Views
5 years ago

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget MØTEINNKALLING Saksliste:

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget MØTEINNKALLING Saksliste:

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget MØTEINNKALLING

Utvalg: Møtested: Dato: EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget MØTEINNKALLING Miljøutvalget Formannskapssalen 18.08.2009 BEFARING: I. ii 08.40 Avreise fra rådhuset. Tidspunkt: 12:00 Kl 08.55 Sak 132/09 Toralf Egeland - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for påbygg/ombygging av fritidsbolig - Gnr. 8 bnr. 121, Hovland Kl 09.40 Sak 140/09 Søknad om dispenasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig gnr. 60 bnr. 677, Olav Dag Borgersen, Trosavigveien Kl 10.30 Sak 134/09 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje gnr. 98 bnr. 21 - Arve Birkeland, Eptelandsveien 75 Kl 11.00 Sak 136/09 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for tilbygg gnr. 46 bnr. 172, Fredrik Andersen, Høgevollsveien 14 Kl 11.15 Sak 133/09 Astrid Kongshavn og Mons Bjone - Søknad om dispensasjon fra regulert byggelinje for oppføring av frittliggende bod - Gnr. 12, bnr. 530, Bjergstedveien 13 Kl 1200 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +1- 15 min, hver vei. Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 129/09 Avgjøres av utvalget: Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 16.06.09 130/09 Detaljbudsjett_2009 - miljøavdelingen 131/09 132/09 Delegasjon etter ny plan og bygningslov - delegering av myndighet i dispensasjonssaker til rådmannen Toralf Egeland - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for påbygg/ombygging av fritidsbolig - Gnr. 8 bnr. 121, Hovland Astrid Kongshavn og Mons Bjone - Søknad om dispensasjon fra regulert 133/09 byggelinje for oppføring av frittliggende bod - Gnr. 12, bnr. 530, Bjergstedveien 13 134/09 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje gnr. 98 bnr. 21 - Arve Birkeland, Eptelandsveien 75 1/314

 • Page 2 and 3: 135/09 Klage på vedtak om deling a
 • Page 4 and 5: ILIP
 • Page 6 and 7: Utvalgets faste med lemmer!varamedl
 • Page 8 and 9: 106/09: Godkjenning av protokoll fr
 • Page 10 and 11: Fylkeskommune. 19. Tiltakshaver må
 • Page 12 and 13: SØLVI EGE (KRF) foreslo: “Det m
 • Page 14 and 15: 111109: Bolighus garasjelredskapshu
 • Page 16 and 17: 16.06.2009 Miljoutvalget Møtebehan
 • Page 18 and 19: 116109: Søknad om dispensasjon fra
 • Page 20 and 21: 118109: Søknad om dispensasjon for
 • Page 22 and 23: grunnel som tilsier at det kan gis
 • Page 24 and 25: Søknaden godkjennes på følgende
 • Page 26 and 27: M-1 22/09 Vedtak: Saken utsettes fo
 • Page 28 and 29: Det forutsettes: I Det må foreligg
 • Page 30 and 31: 57109: 58/09: 59109: for å redegj
 • Page 32 and 33: c. Det er et vilkår at denne utfor
 • Page 34 and 35: fl i
 • Page 36 and 37: 4. Det vurderes om gitte bygg/anleg
 • Page 38 and 39: er stenging av Slettebø idrettshal
 • Page 40 and 41: • En oppfatter at bemanningen til
 • Page 42 and 43: 6776 Maskinførere ny maskin Tanken
 • Page 44 and 45: i EGERSUND KOMMUNE (2009) - Ar/Peri
 • Page 46 and 47: .ti Økonomirapport jan - jun I EIG
 • Page 48 and 49: V økonomirapport jan -jun I EIGERS
 • Page 50 and 51: V økonomirapport jan - jun i EIGER
 • Page 52 and 53:

  v økonomirapport jan - jun • i E

 • Page 54 and 55:

  t Økonomirapport jan - jun I EIGER

 • Page 56 and 57:

  V I EIGERSUND KOMMUNE (2009) - År!

 • Page 58 and 59:

  V Økonomirapport jan - jun . . i E

 • Page 60 and 61:

  økonomirapport jan - jun I EIGERSU

 • Page 62 and 63:

  t :flegnsk V: •..Rflék 12007 DIV

 • Page 64 and 65:

  v økonomirapport jan - jun i EIGER

 • Page 66 and 67:

  V Økonomirapport jan -jun I EIGERS

 • Page 68 and 69:

  V I EIGERSUND KOMMUNE (2009) - År/

 • Page 70 and 71:

  V økonomirapport jan -jun I EIGERS

 • Page 72 and 73:

  V økonomirapport jan - jun I EIGER

 • Page 74 and 75:

  V økonomirapport jan jun i EIGERSU

 • Page 76 and 77:

  PL$191 ) )

 • Page 78 and 79:

  Andre opplysninger I fakta i saken:

