ON 1-04.indd - Norsk Ornitologisk Forening

birdlife.no

ON 1-04.indd - Norsk Ornitologisk Forening

Foren. Tidsskr. 95: 153-166.

Ogilvie, M. and the Rare Breeding Birds Panel 2003.

Non-native birds breeding in the United

Kingdom in 2001. - British Birds 96: 620-

625.

Ortvad, T.E., Pedersen, K. & Thorup, K. 2002. Sjældne

fugle i Danmark og Grønland i 2001. - Dansk

Orn. Foren. Tidsskr. 96: 147-160.

Page, D. 1999. Identification of Bonelli’s Warblers.

- British Birds 92: 524-531.

Ree, V. 1976. Rapport fra NNSK’s virksomhet april

1975 – april 1976. - Sterna 15: 179-197.

Ree, V. 1980. Rapport fra NSKF’s virksomhet 1979.

- Vår Fuglefauna 3: 245-278.

Rogers, M.J. and the Rarities Committee 1999. Report

on rare birds in Great Britain in 1998. - British

Birds 92: 554-609.

Rogers, M.J. and the Rarities Committee 2000. Report

on rare birds in Great Britain in 1999. - British

Birds 93: 512-567.

Rogers, M.J. and the Rarities Committee 2001. Report

on rare birds in Great Britain in 2000. - British

Birds 94: 452-504.

Rogers, M.J. and the Rarities Committee 2002. Report

on rare birds in Great Britain in 2001. - British

Birds 95: 476-528.

Rogers, M.J. and the Rarities Committee 2003. Report

on rare birds in Great Britain in 2002. - British

Birds 96: 542-609.

Solbakken, K.Aa. 2002. Masseforekomst av rosenstær

i Norge i 2002: Rosenstærens år. - Vår

Fuglefauna 25: 127-128.

Solbakken, K.Aa., Gullberg, A. & Mjøs, A.T. 2003.

Sjeldne fugler i Norge i 2001. Rapport fra

AERCs internettside: http://www.aerc.be

Forfatternes adresser:

Ornis Norvegica 27: 4-47

Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF).

- Ornis Norvegica 26: 4-47.

Strid, T. 2003. Fågelrapport för 2002. S. 59-125 i: SOF

2003. - Fågelåret 2002. Stockholm.

Svensson, L., Grant, P.J., Mullarney, K & Zetterström,

D. 1999. Gyldendals store fugleguide – Europas

og middelhavsområdets fugler i felt.

Norsk utgave ved V.Ree (red.), J.Sandvik &

P.O.Syvertsen, - Gyldendal Fakta, Oslo.

Szabo-Szeley, L. 2003. Rose-coloured Starlings

breeding in Romania. - Birding World 16:

327-330.

Sørensen, S. & Jensen, J.-K. 2004. Sjældne fugle

på Færøerne i 2001 og 2002. - Dansk Orn.

Foren. Tidsskr. 98: 33-39.

Tyrberg, T. 2000. Fågelrapport för 1999. S. 77-135 i:

SOF 2000. - Fågelåret 1999. Stockholm.

Tyrberg, T. 2001. Fågelrapport för 2000. S. 57-119 i:

SOF 2001. - Fågelåret 2000. Stockholm.

Tyrberg, T. 2002. Fågelrapport för 2001. S. 59-121 i:

SOF 2002. - Fågelåret 2001. Stockholm.

Vegard Bunes, Fjordgløttveien 16, 3530 Røyse

E-post: dumetorum@yahoo.com

(offisiell adresse og e-post-adresse for NSKF)

Kjetil Aadne Solbakken, Saupstadringen 67 a,

7078 Saupstad. E-post: kjetaso@online.no

Rosenstær Sturnus roseus Husøyna, Fedje (HO) 5.10.2002. Foto: Frode Falkenberg.

47

More magazines by this user
Similar magazines