Bruksanvisning & monteringsanvisning – Manöverpanel 3010 613 ...

alde.co.uk

Bruksanvisning & monteringsanvisning – Manöverpanel 3010 613 ...

4. Ställ in önskad temperatur

Temperaturen kan ställas in från +5°C till +30°C i intervaller på 0,5°C. Varmvatten är alltid tillgängligt (50°C) när

värmepannan är påslagen och drivs med gasol eller el. Sommartid när endast varmvatten behövs, justera ner

������������������������������������������������������������������������������������������������

4

Off

1. Den temperatur som visas är

den temperatur som för närvarande

är inställd (i detta fall

22,0°C).

2. Höj temperaturen genom att

trycka på +. Sänk temperaturen

genom att trycka på .

3. Inställningarna är klara och

värmepannan arbetar mot

inställd temperatur.

5. Extra varmvatten

Behöver du mer varmvatten kan du tillfälligt höja vattentemperaturen från 50°C till 65°C. När 30 minuter har gått,

återgår värmepannan till normaldrift. När du har valt mer varmvatten stannar cirkulationspumpen.

Off

+22°C

2 kW

ON

+22°C

2 kW

ON

On

On

1. Öka mängden varmvatten

genom att trycka på +.

Aktiverat läge visas genom att

plus-symbolen byter färg till

grön.

2. Inställningarna är klara.

Om du vill återställa till grundinställningarna för varmvatten innan 30 minuter har gått.

Off

+22°C

2 kW

ON

On

1. Återställning av varmvatten

genom att trycka på .

2. Inställningarna är klara.

More magazines by this user
Similar magazines