Hoftrac® 13-Serien - Weidemann GmbH

weidemann

Hoftrac® 13-Serien - Weidemann GmbH

350

370

770

1350 CC

1350 CX

1370 CX

1770 CX

Perfekt for

stall og gård.

De små med de store kreftene.


Sakens natur.

KOMPANJONGER.

Delta i hverdagen. Hjelpe til når det

er mye å gjøre. Vokse når nye krefter

behøves. Hoftracs ® -modellene i 13.

og 17. klasse er laget for fellesskap.

Virkelige partnere, altså. I enhver

situasjon.

1350

1370

1770


Observer, vær aktiv og høst inn:

Din produktive vei.

Jordbruket beveger og begeistrer på nytt ...

- med inntekter som sikrer vedier

- med ytelser som sikrer fremtiden

- med vekst som blir til muligheter.

Når våre tankers mobilitet, våre maskiners fleksibilitet og bevegelighet får

samarbeide optimalt i daglig arbeid, så vokser det frem en ny kvalitet: et

samvirke som bringer oss videre sammen. Som det er gjort i over 50 år.

DET LØNNER SEG Å GÅ VIDERE:

INNtekter SOm SIkrer VerDIer.

Å TENKE LENGER MOTIVERER:

meD ytelSer SOm SIkrer

fremtIDeN.

VIDEREFØRING ER FORNUFTIG:

meD VekSt SOm blIr

tIl mulIgHeter.

4_5 WeIDemANN LANDBRUK


Helt som du ønsker:

Din skreddersydde Hoftrac ®

.

En arbeidsplass der man føler seg vel. Noe du bør

unne deg: lave trinn på begge sider. et komfortabelt

sete som kan justeres etter kroppsvekt og størrelse.

Og sist, men ikke minst: rommelig og med god

oversikt, hvor man enn ser.

Jordnær på alle måter. takket være det spesielt

lave tyngdepunktet, står 1770 godt og stødig. Alle

de fire hjulene har alltid bakkekontakt, og maskinen

har maksimal trekkraft. Ingen krefter går tapt.

Robust kinematikk med enorm løfte- og brytestyrke.

begge de store hydrauliske sylindrene har

reserver, og hele koblingen er beregnet på korte

og effektive arbeidssykluser. transportvarene kan

lastes og losses veldig raskt.

Testede verktøyer som kan skiftes uten at du

behøver å gå ned av maskinen. Standard

hydraulisk lås (valgfri for 1350 CC) og et mangfold

av nyttige arbeidsverktøyer gjør din Weidemann til

en fleksibel og høyst produktiv universalmaskin.

1350 CC 1350 CX 1370 CX 1770 CX

Mangfold i utstyret. Alt etter formål og preferanser

kan du konfigurere motor, førerplattform, dekk og

arbeidsverktøy individuelt. Du kjøper alltid

din Hoftrac ® skreddersydd.

1350

1370

1770

Overbevisende løftehøyder og kompakt design.

Den fleksible lastesvingarmen er svært stabil og stiv,

hvilket muliggjør presisjon i arbeidet. Også ved løftet

arm er arbeidsverktøyet alltid i synsfeltet.

Sterkt drivverk. Høy effekt på tomgang og lave

utslipp takket være en optimal justering av motor

og hydraulikksystem.

6_7 WeIDemANN WALK AROUND


Forén det som

hører sammen:

fleksibilitet og sikkerhet.

1 En Joystick som robust og

gjennomtenkt maskinkontroll.

ergonomisk, praktisk, briljant:

med bare én hånd kontrollerer du

ubesværet maskinens kinematikk

og kjøreretning.

2 Vibrasjonsdempet arbeidsplass.

Vibrasjoner og støt fanges opp av

maskinen. kroppen din beskyttes

og du kan jobbe i lang tid avslappet

og konsentrert.

3 Oversiktlighet gir spillerom.

Det store synsfeltet, den lave

fronten, og den kompakte størrelsen,

gjør det enkelt for føreren til enhver

tid å utnytte Hoftracs ® enorme

bevegelighet.

1 2

4 Ergonomi som gjennomgangsprinsipp.

fordi Hoftrac ® helt fra

begynnelsen av skulle tjene som en

arbeidsbesparelse for menneskene,

er dens ergonomisk optimaliserte

cockpit kun en logisk detalj. et

forbilde for en hel generasjon av

lastere.

5 Sikkerhet har sin faste plass.

festesystemet holder føreren trygt

på plass i førersetet også ved et

velt, eller hvis maskinen tipper over

på siden.

