Effektiviserer markedsføringen – sparer millioner

bedriftprofilen.no

Effektiviserer markedsføringen – sparer millioner

Nr 1 - 2008

T4M AS

Effektiviserer markedsføringen

sparer millioner

Med hjelp fra T4M kan du

redusere kostnadene med opptil

30 prosent, øke effektiviteten og

samtidig oppnå en enhetlig merkevareprofil.

T4M kutter kostnadene

for de største merkevareaktørene

nasjonalt og internasjonalt.

En av bedriftenes største utfordringer

at de har mange systemer som ikke er

integrerte. Når kunder og markedet samtidig

skal håndteres effektivt, er det vanskelig å

holde kostnadene nede. I denne sfæren leverer

T4M, sier Morten Berentsen, admini strerende

direktør i T4M AS.

T4Ms egenutviklede Marketing Resource

Management-system BrandMaster optimaliserer

og effektiviserer markedsføringsprosessene

for både store og små bedrifter.

I tillegg til massive tids- og kostnadsbesparelser

og raskere time-to-market, sikrer verktøyet

en enhetlig profil.

Internasjonal leverandør

I løpet av de siste årene har 45 prosent av

verdens 1000 største bedrifter implementert

MRM-verktøy som BrandMaster. T4M er det

eneste norske selskap som opererer internasjonalt

innenfor dette området.

Vi har mange års erfaring og har opparbeidet

oss en posisjon som en ledende

MRM-leverandører, smiler Berentsen stolt.

I tillegg til kunder

som Helly Hansen,

DnB Nor, Gjensidige

Forsikring, Bertel O.

Steen, Harald A.

Møller, Hjellegjerde

og HÅG her

hjemme i Norge,

bistår vi store

globale konsern

som Daimler,

forteller Berentsen.

Vi legger stor

vekt på å utvikle

BrandMaster i tråd

med markedet.

Konkurransefortrinn,

effektivitet

og kostnadsreduksjon

er hva

T4M leverer til sine

kunder.

Tilgjengelighet

Hemmeligheten med MRM-verktøyet

BrandMaster er at alt markedsmateriell samles

i en database, slik at det enkelt kan gjenbrukes

i annonser, DM-er, brosjyrer og kontortrykksaker,

sier Berentsen.

I BrandMaster kan kvalitetssikret materiell

sendes direkte til aktuelle medier. Verktøyet

er brukervennlig og fleksibelt, og gjør

arbeids prosessene mer effektive og rimeligere

på grunn av reduserte kostnader til eksterne

ressurser eller omfattende intern opplæring.

Helly Hansen: umiddelbare besparelser

Som global leder innen funksjonell bekledning for overlevelse, arbeid og sport, har Helly Hansen

erkjent et behov for å samle konsernets globale markedsaktiviteter med den hensikt å redusere

kostnader og tidsforbruk. Med sterk fokus på «Corporate Identity», kan Helly Hansen kommunisere

med deres globale kontorer og distributører, og levere lokalt tilpasset materiell på rekordtid

og til kostnadseffektiv pris.

Ved bruk av T4Ms løsninger har Helly Hansen oppnådd en konsistent merkevareidentitet

i alle kommunikasjonskanaler. BrandMaster har lettet arbeidet hos hovedkontoret, men også ført

til økt lokalt engasjement og tilfredse forhandlere. Viktigst er at Helly Hansen har realisert

umiddelbare besparelser!

T4Ms løsning har medført en dramatisk reduksjon av antall systemer brukt i marketing,

optimalisert våre marketingaktiviteter og redusert kostnadene betraktelig.

Bosse Langaas, Global Marketing Director, Helly Hansen

Gjennom analyser av bedrifters markedsføringsprosesser avdekker T4M ofte et

besparelses potensial på 30 til 40 prosent, forteller Kari Bente Skarbø (nr 2 fra venstre),

Markedsdirektør i T4M AS. Fra venstre: Torstein Ødegård, Anne Christina Bjørvik og

Morten Berentsen.

BrandMaster gir følgende fordeler:

• Kostnadsbesparelser

• Økt inntjening

• Tidsbesparelser

• Styrket merkevare

• Helhetlig profil

• Alt markedsmateriell

på ett sted

• Forenklet distribusjon

Noen av T4Ms kunder:

Norge:

Bertel O Steen

Harald A. Møller

DnB Nor

Vital

Gjensidige

Engelstad

Internasjonalt:

Daimler

Chrysler

Håg

Smart

Hjellegjerde

Foraform

Mølleparken 4

0459 Oslo

Telefon: 98 24 25 25

www.t4m.no

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08

Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©


2

Ta beslutninger basert på fakta

Mange virksomheter sliter med

å få frem rett informasjon til

rett tid. Informasjonen må ofte

sammenstilles før den kan danne

grunnlag for beslutninger, og den

finnes i ulike regneark, databaser

og andre systemer. Dette er en

tidkrevende prosess dersom man

gjør det manuelt, og enkelte

ganger gjør tidspresset at

beslutningene tas basert på

magefølelse i stedet for fakta.

Løsningen ligger i Business Intelligence (BI).

Enkelt fortalt innebærer BI at man samler

informasjon fra flere kilder og gjør

den sammenstillbar, med muligheter

for å analysere, rapportere og styre basert

på rett informasjon. Business Intelligence

handler altså om å gjøre data tilgjengelig

på en enkel og lettfattelig måte. bWise

leverer både programvare og kompetanse

for å gjøre dette. Programvarepartner

er Business Objects, og bWise har partnerstatus

på øverste nivå. Business Objects

er verdens største leverandør innenfor

Business Intelligence.

Mange kaster bort tid og ressurser på

å finne informasjon de kanskje ikke kan

stole på. Hvor mange møter har ikke startet

med en diskusjon om hvorfor ditt regneark

har andre tall enn mitt?, spør daglig leder

Geir Seitz i bWise.

Om bWise Software:

bWise er spesialisert innen dataintegrasjon,

datavarehus,

rapportering & analyse, virksomhetsstyring

og scorecards.

EDB Business Partner, SG Finans,

Fearnley Consulting, NSB/Arrive,

Statens Vegvesen, Sesam-Media

og Troms Kraft er et utvalg virksomheter

som har valgt bWise.

og ikke magefølelsen

Vi gir bedriftene bedre innsikt, påpeker fra venstre: CTO Jørn Erik Mathisen, Markedssjef Mona Eng og

daglig leder i bWise, Geir Seitz.

Det blir ofte slik når grunnlaget fremskaffes

manuelt og hver av møtedeltagerne gjorde

sitt uttrekk på forskjellige tidspunkter.

Det er veldig mange virksomheter som

i stor grad benytter seg av Excel til rapportering

og analyse. For all del, Excel er et

ypperlig verktøy til mye, men det har sine

begrensninger. Vi har vært inne hos kunder

som har fått en ny hverdag og opplever

vesentlig effektivitetsøkning etter at

de fikk på plass en profesjonell BI-løsning,

forteller Geir Seitz.

Profesjonell rapportering

I hovedsak er det to typer rapportering;

den planlagte, faste rapporteringen, og

ad hoc-rapportering der man ønsker

spesifikk informasjon i forhold til en spesiell

problemstilling eller analyse.

Med en profesjonell løsning kan mye av

den faste rapporteringen automatiseres.

Rapporter kan bli levert til de du ønsker,

når du ønsker det og i det formatet du

ønsker det. Eksempelvis kan ledergruppen

automatisk få en mail med finansiell

informasjon fra siste periode. På samme

måte kan salgssjefen automatisk motta

mail med en oppdatert powerpointpresenta

sjon hver mandag morgen.

Rapporter kan også genereres basert

på hendelser, eksempelvis hvis en grenseverdi

overskrides.

Når det gjelder ad-hoc rapportering, ser

vi at det ofte er økonomer, markedsførere

og ledere som trenger informasjon som

bakgrunn for sine beslutninger, og de vil

naturlig nok bruke tiden på forretningsdrift

fremfor å bruke tid på å fremskaffe

beslutningsgrunnlaget, forteller Geir Seitz.

Selvbetjeningsprinsippet står sentralt, altså

at den som trenger informasjonen enkelt

kan fremskaffe den der og da. Ofte blir

det slik at jo flere svar du får, jo flere nye

spørsmål dukker opp. Da er det viktig at

verktøyet er intuitivt.

Når man får tilgang til den informasjonen

som kan oppleves å ligge ’gjemt’ i virksomheten,

står man mye bedre rustet til å ta de

rette beslutningene. Man får bedre

grunnlag for å si noe om både det som har

skjedd og om hva selskapet bør gjøre videre.

