger: Ringkøbing<br />

Lægerne St. Blichersvej 9732 0118<br />

St. Blichersvej 12<br />

Telefonkonsultation 8-9.<br />

Konsultation efter aftale<br />

Jens Skaanning 3097 7892 - Hans Jørgen Skaanning 4017 3735<br />

Pallasvej 32, <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong>, Fax 9731 1554<br />

9731 1899<br />

Troldbjergvej 4 - Fax 9731 2127<br />

www.hvidesanderogeri.<strong>dk</strong><br />

Ringkøbing Lægehus 9674 3030<br />

Søibergsvej 24<br />

Telefonkonsultation 8-9<br />

Konsultation efter aftale<br />

Lægerne Algade 9732 3211<br />

Algade 15<br />

Telefontid 8-9<br />

(samtale med lægerne)<br />

Konsultation efter aftale<br />

Speciallæger: Ringkøbing<br />

Øjenklinikken Ringkøbing 9732 0055<br />

Jens Henrik Søndergaard<br />

øjenlæge<br />

Nørredige 9<br />

Tidsbestilling 9-11<br />

Jens Thimmer 9732 3122<br />

speciallæge i psykiatri<br />

Østergade 28<br />

Tidsbestilling 8-12<br />

Dyrlæger<br />

Dyrlæge Center Vest 7022 4442<br />

- Døgnvagt<br />

Ringkøbing Dyrehospital 9732 2022<br />

- Døgnvagt<br />

www.jensmurer.<strong>dk</strong> - info@jensmurer.<strong>dk</strong><br />

Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing - Telefon 97 32 11 00 - Telefax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong> - E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong>


er udgivet af A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing.<br />

Regler for optagelse<br />

Enhver abonnent med fastnet- eller mobilnummer inden for<br />

udgivelsesområdet optages gratis i navneregisteret med samme<br />

navn og adresse som i Folkeregisteret.<br />

Er fastnetnummeret opsagt eller overført til mobilnummer, optages<br />

nummeret KUN under den person, der er registreret som ejer.<br />

Er der flere mobilnumre registreret under samme person, bedes<br />

man rette henvendelse til trykkeriet for optagelse af korrekt mobilnummer.<br />

Optagelse af både fastnet- og mobiltelefonnumre kan kun finde<br />

sted mod betaling.<br />

Kontakt vores konsulent, hvis der ønskes yderligere optagelser i<br />

navneregisteret eller annoncer i fagregisteret på<br />

9674 0333, fax 9732 3663 eller e-mail: mg@arastryk.<strong>dk</strong>.<br />

Rettelser<br />

til næste udgave bedes meddelt ved henvendelse til trykkeriet.<br />

Rettelser til foreningsregisteret bedes indsendt pr. mail til:<br />

mg@arastryk.<strong>dk</strong><br />

Telefonbogen er udgiverens ejendom. Erhvervsmæssig affotografering<br />

af Telefonbogens tekster og annoncer er forbudt i henhold<br />

til loven om ophavsret og må derfor ikke anvendes uden udgiverens<br />

tilladelse.<br />

Eftertryk er ligeledes forbudt.<br />

Udgiver påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.<br />

Udsendelse<br />

Et eksemplar udleveres gratis til samtlige husstande incl. ca.<br />

6000 sommerhuse.<br />

Yderligere eksemplarer kan, så længe oplaget rækker, købes for<br />

kr. 50,00 pr. stk. incl. moms.<br />

Se også telefonbogen på nettet:<br />

www.<strong>lokaltelefonbog</strong>.<strong>dk</strong><br />

Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing - Telefon 97 32 11 00 - Telefax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong> - E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong>


Kære borgere<br />

I Ringkøbing-Skjern Kommune kæmper vi ekstra i disse<br />

år for at afbøde virkningerne af den efterhånden langvarige<br />

finanskrise. Vi har alle brug for både udvikling og<br />

lidt medvind. Det gælder både borgere, der har mistet<br />

jobbet – og virksomheder, der er presset af, at køberne<br />

holder tilbage og venter på bedre tider.<br />

Men midt i krisen er vi nødt til at satse på udvikling af<br />

vores kommune, så den fortsat er et godt sted at bosætte<br />

sig og drive virksomhed.<br />

Vi skal tiltrække højtuddannede til området, og vi skal<br />

højne uddannelsesniveauet for de, der allerede bor og<br />

arbejder her. I øjeblikket arbejder vi på at tiltrække en<br />

række uddannelsesforløb på alle niveauer, så det eksempelvis<br />

bliver lettere at efteruddanne sig.<br />

Vores flotte natur spiller en stor rolle for både borgere<br />

og turister. På turistområdet arbejder vi på at øge turismen<br />

ved at byde turister velkommen hele året rundt.<br />

En del sommerhuse er allerede blevet renoveret, så de<br />

også energimæssigt er i orden, og dermed er blevet<br />

mere attraktive for vinterturister.<br />

Blandt de nye tiltag, der skal være med til at tiltrække<br />

turister, er projektet KRAFT. Her skal turistoplevelser gå<br />

hånd i hånd med læring om naturkræfterne.<br />

Venlig hilsen<br />

Iver Enevoldsen<br />

borgmester<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

Informationer fra<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

1<br />

Borgmester Iver Enevoldsen, V<br />

Komm.<br />

oplysninger


Informationer vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

Indholdsfortegnelse<br />

Byrådet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

Udvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Beskæftigelsesudvalget . . . . . . . . 6<br />

Børne- og Familieudvalget . . . . . . 6<br />

Børn- og Ungeudvalget . . . . . . . . 6<br />

Kultur- og Fritidsudvalget . . . . . . 6<br />

Social- og Sundhedsudvalget . . . . 6<br />

Teknik- og Miljøudvalget . . . . . . . 6<br />

Økonomi- og Erhvervsudvalget . . 6<br />

Bevillingsnævnet . . . . . . . . . . . . 6<br />

Kontaktinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

Direktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

Fag- og stabsområder . . . . . . . . . 7<br />

Beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Børn og Familie . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Dagtilbud og Undervisning . . . . . 8<br />

Aldersintegrerede institutioner . . . 8<br />

Børnehaver . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

Dagpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

Klubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

Specialinstitutioner . . . . . . . . . . . 10<br />

Takster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

Skoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

Handicap og Psykiatri . . . . . . . . . 12<br />

Center Bakkehuset . . . . . . . . . . . 12<br />

Skelbæk Centret . . . . . . . . . . . . . 12<br />

Center Vest . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

Center Øst . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

Å-Center Syd . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

Socialpsykiatrisk center . . . . . . . . 13<br />

Intern udvikling og Personale . . 13<br />

Land, By og Kultur . . . . . . . . . . . 13<br />

Vej, Trafik og Havne . . . . . . . . . . 13<br />

Havne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Byg og Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Drift og RKSK Ejendomme . . . . . . 13<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

2<br />

Vej og Park . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Sekretariat . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Affald - Genbrug . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Brand og Redning . . . . . . . . . . . . 14<br />

Land og Vand . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Skadedyrsbekæmpelse . . . . . . . . 14<br />

Planlægning . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Kultur, Natur og Fritid . . . . . . . . . 14<br />

Biblioteker . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

Sportshaller og Idrætsanlæg . . . . 15<br />

Rideklubber/-haller . . . . . . . . . . . 15<br />

Service og Digitalisering . . . . . . . 16<br />

Folkeregister . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Kørekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Sundhedskort . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Lægeskift . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Vielse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Sundhed og Omsorg . . . . . . . . . . 17<br />

Plejehjem/ældrecentre/hjemmepleje 17<br />

Område 1 - Holmsland Ældrepleje 17<br />

Område 2 - Tim Ældrepleje . . . . . 17<br />

Område 3 - Ringk-Lem Ældrepleje 17<br />

Område 4 - Videbæk Ældrepleje . 17<br />

Område 5 - Skjern Ældrepleje . . . 17<br />

Område 6 - Egvad Plejehjem<br />

Borris-Hoven Ældrepleje . . . . . . 17<br />

Område 7 - Tarm-Hemmet<br />

Ældrepleje . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

Viden & Strategi . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Skatter, grundskyld og<br />

dækningsafgift . . . . . . . . . . . . . 18


Byråd<br />

Bente Kronborg Holst<br />

Flensted (O)<br />

Ringkøbingvej 30, Opsund,<br />

6920 Videbæk<br />

Telefon 2447 8680<br />

E-mail: bente.kronborg@rksk.<strong>dk</strong><br />

Anden viceborgmester<br />

Formand for<br />

Børn- og Ungeudvalget<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Jesper Flensted (O)<br />

Ringkøbingvej 30, Opsund,<br />

6920 Videbæk<br />

Telefon 3124 4927<br />

E-mail: jesper.flensted@rksk.<strong>dk</strong><br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Claus Meiner<br />

Bøgevej 3, 6880 Tarm<br />

Telefon 9737 2884/2946 9118<br />

E-mail: claus.meiner@rksk.<strong>dk</strong><br />

Næstformand<br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Kristian Andersen (K)<br />

Vardevej 68, 6880 Tarm<br />

Telefon 9737 1610/4062 1151<br />

E-mail:<br />

kristian.andersen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Økonomi- og<br />

Erhvervsudvalget<br />

Jens Erik T. Damgaard (K)<br />

Tjørnevej 11,<br />

6950 Ringkøbing<br />

Telefon 9732 5752/4097 5752<br />

E-mail:<br />

jens.erik.damgaard@rksk.<strong>dk</strong><br />

Næstformand<br />

Social- og Sundhedsudvalget<br />

Børne- og Familieudvalget<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

3<br />

Karsten Birkebæk<br />

Sørensen (A)<br />

Aadalsvej 23, Vorgod,<br />

6920 Videbæk<br />

Telefon 9717 5675/2513 7293<br />

E-mail:<br />

karsten.b.sorensen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Økonomi- og Erhvervsudvalget<br />

Linda Nielsen (A)<br />

Irisalle 20, 6920 Videbæk<br />

Telefon 3035 0173<br />

E-mail: linda.nielsen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

Lene Dalsgaard<br />

Nørlund (A)<br />

Enghavevej 23B, 1.,<br />

6900 Skjern<br />

Telefon 2326 1643<br />

E-mail: lene.norlund@rksk.<strong>dk</strong><br />

Næstformand<br />

Børne- og Familieudvalget<br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

Helle Stærk Olesen (A)<br />

Klostervænget 9,<br />

6900 Skjern<br />

Telefon 9735 2901/2281 3965<br />

E-mail: helle.s.olesen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Niels Rasmussen<br />

Svinget 8, 6880 Tarm<br />

Telefon 9737 2093/2140 1333<br />

E-mail:<br />

niels.rasmussen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Social- og Sundhedsudvalget<br />

Teknik- og Miljøudvalget


Byråd<br />

Peder Sørensen (F)<br />

Heboltoft 27,<br />

6950 Ringkøbing<br />

Telefon 9733 7916/2362 4622<br />

E-mail: p.sorensen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Økonomi- og<br />

Erhvervsudvalget<br />

Næstformand<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Elly Frederiksen (F)<br />

Bellisvej 12, 6900 Skjern,<br />

Telefon 2889 2616<br />

E-mail: elly.frederiksen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Børne- og Familieudvalget<br />

Pia Vestergaard (F)<br />

Langelandsgade 77,<br />

6950 Ringkøbing<br />

Telefon 9732 1911/2367 7574<br />

E-mail:<br />

pia.vestergaard@rksk.<strong>dk</strong><br />

Næstformand<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Social- og Sundhedsudvalget<br />

Iver Enevoldsen (V)<br />

Nørregade 70,<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Telefon 9731 1406/2147 3865<br />

E-mail: iver.enevoldsen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Borgmester<br />

Formand Økonomi- og<br />

Erhvervsudvalget<br />

Esben Lunde Larsen (V)<br />

Bjergvej 1, Stauning,<br />

6900 Skjern<br />

Telefon 6162 5175<br />

E-mail: esben.larsen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Første viceborgmester<br />

Næstformand Økonomi- og<br />

Erhvervsudvalget<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

4<br />

Kristian Ahle (V)<br />

Egerisvej 13, Faster,<br />

6900 Skjern<br />

Telefon 9736 4374/2175 4374<br />

E-mail: kristian.ahle@rksk.<strong>dk</strong><br />

Formand<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Lone Andersen (V)<br />

Østergårdevej 16, Lyne,<br />

6880 Tarm<br />

Telefon 7525 0120/2148 0077<br />

E-mail: l.andersen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Social- og Sundhedsudvalget<br />

Økonomi- og<br />

Erhvervsudvalget<br />

Bent Brodersen (V)<br />

Chr. Hustedsvej 10,<br />

6950 Ringkøbing<br />

Telefon 9732 3151/2963 5982<br />

E-mail: bent.brodersen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Formand<br />

Social- og Sundhedsudvalget<br />

Knud Christensen (V)<br />

Væggerskildevej 3,<br />

6971 Spjald<br />

Telefon 9738 1002/2021 9002<br />

E-mail:<br />

knud.christensen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

Økonomi- og<br />

Erhvervsudvalget<br />

Peder Christensen (V)<br />

Overvej 9, Fjelstervang,<br />

6933 Kibæk<br />

Telefon 9716 6123/2252 6501<br />

E-mail:<br />

peder.christensen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

Social- og Sundhedsudvalget


Byråd<br />

Preben V. Enevoldsen (V)<br />

Gåsdalvej 21, Borris<br />

6900 Skjern<br />

Telefon 9736 6316/2049 3361<br />

E-mail:<br />

preben.enevoldsen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Elmo Flaskager (V)<br />

Åbrinken 63<br />

6900 Skjern<br />

Telefon 9735 0854<br />

E-mail: elmo.flaskager@rksk.<strong>dk</strong><br />

Social- og Sundhedsudvalget<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Erling Gaasdal (V)<br />

Tyttebærvej 26,<br />

6920 Videbæk<br />

Telefon 9717 3760/2368 2216<br />

E-mail: erling.gaasdal@rksk.<strong>dk</strong><br />

Formand<br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

Bertel Jensen (V)<br />

Bjørslevvej 10, Troldhede,<br />

6920 Videbæk<br />

Telefon 9719 4137/2027 7990<br />

E-mail: bertel.jensen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Børne- og Familieudvalget<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Ole Kamp (V)<br />

Opstrupvej 6, Stadil,<br />

6980 Tim<br />

Telefon 9733 1424/2963 3791<br />

E-mail: ole.kamp@rksk.<strong>dk</strong><br />

Formand<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

5<br />

Gitte Kjeldsen (V)<br />

Tranmosevej 2, Velling<br />

6950 Ringkøbing<br />

Telefon 9732 3563/2070 7098<br />

E-mail: gitte.kjeldsen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Næstformand<br />

Børn- og Ungeudvalget<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Tine Korsholm (V)<br />

Nordmarken 8, Højmark<br />

6940 Lem St.<br />

Telefon 9734 3228/2968 3238<br />

E-mail: tine.korsholm@rksk.<strong>dk</strong><br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

Børne- og Familieudvalget<br />

Bente Tang (V)<br />

Hanninggårdvej 1, Hanning,<br />

6900 Skjern<br />

Telefon 9736 2515/2262 2595<br />

E-mail: bente.tang@rksk.<strong>dk</strong><br />

Børne- og Familieudvalget<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Lennart Qvist (V)<br />

Fjordbrinken 10,<br />

6950 Ringkøbing<br />

Telefon 9732 4884/4128 8118<br />

E-mail: lennart.qvist@rksk.<strong>dk</strong><br />

Formand<br />

Børne- og Familieudvalget


Udvalg<br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

Erling Gaasdal (V) Formand<br />

Knud Christensen (V)<br />

Peder Christensen (V)<br />

Tine Korsholm (V)<br />

Claus Meiner (C) Næstformand<br />

Linda Nielsen (A)<br />

Lene Nørlund (A)<br />

Børne- og Familieudvalget<br />

Lennart Quist (V) Formand<br />

Bente Tang (V)<br />

Bertel Jensen (V)<br />

Tine Korsholm (V)<br />

Jens Erik Damgaard (K)<br />

Lene Nørlund (A) Næstformand<br />

Elly Frederiksen (F)<br />

Børn- og Ungeudvalget<br />

Bente K. H. Flensted (O) Formand<br />

Gitte Kjeldsen (V) Næstformand<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Kristian Ahle (V) Formand<br />

Bente Tang (V)<br />

Bertel Jensen (V)<br />

Gitte Kjeldsen (V)<br />

Bente K. H. Flensted (O)<br />

Helle Stærk Olesen (A)<br />

Pia Vestergaard (F) Næstformand<br />

Social- og Sundhedsudvalget<br />

Bent Brodersen (V) Formand<br />

Peder Christensen (V)<br />

Lone Andersen (V)<br />

Elmo Flaskager (V)<br />

Jens Erik Damgaard (K) Næstformand<br />

Niels Rasmussen (A)<br />

Pia Vestergaard (F)<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

6<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Ole Kamp (V) Formand<br />

Preben Enevoldsen (V)<br />

Elmo Flaskager (V)<br />

Jesper Flensted (O)<br />

Claus Meiner (C)<br />

Niels Rasmussen (A)<br />

Peder Sørensen (F) Næstformand<br />

Økonomi- og<br />

Erhvervsudvalget<br />

Iver Enevoldsen (V) Formand<br />

Knud Christensen (V)<br />

Esben Lunde Larsen (V) Næstformand<br />

Lone Andersen (V)<br />

Kristian Andersen (K)<br />

Karsten Sørensen (A)<br />

Peder Sørensen (F)<br />

Bevillingsnævnet<br />

Iver Enevoldsen (V) Formand<br />

Knud Christensen (V)<br />

Lone Andersen (V)<br />

Kristian Andersen (K)<br />

Karsten Sørensen (A)<br />

Peder Sørensen (F)


KONTAKTINFO<br />

Direktion<br />

Kommunaldirektør<br />

Niels Erik Kjærgaard<br />

E-mail: niels.erik.kjaergaard@rksk.<strong>dk</strong><br />

Ansvarsområde:<br />

Viden & Strategi<br />

Direktør<br />

Anette Ørbæk Andersen<br />

E-mail: anette.oerbaek.andersen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Ansvarsområde:<br />

Beskæftigelse<br />

Sundhed og Omsorg<br />

Intern udvikling og Personale<br />

Handicap og Psykiatri<br />

Fag- og stabsområder<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside www.rksk.<strong>dk</strong><br />

www.rksk.<strong>dk</strong> er stedet, hvor vi har samlet al relevant information om Ringkøbing-Skjern<br />

Kommune, du som borger kan få brug for. Ud over oplysninger om kommunens servicetilbud,<br />

skriver vi løbende nyheder og spændende historier fra landets største kommune, og<br />

du kan også lede efter job. Og så er www.rksk.<strong>dk</strong> stedet, hvor du kan betjene dig selv,<br />

læse om det politiske liv og følge med i kommunens udvikling.<br />

7<br />

Direktør<br />

Mogens Pedersen<br />

E-mail: mogens.pedersen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Ansvarsområde:<br />

Land, By og Kultur<br />

Service og Digitalisering<br />

Direktør<br />

Flemming Juel-Nielsen<br />

E-mail: flemming.juel-nielsen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Ansvarsområde:<br />

Børn og Familie<br />

Dagtilbud og Undervisning<br />

Oplysningerne om de forskellige administrative områder, institutioner, takster m.v. er vist<br />

efterfølgende i alfabetisk orden vedrørende følgende fag- og stabsområder:<br />

● Beskæftigelse<br />

● Børn og Familie<br />

● Dagtilbud og Undervisning<br />

● Handicap og Psykiatri<br />

● Intern udvikling og Personale<br />

● Land, By og Kultur<br />

● Service og Digitalisering<br />

● Sundhed og Omsorg<br />

● Viden & Strategi<br />

Der er en kort beskrivelse af de vigtigste arbejdsopgaver, som de forskellige fag- og<br />

stabsområder beskæftiger sig med.


Beskæftigelse<br />

Administrationsenheden, Finderupsvej 7, 6900<br />

Skjern<br />

Jobcenteret, Finderupsvej 9, 6900 Skjern<br />

Ydelseskontoret, Finderupsvej 9, 6900 Skjern<br />

Rådgivningsenheden, Finderupsvej 9, 6900<br />

Skjern<br />

E-mail: beskaeftigelse@rksk.<strong>dk</strong><br />

Fagchef: Kim Ulv Christensen<br />

E-mail: kim.christensen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Arbejdsopgaver:<br />

Administrationsenheden er sekretariat for Beskæftigelse.<br />

Jobcenteret: Matcher virksomhed og ledig, følger<br />

op på jobsøgning og rådighed, afholder<br />

samtaler.<br />

Ydelseskontoret: Udbetaler tilskud til fleksjob,<br />

voksenlærlinge, virksomhedspraktik, revalidering,<br />

kontanthjælp og sygedagpenge, svarer<br />

på spørgsmål om ledighedsydelse.<br />

Rådgivningsenheden: Hjælper med sociale<br />

problemer og har åben social rådgivning.<br />

Børn og Familie<br />

Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk 9974 2424<br />

Kjærgårdsvej 8, 6950 Ringkøbing<br />

Nygade 56, 6900 Skjern<br />

E-mail: born.familie@rksk.<strong>dk</strong><br />

Fagchef: René Geisler Rosenkilde<br />

E-mail: rene.rosenkilde@rksk.<strong>dk</strong><br />

Arbejdsopgaver:<br />

Børne- og ungelæge<br />

PPR/psykolog, tale-høre, læse-stave, AKT (adfærd,<br />

kontakt, trivsel)<br />

B/U-sagsbehandling, anbringelsesteam, handicaprådgivning<br />

Sundhedspleje, børne ergo-/fysioterapeut.<br />

Familiebehandling<br />

Støttepædagoger<br />

Tandpleje<br />

Dagtilbud og Undervisning<br />

Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk 9974 2424<br />

E-mail: dagtilbud.undervisning@rksk.<strong>dk</strong><br />

Fagchef: Flemming Nielsen<br />

E-mail: flemming.nielsen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Arbejdsopgaver:<br />

Børnepasning, Folkeskoler, SFO ved folkeskolerne,<br />

Ungdommens Uddannelsesvejledning,<br />

Ringkøbing-Skjern Kommunes Ungdomsskole,<br />

skolebibliotekernes kontor.<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

8<br />

Aldersintegrerede institutioner<br />

Dagtilbud<br />

Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk<br />

E-mail: dagtilbud.undervisning@rksk.<strong>dk</strong><br />

Alkjærhaven<br />

Søibergsvej 11, 6950 Ringkøbing 9974 2520<br />

Leder: Ella Nielsen<br />

E-mail: alkjaerhaven@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.alkjaerhaven.rksk.<strong>dk</strong><br />

Daginstitutionen Vasegården<br />

Vasevej 31, 6950 Ringkøbing 9732 2851<br />

Leder: Jørgen Vestergaard Jensen<br />

E-mail: vasegaarden@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.vasegarden.<strong>dk</strong><br />

No Børnehus<br />

Lybækvej 14, No, 6950 Ringkøbing 9733 0140<br />

Leder: Karin Jensen<br />

E-mail: no-bornehus@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.no-bornehus.rksk.<strong>dk</strong><br />

Hee Børnehus<br />

Agersbækvej 15, Hee,<br />

6950 Ringkøbing 9733 5645<br />

Leder: Doris Kloster<br />

E-mail: hee-bornehus@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.hee-bornehus.<strong>dk</strong><br />

Fresiahaven<br />

Fresiavej 4, 6980 Tim 9733 3381<br />

Leder: Hanne Slot Nielsen<br />

E-mail: fresiahaven@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.fresiahaven.rksk.<strong>dk</strong><br />

Stadil Vedersø Børnehus<br />

Skelmosevej 26, Stadil, 6980 Tim 9733 1166<br />

Leder: Rene Madsen<br />

E-mail: stadil-vederso-bornehus@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside:<br />

www.stadil-vedersoe-boernehus.rksk.<strong>dk</strong><br />

Mariehønen<br />

Byvejen 9, Ølstrup, 6950 Ringkøbing 9734 6222<br />

Leder: Mette Degn Lauridsen<br />

E-mail: mariehonen-olstrup@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.mariehonen.com<br />

Højmark Børnehus<br />

Adelvej 43, Højmark,<br />

6950 Ringkøbing 9734 3271<br />

Leder: Jette Kisum<br />

E-mail: hojmark-bornehus@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.hoejmarkskole.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skjern Fritidscenter<br />

Fredensgade 34, 6900 Skjern 9735 1685<br />

Leder: Palle Vej Kirkegaard<br />

E-mail: fritidscenter@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.skjernfritidscenter.rksk.<strong>dk</strong><br />

Bækkehøj Børneunivers<br />

Bækgårdsvej 33, 6900 Skjern 9735 2741<br />

Leder: Bettina Frederiksen<br />

E-mail: baekkehoj@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.baekkehoej.rksk.<strong>dk</strong><br />

Børnegården Katholt<br />

Amagervej 140-142, 6900 Skjern 9735 1702<br />

Leder: Ulla Larsen<br />

E-mail: katholt@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.katholt.rksk.<strong>dk</strong>


Naturhuset Skovlykke<br />

Ånumvej 137, 6900 Skjern 9735 3504<br />

Leder: Inge K. Christiansen<br />

E-mail: skovlykke@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.skovlykke.rksk.<strong>dk</strong><br />

Troldhede Børnehus<br />

Dalgasgade 50 A, Troldhede,<br />

6920 Videbæk 9719 4425<br />

Leder: Susanne Jørgensen<br />

E-mail: troldhede-bornehus@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.troldhede-bornehus.rksk.<strong>dk</strong><br />

Nr. Vium Børnehus<br />

Sønderupvej 19, 6920 Videbæk 9717 8585<br />

Leder: Karin Høj<br />

E-mail: nr-vium-bornehus@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.nrvium.<strong>dk</strong><br />

Stauning Børnehave<br />

Kirkebyvej 65, Stauning, 6900 Skjern 9736 9295<br />

Leder: Susanne Langager Nielsen<br />

E-mail: fjordhaven@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.fjordhaven.rksk.<strong>dk</strong><br />

Faster intgr. institution Mariehønen<br />

Birkevænget 31, Astrup, 6900 Skjern 9736 4342<br />

Leder: Hanne Vendelbo Nielsen<br />

E-mail: mariehonen-faster@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.mariehoenen-faster.rksk.<strong>dk</strong><br />

Hover-Torsted Børnehus<br />

Hoverdalvej 2, Hover, 6971 Spjald 9734 8210<br />

Leder: Helle Eskildsen<br />

E-mail: hover-bornehus@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.bornehus.<strong>dk</strong><br />

Børnehaver<br />

Dagtilbud<br />

Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk 9974 2424<br />

E-mail: dagtilbud.undervisning@rksk.<strong>dk</strong><br />

Klittens Børnehus<br />

Parallelvej 301, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9974 1200<br />

Leder: Finn B. Pedersen<br />

E-mail:<br />

Hjemmeside: www.klittens-boernehus.rksk.<strong>dk</strong><br />

Trinbrættet<br />

Søibergsvej 15, 6950 Ringkøbing 9732 5210<br />

Konst. leder: Merete Krøjgaard<br />

E-mail: trinbraettet@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.trinbraettet.rksk.<strong>dk</strong><br />

Lions Clubs Børnehave<br />

Bogfinken 5, 6920 Videbæk 9717 1920<br />

Leder: Eva Pagh Clausager<br />

E-mail: lions.club.bh@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.lionsclub.rksk.<strong>dk</strong><br />

Børnehaven Troldehulen<br />

Skovvej 25, 6880 Tarm 9737 3137<br />

Leder: Karsten Sørensen<br />

E-mail: troldehulen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.boernehaventroldehulen.<strong>dk</strong><br />

Røde Kors Børnehaven<br />

Enebærvej 77-79, 6880 Tarm 9737 1520<br />

Leder: Marie Nielsen<br />

E-mail: rode-kors-bhv@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.rode-kors-bhv.rksk.<strong>dk</strong><br />

Hemmet Børnehus<br />

Baunshøjvej 27, 6893 Hemmet 9737 5313<br />

Leder: Lene Dybdal Holm<br />

E-mail: hemmet-bornehus@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.hemmet-bornehus.rksk.<strong>dk</strong><br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

9<br />

Børnehaven Solstrålen<br />

Lønhøjvej 38, 6880 Tarm 9974 2550<br />

Leder: Lene Henriksen<br />

E-mail: solstraalen-tarm@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.solstraalens-website.<strong>dk</strong><br />

Børnehuset Borris<br />

Agervej 4, Borris, 6900 Skjern 9736 6353<br />

Leder: Dorthea Rasmussen<br />

E-mail: bornehuset-borris@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmesiden: www.boernehusetborris.rksk.<strong>dk</strong><br />

Troldehuset i Lem<br />

Kirkegade 46, 6940 Lem St. 9674 9000<br />

Leder: Lise Kristiansen<br />

E-mail: troldehuset@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.troldehuset.rksk.<strong>dk</strong><br />

Fjelstervang Børnehave<br />

Nørrevænget 33, 6933 Kibæk 9716 6730<br />

Leder: Ole Bang-Udesen<br />

E-mail: fjelstervang.bh@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.fjelstervang-bornehave.<strong>dk</strong><br />

Rindum Børnehus<br />

Vasevej 29, 6950 Ringkøbing 9732 1791<br />

Leder: Mette Ludvigsen<br />

E-mail: rindum-bornehus@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.rindum-boernehus.rksk.<strong>dk</strong><br />

Kloster Børnehave<br />

Klostervej 33, 6950 Ringkøbing 9733 7220<br />

Leder: Anny Pedersen<br />

E-mail: kloster-bornehave@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.kloster-bornehave.rksk.<strong>dk</strong><br />

Spjald Børnehave<br />

Blomstermarken 9, 6971 Spjald 9974 1400<br />

Leder: Elsebeth Jensen<br />

E-mail: spjald-bhv@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.spjald-bhv.rksk.<strong>dk</strong><br />

Børnehaven Blomstergården<br />

Nørlundvej 7, Vorgod-Barde,<br />

6920 Videbæk 9717 5787<br />

Leder: Michael Vigsø<br />

E-mail: blomstergaarden@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.blomstergaarden.rksk.<strong>dk</strong><br />

Lærkereden<br />

Lærkevænget 1, Rk. Mølle,<br />

6900 Skjern 9736 2354<br />

Leder: Hanne D. Markussen<br />

E-mail: laerkereden@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.laerkereden.rksk.<strong>dk</strong><br />

Børnehaven Gl. Kongevej<br />

Gl. Kongevej 53 A, 6920 Videbæk 9717 3727<br />

Leder: Lone Rabjerg<br />

E-mail: gl-kongevej@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.gl-kongevej.rksk.<strong>dk</strong><br />

Børnehaven Damtoften<br />

Søibergsvej 14, 6950 Ringkøbing 9974 2595<br />

Leder: Benthe Lau<br />

E-mail: bornehaven-damtoften@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.bornehavendamtoften.<strong>dk</strong><br />

Børnehaven Solstrålen<br />

Solsøhedevej 14, 6920 Videbæk 9717 1572<br />

Leder: Bodil Bendixen<br />

E-mail: solstraalen-videbaek@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.solstraalen-videbaek.<strong>dk</strong>


Dagpleje<br />

Leder: Birthe Dahl 9974 1011<br />

Dagplejen Syd<br />

Toften 6, 6880 Tarm 9974 1191<br />

Afd.leder: Susanne Johansen<br />

E-mail: dagplejen-syd@rksk.<strong>dk</strong><br />

Dagplejen Vest<br />

Rø<strong>dk</strong>løvervej 4, 6950 Ringkøbing 9974 1318<br />

Afd.leder: Lisbeth Nørby Hald<br />

E-mail: dagplejen-vest@rksk.<strong>dk</strong><br />

Dagplejen Øst<br />

Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk 9974 1245<br />

Afd.leder: Hanna Lyngaa<br />

E-mail: dagplejen-ost@rksk.<strong>dk</strong><br />

Klubber<br />

Dagtilbud<br />

Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk 9974 2424<br />

E-mail: dagtilbud.undervisning@rksk.<strong>dk</strong><br />

Ringkøbing Ungdomsgård<br />

Søibergsvej 13, 6950 Ringkøbing 9732 3280<br />

Leder: Dan Skou<br />

E-mail: ungdomsgaarden@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.ungdomsgaarden.rksk.<strong>dk</strong><br />

Specialinstitutioner<br />

Dagtilbud<br />

Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk 9974 2424<br />

E-mail: dagtilbud.undervisning@rksk.<strong>dk</strong><br />

Børnegården Højbo<br />

Højbovej 2, 6920 Videbæk 9694 0108<br />

Leder: John Højmark Pedersen<br />

E-mail: hojbo@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.bornegaarden-hojbo.<strong>dk</strong><br />

Skjernåskolen og Specialbørnehaven<br />

Klostervej 65, 6900 Skjern 9974 1920<br />

Leder: Gurli Larsen<br />

E-mail: skjernaaskolen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.skjernaaskolen.<strong>dk</strong><br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

10<br />

Takster 2012<br />

Forældrebetalingstakster for dagtilbudsområdet<br />

og skolefritidsordninger i 2012<br />

Takst pr. måned<br />

Dagplejen (25 %)<br />

32 timer 1.529 kr.<br />

48 timer 2.293 kr.<br />

Vuggestuebørn (25 %) 3.264 kr.<br />

Børnehavebørn (25 %) 1.554 kr.<br />

Kommunal frokostordning<br />

For vuggestue- og børnehavebørn koster frokost<br />

460 kr. pr. måned i institutioner med<br />

kommunal ordning.<br />

Skolebørn i<br />

aldersintegr. institution (30 %) 808 kr.<br />

Skolefritidsordninger (51 %) 1.314 kr.<br />

SFO-klubber (50 %)<br />

Videbæk, Tarm, Tim, Lem og<br />

Rindum SFO-klubber 558 kr.<br />

Juniorklub Kærnehuset, Vorgod 384 kr.<br />

Juniorklub Bæktoften (6., 7. kl.) Aften 224 kr.<br />

Klubber (20 %)<br />

Ungdomsgården fritidsklub 295 kr.<br />

Ungdomsgården ungdomsklub 65 kr.<br />

Ovenstående takster er go<strong>dk</strong>endt af Byrådet<br />

og er gældende fra 1. januar 2012.<br />

Forældrebetalingen bliver opkrævet over 11 rater.<br />

Juli måned er betalingsfri.<br />

Skoler<br />

Alkjærskolen<br />

Søibergsvej 3, 6950 Ringkøbing 9732 1623<br />

E-mail: alkjaerskolen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.alkjaerskolen.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Ole Graversen<br />

SFO Spiren 9975 2381<br />

SFO-leder: Lars Redder Jakobsen<br />

Amagerskolen<br />

Amagervej 35, 6900 Skjern 9974 2740<br />

E-mail: amagerskolen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.amagerskolen.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Katja Uth<br />

SFO-leder: Lenette Beltran-Sørensen<br />

Bork Skole<br />

Midtbyvej 30, Nr. Bork,<br />

6893 Hemmet 7528 0153<br />

E-mail: borkskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.bork-skole.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Jens Otto Pedersen<br />

SFO 7528 0686<br />

SFO-leder: Pia Mikkelsen<br />

Borris Skole<br />

Skolevænget 31, Borris,<br />

6900 Skjern 9974 2710<br />

E-mail: borrisskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.borris-skole.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Mogens Hansen<br />

SFO 9736 6484<br />

SFO leder: Anniezette Jensen<br />

Bækgårdsskolen<br />

Bækgårdsvej 30, 6900 Skjern 9974 2590<br />

E-mail: baekgaardsskolen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside:<br />

www.baekgaardsskolen.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Steen Høedt-Rasmussen


Faster Skole<br />

Birkevænget 31, Astrup, 6900 Skjern 9974 2585<br />

E-mail: fasterskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.faster-skole.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Inger Marie Kristensen<br />

Fjelstervang Skole<br />

Skolestræde 1, Fjelstervang,<br />

6933 Kibæk 9974 2530<br />

E-mail: fjelstervangskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside:<br />

www.fjelstervang-skole.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Mette Krogslund<br />

SFO Svalereden 9974 2534<br />

SFO leder: Helene P. Clausen<br />

Hee Skole<br />

Agersbækvej 13, Hee,<br />

6950 Ringkøbing 3057 0213<br />

E-mail: heeskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.hee-skole.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Birgit Svendsen<br />

Holmsland Skole<br />

Klostervej 85, 6950 Ringkøbing 9733 7166<br />

E-mail: holmslandskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.holmslandskole.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Hannah Mikkelsen<br />

SFO Regnbuen 9656 3330<br />

SFO-leder: Jette Bundgaard<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Skole<br />

Skolevej 2, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9974 2660<br />

E-mail: hvidesandeskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.hvidesandeskole.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Tom Arnt Thorup<br />

Fjordskolen Afd. under <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Skole<br />

Gytjevej 70, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9974 2670<br />

SFO Hyttefadet 9974 2675<br />

Afdelingsleder: Lise Lotte Andersen<br />

Højmark Skole<br />

Adelvej 45, Højmark, 6940 Lem 9734 3318<br />

E-mail: hojmark-skole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside:<br />

www.hoejmarkskole.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Mehli Nygaard Nielsen<br />

Kirkeskolen<br />

Enghavevej 10, 6900 Skjern 9974 2715<br />

E-mail: kirkeskolen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside:<br />

www.kirkeskolen.skjern.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Flemming Libner<br />

SFO<br />

SFO-leder: Marianne Sommer Nielsen<br />

Lem Stationsskole<br />

Skolegade 34, 6940 Lem St. 9734 1238<br />

E-mail: lem-stationsskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.lem-skole.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Marianne Kipker<br />

SFO Smilehullet 9674 7545<br />

SFO-leder: Ingrid Kruse<br />

SFO Klubben<br />

Afdelingsleder: Bettina Hollman<br />

Nr. Vium-Troldhede Skole<br />

Dalgasgade 50, Troldhede,<br />

6920 Videbæk 9974 2650<br />

E-mail: nrvium-troldhedeskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.viumtrold.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Mads Degnbol<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

11<br />

Rindum Kjærgaard<br />

Kjærgaardsvej 7, 6950 Ringkøbing 9732 3699<br />

E-mail: rindum-kjaergaard@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.rindum-kjaergaard.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Torben Albers<br />

Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole<br />

Dagskolen<br />

Bredgade 120, 6920 Videbæk 9974 1820<br />

ungdomsskolen@rksk.<strong>dk</strong><br />

www.riskus.<strong>dk</strong><br />

Ungdomsskoleleder: John Jensen<br />

Ringkøbing Skole<br />

Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing 9974 2500<br />

E-mail: ringkobingskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.ringkobingskole.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Margit Plougmann<br />

SFO Krummeluren 9974 2505<br />

SFO-leder: Anders Sørensen<br />

SFO Klubben 5153 0608<br />

Leder: Marianne Sørensen<br />

Rækker Mølle Skolen<br />

Tylvadvej 2, 6900 Skjern 9974 2700<br />

E-mail: raekkermoelleskolen@rksk.<strong>dk</strong><br />

www.raekkermoelleskolen.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Torben Friis Svendsen<br />

SFO Smuthullet 9974 2704<br />

SFO leder: Marianne Fast Jensen<br />

Skjernåskolen<br />

Klostervej 65, 6900 Skjern 9974 1920<br />

E-mail: skjernaaskolen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.skjernaaskolen.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Gurli Larsen<br />

SFO-leder: Dorthe Slot Balle 9974 1926<br />

Spjald Skole<br />

Skolegade 12, 6971 Spjald 9694 9090<br />

E-mail: spjaldskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.spjald-skole.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Vagn Gravesen<br />

SFO Tusindfryd 9694 9090<br />

SFO leder: Anette Sandsberg<br />

Stadil-Vedersø Skole<br />

Skelmosevej 22, 6980 Tim 9733 1338<br />

E-mail: stadilvedersoskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.stadilvedersoeskole.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Vagn Knudsen<br />

Stauning Skole<br />

Kirkebyvej 65, 6900 Skjern 9974 1950<br />

E-mail: stauningskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.stauningskole.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Jakob Agerbo<br />

Tarm Skole<br />

Vardevej 11, 6880 Tarm 9974 1111<br />

E-mail: tarm-skole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.tarm-skole.<strong>dk</strong><br />

Overbygningen<br />

Lønborgvej 53, 6880 Tarm 9681 3300<br />

Skoleleder: Else Thorup<br />

SFO Tarm Skole 9948 2115<br />

Leder: Ulla Enevoldsen<br />

Juniorklubben 9948 2124<br />

Leder: Ulla Enevoldsen


Tim Skole<br />

Skolesvinget 2, 6980 Tim 9733 3110<br />

E-mail: timskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.timskole.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Jan Jensen<br />

SFO Regnbuen 9659 1236<br />

SFO-leder: Jørgen Westergaard<br />

SFO klubben 9733 3116<br />

SFO-leder: Jørgen Westergaard<br />

Videbæk Skole<br />

Bredgade 120, 6920 Videbæk 9974 2570<br />

E-mail: videbaekskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.videbaek-skole.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Karina Degryr<br />

SFO Bæktoften 0. - 1. klasse 9974 2580<br />

SFO-leder: Annette Thunbo<br />

SFO Bæktoften 2. - 6. klasse 9974 2580<br />

SFO-leder: Annette Thunbo<br />

Vorgod-Barde Skole<br />

Nørlundvej 2, 6920 Videbæk 9974 2730<br />

E-mail: vorgodskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.vorgodbardeskole.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Brian Elgaard<br />

SFO Kernehuset 9974 2737<br />

SFO-leder: Grethe Poulsen<br />

FRI-klubben 4036 3844<br />

Ådum Skole<br />

Tøstrupvej 26, Ådum, 6880 Tarm 9974 2521<br />

E-mail: aadumskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.aadum-skole.skoleintra.<strong>dk</strong><br />

Skoleleder: Lasse Egelund<br />

SFO leder: Preben Frederiksen<br />

Handicap og Psykiatri<br />

Rø<strong>dk</strong>løvervej 4, 6950 Ringkøbing 9974 2424<br />

E-mail: handicap@rksk.<strong>dk</strong><br />

Fagchef: Inge Marie Vestergaard<br />

E-mail: inge.marie.vestergaard@rksk.<strong>dk</strong><br />

Arbejdsopgaver:<br />

Omfatter brugergruppen voksne handicappede<br />

og sindslidende, som primært er pensionister.<br />

Dvs. fysisk handicappede, udviklingshæmmede,<br />

autister, hjerneskadede, sindslidende m.v.<br />

Brugergruppen omfatter ikke personer, hvor<br />

misbrug er hovedproblemet eller subsistensløse.<br />

Opgaverne er bl.a. socialpædagogisk bistand,<br />

dag- og botilbud, hjælperordning, ledsagerordning<br />

og merudgifter til voksne (også ikke<br />

pensionister), go<strong>dk</strong>endelse og tilsyn med private<br />

tilbud, tilsyn med kommunale tilbud samt<br />

behandling af sager om magtanvendelse.<br />

Tilbud til udviklingshæmmede og sindslidende er<br />

under Handicap og Psykiatri organiseret i 6 centre,<br />

som i sin helhed tilbyder både dag- og<br />

døgntilbud samt generelle tilbud og specialtilbud.<br />

Center Bakkehuset<br />

Ternevej 2, 6920 Videbæk 9974 1850<br />

E-mail: bakkehuset@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.bakkehuset.rksk.<strong>dk</strong><br />

Leder: Frank Christensen<br />

Afdelinger:<br />

Bakkehuset 9974 1850<br />

Ternevej 2, 6920 Videbæk<br />

Daghjemmet Kernen 9974 1857<br />

Ternevej 2, 6920 Videbæk<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

12<br />

Skelbæk Centret<br />

Holmelunden 3, 6950 Ringkøbing 9974 1724<br />

E-mail: skelbaekcentret@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.skelbaekcentret.rksk.<strong>dk</strong><br />

Leder: Christian Bladt Hansen<br />

Afdelinger:<br />

Holmelunden 9974 1724<br />

Holmelunden 3, 6950 Ringkøbing<br />

Satellit Holmelunden 9732 1941<br />

Blomstervænget 53-55, 6950 Ringkøbing<br />

Værkstedet MSM 9732 1944<br />

Byskellet 20, Rindum, 6950 Ringkøbing<br />

Naturværkstedet Hatkjærhus<br />

Herningvej 119, 6950 Ringkøbing<br />

Center Vest<br />

Hvi<strong>dk</strong>løvervej 8, 6950 Ringkøbing 9674 4400<br />

E-mail: centervest@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.centervest.rksk.<strong>dk</strong><br />

Leder: Inger Marie Roesgaard<br />

Afdelinger:<br />

Brohuset 9674 4400<br />

Hvi<strong>dk</strong>løvervej 4-10, 6950 Ringkøbing<br />

Hjemmevejledningen 9732 2049<br />

Smedegade 7, 6950 Ringkøbing<br />

Botilbud Herningvej 54,<br />

Herningvej 54, 6950 Ringkøbing<br />

Botræning under STU<br />

Grønnegade 17, 6950 Ringkøbing<br />

Center Øst<br />

Algade 63, Grønbjerg, 6971 Spjald 9659 3333<br />

E-mail: centerost@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.centerost.rksk.<strong>dk</strong><br />

Leder: Anne Grethe Hansen<br />

Afdelinger:<br />

Grønbjerghjemmet 9659 3333<br />

Algade 63, Grønbjerg, 6971 Spjald<br />

Hjemmevejledningen i Videbæk 9694 0406<br />

Enghavevej 2, 6920 Videbæk<br />

ADHD/Asperger-Specialet,<br />

Ternevej 4, 6920 Videbæk 9731 3217<br />

Å-Center Syd<br />

Tømrervej 2, 6900 Skjern 9974 2560<br />

E-mail: aa-centersyd@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside: www.aa-centersyd.rksk.<strong>dk</strong><br />

Leder: Torben Pedersen<br />

Afdelinger:<br />

Me-Tri 9974 2560<br />

Tømrervej 2, 6900 Skjern<br />

Skovbrynet 9974 2564<br />

Svinget 12, 6900 Skjern<br />

Skjern Industri-Service 9735 2674<br />

Svinget 5, 6900 Skjern fax: 9735 1553<br />

Langagerparken 9735 4523<br />

Langagerparken 8, 6900 Skjern<br />

Støttecentret Engdraget 9737 1778<br />

Engdraget 22, 6880 Tarm<br />

Botilbud Tværgade 9735 1930<br />

Tværgade 4, 6900 Skjern<br />

Hjemmevejledningen 9735 4523/9735 4730<br />

Langagerparken 8, 6900 Skjern


Socialpsykiatrisk Center<br />

Vardevej 45, 6900 Skjern 9974 1100<br />

E-mail: rosengaarden@rksk.<strong>dk</strong><br />

Hjemmeside:<br />

www.socialpsykiatrisk-center.rksk.<strong>dk</strong><br />

Leder: Birgit Hindbo<br />

Afdelinger:<br />

Rosengården 9974 1100<br />

Vardevej 45, 6900 Skjern<br />

Støttecenter <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9659 2053<br />

Mamrelund 15, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Støttecenter Ringkøbing 9732 0737<br />

Herningvej 31, 6950 Ringkøbing<br />

Støttecenter Skjern 9735 2470<br />

Nylandsvej 10, 6900 Skjern<br />

Støttecenter Videbæk 9694 0142<br />

Søndergade 69, 6920 Videbæk<br />

Intern udvikling og Personale<br />

Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing 9974 2424<br />

E-mail: intern.udvikling@rksk.<strong>dk</strong><br />

Stabschef: Karen Marie Johansen<br />

E-mail: karen.marie.johansen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Arbejdsopgaver:<br />

Løn, personale, HR, udvikling<br />

Land, By og Kultur<br />

Toften 6, 6880 Tarm 9974 2424<br />

E-mail: land.by.kultur@rksk.<strong>dk</strong><br />

Fagchef: Jakob Bisgaard<br />

E-mail: jakob.bisgaard@rksk.<strong>dk</strong><br />

Fagområdet er en samling af de tidligere fagområder:<br />

Teknik, Miljø og Natur, Plan samt<br />

Kultur og Fritid.<br />

Fagområdet refererer både til Økonomi- og Erhvervsudvalget,<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

samt Teknik- og Miljøudvalget.<br />

Vej, Trafik og Havne<br />

Fagleder: Helene Helstrup Jensen<br />

Faggruppen Vej, Trafik og Havne har ansvaret<br />

for at kommunens infrastruktur fungerer. Afdelingen<br />

arbejder blandt andet med vejdrift,<br />

trafiksikkerhed og cykel- og gangstier. Desuden<br />

er ansvaret for de kommunale havne i<br />

Ringkøbing, Bork, Stauning og Skjern placeret<br />

her sammen med kollektiv trafik.<br />

Havne<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune har følgende<br />

kommunale havne:<br />

Bork Havn<br />

Havnefoged Søren Andersen 2325 6895<br />

Ringkøbing Havn<br />

Havnefoged Jes Ebsen 9732 4059<br />

2946 4069<br />

Stauning Havn<br />

Havnefoged Aksel Vestergaard 9736 9323<br />

Skjern Bådehavn<br />

Vinterleje Havn<br />

Kontaktperson kan oplyses på tlf. 9974 1324<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

13<br />

Byg og Miljø<br />

Fagleder: Gunnar Frandsen<br />

I fagruppen håndteres byggetilladelser til cirka<br />

1.400 byggerier årligt fra mindre udhuse til store<br />

fabrikshaller. Endvidere sørger kontoret for<br />

at besvare ejendomsforespørgsler fra ejendomsmæglere<br />

og påtegner skøder og lignende.<br />

Desuden varetager faggruppen alt vedrørende<br />

virksomhedsmiljø, jordvarme, jordflytning m.m.<br />

Drift og RKSK Ejendomme<br />

Fagleder: Martin Pedersen<br />

Faggruppen varetager drift og vedligeholdelse<br />

af veje og grønne områder. Desuden står faggruppen<br />

for opførelse af kommunens nybygninger<br />

og renovering af kommunens eksisterende<br />

ejendomme. Herunder forstås også<br />

energioptimering i kommunens bygninger.<br />

Vej og Park<br />

Henvendelser om almindelig drift og vedligeholdelse<br />

af veje og grønne områder kan rettes til<br />

9974 1540<br />

Henvendelser om anlægsarbejder<br />

på veje, vejskilte m.v. skal rettes til<br />

tlf. nr. 9974 2424<br />

NØDTELEFON 9974 1999<br />

Sekretariat<br />

Sekretariatet sørger for opkrævning af forbrugsafgifter,<br />

ejendomsskat og vedligeholder<br />

ejendomsregistrene. Kontoret sørger for opkrævning<br />

af afgifter for blandt andet dagrenovation,<br />

miljøafgift, skorstensfejning, rottebekæmpelse<br />

m.v.<br />

Affald - Genbrug<br />

Fagleder: Yvonne Thagaard Andersen<br />

Drifts- og myndighedsafdeling med ansvar for<br />

dagrenovationsområdet og genbrugsområdet<br />

herunder drift af kommunens genbrugspladser.<br />

Dagrenovation<br />

Henvendelse skal rettes til<br />

affaldsselskabet ESØ 9737 3377<br />

i følgende tilfælde:<br />

• bestilling af affaldsstativer<br />

• bestilling af containere (man kan frit vælge<br />

sække på 80 liter samt containere i størrelserne<br />

140, 240, 360, 400 og 600 liter)<br />

• evt. klager over tømningen<br />

Kompostering af grønt affald<br />

Kompostering er frivillig, men da det er vigtigt<br />

at reducere den affaldsmængde, som går til<br />

forbrænding, opfordres alle til at benytte denne<br />

mulighed. Kompostbeholderen er gratis og<br />

kan afhentes på genbrugspladserne i <strong>Hvide</strong><br />

<strong>Sande</strong>, Ringkøbing, Skjern, Tarm og Videbæk.<br />

Tømning af dagrenovation<br />

Sække og containere tømmes hver 2. uge for<br />

almindelig dagrenovation.<br />

I sommerhusområder kan man bestille tømning<br />

36 eller 52 gange årligt.


