Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

5 Resultatet fra prosjektet

5.1 Fokusgruppe

Det ble dannet en fokusgruppe for prosjektet med representanter fra flere fagmiljø.

• Prosjektleder og produktdesigner fra InnoMed v/SINTEF Helse, representert ved Jarl Reitan og

Kristine Holbø

• primærlege i Trondheim Kommune, representert ved Torgeir Fjermestad

• lungespesialister ved St. Olavs Hospital, representert ved klinikksjef Anne Hildur Henriksen og

overlege Rolf Walstad

• medisinsk teknisk personell ved St. Olavs Hospital, representert ved Steinar Nausthaug

• oksygensykepleiere ved St. Olavs Hospital, representert ved Heidi Hareide

• lekmenn fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Hovedhensikten med en fokusgruppe er å koble ulik kompetanse for å få en oversikt over alle

interessenters behov knyttet til en problemstilling. I tillegg ønsker en å benytte fokusgruppen til å

evaluere og diskutere ideer som oppstår underveis.

SINTEF Helse har gjennom hele prosjektet koordinert arbeidet, hvor prosjektleder har jevnlig

rapporterer til fokusgruppen. Fokusgruppen har bidratt med innspill om bl.a. problemstillinger og

løsninger underveis i prosjektet.

Fokusgruppen har ikke vært forankret som en nasjonal fokusgruppe. Fokusgruppen har kun vært

forankret i Helse-midt Norge. I tillegg har det vært kontakter både med Glitreklinikken og

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Med bakgrunn i dette føler enn at fokusgruppen også

representerer nasjonale behov.

7

More magazines by this user
Similar magazines