Og det er når du vet og ikke tror at du

kan ta de beste beslutningene.

bWise Sofware AS

Telefon: 22 42 42 50

www.bwise.no

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


Styrker sikker

strømforsyning

Eaton har kjøpt hovedkonkurrenten

MGE OPS og er

nå Norges største leverandør av

avbruddsfrie strømforsyninger

(UPS). Det medfører at kundene

får tilgang på flere produkter,

bedre service og en leverandør

med unik kompetanse.

Mange kjenner Eaton og MGE OPS som

seriøse leverandører og arge konkurrenter.

Nå har de imidlertid samlet kreftene og er

i større grad enn tidligere klare for å innfri

kundenes ønsker. Selskapet er nå en

ubestridt markedsleder på alle segmenter

av UPS markedet. Til tross for dette opplever

de at mange kunder ikke har fått med seg

sammenslåingen.

Mange er overrasket over at de to største

aktørene har blitt til Eaton, men de blir

positivt overrasket og ser at oppkjøpet gir

dem fordeler. Vi har nå en komplett

produktportefølje og har sikret oss større

produksjonskapasitet, forteller Martin

Angell-Olsen i Eaton.

Enklere for kundene

Tidligere måtte kundene forholde seg til flere

leverandører som supplerte hverandre, men

i dag finner kundene alt på ett sted.

Produktene fra MGE OPS har tilført Eaton

verdifull teknologi som vil styrke produktene

i UPS enfase-porteføljen. Oppkjøpet har også

gitt Eaton flere distributører og en forsterket

salgsstyrke. Eaton benytter elgrossistene

og IT-distributørene som salgskanaler

Bedre distribusjon og flere selgere bidrar

helt klart til bedre tilgjengelighet for

kundene. Det er jo også et viktig trekk for

å nå strategien om videre vekst, forklarer

Angell-Olsen.

Stadig større marked

Ustabilt klima med stadig flere strømbrudd

og nye teknologi er med på å øke behovet

for sikker strømforsyning også i vanlige

hjem. Private bedrifter, sykehus og offentlige

institusjoner har lang er faring med slike

løsninger, men også privatpersoner trenger

stabil og sikker strømforsyning.

Fra venstre: Pål Ramberg (tidligere MGE OPS), Frode Andersen og Martin Angell-Olsen er ansvarlige for

distribusjonskanalene og enfaseproduktene i Eaton.

Et lynnedslag vil for eksempel kunne ta

livet av den nye plasmaskjermen, og sette

IP-telefonen ut av drift. Også tradisjonelle

stereoanlegg og PC-er er sårbare for radikale

endringer i spenningen. Da vil det være

fornuftig å investere i stabil strømforsyning

og overspenningsvern.

For mange av Eatons kunder er oppetiden

og sikkerhet svært viktig. Selskaper som

opplever driftsstans kan oppleve store

ekstrakostnader og tap på grunn av nedetid.

Det betyr at stabile strømforsyninger (UPS)

med stor ytelse er avgjørende og en rimelig

forsikring.

Entusiastisk salgsorganisasjon

Som et viktig ledd i å gi kundene bedre

service, er selgerne svært opptatt av å følge

Eatons arbeidsprinsipper. Det innebærer

at de skal gi kunden rask respons ved

henvendelser, at de skal være imøtekommende

og at de skal være løsningsorienterte.

I tillegg er det en forutsetning at

alle ansatte trives og har det gøy på jobben.

For oss som leverer teknologiske produkter

er det veldig viktig at vi er interesserte

i og brenner for produkter og løsninger.

Det er forutsetningen for å gi kundene en

bra opplevelse slik at de kommer tilbake til

oss neste gang, understreker Angell-Olsen.

Fakta om Eaton:

www.eaton.no

3

Eaton Corporation er et allsidig

industriselskap og hadde i 2007

en omsetning på USD 13 milliarder.

I Norge forventer selskapet en omsetning

på ca. 125 millioner kroner

i 2008. Eaton er blant annet en av

verdens ledende leverandører av

hydrauliske systemer og tjenester

til industri-, bil- og flyteknisk utstyr

og elektriske systemer. Selskapet

har omlag 64 000 ansatte og selger

produkter til kunder i 140 land.

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


4

Dokumentstyring i særklasse

dokIT Nøkkelen til en bedre

bunnlinje

Sitter du med en følelse av at din

bedrift bruker altfor mye

ressurser på «dokumentflytting»?

Du har sannsynligvis rett.

5 til 15 prosent av omsetningen

i bedrifter er knyttet til utgifter

i forbindelse med dokumenthåndtering

viser undersøkelser

fra blant annet Gartner Group.

Med dokIT­løsninger fra

Dokumenthuset kan din bedrift

redusere denne ressursbruken.

90 prosent av virksomhetene har liten

eller ingen kontroll på kostnadene

i forbindelse med dokumenthåndtering.

Vi hjelper kundene med å sette dokumentflyten

i system, noe som fører til en bedre

bunnlinje. De fleste kan redusere sine

dokumentkostnader med 10-30 prosent

ved å effektivisere ressursbruken på dette

området, sier Torstein Bach og Per Tronaas

i Dokumenthuset AS.

Unik i Norge

Forretningsideén dokIT er den eneste av sitt

slag i Norge. Den er tuftet på tre pilarer:

• Bedre utnyttelse av

eksisterende

IKT-plattform.

• Minimale endringer

i etablerte arbeids-

rutine.

• Fokus på problem områdene.

Tjenesten gir bedrifter smarte og kostnadseffektive

løsninger, og kunden selv

identifiserer problemområdet som skaper

en «propp» i dokumentflyten i bedriften.

Etter en grundig analyse, setter

dokIT-spesialistene sammen et verktøy

som effektiviserer flyten uten å forandre

etablerte rutiner.

I stedet for å forandre på godt innarbeidede

arbeidsprosesser, tar vi utgangspunkt

i hvordan dokumentene beveger seg

i virksomheten i dag. Tjenestene baseres

på den IKT-platformen bedriften allerede

Forretningsideén dokIT skreddersyr verktøy som reduserer bedriftenes kostnader knyttet til dokumenthåndtering,

sier Tostein Bach t.v. og Per Tronaas i Dokumenthuset AS.

bruker, med fokus på hvordan den kan

utnyttes bedre, forklarer Tronaas.

Frigjør ressurser og reduserer kostnader

Ved hjelp av dokIT- tjenestene skreddersys

verktøyene for å bedre dokumentflyten

på de områdene kunden opplever som

minst effektive og hvor kostnadene hoper

seg opp.

Bach mener det ofte kan være vanskelig

for bedrifter å se hvor mye dokumenter

faktisk blir oppdatert og flyttet på, og at

mange bedrifter bruker unødvendig mye tid

på å behandle og finne frem dokumenter.

Dette er verdifull tid som kan brukes

andre steder i bedriften. Ved å strukturere

dokumentflyten sparer bedriften tid

og ressurser, og kan ha større fokus på

kjernevirksomheten, poengterer han.

Vi viser bedrifter hvordan de skal

komme raskt i gang, og vi skreddersyr

verktøy tilpasset behovene for hver enkelt

bedrift, avslutter Bach og Tronaas

i Dokumenthuset AS.

Hva er et dokument?

«Et dokument er informasjon satt sammen

på en slik måte at vi kan forstå det.»

Kilde: Offentlighetsloven

Visste du at:

Til sammen utgjør nesten halvparten

av de totale årlige IT-utviklingskostnadene

60 milliarder kroner her i landet,

og nesten halvparten av IT-prosjekter

gjennomført i privat og offentlig sektor

opplever overskridelser. Dette utgjør

24,6 milliarder kroner i året. Rundt

4 milliarder kroner går tapt i forbindelse

med prosjekter som skrinlegges eller

ikke tas i bruk.

Kilde: Simula Research Laboratory

dokumenthuset.no

Telefon: 982 40 600

www.dokumenthuset.no

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


Fri programvare

er blitt allemannseie

Fri programvare fi nnes overalt,

brukes av stadig fl ere og vil

påvirke alles hverdag i stadig

økende grad. Dette går opp for

stadig fl ere. IT­selskapet Linpro

ser i disse dager at utviklingen

skyter fart, og bistår virksomheter

med å ta i bruk den nyttige

teknologien.

Suksessbedrifter verden over har lenge

utnyttet fordelene ved fri programvare.

Faktisk bruker de fl este av oss fri programvare

i dag, men kanskje uten å være klar

over det, sier administrerende direktør

i Linpro, Trond Heier.