Ekstra affaldssæk<br />

Har du ekstra meget affald en dag, kan du få<br />

skraldemanden til at tage det med. Det kræver<br />

en affaldssæk, påtrykt »EKSTRA« - som<br />

p.t. koster 30 kr. Ekstra affaldssække sælges<br />

på genbrugspladserne i <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong>, Ringkøbing,<br />

Skjern, Tarm og Videbæk samt i visse<br />

forretninger. Salgsstederne kan ses på kommunens<br />

hjemmeside.<br />

Genbrugspladser<br />

Der er genbrugspladser i følgende byer:<br />

Astrup Bork<br />

Borris Bølling<br />

Dejbjerg Finderup<br />

Fiskbæk Fjelstervang<br />

Grønbjerg Hanning/Rækker Mølle<br />

Hee Herborg<br />

Hover <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Højmark Kloster<br />

Lem No<br />

Ringkøbing Skjern<br />

Spjald Stadil<br />

Stauning Tarm<br />

Tim Torsted<br />

Troldhede Vedersø<br />

Velling Videbæk<br />

Vorgod-Barde Ølstrup<br />

Åbningstiderne kan ses på kommunens<br />

hjemmeside: www.rksk.<strong>dk</strong><br />

Brand og Redning<br />

Fagleder: Iver Sloth Kristensen<br />

Brand og Redning varetager brandsluknings- og<br />

redningsopgaver. Afdelingen udfører hvert år<br />

300 til 400 brandsyn i tæt dialog med virksomheder<br />

og institutioner. Afdelingen udarbejder<br />

også diverse tilladelser til brandfarlige virksomheder.<br />

Afdelingen forestår også lejlighedstilladelser<br />

til koncerter med videre og overnatning i<br />

ikke overnatningsgo<strong>dk</strong>endte faciliteter.<br />

Land og Vand<br />

Faggruppen varetager forvaltning af grundvandet,<br />

naturforvaltning, vandløbsforvaltning og<br />

miljøgo<strong>dk</strong>endelser af landbrug.<br />

Skadedyrsbekæmpelse<br />

Henvendelse om rottebekæmpelse<br />

kan ske til firmaet Kiltin A/S 2065 7000<br />

Ved andre former for skadedyr henvises<br />

til private skadedyrsbekæmpelsesfirmaer.<br />

Fortegnelse over og oplysninger om skadedyr<br />

kan ses på Skadedyrlaboratoriets hjemmeside<br />

www.dpil.<strong>dk</strong> under punktet ”Spørg om skadedyr”.<br />

Planlægning<br />

Fagleder: Niels P. V. Lauridsen<br />

Kommune- og lokalplaner, vindmølle- og energiplanlægning.<br />

Kultur, Natur og Fritid<br />

Faggruppen varetager bl.a. opgaver inden for<br />

naturpleje, naturformidliong, rekreativ brug af<br />

natur, drift af kommunens skove m.m.<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

14<br />

Biblioteker<br />

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne<br />

Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing 9732 0715<br />

E-mail: ringbib@rksk.<strong>dk</strong><br />

Bibliotekschef: Per Høgh<br />

Afdelinger:<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Bibliotek<br />

Skolevej 1, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9974 2640<br />

E-mail: hvidesandebib@rksk.<strong>dk</strong><br />

Åben alle ugens dage 7-22<br />

Bemandet åbningstid:<br />

Mandag og onsdag 13-17<br />

Tirsdag, torsdag og fredag 10-15<br />

Ringkøbing Bibliotek<br />

Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing 9732 0715<br />

E-mail: ringbib@rksk.<strong>dk</strong><br />

Åben alle ugens dage 7-22<br />

Bemandet åbningstid:<br />

Mandag-fredag 10-18<br />

Lørdag 10-13<br />

Skjern Bibliotek<br />

Engtoften 2, 6900 Skjern 9735 2000<br />

E-mail: skjernbib@rksk.<strong>dk</strong><br />

Åben alle ugens dage 7-22<br />

Bemandet åbningstid:<br />

Mandag-fredag 10-18<br />

Lørdag 10-13<br />

Tarm Bibliotek<br />

Engvej 2, 6880 Tarm<br />

E-mail: tarmbib@rksk.<strong>dk</strong><br />

Åben for selvbetjening alle ugens dage 7-22<br />

Videbæk Bibliotek<br />

Fischersvej 6, 6920 Videbæk 9717 2488<br />

E-mail: videbib@rksk.<strong>dk</strong><br />

Åben alle ugens dage 7-22<br />

Bemandet åbningstid:<br />

Mandag-fredag 10-17<br />

Lørdag 10-13<br />

Bogbussens holdepladser og -tider<br />

Mandag:<br />

Torsted Friskolen 12.20-12.50<br />

Stadil Skolegården 13.10-13.40<br />

Kloster Skolegården 14.05-14.45<br />

Hee Stationen 15.20-15.55<br />

Tim Brugsen 16.10-16.40<br />

Grønbjerg P-plads o.for Brugsen 17.00-17.35<br />

Spjald Hallen 18.10-18.55<br />

Ølstrup Sognegården 19.10-19.45<br />

Tirsdag:<br />

Hoven Skolegården 12.40-13.20<br />

Ådum Skolen 13.45-14.20<br />

Lyne Skolegården 14.55-15.30<br />

Sdr. Vium P-plads v. forsamlhus 15.50-16.20<br />

Hemmet Brugsen 16.35-17.10<br />

Nr. Bork Ved tidl. plejehjem 17.20-17.55<br />

Sdr. Bork Overfor købmand 18.35-19.10<br />

Vostrup Ved gl. købmand 19.25-19.55<br />

Onsdag:<br />

Borris Hallen 12.00-12.40<br />

Astrup Skolen 13.00-13.45<br />

Rk. Mølle Forsamlingshuset 14.15-14.50<br />

Finderup Forsamlingshuset 15.00-15.30<br />

Højmark Brugsen 15.40-16.15<br />

Lem Stationen 16.25-17.00<br />

Dejbjerg Ved kirken 17.40-18.10<br />

Stauning Brugsen 18.20-18.55


Torsdag:<br />

Spjald Hallen 12.40-13.20<br />

Vorgod Skolen 13.40-14.10<br />

Fjelsterv. Kirkepladsen 14.40-15.10<br />

Nr. Vium Skolen 15.25-15.55<br />

Troldhede Købmanden 16.10-16.45<br />

Museum<br />

Ringkøbing-Skjern Museum<br />

Administration<br />

Bundsbækvej 25, 6900 Skjern 9736 23431<br />

Sportshaller og Idrætsanlæg<br />

Bork Hallen<br />

Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet 7528 0271<br />

Borris Sports- og Kulturcenter<br />

Stadionalle 10, Borris, 6900 Skjern 9736 6088<br />

Dejbjerglund Hallen<br />

Uglbjergvej 10B, Dejbjerg,<br />

6900 Skjern 9734 1259<br />

Faster Aktivitetshus<br />

Birkevænget 31, Astrup,<br />

6900 Skjern 9736 4003<br />

Holmsland Hallen<br />

Bandsbyvej 2, Kloster,<br />

6950 Ringkøbing 9733 7266<br />

www.centerholmsland.<strong>dk</strong><br />

Hoven Hallen<br />

Skolevej 4, Hoven, 6880 Tarm 7534 3288<br />

www.hoven.<strong>dk</strong><br />

Hover Fritids- og Kulturcenter<br />

Hoverdalvej 2B, Hover, 6971 Spjald 9734 8103<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Hallen og Svømmehal<br />

Parallelvej 4, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1505<br />

www.hvidesande.<strong>dk</strong>/hallen<br />

Højmark Hallen<br />

Adelvej 41, 6940 Lem 9734 3037<br />

Idrætscentret i Tarm - inkl. svømmehal<br />

Skovvej 25, 6880 Tarm 9737 1501<br />

www.icit.<strong>dk</strong><br />

Landsbycenter Fjelstervang<br />

Skolestræde 1, Fjelstervang,<br />

6933 Kibæk 9716 6050<br />

Lem Hallen<br />

Skolebakken 20, 6940 Lem 9734 1992<br />

www.lem-hallen.<strong>dk</strong><br />

Lem Svømmehal<br />

Kirkegade 40, 6940 Lem 9734 2025<br />

Lyne Hallen<br />

Klostervej 3, Lyne, 6880 Tarm 7525 0383<br />

Multisalen i Grønbjerg<br />

Skolevænget 3, Grønbjerg,<br />

6971 Spjald 9738 4177<br />

Ringkøbing Svømmehal<br />

Kongevejen 52, 6950 Ringkøbing 9732 2676<br />

www.ringkobingsvommehal.<strong>dk</strong><br />

ROFI Centret<br />

Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing 9732 2455<br />

www.rofi.<strong>dk</strong><br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

15<br />

Rækker Mølle Hallen<br />

Tylvadvej 2B, Rækker Mølle,<br />

6900 Skjern 9736 2299<br />

Skjern Kulturcenter - inkl. friluftsbad<br />

Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern 9735 4500<br />

www.skjernkulturcenter.<strong>dk</strong><br />

Spjald Fritidscenter inkl. svømmehal<br />

Halvejen 5, 6971 Spjald 9738 1522<br />

www.spjaldcenter.<strong>dk</strong><br />

Tim Hallen<br />

Åvænget 3, 6980 Tim 9733 3075<br />

Troldhede Kultur- og Idrætscenter<br />

Idrætsalle 1, Troldhede, 6920 Videbæk9719<br />

4266<br />

Vesterhavs Hallen<br />

Kongevejen 54, 6950 Ringkøbing 9732 0350<br />

Videbæk Idræts- og Fritidscenter<br />

inkl. svømmehal<br />

Vestervang 28, 6920 Videbæk 9717 1322<br />

www.vifc.<strong>dk</strong><br />

Vorgod-Barde Hallen<br />

Vorgodvej 35, 6920 Videbæk 9717 5651<br />

Ådum Hallen<br />

Tøstrupvej 26A, Ådum, 6880 Tarm 9737 6246<br />

Rideklubber/-haller<br />

Ringkøbing Rideklub<br />

Vesttarpvej 7, Velling,<br />

6950 Ringkøbing 9732 5677<br />

Skjern Rideklub<br />

Skyggehusvej 2, 6900 Skjern 9735 1907<br />

Spjald Rideklub<br />

Kroghedevej 2A, 6971 Spjald 9738 1007<br />

Lyngviggaard Rideklub<br />

Holmsland Klitvej 41<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1878<br />

No Rideklub<br />

Borkvej 8, No, 6950 Ringkøbing 9733 5857


Service og Digitalisering<br />

Stabschef: Carsten Spang<br />

E-mail: carsten.spang@rksk.<strong>dk</strong><br />

Borgerservice kan kontaktes på tlf. 9974 2424<br />

og har følgende adresser i<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune:<br />

Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing<br />

Finderupsvej 9, 6900 Skjern<br />

Åbningstider:<br />

Man-onsdag kl. 9.30-15.00<br />

Torsdag kl. 9.30-16.45<br />

Fredag kl. 9.30-13.00<br />

Telefontider:<br />

Man-onsdag kl. 8.00-15.30<br />

Torsdag kl. 8.00-17.00<br />

Fredag kl. 8.00-13.30<br />

Den mobile borgerservice i <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong>, Tarm<br />

og Videbæk er ophørt med udgangen af marts<br />

2012.<br />

Undgå køen i Borgerservice - skriv en mail til<br />

os på post@rksk.<strong>dk</strong>. Du får et hurtigt svar.<br />

Du kan bestille tid i Borgerservice i og uden<br />

for kommunens åbningstid.<br />

E-mail: borgerservice@rksk.<strong>dk</strong><br />

Selvbetjening:<br />

Borgerne har mulighed for at betjene sig selv<br />

på kommunens hjemmeside www.rksk.<strong>dk</strong> på<br />

en lang række områder, når og hvor det passer<br />

dem bedst.<br />

Under menupunktet Selvbetjening kan kommunes<br />

samlede selvbetjeningsløsninger findes.<br />

På Borger.<strong>dk</strong> kan Ringkøbing-Skjern Kommunes<br />

selvbetjeningsløsninger ligeledes findes og<br />

benyttes.<br />

Har du problemer med brugen af selvbetjeningsløsningerne,<br />

er du velkommen til at kontakte<br />

Borgerservice, der er parat til at hjælpe dig.<br />

Arbejdsopgaver:<br />

I Serviceteamet kan man få hjælp indenfor områderne<br />

begravelseshjælp, folkeregister, kørsel<br />

til læge, kropsbårne hjælpemidler, kørekort,<br />

pas, skatteservice, sygesikring og vielse.<br />

ID-kort til unge (henvendelse kun i Ringkøbing).<br />

I Boligteamet kan man få hjælp indenfor områderne<br />

beboerindskudslån, boligsikring, boligydelse<br />

og lån til betaling af ejendomsskat.<br />

I Pensionist- og ældreteamet kan man få<br />

hjælp indenfor områderne delpension, pension<br />

og personligt tillæg.<br />

I Børnefamilieteamet kan man få hjælp indenfor<br />

områderne barselsdagpenge, børnefamilieydelse,<br />

børnetilskud/-bidrag, underholdsbidrag<br />

og økonomisk friplads.<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

16<br />

Folkeregister<br />

Ringkøbing-Skjern Kommunes Borgerservice<br />

kan give information om:<br />

• flytning (meddeles i tilflytningskommunen)<br />

• flytning til og fra udlandet<br />

• indberetning om ophold i fængsel og anden<br />

institution<br />

• værnepligt<br />

• adressebeskyttelse<br />

• vejviserbeskyttelse<br />

• folkeregistreringsattester<br />

• oplysninger til offentlige myndigheder<br />

• stillingsændringer<br />

• valg<br />

Mod betaling kan der oplyses adresser på borgere.<br />

Kørekort<br />

Kørekort udstedes af Borgerservice. Kørekort<br />

kan udstedes i alle kommuner. Der er nemlig<br />

ikke noget krav om, at det skal ske i den<br />

kommune, man bor i.<br />

Pas<br />

Pas udstedes af Borgerservice. Pas kan udstedes<br />

i alle kommuner. Der er nemlig ikke noget<br />

krav om, at det skal ske i den kommune, man<br />

bor i.<br />

Sundhedskort<br />

Hvis du har mistet eller ødelagt dit sundhedskort,<br />

kan du bestille et nyt på www.rksk.<strong>dk</strong> eller<br />

i dit borgerservicecenter. Det koster 180 kr.<br />

Det er gratis at få et nyt, hvis magnetstriben<br />

ikke virker eller hvis kortet er beskadiget og<br />

mere end fire år gammelt.<br />

Du kan også gratis bestille det blå EU-sygesikringsbevis<br />

på www.rksk.<strong>dk</strong>.<br />

Lægeskift<br />

Man kan skifte læge med kun 14 dages varsel.<br />

Afstandsgrænsen er 15 kilometer, hvilket vil<br />

sige, at man kan vælge en læge, der bor op til<br />

15 kilometer fra ens bopæl. Man kan også<br />

med lægens accept vælge en læge, der bor<br />

mere end 15 kilometer fra bopælen. Lægeskift<br />

sker ved henvendelse til Borgerservice. Gebyret<br />

for lægeskift er p.t. 175 kr.<br />

Vielse<br />

Henvendelse om vielse - såvel borgerlig som kirkelig<br />

- rettes til Borgerservice tlf. 9974 2424. Her<br />

udleveres en ægteskabserklæring, som parterne<br />

skal udfylde. Erklæringen afleveres sammen med<br />

de bilag, der er nævnt i erklæringen. Det kan<br />

dreje sig om fødsels- og eller dåbsattester, eventuelle<br />

skilsmissepapirer, skifteretsattester m.v.<br />

Udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark<br />

skal desuden vise dokumentation for lovligt ophold<br />

i Danmark.<br />

Vielser i Danmark<br />

Vielser i kirke eller på et andet Rådhus.<br />

Hurtigst muligt efter ægteskabserklæringen er afleveret,<br />

modtager parterne en prøvelsesattest.<br />

Denne prøvelsesattest skal parret aflevere til Vielsesmyndigheden.<br />

Prøvelsesattesten er gyldig i 4<br />

måneder.


Borgerlige vielser i Rinkøbing-Skjern Kommune<br />

Ønsker man at blive borgerlig viet i Ringkøbing-Skjern<br />

Kommune, aftales der tid til vielsen<br />

i Borgerservicecenter Ringkøbing.<br />

Borgerlige vielser kan efter aftale foregå på<br />

alle hverdage samt lørdage.<br />

Sundhed og Omsorg<br />

Rø<strong>dk</strong>løvervej 4, 6950 Ringkøbing 9974 2424<br />

E-mail: sundhed.omsorg@rksk.<strong>dk</strong><br />

Fagchef: John Christensen<br />

E-mail: john.christensen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Leder af myndighedsafdeling<br />

Lene Foss Brink 9974 1438<br />

Leder af udviklingsafdeling<br />

Dorthe Gammelgaard Jensen 9974 1022<br />

Aktivitets- og frivilligkonsulenter<br />

Kirsten Nørgaard 9974 1429<br />

Margrethe B. Pedersen 9974 1590<br />

Arbejdsopgaver:<br />

Visitation til personlig pleje og praktisk bistand,<br />

sygepleje (efter henvisning), midlertidige<br />

og varige botilbud, daghjem, madservice,<br />

nø<strong>dk</strong>ald, træning, inkontinens hjælpemidler,<br />

hjælpemidler, synshjælpemidler, hørehjælpemidler,<br />

forbrugsgoder, støtte til køb af bil, boligindretning,<br />

træning og transport. Plejevederlag.<br />

Frivilligt socialt arbejde, omsorgstandpleje,<br />

aktiviteter for pensionister og 60+ årige.<br />

Velfærds- og arbejdsmiljø, uddannelsesansvarlig<br />

og praktikansvarlig for social- og sundhedselever.<br />

Plejehjem/ældrecentre/hjemmepleje<br />

Område 1 –<br />

Holmsland Ældrepleje<br />

Områdeleder: Lissi Mikkelsen<br />

Klostervej 39<br />

6950 Ringkøbing 9974 2350<br />

E-mail: lissi.mikkelsen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Området dækker:<br />

Fjordglimt Ældrecenter 9974 2410<br />

Holmbohjemmet, Kloster 9974 2350<br />

Holmsland Hjemmepleje 9974 1518<br />

Område 2 –<br />

Tim Ældrepleje<br />

Områdeleder: Maj-Britt Friborg<br />

Eskesensvej 14, 6980 Tim 9974 2202<br />

E-mail: maj-britt.friborg@rksk.<strong>dk</strong><br />

Området dækker:<br />

Tim Ældrepleje 9974 2200<br />

Plejehjemmet H. Eskesensminde, Tim 9974 2201<br />

De gamles Hjem, Stadil 9974 2228<br />

Område 3 –<br />

Ringkøbing-Lem Ældrepleje<br />

Områdeleder: Inge K. Christensen<br />

Kirkevej 29, 6950 Ringkøbing 9974 2300<br />

E-mail: inge.krogsgaard@rksk.<strong>dk</strong><br />

Området dækker:<br />

Ringkøbing/Lem Hjemmepleje 9974 2301<br />

Rindum Plejehjem 9974 2315<br />

Holmegaard Plejeboliger 9974 2453/9974 2455<br />

Rosenlunden Plejecenter, Lem 9974 2323<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

17<br />

Område 4 –<br />

Videbæk Ældrepleje<br />

Områdeleder: Niels Kristian Henriksen<br />

Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk 9974 1286<br />

E-mail: niels.henriksen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Området dækker:<br />

Centerparken Ældrecenter, Videbæk 9694 9393<br />

Vorgod Ældrecenter 9717 5212<br />

Troldhede Ældrecenter 9974 2378<br />

Hjemmeplejen i Videbæk, Vorgod, Hanning,<br />

Egeris, Troldhede, Finderup, Rækker Mølle,<br />

Fjelstervang og Barde 9974 1286/9974 1241<br />

Område 5 –<br />

Skjern Ældrepleje<br />

Områdeleder: Lilian Hansen<br />

Mellemgade 8, 6900 Skjern 9680 1681<br />

E-mail: lilian.hansen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Området dækker:<br />

Enghaven Ældrecenter, Skjern 9680 1681<br />

Hjemmeplejen i Skjern, Bølling,<br />

Borris, Hoven, Faster og Astrup 9974 1645<br />

Område 6 –<br />

Egvad Plejehjem og Borris-Hoven<br />

Ældrepleje<br />

Områdeleder: Bente Vyff Petersen<br />

Ågade 2, 6880 Tarm 9648 2040<br />

E-mail: bente.vyff.petersen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Området dækker:<br />

Egvad Plejehjem 9648 2040<br />

Hoven Plejehjem 7534 3085<br />

Åstedparken Ældrecenter, Borris 9974 2245<br />

Område 7 –<br />

Tarm-Hemmet Ældrepleje<br />

Områdeleder: Eva Sønderby Jepsen<br />

Torvegade 20, 6880 Tarm 9648 8000<br />

E-mail: eva.jepsen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Området dækker:<br />

Tarm-Hemmet Hjemmepleje<br />

9648 8011/9648 8012/9648 8013<br />

Hemmet Plejehjem 9737 5785/2178 8734<br />

Leder af aktivitet Nord<br />

Birgit Wang Nielsen<br />

Centerparken 1, 6920 Videbæk 9974 2200<br />

E.mail: birgit.w.nielsen@rksk.<strong>dk</strong> 2018 3256<br />

Aktivitet Nord:<br />

Seniorstedet Videbæk 9974 2268<br />

Holmegård Daghjem 9974 2270<br />

Grønnegade Aktivitetscenter 9732 2031<br />

Aktivitetscenter <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 2936 8004<br />

Leder af aktivitet Syd<br />

Janne Nielsen<br />

Skjern Seniorcenter<br />

Anlægsvej 19, 6900 Skjern 9974 1002<br />

E-mail: janne.nielsen@rksk.<strong>dk</strong><br />

Aktivitet Syd:<br />

Skjern Seniorcenter 9974 1051<br />

Seniorgården i Tarm 9648 8020<br />

Sundhedscenter Vest<br />

Kirkegade 3, 6880 Tarm 9974 1034<br />

Leder: Ulla Svendsen<br />

E-mail: ulla.svendsen@rksk.<strong>dk</strong>


Viden & Strategi<br />

Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing 9974 2424<br />

Stabschef: Thomas Andersen<br />

E-mail: thomas.andersen@rksk.<strong>dk</strong><br />

• Analyse & Budget<br />

• Regnskab & Support<br />

• Økonomi & Rådgivning<br />

Økonomichef: Jan Aas Christensen<br />

E-mail: jan.aas@rksk.<strong>dk</strong><br />

• Politisk Administrativt Sekretariat<br />

• Jura & Forsikring<br />

• In<strong>dk</strong>øb<br />

• Tværgående HR-indsatser og<br />

Kvalitet<br />

Sekretariatschef: Jette Delfs Clausen<br />

E-mail: jette.clausen@rksk.<strong>dk</strong><br />

• Ekstern Udvikling<br />

Udviklingschef: Peter Donslund<br />

E-mail: peter.donslund@rksk.<strong>dk</strong><br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

18<br />

Skatter, grundskyld og<br />

dækningsafgift i 2012<br />

For 2012 har Byrådet go<strong>dk</strong>endt følgende:<br />

Skatteudskrivningsprocent 24,7<br />

- Kirkeskat alle 1,05<br />

Grundskyldspromille<br />

- for hele kommunen 29,56<br />

- for landbrug 7,20<br />

Dækningsafgift promille<br />

- Dækningsafgift, off. ejendommes<br />

grundværdi 14,78<br />

- Dækningsafgift, off. ejendommes<br />

forskelsværdi 8,75


Foreningsregister <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong>/Holmsland<br />

Foreningsregister -<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong>/Holmsland<br />

Vi gør opmærksom på, at registeret er baseret på de oplysninger, foreningerne giver.<br />

Såfremt der er sket ændringer, eller nye foreninger ønsker optagelse, kan dette ske på<br />

E-mail: mg@arastryk.<strong>dk</strong> hvor der oplyses foreningens navn, formand, adresse, telefon.<br />

Aktivstuen Holmbohjemmet<br />

Klostervej 39, Kloster<br />

6950 Ringkøbing 9733 7068<br />

Aktivitetscenter <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Parallelvej 100<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 2936 8004<br />

Bauneborg 9731 1922<br />

Bol<strong>dk</strong>lubben Klitten<br />

Kontaktperson: Henrik Munkholm<br />

Stormgade 78, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 2879<br />

Klubhuset, Nørregade 88 9731 1415<br />

Dagcentret Fjordglimt<br />

Parallelvej 100, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9659 1916<br />

Dansk Røde Kors Besøgstjeneste<br />

Besøgsleder: Sys Jeppesen, Minervavej 61<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 2112<br />

Dansk Røde Kors Besøgstjeneste<br />

Besøgsleder: Ingrid Enevoldsen,<br />

Nørregade 70, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1406<br />

Dansk Røde Kors, Holmsland afdeling<br />

Formand: Lise-Lotte Andersen,<br />

Minervavej 41, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1054<br />

Din egen Forening<br />

Formand: Gunver Jensen, Klostervej 75<br />

6950 Ringkøbing 9733 7541<br />

DOF-Vestjylland<br />

Fmd. Lars Holm Hansen, Sandbækvej 26<br />

6971 Spjald 9738 4424<br />

FDF <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Jeppe H. Pedersen, Nørregade 62<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1350<br />

FDF <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Martin Kristensen, Svinget 8<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1814<br />

Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern/<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Parallelvej 72,6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1234<br />

www.frivilligvest.<strong>dk</strong><br />

Holmsland Gymnastik- og<br />

Ungdomsforening<br />

Formand: Lisbeth Klokkerholm, Røjklitvej 2<br />

6950 Ringkøbing 9733 7503<br />

Holmsland Jagtforening<br />

Karsten Krægpøth, Gadegårdsvej 7, Kloster<br />

6950 Ringkøbing 9733 7267<br />

Holmsland Klit Golfklub<br />

Formand: Jens Erik Gade, Skelmosevej 6<br />

6950 Ringkøbing 9733 1703<br />

Klubhus: Klevevej 19<br />

19<br />

Holmsland Sogneforening<br />

v/fmd. Iver Poulsen, Røjklitvej 21<br />

6950 Ringkøbing 9733 7034<br />

Mobil: 4035 9808<br />

Mail: iver@poulsen.mail.<strong>dk</strong><br />

Holmsland Skytteforening<br />

Karsten Krægpøth, Gadegårdsvej 7, Kloster<br />

6950 Ringkøbing 9733 7267<br />

Husets Venner<br />

Formand: Claus Toft, Rolighedsvej 1<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 2654<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Aktivitetsklub<br />

Formand: Ella Hornbæk, Minervavej 59<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 3114<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Billar<strong>dk</strong>lub<br />

Formand: John Sally Pedersen, Klitvej 3<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1562<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Bådeklub<br />

Formand: Knud Vejrup, Chr. Nielsensvej 2<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1958<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Fiskeriforening<br />

Formand: Jørgen Christensen, Havnegade 7<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1935<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Idrætsforening<br />

Formand: Mai-Britt Pedersen, Numitvej 3<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 2137<br />

Svømning: Magda Andreasen 9731 1664<br />

Gymnastik: Yvonne Jeppesen 9731 1990<br />

Bordtennis: Klaus Mørk 9731 3284<br />

Karate: Michael Lund 9731 3332<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Jagtforening<br />

Jens Jørgen Jensen, Kaniavej 27<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1676<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Pensionistforening<br />

Formand: John Larsen, Parallelvej 118<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1471<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Surfklub<br />

Kristian Rønn Lauritsen, Apollovej 39<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1726<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Tennisklub<br />

Formand: Erik Bjerg, Tritonvej 8<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1987<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Turistservicekontor<br />

Fiskeriets Hus, Nørregade 2b<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 7022 7001<br />

www.visitvest.<strong>dk</strong><br />

Indre Missions Samfund, Haurvig<br />

Formand: Chr. Oluf Iversen, Sønder Klitvej 65<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1347<br />

Indre Missions Samfund, Holmsland<br />

Formand: Iver Poulsen, Røjklitvej 21<br />

6950 Ringkøbing 9733 7034<br />

Foreningsregister


Indre Missions Samfund, <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Bestyrer: Poul Jensen, Karen Brands Vej 14<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1197<br />

Indre Missions Samfund, Lyngvig<br />

Formand: Jesper Degn Andersen,<br />

Dakotavej 42, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 3431<br />

Indre Missions Børn i <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Formand: Helle Stenholt, Parallelvej 45<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 3638<br />

Indre Mission Junior i <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Formand: Mette Glipstrup, Færgemandsvej 9<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 3403<br />

Indre Mission U. A. i <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Formand: Carsten Bjerg, Apollovej 48<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 5688<br />

Indre Missions Unge i <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Formand: Christian Thomsen, Parallelvej 17<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 2330<br />

KFUM’s Idræt, <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Formand: Connie Årup Jensen, Kaniavej 28<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 2416<br />

Atletikafd.: Kirsten Onsberg 9731 1530<br />

Badmintonafd.: Henrik Pagaard 9731 3327<br />

Håndboldafd.: Viktor Degn 9731 1596<br />

Ungdomsklub: Carsten Christensen 9731 3106<br />

Klittens Borgerforening<br />

Næstformand: Knud Sørensen, Stormgade 58<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1754<br />

Klittens Folkedansere<br />

Formand: Hanne Jensen, Karen Brands Vej 77<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 2153<br />

Klittens Havekreds<br />

Formand: Erna Larsen, Minervavej 29<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1643<br />

Klittens Skytteforening<br />

Kasserer: Jens Jørgen Jensen, Kaniavej 27<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1676<br />

Konservativ Vælgerforening i<br />

Holmsland<br />

Formand: Jørgen Andersen, Baunevej 7<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1675<br />

Kristendemokraterne<br />

Formand: Peter Aalbæk, Sønderbyvej 12<br />

6950 Ringkøbing 9733 7115<br />

Kræftens Bekæmpelse<br />

Holmslands lokalforening<br />

Formand: Vera Kristensen, Baunevej 5<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1110<br />

Lyngvig Søndagsskole<br />

Erna Degn, Livadiavej 46<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1596<br />

Lyngviggaard Rideklub<br />

Formand: Vera Reffs, Kaniavej 56<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1728<br />

Marineforeningen<br />

Formand: Hans Andersen, Karen Brands Vej 15<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 2168<br />

Foreningsregister <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong>/Holmsland<br />

20<br />

Nihon-Do Shotokan Karate<br />

v/Michael Lund, Apollovej 113<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 3332<br />

Odd Fellow Ordenen i Danmark<br />

I.O.O.F. Broderloge nr. 17, ”Steen Blicher”<br />

Vasevej 35, 6950 Ringkøbing 9732 1190<br />

Overmester: Mogens Rud Hansen<br />

Kirkebakken 14, 6950 Ringkøbing 9732 1397<br />

Ringkøbing & Stadil Fjorde’s<br />

Fritidsfiskerforening<br />

Kontaktperson/sekretær Erik Andersen<br />

Mågevej 5, 6950 Ringkøbing 9732 4743<br />

mobil 2160 1342<br />

Mail: symask@andersen.mail.<strong>dk</strong><br />

Ringkøbing Fjord Handels- og<br />

TurismeCentret<br />

Nørregade 2B, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 7022 7001<br />

fax 7022 7002<br />

turist@visitvest.<strong>dk</strong><br />

www.visitvest.<strong>dk</strong><br />

Socialdemokratisk Forening<br />

Formand: Eddy Schou, Geflevej 78<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 2394<br />

Søndervig Beboerforening<br />

Formand: K. O. Jensen, Østergade 7A<br />

7400 Herning 9721 5392<br />

sondervig@mac.<strong>dk</strong><br />

Søndre Klegod Grundejerforening<br />

Formand: Volmer Svendsen, Skivevej 55<br />

7451 Sunds 9714 1819<br />

www.sondreklegod.<strong>dk</strong><br />

Tværfagligt netværk<br />

Formand. Per Elbæk, Heboltoft 5<br />

6950 Ringkøbing 9732 0558<br />

Fax 9732 1015<br />

Venstres Kommuneforening<br />

Jens Nicolai Vejlgaard,<br />

Rødspættevej 1, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1014<br />

Mail: vejlgaar@post10.tele.<strong>dk</strong><br />

Holmsland Venstre<br />

Bjarne Hansen, Nordmarken 33,<br />

Holmsland, 6950 Ringkøbing 9733 7042<br />

Mail: nordmarken33@mail.<strong>dk</strong><br />

Klitten Venstre<br />

Hans-Chr. Blichfeldt-Christensen<br />

Karen Brands Vej 3,<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 2244<br />

rksk@lof.<strong>dk</strong>


A W Regnskab ApS <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Arndal<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

A<br />

A W Regnskab ApS Metheasvej 1 9832 2330<br />

Abbo Ibrahim Mohammed Søndergade 39 a<br />

5851 4987<br />

Abild Kirsten Filetskærer Holmsland Klitvej 151 9731 1932<br />

– Palle Erik Fisker Holmsland Klitvej 151 9731 1932<br />

Abildgaard Annemette Tarp Geflevej 164 9731 3264<br />

– Jan Møller Tømrermester Geflevej 164 9731 3264<br />

Adsersen Alexander Apollovej 47 9731 2327<br />

– Alfred Borg Fisker Apollovej 111 9731 2473<br />

– Anna Marie Dakotavej 41 9731 1391<br />

– Gitte Stræde Apollovej 111 9731 2473<br />

– Henry fiskeskipper Hedevej 1 9731 1284<br />

– Johanne Marie Hedevej 1 9731 1284<br />

– Kurt fisker Apollovej 47 9731 2327<br />

– Simon Borg Apollovej 111 9731 2473<br />

– Svend fiskeskipper Dakotavej 41 9731 1391<br />

Adsersen ApS Nørregade 5 5119 7655<br />

Advodan<br />

Metheasvej 1, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Fax 9732 2806<br />

4614 6500<br />

Agergaard Inger Veise Lærer Geflevej 9 9674 6677<br />

Aggerholm Frederikke Vejlby Minervavej 5 9731 2729<br />

– Helga Vejlby Elev Minervavej 5 9731 2729<br />

Slagter Aggerholm slagtermester Nørregade 33 9731 1096<br />

Aggerholm Morten Minervavej 5 9731 2729<br />

– Ruth Orloff Nørregade 33 9731 2515<br />

Andersen Aksel Andreas R Fisker Dakotavej 7 2371 1595<br />

– Anders lagerchef Tranevej 8 9731 2157<br />

– Anders Baunevej 12 9731 3370<br />

– Anita Parallelvej 100 9731 1104<br />

– Anna Kommuneass Østergade 29 9731 2188<br />

– Anne Ekspeditrice Geflevej 124 9731 2193<br />

– Ansgar Fjordvej 2 4181 6106<br />

– Benjamin Minervavej 41 9731 1054<br />

– Bente Sørine Gammeleng 8 9731 1806<br />

– Birgitte Høj kontorass Minervavej 31 9731 1789<br />

– Birthe Marie Holmsland Klitvej 85 9731 1796<br />

– Brian Leegaard Trafalgarvej 8 9731 3730<br />

– Børge fisker Minervavej 15 9731 1766<br />

– Charlotte Stouby F Minervavej 11 9731 3808<br />

– Dorthe Assistent Karen Brands Vej 144 9731 1076<br />

– Ejgil Fauerby fiskeskipper Gammeleng 8 9731 1806<br />

– Ellen Møller Kaniavej 3 9731 1103<br />

– Erik tømrersvend Jannavej 5 9731 2021<br />

– Erik Paabøl Sognepræst Karen Brands Vej 7 9731 5181<br />

– Erling Ingeniør Minervavej 7 9731 2321<br />

– Erna husassistent Mågevej 4 9731 1679<br />

– Esther Frik Lærkevej 1 9731 1407<br />

– Flemming Ardal radiotekn Stormgade 42 9731 2461<br />

– Flemming Frik skibsmontør Vinkelvej 5 9731 2397<br />

– Grete Kirk ekspeditrice Jannavej 5 9731 2021<br />

– Gunnar fisker Apollovej 95 9731 2492<br />

– Hans Bollerup Fiskeskipper Østergade 29 9731 2188<br />

– Hans Heinrich skoleinsp Karen Brands Vej 15 9731 2168<br />

– Henrik Frik Minervavej 11 9731 3808<br />

– Inga Røikjær Lyngvig Havnevej 1 9731 1838<br />

– Inge Djernis Nørregade 47 9731 1123<br />

– Inge Line Engvej 14<br />

– Inger Marie Ustrup Ekspedient<br />

9731 3198<br />

Holmsland Klitvej 45 9731 2144<br />

– Ingrid Sygepl ske Geflevej 10 9731 2717<br />

– Janne Minervavej 15 9731 1766<br />

– Jeannette Fjordvej 5 9731 1131<br />

– Jenny Gyvelvej 1 3216 2747<br />

– Jens Jørgen specialarb Jannavej 14 2084 7955<br />

1<br />

– Jens Ove Balle Gyvelvej 1 3216 2747<br />

– Jens Peder fiskeskipper Minervavej 41 9731 1054<br />

– Jens Røikjær fisker Lyngvig Havnevej 1<br />

– John Fauerby Murersvend<br />

9731 1838<br />

Holmsland Klitvej 45 9731 2144<br />

– Johnny Horsted Specialarb Geflevej 98 9738 2807<br />

– Jonna Thorsgaard laborant Geflevej 86 9731 2631<br />

– Jørgen fiskeskipper Baunevej 7 9731 1675<br />

– Jørn tømrer Geflevej 163 9731 1608<br />

– Kaj Møller Kaniavej 3 9731 1103<br />

– Karin Busch Stormgade 42 9731 2461<br />

– Keld fiskeskipper Karen Brands Vej 152 9731 2438<br />

– Kirsten overassisten Karen Brands Vej 15 9731 2168<br />

– Kjersten Maria Parallelvej 100 9731 1031<br />

– Knud Erik driftsleder Geflevej 86 9731 2631<br />

– Krista Jannavej 14 2320 4316<br />

– Kurt Ginnerup Smedesvend Geflevej 124<br />

– Lagoni Hedegaard fisker<br />

9731 2193<br />

Anker Eskildsens Vej 140 9731 2362<br />

– Laila Rosendal klinikass Vinkelvej 5 9731 2397<br />

– Leif Steen Pladsbestyre Karen Brands Vej 144 9731 1076<br />

– Lilly Livadiavej 5 9731 1695<br />

– Lisbeth kontorass Apollovej 95 9731 2492<br />

– Lise-Lotte Minervavej 41 9731 1054<br />

– Lissa Vera sygehjælper Tranevej 8 9731 2157<br />

– Lone Olivia Jepsen Elev Stormgade 98 3033 0560<br />

– Maren Elisabeth D bankass Apollovej 146 9731 1792<br />

– Maria Skaret Fyrvej 6 2427 6106<br />

– Marie Birgitte Kaniavej 3 9731 1103<br />

– Martin Numitvej 14 2323 7788<br />

– Martin Schmidt Minervavej 67 9731 3149<br />

– Matilde Høj Minervavej 31 9731 1789<br />

– Nanna Opstrup Trafalgarvej 8 9731 3730<br />

– Niels Nørregade 3 9731 1757<br />

– Niels Djernis Fisker Parallelvej 86 9731 3878<br />

– Ninna kontorass Baunevej 7 9731 1675<br />

– Ole Geflevej 181 2328 8435<br />

– Ole Frik pelsdyravler Minervavej 31 9731 1789<br />

– Peter Snerlevej 1 6186 2249<br />

– Poul Rolighedsvej 6 9731 2521<br />

– Preben Rye Tømrer Geflevej 141 7265 0535<br />

– Rasmus Ginnerup Geflevej 124 9731 2193<br />

– Ruth Montør Svanittavej 8 a<br />

9731 1920<br />

– Sofie Karen Brands Vej 152 9731 2438<br />

– Stig vodbinder Holmsland Klitvej 85 9731 1796<br />

– Svend skibstømsv Apollovej 146 9731 1792<br />

– Søren Karen Brands Vej 146 9659 2111<br />

– Søren Bollerup Østergade 29 9731 2188<br />

– Søren Christian fiskeskipper Livadiavej 5 9731 1695<br />

– Thomas Røikjær Fisker Holmsland Klitvej 169 2128 1841<br />

– Tina Kjærgaard Dakotavej 7 2273 1420<br />

– Torsten Riis Arkitekt Sønder Klitvej 85 9731 1890<br />

– Tove Lilly Paabøl Lærer Karen Brands Vej 7 9731 5181<br />

– Ulla Pakkedame Geflevej 141 7265 0535<br />

– Ulla Schmidt medhjælper Geflevej 163 9731 1608<br />

Andreasen Ole Fabrikant Præstegårdsvej 7 9731 2345<br />

– Søren Stormgade 61 9731 2924<br />

Andresen Leo fisker Dakotavej 3 9731 1664<br />

– Magda Elisabeth H ekspeditrice Dakotavej 3 9731 1664<br />

– Per Højbak Kaniavej 16 2065 1664<br />

Anker Fjord Hospice Fjordengen 25 9659 4900<br />

ANNE-METTE<br />

Metheasvej 2<br />

9731 3631<br />

Anukräns Edgars Nørregade 49 9734 6367<br />

Apollo Media v/ Ebbe Hansen<br />

Hjemmesider, Tryksager og Skilte<br />

9731 1946<br />

Arkitekter - Dk.ApS Pallasvej 15 9659 2780<br />

Arndal Bodil Sygehjælper Kirkevej 1 q<br />

9731 2443<br />

– Kirsten Marie Karen Brands Vej 16 9731 2664<br />

– Michael Karen Brands Vej 16 9731 2664<br />

A


Arndal Rengøring ApS <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Cassøe<br />

Arndal Rengøring ApS Karen Brands Vej 16 2395 6534<br />

Autoværkstedet Nørregade 16 9731 2020<br />

Avance In<strong>dk</strong>øbsforeningen 9731 1107<br />

Troldbjergvej 6 - Telefax 9731 2833 9731 2207<br />

VODBINDERI - direkte 9731 3707<br />

E-mail: avance@mail.<strong>dk</strong><br />

Awadalkarim Basheer Ibrahim Numitvej 1 9731 5526<br />

Axel Jensens Eftf Bakkevej 1 9733 7001<br />

B<br />

B & J Transport Jannavej 2 9731 3765<br />

Bach Bodil Tingodden 105 9733 0906<br />

Backs Christa Færgemandsvej 9 9731 1109<br />

– Finn Bestyrer Færgemandsvej 9 9731 1109<br />

– Finn Nørregade 40 9731 2346<br />

– Henrik tømrersvend Nørregade 40 9731 2346<br />

– Karen Muff Geflevej 84 9731 3081<br />

– Kirsten Kontorass Geflevej 88 9731 2304<br />

– Kirsten Rahbek Nørregade 40 9731 2346<br />

– Lasse Geflevej 88 9731 2304<br />

– Peter Skibsmontør Geflevej 88 9731 2304<br />

– Torben Geflevej 84 9731 3081<br />

Bacvic Dika Geflevej 63 2227 4464<br />

Baden Inger Tingodden 38 9731 3009<br />

Balle-Svendsen Bo Thomas A Bakkevej 8 9731 3369<br />

– Lola Anker Skoleelev Bakkevej 8<br />

Bank Hans Haugaard medhjælper<br />

9731 3369<br />

Sønder Klitvej 43 9731 1244<br />

Bareuther Allan Karen Brands Vej 57 7512 8086<br />

– Michaela Martina Karen Brands Vej 57 7512 8086<br />

Barhøj Lisbeth Irene Fabrikarbske Apollovej 2 2178 0650<br />

Bauneborg FDF/FPF Søndergade 116 9731 1922<br />

Bauza Magalys Josefina Fjordbakken 8 9731 1242<br />

Bavnbæk Anna Elisabeth Svanittavej 18 a<br />

9731 1863<br />

Bay Anna Geflevej 13 9731 1385<br />

– Ernst Peder Fiskeskipper Geflevej 13 9731 1385<br />

Behla Renaldo Apollovej 23 9734 2550<br />

Restaurant Bella Italia 9731 3000<br />

Parallelvej 3<br />

Bennedsgaard Bodil kontorass<br />

Karen Brands Vej 95 9731 2067<br />

Bentzon Carner Overlærer Tingodden 259 9731 1825<br />

– Jacqueline Nambi N Tingodden 259 9731 1825<br />

– Trine lærer Nørregade 14 9731 2501<br />

Bertelsen Anders Fyrmarken 159 9681 8068<br />

– Marlene Søndergade 44 9731 1991<br />

Beskæftigelsesafd."gården" Numitvej 8 9731 3639<br />

Bilberg Jens Christian Fjord fiskeskipper<br />

Parallelvej 33 9731 1192<br />

– Laura Kristine Parallelvej 33 9731 1192<br />

– Marianne Østergade 24 2117 3014<br />

Bilde Ellen Palk lærer Apollovej 1 9731 2624<br />

Birk Søren Peter Medhjælper Fjordbakken 1 9731 3024<br />

– Yrsa Ekspeditrice Fjordbakken 1 9731 3024<br />

Bixen Stormgade 6 9731 2727<br />

Bjerg Anne-Marie Schjøtz kontorass Tritonvej 8 9731 1987<br />

– Carsten Kaniavej 34 2682 2238<br />

– Christa Mjøkind Kaniavej 34 2297 1697<br />

– Erik ekspedient Tritonvej 8 9731 1987<br />

– Lene Schjøtz Apollovej 148 2859 0961<br />

Bjerregaard Dorte Lund Lyngvig Havnevej 32 3259 4945<br />

– Ninna Børnehavepæd Trafalgarvej 3 9731 1160<br />

– Søren Lund Lyngvig Havnevej 32 3259 4945<br />

Bjerrum Anja Assistent Bakkevej 15 3217 9051<br />

Blichfeldt-Christensen Esther Sekretær<br />

Karen Brands Vej 3 9731 2244<br />

– Hans C Ungdomsskole Karen Brands Vej 3 9731 3032<br />

Blue Bottle Surf Stormgade 8 2792 3530<br />

2<br />

Blue Bottle Surf Stormgade 8 4088 2929<br />

Bol<strong>dk</strong>lubben Klitten Nørregade 88 9731 1415<br />

Bollerup Anna Kirkevej 1 j<br />

4183 6369<br />

– Christian Pens. maskin Kirkevej 1 j<br />

2532 6171<br />

– Jens Høgh markedschef, Fjordengen 8 9731 2497<br />

Bonde Jytte Kjærside Fabrikarb Geflevej 56 9731 1787<br />

– Lasse Elektriker Geflevej 56 9731 1787<br />

– Torben el montør Svanittavej 30 9731 2241<br />

– Tove Hjemmehjælp Svanittavej 18 9733 9068<br />

Borch Elsa Geflevej 116 9731 1419<br />

Bornhøft Ib Anker Eskildsens Vej 84 9731 2006<br />

Borum Birgit kommuneass Færgemandsvej 20 9731 1009<br />

– Ole værkmester Færgemandsvej 20 9731 1009<br />

Bowers Daniel Geflevej 113 c<br />

5047 1520<br />

Boye Anne Marie Østergade 5 g<br />

6016 2571<br />

– Birgit Reinhold Østergade 5 g<br />

6130 1257<br />

Bram Bitten Hollænder Søndergade 27 6352 0085<br />

– Vibeke Hollænder Apollovej 47 9731 2327<br />

Breinholt Jette Apollovej 144 9731 2874<br />

– Leif Apollovej 144 9731 2874<br />

– Margit Færgemandsvej 26 8630 1525<br />

Brekke Erik handelslærer Fjordbakken 8<br />

Bretschneider Gerda Filetskærer<br />

9731 1242<br />

Færgemandsvej 4 9731 2576<br />

– Ronni Kirkevej 7 4049 4442<br />

Breum Søren fisker Dakotavej 15 9731 2451<br />

Brockmann Adolf Paul Kurt Sønder Klitvej 29 9731 1134<br />

– Heiko Pallasvej 33 9731 6282<br />

– Karin Gudrun I Sønder Klitvej 29 9731 1134<br />

– Margit Annelie Pallasvej 33 9731 6282<br />

Broere Raymond Apollovej 56 9733 7793<br />

Bruns Andreas Kaniavej 35 9731 6010<br />

– Susanne Kaniavej 35 9731 6010<br />

Bruun Anna Grethe Færgemandsvej 18 9731 1604<br />

Brødsgaard Merete Mettes Bjerg 2 d<br />

9659 4005<br />

Brølling Niels-Erik Fisker Sønder Klitvej 23 9731 1749<br />

– Poul-Jørgen Trafalgarvej 22 9731 2762<br />

– Solvejg Stampe elev Trafalgarvej 22 9731 2762<br />

BS Radio ApS Troldbjergvej 14 9731 2028<br />

Bucher Iris Ilonka Regina Bjergvej 1 3512 8135<br />

– Kerstin Silke Bjergvej 1<br />

Budde Kirsten Bork Laborat tekn<br />

3512 8135<br />

Holmsland Klitvej 37 9742 9000<br />

Buhl Helle Rolighedsvej 1 9731 2654<br />

– Rita Irene hjemmehjælp Tritonvej 9 9731 2008<br />

Bussey Gitte Schultz Stormgade 74 9731 3196<br />

Butkovic Husein Østergade 5 d<br />

9731 1323<br />

– Tanya Østergade 5 d<br />

9731 1323<br />

Byens Autocenter Danevej 5<br />

v/ Palle Thøgersen<br />

www.point-s.<strong>dk</strong><br />

9731 1070<br />

Byens Frisør Østergade 4 9731 1615<br />

Byg Lone Viborg Madsen Geflevej 82 9731 2950<br />

Bækby Aksel Specialarbej Geflevej 171 9731 2779<br />

– Erik Geflevej 59 9731 3763<br />

– Gudrun Hyldgaard Reng ass Geflevej 5 6166 1388<br />

Bøndergaard Anette Geflevej 94 9731 3250<br />

– Anny Skadhede Socialrådg Fjordengen 34 9731 1399<br />

– Niels Henrik Geflevej 94 9731 3250<br />

– Svend Fiskeskipper Fjordengen 34 9731 1399<br />

Børnehaven <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Syd Stormgade 52 9731 1565<br />

Bøttker Henning Salgschauff Gammeleng 10 9731 3157<br />

C<br />

Cafe Gaflen Metheasvej 3 9731 1165<br />

Café Marina Toldbodgade 20 9731 1006<br />

Carstensen Lis Kommuneass Floravej 2 9731 1073<br />

Cassøe Karen Jytte Morthorst Parallelvej 40 b<br />

9659 2681<br />

– Tommy Søgård Parallelvej 80 2521 0113


Castmar-Jensen <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Dalen<br />

Castmar-Jensen Finn Kaniavej 17 2830 6126<br />

– Kurt Allan Urmager Parallelvej 124 2176 3576<br />

– Susanne K Kaniavej 17 4223 1625<br />

– Tobias Kaniavej 17 5330 6083<br />

Center Grill Parallelvej 62 9731 2831<br />

Christensen Alona Apollovej 106 9731 2684<br />

– Anders Birkekær Holmsland Klitvej 20 2250 1134<br />

– Anders Dahl Karen Brands Vej 11 9731 2104<br />

– Anders Kristian Smedelærling Apollovej 106 9731 2684<br />

– Anette Bonde Svanittavej 30 9731 2241<br />

– Ann Malene V Søndergade 23 9731 1052<br />

– Anna Lise Forpraktik Apollovej 52 9731 1829<br />

– Anne Dorte ekspeditrice Gytjevej 6 9731 2357<br />

– Anne Kirstine Damefrisør Fingalvej 22 9731 1786<br />

– Anne Lise Slot Kontorassist Parallelvej 86 9731 3878<br />

– Annie Bonde Svanittavej 30 9731 2241<br />

– Anny Margit damefrisør Thyge Vembsvej 6 9731 1445<br />

– April Perez Plaza Minervavej 37 9731 2126<br />

– Arne slusemedhj Karen Brands Vej 75 9731 1312<br />

– Bent Tingodden 39 9731 3140<br />

– Bent Ewald smed Ringen 8 2298 9324<br />

– Bent Lund fisker Jannavej 10 9731 1916<br />

– Benta Højmose husassistent Apollovej 122 9731 1801<br />

– Birgitte Gade spareks ass Karen Brands Vej 53 9731 2234<br />

– Birthe Parallelvej 36 d<br />

9731 1069<br />

– Bjarne Fisker Tritonvej 7 9731 2177<br />

– Bodil Jannavej 10 9731 1916<br />

– Britta Parallelvej 130 9731 1181<br />

– Carina Lykke R Apollovej 7 9731 3106<br />

– Carsten Højmose Apollovej 7 9731 3106<br />

– Charlotte Geflevej 81 6013 7038<br />

– Christian Morten fisker Holmsland Klitvej 18 9731 1685<br />

– Connie Marina Trafalgarvej 7 9731 3210<br />

– Conny Rudmose Fodplejer Trafalgarvej 14 2128 6788<br />

– Egon Paabøl fiskeskipper Thyge Vembsvej 6 9731 1445<br />

– Egon Sloth fiskeskipper Nørregade 22 9731 1668<br />

– Elise Marie Parallelvej 172 9731 1404<br />

– Else Kirstine V Pallasvej 26 9731 2442<br />

– Erik Lyster Søndergade 22<br />

– Erling Bøndergård skibstømrer<br />

4162 7705<br />

Holmsland Klitvej 30 9731 1580<br />

– Gerda Toft Apollovej 70 9731 6016<br />

– Gert Rahbek ekspedient Karen Brands Vej 9 9731 2384<br />

– Grethe Paaske Fabrikarb Pallasvej 22 9717 2345<br />

– Hanne Davidsen kommuneass Solbakken 6 9731 1827<br />

– Hanne Muff Nørregade 43 9731 2382<br />

– Hans Erik fiskeskipper Livadiavej 9 9731 1865<br />

– Helen Bækbo Tritonvej 7 9731 2177<br />

– Henrik Fiskeskipper Thuesensvej 3 9731 1519<br />

– Henrik Gytjevej 26 9731 3125<br />

– Henrik Højmose Apollovej 74 a<br />

9717 8599<br />

– Herdis Holmsland Klitvej 18 9731 1685<br />

– Hjørdis Marie V Apollovej 48 2422 5834<br />

– Ingrid Kaniavej 42 9731 1430<br />

– Irma Parallelvej 156 9731 1986<br />

– Jan Karen Brands Vej 11 9731 2104<br />

– Jan Nørregade 43 9731 2382<br />

– Jan Erik Holmbo tømrer Pallasvej 26 9731 2442<br />

– Jens Fiskeskipper Fingalvej 22 9731 1786<br />

– Jens Nicolai V Søndergade 23 9731 1052<br />

– Jens Peder Sloth fisker Parallelvej 90 9731 3005<br />

– Jens-Søren fiskeskipper Solbakken 6 9731 1827<br />

– Jesper Thorup Fyrvej 3 9718 2470<br />

– John minkpasser Karen Brands Vej 23 9731 2083<br />

– June Paabøl Nørregade 74 9731 2974<br />

– Jytte Grænsevej 4 3086 7862<br />

– Jørgen fuldmægtig Apollovej 122 9731 1801<br />

– Jørgen Nørris Radiograf Thyge Vembsvej 1 9731 3699<br />

– Karl Erik Træindustria Pallasvej 22 9717 2345<br />

– Kathrine Marie Chr Nielsensvej 3 9731 1359<br />

– Kim Pallasvej 57 4333 5810<br />

– Kirstine Marie D bankass Karen Brands Vej 11 9731 2104<br />

3<br />

– Kurt Gejl bager Karen Brands Vej 53 9731 2234<br />

– Lene Marie kommuneass Svanittavej 30 9731 2241<br />

– Liselotte Skoleelev Pallasvej 4 9731 1370<br />

– Lissi Margrethe Kontorass Fjordengen 38 9731 1374<br />

– Magnus Leif pakhusarb Kaniavej 42 9731 1430<br />

– Maren Parallelvej 146 9731 1884<br />

– Margrethe Hviid Gytjevej 26 9731 3125<br />

– Marius Falckredder Nørregade 54 9731 3415<br />

– Martin Yde Fiskeskipper Geflevej 145 9731 1213<br />

– Mette Dahl Apollovej 41 3024 2788<br />

– Mette Fjord Karen Brands Vej 9 9731 2384<br />

– Michael Renholt Apollovej 48 2422 5834<br />

– Mogens Kommis Trafalgarvej 7 9731 3210<br />

– Mogens Fisker Apollovej 52 9731 1829<br />

– Mona Dorthe Ternevej 9 9731 1573<br />

– Niels Timmer Gytjevej 66 9731 2678<br />

– Nielsine Nyborg Kommis Nørregade 75 5186 2131<br />

– Ole fisker Pallasvej 57 4333 5810<br />

– Ole Stud Techn Stormgade 20 9731 3021<br />

– Ole Bagersvend Fjordengen 50 2169 9317<br />

– Ole Frode fisker Nørregade 12 2175 6065<br />

– Peder Enevold Fisker Parallelvej 100 9731 2107<br />

– Pia Geflevej 221 2521 5033<br />

– Rikke Trafalgarvej 7 9731 3210<br />

– Sidsel Bundgaard Servitrice Solbakken 1 b<br />

3042 4667<br />

– Søren Pallasvej 4 9731 1370<br />

– Søren Andreas Skoleelev Strandgårdsvej 8 9732 2631<br />

– Teodor Bech murer Floravej 7 9731 2208<br />

– Tove Livadiavej 9 9731 1865<br />

– Tove dagpl moder Tranevej 4 9731 1507<br />

– Trine Hedegaard Parallelvej 90 9731 3005<br />

– Vagn Gustav formand Stormgade 44 2460 7625<br />

– Verner skibsmaler Minervavej 37 9731 2126<br />

– Verner Sohn Tømrersvend Nørregade 75 2968 3691<br />

– Aage Thorup fiskeskipper Ternevej 9 9731 1573<br />

Christiansen Bent fisker Gytjevej 58 9731 2746<br />

– Birthe Johanne Hjemmehjælp Østergade 5 e<br />

9731 1532<br />

– Birthe K Vestergade 13 9731 1641<br />

– Chris Nørregade 28 7515 0730<br />

– Christian Martin chauffør Baunevej 4 9731 1634<br />

– Frands Henrik fisker Geflevej 165 9731 2557<br />

– Gitte Skov kok Gytjevej 58 9731 2746<br />

– Heidi Apollovej 11 5082 6800<br />

– Inger Marie O Stormgade 22 9731 1549<br />

– Jimi Krogh Livadiavej 20 2992 3437<br />

– Jonas Skov Gytjevej 58 9731 2746<br />

– Jytte Kristine Pallasvej 8 9731 2293<br />

– Karl Ove fiskeskipper Pallasvej 8 9731 2293<br />

– Kirsten Krogh autolakerer Baunevej 4 9731 1634<br />

– Kristoffer Skov Gytjevej 58 9731 2746<br />

– Mette Lassen Pilealle 11 6133 6960<br />

– Ove fisker Stormgade 22 9731 1549<br />

– Per Pilealle 11 2331 7909<br />

– Susanne Fabrikarb Nørregade 28 7515 0730<br />

– Svend Erik fiskeskipper Vestergade 13 9731 1641<br />

Clausen Else husassistent Geflevej 149 9731 2569<br />

– Inger kontorass Tritonvej 10 9731 1755<br />

Jesper Clausen Nørregade 78 9731 1511<br />

Clausen Jesper Reg Revisor Tritonvej 10 9731 1755<br />

Clemmensen Anette Rønn Jannavej 4 9731 2449<br />

Clinique Malou Nørregade 38 9731 3936<br />

Czok Karin Tingodden 272 2179 6387<br />

– Karin Tingodden 272 2179 7467<br />

D<br />

Daetz Dirk Tingodden 129 9733 7578<br />

Dagbladet Ringkøbing-Skjern 9975 7300<br />

Dalen Camilla Stormgade 16 4225 3368<br />

B<br />

C<br />

D


Dalgård <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Fiskeriets Hus<br />

