ON 1-04.indd - Norsk Ornitologisk Forening

birdlife.no

ON 1-04.indd - Norsk Ornitologisk Forening

Tabell 1. Fylkesvis fordeling av godkjente funn oppsummert i denne rapporten.

Fylke < 2002 2002 Sum

Svalbard, Jan Mayen og de arktiske havområder 2 1 3

Havområdene utenfor norskekysten N 0 0 0

Havområdene utenfor norskekysten S 0 0 0

Finnmark 16 3 19

Troms 1 0 1

Nordland 1 18 19

Nord-Trøndelag 1 5 6

Sør-Trøndelag 1 14 15

Møre og Romsdal 4 8 12

Sogn og Fjordane 0 8 8

Hordaland 1 10 11

Rogaland 27 58 85

Vest-Agder 4 31 35

Aust-Agder 1 0 1

Telemark 1 3 4

Vestfold 4 12 16

Buskerud 0 3 3

Oppland 0 0 0

Hedmark 0 2 2

Oslo og Akershus 4 10 14

Østfold 2 10 12

Totalt 70 196 266

ikke godkjent, 4 saker ble henlagt og 40 saker

ble stående på avventing. Bakgrunnen for det

høye antallet saker på avventing ligger blant

annet i manglende innsending av dokumentasjon,

manglende tilbakemelding på saker sendt

til ekspertuttalelse og sent innkomne saker

som ikke er ferdigbehandlet. Statistikken viser

at andelen godkjente funn fortsatt ligger på et

høyt nivå, noe som skyldes at den gode trenden

med økende kvalitet på beskrivelsene og mange

dokumenterte funn har fortsatt.

Noen hovedtrekk fra forekomsten

Det ble godkjent 196 saker fra 2002 (tabell 1)

for publisering. Dette er litt mer enn 2001 som

hadde 193 godkjente saker, og noe lavere enn

toppåret 2000 med 227 saker. I tillegg ble det i

Ornis Norvegica 27: 4-47

2002-2003 behandlet en stor del saker av eldre

dato. Dette viser at flere nå jobber for å få eldre

saker behandlet, noe NSKF ser som svært positivt.

Som vanlig ligger Rogaland på topp med

58 godkjente funn fra 2002. Vest-Agder er ikke

uventet på en andreplass med 31 godkjente saker

fra 2002, mens Nordland havnet på tredjeplassen

med 18 godkjente funn fra 2002. Den gode

totale statistikken for Finnmark (19 godkjente

saker) og Rogaland (85 godkjente saker) skyldes

mange innsendte eldre saker. Troms, Aust-Agder,

Telemark, Hedmark, Oppland og Buskerud hadde

de laveste antallene godkjente funn.

Året 2002 vil nok i ettertid bli husket for ekstreme

forekomster av rosenstær Sturnus roseus. Med 26

funn av 27 individer økte den norske funnmassen

med hele 20 %. Også balearlire Puffinus maure-

5

More magazines by this user
Similar magazines