 • Page 80 and 81:

  Argumenter for: I denne modellen le

 • Page 82 and 83:

  Rådmannen kan videredelegere gitt

 • Page 84 and 85:

  § 19—3 Midlertidig dispensasjon

 • Page 86 and 87:

  Slike retningslinjer bør legges ti

 • Page 88 and 89:

  PLE/88 D J

 • Page 90 and 91:

  eiendom er regulert til fritidsbeby

 • Page 92 and 93:

  Rådmannen finner å kunne stille s

 • Page 94 and 95:

  4 ‘5 .1 4. 2 —ef. ii•( frqh*q

 • Page 96 and 97:

  Ps - Foreligger det tilstrekkelig s

 • Page 98 and 99:

  - 7rI r i

 • Page 100 and 101:

  4.— 0 N 0 r’J LA yLiC VtL.4C VT

 • Page 102 and 103:

  2 2.3 Bygningene skal ha saltak, pu

 • Page 104 and 105:

  __________ ______________ _________

 • Page 106 and 107:

  strategi om a[lemannsrett til fri f

 • Page 108 and 109:

  PLC/SOL ) )

 • Page 110 and 111:

  Andre opplysninger I fakta i saken:

 • Page 112 and 113:

  uoversiktlig. Vi kjører her daglig

 • Page 114 and 115:

  Det er videre vektlagt at tiltaket

 • Page 116 and 117:

  Iz/! KOMMUNF Astrid Kongshavn Mons

 • Page 118 and 119:

  ygningsmyndighetene i Eigersund RSE

 • Page 120 and 121:

  V;’.. . V,. ‘‘V i I • :t

 • Page 122 and 123:

  EIGERSUND KOMMUNE Miljøavdelingen

 • Page 124:

  MALEBREVKART 9- httn:/Ikart.nois.no

 • Page 127 and 128:

  fl i i r /

 • Page 129 and 130:

  i EIGERSUND KOMMUNE UTSKRIFT AV MØ

 • Page 131 and 132:

  Eigersund kommune — Saksframlegg

 • Page 133 and 134:

  som omsøkt. Rådmannen oppfatter d

 • Page 135 and 136:

  M j Kommunens saknnr Vedlegg re Kom

 • Page 137 and 138:

  Eigersund Komniune Seksjon Byggesak

 • Page 139 and 140:

  EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL

 • Page 141 and 142:

  Eigersund kommune — Saksframlegg

 • Page 143 and 144:

  C Saglands tilsvar til fradelingss

 • Page 145 and 146:

  75681 Klage på deling av grunneien

 • Page 147 and 148:

  V’edk / 8. Fra: AnbjØrn H Hansen

 • Page 149 and 150:

  —143 v4, ‘J: : Egersund, 0410.0

 • Page 151 and 152:

  § 10. Unntak fra disse vedtekters

 • Page 153 and 154:

  Eigersund kommune — saksframlegg

 • Page 155 and 156:

  Søker har anført at dispensasjons

 • Page 157 and 158:

  fl KARTUTSNI1T Det tas forbehold om

 • Page 159 and 160:

  (71 (W* j 1, g e 0

 • Page 161 and 162:

  . ., / VEDTEKTER I TILKNYTNING TIL

 • Page 163 and 164:

  ‘g a in 4,’-. (I) •II I-, ti)

 • Page 165 and 166:

  .ç1 a-”1r1-,t - I $ N ti’

 • Page 167 and 168:

  Eigersund kommune — Saksframlegg

 • Page 169 and 170:

  Så vi klager berved på vedtaket o

 • Page 171 and 172:

  Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Titte

 • Page 173 and 174:

  BYGGSØKfl knad om rammetillatelse

 • Page 175 and 176:

  Egersund 15.1.2009 Klage på Bygges

 • Page 177 and 178:

  177/314 VEflL--L& Ç 41c I ca.. lu-

 • Page 179 and 180:

  4 r= — >E ‘— ( ‘ua (fl 4- 0

 • Page 181 and 182:

  Eigersund kommune — Saksframlegg

 • Page 183 and 184:

  Olav Dyrnes har følgende merknader

 • Page 185 and 186:

  Saksbehandlers vurderinger: Sissel

 • Page 187:

  fl 3 I 17.02.09 Rogaland fylkeskomm

 • Page 190 and 191:

  - - - -. . - -. • — •• •

 • Page 192 and 193:

  1.2.8. Det skal på egen grunn elle

 • Page 194 and 195:

  vfa1 i Einar E. & Sissel Hadland Es

 • Page 199 and 200:

  VEDi4b6 LI i 99/314

 • Page 201 and 202:

  Eigersund kommune — Saksframlegg

 • Page 203 and 204:

  Votering - utsettelsesforslag: Stap

 • Page 205 and 206:

  økonomiske konsekvenser: Ingen for

 • Page 207 and 208:

  Fra: armia@kleppnett.no Sendt: 23.0

 • Page 209 and 210:

  U LiSIr VL/6O 8OOLO I £

 • Page 211:

  ‘i

 • Page 214 and 215:

  ‘L CP’,’1,t5 ‘%W Mee ‘oQ6

 • Page 216 and 217:

  Svanavägeu fl v’ .2. .