Dalgaard Jens Christian Tømrersvend<br />

Tingodden 263 9659 2601<br />

– Martin Stormgade 15 4014 6882<br />

– Michael Tingodden 199 9659 2600<br />

– Michael Tingodden 263 9659 2601<br />

– Michael Tingodden 467 9659 2602<br />

– Åse Mettes Bjerg 13 9731 2953<br />

– Aase Overgaard Tingodden 263 9659 2601<br />

Dam Bente Fjord teknisk ass Livadiavej 39 9731 1845<br />

– Niels Peder fiskeskipper Livadiavej 39 9731 1845<br />

Damgaard Birgitte Fjord Geflevej 207 9731 6003<br />

– Birthe Elberg kontorass Trafalgarvej 5 9731 1816<br />

– Egon Jensen mekaniker Trafalgarvej 5 9731 1816<br />

– Keld Thomey Tømrer Geflevej 207 9731 6003<br />

– Susanne Tingodden 166 3221 8037<br />

Damsgaard Ninna Minervavej 7 9731 2321<br />

Danflex ApS Nordhavnskaj 10 b<br />

9731 5960<br />

Dansk Puljefiskeri Havnegade 7 9731 3104<br />

DanWest Feriehusudlejning A/S 9732 4695<br />

Sønder Klitvej 20, Årgab<br />

Davidsen Anne Grethe Østergade 31 a<br />

5191 2966<br />

– Carsten Ringen 5 b<br />

6128 2921<br />

– Henning Østergade 31 a<br />

5191 2966<br />

– Trine Ringen 5 b<br />

6128 2921<br />

Dbv Invest Sønder Klitvej 85 4015 5399<br />

Degn Andreas Dakotavej 42 9731 3431<br />

– Erna Skovsborg Lærer Livadiavej 46 9731 1596<br />

– Jesper Dakotavej 42 9731 3431<br />

– Kirsten Pædagog Dakotavej 42 9731 3431<br />

– Poul Livadiavej 46 9731 1596<br />

– Viktor Lærer Livadiavej 46 9731 1596<br />

Den Friske Sandwich Bredgade 3 2143 8090<br />

Dennig Madsen Ulla Journalist Vinbjergvej 6 a<br />

2140 7804<br />

Det Lyse Hjørne Brugskunst<br />

Johan V. Hovedskou - Toldbodgade 1<br />

9731 2900<br />

Det Ny Kanal 1 Nørregade 4 9735 1744<br />

Det Thailandske Konsulat Stormgade 8 9731 1541<br />

Dethlefsen Bjarne Fisker Nørregade 10<br />

Ditlevsen Krista Marie Ekspeditrice<br />

9731 2445<br />

Holmsland Klitvej 165<br />

– Viggo Ditlev arbejdsmand<br />

9731 3418<br />

Holmsland Klitvej 159 9731 1590<br />

Djurhuus Hans Mikael Minervavej 47 9731 1748<br />

– Suni Fiskeskipper Minervavej 47 9731 1748<br />

Domaldsdottir Kristin Anker Eskildsens Vej 13 9733 9355<br />

Drage Shop Søndergade 1 9731 3908<br />

Drewsen Gurli kontorass Bakkevej 29 9731 1545<br />

– Uffe fiskeskipper Bakkevej 29 9731 1545<br />

Dudat Denise Trafalgarvej 12 2941 1503<br />

Dybvad Marius Ulrich kranfører Kaniavej 61 9731 1973<br />

Emborg Gitte Minervavej 67 9731 3149<br />

Emborg’s Hårdesign Strandgade 2 9731 1515<br />

Enevoldsen Anne Grethe Stormgade 36 9731 1214<br />

– Bettina Kjær Geflevej 193 9731 3272<br />

– Christian Parallelvej 27 9731 3950<br />

– Christian Bach fisker Søndergade 50 2984 8917<br />

– Ellinor Kathrine Apollovej 35 9731 1667<br />

– Enevold Thygesen fisker Thuesensvej 5 9731 1264<br />

– Hans Jørgen Bankprok Østergade 27 9659 1044<br />

– Helga Christa S Kirkevej 1 m<br />

9731 1302<br />

– Ingrid Stræde Overass Nørregade 70 9731 1406<br />

– Iver Bankprok Nørregade 70 9731 1406<br />

– Jette Bank Kontorass Dakotavej 23 b<br />

9731 2071<br />

– Jette Dreyer Østergade 5 h<br />

9731 2603<br />

– Jørgen bankass Svanittavej 48 9731 2306<br />

– Kristen Mose Fiskeskipper Nørregade 82 9731 1176<br />

– Kristian Nørregade 70 9731 1406<br />

– Louise Overgaard Parallelvej 27 9731 3950<br />

– Majbrit Fahl Geflevej 152 9731 2010<br />

– Ole Elektron mek Geflevej 152 9731 2010<br />

– Rikke Kjær Geflevej 103 9731 6116<br />

– Ruth Damefrisør Parallelvej 170 9731 1303<br />

– Vanda Svanittavej 52 9731 1944<br />

– Viggo Geflevej 193 9731 3272<br />

Engelbreth Ulla Sanne B Kontorass Kaniavej 10 8678 3848<br />

Eriksen Eva Fyrmarken 10 3513 3193<br />

Esager Brian Ardal Livadiavej 31 2256 5548<br />

– Jens fisker Ternevej 6 9731 1625<br />

– Lisbet Ardal børneh medhj Ternevej 6 9731 1625<br />

– Marina Westeraa Livadiavej 31 2275 5306<br />

Estrup Kirsten Johanne N Skibsmaler<br />

Færgemandsvej 15 2160 6881<br />

EUROSPAR Parallelvej 68 9675 7111<br />

EUROSPAR Stormgade 2, Fax 9731 2838 9675 7100<br />

Nord, Parallelvej 68 9675 7111<br />

E<br />

Ehlig Inge Thornvig Søndergade 30<br />

Ejvinds Bageri Nørregade 50<br />

info@ejvinds.<strong>dk</strong><br />

Ekko A/S Apollovej 76<br />

5492 7192<br />

9731 1114<br />

a<br />

Fahl Anette Filetskærer Tritonvej 19 2112 3973<br />

– Else Lund Floravej 12 9731 1367<br />

– Hans Torben fiskeskipper Floravej 12 9731 1367<br />

Falck Karen Rasmine Karen Brands Vej 35 9731 1027<br />

Falcks Redningskorps A/S V Strandsbjerg 25 7010 2030<br />

Faldt Henriette Nedergaard Dakotavej 9 9731 5500<br />

– Martin Gydesen Dakotavej 9<br />

Falkesgaard Peder Pedersen kørelærer<br />

9731 5500<br />

Kaniavej 13<br />

Falleth Per Morten Stormgade 16<br />

4042 4024<br />

3512 5914<br />

FDM Camping Holmsland Klit Tingodden 141 9731 1309<br />

Fejlmaal. Com I/S Mellemvej 1 5250 0267<br />

Fejlmaal. Com I/S Mellemvej 1<br />

Feldt Aksel Kurt sne<strong>dk</strong>ermst Karen Brands Vej 6<br />

– Johanne Karen Brands Vej 6<br />

– Morten Korsholm Medhjælper Ringen 4<br />

Feuerhake Karen M Fyrmarken 9<br />

5250 0268<br />

9731 1360<br />

9731 1360<br />

9731 3094<br />

9731 3600<br />

Elbæk Eva Fingalvej 7<br />

– Jannie Tved Apollovej 81<br />

9659 1617<br />

9731 3350<br />

2174 7257<br />

– Karen Margrethe Fyrmarken 59 9731 3635<br />

Fish pro Denmark AmbA 9731 1977<br />

Fabriksvej 13 - Kontortid 8-15<br />

E-mail: he@fishpro.<strong>dk</strong><br />

Fiskeeksportør Knud Søndergaard Vestergade 14 9659 1400<br />

Fiskeriets Hus Nørregade 2<br />

– Jesper Thue Fingalvej 7 9731 3350<br />

– Liva Korresp Parallelvej 100 9731 1230<br />

b<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Statsaut. ejendomsmæglere valuar MDE<br />

Nørregade 31, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

www.edc.<strong>dk</strong> - 696@edc.<strong>dk</strong><br />

9731 2299<br />

9731 2610<br />

4<br />

R<br />

S<br />

F<br />

INGKØBING-<br />

KJERN<br />

Numitvej 17 - www.3f-ringkøbing-skjern.<strong>dk</strong><br />

7030 0874


<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Fjernvarme <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Hansen<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Fjernvarme<br />

Kontortid: mandag-fredag 10-12<br />

mail: info@hvidesandefjernvarme.<strong>dk</strong><br />

www.hvidesandefjernvarme.<strong>dk</strong><br />

Driftsleder Jørgen Bukholt<br />

Varmemester Jan Damkier<br />

9731 1661<br />

2074 1669<br />

2074 1668<br />

G.N. Termolux Parallelvej 320 3213 7912<br />

Gade Edith Irene sygepl ske Livadiavej 48 9731 1544<br />

– Hans Peter Bakkestrøm overass Livadiavej 48 9731 1544<br />

Gammelby Jens Mettes Bjerg 11 9731 6458<br />

Gazarjan Olga Parallelvej 82 9733 9334<br />

– Vladislav Parallelvej 82 9733 9334<br />

Genbrug, møbler og indbo 9731 1089<br />

Numitvej 3<br />

Gerber Peter Klitvej 5 9731 3616<br />

– Ursula Klitvej 5 9731 3616<br />

Glibstrup Christian Bo revisor Kaniavej 52 9731 2372<br />

– Kirstine Mettea overass Kaniavej 52 9731 2372<br />

– Mette Kirstine Apollovej 118 2148 6395<br />

– Thomas Platz Apollovej 118 6131 6576<br />

Gottschalck Ingrid Apollovej 13 8651 0051<br />

Graczyk Daria Rolighedsvej 4 9731 3186<br />

Grantland Inger Jenny ekspeditrice<br />

Holmsland Klitvej 167 9731 1156<br />

Graversen Anna Lise Fjordengen 1 9731 1759<br />

– Bent Geflevej 173 9731 2795<br />

– Birgitte Winther Pallasvej 24 9731 1797<br />

– Brian Aaen Kaniavej 48 2235 7179<br />

– Caroline Geflevej 173 9731 2795<br />

– Jytte Kontorass Geflevej 173 9731 2795<br />

– Kathrine Aaen Kaniavej 48 2285 0567<br />

– Kent Kjærgaard lærer Pallasvej 24 9731 1797<br />

– Niels Christian Fisker Fjordengen 1 6049 0519<br />

– Rene Homaa Fisker Kirkevej 19 9731 2579<br />

Greiner Dorte Lodberg Bredgade 1 3216 0625<br />

Grell Daniel Risbjerg Apollovej 9 2395 6300<br />

Grobler Dean Granvej 20 5538 2989<br />

– Dorthe Granvej 20 5538 2989<br />

Grossisten v/ Pia A Di Perna Bredgade 8 5052 1389<br />

Grossisten - <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> ApS Metheasvej 4 9731 3133<br />

Grossisten - <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> ApS Metheasvej 4 9731 3191<br />

Grubbe Kirsten Marie Sygepl ske<br />

Sønder Klitvej 26 2369 1259<br />

Grønhøj Ib Repræsentant Geflevej 67 4554 7535<br />

– Ketty Geflevej 67 4554 7535<br />

Grønne Anne Muff køkkenass Chr Nielsensvej 5 9731 2185<br />

– Bent landpostbud Chr Nielsensvej 5 9731 2185<br />

Guldbjerg Selma Dagpl moder Færgemandsvej 2 9731 2437<br />

Guldsvane Kaniavej 14 3070 2373<br />

Fjord Anne Dorte Kjerulff Dekoratør<br />

Nørregade 20 a<br />

9731 1526<br />

Fjord Christensen Alice teknisk ass Dakotavej 21 9731 2211<br />

Fjord-Frandsen Ingrid Marie Gammeleng 10<br />

Fjord-Larsen Aase Bredahl Børneh leder<br />

9731 3157<br />

Geflevej 69 2393 7159<br />

Fjordglimt Parallelvej 100 9974 2410<br />

Fjordside Edvard fisker Geflevej 99 9731 3899<br />

– Kristian Roland Fisker Geflevej 90 2259 0333<br />

Fjordskolen Gytjevej 70 9974 2670<br />

Flytkjær Gerda Albæk Servitrice Færgemandsvej 6 3040 4700<br />

Fokus Fritidshuse ApS Holmsland Klitvej 120 b<br />

9731 3248<br />

Frahm Erik Elektron mek Holmsland Klitvej 117 9731 3120<br />

Frandsen Gunnar Ingeniør Floravej 2 9731 1073<br />

– Morten Skødt Gammeleng 10 9731 3157<br />

– Simon Floravej 2 9731 1073<br />

Frederiksen Hanne Strandgårdsvej 8 9732 2631<br />

– Mona pædagogmedhj Geflevej 62 9731 2520<br />

– Per dambr medhj Geflevej 62 9731 2520<br />

– Troels Engvej 14 9731 3198<br />

Fredeskov Else Fingalvej 14 9731 1223<br />

– Hans Jørgen Arbejdsmand Parallelvej 100 2714 8985<br />

– Lene Krogh Geflevej 154 9731 6363<br />

– Ole Birger fisker Fingalvej 14 9731 1223<br />

Friberg Kamma Lis Numitvej 9 9714 9569<br />

– Uffe Numitvej 9 9714 9569<br />

Frich Christen Røikjær Trafalgarvej 11 9734 3534<br />

– Evald fiskeskipper Holmsland Klitvej 145 9731 1343<br />

– Ingeborg Boserup Lærkevej 1 c<br />

9731 2458<br />

– Ingrid Holmsland Klitvej 145 9731 1343<br />

– Jens Fisker Gytjevej 60 9731 2310<br />

– Klaus Lærkevej 1 c<br />

– Lisa Margrethe filetskærer Trafalgarvej 11<br />

9731 2458<br />

9731 2154<br />

– Mathias Heiberg Gytjevej 60<br />

– Niels Røikjær tømrer Trafalgarvej 11<br />

– Vera Parallelvej 36<br />

9731 2310<br />

9731 2154<br />

a<br />

– Yvonne Heiberg Kontorass Gytjevej 60<br />

Friis Karen Refsgaard Skoleelev Kaniavej 2<br />

– Ole Nørgaard Kaniavej 2<br />

Frik Mink Holmsland Klitvej 20<br />

9731 1289<br />

9731 2310<br />

9731 3333<br />

9731 3333<br />

f<br />

Frisørstube<br />

Parallelvej 7<br />

9731 3320<br />

9674 6663<br />

Frivilliggruppen med Ferierejse<br />

Karen Brands Vej 3<br />

Frydendahl Dorthe Bakkevej 18<br />

– Jonna Kamstrup Østergade 35<br />

Frydendahl Im- og Export A/S Numitvej 27<br />

Frydendahl Im- og Export A/S Stormgade 2<br />

Frydenlund Frank Malermester Vinbjergvej 6<br />

2169 0057<br />

9731 3300<br />

3045 9488<br />

9731 2555<br />

9731 1311<br />

b<br />

H<br />

Hagenflindt Ebba Juul lærer Minervavej 3<br />

– Hasse lærer Minervavej 3<br />

Haines Andrew John Mettes Bjerg 1<br />

Hamberger Regina Livadiavej 42<br />

9731 1336<br />

9731 1336<br />

3190 3790<br />

Frøsig Marianne Tingodden 162<br />

Fyrmarken Fyrmarken 287<br />

Færgemann Ellen Tingodden 391<br />

3512 7603<br />

9757 2150<br />

9731 3287<br />

9731 2898<br />

G<br />

c<br />

Hamburger Gurli Hundebøl Apollovej 138<br />

– Helena Hundebøl Apollovej 138<br />

– Svend-Ove Minkfarmer Apollovej 138<br />

Hanic Sedad Geflevej 120<br />

Hansen Alice Dorthea Parallelvej 100<br />

2926 3646<br />

9731 2454<br />

9731 2454<br />

9731 2454<br />

5810 7833<br />

9732 0695<br />

– Anders Studerende Geflevej 221<br />

– Annette Marie butiksass Karen Brands Vej 29<br />

– Arne Kristian Borring fisker Pallasvej 39<br />

– Bendte Blok Vesterhavsvej 4<br />

– Bente Livadiavej 4<br />

– Birgit Bakkevej 10<br />

– Birthe Husassistent Holmsland Klitvej 119<br />

4082 2270<br />

9731 1195<br />

9731 2453<br />

9731 1891<br />

9731 1513<br />

9731 1563<br />

a<br />

– Charlotte Hedall Apollovej 108<br />

– Dorthe Marlene Søndergade 10<br />

– Ebbe Valter Kirkegaard Elektron Mek<br />

Apollovej 103<br />

9659 1133<br />

9731 3213<br />

9731 3129<br />

9731 1946<br />

– Finn Frimodt Fisker Stormgade 50 9731 2942<br />

– Frede Fuldmægtig Parallelvej 36 c<br />

– Frederik Vrist Vesterhavsvej 5<br />

9731 1353<br />

a<br />

9731 3082<br />

– Fridy Viktor Kjærstrup inspektør Geflevej 22 9731 1521<br />

– Gitte Lundgaard Husassistent Bakkevej 7 9731 2403<br />

– Grethe Ekspeditrice Geflevej 95 4166 5690<br />

– Hanne Bank Assistent Apollovej 103 9731 1225<br />

– Hans Henrik Hedall Østergade 7 9731 6444<br />

5<br />

E<br />

F<br />

G<br />

H


Hansen Hans H. Hedall <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> El-installation<br />

Hansen Hans H. Hedall, Fiskeopkøber<br />

Auktionsgade 2 - Fax 9731 2566<br />

9731 2460<br />

Hansen Harry Kristian Fisker Bakkevej 7 9731 2403<br />

– Helle Lymann Berger Geflevej 61 2216 2201<br />

– Henning truckfører Minervavej 51 9731 2465<br />

– Henrik Fonnesbæk Nørregade 74 9731 2974<br />

– Ib Ingvar Fiskeskipper Pilealle 12 9731 3802<br />

– Ingel James fisker Mellemvej 2 9731 1482<br />

– Inger Margrethe Parallelvej 164 6167 2813<br />

– Irena Weronika K Østergade 7 9731 6444<br />

– Jane Geflevej 108 9731 2980<br />

– Joan Rikke salgsassiste Pallasvej 1 9731 3540<br />

– Jonna Elisabet smørrebr jfr Mellemvej 2 9731 1482<br />

– Kamma Jytte filetskærer Apollovej 112 9731 1828<br />

– Karl Aage Fiskeskipper Vestergade 19 9731 1150<br />

– Katherina Bech Pallasvej 14 9731 2547<br />

– Kim tømrer Pallasvej 14 9731 2547<br />

– Kjær Kronborg fisker Bakkevej 10 9731 1563<br />

– Knud Dahlerup pølseforhdl Apollovej 112 9731 1828<br />

– Kristian Hedall Østergade 7 9731 6444<br />

– Kristian Marinus fiskeskipper Klitvej 6 9731 1377<br />

– Kurt mekaniker Karen Brands Vej 29 9731 1195<br />

– Kurt Ejvind fiskeskipper Østergade 22 9731 1550<br />

– Laila Charlotte Geflevej 108 9731 2980<br />

– Lars fisker Geflevej 108 9731 2980<br />

– Lars Anker Fisker Vesterhavsvej 5 a<br />

9731 3082<br />

– Lars Bech Pallasvej 14 9731 2547<br />

– Leo Marcus Geflevej 203 9731 3929<br />

– Line Bech Parallelvej 62 5189 1392<br />

– Lis Grethe Klitvej 6 9731 1377<br />

– Lonnie Prabhati Trafalgarvej 2 9731 1575<br />

– Louise Fuglkjær Minervavej 51 9731 2465<br />

– Lykke Lymann Berger Stormgade 28 2233 9401<br />

– Nanny Lyhne Dagpl Moder Trafalgarvej 2 9731 1575<br />

– Niels Jørgen Sivbjerg 1 d<br />

9731 3182<br />

– Ole Lymann Fisker Vestergade 19 9731 1150<br />

– Orla Marcus fiskeskipper Geflevej 16 9731 1318<br />

– Per Arbejdsmand Anker Eskildsens Vej 16 c<br />

2449 5089<br />

– Rigmor Stormgade 50 9731 2942<br />

– Robert fisker Apollovej 101 2043 3975<br />

– Ruth Harriet Geflevej 1 9731 1463<br />

– Sandra Pilealle 12 9731 3802<br />

– Simon Bank Apollovej 103 9731 1225<br />

– Svend Aage Fiskeskipper Geflevej 10 9731 2717<br />

– Svend Ove minkfarmer Livadiavej 4 9731 1513<br />

– Thomas Fisker Pallasvej 1 9731 3540<br />

– Torben Hedall Apollovej 108 9731 3213<br />

– Valborg Tekstilarb Hedevej 4 9656 4167<br />

– Aase Fuglkjær Minervavej 51 9731 2465<br />

Haras Per Tingodden 457 9732 3000<br />

Harris Lynn Vivian Filetskærer Grænsevej 12 2420 9269<br />

Hartvig Inge Christa Parallelvej 160 9731 1447<br />

Hauge-Pedersen Uffe Elev Geflevej 128 3191 9909<br />

Haurvig Mink I/S Sønder Klitvej 101 9731 5594<br />

Hausa Michael Karen Brands Vej 20 9731 6055<br />

Havnens Pølsevogn I/S Rødspættevej 2 9731 2100<br />

Havnens Røgeri Strandgade 9 9659 2500<br />

Havnens Røgeri Strandgade 9 9659 2525<br />

Heide Eigil Vicetoldinsp Kirkevej 1 i<br />

9731 2406<br />

– Marie Hedegaard Kirkevej 1 i<br />

9731 2406<br />

Heienbrok Frank Karen Brands Vej 17 9732 6661<br />

Helligåndskirken Lyngvig-Haurvig Kirke<br />

Kirkevej 5 9731 1135<br />

Henningsen Dan Kaniavej 51 3512 3140<br />

– Grethe Kathrine Geflevej 211 2811 4842<br />

– Jack Geflevej 211 2811 4842<br />

– Jette Hundebøl Kaniavej 51 3512 3140<br />

Henriksen Inga Johanne Mågevej 6 9731 2110<br />

– Jan Flemming fisker Apollovej 94 9731 1780<br />

– Johnny Parallelvej 34 9731 3347<br />

– Peder Juul Granvej 39 9731 2907<br />

– Susanne Wivi Høj sygehjælper Apollovej 94 9731 1780<br />

6<br />

Hess Birger Oberst Karen Brands Vej 5 9731 3195<br />

Hessellund Grethe Kirstine Minervavej 59 9731 2967<br />

Heuer Michael Vinbjergvej 3 9731 1335<br />

Hindbo Birgit Sundhedslede Karen Brands Vej 5 9731 3195<br />

Hodzic Sead Geflevej 117 a<br />

4225 3428<br />

Holm Henriette Rolighedsvej 6 9731 2521<br />

– Jens Peter Arbejdsmand Geflevej 97 9731 2003<br />

– Johanne Geflevej 97 9731 2003<br />

Holmbo Anja Vang Apollovej 9 5122 2738<br />

Holmsland Klit Camping Tingodden 141 9731 1309<br />

Holmsland Klit Pastorat 9731 1135<br />

(Helligåndskirken, Lyngvig og Haurvig<br />

Kirker) sognepræsten Kirkevej 5<br />

Holmsland Klit Sogn Apollovej 118 6066 0848<br />

Hornbæk Elisabeth Sønder Klitvej 11 9731 1186<br />

Hougård Kjeld Tingodden 59 9731 2674<br />

Hounisen Allan Parallelvej 176 9731 2222<br />

Hovedskou Johan Vilhelm Forretn Driv<br />

Toldbodgade 1 9731 2007<br />

SKIBSELEKTRONIK<br />

HVIDE SANDE<br />

Tlf. 9731 1257<br />

Fax 9731 2333<br />

9731 1257<br />

Hundebøl Bennet Haahr Stormgade 46 9731 1437<br />

– Kurt håndværker Solbakken 3 9731 2108<br />

– Natasha Christense Kaniavej 51 3512 3140<br />

– Rosa Solbakken 3 9731 2108<br />

Huset Metheasvej 5 9731 3440<br />

Huset Metheasvej 5 6167 0560<br />

Husted Hans Tømrer Apollovej 62 2045 4910<br />

– Jenny Maren Organist Geflevej 121 9659 1606<br />

– Kristian Fyrmarken 215 9731 2081<br />

– Maria Krarup Apollovej 62 2940 1205<br />

Huus Bent lagerchef Apollovej 96 9731 2470<br />

– Birgit Mark sygehjælper Apollovej 96 9731 2470<br />

– Gina Johnsen Bankass Geflevej 205 9659 2044<br />

– Ib minkfarmer Holmsland Klitvej 14 9731 1830<br />

– Jesper Stormgade 16 3512 5914<br />

– Kirsten Gytjevej 22 2233 0577<br />

– Knud Rørsmed Geflevej 205 9659 2044<br />

– Ulla minkfarmer Holmsland Klitvej 14 9731 1830<br />

Hvam Anne Kirstine Kontormedhj Nørregade 37 9731 3401<br />

– Inge Jytte Servitrice Geflevej 129 2172 6929<br />

– Ivan René Nørregade 37 9731 3401<br />

Hvas Lone From Fjordengen 10 6131 4513<br />

Hvidberg Jørgen elektriker Kaniavej 36 9731 2731<br />

– Karen Margit sygepl ske Kaniavej 36 9731 2731<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Akupunkturklinik Apollovej 113 9731 3332<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Avis Toften 2 9731 2073<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Bageri Fyrvej 10<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

9731 1032<br />

Blikkenslagerforretning<br />

Aut. VVS inst. Kenneth Lauridsen<br />

Ternevej 2 - Biltlf. 2086 2987<br />

E-mail: blikogvvs@mail.<strong>dk</strong><br />

9731 1092<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Boghandel<br />

Stormgade 1<br />

Frank E. Kristensen - Fax 9731 3434<br />

E-mail: boghandel@hvidesande.<strong>dk</strong><br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Båd- og Motorservice<br />

9731 1340<br />

Æ Gammel Havn 70 9731 1877<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Camping Karen Brands Vej 70 9731 1218<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Camping Karen Brands Vej 70 9731 3311<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> El-installation<br />

Aut. El-instal. Flemming Kirkeby, Nørregade 24<br />

9731 1400


<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Emballage ApS <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Turistservicekontor<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Emballage ApS Nørregade 64 9731 1416<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Entreprenør- &<br />

Vognmandsforretning ApS Bakkevej 1 9731 2300<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Fiskeauktion Rødspættevej 3 9731 2938<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Fjernvarme<br />

Kontortid: mandag-fredag 10-12<br />

mail: info@hvidesandefjernvarme.<strong>dk</strong><br />

www.hvidesandefjernvarme.<strong>dk</strong><br />

Driftsleder Jørgen Bukholt<br />

Varmemester Jan Damkier<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Fodercentral Fabriksvej 17 9731 1241<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Genbrugsplads Nørregade 84<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> gensidige<br />

9659 2288<br />

Skibsforsikringsforening<br />

Stormgade 8 - Fax 9731 2828<br />

9731 1012<br />

Formand Jørgen Andersen 9731 1675<br />

Forretningsfører Jytte Jespersen 9731 1022<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Guld & Sølv ApS<br />

Stormgade 3<br />

Guld - Sølv - Rav - Ure<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Havn Fossanæsvej 22<br />

9731 1238<br />

Havne- og slusevagt (døgnvagt) 9731 1633<br />

Materielgården 9731 3455<br />

Havnechef Steen Davidsen privat 9732 4070 2367 5864<br />

Slusemester Henning Yde privat 9731 2690<br />

Formand Tom Kristensen privat<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Havn Materielgården<br />

9733 1568<br />

Troldbjergvej 16 9731 3455<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Idræts- og Svømmehal Parallelvej 2 9731 1505<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Vodbinderi<br />

Nordhavnskaj<br />

9731 1661<br />

2074 1669<br />

2074 1668<br />

97 31 10 42<br />

Fax 97 31 27 60<br />

John Iversen privat<br />

Johannes Kristensen privat<br />

Kenneth Kamstrup privat<br />

Thomas Bank Olesen privat<br />

Søren L. Jensen privat<br />

Jens J. Jensen privat<br />

FISKERIARTIKLER<br />

SILDE - TUNGE - TORSKE - RØDSPÆTTE - VOD - TRAWL og NET<br />

Lager i trawlwire - Taifun og tovværk<br />

Specialværksted for alle typer vod og trawl<br />

Taluritsplejsning af wire fra 2-30 mm<br />

Reparation og justeringer udføres hurtigst til fornuftige priser<br />

7<br />

97 31 28 42<br />

97 31 20 23<br />

20 33 18 97<br />

97 31 22 50<br />

40 18 94 08<br />

97 31 19 82<br />

www.netop-til-leg.<strong>dk</strong> - E-mail: mail@netop-til-leg.<strong>dk</strong><br />

A<br />

P<br />

S<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Isværk 9731 1067<br />

Søren Schack 9731 1909<br />

Ole Borum 9731 1009<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Kirkegård Søndergade 47 9731 2519<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Køreskole Kaniavej 48 2235 7179<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Lys Numitvej 2 9731 1166<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Menighedsråd Jannavej 2 4023 5739<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Miljøteknik ApS Kaniavej 40 9731 3590<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Murerforretning ApS 9731 1383<br />

Parallelvej 326<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Nord Børnehave Parallelvej 116 9731 2270<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Røgeri<br />

Fiskebutik og Spisested 9731 1899<br />

Anders Søegaard, Henrik Olesen<br />

Troldbjergvej 4 - Fax 9731 2127<br />

www.hvidesanderogeri.<strong>dk</strong><br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Skibssmedie A<br />

/ Nordhavnskaj 11 9731 1822<br />

S<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Skole Skolevej 2 9974 2660<br />

Afd. Fjordskolen 9974 2670<br />

Skolefritidsordning Hyttefadet 9974 2675<br />

E-mail: hvidesandeskole@rksk.<strong>dk</strong><br />

www.hvidesandeskole.<strong>dk</strong><br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Sømandshjem & Hotel Bredgade 5 9731 1033<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Tagrens Mamrelund 1 a<br />

9731 2142<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Turistservicekontor 7022 7001<br />

Nørregade 2b<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> - Fax 7022 7002<br />

www.visitvest.<strong>dk</strong><br />

E-mail: turist@visitvest.<strong>dk</strong>


<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Tømrerservice <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Jensen<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Tømrerservice<br />

v/ Bent Olesen, Søndergade 16<br />

4034 8990<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Vandrerhjem Numitvej 5 9731 2105<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Vejerhus Fabriksvej 21 9659 1157<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Vodbinderi ApS Nordhavnskaj 21 9731 1042<br />

Hvims Dorte Lærer Sønder Klitvej 85 9731 1890<br />

Hvingel Alice Pædagogmedhj Geflevej 64<br />

– Arne Schlütter Maskinarb<br />

9731 1007<br />

Karen Brands Vej 120 9731 3930<br />

– Birgit Dahl Pølsev Indeh Karen Brands Vej 120 9731 3930<br />

– Jørn fisker Geflevej 64 9731 1007<br />

– Peter Geflevej 64 9731 1007<br />

Hybschmann Conny Fyrmarken 171 9731 3016<br />

– Georg Fyrmarken 171 9731 3016<br />

Høgh Else Bollerup Bankassisten Fjordengen 8 9731 2497<br />

Høgsbjerg Gunner Tingodden 25 9731 6035<br />

– Magda Tingodden 25 9731 6035<br />

Høj Anders Johnsen Geflevej 130 9731 2525<br />

– Birgitte Geflevej 102 9731 2820<br />

– Casper Johnsen Parallelvej 60 9731 2617<br />

– Else kontorass Baunevej 16 9731 1761<br />

– Eva Jøker Manufakt hdl Nørregade 8 9731 1278<br />

– Finn Johnsen fiskeskipper Ringen 13 9731 1388<br />

– Flemming Luis fiskeskipper Ringen 12 9731 1387<br />

– Gunner Johnsen fiskeskipper Solbakken 7 9731 2487<br />

– Hanne Backs Lærer Parallelvej 60 9731 2617<br />

– John Johnsen Fiskeskipper Østergade 21 9731 1490<br />

– Kirsten Margrethe Fjordbakken 9 9731 1466<br />

– Lene Turistchef Søndergade 33 a<br />

9731 2160<br />

– Linda Mellemvej 1 9731 2748<br />

– Lone Hedegaard Kommis Østergade 21 9731 1490<br />

– Lykke Nielsen Parallelvej 204 9733 7775<br />

– Marta Elisabeth sygehjælper Ringen 12 9731 1387<br />

– Metha kontormedhj Solbakken 7 9731 2487<br />

– Ole Johnsen Fiskeskipper Livadiavej 28 2099 5080<br />

– Peder Johnsen Mellemvej 1 9731 2748<br />

– Poul Johnsen Geflevej 130 9731 2525<br />

– Steen-Ove Søndergade 33 a<br />

9731 2160<br />

Høj Rengøringsfirma<br />

v/ Susanne Høj Henriksen, Apollovej 94<br />

E-mail: suset@hvidesande.<strong>dk</strong><br />

9731 1780<br />

Høj Søren Johnsen Geflevej 102 9731 2820<br />

– Tage Johnsen Formand Nørregade 8 9731 1278<br />

– Thorkild Johnsen Fisker Parallelvej 204 9733 7775<br />

– Tina Geflevej 130 9731 2525<br />

– Torben Johnsen Fiskeopkøber Parallelvej 60 9731 2617<br />

Høj Service Søndergade 33 a<br />

9731 2160<br />

Højgaard Anna Lis besk medhj Kaniavej 6 9731 1896<br />

– Erik ingeniør Kaniavej 6 9731 1896<br />

– Bent Skytte Færgemandsvej 24 9731 6202<br />

– Bodil Køkkenass Færgemandsvej 24 9731 6202<br />

Højland Bjarne radiomek Kaniavej 7 9731 3328<br />

Høy Inge Anette Juul Svanittavej 54 2393 0442<br />

– Jørn Holmsland Klitvej 21 9731 3083<br />

– K Parallelvej 88 2168 6877<br />

– P Parallelvej 88 2168 6877<br />

Haahr Henrik Andersen fiskesk Vestergade 15 9731 1345<br />

– Klaus Andersen Svanittavej 44 9731 2632<br />

– Vivi Svanittavej 44 9731 2632<br />

– Aase Elisabeth kantinedame Vestergade 15 9731 1345<br />

Haaning Bent Omsorgsass Nørregade 20 9731 5140<br />

– Merete Sørensen Cand psych Nørregade 20 9731 5140<br />

Haarbo Sigfred Overass Parallelvej 40 d<br />

9731 2061<br />

Ibrahim Mahasin Adam Ishac Søndergade 39 a<br />

Ingvartsen Erik Hedegaard Fisker<br />

Søndergade 108 b<br />

– Pavia Hedegaard Fisker Søndergade 108 b<br />

I<br />

5851 4987<br />

2226 4179<br />

3061 0995<br />

8<br />

Isanovic Emir Nørregade 27 9731 3509<br />

– Mufida Nørregade 27 9731 3509<br />

Iscafeen<br />

Stormgade 4<br />

9731 3131<br />

Isværket Toldbodgade 20 9731 6020<br />

Iversen Christen Oluf Fisker Sønder Klitvej 65 9731 1347<br />

– Christoffer Apollovej 8 3513 8060<br />

– Elise Methea Kirkevej 1 e<br />

3195 1529<br />

– Else Kirk Kassedame Parallelvej 100 9731 1074<br />

– Esther Kirstine Sønder Klitvej 65 9731 1347<br />

– Henning fisker Grænsevej 6 9731 1444<br />

– Inga Marie Vestergade 4 9731 1984<br />

– Inge Lis lærer Stormgade 58 9731 1754<br />

– Jenny Sønder Klitvej 13 9731 1349<br />

– John Heide vodbinder Østergade 12 9731 2842<br />

– Jytte Grænsevej 6 9731 1444<br />

– Niels Sørensen medhjælper Vestergade 4 9731 1984<br />

– Niels Carl Mettes Bjerg 43 9732 4490<br />

– Solvejg Rosendal ekspeditrice Østergade 12 9731 2842<br />

– Søren Bredgade 3 2139 9080<br />

Iversen Advokatfirma Otto Pedersvej 1 8753 8181<br />

J<br />

Jacobsen Anna Marie Ekspeditrice Livadiavej 3 9731 2303<br />

– Bodil dagpl moder Apollovej 85 9731 1833<br />

– Claudia Maria Geflevej 114 9742 3636<br />

– Connie Maren Skoleelev Apollovej 23 9734 2550<br />

– Gerda Granvej 56 9731 2837<br />

– Gert Sommer Medhjælper Trafalgarvej 2 9731 1575<br />

– Herluf Lindy Røgeriarb Livadiavej 3 9731 2303<br />

– Ivan Marinus Fiskepakker Nørregade 23 9731 2430<br />

– John Folkeskolelæ Apollovej 85 9731 1833<br />

– Martin Rørlægger Holmsland Klitvej 89 a<br />

3250 4237<br />

– Mette Livadiavej 3 9731 2303<br />

– Orla smedesvend Livadiavej 14 2932 8497<br />

– Palle Granvej 56 9731 2837<br />

– Sigmar Tormod Fyrvej 2 9731 3855<br />

Jakobsen Bjarne Fisker Engvej 6 9731 1815<br />

– Bodil Petrea Medhjælper Geflevej 45 2964 7409<br />

– Elisabeth Ankjær Kontorass Apollovej 54 6141 3258<br />

– Jeanette Apollovej 93 9731 2469<br />

– Jon Fisker Gytjevej 48 9731 3935<br />

– Kjeld Fisker Søndergade 108 9731 2623<br />

– Klaus Floravej 6 9731 3910<br />

– Majbritt Muff Skoleelev Floravej 6 9731 3910<br />

– Martin Apollovej 93 9731 2469<br />

– Mikael Trafalgarvej 4 9731 2371<br />

– Niels Anders Fisker Trafalgarvej 4 9731 2371<br />

– Poul Østergade 5 a<br />

4038 3762<br />

Janerka Mona Primdal Hedevej 3 9731 3351<br />

Jansen Michael Stevne Fisker Geflevej 215 9731 3421<br />

– Tina Stevne Geflevej 215 9731 3421<br />

Jensen Alex Åkerstrøm Fisker Minervavej 21 9731 2169<br />

– Alice ekspeditrice Minervavej 45 9731 1420<br />

– Alma Agnete Kirkevej 1 a<br />

9731 1094<br />

– Anders Kvist minkfarmer Karen Brands Vej 77 9731 2153<br />

– Anders Kvist Sønder Klitvej 45 b<br />

9731 2605<br />

– Anita Nørgaard Kaniavej 21 9731 2735<br />

– Anna Birgit sygehjælper Apollovej 120 9731 1630<br />

– Anne Fonnesbæk Dagplejer Floravej 4 9731 3117<br />

– Annelisse Lodberg Livadiavej 23 9731 1982<br />

– Arne Høj Fisker Apollovej 93 9731 2469<br />

– Arne Renita Fiskeskipper Fjordbakken 7 9731 1380<br />

– Arnfred Marinus lagereksp Tværvej 7 9731 2147<br />

– Beata B G Apollovej 61 9731 1818<br />

– Bent Posteksp Bakkevej 13 9731 1300<br />

– Bent Fisker Søndergade 41 9731 2380<br />

– Bente Merete Geflevej 53 2628 8946<br />

– Berit Svarrer Geflevej 66 9731 2552


Jensen <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Jensen<br />

– Beth Berger filetskærer Solbakken 5 9731 2246<br />

– Betty Krogh Parallelvej 162 9731 1317<br />

– Birthe Kvorning Kommuneass Apollovej 79 9731 2218<br />

– Birthe Marie Social Og Su Trafalgarvej 16 9731 1021<br />

– Bjarne fisker Apollovej 43 9731 1656<br />

– Bjørn Gregers skibstømrer Geflevej 131 9731 3051<br />

– Børge Vandborg Chauffør Trafalgarvej 10 9731 1785<br />

– Carsten fisker Kaniavej 28 9731 2416<br />

– Carsten Yde Apollovej 16 9694 5269<br />

– Claus Lodberg Kaniavej 49 2329 9828<br />

– Connie Vinther Kontorass Kaniavej 28 9731 2416<br />

– Conny Friis Pallasvej 10 5357 5945<br />

– Dagmar Ekspeditrice Nørregade 100 3942 8957<br />

– Dennis Åkerstrøm Tværvej 6 3512 8251<br />

– Dorte Bendorff Nørregade 8 a<br />

3053 3419<br />

– Duangta Pilealle 5 9731 3383<br />

– Ejner Tingodden 247 9731 6057<br />

– Else Høllsberg Lærer Parallelvej 40 a<br />

9731 1363<br />

– Emil fiskeskipper Engvej 4 9731 1943<br />

– Emmy Alfrida Bakkevej 13 9731 1300<br />

– Erik Fisker Geflevej 122 9731 2376<br />

– Erik Kvorning bankass Karen Brands Vej 4 9731 2150<br />

– Erling lærer Minervavej 45 9731 1420<br />

– Eva Kvorning Karen Brands Vej 4 9731 2150<br />

– Filip Marchwiak Apollovej 61 9731 1818<br />

– Finn fisker Svanittavej 2 9731 3080<br />

– Finn Asger Tjener Geflevej 135 9731 1020<br />

– Frank Ingolf Fisker Pilealle 10 5052 8199<br />

– Gert Kvorning fisker Apollovej 79 9731 2218<br />

– Grete Nielsine Vinbjergvej 8 9731 1265<br />

– Grethe Karen Brands Vej 10 9731 1411<br />

– Grethe Sekretær Parallelvej 100 9732 3221<br />

– Gunhild Margrethe Svanittavej 14 a<br />

2444 3073<br />

– Gurli Apollovej 45 9731 1025<br />

– Hanne Nørrum Karen Brands Vej 77 9731 2153<br />

– Hanne Tarp Pædagogmedhj Geflevej 132 9731 2798<br />

– Hansinaraq A Vestergade 8 5072 6070<br />

– Helga Mejer Kaniavej 27 9731 1676<br />

– Helle Geflevej 156 2937 3880<br />

– Henning Høj fisker Solbakken 5 9731 2246<br />

– Inger Engvej 4 9731 1943<br />

– Inger Birthe Sygehjælper Bjergvej 25 9731 2770<br />

– Inger Marie Hansen Svanittavej 6 a<br />

3166 7022<br />

– Ingrid Stærk Dakotavej 25 9731 1222<br />

– Ingvardt Bendt fisker Kaniavej 33 9731 2197<br />

– Irena Bankprok Fjordengen 44 2071 9173<br />

– Jakob Kvist Karen Brands Vej 77 9731 2153<br />

– Jan Ole Bådsmand Ringen 16 4162 1629<br />

– Jeanette Stensberg Nørregade 54 9731 3415<br />

– Jeannette Minervavej 21 9731 2169<br />

– Jens Andreas telegrafist Holmsland Klitvej 32 9731 2283<br />

– Jens Jørgen Vesterlund fiskeribetj Kaniavej 27 9731 1676<br />

– Jens Jørgen fiskeskipper Livadiavej 23 9731 1982<br />

– Jens Kastberg Nørregade 39 2381 3926<br />

– Jens Stensberg Fiskeskipper Nørregade 56 2037 1203<br />

– Jens Verner Kvistgaard Rolighedsvej 5 2840 5626<br />

– Jesper Kvist Sønder Klitvej 66 9731 1631<br />

– Jesper Lymann Svanittavej 42 8796 9840<br />

– Jette Rousing Butiksassist Apollovej 55 9731 1188<br />

– Jim Villum fiskeskipper Karen Brands Vej 97 2148 8676<br />

– Jimmy Yde Geflevej 54 5090 5394<br />

– Johannes Otto købmand Søndergade 14 9731 1018<br />

– Johnny Bent Skibselektr Geflevej 66 9731 2552<br />

– Jonna Irene filetskærer Apollovej 49 9731 1525<br />

– Jonna Vibeke Bankass Sønder Klitvej 23 9731 1749<br />

– Jørgen Estrup Præst Parallelvej 38 b<br />

9731 1030<br />

– Karen Margrethe kontorass Apollovej 75 9731 1832<br />

– Karinette Bay Geflevej 122 9731 2376<br />

– Kim E Geflevej 166 9731 3282<br />

– Kirsten Høj Skoleelev Geflevej 166 9731 3282<br />

– Knud Bøtker Blikkenslmst Parallelvej 126 9731 2302<br />

– Kristen John Geflevej 156 2061 4059<br />

9<br />

– Kristine Uhd Butikschef Dakotavej 23 a<br />

9731 1293<br />

– Kurt fisker Kaniavej 46 9731 1697<br />

– Lars Dige Bakkevej 21 2263 2525<br />

– Lars Tarp Geflevej 132 9731 2798<br />

– Laura Kristine Ekspedient Geflevej 151 2830 3973<br />

– Leif Christian Fiskepakker Trafalgarvej 16 9731 1021<br />

– Leif Dige Fiskeskipper Sønder Klitvej 83 9731 2121<br />

– Leif Stengaard fisker Parallelvej 50 9731 2167<br />

– Lene Dybdahl Møller Bankass Geflevej 96 9731 2891<br />

– Lis Nørregade 56 2037 1203<br />

– Lisbeth Bay Geflevej 122 9731 2376<br />

– Lone Margrethe Stouby Rolighedsvej 4 9731 3186<br />

– Lone Rindom kontorass Jannavej 9 9731 1256<br />

– Margit Rosa Butiksmedhj Bjergvej 11 4182 7635<br />

– Mariann Rose Lund servitrice Trafalgarvej 10 9731 1785<br />

– Martin Berger Stormgade 68 2123 3396<br />

– Mathias Stengaard Parallelvej 50 9731 2167<br />

– Mathias Tarp Geflevej 132 9731 2798<br />

– Mette Frost Livadiavej 35 9731 2142<br />

– Mette Marie Nørregade 32 9731 1056<br />

– Mia Mirela Svarrer Geflevej 66 9731 2552<br />

– Michael Tingodden 267 9733 7030<br />

– Michael Geflevej 154 9731 6363<br />

– Michael Fonnesbæk Fisker Floravej 4 9731 3117<br />

– Michael Uhrskov Parallelvej 3 9731 3000<br />

– Nancy Geflevej 3 9731 2670<br />

– Niels Jørgen Lund Vognmand Geflevej 151 2218 3973<br />

– Ole Jørgen Kaniavej 15 2234 1281<br />

– Ole Kongsted Kleinsmed Apollovej 61 9731 1818<br />

– Ole Lauridsen Apollovej 50 2982 3077<br />

– Ole Mika Pilealle 5 9731 3383<br />

Jensen, Orla a/s<br />

Nordhavnskaj 23<br />

9731 1860<br />

Jensen Palle Egon Tømrer Livadiavej 35 9731 2142<br />

– Palle Fonnesbæk Floravej 4 9731 3117<br />

– Peder Andreas Nørregade 57 2961 8075<br />

– Per Fisker Kaniavej 21 9731 2735<br />

– Per Søgård Fiskepakker Parallelvej 40 b<br />

9659 2681<br />

– Pia Toft Hjelm Skoleelev Karen Brands Vej 79 9731 3110<br />

– Poul Erik Geflevej 73 3511 1972<br />

– Poul Erik Mekaniker Nørregade 100 3942 8957<br />

– Poul Rudi Nørregade 25 5073 6635<br />

– Preben fiskeskipper Apollovej 49 9731 1525<br />

– Rasmus Møller Geflevej 96 9731 2891<br />

– Rene Apollovej 114 9731 3103<br />

– Rikke Opstrup Parallelvej 3 9731 3000<br />

– Rina Elisabeth Kaniavej 16 5172 9036<br />

– Rosa Agerholm Fru Geflevej 135 9731 1020<br />

– Rosa Irene Syerske Gytjevej 48 9731 3935<br />

– Ruth Sønder Klitvej 83 9731 2121<br />

– Ruth Ørgaard Bankass Parallelvej 126 9731 2302<br />

– Signe Tværvej 7 9731 2147<br />

– Sonja forr indeh Kaniavej 46 9731 1697<br />

– Susanne Kjeldgård Apollovej 114 9731 3103<br />

– Søren Lodberg Livadiavej 23 9731 1982<br />

– Tage Tværvej 7 9731 2147<br />

– Tanja Smedemark Geflevej 29 9731 3377<br />

– Thomas Strandgårdsvej 4 9731 3829<br />

– Thorleif Bendorff kommunaldir Apollovej 120 9731 1630<br />

– Tina Hald Geflevej 52 9731 3838<br />

– Tina Kamp Svanittavej 42 8796 9840<br />

– Tom Kok Gytjevej 48 9731 3935<br />

– Tommy Pedel Dakotavej 23 a<br />

9731 1293<br />

– Tonny fisker Apollovej 75 9731 1832<br />

– Torben Siem fisker Karen Brands Vej 27 9731 2638<br />

– Tove Irene Yde Kaniavej 33 9731 2197<br />

– Trine Frost Livadiavej 35 9731 2142<br />

– Verna Lydia Thyge Vembsvej 4 9731 2024<br />

– Verner Møller fisker Geflevej 96 9731 2891<br />

– Viggo Lærkevej 8 5172 9123<br />

– Villy fiskeskipper Færgemandsvej 22 9731 1450<br />

I<br />

J


Jensen <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Klittens Tømrer ApS<br />

– Wioletta Jasiak Strandgårdsvej 4 9731 3829<br />

Jeppes Maskinværksted A<br />

/ S<br />

O. Pedersvej 5 - Mobil 2091 1442<br />

9731 1442<br />

Jeppesen Edith Kirstine Tritonvej 4 9731 1426<br />

– Erik elektron mek Minervavej 61 9731 2112<br />

– Inge Bagermester Fjordengen 52 4841 8948<br />

– Ragnhild Skovsborg klinikass Minervavej 61 9731 2112<br />

Jepsen Peter Repræsentant Tingodden 365 9731 3163<br />

Jespersen Brian Geflevej 134 9731 3197<br />

– Jesper maskinarb Apollovej 97 9731 2170<br />

– Johanne Marie Svanittavej 4 a<br />

9731 3757<br />

– Jytte bankass Apollovej 97 9731 2170<br />

Jessen Inger Marie Sønder Klitvej 14 5091 8229<br />

– Jan Hansen Sønder Klitvej 14 2185 3905<br />

JL Installation Pallasvej 18 9731 1622<br />

Joensen Alix Svabo Assistent Fjordengen 35 9731 2291<br />

– Ingrid Fjordengen 35 9731 2291<br />

– Pall Joannes Frimodt Fiskesk Søndergade 40 9731 3425<br />

– Sofia Maria Livadiavej 8 a<br />

9731 3007<br />

– Sonja Tekstilarb Søndergade 40 9731 3425<br />

– Thorben Schultz Geflevej 14 4234 1006<br />

Johannesen Sofus Fingalvej 11 9731 2000<br />

Johansen Gyda Apollovej 70 a<br />

9731 2027<br />

– Jon Anders Nørregade 69 9733 9494<br />

– K Mariane K Stormgade 96 9731 2262<br />

– Karl August Tømrer Apollovej 70 a<br />

9731 2027<br />

– Lis Veise Korresp Nørregade 69 9733 9494<br />

– Nicolai Kilde Trafalgarvej 12 4275 1958<br />

– Niels Høgh Fiskeskipper Fjordengen 46 2962 7086<br />

– Thomas Ingolf Pilealle 10 5048 0353<br />

Johansson Mary-Ann Sygeplejersk Apollovej 109 9731 1460<br />

Josephsen Birthe Huuse Socialrådg<br />

Holmsland Klitvej 6 9731 2195<br />

– Karen kontorass Apollovej 124 9731 2391<br />

– Peter Arensbak læge Apollovej 124 9731 2391<br />

JP-sound Din lokale radio- og TV-partner<br />

v/ Jørgen Påbøl, Søndergade 1 - Fax 9731 3550<br />

9731 3066<br />

Just Henny Syerske Geflevej 98 9738 2807<br />

Juul Inger sygepl ske Geflevej 177 9731 2652<br />

Juulsgaard Karl Børge Lærer Geflevej 140 9659 1040<br />

– Liselotte Laborant Geflevej 140<br />

Jørgensen Allan Kjær minkpasser<br />

9659 1040<br />

Holmsland Klitvej 143 9731 2696<br />

– Bent Bruno fabrikant Nørregade 64 9731 1416<br />

– Birthe Kjær Geflevej 111 9731 2192<br />

– Hanne Fabrikarb Holmsland Klitvej 62 4036 3598<br />

– Hans Peter Tingodden 186 9659 2290<br />

– Helle Kusk kontorfunkt Pallasvej 39 9731 2453<br />

– Ilse Sand Nørregade 50 9731 2432<br />

– Inger Holmsland Klitvej 64 9731 2677<br />

– Jeppe Borggaard Nørregade 50 9731 2432<br />

– Jørgen Krab Tingodden 397 9731 2767<br />

– Krista Hedegaard Geflevej 27 2141 9627<br />

– Kristian Kasperek Pallasvej 55 5071 7503<br />

– Leif Stefan Tømrer Lærkevej 4 9731 2810<br />

– Lene Holmsland Klitvej 143 9731 2696<br />

– Lilian Lucie Minervavej 23 9731 2546<br />

– Mads Peder B Kaniavej 59<br />

– Magne Borggaard Fiskeskipper<br />

3110 3717<br />

Holmsland Klitvej 62 4033 1902<br />

– Malgorzata Stormgade 55 9731 1929<br />

– Margit Bondesen Nørregade 64 9731 1416<br />

– Merrild Borggaard Bager Nørregade 50 9731 2432<br />

– Michael Birkholm Søndergade 4<br />

– Niels Merrild bagermester<br />

9731 5858<br />

Holmsland Klitvej 64 9731 2677<br />

– Peder Dahl Fisker Stormgade 55 9731 1929<br />

– Poul Erik o fyrpasser Minervavej 23 9731 2546<br />

– Sonni Birkholm E Søndergade 4 9731 5858<br />

– Viggo Juulsgaard Civiløkonom Dakotavej 14 9731 2666<br />

10<br />

K<br />

Kabelpark Dk ApS Nørresande 16 2612 6626<br />

Kambskard Bitten Journalist Trafalgarvej 19 9731 2181<br />

– Kenni Peter Lærer Trafalgarvej 19 9731 2181<br />

Kamp Lars-Bjarne Pallasvej 53 9731 2665<br />

– Ulla Kling Køkkenled el Pallasvej 53 9731 2665<br />

Kampans Edgars Livadiavej 42 b<br />

4014 1572<br />

– Juris Engvej 3 9674 7957<br />

Kasperek Inger Kontorelev Pallasvej 55 2978 0505<br />

Kelds Malerforretning<br />

Nørregade 7 - Biltlf 2072 0176<br />

9731 3122<br />

Kelds Malerforretning Nørregade 4 2072 0176<br />

Kennebo Nils Cand pharm Karen Brands Vej 35 a<br />

9719 1809<br />

Kids House Metheasvej 6 9731 2049<br />

Kids House Stormgade 53 9731 2039<br />

Kilde Johanne Hedegaard Geflevej 137 3062 5067<br />

Kinch Agnes Dorthea Slusen 48 9731 1341<br />

– Christian Bernhard Fiskeskipper Slusen 48 9731 1341<br />

Kirkeby Bente Anette Syerske Østergade 3 9731 1552<br />

– Bo Reinholdt Nielsen fiskeskipper Pallasvej 27 9731 2285<br />

– Christian Metheasvej 5 2443 1827<br />

– Flemming Nielsen El-installat Apollovej 19 2622 3011<br />

– Henny Færgemandsvej 1 9731 1564<br />

– Henry Karsten Nielsen Fisker Mellemvej 6 9731 2627<br />

– Jette Nedergård kontorass Pallasvej 27 9731 2285<br />

– Kim Pallasvej 27 9731 2285<br />

– Lone Helene Filetskærer Mellemvej 6 9731 2627<br />

– Mads Pallasvej 27<br />

– Nikolaj Karl Nielsen fiskeskipper<br />

9731 2285<br />

Færgemandsvej 1 9731 1564<br />

– Tage Fisker Østergade 3 9731 1552<br />

Kirkegaard Jonna Fyrmarken 275 9731 3613<br />

Kirkgaard Sandra Kristina Baunevej 12 9731 3370<br />

Kisum Brian Møbelsn lærl Floravej 9 9731 2086<br />

– Mette Floravej 9 9731 2086<br />

Kjeldsen Henrik Mettes Bjerg 2 d<br />

9659 4005<br />

– Marianne Stouby Servitrice Stormgade 32 9731 3238<br />

– Susanne Filetskærer Vestergade 5 9738 2857<br />

– Thomas Stouby Vestergade 5 9738 2857<br />

Kjær Jørgen Fisker Fjordbakken 3 9731 1813<br />

– Niels Peter Fiskeskipper Fjordbakken 3 9731 1813<br />

Kjær Invest ApS Fjordbakken 3 9731 1931<br />

Klavsen Ellen Irene Boel Filetskærer Bjergvej 5 9674 0439<br />

– Willi Boel chauffør Minervavej 13 9731 2103<br />

Klemmensen Grete Reng ass Parallelvej 150 9731 2238<br />

Klinik for Fysioterapi Parallelvej 55<br />

v/ Lone Johnsen Bøndergaard<br />

9731 1439<br />

Klitbørnehaven Parallelvej 108 9731 2523<br />

Klitten Bol<strong>dk</strong>lubben Nørregade 88 9731 1415<br />

Klittens Auto v/ Stefan Vestergaard<br />

Østergade 3 - Mobil 2266 5989<br />

9731 6006<br />

Klittens Busser Karsten T. Nohns<br />

Vestervang 20 - Biltlf. 4038 7245<br />

E-mail: klittensbusser@mail.<strong>dk</strong><br />

9733 7411<br />

Klittens Murerforretning Holmsland Klitvej 45 3097 3197<br />

Klittens Møbler og Tæpper<br />

Butikscentret - Parallelvej 78<br />

E-mail: kmt@postkasse.net<br />

www.kmt-hvidesande.<strong>dk</strong><br />

9731 1659<br />

Klittens Tømrer ApS<br />

Parallelvej 324, <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

E-mail: info@klittens-tomrer.<strong>dk</strong><br />

www.klittens-tomrer.<strong>dk</strong><br />

9731 1314


Klittens VVS <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Kristensen<br />

