Last ned - Kreftforeningen

kreftforeningen.no

Last ned - Kreftforeningen

48

VÅrE aNBEFalINgEr

Som en allmenn regel skal behandling med opioider kombineres med

laksantia. laksantiabehovet varierer betydelig fra pasient til pasient. Har

pasienten normale avføringsvaner på forhånd, gi laktulose 10-15 ml x 2-3

eller Movicol dosepulver i vann 1-2 ganger daglig. Hvis ikke, gi i tillegg et

peristaltikk-stimulerende middel, f.eks. picosulfat om kvelden. Klyster- og

stikkpillebehandling kan bli nødvendig. Evaluer effekten hver annen dag

med dosejusering hvis nødvendig. Det kan ta 1-2 uker å finne riktig dose.

Ved vanskelig forstoppelse som følge av opioidbruk, vurder bruk

av en my-opioid-reseptorantagonist.

Ved forsømt forstoppelse som har utviklet seg etter en tids morfinbehandling,

er det ofte i begynnelsen nødvendig med rektale tiltak som klyster,

peristaltikkstimulerende stikkpiller, evt. manuell uthenting dersom det

er impaksjon. Optimal peroral vedlikeholdsbehandling er svært viktig.

Før behandlingsdagbok og ikke glem væske, mosjon og kostråd.

Behandlingsdagbok FOrEByggINg Og BEHaNDlINg aV FOrStOPPElSE

DatO aVFØrINgSMIDDEl KlyStér EllEr StIKKPIllEBEHaNDlINg aNDrE tIltaK aVFØrINgEr: ja +, NEI –

aNtall, BESKrIV HVIS uNOrMal*

Fig. 30

*) Smerte, konsistens, form, farge

49

More magazines by this user
Similar magazines