3

4 5

Massiv, utstikkende hekk-vekt som

maskinvern og utjevning ved høye løft.

På grunn av den oppnådde utkragingen,

er hele bakpartiet – inkludert de

innebygde baklysene – beskyttet

nettopp under trange plassforhold.

Det avanserte knekkpendelleddet

fra Weidemann

er ryggraden i Hoftrac ® -

konseptet. Alle fire hjulene

har hele tiden bakkekontakt.

Og fordi for- og bakvogna

kan svinge uavhengig av

hverandre, har hjulene

mer trekkraft.

Det sammenleggbare

vernetaket i Easy

Protection System

(EPS): båret loddrett

av 4 sikkerhetssøyler.

Nok plass til å sitte

komfortabelt.

1350

1370

1770

Den stabile

verneinnretningen

kan foldes sammen

med noen få grep.

teknisk godt tenkt,

enkelt å lage, og

stabilt utført.

Gjennomkjøringshøyder

under 2 m er nå ikke

lenger noe problem.

Og etter gjennomkjøringen

settes rOPS/fOPSvernetaket

for føreren

straks på plass.

8_9 WeIDemANN PRAKSIS


På alle måter:

en sterk energibunt.

Weidemann's formel for suksess:

Våre forbedringer sparer kunden for arbeid.

Nettopp modellene 13 og 17 er de beste eksemplene

på den uvurderlige verdien av kontinuerlig forbedring.

Her er det i årenes løp investert mye kreativ energi,

så i dag kan deres forsprang ikke lenger tas igjen.

Spesialister yter enda mer.

med konsentrert energi for en stadig utvikling slik at

Weidemann sine kunder alltid har det litt bedre enn

alle andre. Nettopp det er vår bedrifts misjon.

Weidemann-faktorer:

• enkel og trygg håndtering

ved multifunksjonsspak.

• lav forvogn for fri sikt til

arbeidsverktøyet.

• effektfull og økonomisk.

• kompakt konstruksjon.

Arbeidslyskastere både foran og bak.

god sikt og sikkert arbeid til enhver

tid både dag og natt og overalt hvor

belysningssituasjonen hittil har gjort

maskiners innsats vanskelig eller

umulig: Din Hoftrac ® blir til en pålitelig

24-timers maskin. et virkelig lyspunkt.

Perfekt avstemt PZ-kinematikk

i 1770. Styrken og hastigheten ved

lasting og lossing av skuffen utnyttes

alltid maksimalt: Slik frigis store heve-

og rivekrefter med korte intervaller.

Dessuten sikrer dette systemet en

parallell føring av hevearmene over

hele bevegelsesområdet.

1 Tippe inn: med stor kraft.

2 Tippe ut:

med høy hastighet.

1350

1370

1770

10_11 WeIDemANN VERDIOPPRETTHOLDELSE


Teknikk med

mening: erfaring,

testing, innovasjon.

Komfort med sikkerhet. kjør ganske enkelt frem til

arbeidsverktøy som skal monteres, løft det hydraulisk

fra din plass på setet, og lås eller åpne med permanent

synsskontakt. en voldsom arbeidslettelse.

Bestselgere er alltid bemerkelsesverdige.

De kommer tydeligvis ganske nær kundenes

idealforestillinger.

Vellykket er bare det kundene ærer med sin interesse

og sine kjøp. kun de er målestokken for en kvalitet

som teller. Derfor tar vi deres forslag seriøst og kobler

dem sammen med våre egne ideer om brukerorientert

teknologi og brukervennlighet.

Det er veien som forvandler vår ettertanke til

fremsynthet. Og en førsteklasses kvalitet til

en uslåelig fordel.

Vi har lært begge av våre kunder.

MEST SOLGTE

MODELLER.

"Også når det gjelder maskiner finnes

det noe sånt som kjærlighet ved første

blikk: Jeg har sett vår 1370, kjørt den

og elsket den. Og siden har den lille

med stor kraft lukket hele teamet mitt

i sitt hjerte."

A. Micino, Italia

Fruktdyrkere

Garanti, service, vedlikehold.

Den som bestemmer seg for en

Weidemann, profiterer også av

maskinens høye tilgjengelighet.

Hver dag. Definitivt.

Tippbart førersete. Den ukompliserte og

raske tilgangen til motoren, hydraulikksystemet

og den elektriske installasjonen

er kundenes yndlingsfeature: De utfører

vedlikeholds- og servicearbeid tids- og

pengebesparende.