Klittens VVS Parallelvej 344<br />

v/ Allan Fjord Olesen<br />

E-mail: klittensvvs@mail.<strong>dk</strong><br />

9731 2091<br />

Klv-Data Chr Nielsensvej 2<br />

Revisionsfirmaet<br />

2238 0991<br />

Chr. Knudsen Stormgade 8,1<br />

Telefax 9731 1319<br />

9731 1022<br />

Jytte Jespersen, Apollovej 97 9731 2170<br />

Knudsen Meta Engvej 12 a<br />

9731 1418<br />

Kop & Kande Frydendahl Havnegade 3 9675 7580<br />

Koroscik Marcin Grzegorz Stormgade 8 3218 5681<br />

Korsgaard Evald fisker Mellemvej 9 9731 2471<br />

Kott Fritz Anton Stylsvig Ormeeksport Gytjevej 24 9731 1485<br />

– Inger Sandgaard Gytjevej 24 9731 1485<br />

– Jesper Sandgaard Gytjevej 24 9731 1485<br />

– Lasse Strandgårdsvej 7 9659 4089<br />

– Osvald Harris Stylsvig Gytjevej 24 9731 1485<br />

Kott Fritid Nørregade 2 a<br />

9731 2341<br />

KPMG<br />

Rådgivning og revision, Kirkevej 9<br />

7323 5503<br />

Kristian Winkler direkte 2529 5577<br />

Knud Hjøllund direkte 2529 5566<br />

Lene F. Christensen direkte 2529 5560<br />

Ove Iversen direkte 2529 5530<br />

Krac Bartlomiej Rolighedsvej 4 9731 3186<br />

Kramers Anni Hansen Social- og s Geflevej 203 9731 3929<br />

– José Metheasvej 4<br />

Kristensen Andrea K Perauer Lægesekretær<br />

9738 2308<br />

Geflevej 100 9731 2926<br />

– Anita Elvira Slusen 1 9731 1128<br />

– Bent Dejbjerg sne<strong>dk</strong>ersvend Gytjevej 20 9731 2814<br />

– Bent Lodberg fisker Karen Brands Vej 81 9731 2352<br />

– Bettina Høholt Minervavej 53 9731 3626<br />

– Birgit Birkekær Livadiavej 37 9731 2159<br />

– Birgit Fischer sygehjælper Gytjevej 20 9731 2814<br />

– Birthe Kragsig Syerske Fyrvej 3 9718 2470<br />

– Birthe Marie S cand.phil. Kirkevej 5 9731 1135<br />

– Birthe Muff Bankass Fjordengen 37 9731 2413<br />

– Bjarke Halkjær fisker Livadiavej 37 9731 2159<br />

– Broder Søren Fisker Fjordengen 37 9731 2413<br />

– Carl Erik Skibsbygger Slusen 1 9731 1128<br />

– Dennis Enevold Fisker Ringen 7 9731 2309<br />

– Egon Skibstømrer Ternevej 11 9731 1325<br />

– Egon Børge Specialarb Østergade 10 9783 4274<br />

– Ella Geflevej 169 2785 6960<br />

– Ellen Birgitte teknisk ass Mågevej 11 9731 1267<br />

– Elsie Laura kontorass Bakkevej 31 9731 1548<br />

– Emma Helene Lund Fiskepakker Ternevej 7 9731 2565<br />

– Erik Finn Arbejdsmand Karen Brands Vej 140 5678 8663<br />

– Ernst skibstømrer Østergade 20 9731 1413<br />

Registrerede<br />

Revisorer<br />

FRR<br />

11<br />

REVISIONSFIRMAET<br />

Stormgade 8,1<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

– Etly Annette køkkenleder Apollovej 88 9731 2023<br />

– Flemming S Lærer Holmsland Klitvej 40 2273 4497<br />

– Frank Enevold boghandler Stormgade 1 9731 1340<br />

– Gert Fiskeskipper Parallelvej 100 9731 1603<br />

– Gitte Apollovej 91 4095 9065<br />

– Gunnar fiskeskipper Pallasvej 63 9731 1504<br />

– Hanne Mona Fabrikarb Gammeleng 4 9731 2199<br />

– Hans Peter fisker Mågevej 11 9731 1267<br />

– Helle Lodberg Fjordengen 14 3022 0519<br />

– Henning Chauffør Gammeleng 4 9731 2199<br />

– Inger Lodberg Østergade 20 9731 1413<br />

– Ingrid Dagplejer Ternevej 5 9731 1621<br />

– Ingrid Dusine Mark Livadiavej 7 9731 1762<br />

– Jan fisker Bakkevej 31 9731 1548<br />

– Jens Dahl fisker Bakkevej 24 9731 2162<br />

– Jens Peder fiskeskipper Søndergade 43 9731 1183<br />

– Johannes vodbinder Apollovej 88 9731 2023<br />

– Jonna Baunevej 8 9731 1603<br />

– Josephine Geflevej 100 9731 2926<br />

– Kaj Verner fiskeskipper Livadiavej 24 9731 1739<br />

– Karen Busch Spareks ass Tingodden 167 6611 6271<br />

– Karen Marie Apollovej 89 9731 1657<br />

– Karl Erik Fiskeskipper Dakotavej 23 b<br />

9731 2071<br />

– Karsten Minervavej 53 9731 3626<br />

– Keld Mågevej 11 9731 1267<br />

– Krista Dahl Søndergade 43 9731 1183<br />

– Kurt Kamstrup fiskeskipper Apollovej 89 9731 1657<br />

– Kurt Reinholdt Havnebetjent Geflevej 100 9731 2926<br />

– Laila Kirk Grænsevej 1 a<br />

Telefon 97 31 10 22<br />

Telefax 97 31 13 19<br />

9731 1610<br />

– Leif Kamstrup fiskepakker Strandgade 3 3054 5741<br />

– Lena Slagterelev Østergade 17 2170 3653<br />

– Lis Muff Svinget 4 9731 1237<br />

– Lisbeth Dahl Skoleelev Kaniavej 25 9731 2606<br />

– Lone Thomey sygepl ske Apollovej 136 9731 1936<br />

– Louis fiskeskipper Svinget 4 9731 1237<br />

– Margit Kamstrup Husassistent Bredgade 1 9731 3535<br />

– Marianna Karen Brands Vej 81 9731 2352<br />

– Martin Halkjær Svinget 8 3220 7606<br />

– Mathilde Geflevej 169 2556 0560<br />

– Mette Marie Søndergade 38 2293 8980<br />

– Michael Geflevej 169 2887 9004<br />

– Minna Bank Ekspedient Gytjevej 50 6130 4521<br />

– Mona Lis Pallasvej 63 9731 1504<br />

– Morten Baunbæk Apollovej 65 9731 5231<br />

– Niels Reinholdt fiskeskipper Baunevej 11 9731 1839<br />

– Ove fiskeskipper Apollovej 136 9731 1936<br />

– Poul fiskeskipper Ternevej 5 9731 1621<br />

– Poula Ternevej 11 9731 1325<br />

– Preben Halkjær Fisker Østergade 17 2170 3653<br />

– Ruth Solveig Fjordengen 40 9731 6200<br />

– Simon Birkkjær Parallelvej 21 2161 6662<br />

– Susanne Gøtz Karen Brands Vej 140 5678 8663<br />

– Søren Render kommis Stran<strong>dk</strong>rogvejen 10 9731 1453<br />

K


Kristensen <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Lejbman<br />

– Thomas Bernhard Præst Kirkevej 5 9731 1135<br />

– Vera sygepl ske Baunevej 5 9731 1110<br />

– Verner Nederby fisker Stran<strong>dk</strong>rogvejen 12 9731 1844<br />

– Vibeke Baunevej 11 9731 1839<br />

– Vita Irene ekspeditrice Bakkevej 24 9731 2162<br />

– Yrsa Kirstine Stran<strong>dk</strong>rogvejen 12 9731 1844<br />

Kristiansen Daniel Dørken Kaniavej 20 9694 0475<br />

– Michael Alexander Sønder Klitvej 53 a<br />

9731 5007<br />

– Mirjam Thidemann Lærerstudere Kaniavej 20 9694 0475<br />

– Peder Lodberg Tømrermester Parallelvej 100 9731 1386<br />

Kristoffersen Inga Parallelvej 134 9731 1095<br />

– Jørgen Johannes murer Parallelvej 63 9731 2378<br />

– Mille Holm Parallelvej 63 9731 2378<br />

– Vita Holm assistent Parallelvej 63 9731 2378<br />

Krüger Hermann Søndergade 56 9731 3448<br />

– Renate Gertrude Søndergade 56 9731 3448<br />

Krægpøth Andreas Kristian specialarb<br />

Livadiavej 17 9731 2419<br />

– Casper Kristian Livadiavej 17 9731 2419<br />

– Claus Kristian Klitvej 2 4043 2762<br />

– Erna Lise Livadiavej 17 9731 2419<br />

Kuhlmey Horst August Karen Brands Vej 85 7265 1085<br />

– Petra Karen Brands Vej 85 7265 1085<br />

– Ursula Karen Brands Vej 85 7265 1085<br />

Kundby-Nielsen Svend Erik Fyrmarken 267 9731 2191<br />

Kusk Mogens lærer Apollovej 132 9731 2248<br />

– Torben Formand Pilealle 8 2421 1891<br />

Kusk Christensen Christian ingeniør Dakotavej 21 9731 2211<br />

Kyed Anna Karina Voksenunderv Apollovej 27 9731 2316<br />

Köhler Hans-Dieter Fabrikant Gammeleng 3 2139 9238<br />

Køster David Anker Eskildsens Vej 1 9731 2200<br />

– Hanne Røndbjerg Anker Eskildsens Vej 1 9731 2200<br />

– Hans Henrik Schack Konsulent<br />

Anker Eskildsens Vej 1 9731 2200<br />

Kaalund Jesper Sti Bakkevej 26 2146 2733<br />

L<br />

Lagoni Lone Tekn tegner Gytjevej 68 9731 2728<br />

– René Lohmann Gytjevej 68 9731 2728<br />

Laht Kaido Kaniavej 47 9731 1038<br />

– Liselotte Tiphede Fabrikarb Kaniavej 47 9731 1038<br />

Laidler Eric svejser Geflevej 125 9731 2393<br />

– John Fjordside Svanittavej 22 6091 0134<br />

Laigaard Ingrid Kristine Sygehjælper Floravej 8 9833 5195<br />

Langsand Dambrug Langsand 34 9731 1253<br />

Langsand Mølle I/S Langsand 34 9731 5744<br />

Larsen Anna Vibæk Dakotavej 16 9731 2619<br />

– Anne Ravn elev Apollovej 78 a<br />

9731 2410<br />

– Annelise Jannavej 11 9731 1969<br />

– Anny kontorass Trafalgarvej 20 9731 2115<br />

– Bøje Otto Fisker Ternevej 7 9731 2565<br />

– Charly fiskepakker Geflevej 36 9731 1777<br />

– Connie Ulfkær Geflevej 189 9731 2032<br />

– Ellen Kathrine Geflevej 15 9731 1709<br />

– Ellen Kirstine kontorass Geflevej 36 9731 1777<br />

– Erling fiskepakker Jannavej 11 9731 1969<br />

– Erna Irene sygemedhj Minervavej 29 2044 9271<br />

– Frank fisker Apollovej 142 2328 2984<br />

– Heidi Sonja Geflevej 35 2857 6714<br />

– Henny Ekspeditrice Geflevej 101 6130 9730<br />

– Inger Blok Apollovej 34 9731 1687<br />

– Jack Gunnar Geflevej 189 9731 2032<br />

– Jette Sonne Maler Gytjevej 56 9731 1629<br />

– Joan Damgaard Nørregade 1 4239 0221<br />

– John Fiskeskipper Parallelvej 118 9731 1471<br />

– Jonna Lund Geflevej 70 9731 2803<br />

– Jørgen fisker Apollovej 78 a<br />

9731 2410<br />

– Karsten Damgaard Kaniavej 22 9731 3030<br />

– Keld Geflevej 70 9731 2803<br />

– Kirsten Schack Dagplejer Svanittavej 26 9731 2512<br />

12<br />

– Kresten Gjødesen orlogskaptajn<br />

Stran<strong>dk</strong>rogvejen 8 9731 1979<br />

– Kristen Vibæk Fiskeskipper Apollovej 34 9731 1687<br />

– Leif B Minkfarm. Holmsland Klitvej 2 9731 1199<br />

– Lejf Børge Minkfarmer Fjordengen 11 2172 0693<br />

– Lone Friis Anker Eskildsens Vej 140 9731 2362<br />

– Mads Christian Bram Apollovej 78 2811 6765<br />

– Ole Hammelev fiskepakker Trafalgarvej 20 9731 2115<br />

– Peter Haahr Granvej 8 9731 3309<br />

– Poul-Erik skibstømrer Svanittavej 26 9731 2512<br />

– Ragnhild Filetskærer Apollovej 74 2294 9665<br />

– Ricko Bol Apollovej 72 a<br />

9733 8828<br />

– Sabrina Schack Svanittavej 26 9731 2512<br />

– Sanne Louise Stouby Nørregade 25<br />

– Søren Christian Vibæk Fiskepakker<br />

9659 1111<br />

Dakotavej 16<br />

Laugesen Bjarna Strunge D Murersvend<br />

9731 2619<br />

Geflevej 201 9731 3547<br />

– Elisabeth Ladegaard Dagplejer Geflevej 201 9731 3547<br />

– Jonas Damgaard Østergade 16 9659 4080<br />

– Lina Damgaard Østergade 16 9659 4080<br />

Lauridsen Anders Birkekær fiskeskipper Svinget 8 9731 1814<br />

– Anders Birkekær Minervavej 71 9731 3767<br />

– Anna Fingalvej 1 9731 1606<br />

– Anna Kathrine B Kaniavej 32 9731 1930<br />

– Anne Kathrine Svinget 8 9731 1814<br />

– Christian Tornvig Skoleelev Fjordengen 16 9731 2936<br />

– Dorte Nørregade 38 9731 3934<br />

Lauridsen Erik<br />

Kaniavej 50 - Mobil 4096 1365<br />

9731 1306<br />

– Hanne Overgaard Fjordengen 16 9731 2936<br />

– Inge Thuesen Geflevej 60 9731 1741<br />

– Inger-Lise Medhjælper Kirkevej 1 r<br />

9731 1862<br />

– Jette Grønkjær Kaniavej 32 9731 1930<br />

– Jytte Fjord Livadiavej 12 9731 1850<br />

– Karen Kirstine Minervavej 65 2985 8179<br />

– Kenneth Lysgård VVS installa Ternevej 2 9731 1092<br />

Lauridsen Kenneth Ternevej 2 9731 1092<br />

Aut. VVS-inst. - Blikkenslager<br />

Biltelefon 2086 2987<br />

E-mail: blikogvvs@mail.<strong>dk</strong><br />

Lauridsen Kurt Thuesen Kleinsmed<br />

Minervavej 65 2058 1745<br />

– Lene Lysgaard assistent Gammeleng 1 9731 1672<br />

– Lorentz Christian fisker Kaniavej 31 9731 1992<br />

– Margrethe Vrist Minervavej 71 9731 3767<br />

– Niels Fjord Nørregade 38 9731 3934<br />

– Ole Birkekær fiskeskipper Kaniavej 32 9731 1930<br />

– Palle Lystlund Mekaniker Stormgade 51 3513 3124<br />

– Signe Margrethe husassistent Kaniavej 31 9731 1992<br />

– Svend Mose murermester Gammeleng 1 9731 1672<br />

– Søren fiskeskipper Fingalvej 1 9731 1606<br />

– Søren Thuesen fisker Geflevej 60 9731 1741<br />

– Tove Syerske Stormgade 51 3513 3124<br />

– Tove Højbak Ternevej 2 9731 1092<br />

– Vera Viola Kaniavej 50 4243 0910<br />

Lauritsen Else Anker husassistent Apollovej 39 9731 1726<br />

– Frank Toft Maskinarb Gytjevej 52 9731 5172<br />

– Gitte Susanne Rønn Kaniavej 5 9731 3525<br />

– Ingeborg Fjord Kontorass Gytjevej 52 9731 5172<br />

– Kasper Fjord Gytjevej 52 9731 5172<br />

– Kristian Rønn Søndergade 1 9732 1445<br />

– Leo Rønn bogholder Apollovej 39 9731 1726<br />

Laursen Arna Karen Brands Vej 13 9630 0828<br />

– Claus Viller Arbejdsmand Stormgade 32 9731 3238<br />

– Hans Christian B Malersvend Vesterhavsvej 11 9731 2836<br />

– Knud Stran<strong>dk</strong>rogvejen 30 9752 5666<br />

– Ritha Karna tilskærer Kaniavej 61 9731 1973<br />

Laustsen Henrik Kjær tjener Nørregade 32 9731 1056<br />

Leick Jens Adser Parallelvej 21 2622 9801<br />

Lejbman Anatol svejser Vesterhavsvej 10 9731 2294


Lejbman <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Mathiesen<br />

– Mirjam reng ass Vesterhavsvej 10 9731 2294<br />

Leth Banyen Apollovej 90 9731 2072<br />

– Kenneth Apollovej 90 9731 2072<br />

– Troels Jørgen butikschef Apollovej 90 9731 2072<br />

Lillie Aputsiaq Capri Søndergade 31<br />

– Jakobine Frederikse Medhjælper<br />

4499 2315<br />

Søndergade 31 4499 2315<br />

– Kim Aviaaja Søndergade 31 4499 2315<br />

Lindholm Frede D Fabrikant Baunevej 9 9731 2692<br />

– Ulla Marie Baunevej 9 9731 2692<br />

Linke Herbert Hans Peter Mellemvej 7 9731 6493<br />

– Iris Mellemvej 7 9731 6493<br />

Liu Linda Tzu-Jui Bredgade 1 3511 3619<br />

Lodberg Alma Nørregade 42 9731 1119<br />

– Anders maskinsmed Kaniavej 9 9731 1918<br />

– Christen Fjord Stormgade 74 9731 3196<br />

– Eva Broe Kontormedhj Vinkelvej 8 9731 1858<br />

– Gerda Cecilie Kommuneass Numitvej 2 d<br />

9731 1064<br />

– Hans fiskeskipper Nørregade 42 9731 1119<br />

– Henning Fjord Geflevej 123 5120 6036<br />

– Holger Fiskeskipper Vinkelvej 8 9731 1858<br />

– Jørn Fjord Fisker Numitvej 2 d<br />

9731 1064<br />

– Knud Erik Apollovej 148 2859 0961<br />

– Louise Fjord Jannavej 7 2834 6189<br />

– Mathias Svarrer Apollovej 65 9731 5231<br />

– Pia Svarrer Apollovej 19 2123 8344<br />

– Thomas Fjord Jannavej 7 4053 9457<br />

– Ulla bankass Kaniavej 9 9731 1918<br />

Lodberg & Co. Aps Vinkelvej 8 2018 3713<br />

Lolane Diana Nørregade 49 9734 6367<br />

Lolans Aigars Nørregade 49 9734 6367<br />

Lund Brian Hedegaard Fisker Fjordbakken 9 9731 1466<br />

– Inga sygepl ass Pallasvej 18 9731 1622<br />

– Jette Bondesen Akupunktør Apollovej 113 9731 3332<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Akupunkturklinik 9731 3332<br />

Jette Lund, Apollovej 113<br />

www.hvsaaku.<strong>dk</strong><br />

Lund Jørgen elektriker Pallasvej 18 9731 1622<br />

– Michael Apollovej 113 9731 3332<br />

– Niels Martin Fisker Pilealle 8 2421 1891<br />

– Pia Pallasvej 18 9731 1622<br />

Lydersen Anne-Sofi Geflevej 19 2961 4828<br />

– Svend Aage Fisker Vinbjergvej 1 9731 2773<br />

Lyngvig Menighedsråd Kaniavej 7 2925 0644<br />

Lyst Niels Holger Geflevej 38 7527 6011<br />

Lystfiskeren Nordhavnskaj 31 9731 2710<br />

www.lystfiskeren.<strong>dk</strong><br />

Lystfiskeren I/S Strandgade 9 9731 2750<br />

Lystfiskeren I/S Metheasvej 7 9731 2725<br />

Lægerne <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> 9731 1023<br />

Toldbodgade 2<br />

Konsultation efter aftale<br />

Lægevagten Region Midtjylland 7011 3131<br />

M<br />

M/S Fyrholm ApS Parallelvej 86 a<br />

2332 2819<br />

M/S Fyrkat ApS Parallelvej 86 a<br />

4070 5115<br />

M/S Fyrkat ApS Parallelvej 86 a<br />

5128 8789<br />

Madsen Alice Anker Eskildsens Vej 142 2077 7504<br />

– Anders medhjælper Pallasvej 5 9731 2348<br />

– Anette Bang Svanittavej 58 9731 2964<br />

– Anna Kathrine Firkløvervej 2 9731 1174<br />

– Betina Høj Pallasvej 11 2258 8624<br />

– Birgit Klitvej 13 9731 2703<br />

– Birgit Marie Svanittavej 20 9731 1708<br />

– Birthe Børneh lærer Anker Eskildsens Vej 42 7516 0735<br />

– Bitten Nyholm Pallasvej 16 9731 2441<br />

– Bjarne chauffør Chr Nielsensvej 1 4028 4609<br />

– Boje Skovsborg chauffør Apollovej 102 9731 2369<br />

13<br />

– Ebbe Katborg fisker Tranevej 6 9731 1919<br />

Madsen Edgar 9731 1433<br />

Fiskeeksport & Filetfabrik A/S<br />

Metheasvej 10<br />

Fiskeforretningen 9731 1433<br />

E-mail: info@edgarmadsen.<strong>dk</strong><br />

Madsen Edith Hjemmehjælp Parallelvej 136 9731 1716<br />

– Ejgil skibstømrer Geflevej 149 9731 2569<br />

– Ernst fiskeskipper Pallasvej 16 9731 2441<br />

– Ester Johnsen Apollovej 92 9731 2388<br />

– Gitte Byg Lyngvig Havnevej 6 9731 2532<br />

– Hans Otto Dakotavej 30 9731 1904<br />

– Helga Høj Søndergade 25 9731 3234<br />

– Hilda Fingalvej 9 9731 1605<br />

– Inge Line Kontorass Nørregade 44 9731 2022<br />

– Jane Byg Geflevej 82 9731 2950<br />

– Jette Lodberg Livadiavej 6 2197 3972<br />

– John Hundebøl Lyngvig Havnevej 6 9731 2532<br />

– Karen-Marie Hald Lærer Livadiavej 30 9731 3603<br />

– Karl Skibstømrer Vinkelvej 2 9731 3214<br />

– Karsten Nygaard Parallelvej 78 9731 3539<br />

– Katrine Lodberg Firkløvervej 3 2720 1760<br />

– Kim Fisker Mågevej 2 5049 3577<br />

– Kirsten Møller Ekspeditrice Rolighedsvej 2 9731 2917<br />

– Kristen Livadiavej 6 2042 4847<br />

– Kaare Skibstømrer Nørregade 44 9731 2022<br />

– Lene Pallasvej 15 9659 1635<br />

– Lene Lodberg ekspeditrice Apollovej 102 9731 2369<br />

– Mads Chr Hald Livadiavej 30 9731 3603<br />

– Marianne Byg Færgemandsvej 13 2521 5758<br />

– Martin Bredgade 1 3511 3619<br />

– Martin Byg Geflevej 82 9731 2950<br />

– Mette Bilberg Parallelvej 78 9731 3539<br />

– Mette Godballe Assistent Vinkelvej 2 9731 3214<br />

– Mette Lundsgaard Karen Brands Vej 31 2262 0448<br />

– Mogens Frost Fisker Geflevej 162 9731 2685<br />

– Morten Byg Geflevej 101 3175 2901<br />

– Niels Christian Fiskeskipper Parallelvej 136 9731 1716<br />

– Per Hundebøl Fisker Geflevej 82 9731 2950<br />

– Peter Hald Alkolog Livadiavej 19 2062 9070<br />

– Rie Riis Nyborg Soc Pædagog Mågevej 2 3221 2971<br />

– Ruth Jensen Bjergvej 19 9659 1004<br />

– Simon Byg Lyngvig Havnevej 6 9731 2532<br />

– Svend Aage Gårdejer Anker Eskildsens Vej 42 7516 0735<br />

– Svend Aage Gdr. Anker Eskildsens Vej 42 7516 0735<br />

– Ulla Lone dagpl moder Tranevej 6 9731 1919<br />

– Verner Møller Bagersvend Rolighedsvej 2 9731 2917<br />

Mahmoud Muhal Eltayeb Ahmed Numitvej 1 9731 5526<br />

Majlund Jørgen Fyrmarken 12 2334 4530<br />

Malmgreen Doris Tingodden 213 9731 2089<br />

Clinique Malou Nørregade 38 9731 3936<br />

Forhandler af Clarins hudpleje og makeup<br />

Marinehjemmeværnsflotille 126<br />

Flotillechef Benny Madsen<br />

Vinkelvej 1, Bølling, 6900 Skjern 9736 8076<br />

E-mail: bema@mail.<strong>dk</strong><br />

Maritta Sko 9731 1468<br />

Metheasvej 8, Havnen, <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Markussen Bent Tingodden 453 9731 3266<br />

Mathiasen Asmus Per Fiskeskipper<br />

Fjordengen 29 9731 1561<br />

– Jan Westeraa Svanittavej 50 9731 3018<br />

– Kim Westeraa Søndergade 19 3074 0188<br />

– Ruth A W Social og su Fjordengen 29 9731 1561<br />

Mathiesen Birthe Dahl Hh stud Stormgade 82 9731 3200<br />

– Carl Ove Pallasvej 3 9731 1551<br />

– Christian Dahl Stormgade 82 9731 3200<br />

L<br />

M


Mathiesen <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Nielsen<br />

– Dorthe Haahr kontorass Minervavej 49 9731 3109<br />

– Inge Merete dagpl moder Parallelvej 50 9731 2167<br />

– Marianne Bloch Filetskærer Geflevej 219 9731 2113<br />

– Ole Chauffør Geflevej 219 9731 2113<br />

– Olga Bakkevej 3 9731 3293<br />

Peter’s Kloak & Anlæg Stormgade 82 9731 3200<br />

Mathiesen Simon Stengaard Parallelvej 50 9731 2167<br />

– Søren radiomek Minervavej 49 9731 3109<br />

Mayrberger Johanna Maria Stormgade 62 2145 8674<br />

Meinarte Kristine Engvej 3 9674 7957<br />

Meissner Jean Marcus Karl Tritonvej 1 2990 2763<br />

Meyer John fisker Geflevej 55 4279 4410<br />

– Karina Wittorff Geflevej 59 9731 3763<br />

– Lis Johanne barnepl ske Geflevej 55<br />

Michelsen Conny Skov smørrebr el<br />

5331 3360<br />

Minervavej 39 9731 2239<br />

– Conrad Arbejder Tritonvej 11 3513 6731<br />

– Gitte Alsted Engvej 7 9731 3837<br />

– Jørgen fisker Minervavej 39 9731 2239<br />

– Rudi Engvej 7 9731 3837<br />

Mida Byg Østergade 11<br />

Mikkelsen Andreas Juul tømrermester<br />

9731 5152<br />

Pallasvej 30 9731 1260<br />

– Charlotte Bang Metheasvej 5 3069 1572<br />

– Edith sygepl ske Apollovej 126 9731 1879<br />

– Emil Juul tømrermester Grænsevej 1 9731 1261<br />

– Enevold Juul tømrermester Apollovej 126 9731 1879<br />

– Kirsten Marie T Karen Brands Vej 23 9731 2083<br />

– Magna Juul bankfuldm Pallasvej 30 9731 1260<br />

– Merete Bang Kontorass Søndergade 16 4062 9939<br />

– Søren H Juul tømrermester Fjordbakken 4 9731 1337<br />

– Tove Hardis Fjordbakken 4 9731 1337<br />

Mirek Export Aps Tingodden 415 9733 8177<br />

Moes Erik Tingodden 290 9731 3118<br />

Mogensen Anker halarbejder Pallasvej 19 9731 2509<br />

– Bente Kirstine Marie lærer Kaniavej 11 9731 1888<br />

– Johnny Hedevej 3 9731 3351<br />

– Per Steen lærer Kaniavej 11 9731 1888<br />

Mojo <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> ApS Nørregade 5 9731 3500<br />

Morgenstjerne Kim Tingodden 407 5133 4487<br />

Mortensen Birgit Bankfuldm Østergade 27 9659 1044<br />

– Inga Vilstrup Sivbjerg 3 a<br />

9731 5558<br />

Morthorst Karin Høj Lærer Livadiavej 40 9731 1263<br />

– Rune Høj Livadiavej 40 9731 1263<br />

– Tyge Heltoft Overlærer Livadiavej 40 9731 1263<br />

Mose Anita Bol Apollovej 58 4236 7112<br />

– Annika Christina Minervavej 69 9731 1080<br />

– Bjørn Minervavej 69 9731 1080<br />

– Eva Ringen 10 5170 4223<br />

– Jørgen Minkfarmer Ringen 5 9731 1808<br />

– Krista Husassistent Ringen 5 9731 1808<br />

– Orla Apollovej 58 4236 7112<br />

– Pia Geflevej 162 9731 2685<br />

Moustesgaard Bjarke Thomsen Geflevej 185 9731 2697<br />

– Marie Juul Geflevej 185 9731 2697<br />

Muff Agnes Birkekær Husassistent Parallelvej 38 a<br />

2460 0957<br />

– Birte Dakotavej 51 6177 4024<br />

– Jens Erik Dakotavej 51 6177 1898<br />

– Jesper Parallelvej 38 a<br />

2443 0099<br />

– Kristian Østergade 5 f<br />

9731 1967<br />

– Niels Fisker Parallelvej 38 a<br />

2460 0957<br />

– Aage Fiskeskipper Parallelvej 40 c<br />

2232 7006<br />

Munkholm Dorthe Vestergaard Stormgade 78 9731 2879<br />

– Henrik Stormgade 78 9731 2879<br />

Møbelgenbrug Numitvej 3 9731 1089<br />

Mølgaard Mads Peder Fiskepakker Engvej 2 9731 2529<br />

– Ulla Klinikass Engvej 2 9731 2529<br />

Møller Anny Margrethe kontorass Stormgade 84 9731 1908<br />

– Frederik Bollerup Bakkevej 22 9731 3447<br />

– Jens Høy Manufakt Hdl Bakkevej 22 9731 3447<br />

– Jesper Kristian Apollovej 51 9731 5399<br />

– Jette Mariane bankass Dakotavej 8 9731 2190<br />

14<br />

– Lone Bollerup Pædagogmedhj Bakkevej 22 9731 3447<br />

– Niels Peter Nygaard ejendomshdl Dakotavej 8 9731 2190<br />

– Thom Kristian fisker Stormgade 84 9731 1908<br />

Mørk Anna Marie Børneh medhj Parallelvej 36 b<br />

6160 0541<br />

– Klaus Geflevej 112 2924 3166<br />

– Kristoffer Vad Livadiavej 16 3514 6590<br />

– Mette Vad Livadiavej 16 3514 6590<br />

– Verner Fisker Parallelvej 36 b<br />

5192 8937<br />

N<br />

Neczas Ernst Erwin Søndergade 29 9731 3888<br />

– Johanna Søndergade 29 9731 3888<br />

Neumann Henry Fisker Søndergade 18 9731 3727<br />

Nevad Bent Chauffør Karen Brands Vej 37 a<br />

4017 0925<br />

Nielsen Aksel Julian fisker Klitvej 10 9731 2098<br />

– Allan Gade Elektriker Fjordvej 5 9731 1131<br />

– Anna Marie Mark Rolighedsvej 3 9731 2561<br />

– Anni Paakjær Kommuneass Baunevej 15 9731 1942<br />

– Arne De Fries fiskeskipper Baunevej 3 9731 1206<br />

– Arne Holm fiskeskipper Kaniavej 58 9731 1867<br />

– Bent Muff Gytjevej 64 2498 9044<br />

– Bente Stage Kaniavej 53 9731 2439<br />

– Birgit ketlerske Apollovej 69 9731 1696<br />

– Birgit Bankass Fyrmarken 72<br />

– Birgitte Schmidt Kontorass<br />

9731 1775<br />

Karen Brands Vej 91 9731 2434<br />

– Birte Kirstine D Solbakken 4 9731 1713<br />

– Bjarne Kirkegaard Fisker Dakotavej 49 9731 2138<br />

– Bjarne Vejlgaard Fisker Nørresande 4 9731 1763<br />

– Britta Lyhne Nørregade 35 6061 9743<br />

– Børge Fiskeskipper Fjordengen 27 3027 6230<br />

– Charlotte Riis Stormgade 20 9731 3021<br />

– Christian Holm Svanittavej 32 2323 7807<br />

– Christine Marie Korresp Nørregade 73 9731 1714<br />

– Claire Loreto Baden Trafalgarvej 17 9731 3034<br />

– Connie Servitrice Apollovej 77 9731 2004<br />

– Dora Geflevej 43 9731 1803<br />

– Ella Svanittavej 16 9731 1348<br />

– Else Apollovej 104 9731 1210<br />

– Else Larsine Livadiavej 32 9731 1339<br />

– Elva Thorup Tingodden 313 9731 1316<br />

– Emma Apollovej 100 9731 2178<br />

– Erik medhjælper Tritonvej 17 9731 2268<br />

– Erik Bæk elektriker Apollovej 100 9731 2178<br />

– Erik Kjærgård Mekaniker Karen Brands Vej 91 9731 2434<br />

– Flemming Bjarne Toldelev Færgemandsvej 20 a<br />

3512 2794<br />

– Gert tømrersvend Bakkevej 11 9731 2161<br />

– Gunnar Vesly Jørgen Direktør Minervavej 63 2164 3100<br />

– Hanne Marie Dagplejer Nørresande 4 9731 1763<br />

– Hans Holm Kirkegård Fiskeskipper Geflevej 24 3088 2195<br />

– Hans Laurits Fængs Obetj Pallasvej 37 9731 1620<br />

– Hans Magdal radiomek Livadiavej 18 9731 2224<br />

– Henry fiskeskipper Apollovej 69 9731 1696<br />

– Herluf Erland Fiskeskipper Vestergade 9 9731 2001<br />

– Inga Sygepl ske Bredgade 1 9731 1151<br />

– Inge Fausing Holm kontorass Klitvej 10 9731 2098<br />

– Inger Helle Vestergade 9 9731 2001<br />

– Ingolf Fiskeskipper Nørregade 73 9731 1714<br />

– Ingrid Mark Tritonvej 13 9731 2984<br />

– Ivan fisker Solbakken 4 9731 1713<br />

– Jeanette Viborg Skoleelev Gytjevej 66 9731 2678<br />

– Jenny Dakotavej 55 9731 1488<br />

– Jens Ole fiskeskipper Dakotavej 55 9731 1488<br />

– Jens Tranberg fiskeskipper Ringen 6 9731 1048<br />

– Jette Bay kommuneass Karen Brands Vej 55 9731 2175<br />

– Jette Kaltoft hjemmehjælp<br />

Holmsland Klitvej 66 9731 1767<br />

– Jim Lars Tritonvej 13 9731 2984<br />

– John Vinther Fiskepakker Geflevej 43 9731 1803<br />

– Johnny Mark Kaniavej 39 5328 6961


Nielsen <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Pedersen<br />

– Josephine Daisy Bakkevej 11 9731 2161<br />

– Julia-Denise Pind Minervavej 63 6022 9214<br />

– Juntrarut Færgemandsvej 20 a<br />

3512 2794<br />

– Jørgen Bay tømrer Karen Brands Vej 55 9731 2175<br />

– Jørn Keld Fisker Fyrmarken 72 9731 1775<br />

– Kamilla Mark Kaniavej 39 2632 2400<br />

– Karen Langer Nørregade 15 9731 3390<br />

– Karl Mikkel Nørregade 15 9731 3390<br />

– Kasper Holm Klitvej 10 9731 2098<br />

– Lean Mark Minervavej 59 9731 2967<br />

– Lene Magdal Søndergade 6 2965 9747<br />

– Leo Emil driftsleder Apollovej 57 4041 6012<br />

– Leo Toft Fisker Rolighedsvej 8 9731 5202<br />

– Leon Buhl Fiskeskipper Apollovej 27 9731 2316<br />

– Lilly Skolevej 5 9731 1738<br />

– Lis Servitrice Nørregade 10 9731 2445<br />

– Lise-Lotte Pind sygehjælper Minervavej 63 6049 2901<br />

– Lissie Kirsten Parallelvej 174 9731 1396<br />

– Lizzi Gejl Assistent Tritonvej 17 9731 2268<br />

– Mads Baden Fisker Trafalgarvej 17 9731 3034<br />

– Majbrit Pia Schmidt Kaniavej 18 9731 1480<br />

– Mette Muff Gytjevej 64 2942 9409<br />

– Michael Buhl Nørregade 10 9731 2445<br />

– Mona Lyhne Fjordengen 27 6114 1424<br />

– Niels Stran<strong>dk</strong>rogvejen 58 3215 1398<br />

– Niels Iver Fisker Baunevej 15 9731 1942<br />

– Niels Jørgen bagersvend Rolighedsvej 3 9731 2561<br />

– Noomi Alice Ringen 6 9731 1048<br />

– Ole Bay fisker Apollovej 134 9731 2037<br />

– Ole Stampe Smedelærling Kaniavej 53 9731 2439<br />

– Peder Muff Jannavej 7 2146 6589<br />

– Preben Christian landbr tekn Svanittavej 28 9731 2312<br />

– Runa Assistent Parallelvej 100 3022 2312<br />

– Signe Stagis Geflevej 123 6018 5637<br />

– Simon Kaniavej 18 9731 1480<br />

– Solveig Anette kontorass Apollovej 134 9731 2037<br />

– Steen Gade radiotekn Holmsland Klitvej 66 9731 1767<br />

– Steinunn Sveinsdótt Geflevej 87 2866 7755<br />

– Sørine Marie syerske Kaniavej 58 9731 1867<br />

– Thomas Vinther Hedevej 6 3123 5758<br />

– Tommy Kaptajn Apollovej 46 9731 1953<br />

– Tommy Bæk Skoleelev Livadiavej 10 5141 9623<br />

– Tony Buhl Fiskeskipper Apollovej 77 9731 2004<br />

– Aase ekspeditrice Livadiavej 18 9731 2224<br />

Nikolajsen Niels Tingodden 181 9659 1166<br />

Nissen Ida tilskærer Anker Eskildsens Vej 7 9731 2653<br />

– Klaus Sem fisker Anker Eskildsens Vej 7 9731 2653<br />

NJW A/S<br />

Aut. El-installatør, Otto Pedersvej 7<br />

E-mail: info@njw.<strong>dk</strong><br />

www.njw.<strong>dk</strong><br />

9731 2545<br />

Nohns Anna Apollovej 24 9731 3844<br />

– Karen Marie Tholstrup kontorass Kaniavej 7 9731 3328<br />

Nonbo Villy Smedesvend Nørregade 52 9674 7170<br />

Nordam Ellen Kirsten Parallelvej 86 c<br />

9731 1161<br />

Nordsø Camping Allpay 2282 Tingodden 3 9091 4164<br />

Norway Seafoods A/S<br />

Rødspættevej 5<br />

9731 1355<br />

Ntd Offshore A/S Søndergade 102 9731 3480<br />

Ny-Form Kolding A/S Toldbodgade 4 9731 6084<br />

Nørgaard Kurt Urmager Kirkevej 15<br />

Nørre Lyngvig Campingplads<br />

2459 6311<br />

Holmsland Klitvej 81 9731 1231<br />

Nørrevang Jens Mogens Apollovej 67 9731 3136<br />

– Lone Apollovej 67 9731 3136<br />

Nørtoft Jens Kristen Fjordengen 36 2924 7605<br />

Nøttrup Frank sne<strong>dk</strong>er Fingalvej 10 9731 1880<br />

– Grethe Lindgaard Fingalvej 10 9731 1880<br />

15<br />

O<br />

OC Consult ApS Mamrelund 9 9731 3236<br />

Olavsgaard Finn Tingodden 253 9731 3153<br />

Olesen Allan Fjord Ringen 5 c<br />

9731 2091<br />

Olesen Fjord, Allan VVS-installatør<br />

Parallelvej 344 - Biltlf. 2044 2091<br />

E-mail: klittensvvs@mail.<strong>dk</strong><br />

9731 2091<br />

Olesen Anders Minervavej 17 9731 2363<br />

– Anette Evers Frisørelev Svanittavej 56 9731 2351<br />

– Annette Udsen F Social- og s Vinkelvej 11 9731 5354<br />

– Anni Moeskjær Kontorass Fyrmarken 211 8748 4800<br />

– Arne Runø Fisker Ringen 10 3033 4202<br />

– Bente Bollerup Fingalvej 18 9731 1280<br />

– Camilla Fihl Ringen 5 c<br />

9731 2091<br />

– Carsten Bollerup Fisker Livadiavej 11 9731 3035<br />

– Erik tømrersvend Dakotavej 53 9731 1576<br />

– Flemming Mellemgaard Stormgade 13 2028 7241<br />

– Heidi Marie Heide Geflevej 106 9731 2250<br />

– Helga Kirstine Dakotavej 53 9731 1576<br />

– Henrik Pallasvej 23 9731 2194<br />

– Jørgen Admstr chef Fyrmarken 211 8748 4800<br />

– Jørgen Bollerup Lærling Svanittavej 56 9731 2351<br />

– Karen Kirstine Skoleelev Geflevej 146 2128 5776<br />

– Karsten Geflevej 146 2128 5776<br />

– Karsten Karen Brands Vej 149 9659 4193<br />

– Klaus fisker Minervavej 17 9731 2363<br />

– Leif røgeriarb Fingalvej 18 9731 1280<br />

– Lene Fjord Livadiavej 11 9731 3035<br />

– Martha Ruby Pallasvej 23 9731 2194<br />

– Mary Chr Nielsensvej 8 9731 1019<br />

– Morten Fredeskov Vinkelvej 11 9731 5354<br />

– Niels Kristian Kioskejer Floravej 17 9731 2960<br />

– Olaf Bank ingeniør Kaniavej 29 9731 1836<br />

– Pia Bach ekspedient Minervavej 17 9731 2363<br />

– Rikke Parallelvej 17 9731 3023<br />

– Thomas Bank Geflevej 106 9731 2250<br />

Olivares Gonzalez de Cald D Holmsland Klitvej 91 9846 0095<br />

Olsen Arne Egon <strong>Sande</strong>r Lærer Tranevej 3 9731 1613<br />

– Niels Peder disponent Pilealle 1 9731 1701<br />

– Niels Viggo Bork elektriker Gytjevej 6 9731 2357<br />

– Sonja Tranevej 3 9731 1613<br />

Onsberg Hans-Henrik lærer Trafalgarvej 21 6150 1323<br />

– Ritta Kirsten lærer Trafalgarvej 21 2849 7280<br />

Opstrup Henriette Lodberg Stormgade 53 9731 2039<br />

– Lasse Stormgade 53 9731 2039<br />

– Ryan Stormgade 53 9731 2039<br />

– Simon Stormgade 53 9731 2039<br />

Optimera Gytjevej 10 9731 1711<br />

Orla Jensen a/s<br />

Aut. installationsforr. - Nordhavnskaj 23<br />

9731 1860<br />

Osgood Inge Lærer Floravej 14 2390 0446<br />

Ottosen Egon fisker Stormgade 40 9731 1798<br />

– Else Margrethe Parallelvej 38 b<br />

9731 1030<br />

– Inga dagpl moder Stormgade 40 9731 1798<br />

– Kim Apollovej 25 3024 1890<br />

– Vibeke Muff Apollovej 25 4034 8798<br />

P<br />

Pagaard Birgitte Svanittavej 46 9731 3327<br />

– Henrik Svanittavej 46 9731 3327<br />

Pallesen Kristian Karen Brands Vej 127 b<br />

9734 1700<br />

Paulsen Christl Dorthee Postarbejder Geflevej 33 9731 1804<br />

– Regner O fiskeriass Geflevej 33 9731 1804<br />

Pedersen Agnes Parallelvej 100<br />

– Ane Jensine Hansen økonomaass<br />

9731 1082<br />

Livadiavej 22 9731 1366<br />

N<br />

O P


Pedersen <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Poulsen<br />

– Anna Methea Ekspeditrice Gytjevej 4 9731 2464<br />

– Birte syerske Fjordbakken 5 9731 1928<br />

– Bjarne Anker Eskildsens Vej 29 9712 4217<br />

– Bo Geflevej 74 9731 3243<br />

– Brian Lodberg skibstømrer Geflevej 72 9731 2780<br />

– Charlotte Fjordengen 23 9731 1140<br />

– Christina Nora Fynbo Livadiavej 8 9731 2447<br />

– Conny fisker Kaniavej 26 9731 1961<br />

– Doris Friberg Trafalgarvej 15 9731 1296<br />

– Ebba Kirsten Parallelvej 25 9731 2017<br />

– Else Kirstine Kirketjener Svanittavej 8 9733 8838<br />

– Erik Rejsemontør Skolevej 7 9731 2560<br />

– Erik Tingodden 258 9731 2651<br />

– Erling Skipper Strandgårdsvej 9 2345 0684<br />

– Erling Houborg fisker Baunevej 6 9731 1996<br />

– Ernst Schersat Fiskeskipper Parallelvej 122 9731 2012<br />

– Finn fisker Stormgade 96 9731 2262<br />

– Flemming Stoltze Fjordengen 33 2258 6619<br />

– Frits Krogsgaard Fisker Fjordengen 32 2084 7799<br />

– Grete Viola Høy Klitvej 3 9731 1562<br />

– Gunnar Peter vicesk insp Dakotavej 23 9731 1243<br />

– Helene Marie smørrebr jfr Minervavej 43 9731 2041<br />

– Henning Fiskeskipper Numitvej 2 e<br />

9731 2137<br />

– Hilda Skjøtt Houborg Kontorass Baunevej 6 9731 1996<br />

– Ib Andreas fisker Karen Brands Vej 21 9731 2349<br />

– Inge Maria ekspeditrice Ringen 2 9731 2087<br />

– Inger Funder Stormgade 38 4062 4016<br />

– Inger Lodberg Kokkepige Dakotavej 2 b<br />

9731 1492<br />

– Inger Rauhe Pallasvej 7 9731 1350<br />

– Jacob Rahbek Geflevej 126 9731 2069<br />

– Jan Piccolo Bakkevej 6 9738 2523<br />

– Jeanette Lodberg H Minervavej 19 9731 3734<br />

– Jens Erik Bosen Studerende Apollovej 44 9731 1434<br />

– Jens Frydendahl købmand Klitvej 12 9731 1516<br />

– Jens Houborg Minervavej 19 9731 3734<br />

– Jens Otto Grønne Skibsbygg Sv Kaniavej 19 9731 1914<br />

– Jeppe Hoff Pallasvej 7 9731 1350<br />

– Jette filetskærer Karen Brands Vej 21 9731 2349<br />

– Jette kontorelev Ringen 9 9731 2656<br />

– Jette Muff Geflevej 126 9731 2069<br />

– Johannes Gartner Fjordengen 44 2569 4568<br />

– John Fiskeskipper Apollovej 76 2282 6606<br />

– John Peder Sally servicemand Klitvej 3 9731 1562<br />

– Jonna Irene Dagplejer Nørregade 68 9731 2102<br />

– Jytte Geflevej 72 9731 2780<br />

– Jytte Tranevej 5 2991 5031<br />

– Jørgen Emil Bang fisker Trafalgarvej 15 9731 1296<br />

– Kaj Aage Yde Ekspedient Geflevej 139 2636 6750<br />

– Kaj Kristian skibstømrer Vestergade 17 9731 1338<br />

– Karen Tingodden 258 9731 2651<br />

– Karen Kathrine M Geflevej 112 5124 8432<br />

– Karen Lis Anker Eskildsens Vej 116 9659 1100<br />

– Karinette Houborg Geflevej 144 2947 2331<br />

– Karl Ejvin chauffør Gytjevej 4 9731 2464<br />

– Karl Johan Fynbo Fisker Livadiavej 8 9731 2447<br />

– Kim Sally Ringen 9 9731 2656<br />

– Kirsten Dahl kontorass Floravej 15 9731 2583<br />

– Kirsten Magdal Parallelvej 52 9731 1691<br />

– Kirsten Marie P Nørregade 9 9731 1998<br />

– Kjeld fisker Stormgade 38 2276 6931<br />

– Kjeld Engberg fisker Minervavej 43 9731 2041<br />

– Knud vognmand Parallelvej 25 9731 2017<br />

– Knud Rudolf minkpasser Ringen 2<br />

Murermester Lars Viborg Pedersen ApS<br />

9731 2087<br />

Søndergade 44 2343 6141<br />

Pedersen Lars Andreas Karen Brands Vej 21 9731 2349<br />

– Lars Viborg Søndergade 44 9731 1991<br />

– Lauge slagtersvend Nørregade 68 9731 2102<br />

– Leif Fiskepakker Parallelvej 40 a<br />

9731 1363<br />

– Leif Høy Sally fisker Ringen 9 9731 2656<br />

– Lene Anette Postbud Fjordengen 23 9731 1140<br />

– Lise Frydendahl Kontorelev Klitvej 12 9731 1516<br />

– Lotte Lærkevej 1 b<br />

2829 1660<br />

– Mai-Britt Kassedame Numitvej 2 e<br />

9731 2137<br />

– Martin Chris Karen Brands Vej 39 9731 2332<br />

– Mary Antonia dagplejer Karen Brands Vej 39 9731 2332<br />

– Maureen Mabel Geflevej 28 2636 5639<br />

– Mette Plauborg Nørregade 46 3212 2026<br />

– Mikael Lodberg Fiskeskipper Dakotavej 2 b<br />

9731 1492<br />

– Mona Martha Livadiavej 27 9731 3324<br />

– Morten Andreas Karen Brands Vej 21 9731 2349<br />

16<br />

P.<br />

J.<br />

P.<br />

HVIDE SANDE<br />

P.J.P. Murer- og Entreprenørforretning A/S<br />

Aut. kloakfirma - Numitvej 16<br />

www.pjpbyg.<strong>dk</strong> - E-mail: info@pjpbyg.<strong>dk</strong><br />

Pedersen Palle Nørregade 11 9731 3960<br />

– Peder Jensen murermester Nørregade 9 9731 1998<br />

– Peter Houborg Geflevej 144 6179 2331<br />

– Peter Lodberg Geflevej 72 9731 2780<br />

– Poul Hyldgaard fisker Fjordbakken 5 9731 1928<br />

– Poul Martin fisker Karen Brands Vej 39 9731 2332<br />

– Rudi Dakotavej 6 4096 4338<br />

– Ruth Marie Margrete Parallelvej 100 9731 3618<br />

– Sonja Hoff kontorass Kaniavej 19 9731 1914<br />

– Steen elektriker Floravej 15 9731 2583<br />

– Sven Erik Murermester Kirkevej 15 4016 7988<br />

– Svend Erik Degnbol montør Engvej 1 9731 3232<br />

– Tanja Green Nørregade 11 9731 3960<br />

– Tanja Midtgaard Stormgade 68 2160 6841<br />

– Thomas Dalsgaard Apollovej 29 6170 5566<br />

– Ulf Kabel Montør Geflevej 20 2033 8643<br />

– Vagn Houborg fisker Parallelvej 52 9731 1691<br />

– Valdemar Engberg Fisker Parallelvej 100 4224 5820<br />

Petersen Bjarne Smedearb Færgemandsvej 10 2444 1421<br />

– Erik Diakon Apollovej 13 8651 0051<br />

– Evan Emil Fisker Pallasvej 49 9731 2527<br />

– Karen Bente Hjemmehjælp Pallasvej 49 9731 2527<br />

– Nicoline Døssing Vestergade 6 3033 3387<br />

– Ruth Damgaard Fuldmægtig Kirkevej 1 g<br />

9674 9096<br />

– Trine Søttrup Stormgade 21 9731 3604<br />

PH Service v/ Peder Høj, Parallelvej 300<br />

Tømrer - Murer - Maler - Belægning<br />

www.phservice.org - Byg Garanti<br />

9731 3599<br />

Pilz Hermann Peter Geflevej 42 4023 8533<br />

– Susanne Gerda Erna Geflevej 42 4333 5436<br />

Pind Dorte Kontorass Karen Brands Vej 138 9659 1008<br />

– Inga Kirkevej 1 f<br />

9731 1324<br />

– Jens Laurids Karen Brands Vej 138 9659 1008<br />

– Jens Peder Fiskeskipper Kirkevej 1 f<br />

9731 1324<br />

– John Lind Karen Brands Vej 138 9659 1008<br />

Pirchert Bjarne Lauridsen Østergade 5 b<br />

9731 2992<br />

– Christina Rask L Østergade 5 b<br />

9731 2992<br />

Pizzeria Bella Italia<br />

Parallelvej 3<br />

9731 3000<br />

Ploug Morgan Grøn Trafalgarvej 6 9733 9950<br />

– Vivi Durita Trafalgarvej 6 9733 9950<br />

Porsmose Lisa Sonne Apollovej 86 9731 3303<br />

– Martin Apollovej 86 9731 3303<br />

Poulsen Bent fisker Fyrmarken 14 9731 1638<br />

– Eva Reng Ass Dakotavej 14 9731 2666<br />

– Hanne Nyboe damefrisør Baunevej 14 9731 1301<br />

– Henning Montør Nørregade 51 2344 6073<br />

– Ingeborg Marie S Apollovej 72 a<br />

9731 1066<br />

9733 8828<br />

– Inger Trainbourn Ekspeditrice Geflevej 46 9731 3518<br />

– Jette Lambert Østergade 30 9731 2489<br />

– Knud Fyrmarken 14 9731 1638<br />

– Lajla Elisabeth sygepl ske Apollovej 71 9731 1781<br />

– Niels Poul Fyrmarken 14 9731 1638


Poulsen <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne<br />

– Oli Asbjørn Geflevej 46 9731 3518<br />

– Peder Riskjær fiskeskipper Baunevej 14 9731 1301<br />

– Poul el install Apollovej 71 9731 1781<br />

Poulsen Poul el install Apollovej 71 9731 1781<br />

– Poul Enevold Østergade 30 9731 2489<br />

– Winni Birgitte Kjær Nørregade 51 5151 0400<br />

Pronto Pizza Nørregade 4 2331 7058<br />

Pronto Pizza Nørregade 4 2856 7058<br />

Q<br />

Q8 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> ApS Nørregade 16 9731 2020<br />