 • Page 219 and 220:

  Eigersund kommune — Saksframlegg

 • Page 221 and 222:

  § 2.6 i bestemmelser til regulerin

 • Page 223 and 224:

  Plan — og bygningslovens § 7 gir

 • Page 225 and 226:

  C) Søknad om tillatelse til tiltak

 • Page 227 and 228:

  Grunnforhold, rasfare og miljøforh

 • Page 229 and 230:

  4 c c 4 4. Dispensasjon fra kommune

 • Page 231:

  Itt,/ILt nr I ind/Cnntnt/nrntflvnil

 • Page 234 and 235:

  0 IS1ULIL rage i 01 i EIGERSUND KOM

 • Page 236 and 237:

  2.3. Planering og utgraving av terr

 • Page 238 and 239:

  S’ J—’ f’ Cc’ ( jo / e:t

 • Page 240 and 241:

  • 4-5 Eksisterende bebygde bolige

 • Page 242 and 243:

  eguleringsplan for området for med

 • Page 244 and 245:

  2. Det må søkes om utslippstillat

 • Page 246 and 247:

  Hensikten med byggeforbudet i 100 m

 • Page 248 and 249:

  V LEISfl D )

 • Page 250 and 251:

  Vedlegg nr Kommunens saksf.... I 4

 • Page 252 and 253:

  t’age i 01 I Betilkon as Solhøgd

 • Page 254 and 255:

  FASADE MOT I. I—

 • Page 256 and 257:

  OT NORD I, I— ‘L L “i I PLAN,

 • Page 258 and 259:

  ‘i, iwp CA: 40 gmder r VEST T iri

 • Page 260 and 261:

  _____4.i. L

 • Page 262 and 263:

  Eksisterende bebygde boligeiendomme

 • Page 264 and 265:

  eguleringsplan for området for med

 • Page 266 and 267:

  L Vedlegg: Dok. nr 77536 68855 6885

 • Page 268 and 269:

  VLE/99Z D

 • Page 270 and 271:

  Avslutning: Foranstående spørsmå

 • Page 272 and 273:

  Sist men ikke minst fikk man fra 01

 • Page 274 and 275:

  Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revi

 • Page 276 and 277:

  ADVOKATFIRMA ADVOKATFTRMA REKVE, MI

 • Page 278 and 279:

  Saksomtale. Mitt hovedanliggende er

 • Page 280 and 281:

  Generelt: • Er tiltaket ikke satt

 • Page 282 and 283:

  Råd for funksjonshemmede har avgit

 • Page 284 and 285:

  Rådets medlemmer 2007 - 2011 Råd

 • Page 286 and 287:

  Trine Helene Løyning Hamraneveien

 • Page 288 and 289:

  2. Mi(/øutvalget fatter følgende

 • Page 290 and 291:

  Side I av i Utslcritt Dl ..... i, .

 • Page 292 and 293:

  V LCIZ6 D )

 • Page 294 and 295:

  Ordførar Politisk utval med ansvar

 • Page 296 and 297:

  Ikraftsetting av endringer i kommun

 • Page 298 and 299:

  Ikrafisetting av endringer i kommun

 • Page 301:

  Mottakere: Randi Haugstad Karl Joha

 • Page 304 and 305:

  Fordi Riksantikvaren vurderer at ko

 • Page 306 and 307:

  1tADY1IJAK’I’ & FORVAL’I’NI

 • Page 308 and 309:

  ‘09/1460 MBY RHEBMD 129.06.2009 T

 • Page 310 and 311:

  PLE/OLE

 • Page 313 and 314:

  Miljøutvalget Leder: Arne Stapnes

Saksliste: EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget MØTEINNKALLING
KOMMUNEDELPLAN BERGSBYGDA - Porsgrunn Kommune
Handlingsprogrammet 2013-2016 - Asker kommune
Forslag til planprogram for reguleringsplan - Stavanger kommune
Energi- og klimaplan Løten kommune
Hovedplan vannforsyning - Sarpsborg kommune
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005 - 2015 - Bergen kommune
Handlingsprogrammet 2012 2015 - Lier kommune
Erythema Migrans i allmennpraksis - Arendal kommune
Et hestehode foran andre norske kommuner på energifronten - Volt
Trafikksikkerhetsplan 2009 - 2012 - Stavanger kommune
Miljøplan for Sandnes 2011-2025 - Sandnes Kommune
folkehelsemelding Porsgrunn - Porsgrunn Kommune
Strategiplan høsten 2012 - Drammen kommune
Vannmiljøstrategi 2003-2011 - Drammen kommune
klima og energiplan 2000-2010 - Levanger kommune