1350

1370

1770

HELE KRAFTEN GÅR DIREKTE OVER VED RyKKVIS BEVEGELSE

MED BREMSEPEDALEN I LASTEARMENS HyDRAULIKK.

Kombinert bremsepedal. Den mekaniske og hydrauliske bremsingen

("Inchen") med kun én pedal gir mange fordeler: slitasjen på driftsbremsen

blir betydelig redusert, og du kan alltid manøvrere maskinen sikkert og

nøyaktig, også ved høye laster.

12_13 WeIDemANN ØKONOMI


Sterk opptreden:

Din Weidemann er garantert med.

Tekniske og økonomiske kvaliteter kan defineres nøyaktig.

Den individuelle kvaliteten hos Weidemann har mye å gjøre

med utrustning og dine personlige krav.

Alle Weidemann CX modellene oppfyller så godt som alle dine ønsker om

ytelsesklasser. De oppfyller alle krav og funksjoner, gir mye komfort og har

alle (hydrauliske og driftstekniske) forutsetninger for bruk av høyverdige

arbeidsverktøy og verktøy.

De virkeliggjør i hver serie de versjonene som kundene over årene har

ønsket seg og bestilt. Deres konfigurasjon og utrustning har på den

måten bevist seg, og er en god og praktisk hjelp for beslutningene.

Ren ytelse:

Weidemann Classic (CC).

Planlagte kostnadsmål, en nøyaktig bruksprofil og bevis på best

økonomi på lang sikt: det er verden for Weidemann CC modellene.

Det er ikke bare prisen som teller. I dag er levetidskostnadene for maskinene også

et tema, på samme måte som slank produksjon av jordbruksprodukter eller tjenester.

Weidemann CC ideen er oppstått ved vår erfaring om at standard mangfoldet og den

rikholdige utrustning av CX modellene ikke er det riktige for alle kunder. Derfor er det

utviklet en egen versjon som kobler sammen den uforanderlige Weidemann teknikken

med en stram basisutrustning, men med et mangfold av ekstrautstyr.

Slik kan Weidemann konfigurere disse modellene meget individuelt … og derved også

spare en masse penger.

1350

1370

1770

Den som setter mest pris på å

konsentrere seg om det vesentlige, for

vedkommende er Weidemann Classicmodellene

sikkert førstevalget.De har

versjonsbetegnelsene CC. En enkel

beslutning, om en ekte Weidemann.

14_15 WeIDemANN MODELLER


Hoftracs ®

i daglig bruk:

mer overbevisende kan

ytelser ikke være.

1350

1370

1770

Den praktiske siden er alltid

den beste. maskiner som hver

dag beviser hva de har i seg:

handlingskraft, mangforldignet

og evnen til å gå rett på saken.

med høyeste effektivitet og

de beste resultater, på kortest

mulig tid.

16_17 WeIDemANN ALTERNATIVER


"energi viser virkning."

TEKNISKE DATA

MOTORDATA

1350 CC45 1350 CX45 1350 CX45 Førerhytte 1370 CX50 1370 CX50 Førerhytte 1770 CX50 1770 CX50 Førerhytte

Produsent Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins

Motortype 404 D- 22 de 404 D- 22 de 404 D- 22 404 D- 22 404 D- 22 404 D- 22 404 D- 22

Sylindre 4 4 4 4 4 4 4

Maks. effekt kW 31,4 31,4 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7

ved o/min 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Slagvolum cm³ 2216 2216 2216 2216 2216 2216 2216

Kjøling

ELEKTRISK ANLEGG

Vann Vann Vann Vann Vann Vann Vann

Driftsspenning V 12 12 12 12 12 12 12

Batteri Ah 77 77 77 77 77 77 77

Dynamo

VEKT

A 65 65 65 65 65 65 65

Driftsvekt (standard) kg 2550 2740 2870 2780 2880 2810 2950

Maks. løftekraft

Vippelast i skuff (etter ISO 8313)

daN 2743 2743 2743 2743 2743 3229 3229

Løfteverktøy

horisontalt / maskin rett

kg 1689 1972 2083 1997 2120 1687 1856

Løfteverktøy

horisontalt / maskin vinklet

Vippelast pallegaffel

(etter ISO 8313)

kg 1361 1563 1743 1604 1786 1362 1522

Løfteverktøy

horisontalt / maskin rett

kg 1342 1556 1653 1575 1673 1353 1458

Løfteverktøy

horisontalt / maskin vinklet

KJØRETØySDATA

kg 1074 1249 1375 1265 1425 1092 1203

Kjørehastighet (alternativ) km/h 0 - 20 (30) 0 - 20 (30) 0 - 20 (30) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28)

