Er det mulig å etablere seg som fisker?

krabbe.no

Er det mulig å etablere seg som fisker?

Er det mulig å etablere seg

som fisker?

Elling Lorentsen

rådgiver dgiver

Norges Fiskarlag


Dagens situasjon

• KYSTFLÅTEN:

KYSTFL TEN:

lukket lukket gruppe (tidligere gruppe I)

åpen pen gruppe (tidligere gruppe II)


Rekruttering

• Mannskap

Lønnsomhet nnsomhet

Stabil Stabil arbeidsplass

• Fartøyeier Fart yeier

Fart Fartøy

Driftsmulighet

Driftsmulighet

Økonomi konomi


Hva gjorde man tidligere når n r man

ville etablere seg?

• Startet som mannskap

eller

• kjøpte kj pte egen båt b t (liten)

• Falt dette heldig ut - skifte til større st rre eller

nyere fartøy

fart


Når r man skulle kjøpe kj pe fartøy fart y -

hvordan fikk man realisert

prosjekt?

• Gjennom fisket sparte en midler

• Fikk lån l n i bank (Statens Fiskarbank)

Fiskarbank

• Fikk delfinansiering hos fiskekjøper fiskekj per og

bank


Tidligere:

• VIKTIGST AV ALT

- INGEN KVOTER ELLER KONSESJONER I

KYST!!


HVA KAN MAN KLARE I DAG?

• Største St rste forskjell er at det kreves

adgangsrettigheter!

• De fleste vil ha torsk, sei, hyse, hyse,

sild og makrell

• Krever store investeringer - både de i båt b t og

rettigheter

• Ikke særlig s rlig større st rre enn tidligere


Det finnes lønnsomme l nnsomme alternativer

• Krabbe

• Kongsnegl

• Skjell (hjerte-, (hjerte , kam- kam og oskjell)

• Sjøkreps Sj kreps

• GRUPPE II - åpen pen gruppe

• Må ha forskjellige redskaper – teinefiske


REKRUTTERINGSUTVALGET:

• FLERTALLET:

Det må m iverksettes tiltak av økonomisk konomisk

karakter for å hjelpe nyetablerere

• Mindretallet:

For ungdom under 30 år r utdeles 5 – 10 etableringskvoter i gruppen

under 11 meter. Etter 5 år r må m det sikres rettigheter lik størrelsen st rrelsen på p

etableringskvoten.


Forventning:

• Lite trolig at det vil være v re realistisk med

rekrutteringskvoter

• Struktureringsgevinsten blir midlertidig

Er dette akseptabelt?

• Hva om en ønsker nsker et større st rre fartøy fart y enn 11 meter?

• Finansieringsproblem når n r kvoten ikke kan omsettes fritt?


Finansieringskilde i dag:

• Innovasjon Norge og banker vil i

fellesskap kunne bidra med finansiering;

krever gode prosjekt.

• Kanskje legger de lista for høyt h yt når n r de skal

vurdere prosjekt?


Hva er et godt prosjekt?

Ervervstillatelse må m kunne forventes gitt for fartøy fart

• Fisker bør b r ha erfaring/kunnskap om det fisket som skal

drives

• Det bør b r foreligge realistisk

FINANSIERINGSPLAN

og

DRIFTSOPPLEGG


Oppsummering:

• Etablering med fartøy fart y behandles som andre

bedrifter med de særbestemmelser s rbestemmelser som gjelder

fisket

• Etablerer må m velge hva han vil satse

• Driftsopplegg må m være re realistisk

• Tradisjonelt har Trøndelag Tr ndelag vært v rt innovative på p

nye arter


Oppsummering forts.:

• Et opplegg som bygger på p denne

tradisjonen kan gi resultat

• Det er mulighet for ekspansjon – også ogs inn

i ”lukket lukket gruppe” gruppe – dersom vilje og kapital

er tilstede


Oppsummering forts.:

• Dersom kjøpere kj pere i regionen vil utnytte nye

arter i kombinasjon med de etablerte, må m

det også ogs aksepteres at fiskerne krever en

pris som muliggjør muliggj r lønnsomhet!

l nnsomhet!

• Kanskje er driftsgrunnlaget i åpen pen gruppe

nok når n r det også ogs satses på p nye arter!

More magazines by this user
Similar magazines