Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

Videre finnes det varianter der det tilføres oksygen til kun ett av neseborene.

Fordi slimhinnene i nesen veksler i størrelse i sykluser, vil pasienter av og til

puste kun med ett nesebor. Dette gjelder spesielt pasienter som må ligge i

sideleie. Innsetting av nesekateter kun i det ene neseboret kan derfor ha liten

effekt. I tillegg er denne varianten vanskelig å få til å sitte godt og må for

eksempel tapes fast i pasienten.

Kanyle

I enkelte tilfeller kan brukeren få satt en kanyle i halsen, slik at

oksygentilførselen kan settes direkte dit. På denne måten begrenses synligheten

av sykdommen, ettersom det er enklere å dekke til hals enn ansikt. I Norge er

dette per i dag en metode forbeholdt pasienter som av ulike grunner ikke kan

benytte nesekateter.

Dette er likevel ikke en problemfri løsning. Først og fremst vil denne løsningen

nødvendigvis kreve et kirurgisk inngrep. Operasjonene går ut på å lage et hull i

trachea, luftrøret, via pasientens halsgrop. Selv om dette i utgangspunktet er en

liten og enkel operasjon, vil det i de fleste tilfeller påføre pasienten stress og

bekymring.

19

Figur: Kateter til ett nesebor

Figur: Halskanyle

Brukeren selv rense kanylen minimum to ganger i døgnet av hygieniske årsaker. I tilfeller der pasienten

har større slimproduksjon enn vanlig, som ved forkjølelse og infeksjoner vil kanylen måtte renses mye

oftere.

Det er viktig å få en ny kanyle raskt på plass ved utskiftning og

rengjøring. Dersom en ny kanyle ikke er på plass innen en time etter at

den tas ut skal pasienten oppsøke sykehus, fordi hullet kan begynne å

gro igjen. I utgangspunktet skal det ikke være noe problem å få på plass

en kanyle, men ettersom det er mye muskler i halsregionen, kan stress

føre til at brukeren spenner seg, og dermed gjøre prosessen

vanskeligere.

Figur: Halskanyler

Et sett med to kanyler koster omtrent 5000 NOK. Selv om pasienten ikke må betale dette selv, er en

direkte konsekvens at et sett kanyler må benyttes i lang tid. Dette gjør det vanskeligere for brukeren å

holde utstyret hygienisk. Ettersom et sett med kanyler skal benyttes i lengre perioder må de lages solide.

De produseres i nokså stivt og tykt materiale.

More magazines by this user
Similar magazines