Google, Wikipedia, Facebook og YouTube

er alle systemer som er bygd på fri programvare,

og som ikke ville eksistert uten.

Heier leder en bedrift som siden 1995 har

hatt dedikert fokus på Linux og fri programvare.

Kompetansebedriften med rundt

100 ansatte tilbyr et komplett spekter av

tjenester, som rådgivning, utvikling, kurs,

drift og support, i tillegg til produkter

og løsninger.

Vi er bindeleddet mellom virksomhetens

behov og det store tilbudet av fri programvare.

Ingen kan teknologien bedre enn oss,

og ingen tar totalansvar som vi, reklamerer

han.

Frihet og økonomisk gevinst

Fri programvare har til nå hatt størst utbredelse

innen telekom, media, teknologibedrifter

og bank. Nå åpner imidlertid

myndighetene for mer fri program vare

i offentlig sektor, og Linpro tror det vil øke

fokuset på denne teknologien som et

reelt alternativ.

Lavere omkostninger, samt stor frihet

og fl eksibilitet for brukerne er hovedgrunnene

til at mange virksomheter bruker

fri program vare, sier leder av utviklingsavdelingen,

Thomas Malt.

Markedssjef Lise Feirud tror det som

stopper noen IT-innkjøpere, er den foreldede

tankegangen om at fri programvare

er et nisjeprodukt for spesielt interesserte.

Suksessbedrifter verden over utnytter fordelene ved fri programvare allerede. Linpro hjelper norske

virksom heter i gang. Fra venstre: Administrerende direktør Trond Heier, markedssjef Lise Feirud og leder

av utviklingsavdelingen, Thomas Malt.

Fri programvare er vidt utbredt allerede.

Nettlesere og kontorstøtteprogrammer er

eksempler på det. Samtidig er det lettere

enn noen sinne å ta i bruk fri programvare

på andre områder, forklarer hun.

Vi har selv erfart at det blir veldig gode

løsninger ut av den frie programvaren,

og kundene er enige. Og ser man ut

i verden, er det ingen tvil. Google, som

har de største kravene til oppetid og

kapasitet, bruker Linux. Pentagon, som

har de høyeste kravene til sikkerhet, bruker

Linux. Det forteller mye om fordelene,

sier Malt engasjert.

Egen rådgivnings­ og utviklingstjeneste

Man behøver ikke hete Google eller

Pentagon for å få utbytte av de mange

fordelene. Linpro har hjulpet mange

virksomheter i gang med Linux og fri

programvare. Utviklingsavdelingen nærmer

seg 40 konsulenter og har noen av Norges

fremste spesialister på dette området.

Avdelingen fokuserer på endel kjerneområder,

blant annet webapplikasjoner og

systemintegrasjon med åpne komponenter.

I tillegg tilfører Linpro virksomhetens egen

IT-avdeling spisskompetanse på alt fra

Linux-kjernen til programmeringsspråkene

C/C++, Perl, PHP, Python og Java, forklarer

Thomas Malt.

En undersøkelse gjennomført av Opinion

i november 2007 viser at 45% av virksomhetene

har en miks av leverandøreid og fri

programvare i sin overordnede programvarearkitektur.

For hele 60% vil fri programvare

inngå i valgsettet for frem tidige

IT-investeringer.

Dette tyder på at markedet er modent

for fri programvare, avslutter Trond Heier.

www.linpro.no

5

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


6

Bouvet mer enn informasjonsteknologi

Lokal forankring

nasjonal kompetansedeling

Lokal forankring, nærhet til

kundene og investering i de

ansatte og deres kompetanse

er viktige konkurransefortrinn

i kunnskapssamfunnet. Bouvets

kunder får samtidig fordeler

av nasjonal kompetansedeling.

Bouvet er organisert med åtte kontorer

og 420 ansatte fra Trondheim i nord til

Kristiansand i sør.

Lokal forankring gir nærhet til kundene.

Samtidig samarbeider vi på tvers av regionene.

Kombinasjonen er en viktig årsak til vår høye

kundetilfredshet i tillegg til faktorer som

flat organisasjonsstruktur, korte beslutningsveier

og fokus på de ansatte og deres

kunnskaps- og kompetanseutvikling,

sier Nils Olav Nergaard, viseadministrerende

direktør i Bouvet.

Lokal forankring gjør at vi kjenner kundene

våre og deres behov, og derfor ofte vet hva de

ønsker å oppnå på forhånd, forteller Dagfinn

Parnas, en av 100 konsulenter ved Bouvets

kontor i Stavanger.

Bred kompetanse

Bouvets tjenester går utover det man vanligvis

forbinder med informasjonsteknologi og

systemutvikling. Firmaet leverer rådgivnings-

og utviklingstjenester innen portaler,

Kurs

Business

Intelligence

Portaler Systemutvikling

Brukskvalitet

SAP

Systemintegrasjon

Applikasjonsforvalting

Bouvet har kontorer i Trondheim, Bergen,

Haugesund, Stavanger, Kristiansand,

Arendal, Grenland og Oslo.

systemutvikling, systemintegrasjon, grafisk

design og kommunikasjon, SAP, Business

Intelligence, informasjonsstyring,

applikasjons forvaltning og kurs. Bouvet er

en av de ledende innen utvikling av nettsider

og portaler i Norge.

Bouvet er en kunnskapsbedrift, og vi er

bevisste på at vår verdi avhenger av de

ansattes kompetanse. Vi legger derfor

forholdene til rette for en sterk utvikling

av hver enkelt medarbeiders kunnskap,

forteller Nergaard.

Vi hjelper våre kunder i de fleste fasene

og områdene innen informasjonsteknologi.

I webleveranser leverer vi alt fra

kommunikasjons strategi, merkevarebygging

og grafisk design til informasjonsarkitektur,

interaksjonsdesign, innholdsutvikling,

utvikling og implementering.

Samarbeidsløsninger og informasjonsstyring

blir stadig viktigere i tider med økt fokus på

sporbarhet og etterrettelighet samtidig som

informasjonsmengden tiltar. Bouvet har god

kompetanse på disse fagfeltene og har hjulpet

en rekke bedrifter i dette arbeidet.

Bouvet utvikler og skreddersyr også

systemer for bedrifters forretningsmessige

behov, og integrerer disse mot bedriftens

øvrige systemportefølje. Typiske forvaltningsoppgaver

er support, feilretting, videreutvikling

og utrulling av nye versjoner.

Internasjonal ekspertise

SAP er et voksende satsningsområde i Bouvet.

I Bouvet finner du Norges eneste SAP Mentor.

Dagfinn Parnas er, som en av 60 i verden,

utnevnt til dette nyopprettede programmet

hos SAP. Han er engasjert i SAP Community

Network, et samlingspunkt for de fremste

SAP-ekspertene i verden ansatte, konsulenter

og kunder.

I Bouvet har vi en særegen kultur. Noe

jevnlige medarbeiderundersøkelser viser at de

ansatte setter stor pris på. En flat lederstruktur

gjør at vi har korte linjer både mellom

medarbeidere og ut til og fra kundene,

sier han. Inkluderende medarbeidere som

er engasjert i arbeidet sitt gjør at de ansatte

stortrives og kompetanseutvikling får utfolde

seg på tvers av avdelinger og regioner.

Service og tilgjengelighet

En del av vår kultur er at våre medarbeidere

deler kunnskap både internt og med kundene,

sier Reidar Lorentzen, forretningsrådgiver

Dagfinn Parnas (tre fra venstre) er en av 100

konsulenter i Bouvet i Stavanger, og Norges eneste

SAP Mentor. Konsulentene i Bouvet er enige

om at de har en særegen og god kultur for faglig

utvikling: Anne Marie M. Fonnes (til høyre),

Henrik Jelsa (to fra venstre) og Tom Stensrød

(en fra venstre). Foto: Kjetil Alsvik

i Bouvet i Rogaland. Vi opererer ikke med

spisse albuer, men samarbeider og hjelper

hverandre. Slik gir vi kundene størst verdi.

Vi har alltid vært opptatt av tilgjengelighet

og service. Dette gir oss fornøyde og trofaste

kunder som viser oss fleksibilitet og tillit.

Slik bygger vi en organisasjon med fokus

på langsiktighet. Vi skal være ledende og

bærekraftige både i gode og mindre gode

tider, avslutter han.

www.bouvet.no

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


IT-housing:

Populært alternativ

til eget datarom

Kostnadene forbundet med

å bygge eget datarom har økt

markant de siste par årene.

