Region Nord-Norge - KS

ks.no

Region Nord-Norge - KS

Region Nord-Norge

Rolf E. Mortensen (f. 1948)

e-post: rem@vardo.kommune.no, tlf: 91513506, bosted: 9950

Vardø.

Utdanning: Diverse utdanning.

Arbeidserfaring: Ansatt i kommunen, daglig leder, selvstendig

næringsdrivende, ordfører.

Verv: Lang politisk erfaring, ordfører (9 år), varaordfører (3 år).

Lisbeth Marianne Holm (f. 1951)

e-post: holmraad@halti.no, tlf: 97039938, bosted: 9151 Storslett

Utdanning: Pedagogikk, ledelse, lokalsamfunn, økonomi,

markedsføring, omdømmebygging, framtidsstudier(scenario),

veiledning og coaching.

Arbeidserfaring: Personalsjef/kontorsjef/ Prosjektleder Nord-

Troms Studiesenter /Nord-Troms Regionråd. Eget foretak Holm

Rådgivning AS / Daglig leder Halti Næringshage AS.

Verv: Lokalpolitikk, idrett lokalt og sentralt, samt styreverv.

Raymond Robertsen (f. 1974)

e-post: raymond.robertsen@gmail.com, tlf: 90837137, bosted:

9610 Rypefjord (Hammerfest).

Utdanning: Økonomi og markedsføring. Tilleggsutdanning innen

prosjektledelse og styrekompetanse.

Arbeidserfaring: Diverse lederstillinger i næringslivet,

stortingsrepresentant, fylkessekretær eget parti og lærer.

Verv: Stortingsrepresentant, kommunestyrerepresentant,

fylkestingsrepresentant, flere styreverv i bedrifter, leder av

omstillingsstyrer i Kautokeino og Gamvik.

Eva Borkenhagen (f. 1948)

e-post: evaborkenhagen@epost.no, tlf: 41323790, bosted: 9161

Burfjord, Kvænangen.

Utdanning: Ex. phil., jus, 2. avdeling, UIT, Norsk Gestaltinstitutt

a.s, høyskole, terapeut, veileder, coach.

Arbeidserfaring: Seniorrådgiver, coach, veileder,

organisasjonsutvikling, psykoterapeut.

Verv: Kommunestyrerepresentant 12 år, Ordfører 4 år.

Styreverv: LVK, bank, mediehus, flerfaglig privat helseklinikk.


Arne Johansen (f. 1948)

e-post: arnenils48@gmail.com, tlf: 91573848, bosted: 9411

Harstad.

Utdanning: Sivilingeniør NTH.

Arbeidserfaring: Rådmann i 21 år, tidligere personalsjef og

planlegger i kommunen.

Verv: Styreleder i Norsk Vann i 6 år, leder av utvalg for

opprettelsen av sivilingeniørutdanningen i Narvik, styreverv i

Hålogalandsbrua, Nordnorsk lederutvikling, medlem i det

sentrale rådmannsutvalget i KS (2001-2011). Medlem i KRDs

arbeidsgruppe om egenkontroll i kommunene 2008-2009.

Medlem i kommunesektorens etikkutvalg fra 2011.

Arne Kvensjø (f. 1947)

e-post: arne.kvensjo@vkbb.no, tlf: 97168596, bosted: 8470 Bø i

Vesterålen.

Utdanning: Lærer, samfunnsfag.

Arbeidserfaring: Rådmann, rådgiver og veileder. Foreleser i

tidligere folkevalgtprogram – prosessveileder fra 2007.

Verv: Leder i KS Rådmannsutvalg Nordland, styremedlem i Norsk

Rådmannsforum, leder og medlem av interkommunale styrer og

utvalg, representert KS i styringsgrupper og referansegrupper

innenfor ulike fagfelt, styremedlem i energiselskaper, styreleder i

arbeidsmarkedsbedrifter og ulike typer fiskeribedrifter.

Jan-Åke Storjord (f. 1957)

e-post: storjord@alten.no, tlf: 91774074, bosted: 8209 Fauske.

Utdanning: Diverse utdanning.

Arbeidserfaring: Direktør i arbeidsmarkedsbedrift. Tidligere

distriktsarbeidssjef, leder Nav Fauske og hovedsakelig annen

offentlig virksomhet. Tredje periode som prosessveileder i KS

folkevalgtprogram.

Verv: Kommunestyrepolitiker, formannskapserfaring,

varaordfører en periode, medlem av administrasjonsstyret og en

rekke andre verv.

Dag Sverre Ofstad (f. 1949)

e-post: dofstad@online.no, tlf: 90999652, bosted: 8011 Bodø.

Utdanning: Cand.polit.

Arbeidserfaring: Stipendiat Universitetet i Nordland.

More magazines by this user
Similar magazines