Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

9. Vitenskapelig vurdering

Studier skal gjennomføres i henhold til god vitenskapelig standard når det gjelder formål, nytte,

viktighet, relevans og metode. Metodevalg, fremgangsmåte og effektmål må begrunnes.

Prosjektets hovedmål er å komme fram til konsepter for hjelpemidler til KOLS pasienter.

Forundersøkelse gjort av INNOMED viser at KOLS pasienter med behov for oksygentilførsel strever

med blant annet tunge oksygenbeholdere, lange slanger og nesekateter som gir sår i nesen og bak

ørene.

Gjennom intervjuer ønsker vi å få vite mer om hvilke problemer de har ved sitt daglige bruk av

oksygenutstyr. Basert på dette vil vi sende ut spørreundersøkelse, og finne fram til en detaljert

behovsspesifikasjon. Dette brukes som grunnlag for utvikling av nye konsepter som kan lette

hverdagen til pasientgruppen.

Studien skal benytte kvalitative (intervju) og kvantitative (spørreundersøkelse) metoder, som er

vitenskapelig dokumenterte metoder.

10. Etisk vurdering

Vil prosjektet bli utført i

henhold til retningslinjene

i Helsinkideklarasjonen

eller andre relevante

etiske retningslinjer?

Ja

Nei

Hvis disse på noe punkt ikke følges, må dette begrunnes.

Drøft etiske spørsmål som prosjektet reiser. Angi spesielt hvilke etiske betenkeligheter det er ved

prosjektet og begrunn eventuelt hvorfor man kan se bort fra dem eller hvorfor man kan redusere

betydningen av dem.

Etter vår vurdering kan vi ikke se at det er noen etiske betenkligheter med denne studien.

Side 6 av 12

More magazines by this user
Similar magazines