Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

KOLS – prioritert av

styringsgruppe

KOLS – satsningsområde i InnoMed

Prioritering Behovskartlegging Konseptutvikling

Behovskartlegging

med utgangspunkt i

pasientforløp

Flere behovsområder

identifisert

Idéutvikling av

hjelpemidler for

oksygenbrukere

Idèformidling

4 behovsområder skal

forsøkes videreført