R<br />

Raben Inger Marie Fabrikarb Karen Brands Vej 33 7652 2940<br />

Radio Klitholm Nørregade 4 9731 2344<br />

Radnai Christa Apollovej 105 9734 6677<br />

– Rudolf Apollovej 105 9734 6677<br />

Ragnarsson Ragnar Kári Minervavej 55 9659 1600<br />

Rahbek Ane Marie Fabrikant Karen Brands Vej 50 9731 2252<br />

Ranck Ann Julie Nielsen komuneass Pallasvej 35 9731 2260<br />

– Michael Jürgen Skibssmed Pallasvej 35 9731 2260<br />

– Tanja Dige Bakkevej 21 5196 9405<br />

Nørregade 9 - Fax 97 32 40 56<br />

E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong><br />

www.arastryk.<strong>dk</strong><br />

Rasmussen Alice Halskov Tingodden 183 9731 3146<br />

– Anne-Marie Louise Skoleelev Kaniavej 30 9731 3420<br />

– Elin Lærer Fingalvej 15 9731 1410<br />

– Helga Pedersen syerske Engvej 1 9731 3232<br />

– Inge Birgit Tritonvej 15 9731 1965<br />

– Ivan Schneider Mekaniker Apollovej 82 a<br />

9731 1706<br />

– Johnny Kaniavej 30 9731 3420<br />

– Knud Heine Staw slagter Tritonvej 15 9731 1965<br />

– Niels Theilgaard Søndergade 15 2298 8246<br />

– Ole Sebjerg Chefplanlæg Kaniavej 10 8695 0599<br />

– Poul Erik lærer Fingalvej 15 9731 1410<br />

– Susanne Hilding Geflevej 134 9731 3197<br />

– Tommy Faurskov Svanittavej 24 9731 1927<br />

Rasnaca Nadezda Søndergade 35 9733 9322<br />

Rasnacs Edvins Søndergade 35 9733 9322<br />

Ringkøbing<br />

Rådhus<br />

Ved Fjorden 6<br />

6950 Ringkøbing<br />

9732 1100<br />

17<br />

Rauhe Christen Christensen fisker Stormgade 30 9731 2184<br />

– Ejnar vodbinder Bakkevej 9 9731 1940<br />

– Ella Elisabeth Ekspeditrice Østergade 23 9731 1623<br />

– John fisker Baunevej 18 2163 3366<br />

– Karen Emilie Bakkevej 9 9731 1940<br />

– Leif Fisker Østergade 23 9731 1623<br />

– Lone filetskærer Stormgade 30 9731 2184<br />

– Mette Pallasvej 28 9731 1917<br />

– Morten Stormgade 30 9731 2184<br />

– Ole Pallasvej 51 9731 3249<br />

– Vinni Solvejg Dam Pallasvej 51 9731 3249<br />

Raunow Birger Evald tandlæge Floravej 14 2230 3809<br />

Ravn Else Reinholdt Strandgårdsvej 5 9731 1533<br />

– Finn Erling smedesvend Strandgårdsvej 5 9731 1533<br />

– Ole Reinholdt Geflevej 157 9731 2326<br />

– Yvonne Bo Geflevej 157 9731 2326<br />

Redningsvæsenet Fossanæsvej 22 9731 1144<br />

Refer Jan Bundgaard Stormgade 24 9659 2969<br />

– Trine Bundgaard Stormgade 24 9659 2969<br />

Reffs Vera Korsgaard fuldmægtig Kaniavej 56 9731 1728<br />

Reinhardt Christa Dakotavej 12 9733 7982<br />

Restaurant Bella Italia Parallelvej 3 9731 3000<br />

Restaurant Under Broen Toldbodgade 20 9731 3040<br />

Revisionsfirmaet Christian Knudsen<br />

Stormgade 8,1 9731 1022<br />

Telefax 9731 1319<br />

Jytte Jespersen 9731 2170<br />

Revisionsfirmaet Melissa Stormgade 8 6118 0899<br />

Rindom Christa Severine F Parallelvej 154 9731 1964<br />

– Jens Laurids Halkjær Fiskeskipper<br />

Holmsland Klitvej 171 9731 1704<br />

– Jensine Ekspeditrice Holmsland Klitvej 171 9731 1704<br />

Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning<br />

Numitvej 4 9731 1405<br />

Ringkjøbing Landbobank 9731 1500<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Afd., Stormgade 10<br />

www.landbobanken.<strong>dk</strong><br />

Ringkøbing-Skjern<br />

Bibliotekerne<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Bibliotek Skolevej 1<br />

pr. 01.04.2012: mandag & onsdag 13-17<br />

tirsdag, torsdag & fredag 10-15<br />

www.riskbib.<strong>dk</strong><br />

E-mail: hvidesandebib@rksk.<strong>dk</strong><br />

9974 2640<br />

Ringkøbing-Skjern Kommune<br />

post@rksk.<strong>dk</strong> 99 74 24 24<br />

Åbningstider:<br />

Mandag-onsdag<br />

Torsdag<br />

Fredag<br />

Servicecenter<br />

Skjern<br />

Finderupsvej 9<br />

6900 Skjern<br />

9.30-15.00<br />

9.30-16.45<br />

9.30-13.00<br />

Servicecenter<br />

Tarm<br />

Toften 6<br />

6880 Tarm<br />

Telefontider:<br />

Mandag-onsdag<br />

Torsdag<br />

Fredag<br />

www.rksk.<strong>dk</strong> www.rksk.<strong>dk</strong>/selvbetjening<br />

8.00-15.30<br />

8.00-17.00<br />

8.00-13.30<br />

Servicecenter<br />

Videbæk<br />

Dyrvigsvej 9<br />

6920 Videbæk<br />

Q<br />

R


Rink <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Søgaard<br />

Rink Falk Geflevej 107 9734 1902<br />

– Kersin Geflevej 107 9734 1902<br />

Romero Iglesias Vicente Geo tekniker<br />

Karen Brands Vej 87 8694 6668<br />

Rosendahl Krista Kaniavej 12 9731 2176<br />

– Mads Geflevej 76 9731 2243<br />

– Mette Kragh Lærer Lyngvig Havnevej 7 9731 1259<br />

Rosenvinge Jane Svanittavej 50 9731 3018<br />

Ross Kim Tingodden 36 9822 5420<br />

Rossen Karen Margrethe Kantinedame<br />

Parallelvej 132 7528 9240<br />

S<br />

S.K. Service Bjergvej 15 2962 6933<br />

Sahlholdt Lilian Nørregade 63 2844 6021<br />

Salon Evers<br />

Anette Evers Olesen, Svanittavej 56<br />

9731 3499<br />

Samuelsen Dorte Søholmvej 5 9731 2796<br />

Sandslottet Anker Eskildsens Vej 1 9731 2200<br />

Sangill Kirsten Apollovej 140 3051 7959<br />

Scan <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> A/S Fabriksvej 14 9731 1045<br />

Schmidt Jesper Svinget 3 9731 2152<br />

– Karsten Nørregade 46 3212 2026<br />

– Margrethe Dorthea Apollovej 15 9731 1308<br />

– Mogens Fyrmarken 22 9731 1646<br />

– Mogens Fyrmarken 22 9731 1665<br />

– Niels Arne ekspedient Svinget 3 9731 2152<br />

– Rosa ekspeditrice Svinget 3 9731 2152<br />

– Tage Verner bestyrer Apollovej 15 9731 1308<br />

Schmitt Karsten Pilealle 7 7528 2291<br />

– Kevin Pilealle 7 7528 2291<br />

– Sylvia Pilealle 7 7528 2291<br />

Schou Birthe Romero Dagpl Karen Brands Vej 87 8694 6668<br />

– Eddy arbejdsmand Geflevej 78 9731 2394<br />

– Mona Kirstine Geflevej 78 9731 2394<br />

Schrøder Helle Thomsen Pædagog Ternevej 4 9731 2759<br />

– Henning Paul Ternevej 4 9731 2759<br />

SeaSide Søndergade 1 9733 8699<br />

Seasight Mamrelund 9 7022 1531<br />

Seasight Beddingsvej 2 7022 1511<br />

Seasight Davits ApS Beddingsvej 2 4224 4942<br />

Sfo-Hyttefadet Gytjevej 70 9974 2675<br />

Siemonsen Georg Karen Brands Vej 56 9731 3760<br />

Silkjær Dorthe Kirkeby Klinikass Apollovej 116 9734 8545<br />

– Leif Tagdækker Apollovej 116 9734 8545<br />

– Steffen Kirkeby Apollovej 116 9734 8545<br />

Simmelkjær Hanne Faglærer Stormgade 61 9731 2924<br />

Simonsen Anna Kristine Nørregade 80 9731 1097<br />

– Carina Toft Skoleelev Svanittavej 24 9731 1927<br />

– Henry Fjord Geflevej 68 9731 2580<br />

– Jette Kathrine Geflevej 68 9731 2580<br />

– Laila Louise Thuesensvej 3 9731 1519<br />

– Palle Fjord Tømrer Nørregade 59 9731 1240<br />

Skaanning Karen Pallasvej 32 9731 1954<br />

Skolebiblioteket Fjordskolen Gytjevej 70 9731 1051<br />

Skytte Else Marie Hjemmehjælp Livadiavej 19 5095 2725<br />

Skærlund Kirsten Juhl Kontorass Kirkevej 1 l<br />

6116 8926<br />

Skaanning Anders Maskinfører Jannavej 3 9731 1220<br />

– Hans Jørgen Nørregade 67 9731 3612<br />

Hans Jørgen Skaanning Vognmand 9731 3612<br />

Nørregade 67 - Mobil 4017 3735<br />

Skaanning Jens murermester 9731 1954<br />

Pallasvej 32 - Biltlf. 3097 7892<br />

Skaanning Sarah Jannavej 3 9731 1220<br />

Slot Jørgen Kirkebetjent Parallelvej 158 9731 1831<br />

Sloth Keif Holmsland Klitvej 125 3512 4446<br />

Slusen’s Fiskehal Beddingsvej 71 9659 2424<br />

18<br />

Smedegaard Martha Margrethe filetskærer<br />

Geflevej 26 9731 1342<br />

– Svend Jørgen fisker Geflevej 26 9731 1342<br />

– Simon Fjordside Parallelvej 92 2851 9354<br />

Smerup Leif Tingodden 379 9731 3073<br />

Smollerup Gunnar fisker Parallelvej 11 2548 6732<br />

Sne<strong>dk</strong>er Jytte Kirkevej 1 h<br />

9659 1068<br />

SP Data<br />

Steen Pedersen - Floravej 15<br />

9731 2583<br />

Sportigan Bredgade 1<br />

Spørring Andreas Mølgaard kleinsmed<br />

9675 7590<br />

Apollovej 73 9731 1933<br />

– Anne Marie bankass Apollovej 73 9731 1933<br />

– Hanne Muff Apollovej 63 2982 3918<br />

– Jens Lerdrup Tritonvej 3 2081 4249<br />

– Jesper Mølgaard Geflevej 195 9731 6031<br />

– Lars Mølgaard Apollovej 63 6170 3918<br />

– Majbrit Geflevej 195 9731 6031<br />

Stage Ann Pallasvej 20 9731 2551<br />

– Niels Christian Pallasvej 20 9731 2551<br />

– Ole fisker Pallasvej 20 9731 2551<br />

– Peder Christian Strandgade 1 2099 0282<br />

Statoil A/S Havnedepot Fabriksvej 21 9731 1121<br />

Steffensen Anna Marie Numitvej 2 f<br />

9731 1503<br />

– Benny Pilealle 2 9731 2824<br />

– Heidi Geflevej 143 9731 3171<br />

– Henning Geflevej 143 9731 3171<br />

– Inga Kirkevej 1 k<br />

9731 2689<br />

– Jens Fiskeskipper Numitvej 2 f<br />

9731 1503<br />

– Lise Lotte Thuesen Pilealle 2 9731 2824<br />

– Steffen Murerarbmd Parallelvej 166 9731 1015<br />

– Therese Parallelvej 166 9731 1015<br />

Steiness Arnold Parallelvej 100 9731 1567<br />

– Kurt Krarup Søndergade 108 9731 1536<br />

– Rita Elvira Parallelvej 100<br />

Stengaard Mathea Ørgaard Filetskærer<br />

9731 1567<br />

Svanittavej 4 9731 2705<br />

Stenholt Helle Parallelvej 45 9731 3638<br />

– Mogens Muff Fisker Parallelvej 45 9731 3638<br />

Stensgaard Jesper Anker Eskildsens Vej 45 8637 6979<br />

Storm Susanne Nørregade 45 9731 2690<br />

Strange Knud Sivbjerg 87 9731 1283<br />

Stræde Eva Hundebøl dagplejer Vestergade 3 9731 2342<br />

– Henrijette Hundebøl Vestergade 3 9731 2342<br />

– Peder maskinarb Vestergade 3 9731 2342<br />

Strøm Brian Stouby chauffør Strandgårdsvej 6 9731 1546<br />

– Oda husassistent Strandgårdsvej 6 9731 1546<br />

Sudan Genbrug Troldbjergvej 4 9731 3315<br />

Svendsen Hjalmar Peter fisker Apollovej 99 9731 2477<br />

– Inger Marie Ørgaard Apollovej 99 9731 2477<br />

– Kirsten Leth hjemmehjælp Ringen 3 9731 1881<br />

– Nadia Rebecca Tranevej 2<br />

Svenningsen Jensine Overgaard kontorass<br />

2829 7020<br />

Svinget 6 2290 6698<br />

– Per Pallasvej 67 9731 3622<br />

Svingel Lene Elisabeth Sønder Klitvej 79 9731 1431<br />

– Ole fiskepakker Sønder Klitvej 79 9731 1431<br />

Sydvestjysk Fiskeriforening Havnegade 7 4018 5619<br />

Sydvestjysk Fiskeriforening Havnegade 7<br />

Sylvestersen Annie Birgitte Fabrikarbske<br />

4018 5396<br />

Vesterhavsvej 8 9731 1640<br />

– Solveig Littav Apollovej 80 2227 2213<br />

Søegaard Arne røgeriejer Troldbjergvej 4 9731 1899<br />

– Bendt fisker Geflevej 153 9731 1660<br />

– Bertha Dakotavej 17 9731 1427<br />

– Mary Jensine Troldbjergvej 4 9731 1899<br />

– Søren fisker Geflevej 118 9731 1053<br />

– Anders Svanittavej 58 9731 2964<br />

– Lars Rolighedsvej 1 a<br />

9731 3302<br />

– Yvonne Rolighedsvej 1 a<br />

9731 3302<br />

Søgaard Frede Kristian fiskeskipper Apollovej 87 9731 2385


Søndergård <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Thomsen<br />

Søndergaard Eva Louise G Livadiavej 13 9731 3107<br />

– Jette Østergade 31 9731 1414<br />

– Knud Fiskeeksp Østergade 31 9731 1414<br />

– Mille Holmsland Klitvej 91 9846 0095<br />

– Nongnuch T Vestergade 7 9731 1520<br />

– Ole Mekaniker Søndergade 32 9733 7828<br />

– Peter Skibsmontør Livadiavej 13 9731 3107<br />

– Rita Fabrikarb Geflevej 89 2571 1887<br />

– Søren Strandgårdsvej 7 9659 4089<br />

– Trine Skoleelev Søndergade 32<br />

Søndervig Entreprenørforretning<br />

9733 7828<br />

Holmsland Klitvej 237 2337 0616<br />

Søndervig Hestecenter Holmsland Klitvej 144 2071 9054<br />

Sönnichsen Ferdinand Gustav A Østergade 33 9731 3006<br />

– Lea Charlott Østergade 33 9731 3006<br />

– Susanne Østergade 33 9731 3006<br />

– Thilo Østergade 33 9731 3006<br />

– Uta Ruth Østergade 33 9731 3006<br />

Sørensen Ane Kirsten Søndergade 48 9731 3224<br />

– Anna Svanittavej 12 9731 1105<br />

– Arne Fisker Minervavej 35 4232 7895<br />

– Axel Bülow Fisker Apollovej 42 9731 2429<br />

– Bente Bay Geflevej 150 9731 1736<br />

– Børge fisker Bakkevej 12 9731 1963<br />

– Dan Krogh Smed Holmsland Klitvej 48 9731 2680<br />

– Dan Vilhelm Parallelvej 86 e<br />

5172 9122<br />

– David Røjkær Geflevej 50 9731 2675<br />

– Ditte Geflevej 159 5332 7764<br />

– Elda Smørrebr jfr Geflevej 21 9731 1752<br />

– Ellen Boel Bjergvej 17 9731 3515<br />

– Else Marie Assistent Vinkelvej 9 9731 1811<br />

– Erik Johannes Hotelejer Søndergade 48 9731 3224<br />

– Eva Krogh Kontorass Holmsland Klitvej 48 9731 2680<br />

– Gerda ekspeditrice Apollovej 37 9731 1572<br />

– Hanne syerske Floravej 3 9731 2180<br />

– Hans Lyngvig elektriker Gytjevej 62 9731 2220<br />

– Helle Kontorass Nørregade 72 9731 2361<br />

– Ib Muff Fisker Geflevej 21 9731 1752<br />

– Inge Marie Apollovej 68 2267 3169<br />

– Jens Anton chauffør Færgemandsvej 9 a<br />

9731 1227<br />

– Jens Lyngvig Fisker Nørregade 72 9731 2361<br />

– Jens Olav Vang Lagerarbejde Kaniavej 8 9731 2146<br />

– Jeppe fisker Floravej 5 9731 1820<br />

– John Vilhelm Ternevej 1 4570 5704<br />

– Jørgen Boel Bjergvej 17 9731 3515<br />

– Jørgen Kolle Geflevej 150 9731 1736<br />

– Kaj Muff fisker Karen Brands Vej 199 9731 2374<br />

– Kamilla Apollovej 3 9659 1119<br />

– Karen ekspeditrice Pallasvej 41 9731 2720<br />

– Karen Lagerass Parallelvej 128 9731 2858<br />

– Knud Lodsgaard fiskeskipper Stormgade 58 9731 1754<br />

– Kristen Mose Bådfører Parallelvej 19 9731 1133<br />

– Lars Lyngvig Apollovej 41 2149 5941<br />

– Laurids Kolle fiskeskipper Baunevej 10 2381 0327<br />

– Lillian Marie Kirkevej 1 b<br />

2058 1747<br />

– Lis Hvolgaard Floravej 5 9731 1820<br />

– Lise Kommis Geflevej 50 9731 2675<br />

– Lone Høj Gytjevej 2 9731 2504<br />

– Marie Busch køkkenleder Kaniavej 8 9731 2146<br />

– Michael Heiberg Østergade 9 5098 7095<br />

– Michael Heine Kokelev Geflevej 50 9731 2675<br />

– Mogens Lyngvig Montør Apollovej 110 2380 1298<br />

– Niels Martin Fisker Søndergade 36 9731 3290<br />

– Ole Gammeleng 6 4019 7370<br />

– Preben Juul rørsmed Floravej 3 9731 2180<br />

– Regina Katrin Tarp Gytjevej 18 9731 2476<br />

– Rikke Lyngvig Geflevej 44 2925 0059<br />

– Ruth Livadiavej 26 9731 1057<br />

– Sanne Jenny ekspeditrice Pallasvej 57 4333 5810<br />

– Simona Frich Parallelvej 19 9731 1133<br />

– Sonni Nørregade 63 5239 8811<br />

– Susanne Stouby L Lysestøber Kaniavej 1 9731 6019<br />

19<br />

– Søren Andersen fiskeskipper Østergade 28 9731 2925<br />

– Søren Bækgaard Malersvend Parallelvej 128 9731 2858<br />

– Søren Jørgen fiskeskipper Apollovej 38 9731 2258<br />

– Søren Krogsgaard Skoleelev Gytjevej 2 9731 2504<br />

– Søren Mose fisker Gytjevej 18 9731 2476<br />

– Thomas Christian Geflevej 159 5332 7764<br />

– Thomas Krogsgaard Sønder Klitvej 62 2122 8124<br />

– Tina Bjerg Strandgade 1 6170 6243<br />

– Vibeke Elaine Skoleelev Geflevej 58 9731 3580<br />

– Vivi bankass Gytjevej 62 9731 2220<br />

Saathoff Martin Sunken Fjordvej 3 9734 6585<br />

– Veronka Sonja A Fjordvej 3 9734 6585<br />

T<br />

Tambjerg Inga Marie Bredgade 1 9731 1266<br />

– Jeppe Dige Svinget 5 9731 2133<br />

– Karin Dige Svinget 5 9731 2133<br />

– Karsten Minkfarmer Svinget 5 9731 2133<br />

Tandlægeklinikken Søndergade 6<br />

v/ Susanne Birkelund og Henrik Sommer<br />

Konsultation efter aftale<br />

9731 1409<br />

Tang Birthe Tværvej 10 9731 1125<br />

– Hanne Specialarb Apollovej 14 8882 4979<br />

– Peter fiskeskipper Tværvej 10 9731 1125<br />

Tarbensen Anders Stormgade 28 2219 8264<br />

– Anna Parallelvej 120 9731 1117<br />

– Anna Nygaard sygehjælper Karen Brands Vej 1 9731 1771<br />

– Brian Fjord Mågevej 8 9731 1663<br />

– Christian Fjord Fisker Mågevej 8 9731 1663<br />

– Finn Lodberg Elev Vinbjergvej 4 2989 2380<br />

– Hans Lodberg Fiskeskipper Gytjevej 56 9731 1629<br />

– Irene Kirstine Mågevej 8 9731 1663<br />

– Irma Stormgade 26 9731 3445<br />

– Johannes Lodberg chauffør Jannavej 2 9731 1821<br />

– Klaus Lodberg lærling Stormgade 26 9731 3445<br />

– Kristen Fjord tømrermester Snerlevej 2 9731 1262<br />

– Lasse Svanittavej 40 2758 3316<br />

– Liselotte Frost Vinbjergvej 4 2980 0992<br />

– Louise Hyldgaard Kaniavej 63 2674 2368<br />

– Niels Erik Smed Fingalvej 6 2168 0885<br />

– Tove Snerlevej 2 9731 1262<br />

– Winnie Halkjær kontorass Jannavej 2 9731 1821<br />

Tarp Johannes Brogaard Lærer Nørregade 14 9731 2501<br />

Terlecka Bozena Wieslawa Mellemvej 4 9731 6485<br />

Theils Vibeke Kontorass Svanittavej 6 9731 2315<br />

Thies Bernd Sivbjerg 9 9731 2808<br />

Thomsen Anette Dahl Geflevej 217 9731 2490<br />

– Anna Grethe Vastrup Pallasvej 13 9731 2649<br />

– Annika Bloch Søndergade 26 9674 0752<br />

– Berit Vinkelvej 4 9731 2910<br />

– Calle Sand Minervavej 27 9731 2043<br />

– Christian Parallelvej 59 2042 2910<br />

– Conny Britta Fingalvej 4 9731 1681<br />

– Ellen Vrist medhjælper Floravej 10 9731 1648<br />

– Else Børneh pædag Thyge Vembsvej 1 9731 3699<br />

– Else Merete Geflevej 12 9731 1459<br />

– Find Geflevej 58 9731 3580<br />

– Hans Knudsgaard installatør Apollovej 53 9731 1435<br />

– Henriette Bloch Trafalgarvej 9 9731 3046<br />

– Ilselil Bloch Filetskærer Fingalvej 5 9731 2784<br />

– Jens Christian mekanikerlr Pallasvej 13 9731 2649<br />

– Johannes fiskeskipper Floravej 10 9731 1648<br />

– Johannes Fiskeriass Floravej 8 9833 5195<br />

– Jonna I W Ekspeditrice Apollovej 40 9731 3165<br />

– Katrine Lodberg Parallelvej 59 2061 2775<br />

– Lisbeth Apollovej 16 9694 5269<br />

– Martin Lange Kirkevej 1 o<br />

2877 5983<br />

– Martin Sand Mellemvej 5 9731 6260<br />

– Niels Frich fiskeskipper Jannavej 13 9731 1674<br />

S T


Thomsen <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Vilhelmsen<br />

– Niels Jørgen fisker Minervavej 27 9731 2043<br />

– Ole Knudsgaard fisker Apollovej 98 9731 1474<br />

– Olga Johnsen Apollovej 53 9731 1435<br />

– Paula Elaine Kontorass Fingalvej 11 9731 2000<br />

– Per Bloch Geflevej 217 9731 2490<br />

– Pia Bach Kontorass Parallelvej 44 4237 3304<br />

– Reimer Moustesgaard Pilealle 6 9731 2597<br />

– Rita Kirstine Sand kommuneass Minervavej 27 9731 2043<br />

– Thue Revisor Vinkelvej 4 9731 2910<br />

– Trine Vikjær Kirkevej 1 o<br />

4217 8894<br />

Thorsen Finn Rønholt chauffør Svanittavej 36 3074 1618<br />

– Michael Rønholt Svanittavej 36 6170 8431<br />

Thorup Carola Reffs Kaniavej 59 3068 0577<br />

– Ib fisker Kaniavej 56 9731 1728<br />

– Ulla Geflevej 34 2938 3897<br />

Thuesen Kirsten pædagog Holmsland Klitvej 117 9731 3120<br />

Thygesen Andreas Overgaard fiskeskipper<br />

Bakkevej 23<br />

– Birgit Krogsgaard ekspeditrice<br />

9731 1299<br />

Karen Brands Vej 148 9731 1129<br />

– Bodil Maria Bakkevej 23 9731 1299<br />

– Gunner Fiskeskipper Østergade 18 9731 1725<br />

– Hans Mjøkind fisker Karen Brands Vej 148 9731 1129<br />

– Henrik Overgaard Geflevej 18 9731 2787<br />

– Inger Johnsen Lærer Østergade 18 9731 1725<br />

– Janni Nelly Østergade 31 c<br />

9731 2658<br />

– Lene Hedegaard Butiksmedhj Østergade 15 9731 2009<br />

– Lone Geflevej 18 9731 2787<br />

– Martin Bakkevej 18 9731 3300<br />

– Mikkel Høj Baunevej 13 6173 1026<br />

– Søren Strandgade 2 2121 5892<br />

– Thyge Andersen Fisker Østergade 15 9731 2009<br />

Thøgersen Dorthe Bech Filetskærer Engvej 12 2946 9735<br />

– Henrik Fiskeskipper Apollovej 21 9731 2751<br />

– Ingrid Gytjevej 16 9731 2052<br />

– Jørgen H Søndergade 92 7528 0299<br />

– Maiken Lohman Kaniavej 57 9731 2329<br />

– Palle Kaniavej 57 9731 2329<br />

– Sabrina Bech Engvej 12 2789 6960<br />

– Thøger Christian Mekaniker Gytjevej 16 9731 2052<br />

– Aase Apollovej 21 9731 2751<br />

Tietze Marianne Sygepl ske Stormgade 48 9731 5254<br />

Timmer Gitte Kirstine Parallelvej 202 9731 3166<br />

– Lars Parallelvej 202 9731 3166<br />

Tiphede Sigvard Arbejdsm Færgemandsvej 18<br />

Toft Arne Høgsberg elektrikersv<br />

9731 1604<br />

Holmsland Klitvej 43 9731 2090<br />

– Claus Høgsberg murersvend Rolighedsvej 1 9731 2654<br />

– Gudrun Kontorass Apollovej 10 9731 1693<br />

– Inga Mathilde Holmsland Klitvej 43<br />

– Nina Villensteen ekspeditrice<br />

9731 2090<br />

Karen Brands Vej 150<br />

– Villy Christensen vodbinder<br />

9731 1960<br />

Karen Brands Vej 150 9731 1960<br />

Tornsberg Lars Produktchef Nørregade 71 b<br />

9731 1686<br />

Trankjær Tove Elisabeth Nørregade 3 6061 3148<br />

Turistgruppen Vestjylland Kirkevej 4 7528 7400<br />

Tved Karin Villumsen Østergade 14 9733 1171<br />

Tømre Jan Nørregade 43 9731 2382<br />

U<br />

Uhlemann Tim Sønder Klitvej 53 a<br />

9731 5007<br />

Uno-X Energi Danmark Toldbodgade 10 9731 3212<br />

V<br />

Vandborg Charlotte Sleiman Minervavej 33 9731 2575<br />

– Dennis Breum Dakotavej 15 9731 2451<br />

– Dorthe Geflevej 119 2190 8539<br />

20<br />

– Gytte Tiphede Søndergade 24 9731 1593<br />

– Hardy Fisker Floravej 11 9731 1971<br />

– Jan Vestergaard Minervavej 33 9731 2575<br />

– Karin Anette Husassistent Bjergvej 7 2615 4169<br />

– Leo Fisker Floravej 11 9731 1971<br />

– Maibritt fiskepakker Dakotavej 15 9731 2451<br />

– Signe Marie Geflevej 7 2255 8875<br />

– Stine Arbejderske Vesterhavsvej 5 5058 0339<br />

Varasin Naruemon Apollovej 46 9731 1953<br />

Varmeværket Numitvej 25 9731 1661<br />

Vasiljev Sergei A Apollovej 5 9733 8545<br />

Vassiljeva Viktoria V Apollovej 5 9733 8545<br />

Veirup H Kont.Ass. Karen Brands Vej 93 7517 5909<br />

Vejlby Christina Kobberholm Svanittavej 40 2242 7479<br />

Vejlgaard Henrik Kristian fisker Svanittavej 34 2330 2240<br />

– Ida Marie Færgemandsvej 3 9731 1807<br />

– Inge-Lise fabrikarb Kaniavej 44 9731 1776<br />

– Karl Ejnar fisker Kaniavej 44 9731 1776<br />

– Niels Jeppesen fiskeskipper Færgemandsvej 3 9731 1807<br />

Vejlgaard Jens Nicolai Fiskeopkøber<br />

Rødspættevej 1 9731 1014<br />

– Jesper Nørregade 76 9731 3824<br />

– Marie Muff Nørregade 76 9731 3824<br />

Vejmandskontoret Nørregade 84 9731 2209<br />

Vejrup Anne Kirsten Parallelvej 36 c<br />

9731 1353<br />

– Beata Chr Nielsensvej 2 9731 1958<br />

– Jan Paul Chr Nielsensvej 2 9731 1958<br />

– Jens Piotr Chr Nielsensvej 2 4277 8098<br />

– Karen Schjøtz Sygepl ske Fingalvej 19 9731 1826<br />

– Knud Lyhne Bager Chr Nielsensvej 2 9731 1958<br />

– Søren Lyhne Bogholder Fingalvej 19<br />

Vejsgaard Niels Valdemar fiskeskipper<br />

9731 1826<br />

Nørregade 41<br />

Vestergaard Finn Bolding smedesvend<br />

9731 1271<br />

Geflevej 183 9731 1680<br />

– Jens Peder fisker Chr Nielsensvej 4 9731 1939<br />

– Tove husassistent Chr Nielsensvej 4 9731 1939<br />

– Christina R Kaniavej 43 9731 2909<br />

– John Tingodden 485 b<br />

9733 3783<br />

– Johnny Trafalgarvej 9 9731 3046<br />

– Johnny Kaniavej 43 9731 2909<br />

– Kirsten Kirkeby Pallasvej 47 9731 2713<br />

– Marianne Søndergade 15 5041 3811<br />

– Sonja Hjemmehjælp Geflevej 183 9731 1680<br />

– Stefan William Pallasvej 47 9731 2713<br />

Vesterhavs-Posten Toften 2 7528 8288<br />

Vestjysk Bank Bredgade 4 9731 1322<br />

Vestklit Auto Sønder Klitvej 62 8891 7625<br />

Vestkystens Murer-, Entreprenørog<br />

Vognmandsforretning I/S 9731 1954<br />

Pallasvej 32<br />

Jens Skaanning 3097 7892<br />

Hans Jørgen Skaanning 4017 3735<br />

www.jensmurer.<strong>dk</strong><br />

info@jensmurer.<strong>dk</strong><br />

Vestkystens Murer & Entreprenør Nørregade 18 9731 1554<br />

Vestværftet ApS Nordhavnskaj 12 9731 3322<br />

Murermester Lars Viborg Pedersen ApS 2343 6141<br />

Numitvej 2K<br />

Vígdá Margrethe Haaning Apollovej 130 9731 1683<br />

– Petur Elmar Fisker Apollovej 130 9731 1683<br />

Vilhelmsen Anne Mette Hald Færgemandsvej 7 5334 3799<br />

– Arne Sandvang tømrersvend Apollovej 83 9731 2065<br />

– Chano Sandvang Karen Brands Vej 8 9731 1472<br />

– Doris Sønder Klitvej 63 9731 1290<br />

– Gerda Tværvej 8 9731 1452<br />

– Henriette Sandvang Karen Brands Vej 8 9731 1472<br />

– Henrik Sandvang Fisker Geflevej 52 9731 3838<br />

– Jan Bech Sandvang Karen Brands Vej 41 9731 1487<br />

– Jens Elfred S medhjælper Sønder Klitvej 63 9731 1290


Vilhelmsen <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Åser<br />

– Karlo Sandvang Fisker Geflevej 40 9731 1412<br />

– Karsten Norup S Bakkevej 25 2186 3275<br />

– Kasper Hedall Geflevej 52 9731 3838<br />

– Lea Esther Aigner Bakkevej 25 2820 2900<br />

– Lilly Bech kokkepige Karen Brands Vej 41 9731 1487<br />

– Ricardt Norup S fisker Tværvej 8 9731 1452<br />

– Steen Norup S Østergade 26 6190 1011<br />

– Tove Elin dagpl moder Apollovej 83 9731 2065<br />

– Trine Vejlby Østergade 26<br />

– Viktor Sandvang medhjælper<br />

2991 2634<br />

Karen Brands Vej 41 9731 1487<br />

Villadsen Betina Toft Skoleelev Pallasvej 17 9731 2732<br />

– Christian K Fisker Pallasvej 17 9731 2732<br />

– Dagmar Chr Nielsensvej 6 9731 1993<br />

– Ejgil Solhøj N Arbejdsmand Parallelvej 41 2245 6149<br />

– Holger Ejby lærer Apollovej 115 9731 1438<br />

– Ove Borch fiskeskipper Kaniavej 55 9731 1424<br />

– Rita Kaniavej 55 9731 1424<br />

– Stefanie Toft K Pallasvej 17<br />

– Villy Krogsgaard fiskeskipper<br />

9731 2732<br />

Chr Nielsensvej 6 9731 1993<br />

Vinbech Ivan Sen sergent Karen Brands Vej 33 7652 2940<br />

Vita’s Blomster<br />

Parallelvej 63<br />

9731 2261<br />

Vogt Jesper Geflevej 31 2521 0225<br />

– Simona Frost Geflevej 31 2227 1708<br />

Vrist Heidi Broe Vesterhavsvej 5 a<br />

9731 3082<br />

W<br />

Wagner Dorte Karen Brands Vej 146 9659 2111<br />

Wandel Karsten Karen Brands Vej 25 9731 3220<br />

Weber Michael Chauffør Vinbjergvej 7 9659 1119<br />

Wejse Anders fiskepakker Trafalgarvej 23 9731 2463<br />

– Jytte Bjarnason butiksass Trafalgarvej 23 9731 2463<br />

– Sørine Vad Tranevej 1 9731 1149<br />

Wenneberg Flemming Kleinsmed Stormgade 61 9731 2924<br />

– Lars Lærkevej 1 b<br />

NJWA/S Alt<br />

indenfor<br />

NJW A/S · Autoriseret el-installatør<br />

Otto Pedersvej 7 · 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Tlf. 9731 2545 · Fax 9731 3245<br />

