Norsk Hotellnæring 2005 - Horwath Consulting

horwath.no

Norsk Hotellnæring 2005 - Horwath Consulting

RevPar 2002 – 2004(NOK)

4 på topp 2002 2003 2004

Oslo 466 457 468

Akershus 401 379 400

Hordaland 378 377 386

Troms 354 375 388

Gjennomsnitt Norge 346 339 350

4 på bunn 2002 2003 2004

Oppland 263 264 278

Aust-Agder 249 233 275

Hedmark 253 247 256

Telemark 259 260 254

Gjennomsnitt Norge 346 339 350

Kilde: SSB. Bearbeidet av Horwath Consulting

I feriemåneden juli er forskjellene enda større. Vest-Agder har

gått klart tilbake, men har fortsatt høyest RevPar. Dyreparken

og markedsføringssatsingen rundt denne ser ikke ut til å ha gitt

like gode resultater som sist år. Vest-Agders RevPar er 55% høyere

enn gjennomsnittet for Norge og ca. 2,5 ganger Hedmarks

RevPar på bunnen. For Oslo-hotellene er juli tradisjonelt ingen

spesielt lønnsom måned. RevPar for Oslo ligger imidlertid over

gjennomsnittet i 2005 (kr.416,-), men lå under snittet i 2004

(kr. 374,-).

RevPar juli 2004 – 2005 (NOK)

4 på topp i juli 2002 2003 2004

Vest-Agder 670 740 607

Finnmark 474 489 477

Hordaland 436 436 488

Sogn og Fjordane 427 483 454

Gjennomsnitt Norge 359 389 390

4 på bunn i juli 2002 2003 2004

Rogaland 288 277 310

Akershus 221 276 265

Buskerud 259 307 288

Hedmark 246 222 248

Gjennomsnitt Norge 359 389 390

Kilde: SSB. Bearbeidet av Horwath Consulting

Som det fremgår, har RevPar i juli økt i noen fylker og gått tilbake

i andre når en sammenligner 2004 og 2005. Gjennomsnittlig

RevPar var stabil på ca. kr. 390,- begge år.

For 1. halvår 2005 ligger RevPar for hele landet på kr. 362,-

det er en økning på 6,8% i forhold til samme periode i fjor da

RevPar per juni var kr. 339,-.

2.4 Markedssegmenter

Siden toppåret 1999 har det vært en generell nedgang i antall

gjestedøgn for 2 av de 3 hovedmarkedssegmentene. Størst har

tilbakegangen vært for kurs/konferanse-segmentet som har

gått tilbake med 6%. Innenfor yrkessegmentet har markedet

gått tilbake med 1%. For ferie/fritidssegmentet kom man i

2004 noe over tallene fra 1999. Det har for dette segmentet

vært en økning på 0,5%. Totalt var det 1% færre gjester ved

norske hoteller i 2004 enn i 1999. Det utenlandske markedet

falt i samme periode med 12%.

Estimatene for 2005 er svært positive og det kan tyde på at

disse segmentene passerer nivået fra 1999.

Markedsfordeling 2004 Norge totalt
Kilde: SSB.%-tall for byhoteller i parentes

Oslo, som står for ca. 17% av hotellovernattingene i Norge,

har en atypisk utvikling. Oslo hadde i 2004 tilnærmet samme

antall solgte gjestedøgn på kurs/konferanse og yrkessegmentet

som for 1999. Det har imidlertid vært en vekst på hele 27% på

ferie/fritidsmarkedet. Antall utenlandske gjestedøgn er tilnærmet

likt med 1999.

I første halvår 2005 har kurs/konferanse- og yrkessegmentene

i Norge totalt hatt en kraftig økning på henholdsvis 12,7% og

8,5%, mens ferie/fritid har gått tilbake med 2,9%.

Utenlandsmarkedet har økt med 2,8%. Dette er mindre enn den

totale økningen i antall solgte gjestedøgn med 3,5%.

Horwath Consulting

7

More magazines by this user
Similar magazines