Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

5.3.2 Bærbare oksygenhjelpemidler

Flytende og komprimert oksygen

Det finnes flere forskjellige typer systemer for bærbar oksygentilførsel. Markedet deler seg inn i to

grupper; de som benytter flytende oksygen og de som benytter seg av komprimert oksygen.

Systemer med flytende oksygen støyer mindre enn systemer med komprimert. I tillegg er de drøyere i

bruk. En tank som rommer 1 l flytende oksygen gir omtrent 800 l oksygen, mens samme tank med 1 l

komprimert gass kun gir rundt 240 l oksygen.

En ulempe ved flytende oksygen er at den egner seg svært dårlig til lagring, ettersom væsken koker bort

over tid må den fylles opp regelmessig selv om den ikke er i bruk. En beholder med komprimert

oksygen er mer egnet til lagring da den komprimerte gassen ikke fordamper. Det er også fare for at det

flytende oksygenet kan lekke ut i klærne, slik at de mettes med oksygen og det oppstår

eksplosjon/antenningsfare. Dette gjør at komprimert gass blir mest benyttet. Komprimert oksygen er

også vesentlig billigere enn flytende oksygen, ettersom det er enklere å fremstille.

De fleste brukere av oksygenutstyr får levert oksygen hjem til seg etter behov. Komprimert oksygen

leveres direkte i små flasker klare til bruk. Flytende oksygen kan i tillegg leveres i store beholdere, som

brukeren selv fyller over på mindre flasker etter behov. Pasienter i distriktene kan benytte seg av en total

oksygenkompressor og sørge for påfylling av egne flasker.

Kontrollenheter

De fleste bærbare systemer kan ikke benyttes med både flytende og komprimert gass. Nyere apparater gir

oksygen kun på hvert innpust for å spare oksygen og forlenge brukertiden.

Figuren til høyre viser en oksygenbesparer til et av de nyere systemene.

Systemet bespareren inngår i, består i tillegg av en trykkregulator, en

oksygenbeholder, tilførselslanger og et nesekateter. Oksygenet føres via

trykkregulatoren og til bespareren, med et volum på 3-4 liter per minutt.

Ettersom bespareren drives av batterier kan brukeren elektronisk regulere

sitt minuttvolum. Maksimalt vil dette være på 8 liter. Oksygenbespareren

består av blant annet en Lcd-skjerm, to knapper til betjening, samt lys og

høyttaler for alarmmeldinger. Det finnes flere andre systemer som

fungerer på samme måte. Blant annet har Sunrise Medical flere lignende

produkter.

Våre undersøkelser viser at mange eldre brukere av oksygenutstyr ikke

ønsker å benytte disse nye systemene. Ettersom de ikke er vant til moderne

teknologi, blir systemene for kompliserte for dem. De har problemer både med

å benytte knappene og å se hva som står på skjermen.

PolarMed har derfor kommet med en nyere modell som skal være lettere å

betjene, figur til høyre. Det har færre deler å forholde seg til, da det kun består

av en regulator/besparer og en oksygenbeholder. Systemet går ikke på batteri,

men styres mekanisk ved å vri på et hjul. Dette gjør systemet enkelt å betjene

og det er ingen fare for at batteriet skal utlades.

Figur: Bitmos – oxy 200s

Figur: EasyPulse 5

15

More magazines by this user
Similar magazines