info@njw.<strong>dk</strong> · www.njw.<strong>dk</strong><br />

2440 2583<br />

– Morten Geflevej 29 9731 3377<br />

West Wind Gytjevej 15 9731 2599<br />

West-Wind Søndervig ApS Strandgade 7 9717 3017<br />

Westergaard Jes Kjær Lagereksp<br />

Holmsland Klitvej 165 9731 3418<br />

Westfarm Klegod Geflevej 108 2014 9222<br />

Wien Renate Magdalene H Parallelvej 148 9731 3378<br />

– Rolf Parallelvej 148 9731 3378<br />

Wiese Georg Kurt Dakotavej 12 9733 7982<br />

Willrodt Angela Tritonvej 1 2970 8042<br />

Winther Grete Holt pædagog Pallasvej 24 9731 1797<br />

– Niels Jørgen Kaalund elektriker Stormgade 72 9731 2548<br />

Winther Peer Aagaard Arkitekt Pallasvej 15 9659 1635<br />

– Susanne sygeplejer Stormgade 72 9731 2548<br />

21<br />

hus- og<br />

skibsinstallationer<br />

Witte Andrea Ulrike Nørregade 59 9731 1240<br />

Y<br />

Yacob Ibrahim Søndergade 39 a<br />

5851 4987<br />

Yde Heidi Oversø Geflevej 110 9731 1753<br />

– Henning Fisker Nørregade 45 9731 2690<br />

– Peter Skibstømrer Geflevej 110 9731 1753<br />

Z<br />

Zander Angelique Sønder Klitvej 53 a<br />

9731 5007<br />

– Britta Ariane Stormgade 86 9731 6110<br />

– Holger Stormgade 86 9731 6110<br />

– Jacqueline Stormgade 86 9731 6110<br />

Zare Karina Engvej 3 9674 7957<br />

Zars Sergejs Engvej 3 9674 7957<br />

Zober Bärbel Pallasvej 9 9731 6467<br />

– Rüdiger-Helmut Pallasvej 9 9731 6467<br />

Æ<br />

Æ Karklud Krostue 9731 1417<br />

Søndergade 12<br />

Ø<br />

Øgendahl Bjarne Skibsmontør Østergade 39 9731 1254<br />

– Inger Bjergvej 9 9731 1528<br />

– Marie Bankprokuris Østergade 39 9731 1254<br />

Øhlenschlæger Jytte kassed Stran<strong>dk</strong>rogvejen 8 9731 1979<br />

Ørgaard Jens Vagn fisker Pallasvej 71 9731 1320<br />

– Johanne Sloth Dakotavej 4 9731 1422<br />

– Niels fisker Kaniavej 12 9731 2176<br />

– Aase kommuneass Pallasvej 71 9731 1320<br />

– Heidi Geflevej 74 9731 3243<br />

– Inger Marie Minervavej 25 9731 1694<br />

– Kristian Fiskeskipper Minervavej 25 9731 1694<br />

Østergaard Inga Nørgaard Strandgårdsvej 3 9731 1602<br />

– Søren fiskeskipper Strandgårdsvej 3 9731 1602<br />

– John Fiskeskipper Baunevej 16 9731 1761<br />

– Lene Pallasvej 61 9731 3411<br />

Å<br />

Aargab Byggeforretning Karen Brands Vej 17 9731 3150<br />

Aarup Bodil Vinther Svinget 12 9731 1583<br />

– Søren Madsen fiskeskipper Svinget 12 9731 1583<br />

Aaser Hans Fjord smedemester Parallelvej 18 9731 2736<br />

– Karen Andrup Pagaard bankfuldm<br />

Parallelvej 18 9731 2736<br />

U V<br />

W YZÆØÅ


Vi har den mest moderne<br />

teknik til fremstilling<br />

af alle slags tryksager<br />

Nørregade 9, 6950 Ringkøbing<br />

Telefon 97 32 11 00<br />

Telefax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong><br />

E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong><br />

22


Abelines Gård-Egnsmuseum Haurvig Lilian-Skat Aps<br />

Haurvig<br />

A<br />

Abelines Gård-Egnsmuseum Sønder Klitvej 87 9731 5127<br />

Abelstedt Per Thorleif Elektriker Kirstinevej 106 2889 3444<br />

– Vivi Rosengaard Kontorass Kirstinevej 106 2889 3444<br />

Air Support A/S Bjerregårdsvej 419 9659 2729<br />

Andersen Hanne Lisbeth Kirstinevej 28 7484 8215<br />

– Ingolf Bang Rauhesvej 9 9731 6018<br />

– Jens Johan Hareklit 2 9659 4004<br />

– Lene Bjerregårdsvej 33 9731 5559<br />

– Svend Aage Smedesvend Kirstinevej 28 7484 8215<br />

Arnbjerg Martin Skodbjergevej 13 9731 5272<br />

B<br />

Bagger-Hansen Leif Riskrogvej 6 9731 5506<br />

Balle Allan Arvidvej 162 9731 6490<br />

– Jakob Riskrogen 9 9738 2245<br />

– Rigmor Arvidvej 162 9731 6490<br />

Beeck-Blau Kirsten Sønder Klitvej 250 a<br />

9659 4011<br />

Bilberg Svend Aage tømrersvend Bilbergsvej 4<br />

Bilbergs Købmandshandel og Sommerhusudle<br />

9731 5047<br />

Bilbergsvej 2 9731 5027<br />

Bjerregaard Camping Sønder Klitvej 185 9731 5044<br />

Bjerregårds Købmandshandel I/S Kirksvej 2 9731 5900<br />

Bjælke Birgit Arvidvej 18 9674 4088<br />

Blau Manfred Ernst Sønder Klitvej 250 a<br />

9659 4011<br />

Bollerup Frede Nielsen bankbetjent<br />

Sønder Klitvej 125 9731 5447<br />

Bothe Orla Kjeld Riskrogvej 36 9731 5042<br />

Brødrene Hartmann A/S Riskrogvej 62 9731 5930<br />

Brøndum Frank Civilingeniør Plantagen 11 9659 4055<br />

Busch Svend Julianevej 186 9731 5182<br />

C<br />

Christensen Harry Kirksvej 7 9737 3002<br />

– Karin Elisabeth Sekretær Bjerregårdsvej 139 7514 1754<br />

D<br />

Dahl Kirstine Sønder Klitvej 284 9731 5006<br />

Dansommer A/S Arvidvej 190 9731 5889<br />

Drost Henning Bogetoft Sognepræst<br />

Sønder Klitvej 151 9731 5058<br />

E<br />

Ebbesen Linda Arvidvej 98 9733 9690<br />

Ebsen Chr Bjerregårdsvej 68 9731 5915<br />

– Chr Bjerregårdsvej 68 9731 5915<br />

Egebjerg John Havvej 21 3514 9828<br />

Egtved Ejner Skodbovej 115 9731 5753<br />

Eisermann Arianne Ingeborg Sønder Klitvej 250 9731 6242<br />

– Frank Georg Sønder Klitvej 250 9731 6242<br />

Elmelund Niels Aage Mørck major<br />

Tornbjerrevej 40 9731 5025<br />

Esmarch Sommerhusudlejning<br />

Sønder Klitvej 195 9731 5040<br />

F<br />

Feldthaus Pedersen Benno Arvidvej 94 7554 1730<br />

Frandsen Else Marie Bollerup Husassistent<br />

Sønder Klitvej 125 9731 5447<br />

Fredens Erik Baunebjergvej 94 9733 3328<br />

Friberg Jens Sønder Klitvej 200 9731 5795<br />

G<br />

Gammelgård Niels Sommervej 9 9731 5281<br />

Georgi Clemens Sommervej 44 9731 6160<br />

Gottrup Finn Riskrogen 17 9731 6390<br />

Gregersen Else Julie Kirstine Sønder Klitvej 226 b<br />

9731 5002<br />

23<br />

H<br />

Hach Morten P Chr Dahls Vej 29 9675 6045<br />

Hansen Annelise Bogbinderass<br />

Kr Madsens Vej 57 2844 1519<br />

– Henrik Toppebjerg 2 9731 5602<br />

– Karen Bjerre Sygeplejerske Sønder Klitvej 104 9731 6462<br />

– Svend Aage Riskrogvej 56 9674 0618<br />

– Tove Helene Reng ass Auroravej 4 2386 9770<br />

Helleskov Laila Sandvej 3 9733 3141<br />

Hollesen Wen Arvidvej 80 9731 6209<br />

Hornbæk Ella Elisabeth Lærer Sønder Klitvej 91 9731 6014<br />

Hvass Dorthe Skodbovej 81 9731 5505<br />

Hygom Astrid Humlegårdsvej 3 9731 5588<br />

Høj Lars Bjerregårdsvej 225 9733 8396<br />

Højberg Per Arvidvej 186 9731 5725<br />

Højland Carsten Havvej 23 9731 5908<br />

Højtoft Kaethe Laust Diges Vej 10 8891 7262<br />

– Preben Laust Diges Vej 10 8891 7262<br />

I<br />

Iversen Katrine Elisabeth ekspeditrice<br />

Sønder Klitvej 100 9731 5348<br />

– Lauge fisker Sønder Klitvej 100 9731 5348<br />

– Lissy Kragelund Julianevej 152 9681 8088<br />

– Nete Sønder Klitvej 187 5153 1013<br />

J<br />

Jacobsen Ole Havbjergevej 3 9659 4163<br />

– Ulla Bjerregårdsvej 181 b<br />

9733 8010<br />

Jansen Søren Bjerregårdsvej 34 b<br />

9659 1155<br />

Jegstrup Ole Kr Madsens Vej 32 9731 5959<br />

Jelvin Anders Skodbjergevej 46 9731 5564<br />

– Vibeke Gripping Skodbjergevej 46 9731 5564<br />

Jensen Emma Sommervej 80 9731 5541<br />

– Kurt Møller Sommervej 80 9731 5541<br />

– Lars Rauhesvej 52 9659 2299<br />

– Leif Strægård Købmand Kirksvej 4 2021 7150<br />

– Niels Kastberg Sønder Klitvej 89 2926 9020<br />

– Søren Havvej 15 9674 7952<br />

Jessen-Molzahn Jytte Bjerregårdsvej 208 9731 6199<br />

Johansen Gorm Tandlæge Arvidvej 380 9731 5518<br />

– Lars Arvidvej 35 9731 6197<br />

Just Marianne Sønder Klitvej 230 9731 5373<br />

Jørgensen Erik Faglærer Bjerregårdsvej 416 9731 5270<br />

– Niels Kr Bjerregårdsvej 161 9734 1922<br />

– P. Sigfred Jensens Vej 15 9731 5079<br />

– Preben Jul Tornbjerrevej 54 9731 5045<br />

K<br />

Kings Road Kr Madsens Vej 77 2326 7403<br />

Kjær Hans Søren Skodbovej 91 9731 6464<br />

Klitparken Aps Bjerregårdsvej 468 9731 6070<br />

Knipp Brigitte Sønder Klitvej 128 9731 6191<br />

Koch Henry Ingeniør Kirksvej 22 8897 6862<br />

Kristensen Karl F Arvidvej 104 9659 2078<br />

– Leif Laust Diges Vej 11 9786 1985<br />

Kristiansen Frank Roland Sigfred Jensens Vej 28 9731 6131<br />

– Susanne Thulstrup Sygehjælper<br />

Sigfred Jensens Vej 28 9731 6131<br />

L<br />

Lai Anders Sommervej 54 9731 5704<br />

Langkilde Inger M Bjerregårdsvej 68 9731 5915<br />

– Inger M. Bjerregårdsvej 68 9731 5915<br />

Larsen Jenny Juul Sønder Klitvej 97 9731 5026<br />

– Jonna Juul kvalitetstek Sønder Klitvej 89 2028 3480<br />

– Søren Toksvig Skodbjergevej 5 9731 5597<br />

Lauridsen Søren K Arvidvej 114 9694 2181<br />

Leiss Pia Bilbergsvej 4 9731 5047<br />

Leiss-Heienbrok Dagmar Bilbergsvej 4 9731 5047<br />

– Dagmar Bilbergsvej 39 2046 3290<br />

Lilian-Skat Aps Tornbjerrevej 90 7533 2436<br />

Haurvig


Lippert Haurvig Østergård<br />

Lippert Anke Havbjergevej 9 9694 0840<br />

Lodberg Jeff Roy Calo Sønder Klitvej 252 9731 5170<br />

– Jens Kildal tømrer Sønder Klitvej 252 9731 5170<br />

– Letecia Madraso Sønder Klitvej 252 9731 5170<br />

Lund-Thomsen Else-Marie Havbjergevej 1 3216 1909<br />

– Hans Havbjergevej 1 3216 1909<br />

Lægevagten Region Midtjylland 7011 3131<br />

M<br />

Madsen Birthe Ingelise Kr Madsens Vej 77 9722 2964<br />

– Gert Nørgård Sommervej 82 9731 5467<br />

– Mads Bo Bjerregårdsvej 344 9694 4496<br />

– Stine Lykkegaard Julianevej 78 3512 7366<br />

– Torben Lagerchef Kr Madsens Vej 77 9722 2964<br />

Mikkelsen Helle Baunebjergvej 2 3217 4815<br />

Mouridsen Brian Bjerregårdsvej 329 9731 5100<br />

Møberg Jette Rauhesvej 6 9659 2482<br />

Møller Hans Rauhesvej 1 9731 6099<br />

N<br />

Nielsen Birte Laust Diges Vej 19 9731 5495<br />

– Henning Tornbjerrevej 9 6615 0418<br />

– Joel N P Chr Dahls Vej 27 9659 4047<br />

– Kaj Laust Diges Vej 19 9731 5495<br />

– Lisbeth Skodbovej 85 3214 2248<br />

– Solveig Møller P Chr Dahls Vej 27 9659 4047<br />

Nisgaard Paul Erik Bjerregårdsvej 305 9694 5206<br />

Norden Helle Skjerk Kontorass Sønder Klitvej 151 9731 5058<br />

Novasol A/S Arvidvej 190 9731 5889<br />

Nyegaard Edel Vinterlejevej 9 9731 5432<br />

Nygaard Aksel Skodbjergevej 17 9731 5423<br />

– Anne Grethe Sandvej 8 9675 7387<br />

– Inge Marie Sandvej 5 9731 5424<br />

Nørgaard Alice Nymandsbjerg 12 3510 4822<br />

– Carlo Vagner Nymandsbjerg 12 3510 4822<br />

O<br />

Olesen Anne-Grete Kontorass Sønder Klitvej 102 9731 6080<br />

– Bent Herborg Kirstinevej 104 9731 5012<br />

– Jette Windfeldt Togbetjent Arvidvej 27 7524 4267<br />

– Poul Erik Grønsletten 8 9717 2050<br />

Ottosen Anita Troelsen Sønder Klitvej 214 9731 5185<br />

– Claus Hviid Sønder Klitvej 214 9731 5185<br />

– Otto Christian Gårdejer Sønder Klitvej 218 9731 5028<br />

– Ruth Hviid Sønder Klitvej 218 9731 5028<br />

Oxlund Alex Havvej 26 9731 5413<br />

– Estrid Havvej 26 9731 5413<br />

P<br />

Palle Iversen A/S Bilbergsvej 65 9659 4022<br />

Paulsen Paul Marius Sønder Klitvej 206 9731 5136<br />

Pedersen Helge Møller Arvidvej 296 9731 5563<br />

– Jytte Kathrine Sønder Klitvej 92 9731 5095<br />

– Jørgen Haugaard dambruger Sønder Klitvej 92 9731 5095<br />

– Knud Ingolf svejser Sønder Klitvej 100 9731 5349<br />

– Knud Peter Fisker Sønder Klitvej 91 9731 6014<br />

– Mikael Lang Skodbovej 81 9731 5505<br />

– Niels Vesterledvej 13 9731 5682<br />

Petersen Bente Pakkerske Henriettevej 23 2446 9054<br />

– Finn Sommervej 22 9741 2502<br />

– Hagh Kirstinevej 38 9731 5566<br />

– Keld Sandvej 16 9731 5514<br />

– Verner Henriettevej 17 2253 3630<br />

Q<br />

Quitzau Ole Kr Madsens Vej 13 9733 9487<br />

24<br />

R<br />

Rasksen Henning Bjerregårdsvej 92 9717 5356<br />

Rasmussen Anna Obling Defektrice<br />

Vesterledvej 9 7528 2277<br />

– Freddy Vesterledvej 5 b<br />

9731 6267<br />

– Herta Riskrogvej 4 9731 6077<br />

– Herta Riskrogvej 4 9731 6077<br />

– John Værkfører Vesterledvej 9 7528 2277<br />

Remien Michael Auroravej 20 9717 8880<br />

Rix John Bilbergsvej 43 9731 5748<br />

– Marianne Bilbergsvej 43 9731 5748<br />

Rosendahl Ejvind Rauhesvej 51 9731 5055<br />

S<br />

Sand Leif Rohde Sønder Klitvej 296 6532 3810<br />

Schmid Lieselotte Tornbjerrevej 56 9731 5610<br />

Schmidt Carsten Rauhesvej 14 9731 5843<br />

– Ellen Rauhesvej 14 9731 5843<br />

Sigaard Jens Peder Rauhesvej 39 9731 5306<br />

– Marianne Rauhesvej 39 9731 5306<br />

Skolehjemmet Vesterled Vesterledvej 76 9731 5031<br />

Skorstengaard Frank Laust Diges Vej 21 9731 5643<br />

– Inger Laust Diges Vej 21 9731 5643<br />

Stengaard Bjarne Madsen Tegner<br />

Sigfred Jensens Vej 15 9731 5079<br />

– Kirsten Marie Sigfred Jensens Vej 15 9731 5079<br />

Strategi & Mennesker Sønder Klitvej 112 9731 3533<br />

Sundahl Egon Heidesvej 12 9731 5842<br />

Svendsen Inge Julianevej 12 9731 5156<br />

Sørensen Anni Bilbergsvej 61 9731 5094<br />

– Anny Bilbergsvej 59 9731 5547<br />

– Ditlev Vinterlejevej 8 9659 2807<br />

– Hanne Stenholt Laust Diges Vej 20 9731 5568<br />

– Helmer Bilbergsvej 59 9731 5547<br />

– Helmer Bilbergsvej 61 9731 5094<br />

– Jens Jørgen Weise Statsaut. Revisor<br />

Sønder Klitvej 84 9731 5101<br />

– Jens Jørgen Weise Revisor Sønder Klitvej 84 9731 5101<br />

– Kaj Tornbjerrevej 6 9681 8119<br />

– Kristian Bollerup Fisker Bjerregårdsvej 3 9731 5001<br />

– Lene Søllingwraae Rauhesvej 58 9731 5400<br />

– Margit Rysholt Weise Sygepl ske<br />

Sønder Klitvej 84 9731 5101<br />

– Svend Sommervej 11 9731 5017<br />

– Søren Rauhesvej 58 9731 5400<br />

T<br />

Thau Jens Sønder Klitvej 141 9731 5083<br />

Theilgaard Eva Arvidvej 35 9731 6197<br />

Thimmer Jørn Kr Madsens Vej 32 9731 5959<br />

– Karen Bay Kr Madsens Vej 32 9731 5959<br />

Thomsen Tove Bjerregårdsvej 213 7362 9080<br />

Thorsen Lars Bjerregaard Bjerregårdsvej 89 4449 2905<br />

Thøgersen Poul Nygårdsvej 28 9731 5800<br />

Toftbjerg Ove Riskrogvej 25 7562 8342<br />

Trøst Else Sygeplejerske Tornbjerrevej 62 9731 5123<br />

U<br />

Uth-Knipp Henning Sønder Klitvej 128 9731 6191<br />

V<br />

Vædele Jan Tornbjerrevej 44 9732 6402<br />

W<br />

Wickstrømq Ewald Albert Baunebjergvej 12 5152 8838<br />

Ø<br />

Øer Købmand ApS Kirksvej 2 2913 0754<br />

Østergaard Jesper Riskrogen 4 9694 0022<br />

– Kurt Vesterledvej 90 9731 1911


Adventure Park ApS Holmsland Dejgård<br />

Holmsland<br />

A<br />

Adventure Park ApS Søtangevej 1 9733 3500<br />

Aggerholm Leo Risbjergvej 70 9733 7247<br />

Ahle Jens Jagtvej 4 9732 3220<br />

– Aase Tang Medhjælper Jagtvej 4 9732 3220<br />

Andersen Arne Stræde Mekaniker Bandsbyvej 31 9733 7701<br />

– Else Rengøringsas Mejlvang 55 9733 7343<br />

– Emil Henriksen Maskinmester Jagtvej 8 9732 2153<br />

– Frey Vanghøj fisker Mejlvang 55 9733 7343<br />

– Inge Merete L Mejlvang 30 9733 7472<br />

– John Karsten fiskepakker Nørbyvej 13 9733 7265<br />

– Jørgen Stoubæk Skotøjshdl Juelsmindevej 31 9731 3088<br />

– Kaj Ove Arbejdsmand Juelsmindevej 24 9733 7140<br />

– Karen Pædagog Sønderbyvej 25 9733 7375<br />

Bukholt Jørgen Kristian Varmemester<br />

Søndervig Landevej 21 9731 2274<br />

Bukholt Mink Tambjergvej 1 9733 7292<br />

Bundgaard Anni Husted butiksass Mejlvang 59 9733 7410<br />

– Kresten landbr medhj Mejlvang 59 9733 7410<br />

– Mette Husted Mejlvang 59 9733 7410<br />

– Peter Husted Mejlvang 59 9733 7410<br />

Burgaard Chresten akademiing Bandsbyvej 26 9733 7481<br />

Bækkegaard Ursula Inge Gadegårdsvej 10 9733 7700<br />

Bøgebjerg Elisabeth Fuldmægtig Sønderbyvej 8 9733 7259<br />

– Søren Assurandør Sønderbyvej 8 9733 7259<br />

Bøgh Henrik Søndervig Landevej 10 b<br />

2170 6066<br />

– Lykke Klostervej 83 9733 7744<br />

Bøndergaard Jens Skadhede Tueshøj 4 9733 7133<br />

– Lone Johnsen Tueshøj 4 9733 7133<br />

Børnehaven Kloster Klostervej 33 9733 7220<br />

– Lasse Grubbe Frederiksberg 7 c<br />

– Mette Baarstrøm Klostervej 40<br />

– Morten Stoubæk Nordmarken 35<br />

– Olav rådhusbetj Sønderbyvej 25<br />

– Poul specialarb N J Fjordsvej 4<br />

– Tina Mærsk Nørbyvej 13<br />

Aqua-Dam Toftvej 14<br />

2637 2056<br />

9733 7807<br />

9733 9675<br />

9733 7375<br />

9732 4039<br />

9733 7265<br />

9732 6077<br />

B<br />

Bagger Jenny Eleonora Ellen Klostervej 31 d<br />

4031 8353<br />

Bandholm Niels Hartvig lektor Klostervej 30 4011 1990<br />

BandsByg Bandsbyvej 50 9747 3615<br />

Bang Nielsine Klostervej 39 9733 7142<br />

Barbesgaard Inga Postarbejder Klostervej 28 2065 6145<br />

– John tømrersvend Klostervej 28 2216 4917<br />

Bech Kjeld Ahornalle 1 9717 8494<br />

– Ulla Cedergreen Sygepl Ass Sønderbyvej 36 2223 5614<br />

Beier Anne Birgitte Johnsen N J Fjordsvej 1 b<br />

9732 6797<br />

– Jens Schøsler N J Fjordsvej 1 b<br />

C<br />

Charly’s Café Klostervej 98<br />

Christensen Anja Lyhne Mejlvang 31<br />

– Bent Arbejdsmand Højbjergvej 20<br />

– Bo Orloff Klostervej 31<br />

– Charlotte L Mejlvang 77<br />

– Dora Juelsmindevej 1<br />

– Ejnar Overpakmst Ahornalle 17<br />

9733 7238<br />

5358 2462<br />

9733 7037<br />

2048 7448<br />

9733 7829<br />

9733 7277<br />

7594 5740<br />

9732 6797<br />

Bendtsen Nanna Bech Højbjergvej 14 9733 7313<br />

– Aage chauffør Højbjergvej 14 9733 7313<br />

Bennedsgaard Christina Kusk Nyropsvej 13 9749 0411<br />

– Jesper Nyropsvej 13 9749 0411<br />

Bennetzen Poul Miljøtekn Jagtvej 26 8816 0282<br />

Bertelsen Henning Bækby gårdejer<br />

N J Fjordsvej 3 9732 0778<br />

– Inger Marie S N J Fjordsvej 3 9732 0778<br />

Birkedal Grethe kontorass Vestervang 1 9733 7117<br />

Birkelund Susanne tandlæge Røjklitvej 26 9733 7325<br />

Birkmose Erik Gårdejer Birkealle 15 4088 2737<br />

– Vibeke Assistent Birkealle 15 4129 0037<br />

Bjerg Britta Bramstrup M Søndervig Landevej 12 9733 0494<br />

– Else Katrine Mejlvang 4 9733 7163<br />

– Hanne Mærsk Nørbyvej 13 9733 7265<br />

– Inge Birthe lærer Søndervig Landevej 14 9733 7020<br />

– Julius Højbjergvej 62 9733 7553<br />

– Jørgen Søe Søndervig Landevej 12 9733 0494<br />

– Lis Gade Pædagog Højbjergvej 62 9733 7553<br />

– Ernst Tage tømrersvend Juelsmindevej 1 9733 7277<br />

– Ester Søegaard husbest inde Frederiksberg 19 9733 7084<br />

– Frits Lundgaard Fisker Mejlvang 5 9733 7135<br />

– Hanne Marie L Mejlvang 5 9733 7135<br />

– Jan Orloff Søndervig Landevej 42 9733 7523<br />

– Jens Tueshøj 2 3042 2020<br />

– Jens Maskinfører Vestervang 18 2041 3271<br />

– Johanne Holm Klostervej 39 9731 1654<br />

– Johanne Marie B Ahornalle 17 7594 5740<br />

– Jørgen Lundgaard Klostervej 55 9733 7730<br />

– Kaj Lundgaard smed Juelsgårdsvej 4 9733 7302<br />

– Niels Christian arbejdsmand Klostervej 92 9733 7127<br />

– Poul Lundgaard Mejlvang 31 2162 7507<br />

– Svend Egon Fiskepakker Klostervej 39 9731 1654<br />

– Søren Lundgaard Mejlvang 77 9733 7829<br />

– Tommy Højbjerg Arbejdsleder<br />

Frederiksberg 10 9733 7876<br />

Christian Susgaard ApS 2427 0819<br />

Tømrer og bygningssne<strong>dk</strong>er<br />

Røjklitvej 2, Holmsland<br />

Christiansen Andreas Gårdejer Frederiksberg 13 9733 7154<br />

– Dorthe S Omsorgsass Klostervej 97 9733 7494<br />

– Gudrun Margaret Frederiksberg 13 9733 7154<br />

– Kirsten Marie Ekspeditrice Nørbyvej 21<br />

– Margit kontorass Esbovej 1<br />

– Niklas Jensen Esbovej 1<br />

Bjørnstad Elsebet Sygepl ske Klostervej 34<br />

9732 3681<br />

9732 3681<br />

2467 4841<br />

Bojsen Ebba Søgårdevej 2 9733 7118<br />

– Gunnar Kirk gårdejer Søgårdevej 2 9733 7118<br />

– Henrik Skoleelev Bandsbyvej 21<br />

– Jan skibsmontør Mejlvang 63<br />

– Jesper Kirk Nordmarken 3<br />

9733 7969<br />

9733 7413<br />

9733 0851<br />

– Ladda Jarukan Bandsbyvej 21<br />

Both Jeanette Skaarup Assistent Røjklitvej 11<br />

– Sjoerd Jacob Johannes Røjklitvej 11<br />

Breum Inger Kirstine skolesekr Klostervej 57<br />

– Ove værkfører Klostervej 57<br />

Bro Jens Christian fiskeskipper Klostervej 62<br />

– Krista Bundgaard ergoterapeut Klostervej 62<br />

Brøns Karsten Skibsbygger Gadegårdsvej 16<br />

Buhl Lilly Martha Assistent Klostervej 39<br />

9733 7969<br />

9732 1369<br />

9732 1369<br />

9733 7182<br />

9733 7182<br />

2046 8962<br />

2046 8962<br />

2444 8067<br />

9732 1375<br />

f<br />

9733 7353<br />

– Mogens Lund svejser Klostervej 97 9733 7494<br />

Christoffersen Birgit M Pugflodsvej 13 9733 8054<br />

– Viggo Kofod Maskining Pugflodsvej 13 9733 8054<br />

Clemens Lene Fuldmægtig Søndervig Landevej 7 3513 5119<br />

Cuordileone Filippo A Sønderbyvej 17 9733 7402<br />

D<br />

Daell Anne Birgitte Risbjergvej 38 9733 9936<br />

Dahl Marianne Pædagog Mejlvang 67<br />

Dahlgaard Anders Brunbjergvej 52<br />

Damgaard-Sørensen Kræsten Hybenvej 35<br />

Damsgaard Jens Christian Mejlvang 11<br />

Davidsen Inge Falk Lærer Jagtvej 14<br />

– Niels Falk Jagtvej 14<br />

– Steen Ingeniør Jagtvej 14<br />

Dejgaard Marie Bjerre Søndervig Landevej 9<br />

6441 4711<br />

9733 7612<br />

4021 7617<br />

9732 5084<br />

9732 4070<br />

9732 4070<br />

9732 4070<br />

c<br />

9733 7004<br />

HOLMSLAND, Klostervej 70<br />

Fax 9733 7404<br />

2062 7912<br />

25<br />

Holmsland


Dideriksen Holmsland Hubert<br />

Dideriksen Erik Gårdejer Højbjergvej 54 9733 7305<br />

– Marianne Rejkjær Fabrikarb Højbjergvej 54 9733 7305<br />

Dyrby Britta Susanne Klostervej 53 9733 7875<br />

– Marius Mikael Klostervej 53 9733 7875<br />

Dyrlæge Center Vest ApS 7022 4442<br />

Herningvejens Dyreklinik<br />

Herningvej 74, Ringkøbing<br />

E<br />

Ebdrup Elise Bankass Gammel Sogn Kirkevej 4 2035 7891<br />

– Palle Salgskons Gammel Sogn Kirkevej 4 2614 3472<br />

Elkjær Anna Grethe Nørbyvej 36 9733 7017<br />

Elstrøm John Tømrer Hybenvej 14 9731 3031<br />

Enevoldsen Bent Erik tømrer Mejlvang 61 9733 7431<br />

– Henrik Chauffør Mejlvang 49 9733 7585<br />

– Kasper Mejlvang 37 2278 5962<br />

– Lene Mejlvang 61 9733 7431<br />

– Lene Møller pædagogmedhj Mejlvang 49 9733 7585<br />

– Mads Mejlvang 49 9733 7585<br />

– Mikkel Mejlvang 49 9733 7585<br />

Enggrob Else Marie Mundbjerg Pugflodsvej 19 9733 7104<br />

– Just Stigd Bøndergaar Tueshøj 1 9733 9190<br />

– Ulla Bøndergaard Tueshøj 1 9733 9190<br />

Eskildsen Birthe direktrice Søndervig Landevej 20 9733 7293<br />

– Mogens Østerby gårdejer<br />

Søndervig Landevej 20 9733 7293<br />

– Rasmus Østerby Vestervang 13 5124 6823<br />

Ewald Klaus Fisker Vestervang 5 3211 0793<br />

F<br />

Fischer Monika Mejlvang 19 9648 7702<br />

– Peter Mejlvang 19 9648 7702<br />

Fisker Jane Lundgaard Jagtvej 10 b<br />

9732 6008<br />

– John Bull Underdirektø Jagtvej 10 b<br />

9732 6008<br />

Fjordlys - Galleri & Gårdbutik v/ Ghita Søgaard<br />

Thorsen N J Fjordsvej 7 9732 0702<br />

Fonden Kannikegaarden Sivsangervej 24 8684 1828<br />

Frandsen Bente kontorass Højbjergvej 64 9733 7050<br />

– Dagny Syerske Pugflodsvej 7 9733 7346<br />

– Erna Marie Klostervej 39 9733 7081<br />

– Jens Christian H Vognmand Klostervej 39 9733 7081<br />

– Jens Erik maskinarb Højbjergvej 64 9733 7050<br />

– Martin Vestervang 9 3514 9523<br />

– Peder Murersvend Frederiksberg 7 b<br />

5047 7294<br />

– Poul Fuldmægtig Pugflodsvej 7 9733 7346<br />

– Svend overass Klostervej 99 2097 2755<br />

– Søren vognmand Klostervej 16 9733 7055<br />

Frik Ejner Chauffør Mejlvang 14 9733 7467<br />

– Ellen Kontorass Mejlvang 14 9733 7467<br />

– Jeppe Mejlvang 14 9733 7467<br />

Frisør Svala G. Iversen Baggersvej 1 2372 2052<br />

Fritze Anne-Marie Elev Sønderbyvej 18 9733 7804<br />

– Janne butikselev Nørbyvej 15 9733 7453<br />

Fugleberg Anette Toft Juelsgårdsvej 11 9731 2718<br />

– Jan Riis Juelsgårdsvej 11 9731 2718<br />

Fuglsang Kirsten Sønderbyvej 10 9733 7100<br />

Fyrsterling Asta Assistent<br />

Gammel Sogn Kirkevej 2 9732 3099<br />

– Jimmi Lystbæk Sønderbyvej 30 3215 7417<br />

– Lene Lydia Kontorelev Sønderbyvej 30 3215 7417<br />

– Ole Albert Stationsldr Gammel Sogn Kirkevej 2 9732 3099<br />

G<br />

Ganer Margit Vang Kontorass<br />

Søndervig Landevej 24 9733 7725<br />

– Peder Søndervig Landevej 24 9733 7725<br />

Glismand Holger Restauratør Pugflodsvej 6 9733 8230<br />

– Marisa Pugflodsvej 6 9733 8230<br />

Grabkaha Pranee Klostervej 90 9733 7790<br />

Grandjean Kirsten Ekspeditrice Porsevej 2 5956 3530<br />

Gravengaard Jane Meyeren Mejlvang 11 9732 5084<br />

Graversen Laurids smedesvend Vestervang 16 9733 7319<br />

26<br />

– Martha bankass Vestervang 16 9733 7319<br />

Gravesen Marianne Nyropsvej 19 9731 3703<br />

Gregersen Christen Richardt fiskeskipper<br />

Juelsmindevej 29 9733 7156<br />

– Aase Irene Husassistent Juelsmindevej 29 9733 7156<br />

Grønning Jan Ausum Ekvip Hdl Hybenvej 9 9733 7618<br />

– Aase Hybenvej 9 9733 7618<br />

Guldbjerg Martin Kjærgaard<br />

Søndervig Landevej 10 5098 7868<br />

H<br />

Hammersholt-Byg Kløvermarken 8 2022 8886<br />

Handrup Elin Kirstine fabrikarb Højbjergvej 28 9733 7331<br />

– Jens Kristian F Forvalter Højbjergvej 28 9733 7331<br />

Hansen Niels Autoelektr Klostervej 54 9733 7255<br />

Hansen Anne-Sofie Mejlvang 73 9733 9572<br />

– Asger fisker Toftvej 6 9732 3180<br />

– Birgit Marie Greve ekspeditrice Klostervej 54 9733 7255<br />

– Bjarne Elev Nordmarken 33 9733 7042<br />

– Bonnie Yvonne stewardesse Røjklitvej 23 9733 7496<br />

– Bue fisker Røjklitvej 23 9733 7496<br />

– Dorit Winther Nordmarken 33 9733 7042<br />

– Dorte Midtgaard lærer Toftvej 6 9732 3180<br />

– Else Højbjergvej 40 9733 7041<br />

– Hans Ruby ekspedient Mejlvang 33 9733 7320<br />

– Jacob Lykke Postarbejder Søtangevej 3 5195 5872<br />

– Jens Harry Bøgealle 2 2068 2986<br />

– Jytte reng ass Mejlvang 33 9733 7320<br />

– Kirstine Marie Kabel Mejlvang 18 9733 7105<br />

– Lea Mejlvang 73 9733 9572<br />

– Nathalia Flemling Røjklitvej 23 9733 7496<br />

– Willy Minkfarmer Mejlvang 73 9733 9572<br />

Haubjerg Finn J Og B Arb Klostervej 7 9733 7664<br />

– Hanne Klostervej 7<br />

Hell-Petersen Helga Hasager Diakon<br />

9733 7664<br />

Juelsmindevej 11 9733 7835<br />

– Peter Diakon Juelsmindevej 11 9733 7835<br />

Helt Rigmor Reng ass Juelsmindevej 4 9733 7231<br />

Higham Colin Melvyn Smith Baggersvej 3 9733 7716<br />

– Irina Olegovna Klostervej 27 9733 9279<br />

– Kristian Paul Klostervej 27 9733 9279<br />

– Suzanne Elaine Baggersvej 3<br />

Holm Elmer Brøndum bagersvend<br />

9733 7716<br />

Sønderbyvej 14 9733 7284<br />

– Ketty Eleonora Juul tekstilarb Sønderbyvej 14 9733 7284<br />

– Lene Brøndum Kokelev Sønderbyvej 17 9733 7402<br />

Holmbohjemmet Klostervej 39 9974 2350<br />

Holmsland Flis- og Brændeservice Klostervej 75 9733 7541<br />

Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2 9733 7266<br />

Holmsland Klit<br />

Tækkeservice ApS Chr. M. Iversen<br />

Baggersvej 1 - Fax 9733 7987<br />

9733 7987<br />

Holmsland Lokalhistorisk Arkiv Klostervej 39 2046 0151<br />

Holmsland Maskinforretning A/S<br />

Bandsbyvej 11 - www.holmsland.as<br />

9733 7211<br />

Holmsland Maskinstation<br />

Lars Kristensen, Nørbyvej 44<br />

Tlf. Mobilnet: 2022 0815<br />

9733 7414<br />

Holmsland Præstegård Gadegårdsvej 3 9733 7011<br />

Holmsland Skole Klostervej 85 9733 7166<br />

Holmsland Stråtag ApS<br />

Jens Chr. Slot, Røjklitvej 18<br />

Holmsland Tømrer og Maskinsne<strong>dk</strong>eri A/S<br />

9733 7333<br />

Klostervej 82 9733 7024<br />

Homeward Tueshøj 4 9733 7133<br />

Hoppe Karina Bundgaard Højbjergvej 68 9733 7950<br />

House & Garden Søtangevej 1 9732 0029<br />

Hubert Bjørn Guido Stud scient Gadegårdsvej 12 6165 0547


Høj Holmsland Jørgensen<br />

Høj Susanne Nordmarken 35 9733 9675<br />

Højbjerg Gitte Bank Mejlvang 21 4140 0352<br />

– Morten Raaskou Mejlvang 21 4079 4012<br />

Højland Jonas Baarstrøm Klostervej 40 9733 7807<br />

Høy Helle Nordmarken 37 3215 8179<br />

I<br />

Ibsen Leo Civiløkonom Højbjergvej 18 9733 7722<br />

– Leo Brunbjergvej 29 9733 7705<br />

Iversen Anna Kirstine Klostervej 39 9733 7088<br />

– Anna Marie Susanne Nørbyvej 21 g<br />

9733 7038<br />

– Bent Erik Vagner Operatør<br />

Søndervig Landevej 48 9733 7268<br />

– Christian Morten specialarb Baggersvej 1 9733 7987<br />

– Dagny dagpl moder Højbjergvej 8 9733 7036<br />

– Erik mekaniker Højbjergvej 8 9733 7036<br />

– Inger kontorass Højbjergvej 16 9733 7032<br />

– Jørgen Bøje Vagner Fisker Frederiksberg 6 9732 4359<br />

– Jørgen Toft Landbrugsvik Vestervang 7 9733 7905<br />

– Kaj Ove landbr medhj Nørbyvej 54 9733 7439<br />

– Lone Nørbyvej 54 9733 7439<br />

– Lotte Nørbyvej 54 9733 7439<br />

– Marianne Søndervig Landevej 48 9733 7268<br />

– Svala Gudlaugsdo Baggersvej 1 9733 7987<br />

J<br />

J. L. Transport Mejlvang 20 9733 7901<br />

J. L. Transport A/S Klostervej 16 b<br />

2043 9901<br />

Jacobsen Hans Granalle 3 9733 5885<br />

– Nancy Porsevej 15<br />

Jakobsen Finn Gadegaard Ejendomsmægl<br />

4047 0714<br />

Jagtvej 30 9732 1485<br />

Jan Ausum Hybenvej 9 a<br />

2012 9148<br />

Jensen Aksel vognmand Højbjergvej 60 9733 7012<br />

– Albirthe Aboline Gadegårdsvej 11 9733 7124<br />

– Allan Kim Juelsmindevej 7 9731 6008<br />

– Anders Buhl Røjklitvej 17 9733 7600<br />

– Anita Højbjergvej 44<br />

– Anton Hedegaard Fiskeskipper<br />

9733 7813<br />

Frederiksberg 18 9733 1642<br />

– Astrid Kirstine Frederiksberg 17 9733 7079<br />

– Bent Mejlvang 30 9733 7472<br />

– Berit Nørbyvej 29 9733 7522<br />

– Birthe tekstilarb Kløvermarken 5 9733 7352<br />

– Emmy reng ass N J Fjordsvej 12 9732 2281<br />

– Erik lærer Jagtvej 32 9732 1860<br />

– Erik portør N J Fjordsvej 12 9732 2281<br />

– Erling Gårdejer Esbovej 1 9732 3681<br />

– Grethe Boje kontorass Jagtvej 1 9732 4611<br />

– Gunver Baarstrøm kontorass Klostervej 75 9733 7541<br />

– Heidi Hage Klostervej 86 9734 6908<br />

– Holger Tømrer Klostervej 82 9733 7624<br />

– Inge Lise Fabrikarb Højbjergvej 60 9733 7012<br />

– Jacob Boje Jagtvej 1 9732 4611<br />

– Jacob Nohns Klostervej 82 9733 7624<br />

– Jan Stendorf Klostervej 86 9734 6908<br />

– Jesper Bandsbyvej 50 9747 3615<br />

– Jesper Stouby Søndervig Landevej 38 2573 8077<br />

– Jette Lægesekretær Røjklitvej 25 9733 7391<br />

– Jette Kjærgaard butiksass Frederiksberg 10 9733 7876<br />

– Jonas Nordenskov Sønderbyvej 3 6022 0172<br />

– Jørgen Mekaniker Toftvej 4 9732 1158<br />

– Jørgen Hedegaard Røjklitvej 17 9733 7600<br />

– Jørgen Juelsgård fisker Kløvermarken 5 9733 7352<br />

Jørgen Jensen Automobiler A/S 9732 1158<br />

Toftvej 4 - 4019 2530<br />

Jensen Karen Riis børneh lærer Jagtvej 32 9732 1860<br />

– Karin Nordmarken 4 9733 0974<br />

– Karin Pædagog Søndervig Landevej 21 9731 2274<br />

– Kim Stendorf Højbjergvej 44 9733 7813<br />

– Kjeld Ahornalle 14 9733 7403<br />

27<br />

– Lars Buhl Røjklitvej 17 9733 7600<br />

– Leif Erhard Maskinarb Juelsmindevej 16 2041 7058<br />

– Lone Juelsmindevej 7 9731 6008<br />

– Louis Preben Stendorf specialarb Røjklitvej 19 9733 7251<br />

– Mads Boje Jagtvej 1 9732 4611<br />

– Maiken Langballe Mejlvang 30 9733 7472<br />

– Martha Juelsmindevej 14 9733 7078<br />

– Martin Kjeld Pedel Frederiksberg 22 2067 9028<br />

– Michael Bjerregaard Nyropsvej 12 2521 0128<br />

– Mie Sand Højbjergvej 22 9733 7069<br />

– Nancy Ekspeditrice Klostervej 88 9733 0002<br />

– Niels Christian fisker Bandsbyvej 13 9733 7201<br />

– Niels Jørgen Søgaard Fisker Røjklitvej 25 9733 7391<br />

– Ninna Kirstine Klostervej 39 9733 7072<br />

– Ole Sofus Kristian fisker Klostervej 95 9733 7342<br />

– Peder Vang Nørbyvej 29 9733 7522<br />

– Per Østergaard Læge Søndervig Landevej 7 3513 5119<br />

– Poul Hedegaard Bandsbyvej 13 9733 7201<br />

– Rosa Irene Frederiksberg 18 9733 1642<br />

– Sand Gårdejer Højbjergvej 22 9733 7069<br />

– Svend Stengaard vagtmester Klostervej 75 9733 7541<br />

– Søren Sundgaard Søtangevej 2 2347 6942<br />

– Vita Irene Bandsbyvej 13 9733 7201<br />

– Aase Nyholm Klostervej 36<br />

Jeppesen Bodil Høegsberg Sekretær<br />

8688 9063<br />

Søndervig Landevej 18<br />

– Carl Aage Brask Tømrersvend<br />

9733 7222<br />

Søndervig Landevej 18 9733 7222<br />

– Christian Brask Klostervej 56 9674 7433<br />

– Dorthe Lykke Klostervej 56 9674 7433<br />

– Marian Bach Nyropsvej 11 9733 7008<br />

– Steen Brask Nyropsvej 11 9733 7008<br />

– Tina Stage Nyropsvej 12 4071 7365<br />

Jepsen Erik Laugesen Serviceagent Klostervej 29 3695 8757<br />

– Jens Sundgaard Tømrer Sønderbyvej 32 9733 7484<br />

– Mogens Advokat Søndervig Landevej 46 3078 8979<br />

Johannesen Ea Sygehjælper Nørbyvej 12 9732 4717<br />

– Helge Kreditf fldm Nørbyvej 12 9732 4717<br />

Johansen Ejnar Nørgaard gårdejer Tueshøj 9 9732 0893<br />

– Hans Peter Specialarb Søndervig Landevej 4 9733 7432<br />

– Rita Gimm lærer Tueshøj 9 9732 0893<br />

Johnsen Anders Møller gårdejer Baggersvej 9 9733 7126<br />

– Anne Louise Baggersvej 9 9733 7126<br />

Josephsen Anna Christine Klostervej 39 9732 3734<br />

Juodvalkyte Edita Klostervej 27<br />

Jørgensen Allan Hedegaard B<br />

9733 9279<br />

Søndervig Landevej 36 4041 4516<br />

– Anna Birtha Bandsbyvej 44 9733 7086<br />

– Anne Marie lærer Højbjergvej 26 9733 7279<br />

– Charlotte Frisør Mejlvang 53 9732 6989<br />

– Ellen Otterstrøm Klostervej 39 4223 9873<br />

– Hans Kurt Bandsbyvej 29 9733 7067<br />

– Henning gårdejer Bandsbyvej 44 9733 7086<br />

– Henning Herløv Købmand Granalle 1<br />

Jørgensen & Kjærgaard ApS<br />

Tømrer og bygningssne<strong>dk</strong>er, 6950 Ringkøbing<br />

9733 7322<br />

Holger Kjærgaard, Bandsbyvej 42<br />

Mobil 2022 7790 - Fax 9733 7990<br />

9733 7090<br />

Villy Jørgensen, Blomstervænget 32<br />

Mobil 4016 2855 - Fax 9732 2855<br />

//////BYG GARANTIORDNING /////<br />

9732 2755<br />

Jørgensen Krista Højbjergvej 32 9733 7168<br />

– Lene Ibsen pædagog Bandsbyvej 25 9733 7470<br />

– Liselott Sygehjælper Granalle 1 9733 7322<br />

– Martha Slot kontorass Bandsbyvej 29 9733 7067<br />

– Mona Sygehjælper Toftvej 5 9732 6807<br />

– Niels Erik elektriker Højbjergvej 26 9733 7279<br />

– Poul Erik Landmand Bandsbyvej 25 9733 7470<br />

– Sabrina Riborg Sønderbyvej 6 2462 4863<br />

– Uffe Søgaard Søgårdevej 3 a<br />

9733 7178


Kaspersen Holmsland Madsen<br />

K<br />

Kaspersen Gunnar Vadgaard medhjælper<br />

Højbjergvej 48 9733 7188<br />

– Helle kontorass Højbjergvej 48 9733 7188<br />

Kehlet Kim Ulrich Fabrikant Pinholmvej 1 9659 2400<br />

Kennel Alderslyst v/ Michael Lumby<br />

Søndervig Landevej 5 2024 4846<br />

Kjær Kristine Mathilde Jagtvej 2 9732 3370<br />

Kjær-Jensen Ina Elfriede Anna Sønderbyvej 11 9712 1347<br />

– Poul Ingeniør Sønderbyvej 11 9712 1347<br />

Kjærgaard Erik elektriker Højbjergvej 34 9733 7232<br />

– Holger tømrermester Bandsbyvej 42 9733 7090<br />

– Inge Tang butikslærl Bandsbyvej 42 9733 7090<br />

– Per sne<strong>dk</strong>ersvend Mejlvang 7 9733 7449<br />

KK Conection Røjklitvej 5 9732 5874<br />

Klein Annette Hildegard Søndervig Landevej 34 3217 7871<br />

– Hans-Peter Søndervig Landevej 34 3217 7871<br />

“Klinik Fjordlys” v/ Jørgen Leegaard<br />

N J Fjordsvej 7 9732 0702<br />

Klokker Kenneth Røjklitvej 5 9732 5874<br />

Klokkerholm Eivind Gårdejer Mejlvang 22 9733 7261<br />

– Else Mejlvang 22 9733 7261<br />

– Lisbeth Søgaard Røjklitvej 2 9733 7503<br />

Kloster Autoværksted Klostervej 3 9733 7355<br />

v/ Bjarne Qvistgaard<br />

www.klosterauto.boschcarservice.<strong>dk</strong><br />

Kloster Design A/S Klostervej 96 9733 7085<br />

Kloster Genbrugsplads Klostervej 116 9733 7518<br />

Kloster Kraftvarmeværk Klostervej 112 9733 7545<br />

Kloster Vandværk 9674 8500<br />

(adm. Østergade 130, 6900 Skjern)<br />

Knudsen Allan Raarup Klostervej 60 9733 7464<br />

– Anette Klostervej 60 9733 7464<br />

– Bjarne Kirkegaard Søndervig Landevej 28 3125 9648<br />

– Erik Aarup gårdejer Søndervig Landevej 26 9733 7436<br />

– Erik Raarup Tømrersvend Klostervej 60 9733 7464<br />

– Metha Dorthea Søndervig Landevej 26 9733 7436<br />

– Peer Leonhard bestyrer Røjklitvej 8 9733 7158<br />

– Ulla Røjklitvej 8 9733 7158<br />

Knulst Berit Milton Butiksass Klostervej 18 9733 7655<br />

– Martin Bager Klostervej 18 9733 7655<br />

Koldsgård Birgit Brændgård Mejlvang 8 9733 7110<br />

– Poul Verner Mejlvang 8 9733 7110<br />

Korsholm Kurt Vognmand Klostervej 9 9733 7387<br />

Krabbe Anna soc pædagog Klostervej 16 9733 7055<br />

Kristensen Anne Marie Laursen Sønderbyvej 23 9733 7059<br />

– Bruno Sønderbyvej 23 9733 7059<br />

– Børge Nørgaard murermester Jagtvej 20 9732 3128<br />

– Elly Jagtvej 20 9732 3128<br />

– Henriette Bech Søndervig Landevej 16 9733 7311<br />

– Jane Nørbyvej 44 9733 7414<br />

– Jesper Klitrosevej 17 3213 2034<br />

– Jørgen fisker Nørbyvej 15 9733 7453<br />

– Keld Baunbæk Maler Nyropsvej 17 9733 8022<br />

– Kirstine Søe Bandsbyvej 48 9733 7051<br />

– Kurt fisker Højbjergvej 12 9733 7359<br />

– Lars Nørbyvej 44 9733 7414<br />

– Lene B R kontorass Højbjergvej 12 9733 7359<br />

– Marianne Neumann Kasserer Nyropsvej 17 9733 8022<br />

Mette Kristensen Aut. zoneterapeut 9733 7049<br />

Nørbyvej 48 - Tlf-tid. 8-9<br />

– Mikkel Baunbæk Nyropsvej 17 9733 8022<br />

– Ove Nagstrup gårdejer Nørbyvej 48 9733 7049<br />

– Verner Lykke Søndervig Landevej 16 9733 7311<br />

Morten Krogsager Klostervej 8 9733 7010<br />

Krogsager Morten Vvs installa Nørbyvej 11 9733 7480<br />

– Ruth Birgit defektrice N J Fjordsvej 10 9732 3436<br />

Krogsgaard Edel Haugaard Toftvej 12 9732 0891<br />

– Hans Chr Gårdejer Toftvej 12 9732 0891<br />

28<br />

– Malene Juul Søndervig Landevej 11 9733 7818<br />

Kruszynski Milosz Michal Søndervig Landevej 1 2720 6059<br />

Krægpøth Karsten Gunner H Dyrlæge<br />

Gadegårdsvej 7 9733 7267<br />

K. Krægpøth dyrlæge 7022 4442<br />

Krægpøth Louise Sønderbyvej 9 8758 6891<br />

Kølbæk Mona Brunbjergvej 38 9659 1043<br />

L<br />

Lange Hans Ole Krebs Stud theol Gadegårdsvej 3 9733 7011<br />

– Lotte Stougaard Holm Gadegårdsvej 3<br />

Langfrits Ellen Birgitte Studerende<br />

9733 7011<br />

N J Fjordsvej 20 9674 2001<br />

Larsen Benny Halfdan skomager N J Fjordsvej 2 9732 2510<br />

– Esther Alice Lærer Ahornalle 19 9714 1961<br />

– Grethe N J Fjordsvej 2 9732 2510<br />

– Jan Erik Størzer Tømrermester Klostervej 20 9732 1331<br />

– Jan Feldthaus Malersvend Mejlvang 9 9733 7919<br />

– Joan Birgith Dieselmek Klostervej 20 9732 1331<br />

– John Murer Ahornalle 19 9714 1961<br />

– Johnni Strøe Mejlvang 20 9733 7901<br />

– Niels Otto Strøe Smedesvend Mejlvang 16 9733 7418<br />

– Poul Erik Tømrersvend Nørbyvej 21 f<br />

9733 7353<br />

– Sigrid Kathrine Hjemmehjælp Mejlvang 16 9733 7418<br />

– Susanne Majbritt Strøe Mejlvang 20<br />

Lauridsen Anne Marie hjemmehjælp<br />

9733 7901<br />

Højbjergvej 36 9733 7298<br />

– Bent Erik Klostervej 83 9733 7744<br />

– Bjarne tømrermester Højbjergvej 36 9733 7298<br />

– Britta syerske Juelsmindevej 9 9733 7291<br />

– Charlotte Husted Klostervej 79 9733 0811<br />

– Gerda Bankass Frederiksberg 23 9732 2532<br />

– Hans Kristian Overass Frederiksberg 23 9732 2532<br />

– Jan Pugflodsvej 4 9731 2247<br />

– Jeanette Birkekær Gadegårdsvej 18 9733 7303<br />

– Jens chauffør Juelsmindevej 9 9733 7291<br />

– Jonna Lisbeth M Pugflodsvej 4 9731 2247<br />

– Lene Søgaard Søgårdevej 3 a<br />

9733 7178<br />

– Margarete Mejlvang 32 9733 7076<br />

– Mary dagpl moder Juelsgårdsvej 3 9733 7243<br />

– Mette Spaabæk Mejlvang 25 9733 7956<br />

– Peder Spaabæk Mejlvang 25 9733 7956<br />

– Sven Gårdejer Mejlvang 32 9733 7076<br />

– Svend chauffør Juelsgårdsvej 3 9733 7243<br />

– Thomas Frederiksberg 29 2943 4598<br />

Leccesi Gilberto Højbjergvej 46 9733 8486<br />

Leccesi-Zürrer Daniela Irma Højbjergvej 46 9733 8486<br />

Ledgaard Tove Guldborg N J Fjordsvej 18 9732 1172<br />

Lemvig Salmon Trade Klostervej 108 9733 7622<br />

Leth Kirsten Nielsen Assistent Jagtvej 30 9732 1485<br />

Lind Niels Peter Kontorass Hybenvej 10 7568 5150<br />

– Aase Merete Pædagog Hybenvej 10 7568 5150<br />

Lockey Mark Edward Højbjergvej 66 4222 0461<br />

Lumby Britta Aagaard Smørrebr jfr Nørbyvej 10 3512 4616<br />

Lund Esther Klostervej 39 9731 1282<br />

Lundsgaard Jan Nordmarken 8 9733 8060<br />

Lycke Jytte Kontorass Jagtvej 8 9732 2153<br />

Lyng Poul Gadegaard assistent Røjklitvej 26 9733 7325<br />

Lægevagten Region Midtjylland 7011 3131<br />

Laas Casper Fonager Uhre Juelsmindevej 26 9659 2771<br />

– Krestine Fonager Uhre Kontorass<br />

Kløvermarken 7 9731 3832<br />

M<br />

Madsen Alex Peter Blomsterhand Søtangevej 1 4040 5987<br />

– Ane Kirstine Tueshøj 3 9732 4015<br />

– Bent Pauli dykker Søtangevej 4 9733 7240<br />

– Gunner gårdejer Tueshøj 3 9732 4015<br />

– Helene Asstrup konfktionass Tueshøj 3 9732 4015<br />

– Ingrid Søgaard Klostervej 39 9735 2409<br />

– Margit Toft Blomsterhand Søtangevej 1 2441 8029<br />

– Mogens Tarp skoleinsp Gadegårdsvej 9 9733 7242


Madsen Holmsland Pedersen<br />

– Ole Asstrup Tueshøj 3 9732 4015<br />

– Per John konstabel Søgårdevej 5 9733 7468<br />

– Per Kjærgaard Træind arb Røjklitvej 12 2064 6470<br />

– Poul Kristen Steensgaard Nordmarken 2 2364 0524<br />

– Svend Erik Redder Sivsangervej 9 2132 6898<br />

Mathiasen Kirsten Sønderbyvej 9 8758 6891<br />

Mathiesen Dorte Mejlvang 9 9733 7919<br />

Midtiby Ingrid Mejlvang 47 9733 7711<br />

Mikkelsen Hannah Astrid lærer Mejlvang 35 9733 7295<br />

– Kim Thorvald arbejdsmand N J Fjordsvej 16 9732 3064<br />

– Mogens Fladeland Cand psych Mejlvang 35 9733 7295<br />

– Mogens Møller Klostervej 90 9733 7790<br />

– Søren Thomsen Kløvermarken 6 2087 4353<br />

Moe Mille Mejlvang 26 9732 2045<br />

Mogensen Helmer Arbejdsmand Bøgealle 7 9733 7857<br />

Mortensen Gurli Frost Soc pædagog Toftvej 3 2926 8968<br />

– Harald Christian Bandsbyvej 27 9733 7437<br />

– Jens Christian Gårdejer Gadegårdsvej 7 a<br />

9733 7119<br />

– Johanne Marie Gadegårdsvej 7 a<br />

9733 7119<br />

– Mads Plauborg Bandsbyvej 27 9733 7437<br />

– Nina Klara Plauborg Landbr elev<br />

Bandsbyvej 27 9733 7437<br />

– Torben Hjøllund Røjklitvej 20 9733 1003<br />

Mose Ditte Langvad Skibsted<br />

Søndervig Landevej 1 5164 0711<br />

Møller Elise Vaaben Eschou Nordmarken 3 9733 0851<br />

– Erik Sønderbyvej 9 8758 6891<br />

– Flemming Søgårdevej 6 9733 7471<br />

– Inga Knak Søgårdevej 6 9733 7471<br />

– Line Knak Søgårdevej 6 9733 7471<br />

N<br />

Nielsen Aksel Holmbo chauffør Jagtvej 28 9732 1891<br />

– Anders Klostervej 71 2490 3524<br />

– Anders Sigfred smedesvend Toftvej 3 2278 5086<br />

– Anna Klostervej 39 9733 7035<br />

– Anna Sofie Lodberg damefrisør Nørbyvej 1 9733 7009<br />

– Anne Margrethe Kontorass Mejlvang 57 9733 7489<br />

– Anne Mette Førrisdahl Nørbyvej 38 9733 7737<br />

– Annemette Tang Mejlvang 6 9733 7761<br />

– Annette Søndervig Landevej 1 9732 5700<br />

– Anni Veise børnehaveass Jagtvej 28 9732 1891<br />

– Arne maskinhdl Klostervej 44 9733 7026<br />

– Benny Kontorass Højbjergvej 58 9733 7299<br />

– Benny Tang Mejlvang 6 9733 7761<br />

– Bente Søegaard Klostervej 4 9733 7434<br />

– Bente Tang kontorass Esbovej 2 9732 0617<br />

– Birthe Hjemmehjælp Toftvej 14 9732 3974<br />

– C Birger M gårdejer Klostervej 78 9733 7094<br />

– Carina Visholm Jagtvej 10 9732 1225<br />

– Christa Marie Klostervej 78 9733 7094<br />

– Christian Holm pedel Jagtvej 10 9732 1225<br />

– Edel Marie Bak Juelsgårdsvej 1 9733 7192<br />

– Edith Irene Sygepl Ske Klostervej 46 9733 7056<br />

– Eigil Hald slagter Røjklitvej 24 9733 7257<br />

– Erling Bollerup gårdejer Baggersvej 7 9733 7473<br />

– Ester Marie børneh lærer Juelsmindevej 3 9733 7347<br />

– Henning Lektor Klostervej 48 9733 7771<br />

– Henrik Schack Gadegårdsvej 18 9733 7303<br />

– Ingrid køkkenmedhj Højbjergvej 6 9733 7423<br />

– Ingrid Klostervej 48 9733 7771<br />

– Jacob Birkedal Nordmarken 37 3215 8179<br />

– Janne Siig Teknisk Ass Mejlvang 28 9733 7171<br />

– Jens Kristian Teknisk ass Toftvej 14 9732 3974<br />

– Jesper Pugflodsvej 1 9733 7806<br />

– Jørgen Blæsberg Automek Vestervang 14 9733 7370<br />

– Kasper Mejlvang 57 9733 7489<br />

– Krista Sygepl Ske Nørbyvej 21 e<br />

9733 7715<br />

– Lea Stampe Bandsbyvej 50 9747 3615<br />

– Lisa Klostervej 44 9733 7026<br />

– Marie Elisabeth bankass Røjklitvej 24 9733 7257<br />

– Metha Nyropsvej 16 9733 7217<br />

29<br />

– Morten Bay Højbjergvej 6 9733 7423<br />

– Niels smedemester Søndervig Landevej 1 9732 5700<br />

– Niels Jørgen Landbr medhj Nørbyvej 38 9733 7737<br />

Nielsen Niels 9732 5700<br />

Aut. VVS-installatør & kloakmester<br />

Søndervig Landevej 1 - Biltlf. 4041 1754<br />

Nielsen Ole greenkeeper Mejlvang 26 9732 2045<br />

– Palle Beck renovatør Juelsmindevej 3 9733 7347<br />

– Peder Rytter skibsbygg sv Vestervang 1 9733 7117<br />

– Peter Hansgaard fisker Esbovej 2 9732 0617<br />

– Peter Milton vandv best Klostervej 4 9733 7434<br />

– Poul Rossander gårdejer Nyropsvej 16 9733 7217<br />

– Poul-Erik Beck Fisker Juelsgårdsvej 1 9733 7192<br />

– Rasmus Mejlvang 57 9733 7489<br />

– Rasmus Bay Klostervej 19 2042 3046<br />

– Reidar Blauenfeldt Kasserer Klostervej 51 9733 7510<br />

– Rene Bay rørsmed Højbjergvej 6 9733 7423<br />

– Steffan Førrisdahl Nørbyvej 38 9733 7737<br />

– Søren Maskintekn Mejlvang 28 9733 7171<br />

– Tage Steen renovatør Nørbyvej 1 9733 7009<br />

– Thomas Birkedal Pugflodsvej 11 9733 7999<br />

Nilsson Ida-Lill Svanberg Specialarbej<br />

Klostervej 2 9732 4088<br />

Nohns Karsten Tholstrup Tømrersvend<br />

Vestervang 20 9733 7411<br />

– Kathrine Hindhede Klostervej 15 9733 7263<br />

– Kirsten Kjærsgaard Klostervej 82 9733 7624<br />

– Otto Tholstrup salgskons Mejlvang 65 9733 7317<br />

– Solveig kontorass Mejlvang 65 9733 7317<br />

Nohns Karsten T. Klittens Busser 9733 7411<br />

Vestervang 20 - Biltlf. 4038 7245<br />

E-mail: klittensbusser@mail.<strong>dk</strong><br />

Nucera Isabella Madicken Holm Sønderbyvej 17 9733 7402<br />

– Manuela Josephine Holm Sønderbyvej 17 9733 7402<br />

Ny Sogn Kirkegård Klostervej 74 9733 7082<br />

Ny Sogn Kirkegård Højbjergvej 48 6120 4437<br />

Nyborg Jens Kristian slagteriarb Højbjergvej 52 9733 7362<br />

Nyby Eddie Bøgealle 8 9733 7940<br />

Nygaard Vagn Minkavler Gadegårdsvej 10 9733 7700<br />

Nymark Allan Søtangevej 1 2361 0029<br />

– Jeannette Toft Søtangevej 1 3050 3730<br />

Nøhr Ester Bjerg Køkkenass Strædevej 3 9733 7454<br />

– Johannes mekaniker Strædevej 3 9733 7454<br />

– Linda Bjerg Strædevej 3 9733 7454<br />

Nørskov Karina Ardahl Klostervej 42 4143 5523<br />

O<br />

Oehlenschlæger Gunhild Bandsbyvej 31 9733 7701<br />

Olesen Birthe Kristine Sønderbyvej 4 9733 7285<br />

– Henriette Mejlvang 81 9733 7917<br />

– Jes Mejlvang 81 9733 7917<br />

– Knud Erik tømrermester Sønderbyvej 4 9733 7285<br />

– Olav Klostervej 93 9733 7170<br />

Olsen Jørn William Værftsarb Bøgealle 1 2165 2642<br />

– Tove Elisabeth Laborant Klostervej 47 9733 7237<br />

P<br />

Paensungnoen Thitirat Søgårdevej 5 9733 7468<br />

Papierowska-Zajac Anna Maria Gadegårdsvej 7 9733 7267<br />

Pauli Bent Dykker<br />

Søtangevej 4 - Mobil 4018 2240<br />

9733 7240<br />

Pedersen Agner Mejlvang 27<br />

– Aksel Strandsbjerg murermester<br />

9733 7348<br />

Højbjergvej 16 9733 7032<br />

– Allan Minkfarmer Pugflodsvej 3 9733 7770<br />

– Anders Fritze Sønderbyvej 18 9733 7804<br />

– Anna Bodil Plauborg Røjklitvej 14 a<br />

9733 7260<br />

– Anny Lis Frederiksberg 5 9733 7308<br />

– Bente Agnethe Køkkenmedhj Frederiksberg 7 9734 2907<br />

– Berit Korsholm Røjklitvej 14 9733 7525


Pedersen Holmsland <strong>Sande</strong>rhoff<br />

– Carina Korsholm Røjklitvej 14 9733 7525<br />

– Flemming Maskinfører Vestervang 8 9733 7316<br />

– Henning Lind Konsulent Frederiksberg 7 9734 2907<br />

– Hilda Johanne kontorass Toftvej 4 9732 1158<br />

– Jens Jørgen Lærer Klostervej 21 9659 2900<br />

– Jens Kristian Gårdejer Mejlvang 10 9733 7186<br />

– Jørgen Hedegaard mekaniker Højbjergvej 10 9733 7273<br />

– Kaja filetskærer Tueshøj 6 9733 7395<br />

– Kathrine Vestervang 8 9733 7316<br />

– Kjeld Røjklitvej 14 9733 7525<br />

– Knud Dalsgaard smed Frederiksberg 27 9733 7103<br />

– Lene Graven Pugflodsvej 3 9733 7770<br />

– Lillian dagpl moder Højbjergvej 10 9733 7273<br />

– Lillian husassistent Klostervej 91 9733 7321<br />

– Louise Vestervang 8 9733 7316<br />

– Majbrit Plauborg Røjklitvej 14 a<br />

9733 7260<br />

– Maria Sønderbyvej 13 2683 0554<br />

– Marlene Merete Klinikass Mejlvang 23 7573 8686<br />

– Michael Hedegaard Klostervej 42 4143 5523<br />

– Pia Julsgaard Mejlvang 27 9733 7348<br />

– Sanni Pugflodsvej 3 9733 7770<br />

– Susanne Husassistent Vestervang 8 9733 7316<br />

– Susanne Korsholm Røjklitvej 14 9733 7525<br />

– Sven fisker Røjklitvej 14 a<br />

9733 7260<br />

– Svend Aage Entreprenør Hybenvej 40 2082 2877<br />

– Thomas Rene Minkfarmer Sønderbyvej 18 9733 7804<br />

– Torben Vestervang 8 9733 7316<br />

– Torben Laurids Toftvej 16 4040 7864<br />

– Aase Sig Lærer Klostervej 21 9659 2900<br />

Petersen Bothilde Fabrikarb Bøgealle 7 9733 7857<br />

– Erik Lyhne Musikhdl Søndervig Landevej 40 9733 7200<br />

– Hanne Foltmar Søndervig Landevej 40 9733 7200<br />

Pettersson Anne-Marie Socialrådg<br />

Sønderbyvej 32 9733 7484<br />

Piekut Susanne Lærer Klostervej 52 9733 7850<br />

Plougsgaard Inge Haugaard Søgårdevej 4 9733 7061<br />

Pm Fisk Gadegårdsvej 18 9731 2203<br />

Poulsen Arne skibsbygger Mejlvang 79 9733 7443<br />

– Bent Maskintekn Klostervej 2 9732 4088<br />

– Birgit Storgaard ekspeditrice Røjklitvej 21 9733 7034<br />

– Egon Veisig Maskinm Asp Toftvej 8 9732 6001<br />

– Helle Viola butiksass Mejlvang 79 9733 7443<br />

– Iver gårdejer Røjklitvej 21 9733 7034<br />

– Joan K Hushjælper Søtangevej 5 9733 7040<br />

– Kristen gårdejer Søtangevej 5 9733 7040<br />

– Mathias Mejlvang 79 9733 7443<br />

– Mia Wørmer Toftvej 8 9732 6001<br />

– Susanne Fredeskov Røjklitvej 6 9733 7280<br />

– Tommy Røjklitvej 6 9733 7280<br />

– Aage Klostervej 47 9733 7237<br />

Poulsgård Tom Lund Klostervej 40 9733 7807<br />

Provstgaard Eva Saaby Sygeplejersk<br />

Nyropsvej 10 9733 7332<br />

– Hans Peder Gårdejer Nyropsvej 2 9733 7007<br />

– Lars Gårdejer Nyropsvej 10 9733 7332<br />

Pugflod Aksel Lagerarb Frederiksberg 11 9733 7323<br />

– Christian smed Nørbyvej 42 9733 7177<br />

– Jens Juelsmindevej 2 2256 7202<br />

– Maybritt Janette Skattereviso Nørbyvej 42 9733 7177<br />

Ringkøbing<br />

Installationsforretning<br />

30<br />

– Nicolai Nørbyvej 42 9733 7177<br />

PURE CARE Hudplejeklinik v/ Pia Wennike<br />

Røjklitvej 10 2041 6971<br />

Q<br />

Qvistgaard Bjarne Klostervej 3 9733 7355<br />

– Ellen Marie Vestervang 12 9733 7165<br />

– Aage Mekaniker Vestervang 12 9733 7165<br />

Qvortrup Else Lærer Mejlvang 51 9731 1921<br />

– Steffen Sognepræst Mejlvang 51 9731 1921<br />

R<br />

Rahbek Marianne Klostervej 19 2683 7013<br />

Rahbæk Thomas Mølhede Klevevej 51 9733 0326<br />

Rak Olga Søgårdevej 3 b<br />

4237 2788<br />

Rasmussen Anna Meta kontorass Mejlvang 3 9733 7286<br />

– Brian Klostervej 49 9733 9204<br />

– Carsten Brunbjergvej 38 9659 1043<br />

– Erik Lystbæk Skibsbygger Sønderbyvej 30 3215 7417<br />

– Gunhild Klostervej 103 9733 7274<br />

– Gunnar Faurskov støberiarb Mejlvang 3 9733 7286<br />

– Hanne Lystbæk Pugflodsvej 8 9734 8681<br />

– Henning Blandemester Pugflodsvej 8<br />

– Laura Grethe hjemmehjælp<br />

9734 8681<br />

Søndervig Landevej 6 2420 1174<br />

– Leif Nørgaard Frederiksberg 7 d<br />

9733 7405<br />

Rasmussen Ole Roed 9733 7407<br />

Søndervig Landevej 44<br />

Mobil 2460 0454<br />

Rasmussen Susan Milton Klostervej 49 9733 9204<br />

– Tage Krøldrup bygn konstr Klostervej 103 9733 7274<br />

Reusser Evelyne Risbjergvej 60 b<br />

9732 0347<br />

Ringkøbing Fjord Handel & Turist Højbjergvej 48 9733 7188<br />

Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34 9732 2401<br />

Rose Jette Nedergaard fabrikarb Mejlvang 7 9733 7449<br />

– Kenneth Nedergaard Mejlvang 29 9733 7212<br />

– Klaus Mejlvang 29 9733 7212<br />

– Lotte Mejlvang 29 9733 7212<br />

– Susanne Kontorass Mejlvang 29 9733 7212<br />

Rydahl Bo Lynge Risbjergvej 1 9733 7479<br />

Røjklit Autoservice v/ Torben Vogt 9733 7976<br />

Røjklitvej 1, Kloster - Mobil 5129 9470<br />

Røjklit Mink ApS Tueshøj 3 2023 7291<br />

S<br />

Saks David Klein arkitekt Gadegårdsvej 5 9733 7797<br />

Saks Design Klostervej 75 9733 7777<br />

Salon MK Kløvermarken 10 9733 7300<br />

Lene Thomsen<br />

Sand Anna Kirstine Jagtvej 18 9732 0071<br />

– Kristian Redakt chef Jagtvej 18 9732 0071<br />

Sandager Inger Brunbjergvej 62 9733 7445<br />

Sandberg Edith Ruby Jagtvej 24 9732 1460<br />

– Jeanette Lindhardt Bandsbyvej 38 9733 7870<br />

– Kristian Bandsbyvej 38 9733 7870<br />

– Tage Typograf Jagtvej 24 9732 1460<br />

<strong>Sande</strong>rhoff Tove C scient pol Røjklitvej 22 9732 1327<br />

Aut. el-installatør<br />

Cert. alarm-installatør<br />

Lys & <strong>Hvide</strong>varer<br />

Vesterled 12, 6950 Ringkøbing 9732 1500


Sandgrav Holmsland Tvistholm<br />

Sandgrav Anita Korsholm Nørbyvej 52 9733 7021<br />

Schaper Charlotte Røjklitvej 29 6077 7238<br />

– Sebastian Røjklitvej 29 6574 0077<br />

Schmidt Bodil Irene lærer Frederiksberg 20 9733 7109<br />

– Ivan lærer Frederiksberg 20 9733 7109<br />

Selbo Jens Elektriker Klostervej 32 4047 1289<br />

Sfo Regnbuen Klostervej 85 9656 3330<br />

Siig Anna Kirstine kontorass Bandsbyvej 26 9733 7481<br />

Simonsen Anette<br />

Søndervig Landevej 44<br />

Mobil 2938 3892<br />

9733 7407<br />

Skafte Bo Sivsangervej 15 9733 7597<br />

Skarregaard Holger gårdejer Sønderbyvej 26 9733 7031<br />

– Helle Dorthea K Juelsmindevej 12 8842 1119<br />

Skov Frands Ejvind købmand N J Fjordsvej 14 9732 0885<br />

Skovsen Marianne pædagog Gadegårdsvej 5 9733 7797<br />

Slot Esther Søndervig Landevej 17 9733 7176<br />

– Helge Pedersen maskinsmed Tueshøj 6 9733 7395<br />

– Ina Tueshøj 6 9733 7395<br />

– Jens Christian gårdejer Røjklitvej 18<br />

– Peder Pedersen gårdejer<br />

9733 7333<br />

Søndervig Landevej 17 9733 7176<br />

– Søren Harborg Sønderbyvej 13 2087 5511<br />

– Tove isenk kommis Røjklitvej 18 9733 7333<br />

Slots Kloakservice<br />

Søndervig Landevej 17<br />

9732 3209<br />

Mogens P. Slot 2033 5046<br />

Smith Jesper Hillebrand Pugflodsvej 10 2577 2453<br />

Sommer Egon Carsten Mekaniker Vestervang 6 9733 8826<br />

Spanggaard Kim Lærer Klostervej 38 9733 7179<br />

– Winnie Blok Lærer Klostervej 38 9733 7179<br />

Stage Keith Højen Klostervej 89<br />

– Morten Kloster elektriker<br />

9732 2399<br />

Søndervig Landevej 32<br />

Stræde Knud Andersen Forpagter<br />

9733 7361<br />

Juelsmindevej 19 9733 7271<br />

– Lilly Butiksass Sønderbyvej 3 9674 0279<br />

– Tina Sønderbyvej 3 9674 0279<br />

Støyer Inge Lykke Posteksp tør Fyrrealle 4 9659 1616<br />

Sudergaard Olga Klostervej 9 9733 7387<br />

Susgaard Kirsten dagpl moder Højbjergvej 38 9733 7269<br />

– Niels Kristian automek Højbjergvej 38 9733 7269<br />

– Christian Røjklitvej 2 9733 7503<br />

Szinay Ragnhild Husted Klostervej 41 9733 7234<br />

– Sandor barbermester Klostervej 41 9733 7234<br />

Søeng I/S Søgårdevej 3 3045 9473<br />

Søgård Mette Klostervej 31 c<br />

3212 1042<br />

Søholm Service Klostervej 11 9731 2301<br />

Søholm Service Klostervej 11 9731 2308<br />

Sønderby Ulla Nordmarken 2 2420 8848<br />

Søndergaard Jette Tind sem adjunkt Røjklitvej 10 9733 7788<br />

– Per Gårdejer Røjklitvej 10 9733 7778<br />

– Andrea Faurholt Frederiksberg 3 9733 7097<br />

– Jens Martin Lærkealle 5 9733 7909<br />

– Oskar Fhv.gårdejer Klostervej 39 9733 7097<br />

– Povl Nørbyvej 21 h<br />

9733 7596<br />

Sørensen Aino Bjerre Designer Jagtvej 34 9732 2401<br />

31<br />

– Anna sygehjælper Jagtvej 16 9732 0418<br />

– Casper Klostervej 100 9733 8080<br />

– Christen Husted Mekaniker Klostervej 31 a<br />

9733 1744<br />

– Claus Risbjergvej 42 9731 5660<br />

– Elin Højrup Specialarb Højbjergvej 56<br />

– Hans Jørn Guldager lærer<br />

9733 7241<br />

Søndervig Landevej 14 9733 7020<br />

– Heinrich Hammersholt Kløvermarken 8 2022 8886<br />

– Henry Lysstøber Sivsangervej 3 2124 5117<br />

– Iver gårdejer Nørbyvej 30 9733 7164<br />

– Jens gårdejer Røjklitvej 13 9733 7408<br />

– John Brunbjergvej 24 9733 7858<br />

– Jørn maskinarb Søndervig Landevej 15 9733 7312<br />

– Karen Dorthea K Nørbyvej 30 9733 7164<br />

– Karen Marie Bandsbyvej 32 9733 7014<br />

– Karl Henning maskinmester Jagtvej 16 9732 0418<br />

– Kresten Elmgaard gårdejer Bandsbyvej 32 9733 7014<br />

– Ole Elmgaard Højbjergvej 56 9733 7241<br />

– Ole Schmidt Jagtvej 34 9732 2401<br />

– Sofie Bolette Bjerre Jagtvej 34 9732 2401<br />

T<br />

Tarnovskyi Ievgenii Søgårdevej 1 4223 9963<br />

Thaysen Dorthea K Mejlvang 75 9733 7048<br />

Thellemann Bent svejser Juelsmindevej 19 9733 7271<br />

– Karen Stræde kontorass Juelsmindevej 19<br />

Thisted-Jensen Mette Johanne Arkitekt<br />

9733 7271<br />

Frederiksberg 9 9733 7204<br />

Thomsen Bettina Frich Pugflodsvej 1 9733 7806<br />

– Frode Viisholm Rørsmed Højbjergvej 50 9733 7264<br />

– Linda Tøt Klostervej 17 9733 7667<br />

– Nanna Schou Toftvej 9 9731 5552<br />

– Poul Viisholm Klostervej 50 2163 0811<br />

– Steen Tøt Klostervej 17 9733 7667<br />

– Susanne Schou Toftvej 9 9731 5552<br />

– Tove Visholm hjemmehjælp Jagtvej 10 9732 1225<br />

– Åse Maren Kirstine Syerske Højbjergvej 50 9733 7264<br />

Thornvig Bente ekspeditrice Juelsmindevej 21 9733 7384<br />

– Peder Kristian smedesvend Juelsmindevej 21 9733 7384<br />

Thórólfdóttir Erla Juelsmindevej 6<br />

Thorsen Ghita Søgaard Ergoterapeut<br />

9738 2068<br />

N J Fjordsvej 7<br />

– Preben Rønholt Taxavognmand<br />

9732 5232<br />

Juelsmindevej 18 4046 7464<br />

Thorup Esben Birkmose Klostervej 79 9733 0811<br />

Thut Marcel Risbjergvej 60 9732 0347<br />

– Marcel Risbjergvej 60 b<br />

9732 0347<br />

Thøgersen Kirsten Syerske Juelsmindevej 17 9733 7980<br />

– Niels Christian Fisker Juelsmindevej 17 9733 7980<br />

Tind Textil & Kunst Røjklitvej 10 9733 7778<br />

Toft Kirsten Marie tekstilarb Højbjergvej 24 9733 7304<br />

Topsøe Vilhelm Tranebærvej 4 9733 7535<br />

Torp Carsten Elektriker Røjklitvej 30 2169 2800<br />

Tronhjem Bente Graakjær Social-og su<br />

Søndervig Landevej 15 9733 7312<br />

Tvistholm Betina Bækdal Sønderbyvej 19 9659 2414<br />

– Mikael Sønderbyvej 19 9659 2414<br />

Vi omsætter din idé til en annonce<br />

i Telefonbogen<br />

Ring 96 74 03 33 eller mail: mg@arastryk.<strong>dk</strong>


Vad Holmsland Årup<br />

Få en varmepumpe og<br />

spar op til 60% på din elregning!<br />

V<br />

Vad Bente Gadegaard Kommis Sønderbyvej 27 9733 7676<br />

– Louise Gadegaard Sønderbyvej 27 9733 7676<br />

Vanghøj Karsten tømrer Tueshøj 7 2481 0168<br />

– Mette Storgaard Assistent Tueshøj 7 2946 7374<br />

Vanting Karin Bro Vaskerimedhj Pinholmvej 1 9659 2400<br />

– Kim Nyropsvej 19 9731 3703<br />

Veise Karl Kløvermarken 12 9733 7368<br />

– Lone Julsgaard Kløvermarken 12 9733 7368<br />

Vestergaard Tenna Hudlebusch Røjklitvej 12 2365 6200<br />

Vestjysk Vinimport Tambjergvej 12 2938 3965<br />

Vogt Torben Røjklitvej 1 9733 7975<br />

Vogt Nielsen Dorte Røjklitvej 1 9733 7975<br />

W<br />

Wennike Flemming Civiling Tambjergvej 12 2938 3965<br />

– Pia Gøtterup Nørbyvej 17 2217 7578<br />

Winther Svend Maskinfører Vestervang 10 6170 6950<br />

Wørmer Helen Toftvej 8 9732 6001<br />

AUT. EL-INSTALLATØR<br />

MORTEN BRÆNDGAARD<br />

Birkmosevej 22 - Tlf. 97 32 04 05<br />

E-mail: morten@c-wiese.<strong>dk</strong><br />

www.c-wiese.<strong>dk</strong><br />

a/ s<br />

32<br />

Alarm<br />

Belysninger<br />

El-installationer<br />

El-vandvarmere<br />

El-varme<br />

<strong>Hvide</strong>varer<br />

Varmepumper<br />

Alt hvad du tænder på<br />

Z<br />

Zajac Alina Anna Gadegårdsvej 7 9733 7267<br />

Å<br />

Aalbæk Lilian Aarup Gårdejer Sønderbyvej 12 9733 7115<br />

– Peter Nissen Gårdejer Sønderbyvej 12 9733 7115<br />

Aarup Anders Kjeldsen smed Juelsmindevej 5 9733 7318<br />

– Anker gårdejer Bandsbyvej 19 9733 7015<br />

– Gunnar gårdejer Sønderbyvej 22 9733 7282<br />

– Jesper Søndervig Landevej 3 9659 1010<br />

– Jette Anna Marie spareks ass Bandsbyvej 19 9733 7015<br />

– Kirstine Christensen ekspeditrice<br />

Juelsmindevej 5 9733 7318<br />

– Nina Stenderup Søndervig Landevej 3 9659 1010<br />

– Ole Bandsbyvej 23 9733 8990<br />

– Solveig Led Sygehjælper Sønderbyvej 22 9733 7282<br />

Offset - Bogtryk<br />

Fotosats - Layout<br />

Farvekopier<br />

Digitaltryk<br />

Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing - Telefon 97 32 11 00 - Telefax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong> - E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong>