Kostnadsøkningen, kombinert

med en rekke andre faktorer,

gjør at stadig flere virksomheter

velger IT­housing hos Digiplex

i en sikker og nøytral innpakning.

Digiplex Norway eier og drifter Norges

ledende, nøytrale IT-housingsenter, lokalisert

på Økern i Oslo. Salgsdirektør Kjetil Ertnæs

gjør stadig plass til nye leietagere i sine

lokaler, og opplever at holdningen til å huse

IT-utstyret utenfor egne lokaler har endret

seg markant i de siste par årene.

Tidligere var mange skeptiske til

å lokalisere utstyret eksternt, men nå er

holdningene i ferd med å snu. IT-sjefene

stiller stadig flere kritiske spørsmål til hvor

lurt det er å bygge egne datarom. I tillegg

ser alle som setter seg ned for å regne på

dette at kostnadene forbundet med å bygge

og drifte en egen forutsigbar dataromløsning

har økt markant den siste tiden,

sier Ertnæs.

En årsak er økende krav til sikkerhet samt

fleksibilitet og forutsigbarhet på strøm- og

kjølesiden. Når alle elementer som byggekostnader,

drift og vedlikehold tas med

i regnestykket skal det godt gjøres å regne

hjem bygging av eget datarom, hevder

Ertnæs. Utover dette vil kundene få glede

av stordriftsfordelene Digiplex har i forhold

til sikkerhet, drift, fleksibilitet og skalerbarhet.

Forutsigbarhet og fleksibilitet er våre

viktigste argumenter, ved siden av

sikkerhets aspektene. Forutsigbarhet gjelder

i høy grad for kostnadsbildet. Hos Digiplex

betaler kundene for en månedlig servicetjeneste

som inkluderer datarommet med

avtalt SLA (Service Level Agreement).

Samtidig unngår de å fronte en stor

engangsinvestering i eget bygg. Dette

innebærer også ofte stor grad av usikkerhet

ift. fremtidig kapasitetsbehov og krav til

fleksibilitet.

IT-housing er blitt mer og mer populært, jeg tror mange erfarer at det å bygge og drifte et datarom selv

er svært krevende, dyrt og vanskelig, sier salgsdirektør Kjetil Ertnæs i Digiplex Norway.

Digiplex sine kunder har også forutsigbarhet

når det gjelder tjenestenivå, spesifisert

i SLA-avtale.

Fleksibilitet er vel så viktig og handler om

å kunne utvide driftsarealer. Kundene kan

øke arealet etter behov, og betaler kun for

det arealet de til enhver tid benytter. Det

ligger også betydelig fleksibilitet i å skille

data rommet fra bedriftens administrasjon

og kontorer, fordi man da står langt friere

ved flytting og valg av nye kontorlokaler.

Hos Digiplex finner man både offentlige og

private virksomheter. Arealer fra 25 kvadratmetre

og mere tilbys og tilpasses etter

kundens behov.

Vi driver skreddersøm og tilpasser arealer

og tjenestenivå på strøm, kjøling, sikkerhetsnivåer

og annet etter kundens ønsker.

DigiPlex har siden starten i 2001 utviklet seg

til det ledende sikkerhetssenteret i Norge for

IT-housing. Et teknisk team med lang

erfaring sørger for optimal sikkerhet.

DigiPlex er ISO 9001 sertifisert, og bygget

har omfattende adgangskontrollsystemer.

Drifting av datarom er vår kjernevirksomhet.

Vi er dedikert til drift og vårt

tekniske team har en like stor verdi for

kundene som den tekniske infrastrukturen.

Hos DigiPlex får du både sikkerhet, stabil

drift, lave investeringskostnader, fleksibilitet

og forutigbarhet. Dette gjør tjenestene

attraktive for alle som er opptatt av

sikkerhet rundt IT-driftsmiljøet. Digiplex

tilfredstiller også en rekke sikkerhetskrav

og standarder.

www.digiplex.no

7

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


8

Aspire utradisjonelle lederutviklere

Lederutvikling

under et oliventre

Ledere trenger å oppdage egne

ferdigheter og utviklingsområde.

De må gis mulighet for å utveksle

erfaring, kompetanse og ideer.

Aspire AS tilbyr både bedriftsinterne

og åpne kurs som skaper

refleksjon, deling og læring.

Vi arrangerer kurs i både Norge

og Provence, i nye og frie omgivelser

for små og store ledergrupper,

sier Anne H. Nygaard,

partner og seniorrådgiver i Aspire.

Provenceprogrammet er et sett kurs

og program lagt til Provence. Å legge

avdelings seminaret eller en kick off til en

liten og rolig landsby i Provence gir ekstra

inspirasjon og fører til en spesiell nærhet

mellom deltakerne, fortsetter Terje Stig

Knudsen, også partner og en av Aspires

seks konsulenter.

Aspire har lang erfaring og har i mange

år arrangert kurs og programmer knyttet

til leder- og teamutvikling, ledervedlikehold,

konflikthåndtering og rekruttering i Norge.

De siste årene har de med stor suksess også

arrangert kurs i Provence.

Provence gir en spesiell ro og er en

frukt bar kilde til inspirasjon og motivasjon

for utvikling, deling og refleksjon. Omgivelsene

gir nye perspektiver og innbyr

til personlig vekst.

Små ledergrupper

Aspire tilbyr også program for små

ledergrupper. Vi setter gjerne sammen

leder grupper fra ulike virksomheter.

Aspire er et team av seks konsulenter med lang erfaring fra ledelse og veiledning. Anne Nygaard, seniorrådgiver

og partner i Aspire, forteller at energitilførsel og læringsklima er et helt annet i omgivelser

som Provence. Omgivelsene gir ro og helhet over programmet, og en bedre mulighet til å hente seg

inn og vokse på en konstruktiv måte. Fra venstre: Tore-Wiggo Sørensen, Per Th. Gaarder, Ingunn Hagen,

Eli Wangberg, Anne H. Nygaard og Terje Stig Knudsen.

Kompetans eoverføringen mellom gruppene

skaper nye ideer og vekst.

Ved å koble to eller flere små ledergrupper,

legger vi til rette for at de kan hente

inspirasjon og bryne seg på hverandre.

Bedriftene og deltakerne er i forkant med

på å påvirke innholdet i programmet,

forteller Nygaard.

Små ledergrupper har samme behov for

utvikling og vedlikehold som store, men det

er vanskeligere for dem å finne gode

arenaer, sier Knudsen.

Om Aspire

• Drives av en kullsviertro på at en god personalpolitikk

er det viktigste virkemiddelet for at en bedrift skal få

gjennomført sine strategier og nå sine mål

• Er seks konsulenter med lang erfaring fra ledelse

og til sammen over 50 års erfaring fra konsulentlivet

• Tilbyr tjenester innen coaching, lederutvikling, rekruttering

og search, HR-strategi, kroppspråk og kommunikasjon

og Provenceprogrammet

Les mer om Aspire og kurstilbud på www.aspire.no

Utvalgte program og kurs i Provence

• OASE Refleksjon Problemløsning Nytenkning

• Utviklingsprogram for kvinnelige ledere

• Teamutvikling/lederutvikling for små ledergrupper

Programmene tilbys også i Norge

Øyeblikket er viktig

Kunnskapsbaserte tjenester kjennetegnes

ved tre ting. De er immaterielle, produseres

og konsumeres på samme tid og relasjonen

til kunden avgjør i stor grad kvaliteten.

Dette betyr at riktige personlige egenskaper

er en av de viktigste verdidriverne

i kunnskapsbasert tjenesteproduksjon.

Denne bevisstheten gjennomsyrer alle

våre tjenester og vårt arbeid med hele

verdikjeden i en organisasjon. Verdier skapes

gjennom mennesker, sier Per Gaarder,

partner og seniorrådgiver.

Våre kunder er ofte kunnskapsbaserte

virksomheter. Vi spesialtilpasser alltid

programmene til bedriftenes særegne

utfordringer.

www.aspire.no

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


Skapte levende intranett

for 4000 ansatte

Da Umoe Catering vurderte nytt

intranett var det Enonic som stod

for løsningen. Med 4000 medarbeidere

og strenge krav til

brukervennlighet og stabilitet,

hadde restaurant­selskapet store

forventninger til løsningen.

Resultatet er et levende intranett

med høy verdi for ledelsen

og øvrige ansatte i konsernet.

Intranettet er et helt nødvendig verktøy

for alle i Umoe Catering. Her finner

brukerne oppdatert informasjon, skjemaer,

søknader og hele sjekklisten de trenger

for å starte og drive en restaurant, forteller

it-direktør i Umoe Catering, Henry Karlsen.

