Last ned - Kreftforeningen

kreftforeningen.no

Last ned - Kreftforeningen

FIg. 32: aKtuEllE lEgEMIDlEr

GENERISK NAVN HANDElSNAVN

Substitusjon av

naturlige pankreasenzymer

Vankomycin Vancomycin

Creon, Creon forte, Combizym,

Pancrease

loperamid Imodium, travello

Sukralfat antepsin

Sukkerholdige,

elektrolyttbalanserte sportsdrikker

Handelsnavn kun oppgitt for legemidler.

FIg 33: DIaré – BEHaNDlINg

MUlIG ÅRSAK PATOfySIOlOGI BEHANDlING

Organisk sykdom

(virus, bakteriell infeksjon,

Mb. Chron.,

ulcerøs kolit etc.)

Strålebehandling

mot abdomen og/

eller bekkenet

Sekretorisk eller osmotisk

diaré: Vann, salter og

næringsstoffer ufullstendig

absorbert

Skade av tarmslimhinnen,

hyperperistaltikk

Behandle grunnsykdommen

loperamid, Kortikosterioder

under og like etter strålebehandlingen

Sondeernæring Økt osmolalitet i tarmen tilpasse volum og sammensetning

av sondeernæringen

Pankreas-svikt Enzymmangel – Steatoré Enzymsubstitusjon

”Korttarm-

syndrom”

Laksantia

-overdosering

Obstipasjon

Antibiotika,

bredspektrumbehandling

Malabsorbsjon – Steatoré

osmotisk diaré

Hyperperistaltikk

Impaksjon, obstipasjonsdiaré

Diet, kosttilpassing

redusert laksantia

Behandle impaksjon, laksantia

Endret bakteriell tarmflora Seponere antibiotika hvis mulig

Overvekst av clostridium,

difficile – pseudomembranøs

enterokolit

Vancomycin per os

VÅrE aNBEFalINgEr

generell behandling med korreksjon av væske- og elektrolyttap er

vesentlig. Symptomatisk behandling, f.eks. med loperamid skal bare gis

i påvente av påvisning av utløsende årsak, hvoretter det skal gis kausal

behandling. Behandlingen vil derfor variere med bakenforliggende årsak.

laksantiaoverdosering er en vanlig årsak til diaré i palliativ medisin. Det

motsatte er ofte tilfelle ved obstipasjonsdiaré der effektive lakserende tiltak

må settes inn etter at obstipasjonsproblemet er løst. Peristaltikkhemmende

preparater er kontraindiserte ved toksinindusert, infeksiøs diaré.

54 55

More magazines by this user
Similar magazines