Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

5.4.10 O² regulering - behov

Behov for oksygen varierer med brukerens aktivitetsnivå og sykdomstilstand. Det er derfor viktig at

brukeren har god tilgjengelighet til kontrollenheten som kontrollerer oksygeninntaket. Brukere som

benytter konsentrator må i dag regulere oksygentilførselen på maskinen. Når konsentratoren står på

soverommet, kan det være tungvindt å gå inn dit hver gang tilførselen skal reguleres. Ved økning i

tilførsel på grunn av høy aktivitet, hender det også at man glemmer å regulere tilbake når behovet for

oksygen blir lavere. Flere brukere klager over at det er vanskelig å regulere på grunn av liten skrift og små

brytere.

Ved bruk av mobilt utstyr benyttes regulatorer, som vist nedenfor, som festes på flaskene. Ved behov for

endring i oksygentilførsel, må bruker som regel ned i sekken eller i beste fall en belteveske for å regulere

tilførsel. Dette oppleves som tungvindt av flere. Det er behov for en løsning som kontinuerlig måler

brukerens behov for oksygen, som varsler forslag til endret tilførsel og regulerer tilførsel etter brukerens

aksept.

Figur: Regulator fra Yara

Figur: Regulator fra AGA

30

More magazines by this user
Similar magazines