Drivstofftank l 50 50 50 50 50 53 53

Hydraulikkolje

HyDRAULIKKANLEGG

Kjørehydraulikk

l 30 30 30 30 30 30 30

Matemengde l/min 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8

Arbeidstrykk

Arbeidshydraulikk

bar 360 360 360 450 450 450 450

Matemengde l/min 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

Arbeidstrykk bar 210 210 210 210 210 210 210

Alle tekniske angivelser i denne brosjyren baserer seg på standard modeller testet under mellom-europeiske forhold, og beskriver standard funksjoner. utrustningen og deres funksjoner

så vel som tilbehør avhenger av den aktuelle modellen og ekstrautstyr til produktet, så vel som til landsspesifikke angivelser for landet den selges i. Illustrasjonene kan vise

ikke nevnte eller ikke-standard produkter. beskrivelser, figurer, vektangivelser og tekniske data er ikke bindende og tilsvarer den tekniske tilstand ved trykketidspunktet. med forbehold

om endringer i områdene konstruksjon, utrustning, visuelt utseende og teknikk på grunn av løpende videreutvikling av produktet. Dersom du har behov for spesielle funksjoner

som bare kan gjøres med ekstra komponenter og/eller spesielle rammebetingelser, kontakt oss! Vi svarer gjerne på spørsmål og gir deg råd om hvorvidt og til hvilke betingelser/

forutsetninger spesialfunksjoner kan leveres til produktet.

Dersom du har betenkeligheter med hensyn til last eller funksjon på grunn av spesielle forhold, anbefaler vi at det gjøres tester under sikre rammebetingelser. Avvik fra illustrasjoner

eller mål, trykkfeil eller manglende fullstendighet i brosjyren kan vi ikke utelukke, på tross av den største nøyaktighet fra vår side. Derfor tar vi intet ansvar for at angivelsene i denne

brosjyren er korrekte eller fullstendige. Den feilfrie funksjon av våre produkter garanteres innen rammen av våre generelle slagsbetingelser. garantier utover dette vil vi i

utgangspunktet ikke gi. Ansvar utover det som er definert i våre generelle salgsbetingelser er utelukket.


STANDARDUTRUSTNING STANDARD-UTFØRSEL 1350 CC 1350 CX 1370 CX 1770 CX

DRIVVERK

Hydrostatisk firhjulstrekk

Weidemann aksel T94 – –

Planetaksling PA940

Fordelingsgir og kardangaksel

Dekk 10.0/75 - 15.3 AS ET80 inkl. vendbare felger

Dekk 10.0/75 - 15.3 AS ET40 inkl. vendbare felger

Differensialsperre 100 % elektrisk-hydraulisk,

kan kobles inn på for- og bakaksel

HyDRAULIKK

En-hånds styring med flytestilling

ved siden av setet på høyre side

Multifunksjonsspak

Hydraulikkoljekjøler

Hydraulikktilkobling foran DN12

– –

Mekanisk hurtigskiftesystem

for arbeidsverktøy (form HV)

Hydraulisk hurtigskiftesystem

for arbeidsverktøy

Fullhydraulisk knekkpendelstyring

FØRERPLASS

Førerens vernetak med festesystem

rOPS og fOPS godkjent

– – –

Komfortkabin med oppvarming og ventilasjon –

Vindusviskere foran og bak

Føreplassen kan vippes til siden


Komfortsete med sikkerhetsbelte med fjæring

Komfortsete med sikkerhetsbelte, fullt fjæret, justerbart i høyden

Arbeidslyskastere foran

Arbeidslyskastere bak

Drivstoffindikator

Driftstimeteller

Belysningsanlegg iht. StVZO

Offentlig godkjenning for veitrafikk

DIVERSE

Batteriskillebryter

Serie

Alternativ

– – –

med forbehold om endringer uten varsel. Angivelser er uten ansvar. kun kontraktsmessig inngåtte avtaler er bindende.

