Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

4 Organisering av prosjektet

Arbeidet er gjennomført i et samarbeid mellom St. Olavs Hospital HF, LHL, InnoMed, SHdir. og Senter for

statlig økonomistyring v/ faggruppe for samfunnsøkonomiske analyser.

Prosjekteier: St. Olavs Hospital HF

Prosjektansvarlig: St. Olavs Hospital, Lungeavdelingen v/ overlege Anne Hildur Henriksen

Prosjektleder: InnoMed v/ SINTEF Helse, Jarl Reitan

Prosjektgruppe:

St. Olavs Rolf Walstad, overlege, Lungeavdelingen

Heidi Hareide, oksygensykepleier, Lungeavdelingen

Steinar Nausthaug, teknikker, Medisinsk teknisk avdeling,

InnoMed Jarl Reitan, Forsker/produktdesign v/ SINTEF Helse

Kristine Holbø, Forsker/produktdesign v/ SINTEF Helse

NTNU 2 mastergradsstudenter fra Institutt for Produktutvikling og Materialer

SHdir. Kjartan Sælensminde, adv. for helse- og velferdsøkonomi - prosjektleder for kostnytte

analysen

SFSO Espen Frøyland, Gruppeleder for samfunnsøkonomiske analyser

6

More magazines by this user
Similar magazines