Oljevernaksjon ”Rocknes” 2004 Akuttfasen: -Kystverket -IUA Bergen ...

birdlife.no

Oljevernaksjon ”Rocknes” 2004 Akuttfasen: -Kystverket -IUA Bergen ...

Oljevernaksjon ”Rocknes” 2004

Akuttfasen: -Kystverket

-IUA Bergen region

BEREDSKAPSAVDELINGEN


BEREDSKAPSAVDELINGEN

19.01.2004

ca. kl.16.30

M/S Rocknes forulykker

i Vatlestraumen


BEREDSKAPSAVDELINGEN

Situasjonen sett fra vaktlagets ståsted:

28000dwt. Fartøy med bunn i været, ca 30 mann om

bord, folk i sjøen, 30-40 fartøy i søk, mørkt. Stor

redningsaksjon i et begrenset, geografisk område,

dykkere i sjøen på leting etter savnede personer.

Lite rapportering om olje av betydning på sjøen de

første par timene.

Skålevik tankanlegg rapporterer at båten har om bord:

471 t. IF 380, 68 t. diesel, 21 t. smøreolje

Tilgjengelig fartøy: Kl 1700 ”Oljevern 01” fra Hjeltefjorden

Til Håkonshella kl 1915. må klargjøres.

”VIVAX”, ”AUDAX”, ”EIGUN” m.fl. under HRS


BEREDSKAPSAVDELINGEN

Vurderinger - Tiltak

Holde en lav profil og ikke forstyrre søk og redningsoperasjonen.

-Relevante fartøysressurser i området utilgjenglige, men

mobilisere og klargjøre for aksjon ( KyV og IUA)

-HRS gir beskjed når området og oljevernfartøy frigis

-Kontakt og infoutveksling med Jebsen M. og Gard

-Fremskutt depot: Håkonshella eller Håkonsvern

-Depot Bergen: 6 mann, mellomtungt/lett utstyr, lastebil

-Depot Fedje: Ikke straksbehov! Nok lenser!

-Depot Stavanger: Forhåndsvarslet og klargjøres

-”01” klargjort, OvN er SKL. Avg. Kl 2330

-IUA rekognosering - ”NORNES”-

-LN/SFT klar kl 0800


BEREDSKAPSAVDELINGEN

20.01.2004 morgenen etter . . .


BEREDSKAPSAVDELINGEN

Aksjonen starter opp.

Fase 1. hindre spredning.

Bygge opp organisasjonen


BEREDSKAPSAVDELINGEN

Innsatsområde

Øygarden

Informasjon

Kystdirektøren

AKSJONSLEDELSE MED STAB

AKSJONSLEDER

Beredskapsdirektøren

OPERASJON

RESSURS / LOGISTIKK

MILJØ / VIRKNING.

RÅDGIVERE

Sekretariat/Økonomi/logg

INTERKOMMUNALT UTVALG MOT

AKUTT FORURENSNING BERGEN reg.

Informasjon

MILJØ/

VIRKNING.

Oljevernaksjon ”Rocknes”

Innsatsområde

Askøy

LEDER

OPERASJON

RESSURS/

LOGISTIK

RÅDGIVER.

Sekretariat

Økon./Logg

Innsatsområde

Fjell

VED BEHOV:

-IUA

-SD

-FORSVARET

-ANDRE

-FORURENSER

SKL - SJØ

(-KyV)

(-Forsvaret)

(-Priv.virksomheter)

Innsatsområde

Bergen


BEREDSKAPSAVDELINGEN

Oljevernressurser i innsats

Kl 2330 HRS frigitt området

Kl 0040-0120: 5-6 oljeobservasjoner fra SKL ”Noe olje”

Tilgang - oljevernressurser:

K/V ”Eigun”

K/V ” Lafjord”

K/V ”Ålesund”

”Vivax”, ”Auvax”

IUA ”Nornes” og ”Sydnes” klar ca kl 1900!

”Eigun ” og ”Audax” utsett system 1 kl 0020, syd av havarist

”Oljevern 01” og ”ViVax” system 2 kl 0330, Sotrabru og sørover

”Ålesund” og ”Bjørnsund”, system 3 kl 0445

K/V Ӂlesund SKL fra kl 0400

Current Buster fra Mongstad neste morgen


BEREDSKAPSAVDELINGEN

Det tunge utstyret i aksjon


BEREDSKAPSAVDELINGEN

Lite olje

Spredte oljeflak

900 m ABS

lense

Bamse og

Bjørnsund

Audax og

Bullworker

TYKKERE

OLJE

Spredte

oljeflak

Lite olje

Lite olje

OV 01 og

Vivax

Situasjon 20.01-0945


BEREDSKAPSAVDELINGEN


BEREDSKAPSAVDELINGEN


BEREDSKAPSAVDELINGEN


BEREDSKAPSAVDELINGEN


BEREDSKAPSAVDELINGEN

Flytting av Havaristen

til Ågotnes

28.01.2004


BEREDSKAPSAVDELINGEN

Effektivt oljevernutstyr


BEREDSKAPSAVDELINGEN

More magazines by this user
Similar magazines