J K L M

MÅL mm 1350 CC45 1350 CX45 1350 CX45

Førerhytte

Z

O

y

X

N

C

D E

B

A

H

1370 CX50 1370 CX50

Førerhytte

F

q

1770 CX50 1770 CX50

Førerhytte

A Total lengde* 4523 (4869) 4563 (4909) 4563 (4909) 4563 (4909) 4563 (4909) 4719 4719

B Total lengde uten skuff 3546 (3889) 3586 (3929) 3586 (3929) 3586 (3929) 3586 (3929) 3743 3743

C Aksesenter til skuffedreiepunkt 560 (1015) 560 (1015) 560 (1015) 560 (1015) 560 (1015) 722 722

D Hjulavastand 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732

E Hekkoverheng 1142 1182 1182 1182 1182 1182 1182

F Høyde 2225 2225 2240 2225 2240 2225 2240

Høyde med førerens vernetak

foldbar

2339 2339 – 2339 – 2339 –

Høyde med førerens vernetak

foldbar, foldet

1823 1823 – 1823 – 1823 –

H Sittehøyde 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245

J Total arbeidshøyde* 3687 (4045) 3687 (4045) 3687 (4045) 3687 (4045) 3687 (4045) 3927 3927

K Maks. høyde skuffens

rotasjonspunkt

3000 (3197) 3000 (3197) 3000 (3197) 3000 (3197) 3000 (3197) 3194 3194

L Overlasthøyde* 2681 (2878) 2681 (2878) 2681 (2878) 2681 (2878) 2681 (2878) 2865 2865

M Skuffe-tømming høyde* 2024 (2233) 2024 (2233) 2024 (2233) 2024 (2233) 2024 (2233) 2283 2283

N Rekkevidde ved M* 339 (593) 339 (593) 339 (593) 339 (593) 339 (593) 496 496

O Gravedybde* 89 (138) 89 (138) 89 (138) 89 (138) 89 (138) 150 150

P Total bredde 1044 1044 1044 1044 1044 1124 1124

q Sporvidde 780 780 780 780 780 860 860

S Bakkeklaring 250 250 250 250 250 250 250

T Maksimal radius* 2879 (3034) 2879 (3034) 3124 (3270) 2879 (3034) 3124 (3270) 3419 3419

U Radius ved ytre hjul 2531 2531 2792 2531 2792 3011 3011

V Innvendig radius 1327 1327 1615 1327 1615 1812 1812

W Knekkvinkel 50° 50° 44° 50° 44° 40° 40°

X Tilbakerullingsvinkel

ved maks. løftehøyde*

43° (65°) 43° (65°) 43° (65°) 43° (65°) 43° (65°) 56° 56°

y Maks. tømmevinkel* 43° (42°) 43° (42°) 43° (42°) 43° (42°) 43° (42°) 37° 37°

Z Tilbakerullingsvinkel ved bakken* 52° (57°) 52° (57°) 52° (57°) 52° (57°) 52° (57°) 50° 50°

* Verdi med lettgodsskuff Verdi i ( ) høy løftehøyde

P

S

BREDDE /

SNUDD mm

* Standard dekk

T

U

V

1350 CC45 1350 CX45 1350 CX45

Førerhytte

W

1350

1370

1770

1370 CX50 1370 CX50

Førerhytte

1770 CX50 1770 CX50

Førerhytte

10.0 / 75 - 15.3 AS ET80 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044 / 1380 1044 / 1380

10.0/75 - 15.3 AS ET40 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120* / 1300* 1120* / 1300*

10.0 / 75 - 15.3 AS ET-5 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210

11.5/80 - 15.3 AS ET40 – – – 1160 / 1340 1160 / 1340 1160 / 1340 1160 / 1340

15.0/55 - 17 AS ET0 – – – 1300 1300 1300 1300

31 x 15.5 -15 AS ET0 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320

31 x 15.5 -15 AS ET-37 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

10 x 16.50 EM ET40 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300

12 x 16.50 EM ET45 – – – 1150 / 1350 1150 / 1350 1150 / 1350 1150 / 1350

31 x 15.5 -15 EM ET0 – – – 1320 1320 1320 1320

31 x 15.5 -15 EM ET-37 – – – 1400 1400 1400 1400

Tvillinghjul

10.0/75 - 15.3 AS

1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650


Ikke alle her beskrevne eller avbildede maskiner kan leveres i, eller er godkjente for, alle land.

tradisjonelt fremtidsorientert.

Til enhver tid den beste.

