HEDMARK LR, Harald Solberg 2013

norgesfor.no

HEDMARK LR, Harald Solberg 2013

Erfaringer og anbefalinger (korn) fra

Hedmark Landbruksrådgiving

Harald Solberg

Hedmark Landbruksrådgiving


Nedbør - Ilseng


Millimeter

120

100

80

60

40

20

0

Nedbør Kise

Normalnedbør

Nedbør 2000-

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


Kilo pr dekar Avlingsnivå, femårs glidende gjennomsnitt

600

500

400

300

200

100

0

Kilde: Bioforsk Apelsvoll

Kveite

Sortsframgang kveite

Havre

Sortsframgang havre


Forsøksresultater

2012


6-radsbygg

Blæstad Stolpestad Snitt Rel.avling N-Østl. 09-11

Tiril 496 702 599 100 100 (483)

Heder 526 769 648 108 106

Ven 565 702 634 106 100

Habil 503 684 594 99 99

Brage 563 748 656 109 107

Edel 444 783 613 102 94

Alle tre feltene er soppsprøytet. Tall for N-Østlandet 09-11

er fra usprøyta verdiprøvingsfelt.


2-radsbygg

Blæstad Stolpestad Snitt Rel.avling N-Østl. 09-11

Tyra 536 618 577 100 100 (490)

Iver 570 723 647 112 101

Helium 592 766 679 118 103

Marigold 600 716 658 114 103

Gustav 582 712 647 112 106

Iron 602 707 655 114 110


Hvete

Blæstad Stolpestad Snitt Rel.avling N-Østl. 09-11

Bjarne 512 675 594 100 100 (435)

Berserk 486 590 538 91 97

Zebra 548 668 608 102 118

Demonstr. 562 786 674 113 115

Krabat 566 654 610 103 113

Laban 543 635 589 99 115


Sorter og soppsprøyting

- avlingsøkning for soppsprøyting i felt på Stolpestad,

Ringsaker


Vassarve 2012


Hva er vanlige ugrasarter hos oss?

• Balderbrå, då, gjetertaske, klengemaure,

linbendel, meldestokk, pengeurt,

oljevekster, hønsegras, rødtvetann,

stivdylle, tranehals, vassarve,

vindelslirekne, åkerstemor

• Burot, løvetann, åkerdylle, åkertistel

• Floghavre, kveke, tunrapp


Kombinasjoner

• Express/ Harmony Plus/ Ally/ Hussar/

CDQ/ Trippel Q + fluroksypyr (el Banvel)

• Granstar Power – m/u Mekoprop

•CDQ/ Express + Mekoprop

• Ex/ CDQ/ HP + Starane XL

• Ariane S


Granstar Power - hvorfor blande?


Preparat

Dose pr. daa 250

ml

Ariane S 3

Ally Class 3

Ally 50ST 3 +

Valg i 2012

3,5 g 0,1

tabl. +

25 ml

Banvel 4

CDQ + Banvel

0,15 t

+25

ml

CDQ 3 + Spitfire

0,15 t

+ 40

ml

Harmony Plus +

Starane XL

0,15 t

+ 80

ml

Express SX +

Spitfire

1,1 g

+ 40 ml

Granstar Power

+klebemiddel

Starane XL +

Express SX

109 g 80 ml

+0,4 g

4 5

Hussar OD

+ Spitfire

Arter med kjent resistens i Mjøsområdet

Vassarve 1 1-4 1-4 1-4 1 1 1 1(-4) 1 1

Linbendel 2 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

Ettårig dylle 1 1-4 1 1 1-4 1-4 1 2 2-4

Hønsegras 2 1-4 1 1 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

Andre arter

Balderbrå 1 1 1-4 1-4 1-4 1-4 1-3 1-4 1-4 1-4 1-4

Då-arter 1 1 1 1 1 1 1 1 1-4 1 1

Meldestokk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Korsblomstrede 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Klengemaure 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Stemor 3 1 1 1 1 3 2-3 3 4 2

Rødtvetann 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2

Vindelslirekne 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1

Jordrøyk 2 3 1 1 2-3 3 3 1 4 3

Tunrapp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

7 ml

+ 40

ml


900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Soppsprøyting i hvete, kg/ da

728

741

654

765

560

Ringnes Farmen Stolpestad

668

Ubehandlet

Behandlet


Soppsprøyting – forsøksresultater 2011

Ledd

nr

Kg N *

Behandling

Soppbekjemping

Stråforkorting

30 ml Moddus 60 g 75 ml

Acanto P Delaro

Sammendrag K. A. 4 Andreassen, felt uten legde

Stange

Avling

Hl-vekt kgProtein Protein %

Sen legde

kg/daa

kg

%

1 0 - 486 401 6367 9,4 10,6 100

2 2 507 430 6366 10,2 11,2 100

3 4 513 374 6365 10,3 11,8 100

4 0 Z31 477 584 6168 9,510

55

5 2 x 511 486 6267 10,2 10,6 100

6 4 x 512 460 6166 10,8 11,1 100

7 0 x Z31 527 612 6471 9,4 10,4 41

8 2 x x 568 601 6468 10 10,6 100

9 4 x x 561 528 6469 10,4 11,5 99

10 0 x x Z43 536 655 6471 9,4 10,5 35

11 2 x x x 568 613 6571 9,9 10,9 98

12 4 x x x 610 581 6570 10,6 11,3 100


Avlingspotensiale i bygg 2012

- kg pr dekar ved ulik behandling med sopp og

vekstregulering

Vekstregulering: Z31 Moddus

1 x sopp: Z31 Moddus + Acanto Prima

2 x sopp: Z31 Moddus + Acanto Prima

Z45 Delaro


Avlingspotensiale i bygg

Gj.plan: 13,5 kg N/ dekar. Økning med 2 og 4 kg N/ dekar


Soppsprøyting – strategi

• Utgangspunkt: Det blir behov!

• Proline skal brukes – men i blanding

– 1. sprøyting: Stereo i hvete, Stereo, Acanto Prima

i bygg

• 1. sprøyting skjer rundt skyting

– 2. sprøyting: Proline + Comet, Proline + Stereo,

Proline + Delaro,

• 2. sprøyting skjer ved blomstring – fusarium + avling

• 2 gangers soppsprøyting i bygg?


Såtidsforsøk – Hoel 2012,

kg pr dekar v tidlig og sein såing


120

100

80

60

40

20

0

Et lite apropos…..

- avlinger over jordet og langs kanten

Midt

Kant


Sjekkliste ved

sprøyting

More magazines by this user
Similar magazines