Agerholm Søndervig Falkenberg<br />

Søndervig<br />

A<br />

Agerholm Egon Regnspovedalen 29 9733 8557<br />

Andersen Alice Hjelmevej 42 9734 1806<br />

– Bente Stadiløvej 35 9733 9767<br />

– Bernhardt Stadiløvej 35 9733 9767<br />

– Einer Fyrrekrat 14 9733 9159<br />

– Else Marie Hygild Overlærer Krattet 24 9733 8090<br />

– Finn Havklitvej 145 9733 9655<br />

– Harry Ejgild Driftsleder Hjelmevej 42 9734 1806<br />

– Jørgen Nordsøvej 97 3214 4505<br />

– K M Egernvej 8 9733 8196<br />

– Kaj Milevej 45 9733 9618<br />

– Martin Havklitvej 131 9733 8641<br />

– Niels Marehalmen 46 9793 0909<br />

– Niels Grønlund Lyngsletten 20 9734 3556<br />

– Olaf Smedegaard Lyngvejen 82 9733 8414<br />

– Ove Hvidbjergvej 40 9733 8570<br />

– Ove Nordsøvej 452 3216 3905<br />

– Poul Nordlysvej 4 2331 2877<br />

Anthonisen Bent Esebjergvej 20 9733 8470<br />

Arndt Jeannie Bisgaard Laborant<br />

Lodbergsvej 267 9733 9323<br />

Askholt Poul Klitsvinget 12 9733 9252<br />

Atriumgården Nordsøvej 59 9733 9152<br />

B<br />

Bach Asbjørn Fladsbjergvej 120 9694 0809<br />

– Flemming Lodbergsvej 157 9733 8313<br />

Baggegård Mink Holmsland Klitvej 122 9733 8400<br />

Bagger Bettina Thomsen Stadiløvej 33 9733 9911<br />

Barbesgaard-Pedersen Svend Åge Havklitvej 54 9733 9104<br />

Beach Bowl A/S Lodbergsvej 36<br />

Fax 9733 8901 - www.beachbowl.<strong>dk</strong><br />

9733 8900<br />

Bekmand ApS Klitsvinget 36 9786 8787<br />

Bendixen Birthe Lodbergsvej 353 9659 2276<br />

Bennike Mette Havklitvej 59 9733 8806<br />

Bjerggaard Lars Sørensen Milevej 42 9733 3874<br />

Bjerrum Christen Harbo Stages Vej 31 9733 9289<br />

Bliddal Carsten Harbo Stages Vej 39 9733 8017<br />

– Carsten Harbo Stages Vej 41 9994 4319<br />

Bock Hans Krogen 25 9733 8752<br />

Bodega Lanternen Badevej 8 2087 6950<br />

Bohart Kim Havklitvej 66 9733 8809<br />

Boligcenter Vestjylland Badevej 13 9731 2131<br />

Boll Mads Nordsøvej 116 9733 8760<br />

Bonde Aksel Badevej 25 b<br />

9731 2389<br />

– Jørgen Esebjergvej 30 9733 7530<br />

Borg Bent Holmsborgvej 33 9733 9097<br />

– Kirsten Holmsborgvej 33 9733 9097<br />

Borum Michael Fladsbjergvej 70 9659 2030<br />

Boys And Girls Badevej 1 9733 8820<br />

Brandt Jens Hagen Anders Juhls Vej 17 9733 9616<br />

Brunborg Markus Malekzade Pilot Nordsøvej 1 5178 0666<br />

Bräuner Peter Sletten 4 9733 9048<br />

Buchwardt Bjarne Jens Jensens Vej 26 4031 2675<br />

– Bjarne Jens Jensens Vej 26 4031 4475<br />

Butik 2 - Gyldenberg Badevej 1 9733 9733<br />

Butik Miwi Lodbergsvej 22 a<br />

8645 2191<br />

Buur Nielsen Preben Stormkløven 14 9733 8213<br />

Byrnum Linda Høy Medhjælper Lodbergsvej 265 9733 9125<br />

– Povl Kjeld Fabrikant Lodbergsvej 265 9733 9125<br />

Bøggild Bernhard Plantagevej 8 9733 8055<br />

– Lizzi Plantagevej 8 9733 8055<br />

C<br />

Christensen Anne-Vibeke Vestklitvej 8 9733 9991<br />

– Dagny Frik Holmsland Klitvej 237 9733 9078<br />

– Elisabeth Smith Søndervig Landevej 23 9733 9468<br />

33<br />

– Eva Demonstratri Lodbergsvej 297<br />

– Hans Lodberg medhjælper<br />

9733 9362<br />

Holmsland Klitvej 203 9733 9062<br />

– Karsten Sand fiskepakker Lodbergsvej 343 9733 9265<br />

– Knud Afd ingeniør Houvig Klitvej 14 7556 3561<br />

– Knud Holm Direktør Lodbergsvej 297 9733 9362<br />

– Kristian Søndervig Landevej 23<br />

– Lars Lundgaard Rørsmed<br />

9733 9468<br />

Holmsland Klitvej 203 9733 8666<br />

– Marianne Fjord Holmsland Klitvej 203 9733 8666<br />

– Peder Sloth gårdejer Holmsland Klitvej 237 9733 9078<br />

– Villy Nordsøvej 65<br />

Christiansen Alfred Berg Ejendomsform<br />

9733 7666<br />

Badevej 13 9731 2131<br />

– Doreen Frans Julius Vej 14 a<br />

9733 8757<br />

– Mari-Ann Pædagogmedhj Badevej 13 9731 2131<br />

D<br />

Dahl Peder Lodbergsvej 55 9733 9456<br />

Dalgaard Jørgen Troldedalen 47 2441 4049<br />

Dalsgaard Grethe Holdvej 40 9733 9149<br />

– Søren Fisker Holdvej 40 9733 9149<br />

Damgaard Jens Fladsbjergvej 90 9733 9470<br />

– Jørgen Bjerg Nordsøvej 392 9733 8224<br />

DanCenter Badevej 1 9733 9777<br />

Daniella Lodbergsvej 165 9731 6413<br />

Danland i Søndervig 9733 9200<br />

Lodbergsvej 245 - www.danland.<strong>dk</strong><br />

E-mail: sondervig@danland.<strong>dk</strong><br />

Dansk Sundhed Lyngvejen 118 2463 9809<br />

Dansk Sundhed Lyngvejen 118 2721 2930<br />

Dansommer A/S Voldbjergvej 12 9733 8122<br />

Designers Outlet I/S Lasse Rysgaard/Jesper<br />

Nielsen Lodbergsvej 73 2132 6544<br />

Dibbern Hedvig Telefonist Lyngvejen 84 9733 8656<br />

– Tage Kørelærer Lyngvejen 84 9733 8656<br />

Ditlevsen Karin Højer Nordsøvej 107 2481 7581<br />

Dolleris Anders Jørgen Lyngvejen 73 9733 8890<br />

Dyekjær Arne Houvig Klitvej 23 9733 9419<br />

– Birgit Houvig Klitvej 23 9733 9419<br />

E<br />

EDC Søndervig Lodbergsvej 2 9733 8611<br />

Egeberg Bent Brun Opstrupsvej 3 9733 0324<br />

Ejvinds Søndervig Lodbergsvej 10 9732 1114<br />

Elite Rejser Nordsøvej 6 9733 9700<br />

Elite Sommerhusudlejning Nordsøvej 6 9733 9700<br />

Ellerbæk Ellen Klitdalen 95 9733 8617<br />

– Henrik Holdvej 66 9733 9416<br />

– Mogens Klitdalen 95 9733 8617<br />

– Thomas Krylen 14 9733 9338<br />

Enevoldsen Anna Kathrine<br />

Søndervig Landevej 27 9733 9214<br />

– Bente Fladsbjergvej 212 9733 9256<br />

– Erik bankfuldm Holmsland Klitvej 126 9733 9438<br />

– Martin Nygaard Holmsland Klitvej 126 9733 9438<br />

– Nanna Nygaard bankfuldm<br />

Holmsland Klitvej 126 9733 9438<br />

EPM ApS Lærkedalen 8 4014 9311<br />

Eskesen Else Vestklitvej 28 9733 9673<br />

– Per Vestklitvej 28 9733 9673<br />

– Per Milevej 32 9731 5265<br />

– Per Fladsbjergvej 112 9733 9523<br />

Eskildsen E Fabrikant Sletten 47 9733 9910<br />

F<br />

Faber Jesper Nordsø Ferievej 51 9719 9140<br />

Fahl Henry Børge fiskeskipper<br />

Holmsland Klitvej 247 9733 9291<br />

– Mona Joan Holmsland Klitvej 247 9733 9291<br />

Falkenberg Else Lyngen 21 9733 9290<br />

Søndervig


Falkenberg Søndervig Karlsen<br />

– Ole Lyngen 21 9733 9290<br />

Fisker Karsten Nordsø Ferievej 98 9733 9400<br />

Flindt Ejgil Sortebærdalen 49 2027 2666<br />

Flindt Hanne Sortebærdalen 49 3026 2912<br />

Fogtmann John Mågedalen 44 9733 8092<br />

Folmer Andersen Fladsbjergvej 34 9733 9850<br />

Fomsgaard Verner Nordlysvej 19 9733 9860<br />

Frandsen Bent Nordsøvej 117 9722 6399<br />

– Helle Klinikass Gransangervej 13 9733 9229<br />

– Jørn Kommis Ternedalen 28 9732 6995<br />

– Sophie Nordsøvej 117 9722 6399<br />

Fredensborg Jens Klægdalen 7 3221 7978<br />

Frik Jens Ole entreprenør Holmsland Klitvej 237 9733 9078<br />

Frisøren i Søndervig Lodbergsvej 159 9731 2602<br />

Fritze Karen Tobiasen Lodbergsvej 26 9733 9082<br />

– Knud bygningsing Lodbergsvej 26 9733 9082<br />

Færgemann Kurt Holdvej 48 9733 9215<br />

G<br />

Gadgaard Ilse Klevevej 26 9733 9394<br />

– Jan overmontør Klevevej 26 9733 9394<br />

Gadgaard Byg Klevevej 26 3089 9362<br />

Galleri Houvig Houvig Klitvej 55 5136 0993<br />

Gammelager Esther Harbo Stages Vej 37 9659 3000<br />

– Peder Christian Harbo Stages Vej 37 9659 3000<br />

Givskov Helga Klægdalen 28 9733 9658<br />

– Ivan Klægdalen 28 9733 9658<br />

Goehring Ole Rørsangervej 25 9674 7374<br />

Golfrestauranten Klevevej 19 9733 8855<br />

Gravesen Astrid Klitsvinget 20 9733 9905<br />

– Jens Bo Klitsvinget 20 9733 9905<br />

Grell Anne Vestergaard Lærkedalen 4 9733 9079<br />

– Hans Carl Chauffør Lærkedalen 4 9733 9079<br />

Grønborg Kell Hjelmevej 47 9717 5017<br />

Gundersen H J Læge Marehalmen 16 8692 1369<br />

– Hans Jørgen G Læge Marehalmen 16 8692 1369<br />

– Vibeke Laborat tekn Marehalmen 16 8692 1369<br />

Gydesen Jan Lyngdraget 27 9733 8506<br />

Gøhring Kirsten Rørsangervej 14 9731 1712<br />

– Sven Blikkensl Rørsangervej 14 9731 1712<br />

H<br />

Hagelskjær Niels Hugo Tandlæge<br />

Wolle Friks Vej 73 9733 8380<br />

Hansen Alice K Schelde Søndervig Landevej 50 9733 8730<br />

– Anette Krabbe Rørsangervej 4 9717 5886<br />

– Carsten Lyngen 10 9733 8064<br />

– Carsten Linaa Holdvej 30 9712 9842<br />

– Floriana Lodbergsvej 305 9733 9858<br />

– Iben Birgitte Sindberg Søndervig Landevej 56 9733 9730<br />

– Jørn Bækbo Bogholder Lodbergsvej 305 9733 9858<br />

– Karsten Milevej 24 9733 8707<br />

– Morten Sindberg Lodbergsvej 73 3215 0775<br />

– Ove Astrup Bogtrykker Nordsøvej 259 4021 7972<br />

– Svend Minkfarmer Holmsland Klitvej 74<br />

– Søren Peter Schelde Autoforhdl<br />

9733 9430<br />

Søndervig Landevej 50<br />

Helgesen Ingerlise Hagelskjær Lærer<br />

9733 8730<br />

Wolle Friks Vej 73<br />

Henriksen Kamma Rahbæk Jordemoder<br />

9733 8380<br />

Krattet 19 9733 8119<br />

– Kurt Badevej 25 a<br />

9733 9702<br />

Herlev Keld Elektriker Krattet 26 9733 8764<br />

Hjort Jette Lyngvejen 31 3976 1514<br />

– Preben Hjelmevej 10 9733 8526<br />

– Svend Oberst Lyngvejen 31 3976 1514<br />

Hjorth Ove Nordlysvej 5 8891 0432<br />

Holm Karl Preben Rørlægger Nordsøvej 133 9735 1951<br />

– Maren Krog Nordsøvej 133 9735 1951<br />

Holmgaard Brian Løvsangervej 12 9734 8866<br />

– Jens Kristian Egernvej 15 9674 9183<br />

Holmsborg Sommerlejren Holmsborgvej 65 9733 9016<br />

34<br />

Holmsland Klit Golf Klevevej 19 9733 8800<br />

Holst Carsten Journalist Esebjergvej 54 9733 8051<br />

– Knud Stormkløven 32 9717 1999<br />

Hornbæk Jakob Martinus Fisker<br />

Nordsø Ferievej 1 2547 8868<br />

Hornstrup Aksel Grosserer Havklitvej 143 9733 8479<br />

Hotel Stran<strong>dk</strong>roen Nordsøvej 2 9733 9002<br />

Hvid Laila Solveig Assistent Klevevej 17 6014 2409<br />

Hvid-Svendsen Esther Stormkløven 15 9815 3090<br />

GuldBageren<br />

HVIDBERGS<br />

BAGERI<br />

Lodbergsvej 26<br />

9733 8555<br />

Høj Bente Lodberg Lærer Klitsvinget 11 9735 1650<br />

– Bjarne Johnsen Teknisk ass Klitsvinget 11 9735 1650<br />

Højmark Lau Nordsøvej 26 4124 4308<br />

Højmark Yrsa Nordsøvej 26 2245 8023<br />

Høyrup Laura Vestklitvej 30 2941 1605<br />

I<br />

I/S Ejendomsinvest Holmsland Klitvej 201 9733 8677<br />

In og Out Lodbergsvej 313 9733 8311<br />

Iversen Niels Karl Hjelmevej 95 9717 3020<br />

– Suzy Hafavej 14 9733 9629<br />

J<br />

Jacobsen Anette Lind Opstrupsvej 8 9733 8844<br />

– Inge Marie Sneppedalen 64 9733 8152<br />

– Rene Lyngvejen 17 9694 0111<br />

Jakobsen Finn Ebbe Advok. Nordsøvej 136 9733 9520<br />

Jarmer Allan Opstrupsvej 16 9733 9014<br />

Jensen Annemarie Jens Jensens Vej 23 2497 6223<br />

– Bent Hedegaard Gårdejer Mågedalen 5 9733 9194<br />

– Carl Olav Birk Lodbergsvej 263 9733 8109<br />

– Christian Ekspedient Fladsbjergvej 14 9713 2134<br />

– Ebbe Stensberg Fisker Holmsland Klitvej 100 9731 2145<br />

– Flemming Holdvej 60 9733 9775<br />

– Grethe Skovdalen 4 9733 8107<br />

– Hanni Karmdal Nordsø Ferievej 19 9733 9784<br />

– Henning Hedegaard chauffør Egernvej 16 4046 1917<br />

– Herluf Bak Smedemester Skovdalen 4 9733 8107<br />

– Ingeborg Lærkedalen 13 9733 8546<br />

– Jørn Verner Stendorf Stadiløvej 25 9733 9134<br />

– K O Nordsøvej 261 9733 9799<br />

– Kirsten Vibeke Reng Ass Fyrrekrat 22 9733 8758<br />

– Kurt Lykkegaard Typograf Fyrrekrat 22 9733 8758<br />

– Lise Helt Holmsland Klitvej 100 9731 2145<br />

– Mette Marie Nordsøvej 172 9820 8121<br />

– Steen Hundal Krogen 63 9733 8001<br />

– Thomas Lodbergsvej 325 9733 9325<br />

– Villy Økonomichef Lodbergsvej 267 9733 9323<br />

Jeppesen Ingeborg Margrethe E Holdvej 40 9733 8763<br />

– Ole Fisker Holmsland Klitvej 92 9733 9594<br />

Jespersen Jesper Lyngvejen 63 9733 8648<br />

Jessen Peer Pommergaard Sortebærdalen 39 9733 8926<br />

Johansen Kari Hedegård Kilde Filetskærer<br />

Holmsland Klitvej 205 9738 1958<br />

– Torben Fisker Holmsland Klitvej 205 9738 1958<br />

Johs. Provstgaard A/S Lyngen 1 9733 9967<br />

Juhl Bente Lodbergsvej 345 9738 2712<br />

Jørgensen Ebbe Klægdalen 17 9733 9892<br />

– Jette Klægdalen 17 9733 9892<br />

– Juta Kontorass Fladsbjergvej 88 9733 8877<br />

– Linda Hjemmehjælp Holmsland Klitvej 92 9733 9594<br />

– Poul Fladsbjergvej 88 9733 8877<br />

K<br />

Karlsen Benny Marie Lærkedalen 7 9733 8337


Karlsen Søndervig Nielsen<br />

– Erik Malersvend Lærkedalen 7 9733 8337<br />

Kirk Karin H. Marehalmen 26 9732 3203<br />

Kjeldbjerg Karen Kirstine P Gransangervej 5 9733 1833<br />

– Knud Murermester Gransangervej 5 9733 1833<br />

Kjeldsen Henry Tømmerhandler Nordsøvej 148 9733 9810<br />

Kjær Jette Steensbæk Sneppedalen 41 9733 8775<br />

Kjærsgaard Bodil Milevej 20 9733 8883<br />

Klausen Jørn Sigfred Nørregaard Klitdalen 15 5049 4388<br />

Klegod Købmandshandel<br />

Holmsland Klitvej 94 - Fax 9733 8525<br />

9733 9025<br />

Knudsen Knud Erik Mågedalen 30 9733 8718<br />

– M Holst M Fl Vestklitvej 43 9733 9913<br />

– Peder Mågedalen 28<br />

Knudsgaard Irene Durinck Bankass<br />

9733 8430<br />

Nordsøvej 306 2428 8553<br />

– Preben Bankass Nordsøvej 306 2013 3230<br />

Kp-Lampen Houvig Klitvej 11 9713 2353<br />

Krarup Birgit Krattet 23 9733 8286<br />

Krarup-Pedersen Ove Harbo Stages Vej 47 9733 9116<br />

Kristensen Jan Ole Høgfeldt Krattet 31 9659 2213<br />

– Kaj Krattet 15 9733 9049<br />

– Peder Daniel Klitsvinget 24 3212 9752<br />

– Rigmor Socialrådg Krogen 2 9733 9669<br />

Krogstrup Ulrik Havklitvej 139 9733 9626<br />

Kroning Eric Solvej 2 b<br />

9733 9003<br />

– Eva Solvej 2 b<br />

9733 9003<br />

– Lise Mølkjær Solvej 2 9733 9034<br />

– Robert Solvej 2 9733 9034<br />

Kroning International Antikvarboghandel Solvej 2 b<br />

9733 9003<br />

Kruse Sanne Sand Holms Vej 51 9733 9434<br />

Kwik Spar Houvig<br />

Houvig Klitvej 51, Houvig<br />

9733 9977<br />

Kaalund Lotte Mågedalen 81 9733 8790<br />

L<br />

Ladegaard Karl Fladsbjergvej 168 9733 8868<br />

Lambæk A K Hvidbjergvej 52 9733 8804<br />

Lander Hasse Klitsvinget 26 4036 6057<br />

Lange Ellen Merrild Lærer Holmsland Klitvej 106 9733 9990<br />

– Jim Martin Vestergaard Viceforst<br />

Holmsland Klitvej 106 9733 9990<br />

Larsen Birgit Hellerup Havklitvej 1 9733 8743<br />

– Ejvind Hvidbjergvej 41 9733 9185<br />

– Helge Bech Benzinforhdl Havklitvej 1 9733 8743<br />

– Kaj Konstruktør Houvig Klitvej 77 9733 1599<br />

– Lars P Snejkers Vej 16 9733 8975<br />

– Lars Havklitvej 89 9733 1811<br />

– Svend Frydenlund Lyngsletten 5 2095 1430<br />

– Viggo Nordsøvej 456 2712 6703<br />

Lassen Marianne Vinkler Lodbergsvej 275 9733 8099<br />

Lastennet Inge-Lise Wolle Friks Vej 12 3931 2274<br />

Lauridsen Emma elev Holmsland Klitvej 251 9733 9228<br />

– Finn tømrer Holmsland Klitvej 251 9733 9228<br />

– Marie Holmsland Klitvej 94 9733 8818<br />

– Niels Østergaard købmand<br />

Holmsland Klitvej 94 9733 8818<br />

– Søren Falk Sneppedalen 38 9722 5433<br />

Lauritsen Erik Damborg Vognmand<br />

Holmsland Klitvej 150 5164 0712<br />

Lauritzen Susanne Sofmann Dagpl moder<br />

Holmsland Klitvej 150 9731 5650<br />

Laursen Jørgen Havklitvej 49 9733 9826<br />

– Søren Volf Tandlæge Harbo Stages Vej 49 2091 7159<br />

– Ulla Havklitvej 49 9733 9826<br />

Leander Karin Jens Jensens Vej 67 9733 8371<br />

Leifland Peter Harbo Stages Vej 24 9733 7633<br />

Lelling Joan Krylen 24 9733 8724<br />

Limbos Karen-Kaye Perreras<br />

Søndervig Landevej 56 9733 9730<br />

Lind Gustav Lodbergsvej 51 9733 8669<br />

35<br />

– Mirian Sletten 4 9733 9048<br />

Linaa Carsten Direktør Holdvej 30 9712 9842<br />

– Susanne Buch Holdvej 30 9712 9842<br />

Lis B Badevej 2 9733 9192<br />

Lodberg Anne Maj-Britt Fjord Houvig Klitvej 8 2087 1033<br />

– Bente Nordsøvej 73 9733 8822<br />

– Birthe Medhjælper Lodbergsvej 52 9733 9020<br />

– Erik Direktør Lodbergsvej 52 9733 9020<br />

– Hans Tømrermester Nordsøvej 73 9733 9043<br />

– Louise Lund Holmsland Klitvej 144 9733 9054<br />

– Søren Fjord Houvig Klitvej 8 4089 1507<br />

– Søren Stengaard Holmsland Klitvej 144 9733 9054<br />

Lukassen Ingrid Fladsbjergvej 5 9733 9603<br />

– Ole Fladsbjergvej 5 9733 9603<br />

Lund E M Havklitvej 43 9733 9867<br />

– Mogens Sneppedalen 4 9733 9454<br />

Lundstrøm Bent Harald Faglærer<br />

Harbo Stages Vej 1 9733 8581<br />

Lyndgaard Elsebeth Linea B Modehandler<br />

Lodbergsvej 165 9731 6113<br />

Lynge Anette Lodberg Lærer Klitsvinget 9 9798 1448<br />

Lysgaard Ernst Hafavej 99 9733 9086<br />

Lystfiskeren I/S Lodbergsvej 8 9731 2700<br />

Lystfiskeren I/S Lodbergsvej 8 9731 2781<br />

Lützhøft Hanne Havklitvej 141 9733 8333<br />

Lægevagten Region Midtjylland 7011 3131<br />

Løvdal Kurt Systemplanlægger Krogen 75 9733 9448<br />

M<br />

Madsen Anker Johannes maskinarb<br />

Harbo Stages Vej 21 9733 9243<br />

– Birthe Badevej 23 9733 8860<br />

– Bruno Sneppedalen 31 9733 8276<br />

– Ejvind Facius Forretnfører Milevej 12 9733 8363<br />

– Heine Elektriker Egernvej 20 9733 3810<br />

– Herluf Ramskov Malermester Opstrupsvej 7 b<br />

9733 9121<br />

– Ib Heine Nordsøvej 107 2481 7581<br />

– Kirsten Gam Mågedalen 31 9733 8257<br />

– Maja Opstrupsvej 7 b<br />

9733 9121<br />

– Mogens Adm. Direktør Lyngsletten 34 9733 9161<br />

– Niels Jørgen Rørsangervej 15 9734 1703<br />

Manthey Jørn Holmsland Klitvej 197 9733 8426<br />

Mark Allan Plantagevej 44 3215 6565<br />

Martens Leo maler Holmsland Klitvej 189 9733 9628<br />

Martinsen Niels Rose Rørsangervej 10 7583 8484<br />

Mathiesen Dothe Lyngvejen 79 3514 3179<br />

Maxen Anna Kontorass Nordsøvej 259 9731 6146<br />

Merrild Anette Mågedalen 27 9733 9545<br />

Michelsen Vita Tandtekn. Holmsborgvej 37 9659 1192<br />

MidtVest Malerfirma ApS Holmsland Klitvej 189 4020 8717<br />

Mikkelsen Birgit Lærkedalen 30 9733 9418<br />

– Thorkild Erik Produkt Chef Lærkedalen 30 9733 9418<br />

– Walther Lodbergsvej 233 9733 8085<br />

Mody Hans Gunnar Nordsø Ferievej 33 9733 9815<br />

Moestrup Hanne Nordsøvej 416 9731 3178<br />

Mogensen Bent fisker Houvig Klitvej 28 9733 9178<br />

– Henry Houvig Klitvej 28 9733 9178<br />

Mortensen Steffen Sand Holms Vej 51 9733 9434<br />

Mosekjær Ellen Buur Klitsvinget 18 9731 3967<br />

Mouritsen Marianne Nygård Opstrupsvej 2 9659 2234<br />

Møller Frode W Krattet 3 9733 9306<br />

– Knud Læssøe Lektor Lyngen 16 9733 8280<br />

– Lars Regnspovedalen 2 9733 8945<br />

– Lars Høy Elektriker Regnspovedalen 4 9733 8945<br />

– Paul-Erik Løvsangervej 25 3216 1947<br />

N<br />

Nedergaard Ole Jakob Bondes Vej 17 9733 8338<br />

Nicolaisen Margrethe Opstrupsvej 17 9734 6228<br />

Nielsen Bent Lodbergsvej 333 9733 9395<br />

– Bent Maskinarbejder Ternedalen 39 9733 9153<br />

– Bente Aase Molsvej 4 8720 0975


Nielsen Søndervig Skovhuus<br />

Ringkøbing<br />

Installationsforretning<br />

– Carsten Holst Esebjergvej 54 9733 8051<br />

– Erik Jakob Bondes Vej 18 9733 8571<br />

– Grete Rørsangervej 38 9733 9617<br />

– Hans Jørn Jens Jensens Vej 40 3220 2767<br />

– Jutta Schmidt Kontorass Houvig Klitvej 51 9731 2707<br />

– Jørgen Købmand Nordsøvej 232 9733 9424<br />

– Jørn D. Plantagevej 22 9732 4100<br />

– Lars Schmidt Køkkenchef Houvig Klitvej 51 9731 2707<br />

– Lars Thurø Molsvej 4 8720 0975<br />

– Mogens Revisorass Krylen 47 9659 3050<br />

– Niels Peter Dige Nordsøvej 462 9733 9382<br />

– Ole Fjord Fladsbjergvej 39 9733 9918<br />

– Peder Rytter Krylen 55 9694 0303<br />

– Tage Bogholder Esebjergvej 34 9733 9795<br />

– Tina Thorup Nordsø Ferievej 51 9719 9140<br />

– Verner Rud Holmsborgvej 54 9733 9350<br />

Nisgaard Sonja Lodbergsvej 217 4635 0607<br />

Nordborg Henning Sneppedalen 9 9731 2572<br />

Nordstrøm Lars Hjelmevej 153 9694 5019<br />

Nota-Bene Lodbergsvej 14 9733 8200<br />

Np Karlsen Hjelmevej 72 2512 0121<br />

Ny-Form A/S Nordsøvej 4 9733 9984<br />

Nyby Anna Marie Lærer Kræ Degns Vej 4 6160 9246<br />

– Leif Bak Lærer Kræ Degns Vej 4 4021 2775<br />

Nygaard Niels Skytte Havklitvej 81 9694 3442<br />

Nygaard Gruppen Vejle A/S Sommerhus<br />

P Snejkers Vej 10 3220 6892<br />

Nørgaard Arne Fortunavej 4 9733 8577<br />

– Karen Sand Holms Vej 31 9733 8603<br />

O<br />

OASEN Café & Minigolf Badevej 1 9733 8503<br />

Odgaard Ulrik Frans Julius Vej 72 9738 2828<br />

P<br />

P. O. Invest ApS Gransangervej 30 2711 4842<br />

Pedersen Emma Merete Kirkeby Kontorass<br />

Lyngsletten 38 9712 7839<br />

– Eva Maria Ebler Kontorass Lodbergsvej 167 9733 8852<br />

– Gesa Engelkes Holmsland Klitvej 76 9731 2245<br />

– Gunnar Skoleinsp Lyngsletten 38 9712 7839<br />

– Irene Lodbergsvej 313 9733 8311<br />

– Jens Blikkensl Lodbergsvej 313 9733 8311<br />

– Jesper Maskinarb Holmsland Klitvej 76 9731 2245<br />

– Johnnes Fladsbjergvej 130 9694 2192<br />

– Kaj Havklitvej 48 3045 9501<br />

– Laurids Christian S Tømrermester<br />

Lodbergsvej 167 9733 8852<br />

Laurids Pedersen<br />

Tømrer- og Bygningssne<strong>dk</strong>er 9733 8852<br />

Lodbergsvej 167, Bil 2127 2752, Fax 9733 8853<br />

Pedersen Mogens Landmand Lyngvejen 122 9733 9525<br />

– S Sneppedalen 47 9731 1588<br />

– Sejer Lodbergsvej 363 3880 9601<br />

– Tove Jens Jensens Vej 49 9733 8482<br />

– Ulf Kabel Lyngvejen 57 2033 8643<br />

– Werner Klitsvinget 34 9733 8300<br />

Petersen Keld E Lagerforv. Nordsøvej 113 4034 1253<br />

36<br />

Aut. el-installatør<br />

Cert. alarm-installatør<br />

Lys & <strong>Hvide</strong>varer<br />

Vesterled 12, 6950 Ringkøbing 9732 1500<br />

– Niels Erik Bonde Tandlæge Fortunavej 6 9733 9348<br />

Pettersson Kirsten Marie Bank Viceforst<br />

Marehalmen 12 9733 9934<br />

– Svend Eric Tol<strong>dk</strong>ons Marehalmen 12 9733 9934<br />

Pizza & Kebab House Lodbergsvej 18 9733 9833<br />

Post Tage Plantagevej 5 9714 7459<br />

Poulsen Hanne Holmsborgvej 9 9733 9622<br />

– Niels Nordsøvej 170 3179 9585<br />

– Per Olaf Direktør Skovdalen 26 9733 8708<br />

– Peter Houvig Klitvej 81 9733 8412<br />

– Poul Christian medhjælper Houvig Klitvej 26 9733 9107<br />

Povlsen Lissy Nordsøvej 390 9733 8767<br />

– Niels Nordsøvej 390 9733 8767<br />

R<br />

Radant Laila Haugaard Korresp Lyngsletten 32 8689 1715<br />

– Magnus Lyngsletten 32 8689 1715<br />

Rasmussen Alex Edvard Gransangervej 13 9733 9229<br />

– Bjarne Nordsøvej 163 9733 9695<br />

– Kirsten Hedvig Klitdalen 83 9733 8547<br />

– Klavs K. Sneppedalen 18 9733 9262<br />

– Laila Nordsø Ferievej 55 9734 3741<br />

– Tove Glud Sneppedalen 18 9733 9262<br />

Ravn Jørgen Kræ Degns Vej 42 9717 3431<br />

– Kurt Holdvej 51 9733 9903<br />

Rehold Sv E Egernvej 8 9733 8196<br />

Riis Erik Bygmester Lysningen 8 8684 8892<br />

– Mette Nordsøvej 230 9733 9929<br />

Risbjerg Ebba Bæk Klitdalen 19 9733 8207<br />

Rishøj Jane Elliott Pædagog Fladsbjergvej 16 9732 6010<br />

– Torben Museth Direktør Fladsbjergvej 16 9732 6010<br />

Rossen Thorkild Fladsbjergvej 84 3095 1686<br />

Ruby Hans Lodbergsvej 2 9694 0600<br />

Rønne Inger Nordsøvej 50 9733 9779<br />

– Ove Nordsøvej 50 9733 9779<br />

S<br />

Sandager Ole Lyngvejen 12 9733 8748<br />

Sandgrav C Sneppedalen 47 9731 1588<br />

Sandgaard Niels Houvig Klitvej 1 6085 3323<br />

Sandgaarden Restaurant Badevej 12 9733 8399<br />

Sangill Alice Social og su Holmsland Klitvej 102 2294 5253<br />

– Michael Holmsland Klitvej 102 2040 1433<br />

– Vagn Bennet Fisker Holmsland Klitvej 102 2294 5253<br />

Schmidt Charlotte Bøje Vestklitvej 12 9734 1942<br />

Schultz Benny Rørsangervej 4 9717 5886<br />

Schülein Poul Nordsøvej 350 4576 9656<br />

Seligmann Ebbe Frans Julius Vej 23 9733 8988<br />

Serritslev Flemming Hafavej 27 9733 9581<br />

Sim Donald Charles Kennedy Lyngvejen 73 9733 8890<br />

Sindberg Erna Skovdalen 16 9733 9113<br />

Sinkbæk Esther Agnete Fabrikarbske<br />

Gransangervej 7 5192 5591<br />

Skafsgaard Gurli Ruth Milevej 12 9733 8363<br />

Skarregaard Joern Hvidbjergvej 113 4134 0173<br />

Skovgaard Niels Teknisk Chef<br />

Jens Jensens Vej 30 9733 9421<br />

Skovhus Johannes Plantagevej 50 9733 8187<br />

Skovhuus Jesper Regnspovedalen 27 9733 7668


Skovhuus Søndervig Øxner<br />

– Krista Rahbek Damefrisør Lodbergsvej 311 9733 8075<br />

– Ole Lodbergsvej 289 3215 6950<br />

– Peder Nørrum Tandlæge Lodbergsvej 311 9733 8075<br />

Sliwa Elsebeth Kræ Degns Vej 24 9733 8642<br />

Slot Marlene Plantagevej 31 9694 0251<br />

Sloth Esther Ternedalen 47 9733 9349<br />

Smith Jørgen Lunding Ingeniør Lyngvejen 118 9659 3131<br />

– Ulla Krakau Ledn sygeple Lyngvejen 118 9659 3131<br />

Sol og Strand Lodbergsvej 2<br />

Stage Knud Harbo landmand<br />

9731 3404<br />

Holmsland Klitvej 140<br />

Stausholm Birthe Nørregaard Sygeplejerske<br />

9733 9019<br />

Sneppedalen 72 9733 8204<br />

Stræde Grethe Ekspeditrice Fladsbjergvej 14 9713 2134<br />

SuperBest Søndervig<br />

Badevej 1 - Fax 9733 9420<br />

E-mail: 075127@superbest.<strong>dk</strong><br />

9733 9600<br />

slagter/delikatesse 9659 1797<br />

Søby Tove Spættedalen 9 9733 9579<br />

Søgaard Herdis Holmsland Klitvej 110 9733 9111<br />

– Knud Kristian husmand Holmsland Klitvej 110 9733 9111<br />

Søndergaard Peter Holdvej 31 9733 9147<br />

– Sven Sneppedalen 2 9733 9654<br />

Søndervig Badeland<br />

Danland Søndervig - www.danland.<strong>dk</strong><br />

E-mail: sondervig@danland.<strong>dk</strong><br />

9733 9112<br />

Søndervig Camping Solvej 2 9733 9034<br />

Søndervig Feriehotel Lodbergsvej 245 9733 9200<br />

Søndervig Lys Lodbergsvej 73 b<br />

9733 8181<br />

Søndervig Vandværk<br />

Søndervig Landevej 13, 6950 Ringkøbing<br />

Telefax 9733 7377<br />

9733 7227<br />

Sørensen Alice Bjerg Sletten 49 9733 9081<br />

– Birgitte Skåning assistent Nordsøvej 6 9733 9277<br />

– Esben Lodbergsvej 47 9733 9144<br />

– Frits Henry Kræ Degns Vej 34 9659 2700<br />

– Hans Peter Hjelmevej 2 9659 1177<br />

– Jørgen Rønn Skoleinsp Lyngvejen 85 9719 6424<br />

– Lars Bjerg Sletten 41 9733 9619<br />

– Niels Henrik Nygård Opstrupsvej 2 9659 2234<br />

– Ole Østberg Holmsland Klitvej 104 2781 3039<br />

– Regnar Lodbergsvej 7 9733 9524<br />

– Vibeke Elisabeth Kok Lyngvejen 150 9733 8472<br />

T<br />

Tarbensen Betty Kirk Ekspeditrice Krogen 65 9733 9099<br />

– Hans Spættedalen 11 9733 8079<br />

– Leif Gårdejer Krogen 65 9733 9099<br />

– Leif Klægdalen 22 9734 8864<br />

Få en varmepumpe og<br />

spar op til 60% på din elregning!<br />

37<br />

Termansen Klaus Sortebærdalen 69 8720 0505<br />

– Lone Sortebærdalen 69 8720 0505<br />

Theibel Jørgen Stadiløvej 16 9733 9309<br />

Theilland-Poulsen Niels Hafavej 9 9731 1720<br />

Thies Wolfgang Molsvej 10 9733 9011<br />

Thinggård Bjarne Mågedalen 14 9733 9640<br />

Thomsen Axel Christian Kiær Milevej 34 b<br />

9734 6730<br />

– Eiler Lind Lodbergsvej 175 9733 9701<br />

– Ingrid Marie Sygepl ske Solvej 32 9733 8310<br />

– Johannes Lund Boghandler Solvej 32 9733 8310<br />

– Kirsten sygepl ske Holmsland Klitvej 189 9733 9628<br />

Thuesen Anne Troldedalen 38 9733 8433<br />

– Torben Troldedalen 38 9733 8433<br />

Tjellesen Peter Lodbergsvej 353 9659 2276<br />

Toft Karen Nordsøvej 384 9733 9997<br />

– Karen Solveig Kontorass Nordsøvej 384 9733 9997<br />

– Knud Revisor Nordsøvej 384 9733 9997<br />

Tokkesdal Grethe Marie Harbo Stages Vej 15 9733 8097<br />

– Henning Skolebetjent Harbo Stages Vej 15 9733 8097<br />

Trend-Poulsen Arne Holmsland Klitvej 72 8630 1525<br />

Turistgrillen Badevej 17 9733 9155<br />

Tvistholm Mikael Sønderbyvej 19 4081 1816<br />

U<br />

Udsbjerg Jette Holmsborgvej 11 9717 2952<br />

V<br />

Restaurant Valentino Lodbergsvej 14 9733 8502<br />

Vedel Anette Spareks ass Krylen 47 9659 3050<br />

Vestergaard Eva Risbjerg Ekspeditrice<br />

Houvig Klitvej 25 9733 8925<br />

Vestkystens Gårdbutik 9733 1599<br />

Houvig Klitvej 77, Houvig<br />

Vium Bjarne Sand Holms Vej 31 9733 8603<br />

W<br />

Werlauff Tutt Karen Nordsøvej 292 9712 6375<br />

West Wind, Engros Administration Aps Badevej 1 9733 8040<br />

Westerland.<strong>dk</strong> feriehusudlejning Badevej 13 9733 9800<br />

Wiese Reimar Vilhelm elektriker Lodbergsvej 6 9733 9013<br />

Wiese Solvejg Aarup købmand Lodbergsvej 6 9733 9013<br />

Williams Andrew David Egernvej 14 9738 1954<br />

World-Wide Sculpture org Lodbergsvej 44 9824 6625<br />

Y<br />

Yde John Fyrrekrat 26 9659 1629<br />

Ø<br />

Øland Karsten Opstrupsvej 29 9733 9102<br />

Østergaard Inger Marie Damefrisør Hafavej 51 9731 1091<br />

– Jytte Lærkedalen 13 9733 8546<br />

Øxner Rikke Lodbergsvej 435 9717 8558<br />

AUT. EL-INSTALLATØR<br />

MORTEN BRÆNDGAARD<br />

Birkmosevej 22 - Tlf. 97 32 04 05<br />

E-mail: morten@c-wiese.<strong>dk</strong><br />

www.c-wiese.<strong>dk</strong><br />

a/ s<br />

Alarm<br />

Belysninger<br />

El-installationer<br />

El-vandvarmere<br />

El-varme<br />

<strong>Hvide</strong>varer<br />

Varmepumper<br />

Alt hvad du tænder på


Farvekopiering samt digitaltryk<br />

i bedste kvalitet<br />

Vi har den mest moderne teknik<br />

til fremstilling af alle slags tryksager<br />

Prøv os næste gang<br />

Nørregade 9 . Box 30 . 6950 Ringkøbing<br />

Telefon 97 32 11 00 . Fax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong> - E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong><br />

38


Advokater<br />

Akupunktører<br />

Anlægsgartnerier<br />

Arkitekter<br />

Automobiler<br />

Begravelsesforretning<br />

Blikkenslagere<br />

Blomsterhandlere<br />

Bogtrykkerier<br />

Cykler<br />

Digitaltryk<br />

Dinar transportable<br />

Dyrlæger<br />

Ejendomsformidling<br />

EL-installatører<br />

Entreprenører<br />

Fagforbund<br />

Fiskeforretning<br />

Flytteforretninger<br />

Frisører<br />

Fysioterapi<br />

Gallerier<br />

Oversigt over fagregistret<br />

Guldsmede<br />

Gulvbelægning<br />

Gårdbutikker<br />

Hoteller<br />

Hudpleje<br />

Kloakmestre<br />

Kloakrensning<br />

Køreskoler<br />

Låsesmede<br />

Malermestre<br />

Maskinstationer<br />

Massage<br />

Murermestre<br />

Møbelforretninger<br />

Offset<br />

Optik<br />

Outlet<br />

Pejsecentre<br />

Plæneklipperservice<br />

Porte service/montage<br />

Bogtryk<br />

Offset<br />

Fotosats<br />

1<br />

Radio - TV<br />

Rengøring<br />

Restauranter<br />

Revision<br />

Røgerier<br />

Skadedyrsbekæmpelse<br />

Skorstensfejere<br />

Sommerhusudlejning<br />

Stempler<br />

Tagdækning<br />

Tagrensning<br />

Tandlæger<br />

Tandteknikere<br />

Tryksager<br />

Turistbusser<br />

Tyverisikring<br />

Tækkemænd<br />

Tæpper<br />

Tømrer- og Sne<strong>dk</strong>ermestre<br />

Vodbindere<br />

Vognmænd<br />

VVS installatører<br />

Zoneterapi<br />

Layout<br />

Farvekopier<br />

Digitaltryk<br />

Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing - Telefon 97 32 11 00 - Telefax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong> - E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong><br />

Fag


Advokater FAGREGISTER Begravelsesforretning<br />

Advokater<br />

HVIDE SANDE<br />

Metheasvej 1 · 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Telefon +45 46 14 65 00 - Fax<br />

+45 97 32 28 06<br />

Åbent efter aftale<br />

E-mail: hvidesande@advodan.<strong>dk</strong> - www.advodan.<strong>dk</strong><br />

Akupunktører<br />

HOLMSLAND<br />

“Klinik Fjordlys” v/ Jørgen Leegaard 9732 0702<br />

N J Fjordsvej 7, Ringkøbing<br />

Massage - Akupunktur, telf. 8-9<br />

Anlægsgartnerier<br />

ØVRIGE<br />

et netværk til forskel<br />

ADVODAN<br />

8753 8181<br />

www.iversenadvokat.<strong>dk</strong><br />

ji@iversenadvokat.<strong>dk</strong><br />

ApS<br />

Benny Mouridsen - Anton Kirkegaard<br />

Bredgade 45-47, 6940 Lem<br />

Nyanlægning - Belægningsarbejde<br />

Gravearbejde også med minimaskiner<br />

Græsslåning<br />

Snerydning<br />

For private & erhverv<br />

www.bmbrolaegning.<strong>dk</strong><br />

Flisebelægning<br />

Nyanlægning af have<br />

Fældning af træer<br />

Bortfræsning af træstubbe<br />

Alt vedligeholdelse privat og<br />

erhverv<br />

9734 1025<br />

v/ Kristian Kjærgaard<br />

4027 4078<br />

3<br />

Arkitekter<br />

HVIDE SANDE<br />

Automobiler<br />

HOLMSLAND<br />

HVIDE SANDE<br />

Begravelsesforretning<br />

ØVRIGE<br />

Se næste side<br />

ARKITEKTGÅRDEN<br />

HVIDE SANDE<br />

97 31 37 85<br />

www.arkitektgaarden.<strong>dk</strong><br />

JØRGEN JENSEN AUTOMOBILER A/S<br />

Toftvej 4, Gl. Sogn<br />

4019 2530<br />

97 32 11 58<br />

Køb-salg nye og brugte biler<br />

Se bilerne på: www.jj-auto.<strong>dk</strong><br />

Bjarne Qvistgaard<br />

97 33 73 55<br />

www.klosterauto.boschcarservice.<strong>dk</strong><br />

Byens<br />

Autocenter<br />

9731 1070<br />

v/ Palle Thøgersen<br />

Danevej 5<br />

Røjklitvej 1, Kloster 97 33 79 76<br />

Mobil 5129 9470 www.rojklitautoservice.<strong>dk</strong><br />

www.point-s.<strong>dk</strong><br />

v/ Stefan Vestergaard<br />

Østergade 3, <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

9731 6006<br />

2266 5989


Begravelsesforretninger FAGREGISTER Begravelsesforretning<br />

Hanne Bülow's<br />

BEGRAVELSESFORRETNING<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> - Ringkøbing<br />

Deres lokale bedemand<br />

Marianne Bülow Hanne Bülow Sonja Andersen<br />

4<br />

Frejasvej 3<br />

6950 Ringkøbing<br />

9731 3800<br />

9732 1344<br />

Garanti for<br />

tryghed,<br />

rådgivning<br />

og service<br />

Døgnvagt


Bagere FAGREGISTER Diner transportable<br />

Bagere<br />

HVIDE SANDE<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong>:<br />

Søndervig:<br />

Banker - Sparekasser<br />

HVIDE SANDE<br />

Blikkenslagere<br />

HVIDE SANDE<br />

ØVRIGE<br />

EjvindsBAGERI<br />

info@ejvinds.<strong>dk</strong><br />

9731 1500<br />

HVIDE SANDE 97 31 10 92<br />

BLIKKENSLAGERFORRETNING<br />

Aut. VVS-installatør Kenneth Lauridsen<br />

Ternevej 2 - Biltelefon 20 86 29 87<br />

E-mail: blikogvvs@mail.<strong>dk</strong><br />

Nørregade og Havnen<br />

Lodbergsvej<br />

9731 1114<br />

9732 1114<br />

VVS<br />

Garanti<br />

Ryevad & Henriksen A/S<br />

VVS - Ventilation - Blik<br />

Aut. Gas & VVS-installatører - Blikkenslagere<br />

97 32 09 85<br />

Herningvej 76<br />

ryevad@rhvvs.<strong>dk</strong><br />

www.ryevad-henriksen.<strong>dk</strong><br />

Vi omdanner<br />

gerne dine ideer<br />

til en annonce<br />

i telefonbogen<br />

96 74 03 33<br />

5<br />

Blomsterhandlere<br />

HVIDE SANDE<br />

Vita’s Blomster 9731 2261<br />

Parallelvej 63<br />

Bogtrykkerier<br />

97 32 11 00<br />

... alle slags tryksager<br />

farvekopier - digitaltryk<br />

Cykler<br />

ØVRIGE<br />

Digitaltryk<br />

ØVRIGE<br />

Diner transportable<br />

ØVRIGE<br />

Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing<br />

Telefon 97 32 11 00 - Telefax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong> - E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong><br />

Ringkøbing Søndervigvej 7<br />

www.cykel-center.<strong>dk</strong><br />

Cykel Center<br />

9732 4477<br />

Vi kan hjælpe ...<br />

Tryksager<br />

Farvekopier<br />

Digitaltryk<br />

Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing<br />

Telefon 97 32 11 00 - Telefax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong> - E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong><br />

9975 2400<br />

HOTEL<br />

SMEDEGAARDEN<br />

hotel@smedegaarden.<strong>dk</strong> - www.smedegaarden.<strong>dk</strong>


Ejendomsformidling FAGREGISTER El-installatører<br />

Ejendomsformidling<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Søndervig<br />

OMRÅDETS MEST SÆLGENDE<br />

3 butikker - en pris<br />

Ringkøbing<br />

ØVRIGE<br />

Dyrlæger<br />

ØVRIGE<br />

Gitte Kirstine<br />

Timmer<br />

Få 10 professionelle medspillere på banen,<br />

når du skal købe eller sælge på Vestkysten ...<br />

DYRLÆGE CENTER VEST<br />

Herningvejens Dyreklinik<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Nørregade 31<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Tlf. 97 31 22 99<br />

