Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

InnoMed

Nasjonal nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forankret i RHFene

Helse Midt-Norge RHF har det operative ansvaret nasjonalt

More magazines by this user
Similar magazines