Best på kommunikasjon med ansatte

Umoe Catering driver kjente serveringssteder

som Peppes Pizza, Burger King

og T.G.I. Friday’s. Et av målene var derfor

å skape synergi på tvers av kjedene med

bedre informasjonsflyt. De ønsket også

å gjøre intranettet mer tilgjengelig for

de ansatte.

All informasjon kommer via intranettet

og alle ansatte må derfor bruke intranettet

aktivt. Det gjør det enklere å få ut rett

informasjon til rett person.

Den enkelte kjede har egne sider med eget

design, men i bunnen ligger publiseringsplattformen

Vertical Site fra Enonic.

For å sikre relevant informasjon og jevnlige

oppdateringer har den enkelte kjede egne

redaktører, men det er også redaktører

som jobber på tvers av kjedene der

informasjonen er felles.

På den måten får alle ansatte i kjedene

den samme informasjonen fra ledelsen,

mens den enkelte kjede har muligheter til

individuelle tilpasninger.

For å utvikle intranettet videre jobber

Enonic og Umoe Catering med en tilpasset

løsning for den enkelte ansatt. Hver og en

får da en portal med en personlig profil.

Vi ser at alt blir mer og mer personifisert

og de ansatte vil forvente å ha egne

portaler der de får presentert informasjon

som er relevant for akkurat dem.

Trengte maksimal stabilitet

Ettersom enkelte restauranter stenger

klokken 05.00 og andre åpner 04.00,

er det åpenbart at Umoe Catering stiller

høye krav til stabilitet og tilgjengelighet.

Løsningen fra Enonic skilte seg ut som

en klar vinner og Umoe Catering er godt

fornøyd med valget.

Enonic Vertical Site er veldig stabilt

samtidig som det er fleksibelt og har

mange spennende muligheter.

Valgte norsk leverandør

I vrimmelen av ulike verktøy for webutvikling

og publisering, valgte Umoe

Catering en norsk leverandør som har

bevist at de kan levere de beste løsningene.

Fremgangsrike virksomheter som Norsk

Tipping, Gjensidige og NAV har alle valgt

Enonic Vertical Site som plattform for

hjemmesider og intranett.

Vi valgte faktisk løsningen før NAV

og har etter hvert fått bekreftet at flere

er fornøyde med Enonic.

Enonic er et norsk programvareselskap

med spesialkompetanse på utvikling av

programvare for blant annet internettportaler,

intranett og ekstranett. Selskapet

Fem tips til et bra intranett:

• Tilpass ambisjonene til et

realistisk nivå

• Oppnå intern forankring og

eierskap i ledelsen

• Personalisér innhold og

funksjonalitet

• La brukerne delta med eget

innhold

• Velg en leverandør som har

erfaring fra tilsvarende løsninger

og virksomheter

Kirkegata 1-3

0153 OSLO

Telefon: 22 00 85 50

info@enonic.com

www.enonic.no

9

Enonic Vertical Site er stabilt, fleksibelt og

brukervennlig. Perfekt for Umoe Catering, sier

it-direktør Henry Karlsen.

ble etablert i 1998 og fokuserer på utvikling

og salg av Enonic Vertical Site. Enonic har

et veletablert partnernettverk blant

anerkjente systemintegratorer og benytter

åpne standarder og Java-teknologi i sin

løsning. Noen av løsningens sterkeste

egenskaper er krysspublisering,

strukturering av informasjon og digital

synlighet for alle typer brukere. I tillegg

er løsningen en av de mest funksjonsrike

og brukervennlige på markedet.

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


10

HansaWorld

Forretningssystem tar

verden med stormskritt

Bedrifter i dag stilles overfor

enorme krav til fleksibilitet og

lønnsomhet. Vinn eller forsvinn

avhenger ofte av økonomistyring,

tilgjengelighet og

kundebehandling.

Som en av de ledende produsenter av

forretningssystemer har HansaWorld i snart

20 år tilbudt komplette løsninger på det

internasjonale Programvaremarkedet.

HansaWorld ble etablert i Sverige i 1988

og har siden det hatt en rivende utvikling.

Bare knappe året etter starten ekspanderte

firmaet til Finland og to år senere til

Norge og Estland. Derfra har veksten

fortsatt med stormskritt med en økning

på 5-15% hvert år.

HansaWorld finnes i dag i mer enn 90 land

i Europa, Latinamerika, Afrika, Australia

samt Midtøsten. Dette gjør HansaWorld til

en sikker programvarepartner med bred

kunnskap tuftet på global erfaring og lokalt

nærvær.

Sterke argumenter

Fra de minste til de største

HansaWorlds økonomi- og forretningssystem

finnes i ulike versjoner, ut i fra

Om Hansaworld:

• Produserer og selger komplette,

integrerte økonomi- og

forretnings systemer for de fleste

plattformer.

• Tilbyr systemer på ulike nivåer ut

i fra kundens størrelse og behov.

• Antall installasjoner verden over:

69 000

• Antall ansatte: ca 300, i et sterkt

nettverk av datterselskaper,

distributører og partnere i Europa,

Latinamerika, Afrika, Australia,

Asia samt i Midtøsten.

• Gründer: Karl Bohlin

• Etableringsår og land:

1988 i Sverige.

kundens størrelse og

behov og integrerer

blant annet regnskap,

CRM, e-handel,

kassesystemer (POS),

produksjon og mange

andre områder.

Hos HansaWorld kan

firmaer i alle størrelser

og i de fleste bransjer

finne produkter med

lav eiekostnad, som

passer spesifikke

virksomhetskrav og

støtter individuelle

rutiner.

HansaWorld er kjent

for sin eksepsjonelle

funksjonalitet

og bredde. 95% av

installasjonene blir klare innenfor tidsrammene

og under budsjett. Oppdateringer

slippes omtrent hver niende måned.

Et sterk argument ute hos kundene er at

systemet kjører på flere operativsystemer,

blant annet MacOS, Windows, Unix, OS400

Linux og til og med for mobile brukere.

Mange vil ha frihet til å velge hva de vil

kjøre. HansaWorld krever ikke tredjepartsteknikk

verken for plattform eller

funksjonalitet.

HansaWorld gir deg fullstendig integrasjon,

tilgang og kontroll til enhver tid,

Uttaler Frank-Steinar Pedersen ved

Eplehuset Oslo.

Dette er noen av grunnene til at mer enn

69.000 forretningsledere har valgt å drive

sin virksomhet med hjelp av programvare

fra HansaWorld.

Vinner AccountancyAge Award

for andre året på rad!

Ikke helt overraskende har Hansaworld

Enterprise blitt kåret til årets programvare

for mellomstore firmaer 2007 av den

engelske finansavisen Accountancy Age.

Dommerne omtaler produktet som

Virkelig innovativt og utrolig bredt, og

sier også at HansaWorld viser utmerket

funksjonalitet og meget positiv feedback

fra kunder.

HansaWorld har levert forretningssystemer internasjonalt i snart 20 år.

Vi er best på at vi leverer totalintegrerte produkter, mobilitet og fleksibilitet

til en bra pris, sier Tom Andersen, Eva-Lill Amundsen og Lars Qviller.

Revisorer er traditionelt veldig

konservative, kommenterer HansaWorlds

Stephen Jay.

Vi er meget fornøyde med å ha over bevist

de som er vanskeligst å å imponere

om at vår innovative teknikk er bra å ha.

Vi er spesielt stolte over jobben vi gjør,

og vår konstante evne til å levere

innovative produkter, har gjort oss til

vinnere to år på rad.

Fornøyde kunder

Kunder som har støttet HansaWorlds

nominasjon setter pris på produktenes

fleksibilitet. Programmenes Integrert

funksjonalitet, og at man får så mye for

pengene, er de kvaliteter man verdsetter

mest.

Matti Zadok fra Experian Integration

Marketing konstaterer at de Kjenner

ikke til noen annen løsning som gir oss

muligheten til å gjøre en bedre jobb for

samme penger som HansaWorld.

www.hansaworld.com

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


Mesterfarge AS:

Ikke bare opptatt av fasaden

Leier bedriften din arbeidslokaler?

Eller er du blant dem som leier ut

næringslokaler til andre? Uansett

vet du hvor avgjørende det er at

både inne­ og utemiljøet er

innbydende og godt vedlikeholdt.

Det er gode tider i Norge. Vi har råd til, og

forventer behagelige, sunne og tidmessige

fasader og lokaler. Preges bygningsmassen

av skjemmende overflater eller gir arbeidslokalene

et mørkt og dystert inntrykk, er det

ingen som vil trives der. Men det handler

om mer enn bare fasaden.