HOFTRAC ® Maks. motoreffekt Driftsvekt Maks. vippelast Skuff Bredde Standard

1130 CX30 18,5 kW 1530 kg 776 kg 850 mm

1140 CX30 18,5 kW 1550 kg 798 kg 850 mm

1160 CC30 18,5 kW 1910 kg 905 kg 1044 mm

1160 CC35 24,4 kW 2060 kg 994 kg 1044 mm

1230 CX30 18,5 kW 1920 kg 1064 kg 900 mm

1230 CX35 24,6 kW 1950 kg 1126 kg 900 mm

1240 CX35 LP 24,4 kW 1840 kg 1118 kg 970 mm

1240 CX35 24,6 kW 2080 kg 1158 kg 970 mm

1250 CC35 24,6 kW 2170 kg 1057 kg 1044 mm

1250 CX35 24,6 kW 2290 kg 1262 kg 1044 mm

1250 CX35 Førerhytte 24,6 kW 2550 kg 1562 kg 1044 mm

1350 CC45 31,4 kW 2550 kg 1689 kg 1044 mm

1350 CX45 31,4 kW 2700 kg 1972 kg 1044 mm

1350 CX45 Førerhytte 31,4 kW 2870 kg 2083 kg 1044 mm

1370 CX50 35,7 kW 2780 kg 1997 kg 1044 mm

1370 CX50 Førerhytte 35,7 kW 2880 kg 2120 kg 1044 mm

1770 CX50 35,7 kW 2740 kg 1687 kg 1120 mm

1770 CX50 Førerhytte

HJULLASTERE

35,7 kW 2950 kg 1856 kg 1120 mm

2070 CX50 LP 35,7 kW 3270 kg 2300 kg 1415 mm

2070 CX80 LP 58,0 kW 3360 kg 2413 kg 1415 mm

2070 CX50 35,7 kW 3630 kg 2585 kg 1415 mm

2070 CX80 58,0 kW 3730 kg 2688 kg 1415 mm

3070 CX60 LP 45,0 kW 4390 kg 2851 kg 1538 mm

3070 CX80 LP 58,0 kW 4390 kg 2851 kg 1538 mm

3070 CX60 45,0 kW 4660 kg 3009 kg 1580 mm

3070 CX80 58,0 kW 4660 kg 3009 kg 1580 mm

4070 CX80 LP 58,0 kW 5230 kg 3002 kg 1750 mm

4070 CX80 58,0 kW 5480 kg 3356 kg 1750 mm

4070 CX100 74,5 kW 5730 kg 3766 kg 1750 mm

8080 CX120

TELESKOPLASTERE

88,0 kW 8400 kg 5400 kg 2240 mm

2070 CX50 LP T 35,7 kW 3750 kg 2090 kg 1415 mm

2070 CX80 LP T 58,0 kW 3860 kg 2209 kg 1415 mm

2070 CX50 T 35,7 kW 3970 kg 2291 kg 1415 mm

2070 CX80 T 58,0 kW 4090 kg 2457 kg 1415 mm

3070 CX60 LP T 45,0 kW 4910 kg 2634 kg 1538 mm

3070 CX80 LP T 58,0 kW 4910 kg 2634 kg 1538 mm

3070 CX60 T 45,0 kW 5210 kg 2713 kg 1580 mm

3070 CX80 T 58,0 kW 5210 kg 2713 kg 1580 mm

4070 CX80 T 58,0 kW 5580 kg 3315 kg 1750 mm

4070 CX100 T 74,5 kW 5800 kg 3571 kg 1750 mm

T4512 CC35 22,6 kW 2530 kg 1200 kg (nyttelast) 1560 mm

T6025 CC70 50,0 kW 4730 kg 2500 kg (nyttelast) 1960 mm

Høyverdig pulverlag.

målet er kvalitet som varer.

bærekraftig for alle.

Ærlig kvalitet tvers igjennom.

Høyverdige materialer i dimensjoner

som alltid har reserver.

Det er Weidemann.

24_25 WeIDemANN TRADISJON


Vi holder det som vår permanente oppgave å oppfylle våre løfter

med hensyn til produkter og tjenster:

Funksjonsstabilitet, pålitelighet, kvalitet, reaksjonshastighet,

fleksibilitet og innovasjon.

Kompaktmaskiner av merket Weidemann gir deg ytelse også der

andre må gi opp. Våre produkter overbeviser ved kvalitet, kraft,

pålitelig hydraulikk, kompakte mål, innovativ teknikk, høyeste

produktivitet og pålitelighet.

Weidemann GmbH

Mühlhäuser Weg 45–49

34519 Diemelsee-Flechtdorf

Tyskland

Tel. +49(0)5633 609-0

Fax +49(0)5633 609-666

info@weidemann.de

www.weidemann.de

Weidemann er et datterselskap av Wacker Neuson SE, München. 02/2012 NO art. nr. 1000264167

1

1

1

More magazines by this user
Similar magazines