Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

SAMTYKKEFORMULAR

Jeg melder meg frivillig til å delta i følgende studie:

Konseptutvikling av hjelpemidler for KOLS pasienter

Jeg har lest informasjonsskrivet og har hatt anledning til å stille spørsmål. Jeg

samtykker i å delta i prosjektet.

Sted:…………………………. Dato……………………………………

Signatur…………………………………………………………………..

More magazines by this user
Similar magazines