All erfaring viser at det lønner seg å følge

med og ta tak i antydninger til forfall eller

utdaterte løsninger så tidlig som mulig.

Kostnadene ved å utsette det eskalerer

fortere enn du tror. Da tenker jeg både på

hvor mye mer arbeid som skal til for å bøte

på oppståtte skader og hva det koster å

ha næringslokalene stående tomme, sier

Jørgen Johansen.

Han er Key Account Manager i landets

eneste landsdekkende kjede av maler- og

byggtapetsermestere; Mesterfarge AS.

Med over 200 medlemsbedrifter tilbyr

Mesterfargekjeden faglærte håndverkere

og butikker over hele landet. Gode råd og

fagkunnskap er viktig når du handler farge-

og interiørvarer. Mesterfargebutikkene gir

deg dette.

Kjeden, som ble startet i 1992, er i stor

vekst og vil ved utgangen av 2007 ha over

50 butikker samt en rekke nye håndverksbedrifter.

Mesterbrevet som garanti

Mesterfarge har hentet navnet sitt fra det

som er deres fremste kvalitetsstempel:

Mesterbrevet. I alle kjedens butikker og

håndverksbedrifter garanteres høy faglig

dyktighet og profesjonelt utført arbeid

gjennom mesterbrevsutdanningen.

Det er stor forskjell på å bruke faglært

og ufaglært arbeidskraft til oppussing og

vedlikehold, enten det gjelder nybygg,

rehabilitering, vedlikehold og konsulenttjenester.

Det handler like mye om det

du ikke umiddelbart ser, som det du ser;

grunnarbeidet, materialvalget, utførelsen

og håndverkeren og hva som skjer dersom

kombinasjonen av disse faktorene ikke

fungerer.

Mesterfarge håndverkerne bruker kun de

beste produktene. De maler, tapetserer

og legger gulv etter strenge kvalitetskrav.

Mestrene kan dessuten tilby full prosjektstyring

av bedriftens oppussing og vedlikehold,

slik at bedriftens ansvarlige slipper

å tenke på det.

Vi tar alt fra små enkeltoppdrag til store

landsomfattende oppdrag. Med medlemmer

over hele landet kan vi ta hånd om

oppdrag både for lokale og landsomfattende

bedrifter gjennom kun ett kontaktpunkt,

sier Johansen.

Forutsigbarhet og kontroll

En egen Mesterfargegaranti lover at jobben

gjøres til avtalt tid og avtalt pris.

Uansett oppdrag, skal vi raskt komme på

befaring, finne ut av hva som bør gjøres

og levere i henhold til avtalen. Mesterfargegarantien

gir en ekstra trygghet ved at

kjeden ordner opp ved eventuell mangelfullt

utført oppdrag. Et samarbeid med oss

er både praktisk og kostnadseffektivt. Vi

gjør arbeidsdagen til vedlikeholdsansvarlige

lettere, sier Johansen.

Kundene kan blant annet kontinuerlig følge

status og fremdrift i prosjektet på et eget

kunderom på mesterfarge.no.

Mesterfarge AS tilbyr mange fordeler

gjennom kjeden av faglærte håndverkere

og butikker over hele landet, forteller Key

Account Manager Jørgen Johansen i møte

med to av Mesterfarges malermestre på

jobb; Dan Bernhardsen og Akram Waqar.

200 maler- og bygg -

tapet ser mestere over hele landet

ett telefonnummer!

Ring Mesterfarge på

800 33 055

Telefon: 67 98 15 20

bedrift@mesterfarge.no

www.mesterfarge.no

11

Miljøbevisst

Kjedens bedrifter har medlem skapet

i Maler- og byggtapetsermestrenes

Landsforbund (MLF) som en garanti

for at alle har en ansvarlig mester

som leder i tråd med forbundets

etiske regler for faglig utførelse og

kunde behandling.

Mesterfarge stiller strenge krav

til sine leverandører og underentreprenører.

Kun ved å samarbeide

med kvalitetsleverandører kan de

tilby det beste slutt resultatet. For

Mesterfarge dreier dette seg også om

miljø bevissthet.

Vi jobber for at alle våre medlemmer

skal være sertifiserte Miljøfyrtårn

innen 2008, noe som innebærer blant

annet bruk av miljøvennlige materialer,

økt bevissthet rundt malingsfjerning og

strenge regler for avfallshåndtering og

strømbruk. Vi har alle et ansvar for miljøet

vårt; dette tjener alle parter på i lengden,

avslutter Johansen.

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


12

Utfordrer med mye spennende på gang:

El-rebell i heftig sig

For tre år siden hadde de lager

i garasjen til daglig leder, og

omsatte for 2,8 millioner kroner.

I fjor omsatte de for 40 millioner

kroner, og har som visjon å bli

markedsleder i Skandinavia.

Cenika AS er definitivt et selskap

å regne med fremover.

Vi satser hardt, og fører en annerledes

strategi enn hva som er vanlig. Dette gjør oss

til en utfordrer i bransjen. Merkelappen

«el-rebell», som Finansavisen i sin tid tildelte

oss, er oss ikke fremmed, sier daglig leder

Svein Tore Moe i Cenika AS.

Firmaet leverer elektromateriell til det

profesjonelle markedet, bl.a. sikringer fra

10 ampere til brytere på 6300 ampere,

elektro tavler og sikringsskap. Moe har bygget

opp firmaet med en forretningsidé tuftet på

å jobbe utradisjonelt på alle måter.

Markedets beste priser

Cenika leverer veldokumentert vernmateriell

til installatører, tavlebyggere og industri til

markedets beste priser.

Vi hadde ikke hatt mulighet til å lykkes hvis

vi skulle ha konkurrert på samme banehalvdel

som våre store konkurrenter. At vi er relativt

åpne på pris i en veldig lukket bransje er

jo å be om bråk, men vi trives med å lage litt

støy, forsikrer Moe på hovedkontoret i Lier

i Buskerud.

Cenika holder prisene nede ved å hovedsakelig

importere produktene sine fra Østen. Selgerne

har høy bransje- og produktkunnskap etter

mange år i bransjen. En egen teknisk avdeling

hjelper kundene når det er nødvendig og

dokumenterer anlegg de leverer. Cenika gjør

det enkelt for kundene og tilbyr nettbutikk for

kunder med eget brukernavn og passord.

Mange i bransjen spør hvorfor vi må være

så billige. Det er ikke vi som er billige, men de

andre som er dyre, er vår oppfatning. Prisene

vi opererer med er de samme som våre

konkurrenter har i andre europeiske land.

Vi har ingen forpliktelser overfor noen, og

velger priser og produkter vi mener er riktige.

Vi tester ut nye ting og fremgangsmåter hele

Cenika AS satser og vinner: Vi er noe så sjelden som en norsk aktør i et skandinavisk elektromarked

med suksess. Vår visjon er å være markedsleder i Skandinavia i 2012, sier daglig leder Svein Tore Moe.

tiden. Ikke alt vi gjør er riktig, men man må

våge å feile for å oppnå suksess. Vi har fordelen

av å være små med evnen til å snu oss

fort, sier daglig leder.

Sterkt ut i Skandinavia

Cenika har nylig feiret treårsjubileum.

12 ansatte i Norge dekker etterspørselen i hele

landet. I tillegg server fire stykker i datterselskapet

i Malmø, Sverige og Danmark. I løpet

av 2008 vil de være ca 20 ansatte.

Vi er noe så sjelden som en norsk aktør

i et skandinavisk elektromarked med

suksess. Vår visjon er å være markedsleder

i Skandinavia i 2012, sier gründeren.

Blant hovedaksjonærene i selskapet er Nadir

Nalbant, gründer av Sense Communication

og Hello AS, en viktig sparringspartner. Daglig

leder har bakgrunn fra ABB og General Electric.

Da han så tiden var moden, hoppet han av

og fikk skandinavisk enerett på vesentlige

komponenter som produseres i Østen.

Konkurrentene har tradisjonelt produsert sine

produkter i Frankrike og Tyskland, men også

disse produserer nå i Østen.

Cenika har brukt mye tid på dokumentasjon,

noe som er alfa og omega innen denne

bransjen. Vi vet at vi kan skilte med kvalitet

og leveringsdyktighet fullt på høyde med de

europeiske konkurrentene, forsikrer Moe.

Nye konsepter til sommeren

De store ordrene har ikke latt vente på seg.

