Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

5.5.2 Gjennomførte møter

Det er gjennomført flere møter med aktuelle samarbeidspartnere

• Møte med SINTEF IKT, ved Frode Strisland om videreføring av ideen for regulering av

oksygen. SINTEF IKT har med bakgrunn i dette møte, selv etablert et prosjekt på dette. De har

en idé om å benytte noninvasive sensorer som måler ulike fysiologiske parametere som en

løsning for å si noe om brukerens fysiske aktivitet til enhver tid. Kan man finne slik informasjon

nøyaktig nok, kan en se for seg at KOLS pasientene kan benytte et belte, likt dagens puls belte,

for å måle behov for oksygen. En ser for seg stor grad av eksperimentelt arbeid, i fysiologisk

laboratorium for å finne en god løsning.

SINTEF IKT forsøker å videreføre dette arbeidet gjennom egne strategiske satsninger.

• Det ble i september gjennomført møte med AGA. AGA var interessert i prosjektideene. Siden

AGA ikke har egen utvikling i Norge, ønsket de at AGAs Europeiske kontakt for

forretningsutvikling ble koblet inn. InnoMed har takket nei til dette, og forsøker å videreføre

ideene i et nasjonalt utviklingsforetak som gir verdiskapning i Norge.

• Det ble i september gjennomført telefonmøte med Carl Christian Christensen ved

Glitreklinikken for å verifisere behovet for forbedret regulering av O2 tilførsel. Han mener det

vil være bra for mange pasienter med en overvåking - særlig om natten, da mange sliter med

søvnapne. Telefonmøtet ble senere fulgt opp av et møte mellom SINTEF IKT og Christensen,

ved Glittreklinikken

• Det ble gjennomført møte med Yara 12. November, med Ellen Cathrine Andersen, markedssjef

og Christine Nynes Strømhylden, segmentansvarlig for spesialgasser. Hensikte var å forsøke å

videreføre ideene fra prosjektet. Yara uttrykte da spesiell interesse for ideene O² tilførsel og O²

regulering. I senere telefonmøter har det blitt uttrykt at Yara kun vil involvere seg i O² regulering.

InnoMed og Yara er i dialog om hvordan dette kan gjennomføres.

• Torsdag 22. November ble det gjennomført møte med Alertis Medical AS med Tor Inge

Tønnesen og Stein Lorentzen-Lund, Adm. Dir.. Alertis lager selv små sensor for invasive

målinger av CO². Videre samarbeid ble diskutert.

• Møte med WelTech AS. WelTech leverer regulatorer for tilførsel av oksygen opprinnelig til

mekanisk industri. Bedriften uttrykker selv at deres teknologi er svært nøyaktig, og ønsker å

videreføre teknologien til medisinske anvendelser. Videresamarbeid er diskutert.

33

More magazines by this user
Similar magazines