696@edc.<strong>dk</strong><br />

www.edc.<strong>dk</strong><br />

7022 4442<br />

Døgnvagt<br />

René Lohmann<br />

Lagoni<br />

Finn Jakobsen Mikkel Møller<br />

Kontakt<br />

Ringkøbing-Skjern<br />

for en gratis salgsvurdering<br />

Torvegade 6<br />

6950 Ringkøbing<br />

Vi er specialister i fritidshuse<br />

Ring til David på 2240 9244<br />

Herningvej 74<br />

Birgitte Høj Lars Kvist Jonas Husted<br />

Vanghøj<br />

Eigil Trankjær Britt Majgaard Anne Vestergaard<br />

Møller<br />

Søndervig<br />

Lodbergsvej 2<br />

6950 Ringkøbing<br />

Tlf. 97 33 86 11<br />

697@edc.<strong>dk</strong><br />

www.edc.<strong>dk</strong><br />

6<br />

EL-installatører<br />

HVIDE SANDE<br />

Ringkøbing<br />

Torvegade 8<br />

6950 Ringkøbing<br />

Tlf. 97 32 16 22<br />

695@edc.<strong>dk</strong><br />

www.edc.<strong>dk</strong><br />

97 31 14 00 40 15 79 00<br />

HVIDE SANDE EL-INSTALLATION<br />

v/ aut. el-installatør Flemming Kirkeby<br />

Nørregade 24<br />

E-mail: mail@hvs-el.<strong>dk</strong> - www.hvs-el.<strong>dk</strong><br />

Aut. hus- og skibsinstallationsforretning<br />

Nordhavnskaj 23 97 31 18 60<br />

Fax 97 31 24 21 · E-mail: oj@orje.<strong>dk</strong><br />

Mads Rosendahl ...............................<br />

Johnny Bent Jensen .........................<br />

Jesper Spørring ...............................<br />

25 36 15 82<br />

40 96 25 52<br />

22 42 49 60


EL-installatører FAGREGISTER Flytteforretninger<br />

SØNDERVIG<br />

ØVRIGE<br />

Amby El ApS<br />

Mejsevej 6b<br />

6950 Ringkøbing<br />

9732 3400<br />

NJWA/S<br />

NJW A/S · Autoriseret el-installatør<br />

Otto Pedersvej 7 · 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Tlf. 9731 2545 · Fax 9731 3245<br />

info@njw.<strong>dk</strong> · www.njw.<strong>dk</strong><br />

POUL POULSEN<br />

Murermester<br />

Aut. EL-installatør<br />

Byggerådgivning<br />

AUT. EL-INSTALLATØR<br />

MORTEN BRÆNDGAARD<br />

Birkmosevej 22 - Tlf. 97 32 04 05<br />

E-mail: morten@c-wiese.<strong>dk</strong><br />

www.c-wiese.<strong>dk</strong><br />

a/ s<br />

Alt hvad du tænder på<br />

Vellingvej 45, 6950 Ringkøbing<br />

9732 0166 - www.jensbyskov.<strong>dk</strong><br />

9732 1500<br />

Ringkøbing<br />

9731 1781<br />

2330 1781<br />

Værksted: Mamrelund 15<br />

www.poulpoulsen.<strong>dk</strong><br />

Installationsforretning<br />

Vesterled 12, 6950 Ringkøbing<br />

Farveannoncer<br />

bestilles på<br />

96 74 03 33<br />

7<br />

Entreprenører<br />

HVIDE SANDE<br />

Bakkevej 1<br />

Mobil 4017 7230<br />

4029 7615<br />

Fax 9731 1041<br />

P.J.P. Murer & Entreprenørforretning A/S 9731 1066<br />

Numitvej 16<br />

Fagforbund<br />

HVIDE SANDE<br />

3F Ringkøbing-Skjern 7030 0874<br />

Numitvej 17, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Fiskeforretning<br />

HVIDE SANDE<br />

Flytteforretninger<br />

ØVRIGE<br />

9731 2300<br />

Metheasvej 10<br />

E-mail: info@edgarmadsen.<strong>dk</strong><br />

FISKEFORRETNINGEN 97 31 14 33<br />

www.hee-flyt.<strong>dk</strong><br />

TRANSPORT &<br />

FLYTTEFORRETNING<br />

v/ Benny Siig MØBELOPBEVARING<br />

9733 5466/2046 4666<br />

Telefonbogen er ikke så god<br />

til at pakke fisk ind i<br />

- men fortrinlig til at<br />

finde din håndværker<br />

9674 0333


Frisører FAGREGISTER Kloakmestre<br />

Frisører<br />

HOLMSLAND<br />

HVIDE SANDE<br />

Fysioterapi<br />

HVIDE SANDE<br />

Gallerier<br />

ØVRIGE<br />

Fjordlys - Galleri & Gårdbutik 9732 0702<br />

v/ Ghita Søgaard Thorsen<br />

N J Fjordsvej 7, 6950 Ringkøbing<br />

Guldsmede<br />

Svala G. Iversen<br />

v/ Anette Evers Olesen<br />

Svanittavej 56, <strong>Hvide</strong> sande<br />

Frisør<br />

Baggersvej 1, Holmsland<br />

Tidsbestilling: 2372 2052<br />

DAMER · HERRER ·BØRN<br />

Salon MK<br />

97 33 73 00<br />

Lene Thomsen, Kløvermarken 10, Kloster<br />

EMBORG´S<br />

Strandgade 2 - <strong>Hvide</strong><strong>Sande</strong><br />

9731 3499<br />

KLINIK FOR FYSIOTERAPI<br />

v/ Lone Johnsen Bøndergaard - Parallelvej 55<br />

97 31 14 39<br />

HVIDE SANDE<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Guld & Sølv ApS 9731 1238<br />

Stormgade 3<br />

Guld - Sølv - Rav - Ure<br />

8<br />

Gulvbelægning<br />

ØVRIGE<br />

Gårdbutikker<br />

ØVRIGE<br />

Fjordlys - Galleri & Gårdbutik 9732 0702<br />

v/ Ghita Søgaard Thorsen<br />

N J Fjordsvej 7, 6950 Ringkøbing<br />

Hoteller<br />

HVIDE SANDE<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Sømandshjem & Hotel 9731 1033<br />

Overnatning - mad ud af huset - fester<br />

Bredgade 5<br />

mail@hssh.<strong>dk</strong> - www.hssh.<strong>dk</strong><br />

Hudpleje<br />

Ribovej 2, 6950 Ringkøbing<br />

ringkoebing@garant.nu - www.garant.nu<br />

Niels Andersen, Skaadsmosevej 8<br />

Tlf. 97 32 54 44<br />

Biltlf. 23 20 61 91<br />

Fax 97 32 54 46<br />

Vestjysk service og kvalitet i lange baner<br />

HOLMSLAND<br />

PURE CARE Hudplejeklinik 2041 6971<br />

v/ Pia Wennike, Røjklitvej 10<br />

Kloakmestre<br />

HOLMSLAND<br />

Holmsland Maskinstation AUTORISERET<br />

Niels Nielsen 97 32 57 00<br />

Aut. kloakmester<br />

Aut. VVS installatør<br />

Søndervig Landevej 1 - Biltlf. 40 41 17 54


Kloakmestre FAGREGISTER Massage<br />

HVIDE SANDE<br />

P.J.P. Murer & Entreprenørforretning A/S 9731 1066<br />

Numitvej 16<br />

ØVRIGE<br />

VVS & KLOAK<br />

SØREN JESPERSEN<br />

TLF.97320032<br />

www.vvs-ringkobing.<strong>dk</strong><br />

Kloakrensning<br />

HOLMSLAND<br />

SLAMSUGNING<br />

SLOTs KLOAKSERVICE<br />

Søndervig Landevej 17<br />

Mogens P. Slot 9732 3209<br />

2033 5046<br />

Køreskoler<br />

HVIDE SANDE<br />

HVIDE SANDE<br />

KØRESKOLE<br />

Låsesmede<br />

ØVRIGE<br />

DØGNVAGT 40 33 66 42<br />

9<br />

Malermestre<br />

HOLMSLAND<br />

HVIDE SANDE<br />

SØNDERVIG<br />

Maskinstationer<br />

HOLMSLAND<br />

Massage<br />

Nørregade 7<br />

Biltlf. 20 72 01 76<br />

Åbningstider:<br />

mandag-fredag 15-17, lørdag 10-12<br />

Malermestrene<br />

Leo Martens & Ivan Jakobsen<br />

4020 8717<br />

www.midtvestmaler.<strong>dk</strong><br />

Holmsland Maskinstation AUTORISERET<br />

HOLMSLAND<br />

“Klinik Fjordlys” v/ Jørgen Leegaard 9732 0702<br />

N J Fjordsvej 7, Ringkøbing<br />

Massage - Akupunktur, telf. 8-9<br />

Selv i 12. time når vi at få din annonce med<br />

Ring nu inden det bliver for sent 96 74 03 33


Murermestre FAGREGISTER Optik<br />

Murermestre<br />

HOLMSLAND<br />

HVIDE SANDE<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Murerforretning aps<br />

Parallelvej 326 97 31 13 83<br />

John F. Andersen<br />

Holmsland Klitvej 45<br />

97 31 21 44 www. hvidesande.<strong>dk</strong>/km<br />

E-mail: inger@klittens-murer.<strong>dk</strong><br />

P.J.P. Murer & Entreprenørforretning A/S 9731 1066<br />

Numitvej 16<br />

Murermester Lars Viborg Pedersen ApS<br />

Lagerbygning - Numitvej 2K - 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

L P 2343 6141<br />

lars.viborg@gmail.com<br />

www.murerlarsviborg.<strong>dk</strong><br />

9731 1991<br />

Optik<br />

Jesper Jensen, Bandsbyvej 50, Kloster<br />

9747 3615 - Mobil 5047 3615<br />

Hammersholt-Byg<br />

2022 8886<br />

www.hammersholt-byg.<strong>dk</strong><br />

30 97 31 97<br />

10<br />

Møbelforretninger<br />

HVIDE SANDE<br />

Butikscentret - Parallelvej 78 - Hv <strong>Sande</strong><br />

E-mail: kmt@postkasse.net - www.kmt-hvidesande.<strong>dk</strong><br />

Offset<br />

LITTENS<br />

97 31 16 59<br />

ØBLER & TÆPPER<br />

Vi kan hjælpe ...<br />

Tryksager<br />

Farvekopier<br />

Digitaltryk<br />

Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing<br />

Telefon 97 32 11 00 - Telefax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong> - E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong>


Outlet FAGREGISTER Restauranter<br />

Outlet<br />

ØVRIGE<br />

Mit Outlet Herningvej 93, Ringkøbing 6168 4289<br />

Tøj - Brugskunst - Isenkram<br />

Pejsecentre<br />

ØVRIGE<br />

Miljø- og Pejse Center<br />

Stort udvalg i<br />

Brændeovne og Pejse<br />

Telefon 96 74 00 95 - 40 63 01 48<br />

Sønderbyvænget 1, 6950 Ringkøbing<br />

Plæneklipperservice<br />

HOLMSLAND<br />

Porte - service/montage<br />

ØVRIGE<br />

Larsen Porte ApS 7698 2035<br />

www.larsenporte.<strong>dk</strong><br />

Radio - TV<br />

HVIDE SANDE<br />

www.holmsland.as<br />

JP-sound<br />

Søndergade 1<br />

www.viborgpejse.<strong>dk</strong><br />

97 31 30 66<br />

E-mail: jp.sound@a2a.<strong>dk</strong> - www.jpsound.<strong>dk</strong><br />

P E J S E R I N G E N<br />

Miljø- og Pejse Center<br />

Bandsbyvej 11<br />

Radio - TV - Video<br />

Antenne- & Parabolanlæg<br />

Lys- & Lydudstyr<br />

11<br />

Rengøring<br />

HVIDE SANDE<br />

Rengøringsspecialisten<br />

Restauranter<br />

HVIDE SANDE<br />

Restaurant Under Broen 9731 3040<br />

Toldbodgade 20 - www.underbroen.<strong>dk</strong><br />

SØNDERVIG<br />

Restaurant Valentino 9733 8502<br />

Pizzeria - Steakhouse, Lodbergsvej 14<br />

ØVRIGE<br />

STOP! STOP!<br />

En god annonce er en annonce<br />

i Telefon-bogen<br />

v/ Susanne Høj Henriksen<br />

Apollovej 94<br />

Tlf. 97 31 17 80<br />

Biltlf. 40 26 87 80<br />

E-mail: suset@hvidesande.<strong>dk</strong><br />

Pizza, pasta og steaks<br />

... også ud af huset<br />

97 31 30 00<br />

Bella Italia, Parallelvej 3<br />

Restaurant, Café<br />

Selskaber<br />

Mad & vin ud af huset<br />

Vinimport<br />

Kurser i kogekunst<br />

& teambuilding<br />

SANDGAARDEN<br />

Kurt Kjær Jensen, Badevej 12, Søndervig<br />

97 33 83 99<br />

www.kurtkjaer.<strong>dk</strong> E-mail: mail@kurtkjaer.<strong>dk</strong><br />

NYGADE 26 - RINGKØBING - 9674 7470


Revision FAGREGISTER Tagdækning<br />

Revision<br />

HVIDE SANDE<br />

REVISIONSFIRMAET<br />

Røgerier<br />

HVIDE SANDE<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Røgeri<br />

Fiskebutik og Spisested 9731 1899<br />

Troldbjergvej 4 - Fax 9731 2127<br />

www.hvidesanderogeri.<strong>dk</strong><br />

Skadedyrsbekæmpelse<br />

HVIDE SANDE<br />

»SUSET«<br />

Apollovej 94<br />

Tlf. 97 31 17 80 - Biltlf. 40 26 87 80<br />

Bekæmpelse af husmår, E-mail: lopper, suset@hvidesande.<strong>dk</strong><br />

myrer, hvepse m.m.<br />

Bekæmpelse af lopper, myrer, hvepse m.m.<br />

Skorstensfejere<br />

ØVRIGE<br />

Stormgade 8,1<br />

KPMG<br />

Rådgivning og revision<br />

Ringkøbing <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Havnepladsen 3 Kirkevej 9<br />

Telefon 73 23 55 03<br />

www.kpmg.<strong>dk</strong><br />

Registrerede<br />

Revisorer<br />

FRR<br />

Telefon 97 31 10 22<br />

Fax 97 31 13 19<br />

Kristian Winkler direkte 25 29 55 77<br />

Launy Spaabæk direkte 25 29 55 33<br />

Henning Bro direkte 25 29 55 44<br />

Knud Hjøllund direkte 25 29 55 66<br />

Ove Iversen direkte 25 29 55 30<br />

Lene F. Christensen direkte 25 29 55 60<br />

Peder Tornvig Christensen direkte 25 29 55 90<br />

Aut. Skorstensfejermester<br />

Ole Kristensen<br />

97 32 20 39 - Mobil 21 26 14 36<br />

Glentevej 7, Ringkøbing<br />

12<br />

Sommerhusudlejning<br />

HVIDE SANDE<br />

Stempler<br />

ØVRIGE<br />

Tagdækning<br />

ØVRIGE<br />

DanWest<br />

Feriehusudlejning A/S<br />

DanWest 97 32 46 95 Sønder Klitvej 20<br />

E-mail: post@danwest.<strong>dk</strong> www.danwest.<strong>dk</strong><br />

Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing<br />

Telefon 97 32 11 00 - Telefax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong> - E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong><br />

Alt i tagpap!<br />

Vi laver dit tag i <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Garage - Villa - Sommerhus<br />

6024 7228<br />

21 68 14 13<br />

v/ Niels Henrik Jacobsen<br />

Velling Kirkeby 10 - 6950 Ringkøbing - nhtag@sol.<strong>dk</strong><br />

Mød din<br />

håndværker<br />

i fagregisteret


Tagrensning FAGREGISTER Turistbusser<br />

Tagrensning<br />

HVIDE SANDE<br />

Tandlæger<br />

HVIDE SANDE<br />

Tandlægeklinikken<br />

Søndergade 6<br />

v/ Susanne Birkelund og Henrik Sommer<br />

Konsultation efter aftale<br />

Tandlægerne Nygade 43 - 9732 0017<br />

ØVRIGE<br />

Tandlæger:<br />

Susanne Birkelund<br />

Henrik Sommer<br />

Henrik G. Nielsen<br />

Janne Strøm<br />

Karen Fredsborg<br />

Pernille Plehn<br />

Tandplejer:<br />

Niroshini Seevaratnan<br />

Mamrelund 1A<br />

6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

97 31 21 42<br />

Bil 40 29 44 56<br />

v/ Palle Jensen<br />

Tagrens og maling siden 1989<br />

Algebekæmpelse af tage, fliser og hegn<br />

dansk byggeri<br />

tagmalerforening<br />

E-mail: tagrens@hvidesande.<strong>dk</strong><br />

www.hvidesande-tagrens.<strong>dk</strong><br />

97 311409<br />

13<br />

Tandteknikere<br />

www.høy-tandprotese.<strong>dk</strong><br />

ØVRIGE<br />

Ole Høy<br />

Tryksager<br />

Turistbusser<br />

HOLMSLAND<br />

Klinisk Tandtekniker<br />

Ringkøbing<br />

Herningvej 23<br />

6950 Ringkøbing<br />

Tlf.: 9732 1732<br />

97 32 11 00<br />

... alle slags tryksager<br />

farvekopier - digitaltryk<br />

Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing<br />

Telefon 97 32 11 00 - Telefax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong> - E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong><br />

Klittens Busser I S<br />

Vestervang 20, Kloster<br />

Biltlf. 40 38 72 45<br />

97 33 74 11<br />

E-mail: klittensbusser@mail.<strong>dk</strong>


Tyverisikring FAGREGISTER Tømrer- og Sne<strong>dk</strong>ermestre<br />

Tyverisikring<br />

ØVRIGE<br />

Alle typer anlæg<br />

for tyverisikring og overvågning<br />

Cert. alarminstallatør<br />

AIA 212-374<br />

Tækkemænd<br />

HOLMSLAND<br />

Tæpper<br />

HVIDE SANDE<br />

9732 1500<br />

Holmsland Klit<br />

Tækkeservice ApS<br />

Christian M Iversen<br />

Baggersvej 1<br />

9733 7987<br />

Ringkøbing<br />

Installationsforretning<br />

Vesterled 12, 6950 Ringkøbing<br />

Mobil 2342 5187<br />

Fax 9733 7987<br />

Alt tækkearbejde og reparation udføres<br />

Jens Chr. Slot<br />

Røjklitvej 18, Holmsland, 6950 Ringkøbing<br />

Tlf. 97 33 73 33<br />

Fax 97 33 73 34 - Mobil 21 77 89 58<br />

E-mail: info@holmsland-straatag.<strong>dk</strong><br />

LITTENS<br />

97 31 16 59<br />

ØBLER & TÆPPER<br />

Butikscentret - Parallelvej 78 - Hv <strong>Sande</strong><br />

E-mail: kmt@postkasse.net - www.kmt-hvidesande.<strong>dk</strong><br />

14<br />

Tømrer- og Sne<strong>dk</strong>ermestre<br />

HOLMSLAND<br />

HVIDE SANDE<br />

Christian Susgaard ApS<br />

Tømrer og bygningssne<strong>dk</strong>er<br />

Røjklitvej 2, Holmsland<br />

2427 0819<br />

Jørgensen & Kjærgaard ApS<br />

Tømrer og bygningssne<strong>dk</strong>er 6950 Ringkøbing<br />

Holger Kjærgaard, Bandsbyvej 42 97 33 70 90<br />

Mobil 20 22 77 90 - Fax 97 33 79 90<br />

Villy Jørgensen, Blomstervænget 32 97 32 27 55<br />

Mobil 40 16 28 55 - Fax 97 32 28 55<br />

////// BYG GARANTIORDNING //////<br />

Nybygning & Tilbygning<br />

Reparation & Glasarbejde<br />

Køkken, Bad & Trægulve<br />

E-mail: info@klittens-tomrer.<strong>dk</strong><br />

www.klittens-tomrer.<strong>dk</strong><br />

Parallelvej 324, Tlf.97311314-Fax<br />

97 31 16 17


Tømrer- og Sne<strong>dk</strong>ermestre FAGREGISTER VVS installatører<br />

SØNDERVIG<br />

Fokus Fritidshuse<br />

Alt i tømrerarbejde<br />

Jan Gadgaard<br />

Klevevej 26<br />

Søndervig<br />

6950 Ringkøbing<br />

Laurids Pedersen<br />

Tømrer- og Bygningssne<strong>dk</strong>er<br />

Lodbergsvej 167 - Søndervig<br />

97 33 88 52 - Bil 21 27 27 52 - Fax 9733 8853<br />

starlause@mail.<strong>dk</strong><br />

ØVRIGE<br />

Forhandler af<br />

Solarmatic solcelleanlæg<br />

Danmarks bedste solcelleanlæg<br />

Tømrer - Bygningssne<strong>dk</strong>er - Solcelleanlæg<br />

Ringkøbing Byg & Montage<br />

Henrik Bundgaard 2936 0052<br />

Herningvej 144A, Nørhede<br />

rbm@firma.tele.<strong>dk</strong><br />

www.ringkobingbygogmontage.<strong>dk</strong><br />

Hvor blev<br />

DIN<br />

annonce af?<br />

Husk at bestille den på<br />

96 74 03 33<br />

3089 9362<br />

15<br />

Vodbindere<br />

HVIDE SANDE<br />

<strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong> Vodbinderi ApS 9731 1042<br />

Nordhavnskaj 21, 6960 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

www.netop-til-leg.<strong>dk</strong><br />

E-mail: mail@netop-til-leg.<strong>dk</strong><br />

Vognmænd<br />

HVIDE SANDE<br />

Bakkevej 1<br />

Mobil 4017 7230<br />

4029 7615<br />

Fax 9731 1041<br />

P.J.P. Murer & Entreprenørforretning A/S 9731 1066<br />

Numitvej 16<br />

VVS installatører<br />

HOLMSLAND<br />

HVIDE SANDE<br />

SØNDERVIG<br />

9731 2300<br />

Niels Nielsen 97 32 57 00<br />

Aut. VVS installatør<br />

Aut. kloakmester<br />

Søndervig Landevej 1 - Biltlf. 40 41 17 54<br />

HVIDE SANDE 97 31 10 92<br />

BLIKKENSLAGERFORRETNING<br />

Aut. VVS-installatør Kenneth Lauridsen<br />

Ternevej 2 - Biltelefon 20 86 29 87<br />

E-mail: blikogvvs@mail.<strong>dk</strong><br />

v/ Allan Fjord Olesen<br />

Aut. Gas- og Vandmester<br />

E-mail: klittensvvs@mail.<strong>dk</strong><br />

Aut. VVS-Installatør<br />

4081 1816<br />

VVS<br />

Garanti<br />

97 31 20 91<br />

Bil 20 44 20 91<br />

Tilsluttet<br />

VVS-branchens<br />

Garantiordning<br />

Sønderbyvej 19, Søndervig, Ringkøbing<br />

Rubrikken fortsættes næste side


VVS installatører FAGREGISTER Zoneterapi<br />

ØVRIGE Zoneterapi<br />

VVS & KLOAK<br />

SØREN JESPERSEN<br />

TLF.97320032<br />

www.vvs-ringkobing.<strong>dk</strong><br />

Ryevad & Henriksen A/S<br />

VVS - Ventilation - Blik<br />

Aut. Gas & VVS-installatører - Blikkenslagere<br />

97 32 09 85<br />

Herningvej 76<br />

ryevad@rhvvs.<strong>dk</strong><br />

www.ryevad-henriksen.<strong>dk</strong><br />

16<br />

HOLMSLAND<br />

Aut. zoneterapaut - Exam. fodplejer 9733 7049<br />

Nørbyvej 48 - 6950 Ringkøbing - Tlftid: 8.00-9.00<br />

ØVRIGE<br />

Zoneterapeut - sygeplejerske<br />

Anne-Mette Nielsen (RAB)<br />

Langelandsgade 20, 6950 Ringkøbing<br />

9732 3794 - 2329 9553 www.amzone.<strong>dk</strong><br />

Vi kan hjælpe dig med alle<br />

reklamer og tryksager!<br />

Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing - Telefon 97 32 11 00 - Telefax 97 32 40 56<br />

www.arastryk.<strong>dk</strong> - E-mail: grafisk@arastryk.<strong>dk</strong>


Servicetelefonen<br />

Kundeservice<br />

Tele Danmark 8080 8080<br />

Service<br />

Regningsservice 8080 8018<br />

Regningsstatus 8080 6060<br />

Fejlmelding privat 8080 8047<br />

Fejlmelding Erhverv 8080 8067<br />

ISDN hotline 8080 8047<br />

Bredbånd hotline 8080 8017<br />

Handicapservice 3359 2626<br />

Teksttelefonen<br />

Samtaleformidling hørende 7011 4411<br />

Kommunikationshæmmede 8020 4422<br />

Alarm/nø<strong>dk</strong>aldsnummer for<br />

teksttelefonbrugere 8080 3311<br />

Oplysning<br />

Danmark 118<br />

Udland 113<br />

De Gule Sider 1810<br />

Automatisk oplysning 1811<br />

Prisoplysningen 8080 8182<br />

Telefonservice udland 8060 4055<br />

Maritim service<br />

Alarm-kald 112<br />

Ved alarmering, kald 112. Bliv ved telefonen, indtil meldingen er afgivet. Opgiv navn, adresse og det telefonnummer, du<br />

taler fra.<br />

Ringer du fra mobiltelefon: Opgiv bynavn, når du fortæller adressen. Ringer du fra din bil, så oplys vejnavn, retning og<br />

nærmeste by. Hold altid telefonen tændt, indtil hjælpen når frem.<br />

Radiosamtaler Lyngby Radio 8060 4020<br />

Telebreve 8060 4010<br />

Kystradio abonnement 8060 5020<br />

Satellit 8060 5020<br />

1<br />

Erhvervstjenester<br />

Telefonpasning 8030 2030<br />

Mødetelefonen 9090 9090<br />

Telefonkonference 8060 4040<br />

Videokonferencer 8060 4040<br />

Tele-web konference 8060 4040<br />

Interactive response 8080 1234<br />

Nyhedstjenester<br />

og andre services<br />

Klokken 7010 1155<br />

Vækning 8020 0049<br />

Træfpunkt 9090 1111<br />

Horoskopet 9018 0076<br />

Vejrmelding 1853<br />

Vejdirektoratets Infotjeneste 1888<br />

Nyheder fra DR 1830<br />

Tipstjenesens resultatlinie 9013 1211<br />

Informations- og telefonbog<br />

for <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong>/Holmsland<br />

Annoncer 9674 0333<br />

Telefax 9732 3663<br />

E-mail: mg@arastryk.<strong>dk</strong><br />

Postadresse:<br />

A. Rasmussens Bogtrykkeri<br />

Nøregade 9<br />

6950 Ringkøbing<br />

Telfreg.


Telefonering til udland<br />

Et opkald til udlandet indledes med 00 »ud af Danmark«.<br />

Derefter vælges et nummer på 1, 2 eller 3 cifre, der angiver hvilket land der skal ringes til.<br />

Dernæst områdenummer, der angiver hvilken by du skal ringe til. Første ciffer i områdenummeret (som regel 0, i visse<br />

lande dog 9) skal ikke vælges med. En undtagelse er USA og Canada, hvor hele områdenummeret skal vælges.Frankrig<br />

har ingen områdenummer uden for Paris, og nogle lande har slet ingen områdenummer.<br />

Til sidst vælges abonnentens telefonnummer.<br />

A<br />

Alaska<br />

Albanien<br />

Algeriet<br />

Andorra<br />

Angola<br />

Anquilla<br />

Antigua og Barbuda<br />

Argentina<br />

Armenien<br />

Aruba<br />

Ascension<br />

Aserbajdsjan<br />

Australien<br />

Australske eksterritoriale<br />

områder<br />

00 + 1<br />

00 + 355<br />

00 + 213 + om<br />

00 + 376<br />

00 + 244 + om<br />

00 + 1+264+497<br />

00 + 1 + 268<br />

00 + 54 + om<br />

00 + 374 + om<br />

00 + 297 + om<br />

00 + 247<br />

00 + 994 + om<br />

00 + 61 + om<br />

00 + 672 + ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

B<br />

Bahamas<br />

Bahrain<br />

Bangladesh<br />

Barbados<br />

Belgien<br />

Belize<br />

Benin<br />

Bermuda<br />

Bhutan<br />

Bolivia<br />

Bosnien-Hercegovina<br />

Botswana<br />

Brasilien<br />

Brunei Darussalam<br />

Bulgarien<br />

Burkina Faso<br />

Burma, se Myanmar<br />

Burundi<br />

00 + 1 + 242<br />

00 + 973<br />

00 + 880 + om<br />

00 + 1 + 246<br />

00 + 32 + om<br />

00 + 501 + om<br />

00 + 229<br />

00 + 1 + 441<br />

00 + 975 + om<br />

00 + 591 + om<br />

00 + 387 + om<br />

00 + 267<br />

00 + 55 + om<br />

00 + 673 + om<br />

00 + 359 + om<br />

00 + 226<br />

00 + 257<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

C<br />

Cambodja 00 + 855 + om<br />

Cameroun 00 + 237<br />

Canada 00 + 1 + om<br />

Caymanøerne 00 + 1 + 345<br />

Centralafrikanske Republik00 + 236 + ab<br />

Chile 00 + 56 + om<br />

Colombia 00 + 57 + om<br />

Comorerne 00 + 269<br />

Congo (Brazzaville) 00 + 242<br />

Congo (Dem Republik,<br />

tidl. Zaire) 00 + 243 + om<br />

Cookøerne 00 + 682<br />

Costa Rica 00 + 506<br />

Cote dIvoire 00 + 225<br />

Cuba 00 + 53 + om<br />

Cypern 00 + 357 + om<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

D<br />

Diego Garcia<br />

Djibouti<br />

Dominica<br />

Dominikanske Republik<br />

00 + 246<br />

00 + 253<br />

00 + 1 + 767<br />

00 + 1 + 809<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

E<br />

Ecuador 00 + 593 + om<br />

Egypten 00 + 20 + om<br />

El Salvador 00 + 503<br />

England, se Storbritannien<br />

Eritrea 00 + 291 + om<br />

Estland 00 + 372 + om<br />

Etiopien 00 + 251 + om<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

F<br />

Falklandsøerne<br />

Fiji<br />

Filippinerne<br />

Finland<br />

Forenede Arabiske<br />

Emirater<br />

Forenede Stater, se USA<br />

Frankrig<br />

Fransk Guyana<br />

Fransk Polynesien<br />

Faerøerne<br />

00 + 500<br />

00 + 679<br />

00 + 63 + om<br />

00 + 358 + om<br />

00 + 971 + om<br />

00 + 33<br />

00 + 594<br />

00 + 689<br />

00 + 298<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

G<br />

Gabon<br />

Gambia<br />

Georgien<br />

Ghana<br />

Gibraltar<br />

Grenada<br />

Grækenland<br />

Grønland<br />

Guad loupe<br />

Guarn<br />

Guatemala<br />

Guinea<br />

Guinea Bissau<br />

00 + 241<br />

00 + 220<br />

00 + 995 + om<br />

00 + 233 + om<br />

00 + 350<br />

00 + 1 + 473<br />

00 + 30 + om<br />

00 + 299<br />

00 + 590<br />

001 + 671<br />

00 + 502<br />

00 + 224<br />

00 + 245<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

Guyana 00 + 592 + om + ab<br />

H<br />

Haiti<br />

Holland<br />

Hollandske Antiller<br />

Honduras<br />

Hongkong<br />

<strong>Hvide</strong>rusland<br />

00 + 509<br />

00 + 31 + om<br />

00 + 599 + om<br />

00 + 504<br />

00 + 852<br />

00 + 375 + om<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

I<br />

Indien<br />

Indonesien<br />

Irak<br />

Iran<br />

Irland (Eire)<br />

Island<br />

Israel<br />

Italien (m. Vatikanstaten)<br />

00 + 91 + om<br />

00 + 62 + om<br />

00 + 964 + om<br />

00 + 98 + om<br />

00 + 353 + om<br />

00 + 354<br />

00 + 972 + om<br />

00 + 39 + om<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

J<br />

Jamaica 00 + 1 + 876<br />

Japan 00 + 81 + om<br />

Jomfruøerne (US) 00 + 1 + 340<br />

Jomfruøerne (LIK), se Tortola<br />

Jordan 00 + 962 + om<br />

Jugoslavien 00 + 381 + om<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

K<br />

Kap Verde<br />

Kasakhstan<br />

Kenya<br />

Kina<br />

Kirgisistan<br />

Kiribati<br />

Kroatien<br />

Kuwait<br />

00 + 238<br />

00 + 7 + om<br />

00 + 254 + om<br />

00 + 86 + om<br />

00 + 996 + om<br />

00 + 686<br />

00 + 385 + om<br />

00 + 965<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

L<br />

Laos<br />

Lesotho<br />

Letland<br />

Libanon<br />

Liberia<br />

Libyen<br />

Liechtenstein<br />

Litauen<br />

Luxembourg<br />

00 + 856 + om<br />

00 + 266<br />

00 + 371 + om<br />

00 + 961 + om<br />

00 + 231<br />

00 + 218 + om<br />

00 + 423<br />

00 + 370 + om<br />

00 + 352<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

M<br />

Macau<br />

Madagaskar<br />

Makedonien<br />

Malawi<br />

Malaysia<br />

Maldiverne<br />

Mali<br />

Malta<br />

Marokko<br />

Marshalløerne<br />

Martinique<br />

Mauretanien<br />

Mauritius<br />

Mexico<br />

Mikronesien<br />

Moldova<br />

Monaco<br />

Mongoliet<br />

Montserrat<br />

Mozambique<br />

Myanmar<br />

00 + 853<br />

00 + 261 + om<br />

00 + 389 + om<br />

00 + 265 + om<br />

00 + 60 + om<br />

00 + 960<br />

00 + 223<br />

00 + 356<br />

00 + 212 + om<br />

00 + 692<br />

00 + 596<br />

00 + 222 + om<br />

00 + 230<br />

00 + 52 + om<br />

00 + 691 + om<br />

00 + 373 + om<br />

00 + 377<br />

00 + 976 + om<br />

00 + 1 + 664<br />

00 + 258 + om<br />

00 + 95 + om<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

N<br />

Namibia 00 + 264 + om<br />

Nauru 00 + 674<br />

Nederlandene, se Holland<br />

Nepal 00 + 977 + om<br />

New Zealand 00 + 64 + om<br />

Nicaragua 00 + 505 + om<br />

Niger 00 + 227<br />

Nigeria 00 + 234 + om<br />

Niueøen 00 + 683<br />

Nor<strong>dk</strong>orea 00 + 850 + om<br />

Norfolkøen 00 + 672 + 3<br />

Norge 00 + 47<br />

Ny Caledonien 00 + 687<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

O<br />

Oman 00 + 968 + ab<br />

P<br />

Pakistan<br />

Palauøerne<br />

Panama<br />

Papua Ny Guinea<br />

Paraguay<br />

Peru<br />

00 + 92 + om<br />

00 + 680<br />

00 + 507<br />

00 + 675<br />

00 + 595 + om<br />

00 + 51 + om<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

2<br />

Polen<br />

Portugal (m. Azorerne<br />

og Madeira)<br />

Puerto Rico<br />

00 + 48 + om<br />

00 + 351 + om<br />

00 + 1 + 787<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

Q<br />

Qatar 00 + 974 + ab<br />

R<br />

Réunion 00 + 262<br />

Rumænien 00 + 40 + om<br />

Rusland 00 + 7 + om<br />

(evt. 0 i områdenr. vælges med)<br />

Rwanda 00 + 250<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

S<br />

S. Helena 00 + 290 + om<br />

S. Kitts & Nevis 00 + 1 + 869<br />

S. Lucia 00 + 1 + 758<br />

S. Martin 00 + 590<br />

S. Pierre & Miquelon 00 + 508<br />

S. Vincent & Grenadinerne00 + 1 + 784<br />

Saipan 00 + 1 + 670<br />

Salomonøerne 00 + 677<br />

Samoa, Amerikansk 00 + 684<br />

Samoa, Vestsamoa 00 + 685<br />

San Marino 00 + 378<br />

Sao Torné & Principe 00 + 239 + 12<br />

Saudi-Arabien 00 + 966 + om<br />

Schweiz 00 + 41 + om<br />

Senegal 00 + 221<br />

Seychellerne 00 + 248<br />

Sierra Leone 00 + 232 + om<br />

Singapore 00 + 65<br />

Slovakiet 00 + 421 + om<br />

Slovenien 00 + 386 + om<br />

Somalia 00 + 252 + om<br />

Spanien (m. Kanariske Øer) 00 + 34 + om<br />

Sri Lanka 00 + 94 + om<br />

Storbritannien og Nordirland 00 + 44 + om<br />

Sudan 00 + 249 + om<br />

Surinarne 00 + 597<br />

Sverige 00 + 46 + om<br />

Swaziland 00 + 268<br />

Sydafrika 00 + 27 + om<br />

Sy<strong>dk</strong>orea 00 + 82 + om<br />

Syrien 00 + 963 + om<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

T<br />

Tadsjikistan 00 + 992 + om<br />

Taiwan 00 + 886 + om<br />

Tanzania 00 + 255 + om<br />

Tchad 00 + 235<br />

Thailand 00 + 66 + om<br />

Tjekkiet 00 + 420 + om<br />

Tjekkoslovakiet - se Slovakiet hhv. Tjekkiet<br />

Togo 00 + 228<br />

Tokelau 00 + 690<br />

Tonga 00 + 676<br />

Tortola 00 + 1 + 284<br />

Trinidad & Tobago 00 + 1 + 868<br />

Tunesien 00 + 216 + om<br />

Turkmenistan 00 + 993 + om<br />

Turks- og Caicosøerne 00 + 1 + 649<br />

Tuvalu 00 + 688<br />

Tyrkiet 00 + 90 + om<br />

Tyskland 00 + 49 + om<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

U<br />

Uganda<br />

Ukraine<br />

Ungarn<br />

Uruguay<br />

USA<br />

Uzbekistan<br />

00 + 256 + om<br />

00 + 380 + om<br />

00 + 36 + om<br />

00 + 598 + om<br />

00 + 1 + om<br />

00 + 998 + om<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

VW<br />

Vanuatu<br />

Venezuela<br />

Vietnam<br />

Wallis og Futuna<br />

00 + 678<br />

00 + 58 + om<br />

00 + 84 + om<br />

00 + 681<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

Y<br />

Yemen 00 + 967 + om + ab<br />

Z<br />

Zaire, se Congo, Dem Republik<br />

Zambia<br />

Zimbabwe<br />

00 + 260 + om<br />

00 + 263 + om<br />

+ ab<br />

+ ab<br />

Æ<br />

Ækvatorial Guinea 00 + 240 + om + ab<br />

Ø<br />

Østrig 00 + 43 + om + ab


2012 9148 TELEFONREGISTER - Ringkøbing-Skjern Kommune 2947 2331<br />

2012 9148 Jan Ausum<br />

2013 3230 Knudsgaard P<br />

2014 9222 Westfarm Klegod<br />

2018 3713 Lodberg & Co. Aps<br />

2021 7150 Jensen L<br />

2022 8886 Sørensen H<br />

2022 8886 Hammersholt-Byg<br />

2023 7291 Røjklit Mink ApS<br />

2024 4846 Kennel Alderslyst v/<br />

Michael Lumby<br />

2027 2666 Flindt Ejgil<br />

2028 3480 Larsen J<br />

2028 7241 Olesen F<br />

2033 8643 Pedersen U/U<br />

2035 7891 Ebdrup E<br />

2037 1203 Jensen L/J<br />

2040 1433 Sangill M<br />

2041 3271 Christensen J<br />

2041 6971 PURE CARE<br />

Hudplejeklinik<br />

v/ Pia Wennike<br />

2041 7058 Jensen L<br />

2042 2910 Thomsen C<br />

2042 3046 Nielsen R<br />

2042 4847 Madsen K<br />

2043 3975 Hansen R<br />

2043 9901 J. L. Transport A/S<br />

2044 9271 Larsen E<br />

2045 4910 Husted H<br />

2046 0151 Holmsland<br />

Lokalhistorisk Arkiv<br />

2046 3290 Leiss-Heienbrok D<br />

2046 8962 Bro K/J<br />

2048 7448 Christensen B<br />

2058 1745 Lauridsen K<br />

2058 1747 Sørensen L<br />

2061 2775 Thomsen K<br />

2061 4059 Jensen K<br />

2062 7912 Dejgaard M<br />

2062 9070 Madsen P<br />

2064 6470 Madsen P<br />

2065 1664 Andresen P<br />

2065 6145 Barbesgaard I<br />

2067 9028 Jensen M<br />

2068 2986 Hansen J<br />

2071 9054 Søndervig<br />

Hestecenter<br />

2071 9173 Jensen I<br />

2072 0176 Kelds Malerforretning<br />

2077 7504 Madsen A<br />

2081 4249 Spørring J<br />

2082 2877 Pedersen S<br />

2084 7799 Pedersen F<br />

2084 7955 Andersen J<br />

2087 1033 Lodberg A<br />

2087 4353 Mikkelsen S<br />

2087 5511 Slot S<br />

2087 6950 Bodega Lanternen<br />

2091 7159 Laursen S<br />

2095 1430 Larsen S<br />

2097 2755 Frandsen S<br />

2099 0282 Stage P<br />

2099 5080 Høj O<br />

2112 3973 Fahl A<br />

2117 3014 Bilberg M<br />

2121 5892 Thygesen S<br />

2122 8124 Sørensen T<br />

2123 3396 Jensen M<br />

2123 8344 Lodberg P<br />

2124 5117 Sørensen H<br />

2128 1841 Andersen T<br />

2128 5776 Olesen K/K<br />

2128 6788 Christensen C<br />

2132 6544 Designers Outlet I/S<br />

Lasse Rysgaard/<br />

Jesper Nielsen<br />

2132 6898 Madsen S<br />

2139 9080 Iversen S<br />

2139 9233 Jakabsons J<br />

2139 9238 Köhler H<br />

2140 7804 Dennig Madsen U<br />

2141 9627 Jørgensen K<br />

2143 8090 Den Friske Sandwich<br />

2145 8674 Mayrberger J<br />

2146 2733 Kaalund J<br />

2146 6589 Nielsen P<br />

2148 6395 Glibstrup M<br />

2148 8676 Jensen J<br />

2149 5941 Sørensen L<br />

2160 6841 Pedersen T<br />

2160 6881 Estrup K<br />

2161 6662 Kristensen S<br />

2162 7507 Christensen P<br />

2163 0811 Thomsen P<br />

2163 3366 Rauhe J<br />

2164 3100 Nielsen G<br />

2165 2642 Olsen J<br />

2168 0885 Tarbensen N<br />

2168 6877 Høy P/K<br />

2169 0057 Frivilliggruppen med<br />

Ferierejse<br />

2169 2800 Torp C<br />

2169 9317 Christensen O<br />

2170 3653 Kristensen L/P<br />

2170 6066 Bøgh H<br />

2172 0693 Larsen L<br />

2172 6929 Hvam I<br />

2174 7257 Elbæk J<br />

2175 6065 Christensen O<br />

2176 3576 Castmar-Jensen K<br />

2178 0650 Barhøj L<br />

2179 6387 Czok K<br />

2179 7467 Czok K<br />

2185 3905 Jessen J<br />

2186 3275 Vilhelmsen K<br />

2190 8539 Vandborg D<br />

2197 3972 Madsen J<br />

2216 2201 Hansen H<br />

2216 4917 Barbesgaard J<br />

2217 7578 Wennike P<br />

2218 3973 Jensen N<br />

2219 8264 Tarbensen A<br />

2223 5614 Bech U<br />

2226 4179 Ingvartsen E<br />

2227 1708 Vogt S<br />

2227 2213 Sylvestersen S<br />

2227 4464 Bacvic D<br />

2230 3809 Raunow B<br />

2232 7006 Muff A<br />

2233 0577 Huus K<br />

2233 9401 Hansen L<br />

2234 1281 Jensen O<br />

2235 7179 Graversen B<br />

2235 7179 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Køreskole<br />

2238 0991 Klv-Data<br />

2242 7479 Vejlby C<br />

2245 6149 Villadsen E<br />

2245 8023 Højmark Yrsa<br />

2250 1134 Christensen A<br />

2253 3630 Petersen V<br />

2255 8875 Vandborg S<br />

2256 5548 Esager B<br />

2256 7202 Pugflod J<br />

2258 6619 Pedersen F<br />

2258 8624 Madsen B<br />

2259 0333 Fjordside K<br />

2262 0448 Madsen M<br />

2263 2525 Jensen L<br />

2263 2726 Steffensen S<br />

2267 3169 Sørensen I<br />

2273 1420 Andersen T<br />

2273 4497 Kristensen F<br />

2275 5306 Esager M<br />

2276 6931 Pedersen K<br />

2278 5086 Nielsen A<br />

2278 5962 Enevoldsen K<br />

2282 6606 Pedersen J<br />

2285 0567 Graversen K<br />

2290 6698 Svenningsen J<br />

2293 8980 Kristensen M<br />

2294 5253 Sangill A/V<br />

2294 9665 Larsen R<br />

2297 1697 Bjerg C<br />

2298 8246 Rasmussen N<br />

2298 9324 Christensen B<br />

2320 4316 Andersen K<br />

2323 7788 Andersen M<br />

2323 7807 Nielsen C<br />

2326 7403 Kings Road<br />

2328 2984 Larsen F<br />

2328 8435 Andersen O<br />

2329 9828 Jensen C<br />

2330 2240 Vejlgaard H<br />

2331 2877 Andersen P<br />

2331 7058 Pronto Pizza<br />

2331 7909 Christiansen P<br />

2332 2819 M/S Fyrholm ApS<br />

2334 4530 Majlund J<br />

2337 0616 Søndervig<br />

Entreprenørforretning<br />

2344 6073 Poulsen H<br />

2345 0684 Pedersen E<br />

2347 6942 Jensen S<br />

2361 0029 Nymark A<br />

2364 0524 Madsen P<br />

2365 6200 Vestergaard T<br />

2369 1259 Grubbe K<br />

2371 1595 Andersen A<br />

2372 2052 Frisør Svala G. Iversen<br />

2380 1298 Sørensen M<br />

2381 0327 Sørensen L<br />

2381 3926 Jensen J<br />

2386 9770 Hansen T<br />

2390 0446 Osgood I<br />

2393 0442 Høy I<br />

2393 7159 Fjord-Larsen A<br />

2395 6300 Grell D<br />

2395 6534 Arndal Rengøring ApS<br />

2420 1174 Rasmussen L<br />

2420 8848 Sønderby U<br />

2420 9269 Harris L<br />

2421 1891 Lund N<br />

2421 1891 Kusk T<br />

2422 5834 Christensen H/M<br />

2427 0819 Christian Susgaard<br />

2427 6106 Andersen M<br />

2428 8553 Knudsgaard I<br />

2440 2583 Wenneberg L<br />

2441 4049 Dalgaard J<br />

2441 8029 Madsen M<br />

2443 0099 Muff J<br />

2443 1827 Kirkeby C<br />

2444 1421 Petersen B<br />

2444 3073 Jensen G<br />

2444 8067 Brøns K<br />

2446 9054 Petersen B<br />

2449 5089 Hansen P<br />

2459 6311 Nørgaard K<br />

2460 0957 Muff A/N<br />

2460 7625 Christensen V<br />

2462 4863 Jørgensen S<br />

2463 9809 Dansk Sundhed<br />

2467 4841 Bjørnstad E<br />

2481 0168 Vanghøj K<br />

2481 7581 Ditlevsen K<br />

2481 7581 Madsen I<br />

2490 3524 Nielsen A<br />

2497 6223 Jensen A<br />

2498 9044 Nielsen B<br />

2512 0121 Np Karlsen<br />

2521 0113 Cassøe T<br />

2521 0128 Jensen M<br />

2521 0225 Vogt J<br />

3<br />

2521 5033 Christensen P<br />

2521 5758 Madsen M<br />

2532 6171 Bollerup C<br />

2547 8868 Hornbæk J<br />

2548 6732 Smollerup G<br />

2556 0560 Kristensen M<br />

2569 4568 Pedersen J<br />

2571 1887 Søndergaard R<br />

2573 8077 Jensen J<br />

2577 2453 Smith J<br />

2612 6626 Kabelpark Dk ApS<br />

2614 3472 Ebdrup P<br />

2615 4169 Vandborg K<br />

2622 3011 Kirkeby F<br />

2622 9801 Leick J<br />

2628 8946 Jensen B<br />

2632 2400 Nielsen K<br />

2636 5639 Pedersen M<br />

2636 6750 Pedersen K<br />

2637 2056 Andersen L<br />

2674 2368 Tarbensen L<br />

2682 2238 Bjerg C<br />

2683 0554 Pedersen M<br />

2683 7013 Rahbek M<br />

2711 4842 P. O. Invest ApS<br />

2712 6703 Larsen V<br />

2714 8985 Fredeskov H<br />

2720 1760 Madsen K<br />

2720 6059 Kruszynski M<br />

2721 2930 Dansk Sundhed<br />

2758 3316 Tarbensen L<br />

2781 3039 Sørensen O<br />

2785 6960 Kristensen E<br />

2789 6960 Thøgersen S<br />

2792 3530 Blue Bottle Surf<br />

2811 4842 Henningsen G/J<br />

2811 6765 Larsen M<br />

2820 2900 Vilhelmsen L<br />

2829 1660 Pedersen L<br />

2829 7020 Svendsen N<br />

2830 3973 Jensen L<br />

2830 6126 Castmar-Jensen F<br />

2834 6189 Lodberg L<br />

2840 5626 Jensen J<br />

2844 1519 Hansen A<br />

2844 6021 Sahlholdt L<br />

2849 7280 Onsberg R<br />

2851 9354 Smedegaard S<br />

2856 7058 Pronto Pizza<br />

2857 6714 Larsen H<br />

2859 0961 Bjerg L<br />

2859 0961 Lodberg K<br />

2866 7755 Nielsen S<br />

2877 5983 Thomsen M<br />

2887 9004 Kristensen M<br />

2889 3444 Abelstedt P/V<br />

2913 0754 Øer Købmand ApS<br />

2924 3166 Mørk K<br />

2924 7605 Nørtoft J<br />

2925 0059 Sørensen R<br />

2925 0644 Lyngvig<br />

Menighedsråd<br />

2926 3646 Hamberger R<br />

2926 8968 Mortensen G<br />

2926 9020 Jensen N<br />

2932 8497 Jacobsen O<br />

2937 3880 Jensen H<br />

2938 3897 Thorup U<br />

2938 3965 Wennike F<br />

2938 3965 Vestjysk Vinimport<br />

2940 1205 Husted M<br />

2941 1503 Dudat D<br />

2941 1605 Høyrup L<br />

2942 9409 Nielsen M<br />

2943 4598 Lauridsen T<br />

2946 7374 Vanghøj M<br />

2946 9735 Thøgersen D<br />

2947 2331 Pedersen K


2961 4828 TELEFONREGISTER - Ringkøbing-Skjern Kommune 6116 8926<br />

2961 4828 Lydersen A<br />

2961 8075 Jensen P<br />

2962 6933 S.K. Service<br />

2962 7086 Johansen N<br />

2964 7409 Jakobsen B<br />

2965 9747 Nielsen L<br />

2968 3691 Christensen V<br />

2970 8042 Willrodt A<br />

2978 0505 Kasperek I<br />

2980 0992 Tarbensen L<br />

2982 3077 Jensen O<br />

2982 3918 Spørring H<br />

2984 8917 Enevoldsen C<br />

2985 8179 Lauridsen K<br />

2989 2380 Tarbensen F<br />

2990 2763 Meissner J<br />

2991 2634 Vilhelmsen T<br />

2991 5031 Pedersen J<br />

2992 3437 Christiansen J<br />

3022 0519 Kristensen H<br />

3022 2312 Nielsen R<br />

3024 1890 Ottosen K<br />

3024 2788 Christensen M<br />

3026 2912 Flindt Hanne<br />

3026 3748 Wagner M<br />

3027 6230 Nielsen B<br />

3033 0560 Andersen L<br />

3033 3387 Petersen N<br />

3033 4202 Olesen A<br />

3040 4700 Flytkjær G<br />

3042 2020 Christensen J<br />

3042 4667 Christensen S<br />

3045 9473 Søeng I/S<br />

3045 9488 Frydendahl J<br />

3045 9501 Pedersen K<br />

3050 3730 Nymark J<br />

3051 7959 Sangill K<br />

3053 3419 Jensen D<br />

3054 5741 Kristensen L<br />

3058 3899 Damkier V<br />

3061 0995 Ingvartsen P<br />

3062 5067 Kilde J<br />

3068 0577 Thorup C<br />

3069 1572 Mikkelsen C<br />

3070 2373 Guldsvane<br />

3074 0188 Mathiasen K<br />

3074 1618 Thorsen F<br />

3078 8979 Jepsen M<br />

3086 7862 Christensen J<br />

3088 2195 Nielsen H<br />

3089 9362 Gadgaard Byg<br />

3095 1686 Rossen T<br />

3097 3197 Klittens<br />

Murerforretning<br />

3110 3717 Jørgensen M<br />

3123 5758 Nielsen T<br />

3125 9648 Knudsen B<br />

3166 7022 Jensen I<br />

3175 2901 Madsen M<br />

3179 9585 Poulsen N<br />

3190 3790 Haines A<br />

3191 9909 Hauge-Pedersen U<br />

3195 1529 Iversen E<br />

3196 9935 Tarandushka V<br />

3211 0793 Ewald K<br />

3212 1042 Søgård M<br />

3212 2026 Schmidt K<br />

3212 2026 Pedersen M<br />

3212 9752 Kristensen P<br />

3213 2034 Kristensen J<br />

3213 7912 G.N. Termolux<br />

3214 2248 Nielsen L<br />

3214 4505 Andersen J<br />

3215 0775 Hansen M<br />

3215 1398 Nielsen N<br />

3215 6565 Mark A<br />

3215 6950 Skovhuus O<br />

3215 7417 Rasmussen E<br />

3215 7417 Fyrsterling L/J<br />

3215 8179 Nielsen J<br />

3215 8179 Høy H<br />

3216 0625 Greiner D<br />

3216 1909 Lund-Thomsen E/H<br />

3216 1947 Møller P<br />

3216 2747 Andersen J/J<br />

3216 3905 Andersen O<br />

3217 4815 Mikkelsen H<br />

3217 7871 Klein A/H<br />

3217 9051 Bjerrum A<br />

3218 5681 Koroscik M<br />

3220 2767 Nielsen H<br />

3220 6892 Nygaard Gruppen<br />

Vejle A/S Sommerhus<br />

3220 7606 Kristensen M<br />

3221 2971 Madsen R<br />

3221 7978 Fredensborg J<br />

3221 8037 Damgaard S<br />

3250 4237 Jacobsen M<br />

3259 4945 Bjerregaard S/D<br />

3510 4822 Nørgaard C/A<br />

3511 1972 Jensen P<br />

3511 3619 Madsen M<br />

3511 3619 Liu L<br />

3512 2794 Nielsen F/J<br />

3512 3140 Henningsen D<br />

3512 3140 Hundebøl N<br />

3512 3140 Henningsen J<br />

3512 4446 Sloth K<br />

3512 4616 Lumby B<br />

3512 5914 Falleth P<br />

3512 5914 Huus J<br />

3512 7366 Madsen S<br />

3512 7603 Frydenlund F<br />

3512 8135 Bucher I/K<br />

3512 8251 Jensen D<br />

3513 3124 Lauridsen P/T<br />

3513 3193 Eriksen E<br />

3513 5119 Clemens L<br />

3513 5119 Jensen P<br />

3513 6731 Michelsen C<br />

3513 8060 Iversen C<br />

3514 3179 Mathiesen D<br />

3514 6590 Mørk K/M<br />

3514 9523 Frandsen M<br />

3514 9828 Egebjerg J<br />

3695 8757 Jepsen E<br />

3880 9601 Pedersen S<br />

3931 2274 Lastennet I<br />

3942 8957 Jensen P/D<br />

3976 1514 Hjort S/J<br />

4011 1990 Bandholm N<br />

4014 1572 Kampans E<br />

4014 6882 Dalgaard M<br />

4014 9311 EPM ApS<br />

4015 5399 Dbv Invest<br />

4016 7988 Pedersen S<br />

4017 0925 Nevad B<br />

4018 5396 Sydvestjysk<br />

Fiskeriforening<br />

4018 5619 Sydvestjysk<br />

Fiskeriforening<br />

4019 7370 Sørensen O<br />

4020 8717 MidtVest Malerfirma<br />

4021 2775 Nyby L<br />

4021 7617 Damgaard-<br />

Sørensen K<br />

4021 7972 Hansen O<br />

4023 5739 <strong>Hvide</strong> <strong>Sande</strong><br />

Menighedsråd<br />

4023 8533 Pilz