Cenika har blant annet levert alt vern materiell

til Rygge flyplass etter at den åpnet for sivil

luftfart. De har også begynt å levere utenfor

hjemlige trakter; til et kjøleanlegg i Vest Afrika

hvor en norsk tavlebygger ble mer

konkurranse dyktig med Cenika, og til

et osmoseanlegg for fremstilling av ferskvann

fra saltvann i Oman.

Men Moe røper med glimt i øyet at nye

konsepter ventes til sommeren. Disse

lanseringene vil skape mye oppmerksomhet

og bidra sterkt til en enda mer ekspansiv

vekst fremover.

Telefon: 32 24 03 00

post@cenika.no

www.cenika.no

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


Forretningssystemer frigjør arbeidskraft:

Bruk menneskene til den

spennende jobben!

Økt lønnsomhet og en bedre

hverdag er ønsket fra

Amesto Solutions sine kunder.

Når konsulenthuset samtidig

har de samme målene på vegne

av sine kunder, er utgangspunktet

det aller beste. Resultatene

lar ikke vente på seg, og

Amesto Solutions har det travlere

enn noen sinne.

Det handler om å gi de rutinepregede

og typisk kjedelige jobbene til forretningssystemene

og frigjøre ressurser til å la

medarbeiderne gjøre de interessante

og kompetansekrevende jobbene! Det sier

Jan Erik Kaasa, som er administrerende

direktør i Amesto Solutions.

Som leverandør av informasjons- og

økonomi styringsløsninger har selskapet

travle dager med å betjene de mange

firmaene som ønsker å forenkle og

effektivisere sine forretningsprosesser.

Med økende konkurranse, dyr arbeidskraft

og et vanskelig rekrutteringsmarked har

det blitt enda viktigere for bedrifter å gjøre

effektiviserende tiltak, og investeringsviljen

blant norske bedrifter er stadig stor,

begrunner Kaasa.

Skandinavisk nedslagsfelt

Amesto Solutions har de høyest sertifiserte

Visma-konsulentene i Norge og Skandinavia,

Amesto Solutions:

• er et konsulenthus med

spesialisering på salg, support

og implementering av økonomi -

styringsløsninger.

• er landets største Visma- og Huldt

og Lillevik-forhandler.

• har kontorer i Oslo, Bergen,

Stavanger, Trondheim, Porsgrunn,

Larvik, Fredrikstad og København.

Etablerer seg i Sverige i løpet

av 2008.

• har per i dag 75 medarbeidere

og søker flere.

Effektivisering i praksis: Kundene våre vil og skal ha fokus på sine kjerneområder. Vi ser på forbedringspotensialer

i forretningsprosessene deres slik at de skal bruke færrest mulig ressurser på administrativt

arbeid, sier Nils Bernhard Nilssen (til venstre) og Jan Erik Kaasa i Amesto Solutions.

i tillegg til å ha flest av dem. Det skandinaviske

nedslagsfeltet gjør selskapet unikt,

og størrelsen kommer kundene til gode

i form av stor bredde i leveransene. Selskapet

tilfører i første rekke sine kunder trygghet

og forutsigbarhet i form av velprøvde

standard systemer fra anerkjente leverandører.

I tillegg har vi en egen utviklings avdeling

som lager skreddersømsprodukter for

kunder som har spesielle behov. Vi har også

«standardisert» en del funksjonalitet som

vi har utviklet, som vi da kan tilby som egne

produkter, sier salgs- og markedssjef

Nils Bernhard Nilssen. Mest utbredt er

i så måte Amesto Analyse, et rapporteringsverktøy

mot Visma-systemene, som benyttes

av flere hundre bedrifter.

Kundestøtte i fokus

Amesto Solutions kan også skilte med en

egen brukerstøtteavdeling, til stor nytteverdi

for kundene. Nilssen forklarer:

— Igjen er det ståstedet vårt og størrelsen

som spiller inn. Takket være dette kan

vi dedikere ressurser innenfor ulike

forretnings områder. Vi har satset på brukerstøtte

og god tilgjengelighet, slik at kunder

som trenger hjelp her og nå får det.

Med vidtrekkende kunnskap om forretningsdrift

og evne til å finne de riktige løsningene

for sine kunder, har selskapet lenge hatt

godt fotfeste i bedriftsmarkedet og vist seg

som ledende på sitt felt. Selskapet ble tildelt

tittelen som Gaselle-bedrift både i 2007 og

året før, og dessuten årets Visma-forhandler

for tredje året på rad.

Dette er selvsagt en fjær i hatten

og bekrefter at vi er på rett vei. Men det

viktigste er selvsagt at hver enkelt av våre

kunder er fornøyde med våre leveranser

og tjenester, avslutter Kaasa.

Telefon: 815 68 200

solutions@amesto.no

www.amestosolutions.no

13

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


14

Smarte IT-tjenester

på nett fra Net Works

«Software som en tjeneste», en

leveringsmodell hvor programvare

leies etter behov og per bruker,

er en ny trend på full fart inn

i IT­markedet. En abonnementstjeneste

er en smartere måte

å få levert programvare på,

sier direktør for tjenesteutvikling

i Net Works, Peter Nomme.

Å få software levert som abonnement

er kostnadseffektivt, enkelt og frigjør

ressurser i bedriften. Slik kan de ha økt fokus

på kjernevirksomheten i stedet for å bruke

ressurser på implementering og drift

av programvare, sier Nomme.

Kostnadseffektivt

Net Works leverer datasenter og fjerndrift,

internett, sikkerhet, rådgivning og en rekke

andre tjenester til store og små bedrifter.

Selskapet er en del av Itera Consulting

Group, et av Norges ledende fagmiljøer

innen programvare og driftstjenester

Nå satser Net Works på abonnementsløsninger

av programvare. Tjenestene

inkluderer blant annet CRM-løsninger,

e-post og økonomisystemer levert over nett.

Å abonnere på softwaretjenester gir

kundene lavere investeringskostnader

og programvaren tilpasses deres behov.

Oppdateringer og drift skjer automatisk,

og kunden kan fokusere på bruk av

programvaren og mulighetene den gir

for selskapet, forklarer Nomme.

Net Works designer, bygger og drifter

abonnementstjenestene, og sørger for

overvåkning og drift.

Vårt driftssenter ivaretar døgnkontinuerlig

overvåking og drift av infrastruktur,

applikasjoner og tjenester. Vår servicedesk

og vaktapparat er alltid tilgjengelig

på telefon, e-post og web, forteller han.

Sikkerheten ivaretas

Net Works har levert IT-outsourcingsløsninger

siden 1999 og har vært spesialist

på IT-infrastruktur for bedrifter siden 1993.

Net Works tilbyr programvare som abonnementstjeneste kort sagt en smartere måte å få applikasjonene

ut til bedriftens brukere, sier direktør for tjenesteuvikling Peter Nomme. Her representert ved en av

bedriftens viktigste kundebehandlere, resepsjonsmedarbeider Jeanette Teslo.

Teknologien er gjennomtestet og trygg, og

selskapet tilbyr tjenester som sikrer nettverk

og servere mot virus, spam og hackere.

Det stilles høye krav til sikkerhet, økte krav

til å kunne snu seg raskt med hensyn til

teknologiutviklingen og høye krav til

kompetanse. Vi ivaretar disse kravene på

vegne av våre kunder, og kan tilby sikkerhet

og trygghet i en helt annen grad enn mange

kunder makter selv, forsikrer Nomme.

Innovativ partner

Programvareløsningene integreres mot

kundens eksisterende plattform, og kunden

står fritt til å velge hvilke tjenester de ønsker

å abonnere på fra Net Works.

Med abonnementsbaserte tjenester gir vi

våre kunder frihet og fleksibilitet til å velge

den tjenestemodellen som er smartest for

dem, poengterer han.

Innovative løsninger og banebrytende

leveranser er en av årsakene til at selskapet

ble valgt av Microsoft som eksklusiv

lanseringspartner for Hosted Dynamics

CRM 4.0 som lanseres i disse dager.

Microsoft CRM er en forretningsapplikasjon

spesielt egnet som abonnementstjeneste.

Brukerne får tilgang til kunderegisteret fra

alle steder til alle døgnets tider, og

løsningen er tett integrert med bedriftens

e-post og kommunikasjonsløsninger.

Vår industri er inne i en rivende utvikling,

og «software som en tjeneste» blir bare mer

og mer aktuelt. Stadig flere bedrifter ser

verdien av slike løsninger, forklarer Nomme.

www.networks.no

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


Norconsult stedet med

Høy kompetanse,

utfordringer og godt miljø

I Norconsult, landets ledende

tverrfaglige rådgivermiljø innenfor

planlegging og utbygging,

er mulighetene og utfordringene

mange. En god blanding av

et faglig og sosialt sterkt miljø

sørger stadig for nye oppdrag

både i inn­ og utland. Nå er

selskapet på jakt etter flere

dyktige medarbeidere.

