Last ned - Kreftforeningen

kreftforeningen.no

Last ned - Kreftforeningen

Innledning

Det finnes sparsomt med norsk litteratur om lindring av plager fra magetarmkanalen

hos kreftpasienter. Denne brosjyren er ment som et bidrag til

å bedre tilgjengeligheten av slik kunnskap. Kildene til stoffet i brosjyren er

større oppslagsverk som “Oxford textbook of palliative medicine”,

sentrale nasjonale og internasjonale publikasjoner, Norsk legemiddelhåndbok

og våre egne erfaringer fra arbeid innen palliativ medisin.

I de enkelte kapitlene har målet vært å gi leseren en kortfattet, men praktisk

og oversiktlig fremstilling av emnet. Ved hjelp av enkle illustrasjoner

har vi forsøkt å gjøre stoffet lettere forståelig.

Det er brukt generiske navn på medikamentene som omtales. Etter hvert

kapittel, er det gjengitt en liste med oversikt over aktuelle medikamenter.

legemidlers handelsnavn er også oppgitt, men listen er ikke fullstendig,

og gir kun eksempler på preparater som kan benyttes til å forebygge eller

behandle sykdomstilstandene som omtales i teksten. listen er derfor ikke

ment som forslag til medikamenter som bør foretrekkes fremfor andre

som ikke er nevnt.

Bak i brosjyren finnes et stikkordregister som skal lette orienteringen i

forhold til en del viktige begreper.

4

5

< Innledning

More magazines by this user
Similar magazines