Marianne Folkestad Bjelland og Anders Martin

Skaarer er relativt nye i Norconsult. De ble raskt

involvert i store og prestisje tunge prosjekter.

Vi har funnet en arbeidsplass med alle de

rette kvalitetene, sier Skaarer.

De to sivilingeniørene var nyutdannende da de

begynte i Norconsult. Bakgrunnen for valget av

arbeidsplass var et ønske om varierte oppgaver

og bratt læringskurve.

Norconsult er et stort og seriøst firma i vekst.

Jeg ønsket å jobbe på et lokalt kontor i et stort

firma, fordi jeg mener muligheten for varierte

arbeids oppgaver er større der, forklarer Skaarer,

som jobber med vann og avløp (VA) i Bergen.

Han er for tiden utleid 50 prosent til et prosjekt

i regi av Statoil på raffineriet på Mongstad.

Resten av tiden jobber han blant annet på et

prosjekt for å finne nye alternativer for

over vanns håndtering.

Utfordringer og kompetanse

Folkestad Bjelland er ansatt på bruseksjonen

ved Norconsults hovedkontor i Sandvika.

Hun trivdes godt fra første arbeidsdag, og

utfordringene har ikke uteblitt. For tiden jobber

I Norconsult er Anders Martin Skaarer en del av et

sterkt og bredt fagmiljø.

Marianne Folkestad Bjelland får brukt sin kompetanse i utfordrende og varierte prosjekter, og setter stor

pris på det gode sosiale miljøet i Norconsult.

hun med prosjektering av gangbruer og andre

konstruksjoner i forbindelse med utbyggingen

av dobbelt jernbanespor mellom Sandnes

og Stavanger. I tillegg gjør hun ulike analyser

i forbindelse med byggingen av Hardangerbrua,

som blir Norges lengste hengebru.

Som nyutdannet er det utrolig gøy og lærerikt

å være med på et slikt prestisje prosjekt. Jeg får

jobbe tett sammen med faglig sterke,

erfaringsrike kollegaer i både store tverrfaglige

prosjekter og i mer spesialiserte prosjekter.

Skaarer mener egeninnsats er viktig for

å lykkes.

I Norconsult får vi hele tiden nye utfordringer

dersom kvalifikasjoner og motivasjon for det

er tilstede. Utviklingsmulighetene er gode for

de som vil, forklarer han, og har selv fått fag-

og prosjektlederansvar i bedriften.

Godt miljø

Et godt sosialt miljø og flat lederstil støtter

oppunder den faglige tryggheten.

Det er kort vei til ledelsen, og vi har god

kontakt med dem. Det bidrar også til det

gode miljøet, sier de.

Folkestad Bjelland forteller at det arrangeres

mange aktiviteter i firmaet. En god fadderordning,

studieturer, firmahytter og et aktivt

bedriftsidrettslag kan nevnes som eksempler.

I tillegg er det gode sosiale ordninger og

arbeidsbetingelser.

Godt miljø gir grobunn for gode prestasjoner

i jobben, derfor er det viktig å legge til rette for

dette, understreker Skaarer.

Dette er Norconsult:

• Landets største tverrfaglige

rådgivermiljø innen planlegging

og utbygging

• Kunder både i kommunal

og privat sektor, nasjonalt

og internasjonalt

• Ca. 1400 medarbeidere, fordelt

på rundt 1100 i Norge og 300

i utlandet

• 27 kontorer i Norge og 12

i utlandet

• Selskapet har spisskompetanse

innen 11 ulike forretningsområder

• Eies av de ansatte

www.norconsult.no

15

Sivilingeniørene er svært fornøyde med sin

arbeids plass.

Norconsult er et selskap med både

muligheter og utfordringer. Vi gleder oss til hver

dag på jobb, sier Folkestad Bjelland og Skaarer.

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08


16

Reise-, utleggs- og timeføring med Current Software:

Løser oljebransjens utfordringer

Det raskt voksende olje selskapet

Revus Energy ASA har byttet

ut Excel­ark med Current Reise

& Utlegg og Current Time.

En del av de nye oljeselskapene

spør oss om systemer for

timeregistrering og utlegg.

Vi anbefaler Current Software,

sier regnskapsfører

Anita Malmin Skretting.

Current Software AS er et program vare hus

som leverer løsninger for alle typer

prosjekt orienterte virksomheter, eller

der de ansatte reiser. Hovedproduktene

er Current Reise & Utlegg og timeregistreringssystemet

Current Time.

Begge produktene fungerer veldig godt

for selskaper som vårt i oljebransjen

og er meget velegnet for selskaper i ulike

størrelser generelt, sier Skretting,

Accountant i Revus Energy ASA.

Spesielle utfordringer

Hun forteller at Current Time løser

offshoreselskapenes særskilte utfordringer

ved samarbeid med partnere og over

landegrenser. Revus er partner i 50 lisenser

og operatør på seks lisenser.

Som operatør utarbeider vi hver måned

kostrapport til partnerne i de lisensene som

er bygget på offentlig godkjente

samarbeids avtaler. Det er derfor helt

avgjørende at vi kan ta ut timerapporter

på rett nivå. Som oljeselskap er vi også

i et spesielt skatteregime med 78 prosent

skatt på norsk virksomhet. Da blir det svært

viktig å skille norsk og utenlandsk sektor.

Dette er lagt inn i Current Time slik at riktig

skatt kan beregnes, sier Skretting.

Generelt har kvaliteten på timeføringsdataene

blitt mye bedre. De har også

muligheten til enkelt å sammenstille ulike

data etter eget ønske og være sikret

korrekte resultater.

Vi henter kontinuerlig statistikker på

kryss og tvers. Tidligere var dette så arbeidskrevende

at vi ikke fikk de rapportene vi

ønsket oss. Med mange Excel-ark og kalkulator,

er dessuten faren for feil ganske stor.

Det fem år gamle oljeselskapet Revus Energy ASA nærmest

dobler antall ansatte hvert år. Effektive verktøy for timeføring

og reise regninger fra Current Software, gjør at de så langt

har sluppet å øke regnskapsstaben, forteller Accountant

Anita Malmin Skretting. Foto: Kjetil Alsvik

Rett inn fra kredittkort

Revus har 40 ansatte og rundt to millioner

kroner i reisekostnader årlig. Tidligere var

utlegg og reiseregninger ikke så lett å holde

styr på. Refusjon tok lang tid fordi man

måtte vente på regning fra kredittkortselskapet

med de korrekte valutakursene,

og fakturaer fra eksempelvis flyselskap.

I Current Reise & Utlegg får man alt servert

på ett brett, og refusjon av utlegg og

reiseregninger går raskt. Revus-ansatte har

personlig kredittkort samlet i en felles

avtale. Avtalen mellom kredittkortselskapene

og Current Software gjør at alt

som belastes kortene kommer direkte inn

til rett person i reisesystemet til Revus.

Alle er veldig fornøyde med Current.

Nå har både vi og de reisende full oversikt,

sier regnskapsføreren.

Når man er tilbake,

er reiseregningen så godt

som ferdig utfylt. Vi jobber

klart mer effektivt nå,

spesielt på lønnssiden,

kommenterer Skretting.

Tilgjengelig på internett

Alt er tilgjengelig for

på logging via internett,

slik at brukerne kan registrere

og attestere timer og

regninger uavhengig av tid

og sted. Systemet integreres

med eksisterende systemløsninger

noe som gir store

besparelser og økt kvalitet.

Ingen begrensinger

Revus anskaffet Current Reise

& Utlegg og Current Time for

to år siden. Forut for valget lå

en grundig evalueringsprosess.

Vi var spente på hvordan det

ville gå å bygge opp systemet

med våre preferanser, men det

gikk helt fint, sier Skretting.

Vi hadde en Currentkonsulent

hos oss i to dager,

og merket raskt at dette

hadde de vært gjennom

mange ganger før.

Skretting sier hun ennå ikke

har møtt noen begrensninger i Current

Softwares systemer. Revus dobler antall

ansatte nær hvert år, og antall prosjekter

vokser raskt.

Jeg hadde syntes det var kritisk om alt

fortsatt skulle gjøres i Excel, avslutter hun.

Telefon salg: 40 00 67 33

salg@current.no

www.current.no

Reklamebilag til SAS Norge Magasinet mars-08

More magazines by this user
Similar magazines